Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων"

Transcript

1 Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Αντώνης Μαυρόπουλος, Ανδρέας Κουσκούρης, Άννα Καρκαζή, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ), Αχαρνών 141 Β, Αθήνα, τηλ , Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μεθοδολογική προσέγγιση των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με εφαρμογή στην Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς. Στα πλαίσια αυτά καταγράφονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στη ΔΣΑ, οι σημαντικότερες αλλαγές που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ, στην προετοιμασία, την κατασκευή και την υλοποίηση αυτών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία σχεδιασμού των έργων αλλά και στην ανάλυση των πιθανών κινδύνων. Βασικό πόρισμα είναι ότι οι διαδικασίες ΣΔΙΤ προϋποθέτουν υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και ισχυρούς φορείς υλοποίησης διαχείρισης των έργων. Η υιοθέτηση διαδικασίας ΣΔΙΤ πρέπει πάντα να τεκμηριώνεται σε σχέση με την υλοποίηση έργων με πιο κλασσικές μεθόδους και να υιοθετείται μόνο εάν έχει πράγματι πρόσθετη αξία. Με δεδομένο ότι το σχετικό μέγεθος της αγοράς εκτιμάται μεταξύ εκ. ευρώ, αναμένεται σημαντικό ενδιαφέρον επενδυτών για τα έργα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, παρά το γεγονός ότι αυτά εκ των πραγμάτων θεωρούνται υψηλού ρίσκου. Ωστόσο υπάρχουν και σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την υιοθέτηση των ΣΔΙΤ σε έργα ΔΣΑ, με κυριότερους το θεσμικό πλαίσιο και την κατάσταση των ΦοΔΣΑ. Η εμπειρία από παρεμφερείς με ΣΔΙΤ προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα σε έργα επεξεργασίας ΔΣΑ καμία εκ των οποίων δεν ευδοκίμησε υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης προετοιμασίας του συμβατικού πλαισίου, αλλά και τη σημασία του σαφούς προσανατολισμού του ΦοΔΣΑ ως προς τις επιθυμητές λύσεις. Ο χαρακτήρας της προετοιμασίας των έργων που θα γίνουν με ΣΔΙΤ μεταβάλλεται, σε σχέση με την προετοιμασία έργων που προετοιμάζονται με πιο κλασσικούς τρόπους. Οι μεταβολές είναι πολύ σημαντικές και εστιάζονται:

2 o Στην ανάγκη συστηματικής και λεπτομερούς τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας της ΣΔΙΤ o Στη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τον λεπτομερή σχεδιασμό στα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκονται. o Στην ανάλυση των πιθανών κινδύνων και την κατανομή τους με συγκεκριμένο τρόπο μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Μια σειρά από ενέργειες προτείνονται, ως ελάχιστες προϋποθέσεις, για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των ΣΔΙΤ στα έργα ΔΣΑ: o Η έκδοση ενός συμπληρωματικού πλαισίου διαγωνιστικής διαδικασίας που να εξειδικεύεται σε έργα και υπηρεσίες ΔΣΑ, μέσα στα πλαίσια του νόμου για τις ΣΔΙΤ o Η σύνταξη πρότυπου μοντέλου σύμβασης γενικά για όλα τα έργα / υπηρεσίες ΣΔΙΤ στη ΔΣΑ που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους προετοιμασίας και συμμετοχής σε διαγωνισμούς. o Ο εκσυγχρονισμός το θεσμικού πλαισίου των ΦοΔΣΑ και η αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταφοράς πόρων προς ιδιώτες o Η διαμόρφωση πρότυπων δεικτών επίδοσης ανά έργο ή και υπηρεσία ΔΣΑ για να προωθηθούν αποτελεσματικές συμπράξεις και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου o Η δημιουργία προϋποθέσεων μεταφοράς προσωπικού από το Δημόσιο προς τις συμπράξεις για έργα και παροχή υπηρεσιών κάτι τέτοιο θα ανεβάσει τη διαπραγματευτική ικανότητα του Δημόσιου τομέα o Η θέσπιση προδιαγραφών ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και προϊόντων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για να διαμορφωθεί ένα νέο, ανταγωνιστικό πλαίσιο της σχετικής αγοράς o Η τροποποίηση της ΚΥΑ / ΦΕΚ 1016/Β/ / Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με την υιοθέτηση σύγχρονων προδιαγραφών (και όχι τεχνικών περιγραφών) και την επέκτασή της στο σύνολο των έργων και υπηρεσιών ΔΣΑ (π.χ. οδοκαθαρισμός, συλλογή κλπ)

3 Βιβλιογραφία 1. Πράσινο Βιβλίο «Σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης», COM (2004) 327, Βρυξέλλες «Διαχείριση Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος στην Ελλάδα», ΥΠΕΧΩΔΕ (εκπόνηση: ΕΠΕΜ Α.Ε), Business opportunities for investment in SWM through PFI, DEFRA, UK, Θεματική μελέτη «Περιβάλλον», ΥΠΟΙΟ, (εκπόνηση ΕΠΕΜ Α.Ε-ΛΔΚ ECO, OMIKRON ΕΠΕ), Private sector participation in MSWM Guidance Pack, Part II, page 9, Sandra Cointreau Levine, WORLD BANK 2000

4 Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Αντώνης Μαυρόπουλος, Ανδρέας Κουσκούρης, Άννα Καρκαζή, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ), Αχαρνών 141 Β, Αθήνα, τηλ , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μεθοδολογική προσέγγιση των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα με εφαρμογή στην Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς. Με δεδομένο ότι η σχετικά πρόσφατη θεσμική ρύθμιση αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο, εκτιμάται ότι απαιτείται σειρά μέτρων για να είναι δυνατή η υλοποίηση έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ. Για να προσδιοριστούν αυτές οι ενέργειες, καταγράφονται οι σημαντικότερες αλλαγές που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ, στην προετοιμασία, την κατασκευή και την υλοποίηση αυτών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία σχεδιασμού των έργων αλλά και στην ανάλυση των πιθανών κινδύνων. Επιπλέον, με βάση τις εμπειρίες από ελληνικές προσπάθειες και τις διεθνείς πρακτικές, προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να διευκολύνουν την προετοιμασία των ΣΔΙΤ σε έργα ΔΣΑ και να την κάνουν πιο αποτελεσματική. Public Private Investment in the sector of Solid Waste Management Andrew Kouskouris, Anthony Mavropoulos, Anna Karkazi, ΕΠΕΜ, Acharnon 141 Β, Athens, Tel ,

5 ABSTRACT The aim of this paper is the methodological approach of the Public Private Partnership (PPP) in the sector of solid waste management in accordance with the demands and the particularities of the Greek market in that field. Taking into account the resent legal framework it is weighed that a number of measures are needed in order to implement solid waste infrastructures. For the assignment of these measures, in this paper, it is recorded the major changes that should be happened in the preparation and the implementation of the infrastructures. Moreover, based on the experience of the Greek efforts and the international practices, specific measures are proposed, that could facilitate the preparation of PPP projects in the solid waste management sector.

6 1. Εισαγωγή Η συνεργασία ιδιωτικού τομέα και φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα στην Ελλάδα. Η πλέον συνηθισμένη μορφή της είναι οι υπεργολαβίες που δίνονται σε ιδιώτες για εργασίες αποκομιδής αποβλήτων και εργασίες διευθέτησης των απορριμμάτων σε ΧΔΑ ή και ΧΥΤΑ. Ωστόσο στην παρούσα εργασία, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα δεν αφορά απλά και μόνο την παροχή κάποιων υπηρεσιών, όπως ήδη γίνεται. Για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια ο όρος συνεργασία θα αντικατασταθεί από τον όρο σύμπραξη. Στη συνέχεια του κειμένου, ο όρος σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θα σημαίνει: «Την σύναψη μακροχρόνιας συνεργασίας των δύο μερών με σκοπό τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία έργων ή/ και υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων». Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.- Ν. 3389/2005) αποτελούν μορφές συνεργασίας των Δημοσίων Αρχών με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της διαχείρισης, λειτουργίας ανακαίνισης ή συντήρησης δημοσίων υποδομών αλλά και στην παροχή υπηρεσιών σε διαφόρους τομείς της εθνικής οικονομίας, με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις. Με δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας, οι ΣΔΙΤ θα βρουν σταδιακά σημαντικό πεδίο εφαρμογής και στα έργα περιβάλλοντος, ιδιαίτερα δε στα έργα και υπηρεσίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ). Αν στόχος είναι η αποτελεσματικότητα ενός έργου ΔΣΑ σε βάθος χρόνου, τότε η σκοπιμότητα υλοποίησης με διαδικασίες ΣΔΙΤ πρέπει προσεκτικά να τεκμηριώνεται και εφόσον υπάρχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους τρόπους υλοποίησης δημοσίων έργων, πρέπει προσεκτικά να προετοιμάζεται και υλοποιείται. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή των ΣΔΙΤ στη ΔΣΑ, στο υφιστάμενο πλαίσιο της Ελλάδας δεν πρέπει να θεωρείται a priori θετική, ούτε και αρνητική. Σε τελική ανάλυση, οι ΣΔΙΤ είναι άλλος ένας τρόπος υλοποίησης δημόσιων έργων και δεν πρέπει ούτε να αποθεώνεται, ούτε βέβαια και να δαιμονοποιείται. Τα έργα ΔΣΑ, ως ανταποδοτικά κοινωνικού χαρακτήρα έργα σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι για τη χρήση ΣΔΙΤ για τα επόμενα χρόνια

7 προκειμένου η χώρα να καλύψει το «κενό» που παρουσιάζει σε ότι αφορά την επεξεργασία των αποβλήτων. Στη συνέχεια της παρούσας εργασία θα αναλυθούν: o Οι παράγοντες που διευκολύνουν την εφαρμογή των ΣΔΙΤ στη ΔΣΑ αλλά και μια σειρά από εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. o Οι υπάρχουσες εμπειρίες από σχετικές προσπάθειες στην Ελλάδα o Οι αλλαγές που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την προετοιμασία έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση των ΣΔΙΤ σε έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Είναι σαφές ότι βασική κινητήρια δύναμη για την υιοθέτηση των ΣΔΙΤ και στην Ελλάδα αποτελεί η πολιτική της ΕΕ σχετικά με αυτές. Οι ΣΔΙΤ κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Περιφερειακή Ανάπτυξη και θα αποτελέσουν στρατηγική πρόκληση για την επόμενη προγραμματική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσουν ως εργαλείο για την επίτευξη του συνόλου της συνοχής της διευρυμένης Ευρώπης. Όπως άλλωστε σημειώνεται και στην Πράσινη Βίβλο «Σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης» [6] στην παράγραφο 1.3: «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το φαινόμενο ΣΔΙΤ αναπτύχθηκε σε πολλά πεδία του δημόσιου τομέα. Η αύξηση των ΣΔΙΤ οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Αφενός, λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα κράτη µέλη, οι ΣΔΙΤ ανταποκρίνονται στην ανάγκη του δημόσιου τομέα για ιδιωτική χρηματοδότηση και, αφετέρου, προσφέρουν τη δυνατότητα να επωφεληθεί περισσότερο από την τεχνογνωσία και τις μεθόδους λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα. Η ανάπτυξη των ΣΔΙΤ εντάσσεται εξάλλου στη γενικότερη εξέλιξη του ρόλου του κράτους στον οικονομικό τομέα, το οποίο πέρασε από το ρόλο του άμεσου φορέα σ ένα ρόλο οργανωτή, ρυθμιστή και ελεγκτή.» Τέτοιες συμπράξεις θεωρούνται ιδιαίτερης βαρύτητας για τη νέα προγραμματική περίοδο του Ταμείου Συνοχής ( ) και ο νόμος για τα ΣΔΙΤ θα αποτελέσει βασικό θεσμικό πλαίσιο αναφοράς για τη χρηματοδότηση έργων από την Ε.Ε. στο μέλλον. Αυτό αποδεικνύεται από το νέο Σχέδιο Γενικού

8 Κανονισμού του Ταμείου Συνοχής, το οποίο συζητείται σε επίπεδο Συμβουλίου των Υπουργών της Ε.Ε. Πρόσθετο κίνητρο για είναι ότι εφόσον αναλαμβάνονται κάποιοι σημαντικοί κίνδυνοι με έργα ΣΔΙΤ, η EUROSTAT σε απόφαση της αναφέρει ότι οι δεσμεύσεις του Δημόσιου Τομέα σε τέτοια έργα δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο δημόσιο χρέος. Πέραν όμως αυτών, υπάρχουν και πιο συγκεκριμένοι παράγοντες που οδηγούν στην υιοθέτηση των ΣΔΙΤ στη ΔΣΑ, στην Ελλάδα, όπως και παράγοντες που δυσκολεύουν την υιοθέτησή τους. 2.1 Η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ταμείου Συνοχής, κυρίως έργα τελικής διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΑ), καθώς και έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ενώ σε μικρότερη κλίμακα χρηματοδοτήθηκαν προμήθειες εξοπλισμού σταθμών μεταφόρτωσης. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία (99/31) για την ταφή των αποβλήτων θέτει σημαντικούς περιορισμούς για τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που οδηγούνται για υγειονομική ταφή, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Το προηγούμενο σε συνδυασμό με: την ταχύτατη ανάπτυξη των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας των αποβλήτων, το μικρό χρονικό διάστημα που πρέπει να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι (πρώτο έτος στόχος 2010) καθιστά περισσότερο από ποτέ αναγκαία, την υλοποίηση σημαντικών έργων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί τρεις (3) μονάδες επεξεργασίας ( Καλαμάτα, Αττική (Α. Λιόσια) και Χανιά). Η μονάδα των Χανίων ήδη λειτουργεί και αναμένεται σύντομα η πλήρης λειτουργία και της μονάδας της Αττικής, γεγονός που θα οδηγήσει σε ποσοστό εκτροπής των βιοαποδομήσιμων από την ταφή περίπου 9% σε επίπεδο χώρας [7]. Η μονάδα της Καλαμάτας αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί αλλά η επαναλειτουργία της θα μπορούσε να αυξήσει το προαναφερθέν ποσοστό σε 10%. Όπως είναι προφανές, προκειμένου να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι για την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος (ΒΑΑ) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία

9 99/31 [7], απαιτείται αύξηση των υποδομών της επεξεργασίας και μάλιστα σε άμεσο χρονικό διάστημα. Με δεδομένο ότι: η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει σημαντικές απαιτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τα επόμενα έτη οι απαιτούμενες επενδύσεις στα θέματα της επεξεργασίας είναι της τάξης των 700 εκ. ευρώ (βλ. και παρακάτω) υπολείπονται αρκετά ακόμη έργα ασφαλούς τελικής διάθεσης σε επίπεδο χώρας, είναι σαφές ότι η χρηματοδότηση όλων των απαιτούμενων μονάδων επεξεργασίας φαντάζει ουτοπία. Επομένως, οι ΣΔΙΤ αποτελούν ένα σημαντικό εναλλακτικό εργαλείο στην στρατηγική για την προώθηση της κατασκευής τέτοιων έργων ή και την παροχή υπηρεσιών στη ΔΣΑ. 2.2 Η φύση των έργων επεξεργασίας αποβλήτων Τα απαιτούμενα έργα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων χαρακτηρίζονται από: o σημαντικές τεχνολογικές απαιτήσεις, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και πολύ περισσότερο κατά τη λειτουργία αυτών o αυξημένο τεχνολογικό ρίσκο, που προκύπτει από την πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση της πρώτης ύλης (απόβλητα, που κάθε άλλο παρά ομοιογενή είναι εξελίσσονται τόσο εποχιακά όσο και διαχρονικά) με τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τον ανθρώπινο παράγοντα o σημαντική τεχνολογική εξάρτηση από τον κατασκευαστή και τους προμηθευτές του, στοιχείο ιδιαίτερα καθοριστικό για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους o πιθανότητες αστοχίας με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες αναπόφευκτα θα μειώσουν ή και εξαλείψουν την κοινωνική αποδοχή του έργου Η εμπειρία από τη μονάδα επεξεργασίας της Καλαμάτας [8] και την τύχη της μόλις αποχώρησε ο κατασκευαστής από τη λειτουργία της, είναι χαρακτηριστική. Είναι λοιπόν σαφές ότι όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά ωθούν σε μια πιο οργανική και μακρόχρονη σχέση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) με τον κατασκευαστή του έργου. Ο τελευταίος και μόνο γνωρίζει

10 πως ακριβώς λειτουργεί το έργο, ποια είναι τα κρίσιμα σημεία στη συντήρησή του, τις αλληλεξαρτήσεις των διαδικασιών και τους αυτοματισμούς κλπ και δεν έχει κανένα συμφέρον να μεταφέρει αυτή την τεχνογνωσία στο Δημόσιο (ακόμα και αν η μεταφορά είναι εφικτή). 2.3 Ο ρόλος των Φορέων Διαχείρισης Η οριακή βιωσιμότητα πολλών ΦοΔΣΑ και οι περιορισμένες τεχνικές δυνατότητες, όπως αποδεικνύεται και από την αδυναμία τους να διαχειριστούν επαρκώς τους ΧΥΤΑ, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την υλοποίηση έργων επεξεργασίας από αυτούς. Ακόμα όμως και σε περιπτώσεις εξαιρετικά ικανών ΦοΔΣΑ, η αφομοίωση της τεχνογνωσίας που απαιτείται για την λειτουργία τέτοιων έργων μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο καθήκον. Είναι σαφές ότι η αδυναμία των ΦοΔΣΑ να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων από τη μια, ωθεί στην υιοθέτηση διαδικασιών ΣΔΙΤ, από την άλλη δημιουργεί ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας και της λειτουργίας αυτών, εφόσον ένας αδύναμος ΦοΔΣΑ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ουσιαστικό ρόλο της προετοιμασίας και του ελέγχου μιας τέτοιας σύμβασης. Από την άλλη βάσει του νόμου 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, Εκπόνηση Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 3, παρ. 4, ορίζεται ότι με απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μπορεί να καθορίζονται προδιαγραφές επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών όλων εν γένει των αναθετουσών αρχών για την προετοιμασία την διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση της μελέτης ή έργου ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων. Ηδη έχει συσταθεί η επιτροπή επεξεργασίας για την επάρκεια των τεχνικών υπηρεσιών που αφορά βεβαίως και την πιστοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, που θα βοηθήσει με σχετική συνδρομή συμβούλων να σχεδιάζει δημοπρατεί και παρακολουθεί την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. 2.4 Η αύξηση του κόστους διαχείρισης Η εισαγωγή των ΣΔΙΤ θα συνοδευτεί από αύξηση του κόστους διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μια ορισμένη αύξηση θα υπάρξει έτσι και αλλιώς, εφόσον το σημερινό κόστος της ταφής είναι υποκοστολογημένο και εξαιρετικά χαμηλό και η αναγκαία επεξεργασία είναι ακριβότερη [9]. Είναι γνωστό ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μίας σύμπραξης είναι να υπάρχει η δυνατότητα άντλησης πόρων κατά την λειτουργία του έργου. Οι

11 ιδιώτες δεν κάνουν δώρα, επομένως αν το έργο δεν έχει βιωσιμότητα και κερδοφορία τότε το εγχείρημα θα αποτύχει. Όμως η αναντίρρητη αλήθεια ότι ο ιδιώτης θέλει κέρδος δεν σημαίνει κατ ανάγκη και ζημιά για το δημόσιο. Εξαρτάται από τους όρους εφαρμογής των συμπράξεων. Στην Πράσινη Βίβλο «Σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης» [6] σημειώνεται ότι (παράγραφος 1.5): «η χρησιµοποίηση των ΣΔΙΤ δεν θα πρέπει ωστόσο να παρουσιάζεται ως θαυµατουργός λύση για το δηµόσιο τοµέα που αντιµετωπίζει δηµοσιονοµικούς περιορισµούς Η πείρα έχει αποδείξει ότι σε κάθε σχέδιο πρέπει να αξιολογείται εάν η επιλογή της σύµπραξης παρουσιάζει πραγµατική προστιθέµενη αξία σε σχέση µε άλλες επιλογές, όπως είναι µία πιο κλασική σύναψη σύµβασης». Το ουσιαστικό στοιχείο προφανώς είναι η γνώση του ΦοΔΣΑ σε σχέση με το πραγματικό κόστος των έργων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε μια διαδικασία ΣΔΙΤ. Αν το κόστος αυτό μπορεί να προσεγγισθεί με μια σχετική ακρίβεια, τότε υπάρχει ένα σημείο αναφοράς για να εκτιμηθεί αν η διαδικασία ΣΔΙΤ μπορεί να αποβεί επωφελής (υπό την έννοια της διασφάλισης του ίδιου αποτελέσματος με μικρότερο κόστος) ή όχι. 2.5 Κενά του θεσμικού πλαισίου Υπάρχουν συγκεκριμένα κενά του θεσμικού πλαισίου που αν δεν καλυφθούν θα δυσκολέψουν την υλοποίηση έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ. Τα σημαντικότερα είναι: o Το θολό θεσμικό πλαίσιο των ΦοΔΣΑ o Η απουσία ξεκάθαρων μηχανισμών χρηματοδότησης ιδιωτών από ΦοΔΣΑ o Η έλλειψη ΚΥΑ σχετικής με τη στρατηγική για τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα ανά περιφέρεια της χώρας o Η έλλειψη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, πλαισίου λειτουργίας και δεικτών απόδοσης για τις μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, αλλά και για άλλες διαδικασίες ΔΣΑ που μπορούν να περιληφθούν σε ΣΔΙΤ όπως η καθαριότητα, η συλλογή και μεταφορά, η ανακύκλωση κλπ. 2.6 Η στάση του Ελληνικού κράτους Δεν θα πρέπει να αγνοούνται δύο ακόμη σημαντικά θέματα, τα οποία και θα δυσκολέψουν την εφαρμογή των ΣΔΙΤ:

12 Το ελληνικό δημόσιο, με την στάση του απέναντι στους ΦοΔΣΑ, για δεκάδες χρόνια, έχει δημιουργήσει την μαζική αντίληψη ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι ανεξάντλητοι, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η συζήτηση για περιβαλλοντικές υπηρεσίες σχετικά υψηλού κόστους. Τα ελληνικό δημόσιο δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο μηχανισμό ελέγχου της περιβαλλοντικής διάστασης και της απόδοσης των έργων, ο οποίος να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες σχετικά με την επίτευξη των προδιαγραφών που θα τεθούν. Στον επόμενο πίνακα συνοψίζονται οι επιδράσεις των παραπάνω παραγόντων στη δυνατότητα υλοποίησης ΣΔΙΤ σε έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα. Πίνακας 1: Παράγοντες που επιδρούν στη δυνατότητα υλοποίησης ΣΔΙΤ σε έργα ΔΣΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 1. Η πολιτική της ΕΕ στα ΣΔΙΤ Θετική 2. Η δημοσιονομική κατάσταση Θετική 3. Η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των Θετική στερεών αποβλήτων 4. Η φύση των έργων επεξεργασίας αποβλήτων Θετική 5. Η κατάσταση των Φορέων Διαχείρισης Αρνητική 6. Η αύξηση του κόστους διαχείρισης Αρνητική 7. Τα κενά του θεσμικού πλαισίου Αρνητική 8. Η στάση του Ελληνικού κράτους ως σήμερα Αρνητική 3. Εκτίμηση μεγέθους αγοράς H Βιομηχανία ΔΣΑ είναι μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι έχει έναν κύκλο εργασιών περίπου 100 δις ετησίως (EU-25 κρατών ), με αυξητικούς ρυθμούς 3 % 5 %. Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές εξαιτίας της εξάρτησης της από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη EUROSTAΤ οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν αυξητικές τάσεις κατά 0,8 % έναντι 0,6 % του Δημόσιο τομέα, επί του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Οι προβλέψεις είναι ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις θα συνεχίσουν να έχουν αυξητικές τάσεις εξαιτίας κυρίως της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής και των υπερβολικών δαπανών που παρουσιάζει ο Δημόσιος τομέα

13 Στη Μεγάλη Βρετανία η αύξηση των δαπανών κατά το 2004 εξαιτίας των ΣΔΙΤ ήταν κατά 125 % μεγαλύτερη από αυτή του Ο συνολικός αριθμός ΟΤΑ, που προωθούν έργα και υπηρεσίες ΔΣΑ με ΣΔΙΤ, ξεπέρασε τους 260. Για την περίοδο η Κυβέρνηση χρηματοδότησε έργα ΔΣΑ ύψους 355 εκ. Λιρών. Σήμερα είναι εγκεκριμένα 16 έργα ύψους 627 εκ. στερλινών ενώ υπάρχουν 10 νέα έργα για ΔΣΑ στην διαδικασία των διαγωνισμών [10, 11]. Μία πρώτη εκτίμηση για τα απαιτούμενα έργα επεξεργασίας σε επίπεδο χώρας συναρτήσει των απαιτήσεων της οδηγίας 99/31 έτσι όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα [7]. Πίνακας 2: Μονάδες επεξεργασίες στερεών αποβλήτων που αναμένονται 1 ο έτος στόχος (2010) βάσει της ΚΥΑ Η.Π 29407/35087 Περιφέρεια Αριθμός Μονάδων Αττική 1 Κεντρική Μακεδονία + 4 Θεσσαλία ++ 0 Δυτική Ελλάδα 1 Αν. Μακεδονία & Θράκη 1 Στερεά Ελλάδα 0 Πελοπόννησος 0 Κρήτη 1 Ήπειρος 0 Δυτική Μακεδονία 1 Ν. Αιγαίο 0 Β. Αιγαίο 0 Ιόνια Νησιά 1 ΣΥΝΟΛΟ 10 Βάσει του προηγούμενου πίνακα και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς για το κόστος επένδυσης των απαιτούμενων μονάδων, αυτό ανέρχεται στα εκ. Ευρώ [12]. 4. Οι εμπειρίες μέχρι σήμερα Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για την προώθηση έργων επεξεργασίας με κάποια μορφή που να προσιδιάζει στα ΣΔΙΤ (με διάφορους τρόπους συμμετοχής των ιδιωτών) σε έργα ΔΣΑ έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

14 o Ελλιπής έως ανύπαρκτη προετοιμασία: σε αρκετές περιπτώσεις, κάτω από την πίεση πρακτικών αδιεξόδων στη λειτουργία των ΧΥΤΑ ή και κάτω από την επίδραση μιας ιδεοληψίας που εμφανίζει την αυτοχρηματοδότηση ως «θεραπεία για πάσα νόσο», προκηρύχθηκαν έργα χωρίς τη στοιχειώδη προετοιμασία, π.χ. χωρίς τη γνώση της σύστασης των αποβλήτων, χωρίς τεχνικο-οικονομικές μελέτες, χωρίς καμία κατεύθυνση για την τεχνολογία και το αποδεκτό κόστος. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένας από αυτούς τους διαγωνισμούς δεν προχώρησε. o Από άποψη θεσμικού πλαισίου, οι παραπάνω προκηρύξεις ήταν στα όρια της νομιμότητας, ενώ το θέμα της διασφάλισης της μεταφοράς πόρων προς τον πιθανό ανάδοχο ουδέποτε αντιμετωπίστηκε στα σοβαρά, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό πρόβλημα, εδώ και χρόνια. o Στις παραπάνω συνθήκες, αρνητικό ρόλο έπαιξαν και ακόμα παίζουν μια σειρά από «πλασιέ» τεχνολογιών, οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουν καν το αντικείμενο της ΔΣΑ και τις ιδιαιτερότητες που έχει, συστηματικά παραπλανούν την αγορά τάζοντας στην κυριολεξία «λαγούς με πετραχήλια» έναντι σχεδόν μηδενικού κόστους! Είναι χαρακτηριστικό ότι κυκλοφορούν έγγραφα στα οποία το κόστος συγκεκριμένων τεχνολογιών επεξεργασίας εμφανίζεται στην τάξη των ευρώ / τόνο, με 100% αυτοχρηματοδότηση! Ιδιαίτερη σημασία έχει να αναδειχθεί ότι οι μέχρι σήμερα προκηρύξεις για έργα ΔΣΑ με μορφές ΣΔΙΤ μπορούν χοντρικά να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: o Προκηρύξεις οι οποίες είχαν σαφή προσανατολισμό, ως προς την επιθυμητή τεχνολογία, χωρίς αυτός ο προσανατολισμός να συνδέεται με συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης (performance indicators) και κατανομή κινδύνων μεταξύ ιδιώτη και δημοσίου. Αυτού του είδους οι προκηρύξεις, ακόμα και αν έβγαζαν ανάδοχο, δεν θα μπορούσαν ποτέ να οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα από άποψη σχέσης ποιότητας κόστους, εφόσον η ύπαρξη σημαντικών κενών στο πλαίσιο της συνεργασίας θα οδηγούσε στην ανάγκη πολλών εκ των υστέρων ερμηνειών, γεγονός που θα ήταν διαρκής αιτία προστριβών. o Προκηρύξεις που ζητούσαν γενικώς προτάσεις επεξεργασίας, χωρίς κάποιον προσανατολισμό ως προς τις επιθυμητές τεχνολογίες και το αποδεκτό κόστος και χωρίς κριτήρια αξιολόγησης που να μπορούν να αποτυπώσουν, ποσοτικά και ποιοτικά, τις τεράστιες μεταξύ των

15 εναλλακτικών τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων. Αυτού του είδους οι προκηρύξεις δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν, ουσιαστικά, στο καθήκον της τόσο σύνθετης αξιολόγησης (τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής) και εκ των πραγμάτων ή θα εκφυλλίζονταν στην επιλογή της φθηνότερης πρότασης ή δεν θα κατέληγαν σε ανάδειξη αναδόχου. Προφανώς και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο που θα εγγυάται την αποτελεσματικότητα του έργου, εφόσον ο φορέας που δημοπρατεί δεν γνωρίζει τι θέλει και προσπαθεί να το βρει μέσω τρίτων (των υποψήφιων αναδόχων). 5. Οι αλλαγές που απαιτούνται στη διαδικασία σχεδιασμού Η υλοποίηση έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο προετοιμασίας των έργων. Τρεις είναι οι σημαντικότερες, κατά την άποψη των συγγραφέων: o Η ανάγκη συστηματικής και λεπτομερούς τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας της ΣΔΙΤ o Η μετατόπιση του κέντρου βάρους από τον λεπτομερή σχεδιασμό στα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκονται. o Η ανάλυση των πιθανών κινδύνων και η κατανομή τους με συγκεκριμένο τρόπο μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. 5.1 Έλεγχος της σκοπιμότητας Σε κάθε έργο ΔΣΑ που ενδέχεται να προωθηθεί με ΣΔΙΤ, θα πρέπει να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της ελκυστικότητάς του για την κοινωνία (η άποψη των τοπικών φορέων για την σκοπιμότητα του έργου εξωτερικές οικονομίες από την υλοποίηση του) και του ιδιωτικού τομέα (χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου με βάση τα κριτήρια του ιδιωτικού τομέα). Η απόφαση για το αν θα πρέπει να γίνει σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, ποια μορφή θα πρέπει να έχει, για ποιες υπηρεσίες και με τι κόστος χρειάζεται πολύ σοβαρή τεκμηρίωση, μέσω μίας ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας. Μια τέτοια μελέτη περιλαμβάνει τόσο περιβαλλοντικές όσο και οικονομικές αξιολογήσεις και έχει σαν στόχο να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: 1. Ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν με σύμπραξη με ιδιώτες; Ουσιαστικά σε αυτό το σημείο πρέπει να προσδιοριστεί ακριβώς το πεδίο ή τα πεδία δραστηριοτήτων της σύμπραξης. Ο ακριβής προσδιορισμός πρέπει

16 να περιλαμβάνει ποσοτικούς προσδιορισμούς του προβλήματος (π.χ. ποσότητες και σύσταση αποβλήτων για την περίπτωση μονάδας επεξεργασίας, ελάχιστες και μέγιστες απαιτήσεις κλπ) αλλά και ποσοτικούς στόχους (π.χ. ποσοστά εκτροπής ή ανακύκλωσης, ποσοστό κάλυψης αποκομιδής, ελάχιστες και μέγιστες απαιτήσεις κλπ). 2. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα; Το σημείο αυτό το μέτρο της αναγκαιότητας να επενδυθούν πόροι για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναλυθούν οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του σεναρίου στο οποίο δεν αναλαμβάνεται καμία δράση για την επίλυση του προβλήματος 3. Ποιοι είναι οι τρόποι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; Ποιος είναι πιο κατάλληλος για τα χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων; Η καλή προετοιμασία της σύμπραξης προϋποθέτει ένα ουσιαστικό «κοσκίνισμα» των τεχνικών επιλογών έτσι ώστε οι επιλογές που τελικά θα μείνουν να είναι σχετικά παρεμφερείς. Με τον τρόπο αυτό, κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού η αξιολόγηση και η επιλογή θα γίνει μεταξύ σχετικά παρεμφερών λύσεων, επομένως η διαπραγμάτευση θα είναι πιο εύκολη και πιο στοχοπροσηλωμένη στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και στο κοστολόγιο. 4. Ποιοι είναι οι πόροι που ο φορέας διαχείρισης μπορεί να διαθέσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος; Ποια τα προσδοκώμενα οφέλη; Ο ΦοΔΣΑ θα πρέπει να προσδιορίσει, με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία, τα τέλη που εισπράττει και τον προγραμματισμό δαπανών του κλπ ποια θα είναι η συνεισφορά του στη σύμπραξη με τον ιδιώτη. Χαρακτηριστικά ελάχιστα ερωτήματα: α) θα καταβάλλει τέλη και μέχρι ποιου ποσού β) θα συνεισφέρει με γη και εξοπλισμό γ) θα συνεισφέρει με προσωπικό; 5. Ποια είναι η μορφή ή οι μορφές της σύμπραξης που διευκολύνει περισσότερο στην συγκεκριμένη περίπτωση; 6. Ποια είναι τελικά η επιδιωκόμενη λύση; Με βάση όλα τα προηγούμενα, θα πρέπει τελικά να διαμορφωθεί το πλαίσιο της επιδιωκόμενης λύσης του προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον: o Αυστηρό προσδιορισμό του προβλήματος που πρέπει να αντιμετωπιστεί o Μετρήσιμους στόχους σχετικά με την επιδιωκόμενη λύση.

17 o Τεχνολογικά αποδεκτές και ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές o Διαθέσιμους, από τον φορέα, πόρους o Μορφές σύμπραξης που είναι αποδεκτές o Διαδικασίες ελέγχου της απόδοσης της σύμπραξης 5.2 Έμφαση στο αποτέλεσμα Οι υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το αν γίνονται μέσω ΣΔΙΤ, είναι υπηρεσίες άμεσου δημοσίου συμφέροντος [13] διότι α) συσχετίζονται άμεσα με το κοινό καλό, στην ευρεία αλλά και στην περιορισμένη έννοια του β) τα οφέλη από αυτές αφορούν πολύ περισσότερο πληθυσμό από αυτόν που άμεσα τις απολαμβάνει (προστασία περιβάλλοντος γ) το αποτέλεσμα τους είναι σε όφελος όλων χωρίς αυτό σημαίνει μείωση των ατομικών οφελών. Επομένως, η επιλογή διαδικασίας ΣΔΙΤ δεν πρέπει και δεν μπορεί να συνεπάγεται ότι ο φορέας διαχείρισης μεταβιβάζει το σύνολο της ευθύνης στους ιδιώτες. Αντίθετα, ο φορέας διαχείρισης διατηρεί ακέραια την ευθύνη για τον καθορισμό και την επιλογή των στόχων, τον προσδιορισμό, υπό την ιδιότητα του συλλογικού αγοραστή υπηρεσιών, του απαιτούμενου επιπέδου εξυπηρέτησης και των πόρων που μπορούν να διατεθούν για αυτές, τις προδιαγραφές ποιότητας, αποδοτικότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον έλεγχο της τήρησης αυτών των προδιαγραφών. Με διαφορετικά λόγια, ο φορέας διαχείρισης, συμπράττοντας με τον ιδιωτικό τομέα επικεντρώνει το ενδιαφέρον και την προσοχή του στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και τον έλεγχο αυτού και όχι τόσο στον τρόπο επίτευξής του, ο οποίος αποτελεί ευθύνη του ιδιώτη. Για να γίνει αυτό, πρέπει να είναι εφικτή η ποσοτική περιγραφή του επιδιωκόμενου αποτελέσματος με κατάλληλους δείκτες επίδοσης (performance indicators), έτσι ώστε να είναι μετρήσιμη και η απόδοση του αναδόχου: η υπερκάλυψη των σχετικών δεικτών ενδέχεται να οδηγεί σε επιβραβεύσεις ενώ μη κάλυψή τους, πρέπει να συνδέεται με ρήτρες. Για να μπορούν να αξιοποιηθούν οι δείκτες επίδοσης στη συμβατική διαδικασία, χρειάζεται λεπτομερής καταγραφή των ακόλουθων στοιχείων: τι μετράται, με ποιον τρόπο, σε ποιο σημείο, από ποιον, κάθε πότε; Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένοι κλασσικοί δείκτες επίδοσης σε συμβάσεις ΣΔΙΤ για την κατασκευή, λειτουργία και μεταφροντίδα ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής. Αντίστοιχοι δείκτες πρέπει να προσδιορίζονται και για τα έργα επεξεργασίας Πίνακας 3: Κλασσικοί δείκτες επίδοσης σε συμβάσεις ΣΔΙΤ σε έργο ΧΥΤΑ

18 Δείκτης Περιεχόμενο Τρόπος μέτρησης Ποσότητα Απόβλητα ανά βάρδια ή Ζύγιση αποβλήτων ημέρα Ημερήσιο κελί Όγκος και γεωμετρικό σχήμα Όγκος και ποσότητα υλικού κελιού κλίσεις με επικάλυψης τοπογραφικά βαθμός Ποσότητες συμπίεσης υλικού επικάλυψης Απομάκρυνση Ποσότητες επικίνδυνων Αρχεία ΧΥΤΑ επικίνδυνων αποβλήτων που αποβλήτων απομακρύνονται Επιθεωρήσεις Ποσότητες επικίνδυνων που εντοπίζονται στο μέτωπο εργασίας Ικανοποίηση Εικόνα χρηστών για το Δημοσκόπηση χρηστών από τις επίπεδο περιβαλλοντικής μεταξύ των υπηρεσίες του προστασίας και τα τέλη χρηστών ΧΥΤΑ χρήσης Παράπονα Προβλήματα που δημιουργεί Δημοσκόπηση περιοίκων ο ΧΥΤΑ σε περίοικους μεταξύ των περιοίκων Σημείο μέτρηση ς Είσοδος ΧΥΤΑ Μέτωπο ΧΥΤΑ Χώρος Ταφής Περιοχές χρηστών Κατοικίες γειτονικά του ΧΥΤ Συχνότη τα μέτρηση ς Ημερήσια Ημερήσια Ανά 15 ημέρες Ανά εξάμηνο Ανά μήνα Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι δείκτες επίδοσης δεν αφορούν μόνο τις τεχνικές πλευρές αλλά και τις αλληλεπιδράσεις με το ανθρωπογενές περιβάλλον, το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών και μια σειρά άλλες πλευρές του έργου. Είναι σαφές ότι η διαδικασία επιλογής και καταγραφής των δεικτών επίδοσης στα τεύχη δημοπράτησης και τα συμβατικά στοιχεία του έργου αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της επιτυχίας ενός ΣΔΙΤ και η ανάγκη να φτιαχτούν πρότυποι δείκτες ανά διαδικασία ΔΣΑ είναι κατεπείγουσα. 5.3 Ανάλυση και κατανομή κινδύνων Η κατανομή κινδύνων (Risk Allocation) έχει καθοριστική σημασία για τις ΣΔΙΤ και αναλαμβάνονται από την πλευρά που είναι σε καλύτερη θέση να τους διαχειριστεί. Ο κίνδυνος είναι θεμελιώδες γνώρισμα οποιασδήποτε ΣΔΙΤ και επηρεάζει ουσιαστικά το κόστος του έργου. Η ανάλυση κινδύνων δίδει την

19 απάντηση για το αν θα ξεκινήσει ένα έργο και κυρίως ποιος τύπος παραχώρησης θα επιλεχθεί. Οι κίνδυνοι είναι παρόντες καθ όλη τη διάρκεια ζωής ενός έργου και εξελίσσονται σε φύση και σε ένταση και τείνουν να ελαττώνονται με το χρόνο. Τρία είδη κινδύνων μπορούν να διακριθούν: Ο τεχνικός κίνδυνος (technical risk) αφορά τη κατασκευή και τις λειτουργικές φάσεις και προσδιορίζεται σχετικά εύκολα. Οι οικονομικοί και οι χρηματικοί κίνδυνοι (economic and financial) αφορούν την κατασκευή και τις λειτουργικές φάσεις και προσεγγίζονται πιο δύσκολα διότι αφορούν μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ο εμπορικός κίνδυνος (commercial risk) τέλος προκύπτει από τους δασμούς και την κίνηση ή από την επιχειρηματική εκμετάλλευση μίας ΣΔΙΤ. Τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ειδικά δε τα έργα επεξεργασίας και ανακύκλωσης είναι έργα με σημαντικές δυσκολίες σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Οι δυσκολίες ξεκινούν από τις χωροθετήσεις, συνεχίζονται με τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών και ακολουθούν το έργο σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του διότι: Ακόμα και το καλύτερα κατασκευασμένο έργο εγκυμονεί κινδύνους περιβαλλοντικής αστοχίας με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, αν δεν λειτουργεί όπως ακριβώς προβλέπεται. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σημαντική εμπειρία από τέτοια έργα και ακόμα και μικρού μεγέθους αστοχία ενδέχεται να «κάψει» το σύνολο του έργου. Η κοινωνική αποδοχή δεν κερδίζεται δια παντός αλλά επιβεβαιώνεται συνεχώς από την λειτουργία των έργων. Ειδικότερα όταν προβλέπεται η επεξεργασία αποβλήτων με παραγωγή προϊόντων, πλην της ενέργειας, η αγορά που θα τα απορροφήσει κάθε άλλο παρά σταθερότητα εγγυάται σε τιμές και ποσότητες που σίγουρα θα πωληθούν. Κατά συνέπεια, τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων μπορούν να θεωρηθούν ως έργα υψηλού ρίσκου. Ένα καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία ενός έργου ΣΔΙΤ είναι η σωστή κατανομή των κινδύνων μεταξύ των συμπραττόντων μερών, ειδικότερα δε μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το κύριο θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι η διαχείριση του κινδύνου να αναληφθεί από εκείνο το μέρος της σύμπραξης που έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης.

20 Επιπλέον, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι πρέπει και να προβλεφθούν και να περιγραφεί ο τρόπος αντιμετώπισής αυτών. Ένας κλασσικός τρόπος αστοχίας ενός έργου ΣΔΙΤ είναι η ανάληψη του συνόλου των κινδύνων από το Δημόσιο [14]. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία ΣΔΙΤ εκφυλλίζεται σε διαδικασία δανεισμού του Δημοσίου από ιδιώτες κάτι προφανώς μη επιθυμητό, εφόσον η σύμπραξη δεν έχει προστιθέμενη αξία. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται ορισμένοι κίνδυνοι που θεωρούνται πολύ σημαντικοί για έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα και προτάσεις για τη διαχείρισή τους. Πίνακας 4: Σημαντικοί κίνδυνοι για έργα ΣΔΙΤ στη ΔΣΑ στην Ελλάδα ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Έλλειψη κοινωνικής αποδοχής Αστοχία στις ποσότητες ή/ και τη σύνθεση των αποβλήτων Αδυναμία μεταφοράς κονδυλίων στον ανάδοχο ή αδυναμία κάλυψης του κόστους Αστοχία στην αδειοδότηση Αστοχία στο χρόνο έναρξης λειτουργίας Τεχνολογική αστοχία στη λειτουργία Πάγωμα ή ακύρωση έργου Αστοχία έργου Ρήτρες υπέρ αναδόχων Περιβαλλοντικά προβλήματα Παύση λειτουργίας Ρήτρες υπέρ αναδόχων Περιβαλλοντικά προβλήματα Πάγωμα ή ακύρωση έργου Επιμήκυνση της υφιστάμενης διαχείρισης Πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα Περιβαλλοντικά προβλήματα Παύση λειτουργίας Δημόσιο / απαιτείται συστηματική προετοιμασία Δημόσιο / πρέπει να είναι όλα γνωστά και τεκμηριωμένα κατά τη δημοπράτηση του έργου Δημόσιο / αλλαγή του θεσμικού πλαισίου τώρα και πλήρης τεχνικο-οικονομική προετοιμασία Δημόσιο ή Ιδιωτικός τομέας, ανάλογα με το ποιος έχει την ευθύνη της αδειοδότησης καλό είναι οι αδειοδοτήσεις να υπάρχουν πριν το διαγωνισμό Ιδιωτικός τομέας / ρήτρες υπέρ δημοσίου Ιδιωτικός τομέας / ρήτρες υπέρ δημοσίου + εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας περιορίζεται σημαντικά με σωστή επιλογή τεχνολογίας Έλλειψη αγοράς για Συσσώρευση Ιδιώτης / υπερεθνικά δίκτυα διακίνησης

21 μέρος ή και το σύνολο των προϊόντων επεξεργασίας Αλλαγή τεχνικών προδιαγραφών λόγω νέας νομοθεσίας Απρόβλεπτες μεταβολές στον όγκο ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προϊόντων Μείωση εσόδων Προβλήματα λειτουργίας Πρόβλημα νομιμότητας Πρόβλημα κοινωνικής αποδοχής Πιθανή αύξηση κόστους Αδυναμία ανταπόκρισης του αναδόχου Περιβαλλοντικά προβλήματα Προβλήματα λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί σημαντικά με σωστό σχεδιασμό της μονάδας η διαμόρφωση του πλαισίου της αγοράς βασικών προϊόντων επεξεργασίας περιορίζει τον κίνδυνο (πρωτοβουλία του Δημόσιου) Δημόσιο / πρέπει να προβλέπονται μηχανισμοί διαπραγμάτευσης Δημόσιο / πρέπει να προβλέπεται διαχωρισμός μικρών και μεγάλων αλλαγών και να αντιμετωπίζονται ανάλογα πολύ συχνό σε μακρόχρονες συμβάσεις (15 έτη και άνω) Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε συγκεκριμένο έργο, πρέπει να γίνεται ανάλυση των κινδύνων σε βάθος και να περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών και η κατανομή τους με όσο γίνεται μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 6. Συμπεράσματα - προτάσεις Οι διαδικασίες ΣΔΙΤ αποτελούν άλλον ένα τρόπο υλοποίησης έργων και για να είναι αποτελεσματικές προϋποθέτουν υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και ισχυρούς φορείς υλοποίησης διαχείρισης των έργων. Η υιοθέτηση διαδικασίας ΣΔΙΤ πρέπει πάντα να τεκμηριώνεται σε σχέση με την υλοποίηση έργων με πιο κλασσικές μεθόδους και να υιοθετείται μόνο εάν έχει πράγματι πρόσθετη αξία. Με δεδομένο ότι το σχετικό μέγεθος της αγοράς εκτιμάται μεταξύ εκ. ευρώ, αναμένεται σημαντικό ενδιαφέρον επενδυτών για τα έργα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, παρά το γεγονός ότι αυτά εκ των πραγμάτων θεωρούνται υψηλού ρίσκου. Επομένως, υπάρχει πεδίο για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών ΔΣΑ με διαδικασίες ΣΔΙΤ, ωστόσο υπάρχουν και σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες, με κυριότερους το θεσμικό πλαίσιο και την κατάσταση των ΦοΔΣΑ. Η εμπειρία από παρεμφερείς με ΣΔΙΤ προσπάθειες που έγιναν μέχρι

22 σήμερα σε έργα επεξεργασίας ΔΣΑ καμία εκ των οποίων δεν ευδοκίμησε υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης προετοιμασίας του συμβατικού πλαισίου, αλλά και τη σημασία του σαφούς προσανατολισμού του ΦοΔΣΑ ως προς τις επιθυμητές λύσεις. Ο χαρακτήρας της προετοιμασίας των έργων που θα γίνουν με ΣΔΙΤ μεταβάλλεται, σε σχέση με την προετοιμασία έργων που προετοιμάζονται με πιο κλασσικούς τρόπους. Οι μεταβολές είναι πολύ σημαντικές και εστιάζονται: o Στην ανάγκη συστηματικής και λεπτομερούς τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας της ΣΔΙΤ o Στη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τον λεπτομερή σχεδιασμό στα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκονται. o Στην ανάλυση των πιθανών κινδύνων και την κατανομή τους με συγκεκριμένο τρόπο μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Μια σειρά από ενέργειες προτείνονται, ως ελάχιστες προϋποθέσεις, για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των ΣΔΙΤ στα έργα ΔΣΑ[15]: o Η έκδοση ενός συμπληρωματικού πλαισίου διαγωνιστικής διαδικασίας που να εξειδικεύεται σε έργα και υπηρεσίες ΔΣΑ, μέσα στα πλαίσια του νόμου για τις ΣΔΙΤ o Η σύνταξη πρότυπου μοντέλου σύμβασης γενικά για όλα τα έργα / υπηρεσίες ΣΔΙΤ στη ΔΣΑ που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους προετοιμασίας και συμμετοχής σε διαγωνισμούς. o Ο εκσυγχρονισμός το θεσμικού πλαισίου των ΦοΔΣΑ και η αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταφοράς πόρων προς ιδιώτες o Η διαμόρφωση πρότυπων δεικτών επίδοσης ανά έργο ή και υπηρεσία ΔΣΑ για να προωθηθούν αποτελεσματικές συμπράξεις και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου o Η δημιουργία προϋποθέσεων μεταφοράς προσωπικού από το Δημόσιο προς τις συμπράξεις για έργα και παροχή υπηρεσιών κάτι τέτοιο θα ανεβάσει τη διαπραγματευτική ικανότητα του Δημόσιου τομέα o Η θέσπιση προδιαγραφών ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και προϊόντων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για να διαμορφωθεί ένα νέο, ανταγωνιστικό πλαίσιο της σχετικής αγοράς

23 o Η τροποποίηση της ΚΥΑ / ΦΕΚ 1016/Β/ / Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με την υιοθέτηση σύγχρονων προδιαγραφών (και όχι τεχνικών περιγραφών) και την επέκτασή της στο σύνολο των έργων και υπηρεσιών ΔΣΑ (π.χ. οδοκαθαρισμός, συλλογή κλπ) Βιβλιογραφία 6. Πράσινο Βιβλίο «Σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης», COM (2004) 327, Βρυξέλλες «Διαχείριση Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος στην Ελλάδα», ΥΠΕΧΩΔΕ (εκπόνηση: ΕΠΕΜ Α.Ε), «Επεξεργασία αποβλήτων: από την ιδέα στην υλοποίηση», Α. Μαυρόπουλος, Περιοδικό ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, Τεύχος 1, «Η πορεία υλοποίησης της οδηγίας 99/31 στην Ελλάδα», Α. Μαυρόπουλος, Α. Κουσκούρης, Φ. Χάγιος, Συνέδριο ΕΕΔΣΑ Business opportunities for investment in SWM through PFI, DEFRA, UK, Potential Future Waste PFI schemes, DEFRA, UK, Θεματική μελέτη «Περιβάλλον», ΥΠΟΙΟ, (εκπόνηση ΕΠΕΜ Α.Ε-ΛΔΚ ECO, OMIKRON ΕΠΕ), Private sector participation in MSWM Guidance Pack, Part II, page 9, Sandra Cointreau Levine, WORLD BANK Investment opportunities: MSW and PFI, page 12, Conference Report, DEFRA, UK, «ΣΔΙΤ σε έργα και υπηρεσίες ΔΣΑ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση», Α. Κουσκούρης, 2 ο Newsletter ΠΑΣΕΠΠΕ, Ιούλιος Σεπτέμβριος Η προσέγγιση του ΠΑΣΕΠΠΕ σε έργα και υπηρεσίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που υλοποιούνται μέσα από ΣΔΙΤ (Προβλήματα Προτάσεις) A.Koυσκούρης Ημερίδα ΕΕΔΣΑ στα πλαίσια του POLIS Θεσσαλονίκη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία )

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) Προπτυχιακή Εργασία Αθανασοπούλου Ιωάννα Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------- Ιστορικά Η Γέννηση του εργατικού δικαίου Η εργασία ως

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΑΝΤΑΡΣΥΑ-3 η Συνδιάσκεψη- ΘΕΣΕΙΣ του ΠΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γ1. Η αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης και το πρόγραμμά της 35. Με το ανοιχτό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων αναφορικά με τη Δράση 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων» Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υπηρεσία ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης Ταχ. /νση: c/o Επιτελική ομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ Α-τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και ορυκτελαίων, προς κάλυψη των αναγκών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΟΛΘ ΑΕ για ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης.

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. II.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. Προκειμένου μια ενταγμένη σε ένα Ε.Π. Πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310/2015 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό)

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Posted on 28 Αυγούστου, 2015 γράφει: Τοµπούλογλου Ιωάννης Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Δ/νση ΠΕ Ανατολ. Θεσσαλονίκης Χαρακτηριστικά: Αυξηµένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων. Προπτυχιακή Εργασία Κλαδιά Ελεωνόρα Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.» Ονοματεπώνυμο: Κλαδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 21/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Aριθ. Πρωτ. :-6275-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 21/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Aριθ. Πρωτ. :-6275- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 21/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Aριθ. Πρωτ. :-6275- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ Η υποχρέωση επίδοσης της φορολογικής προσφυγής στη διοίκηση από τον προσφεύγοντα, εντός ορισμένης προθεσμίας, επί ποινής απορρίψεως του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, ως απαράδεκτου: Παρατηρήσεις στη ΣτΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Από τον απλό ηλιακό φούρνο με ένα κουτί πίτσας σε ένα ηλιακό φούρνο με 2 χαρτόκουτες και 1 ανακλαστήρα Ωραία, φτιάξαμε ένα απλό ηλιακό φούρνο από ένα κουτί πίτσας και ψήσαμε φέτες ψωμί για τοστ με τυρί.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

PROJECT Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 PROJECT Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Θέμα: Εικονικές Επιχειρήσεις Ονοματεπώνυμο μαθητών: Μαρία Ταξιάρχη Αρετή Μωραΐτη Χριστίνα Τρίτου Κλεονίκη Χριστοπούλου Δημήτρης Πολύδωρος Συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο... Η τροπολογία για την έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου, τα ανείσπρακτα ενοίκια, τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις λοιπές αλλαγές στον ΚΦΕ - Χρηστικός πίνακας με τις αλλαγές. [08.05.2015] ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 11Α Τηλέφωνο: 2231066623 Fax: 2231067709 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613650 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 10/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 2145 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να εξηγηθεί η σειριακή αναζήτηση. Η λειτουργία της αναζήτησης σε πίνακα είναι η εύρεση της θέσης στην οποία υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή που ενδιαφέρει το χρήστη. Οι πιο γνωστές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έργου. Με την 446/15 απόφαση Δ.Σ.,συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη από τους:

Ομάδα έργου. Με την 446/15 απόφαση Δ.Σ.,συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη από τους: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τρικκαίων - 2 - Ομάδα έργου Με την 446/15 απόφαση Δ.Σ.,συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 09/05/203 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ. :30090 Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού Τηλ. : 223 3 5028 Fax : 22335027 Email : info@lamia-city.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Η διδασκαλία του Μαρξ προκαλεί σ' όλο τον πολιτισμένο κόσμο τη μεγαλύτερη εχθρότητα και το μίσος όλης της

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Γεωγραφίας ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ Δημητράκη Αικατερίνη Μυτιλήνη 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 Μεθοδολογία..6 Συμπεράσματα 13 Βιβλιογραφία 20 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/808/16-01-2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί όροι της διακήρυξης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 130 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 1 Μαΐου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΟΔΗΓΙΕΣ Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα