NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο"

Transcript

1 NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω) ισχύει με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από την τελευταία διαθέσιμη ετήσια έκθεση και, όπου αυτή μπορεί να εφαρμοστεί, από την μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον αυτή δημοσιεύθηκε μετά από την ετήσια. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

2 NBG SYNESIS FUNDS - SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Έδρα: 16, Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου RCS : Luxembourg B ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Διατίθενται προς συμμετοχή ξεχωριστές κατηγορίες μετοχών ("Μετοχές"), χωρίς ονομαστική αξία, έκδοσης της εταιρίας NBG SYNESIS FUNDS SICAV ("Εταιρία"), όπου κάθε Μετοχή συνδέεται με ένα υποκεφάλαιο της Εταιρίας ("Υποκεφάλαια"), ως ακολούθως: ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε διάθεση) NBG SYNESIS FUNDS SICAV / Υποκεφάλαιο Arbitrage Strategy NBG SYNESIS FUNDS SICAV / Υποκεφάλαιο Growth Strategy II Οι Μετοχές κάθε Υποκεφαλαίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Μετοχές Κατηγορίας Α και Μετοχές Κατηγορίας Β ("Κατηγορίες"). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται με τις διάφορες Κατηγορίες Μετοχών, ανατρέξτε στην παράγραφο "Κατηγορίες Μετοχών". Σημαντικές Πληροφορίες Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το χρηματιστή σας, το δικηγόρο, το λογιστή ή άλλο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Κανείς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να δίδει πληροφορίες διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ή σε οποιοδήποτε από έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο και είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από το κοινό στη διεύθυνση 16, Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο. - Η Εταιρία είναι αδειοδοτημένη στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ("ΟΣΕ") και έχει τη μορφή εταιρίας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV). Βασικός σκοπός της Εταιρίας είναι να επενδύει το καθαρό ενεργητικό της σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων και, για ορισμένα από τα Υποκεφάλαιά της, μεριδίων ή μετοχών άλλων ανοικτού ή κλειστού τύπου ΟΣΕ, προκειμένου να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή απόδοση του κεφαλαίου, με ταυτόχρονη μείωση του επενδυτικού κινδύνου μέσω της διασποράς. Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του Τμήματος ΙΙ του Νόμου του Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 (ο "Νόμος του 2002") περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως κατά καιρούς τροποποιείται, καθώς στον επενδυτικό στόχο του Υποκεφαλαίου "NBG SYNESIS FUNDS SICAV/ Arbitrage Strategy" προβλέπεται η επένδυση ενός μέρους του καθαρού ενεργητικού του σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Ωστόσο, η ως άνω αδειοδότηση δεν συνεπάγεται ότι η εποπτική αρχή έχει αξιολογήσει θετικά τα περιεχόμενα του παρόντος Δελτίου ή την ποιότητα των προσφερόμενων προς πώληση Μετοχών. Κάθε δήλωση περί του αντιθέτου είναι παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη. - Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί προσφορά (offer) προς οποιονδήποτε ή παρότρυνση από οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία μια τέτοια προσφορά ή παρότρυνση είναι παράνομη, ή το πρόσωπο που τις υποβάλλει δεν διαθέτει την αναγκαία αρμοδιότητα. - Κάθε πληροφορία που παρέχεται από πρόσωπα τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα πρέπει να θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο να είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης και ως εκ τούτου αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη. Προκειμένου να περιλαμβάνουν ουσιαστικές μεταβολές, το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ενδέχεται να ενημερώνεται κατά καιρούς και οι υποψήφιοι μέτοχοι καλούνται από την Εταιρία να ενημερώνονται ως προς την έκδοση τυχόν μεταγενέστερου Ενημερωτικού Δελτίου. 2

3 - Η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η διάθεση των Μετοχών ενδεχομένως να υπόκεινται σε περιορισμούς σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Αποτελεί ευθύνη όσων έχουν εις χείρας το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και όσων επιθυμούν να εγγραφούν για μετοχές σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο να ενημερωθούν και να τηρήσουν τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε σχετικής δικαιοδοσίας. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή ή αγορά Μετοχών οφείλουν να ενημερώνονται ως προς τις πιθανές φορολογικές συνέπειες, τις νομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις τυχόν συναλλαγματικών περιορισμών ή ελέγχων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της οποίας είναι υπήκοοι, ή στην οποία διαμένουν, και η οποία ενδεχομένως αφορά στη συμμετοχή, αγορά, κατοχή, μετατροπή ή πώληση Μετοχών. - Κάθε επένδυση στα Υποκεφάλαια της Εταιρίας έχει έντονα κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνεπάγεται υψηλό, άνω του μέσου όρου, κίνδυνο, ενώ είναι κατάλληλη μόνο για επενδυτές οι οποίοι είναι σε θέση να αναλάβουν τον κίνδυνο απώλειας της πλήρους επένδυσής τους. Η τιμή των Μετοχών ενδέχεται να μειώνεται, ή και να αυξάνεται. Υπενθυμίζεται ότι η καθαρή αξία ενεργητικού (η "Καθαρή Αξία Ενεργητικού" ή "ΚΑΕ") ανά Μετοχή μπορεί να μειώνεται, ή και να αυξάνεται. Οι επενδυτές ενδέχεται να μην λάβουν το ποσό που έχουν επενδύσει, ειδικά στην περίπτωση της εξαγοράς Μετοχών σε σύντομο διάστημα μετά την έκδοσή τους, καθώς και εάν οι Μετοχές έχουν χρεωθεί με επιβαρύνσεις. Η διαχείριση του συνεπαγόμενου κινδύνου γίνεται, πάντως, με επαγγελματικό τρόπο. Η επένδυση στο Υποκεφάλαιο "NBG SYNESIS FUNDS SICAV/ Arbitrage Strategy" είναι κατάλληλη για καταρτισμένους επενδυτές (i) οι οποίοι δεν απαιτούν άμεση ρευστότητα για τις επενδύσεις τους, καθώς η επένδυση θα πρέπει να θεωρείται μεσομακροπρόθεσμη, (ii) για τους οποίους μια επένδυση στην Εταιρία δεν αποτελεί πλήρες επενδυτικό πρόγραμμα, (iii) οι οποίοι διαθέτουν σε βάθος εμπειρία στις χρηματοοικονομικές αγορές και (iv) οι οποίοι αντιλαμβάνονται πλήρως και προτίθενται να αναλάβουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η επενδυτική στρατηγική αυτού του Υποκεφαλαίου. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ H Εταιρία δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση επενδύσεων που συνδέονται με πρακτικές συγχρονισμού με την αγορά, στο βαθμό που λαμβάνει γνώση, δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές ενδεχομένως να επιδράσουν αρνητικά στα συμφέροντα όλων των μετόχων (οι "Μέτοχοι"). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 04/146, ως πρακτική συγχρονισμού με την αγορά θεωρείται μια μέθοδος εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), μέσω της οποίας ο επενδυτής συστηματικά εγγράφεται για μετοχές ή μερίδια του ιδίου ΟΣΕ (UCI), τις οποίες εξαγοράζει ή μετατρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα, επωφελούμενος από την χρονική διαφορά ή και τις τυχόν ατέλειες ή ανεπάρκειες της μεθόδου προσδιορισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του ΟΣΕ. Για τον επενδυτή που εφαρμόζει την πιο πάνω πρακτική, παρουσιάζονται ευκαιρίες εάν η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του ΟΣΕ υπολογίζεται στη βάση των τιμών αγοράς, οι οποίες δεν έχουν ενημερωθεί (παλαιές τιμές) ή εάν ο ΟΣΕ υπολογίζει την ΚΑΕ, ενώ είναι ακόμα δυνατή η έκδοση εντολών. Η εφαρμογή πρακτικών συγχρονισμού με την αγορά δεν είναι αποδεκτή, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις του ΟΣΕ μέσω της αύξησης του κόστους ή και της μείωσης του κέρδους. Κατά συνέπεια, οι Διευθυντές μπορούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να ζητήσουν από τον Υπεύθυνο Μητρώου και τον Διαχειριστή, Εταιρικό Αντιπρόσωπο και Αντιπρόσωπο Έδρας ("Διαχειριστής") να λάβουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέτρα: - Να απορρίψουν αίτηση μετατροπής ή και συμμετοχής για Μετοχές, προερχόμενη από επενδυτές, οι οποίοι κατά την άποψή τους ακολουθούν πολιτική συγχρονισμού με την αγορά. - Ο Υπεύθυνος Μητρώου δύναται να συνδυάσει Μετοχές κοινής ιδιοκτησίας ή ελέγχου, προκειμένου να εξακριβώσει εάν ο συγκεκριμένος επενδυτής ή ομάδα επενδυτών μπορούν να θεωρηθούν ότι εφαρμόζουν πρακτικές αυτού του είδους. - Εάν ένα Υποκεφάλαιο έχει επενδύσεις σε αγορές, οι οποίες δεν λειτουργούν τη στιγμή που αυτό αποτιμάται, οι Διευθυντές έχουν τη δυνατότητα, σε περίοδο μεταβλητότητας (volatility) της αγοράς, να ζητήσουν από το Διαχειριστή να επιτρέψει την προσαρμογή της ΚΑΕ ανά Μετοχή με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η θεωρούμενη ως εύλογη αξία των επενδύσεων του Υποκεφαλαίου τη στιγμή της αποτίμησης. 3

4 Πίνακας Περιεχομένων Σελ. Διευθυντές και Στελέχη 6 Διαχείριση Επενδύσεων και Διαχειριστές Υποκεφαλαίων 6 Επενδυτικοί Στόχοι, Αρμοδιότητες και Περιορισμοί 7 Γλωσσάρι όρων 13 Ανάλυση Κινδύνων 14 Καθαρή Αξία Ενεργητικού 16 Προσωρινή Αναστολή Υπολογισμού Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή 19 Δημοσίευση Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή 20 Οι Μετοχές (έκδοση και μορφή) 20 Κατηγορίες Μετοχών 20 Αίτηση Συμμετοχής για Μετοχές 21 Διαδικασία Συμμετοχής 21 Διαδικασία Πληρωμής 22 Συμμετοχή σε είδος 22 Γνωστοποίηση Συναλλαγής 22 Απόρριψη και Αναστολή Αιτήσεων Συμμετοχής 23 Αναστολή Υπολογισμού Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 23 Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 23 Προμήθειες Πωλήσεων, Αμοιβές Διαχείρισης, Νόμισμα Αναφοράς και Επιβαρύνσεις Εταιρίας 24 Επιβαρύνσεις Εταιρίας 24 Εξαγορά Μετοχών 25 Διαδικασία Εξαγοράς 25 Εξαγορά σε είδος 26 Προσωρινή Αναστολή Εξαγοράς 26 Υποχρεωτική Εξαγορά 26 Διαδικασίες για την Εξαγορά και Μετατροπή Μετοχών άνω του 10% του καθαρού ενεργητικού οποιουδήποτε Υποκεφαλαίου. 26 Μετατροπή Μετοχών σε Μετοχές διαφορετικού Υποκεφαλαίου 27 Πολιτική Διανομής 28 Φορολογία 28 Η Εταιρία 28 Μέτοχοι 28 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία 28 Διοίκηση και Διαχείριση 29 Το Διοικητικό Συμβούλιο 29 4

5 Ο Υπεύθυνος Προώθησης 29 Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 29 Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 30 Ο Εξουσιοδοτημένος Πράκτορας 30 Ο Αντιπρόσωπος 30 Ο Θεματοφύλακας και Ταμίας 31 Ο Διαχειριστής, Εταιρικός Αντιπρόσωπος και Αντιπρόσωπος Έδρας 31 Ο Υπεύθυνος Μητρώου 32 Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας 32 Λήξη Υποκεφαλαίου και λήξη Κατηγορίας Μετοχών 32 Συγχώνευση, Διαίρεση και Μεταβίβαση Υποκεφαλαίων 33 Γενικές Συνελεύσεις 33 Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις 34 Έγγραφα διαθέσιμα προς Επιθεώρηση 34 Περισσότερες πληροφορίες 34 Παραρτήματα Παράρτημα Α: Διατιθέμενα Υποκεφάλαια

6 Έδρα 16, Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Υπεύθυνος Προώθησης Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Διευθυντές και Στελέχη Πρόεδρος Ευάγγελος Σοφός Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (πρώην Διεθνική Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε.). Μέλη Δ.Σ. Σπυρίδων Καψοκαβάδης, Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων & Διεθνών Δραστηριοτήτων, ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μιχαήλ Τσαγκαράκης, Αναπληρωτής Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (πρώην Διεθνική Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε.) Διαχείριση Επενδύσεων και Διαχειριστές Υποκεφαλαίων Τράπεζα Θεματοφύλακας και Ταμίας Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, L 2420 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Διαχειριστής, Εταιρικός Αντιπρόσωπος και Αντιπρόσωπος Έδρας Société Générale Securities Services Luxembourg, 16, Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Υπεύθυνος Μητρώου European Fund Services S.A., 17, rue Antoine Jans, L-1820 Λουξεμβούργο, και από την 1η Ιουλίου 2009, 18, Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εξουσιοδοτημένος Πράκτορας και Αντιπρόσωπος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Αιόλου 86, Αθήνα, Ελλάδα Σύμβουλος Επενδύσεων NBG Luxfinance Holding S.A., 16, Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου * NBG SYNESIS FUNDS SICAV / Υποκεφάλαιο Growth Strategy II * NBG SYNESIS FUNDS SICAV / Υποκεφάλαιο Arbitrage Strategy Διαχειριστής Επενδύσεων Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε.) Λεωφ. Συγγρού , Αθήνα, Ελλάδα * NBG SYNESIS FUNDS SICAV / Υποκεφάλαιο Growth Strategy II * NBG SYNESIS FUNDS SICAV / Υποκεφάλαιο Arbitrage Strategy Ελεγκτής Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Λουξεμβούργο 6

7 Επενδυτικοί Στόχοι/Επενδυτικές Αρμοδιότητες και Περιορισμοί Επενδυτικοί Στόχοι Σκοπός της Εταιρίας είναι να επενδύει το καθαρό ενεργητικό της σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων ή και μεριδίων ή μετοχών άλλων ανοικτού ή κλειστού τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, προκειμένου να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή απόδοση του κεφαλαίου, με ταυτόχρονη μείωση του επενδυτικού κινδύνου μέσω της διασποράς. Στο πλαίσιο των παρακάτω περιορισμών, η Εταιρεία δύναται να επενδύει, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου, σε τεχνικές και μέσα που αφορούν σε κινητές αξίες. Η επενδυτική πολιτική και οι στόχοι κάθε Υποκεφαλαίου παρουσιάζονται στο σχετικό με το καθένα Παράρτημα, που περιλαμβάνεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Επενδυτικές Αρμοδιότητες και Περιορισμοί Για την υλοποίηση των επενδυτικών στόχων και πολιτικών της Εταιρίας, το Δ.Σ. έχει αποφασίσει ότι οι παρακάτω αρμοδιότητες και περιορισμοί θα ισχύουν για όλες τις επενδύσεις της Εταιρίας: Επενδυτική Στρατηγική και Περιορισμοί Α) Αναφορικά με τις επενδύσεις της Εταιρίας σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος και ΟΣΕ: Κάθε Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα και παραστατικά τίτλων επί κινητών αξιών, κεφάλαια ανοικτού ή κλειστού τύπου) και σε μέσα χρηματαγοράς εκδοτών εκτός από ΟΣΕ, με την προϋπόθεση ότι: α) δεν θα επενδύει περισσότερο από το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο και δεν διαπραγματεύονται σε άλλη οργανωμένη αγορά (στο εξής, η "Οργανωμένη Αγορά"), δηλαδή σε οργανωμένη αγορά η οποία λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό β) δεν θα αποκτά άνω του 10% των κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς του ίδιου είδους που εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη γ) δεν θα επενδύει περισσότερο από το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη. Οι περιορισμοί των σημείων α), β) και γ) δεν ισχύουν για τίτλους έκδοσης ή με την εγγύηση Κρατών Μελών του ΟΟΣΑ, κρατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ή των τοπικών αρχών τους, ή δημόσιων διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο, όμως κάθε Υποκεφάλαιο πρέπει να κατέχει τίτλους τουλάχιστον 6 εκδόσεων και οι τίτλοι κάθε επιμέρους έκδοσης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 30% της καθαρής αξίας ενεργητικού κάθε Υποκεφαλαίου. Επίσης, κάθε Υποκεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να επενδύει έως το 20% σε καταθέσεις μετρητών ενός μεμονωμένου φορέα. Ως "ένας μεμονωμένος φορέας" πρέπει να θεωρείται κάθε εταιρία της οποίας ο ισολογισμός ενοποιείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή σύμφωνα με τους διεθνείς λογιστικούς κανόνες. Συνολικά, κανένα Υποκεφάλαιο δεν δικαιούται να επενδύσει περισσότερο από το 20% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς έκδοσης του ιδίου ομίλου. Ορισμένα Υποκεφάλαια της Εταιρίας σκοπεύουν να επενδύουν σε ανοικτού ή και κλειστού τύπου ΟΣΕ, κυρίως για τους εξής δύο λόγους: πρώτον, η επένδυση στους εν λόγω ΟΣΕ ενδέχεται να είναι ο μόνος τρόπος αξιοποίησης αξιόπιστων διαχειριστών κεφαλαίων, οι οποίοι συχνά ζητούν από τους πελάτες τους να επενδύουν μέσω ΟΣΕ. Δεύτερον, προκειμένου να μειώνονται οι καθολικοί κίνδυνοι, η επένδυση στους εν λόγω ΟΣΕ, όπου ο κίνδυνος περιορίζεται στο εισφερόμενο κεφάλαιο, προσφέρει πρόσθετη προστασία στον επενδυτή. Το ποσοστό του καθαρού ενεργητικού της Εταιρείας που θα επενδύεται σε ΟΣΕ θα αντιστοιχεί σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕ ανοικτού ή κλειστού τύπου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου ή άλλων χωρών. Σκοπός των εν λόγω ΟΣΕ είναι να επενδύουν σε μια ευρεία σειρά τίτλων και αγορών όπως, μεταξύ άλλων, 7

8 μετοχές, τίτλοι σχετιζόμενοι με μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα, τίτλους σταθερού εισοδήματος και άλλους χρεωστικούς και παράγωγους τίτλους. Στο παράρτημα κάθε Υποκεφαλαίου περιγράφονται οι τρόποι πραγματοποίησης επενδύσεων σε ΟΣΕ ανοικτού ή κλειστού τύπου, καθώς και οι περιορισμοί που ισχύουν για τις επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού αυτού του είδους. Δεν επιτρέπονται επενδύσεις σε ΟΣΕ των οποίων ο βασικός σκοπός είναι να επενδύουν σε ακίνητα και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά από την επενδυτική πολιτική των Υποκεφαλαίων. Β) Δανεισμός Κάθε Υποκεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να δανείζεται έως 25% του καθαρού ενεργητικού του, χωρίς περιορισμό ως προς τη χρήση του δανεισμού αυτού. Γ) Ανοικτές Πωλήσεις Η Εταιρία δεν θα προβαίνει ποτέ σε ανοικτές πωλήσεις χρεογράφων ενός εκδότη με την προσδοκία "κάλυψης" της ανοικτής πώλησης με χρεόγραφα τα οποία θα αγοραστούν από την αγορά σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή της ανοικτής πώλησης. Δ) Υποθήκευση στοιχείων ενεργητικού Η Εταιρία δεν θα υποθηκεύει ποτέ σε τρίτο πρόσωπο τα στοιχεία του ενεργητικού της για οποιονδήποτε λόγο. Ε) Τεχνικές και μέσα αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου Ι. Συναλλαγές με Δικαιώματα Προαίρεσης επί Κινητών Αξιών Δικαίωμα προαίρεσης είναι το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης ενός συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού, σε καθορισμένη τιμή σε κάποια μελλοντική ημερομηνία, εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η Εταιρία δύναται να αγοράζει και να πωλεί δικαιώματα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης επί κινητών αξιών, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα προαίρεσης αυτά διαπραγματεύονται σε Οργανωμένη Αγορά ή εξωχρηματιστηριακά με χρηματομεσίτες-διαπραγματευτές οι οποίοι είναι κύριοι διαπραγματευτές των δικαιωμάτων προαίρεσης αυτών, αποτελούν υψηλής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται σε αυτά τα είδη συναλλαγών και συμμετέχουν στις εξωχρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρία θα συμμορφώνεται επίσης με τους παρακάτω κανόνες: i) Το συνολικό ποσό των πριμ που καταβάλλονται για την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης τα οποία αναφέρονται στο παρόν, μαζί με το συνολικό ποσό των πριμ που καταβάλλονται για την αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης τα οποία αναφέρονται στο σημείο (II) β) (i) παρακάτω, δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% της ΚΑΕ της Εταιρίας. ii) iii) Η συνολική δέσμευση που προκύπτει από την πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης (εξαιρουμένης της πώλησης δικαιωμάτων αγοράς για τα οποία υπάρχει επαρκής κάλυψη), και η συνολική δέσμευση που προκύπτει από συναλλαγές για σκοπούς πέραν της αντιστάθμισης κινδύνου όπως αναφέρεται στα σημεία (ΙΙ) b) (i) και (ii) και τις συναλλαγές που αναφέρονται στο σημείο (ΙΙΙ) παρακάτω, δεν δύνανται να υπερβαίνουν οποτεδήποτε την ΚΑΕ της Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, η δέσμευση από τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και πώλησης που πωλούνται ισούται με το συνολικό ποσό των τιμών άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης. Όταν προβαίνει σε πωλήσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς, η Εταιρία πρέπει να κατέχει είτε τις υποκείμενες κινητές αξίες, είτε αντίστοιχης αξίας δικαιώματα προαίρεσης αγοράς ή άλλους τίτλους (όπως παραστατικά τίτλων) που παρέχουν επαρκή κάλυψη. Η κάλυψη για δικαιώματα προαίρεσης αγοράς που πωλούνται δεν δύναται να διατίθεται εφόσον τα δικαιώματα προαίρεσης υφίστανται, εκτός εάν αυτά καλύπτονται με τη σειρά τους από αντίστοιχης αξίας δικαιώματα προαίρεσης ή άλλους τίτλους που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Εταιρία δύναται να πωλεί ακάλυπτα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς εάν, ανά πάσα στιγμή, είναι σε θέση να καλύψει τις θέσεις που αναλαμβάνει με την εν λόγω πώληση, και επίσης εάν οι τιμές άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης δεν υπερβαίνουν το 20% της ΚΑΕ της Εταιρίας. 8

9 iv) Όταν προβαίνει σε πωλήσεις δικαιωμάτων πώλησης, το Κεφάλαιο πρέπει να είναι καλυμμένο επαρκώς με μετρητά κατά την πλήρη διάρκεια των δικαιωμάτων προαίρεσης, προκειμένου, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, να εξοφλεί τις κινητές αξίες που είναι παραδοτέες στην Εταιρία από τον αντισυμβαλλόμενο. II. Συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα Προαίρεσης και Συμβόλαια Ανταλλαγής που σχετίζονται με Χρηματοοικονομικούς Τίτλους Οι αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αφορούν διαπραγμάτευση συμβολαίων που σχετίζονται με τη μελλοντική αξία κινητών αξιών ή άλλων χρηματοοικονομικών τίτλων. Εκτός από τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων που συνάπτονται με αμοιβαία συμφωνία και τα δικαιώματα προαίρεσης που δύνανται να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον τρόπο που προβλέπεται στο σημείο (Ι) παραπάνω, καθώς και τις συμβάσεις ανταλλαγής που προβλέπονται παρακάτω, όλες οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δύνανται να διενεργούνται μόνο σε Οργανωμένη Αγορά. Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, οι εν λόγω συναλλαγές δύνανται να πραγματοποιούνται με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου ή την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου. α) Αντιστάθμιση Κινδύνων Σκοπός της αντιστάθμισης κινδύνων είναι να προστατεύει μια γνωστή μελλοντική δέσμευση. i) Ως καθολική αντιστάθμιση του κινδύνου δυσμενών διακυμάνσεων των χρηματιστηρίων, η Εταιρεία δύναται να πωλεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακών δεικτών ή άλλους χρηματοοικονομικούς τίτλους που σχετίζονται με δείκτες. Για τον ίδιο σκοπό, η Εταιρία δύναται να πωλεί δικαιώματα προαίρεσης αγοράς ή να αγοράζει δικαιώματα προαίρεσης πώλησης επί χρηματιστηριακών δεικτών, ή να συνάπτει συμβάσεις ανταλλαγής, βάσει των οποίων οι πληρωμές που καταβάλλει η Εταιρία στο άλλο μέρος σχετίζονται με χρηματιστηριακούς δείκτες ή άλλους χρηματοοικονομικούς τίτλους ή δείκτες. Ο στόχος αυτών των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου προϋποθέτει ότι υπάρχει επαρκής συσχετισμός μεταξύ της σύνθεσης του χρησιμοποιούμενου δείκτη και των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων της Εταιρίας. (ii) Ως καθολική αντιστάθμιση του κινδύνου των διακυμάνσεων των επιτοκίων, η Εταιρία δύναται να πωλεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων. Για τον ίδιο σκοπό, μπορεί επίσης να πωλεί δικαιώματα προαίρεσης αγοράς ή να αγοράζει δικαιώματα προαίρεσης πώλησης επί επιτοκίων, ή να συνάπτει συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων σε βάση αμοιβαίας συμφωνίας με υψηλής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται σε αυτό το είδος συναλλαγών. Η συνολική δέσμευση που σχετίζεται με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγής επί χρηματιστηριακών δεικτών δεν δύναται να υπερβαίνει τη συνολική αποτίμηση των τίτλων τους οποίους κατέχει η Εταιρία στην αγορά που αντιστοιχεί σε κάθε δείκτη. Ομοίως, η συνολική δέσμευση που σχετίζεται με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων, συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης επί επιτοκίων και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων δεν δύναται να υπερβαίνει την αποτίμηση των προς αντιστάθμιση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία κατέχει η Εταιρία στο νόμισμα που αντιστοιχεί σε αυτές τις συμβάσεις. β) Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Η Αποτελεσματική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου βασίζεται στην πρόβλεψη μελλοντικών διακυμάνσεων των χρηματοοικονομικών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό και πέραν των συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης επί κινητών αξιών (βλ. (Ι) παραπάνω) και των συμβάσεων που σχετίζονται με νομίσματα (με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο στοιχείο VI παρακάτω σχετικά με τις συμβάσεις που σχετίζονται με νομίσματα), η Εταιρία δύναται, για σκοπούς εκτός της αντιστάθμισης κινδύνων: i) Να αγοράζει και να πωλεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης επί κάθε είδους χρηματοοικονομικών τίτλων, εφόσον η συνολική δέσμευση που προκύπτει από αυτές τις αγοραπωλησίες, μαζί με τη συνολική δέσμευση που προκύπτει από την πώληση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης επί κινητών αξιών που αναφέρονται στο στοιχείο (I) (ii) παραπάνω, των συμβάσεων ανταλλαγής που αναφέρονται στο στοιχείο (ΙΙ) β) (ii) παρακάτω και των συναλλαγών που αναφέρονται στο σημείο (ΙΙΙ) παρακάτω, δεν υπερβαίνει οποτεδήποτε την ΚΑΕ της Εταιρίας. 9

10 Οι πωλήσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς επί κινητών αξιών για τις οποίες η Εταιρία διαθέτει επαρκή κάλυψη δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της ως άνω συνολικής δέσμευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η δέσμευση που προκύπτει από συναλλαγές οι οποίες δεν σχετίζονται με δικαιώματα προαίρεσης επί κινητών αξιών ορίζεται ως εξής: η δέσμευση που προκύπτει από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ισούται με την αξία ρευστοποίησης της καθαρής θέσης των συμβολαίων που σχετίζονται με ταυτόσημα χρηματοοικονομικά μέσα (μετά τον συμψηφισμό των θέσεων αγοράς και πώλησης), χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν οι αντίστοιχες ημερομηνίες λήξης, και η δέσμευση που σχετίζεται με αγοραπωλησίες δικαιωμάτων προαίρεσης ισούται με το άθροισμα των τιμών άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αυτών που αντιστοιχούν στην καθαρή πωληθείσα θέση όσον αφορά στο ίδιο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού, χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν οι αντίστοιχες ημερομηνίες λήξης. Το σύνολο των πριμ που καταβάλλονται για την απόκτηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης όπως περιγράφεται στο παρόν, μαζί με το σύνολο των πριμ που καταβάλλονται για την απόκτηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης επί κινητών αξιών, όπως περιγράφεται στο στοιχείο (Ι) παραπάνω, δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% του καθαρού ενεργητικού της Εταιρίας ii) να συνάπτει συμβάσεις ανταλλαγής, με τις οποίες η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος συμφωνούν να ανταλλάξουν τις αποδόσεις ενός χρεογράφου, τίτλου, καλαθιού ή δείκτη τίτλων ή χρεογράφων με τις αποδόσεις ενός άλλου χρεογράφου, τίτλου, καλαθιού ή δείκτη τίτλων ή χρεογράφων. Οι πληρωμές που καταβάλλονται από την Εταιρία στον αντισυμβαλλόμενο και αντιστρόφως υπολογίζονται με αναφορά σε ένα συγκεκριμένο χρεόγραφο, δείκτη ή τίτλο και ένα συμφωνημένο ενδεικτικό ποσό. Οι σχετικοί δείκτες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νομίσματα, σταθερά επιτόκια, τιμές και τη συνολική απόδοση δεικτών επιτοκίων, δεικτών τίτλων σταθερού εισοδήματος και δεικτών μετοχών. Η Εταιρία δύναται να συνάπτει συμβάσεις ανταλλαγής για οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό τίτλο ή δείκτη, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δέσμευση που προκύπτει από τις συναλλαγές αυτές, μαζί με τις συνολικές δεσμεύσεις που αναφέρονται στα σημεία (Ι) (ii), (IΙ) β) (i) παραπάνω και (ΙΙΙ) παρακάτω δεν υπερβαίνει οποτεδήποτε την ΚΑΕ της Εταιρίας και ότι ο αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση ανταλλαγής είναι υψηλής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ειδικεύεται σε αυτό το είδος συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, η δέσμευση που προκύπτει από συναλλαγή ανταλλαγής ισούται με την αξία της καθημερινά αποτιμώμενης καθαρής θέσης βάσει της σύμβασης. Τα οποιαδήποτε δεδουλευμένα αλλά μη καταβληθέντα καθαρά ποσά που οφείλονται σε αντισυμβαλλόμενο σύμβασης ανταλλαγής θα καλύπτονται με μετρητά ή κινητές αξίες. ΙΙΙ. Προθεσμιακές Συναλλαγές Διακανονισμού Αγορών Η Εταιρία δύναται, σε περιορισμένη έκταση και εντός των ορίων που προβλέπονται παρακάτω, να προβαίνει σε προθεσμιακές συναλλαγές διακανονισμού αγορών, για την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου ή την αντιστάθμιση κινδύνων, με χρηματομεσίτες-διαπραγματευτές οι οποίοι είναι κύριοι διαπραγματευτές στις συναλλαγές αυτές και είναι υψηλής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται σε αυτό το είδος συναλλαγών και συμμετέχουν στις εξωχρηματιστηριακές αγορές - οι εν λόγω συναλλαγές αφορούν στην αγορά χρεωστικών τίτλων στην τρέχουσα τιμή τους, με παράδοση και διακανονισμό σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία (η οποία μπορεί να είναι σε διάστημα δύο έως δώδεκα μηνών). Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία διακανονισμού, η Εταιρία δύναται να συμφωνεί με τον σχετικό χρηματομεσίτη-διαπραγματευτή είτε να πωλήσει τους χρεωστικούς τίτλους εκ νέου στον εν λόγω χρηματομεσίτη-διαπραγματευτή, είτε να μετακυλήσει τη συναλλαγή σε μελλοντική περίοδο και τα οποιαδήποτε κέρδη ή ζημίες της συναλλαγής να καταβάλλονται ή να εισπράττονται από το χρηματομεσίτηδιαπραγματευτή. Οι εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιούνται, πάντως, από την Εταιρία με σκοπό την απόκτηση των σχετικών χρεωστικών τίτλων. 10

11 Η Εταιρία θα καταβάλλει τις συνήθεις αμοιβές στο σχετικό χρηματομεσίτη-διαπραγματευτή, προκειμένου να καλύπτει το κόστος του καθυστερημένου διακανονισμού, το οποίο αυτός υφίσταται. Η συνολική δέσμευση που προκύπτει από αυτές τις προθεσμιακές συναλλαγές διακανονισμού αγορών, μαζί με τη συνολική δέσμευση που προκύπτει από τις συναλλαγές που αναφέρονται στα στοιχεία (Ι) και (ΙΙ) β) (i) παραπάνω, δεν θα υπερβαίνει οποτεδήποτε την ΚΑΕ της Εταιρίας. Η Εταιρία πρέπει επίσης να διαθέτει πάντοτε επαρκή ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, ώστε να καλύπτει τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις εν λόγω συναλλαγές και από αιτήσεις εξαγοράς. IV. Χορήγηση και Λήψη Δανείων Τίτλων Η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε συναλλαγές λήψης και χορήγησης δανείων τίτλων με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι εξής όροι: i) H Εταιρία δύναται να χορηγήσει ή να λάβει δάνεια τίτλων μέσω τυποποιημένου συστήματος αναγνωρισμένου οργανισμού εκκαθάρισης, μέσω προγράμματος δανεισμού που έχει οργανωθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος υψηλής διαβάθμισης που εξειδικεύεται σε συναλλαγές αυτού του είδους, σύμφωνα με κανόνες ελέγχου και εποπτείας τους οποίους η Ρυθμιστική Αρχή θεωρεί αντίστοιχους με αυτούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό Δίκαιο. ιi) Στο πλαίσιο συναλλαγών χορήγησης δανείων τίτλων, η Εταιρία οφείλει να λαμβάνει εγγύηση, η αξία της οποίας, στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι ίση τουλάχιστον με το 90% της αξίας των χορηγούμενων τίτλων. Η εγγύηση αυτή πρέπει να παρέχεται με τη μορφή (i) ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ή και (ii) κρατικών ομολόγων χωρών του ΟΟΣΑ, (iii) μετοχών ή μεριδίων έκδοσης ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε ομόλογα τα οποία εκδίδονται ή καλύπτονται με εγγύηση εκδοτών υψηλής διαβάθμισης και τα οποία προσφέρουν επαρκή ρευστότητα, (iv) μετοχών ή μεριδίων έκδοσης ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο Κράτους Μέλους του ΟΟΣΑ, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται σε βασικό δείκτη, (vi) άμεσων επενδύσεων σε ομόλογα ή μετοχές με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα σημεία (iv) και (v). Η εν λόγω εγγύηση (εμπράγματη ασφάλεια) πρέπει να αποτιμάται καθημερινά.. (iii) Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου της Εταιρίας ή οποιουδήποτε Υποκεφαλαίου απέναντι στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει κατά κανόνα να μην υπερβαίνει του 20% του ενεργητικού της/του όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, όταν δεν ισχύει αυτό, υπόκειται σε ρυθμίσεις ελέγχου και εποπτείας τις οποίες η Ρυθμιστική Αρχή θεωρεί αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται από το Κοινοτικό Δίκαιο (σε κάθε άλλη περίπτωση, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του ενεργητικού της/του). (iv) Η Εταιρία δύναται να δανείζεται τίτλους για το διακανονισμό μιας συμφωνίας πώλησης, στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) στη διάρκεια περιόδου κατά την οποία οι τίτλοι έχουν αποσταλεί για επανεγγραφή, (β) όταν οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί αλλά δεν έχουν επιστραφεί εγκαίρως, (γ) για την αποφυγή αποτυχημένου διακανονισμού όταν ο Θεματοφύλακας δεν παραδώσει τους τίτλους, και (δ) ως τεχνική για την κάλυψη της υποχρέωσής της να παραδώσει τους τίτλους που αποτελούν το αντικείμενο σύμβασης επαναγοράς, όταν ο αντισυμβαλλόμενος στην εν λόγω σύμβαση ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς των τίτλων αυτών, εφόσον οι τίτλοι έχουν προηγουμένως πωληθεί από την Εταιρία. V. Συναλλαγές με Συμφωνίες Επαναγοράς Η Εταιρία δύναται, επικουρικά ή κατά κύριο λόγο, όπως προβλέπεται για κάθε Υποκεφάλαιο στην περιγραφή της επενδυτικής του πολιτικής που παρουσιάζεται στα έντυπα πωλήσεων της Εταιρίας, να συνάπτει συμφωνίες επαναγοράς οι οποίες συνίστανται στην πώληση και αγορά τίτλων με ρήτρα σύμφωνα με την οποία ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα ή την υποχρέωση να επαναγοράσει από τον αγοραστή τους πωληθέντες τίτλους σε τιμή και μετά από χρονικό διάστημα που καθορίζονται από τα δύο μέρη, στο πλαίσιο της συμβατικής τους συμφωνίας. 11

12 Η Εταιρία δύναται να ενεργεί είτε ως αγοραστής είτε ως πωλητής σε συμφωνίες επαναγοράς ή σε μια σειρά συνεχόμενων συναλλαγών επαναγοράς. Η εμπλοκή της ωστόσο στις συναλλαγές αυτές υπόκειται στους παρακάτω κανόνες: i) H Εταιρία δεν δύναται να προβαίνει σε αγοραπωλησίες τίτλων με συμφωνίες επαναγοράς, εκτός εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υψηλής διαβάθμισης που εξειδικεύεται σε συναλλαγές αυτού του είδους, σύμφωνα με ρυθμίσεις ελέγχου και εποπτείας τις οποίες η Ρυθμιστική Αρχή θεωρεί αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται από το Κοινοτικό Δίκαιο. ii) Στο διάστημα ισχύος μιας συμφωνίας επαναγοράς, η Εταιρία δεν δύναται να πωλεί τους τίτλους που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, είτε πριν από την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς των εν λόγω τίτλων εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου, είτε πριν από τη λήξη του διαστήματος επαναγοράς. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου της Εταιρίας ή οποιουδήποτε Υποκεφαλαίου απέναντι στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει κατά κανόνα να μην υπερβαίνει του 20% του ενεργητικού της/του όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, όταν δεν ισχύει αυτό, υπόκειται σε ρυθμίσεις ελέγχου και εποπτείας τις οποίες η Ρυθμιστική Αρχή θεωρεί αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται από το Κοινοτικό Δίκαιο (σε κάθε άλλη περίπτωση, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του ενεργητικού της/του). iii) Καθώς η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε εξαγορές των δικών της Μετοχών, οφείλει να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο της έκθεσής της σε συμφωνίες επαναγοράς επιτρέπει οποιαδήποτε στιγμή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από εξαγορές. VI. Συναλλαγές με νομίσματα α) Αντιστάθμιση έναντι νομισμάτων Για την προστασία των υφιστάμενων και μελλοντικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της από τις διακυμάνσεις νομισμάτων, η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε συναλλαγές με αντικείμενο προθεσμιακές συμβάσεις επί νομισμάτων, καθώς και την πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης επί νομισμάτων. Οι εν λόγω συναλλαγές δύναται να αφορούν μόνο σε συμβάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένη Αγορά η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Για τον ίδιο σκοπό, η Εταιρία δύναται επίσης να προβαίνει σε προθεσμιακές πωλήσεις νομισμάτων ή να ανταλλάσσει νομίσματα στη βάση ιδιωτικών συμφωνιών με υψηλής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται σε αυτό το είδος συναλλαγών. Ο στόχος της επίτευξης αντιστάθμισης κινδύνων με τις ως άνω συναλλαγές προϋποθέτει την ύπαρξη άμεσης σχέσης μεταξύ των συναλλαγών και των προς αντιστάθμιση στοιχείων ενεργητικού. Αυτό υποδηλώνει ότι συναλλαγές που διενεργούνται σε ένα νόμισμα δεν δύνανται κατά κανόνα να υπερβαίνουν την αποτίμηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού που είναι συνομολογημένα στο νόμισμα αυτό, ή την περίοδο διακράτησης αυτών. Στις οικονομικές της καταστάσεις η Εταιρία δύναται να αναφέρει, για τα διάφορα είδη των διενεργούμενων συναλλαγών, το συνολικό ποσό των δεσμεύσεων από τις συναλλαγές που εκκρεμούν την ημερομηνία αναφοράς των σχετικών οικονομικών καταστάσεων. β) Συναλλαγματική έκθεση Η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε αγοραπωλησίες προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος και δικαιωμάτων προαίρεσης επί νομισμάτων, και επίσης σε συναλλαγές ανταλλαγής επί νομισμάτων, προκειμένου να ενισχύει τις αποδόσεις, σύμφωνα με τους εξής περιορισμούς: - Οι εν λόγω συναλλαγές θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με υψηλής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται σε αυτό το είδος συναλλαγών. - Το πριμ που καταβάλλεται για την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης, μαζί με το συνολικό ποσό των πριμ που καταβάλλονται για την αγορά των προαίρεσης αγοράς και πώλησης επί κινητών αξιών που περιγράφονται παραπάνω, δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% της ΚΑΕ κάθε Υποκεφαλαίου. 12

13 VII. Άλλα Μέσα (α) Παραστατικά Τίτλων Τα παραστατικά τίτλων θεωρούνται κινητές αξίες εάν παρέχουν στον επενδυτή το δικαίωμα να αποκτήσει νεοεκδοθείσες ή προς έκδοση κινητές αξίες. Τα Υποκεφάλαια ωστόσο δεν δύνανται να επενδύουν σε παραστατικά τίτλων μετοχών όταν αυτά αφορούν σε χρυσό, πετρέλαιο ή άλλα εμπορεύματα. Με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα Υποκεφάλαια δύνανται να επενδύουν σε παραστατικά τίτλων μετοχών που βασίζονται σε χρηματιστηριακούς δείκτες. (β) Τίτλοι του Κανόνα 144 Α Τα Υποκεφάλαια δύνανται να επενδύουν στους λεγόμενους τίτλους του Κανόνα 144 Α, δηλαδή σε τίτλους για τους οποίους δεν ισχύει η υποχρέωση εγγραφής προς επαναπώληση στις ΗΠΑ, σύμφωνα με σχετική εξαίρεση της Ενότητας 144Α του Νόμου του 1933 ("Τίτλοι του Κανόνα 144Α"), όμως μπορούν να πωληθούν στις ΗΠΑ, σε συγκεκριμένους θεσμικούς επενδυτές. Τα Υποκεφάλαια δύνανται να επενδύουν σε Τίτλους του Κανόνα 144Α, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τίτλοι έχουν εκδοθεί με δικαιώματα εγγραφής, σύμφωνα με τα οποία μπορούν να καταχωρηθούν στο πλαίσιο του Νόμου του 1933 και να διαπραγματεύονται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος των ΗΠΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία τίτλοι αυτού του είδους δεν έχουν καταχωρηθεί στο πλαίσιο του Νόμου του 1933 εντός ενός έτους από την έκδοσή τους, θα θεωρούνται ότι εμπίπτουν στο σημείο Αα) της ενότητας Επενδυτική Στρατηγική και Περιορισμοί και θα υπόκεινται στον όριο του 10% του Καθαρού Ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που ισχύει για την κατηγορία τίτλων της ενότητας αυτής. (γ) Δομημένα Προϊόντα Λαμβάνοντας υπ' όψιν τυχόν περιορισμούς ως προς τους επενδυτικούς του στόχους και πολιτική και τους Επενδυτικούς Περιορισμούς που επισημαίνονται παραπάνω, κάθε Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε δομημένα προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν εισηγμένα κρατικά ομόλογα, γραμμάτια μέσης διάρκειας, πιστοποιητικά ή άλλους συναφείς τίτλους εκδοτών υψηλής διαβάθμισης, των οποίων το αντίστοιχο τοκομερίδιο ή και ποσό εξαγοράς έχει τροποποιηθεί (ή δομηθεί) με τη χρήση χρηματοοικονομικού μέσου. Τα εν λόγω προϊόντα αποτιμώνται από χρηματομεσίτες με αναφορά στις αναθεωρημένες και προεξοφλημένες χρηματικές ροές των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. Γλωσσάρι όρων Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds). Επενδυτικά κεφάλαια (ανοικτού ή κλειστού τύπου), τα οποία επενδύουν το σύνολο ή μέρος του ενεργητικού τους σε μια ευρεία σειρά τίτλων, με σκοπό να έχουν απόδοση η οποία να μην είναι συνδεδεμένη με τις αποδόσεις των αγορών μετοχών, συναλλάγματος, τίτλων σταθερού εισοδήματος και εμπορευμάτων. Στα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου δύνανται να περιλαμβάνονται επενδυτικά οχήματα όπως ΟΣΕ και αμοιβαία κεφάλαια - τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου δύνανται να χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και παράγωγους τίτλους επί μετοχών, τίτλους σταθερού εισοδήματος και συναλλαγματικούς τίτλους. Τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου συχνά χρησιμοποιούν μόχλευση. Η χρήση μόχλευσης και η φύση των μη παραδοσιακών αγορών όπου διενεργούνται συναλλαγές συχνά συνεπάγονται κινδύνους μεγαλύτερους από αυτούς που εμπεριέχονται σε περισσότερο παραδοσιακές επενδύσεις. Διαχειριστές κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Οι διαχειριστές των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες διαχειριστές επενδύσεων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι παγκοσμίως και ειδικεύονται σε διάφορες στρατηγικές, ενώ δύνανται να χρησιμοποιούν μόχλευση. Στις στρατηγικές τους δύνανται να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής: Αντιστάθμιση Μετοχών ΗΠΑ/Χωρών εκτός ΗΠΑ, Σχετική Αξία/Ειδικές Συνθήκες και Σύμβουλοι Παγκόσμιων Μακροοικονομικών Στοιχείων/Διαπραγμάτευσης Εμπορευμάτων. Ο κατάλογος των διαχειριστών κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου των ΟΣΕ στους οποίους επενδύει η Εταιρία διατίθεται από την έδρα της Εταιρίας και αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 13

14 Ανάλυση Κινδύνων Γενικά: Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αξία των Μετοχών και το εισόδημα από αυτές ενδέχεται, όπως συμβαίνει και με άλλες Μετοχές ή μερίδια, να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Κάθε επένδυση στην Εταιρία έχει έντονα κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνεπάγεται υψηλό, άνω του μέσου όρου, κίνδυνο, ενώ είναι κατάλληλη μόνο για άτομα τα οποία είναι σε θέση να αναλάβουν τον κίνδυνο απώλειας της πλήρους επένδυσής τους. Η επίτευξη του επενδυτικού στόχου της Εταιρίας δεν είναι διασφαλισμένη. Η διαφορά, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής εξαγοράς των Μετοχών σημαίνει ότι κάθε επένδυση στην Εταιρία θα πρέπει να θεωρείται μεσομακροπρόθεσμη. Εκτός από τις προειδοποιήσεις για συγκεκριμένους κινδύνους που αναφέρονται στα παραρτήματα κάθε επιμέρους Υποκεφαλαίου, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψιν τους παρακάτω γενικούς παράγοντες κινδύνου πριν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την απόκτηση Μετοχών. Κίνδυνοι συναλλαγών με δικαιώματα προαίρεσης: Επιδιώκοντας να αυξήσουν την απόδοσή τους ή να αντισταθμίσουν στοιχεία ενεργητικού έναντι κινδύνων, ορισμένα υποκεφάλαια της Εταιρίας ενδέχεται να χρησιμοποιούν δικαιώματα προαίρεσης. Τόσο η αγορά, όσο και η πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης συνεπάγονται κινδύνους. Παρόλο που ο κίνδυνος για τον αγοραστή ενός δικαιώματος προαίρεσης περιορίζεται στο ποσό της τιμής αγοράς του δικαιώματος, μια επένδυση σε δικαίωμα προαίρεσης ενδέχεται να υπόκειται σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις απ' ό,τι μια επένδυση στους υποκείμενους τίτλους. Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές: Όπως προβλέπεται στην ενότητα "Επενδυτικές Αρμοδιότητες και Περιορισμοί", η Εταιρία δύναται να διενεργεί εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές με τράπεζες ή χρηματομεσίτες που ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι. Οι συμμετέχοντες στις αγορές αυτές δεν προστατεύονται από αντισυμβαλλόμενους που αθετούν τις υποχρεώσεις τους στις συναλλαγές τους, διότι οι σχετικές συμβάσεις δεν καλύπτονται με εγγύηση από γραφείο συμψηφισμού. Οι επενδύσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συνεπάγονται μεταβλητότητα και υψηλό βαθμό μόχλευσης: Οι συναλλαγές με προθεσμιακές συμβάσεις και σχετικά δικαιώματα προαίρεσης συνεπάγονται υψηλό βαθμό κινδύνου. Οι τιμές των συμβάσεων και δικαιωμάτων αυτών συχνά παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, ενώ ενδέχεται να επηρεάζονται και από μεταβολές στις σχέσεις προσφοράς και ζήτησης, τις καιρικές συνθήκες, κρατικά, αγροτικά, εμπορικά και κλαδικά προγράμματα, καθώς και από πολιτικές και πολιτικά και οικονομικά συμβάντα παγκόσμιας εμβέλειας. Λόγω του μικρού περιθωρίου που απαιτείται, οι συναλλαγές με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συνεπάγονται υψηλό βαθμό μόχλευσης. Μια σχετικά μικρή μεταβολή στις τιμές της αγοράς, τα επιτόκια ή άλλους παράγοντες ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσανάλογα μεγάλα κέρδη ή ζημίες. Σχέση Διαχειριστή/Συμβούλου Επενδύσεων: Όλες οι αποφάσεις σχετικά με το ενεργητικό και τη γενική διαχείριση της Εταιρίας λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας (το "Διοικητικό Συμβούλιο"), σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Επενδύσεων ή και το Σύμβουλο Επενδύσεων της Εταιρίας. Οι Μέτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ή αρμοδιότητα να συμμετέχουν στη διαχείριση της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, η επιτυχία της Εταιρίας στο άμεσο μέλλον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες του Διαχειριστή/Συμβούλου Επενδύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρία απολέσει τις υπηρεσίες των Διαχειριστών Επενδύσεων, ενδεχομένως θα πρέπει να εκκαθαριστεί. Πρόωρη λύση: Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Εταιρίας, η Εταιρία θα πρέπει να διανείμει στους Μετόχους την κατ' αναλογία συμμετοχή τους στο ενεργητικό της Εταιρίας. Οι τίτλοι και άλλες συμμετοχές σε άλλα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου θα πρέπει να πωληθούν από την Εταιρία ή να διανεμηθούν στους Μετόχους. Είναι πιθανό, τη χρονική στιγμή της εν λόγω πώλησης ή εξαγοράς, ορισμένες επενδύσεις που κατέχει η Εταιρία να έχουν αξία μικρότερη από το αρχικό κόστος τους, με αποτέλεσμα να προκύψει ζημία για την Εταιρία και τους Μετόχους της. Περαιτέρω, σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας πριν την πλήρη απόσβεση των εξόδων σύστασης, κάθε μη αποσβεσθέν τμήμα των εξόδων αυτών θα αποσβεσθεί ταχύτερα και θα χρεωθεί (και, συνεπώς, θα μειωθεί) ως ποσό το οποίο, σε διαφορετική περίπτωση, θα ήταν διαθέσιμο προς διανομή στους Μετόχους. Σύγκρουση συμφερόντων: Ο Διαχειριστής Επενδύσεων και ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται να αποφασίζουν την πραγματοποίηση επενδύσεων από την Εταιρία σε επενδυτικά κεφάλαια συνδεόμενα με το Διαχειριστή Επενδύσεων και το Σύμβουλο Επενδύσεων, ή σε επενδυτικά κεφάλαια για τα οποία ο Διαχειριστής Επενδύσεων και ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενεργούν ως υπεύθυνοι προώθησης, σύμβουλοι επενδύσεων ή παρέχουν άλλες υπηρεσίες, ή τα οποία καταβάλλουν αμοιβές στο Διαχειριστή Επενδύσεων 14

15 και το Σύμβουλο Επενδύσεων ή σε συνδεδεμένη με αυτούς εταιρία. Η Εταιρία ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιεί συνδεδεμένες εταιρίες του Διαχειριστή Επενδύσεων και του Συμβούλου Επενδύσεων ως χρηματομεσίτες για συναλλαγές εκ μέρους της Εταιρίας ή άλλων επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία επενδύει. Παρόλο που ο Διαχειριστής Επενδύσεων και ο Σύμβουλος Επενδύσεων έχουν συμφωνήσει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διαχείριση της Εταιρίας, ο Διαχειριστής Επενδύσεων και ο Σύμβουλος Επενδύσεων, καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτών δεν υποχρεούνται να αφιερώνουν τον πλήρη τους χρόνο στην Εταιρία. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων και ο Σύμβουλος Επενδύσεων ενδέχεται επίσης να παρέχουν υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που παρέχουν στην Εταιρία και σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια με συναφείς σκοπούς, και οι δύο όμως θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πολιτικοί ή και κανονιστικοί κίνδυνοι: Η αξία του ενεργητικού της Εταιρίας ενδέχεται να επηρεάζεται από αβεβαιότητες όπως διάφορες διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, αλλαγές κυβερνητικών πολιτικών, αλλαγές στη φορολογία, περιορισμούς στις ξένες επενδύσεις και τον επαναπτρισμό συναλλάγματος, συναλλαγματικές διακυμάνσεις και άλλες εξελίξεις στη νομοθεσία και τους κανονισμούς χωρών στις οποίες τυχόν πραγματοποιούνται επενδύσεις. Περαιτέρω, το νομικό πλαίσιο και τα λογιστικά, ελεγκτικά πρότυπα και πρότυπα αναφοράς σε ορισμένες χώρες όπου τυχόν πραγματοποιούνται επενδύσεις ενδέχεται να μην παρέχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας ή πληροφόρησης των επενδυτών, σε σύγκριση με τα γενικώς ισχύοντα σε μεγάλες αγορές τίτλων. Κίνδυνος διάβρωσης κεφαλαίου: Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν ότι, μεταξύ άλλων, ενδέχεται να χρεώνονται αμοιβές διαχείρισης στο κεφάλαιο και τα έσοδα της Εταιρίας, οπότε κατά την εξαγορά Μετοχών ενδέχεται να μην εισπράξουν το πλήρες ποσό της αρχικής τους επένδυσης. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να έχουν υπ' όψιν ότι, για τον υπολογισμό της ΚΑΕ, λαμβάνονται υπ' όψιν τόσο τα πραγματοποιηθέντα όσο και τα μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαουχικά κέρδη και ζημίες. Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η Εταιρία ενδέχεται να έχει πιστωτική έκθεση σε έναν ή περισσότερους αντισυμβαλλόμενους από επενδυτικές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής, δικαιώματα προαίρεσης, συναλλαγές και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, καθώς και από άλλες συμβάσεις που κατέχει. Εφόσον ένας αντισυμβαλλόμενος αθετήσει τις υποχρεώσεις του και κατά συνέπεια η Εταιρία αντιμετωπίσει καθυστερήσεις ή δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα δικαιώματά της όσον αφορά στις επενδύσεις του χαρτοφυλακίου της, ενδέχεται να μειωθεί η αξία της θέσης της, να απολέσει έσοδα και να υποβληθεί σε έξοδα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της. Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται όταν η Εταιρία χρησιμοποιεί μόνον έναν περιορισμένο αριθμό αντισυμβαλλομένων. Συναλλαγματικός/Νομισματικός κίνδυνος: Παρόλο που οι Μετοχές της Εταιρίας είναι συνομολογημένες σε ευρώ (Νόμισμα Αναφοράς), η Εταιρία ενδέχεται να επενδύει το ενεργητικό της σε τίτλους που είναι συνομολογημένοι σε μια ευρεία σειρά άλλων νομισμάτων. Η ΚΑΕ κάθε Υποκεφαλαίου και κάθε Κατηγορίας που εκφράζεται στο αντίστοιχο Νόμισμα Αναφοράς θα παρουσιάζει διακυμάνσεις σύμφωνα με τις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του Νομίσματος Αναφοράς και το νομίσματος στο οποίο είναι συνομολογημένες οι επενδύσεις της Εταιρίας. Κίνδυνοι δανειοληψίας: Καθώς η Εταιρία δύναται να δανείζεται έως και 25% του καθαρού ενεργητικού της προκειμένου να επενδύει σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο από την πτώση της καθαρής αξίας ενεργητικού των ως άνω κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και, κατά συνέπεια, η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο κεφαλαίου θα είναι μεγαλύτερη. Κίνδυνος προσωρινής έλλειψης ρευστότητας: Με σκοπό τη μείωση της μεταβλητότητας ή τη ρύθμιση πράξεων, ορισμένες αγορές περιορίζουν τις μεταβολές τιμών θέτοντας σε ισχύ ημερήσια όρια διακύμανσης. Στη διάρκεια μιας μεμονωμένης συνεδρίασης, οι τιμές δεν επιτρέπεται να διακυμανθούν πέρα από τα όρια που καθορίζονται με βάση τις τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας, και καμία συναλλαγή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί πέραν των ορίων αυτών. Λόγω των ορίων αυτών, η Εταιρία ενδέχεται στη συνέχεια να μην μπορεί να ρευστοποιήσει γρήγορα δυσμενείς θέσεις. Υπάρχει επίσης η περίπτωση η Εταιρία να μην μπορεί να λάβει ικανοποιητικές για αυτήν τιμές όταν ο όγκος συναλλαγών της αγοράς είναι ανεπαρκής για τις προς ρευστοποίηση θέσεις. Περαιτέρω, είναι πιθανό ένα χρηματιστήριο να αναστείλει τις συναλλαγές σε μια συγκεκριμένη αγορά. Αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία: Η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται με διάφορες νομικές απαιτήσεις, όπως αυτές της νομοθεσίας περί αξιών και της φορολογικής νομοθεσίας των περιοχών δικαιοδοσίας στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας αυτής στη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας, οι νομικές απαιτήσεις οι οποίες τυχόν ισχύουν για την Εταιρία και τους Μετόχους της ενδεχομένως να διαφέρουν σημαντικά από τις τρέχουσες απαιτήσεις. 15

16 Προμήθειες και αμοιβές: Η καταβολή αμοιβής βάσει αποτελεσμάτων διαχείρισης θα μπορούσε να αποτελεί κίνητρο του Διαχειριστή Επενδύσεων ή και του Συμβούλου Επενδύσεων για την επιλογή περισσότερο επικίνδυνων και με μεγαλύτερη μεταβλητότητα τοποθετήσεων απ' ό,τι εάν δεν προβλεπόταν η αμοιβή αυτή. Ωστόσο, οι Μέτοχοι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων ή και ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα ενεργούν πάντα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των Μετόχων. Συσσώρευση αμοιβών: Δεδομένου ότι ορισμένα Υποκεφάλαια της Εταιρίας (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στα σχετικά Παραρτήματα) προτίθενται να επενδύουν σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ή και σε ΟΣΕ, για τους Μετόχους θα ισχύει διπλή χρέωση αμοιβών και προμηθειών (αμοιβές διαχείρισης, αμοιβές θεματοφύλακα, αμοιβές κεντρικής διαχείρισης κ.λπ.). Υπενθυμίζεται ότι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο μπορεί είτε να αυξηθεί είτε να μειωθεί. Οι επενδυτές ενδέχεται να μην λάβουν το ποσό που έχουν επενδύσει, ειδικά στην περίπτωση της εξαγοράς Μετοχών σε σύντομο διάστημα μετά την έκδοσή τους, καθώς και εάν οι Μετοχές έχουν χρεωθεί με επιβαρύνσεις. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν αύξηση ή μείωση της ΚΑΕ ανά Μετοχή στο νόμισμα βάσης του επενδυτή. Η Εταιρία, οποιοσδήποτε Διευθυντής ή σύμβουλος αυτών δεν δύνανται να εγγυηθούν μελλοντικές επιδόσεις ή αποδόσεις της Εταιρίας. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή κάθε κατηγορίας κάθε Υποκεφαλαίου υπολογίζεται από το Διαχειριστή στο Νόμισμα Αναφοράς του Υποκεφαλαίου. Τα Υποκεφάλαια αποτιμώνται τουλάχιστον μηνιαίως και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή υπολογίζεται κάθε ημέρα αποτίμησης (η "Ημέρα Αποτίμησης") όπως ορίζεται στα σχετικά Παραρτήματα. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή για όλα τα Υποκεφάλαια προσδιορίζεται στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων τιμών κλεισίματος. Εάν μετά τη λήξη των συναλλαγών υπάρξει σημαντική μεταβολή των τρεχουσών τιμών στις αγορές όπου είναι εισηγμένο ή διαπραγματεύεται ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων ενός συγκεκριμένου Υποκεφαλαίου, η Εταιρία δύναται να ακυρώνει την αρχική αποτίμηση και να προβαίνει σε δεύτερη αποτίμηση με σύνεση και καλή πίστη, προκειμένου να διασφαλίζει τα συμφέροντα των Μετόχων και της Εταιρίας. Εάν ένα Υποκεφάλαιο έχει επενδύσεις σε αγορές, οι οποίες δεν λειτουργούν τη στιγμή που αυτό αποτιμάται, οι Διευθυντές έχουν τη δυνατότητα, σε περίοδο μεταβλητότητας (volatility) της αγοράς, να ζητήσουν από το Διαχειριστή να επιτρέψει την προσαρμογή της ΚΑΕ ανά Μετοχή με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η θεωρούμενη ως εύλογη αξία των επενδύσεων του Υποκεφαλαίου τη στιγμή της αποτίμησης. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή κάθε Κατηγορίας Μετοχών όλων των Υποκεφαλαίων προσδιορίζεται διαιρώντας την αξία του συνόλου του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου που αναλογεί στη συγκεκριμένη Κατηγορία Μετοχών, μείον το παθητικό του Υποκεφαλαίου που αναλογεί στη συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων, με τον συνολικό αριθμό Μετοχών της Κατηγορίας αυτής, οι οποίες βρίσκονται σε κυκλοφορία οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Μετοχών Κατηγορίας Α και Β διαφέρει σε κάθε Υποκεφάλαιο λόγω του διαφορετικού φόρου συμμετοχής που ισχύει για κάθε Κατηγορία. Για τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή, τα έσοδα και τα έξοδα αντιμετωπίζονται ως δεδουλευμένα σε μηνιαία βάση. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή στις διάφορες Κατηγορίες Μετοχών θα αποτιμάται με τον εξής τρόπο. Το ενεργητικό της Εταιρίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1) το σύνολο των διαθεσίμων και καταθέσεων, των δεδουλευμένων τόκων συμπεριλαμβανομένων 2) όλα τα υποσχετικά γραμμάτια, πληρωτέα γραμμάτια όψεως και εισπρακτέους λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση τίτλων, οι οποίοι δεν έχουν παραδοθεί) 16

17 3) όλα τα ομόλογα, προθεσμιακά γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, μετοχές, τίτλους, μερίδια ή μετοχές άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, ομολογίες, χρεωστικά ομόλογα, δικαιώματα συμμετοχής, παραστατικά τίτλων μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης και άλλους τίτλους, χρηματοοικονομικά μέσα και σχετικά συναφή στοιχεία ενεργητικού που κατέχει η Εταιρία άμεσα ή μέσω σύμβασης (με την προϋπόθεση ότι η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε αναπροσαρμογές με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στα προβλεπόμενα της παραγράφου (i) παρακάτω, στην περίπτωση διακυμάνσεων της τρέχουσας τιμής τίτλων οι οποίες προκαλούνται από συναλλαγές τίτλων χωρίς δικαιώματα ή χωρίς μερίσματα, ή από συναφείς πρακτικές) 4) όλα τα μερίσματα μετοχών και μετρητών, καθώς και τα μετρητά τα οποία είναι εισπρακτέα από την Εταιρία, στο βαθμό που η σχετική πληροφόρηση είναι εύλογα διαθέσιμη στην Εταιρία 5) όλους τους δεδουλευμένους τόκους από τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει η Εταιρία, εκτός εάν αυτοί έχουν ήδη συνυπολογισθεί ή συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού 6) τις προκαταρκτικές δαπάνες της Εταιρίας, περιλαμβανομένου του κόστους έκδοσης και διανομής μετοχών της Εταιρίας, εφόσον αυτές δεν έχουν διαγραφεί 7) κάθε άλλο στοιχείο ενεργητικού, περιλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών δαπανών. Η αξία των ως άνω στοιχείων ενεργητικού προσδιορίζεται ως εξής: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Η αξία τυχόν διαθεσίμων ταμείου, καταθέσεων, λογαριασμών καταθέσεων και γραμματίων, εισπρακτέων λογαριασμών, μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού, μερισμάτων σε μετρητά, δηλωθέντων ή δεδουλευμένων αλλά μη εισπραχθέντων τόκων - των ποσών λαμβανομένων στην πλήρη αξία τους, εκτός εάν θεωρείται απίθανο να καταβληθούν ή να εισπραχθούν εξ ολοκλήρου, περίπτωση κατά την οποία από την αρχική αξία εκπίπτει ποσό, το οποίο κρίνεται ότι αντικατοπτρίζει την πραγματική τους αξία. Τίτλοι και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εισαχθεί σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή διαπραγματεύονται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό, αποτιμώνται στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων τιμών κλεισίματός τους ή, εφόσον υπάρχουν περισσότερες τέτοιες αγορές, στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων τιμών κλεισίματός τους στην κύρια για κάθε τίτλο και μέσο χρηματαγοράς αγορά. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την άποψη των Διευθυντών, η τελευταία διαθέσιμη τιμή κλεισίματος δεν αντικατοπτρίζει την εύλογη (fair) τρέχουσα αξία των σχετικών τίτλων ή και μέσων χρηματαγοράς, η αξία των εν λόγω τίτλων και μέσων χρηματαγοράς θα προσδιορίζεται από τους Διευθυντές στη βάση εύλογων προβλέψεων για τα έσοδα από πωλήσεις, πραγματοποιούμενων με σύνεση και καλή πίστη. Τίτλοι και μέσα χρηματαγοράς μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο ή μη διαπραγματεύσιμοι σε άλλη Οργανωμένη Αγορά αποτιμώνται στη βάση των πιθανών εσόδων από πωλήσεις, προσδιοριζόμενων με σύνεση και καλή πίστη από τους Διευθυντές, και Η αξία ρευστοποίησης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των προθεσμιακών συμβολαίων ή των συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης, τα οποία δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια ή άλλες Οργανωμένες Αγορές, θα είναι η καθαρή αξία ρευστοποίησής τους η οποία θα προσδιορίζεται, σύμφωνα τη μέθοδο αποτίμησης που βασίζεται στην πιθανή τιμή πώλησης η οποία προσδιορίζεται με σύνεση και καλή πίστη από τους Διευθυντές, με τρόπο ίδιο για κάθε διαφορετικό τύπο συμβολαίων. Η αξία ρευστοποίησης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των προθεσμιακών συμβολαίων ή των συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια ή άλλες Οργανωμένες Αγορές, στηρίζεται στις τελευταίες διαθέσιμες τιμές διακανονισμού των συμβολαίων αυτού του τύπου στα χρηματιστήρια και τις Οργανωμένες Αγορές όπου η Εταιρία πραγματοποιεί συναλλαγές με τα συγκεκριμένα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια ή συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης - σε περίπτωση κατά την οποία τα συμβόλαια αυτού του τύπου δεν δύνανται να ρευστοποιηθούν τη συγκεκριμένη ημέρα προσδιορισμού του καθαρού ενεργητικού, η αξία ρευστοποίησής τους θα υπολογίζεται με βάση μια αξία την οποία οι Διευθυντές θα κρίνουν εύλογη και δίκαιη. Τα μέσα χρηματαγοράς αποτιμώνται στην ονομαστική τους αξία, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους - στην περίπτωση μέσων χρηματαγοράς με διάρκεια μικρότερη των 90 ημερών, η αξία 17

18 του μέσου που βασίζεται στο καθαρό κόστος κτήσης αναπροσαρμόζεται σταδιακά στην τιμή επαναγοράς του. Σε περίπτωση σημαντικών μεταβολών των συνθηκών της αγοράς, η βάση αποτίμησης της επένδυσης αναπροσαρμόζεται στις νέες αποδόσεις της αγοράς. (vii) (vii) (ix) Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους, η οποία καθορίζεται με αναφορά στην ισχύουσα καμπύλη επιτοκίων. Οι συμβάσεις ανταλλαγής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με δείκτες ή χρηματοοικονομικούς τίτλους αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους, με βάση τον αντίστοιχο δείκτη ή χρηματοοικονομικό τίτλο. Η αποτίμηση των εν λόγω συμβολαίων ανταλλαγής βασίζεται στην τρέχουσα αξία τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει το Δ.Σ. Οι επενδύσεις σε άλλους ΟΣΕ ανοικτού ή κλειστού τύπου αποτιμώνται στη βάση της τελευταίας καθαρής αξίας ενεργητικού των μεριδίων ή μετοχών των ΟΣΕ αυτών. Κάθε άλλος τίτλος και άλλα στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στην εύλογη τρέχουσα αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται με καλή πίστη σύμφωνα με διαδικασίες που έχει ορίσει το Δ.Σ. Τυχόν στοιχεία ενεργητικού ενός συγκεκριμένου Υποκεφαλαίου, τα οποία δεν εκφράζονται στο Νόμισμα Αναφοράς του εν λόγω Υποκεφαλαίου μετατρέπονται στο Νόμισμα αυτό με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει σε αναγνωρισμένη αγορά την ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την Ημέρα Αποτίμησης. Το Δ.Σ. δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να επιτρέψει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης, στη βάση της πιθανής τιμής πώλησης που προσδιορίζεται από αυτό με σύνεση και καλή πίστη, η οποία θα χρησιμοποιηθεί εφόσον κρίνεται ότι αντικατοπτρίζει καλύτερα την εύλογη αξία οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή διαπραγμάτευσης ορισμένων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρίας δεν είναι διαθέσιμη για τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή ενός Υποκεφαλαίου, κάθε μία από τις τιμές αυτές δύναται να υποκατασταθεί από την τελευταία γνωστή τιμή διαπραγμάτευσης (εφόσον αυτή είναι επίσης αντιπροσωπευτική) πριν την τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης της σχετικής Ημέρας Αποτίμησης, ή από την τελευταία αποτίμηση της τελευταίας τιμής διαπραγμάτευσης κατά την ως άνω σχετική Ημέρα Αποτίμησης, ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο αποτίμησης ορίσει το Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των εκτιμήσεων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η μέθοδος αποτίμησης που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της καθαρής αξίας ενεργητικού των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού θα είναι όμοια με αυτήν που χρησιμοποιείται για την επίσημη καθαρή αξία ενεργητικού (λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προβλέψεις, αποσβέσεις κ.λπ.). Το παθητικό της Εταιρίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα: i) όλα τα δάνεια, χρεωστικά γραμμάτια και πληρωτέους λογαριασμούς ii) iii) iv) όλες τις δεδουλευμένες ή καταβλητέες δαπάνες διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των συνολικών αμοιβών διαχείρισης, των δαπανών αντιπροσώπευσης, των δαπανών του θεματοφύλακα, του διαχειριστή, του υπευθύνου μητρώου, του εξουσιοδοτημένου πράκτορα και άλλων τρίτων προσώπων) όλες τις γνωστές οφειλές, τρέχουσες και μελλοντικές, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις για την καταβολή μετρητών ή περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες έχουν λήξει ανάλογη πρόβλεψη για μελλοντικούς φόρους κεφαλαίου και εισοδήματος την προηγούμενη της Ημέρας Αποτίμησης ημέρα διαπραγμάτευσης (όπως η πρόβλεψη αυτή διαμορφώνεται κατά καιρούς από την Εταιρία), καθώς και τυχόν άλλες προβλέψεις, εγκεκριμένες από τους Διευθυντές, ιδιαίτερα αυτές που έχουν διαμορφωθεί για την περίπτωση πιθανής υποτίμησης των επενδύσεων της Εταιρίας, και v) κάθε άλλη υποχρέωση της Εταιρίας οποιουδήποτε είδους και μορφής, εκτός από υποχρεώσεις που συνίστανται σε μετοχές της Εταιρίας. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού των υποχρεώσεων αυτών, η Εταιρία λαμβάνει υπ' όψιν όλες τις καταβλητέες από αυτήν δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες σύστασης, αμοιβές Διευθυντών (περιλαμβανομένων όλων των εύλογων μικροδαπανών), αμοιβές συμβούλων ή διαχειριστών επενδύσεων, λογιστών, της τράπεζας που ασκεί χρέη θεματοφύλακα, φορέων που εκτελούν χρέη ταμία, διοικητικών και εταιρικών αντιπροσώπων καθώς και αντιπροσώπων έδρας, υπευθύνου μητρώου και μονίμων 18

19 αντιπροσώπων στις περιοχές αδειοδότησης, αντιπροσώπων, εξουσιοδοτημένων πρακτόρων καθώς και κάθε άλλου αντιπροσώπου που απασχολεί η Εταιρία, αμοιβές για νομικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, έξοδα τυχόν προτεινόμενων εισαγωγών σε χρηματιστήριο και διατήρησης των εισαγωγών αυτών, έξοδα προώθησης, εκτύπωσης, σύνταξης και δημοσίευσης Ενημερωτικών Δελτίων (στις οποίες περιλαμβάνονται εύλογες δαπάνες εμπορικής προώθησης και διαφήμισης καθώς και δαπάνες σύνταξης, μετάφρασης και εκτύπωσης σε διάφορες γλώσσες), επεξηγηματικών υπομνημάτων ή ενημερωτικών σημειωμάτων αδειοδότησης, ετησίων καθώς εξαμηνιαίων εκθέσεων, φόροι ή επιβαρύνσεις κρατικών και των εποπτικών αρχών, έξοδα ασφάλισης και όλα τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, όπως το κόστος αγοραπωλησίας στοιχείων ενεργητικού, τόκοι, τραπεζικές επιβαρύνσεις και προμήθειες, ταχυδρομικά έξοδα, έξοδα τηλεφώνου και τέλεξ. Η Εταιρία δύναται να προϋπολογίζει τα τακτικά ή επαναλαμβανόμενα έξοδα κατ' εκτίμηση σε ετήσια ή άλλη βάση και να τα υπολογίζει αναλογικά κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Όλες οι Μετοχές που βρίσκονται σε φάση εξαγοράς από την Εταιρία θεωρούνται εκδοθείσες έως τη λήξη των εργασιών της Ημέρας Αποτίμησης κατά την οποία διενεργείται η εξαγορά. Η τιμή εξαγοράς αποτελεί υποχρέωση της Εταιρίας από το κλείσιμο των εργασιών την ημερομηνία αυτήν έως και την εξόφλησή της. Όλες οι μετοχές που εκδίδει η Εταιρία σύμφωνα με τις παραλαμβανόμενες αιτήσεις συμμετοχής θεωρούνται εκδοθείσες έως τη λήξη των εργασιών της Ημέρας Αποτίμησης κατά την οποία υποβάλλεται η εκάστοτε αίτηση συμμετοχής. Η τιμή συμμετοχής αποτελεί ποσό το οποίο οφείλεται στην Εταιρία από το κλείσιμο των εργασιών της συγκεκριμένης ημέρας έως και την εξόφλησή του. Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρίας είναι ανά πάσα στιγμή ίσο προς το σύνολο του καθαρού ενεργητικού των διαφόρων Υποκεφαλαίων. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή κάθε Κατηγορίας Μετοχών όλων των Υποκεφαλαίων της Εταιρίας θα διατίθεται στα γραφεία της Εταιρίας κατά κανόνα (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα Παραρτήματα) στο τέλος της εκάστοτε Ημέρας Αποτίμησης. Προσωρινή Αναστολή Υπολογισμού Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή Η Εταιρία δύναται να αναστέλλει τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή ενός ή περισσότερων Υποκεφαλαίων, καθώς και την έκδοση, εξαγορά και μετατροπή των Μετοχών, ειδικά στις παρακάτω συνθήκες: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) στη διάρκεια περιόδου κατά την οποία οποιοδήποτε από τα κύρια χρηματιστήρια ή άλλες αγορές, στις οποίες είναι εισηγμένο ή διαπραγματεύεται περιοδικά σημαντικό τμήμα των επενδύσεων της Εταιρίας που αναλογεί σε ένα Υποκεφάλαιο, κλείσει για λόγους διαφορετικούς από τις συνήθεις αργίες, ή κατά την οποία οι σχετικές πράξεις τίθενται υπό περιορισμό ή αναστέλλονται, εφόσον ο περιορισμός ή η αναστολή αυτή επηρεάζει την αποτίμηση των επενδύσεων της Εταιρίας που αναλογούν στο εν λόγω Υποκεφάλαιο κατά την ύπαρξη κατάστασης πραγμάτων η οποία, κατά την άποψη του Δ.Σ., συνιστά έκτακτη ανάγκη και λόγω της οποίας η διάθεση ή αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού της Εταιρίας που αναλογούν στο ως άνω Υποκεφάλαιο δεν είναι πρακτικά εφικτή σε περίπτωση κατάρρευσης των μέσων επικοινωνίας που κανονικά χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της τιμής ή της αξίας επενδύσεων του Υποκεφαλαίου, ή της τρέχουσας τιμής ή αξίας σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή σε άλλη αγορά σε σχέση με τις επενδύσεις του εν λόγω Υποκεφαλαίου στη διάρκεια περιόδου κατά την οποία η Εταιρία αδυνατεί να επαναπατρίσει κεφάλαια με σκοπό την καταβολή πληρωμών για την εξαγορά Μετοχών του Υποκεφαλαίου, ή κατά την οποία οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων για την πραγματοποίηση ή απόκτηση επενδύσεων ή πληρωμών που οφείλονται λόγω εξαγοράς Μετοχών δεν είναι δυνατόν, κατά την άποψη του Δ.Σ., να διενεργηθεί με φυσιολογικές συναλλαγματικές ισοτιμίες εφόσον για οποιονδήποτε λόγο οι τιμές επενδύσεων της Εταιρίας που αναλογούν στο συγκεκριμένο Υποκεφάλαιο δεν δύνανται να διαπιστωθούν εγκαίρως ή με ακρίβεια σε περίπτωση δημοσίευσης πρόσκλησης για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των Μετόχων με σκοπό την εκκαθάριση της Εταιρίας. Η αναστολή ενός Υποκεφαλαίου δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή, ή την έκδοση, πώληση, εξαγορά και μετατροπή των μετοχών οποιουδήποτε άλλου Υποκεφαλαίου για το οποίο δεν υφίσταται αναστολή. Κάθε αίτηση συμμετοχής, μετατροπής ή εξαγοράς είναι αμετάκλητη, με εξαίρεση την περίπτωση αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή. 19

20 Η ειδοποίηση για την έναρξη και τη λήξη οποιασδήποτε περιόδου αναστολής δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα του Λουξεμβούργου, εάν η διάρκεια της αναστολής προβλέπεται να υπερβεί τις 5 ημέρες, και σε οποιαδήποτε άλλη εφημερίδα (ή εφημερίδες) επιλογής του Δ.Σ. Αντίστοιχα ειδοποιείται οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ή Μέτοχος που έχει υποβάλει αίτηση αγοράς, μετατροπής ή εξαγοράς Μετοχών των σχετικών Υποκεφαλαίων. Δημοσίευση Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή κάθε Κατηγορίας κάθε Υποκεφαλαίου γνωστοποιείται στην έδρα της Εταιρίας και είναι διαθέσιμη μέσω των γραφείων του Θεματοφύλακα. Η Εταιρία δύναται να μεριμνά για τη δημοσίευση της πληροφορίας αυτής σε οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Η Εταιρία δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη ή καθυστερήσεις κατά τη δημοσίευση, ή για τη μη δημοσίευση τιμών. Οι Μετοχές (έκδοση και μορφή) Μετά από την αρχική περίοδο συμμετοχής, όπως προσδιορίζεται στα σχετικά Παραρτήματα, οι Μετοχές εκδίδονται στη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή της σχετικής Κατηγορίας ("Τιμή Έκδοσης"). Εκδίδονται κλάσματα μετοχών έως και τρία δεκαδικά ψηφία (εξαιρούνται οι ανώνυμες μετοχές για τις οποίες δεν επιτρέπεται η έκδοση κλασμάτων μετοχών), ενώ η Εταιρία δικαιούται να εισπράττει τις διαφορές αναπροσαρμογής. Όλες οι Μετοχές εκδίδονται μόνον είτε σε ανώνυμη είτε σε ονομαστική μορφή. Στην τελευταία περίπτωση, το μητρώο μετόχων αποτελεί οριστική απόδειξη κυριότητας. Η Εταιρία θεωρεί τον εγγεγραμμένο στο μητρώο κύριο μετοχών ως τον μοναδικό και επίσημο δικαιούχο των μετοχών αυτών. Οι μετοχές εκδίδονται σε άϋλη μορφή, εκτός εάν, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, υποβάλλεται και αίτημα για την παροχή πιστοποιητικού Μετοχών ("Πιστοποιητικό Μετοχών"). Οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις για την έκδοση Πιστοποιητικού Μετοχών βαρύνουν τους επενδυτές. Οι κάτοχοι πιστοποιημένων Μετοχών οφείλουν να επιστρέψουν στην Εταιρία τα Πιστοποιητικά Μετοχών, από τα οποία έχουν παραιτηθεί, προκειμένου να διεκπεραιωθούν εντολές εξαγοράς. Η άϋλη μορφή Μετοχών παρέχει τη δυνατότητα στην Εταιρία να εκτελεί εντολές εξαγοράς χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, και συνεπώς το Δ.Σ. συνιστά στους επενδυτές να τηρούν τις Μετοχές τους σε άϋλη μορφή. Οι Μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες (με εξαίρεση τις Μετοχές που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε Απαγορευμένο Πρόσωπο ή Πρόσωπο των ΗΠΑ, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο "Απόρριψη Αιτήσεων Συμμετοχής"). Οι Μετοχές δεν διαθέτουν προνομιακό δικαίωμα ή δικαίωμα προαγοράς και κάθε Μετοχή, ανεξάρτητα από την Κατηγορία στην οποία ανήκει ή την αντίστοιχη ΚΑΕ, έχει δικαίωμα μίας ψήφου σε όλες τις γενικές συνελεύσεις των Μετόχων. Τα κλάσματα Μετοχών δεν δικαιούνται ψήφου αλλά έχουν δικαίωμα σύμμετρης (prorata) συμμετοχής στις αποδόσεις της Εταιρίας που αφορούν στις αντίστοιχες Μετοχές, καθώς και στη διανομή των ποσών από την τυχόν εκκαθάριση της Εταιρίας. Οι Μετοχές εκδίδονται χωρίς ονομαστική αξία (par value) και πρέπει να εξοφλούνται πλήρως κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση θανάτου ενός Μετόχου, το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επαλήθευση των δικαιωμάτων όλων των διαδόχων στην κυριότητα των Μετοχών. Καμία Μετοχή οποιασδήποτε Κατηγορίας δεν θα εκδίδεται από την Εταιρία την περίοδο κατά την οποία ο υπολογισμός της ΚΑΕ των Μετοχών αναστέλλεται από την Εταιρία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο "Προσωρινή Αναστολή Υπολογισμού ΚΑΕ ανά Μετοχή". Κατηγορίες Μετοχών Η Εταιρία εκδίδει δύο Κατηγορίες Μετοχών: Οι Μετοχές της Κατηγορίας Α (Class A) διαφέρουν από εκείνες της Κατηγορίας Β (Class B) ως προς το φόρο συμμετοχής και τους επενδυτές προς τους οποίους απευθύνονται. Οι Μετοχές Κατηγορίας Α απευθύνονται αποκλειστικά σε ιδιώτες επενδυτές (retail clients). Μετοχές Κατηγορίας Β διατίθενται αποκλειστικά σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 129 του Νόμου του 2002, όπως τυχόν τροποποιείται περιοδικά. 20

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP Fonds Commun de Placement Αμοιβαίο Κεφάλαιο Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο Μάϊος 2016 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ισχύει με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/134 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1196 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/26)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η IOYNIOY 2016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα