ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Μάιος 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

2 Περιεχόμενα 2 Ο Όμιλος CABLEL με μια ματιά Επενδύσεις Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 Προοπτικές Παρουσία στην αγορά

3 Με μια ματιά 3 Ο μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 6 εργοστάσια σε Ελλάδα, Ρουμανία & Βουλγαρία Εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως Κύκλος Εργασιών ( εκατ.) 241,6 351,8 414,6 439,3 345,3 359,4 EBITDA ( εκατ.) 11,1 13,2 20,9 10,7 1,1 (10,7) Περιθώριο EBITDA 4,6% 3,8% 5,0% 2,4% 0,3% (3,0%) Αποτελέσματα προ Φόρων ( εκατ.) Αποτελέσματα μετά από Φόρους και Δικαιώματα μειοψηφίας ( εκατ.) (0,2) (1,2) 0,6 0,4 3,6 3,3 (13,3) (11,2) (19,6) (21,1) (37,9) (30,3) Καθαρός Δανεισμός ( εκατ.) 83,3 102,4 151,8 150,1 179,3 217,6 (1) Η FULGOR ενοποιείται από την 1 η Αυγούστου 2011 (2) Τα αποτελέσματα του 2014 επηρεάστηκαν από την αναπροσαρμογή αξίας των παγίων (ζημιά 11,2 εκατ.)

4 Ιστορική Αναδρομή 4 Παραγωγή Καλωδίων από ΒΙΟΧΑΛΚΟ Παραγωγή Καλωδίων μέσης & υψηλής τάσης μόνωσης χάρτου Παραγωγή καλωδίων μέσης τάσης μόνωσης XLPE Εξαγορά της ICME ECAB S.A. Ολοκλήρωση Εργοστασίου Θήβας Λειτουργία γραμμής Υψηλής Τάσης Λειτουργία δεύτερης γραμμής υπερυψηλής τάσης έως 500kV Εξαγορά της FULGOR ΑΕ Επένδυση 60+ εκατ. για υποβρύχια Καλώδια υψηλής τάσης Ίδρυση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών Σύμβαση τεχνικής Συνεργασίας με Furukawa Electric Λειτουργία μονάδας μειγμάτων LSF Διασύνδεση των νήσων Θάσου & Αίγινας Ανάληψη Έργου Διασύνδεσης Κυκλάδων ( 93 εκατ.)

5 Δομή Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 5 Καλώδια Ενεργείας και Τηλεπικοινωνιών Υλικά Συσκευασίας & Ανακύκλωση Lesco Romania 65% ICME 99% Υλικά Συσκευασίας Καλώδια Ενεργείας & Τηλεπικοινωνιών, Σύρματα Περιελίξεων Lesco Ltd 99% Fulgor 100% Καλώδια Ενεργείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Εξέλιξη Παραγωγικής Δυναμικότητας Καλωδίων tons Προ Fulgor +45% Μετά Fulgor Hel. Cables ICME Fulgor

6 Περιεχόμενα 6 Ο Όμιλος CABLEL με μια ματιά Επενδύσεις Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 Προοπτικές Παρουσία στην αγορά

7 7 Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 Αύξηση πωλήσεων, κυρίως σε χώρες εκτός ΕΕ Εξέλιξη Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών (εκατ. ) Εξέλιξη Ενοποιημένων Πωλήσεων (τόνοι) Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Ανά Αγορά (εκατ. ) Greece Romania EU Asia, US and Rest Γεωγραφική Διασπορά ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις

8 9 Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 Παράγοντες με επιπτώσεις στην κερδοφορία Αύξηση εξαγωγών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Μείωση κόστους παραγωγής μέσω βελτιωμένων παραγωγικοτήτων Λογιστικές ζημιές λόγω αναπροσαρμογής αξίας παγίων (μόνο οι αρνητικές αναπροσαρμογές επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων, η συνολική επίπτωση της αναπροσαρμογής είναι ανατίμηση αξίας ύψους 35,6 εκατ.) Λογιστικές ζημιές λόγω αποτελέσματος μετάλλου (βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος) Κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού στη FULGOR 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Εξέλιξη Ενοποιημένου Αναπρ. EBITDA* (εκατ. ) Εξέλιξη Ενοποιημένου Αναπρ. EBIT* (εκατ. ) 13,2 20,9 10,7 1,1 0, ,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 5,1 11,8 2, Πηγή: Οικονομικές Καταστάσεις Ελληνικά Καλώδια * Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA και EBIT δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση της αναπροσαρμογής αξίας των παγίων -7,1-8,8

9 9 Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 Ισχυρή Οικονομική Θέση Κεφάλαιο Κίνησης / Κύκλος Εργασιών Δάνεια / Σύνολο Ενεργητικού % 23% 25% 28% 31% % 53% 49% 49% 44% 0% 10% 20% 30% 40% Ρευστότητα 0% 20% 40% 60% Καθαρός Δανεισμός ,89 1,15 1,08 1,25 1, ,6 179,3 150,1 151,8 102,4 0,00 0,50 1,00 1,50 Πηγή: Οικονομικές Καταστάσεις Ελληνικά Καλώδια 0,0 100,0 200,0 300,0

10 10 Στρατηγικοί στόχοι για το 2015

11 Περιεχόμενα 11 Ο Όμιλος CABLEL με μια ματιά Επενδύσεις Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 Προοπτικές Παρουσία στην αγορά

12 Πηγή: Εκτιμήσεις Εταιρίας 12 Παρουσία στην αγορά Μερίδια Αγοράς ΕΛΛΑΔΑ Ηγετική Θέση Μερίδιο Αγοράς ~ 45% Μέγεθος Αγοράς~ 135M ΡΟΥΜΑΝΙΑ Ηγετική Θέση Μερίδιο ROMANIA Αγοράς ~ 40% Leading Position Μέγεθος Αγοράς ~ 85Μ Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης αγοράς Market Share ~ 40%

13 13 Παρουσία στην αγορά Εμπορικό Δίκτυο Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ χρησιμοποιεί το δίκτυο πωλήσεων της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, καθώς και ανεξάρτητους αντιπροσώπους καθώς και απευθείας πωλήσεις σε πελάτες

14 14 Παρουσία στην αγορά Γεωγραφική Διασπορά Ο ΟΜΙΛΟΣ επιδεικνύει διαχρονικά προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς Κύκλος Εργασιών % 56% 54% 3% 1% 46% 57% 2% 26% 2% 1% 25% 3% 29% 10% 39% 11% 7% 26% 11% 10% Ελλάδα Ρουμανία ΕΕ Ευρώπη Λοιπές Ασία Λοιπές Αμερική 23Μ Ασία 14Μ Κύκλος Εργασιών 2014 Ρουμανία 36Μ 10% Ελλάδα 93M 26% Λοιπές 4Μ Ε.Ε. 193Μ 54%

15 15 Παρουσία στην αγορά Πελάτες Αναφοράς Διαχειριστές Δικτύων Εμπόριο Τεχνικές Εταιρίες E-ON * ENEL * ERDF * AREVA * PPC * IBERDROLA * INEO * CE ELECTRIC UK * OTE * ELECTRICITY NORTHWEST * VATTENFALL * MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER OF KUWAIT * DEWA OF DUBAI * PUBLIC ELECTRICITY CORPORATION OF LIBYA * MINISTRY OF WORKS, POWER AND WATER OF BAHRAIN * ELECTRICITE DU LIBAN * ENERGIE AG * SONELGAZ * EnBW * WTEC BATT CABLES * FABER KABEL * CLEVELAND CABLE COMPANY * ANIXTER * SONEPAR * MEINHART KABEL * HELUKABEL HYUNDAI * SIEMENS * VE ELECTRIC UK * DOOSAN * SAGEM * ABB * CARILLION * VATTENFALL * BRITISH RAIL * ENERGIE AG * METRO DE MADRID * TERNA * CYTA * STEWAG * SONELGAZ WTEC * GES * Περιλαμβάνονται και παραλήπτες των προϊόντων μας μέσω εμπόρων / τεχνικών εταιριών

16 16 Παρουσία στην αγορά Βασικές Κατηγορίες Προϊόντων Καλώδια Ενεργείας Υποβρύχια Καλώδια Καλώδια Τηλεπ/νιών Σύρματα Περιελίξεων Μείγματα Καλώδια Εγκαταστάσεων Βιομηχανικά Καλώδια Αιολικά Πάρκα Φ/Β Πάρκα Πλοίων Σιδηροδρόμων Ορυχείων και τούνελ Καλώδια Δικτύων Ενεργείας Μεταφοράς Διανομής Υποβρύχια Καλώδια ΜΤ Μόνωση Χάρτου Μόνωση XLPE Υποβρύχια Καλώδια ΥΤ Υποβρύχια Καλώδια Οπτικών Ινών Σύνθετα Υποβρύχια Καλώδια Καλώδια τηλ/κών δικτύων (οπτικών ινών & χάλκινα) Καλώδια μεταφοράς δεδομένων (UTP/FTP) Καλώδια σημάτων και ελέγχου Σύρματα Περιελίξεων για μετασχηματιστές Σύρματα Περιελίξεων για κινητήρες Μείγματα για καλώδια Μείγματα για άλλες βιομηχανικές χρήσεις

17 17 Παρουσία στην αγορά Πιστοποιήσεις Προϊόντων

18 Περιεχόμενα 18 Ο Όμιλος CABLEL με μια ματιά Επενδύσεις Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 Προοπτικές Παρουσία στην αγορά

19 19 Προοπτικές Δίκτυα Ενεργείας Έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις επέκτασης δικτύων ενεργείας λόγω των αυξημένων αναγκών για τη διασυνοριακή σύνδεση, τη σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την υλοποίηση των «έξυπνων δικτύων» και την αντικατάσταση των παλαιωμένων τμημάτων των δικτύων ενέργειας European SuperGrid 2050 Πηγή: Friends of the SuperGrid

20 Προοπτικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Συνολικό Εγκατεστημένο Αιολικό Δυναμικό (MW) Πηγή: World Wind Energy Association Αυξημένες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά το ατύχημα στη Fukushima Ζήτηση για υποβρύχια καλώδια για υπεράκτια αιολικά πάρκα

21 Προοπτικές Υποβρύχια Καλώδια 21 Στην Ελλάδα, πάνω από 300 χλμ Υποβρυχίων γραμμών έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα 3 χρόνια Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις για έργο Διασύνδεσης των Κυκλάδων ( 93 εκατ.) και για έργο διασύνδεσης νήσου Αγ. Γεωργίου ( 36 εκατ.) Σύμφωνα με το 10ετές πλάνο του European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), έχουν σχεδιαστεί περίπου χλμ νέων υποβρύχιων γραμμών, μοιρασμένες σχετικά ισομερώς μεταξύ των δύο 5ετών περιόδων Εγκαταστάσεις Υπεράκτιων Πάρκων στην Ευρώπη (MW) Cumulative Previous Years Annual 3 GW υπεράκτιου αιολικού δυναμικού θα τεθούν σε λειτουργία στην Ευρώπη στα επόμενα χρόνια Πηγή: European Wind Energy Association

22 Προοπτικές Καλώδια Τηλεπικοινωνιών 22 Συνδεδεμένα Νοικοκυριά σε ΕΕ, Source: FTTH Council Europe, report by Heavy Reading Η αγορά αναπτύσσεται σταθερά, ωθούμενη από αυξημένες ανάγκες εύρους ζώνης Ακόμα και σε χώρες που το Fiber Τo Τhe Home/ Building (FTTH/B) δεν είναι ακόμα προτεραιότητα, θεωρείται η τεχνολογία που θα υλοποιηθεί στο μέλλον

23 23 Προοπτικές Λοιπές Κατηγορίες Καλώδια Εγκαταστάσεων Η ζήτηση έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα Αναμένεται σταδιακή αύξηση της ζήτησης λόγω αντικατάστασης της υπάρχουσας καλωδίωσης και της εφαρμογής των έξυπνων τεχνολογιών στα υπάρχοντα κτίρια Εστίαση σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας όπως τα βραδύκαυστα καλώδια Σύρματα Περιελίξεων Η ζήτηση αναμένεται αυξητική το 2015, επηρεαζόμενη από τις εξελίξεις του ενεργειακού κλάδου Ευκαιρίες όπως επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, σε υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση Στα καλώδια χρησιμοποιείται χαλκός και αλουμίνιο οπότε δεν υπάρχουν προβλήματα υποκατάστασης από άλλα προϊόντα

24 Περιεχόμενα 24 Ο Όμιλος CABLEL με μια ματιά Επενδύσεις Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 Προοπτικές Παρουσία στην αγορά

25 25 Επενδύσεις Μοντέρνες Παραγωγικές Εγκαταστάσεις 1 Εργοστάσιο Καλωδίων, Θήβα, Ελλάδα Δυναμικότητα: τόνοι 2 Εργοστάσιο Εμαγιέ, Λιβαδειά, Ελλάδα Δυναμικότητα: τόνοι 3 ICME, Βουκουρέστι, Ρουμανία Δυναμικότητα: τόνοι 4 Εργοστάσιο Μειγμάτων, Οινόφυτα, Ελλάδα Δυναμικότητα: τόνοι

26 26 Επενδύσεις Η τελευταία μας εξαγορά FULGOR Εξαγορά 31 Ιουλίου 2011 Παραγωγός καλωδίων από το 1957 Παραγωγή καλωδίων υψηλής τάσης από το 1995, υποβρυχίων μέσης τάσης από το 1973 Σημαντική εμπειρία παραγωγής & εγκατάστασης Καθετοποίηση μέσω παραγωγής σύρματος χαλκού Φ8 και σύρματος αλουμινίου Εγκαταστάσεις ελλιμενισμού πλοίων για την φόρτωση υποβρυχίων καλωδίων Δυναμικότητα περίπου τόνοι καλώδια & τόνοι σύρμα χαλκού Φ8 Εκπαιδευμένο προσωπικό Δυνατότητα για παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης

27 27 Επενδύσεις Συνεχιζόμενες Επενδύσεις εκατ Ετήσιες Επενδύσεις Σωρευτικές Επενδύσεις Προηγουμένων Ετών Σημαντικές επενδύσεις εστίαζαν στην αύξηση παραγωγικότητας και δυναμικότητας, καθώς και στην διαφοροποίηση των προϊόντων (αυξημένη παραγωγή καλωδίων μέσης τάσης, δυνατότητα παραγωγής καλωδίων υψηλής/ υπερυψηλής τάσης) Σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα για την παραγωγή Υποβρυχίων Καλωδίων Υψηλής Τάσης στην FULGOR ύψους άνω των 60 εκατ.

28 28 Επενδύσεις Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Στοχευμένη ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας Διαφοροποίηση Συμφωνία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας με FURUKAWA/ VISCAS για καλώδια Υψηλής/ Υπερυψηλής Τάσης, καθώς και για Υποβρύχια Καλώδια Ολοκλήρωση του PQ test για καλώδια 400KV Ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων για κλάδους σε ανάπτυξη, όπως καλώδια για φωτοβολταϊκά και σύρματα περιελίξεων αλουμινίου (Υπό ανάπτυξη) Αγωγοί Υψηλής Θερμοκρασίας μικρού βέλους (ACSS/ TW. GAP) Καλώδια ΥΥΤ 500kV Υποβρύχια ΥΤ AC/DC Υποβρύχιοι Σωλήνες Umbilicals για πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου/ αερίου Προοπτικές Αγοράς Βραδυφλεγή Καλώδια Αγωγοί Υψηλής Θερμοκρασίας Μικρού Βέλους Αναπτυγμένα Προϊόντα Προϊόντα Υπό Ανάπτυξη Υποβρύχια ΜΤ Υπόγεια ΥΥΤ Ειδικά Καλώδια (αιολικά, φωτοβολταϊκά, ορυχεία κοκ) Υποβρύχια ΥΤ DC Υποβρύχια ΥΤ AC Umbilicals Υποβρύχιοι Σωλήνες Υποβρύχια ΥΥΤ AC Αναμενόμενη Κερδοφορία

29 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης 29 Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση δεν έχουν εξακριβωθεί ανεξάρτητα και καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, έκφραση ή υπόνοια, γίνεται ως προς αυτές, και καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δίνεται, ως προς την δικαιοσύνη, ακρίβεια, ολοκλήρωση ή διόρθωση των πληροφοριών ή απόψεων που εμπεριέχονται στο παρόν. Ουδείς από την Εταιρεία, μέτοχοι ή οποιοσδήποτε εκ των αντίστοιχων συνδεδεμένων μελών τους, σύμβουλοι ή εκπρόσωποι θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη (σε περίπτωση αμέλειας ή διαφορετικά) για οποιαδήποτε απώλεια η οποία προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από κάθε χρήση αυτού του κειμένου ή των περιεχομένων αυτού ή διαφορετικά προκύπτουν από συσχέτιση με το κείμενο αυτό. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα οικονομικά στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρόν έχουν προετοιμαστεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) ή τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές. Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή οποιονδήποτε μετοχών και ούτε πρόκειται η ίδια ή μέρος αυτής να αποτελέσει τη βάση, ή να βασιστεί σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή υποχρέωση. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην παρουσίαση αυτή δύναται να υπόκεινται σε ανανέωση, ολοκλήρωση, αναθεώρηση και τροποποίηση και αυτές οι πληροφορίες δύναται να αλλάξουν σημαντικά. Ουδέν άτομο υποχρεούται να ανανεώνει ή να διατηρεί τις εμπεριεχόμενες στην παρουσίαση πληροφορίες και τις όποιες εκφρασμένες απόψεις σχετίζονται με αυτές οι οποίες υπόκεινται σε αλλαγή δίχως ενημερώσεις. Η παρουσίαση αυτή είναι μόνο για άτομα με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις και δεν πρέπει να ενεργήσουν ή να βασιστούν σε αυτήν άτομα τα οποία δεν έχουν σχετική εμπειρία. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Αυτό το κείμενο περιέχει δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων. Εκτός των ιστορικών πληροφοριών, αυτή η παρουσίαση περιλαμβάνει και μελλοντικές προβλέψεις οι οποίες υπόκεινται σε συγκεκριμένους κινδύνους και αβεβαιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική διαφοροποίηση στα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, χρηματοοικονομικές συνθήκες, ρευστότητα, επιδόσεις, προοπτικές και ευκαιρίες συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά στα ακόλουθα: η αβεβαιότητα της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας, γενικές οικονομικές συνθήκες και οικονομικές συνθήκες του κλάδου της Εταιρείας πιο συγκεκριμένα, ανταγωνισμός από άλλες Εταιρείες. Παρόλο που η Εταιρεία πιστεύει ότι οι προσδοκίες που αντανακλώνται σε τέτοιες μελλοντικές προβλέψεις βασίζονται σε εύλογες εκτιμήσεις, δεν διαβεβαιώνει ότι οι προσδοκίες της θα επιτευχθούν. Οι μελλοντικές προβλέψεις πραγματοποιούνται κατά την ημερομηνία αυτής της παρουσίασης, και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ανανεώσουμε δημόσια ή να αναθεωρήσουμε οποιαδήποτε μελλοντική πρόβλεψη, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 1 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094003954 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10332/31/B/86/100 Έδρα: 14ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ www.temka.gr Οικονομικές Καταστάσεις Της Εταιρείας ΤΕΜΚΑ Α.Ε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA/NV. Λεωφόρος Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

VIOHALCO SA/NV. Λεωφόρος Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο VIOHALCO SA/NV Λεωφόρος Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο Εισαγωγή στην αγορά και στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών όλων των μετοχών στο πλαίσιο συγχωνεύσεων δι απορροφήσεως από τη Viohalco SA/NV της

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 1 Ετήσιο Δελτίο 2007 2 Ετήσιο Δελτίο 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα