ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2014"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μάιος 2014

2 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την Χαλκόρ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Το παρόν κείμενο παρέχεται σε βάση εμπιστευτικότητας με σκοπό τη συζήτηση και δεν παρέχεται για δημόσια γνωστοποίηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση δεν έχουν εξακριβωθεί ανεξάρτητα και καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, έκφραση ή υπόνοια, γίνεται ως προς αυτές, και καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δίνεται, ως προς την δικαιοσύνη, ακρίβεια, ολοκλήρωση ή διόρθωση των πληροφοριών ή απόψεων που εμπεριέχονται στο παρόν. Ουδείς από την Εταιρεία, μέτοχοι ή οποιοσδήποτε εκ των αντίστοιχων συνδεδεμένων μελών τους, σύμβουλοι ή εκπρόσωποι θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη (σε περίπτωση αμέλειας ή διαφορετικά) για οποιαδήποτε απώλεια η οποία προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από κάθε χρήση αυτού του κειμένου ή των περιεχομένων αυτού ή διαφορετικά προκύπτουν από συσχέτιση με το κείμενο αυτό. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα οικονομικά στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρόν έχουν προετοιμαστεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) ή τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές. Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή οποιονδήποτε μετοχών και ούτε πρόκειται η ίδια ή μέρος αυτής να αποτελέσει τη βάση, ή να βασιστεί σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή υποχρέωση. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην παρουσίαση αυτή δύναται να υπόκεινται σε ανανέωση, ολοκλήρωση, αναθεώρηση και τροποποίηση και αυτές οι πληροφορίες δύναται να αλλάξουν σημαντικά. Ουδέν άτομο υποχρεούται να ανανεώνει ή να διατηρεί τις εμπεριεχόμενες στην παρουσίαση πληροφορίες και τις όποιες εκφρασμένες απόψεις σχετίζονται με αυτές οι οποίες υπόκεινται σε αλλαγή δίχως ενημερώσεις. Η παρουσίαση αυτή είναι μόνο για άτομα με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις και δεν πρέπει να ενεργήσουν ή να βασιστούν σε αυτήν άτομα τα οποία δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα (όπως αυτά ορίζονται πιο κάτω). Προτάσεις που απορρέουν από την παρουσίαση αυτή, θα απαντώνται μόνο εάν το αναφερόμενο άτομο είναι Σχετικό Πρόσωπο. Η παρουσίαση αυτή και το περιεχόμενό της είναι εμπιστευτικά και δεν πρέπει να διανεμηθεί, εκδοθεί ή αναπαραχθεί (ολόκληρη ή μέρος αυτής) ή γνωστοποιηθεί από τους παραλήπτες σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όντας ή όχι Σχετικό Πρόσωπο. Οι παραλήπτες αυτής της παρουσίασης δεν πρέπει να βασίσουν οποιαδήποτε συμπεριφορά σχετικά με επενδύσεις ή σχετικά προϊόντα (όπως ορίζονται στην Financial Services and Market Acts 2000 (FSMA) και στον Κώδικα Συμπεριφοράς της Αγοράς κατ εφαρμογή του FSMA), το οποίο θα αποτελέσει χειραγώγηση της αγοράς για τους σκοπούς του FSMA σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρουσίαση έως ότου οι εν λόγω πληροφορίες να έχουν γίνει ευρέως διαθέσιμες. Ούτε ο παραλήπτης θα πρέπει να κάνει χρήση των πληροφοριών της παρουσίασης με κάθε τρόπο, ο οποίος θα αποτελούσε χειραγώγηση της αγοράς. Αν έχετε παραλάβει αυτή την παρουσίαση και δεν είσαστε Σχετικό Πρόσωπο πρέπει να την επιστρέψετε άμεσα στην Εταιρεία. Αυτή η παρουσίαση δεν αποτελεί πρόταση όσον αφορά τις μετοχές της Εταιρείας. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Αυτό το κείμενο περιέχει δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων. Εκτός των ιστορικών πληροφοριών, αυτή η παρουσίαση περιλαμβάνει και μελλοντικές προβλέψεις οι οποίες υπόκεινται σε συγκεκριμένους κινδύνους και αβεβαιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική διαφοροποίηση στα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, χρηματοοικονομικές συνθήκες, ρευστότητα, επιδόσεις, προοπτικές και ευκαιρίες συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά στα ακόλουθα: η αβεβαιότητα της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας, γενικές οικονομικές συνθήκες και οικονομικές συνθήκες του κλάδου της Εταιρείας πιο συγκεκριμένα, ανταγωνισμός από άλλες Εταιρείες. Παρόλο που η Εταιρεία πιστεύει ότι οι προσδοκίες που αντανακλώνται σε τέτοιες μελλοντικές προβλέψεις βασίζονται σε εύλογες εκτιμήσεις, δεν διαβεβαιώνει ότι οι προσδοκίες της θα επιτευχθούν. Οι μελλοντικές προβλέψεις πραγματοποιούνται κατά την ημερομηνία αυτής της παρουσίασης, και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ανανεώσουμε δημόσια ή να αναθεωρήσουμε οποιαδήποτε μελλοντική πρόβλεψη, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Παρευρισκόμενοι σε αυτή την παρουσίαση, συμφωνείτε να δεσμευθείτε στους προαναφερθείς περιορισμούς. 2

3 Διοικητικοί Αντιπρόσωποι Περικλής Σαπουντζής Γενικός Διευθυντής, Χαλκόρ Χημικός μηχανικός, πτυχιούχος Πολυτεχνείου Μονάχου, κάτοχος διδακτορικού (TUM). Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το 1995, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Χαλκόρ από το 2008 Σπυρίδων Κοκκόλης Οικονομικός Δ/ντής Ομίλου, Χαλκόρ Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Εργάζεται στον όμιλο Βιοχάλκο από το

4 Μετοχική Σύνθεση Ομίλου Βιοχάλκο 4

5 Δομή Ομίλου Χαλκόρ (Βασικές Συμμετοχές) ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΟΡ Χαλκός - Ορείχαλκος Καλώδια Διανομή - Υπηρεσίες ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (Μητρική εταιρεία) SOFIA MED S.A. (100%) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (72,5%) ICME ECAB SA (98,6%) ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. (30,4%) (ερευνητικό κέντρο) METAL AGENCIES LTD (Αγγλία) (49,5%) TEPRO METALL AG (Γερμανία) (36,2%) FITCO Α.Ε. (100%) FULGOR SA (100%) LESCO OOD (99,2%) GENECOS SA (Γαλλία) (68,5%) SC STEELMET ROMANIA SA (Ρουμανία) (40%) METAL GLOBE DOO (Σερβία) (51,8%) Κατεργασία προϊόντων Διανομή προϊόντων Λοιπές 5

6 Αξία Αλυσίδας Χαλκού & Η Θέση της Χαλκόρ Παραγωγή Μετάλλευμα Χαλκόρ Α.Ε. Θραύση μεταλλεύματος Όρυξη Κονιοποίηση Μεταλλεύματος Σύνθλιψη Κονιοποίηση Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής χαλκού από την όρυξη έως την κατεργασία του τελικού προϊόντος Επίπλευση Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία Κατεργασία Έκπλυση Θειϊκός Χαλκός Ηλεκτρολυτική Εξαγωγή Συμπύκνωση Μεταλλευμάτων Καθαρό Καθόδιο Χαλκού Σύρμα Καλώδιο Σωλήνες Μπάρα Μπιγιέτες Πλάκες Χελώνες Ράβδος Μπάρα Ταινία Δίσκος Σφυρήλατα Χυτευμένα Πούδρα Σύντηξη 99% Καθαρός Χαλκός Ηλεκτρόλυση Μετάλλων Χύτευση Χύτευση Σφυρηλάτηση Σχεδίαση Έλαση Διέλαση Scrap Χαλκού (Εσωτερικό/Εξωτερικό) Scrap Παραγωγής Ανακύκλωση Τελικά Προϊόντα Περαιτέρω Επεξεργασία 6

7 Παραγωγός Ποικίλων Προϊόντων Κατηγορία Προϊόντα Χρήσεις Σωλήνες Χαλκού Δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, φυσικού αερίου, ιατρικών αερίων και εγκαταστάσεις κλιματισμού - ψύξης Προϊόντα Έλασης Προϊόντα Διέλασης Αρχιτεκτονική (επικάλυψη στεγών, προσόψεις κτιρίων, υδρορροές), ηλεκτρολογικές & μηχανολογικές εφαρμογές (connectors, μετασχηματιστές, ταινίες για καλώδια, boilers, κτλ.) και διακόσμηση Αρχιτεκτονική, διακόσμηση, κατασκευές, ηλεκτρολογικές & μηχανολογικές εφαρμογές (ηλεκτρολογικοί πίνακες, βαλβίδες, μπαταρίες, κτλ.) και υποστήριξη για υδρορροές Καλώδια & Σύρματα Εμαγιέ Καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές 7

8 Ηγετική Θέση στον Χαλκό, Ορείχαλκο & Καλώδια Ευρωπαϊκά μερίδια αγοράς των προϊόντων της Χαλκόρ Σωλήνες Χαλκού Λάμες Χαλκού Έλαση Χαλκού (Στέγαση) Έλαση Ψευδαργύρου (Στέγαση) Χαλκόρ 8% KME WIELAND κ.α. GINDRE MKM κ.α. KME GNUTTI κ.α. KME GNUTTI κ.α. Μέγεθος Αγοράς: Τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι Πηγή: Εταιρικές Εκτιμήσεις Μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα Ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά προϊόντων χαλκού και ορειχάλκου Ανταγωνιστές: KME, Wieland, κ.α. Ισχυρή θέση στην Ελληνική αγορά καλωδίων Ανταγωνιστές: Nexans, κ.α. PRYSMIAN ex Pirelli IPROEB κ.α. Μερίδιο αγοράς στην ΝΑ Ευρώπη των προϊόντων των Ελληνικών Καλωδίων Ρουμανία Μέγεθος Αγοράς: τόνοι Πηγή: Εταιρικές Εκτιμήσεις Ελληνικά Καλώδια 40% NEXANS κ.α. ΝΑ Ευρώπη τόνοι Ελληνικά Καλώδια 13% 8

9 Σύγχρονες Παραγωγικές Εγκαταστάσεις ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ SOFIA MED FITCO 2 εργοστάσια στην Ελλάδα, 414εργαζόμενοι τ.α.ε σωλήνες Χαλκού ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ISO 18001:2007 OHSAS εργοστάσια στην Ελλάδα, 1 στην Ρουμανία, εργαζόμενοι τ.α.ε καλώδια, τ.α.ε σύρμα Χαλκού τ.α.ε πλαστικά μείγματα ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 OHSAS εργοστάσιο στην Βουλγαρία, 600 εργαζόμενοι τ.α.ε προϊόντα ελάσεως Χαλκού & Ορειχάλκου τ.α.ε προϊόντα διέλασης Χαλκού & Ορειχάλκου τ.α.ε φύλλα & ταινίες Ψευδαργύρου ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS εργοστάσιο στην Ελλάδα, 78 εργαζόμενοι τ.α.ε προϊόντα διέλασης Ορειχάλκου ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ISO 18001:2007 OHSAS

10 Σημαντικές Προοπτικές Ανάπτυξης από πρόσφατη ολοκλήρωση Επενδύσεων Επενδύσεις ( εκ.) Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας συνολικές επενδύσεις ύψους 450 εκ. (58% στην Ελλάδα 31% στην Βουλγαρία 11% στην Ρουμανία) Σημαντικές επενδύσεις την περίοδο επικεντρωμένες στην διαφοροποίηση προϊόντων με παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη μείωση δαπανών, οι οποίες επίσης οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ολοκλήρωσε μέσα στο 2013 πρόγραμμα αναβάθμισης των βιομηχανικών του εγκαταστάσεων στον τομέα της παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων Είσοδος σε περίοδο συγκρατημένων επενδύσεων στα υπόλοιπα εργοστάσια του Ομίλου επικεντρωμένων στην επέκταση της γκάμας των προϊόντων, ανάπτυξης προϊόντων προστιθέμενης αξίας και συγκράτησης δαπανών Το εργοστάσιο του Σωληνουργείου στα Οινόφυτα είναι από τα πιο αποτελεσματικά - χαμηλού κόστους εργοστάσια στην Ευρώπη. Επίσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής σωλήνων χαλκού Οι επενδύσεις τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα εκ τη χρονιά 10

11 Ισχυρή Περιφερειακή Παρουσία 9 σύγχρονες παραγωγικές μονάδες Εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο 10 μεγάλες αποθήκες στα Βαλκάνια, 2 σε Γερμανία και 1 νέα στην Ιταλία 11

12 Ενοποιημένος όγκος πωλήσεων ανά βασική κατηγορία Ενοποιημένος Όγκος Πωλήσεων (.000 tn) +4% Ράβδοι Ορειχάλκου Λάμες Χαλκού Έλαση Σωλήνες Καλώδια 12

13 Μείγμα προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία Σωλήνες Χαλκού (βιομηχανική χρήση) Έλαση Χαλκού & Ορειχάλκου (βιομηχανική χρήση) 59% 62% 64% 53% 61% 57% 61% 52% Υψηλής & Μεσαίας Τάσης Καλώδια 27% 25% 21% 17% 14% Μετά την εξαγορά της Fulgor και λόγω της πολυετούς εμπειρίας της στη παραγωγή καλωδίων υψηλής και μέσης τάσης καθώς και στη δυνατότητα παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης αναμένεται η αύξηση του μεριδίου τους ως προς τη συνολική παραγωγή καλωδίων 13

14 Ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικό τομέα (σε εκ.) Ανάλυση πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας 2013 ανάλυση πωλήσεων Σύνολο Πωλήσεων: 679 1,044 1,249 1,259 1,102 Ασία 4% Αμερική 4% Αφρική 2% 69% 78% 84% 88% 89% Λοιπές Ευρωπαϊ κές Χώρες 8% 31% 22% 16% 12% 11% ΕΕ 82% Πηγή: Εταιρικά στοιχεία Εσωτερικό Εξωτερικό Πηγή: Εταιρικά στοιχεία 14

15 Στόχοι και προοπτικές για το 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΟΡ Προϊόντα έλασης & διέλασης Χαλκού Προϊόντα έλασης & διέλασης Ορειχάλκου Προϊόντα έλασης Ψευδαργύρου Καλώδια Διείσδυση σε κλάδους όπως οι παραγωγοί των boilers με το προϊόν TALOS FORM, οι σωλήνες DIY, οι σωλήνες TALOS GEOTHERM και οι σωλήνες Talos Ecutherm για Linesets Είσοδος σε νέες κατηγορίες προϊόντων όπως οι επιμεταλλωμένοι σωλήνες TALOS Plated Περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης και διείσδυση σε νέες αγορές όπως Αμερική, Σκανδιναβία και Β. Αφρική Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Lead time, customer service, κτλ.) Βελτίωση της παραγωγικότητας και του συντελεστή επιστροφών Αξιοποίηση του συνδυασμού: περισσότερο scrap με καλύτερες εκπτώσεις Αύξηση των μεριδίων αγοράς μέσω αυξημένου όγκου πωλήσεων Επικέντρωση στην αγορά του pre-weathered TiZn, ένα υλικό με σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους Αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και του χαμηλότερου κόστους της Sofia Med Επικέντρωση σε βιομηχανικά προϊόντα έλασης που απευθύνονται σε αυτοκινητοβιομηχανία, μετασχηματιστές και άλλες ηλεκτρολογικές & μηχανολογικές εφαρμογές Συμμετοχή σε έργα επέκτασης δικτύων σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη και αντικατάσταση παλαιών δικτύων σε Βαλκανικές χώρες Στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί υποθαλάσσια διασύνδεση (περισσότερα από 300 km), συμπεριλαμβανομένων και των Κυκλάδων για τα επόμενα 3 χρόνια.τον Μάρτιο του 2014, ανατέθηκε στην Ελληνικά Καλώδια το έργο διασύνδεσης των νησιών Σύρος-Τήνος-Μύκονος-Πάρος ύψους 93 εκ ευρώ Διείσδυση σε οργανισμούς διαχείρισης δικτύων ενεργείας του εξωτερικού κατόπιν πολυετών προσπαθειών & διαδικασιών πιστοποίησης 15 Επέκταση σε νέα αναπτυσσόμενα τμήματα της αγοράς όπως υποβρύχια καλώδια για υπεράκτια αιολικά πάρκα

16 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ανθρώπινο Δυναμικό Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ επενδύει στην ανάπτυξη του προσωπικού του μέσω: Εκτεταμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων μορφωτικών δραστηριοτήτων Διάδοσης της γνώσης - εμπειρίας Ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος ως βασικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας Συνεχών βελτιώσεων των συνθηκών εργασίας Υγιεινή & Ασφάλεια Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ δίνει μεγάλη έμφαση στην αποφυγή ατυχημάτων Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας Θέσπιση μήνα υγιεινής & ασφάλειας Εφαρμογή 5S με έμφαση και στη πρόληψη ατυχημάτων Αναλυτικοί κανονισμοί ασφαλείας Μικρή συχνότητα ατυχημάτων Περιβάλλον Πιστοποίηση όλων των παραγωγικών μονάδων κατά ISO 14001:2004 Λειτουργία τμήματος περιβάλλοντος, στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό Πρότυπη οργάνωση περιβαλλοντικής διαχείρισης βασισμένη σε Διεθνή πρότυπα Εφαρμογή 5S με έμφαση και στη βελτίωση περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και σχετικής πρόληψης 100% ανακύκλωση χαλκού, ψευδαργύρου και αλουμινίου Οργανωμένη προσπάθεια ανακύκλωσης χαρτιού, ξυλοκιβωτίων, πλαστικών, συσσωρευτών και ελαστικών 16

17 Οικονομικά Στοιχεία 17

18 Ενοποιημένες Πωλήσεις σε αξία Κύκλος Εργασιών (σε εκ.) Μειωμένη μέση τιμή του χαλκού σε σύγκριση με το 2012 κατά 10.8% Μείωση του όγκου πωλήσεων καλωδίων καθώς και μειωμένες τιμές κατεργασίας των καλωδίων λόγω αλλαγής mix % % % % Πηγή: Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 18

19 Εξέλιξη EBITDA & adjusted EBITDA(χωρίς αποτέλεσμα μετάλλου) ΟΜΙΛΟΣ-EBITDA 32,5 3,1% 49,2 3,9% 34,3 2,7% 6,7 0,6% ΟΜΙΛΟΣ-Adjusted EBITDA 26,1 2,5% 45,2 3,6% 37,5 3,0% 27,1 2,5% EBITDA Margin EBITDA&Adjusted EBITDA 19

20 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα (σε εκ.) o Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν πτώση κατά 62,7%, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη ζημιά ύψους Ευρώ 20,4 εκατ. έναντι ζημιάς Ευρώ 3,2 εκατ. το 2012, από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιρειών του Ομίλου, ως συνέπεια της πτώσης των τιμών των μετάλλων (η μέση τιμή του χαλκού ήταν χαμηλότερη κατά 10,8% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ ανά τόνο έναντι Ευρώ ανά τόνο) o Το 2013 η Ευρωζώνη βρέθηκε για δεύτερο συνεχόμενο έτος σε ύφεση μικρότερης όμως έκτασης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η βιομηχανική παραγωγή σταθεροποιήθηκε μετά τις τάσεις συρρίκνωσης του 2012, ενώ αντίθετα στις Η.Π.Α. έδειξε περαιτέρω σημάδια βελτίωσης, κάτι που ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε κατάλληλα αυξάνοντας την παρουσία του. o Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα ήταν πτωτική στις βασικές Ευρωπαϊκές αγορές, ο Όμιλος αύξησε τον όγκο πωλήσεων και κέρδισε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία. o Η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά. Κατά συνέπεια μειώθηκε ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου, αλλά σε μικρότερο ποσοστό απ ότι η αγορά, και πιέσθηκαν αισθητά οι τιμές κατεργασίας λόγω του έντονου ανταγωνισμού. o Όσον αφορά τα Καλώδια, η μειωμένη ζήτηση στις βασικές αγορές, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και η καθυστέρηση ανάθεσης μεγάλων συμβολαίων επιβάρυναν την κερδοφορία. o Οι υψηλές τιμές ενέργειας ιδιαίτερα δε και λόγω των φορολογικών επιβαρύνσεών τους, καθώς και το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, συνέχισαν να επηρεάζουν το κόστος και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του Ομίλου ,2 49,2 43,4 44,4 32,5 34,2 23,1 16,5 6,7 4,2 8,6 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ EBITDA EBIT EBT EATAM -11,4-15,5-16,2-13,1-15,6-26,0-31,0 ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ ,6-57,9 Πηγή: Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα σε εκατομμύρια 20

21 Επίπτωση των μεταβολών της τιμής του χαλκού Κεφάλαιο Κίνησης Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ ως προς τη τιμή του χαλκού στο LME m tn % of sales % 42% 26% 37% 38% 33% 32% Η βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, η συγκρατημένη πιστωτική πολιτική και η επέκταση στους όρους πληρωμής των προμηθευτών βοήθησαν στη μείωση του κεφαλαίου κίνησης ως ποσοστό του κύκλου εργασιών Πηγή: Εταιρικά Στοιχεία M M M M M M LME Cu /tn % 23% 23% 21% 22% 21% Κεφάλαιο Κίνησης

22 Καθαρός Δανεισμός & Ταμειακές Ροές Ομίλου Χαλκόρ Καθαρός Δανεισμός (σε εκ.) Q1 09 Q2 09 Q Q1 10 Q2 10 Q Q1 11 Q2 11 Q Q1 12 Q2 12 Q Q1 13 Q2 13 Q Ο Όμιλος αναχρηματοδότησε μέρος των υφιστάμενων δανειακών του υποχρεώσεων με την υπογραφή κοινοπρακτικών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων κοινών ομολογιακών δανείων, ύψους Ευρώ 270,1. Η θυγατρική SOFIA MED SA εξασφάλισε μέσα στο 2013 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης πενταετές δάνειο ύψους Ευρώ 40 εκατ Avg Cu LME cash Halcor Group Ταμειακές Ροές (σε χιλ.) (000. ) M M Μ Μ Από λειτουργικές δραστηριότητες Από επενδυτικές δραστηριότητες Από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο Λόγω της μείωσης του κεφαλαίου κίνησης πετύχαμε θετικές 22 λειτουργικές ταμειακές ροές

23 Σας ευχαριστούμε

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2013

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2013 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μάιος 2013 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την Χαλκόρ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ. Απρίλιος 2010

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ. Απρίλιος 2010 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Απρίλιος 2010 Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιµαστεί από την Χαλκόρ Α.Ε. (η «Εταιρεία») για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών. Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Μάιος 2012 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης 2 Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Μάιος 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Περιεχόμενα 2 Ο Όμιλος CABLEL με μια ματιά Επενδύσεις Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 Προοπτικές Παρουσία στην αγορά Με μια ματιά 3 Ο μεγαλύτερος παραγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Το 2011 με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Αποτελείται από 19 εταιρίες στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Το αντικείμενο δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3556/2007 ΤΗΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 340401000 Λ.Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3556/2007 ΤΗΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 340401000 Λ.Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 Πύργος Αθηνών, Β Κτίριο, Μεσογείων 2-4, Αθήνα, ΤΚ 115 27 www.cablel.gr ΓΕ.Μ.Η. 281701000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά. Οικονομικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Συνοπτικά. Οικονομικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr 12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Προφίλ 06 1.1 Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 06 1.2 Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 10 1.3 Διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά... 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 4 3. Ιστορική Αναδρομή 4

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13/6/2007. Κύριοι Μέτοχοι,

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13/6/2007. Κύριοι Μέτοχοι, Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα