Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση"

Transcript

1 Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 3, Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΩΤΟΥ 4 Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Οδοντιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. The contribution of orthodontic therapy to the gingival recession. A review E. GEORGAKA 1, K. ALEXANDROU 2, E. MARKOVITSI-GEORGIADOU 3, I. IOANNIDOU-MARATHIOTOU 4 Department of Orthodontics, School of Dentistry, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki. Περίληψη Η χρήση των κινητών και των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών και ιδιαίτερα το είδος των μεταλλικών ή ελαστικών στοιχείων που τοποθετούνται στα αγκύλια και στους δακτυλίους έχουν συχνά ενοχοποιηθεί για τη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Ακόμη έχουν ενοχοποιηθεί τα κινητά και τα πάγια συστήματα συγκράτησης του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η επικαιροποίηση της γνώσης σχετικά με το βαθμό συμμετοχής της ορθοδοντικής θεραπείας με κινητές και πάγιες συσκευές στη δημιουργία υφιζήσεων. Οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων των Pubmed, Scopus, Ovid, Cochrane καθώς και από Ελληνικά οδοντιατρικά και ορθοδοντικά περιοδικά και συγγράμματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών που περιλαμβάνονται στην ανασκόπηση φαίνεται ότι η περιοδοντική υγεία των ασθενών με κινητές συσκευές καταγράφεται καλύτερη, συγκριτικά με τους ασθενείς που φέρουν πάγιες συσκευές λόγω της δυνατότητας αφαίρεσής τους και της αυξημένης πρόσβασης για στοματική υγιεινή. Όσον αφορά τις πάγιες συσκευές, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μεταλλικών ή κεραμικών αγκυλίων στη σύνθεση και την ποσότητα της οδοντικής πλάκας που σχηματίζεται στο κάθε είδος αγκυλίου δεν είναι σημαντικές και σε καμία περίπτωση δεν ευνοούν τον ένα ή τον άλλο τύπο αγκυλίου. Αντίθετα, η τοποθέτηση των δακτυλίων πέρα του αυχενικού ορίου φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία υφιζήσεων και αποδίδεται κυρίως στον τραυματισμό των παρακείμενων περιοδοντικών ιστών που οδηγεί στη μεταβολή σύστασης της μικροβιακής πλάκας. Η τελική θέση που καταλαμβάνουν οι τομείς της κάτω γνάθου μετά την ορθοδοντική θεραπεία, όπως και η μόνιμη συγκράτηση για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, δε φαίνεται να συσχετίζονται τεκμηριωμένα με την εμφάνιση υφιζήσεων. Ωστόσο, όταν επιλέγεται η μόνιμη συγκράτηση πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτησή της σε αυχενική θέση, διότι αυτό προδιαθέτει σε μεγαλύτερη υφίζηση και φλεγμονή των παρακείμενων ιστών. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Υφίζηση ούλων, κινητές και πάγιες ορθοδοντικές συσκευές Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Οδοντίατρος 2 Τελειόφοιτος Οδοντιατρικής 3 Επίκουρη Καθηγήτρια 3 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Summary The use of removable and fixed orthodontic appliances and especially the type of metallic or elastic elements placed with the brackets and the bands have been incriminated for creating gingival recession. The purpose of the present literature review is to update the knowledge regarding the degree of participation of orthodontic therapy in the creation of gingival recessions. According to the results, it seems that periodontal health of patients with removable appliances is better than patients wearing fixed appliances due to the ability to remove them and to Rave better access for oral hygiene. With regard to the fixed orthodontic appliances, the existing differences between metal and ceramic brackets in the composition and quantity of dental plaque formed at each bracket type are not significant and by no means do they favor either type of bracket. On the contrary, the placement of bands beyond the apical margin seems to contribute significantly in the creation of recessions and it is mainly attributed to the injury of adjacent periodontal tissues leading to changes in the composition of microbial plaque. The final position of the mandibular incisors after orthodontic treatment as well as the permanent retention for the preservation of the therapeutic outcome do not seem to correlate cogently with the appearance of recessions. However, when permanent retention is selected it should not be placed apically, because it predisposes to greater recession and inflammation of adjacent tissues. KEY WORDS: recession, removable and fixed appliances Received on 12 th April, Accepted on 1 st July, Dentist, DDS 2 Undergraduate Student 3 Assistant Professor 3 Associate Professor

2 178 Εισαγωγή Η υφίζηση των ούλων είναι μία κατάσταση των περιοδοντικών ιστών στην οποία παρατηρείται μετατόπιση των ούλων σε θέσεις ακρορριζικότερες της αδαμαντινο-οστεϊνικής ένωσης. Αποδίδεται γενικώς σε φλεγμονώδη και τραυματικά αίτια και έχει ως συνέπειες την έκθεση της ριζικής επιφάνειας του δοντιού στο στοματικό περιβάλλον, δημιουργώντας αισθητική υποβάθμιση, αυξημένη ευπάθεια στην τερηδόνα ρίζας και εμφάνιση οδοντικής υπερευαισθησίας 1-5. Εκδηλώνεται σε ένα ή περισσότερα δόντια, ενώ στους γενικότερα γνωστούς παράγοντες δημιουργίας τους συγκαταλέγονται προδιαθεσικοί παράγοντες όπως ο βιότοπος των ούλων, το πάχος των ούλων και του υποκείμενου οστικού περιβλήματος και το εύρος των κερατινοποιημένων και προσπεφυκότων ούλων 1,3,6-10. Ενοχοποιούνται επίσης το εύρος και το μήκος της κλινικής μύλης των δοντιών 1,9, καθώς και το σχήμα τους 11,12. Η ηλικία, το κάπνισμα, το μηχανικό τραύμα και η περιοδοντική νόσος συγκαταλέγονται επίσης στους παράγοντες δημιουργίας υφιζήσεων 4,13. Έχει διατυπωθεί ότι παρατηρείται γενικώς υψηλή συχνότητα χειλικών/παρειακών υφιζήσεων σε δόντια που κατέχουν έκτοπη θέση στο οδοντικό τόξο 11,14. Όπως επιβεβαιώνεται σε μία πρόσφατη μελέτη, που αφορά την παρουσία υφιζήσεων σε 25 ασθενείς, όλα τα δόντια στα οποία καταγράφηκε υφίζηση >3 mm προεξείχαν σημαντικά από το παρειακό περίγραμμα των υπολοίπων 9. Επίσης, η αναπτυξιακή θέση του δοντιού και ιδιαίτερα των κεντρικών τομέων της κάτω γνάθου φαίνεται να συνιστά παράγοντα πρόκλησης υφιζήσεων. Η ανατολή των κεντρικών τομέων της κάτω γνάθου γίνεται σε θέση περισσότερο χειλική σε σχέση με τους πλάγιους τομείς και η θέση αυτή ανατολής μπορεί να οδηγήσει σε λεπτό παρειακό οστικό πέταλο και αυχενική μετανάστευση του ουλικού ορίου 13. Το επίπεδο της στοματικής υγιεινής επηρεάζει επίσης τη δημιουργία υφιζήσεων όπως και η τραυματική ψήκτριση Ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με τη δημιουργία υφιζήσεων είναι το τρύπημα διαφόρων σημείων των μαλακών ιστών του στόματος (piercing). Όπως καταγράφεται, ο αριθμός των ατόμων με τρυπήματα στα χείλη και τη γλώσσα που παρουσιάζει υφιζήσεις είναι σημαντικός 4,19,20. Τέλος ένας ακόμη παράγοντας που θεωρείται ότι μπορεί να συμμετέχει στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων είναι η ορθοδοντική θεραπεία. Έχει αναφερθεί ότι η μακρόχρονη χρήση των κινητών ή ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών, οι οποίες φέρονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τροποποιούν τη μικροβιακή χλωρίδα και αυξάνουν την κατακράτηση πλάκας και τη φλεγμονώδη αντίδραση των ιστών Ενοχοποιήθηκαν ιδιαίτερα τα αγκύλια Γεωργάκα και συν που τοποθετούνται σε κάθε δόντι, οι δακτύλιοι που τοποθετούνται στους γομφίους, οι συρμάτινες ή οι ελαστικές προσδέσεις που χρησιμοποιούνται για την ακινητοποίηση των συρμάτων των πάγιων συσκευών αλλά και οι θέσεις που καταλαμβάνουν τα δόντια στο τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας. Φαίνεται, συνεπώς, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός παραγόντων που σχετίζονται με την ορθοδοντική θεραπεία και μπορούν να δράσουν καταλυτικά ή δυνητικά στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Σκοπός της εργασίας αυτής, μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα νέα επιστημονικά δεδομένα, είναι η διερεύνηση και η επικαιροποίηση της γνώσης για το βαθμό συμμετοχής της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την τελευταία 20ετία και προέρχονται από την ιστοσελίδα Pubmed ( nlm.nih.gov/pubmed), Scopus ( Ovid ( και Cochrane ( com) καθώς και από ελληνικά οδοντιατρικά και ορθοδοντικά περιοδικά (Στόμα, Ελληνικά Στοματολογικά Περιοδικά, Ορθοδοντική Επιθεώρηση) και συγγράμματα. Η ΥΦΙΖΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1. Γενικά στοιχεία Η ορθοδοντική θεραπεία έχει συχνά ενοχοποιηθεί για δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Η ενοχοποίηση αυτή βασίστηκε ιδιαίτερα στη χρήση των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών που καθιστούν δύσκολη την τήρηση της στοματικής υγιεινής. Έχει αναφερθεί ότι οι ασθενείς που υφίστανται ορθοδοντική θεραπεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής, δεδομένου ότι οι δακτύλιοι, τα αγκύλια και τα συρμάτινα τόξα που αποτελούν τα βασικά στοιχεία των πάγιων συσκευών, εμποδίζουν την πρόσβαση για τις ίνες της οδοντόβουρτσας και το οδοντικό νήμα, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερες εναποθέσεις πλάκας και εξασθένιση της υγείας των ούλων 28. Η δυσχέρεια αφαίρεσης της πλάκας δημιουργεί στη συνέχεια ένα φλεγμονώδες υπόστρωμα πιο ευπαθές σε τραυματισμούς, ενώ οι αλλαγές στο περιβάλλον του οικοσυστήματος της ουλοδοντικής σχισμής ευνοούν την ανάπτυξη και σταδιακή αύξηση μιας αναερόβιας μικροχλωρίδας 6,21,25. Συγκεκριμένα, στις θέσεις τοποθέτησης των αγκυλίων και των δακτυλίων παρατηρείται αύξηση της ποσοστιαίας αναλογίας των σπειροχαιτών, των κινητών ραβδόμορφων, νηματοειδών και ατρακτόμορφων ραβδίων 29, που συνοδεύεται από μείωση των gram (+) και αερόβιων βακτηρίων 30. Σύμφωνα με διάφορους συγγραφείς, οι υφιζήσεις κατά την ορθοδοντική θεραπεία εκδηλώνονται συχνότερα στο γυναικείο σε σχέση με τον ανδρικό

3 Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση 179 πληθυσμό 10,13,14,31,32. Αυτό υποστήριξαν ότι σχετίζεται σε γενετικά προκαθορισμένα στοιχεία, με τις γυναίκες να έχουν μικρότερες κλινικές μύλες σε σχέση με τους άντρες. Έτσι, έχοντας τα ορθοδοντικά στοιχεία των πάγιων συσκευών πλησιέστερα στις παρυφές των ούλων, αυξάνεται η πιθανότητα επηρεασμού τους, αφού μικραίνει η ακτίνα δράσης του μικροβιακού πληθυσμού που παραμένει στα ορθοδοντικά στοιχεία. Επίσης, η στενή αυτή σχέση αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού από τα ορθοδοντικά στοιχεία ή κατά την άσκηση της στοματικής υγιεινής. 2. Τα ορθοδοντικά στοιχεία των πάγιων συσκευών α ) Α γ κ ύ λ ι α Τα αγκύλια που χρησιμοποιούνται στην ορθοδοντική είναι κυρίως τα μεταλλικά αγκύλια από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ την τελευταία 15ετία χρησιμοποιούνται και τα διαφανή πλαστικά ή κεραμικά αγκύλια. Τα διαφορετικά είδη αυτά των αγκυλίων αποτέλεσαν αντικείμενο ερευνών για την επίδραση που μπορεί να έχει το υλικό των αγκυλίων στη συσσώρευση βιοϋμένων. Οι Anhoury και συν. 33, στη μελέτη τους, έκαναν σύγκριση του συνολικού βακτηριακού πληθυσμού, που ανιχνεύεται στα μεταλλικά και τα κεραμικά αγκύλια, προκειμένου να εξακριβώσουν ποιο είδος αγκυλίου παρουσιάζει μεγαλύτερη ικανότητα κατακράτησης μικροβίων. Συλλέχθηκαν 32 μεταλλικά και 24 κεραμικά αγκύλια από ορθοδοντικούς ασθενείς ηλικίας ετών την ημέρα της αφαίρεσής τους. Χρησιμοποιήθηκαν 2 αγκύλια από κάθε ασθενή, ένα από τον κεντρικό τομέα της άνω γνάθου και ένα από το δεύτερο προγόμφιο της άνω γνάθου. Προσδιορίστηκαν 37 μικροβιακά είδη στα μεταλλικά και κεραμικά αγκύλια, εκ των οποίων τα 8 παρουσίασαν, στατιστικά, σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα μεταλλικά και τα κεραμικά αγκύλια. Συγκεκριμένα, στα μεταλλικά αγκύλια ανιχνεύτηκαν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες από τα περιοπαθογόνα βακτήρια T. Denticola, A. Actinomycetemcomitans, F. Nucleatum ss vincenti, S. Anginosus και E. Nodatum. Στα κεραμικά αγκύλια ανιχνεύτηκαν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες για τους περιοπαθογόνους οργανισμούς E. Corrodens, C. Showae και S. Noxia. Καμία διαφορά ανάμεσα στα μεταλλικά και τα κεραμικά αγκύλια δε βρέθηκε στη συγκέντρωση των τερηδονογόνων μικροβίων S. Mutans και L. Acidophilus. Τα δεδομένα της έρευνας υποδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφορές στη σύνθεση της οδοντικής πλάκας που σχηματίζεται στο κάθε είδος αγκυλίου. Ωστόσο, η σύνθεση αυτή είναι κατά κύριο λόγο παρόμοια στα 2 είδη αγκυλίων και ενδέχεται να έχει περιορισμένη κλινική σημασία. Οι διαφορές που ανιχνεύτηκαν, σε καμία περίπτωση δεν ευνοούν τον ένα ή τον άλλο τύπο αγκυλίου όσον αφορά τη συσσώρευση βακτηρίων. Σε πιο πρόσφατη έρευνα οι Lindel και συν. 34 χρησιμοποίησαν δείγμα 20 εφήβων ασθενών το οποίο διαχώρισαν σε 2 ομάδες, την ομάδα που θεραπεύτηκε με μεταλλικά αγκύλια και την ομάδα που θεραπεύτηκε με τη χρήση κεραμικών αγκυλίων (μέσος όρος χρόνου θεραπείας 19 μήνες). Στόχος της μελέτης ήταν να αναλύσει τη μακροπρόθεσμη επίδραση του υλικού των αγκυλίων στο μέγεθος του βιοϋμένα που τα καλύπτει, λαμβάνοντας υπόψη την ενδοστοματική θέση και την επιφάνεια του αγκυλίου. Η έρευνα έδειξε ότι η συγκέντρωση πλάκας στα μεταλλικά αγκύλια είναι μεγαλύτερη από ότι στα κεραμικά, έχοντας συγκράτηση πλάκας 12,5% και 5,6% αντίστοιχα, διαφορά που ήταν στατιστικά σημαντική. Ακόμη, η ποσότητα των βιοϋμένων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα μεταλλικά αγκύλια για όλες τις ενδοστοματικές εντοπίσεις. Οι διαφορές της συσσωρευμένης πλάκας σε σχέση με τις διαφορετικές επιφάνειες των αγκυλίων δεν ήταν σημαντικές. Οι μεγαλύτερες ποσότητες βιοϋμένων απομονώθηκαν από τις εγγύς και άπω επιφάνειες των μεταλλικών αγκυλίων, ενώ στα κεραμικά αγκύλια περισσότερη πλάκα σχηματίστηκε στις μασητικές και αυχενικές επιφάνειες. Το φύλο, η ηλικία και ο χρόνος θεραπείας δε δημιούργησαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων. Ο περιοδοντικός έλεγχος αποκάλυψε μεγαλύτερη ποσότητα πλάκας και φλεγμονής των ούλων στην ομάδα των ασθενών με μεταλλικά αγκύλια, αλλά η διαφορά δεν ήταν σημαντική. Φαίνεται συνεπώς, σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, ότι οι διαφορές που υπάρχουν στη σύνθεση της οδοντικής πλάκας και της ποσότητας της οδοντικής πλάκας, που σχηματίζεται στο κάθε είδος αγκυλίου, δεν είναι στατιστικά σημαντικές και σε καμία περίπτωση δεν ευνοούν τον ένα ή τον άλλο τύπο αγκυλίου. β ) Δ α κ τ ύ λ ι ο ι Μολονότι σήμερα οι κλινικοί δεν τοποθετούν πλέον δακτυλίους στα πρόσθια δόντια, η τοποθέτηση δακτυλίων στους γομφίους συνιστά ακόμα συνήθη πρακτική. Οι δακτύλιοι έχουν συχνά ενοχοποιηθεί για επιπτώσεις στο περιοδόντιο και τους γειτονικούς ιστούς. Μπορεί να προκαλέσουν άμεσο τραυματισμό των περιοδοντικών ιστών εξαιτίας της διολίσθησής τους κάτω από τα ούλα και μέσα στην ουλοδοντική σχισμή Η υποουλική τοποθέτηση του αυχενικού ορίου των δακτυλίων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες ανάπτυξης φλεγμονής όπως και το μηχανικό τραύμα σε γειτονικούς ιστούς κατά την τοποθέτησή τους ή ακόμη και το σκίσιμο των ινών

4 180 πρόσφυσης κατά τη διαδικασία προσαρμογής που θίγει το βιολογικό χώρο και οδηγεί σε απώλεια πρόσφυσης. Το τραύμα μπορεί να είναι ακόμη πιο σοβαρό σε κλινικές καταστάσεις στις οποίες τα δόντια δεν έχουν ανατείλει πλήρως ή έχουν ανατείλει έκτοπα 38. Οι Demling και συν. 23 πραγματοποίησαν μία ποσοτική ανάλυση του βιοϋμένα που σχηματίζεται στις υπερουλικές και υποουλικές επιφάνειες των ορθοδοντικών δακτυλίων. Στη μελέτη συμμετείχαν 10 ασθενείς που δέχτηκαν ορθοδοντική θεραπεία με πάγιες συσκευές για χρονικό διάστημα 24±9 μηνών. Έξι εβδομάδες πριν την αφαίρεση των δακτυλίων καταγράφηκαν ο δείκτης πλάκας των ούλων και ο δείκτης αιμορραγίας θυλάκων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δείκτες πλάκας και αιμορραγίας βρέθηκαν θετικοί για το 53,3±22,8% και 33±11,1% των εξεταζόμενων επιφανειών αντίστοιχα. Σχηματισμός βιοϋμένα ανιχνεύτηκε σε όλους τους ορθοδοντικούς δακτυλίους μετά την αφαίρεση από τη στοματική κοιλότητα (80% των επιφανειών είχαν υπερουλική εντόπιση και 20% υποουλική). Συγκέντρωση πλάκας παρατηρήθηκε στο 16,1±9,2% των υπερουλικών επιφανειών (εντοπιζόμενη κυρίως στο ουλικό όριο και γύρω από τους δακτυλίους), ενώ στις υποουλικές επιφάνειες το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 3,6±4,4%, διαφορά που βρέθηκε στατιστικά σημαντική. Σε μία άλλη μελέτη, που αφορά κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα σε εφήβους στους οποίους τοποθετήθηκαν πάγιες συσκευές, οι Kim και συν. 30 συνέκριναν την υποουλική μικροχλωρίδα και τις κλινικές παραμέτρους σε επιφάνειες δοντιών που θεραπεύτηκαν α) με δακτυλίους τοποθετημένους στους γομφίους ισοϋψώς με τα ούλα, β) με δακτυλίους τοποθετημένους στους γομφίους υποουλικά και γ) με αγκύλια στους δεύτερους προγομφίους. Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 33 έφηβοι ηλικίας ετών οι οποίοι βρίσκονταν υπό ορθοδοντική θεραπεία για τουλάχιστον 6 μήνες. Καταγράφηκε το βάθος θυλάκου, ο δείκτης πλάκας και η σύσταση της χλωρίδας στους προγομφίους και στους πρώτους γομφίους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερο βάθος θυλάκων γύρω από τους δακτυλίους συγκριτικά με τα αγκύλια, ενώ η υποουλική εντόπιση των ορίων των δακτυλίων δεν επηρέασε τα αποτελέσματα. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν διαφορά στη συσσώρευση πλάκας μεταξύ των επιφανειών που θεραπεύτηκαν με διαφορετικά ορθοδοντικά στοιχεία, ενώ ελάχιστες διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν στη σύσταση της υποουλικής μικροχλωρίδας. Τέλος, οι Corbacho de Melo και συν. 38, προκειμένου να διερευνήσουν τους παράγοντες κινδύνου για περιοδοντικές αλλαγές, αξιολόγησαν την περιοδοντική κατάσταση των δεύτερων γομφίων που Γεωργάκα και συν φέρουν δακτυλίους σε δείγμα 100 ενήλικων ασθενών. Χώρισαν τους ασθενείς σε 2 ισάριθμες ομάδες. Οι 50 ασθενείς της 1 ης ομάδας βρίσκονταν υπό ορθοδοντική θεραπεία με πάγιες συσκευές και δακτυλίους στους 4 δεύτερους γομφίους για τουλάχιστον 1 χρόνο, ενώ οι ασθενείς της 2 ης ομάδας - ομάδας ελέγχου - δεν είχαν ιστορικό ορθοδοντικής θεραπείας και δεχόντουσαν αποκαταστατικές εργασίες σε δόντια εκτός των δεύτερων γομφίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο δείκτης φλεγμονής των ούλων ήταν σημαντικά υψηλότερος στην ομάδα που βρισκόταν υπό ορθοδοντική θεραπεία συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Έδειξαν επίσης ότι στους παράγοντες που συνετέλεσαν στη φλεγμονή των ούλων συγκαταλέγονται, κατά φθίνουσα σειρά, ο δείκτης πλάκας, η υποουλική τοποθέτηση του αυχενικού ορίου των δακτυλίων, το βάθος θυλάκου και ο χρόνος θεραπείας. Επομένως, ο κλινικός οφείλει να λαμβάνει προστατευτικά μέτρα προκειμένου να περιορίσει τον περιοδοντικό κίνδυνο. Η άριστη στοματική υγιεινή, η υπερουλική τοποθέτηση των δακτυλίων και η χρονική διάρκεια θεραπείας θα βελτιώσουν την περιοδοντική κατάσταση των ασθενών και τη στοματική τους υγεία. γ ) Π ρ ο σ δ έ σ ε ι ς σ υ ρ μ ά τ ω ν π ά γ ι ω ν σ υ σ κ ε υ ώ ν Το είδος των προσδέσεων, μεταλλικές ή ελαστομερείς, που χρησιμοποιούνται κατά την ορθοδοντική θεραπεία στις πάγιες συσκευές για την ακινητοποίηση των συρμάτινων τόξων και η συμμετοχή τους στη δημιουργία υφιζήσεων αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης των Turkkahraman και συν. 39. Οι συγγραφείς μελέτησαν 21 νεαρούς ασθενείς που επρόκειτο να δεχθούν ορθοδοντική θεραπεία, προκειμένου να καθορίσουν τις αλλαγές στη μικροβιακή χλωρίδα και την περιοδοντική κατάσταση μεταξύ των 2 τεχνικών προσδέσεως, με ελαστομερείς δακτυλίους και με συμβατικές μεταλλικές προσδέσεις. Στα αγκύλια του δεξιού ημιμορίου του ασθενούς στερεώθηκαν ελαστομερείς δακτύλιοι και στα αγκύλια του αριστερού ημιμορίου μεταλλικές προσδέσεις. Καταγραφή της χλωρίδας και των περιοδοντικών δεικτών πραγματοποιήθηκε πριν την τοποθέτηση των πάγιων συσκευών (ΤΟ), μία βδομάδα αργότερα (Τ1) και πέντε βδομάδες αργότερα (Τ2). Σε καθεμία από αυτές τις 3 συνεδρίες οι δακτύλιοι και η συρμάτωση απομακρύνονταν προσεκτικά προκειμένου να ληφθούν μικροβιακά δείγματα από τις παρειακές επιφάνειες των δεύτερων προγομφίων της άνω γνάθου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, παρότι τα δόντια που είχαν προσδεθεί με ελαστομερείς δακτυλίους εμφάνιζαν μεγαλύτερο αριθμό μικροοργανισμών σε σχέση με τα δόντια που είχαν προσδεθεί με μεταλλικές προσδέσεις, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη μικροβιακή αποίκιση μεταξύ των 2 ημιμορίων.

5 Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Η μηχανική δράση των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών Οι πάγιες ορθοδοντικές συσκευές, που χρησιμοποιούνται κατά την ορθοδοντική θεραπεία, ασκούν δυνάμεις ικανές να μετατοπίσουν τα δόντια, σύμφωνα με το θεραπευτικό σχήμα, στις επιθυμητές θέσεις προκειμένου να αποκατασταθούν διάφορα συγκλεισιακά προβλήματα. Οι μεταβολές της θέσης των δοντιών από την εφαρμογή ορθοδοντικών δυνάμεων και ιδιαίτερα η επίδραση της κλίσης των τομέων της κάτω γνάθου κατά την ορθοδοντική θεραπεία στην πρόκληση υφιζήσεων φαίνεται να παραμένει αμφιλεγόμενη. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι η χειλική μετακίνηση των τομέων συσχετίζεται με ουλικές υφιζήσεις 4,8,13,35,40,41, ενώ άλλες δε βρίσκουν τέτοια συσχέτιση 1,10,42,43. Οι Djeu και συν. 1 εξέτασαν την ανάπτυξη υφιζήσεων στους κεντρικούς τομείς της κάτω γνάθου σε 67 ασθενείς οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τα τελευταία 5 χρόνια ορθοδοντική θεραπεία με ακίνητες συσκευές και στα δύο οδοντικά τόξα. Από τους ασθενείς αυτούς οι 50 εμφάνιζαν συγκλεισιακές σχέσεις Τάξης Ι κατά Angle, οι 11 Τάξης ΙΙ και οι 6 ασθενείς συγκλεισιακές σχέσεις Τάξης ΙΙΙ κατά Angle. Η διάρκεια της θεραπείας κυμαινόταν από 8 μέχρι 71 μήνες, με μέσο όρο 33,2 μήνες. Σε 52 ασθενείς δεν πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές, σε 12 εξήχθησαν όλοι οι πρώτοι προγόμφιοι και σε 3 όλοι οι δεύτεροι προγόμφιοι. Οκτώ ασθενείς (12%) παρουσίασαν ουλική υφίζηση τουλάχιστον 0.5 mm, ενώ σε 17 (40%) εξ αυτών παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση του κλινικού ύψους της μύλης. Ωστόσο, οι στατιστικές αναλύσεις δεν έδειξαν συσχέτιση μεταξύ της κλίσης των τομέων και της ανάπτυξης υφίζησης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η ηλικία, το φύλο, η φυλή, η διάρκεια της θεραπείας, οι εξαγωγές, το είδος της θεραπείας, η Τάξη κατά Angle και η κλίση των τομέων δεν συσχετίστηκαν με ανάπτυξη υφιζήσεων ή αλλαγή στο μήκος κλινικής μύλης στο υπό μελέτη δείγμα. Οι Allais και Melsen 40 εξέτασαν δείγμα 150 ενηλίκων ασθενών με σχέση γομφίων Τάξης I και Τάξης II κατά Angle οι οποίοι θεραπεύτηκαν με πάγιες ορθοδοντικές συσκευές και παρειακή μετακίνηση των κάτω τομέων χωρίς εξαγωγές. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της κλίσης των κάτω τομέων στο περιοδόντιο σε οριακές περιπτώσεις στις οποίες θεωρείται εναλλακτική επιλογή αντί της εξαγωγής είτε στο άνω είτε και στα δύο τόξα. Η ομάδα ελέγχου περιλάμβανε 150 ασθενείς οι οποίοι επρόκειτο να δεχθούν ορθοδοντική θεραπεία. Η κλίση των τομέων αξιολογήθηκε βάση της αύξησης του μήκους του τόξου. Διαπιστώθηκε ότι η κλίση των τομέων αύξησε το μήκος του τόξου κατά μέσο όρο κατά 3,4 mm, πράγμα που είχε αντίκτυπο στην πρόσφυση των ούλων. Ένα μήνα μετά την αφαίρεση των συσκευών το 35% των ασθενών εμφάνισαν τουλάχιστον μια υφίζηση σε ένα κάτω τομέα σε σχέση με το 17% της ομάδας ελέγχου, διαφορά που θεωρείται σημαντική. Ωστόσο, η αύξηση του μέσου όρου της υφίζησης (0,14 mm) ανάμεσα στην αρχική μέτρηση και την επανεξέταση, δε θεωρείται σημαντική. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, από τις 9 μεταβλητές που μελετήθηκαν, μόνο οι 4 συσχετίστηκαν σημαντικά με την ανάπτυξη ή την επιδείνωση των υφιζήσεων και είναι οι εξής: η προϋπάρχουσα υφίζηση, το πάχος των κερατινοποιημένων ούλων, ο ουλικός βιότυπος και η φλεγμονή των ούλων. Σε παρόμοια συμπεράσματα φαίνεται να καταλήγει και η μελέτη των Yared και συν. 8, οι οποίοι εξέτασαν δείγμα 34 ασθενών και των 2 φύλων με συγκλεισιακές σχέσεις Τάξης Ι και ΙΙ κατά Angle. Η αξιολόγηση των ασθενών πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα που ποικίλλει από 7 μήνες μέχρι 4 χρόνια περίπου μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας με τη χρήση πάγιων συσκευών. Οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι οι ασθενείς με τελική κλίση των κάτω τομέων μεγαλύτερη από 95 ο (εύρος γωνίας του επιμήκη άξονα των κάτω τομέων με το επίπεδο της κάτω γνάθου), παρουσίασαν σοβαρές υφιζήσεις. Ωστόσο, μερικοί ασθενείς με κλίση μεγαλύτερη από 95 δεν εμφάνισαν υφίζηση. Αντίθετα, ένας παράγοντας που βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη υφιζήσεων είναι η πυκνότητα του ελεύθερου ουλικού ορίου. Βρέθηκε ότι η υφίζηση ήταν συχνότερη όταν το ύψος των κερατινοποιημένων ιστών ήταν <2 mm. Φαίνεται συνεπώς ότι η πυκνότητα του ουλικού ορίου σχετίζεται περισσότερο με την υφίζηση των ούλων από ό,τι η τελική κλίση των τομέων. Οι Slutzkey και Levin 4, σε 303 νεαρούς ασθενείς, διερεύνησαν τη συσχέτιση των υφιζήσεων με διάφορους παράγοντες όπως το τρύπημα των μαλακών ιστών της στοματικής κοιλότητας, το κάπνισμα, την ηλικία και την ορθοδοντική θεραπεία που προηγήθηκε,. Στα συμπεράσματά τους καταγράφεται ότι τόσο η συχνότητα εμφάνισης όσο και η σοβαρότητα και η έκταση των υφιζήσεων συσχετίστηκαν θετικά με την παρελθούσα ορθοδοντική θεραπεία. Αντίθετα σε μία συστηματική ανασκόπηση, στην οποία αξιολογήθηκαν πέντε δείκτες της περιοδοντικής κατάστασης: απώλεια φατνιακού οστού, βάθος θυλάκου, κλινική απώλεια πρόσφυσης, υφίζηση και ουλίτιδα, οι Bollen και συν. 35 συμπεραίνουν ότι η ορθοδοντική θεραπεία συσχετίζεται με μικρά μόνον ποσά οστικής απώλειας, υφίζησης και αυξημένου βάθους θυλάκου. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επέτρεψαν να προσδιοριστεί αν αυτές οι μικρές αλλαγές είναι ενδεικτικές μεγάλων αλλαγών που σχετίζονται με τη θέση των δοντιών (όπως μετά από εξαγωγές), με παράγοντες που επηρεάζονται από

6 182 Γεωργάκα και συν τον ξενιστή (όπως αλλαγή στη στοματική υγιεινή κατά την ορθοδοντική θεραπεία) ή είναι συνέπεια των ορθοδοντικών δυνάμεων. Ενδιαφέροντα είναι επίσης τα ευρήματα μιας συστηματικής ανασκόπησης όπου διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ της ορθοδοντικά προκαλούμενης χειλικής μετατόπισης των κάτω τομέων και της ουλικής υφίζησης 10. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ τους, ωστόσο αναφέρεται ότι οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν υφιζήσεις, μετά τη χειλική μετατόπιση των κάτω τομέων, είναι το πάχος των ελεύθερων ούλων, η στενή γενειακή σύμφυση, η αδυναμία έλεγχου της πλάκας και η τραυματογόνος ψήκτριση. Τέλος, σε μία πρόσφατη τυχαιοποιημένη αναδρομική μελέτη οι Vasconcelos και συν. 13 αξιολόγησαν την ανάπτυξη υφιζήσεων στους 4 τομείς της κάτω γνάθου σε 588 ασθενείς <30 ετών μετά την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας. Οι υφιζήσεις καταγράφηκαν σε ποσοστό 10,3%, τουλάχιστον σε έναν από τους κάτω τομείς ενώ ο κεντρικός τομέας της κάτω γνάθου καταγράφηκε με τη μεγαλύτερη συχνότητα υφίζησης. Η πλειοψηφία ταξινομήθηκε στην Τάξη I κατά Miller (8,6%), ενώ 1,7% ταξινομήθηκαν στην Τάξη ΙI. Αξιοσημείωτη είναι ακόμη η διαπίστωση ότι οι τομείς που είχαν υποστεί χειλική απόκλιση > 98.5º δεν παρουσίασαν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης υφιζήσεων. Αντίθετα διαπίστωσαν αυξημένη συχνότητα υφιζήσεων στους τομείς που παρουσίαζαν γλωσσική απόκλιση διαφοροποιώντας έτσι τη γενικότερη αντίληψη ότι η ορθοδοντικά προκαλούμενη χειλική μετατόπιση συσχετίζεται με την υφίζηση των ούλων. 4. Τα γλωσσικά αγκύλια και οι ευθυγραμμιστές (aligners) Η τοποθέτηση των αγκυλίων των πάγιων συσκευών γλωσσικά των δοντιών όπως και οι κινητοί διαφανείς νάρθηκες για την ευθυγράμμιση των δοντιών (aligners) αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο διάφορων ερευνητών. Οι Miethke και Brauner 44 μελέτησαν δείγμα 30 ασθενών οι οποίοι φορούσαν γλωσσικά αγκύλια και αξιολόγησαν την περιοδοντική τους κατάσταση σε σχέση με 30 ασθενείς που φορούσαν διαφανείς νάρθηκες. Στην 1 η αξιολόγηση, οι δείκτες πλάκας και φλεγμονής των ούλων ήταν διπλάσιοι στους ασθενείς με γλωσσικά αγκύλια. Αντίθετα, οι δείκτες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση μεταξύ 1 ης και 3 ης αξιολόγησης στους ασθενείς με διαφανείς νάρθηκες, πράγμα που δε συνέβη στους ασθενείς με γλωσσικά αγκύλια. Οι διαφορές αποδίδονται στο γεγονός ότι οι διαφανείς νάρθηκες είναι κινητές συσκευές που επιτρέπουν την απρόσκοπτη άσκηση στοματικής υγιεινής. Αντίθετα, η διατήρηση περιοδοντικής υγείας στις γλωσσικές επιφάνειες των δοντιών που φέρουν γλωσσικά αγκύλια καθίσταται δυσκολότερη, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ο φυσικός αυτοκαθαρισμός και η ευκολία πρόσβασης που παρατηρούνται στις παρειακές επιφάνειες. Οι Karkhanechi και συν. 27 μελέτησαν 42 ασθενείς από τους οποίους οι 22 θεραπεύτηκαν με την κλασική τοποθέτηση των αγκυλίων παρειακά, και οι υπόλοιποι 20 με διαφανείς νάρθηκες. Οι περιοδοντικοί δείκτες καταγράφηκαν πριν την έναρξη της θεραπείας, και κατόπιν 6 βδομάδες, 6 μήνες και 12 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Παρατηρήθηκε λιγότερη συσσώρευση πλάκας στους ασθενείς με διαφανείς νάρθηκες μετά από 6 και 12 μήνες συγκριτικά με τους ασθενείς που φορούσαν πάγιες συσκευές. Ωστόσο, τα επίπεδα πλάκας δεν αυξήθηκαν αλλά ελαττώθηκαν ελαφρώς μετά το πέρας της δωδεκάμηνης μελέτης. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα αυξημένης πρόσβασης για στοματική υγιεινή στους ασθενείς με διαφανείς νάρθηκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιοδοντικοί δείκτες, στους ασθενείς που θεραπεύτηκαν με πάγιες συσκευές, άγγιξαν τη μέγιστη τιμή τους 6 μήνες μετά την τοποθέτηση των συσκευών, ενώ σημειώθηκε μείωση των τιμών 12 μήνες μετά τη θεραπεία. 5. Συστήματα συγκράτησης του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας Παρόλο που η τοποθέτηση της μόνιμης συγκράτησης προλαμβάνει την υποτροπή των δοντιών στην προθεραπευτική τους θέση, ενέχει το μειονέκτημα της συσσώρευσης βιοϋμένων και τρυγίας, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη συχνότητα υφιζήσεων, αύξηση του βάθους θυλάκων και αιμορραγία στην ανίχνευση 45. Οι Heier και συν. 46 αξιολόγησαν τις επιπτώσεις στους περιοδοντικούς ιστούς σε περιπτώσεις μόνιμων και κινητών συγκρατητικών συστημάτων. Αξιολογήθηκε η περιοδοντική κατάσταση των πρόσθιων δοντιών της άνω και κάτω γνάθου 36 νεαρών ασθενών, 22 από τους οποίους έφεραν μόνιμη συγκράτηση και 14 κινητή. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν την αφαίρεση της μόνιμης συγκράτησης, καθώς και 1, 3 και 6 μήνες αργότερα. Διαπιστώθηκε περιορισμένη φλεγμονή των ούλων και στους 2 τύπους συγκρατητικών συστημάτων και παρότι στους ασθενείς με μόνιμη συγκράτηση ανιχνεύτηκαν ελαφρώς περισσότερες εναποθέσεις πλάκας και τρυγίας στις γλωσσικές επιφάνειες των τομέων, η φλεγμονή των ούλων ήταν συγκρίσιμα και στους 2 τύπους συστημάτων συγκράτησης. Οι Pandis και συν. 47 μελέτησαν 64 ασθενείς από τους οποίους οι 32 είχαν μόνιμη συγκράτηση στην κάτω γνάθο για 9-11 έτη, ενώ οι υπόλοιποι για περίοδο 3-6 μηνών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν

7 Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση 183 υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη συσσώρευση πλάκας και άλλων δεικτών στις 2 αυτές χρονικές περιόδους. Ωστόσο, οι συγγραφείς παρατήρησαν μεγαλύτερη ουλική υφίζηση και περισσότερη συσσώρευση πλάκας στα δόντια της κάτω γνάθου που βρίσκονταν μακροχρόνια υπό μόνιμη συγκράτηση σε σχέση με τα δόντια στα οποία εφαρμόστηκε μόνιμη συγκράτηση για 3-6 μήνες και υπαινίσσονται ότι η μακροχρόνια μόνιμη συγκράτηση μπορεί να μεταβάλλει την περιοδοντική κατάσταση των ασθενών που φέρουν μόνιμη συγκράτηση σε βάθος χρόνου. Άλλοι ερευνητές μελέτησαν δείγμα 60 ασθενών με μόνιμη συγκράτηση στην κάτω γνάθο, η οποία είχε τοποθετηθεί τουλάχιστον 20 χρόνια νωρίτερα. Όταν οι ασθενείς κλήθηκαν για επανεξέταση, 45 από αυτούς είχαν τη συγκράτηση στη θέση της, ενώ οι 15 είχαν αφαιρέσει τη μόνιμη συγκράτηση 5-15 χρόνια νωρίτερα. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν καμία βλαβερή επίδραση στην υγεία του περιοδοντίου εξαιτίας της μακροπρόθεσμης εφαρμογής της συγκράτησης, όπως έδειξαν οι μετρήσεις του δείκτη φλεγμονής των ούλων και στα δύο τόξα 48. Οι Levin και συν. 49 συσχέτισαν την τοποθέτηση μόνιμης συγκράτησης από σύρμα και σύνθετη ρητίνη στη γλωσσική/υπερώια επιφάνεια με την εμφάνιση υφιζήσεων. Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 92 ασθενείς από τους οποίους οι 64 (70%) είχαν δεχτεί ορθοδοντική θεραπεία. Οι 25 από αυτούς είχαν μόνιμη συγκράτηση στη μία ή και στις δύο γνάθους. Για να αξιολογηθεί η επίδραση της συγκράτησης συλλέχθηκαν δεδομένα μεταξύ των ορθοδοντικών ασθενών με ή χωρίς μόνιμη συγκράτηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι το 25% των ασθενών με παρελθούσα ορθοδοντική θεραπεία και μόνιμη συγκράτηση παρουσίασαν υφιζήσεις, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 2,8% της ομάδας ελέγχου. Ακόμη, βρέθηκε ότι, όταν η μόνιμη συγκράτηση τοποθετήθηκε σε περισσότερο αυχενική θέση, παρουσιάστηκε μεγαλύτερη υφίζηση ούλων και φλεγμονή στους γύρω ιστούς σε σχέση με συγκρατητήρες που τοποθετήθηκαν περισσότερο κοπτικά. Σε πιο πρόσφατη μελέτη, οι Jongsma και συν. 45 συνέκριναν το υλικό κατασκευής του σύρματος για μόνιμη συγκράτηση και την επίδρασή του στο σχηματισμό βιοϋμένων ως προδιαθεσικού παράγοντα στην πρόκληση υφιζήσεων. Η μελέτη αξιολόγησε το σχηματισμό βιοϋμένων τόσο in vitro (έκθεση ορθοδοντικών συρμάτων στο σάλιο) όσο και in vivo (ενδοστοματική τοποθέτηση του σύρματος για 72 ώρες παρειακά και υπερώια του δευτέρου προγομφίου και του πρώτου γομφίου της άνω γνάθου). Οι ερευνητές συνέκριναν 5 είδη ορθοδοντικού σύρματος: μονόκλωνο σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, μονόκλωνο σύρμα χρυσού, 2 διαφορετικές μάρκες τρίκλωνου σύρματος από ανοξείδωτο ατσάλι και εξάκλωνο σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα αποτελέσματα in vitro επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στη συσσώρευση βιοϋμένων μεταξύ των μονόκλωνων και των πολύκλωνων συρμάτων. Τα ευρήματα in vivo οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το μονόκλωνο σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο τοποθετείται στις υπερώιες επιφάνειες των δοντιών, προσελκύει σημαντικά μικρότερο αριθμό μικροβίων σε σχέση με άλλα σύρματα καθιστώντας έτσι τα μονόκλωνα σύρματα ως σύρματα πρώτης επιλογής. 6. Λειτουργικές ορθοδοντικές συσκευές Τα βιβλιογραφικά ευρήματα που συσχετίζουν τις λειτουργικές συσκευές με την πρόκληση υφιζήσεων είναι περιορισμένα. Στη μελέτη των Ruf και συν. 42, που αφορά ένα δείγμα 98 ασθενών με Τάξη ΙΙ κατά Angle οι οποίοι δέχθηκαν θεραπεία με λειτουργική συσκευή Herbst, γίνεται αξιολόγηση της ορθοδοντικά προκαλούμενης χειλικής απόκλισης των κάτω τομέων και τις αντίστοιχες υφιζήσεις. Οι αποκλίσεις των τομέων που προκλήθηκαν από τη χρήση της συσκευής Herbst κυμαίνονταν από 0.5º ως 19.5º. Διαπιστώθηκε ότι στο 97% των δοντιών που μελετήθηκαν δεν αναπτύχθηκαν υφιζήσεις, οι προϋπάρχουσες υφιζήσεις παρέμειναν αμετάβλητες και μόνο στο 3% αναπτύχθηκαν υφιζήσεις και επιδεινώθηκαν οι προϋπάρχουσες υφιζήσεις καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι ορθοδοντικά προκαλούμενες χειλικές αποκλίσεις δε φαίνεται να δημιουργούν υφιζήσεις των ούλων. Οι Artun και Grobety 43, που μελέτησαν τις υφιζήσεις στους τομείς της κάτω γνάθου σε ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκε ο ενεργοποιητής (activator) σε συνδυασμό με εξωστοματικές δυνάμεις και στη συνέχεια οι πάγιες ορθοδοντικές συσκευές για τη διόρθωση της Τάξης ΙΙ, οδηγήθηκαν επίσης στο συμπέρασμα ότι οι τομείς της κάτω γνάθου είναι δυνατόν να μετακινηθούν σημαντικά προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια της ενεργού θεραπείας χωρίς να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πρόκληση ουλικής υφίζησης. Φαίνεται, συνεπώς, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ότι οι λειτουργικές συσκευές δε συσχετίζονται με τη δημιουργία υφιζήσεων. Συμπεράσματα Από τα στοιχεία που προέκυψαν στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορούν να διεξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Όσον αφορά τα αγκύλια, φαίνεται ότι οι μικροβιολογικές διαφορές που ανιχνεύθηκαν μεταξύ των ασθενών που φέρουν μεταλλικά και κεραμικά αγκύλια δεν ήταν σημαντικές και είχαν περιορισμένη κλινική σημασία.

8 184 Γεωργάκα και συν Όσον αφορά την τοποθέτηση δακτυλίων, η συμμετοχή τους στην πρόκληση υφιζήσεων αποδίδεται κυρίως στον τραυματισμό των παρακείμενων περιοδοντικών ιστών κατόπιν διολίσθησής τους κάτω από τα ούλα που οδηγεί στη μεταβολή σύστασης της μικροβιακής πλάκας. Στην πλειοψηφία των μελετών επισημαίνεται πως η αποφυγή τοποθέτησης του αυχενικού ορίου των δακτυλίων υποουλικά μειώνει τις πιθανότητες ανάπτυξης φλεγμονής. Η τελική θέση των τομέων της κάτω γνάθου, κατόπιν χειλικής μετακίνησής τους, δε συσχετίζεται τεκμηριωμένα με την εμφάνιση υφιζήσεων. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι στην πρόκληση υφιζήσεων μπορεί να υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες, όπως το επίπεδο στοματικής υγιεινής, τα ανατομικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος οστού και η πυκνότητα του ελεύθερου ουλικού ορίου. Η περιοδοντική υγεία των ασθενών με διαφανείς νάρθηκες καταγράφεται καλύτερη συγκριτικά με τους ασθενείς που φέρουν πάγιες συσκευές, γεγονός που αποδίδεται στη δυνατότητα αφαίρεσής τους και συνακόλουθα στην αυξημένη πρόσβαση για στοματική υγιεινή. Η αύξηση του κινδύνου πρόκλησης υφιζήσεων με την τοποθέτηση μόνιμης συγκράτησης για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος δε φαίνεται να τεκμηριώνεται. Ωστόσο, όταν επιλέγεται η μόνιμη συγκράτηση πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτησή της σε αυχενική θέση, διότι αυτό προδιαθέτει σε μεγαλύτερη υφίζηση και φλεγμονή των παρακείμενων ιστών. Τα προκαταρτικά αυτά συμπεράσματα χρειάζονται ωστόσο επιστημονική τεκμηρίωση και προς την κατεύθυνση αυτή μελλοντικές συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να διασαφηνιστεί η εμπλοκή της ορθοδοντικής θεραπείας και των στοιχείων που την απαρτίζουν στη πρόκληση υφιζήσεων. Βιβλιογραφία 1. Djeu G, Hayes C, Zawaideh S. Correlation between mandibular central incisor proclination and gingival recession during fixed appliance therapy. Angle Orthod 2002; 72: Kassab MM, Cohen RE. The etiology and prevalence of gingival recession. J Am Dent Assoc 2003; 134: Κωνσταντινίδης Α. Ουλοβλεννογόνια προβλήματα. Στο: Περιοδοντολογία. Κωνσταντινίδης Α, εκδότης. Τόμος 2, Μέρος Α. Θεσσαλονίκη, 2007: Slutzkey S, Levin L. Gingival recession in young adults: occurrence, severity, and relationship to past orthodontic treatment and oral piercing. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 134: Joss-Vassalli I, Grebenstein C, Topouzelis N, Sculean A, Katsaros C. Orthodontic therapy and gingival recession: a systematic review. Orthod Craniofac Res 2010; 13: Μαραβελάκης Χ. Υφίζηση των ούλων. Αιτιολογία και αξιολόγηση του κινδύνου ανάπτυξής της κατά την ορθοδοντική θεραπεία. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2006; 4: Λίτσας Μ, Acar A, Erverdi N, Αθανασίου Α. Ουλοβλεννογόνια περιοδοντικά προβλήματα και χειλική μετακίνηση κάτω τομέων σε ορθοδοντικούς ασθενείς: Μια σύγχρονη ανασκόπηση. Ελλ Ορθοδ Επιθ 2005; 1: Yared KF, Zenobio EG, Pacheco W. Periodontal status of mandibular central incisors after orthodontic proclination in adults. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130:6.e Richman C. Is gingival recession a consequence of an orthodontic tooth size and/or tooth position discrepancy? "A paradigm shift". Compend Contin Educ Dent 2011; 32: Aziz T, Flores-Mir C. A systematic review of the association between appliance-induced labial movement of mandibular incisors and gingival recession. Aust Orthod J 2011; 27: Litonjua LA, Andreana S, Bush PJ, Cohen RE. Toothbrushing and gingival recession. Int Dent J 2003; 53: Uribe F, Holliday B, Nanda R. Incidence of open gingival embrasures after mandibular incisor extractions: a clinical photographic evaluation. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139: Vasconcelos G, Kjellsen K, Preus H, Vandevska- Radunovic V, Hansen BF. Prevalence and severity of vestibular recession in mandibular incisors after orthodontic treatment. Angle Orthod 2012; 82: Closs L, Squeff K, Raveli D, Rösing C. Lower intercanine width and gingival margin changes. A retrospective study. Aust Orthod J 2007; 23: Khocht A, Simon G, Person P, Denepitiya JL. Gingival recession in relation to history of hard toothbrush use. J Periodontol 1993; 64: Joshipura KJ, Kent RL, DePaola PF. Gingival recession: intra-oral distribution and associated factors. J Periodontol 1994; 65: Serino G, Wennström JL, Lindhe J, Eneroth L. The prevalence and distribution of gingival recession in subjects with a high standard of oral hygiene. J Clin Periodontol 1994; 21: Rajapakse PS, McCracken GI, Gwynnett E, Steen ND, Guentsch A, Heasman PA. Does tooth brushing influence the development and progression of non-inflammatory gingival recession? A systematic review. J Clin Periodontol 2007; 34: Campbell A, Moore A, Williams E, Stephens J, Tatakis DN. Tongue piercing: impact of time and barbell stem length on lingual gingival recession and tooth chipping. J Periodontol 2002; 73: López-Jornet P, Camacho-Alonso F. Oral and dental complications of intra-oral piercing. J Adolesc Health 2006; 39: Κουνούπης Β, Τσαλίκης Λ, Δάγκαλης Π. Κλινικές και μικροβιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της

9 Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση 185 ορθοδοντικής θεραπείας και μετά την αφαίρεση των συσκευών. Ελλ Ορθοδ Επιθ 2006; 2: Ristic M, Vlahovic Svabic M, Sasic M, Zelic O. Effects of fixed orthodontic appliances on subgingival microflora. Int J Dent Hyg 2008; 6: Demling A, Heuer W, Elter C, Heidenblut T, Bach FW, Schwestka-Polly R, Stiesch-Scholz M. Analysis of supra- and subgingival long-term biofilm formation on orthodontic bands. Eur J Orthod 2009; 31: Choi DS, Cha BK, Jost-Brinkmann PG, Lee SY, Chang BS, Jang I, Song JS. Microbiologic changes in subgingival plaque after removal of fixed orthodontic appliances. Angle Orthod 2009; 79: Van Gastel J, Quirynen M, Teughels W, Coucke W, Carels C. Longitudinal changes in microbiology and clinical periodontal parameters after removal of fixed orthodontic appliances. Eur J Orthod 2011; 33: Klukowska M, Bader A, Erbe C, Bellamy P, White DJ, Anastasia MK, Wehrbein H. Plaque levels of patients with fixed orthodontic appliances measured by digital plaque image analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139:e Karkhanechi M, Chow D, Sipkin J, Sherman D, Boylan RJ, Norman RG, Craig RG, Cisneros GJ. Periodontal status of adult patients treated with fixed buccal appliances and removable aligners over one year of active orthodontic therapy. Angle Orthod 2013; 83: Costa MR, da Silva VC, Miqui MN, Colombo AP, Cirelli JA. Effects of ultrasonic, electric, and manual toothbrushes on subgingival plaque composition in orthodontically banded molars. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137: Petti S, Barbato E, Simonetti D'Arca A. Effect of orthodontic therapy with fixed and removable appliances on oral microbiota: Α six-month longitudinal study. New Microbiol 1997; 20: Kim K, Heimisdottir K, Gebauer U, Persson GR. Clinical and microbiological findings at sites treated with orthodontic fixed appliances in adolescents. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137: Kozłowska M, Wawrzyn-Sobczak K, Karczewski JK, Stokowska W. The oral cavity hygiene as the basic element of the gingival recession prophylaxis. Rocz Acad Med Bialymst 2005; 50 Suppl 1: Zhylich D, Suri S. Mandibular incisor extraction: A systematic review of an uncommon extraction choice in orthodontic treatment. J Orthod 2011; 38:185-95; quiz Anhoury P, Nathanson D, Hughes CV, Socransky S, Feres M, Chou LL. Microbial profile on metallic and ceramic bracket materials. Angle Orthod 2002; 72: Lindel ID, Elter C, Heuer W, Heidenblut T, Stiesch M, Schwestka-Polly R, Demling AP. Comparative analysis of long-term biofilm formation on metal and ceramic brackets. Angle Orthod 2011; 81: Bollen AM, Cunha-Cruz J, Bakko DW, Huang GJ, Hujoel PP. The effects of orthodontic therapy on periodontal health: a systematic review of controlled evidence. J Am Dent Assoc 2008; 139: Sukontapatipark W, el-agroudi MA, Selliseth NJ, Thunold K, Selvig KA. Bacterial colonization associated with fixed orthodontic appliances. A scanning electron microscopy study. Eur J Orthod 2001; 23: Μαντζαβίνος Ζ, Βρότσος Ι. Κλινική Περιοδοντολογία. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, 2002; Corbacho de Melo MM, Cardoso MG, Faber J, Sobral A. Risk factors for periodontal changes in adult patients with banded second molars during orthodontic treatment. Angle Orthod 2012; 82: Türkkahraman H, Sayin MO, Bozkurt FY, Yetkin Z, Kaya S, Onal S. Archwire ligation techniques, microbial colonization, and periodontal status in orthodontically treated patients. Angle Orthod 2005; 75: Allais D, Melsen B. Does labial movement of lower incisors influence the level of the gingival margin? A case-control study of adult orthodontic patients. Eur J Orthod 2003; 25: Melsen B, Allais D. Factors of importance for the development of dehiscences during labial movement of mandibular incisors: A retrospective study of adult orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 127: Ruf S, Hansen K, Pancherz H. Does orthodontic proclination of lower incisors in children and adolescents cause gingival recession? Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 114: Artun J, Grobéty D. Periodontal status of mandibular incisors after pronounced orthodontic advancement during adolescence: a follow-up evaluation. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 119: Miethke RR, Brauner K. A Comparison of the periodontal health of patients during treatment with the Invisalign system and with fixed lingual appliances. J Orofac Orthop 2007; 68: Jongsma MA, Pelser FD, van der Mei HC, Atema-Smit J, van de Belt-Gritter B, Busscher HJ, Ren Y. Biofilm formation on stainless steel and gold wires for bonded retainers in vitro and in vivo and their susceptibility to oral antimicrobials. Clin Oral Investig DOI /s [Epub ahead of print] 46. Heier EE, De Smit AA, Wijgaerts IA, Adriaens PA. Periodontal implications of bonded versus removable retainers. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 112: Pandis N, Vlahopoulos K, Madianos P, Eliades T. Long-term periodontal status of patients with mandibular lingual fixed retention. Eur J Orthod 2007; 29: Booth FA, Edelman JM, Proffit WR. Twenty-year followup of patients with permanently bonded mandibular canine-to-canine retainers. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133: Levin L, Samorodnitzky-Naveh GR, Machtei EE. The association of orthodontic treatment and fixed retainers with gingival health. J Periodontol 2008; 79:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου

Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου σελ. 6 ΣTOMA 2011; 39: 189-194 Ενδοδοντολογία Βιβλιογραφική ανασκόπηση Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 1, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2012 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Πτυχιακή Εργασία ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2011 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης 2. Πεντηκοστή, ίδρυση της Εκκλησίας. 3. Τι είναι η εκκλησία; 4. Γνωριμία με την Εκκλησία της Ενορίας μου. * Αγιασμός 1. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ. Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν και να αιτιολογηθούν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ. Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν και να αιτιολογηθούν: L 396/390 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ενότητα: Οικογένεια, συγγενικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, ως δραματικός πεζογράφος. Η περίτεχνη πλοκή της αφήγησης, με τις εναλλαγές των σκηνών ή των συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2 ΡΟΔΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Φατσέα Αδαμαντία Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 3 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ή ΣΥΡΤΟΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας.

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κατερίνα Ροζάκου Διδακτορική Διατριβή Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002 E ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθηµα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Απρίλιος 2014 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2014 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί-ΑΡΗ 311 Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Φιλοκύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Πάνω Λεύκαρα Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η Δυναστεία των Παλαιολόγων ΜΙΧΑΗΛ Η 1261-1282 Ανδρόνικος Β 1282-1328 Ανδρόνικος Γ 1328-1341 Ιωάννης Ε 1341-1391 Ιωάννης Καντακουζηνός 1347-1354 Ανδρόνικος Δ 1376-1379 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 219. 10 του 1965 81 του 1970 1.

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ετικέτα barcode 1 35 mm x 50 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός ορίου συνάρτησης όταν x ±

Υπολογισμός ορίου συνάρτησης όταν x ± 6 Υπολογισός ορίου συνάρτησης όταν ± Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Αν οι τιές ιας συνάρτησης αυξάνονται απεριόριστα όταν το αυξάνεται απεριόριστα, λέε ότι το όριο της συνάρτησης στο + είναι το + και γράφουε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Στη Γένεση τα κεφάλαια 2,4β 4,26 προέρχονται από την πηγή: α) Ελωχιμειστική β) Ιαχβιστική γ) Ιερατική δ) Δευτερονομιστική 2. Ποιο ήταν το τελευταίο γραπτό κείμενο του Παύλου; α) Προς Εφεσίους β) Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 244/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερησίας Θέμα 5 Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2014.

o εκτός ημερησίας Θέμα 5 Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Πειραιά οικ. Έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 18 η Απόφαση υπ αριθ. 841/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) 1897 62737 2132 1 30381 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Η/Ο αιτούσα/αιτών εργάζεται σε φορέα του οποίου οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα συυμετοχής στο 02. Το συνολικό εισόδημα (27.832,88)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μάθηµα: Λογιστική

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μάθηµα: Λογιστική Ενότητα: Ηµερολογιακές Εγγραφές Κλεισίµατος Λογαριασµών Χρήσης ιδάσκων: Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.. 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Άσκηση 1 Ο Ισολογισµός της επιχείρησης «Κουκουµάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αφιέρωση... 7 Εισαγωγή... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι θα κερδίσετε από αυτό το βιβλίο... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ανάληψη των ευθυνών σας... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Όλα ερείπια: το ψάξιμο στα συντρίμμια... 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΛΚΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο

Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών Σταμάτης Ν. Βούλγαρης Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής Ι. Εισαγωγή Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3801 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες

Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Η υγειονοµική µέριµνα για τους πρόσφυγες Θεόδωρος Ι. αρδαβέσης Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Μετά την κατάρρευση του µετώπου στη Μικρά Ασία και την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα