ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός -"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός - Ε. Μουαµελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου, Αικ. Σγουρίδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Κ ΕΟ ISBN:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η κοινοτική πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Το κοινοτικό σύστηµα κρατικών ενισχύσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο κοινοτικός µηχανισµός ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αντικείµενο του Οδηγού ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Τι θεωρείται κρατική ενίσχυση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΟΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Κοινοτικός µηχανισµός ελέγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ιαδικασία ελέγχου των νέων ενισχύσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ιαδικασία ελέγχου των παράνοµων ενισχύσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαδικασία ελέγχου της καταχρηστικής εφαρµογής µιας ενίσχυσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ιαδικασία ελέγχου των υφιστάµενων ενισχύσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων Έννοµη προστασία ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ειδικοί κανόνες για κάθε κατηγορία ενισχύσεων 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Περιφερειακές ενισχύσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ενισχύσεις σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. Ενισχύσεις στην απασχόληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. Ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Ενισχύσεις και επιχειρηµατικά κεφάλαια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ. Πωλήσεις γηπέδων, οικοπέδων και κτιρίων από τις δηµόσιες αρχές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ. Κρατικές εγγυήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ. Ενισχύσεις στους ευαίσθητους τοµείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Ενισχύσεις ΕΚΑΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Ενισχύσεις στις µεταφορές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ. Ενισχύσεις στη γεωργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ. Ενισχύσεις στην αλιεία ΜΕΡΟΣ ΙV ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σηµασία των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων για τις χρηµατοδοτήσεις από τα ιαρθρωτικά Ταµεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά χρηµατοδοτήσεις από τα ιαρθρωτικά Ταµεία 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έκδοση αυτή αποτελεί έργο της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ), η οποία συστάθηκε την και λειτουργεί στο Κέντρο ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ικαίου (Κ ΕΟ ) ως ειδικός σύµβουλος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ( ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στο πλαίσιο αυτό η ΜοΚΕ έχει αναλάβει, εκτός από τη σύνταξη του παρόντος Οδηγού, τη δηµιουργία δύο ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων η πρώτη θα αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούν οι αρµόδιοι φορείς της Ελλάδας και η δεύτερη την κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις και τη νοµολογία ελληνικών και κοινοτικών δικαστηρίων που έχει εκδοθεί σχετικά. Ο Οδηγός για τις Κρατικές Ενισχύσεις συνιστά µία προσπάθεια κωδικοποίησης σε ευσύνοπτη µορφή των βασικότερων κοινοτικών κανόνων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις. Αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας των µελών της Μονάδας Ευτυχίας Μουαµελετζή, Σοφίας Παπαντωνιάδου και Αικατερίνης Σγουρίδου και είναι ενηµερωµένος µέχρι την Πρωταρχικός στόχος του Οδηγού είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό «εργαλείο» για τις διάφορες αρχές και κρατικούς φορείς, όταν χορηγούν ενισχύσεις σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτόν η µορφή του είναι πρακτική, υπό την έννοια ότι επικεντρώνεται στο να επισηµάνει τις υποχρεώσεις των κρατικών αρχών και φορέων, όπως αυτές συνάγονται από τις κοινοτικές ρυθµίσεις, ενώ συχνά αναφέρονται και παραδείγµατα. Έτσι, οι εν λόγω αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα κείµενο στο οποίο θα µπορούν να προστρέξουν, για να αποκτήσουν απαραίτητες πληροφορίες και χρήσιµες συµβουλές, να επιλύσουν βασικά ερωτήµατα, να αποφύγουν σηµαντικά λάθη και παραλείψεις. εδοµένου δε ότι βασικότερη παράµετρο του κοινοτικού συστήµατος για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελούν οι διαδικαστικοί κανόνες, έµφαση δίδεται στην ευθύνη των κρατικών αρχών να σεβασθούν τις σχετικές προθεσµίες και, συνακόλουθα, στις συνέπειες που µπορεί να έχει η τυχόν µη τήρηση των υποχρεώσεών τους. Τονίζεται µάλιστα στο σηµείο αυτό ότι η ευθύνη τους δεν είναι αυτοτελής, αλλά ουσιαστικά καθιστά υπόλογο το ίδιο το κράτος µέλος έναντι των κοινοτικών οργάνων. 4

5 Καθώς δεν θεωρείται αποτελεσµατική, στα πλαίσια του παρόντος, µία εξαντλητική αναφορά των κοινοτικών κανόνων µε αναλυτική επεξεργασία της σχετικής νοµολογίας και της πρακτικής που ακολουθείται, γίνεται παραποµπή, όπου κρίνεται σκόπιµο, στις κατάλληλες πηγές (κυρίως κείµενα της Επιτροπής και δικτυακοί τόποι στο ιαδίκτυο), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο να ανατρέξει σχετικά. Για πληροφορίες σχετικά µε θέµατα κρατικών ενισχύσεων µπορείτε να απευθύνεσθε: στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Γενική /νση Οικονοµικής Πολιτικής, /νση Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρµόδιος κ. Γεώργιος Πανδρεµένος, τηλ , Fax , ή στο Κέντρο ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ικαίου ΜΟΝΑ Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Τ.Θ. 14, Καλαµαριά τηλ Fax: ή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων /index_el.htm Εξάλλου, χρήσιµες διευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις είναι και οι παρακάτω: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Mόνιµη Eλληνική Aντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση /νση: 25, rue Montoyer, Bruxelles B-1000 τηλ.: (00322) , Fax: ,

6 για αποφάσεις του ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Α. Η κοινοτική πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις! Η κοινοτική πολιτική ανταγωνισµού Η δράση της Κοινότητας στον οικονοµικό τοµέα θεµελιώνεται στην αρχή της οικονοµίας της ανοιχτής αγοράς µε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού. Βασικό εργαλείο της κοινοτικής δράσης αποτελεί η κοινοτική πολιτική ανταγωνισµού, µέσω της οποίας επιχειρείται να αναπτυχθούν οι ανταγωνιστικές δυνάµεις εκείνες που θα επιτρέψουν στις αγορές να λειτουργήσουν οµαλά, για να ενισχυθεί η βέλτιστη κατανοµή πόρων, η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.! Οι κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού Οι κρατικές ενισχύσεις συνιστούν κρίσιµη παράµετρο της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού. Ευνοώντας τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούνται, προκαλούν τεχνητές διαταραχές στην ισορροπία που προσπαθούν να διαµορφώσουν οι δυνάµεις της αγοράς, καθώς ενδέχεται να βλάψουν επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου που βρίσκονται στο ίδιο ή και σε άλλο κράτος µέλος. Τέτοιες κρατικές παρεµβάσεις δεν επιτρέπουν στην κοινή αγορά να διαµορφωθεί ελεύθερα και αποδυναµώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό, καθώς µειώνουν συνήθως τα κίνητρα των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους, µε περαιτέρω αρνητικές συνέπειες για την οικονοµική ευηµερία και την ενότητα της κοινής αγοράς. Απώτερος στόχος της πολιτικής της Κοινότητας είναι να µειώνεται κάθε χρόνο το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων, που προς το παρόν παραµένει αρκετά υψηλό. 7

8 Β. Το κοινοτικό σύστηµα κρατικών ενισχύσεων Το κοινοτικό δίκαιο εισάγει ένα σύστηµα που βασίζεται, αφενός, στην αρχή του ασυµβιβάστου των κρατικών ενισχύσεων µε την κοινή αγορά (άρθρο 87 παρ. 1) και, αφετέρου, σε έναν ελεγκτικό µηχανισµό που επιτηρεί την τήρηση της αρχής αυτής (άρθρο 88).! Γενικός κανόνας: το ασυµβίβαστο των κρατικών ενισχύσεων µε την κοινή αγορά Ο βασικός κανόνας είναι ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Το γενικό πνεύµα είναι ότι η Κοινότητα αντιµετωπίζει κατ αρχήν αρνητικά τις κρατικές παρεµβάσεις, επειδή οι στρεβλωτικές τους συνέπειες προκαλούν δυσλειτουργίες στο καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισµού το οποίο επιθυµεί να διέπει την εσωτερική αγορά. Κατ εξαίρεση όµως του παραπάνω κανόνα, η Κοινότητα θεωρεί ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, και γι αυτό επιτρέπει, όσες κρατικές ενισχύσεις έχουν µικρές παρενέργειες στον ανταγωνισµό, οπότε δεν κρίνονται επικίνδυνες. Υπάρχουν δηλαδή και περιπτώσεις όπου η κατάσταση µιας αγοράς µπορεί να επιτρέπει ή ακόµη και να επιβάλλει µια κρατική ενίσχυση, είτε για να αµβλυνθούν ανεπιθύµητες συνέπειες ως προς την κατανοµή των πόρων είτε για να ενισχυθούν πολιτικές που δεν θα µπορούσαν να συντηρηθούν µόνον από τις δυνάµεις της αγοράς. Γ. Ο κοινοτικός µηχανισµός ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων Βάσει του κοινοτικού µηχανισµού ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων η Επιτροπή εξετάζει κάθε κρατική ενίσχυση, προκειµένου να διαπιστώσει εάν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά και, αναλόγως, να την επιτρέψει ή να την απαγορεύσει. Για να δοθεί αυτή η δυνατότητα ελέγχου στην Επιτροπή, πρέπει τα κράτη µέλη να τηρήσουν την καθορισµένη διαδικασία. 8

9 ! Τι µορφή έχει ο µηχανισµός ελέγχου; Ο ελεγκτικός µηχανισµός έχει διπλή µορφή, που βασίζεται στη θεµελιώδη διάκριση µεταξύ νέων και υφιστάµενων ενισχύσεων (βλ. παρακάτω Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο Α): στις µεν νέες ενισχύσεις ο έλεγχος της Επιτροπής είναι προληπτικός, ενώ στις υφιστάµενες είναι διαρκής. Αυτό συµβαίνει, επειδή για λόγους ασφάλειας του δικαίου τεκµαίρεται κατά κάποιον τρόπο η νοµιµότητα των υφιστάµενων ενισχύσεων (έτσι, µία ενίσχυση που χαρακτηρίζεται υφιστάµενη µπορεί να εξακολουθεί να χορηγείται µέχρι η Επιτροπή να θεωρήσει ότι δεν συµβιβάζεται). Εποµένως, η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στις νέες ενισχύσεις, τις οποίες πρέπει να ελέγχει προληπτικά (όσο βρίσκονται σε µορφή σχεδίου). Μόνον αφού λάβουν την έγκριση της Επιτροπής, µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή από τα κράτη µέλη (βλ. Μέρος ΙΙ). Στις νέες ενισχύσεις δίνει έµφαση και ο Οδηγός, καθώς µε αυτές πρόκειται να έρθουν εφεξής αντιµέτωπες οι εθνικές αρχές και, συνεπώς, οφείλουν να γνωρίζουν την ορθή διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή. Ως προς τις υφιστάµενες ενισχύσεις, ο ρόλος των εθνικών αρχών είναι περιορισµένος, καθώς εναπόκειται στην Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί για να τις ελέγξει εκ των υστέρων. Η προνοµιακή θέση της Επιτροπής στο κοινοτικό σύστηµα ελέγχου Η αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής να ελέγχει τη συµβατότητα των κρατικών ενισχύσεων (υπό τον έλεγχο του κοινοτικού δικαστή) της προσδίδει κυρίαρχο ρόλο, που εξηγείται τόσο από την γενική της αποστολή, ως του κατ εξοχήν υπεύθυνου οργάνου για την διασφάλιση του κοινοτικού συµφέροντος, όσο και από την ιδιόµορφη θέση που έχει στο προϋπάρχον καθεστώς κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης ΕΚΑΧ. Η Συνθήκη ΕΚΑΧ περιοριζόταν στον απόλυτο κανόνα που απαγόρευε όλες ανεξαιρέτως τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του άνθρακα και του χάλυβα. Η αρνητική οικονοµική συγκυρία ανάγκασε όµως την Επιτροπή, για λόγους προστασίας 9

10 της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, να παρακάµψει στην πράξη την απόλυτη απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων και ουσιαστικά να θεσπίσει ένα (νέο) πλαίσιο που επέτρεπε ορισµένες ενισχύσεις, ενώ εξασφάλιζε στην ίδια αυξηµένες αρµοδιότητες ελέγχου σε σχέση µε εκείνες που της αναγνωρίζει η Συνθήκη ΕΚ. Ο προφανής εξέχων ρόλος της Επιτροπής για το καθεστώς ενισχύσεων της Συνθήκης ΕΚΑΧ λειτούργησε ως προηγούµενο για την προνοµιακή θέση της Επιτροπής και στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚ.! «Συµβατότητα» και «Νοµιµότητα» της κρατικής ενίσχυσης ύο είναι οι βασικοί πυλώνες του ελεγκτικού µηχανισµού: αφενός, η έννοια της συµβατότητας και, αφετέρου, η έννοια της νόµιµης χορήγησης µιας κρατικής ενίσχυσης. Πρόκειται για δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες µεταξύ τους έννοιες και καταστάσεις, εκ των οποίων η µεν πρώτη συνδέεται µε την ουσία της ενίσχυσης (εκτιµώνται οι συνέπειές της στην κοινή αγορά) και αντιστοιχεί στο άρθρο 87 της Συνθήκης, η δε δεύτερη µε την διαδικασία (διαπιστώνεται εάν τηρούνται οι νόµιµοι κοινοτικοί διαδικαστικοί κανόνες) και αντιστοιχεί στο άρθρο 88. Οι συνέπειές τους είναι επίσης διαφορετικές. Χρειάζεται, εποµένως, προσοχή: είναι δυνατόν µια κρατική ενίσχυση να µην έχει πρόβληµα επί της ουσίας και να µπορεί να θεωρηθεί συµβιβάσιµη, αλλά να έχει πρόβληµα από την άποψη ότι δεν τηρήθηκε η προσήκουσα τυπική διαδικασία (π.χ. δεν κοινοποιήθηκε) και να είναι τυπικά παράνοµη, παράβαση που έχει αυτοτελείς συνέπειες. εν πρέπει δηλαδή να σας παρασύρει η δυνατότητα συµβατότητας µιας ενίσχυσης µε την κοινή αγορά (επειδή υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις που προβλέπει η Συνθήκη ή κάποιες Κατευθυντήριες Γραµµές) και να οδηγηθείτε στο λάθος συµπέρασµα ότι δεν χρειάζεται να την κοινοποιήσετε προηγουµένως στην Επιτροπή. Να θυµάστε ότι η Επιτροπή έχει πρωτεύοντα ρόλο: είναι πάντα αποκλειστικά αρµόδια να αποφασίζει για τη συµβατότητα (υπό τον έλεγχο του κοινοτικού δικαστή), αφού εξετάσει την ενίσχυση σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία 10

11 σε περίπτωση τυπικά παράνοµης ενίσχυσης (η οποία δηλαδή χορηγήθηκε χωρίς να λάβει προηγουµένως την έγκριση της Επιτροπής), η Επιτροπή µπορεί, µέχρι να αποφανθεί για τη συµβατότητά της, να διατάξει την αναστολή ή την προσωρινή ανάκτησή της, και µάλιστα εντόκως. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: πρέπει πάντα να κοινοποιείτε κάθε νέα ενίσχυση, καθώς και κάθε φορά που «υποψιάζεστε» ότι υπάρχει ενίσχυση, στην Επιτροπή, η οποία είναι και η µόνη που θα αποφασίσει εάν είναι ή όχι συµβατή µε την κοινή αγορά και, ανάλογα, θα την εγκρίνει ή θα την απαγορεύσει. Μόνον κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής µπορείτε να χορηγήσετε την κρατική ενίσχυση.! Κοινοποίηση: η βασική παράµετρος του κοινοτικού συστήµατος ελέγχου Καθώς λοιπόν απαρέγκλιτος κανόνας για τις νέες ενισχύσεις είναι ο προληπτικός έλεγχός τους από την Επιτροπή, κάθε φορά που θεωρείτε ότι βρίσκεστε ενώπιον ενός σχεδίου ρύθµισης (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης κ.ά.) που µπορεί να εµπεριέχει κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ. 1, είναι απαραίτητο να το κοινοποιήσετε στην Επιτροπή, ώστε να µπορέσει αυτή να αποφανθεί επί της συµβατότητάς του. Από τη στιγµή της κοινοποίησης και µέχρι η Επιτροπή να λάβει την απόφασή της δεν µπορείτε να χορηγήσετε την ενίσχυση (να λάβετε δηλαδή το µέτρο). Σε περίπτωση που δεν κοινοποιήσετε εγκαίρως και χορηγήσετε την ενίσχυση, η ενίσχυση θεωρείται τυπικά παράνοµη και ως τέτοια θα εξετασθεί περαιτέρω από την Επιτροπή (π.χ. µετά από καταγγελία ή µετά από έρευνα της ίδιας της Επιτροπής) ως προς τη συµβατότητά της µε την κοινή αγορά. Πρέπει να λάβετε δε υπόψη σας ότι η διαδικασία ελέγχου της συµβατότητας των τυπικά παράνοµων ενισχύσεων είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική, αφού µπορούν να ληφθούν προσωρινά µέτρα, όπως η αναστολή ή η ανάκτηση της παράνοµης ενίσχυσης, αλλά και πολύ πιο χρονοβόρα από εκείνη που ισχύει για τα σχέδια νέων ενισχύσεων, δεδοµένου ότι η Επιτροπή προβαίνει συνήθως σε ενδελεχέστερο έλεγχο (βλ. αναλυτικά Μέρος ΙΙ). 11

12 ! Προκαταρκτική φάση: υφίσταται κρατική ενίσχυση; Του σταδίου ελέγχου της συµβατότητας προηγείται όµως ένα (προκαταρκτικό) στάδιο, κατά το οποίο πρέπει να διαπιστωθεί, εάν ένα σχέδιο εθνικού µέτρου αποτελεί κρατική ενίσχυση (άρθρο 87 παρ. 1). Η διαπίστωση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης έχει καθοριστική σηµασία, αφού ουσιαστικά επισύρει την εφαρµογή του συνόλου των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με άλλα λόγια, αποτελεί την προϋπόθεση, για να εφαρµοσθούν οι κανόνες της διαδικασίας κοινοποίησης και οι κανόνες για τον έλεγχο της συµβατότητας. # Το κρίσιµο ερώτηµα είναι: µπορεί µόνο του το κράτος να εκτιµήσει εάν ένα µέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση (εάν πληρούνται δηλαδή όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 87 παρ. 1), ώστε να προβεί στη συνέχεια σε κοινοποίηση, ή πρέπει απαραίτητα να κοινοποιήσει, εάν έχει αµφιβολίες ως προς την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης; Στη δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος της Επιτροπής υπεισέρχεται, πέρα από τη συµβατότητα, και στο προκαταρκτικό στάδιο διαπίστωσης της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, σε περίπτωση αµφιβολιών, πρέπει οπωσδήποτε να της κοινοποιείται το σχέδιο. Σηµαντικό ρόλο παίζει εν προκειµένω η φύση του κάθε µέτρου, καθώς οι σύνθετες οικονοµικές και νοµικές εκτιµήσεις που κατά κανόνα εµπεριέχει είναι καλύτερο να αντιµετωπίζονται σε κοινοτικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, το κράτος µέλος µπορεί να λαµβάνει υπόψη του για τον σκοπό αυτόν προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής ή του ΕΚ, που έχουν αποφανθεί για το συγκεκριµένο είδος µέτρων. Εφιστάται πάντως η προσοχή σας στις παρεµφερείς περιπτώσεις, καθώς µια διαφορετική παράµετρος αρκεί για να διαφοροποιήσει το συγκεκριµένο µέτρο ριζικά σε σχέση µε εκείνες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ η εκτίµησή σας ότι ένα µέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση δεν σηµαίνει ότι απαλλάσσει άνευ ετέρου το κράτος µέλος από την υποχρέωση κοινοποίησης 12

13 σε κάθε περίπτωση, για να προβείτε σε µια τέτοια κρίση, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους αντίστοιχους κανόνες που εφαρµόζει η Επιτροπή και που προκύπτουν από τη νοµολογία του ΕΚ τονίζεται ότι η Επιτροπή µπορεί να εξετάσει εάν η εκτίµησή σας είναι σωστή και να καταλήξει ενδεχοµένως σε διαφορετικό συµπέρασµα (ότι δηλαδή υφίσταται κρατική ενίσχυση), οπότε θα έπρεπε να είχατε κοινοποιήσει. Για να µη διακινδυνεύσετε, συνεπώς, να χαρακτηρισθεί εκ των υστέρων ένα εθνικό µέτρο ως τυπικά παράνοµη κρατική ενίσχυση, είναι σκόπιµο να κοινοποιείτε στην Επιτροπή κάθε φορά που έχετε απλώς υπόνοιες ότι το συγκεκριµένο µέτρο ενδεχοµένως εµπεριέχει κρατική ενίσχυση, κατεύθυνση που υποδεικνύει και η ίδια η Επιτροπή.. Αντικείµενο του Οδηγού! Με ποιες κρατικές ενισχύσεις ασχολείται ο Οδηγός; Ο Οδηγός ασχολείται µόνο µε τις κρατικές ενισχύσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων της Συνθήκης ΕΚ, τη συµβατότητα των οποίων εξετάζει από την άποψη των κανόνων ανταγωνισµού. εν εξετάζει τις κρατικές παρεµβάσεις γενικού χαρακτήρα που δεν υπάγονται στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης του άρθρου 87 παρ. 1 (βλ. Μέρος Ι). Απαραίτητο τµήµα του Οδηγού καλύπτουν οι χρηµατοδοτήσεις που προέρχονται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία, καθώς και για αυτές ισχύει η ίδια λογική που απαιτεί να χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά οι δηµόσιοι πόροι. Βασική αρχή του Γ ΚΠΣ είναι ότι οι πράξεις που χρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλο χρηµατοδοτικό όργανο πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού. Αυτό σηµαίνει ότι και οι χρηµατοδοτήσεις αυτές υπόκεινται στον ελεγκτικό µηχανισµό που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις, έτσι ώστε να συµβαδίζουν µε τους αντίστοιχους κοινοτικούς κανόνες. 13

14 ! Η διάρθρωση του Οδηγού Ο Οδηγός ασχολείται κυρίως µε το καθεστώς ενισχύσεων της Συνθήκης ΕΚ (για τις ενισχύσεις στον κλάδο πυρηνικής ενέργειας που χορηγούνται στο πλαίσιο της Ευρατόµ, ισχύουν οι κανόνες της Συνθήκης ΕΚ). Οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν για τις ενισχύσεις της Συνθήκης ΕΚΑΧ και τις ενισχύσεις στη γεωργία, την αλιεία και τις χερσαίες µεταφορές δεν εξετάζονται από τον Οδηγό (γίνεται απλή αναφορά στα σχετικά κοινοτικά κείµενα που τις ρυθµίζουν βλ. Μέρος ΙΙΙ). Όσον αφορά τις ενισχύσεις που έχουν σηµασία στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), γίνεται µόνο µια µικρή αναφορά στις βασικές υποχρεώσεις των εθνικών αρχών, κυρίως σε σχέση µε την κοινοποίηση και τις ετήσιες εκθέσεις (Μέρος ΙΙ). Η ύλη διαρθρώνεται σε τέσσερα Μέρη. Κατ αρχάς, αναπτύσσονται οι ουσιαστικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τις περιπτώσεις συµβατότητας των κρατικών ενισχύσεων µε την κοινή αγορά, εµπλουτισµένες µε παραδείγµατα (Μέρος Ι). Ακολουθούν τα διαδικαστικά ζητήµατα, µε επισήµανση των υποχρεώσεων και των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι εθνικές αρχές, όταν χορηγούν ενισχύσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην βασική υποχρέωση κοινοποίησης των σχεδίων νέων ενισχύσεων. Αναφέρονται επίσης οι δυνατότητες προσφυγής που έχουν τα κράτη µέλη και οι ιδιώτες κατά των αποφάσεων της Επιτροπής (Μέρος ΙΙ). Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι ειδικοί κανόνες τόσο ουσίας όσο και διαδικασίας που ισχύουν ανά επιµέρους κατηγορία κρατικών ενισχύσεων (π.χ. ΜΜΕ, de minimis, έρευνα και ανάπτυξη), δίδοντας έµφαση σε εκείνες που εµφανίζουν ειδικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα (Μέρος ΙΙΙ). Τέλος, ειδική αναφορά γίνεται στις υποχρεώσεις των εθνικών αρχών για τις ενισχύσεις που χορηγούν µέσω των ιαρθρωτικών Ταµείων, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας που τις αποδίδει η ίδια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και του ευνόητου αυξηµένου ρόλου τους για την Ελλάδα (Μέρος ΙV). 14

15 15

16 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Α. Τι θεωρείται κρατική ενίσχυση! Έννοια της κρατικής ενίσχυσης Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθιερώνει στο άρθρο 87 παρ. 1 τον γενικό κανόνα του ασυµβιβάστου των κρατικών ενισχύσεων: οι κρατικές ενισχύσεις κατ αρχήν δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Μολονότι η διάταξη του άρθρου 87 παρ. 1 δεν περιέχει τον ορισµό της κρατικής ενίσχυσης, παρέχει ωστόσο τα κριτήρια/στοιχεία, στα οποία στηρίχθηκαν η Επιτροπή και η νοµολογία του ΕΚ, για να διαµορφώσουν έναν ορισµό της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης Ο ορισµός που έχει διαµορφωθεί είναι ευρύτατος: «η έννοια της κρατικής ενίσχυσης καλύπτει κατ ανάγκην όλα τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα µε κρατικούς πόρους, χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή και νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό και να επηρεάσουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής». Άρθρο Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό διά της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές, εκτός αν η παρούσα Συνθήκη ορίζει άλλως. 2. Συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά: α) οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρος προς µεµονωµένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων 16

17 β) οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα γ) οι ενισχύσεις προς την οικονοµία ορισµένων περιοχών της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, οι οποίες θίγονται από τη διαίρεση της Γερµανίας, κατά το µέτρο που είναι αναγκαίες για την αντιστάθµιση των οικονοµικών µειονεκτηµάτων που προκαλούνται από τη διαίρεση αυτή. 3. ύνανται να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά: α) οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση β) οι ενισχύσεις για την προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας κράτους µέλους γ) οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον δ) οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισµού στην Κοινότητα σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον ε) άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προτάσει της Επιτροπής.! Ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης; Τα στοιχεία που προκύπτουν από τον παραπάνω ορισµό της έννοιας της ενίσχυσης είναι τα εξής: η προνοµιακή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής η χορήγηση οικονοµικού πλεονεκτήµατος η κρατική χρηµατοδότηση η πιθανότητα νόθευσης του ανταγωνισµού και διατάραξης του ενδοκοινοτικού εµπορίου 17

18 Επισηµαίνεται ότι πρόκειται για τέσσερις σωρευτικές προϋποθέσεις, πρέπει δηλαδή να συντρέχουν και οι τέσσερις για να κριθεί ότι ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα είναι κρατική ενίσχυση. Ολες οι προϋποθέσεις αυτές ερµηνεύονται διασταλτικά, δηλαδή µε πολύ ευρύ τρόπο. Όποτε έχετε αµφιβολία εάν συντρέχει ή όχι µία από τις τέσσερις προϋποθέσεις, είναι προτιµότερο να κοινοποιείτε στην Επιτροπή. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύετε να υποστείτε τις αρνητικές συνέπειες της µη κοινοποίησης (βλ. Μέρος ΙΙ). Για τον λόγο αυτόν µπορείτε, πάντως, να συµβουλεύεστε την αρµόδια /νση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ή τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Κέντρου ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ικαίου, καθώς και να αποτείνεσθε στην Επιτροπή (Γεν. /νση Ανταγωνισµού) στο πλαίσιο άτυπης επαφής. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις άτυπες συµβουλευτικές και διερευνητικές επαφές, διότι θεωρεί ότι διαµορφώνουν ένα θετικό κλίµα αντιµετώπισης των προβληµάτων.! Πότε υπάρχει προνοµιακή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής; Η προνοµιακή µεταχείριση συνίσταται στη χορήγηση οικονοµικού πλεονεκτήµατος σε µια επιχείρηση, που την θέτει σε ευνοϊκή θέση σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της. Για να υπάρχει προνοµιακή µεταχείριση, πρέπει συνεπώς, πρώτον, να υπάρχει οικονοµικό πλεονέκτηµα (βλ. επόµενο ερώτηµα) και, δεύτερον, να ευνοείται συγκεκριµένος αποδέκτης (επιχείρηση ή κλάδος παραγωγής). Αυτό που έχει δηλαδή σηµασία είναι ότι ευνοούνται επιλεκτικά ορισµένες επιχειρήσεις ή κλάδοι, ενώ οι ανταγωνιστές τους αποκλείονται. Για να διαπιστωθεί πότε υπάρχει προνοµιακή µεταχείριση µιας επιχείρησης, πρέπει να γίνει µία συγκριτική εξέταση και να προσδιοριστεί το πλεονέκτηµα που αυτή λαµβάνει σε σχέση µε όλες τις άλλες επιχειρήσεις του κράτους που βρίσκονται στην ίδια νοµική και πραγµατική κατάσταση και την ανταγωνίζονται. 18

19 Η προνοµιακή µεταχείριση της επιχείρησης εµφανίζεται µε ποικίλους τρόπους και διαβαθµίσεις. Αλλοτε είναι αµέσως ορατή, όπως π.χ. η επιχορήγηση µίας συγκεκριµένης εταιρίας που έχει πρόβληµα ρευστότητας. Αλλοτε όµως µπορεί να συνδέεται µε νοµοθετικές ή διοικητικές κανονιστικές ρυθµίσεις που εµφανίζονται κατ αρχήν ως γενικές και αφηρηµένες, αλλά στην πράξη πιθανόν να ωφελούν περισσότερο συγκεκριµένες επιχειρήσεις, όσο µεγάλος και αν είναι ο αριθµός των ωφελούµενων (π.χ. παροχή διευκολύνσεων, χρηµατοπιστωτικών ή άλλων, προς ορισµένους κλάδους παραγωγής ή εµπορίας ή παροχή οικονοµικών κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε καθορισµένες περιοχές της χώρας). Κατά κανόνα, τα προνόµια σε συγκεκριµένους τοµείς ή κλάδους συνιστούν κρατικές ενισχύσεις. Κατ αντιδιαστολή, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση, καθώς δεν έχουν επιλεκτικό χαρακτήρα, τα µέτρα γενικού χαρακτήρα που αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονοµίας ενός κράτους µέλους. Ως µέτρο γενικού χαρακτήρα θεωρείται εκείνο που δεν έχει περιορισµένο πεδίο εφαρµογής, στηρίζεται σε αντικειµενικά και γενικά κριτήρια και είναι αόριστης χρονικής διάρκειας. Χρειάζεται να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η διάκριση µεταξύ µέτρων γενικού χαρακτήρα και κρατικών ενισχύσεων είναι συχνά δύσκολη στην πράξη. Παραδείγµατα οικονοµικών µέτρων γενικού χαρακτήρα - οι γενικές φορολογικές ρυθµίσεις - οι φορολογικές διατάξεις για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων - οι λογιστικής φύσης ρυθµίσεις - κατά κανόνα, τα συστήµατα τιµολόγησης (διαφόρων υπηρεσιών, όπως π.χ. ύδρευσης, φυσικού αερίου) Παραδείγµατα προνοµιακής µεταχείρισης ορισµένων επιχειρήσεων/κλάδων παραγωγής - τα µέτρα που αφορούν συγκεριµένους κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας (π.χ. υφαντουργία) κατά κανόνα συνιστούν κρατικές ενισχύσεις - τα µέτρα που αφορούν επιχειρήσεις συγκεκριµένου µεγέθους ή νοµικής µορφής, λ.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή τους συνεταιρισµούς - τα µέτρα που αφορούν συγκεκριµένα τµήµατα της επικράτειας ενός κράτους (είναι οι λεγόµενες περιφερειακές ενισχύσεις) 19

20 - τα ειδικά φορολογικά µέτρα, που παρεκκλίνουν από το ισχύον γενικό καθεστώς, υπέρ συγκεκριµένων επιχειρήσεων - προσοχή απαιτείται στα µέτρα γενικού κατ αρχήν χαρακτήρα, των οποίων όµως η τελική εφαρµογή εξαρτάται από την διακριτική ευχέρεια της δηµόσιας αρχής: εάν η τελευταία επιλέξει να ευνοήσει συγκεκριµένες επιχειρήσεις περισσότερο από άλλες, τότε έχουµε κρατική ενίσχυση (π.χ. προθεσµία για την επιστροφή δανείων του ηµοσίου ή διευκολύνσεις πληρωµής των κοινωνικών εισφορών). # Ποιες θεωρούνται όµως «επιχειρήσεις», η προνοµιακή µεταχείριση των οποίων θέτει θέµα κρατικών ενισχύσεων; Η έννοια της επιχείρησης από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων (στο πλαίσιο του άρθρου 87 παρ. 1) βασίζεται περισσότερο σε µία οικονοµική ή λειτουργική παρά σε αυστηρά νοµική προσέγγιση. Αυτό που ενδιαφέρει είναι εάν ο εν λόγω φορέας/οντότητα ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηµατοδότησής του, καθώς και ανεξάρτητα από τον φορέα που την ασκεί. Έτσι, ο ίδιος φορέας (π.χ. φιλανθρωπικά ιδρύµατα, θρησκευτικές οργανώσεις, επαγγελµατικές οργανώσεις/συνδικάτα) µπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση, όταν ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, και να µην θεωρηθεί επιχείρηση, όταν δεν ασκεί οικονοµική δραστηριότητα. Η έννοια της επιχείρησης είναι, συνεπώς, ευρύτατη και καλύπτει την οποιασδήποτε µορφή άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. κινηµατογραφική βιοµηχανία, οµάδες επαγγελµατικού ποδοσφαίρου). # Μπορεί να θεωρηθεί υπό την έννοια αυτή «επιχείρηση»-αποδέκτης κρατικής ενίσχυσης και ένας δηµόσιος φορέας; Ναι, υπό προϋποθέσεις: ακόµη και οι φορείς του ηµοσίου, όταν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα βιοµηχανικού ή εµπορικού χαρακτήρα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στην αγορά, υπάγονται στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Η οικονοµική δραστηριότητα του κράτους µπορεί να ασκηθεί είτε άµεσα από ένα όργανο της δηµόσιας διοίκησης είτε έµµεσα από µία χωριστή οντότητα/φορέα την οποία το κράτος επηρεάζει καθοριστικά (βλ. σχετικά και Οδηγία 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών 20

21 µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 195 της ), όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 85/413/ΕΟΚ και 93/84/ΕΟΚ). Ωστόσο, δεν εφαρµόζονται οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, εάν η δραστηριότητα του δηµόσιου φορέα: α) ασκείται υπό µορφή δηµόσιας εξουσίας, έτσι ώστε ο φορέας να λειτουργεί υπό την ιδιότητα της δηµόσιας αρχής (όπως π.χ. συµβαίνει µε τους τοµείς της ασφάλειας, της δικαιοσύνης ή της διπλωµατίας/εξωτερικών σχέσεων) ή β) δεν είναι οικονοµική δραστηριότητα, αλλά παρέχεται για το δηµόσιο συµφέρον και δεν έχει εµπορικό (κερδοσκοπικό) χαρακτήρα (π.χ. η δηµόσια υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης). Για να διαπιστωθεί εάν µία δραστηριότητα είναι ή όχι οικονοµική, πρέπει να εξετασθεί, εκτός από το αντικείµενο της δραστηριότητας και τους κανόνες που εφαρµόζονται σχετικά, και το εάν ο φορέας έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το ύψος της αντιπαροχής για τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες, καθώς και κατά πόσον έχει κερδοσκοπικό στόχο ή λειτουργεί βάσει της αρχής της εθνικής αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η πιθανότητα νόθευσης του ανταγωνισµού. Ειδική περίπτωση αποτελούν οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος του άρθρου 86 παρ. 2 της Συνθήκης, οι οποίες έχουν οικονοµικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας. Εκτελούν αποστολή κοινής ωφέλειας και γι αυτό τα κράτη µέλη τους επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας (π.χ. ταχυδροµεία, τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, ενέργεια κλπ.). Οι δραστηριότητες αυτές εµπίπτουν κατ αρχήν στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, αλλά τελικά µπορεί να θεωρηθούν συµβιβάσιµες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 86 παρ. 2. Οι περιπτώσεις του 86 παρ. 2 πρέπει να κοινοποιούνται προηγουµένως στην Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίσει για τη συµβατότητά τους.! Τι αποτελεί οικονοµικό πλεονέκτηµα; 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5. Διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5. Διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 Διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Το σύστημα της ΕΕ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

22. Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020 SA. 38450. 23. Ένταση ενίσχυσης επιχειρήσεων

22. Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020 SA. 38450. 23. Ένταση ενίσχυσης επιχειρήσεων 22. Έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020 SA. 38450 23. Ένταση ενίσχυσης επιχειρήσεων 24. Ευρωπαϊκές ενισχύσεις και η Αρχή de minimis - H στρατηγική της E.E. 25. Παράδειγμα έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 Τ.Κ.: 101 84 Τηλ: 210 33.75.544 / 575 210 33.75.867/ 889 E-mail.: kemke@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/97 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης (2004/C 101/08) (Κείµενο που παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Φορολόγηση σύνταξης γήρατος Θέµα: και χηρείας αλλοδαπής προέλευσης. Μη ανταπόκριση από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα