Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8"

Transcript

1 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Φθινόπωρο 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό»για την Προγραμματική Περίοδο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 Συγγραφή υλικού Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης () εωργία Ρούσου Καραϊσκάκη, Καθηγήτρια Πληροφορικής Σωκράτης Μυλωνάς, Καθηγητής Πληροφορικής Μιχαήλ Τριμικλινιώτης, Καθηγητής Πληροφορικής Εποπτεία υλικού Ομάδα Εποπτείας Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Δρ. Μάριος Μιλτιάδου, Επιθεωρητής Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Επιμέλεια υλικού εωργία Ρούσου-Καραϊσκάκη ενικός συντονισμός - Επιμέλεια Αναστασία Οικονόμου

3 Κώδικας Δεοντολογίας Η άντληση πληροφοριών, η χρήση και ο πολλαπλασιασμός υλικού από το παρόν βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο* (CD/DVD) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων: Η χρήση του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) υπόκειται στις διατάξεις των κυπριακών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, μελέτης, ή πραγματοποίησης διδασκαλίας, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς. H χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή του υλικού, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτό βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD), οι οποίες εκφράζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο χρήστης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημιά του χρήστη από τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται είτε στο βιβλιάριο είτε στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των προταθέντων δικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Ακόμη ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας των προταθέντων δικτυακών τόπων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε των προταθέντων δικτυακών τόπων, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ αυτούς. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες φιλοξενούνται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD), εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ ανάγκη την άποψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή τροποποίηση των προταθέντων δικτυακών τόπων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται και η χρήση του πρέπει να ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 * Το επιμορφωτικό υλικό του βιβλιαρίου, μαζί με επιπρόσθετο υλικό, βρίσκεται στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD)

4

5 Περιεχόμενα Μέρος Α 9 Χαιρετισμός Δρ Κυριάκος Πιλλάς, Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 11 Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 13 Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Μέρος Β 19 Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 23 Εισηγήσεις για Δραστηριότητες Μέρος 81 Συνοπτικός Πίνακας Αναπτυγμένων Δραστηριοτήτων 83 Αναπτυγμένες Δραστηριότητες

6 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

7 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α ΜΕΡΟΣ Α 7

8 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

9 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α.1 - Χαιρετισμός Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, πέρα από την ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, έχει επηρεάσει ουσιαστικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα μάθησης αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθοδολογιών και τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών μας ως ενισχυτικά μέσα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Η έκδοση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς εκδόσεων που καλύπτουν διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, φιλοδοξεί να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία. Η βοήθεια συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών και εισηγήσεων για αξιοποίηση των εργαλείων αυτών στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας περιεκτικής τράπεζας εισηγήσεων για αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού υπό τη μορφή διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων έγινε με τη συμμετοχή των ιδίων των εκπαιδευτικών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ενισχύει την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Χαιρετίζω την προσπάθεια όλων, όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης και έκδοσης του υλικού αυτού και προσδοκώ ότι αυτό θα αξιοποιηθεί παραγωγικά. Δρ Κυριάκος Πιλλάς Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α Χαιρετισμός Αν. Διευθυντή 9

10 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 10 Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

11 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α.2 - Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με στόχο την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κατ αρχήν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αφ ετέρου αναπτύσσουν ένα συγκροτημένο φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν πραγματική ποιοτική συνεισφορά στη διδακτική πράξη. ια την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη. Το επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό καλύπτει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα παραδείγματα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε σχέση με τη χρήση και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μαθησιακών εργαλείων και περιβαλλόντων υπό τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων, διδακτικών εισηγήσεων, σχεδίων μαθήματος, δραστηριοτήτων ή και απλών οδηγιών χρήσης προγραμμάτων. Η ανάπτυξη του υλικού έγινε από Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς που είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και συντονίζονταν από επιθεωρητή της ειδικότητας ή εκπρόσωπό του και από λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια αρχική βάση εισηγήσεων πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να οικοδομούν ποιοτικές μαθησιακές εφαρμογές, να προβληματιστούν για περαιτέρω τρόπους αποτελεσματικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να προχωρήσουν σε διδακτικές παρεμβάσεις. Η παρούσα πρώτη έκδοση του επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή. Το κάθε βιβλιάριο παρουσιάζει αρχικά ένα αριθμό εισηγήσεων διδακτικών και μαθησιακών εφαρμογών, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά. Στο τρίτο μέρος του βιβλιαρίου, αναπτύσσονται ολοκληρωμένες διδακτικές και μαθησιακές εισηγήσεις οι οποίες συμπληρώνονται με συνοδευτικό υλικό. Το υλικό που αναφέρεται σε κάθε βιβλιάριο βρίσκεται στο ψηφιακό δίσκο που ενσωματώνεται στο τέλος του βιβλιαρίου. Επιπρόσθετα, το υλικό αυτό φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μέσω της οποίας ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση του υλικού, να αποθηκεύει τις εκπαιδευτικές εισηγήσεις που τον ενδιαφέρουν, να αξιολογεί εισηγήσεις και να εμπλουτίζει τη βάση αυτή με δικές του προτάσεις προσαρμόζοντας υφιστάμενες εισηγήσεις ή προτείνοντας νέες. Στόχος είναι η αρχική αυτή δημιουργία υλικού να αποτελέσει μια δυναμική βάση διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η οποία να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και η οποία συνεχώς να εμπλουτίζεται και να διαμορφώνεται βάσει των εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών του κάθε εκπαιδευτικού. Α Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Εισαγωγή σ τη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού 11

12 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 12 Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

13 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α.3 - Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Ομάδα Εργασίας Κωδικός Ομάδας Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ, Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Macromedia Flash 8 Θεωρητικό Πλαίσιο Η ομάδα μας αξιολόγησε τη χρήση του λογισμικού Macromedia Flash 8 στη διδασκαλία μαθημάτων της πληροφορικής. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή πολυμεσικών εφαρμογών που μπορούν να λειτουργούν είτε ανεξάρτητα ως εκτελέσιμα προγράμματα σε ένα υπολογιστή, είτε μέσω του φυλλομετρητή ιστού (web browser) ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες. Το λογισμικό Macromedia Flash 8 διαθέτει τη δική του γλώσσα προγραμματισμού, την ActionScript με την οποία μπορεί να παρέχεται διαδραστικότητα στις εφαρμογές, καθώς και σύνδεσή τους με βάσεις δεδομένων, αρχεία XML και παρουσίαση βίντεο. Τα μέλη της ομάδας είχαν λίγη έως καθόλου εμπειρία με το συγκεκριμένο λογισμικό. Μελετήθηκαν υφιστάμενες εφαρμογές, εγχειρίδια χρήσης και βιβλία για να γίνουν κατανοητές οι δυνατότητες του (όπως αυτές αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο). Διαπιστώθηκε έτσι ότι η αξιοποίηση του Macromedia Flash 8 στη διδακτική διαδικασία της πληροφορικής διαχωρίζεται σε τέσσερεις βασικούς άξονες: 1. Τη δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων (multimedia presentations) για υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας 2. Τη δημιουργία διαδραστικών εργαλείων (interactive tools) παιγνιδιών (games) και προσομοιωτών (simulators) για χρήση από τους μαθητές για κατανόηση συγκεκριμένων εννοιών 3. Τη δημιουργία διαδραστικών εργαλείων αξιολόγησης 4. Τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού από τους ίδιους τους μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος, κυρίως για μάθηση με μικρές εργασίες (project based learning) Ακολούθως, μέσα από συζήτηση εντοπίστηκαν πιθανές εφαρμογές του σε συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος του υμνασίου και του Λυκείου, με βάση τους πιο πάνω άξονες. Προτάθηκαν 36 συνολικά δραστηριότητες που κάλυψαν ολόκληρο το φάσμα του αναλυτικού προγράμματος. Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν 15 από αυτές, με κριτήριο τη δυνατότητα υλοποίησης τους στα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια, αλλά και την ευχέρεια της δοκιμής τους από τα μέλη της ομάδας εργασίας στα μαθήματα που θα δίδασκαν τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά. ια να είναι δυνατή η ανάπτυξη των εφαρμογών στο χρονοδιάγραμμα που δόθηκε, η ευθύνη εκτέλεσης της κάθε μίας δόθηκε σε ένα από τα τρία μέλη της ομάδας με τα άλλα δύο μέλη να έχουν υποστηρικτικό/συμβουλευτικό ρόλο. Έτσι το κάθε μέλος της ομάδας συμμετείχε στη ανάπτυξη και των 15 εφαρμογών (σε 5 εφαρμογές ως υπεύθυνος και στις άλλες 10 ως σύμβουλος). Έγινε προσπάθεια ώστε οι εφαρμογές να είναι όσο το δυνατό γενικές, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν με μικρές αλλαγές και σε άλλες διδακτικές ενότητες (αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα εργαλεία αξιολόγησης, τα παιγνίδια και τους προσομοιωτές). Άλλα εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς αλλαγές σε ενότητες των αναλυτικών προγραμμάτων διαφόρων τάξεων. Α Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας 13

14 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 ια την πλειοψηφία των εφαρμογών, που ανήκουν στους άξονες 1,2 και 3 περιλαμβάνονται οδηγίες για την κατασκευή ή τροποποίηση τους από τον εκπαιδευτικό για χρήση σε άλλες διδακτικές ενότητες (αναμένεται ότι ο εκπαιδευτικός έχει προηγουμένως εξοικειωθεί με τη χρήση του Macromedia Flash 8). Από την εμπειρία που απέκτησε η ομάδα εργασίας μας στη χρήση του Macromedia Flash 8 προκύπτει ότι το λογισμικό αυτό δεν είναι εύκολο στη χρήση, όπως π.χ. ένα πρόγραμμα παρουσιάσεων, αλλά προϋποθέτει γνώσεις πολυμέσων και προγραμματισμού υπολογιστή για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Είναι πολύπλοκο για άμεση χρήση από μαθητές χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση. ενικά δεν αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο με το οποίο ένας εκπαιδευτικός θα δημιουργούσε γρήγορα διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία για την τάξη. Αποτελεί όμως ένα ευέλικτο εργαλείο με το οποίο μπορούν να κατασκευαστούν διαδραστικές εφαρμογές, που κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών και προωθούν την αυτοεκπαίδευση τους, τη συμπλήρωση προαπαιτούμενων γνώσεων χωρίς τη σπατάλη διδακτικού χρόνου από τον εκπαιδευτικό, την εξατομικευμένη εργασία και την ανεξάρτητη μάθηση με το ρυθμό του μαθητή. Η ομάδα εργασίας μας πιστεύει ότι η αξιοποίηση του Macromedia Flash 8 (ή άλλης νεότερης έκδοσης του) στην εκπαίδευση θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα εισήγησης, αξιολόγησης, υλοποίησης και διανομής εφαρμογών: Οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται μια τέτοια εφαρμογή θα εισηγούνται τη δημιουργία της, η οποία αξιολογείται και εάν κριθεί πραγματοποιήσιμη προωθείται για υλοποίηση. Η διανομή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ιστοχώρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Με αυτό τον τρόπο η υλοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα πυρήνα εκπαιδευτικών (του κλάδου της πληροφορικής) με εμπειρία στο Macromedia Flash 8, και όχι απαραίτητα από τον εκπαιδευτικό που χρειάζεται τη συγκεκριμένη εφαρμογή, ενώ η συλλογή τους και η διανομή με συγκεκριμένο τρόπο μειώνει τη σπατάλη χρόνου από τη δημιουργία παρόμοιων εφαρμογών από διάφορους εκπαιδευτικούς και ενθαρρύνει τη χρήση τους από μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών. Α 14 Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

15 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας 15

16 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

17 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β ΜΕΡΟΣ Β 17

18 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

19 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β.1 - Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων Δραστηριότητα 1 Τίτλος Δραστηριότητας Διαδραστικό παιγνίδι ερωτήσεων σε θέματα Πληροφορικής «Ο εκατομμυριούχος» Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας ΝΑΙ Δραστηριότητα 2 Έλεγχος γνώσεων με «Drag & Drop» εικονιδίων ΝΑΙ Δραστηριότητα 3 Ανακάλυψη των Βασικών Λειτουργιών του Υπολογιστή και Προσομοιωτής Εκτέλεσης του προγράμματος (είσοδος/επεξεργασία/έξοδος/αποθήκευση/πρόγραμμα) ΝΑΙ Δραστηριότητα 4 Εφαρμογή εκμάθησης χρήσης του ποντικιού ΝΑΙ Δραστηριότητα 5 Οδηγός χρήσης εφαρμογής (π.χ Word/Excel/Powerpoint) με βίντεο και οδηγίες σε ελληνικό κείμενο. ΝΑΙ Δραστηριότητα 6 Προσομοιωτής Διαδικασίας Αποθήκευσης και Ανάκλησης Αρχείου (File/Open/Save/Save As) ΝΑΙ Δραστηριότητα 7 Προσομοιωτής για Μορφοποίηση Κειμένου (Bold/Italics/ Underline) ΝΑΙ Δραστηριότητα 8 Προσομοιωτής για επιλογή κελιού/περιοχής κελιών/ σειράς/στήλης και εισαγωγή δεδομένων στο φύλλο υπολογισμού Excel ΟΧΙ Δραστηριότητα 9 Προσομοιωτής για εισαγωγή τύπων/συναρτήσεων στο υπολογιστικό φύλλο Excel ΟΧΙ Δραστηριότητα 10 Προσομοιωτής για εισαγωγή τύπων με απόλυτες αναφορές στο υπολογιστικό φύλλο Excel ΟΧΙ Β Δραστηριότητα 11 Διαδραστικό παιγνίδι για τοπικά δίκτυα ΗΥ (δείχνει μεταφορά δεδομένων και επιτρέπει στο μαθητή να διακόψει συνδέσεις και να σβήσεις ΗΥ για να διαπιστώσει τα αποτελέσματα) ΟΧΙ Δραστηριότητα 12 Διαδραστικό παιγνίδι «Drag & Drop» για σύνδεση δύο Υπολογιστών ΟΧΙ Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 19

20 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Δραστηριότητα 13 Τίτλος Δραστηριότητας Κατασκευή ενός υπολογιστή για συγκεκριμένη χρήση με «Drag & Drop» τοποθέτηση εξαρτημάτων του ΗΥ Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας ΟΧΙ Δραστηριότητα 14 Διαδραστική εφαρμογή για αναγνώριση και κατανόηση των μερών της ΚΜΕ ΝΑΙ Δραστηριότητα 15 Δραστηριότητα 16 Δραστηριότητα 17 Δραστηριότητα 18 Μετρητής αριθμητικών συστημάτων (Δεκαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Δυαδικό) για κατανόηση του τρόπου αποθήκευσης στον ΗΥ Διαδραστικό παιγνίδι-εφαρμογή για αναπαράσταση χαρακτήρων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή από δυαδικό σε ASCII/EBCDIC/UNICODE και αντίστροφα Διαδραστική εφαρμογή για τη δημιουργία γραφικής παράστασης στο υπολογιστικό φύλλο Excel με βοήθεια όταν το ποντίκι μετακινηθεί σε «ζεστή» περιοχή (Hot Area) Οδηγός δημιουργίας παρουσίασης στην εφαρμογή Powerpoint ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Δραστηριότητα 19 Δραστηριότητα 20 Ταινία κινουμένων σχεδίων (animation) για τους κινδύνους που επιφυλάσσει στον υπολογιστή η μετάδοση ενός υιού (virus) Δημιουργία διαγνωστικού σύντομης διάρκειας μέσω εφαρμογής Macromedia Flash 8 συνδεδεμένης με βάση δεδομένων ΝΑΙ ΟΧΙ Δραστηριότητα 21 Αντικείμενο για αυτοαξιολόγηση των μαθητών ΝΑΙ Δραστηριότητα 22 Εφαρμογή-εργαλείο για δημιουργία λογικού διαγράμματος για ένα πρόβλημα με δυνατότητα «Drag & Drop» των σχημάτων και σύνδεσή τους με βέλη. ΟΧΙ Β Δραστηριότητα 23 Εφαρμογή για χρήση στην προκαταρκτική εκτέλεση λογικού διαγράμματος με είσοδο/έξοδο και ένδειξη μεταβλητών ΟΧΙ Δραστηριότητα 24 Προσομοιωτής για τη συγγραφή και εκτέλεση προγράμματος στη Visual Basic (μεταβλητές/σταθερές/ εκφράσεις/εντολή εκχώρησης) ΝΑΙ 20 Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

21 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Δραστηριότητα 25 Δραστηριότητα 26 Δραστηριότητα 27 Τίτλος Δραστηριότητας Προσομοιωτής για την συγγραφή και εκτέλεση προγράμματος στη Visual Basic/Pascal για εντολή διακλάδωσης (IF THEN- ELSE) με αντίστοιχο λογικό διάγραμμα Προσομοιωτής για τη συγγραφή και εκτέλεση προγράμματος στην Pascal για χρήση των εντολών επανάληψης (For- do, While-do ή Repeat-until) με αντίστοιχα λογικά διαγράμματα Η λειτουργία απλών αλγορίθμων ταξινόμησης με είσοδο δεδομένων από το χρήστη και προκαταρκτική εκτέλεση Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Δραστηριότητα 28 Δημιουργία πολυμεσικού λογότυπου με κίνηση και ήχο και εισαγωγή του σε ιστοσελίδα ΝΑΙ Δραστηριότητα 29 Δημιουργία απλού διαδραστικού παιγνιδιού σε Flash 8 (actionscript) (π.χ. πιγνκ-πογκ) ΟΧΙ Δραστηριότητα 30 Εμφάνιση δεδομένων από βάση δεδομένων σε ιστοσελίδα ΝΑΙ Δραστηριότητα 31 Κατασκευή περιβάλλοντος για παρουσίαση βίντεο σε ιστοσελίδα ΟΧΙ Δραστηριότητα 32 Χρήση Macromedia Flash 8 για επιλογή τραγουδιού από λίστα και playback ΟΧΙ Δραστηριότητα 33 Κατασκευή από το μαθητή σελίδας Login σε ιστοσελίδα ΟΧΙ Δραστηριότητα 34 Κατασκευή μετρητή επισκεπτών σε ιστοσελίδα με γραφικά στη θέση των αριθμών ΟΧΙ Δραστηριότητα 35 Κατασκευή από μαθητή ενός Παζλ με ήχο για επιτυχία/ αποτυχία (drag & drop εικόνων) ΟΧΙ Β Δραστηριότητα 36 Δημιουργία μικρής πολυμεσικής εφαρμογής ΝΑΙ Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 21

22 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β 22 Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

23 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Διαδραστικό παιγνίδι ερωτήσεων σε θέματα Πληροφορικής «Ο εκατομμυριούχος» Β, υμνασίου Βασικές Έννοιες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι επαναληπτική και μπορεί να γίνει στο τέλος της ενότητας «Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες του Η/Υ» για τη Β τάξη, ή στην αρχή πριν ο εκπαιδευτικός αρχίσει να παραδίδει τις εισαγωγικές έννοιες για την τάξη. Οι ερωτήσεις στη δραστηριότητα αυτή καλύπτουν ένα φάσμα θεμάτων που αναφέρονται στα ακόλουθα: Αρχιτεκτονική του Η/Υ, ΚΜΕ, Περιφερειακές μονάδες, Κάρτες επέκτασης, Μνήμη, Αναπαράσταση δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα κλπ. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξέταση (Β τάξη) ή η υπενθύμιση ( τάξη) με ένα ευχάριστο τρόπο των εννοιών που έχουν κατανοηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ενότητας (Β τάξη), ή θα έπρεπε να έχουν εμπεδωθεί από την προηγούμενη χρονιά ( τάξη). Ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και να προσπαθήσουν να λύσουν τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα εμφανίζονται στην οθόνη τους μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο (περίπου 15 ερωτήσεις σε 15 λεπτά). Το σύστημα αυτό θα δίδει στους μαθητές το προνόμιο τριών βοηθειών (50-50), και στο τέλος θα δίδει στο μαθητή την τελική του βαθμολογία. Η δραστηριότητα αυτή θα εξελιχθεί με το λογισμικό Macromedia Flash 8. Σύντομη περιγραφή στην εισαγωγή περισσότερων ερωτήσεων ή ακόμη και ερωτήσεων από άλλες ενότητες θα συμπεριλαμβάνεται στο εγχειρίδιο χρήσης για τον εκπαιδευτικό. Αναμενόμενα Παραδοτέα Εργαλείο εφαρμογής με οδηγό χρήσης για τον εκπαιδευτικό. ΝΑΙ Παιγνίδι, διαδραστικό, βασικές έννοιες, αρχιτεκτονική, ΚΜΕ, περιφερειακά, μνήμη, κάρτες επέκτασης, λειτουργικά συστήματα, Flash Macromedia Flash 8, Macromedia Flash Player 8 Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 23

24 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2 Β Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Έλεγχος γνώσεων με «Drag & Drop» εικονιδίων Α, Β, υμνασίου Βασικές έννοιες της τεχνολογίας της Πληροφορικής [Α.1.3, Β1.1, Β1.2,.1] Η ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται στα αναλυτικά προγράμματα της Α, Β και υμνασίου Η δραστηριότητα που περιγράφεται πιο κάτω μπορεί να έχει εφαρμογή και στις τρεις τάξεις σε διαφορετικά επίπεδα εισαγωγής/εμβάθυνσης της ύλης αλλά και διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας που ανταποκρίνονται στην ηλικία και τις ήδη αποκτημένες γνώσεις των μαθητών από προηγούμενες τάξεις Η δραστηριότητα που προτείνεται μπορεί να διαδραματίσει διπλό ρόλο διαδραστική εκμάθηση αλλά και εξέταση με έλεγχο γνώσεων και κατανόησης του διδακτέου αντικειμένου από τους μαθητές. Ο διδάσκων αφού επεξηγήσει τη σημασία και τις διαφορές του υλικού μπορεί να χρησιμοποιήσει ασκήσεις εμπέδωσης και εξέτασης ώστε να βεβαιωθεί για την κατανόηση του διδακτέου υλικού. Σε πρώτο στάδιο θα μπορεί να δώσει συγκεκριμένες ασκήσεις στις οποίες θα πρέπει να εξασκηθούν οι μαθητές και οι οποίες θα καλύπτουν το φάσμα της διδακτέας ύλης. Σε δεύτερο στάδιο μπορεί να αφήσει ελεύθερους τους μαθητές να επιλέγουν από συγκεκριμένες ασκήσεις με υψηλότερο δείκτη δυσκολίας για περαιτέρω εμπέδωση. Διαδραστική Εκμάθηση Παραδείγματα Στις μονάδες εισόδου και εξόδου η άσκηση μπορεί να έχει τη μορφή εικονιδίων των συσκευών και ο μαθητής να πρέπει να τις διαχωρίσει στις δύο κατηγορίες με τη χρήση «Drag & Drop». Στην περίπτωση που ο μαθητής περιπέσει σε λάθος να εμφανίζεται επεξηγηματικό μήνυμα για την ιδιότητα της μονάδας και να του δίνεται η ευκαιρία να ξαναδοκιμάσει να την κατηγοριοποιήσει. Στη βοηθητική μνήμη όπου ο μαθητής θα πρέπει όχι μόνο να ξεχωρίζει τα είδη και τα αποθηκευτικά μέσα αλλά και να μπορεί να αντιλαμβάνεται τη χωρητικότητα, η άσκηση μπορεί να έχει εικονίδια αρχείων όπου θα φαίνεται και ο όγκος των δεδομένων και να πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη βοηθητική μνήμη ώστε να το αποθηκεύσει. Στην περίπτωση που ο μαθητής περιπέσει σε λάθος να εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα για την έλλειψη χωρητικότητας ή μήνυμα για το πλεόνασμα χώρου το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μήπως χρειάζεται σε άλλη περίπτωση. Εξέταση Παραδείγματα Παρόμοιου τύπου ασκήσεις ώστε να είναι γνωστές οπτικά στο μαθητή αλλά και άλλες με υψηλότερο δείκτη δυσκολίας χωρίς τα επεξηγηματικά μηνύματα αλλά με την ευκαιρία περιορισμένου αριθμού επαναληπτικών προσπαθειών μπορούν να αποτελέσουν μορφή εξέτασης για την αποκόμιση γνώσεων από το μαθητή ή και επανάληψης πριν από διαγώνισμα. Οι ασκήσεις θα δημιουργηθούν στο λογισμικό Macromedia Flash 8 και οι μαθητές θα τις χρησιμοποιούν σε ολοκληρωμένη μορφή εφαρμογής. Αναμενόμενα Παραδοτέα Ολοκληρωμένη εφαρμογή με δυνατότητα τροποποίησης ή προσθήκης και εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό, επεξηγηματικό για τις τροποποιήσεις/προσθήκες. 24 Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

25 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* ΝΑΙ Drag & Drop, βασικές έννοιες, υλικό, διαγνωστικό, μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου, μνήμη, αποθήκευση, Flash Macromedia Flash 8, Macromedia Flash Player 8 * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 25

26 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3 Β Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Ανακάλυψη των Βασικών Λειτουργιών του Υπολογιστή και Προσομοιωτής Εκτέλεσης του προγράμματος (είσοδος/επεξεργασία/έξοδος/αποθήκευση/πρόγραμμα) Α, υμνασίου / Α Λυκείου Βασικές Λειτουργίες του Υπολογιστή (Α.1.1), Επανάληψη εννοιών (.1.1), Δεδομένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές (Α.1) Δεδομένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές (Α.1), Βασικές Λειτουργίες του Υπολογιστή (Α.1.1), Επανάληψη εννοιών (.1.1) Στην ενότητα Α.1.1 της Α υμνασίου ο μαθητής θα πρέπει να κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (είσοδος δεδομένων, επεξεργασία με βάση κάποιο πρόγραμμα, αποθήκευση και έξοδος πληροφοριών). Αυτή η γνώση είναι τόσο ουσιαστική που γίνεται υπενθύμιση και στη υμνασίου και Α Λυκείου, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπου χρειάζεται. ια τη βοήθεια στην επεξήγηση από τον καθηγητή και της κατανόησης από το μαθητή θα ήταν χρήσιμη η προσέγγιση με κατευθυνόμενη ανακάλυψη καθώς και με παραδείγματα ώστε να ενισχύεται η εμπέδωση από το μαθητή. ια το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί η διαδραστικότητα (interactivity) του Flash για τη δημιουργία ενός εργαλείου που θα δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να ανακαλύψει τις βασικές λειτουργίες, αλλά και να τις εμπεδώσει μέσα από παραδείγματα. Το εργαλείο θα επιτρέπει την επιλογή από μια λίστα με διάφορες επιλογές των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή. Όταν επιλεγεί μια ορθή λειτουργία, αυτή θα εμφανίζεται σε ένα διάγραμμα, ενώ για κάθε επιλογή θα δίνεται από το εργαλείο επεξήγηση ή σχόλιο. Στη συνέχεια θα επιλέγεται από μικρό κατάλογο ένα «πρόγραμμα» και να το «εκτελέσει», καθορίζοντας την είσοδο και παρατηρώντας την επεξεργασία, την αποθήκευση και έξοδο. Ο εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το εργαλείο, αλλάζοντας τις επιλογές και το μήνυμα που θα εμφανίζεται για την κάθε επιλογή, καθώς και τα «προγράμματα», και την «επεξεργασία». Κατά τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας οι μαθητές μπορούν είτε να εργαστούν ατομικά, είτε σε ομάδες των 2 3 στους υπολογιστές, ενώ ο καθηγητής παρακολουθεί και καθοδηγεί όπου χρειάζεται. Η μαθησιακή διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να συμπληρώσουν τον κύκλο επεξεργασίας. Ο καθηγητής μπορεί να μετατρέψει τη διαδικασία σε διαγωνισμό για την ομάδα μαθητών που θα ανακαλύψει τις λειτουργίες του υπολογιστή, κάνοντας τα λιγότερα λάθη. Στη συνέχεια οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα «πρόγραμμα», να συμπληρώσουν δεδομένα στην «είσοδο» του διαγράμματος και να παρατηρήσουν την επεξεργασία, την αποθήκευση και την έξοδο, ώστε να εμπεδωθεί ότι το ίδιο πρόγραμμα με διαφορετικά δεδομένα δίνει διαφορετικές πληροφορίες, αλλά και ότι τα ίδια δεδομένα με διαφορετικό πρόγραμμα δίνουν διαφορετικές πληροφορίες. Αναμενόμενα Παραδοτέα Εργαλείο δημιουργημένο σε λογισμικό Flash. Προτεινόμενη σειρά δραστηριοτήτων για την Α υμνασίου. Ενδεικτικές ασκήσεις για την Α υμνασίου. Οδηγός χρήσης για τον εκπαιδευτικό που να περιλαμβάνει και οδηγίες για τροποποίηση των επιλογών και την εισαγωγή δικών του «προγραμμάτων». 26 Εργαλείο: MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo DREAMWEAVER 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Χημεία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Bιολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Νέα Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Kidspiration V.2.1 Storybook Weaver Deluxe V.2.0 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Θρησκευτικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα