Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο"

Transcript

1 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Φθινόπωρο 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό»για την Προγραμματική Περίοδο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 Συγγραφή υλικού Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης () Ιρένα Δαμιανού, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μαρία Χρίστου, Καθηγήτρια Πληροφορικής Εποπτεία υλικού Ομάδα Εποπτείας Πληροφορικής Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Μάριος Μιλτιάδου, Επιθεωρητής Πληροφορικής Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Αναστασία Οικονόμου, Προϊστάμενη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Επιμέλεια υλικού Ιρένα Δαμιανού ενικός συντονισμός - Επιμέλεια Αναστασία Οικονόμου

3 Κώδικας Δεοντολογίας Η άντληση πληροφοριών, η χρήση και ο πολλαπλασιασμός υλικού από το παρόν βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο* (CD/DVD) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων: Η χρήση του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) υπόκειται στις διατάξεις των κυπριακών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, μελέτης, ή πραγματοποίησης διδασκαλίας, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς. H χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή του υλικού, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτό βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD), οι οποίες εκφράζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο χρήστης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημιά του χρήστη από τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται είτε στο βιβλιάριο είτε στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των προταθέντων δικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Ακόμη ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας των προταθέντων δικτυακών τόπων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε των προταθέντων δικτυακών τόπων, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ αυτούς. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες φιλοξενούνται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD), εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ ανάγκη την άποψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή τροποποίηση των προταθέντων δικτυακών τόπων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται και η χρήση του πρέπει να ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 * Το επιμορφωτικό υλικό του βιβλιαρίου, μαζί με επιπρόσθετο υλικό, βρίσκεται στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD)

4

5 Περιεχόμενα Μέρος Α 9 Χαιρετισμός Δρ Κυριάκος Πιλλάς, Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 11 Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 13 Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Μέρος Β 17 Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 19 Εισηγήσεις για Δραστηριότητες Μέρος 53 Συνοπτικός Πίνακας Αναπτυγμένων Δραστηριοτήτων 55 Αναπτυγμένες Δραστηριότητες

6 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

7 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α ΜΕΡΟΣ Α 7

8 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

9 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α.1 - Χαιρετισμός Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, πέρα από την ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, έχει επηρεάσει ουσιαστικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα μάθησης αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθοδολογιών και τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών μας ως ενισχυτικά μέσα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Η έκδοση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς εκδόσεων που καλύπτουν διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, φιλοδοξεί να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία. Η βοήθεια συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών και εισηγήσεων για αξιοποίηση των εργαλείων αυτών στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας περιεκτικής τράπεζας εισηγήσεων για αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού υπό τη μορφή διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων έγινε με τη συμμετοχή των ιδίων των εκπαιδευτικών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ενισχύει την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Χαιρετίζω την προσπάθεια όλων, όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης και έκδοσης του υλικού αυτού και προσδοκώ ότι αυτό θα αξιοποιηθεί παραγωγικά. Δρ Κυριάκος Πιλλάς Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α Χαιρετισμός Αν. Διευθυντή 9

10 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 10 Εργαλείο: Διαδίκτυο

11 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α.2 - Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με στόχο την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κατ αρχήν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αφ ετέρου αναπτύσσουν ένα συγκροτημένο φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν πραγματική ποιοτική συνεισφορά στη διδακτική πράξη. ια την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη. Το επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό καλύπτει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα παραδείγματα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε σχέση με τη χρήση και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μαθησιακών εργαλείων και περιβαλλόντων υπό τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων, διδακτικών εισηγήσεων, σχεδίων μαθήματος, δραστηριοτήτων ή και απλών οδηγιών χρήσης προγραμμάτων. Η ανάπτυξη του υλικού έγινε από Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς που είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και συντονίζονταν από επιθεωρητή της ειδικότητας ή εκπρόσωπό του και από λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια αρχική βάση εισηγήσεων πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να οικοδομούν ποιοτικές μαθησιακές εφαρμογές, να προβληματιστούν για περαιτέρω τρόπους αποτελεσματικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να προχωρήσουν σε διδακτικές παρεμβάσεις. Η παρούσα πρώτη έκδοση του επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή. Το κάθε βιβλιάριο παρουσιάζει αρχικά ένα αριθμό εισηγήσεων διδακτικών και μαθησιακών εφαρμογών, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά. Στο τρίτο μέρος του βιβλιαρίου, αναπτύσσονται ολοκληρωμένες διδακτικές και μαθησιακές εισηγήσεις οι οποίες συμπληρώνονται με συνοδευτικό υλικό. Το υλικό που αναφέρεται σε κάθε βιβλιάριο βρίσκεται στο ψηφιακό δίσκο που ενσωματώνεται στο τέλος του βιβλιαρίου. Επιπρόσθετα, το υλικό αυτό φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μέσω της οποίας ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση του υλικού, να αποθηκεύει τις εκπαιδευτικές εισηγήσεις που τον ενδιαφέρουν, να αξιολογεί εισηγήσεις και να εμπλουτίζει τη βάση αυτή με δικές του προτάσεις προσαρμόζοντας υφιστάμενες εισηγήσεις ή προτείνοντας νέες. Στόχος είναι η αρχική αυτή δημιουργία υλικού να αποτελέσει μια δυναμική βάση διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η οποία να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και η οποία συνεχώς να εμπλουτίζεται και να διαμορφώνεται βάσει των εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών του κάθε εκπαιδευτικού. Α Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Εισαγωγή σ τη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού 11

12 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 12 Εργαλείο: Διαδίκτυο

13 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Α.3 - Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Ομάδα Εργασίας Κωδικός Ομάδας Εργαλείο Θεωρητικό Πλαίσιο Πληροφορική Διαδίκτυο Οι νέες τεχνολογίες και η πραγματική επανάσταση που αυτές προκαλούν επηρεάζει τόσο τις δραστηριότητες που διασυνδέονται με την εργασία, όσο και αυτές που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η εκπαίδευση δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, απαθής από αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πρώτο επειδή ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης πρέπει να αναπροσαρμόζεται με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις και δεύτερο επειδή ο υπολογιστής μπορεί πολύ εύκολα να ενταχθεί στη διδασκαλία ως εργαλείο διδασκαλίας αναβαθμίζοντας ποιοτικά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι τεχνολογικά καταρτισμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε εκατομμύρια πηγές μέσα από το διαδίκτυο. Επομένως η δυναμική ένταξη της πληροφορικής στη μάθηση και στο σχεδιασμό ανάλογων μαθησιακών δραστηριοτήτων είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Η αλληλοεπίδραση είναι έντονη με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι η τεχνολογία έγινε πια ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης ικανό να βοηθήσει στη μάθηση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων με τη διαδικασία της μάθησης να παίρνει χαρακτήρα εργαστηριακό και βιωματικό. Όσον αφορά την πληροφορική ως μάθημα ο σκοπός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί είναι να συμβάλουν στην ένταξη του διαδικτύου ως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού προγράμματος, τόσο για το γυμνάσιο όσο και για το λύκειο. Πλέον το διαδίκτυο δεν είναι απλά ένα κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος που πρέπει να διδαχθεί αλλά ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην μάθηση των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων του μαθήματος. Οι δραστηριότητες έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να προωθήσει την ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην μαθησιακή διδασκαλία και στην ανακάλυψη από τον ίδιο το μαθητή - της καινούργιας γνώσης. Ο μαθητής δεν είναι πλέον παθητικός δέκτης αλλά εμπλέκεται ενεργά με εργαλείο το διαδίκτυο στη διερεύνηση και στην ανακάλυψη της νέας γνώσης. Έτσι μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα ότι το διαδίκτυο δεν είναι απλά ένα εργαλείο που μπορεί να αντλήσει άμεσα εκατομμύρια πληροφορίες αλλά μπορεί και να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο μάθησης ενεργά με πρακτικές εφαρμογές. Μαζί και με τις δραστηριότητες που προτείνονται έχουν επίσης ενσωματωθεί φιλμάκια, προσομοιώσεις, διαγράμματα, εκπαιδευτικά κουΐζ και εκπαιδευτικά παιγνίδια για να βοηθήσουν τους μαθητές να αφομοιώσουν καλύτερα τις πληροφορίες και δίνουν επιπλέον πηγές στον εκπαιδευτικό. Α Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας 13

14 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

15 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β ΜΕΡΟΣ Β 15

16 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείο: Διαδίκτυο

17 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β.1 - Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων Τίτλος Δραστηριότητας Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας Δραστηριότητα 1 Ιστορία των Υπολογιστών ΟΧΙ Δραστηριότητα 2 Δίκτυα Τοπολογία Αστέρας ΝΑΙ Δραστηριότητα 3 Τι είναι δίκτυο Προσομοίωση Δικτύου ΝΑΙ Δραστηριότητα 4 Κύκλος Ανάπτυξης Συστημάτων ΝΑΙ Δραστηριότητα 5 Προγραμμάτισε το Ρομπότ ΝΑΙ Δραστηριότητα 6 Συνθετική Εργασία με τη Χρήση του Διαδικτύου ΟΧΙ Δραστηριότητα 7 Τι είναι το Διαδίκτυο ΟΧΙ Δραστηριότητα 8 Βοήθημα Λεξικά Όρων ΟΧΙ Δραστηριότητα 9 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας - html ΟΧΙ Δραστηριότητα 10 Εργαλείο Έρευνας για Σχέδια Μαθημάτων ΟΧΙ Δραστηριότητα 11 Μονάδες Εισόδου και Εξόδου ΟΧΙ Δραστηριότητα 12 Εισαγωγή στην έννοια των Πολυμέσων ΝΑΙ Δραστηριότητα 13 Τελική Εργασία Pascal ΟΧΙ Β Δραστηριότητα 14 Επανάληψη στη Visual Basic ΟΧΙ Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 17

18 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Τίτλος Δραστηριότητας Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας Δραστηριότητα 15 Επανάληψη στον επεξεργαστή κειμένου ΝΑΙ Δραστηριότητα 16 Επανάληψη στον επεξεργαστή κειμένου ΝΑΙ Δραστηριότητα 17 Το φαινόμενο της Πειρατείας ΟΧΙ Δραστηριότητα 18 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης, Ταξινόμηση Φυσαλίδας (Bubblesort) ΝΑΙ Δραστηριότητα 19 Αλγόριθμοι Αναζήτησης, Σειριακή Αναζήτηση ΝΑΙ Δραστηριότητα 20 Υιοί Υπολογιστών (Computer Viruses) ΝΑΙ Δραστηριότητα 21 Εφαρμογές Διαδικτύου ΝΑΙ Δραστηριότητα 22 Εργονομία ΝΑΙ Δραστηριότητα 23 Δεδομένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές ΟΧΙ Δραστηριότητα 24 Internet, E-Commerce ΟΧΙ Δραστηριότητα 25 Επανάληψη Εννοιών Βάσης Δεδομένων ΝΑΙ Δραστηριότητα 26 Δομή διακλάδωσης IF/THEN/ELSE ΝΑΙ Δραστηριότητα 27 Επανάληψη Υπολογιστικά Φύλλα ΝΑΙ Β Δραστηριότητα 28 Μουσείο Ιστορίας Υπολογιστών (Computer History Museum) ΟΧΙ Δραστηριότητα 29 Δημιουργία timeline ΟΧΙ Δραστηριότητα 30 Δημιουργία Εξώφυλλων ΟΧΙ 18 Εργαλείο: Διαδίκτυο

19 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Πληροφορική Ιστορία των Υπολογιστών - Επανάληψη Α υμνασίου Ενότητα Ιστορία των Υπολογιστών (Βιβλίο Πληροφορική υμνασίου, Κεφάλαιο 1, Σελίδες 7-17) Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Στόχος του μαθήματος αυτού είναι οι μαθητές να: νωρίσουν και να κατανοήσουν τις προσπάθειες του ανθρώπου για την κατασκευή αυτόματων μηχανών Κατανοήσουν τη σημασία της τεχνολογίας και την ραγδαία εξέλιξη της ειδικότερα όσον αφορά την πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η προτεινόμενη δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της ενότητας για την Ιστορία των Υπολογιστών. Σκοπό έχει: Α) να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να επαναφέρουν και να οργανώσουν τη γνώση που απόκτησαν για το θέμα έχοντας ταυτόχρονα και μια πρώτη επαφή με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ως χρήστες του διαδικτύου. Β) να δώσει στον εκπαιδευτικό την ευκαιρία να αξιολογήσει κατά πόσο οι μαθητές έχουν κατανοήσει τις έννοιες που δίδαξε. OXI Τεχνολογία, ιστορία, υπολογιστές, εξέλιξη, babbage, eniac Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 19

20 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Πληροφορική Τοπολογία Αστέρα - Δίκτυα Α υμνασίου Ενότητα Δίκτυα (Βιβλίο Πληροφορική υμνασίου Κεφάλαιο 10 Σελίδες ) Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Στόχος του μαθήματος αυτού είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την τοπολογία αστέρα για τα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η συγκεκριμένη απεικόνιση (animation) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για την κατανόηση της τοπολογίας αστέρας. Με τη χρήση της απεικόνισης ο μαθητής θα μπορέσει πιο εύκολα να κατανοήσει τη συγκεκριμένη τοπολογία και να καταλάβει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την επόμενη δραστηριότητα που περιγράφεται πιο κάτω για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος. NAI Δίκτυα, Τοπολογία Αστέρα, server, hub, switch Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β 20 Εργαλείο: Διαδίκτυο

21 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Πληροφορική Τι είναι δίκτυο Προσομοίωση Δικτύου Α υμνασίου Ενότητα Δίκτυα (Βιβλίο Πληροφορική υμνασίου Κεφάλαιο 10 Σελίδες ) Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο μαθητής τι είναι δίκτυο και τι εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την κατασκευή του. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως συνέχεια της δραστηριότητας _Π1_2, όπου ο μαθητής μαθαίνει για τις διάφορες τοπολογίες δικτύου. Έχοντας κατά νου τη δυσκολία του μαθητή να κατανοήσει τις έννοιες των δικτύων υπολογιστών η μαθησιακή δραστηριότητα που προτείνεται έχει σκοπό να βοηθήσει το μαθητή να σχηματίσει μια καθαρή εικόνα για το τι είναι τα δίκτυα των υπολογιστών πως αυτά μπορεί να δημιουργηθούν και τι εξοπλισμός χρειάζεται για την κατασκευή τους. Ο καθηγητής μπορεί μέσω της προσομοίωσης να κατασκευάσει ένα δίκτυο, όπως π.χ. το δίκτυο του εργαστηρίου και να δείξει διαγραμματικά τι ακριβώς χρειάζεται όσον αφορά εξοπλισμό και καλωδίωση. Επίσης θα γίνει και επανάληψη /εφαρμογή της τοπολογίας αστέρα ΝΑΙ Δίκτυα, Τοπολογία Αστέρα, server, hub, switch, προσομοίωση, router, καλώδια Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 21

22 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 4 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Πληροφορική Κύκλος Ανάπτυξης Συστημάτων Β Λυκείου Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες στην Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Σκοπός της δραστηριότητας είναι ο μαθητής να κατανοήσει τη σπουδαιότητα του κύκλου ανάπτυξης μιας μηχανογραφημένης εφαρμογής και να έρθει σε μια πρώτη επαφή με τα στάδια που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού συστήματος. Με το τέλος της δραστηριότητας ο μαθητής θα πρέπει να καταλάβει ότι όλα τα σταδία είναι εξίσου σημαντικά και συμβάλουν άμεσα στην επιτυχία ενός πληροφοριακού συστήματος. ΝΑΙ Κύκλος Ανάπτυξης, Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη Συστημάτων, Υλοποίηση Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β 22 Εργαλείο: Διαδίκτυο

23 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 5 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Πληροφορική Προγραμμάτισε το Ρομπότ υμνασίου Ενότητα Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (Κεφάλαιο 11.3 Πληροφορική υμνασίου - Βουτηράς) Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει μια πρώτη εισαγωγή στις έννοιες του προγραμματισμού και να κατανοήσει ο μαθητής μέσα από το παιγνίδι τις εντολές, τη δομή και τη σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί για τη δημιουργία ενός σωστού προγράμματος. Η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση στην εισαγωγή στις έννοιες του προγραμματισμού. Το εκπαιδευτικό αυτό παιγνίδι προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να δώσει ο ίδιος εντολές και να προγραμματίσει το ρομπότ ούτως ώστε να πάρει τα απόβλητα και να τα πετάξει στο καλάθι. Ο ίδιος ο μαθητής πρέπει να σκεφτεί και να βάλει σε μια λογική σειρά τις εντολές ούτως ώστε να πετύχει το στόχο του. Με αυτό το τρόπο θα μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα την οργάνωση, τη δομή και τη σειρά που πρέπει να ακολουθεί για τη δημιουργία ενός προγράμματος. ΝΑΙ Εκπαιδευτικό Παιγνίδι, έννοιες προγραμματισμού, εντολή, δομή, πρόγραμμα, λογική σειρά Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 23

24 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 6 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Πληροφορική Συνθετική Εργασία με τη Χρήση του Διαδικτύου Α υμνασίου Τελική Εργασία (Χρήση Διαδικτύου) Στόχος του μαθήματος είναι ο μαθητής να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και ικανότητες που απεκόμισε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτος για να δημιουργήσει μια συνθετική εργασία. Η δραστηριότητα προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο ως μέσο έρευνας και άντλησης πληροφοριών. Η κύρια ιστοσελίδα webquest.org μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για εξεύρεση διαφόρων θεμάτων για συνθετική εργασία. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιηθεί η λέξη computers για ερεύνα θα εμφανιστεί ένας κατάλογος από διάφορα θέματα που αφορούν την πληροφορική. ια κάθε webquest υπάρχει πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής. Παρόλο που η ιστοσελίδα είναι στα Αγγλικά μπορεί εύκολα να μεταφραστεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος. ΟΧΙ Διαδίκτυο, Έρευνα, Συνθετική Εργασία, webquest Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β 24 Εργαλείο: Διαδίκτυο

25 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 7 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Πληροφορική Τι είναι το Διαδίκτυο Α υμνασίου Ενότητα Ενότητα Διαδίκτυο Βιβλίο Πληροφορική υμνασίου Κεφάλαιο 10 σελίδα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Στόχος του μαθήματος είναι ο μαθητής να κάνει μια πρώτη επαφή με την έννοια Διαδίκτυο, τη δομή του και τη λειτουργία του. Η προτεινόμενη απεικόνιση (animation) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για την κατανόηση της λειτουργίας του διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της απεικόνισης ο καθηγητής θα πρέπει να εξηγά στο μαθητή τα διάφορα στάδια. Θα γίνει παρουσίαση σε όλη τη τάξη μέσω του βιντεοπροβολέα για να ακολουθήσει η διδασκαλία του μαθήματος βασισμένη στην αφόρμηση. Στο τέλος του μαθήματος ο μαθητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει κάποιες βασικές έννοιες όπως http, www, web server, κτλ. Με το τέλος της παρουσίασης θα μπορεί ο μαθητής πρακτικά να καλέσει την προτεινόμενη ιστοσελίδα γράφοντας τη διεύθυνση σε ένα φυλλομετρητή (browser) και να δοκιμάσει από μόνος του να τρέξει την flash απεικόνιση. ΟΧΙ Διαδίκτυο, http, www, web server, animation, λειτουργία διαδικτύου Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 25

26 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 8 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Πληροφορική Βοήθημα Λεξικά Όρων Όλες οι τάξεις Λεξικά Όρων Οι προτεινόμενες ιστοσελίδες απευθύνονται και προς τους μαθητές και προς τους εκπαιδευτικούς. Οι προτεινόμενες ιστοσελίδες προσφέρουν σύνδεση σε διάφορα λεξικά με όρους πληροφορικής, γλωσσάριο λειτουργικών συστημάτων, λεξικό όρων διαδικτύου με μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά και το ανάποδο. Οι ιστοσελίδες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικό υλικό, αλλά μπορούν επίσης να ενταχθούν και στην ενότητα της διδασκαλίας του διαδικτύου ως παράδειγμα των πληροφοριών που μπορούμε να αντλήσουμε μέσα από το διαδίκτυο ΟΧΙ Λεξικό Όρων Πληροφορικής, μετάφραση όρων Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 26 Εργαλείο: Διαδίκτυο

27 Ομάδα Εργασίας: Πληροφορική Μέσης ενικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 9 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Πληροφορική Σχεδιασμός Ιστοσελίδας - html Β Λυκείου Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Δημιουργία Ιστοσελίδας Το σκεπτικό για την εισαγωγή της σελίδας αυτής είναι να δώσει στο μαθητή την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δοκιμάσει on-line Εργαλείο για επιμόρφωση και εκμάθηση διάφορων θεμάτων που τον/την ενδιαφέρουν. Επίσης θα φέρει σε επαφή το μαθητή με έννοιες όπως εξ αποστάσεως μάθηση on-line σεμινάρια. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η on-line παρακολούθηση του μαθήματος για html και παρόλο που είναι στα αγγλικά είναι αρκετά κατανοητό χρησιμοποιώντας μια βήμα προς βήμα προσέγγιση. Ίσως πιο σημαντικό για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι το εργαλείο try it yourself όπου ο μαθητής μπορεί να δοκιμάσει τον κώδικά του, να δει και να αλλάξει διάφορα παραδείγματα που προσφέρονται βλέποντας αμέσως τα αποτελέσματα στην οθόνη του. Επίσης προσφέρονται on-line διαγωνίσματα που θα μπορούν να δώσουν στον εκπαιδευτικό την ευκαιρία να αξιολογήσει κατά πόσο οι μαθητές έχουν κατανοήσει τις έννοιες που δίδαξε. ΟΧΙ Html, σχεδιασμός ιστοσελίδας, κώδικας html Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 27