Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)"

Transcript

1 Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

2 Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd ČR (projekt Cyklus přednášek o novořecké kultuře a historii) a Tiskového oddělení Velvyslanectví Řecké republiky. ATHANASIOS MARKOPULOS Από τη δομή του βυζαντινού σχολείου. Ο δάσκαλος, τα βιβλία και η εκπαιδευτική διαδικασία Byzantská škola a její stavba. Učitel, knihy a vzdělávací proces DAVID RICKS From Ulysses to S. Simeon Stylites: Cavafy s debt to Tennyson MARKÉTA KULHÁNKOVÁ Je Ptochoprodromos literárním předchůdcem Karagiozise? Αποτελεί ο Πτωχοπρόδρομος λογοτεχνικό πρόδρομο του Καραγκιόζη; ALENA VITÁKOVÁ Marie Máňa Zachariadisová-Nováková: Stručná biografie manželky Nikose Zachariadise Μάριε «Μάνια» Νοβάκοβα: Μια επίτομη βιογραφία της γυναίκας του Νίκου Ζαχαριάδη KATEŘINA LOUDOVÁ 4. evropská konference Evropské společnosti novořeckých studií, Granada, Granadská univerzita, září Na obálce řecký Karagiozis a turecký Haçivat RŮŽENA DOSTÁLOVÁ Řecký hudební skladatel Mikis Theodorakis se dožívá 85 let RŮŽENA DOSTÁLOVÁ Theodorakisovo oratorium Axion esti poprvé provedeno v České republice RŮŽENA DOSTÁLOVÁ Nové knihy: Řecké báje, pohádky a Achilleova cesta ALENA VITÁKOVÁ Křest knihy Pravoslavná Praha Ορθόδοξη Πράγα Πрага православная The Orthodox Prague v Praze dne NICOLE VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ Mezinárodní soutěž překladů z novořečtiny DITA VOŘECHOVSKÁ Glossa řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti Česká společnost novořeckých studií, o. s., 2010 TATIANA HALIDOU Πέντε ποιήματα για την πατρίδα τα εξής τρία

3 Από τη δομή του βυζαντινού σχολείου. Ο δάσκαλος, τα βιβλία και η εκπαιδευτική διαδικασία * ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ A school is a very simple institution. All it requires is a teacher, a room, and a book. And it can probably dispense with the last. Οι περιεκτικές αυτές φράσεις του Robert Browning, ενός ερευνητή που γνώριζε όσο λίγοι τα εκπαιδευτικά πράγματα στο Βυζάντιο, σκιαγραφούν αδρά τη σχολική διαδικασία, και μάλιστα σε μακρά χρονική προοπτική, όχι υποχρεωτικά βυζαντινή, όπως είναι αντιληπτό. Πάντως, το κατεξοχήν βυζαντινό σχολείο, εκείνο του γραμματικού, το οποίο εισήγαγε τα παιδιά, ηλικίας συνήθως δώδεκα ετών και άνω, στην ἐγκύκλιο παιδεία, με τη διδασκαλία της θύραθεν λογοτεχνικής παράδοσης, της γραμματικής, της ρητορικής καθώς και άλλων συμπληρωματικών μαθημάτων, λειτούργησε καθ όλη τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας έως και τα χρόνια της Άλωσης, όπως το οριοθέτησε ο βρετανός ερευνητής ένας, συνήθως, δάσκαλος, σε συγκεκριμένο χώρο και με λίγα, αν όχι ελάχιστα, βιβλία. Αν το ανωτέρω σχήμα μορφοποιεί σε αδρές γραμμές την εκπαιδευτική λειτουργία στο Βυζάντιο, αρκετά πράγματα θα μπορούσαν να προστεθούν αναφορικά με τη διασπορά των σχολείων όσο και τον αριθμό των μαθητών στη βυζαντινή επικράτεια πρόκειται για ζητήματα που έχουν τεθεί από καιρό χωρίς, όμως, οι λύσεις που προτάθηκαν να μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές. Καταρχάς, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η μεγάλη κρίση του 7 ου αι. με την εξαφάνιση των αστικών κέντρων και τις τεράστιες εδαφικές απώλειες της Αυτοκρατορίας, επέφερε αλλαγές και στην εκπαίδευση η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξέλιπε, η διάρθρωση της παιδείας διαφοροποιείται και τα σχολεία που επιβίωσαν συγκεντρώθηκαν στα εναπομείναντα αστικά κέντρα. Χωρίς τίποτε να είναι με ασφάλεια εξακριβωμένο, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι το βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναλαμβάνει κατά την περίοδο αυτή το σχολείο του γραμματικού, το οποίο θα καλύψει ουσιαστικά το κενό που δημιουργήθηκε από την εξαφάνιση των κλασικών ρητορικών σχολών και την καθαρά περιστασιακή, έκτοτε, λειτουργία «ανώτατων» σχολών, όπως της Μαγναύρας κατά το δεύτερο μισό του 9 ου αι. ή του «Διδασκαλείου των νόμων» του Κωνσταντίνου Θ Μονομάχου (1047) το μέσο αυτό σχολείο θα συνεχίσει, παράλληλα, να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με το υποτυπώδες σχολείο του γραμματιστή και τη βυζαντινή στοιχειώδη εκπαίδευση. Η σχεδόν αξιωματική ρήση του Lemerle pour tout l Empire deux cents a trois cents enfants passaient par les colleges des maistores δημιούργησε αίσθηση όταν διατυπώθηκε και έγινε καταρχάς αποδεκτή σχεδόν χωρίς συζήτηση, ενώ ακόμη και στις μέρες μας επαναλαμβάνεται συχνά χωρίς αντίλογο. Η εκτίμηση αυτή, grossierement indicatif κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Lemerle, στηρίχτηκε αποκλειστικά σε μνείες που ανιχνεύτηκαν στην * Προγενέστερη μορφή του παρόντος δημοσιεύτηκε στο MONDRAIN (ed.) 2006,

4 Αθανάσιος Μαρκόπουλος αλληλογραφία του Ανώνυμου καθηγητή (μέσα 10 ου αι.) τόσο για τους μαθητές που φοιτούσαν στο σχολείο του Aνωνύμου όσο και για τα ευάριθμα σχολεία της Κωνσταντινούπολης εκείνη τη χρονική περίοδο. Πιστεύω, όμως, ότι οποιαδήποτε συζήτηση για σχολεία, αριθμό εγγραμμάτων, φοιτητών και μαθητών, κυκλοφορία βιβλίων κλπ. ασφαλώς παρέλκει, αν δεν γίνεται, παράλληλα, μελέτη για την εγγραμματοσύνη του συγκεκριμένου πληθυσμού. Η έρευνα για το επίπεδο εγγραμματοσύνης των κατοίκων του Βυζαντίου, με ενδιαφέρουσες αλλά περιστασιακές (και εν πολλοίς παραδοσιακές ως προς τη δομή τους) συμβολές, δεν έχει καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα είναι, παρ όλα αυτά, αποδεκτό ότι αν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ο αριθμός εκείνων που είχαν λάβει υψηλή παιδεία ήταν πολύ μικρός, δεν συμβαίνει το ίδιο και με άτομα τα οποία μπορούσαν, στοιχειωδώς έστω, να διαβάσουν ένα κείμενο ή να υπογράψουν κάποιο έγγραφο, με τα συμπεράσματα να διαφοροποιούνται και να συναρτώνται με παράγοντες κοινωνικούς ή χωροχρονικούς (φύλο, εποχές, πόλεις-ύπαιθρoς κ.ά.). Παραμένει, κατ ακολουθίαν, σταθερό desideratum η προσέγγιση του χώρου της παιδείας της βυζαντινής κοινωνίας, με δεδομένη την αποκλειστική σχεδόν προφορικότητα στην επικοινωνία των μελών της, ώστε να είναι κατά πολύ αντιπροσωπευτικότερη η διακρίβωση του μορφωτικού επιπέδου εκείνης της συγκεκριμένης μερίδας υπηκόων της Αυτοκρατορίας η οποία, με πρόσβαση στο σχολείο, την ανάγνωση κειμένων, την αγορά χειρογράφων και σε ό,τι γενικότερα συνεπάγεται η έννοια της παιδείας στον μεσαιωνικό κόσμο, αποτελούσε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα με σημαντικό πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο. Ελέχθη ήδη ότι το βυζαντινό σχολείο είναι δημιούργημα ενός ατόμου, του συγκεκριμένου διδάσκοντος, ο οποίος αποτελεί και την εικόνα της μικρής αυτής εκπαιδευτικής μονάδας προς τον κοινωνικό περίγυρο. Αν και οι εξαιρέσεις δεν λείπουν, από τον έλεγχο των πηγών, επιστολικής κατεξοχήν υφής, επιβεβαιώνεται η απόλυτα λογική εκτίμηση ότι η επιτυχία (ή όχι) ενός συγκεκριμένου σχολείου οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην προσωπικότητα του δασκάλου, ο οποίος με την παρουσία του και το διδακτικό του έργο αποτελεί πόλο έλξης για γονείς και μαθητές. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η αλληλοδιδακτική μέθοδος, με ρίζες στον βυζαντινό κόσμο, η οποία μαρτυρείται στο επιστολάριο του Ανώνυμου καθηγητή ομάδα μαθητών είναι επιφορτισμένη με διδακτικά καθήκοντα, προφανώς αναγκαία για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις επιστολές για τη συγκεκριμένη αυτή ομάδα είναι: οἱ τῆς σχολῆς ἔκκριτοι (επιστ. αρ ), οἱ ὑπὸ διατριβὴν ἔκκριτοι (επιστ. αρ ), οἱ τῆς σχολῆς ἐπιστατοῦντες (επιστ. αρ ) καθώς και ὁ ἐπιστατῶν (επιστ. αρ ). Από συνδυαστική εξέταση του περιεχομένου των εν λόγω επιστολών συνάγεται ότι οι ἔκκριτοι ή ἐπιστατοῦντες δεν είχαν μόνον αναλάβει διδακτικό έργο, προς τους νεοσσούς προφανώς της σχολής, αλλά και ότι συμμετείχαν στη λήψη αποφάσεων έχοντας μάλλον αποφασιστικό ρόλο. Η σημαντική αυτή μαρτυρία θα πρέπει να συσχετιστεί με παράθεμα από τον Βίο Α του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, όπου γίνεται λόγος για ιεραρχία μεταξύ δασκάλων και συμμετοχή των μαθητών με ψήφο κατά τη διαδικασία εκλογής για την άνοδο στην ιεραρχία. Το ότι ο Αθανάσιος εισήλθε στο σχολείο ως μαθητής για να ανέλθει πολύ γρήγορα τις διδακτικές βαθμίδες, υποδηλώνει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα Από τη δομή του βυζαντινού σχολείου πρέπει να δίδασκε στο σχολείο με ιδιότητα ανάλογη, πιθανότατα, εκείνης των ἐκκρίτων του σχολείου του Ανωνύμου, τίποτε όμως δεν μπορεί να λεχθεί με απόλυτη βεβαιότητα. Είναι πάντως άξιο επισήμανσης ότι αν αυτά ίσχυαν κατά τον 10 ο αι., στην υστεροβυζαντινή περίοδο δεν μαρτυρείται, όσο γνωρίζω, παρεμφερής εσωτερική διάρθρωση των σχολείων, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν με άξονα τον ένα και μοναδικό δάσκαλο. Οι μελετητές της εκπαίδευσης στο Βυζάντιο έχουν ήδη υπογραμμίσει την εντυπωσιακή προσήλωση του βυζαντινού δασκάλου στο πρόγραμμα μαθημάτων της τριττύος, το οποίο είχε δοκιμαστεί και τελικά επικρατήσει κατά την ελληνορωμαϊκή περίοδο όπως είναι γνωστό, πέρα από τον Όμηρο (Ιλιάδα κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως Οδύσσεια), στα βασικά διδασκόμενα κείμενα συγκαταλέγονται οι αποκαλούμενες εννέα βυζαντινές τραγωδίες, τρεις από κάθε τραγικό, τρεις κωμωδίες του Αριστοφάνη (Πλούτος, Νεφέλες και Βάτραχοι), αποσπάσματα από τον Ησίοδο, τον Πίνδαρο και τον Θεόκριτο, πλατωνικοί διάλογοι όπως και διάλογοι του Λουκιανού, η Κύρου παιδεία σε συνδυασμό με αποσπάσματα από άλλα έργα του Ξενοφώντα, λόγοι του Δημοσθένη και του Ισοκράτη, Φιλόστρατος, Ψαλμοί του Δαυΐδ, ποιήματα του Γρηγορίου Ναζιανζηνού κ.ά. Για τη διδασκαλία της γραμματικής ο Διονύσιος Θραξ παρέμεινε η πρώτη καταφυγή, με τον αλεξανδρινό Θεοδόσιο αλλά και τον Γεώργιο Χοιροβοσκό να ακολουθούν ανάμεσα σε πλειάδα άλλων γραμματικών, ενώ για τις ανάγκες της ρητορικής, άξονα της βυζαντινής εκπαίδευσης καθώς είναι παγκοίνως αποδεκτό, ο Ερμογένης και εν συνεχεία ο Αφθόνιος ήσαν τα κύρια εγχειρίδια, αν και οι επιμέρους συνόψεις της ρητορικής, όπως λ.χ. εκείνη του Ιωσήφ Ρακενδύτη, δεν έλειψαν. Είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο αν οι δάσκαλοι τηρούσαν σε όλη του την έκταση το βασικό πρόγραμμα. Οι πηγές δεν διευκολύνουν, ενώ και οι υπάρχουσες μαρτυρίες είναι συνήθως ελλιπείς είναι ενδεικτικό ότι ο Ανώνυμος μνημονεύει εμμέσως τον Χοιροβοσκό, παραμένει πολύ φειδωλός αναφορικά με το πρόγραμμα μαθημάτων που ακολουθούσε το σχολείο του αλλά, από την άλλη πλευρά, είναι ιδιαιτέρως αναλυτικός έως και καυστικός σε ό,τι αφορά τις αντιπαραθέσεις και τους ανταγωνισμούς που είχαν δημιουργηθεί ανάμεσα στον ίδιο και άλλους συναδέλφους του στην Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο εκείνη, διεκτραγωδώντας παράλληλα την οικονομική του κατάσταση. Οι μαρτυρίες από τον 11 ο αι. δεν διαφέρουν δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε για τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο Ιωάννης Μαυρόπους ούτε, πολύ περισσότερο, για το πρόγραμμα σπουδών που ακολούθησε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μιχαήλ Ψελλό, ο οποίος στο εγκώμιο προς τη μητέρα του, κείμενο βασικό για τα εκπαιδευτικά πράγματα του Βυζαντίου, κάνει λόγο μόνον για τις διαδοχικές περιόδους της σχολικής του ζωής, ενώ και τα στοιχεία που αποθησαύρισε ο Lemerle από διάφορα έργα του ύπατου των φιλοσόφων σχετικά με τη δραστηριότητά του ως δασκάλου, δεν μεταβάλλουν την παραπάνω εικόνα. Υπάρχουν, πάντως, ορισμένα κείμενα πρόσφορα για τη μελέτη αυτών των θεμάτων, όπως ο επιτάφιος που συνέθεσε ο Νικόλαος Μεσαρίτης για να τιμήσει τη μνήμη του αδελφού του Ιωάννη αλλά και η περιγραφή από τον ίδιο του σχολείου των Αγίων Αποστόλων. Και τα δύο αυτά έργα, υποδειγματικής ρητορικής υφής, διακρίνονται από την έξαρση προς το ωραίο και την υπερβάλλουσα προσοχή στις εκφραστικές λεπτομέρειες ότι ο αδελφός του Μεσαρίτη θα είχε οπωσδήποτε λάβει υψηλή παιδεία, αποτελεί στοιχείο 6 7

5 Αθανάσιος Μαρκόπουλος sine qua non για τη σύνθεση του επιτάφιου λόγου. Το γεγονός αυτό ασφαλώς υπονομεύει, ως ένα σημείο, τις πληροφορίες που υπάρχουν αλλά, παρ όλα αυτά, μπορούμε κάπως να σκιαγραφήσουμε τα διαδοχικά στάδια της εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά τα τέλη του 12 ου αι. Η περιγραφή της, κατά τον Μεσαρίτη, ειδυλλιακής ατμόσφαιρας του σχολείου των Αγίων Αποστόλων μπορεί να διακρίνεται για την υπερβολή της, απότοκο των νεοπλατωνικών και χριστιανικών καταβολάδων που διέπουν το έργο, αλλά οι μνήμες στα μαθήματα της τριττύος και της τετρακτύος δεν λείπουν ο συγγραφέας, πάντως, διαχωρίζει στην αφήγησή του τους δύο αυτούς κύκλους σπουδών, υπογραμμίζοντας έμμεσα ότι απευθύνονται σε μαθητές με διαφορετικό επίπεδο γνώσεων. Τέλος, η ευρύτερα γνωστή αυτοβιογραφία του λόγιου πατριάρχη Γρηγορίου Κυπρίου διαθέτει μία πολύ προσωπική προσέγγιση για τα σχολεία και τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τον 13 ο αι. στην Νίκαια καταρχάς και, κατά κύριο λόγο, στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανακατάληψή της από τον Μιχαήλ Η Παλαιολόγο (1261). Από την αφήγηση προκύπτει μάλλον αβίαστα ότι τα ενδιαφέροντα του Γρηγορίου, κατεξοχήν φιλοσοφικά και ρητορικά λόγω της μαθητείας του κοντά στον Γεώργιο Ακροπολίτη, εκτείνονταν σε εντελώς διαφορετικούς χώρους από αυτούς που απασχολούν την παρούσα έρευνα. Δάσκαλος αργότερα ο ίδιος, με συγγραφική δραστηριότητα σχετική και προς το επάγγελμά του και πολυποίκιλα ενδιαφέροντα, θα συνεισφέρει στην εκπαιδευτική εν γένει διαδικασία της υστεροβυζαντινής περιόδου επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά του στη συλλογή και την αντιγραφή χειρογράφων, ορισμένα, τουλάχιστον, από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και για διδακτικούς σκοπούς. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κείμενο, που προσφέρει πολλά για το πρόγραμμα μαθημάτων του βυζαντινού σχολείου, εκδόθηκε από τον M. Treu κατά την τελευταία δεκαετία του 19 ου αι. και, 1 όσο γνωρίζω, δεν έχει έκτοτε μελετηθεί στον βαθμό που του αρμόζει. Στο σύντομο αυτό έργο, γραμμένο με τη μέθοδο των ερωταποκρίσεων, συνδιαλέγονται ένας νομικός και ένας υποψήφιος νομικός, όπως τεκμαίρεται από τις τελευταίες φράσεις του κειμένου, όπου απαριθμούνται τα βασικά κείμενα (Βασιλικά, Τιπούκειτος, Πείρα κ.ά.), τα οποία όφειλε να είχε διεξέλθει ο υποψήφιος μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της τριττύος. Πέρα από τα καθαρώς νομικά κείμενα, υποβάλλονται ερωτήσεις για τα τρία μαθήματα της τριττύος με σκοπό να γίνει αντιληπτό εάν ο ερωτώμενος είχε το απαιτούμενο εύρος και βάθος γνώσεων. Μνημονεύονται εγχειρίδια της γραμματικής (Διονύσιος ο Θραξ, Ηρωδιανός, Χοιροβοσκός κ.ά.), κείμενα της φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης αλλά και έργα των ἐξηγητῶν, όπως των Πρόκλου, Ιάμβλιχου, Πορφύριου, Φιλόπονου κ.ά.), ενώ για τη ρητορική δεν υπάρχει αναφορά σε ειδικά βιβλία αλλά μόνον ερωτήματα για τις μεθόδους, τον αριθμό των προγυμνασμάτων, τις στάσεις κ.ά. Οι απαντήσεις που δίδονται συμβαδίζουν με το πνεύμα του έργου: πόσα τὰ τῇ γραμματικῇ περιεχόμενα; ὅσα τὴν λέξιν ἀποξέουσι πόσαι στάσεις; ιγ πόσαι κατηγορίαι; δέκα. Οι μνείες από το κείμενο της πασίγνωστης Πείρας καθώς και του νομικού Κωνσταντίνου Γαριδά, η δράση του οποίου τοποθετείται με σχετική ασφάλεια κατά την περίοδο της βασιλείας του Κωνσταντίνου Ι Δούκα ( ), οδηγούν σε χρονολόγηση 1 TREU 1893, Από τη δομή του βυζαντινού σχολείου του σύντομου αλλά άκρως ενδιαφέροντος μικρού αυτού έργου, για το οποίο απαιτείται περαιτέρω μελέτη, προς το τελευταίο τέταρτο του 11 ου αι., αν όχι αργότερα. Είναι ευρέως γνωστό ότι κατά την ίδια εκείνη περίοδο παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα στα εκπαιδευτικά πράγματα της Αυτοκρατορίας με κορυφαίο, ασφαλώς, γεγονός την αναδιάρθρωση της ανώτατης παιδείας με τη θεσμοθέτηση από τον Κωνσταντίνο Μονομάχο του «Διδασκαλείου των νόμων». Έχει ήδη υποστηριχθεί ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ανώτατη παιδεία, στις οποίες ασφαλώς αντικατοπτρίζονται τα όσα συνέβαιναν στη βυζαντινή κοινωνία κατά την ίδια περίπου εποχή, επέφεραν μεταβολές και στο πρόγραμμα μαθημάτων του μέσου σχολείου. Κατά την προσωπική μου πάντοτε άποψη οι αλλαγές αυτές δεν επηρέασαν τον βασικό κορμό των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, ο οποίος παρέμεινε σχεδόν απαράλλακτος έως τα τέλη της Αυτοκρατορίας η διαφοροποίηση, που κάνει όντως την εμφάνισή της κατά τον 11 ο αι. για να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, συνδέεται κατά κύριο λόγο με την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι τόσο νέων κειμένων όσο νέων εγχειριδίων και διδακτικών μεθόδων, όπως η σχεδογραφία. Σπεύδω να σημειώσω ότι και κατά τους προηγούμενους αιώνες η εκπαίδευση δεν είναι τόσο στατική, όσο εκ πρώτης όψεως μπορεί να θεωρηθεί η αποδιδόμενη στον Κομητά έκδοση του Ομήρου στη μικρογράμματη, τα χειρόγραφα της φιλοσοφικής συλλογής που επεσήμανε ο Allen, ο σχολιασμός του Λουκιανού από τον Αλέξανδρο Νικαίας, ο οποίος, υπενθυμίζω, αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Κωνσταντίνου Ζ Πορφυρογέννητου για τη διδασκαλία της ρητορικής στην ανώτατη σχολή που ανασυστήθηκε τότε, ή ο σπουδαιότατος για την παράδοση της Ιλιάδας Μαρκιανός κώδικας αρ. 454 με τα εκτεταμένα σχόλια, αποτελούν ορισμένα μόνον από τα δείγματα της δραστηριότητας των δασκάλων έως και την εποχή των Μακεδόνων. Θα αποτελούσε ασφαλώς στρέβλωση της πραγματικότητας αν απομονώσουμε τα σχέδη και τα θεωρήσουμε τον κατεξοχήν νεωτερισμό της παιδείας από τον 11ο αι. κ.εξ. Πιο σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη μου, να επισημανθεί η διαμόρφωση ενός εντελώς διαφορετικού κλίματος στον χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος ήταν, άλλωστε ο φυσικός αποδέκτης των νέων τάσεων της βυζαντινής κοινωνίας που επιζητούσε καινούργιο διάλογο με το παρελθόν, βασισμένο στην ατομικότητα, την έρευνα ακόμη και την αισθητική θεώρηση το ενδιαφέρον είναι πλέον σαφώς ανθρωποκεντρικό, μορφοποιούμενο μέσα σε ευρύ πλέγμα αναζητήσεων και νέων αξιών. Το ιδεολογικό αυτό ρεύμα ανακόπηκε μάλλον βίαια μετά την καταδίκη του Ιωάννη Ιταλού (1082) αλλά παρέμειναν πολλά στοιχεία από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές και το σχολείο θα επιτύχει να ευθυγραμμιστεί προς την καινοφανή αυτή πραγματικότητα. Η ανάπτυξη της σχεδογραφίας, που αποτέλεσε τομή σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους του παρελθόντος, θα προσλάβει σχεδόν ακραίες διαστάσεις μέσα στην ευρύτερη κοινότητα των διανοουμένων της εποχής (στην οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μονομάχο, που επιδόθηκε στη συγγραφή σχεδών χρησιμοποιώντας μάλιστα κόκκινη μελάνη), και θα υπογραμμίσει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την ανανέωση του σχολικού καθεστώτος οι διαγωνισμοί σχεδών που οργανώνονταν κατά τις αρχές του καλοκαιριού και έλαβαν σχεδόν αμέσως επίσημο χαρακτήρα, θα συμβάλουν αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Η σχεδογραφία, η οποία πέρα από τους πολυάριθμους φίλους, 8 9

6 Αθανάσιος Μαρκόπουλος ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Ψελλός, θα αποκτήσει και σφοδρούς αντιπάλους, συνεισφέρει πολλά στην κατανόηση των τάσεων που διέπουν την παιδεία κατά τον 11ο και 12ο αι., όπου η φιλολογική οξύνεια και η ευαισθησία στην προσέγγιση των κειμένων υπονομεύονται από ένα διακριτικό σνομπισμό. Η εναντίον της πολεμική, στην οποία υπογραμμιζόταν, με ξεχωριστή έμφαση, η εμπορευματική στάση που χαρακτήριζε πολλούς από τους σχεδογράφους, σε ευθεία αντιδιαστολή με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, ίσως δεν ήταν μόνον πολεμική εναντίον της συγκεκριμένης διδακτικής μεθόδου όσο, έμμεσα, κριτική των τάσεων της ίδιας της εποχής. Με την εξαίρεση της σχεδογραφίας, στο σχολικό πρόγραμμα δεν εισήλθαν άλλες διαφοροποιήσεις. Εκείνο, πάντως, που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους δασκάλους, κατεξοχήν της ύστερης περιόδου του Βυζαντίου, είναι η μεγάλη προσφορά έργων σχετικών με το λειτούργημά τους (υποστηρικτικών εγχειριδίων, εκδόσεων κειμένων κλπ.). Κορυφαίο, ίσως παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η περίπτωση του Μάξιμου Πλανούδη, «καθολικού» λογίου της εποχής του, με πολλαπλά ενδιαφέροντα, στα οποία τα μαθηματικά και η γεωγραφία κατέχουν εντελώς προνομιακή θέση, με αγωνία για την τύχη του βιβλίου όντας, συν τοις άλλοις, βιβλιοδέτης καθώς και εκτεταμένη αντιγραφική όσο και συγγραφική δραστηριότητα θεωρώ πάντως ότι η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να συσχετιστεί με τον έντονα προσωποπαγή χαρακτήρα που αποκτά συνεχώς το σχολείο με την πάροδο των ετών, στοιχείο, αναμφίβολα, της βυζαντινής του ιδιαιτερότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συντριπτικός αριθμός λογίων της υστεροβυζαντινής εποχής που ασκούν το επάγγελμα του δασκάλου, απευθύνονται πλέον σε πολύ μικρούς αριθμούς φοιτητών, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά περατώσει τους δύο πρώτους κύκλους σπουδών και από την άποψη αυτή δεν μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο που έχει ορίσει η παρούσα έρευνα. Θα έλεγα, συνοψίζοντας, ότι το σχολείο παρέμεινε κατά τη μακραίωνη ιστορία του Βυζαντίου θεσμός με σχεδόν ιερή προσήλωση στην ελληνορωμαϊκή πνευματική παράδοση του κράτους όσον αφορά στο πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά και εντυπωσιακή ευελιξία προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες. Η ύπαρξη ενός μάλλον σταθερού προγράμματος δεν εμπόδισε την εμφάνιση τάσεων ανανέωσης, όπως δηλοποιείται από την επιμονή των δασκάλων στη συγγραφή νέων εγχειριδίων, την προπαρασκευή κριτικών εκδόσεων των κλασικών, την αντιγραφή χειρογράφων αλλά και την εμφάνιση νέων μεθόδων διδασκαλίας (σχεδογραφία). Ακανθώδες παραμένει το πρόβλημα του βαθμού εγγραμματοσύνης του βυζαντινού κόσμου, ενώ εξίσου σκοτεινή εμφανίζεται η εικόνα του δασκάλου, που διευθύνει ένα μέσο σχολείο σε κάποια περιοχή της Αυτοκρατορίας, σε αντιδιαστολή με προσωπικότητες του εύρους του Ψελλού, του Ευστάθιου, του Βλεμμύδη ή του Πλανούδη, οι οποίοι δίδαξαν επίσης σε σχολεία. Κατά την προσωπική μου άποψη η εστίαση της έρευνας προς την τελευταία αυτή κατεύθυνση θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της βυζαντινής εκπαίδευσης και θα αποσυνδέσει τον μη επώνυμο δάσκαλο, ο οποίος ζει αποκλειστικά από το επάγγελμά του, από εκείνον που διδάσκει μεν αλλά έχει, παράλληλα, και πολλές άλλες δραστηριότητες. Βιβλιογραφία Από τη δομή του βυζαντινού σχολείου ΑΝΤΟΝOPOULOU T. The orthographical kanons of Nicetas of Heraclea. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 53, 2003, BEAUCAMP J. Le philosophe et le joueur: la date de la fermeture de l école d Athènes. Travaux et Mémoires 14, 2002, BROWNING R. The Patriarchal School at Constantinople in the Twelfth Century. Byzantion 32, 1962, & 33, 1963, BROWNING R. Literacy in the Byzantine world. Byzantine and Modern Greek Studies 4, 1978, CACOUROS M., CONGOURDEAU M. H. (eds.). Philosophie et sciences à Byzance de 1204 à 1453, Louvain CAVALO G. Lire à Byzance, Paris CAVALO G. Alfabetismi e letture a Bisanzio. In: Lire et écrire à Byzance, CONSTANTINIDES C. N. Higher Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204 ca. 1310), Nicosia CONSTANTINIDES C. N. Teachers and students of rhetoric in the late Byzantine period. In: E. Jeffreys (ed.). Rhetoric in Byzantium, Aldershot 2003, CRIBIORE R. Gymnastics of the Mind: Greek education in Hellenistic and Roman Egypt, Princeton CRIBIORE R. The School of Libanius in Late Antique Antioch, Princeton DEDRA T. et al. (eds.). Alexandria. Auditoria of Kom el-dikka and Late Antique Education, Warsaw EASTERLING P. E. Sophocles and the byzantine student. In: C. Dendrinos et al. (eds.). Porphyrogenita. Essays on the history and literature of Byzantium and the Latin West in honour of Julian Chrysostomides, Aldershot 2003, EVANGELATOU-NOTAROU F. Βυζαντινοί γραφείς κωδικών και «εγγραμματοσύνη». Διαπιστώσεις και συγκρίσεις, 13 ος αιώνας. In: Kletorion in memory of Nikos Oikonomides, Athina Thessaloniki 2005, FLUSIN B. Un lettré byzantin au XIIe siècle: Jean Mesaritès. In: Lire et écrire à Byzance, FOURNET J. L. L enseignement des belles lettres dans l Alexandrie antique tardive. In: Alexandria. Auditoria of Kom el-dikka and Late Antique Education, FROSCHAUER H. Griechische und koptische Schulübungen aus dem byzantinischen und früharabischen Ägypten. Mitteilungen zur christlichen Archäologie 11, 2005, HUNGER H. Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur, Munich KALOGERAS N. M. Byzantine Childhood Education and its Social Role from the Sixth Century until the End of Iconoclasm (unpubl. diss. Chicago 2000). KASTER R. A. Guardians of Language: the grammarian and society in late antiquity, Berkeley, Los Angeles, London

7 Αθανάσιος Μαρκόπουλος KOTZABASSI S. Die handschriftliche Überlieferung der rhetorischen und hagiographischen Werke des Gregor von Zypern, Wiesbaden KUSTAS G. L. Studies in Byzantine Rhetoric, Thessaloniki LEMERLE P. Le premier humanisme byzantin, Paris LEMERLE P. Cinq études sur le XIe siècle byzantin, Paris LOUKAKI M. Remarques sur le corps de douze didascales au XIIe siècle. In: Eupsychia. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, 2, Paris 1998, LOUKAKI M. Discours annuels en l honneur du patriarche Georges Xiphilin, Paris LOUKAKI M. Le Samedi de Lazare et les éloges annuels du Patriarche de Constantinople. In: Kletorion in memory of Nikos Oikonomides, MAGDALINO P. The Empire of Manuel I Komnenos , Cambridge 1993, MAGDALINO P. L Orthodoxie des astrologues. La science entre le dogme et la divination à Byzance (VIIe-XIVe siècle), Paris MARKOPOULOS A. (ed.). Anonymi professoris epistulae, (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 37), Berlin, New York MARKOPOULOS A. Βυζαντινή εκπαίδευση και οικουμενικότητα. In: E. Chrysos (ed.). Byzantium as Oecumene, Athina 2005, MARKOPOULOS, A. De la structure de l école byzantine. Le maître, les livres et le processus éducatif. In: B. Moundrain (ed.). Lire et écrire à Byzance, Paris, 2006, MERGIALI-FALANGAS S. L école Saint-Paul de l orphelinat à Constantinople: bref aperçu sur son statut et son histoire. Revue des Études Byzantines 49, 1991, MERGIALI S. L enseignement et les lettrés pendant l époque des Paléologues ( ), Athens MOffAT A. Schooling in the iconoclast centuries. In: A. Bryer, J. Herrin (eds.). Iconoclasm, Birmingham 1977, MOffAT A. Early Byzantine school curricula and a liberal education. In: Byzance et les Slaves. Mélanges Ivan Dujčev, Paris 1979, MONDRAIN B. Jean Argyropoulos professeur à Constantinople et ses auditeurs médécins, d Andronic Éparque à Démétrios Angelos. In: G. Scholz, G. Makris (eds.). Polypleuros Nous. Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, Munich 2000, MONDRAIN B. (ed.). Lire et écrire à Byzance, Paris OIKONOMIDES N. Mount Athos: Levels of Literacy. Dumbarton Oaks Papers 42, 1988, OIKONOMIDES, N. Literacy in thirteenth-century Byzantium. In: S. Reinert (ed.). To Hellenikon: studies in honor of Speros Vryonis, Jr., New Rochelle, New York 1993, PANAYOTIDI M. Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη. Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 24, 2003, Από τη δομή του βυζαντινού σχολείου PÉREZ MARTIN I. El patriarca Gregorio de Chipre (ca ) y la transmisin de los textos clasicos en Bizancio, Madrid POLEMIS I. D. Προβλήματα της βυζαντινής σχεδογραφίας. Hellenika 45, 1995, POLEMIS I. D. Philologische und historische Probleme in der schedographischen Sammlung des Codex Marcianus gr. XI, 31. Byzantion 67, 1997, ROBINS R. H. The Byzantine Grammarians: their place in history, Berlin, New York SCHNEIDER J. Les traités orthographiques grecs antiques et byzantins, Turnhout SCHOULER B. La définition de la rhétorique dans l enseignement byzantin. Byzantion 65, 1995, SPECK P. Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel. Präzisierungen zur Frage des höheren Schulwesens in Byzanz im 9. und 10. Jahrhundert, Munich TREU M. Ein byzantinisches Schulgesprach. Byzantinische Zeitrschrift 2, 1893, (97 99). VASSIS I. Graeca sunt non leguntur. Zu den schedographischen Spielereien des Theodoros Prodromos. Byzantinische Zeitschrift 86 87, , VASSIS I. Των νέων φιλολόγων παλαίσματα. Hellenika 52, 2002, WATTS E. City and School in Late Antique Athens and Alexandria, Berkeley WILSON N. G. St. Basil on the Value of Greek Literature, London WOLSKA-CONUS W. Les écoles de Psellos et de Xiphilin sous Constantin IX Monomaque. Travaux et Mémoires 6, 1976, WOLSKA-CONUS W. L école de droit et l enseignement du droit à Byzance au XIe siècle: Xiphilin et Psellos. Travaux et Mémoires 7, 1979,

8 Byzantská škola a její stavba. Učitel, knihy a vzdělávací proces* ATHANASIOS MARKOPULOS A school is a very simple institution. All it requires is a teacher, a room, and a book. And it can probably dispense with the last. Těmito výstižnými slovy Robert Browning, badatel, který se vyznal v záležitostech byzantského vzdělávání jako málokdo, nastiňuje zhruba proces vzdělávání vlastně i v delší časové perspektivě, nikoliv nutně jen byzantské. Par excellence byzantská škola byla školou grammatika, který uváděl děti, obvykle dvanáctileté a starší, do světa všeobecného vzdělání (enkyklios paideia) tím, že je vyučoval sekulární literární tradici, gramatice, rétorice i dalším doplňkovým disciplinám. Jako taková fungovala po celou existenci říše až do doby jejího pádu právě tak, jak to vymezil britský badatel: obvykle s jedním učitelem na daném místě a s malým počtem (ne-li minimem) knih. Zmíněné schéma sice v hrubých rysech nastiňuje vzdělávací proces v Byzanci, přesto nám však dosud chybí mnoho informací o rozmístění škol a počtech studentů v Byzantské říši. Tyto otázky byly vzneseny už dávno, uspokojivé odpovědi však dosud nemáme. Je především jisté, že velká krize 7. století, vymizení městských center a obrovské územní ztráty s sebou nesly změny ve vzdělávání. Většina vzdělávacích institucí zmizela, změnila se struktura vzdělávacího systému a přeživší školy se soustředily ve zbývajících městských centrech. Nelze to sice bezpečně ověřit, ale existují rozumné důvody k domněnce, že základ vzdělávacího procesu v tomto období tvoří škola grammatika, jež v podstatě pokrývá mezeru vytvořenou zánikem klasických rétorských škol a tehdy jen občasně fungujícími vysokými školami, jako byla škola v paláci Magnaura v druhé polovině 9. století či Právní učiliště Konstantina Monomacha (1047). Střední škola grammatika měla existovat dál jako článek navazující na základní školou (jejíž učitel se nazýval grammatistes) a základ byzantského vzdělání. Slavný výrok Lemerleho...pour tout l Empire deux cents a trois cents enfants passaient par les colleges des maistores ve své době silně zapůsobil a začal být téměř bez diskuse přijímán, a dokonce i dnes bývá často bez výhrad opakován. Toto hodnocení, grossierement indicatif podle slov samotného Lemerleho, se opíralo výhradně o zmínky nalezené v korespondenci Anonymního profesora (polovina 10. století.). Týkají se jak studentů navštěvujících jeho školu, tak několika málo škol, jež v Konstantinopoli v tomto období fungovaly. Domnívám se ovšem, že jakákoli diskuse o školách, počtu gramotných, studentů a žáků, oběhu knih atd. postrádá smyslu, neprobíhá-li současně výzkum celkové gramotnosti obyvatelstva. Bádání o úrovni gramotnosti obyvatel Byzance poskytlo některé zajímavé, ale pouze ojedinělé příspěvky (jež navíc vycházejí z víceméně konvenčních metod) a nedospělo dosud k jasným závěrům. Přesto lze přijmout předpoklad, že i když byl v Byzantské říši počet lidí s vysokým vzděláním velmi omezený, neplatí totéž o osobách, které byly schopné * Starší podoba tohoto textu byla publikována v: MONDRAIN (ed.) 2006,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (π.2000-1200 π.χ.) * INTRODUCTION TO THE SCRIPTS AND LANGUAGES OF MINOAN AND MYCENAEAN CRETE (c.2000-1200 B.C.) ** * Οι παρούσες σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Εφαρμογές CLIL στο ελληνικό σχολείο: επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Κωνσταντίνος Οικονόμου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KYΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KYΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ηµερίδα µε θέµα: Mέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Εκπαίδευση ή ευ κ σ α ρ Πα ίου ρ α υ ο ρ β ε 4Φ 2011 α ί τ σ Ε ή κ ι φ α ρ Δηµοσιογ. :00µ.µ 1..µ π 0 :3 Ώρα: 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KYΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr Αποκτήστε τώρα τη νέα κάρτα Bonus Premium American Express. Περισσότερες Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Sinaiticus. The Bulletin of the Saint Catherine Foundation London New York Geneva 2011. On t h e o t h e r pa g e s

Sinaiticus. The Bulletin of the Saint Catherine Foundation London New York Geneva 2011. On t h e o t h e r pa g e s Sinaiticus The Bulletin of the Saint Catherine Foundation London New York Geneva 2011 On t h e o t h e r pa g e s News Monastery is an oasis of calm in troubled times Page 2 South Wing Project news Page

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Στάμου Λελούδα Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του όρου 'μουσική δημιουργικότητα' και η

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό περιοδικό

ηλεκτρονικό περιοδικό ηλεκτρονικό περιοδικό Τόμος Α, τεύχος 6 ς ε ρ τ υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τα υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τ υ E ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH I Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α Οκτώβριος, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί άλλαξα άποψη για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση / της Νταϊάν Ράβιτς Ιούνιος 28 2010

Γιατί άλλαξα άποψη για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση / της Νταϊάν Ράβιτς Ιούνιος 28 2010 Ζέφυρε, θα αρχίσω, από μεριάς μου τουλάχιστον, να πηγαίνω, σιγά-σιγά, δεν βιαζόμαστε, σε κάποιο «δια ταύτα», αλλά, αφού δεν βιαζόμαστε, πρώτα θα συμπληρώσω με κάποια πράγματα που είχαν λεχθεί μόνο ακροθιγώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INSTITUTION OF SPONSORSHIP FROM ANCIENT TO MODERN TIMES For it is the duty of the wealthy to render service to the state (Demosthenes, Speech: Against Phaenippus, 42.22) International Scientific Conference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ CABOTAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ CABOTAGE ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ CABOTAGE Κείµενα και ανάλυση για τα προβλήµατα του κλάδου και την επίλυσή τους ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ CABOTAGE Καθηγητού Εθνικού Μετσoβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 7.1 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα. ARCHILOCHOS OF PAROS a documentary by Yannis Tritsibidas. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα. ARCHILOCHOS OF PAROS a documentary by Yannis Tritsibidas. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» ντοκυμαντέρ του Γιάννη Τριτσιμπίδα ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ARCHILOCHOS OF PAROS a documentary by Yannis Tritsibidas NARRATION and INTERVIEWS TEXT ΙΔΟΥ! ΠΑΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ 2006 copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΗΑΙΑΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΟΑΟΠΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΙΕΝΝΑΙΟ ΕΛΛ. ΦΙΛ. ΚΩΔ. 65 (φ. llr-126r)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΗΑΙΑΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΟΑΟΠΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΙΕΝΝΑΙΟ ΕΛΛ. ΦΙΛ. ΚΩΔ. 65 (φ. llr-126r) ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 5 (2001-2003) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΗΑΙΑΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΟΑΟΠΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΙΕΝΝΑΙΟ ΕΛΛ. ΦΙΛ. ΚΩΔ. 65 (φ. llr-126r) Γνωρίζουμε οτι εποχές ακμής των μαθηματικών στο Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 37 ΑΘΗΝΑ 2012 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΑΛΕΞΗΣ ΗΜΑΡΑΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Utopia. Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος

Utopia. Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος New acquisitions from the collection of Nicos Chr. Pattichis and Phileleftheros newspaper 22 Μαρτίου - 17 Μαΐου 2012 22 March

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων ECP2015 Βιβλίο Περιλήψεων Βιβλίο Περιλήψεων Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών Logo: Χρυσιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η επικοινωνία αποτελεί το υπόβαθρο δημιουργίας του πανανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 2 Introduction: Adult Education in Greece 3-7 Κεφάλαιο 1: Η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta

costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta Costa Gavras, director and screenwriter of the classic movie Z, provides an exclusive

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μαραθώνιος Δρόμος, το πιο. The marathon, the most popular and revered of

Ο Μαραθώνιος Δρόμος, το πιο. The marathon, the most popular and revered of Το κύπελλο Bréal του Σπύρου Λούη και η ελληνική κληρονομιά των Ολυμπιακών αγώνων. e Spyros Louis s Bréal Cup and th Greek Heritage of the Olympics The marathon, the most popular and revered of all events

Διαβάστε περισσότερα

Εύρηκα! Όταν οι απόφοιτοι ερευνούν, οι επιστήμες προοδεύουν ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Εύρηκα! Όταν οι απόφοιτοι ερευνούν, οι επιστήμες προοδεύουν ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ερμης ΤΡIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY AΠOΦOITΩN KOΛΛEΓIOY AΘHNΩN TEYXOΣ Nο 51, ΠEPIOΔOΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔIEYΘ. ΣAKA: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 15-154 52 ΨΥΧΙΚΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ PRESS POST X + 7 T S P O S S E P

Διαβάστε περισσότερα

THE ANTIKYTHERA MECHANISM

THE ANTIKYTHERA MECHANISM Περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο: 07.12.09 ΕΩΣ 25.01.10 Μηχανισμός των Αντικυθήρων Ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου: www.namuseum.gr/collections/bronze/ellinistiki/ellinistiki06-gr.html

Διαβάστε περισσότερα