, , , , , , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14."

Transcript

1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52

2 .ΤΖΑΜΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΑΦΜ: XΡΗΣΗ:1/1/ /12/2013 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 5.042,00 ΜΑΧΙΚΑΣ Α ΑΜ ,00 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 0, ,00 ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , ,00 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 7, ,38 ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 2.299,93 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 410, , ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ , , ,02 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.207,10 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,86 ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ,44 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 0, , ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΡΥΜΟΥΛΚ. 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 8.217, ΦΠΑ ΤΗΝ ,61 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 5.972, , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 71, ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 0,00 ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 3.238, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.673,14 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 2.087, , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 2.762, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ , , ,92 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 1.412, , Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤ. ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ,77 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 6.339, , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 246,22 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 246,21 0, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ,50 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 2.051, ,08 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.& ΕΞ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 2.443,95 2 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 1.710,72 733, ,86 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 18 ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΜΑΚΡΟ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 3.000, ,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 818,96 818,96 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡ.ΕΙΣ. 249,22 249,22 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΗΝ 31/ , ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΤΗΝ 31/12 0, , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,90

3 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 5.042,00 ΜΑΧΙΚΑΣ Α ΑΜ ,00 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0, ,00 ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , ,00 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠ. ΕΞ. 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.299, ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,35 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 410, , ΕΙ ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 7, ,38 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 0, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ ΩΝ ΣΕ ΝΕΟ , , ,02 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,00 0,00 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ AYTOKINHTA EΠΙΒΑΤΙΚΑ , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.207, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 8.217,17 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 5.972, , ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 3.238,23 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.087, , ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ,00 14 ΈΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΕΠΙΠΛΑ 2.762, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΠΑ -562,61 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.412, , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 71, Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤ , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.339, , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 4.673, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ 246, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 246,21 0,01 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ -ΤΕΑΜ , , ,92 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.051, , ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.& ΕΞ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ 2.443,95 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΩΣ ΜΗΤΡ.ΠΑΓΙΩΝ 1.710,72 733, ,86 18 ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΜΑΚΡΟ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 3.000, ,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 818,96 818,96 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡ.ΕΙΣ. 249,22 249,22 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 2.053, ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 0, , ,04 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΖΑΜΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΑΦΜ: XΡΗΣΗ:1/1/ /12/2013 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,90

4 .ΤΖΑΜΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΑΦΜ: XΡΗΣΗ:1/1/ /12/2013 ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΛΟΓ (80) ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ" ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,58 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.909,53 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η ΧΡΗΣΗΣ , ,58 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 50,00 ΜΕΙΟΝ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,17 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.747,48 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0, ,17 63 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.885,74 ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,59 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ,42 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕ 0,00 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,00 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 0, ,17 ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,59 ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ ΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 ΚΕΡ Η ΧΡΗΣΗΣ 0,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,58 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕ 0,00 ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,59 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ ΩΝ ΣΕ ΝΈΟ 0 ΣΥΝΟΛΟ , ,58 ΧΡ.ΖΟΡΜΠΑΣ Α.Τ. Χ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 3584/Α' ΤΑΞΗΣ

5 .ΤΖΑΜΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΑΦΜ: XΡΗΣΗ:1/1/ /12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) (01/01/ /12/2013) ΧΡΕΩΣΗ 1.Αποθεµατα εναρξεως χρησεως Ποσα χρησης 2013 Ποσα χρησης 2013 ΠΙΣΤΩΣΗ 2.Αγορες χρησεως 3.Μειον : Αποθεµατα τελους χρησεως 4.Οργανικα εξοδα 60 Αµοιβες και εξοδα προσωπικου 6.909,53 61 Αµοιβες και εξοδα τριτων 50,00 62 Παροχες τριτων 6.747,48 63 Φοροι - Τελη 1.885,74 64 ιαφορα εξοδα ,42 65 Τοκοι & συναφη εξοδα 0,00 66 Αποσβεσεις 0,00 Παροχη υπηρεσιων ,58 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕ 0,00 80,00 ΚΕΡ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,59 81,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ,58 ΧΡ.ΖΟΡΜΠΑΣ Α.Τ. Χ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 3584/Α' ΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.744.980,46 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.744.980,46 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα