ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε."

Transcript

1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου ,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ , Εταιρικό Κεφάλαιο ,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου σύµφωνα µε το καταστατικό της. 2/10/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Οφειλόµενο Κεφάλαιο ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου ,00 Απαίτηση της εταιρίας από εταίρους για την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. 2/10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Καταθέσεις όψεως ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Οφειλόµενο κεφάλαιο ,00 Καταβολή εισφοράς των εταίρων σύµφωνα µε το καταστατικό της νεοϊδρυθείσας εταιρίας. ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 Μετά τις εγγραφές σύστασης, µε την κάλυψη δηλαδή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους συντάσσονται η απογραφή και ο ισολογισµός ενάρξεως ως εξής: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Καταθέσεις όψεως Σύνολο ενεργητικού: ,00 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ , Εταιρικό Κεφάλαιο Σύνολο παθητικού: ,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , ΚΕΦΑΛΑΙΟ , Καταθέσεις όψεως , Εταιτικό κεφάλαιο ,00 Σύνολο ενεργητικού: ,00 Σύνολο παθητικού: ,00 77

2 3/10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Ταµείο ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Καταθέσεις όψεως ,00 Ανάληψη µετρητών από τον όψεως 3/10/ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 250, Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 250,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 250, Ταµείο 250,00 Καταβολή εξόδων ίδρυσης 3/10/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 60, Αµοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 60,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 51, ικαιούχοι αµοιβών 51,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 9, Φόροι αµοιβών τρίτων 9,00 Καταβολή αµοιβής δικηγόρου για τη σύσταση της εταιρίας 3/10/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 51, ικαιούχοι αµοιβών 51,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 51, Ταµείο 51,00 Εξόφληση αµοιβής δικηγόρου Χρίστου Πέτρος 3/10/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 100, Αµοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 100,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 19, ΦΠΑ 19,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 99, ικαιούχοι αµοιβών 99,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 20, Φόροι αµοιβών τρίτων 20,00 Καταβολή αµοιβής λογιστή Αρτεµίου Γεώργιος για τη σύσταση της εταιρίας 3/10/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 99, ικαιούχοι αµοιβών 99,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 99, Ταµείο 99,00 Εξόφληση αµοιβής λογιστή Αρτεµίου Γεώργιος 3/10/ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 10, Συνδροµές-Εισφορές 10,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 10, Ταµείο 10,00 Εξόφληση Επιµελητηρίου ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: , ,00 78

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Αγορά πάγιων στοιχείων: Α) 4/10/08. Αγορά µηχανηµάτων 6.000,00. Η αγορά έγινε επί πιστώση από τον προµηθευτή εσωτερικού Βλάχου Ηλία σε δύο ισόποσες άτοκες δόσεις το καθένα µε Φ.Π.Α. 19%. 4/10/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.000, Μηχανήµατα 6.000,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 1.140, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 1.140,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 7.140, Προµηθευτές εσωτερικού 7.140,00 Τ-.Α. Νο.231 Β) 10/10/08. Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτυπωτή, συσκευής τηλεφώνου, συσκευής φάξ από τον προµηθευτή Τρανό Σωτήριο τοις µετρητοίς µε Φ.Π.Α. 19% συνολικης αξίας 1.120, Η/Υ αξίας 620, εκτυπωτή 340, συσκευή τηλεφώνου και φάξ /10/ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.120, Μηχανές γραφείων 340, Η/Υ και ηλεκτρ. Συγκροτήµατα 620, Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 160,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 212, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 212,80 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.332, Προµηθευτές εσωτερικού 1.332,80 Τ-.Α. Νο /10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.332, Προµηθευτές εσωτερικού 1.332,80 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.332, Ταµείο 1.332,80 Α.Π. Νο.2 Γ) 13/10/08. Αγορά επίπλων (2 γραφεία και 6 καρέκλες) από την εταιρία SATO, συνολικής αξίας 1.200,00 τοις µετριτοίς µε Φ.Π.Α. 19%. 13/10/ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.200, Έπιπλα 1.200,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 228, Φόρος Προστιθέµενης αξίας 228,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.428, Προµηθευτές εσωτερικού 1.428,00 Τ-.Α. Νο /10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.428, Προµηθευτές εσωτερικού 1.428,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.428, Ταµείο 1.428,00 Α.Π. Νο.3 ΣΥΝΟΛΟ: , ,60 79

4 Αγορά α και βοηθητικών υλών Α) 17/10/08. Αγορά αντρίκειων, γυναικείων και παιδικών υποδηµατων 2.000,00 µε Φ.Π.Α. 19% από τον προµηθευτή Ραπτόπουλο Ιωάννη. Το 50% του ποσού εξοφλείται τοις µετριτοίς και το υπόλοιπο ποσό µε επιταγή λήξης 17/10/08. 17/10/ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2.000, Α ύλες 2.000,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 380, Φόρος προστιθέµενης αξίας 380,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2.380, Προµηθευτές εσωτερικού 2.380,00 Τ-.Α. Νο.70 17/10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.190, Προµηθευτες εσωτερικού 1.190,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.190, Ταµείο 1.190,00 Α.Π.5 17/10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.190, Προµηθευτες εσωτερικού 1.190,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.190, Επιταγες Πληρωτέες 1.190,00 Επιταγή Εµπορικής Τράπεζας Νο λήξης 17/10/08 Αγορά Α) 20/10/08. Αγορά αντρικών, γυναικείων και παιδικών υποδηµάτων από την εταιρία ERPO ΑΕΒΕ αξίας ,00 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 20/10/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Αγορές χρήσης ,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 1.900, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 1.900,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , Προµηθευτές εσωτερικού Τ-.Α. Νο /10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , Προµηθευτές εσωτερικού ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Ταµείο ,00 Α.Π. Νο.2 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 80

5 Πωλήσεις Α) 25/10/08. Πώληση υποδηµάτων στον πελάτη ηµητρίου Αντρέα 300 τοις µετρητοίς µε Φ.Π.Α. 19%. 25/10/ ΠΕΛΑΤΕΣ 357, Πελάτες εσωτερικού 357,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 300, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 300,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 57, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 57,00 Τ-.Α. Νο.1 25/10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 357, Ταµείο 357,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 357, Πελάτες εσωτερικού 357,00 Α.Ε. Νο.1 Β) 27/10/08. Πώληση 3 γυναικείων υποδηµάτων αξίας 500 τοις µετρητοίς µε Φ.Π.Α. 19%. 27/10/ ΠΕΛΑΤΕΣ 595, Πελάτες εσωτερικού 595,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 500, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 500,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 95, Φόρος Προστιθεµενης αξίας 95,00 Τ-.Α. Νο.2 27/10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 595, Ταµείο 595,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 595, Πελάτες εσωτερικού 595,00 Α.Ε. Νο.2 Γ) 30/10/08. Πώληση αντρικών υποδηµάτων στον πελάτη Θεοδώρου Νικηφόρο αξίας 50 επί πιστώσει µε ΦΠΑ 19%. 30/10/ ΠΕΛΑΤΕΣ 59, Πελάτες εσωτερικού 59,50 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 50, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 50,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 9, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 9,50 Τ-.Α. Νο.3 ΣΥΝΟΛΟ: 1.963, ,50 81

6 ) 31/10/08. Πληρωµή ενοικίου /10/ ΕΝΟΙΚΙΑ 300, Ενοίκια 300,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 300, Ταµείο 300,00 Α.Π. Νο.7 Ε) Μισθοδοσία µηνός Οκτωβρίου 31/10/ /10/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.099, Αµοιβές ηµεροµήσθιου προσωπικού 1.099,20 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 923,33 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 175, ΙΚΑ 175,87 Μισθοδοσία µηνός Οκτωβρίου 31/10/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 308, Εργοδοτικές εισφορές 308,44 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 308, ΙΚΑ 308,44 Μισθοδοσία µηνός Οκτωβρίου 31/10/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 923,33 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 923, Ταµείο 923,33 Μισθοδοσία µηνός Οκτωβρίου ΣΥΝΟΛΟ: 2.630, ,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: , ,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: , ,07 82

7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΗΝΑΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Λ/ΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.000,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 0, ΕΠΙΠΛΑ 1.200,00 0, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 340,00 0, Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡΟΤ. 620,00 0, ΕΞΟΠΛΙΣ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. 160,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0, ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 250,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, Α ΥΛΕΣ 2.000,00 0, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.011,50 952, ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ , , ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , , ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΦΟΡΟΙ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,00 0, ΤΑΜΕΙΟ , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ , , ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤ. 923,33 923, ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 150,00 150, ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0, , ΦΠΑ 19% 3.879,80 161, ΦΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 29, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΕΡ ΩΝ 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ) 0,00 484, ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.099,20 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 308,44 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 160,00 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ 300,00 0, ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,00 0, ΤΕΛΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0, ΑΠΟΣΒ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣ 0,00 0, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,00 850,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,07 83

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Α) 2/11/08. Ανάληψη µετρητών από τον όψεως /10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Ταµείο ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Καταθέσεις όψεως ,00 Ανάληψη µετρητών από τον όψεως Β) 2/11/08. Αγορά αντρικών υποδηµάτων από την εταιρία Shoes ΑΕΒΕ αξίας 500 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 2/11/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 500, Αγορές χρήσης 500,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 95, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 95,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 595, Προµηθευτές εσωτερικού 595,00 Τ-.Α. Νο.346 2/11/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 595, Προµηθευτές εσωτερικού 595,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 595, Ταµείο 595,00 Α.Π. Νο.6 Γ) 3/11/08. Αγορά από τον Αριστου Ο.Ε. παιδικά και γυναικεία υποδήµατα 700 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 3/11/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 700, Αγορές χρήσης 700,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 133, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 133,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 833, Προµηθευτές εσωτερικού 833,00 Τ-.Α. Νο.349 3/11/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 833, Προµηθευτές εσωτερικού 833,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 833, Ταµείο 833,00 Α.Π. Νο.8 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 84

9 ) 4/11/08. Πώληση γυναικείων, αντρικών και 2 παιδικών υποδηµάτων στον πελάτη Γρηγορόπουλο αξίας 750 µε ΦΠΑ 19%. Το ποσό εξοφλείται µε επιταγή λήξης 3/12/08. 4/11/ ΠΕΛΑΤΕΣ 892, Πελάτες εσωτερικού 892,50 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 750, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 750,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 142, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 142,50 Τ-.Α. Νο.4 4/11/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 892, Επιταγες εισπρακτέες 892,50 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 892, Πελάτες εσωτερικού 892,50 Επιταγή Alfa Bank No λήξης 3/12/08 Ε) 6/11/08. Πώληση γυναικείων, αντρικών και παιδικών υποδηµάτων στον πελάτη Ροµπόπουλο αξίας 600 µε ΦΠΑ 19%. Εισπράτουµε 200 και το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται µε επιταγή εισπρακτέα στις 14/12/08. 6/11/ ΠΕΛΑΤΕΣ 714, Πελάτες εσωτερικού 714,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 600, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 600,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 114, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 114,00 Τ-.Α. Νο.5 6/11/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 200, Ταµείο 200,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 200, Πελάτες εσωτερικού 200,00 Α.Ε. Νο.3 6/11/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 514, Επιταγες εισπρακτέες 514,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 514, Πελάτες εσωτερικού 514,00 Επιταγή Εµπορικής Τράπεζας Νο λήξης 14/12/08 ΣΤ) 10/11/08. Πώληση γυναικείων και αντρικών υποδηµάτων στον πελάτη Τελίου αξίας 400 επί πιστώσει µε ΦΠΑ 19%. 10/11/ ΠΕΛΑΤΕΣ 476, Πελάτες εσωτερικού 476,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 400, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 400,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 76, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 76,00 Τ-.Α. Νο.6 ΣΥΝΟΛΟ: 3689, ,00 85

10 Ζ) 15/11/08. Πώληση στον Αντωνίου παιδικά και γυναικεία υποδήµατα 325 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 15/11/ ΠΕΛΑΤΕΣ 386, Πελάτες εσωτερικού 386,75 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 325, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 325,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 61, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 61,75 Τ-.Α. Νο.7 15/11/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 386, Ταµείο 386,75 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 386, Πελάτες εσωτερικού 386,75 Α.Ε. Νο.4 Η) 17/11/08. Πληρώνουµε 1.190,00 για την επιταγή που δώσαµε στον προµηθευτή Ραπτόπουλο Ιωάννη. 17/11/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.190, Επιταγές πληρωτέες 1.190,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.190, Καταθέσεις όψεως 1.190,00 Εξόφληση επιταγής Εµπορικής Τράπεζας Νο λήξης 17/10/08 Θ) 20/11/08. Εισπράττουµε µετρητά από τον πελάτη Θεοδώρου Νικηφόρο (49,50 ) για εξόφληση του λογαριασµού µας. 20/11/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 49, Ταµείο 49,50 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 49, Πελάτες εσωτερικού 49,50 Α.Ε. Νο.5 Ι) 20/11/08. Πληρωµή φόρου µισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) για την παροχή υπηρεσιών του δικηγόρου και του λογιστή (20%). 20/11/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 29, Φόροι-τέλη αµοιβών τρίτων 29,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 29, Ταµείο 29,00 Πληρωµή φόρου ελευθέρων επαγγελµατιών 20% ΣΥΝΟΛΟ: 2.042, ,00 86

11 Κ) 25/11/08. Εισπράττουµε µετρητά από τον πελάτη Τελίου (476,00 ) για εξόφληση του λογαριασµού µας. 25/11/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 476, Ταµείο 476,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 476, Πελάτες εσωτερικού 476,00 Α.Ε. Νο.6 Λ) 30/11/08. Πληρώνουµε το ποσό των 2.380,00 στον Βλάχου Ηλία ως πρώτη δόση για τα µηχανήµατα που προµηθευτήκαµε από αυτόν. 30/11/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2.380, Προµηθευτές εσωτερικού 2.380,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.380, Καταθέσεις όψεως 2.380,00 Πληρωµή δόσης µηχ/των από τις καταθέσεις όψεως Μ) 30/11/08. Πληρωµή ενοικίου /11/ ΕΝΟΙΚΙΑ 300, Ενοίκια 300,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 300, Ταµείο 300,00 Α.Π. Νο.7 Ν) Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/11/08. 30/11/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.290, Αµοιβές ηµεροµήσθιου προσωπικού 2.290,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1923,60 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 366, ΙΚΑ 366,40 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/11/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 642, Εργοδοτικές εισφορές 642,57 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 642, ΙΚΑ 642,57 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/11/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.923,60 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.923, Ταµείο 1.923,60 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου ΣΥΝΟΛΟ: 8012, ,17 87

12 Ξ) 30/11/08. Πληρωµή του ΙΚΑ. 30/11/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 484, ΙΚΑ 484,31 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 484, Ταµείο 484,31 Πληρωµή του ΙΚΑ του µηνός Οκτωβρίου. ΣΥΝΟΛΟ: 484,31 484,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: , ,48 88

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΗΝΑΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Λ/ΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 0, ΕΠΙΠΛΑ 0,00 0, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0,00 0, Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡΟΤ. 0,00 0, ΕΞΟΠΛΙΣ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0, ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.200,00 0, Α ΥΛΕΣ 0,00 0, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.469, , ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00 0, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0, ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΦΟΡΟΙ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 1.406,50 0, ΤΑΜΕΙΟ , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0, , ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.808, , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤ , , ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 0,00 0, ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 1.190,00 0, ΦΠΑ 19% 228,00 394, ΦΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 29,00 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΕΡ ΩΝ 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ) 484, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.290,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 642,57 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ 300,00 0, ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,00 0, ΤΕΛΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0, ΑΠΟΣΒ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣ 0,00 0, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,48 89

14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Α) 3/12/08. Είσπραξη χρηµάτων από επιταγή του πελάτη Γρηγορόπουλο αξίας /12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 892, Ταµείο 892,50 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 892, Επιταγες εισπρακτέες 892,50 Είσπραξη επιταγής Alfa Bank No λήξης 3/12/08 Β) 8/12/08. Πώληση 2 γυναικείων, 2 αντρικών και 2 παιδικών υποδηµάτων στον πελάτη Χριστοφόρου αξίας 3.500,00 µε ΦΠΑ 19%. Το ποσό εξοφλείται µε επιταγή λήξης 28/12/08. 8/12/ ΠΕΛΑΤΕΣ 4.165, Πελάτες εσωτερικού 4.165,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.500, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 3.500,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 665, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 665,00 Τ-.Α. Νο.8 8/12/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 4.165, Επιταγες εισπρακτέες 4.165,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 4.165, Πελάτες εσωτερικού 4.165,00 Επιταγή Alfa Bank No λήξης 28/12/08 Γ) 10/12/08. Πώληση στον Αντρέου παιδικά και γυναικεία υποδήµατα 3.000,00 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 10/12/ ΠΕΛΑΤΕΣ 3.570, Πελάτες εσωτερικού 3.570,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.000, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 3.000,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 570, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 570,00 Τ-.Α. Νο.9 10/12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.570, Ταµείο 3.570,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 3.570, Πελάτες εσωτερικού 3.570,00 Α.Ε. Νο.7 ΣΥΝΟΛΟ: , ,50 90

15 ) 12/12/08. Αγορά από τον ΑSTER Ο.Ε. παιδικά και γυναικεία υποδήµατα 600 µε ΦΠΑ 19%. Το ποσό εξοφλείται µε επιταγή λήξης 28/12/08. 12/12/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 600, Αγορές χρήσης 600,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 114, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 114,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 714, Προµηθευτές εσωτερικού 714,00 Τ-.Α. Νο /12/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 714, Προµηθευτές εσωτερικού 714,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 714, Επιταγές πληρωτέες 714,00 Επιταγή Εµπορικής τράπεζας No λήξης 28/12/08 Ε)14/12/08. Εισπράττουµε χρήµατα από τον Ροµπόπουλο αξίας /12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 514, Ταµείο 514,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 514, Επιταγές εισπρακτέες 514,00 Είσπραξη επιταγής Εµπορικής Τράπεζας Νο λήξης 14/12/08 ΣΤ) 16/12/08. Πώληση στην Φιλίππου αντρικά και γυναικεία υποδήµατα 3.200,00 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 16/12/ ΠΕΛΑΤΕΣ 3.808, Πελάτες εσωτερικού 3.808,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.200, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 3.200,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 608, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 608,00 Τ-.Α. Νο.12 16/12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.808, Ταµείο 3.808,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 3.808, Πελάτες εσωτερικού 3.808,00 Α.Ε. Νο.9 ΣΥΝΟΛΟ: 9.558, ,00 91

16 Ζ) 21/12/08. Καταβολή του Χριστουγεννιάτικου επιδόµατος στους εργαζοµένους. 21/12/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 549, Αµοιβές ηµεροµήσθιου προσωπικού 549,60 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 461, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 461,66 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 87, ΙΚΑ 87,94 Καταβολή επιδόµατος Χριστουγέννων 21/12/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 154, Εργοδοτικές εισφορές 154,22 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 154, ΙΚΑ 154,22 Καταβολή επιδόµατος Χριστουγέννων 21/12/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 461, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 461,66 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 461, Ταµείο 461,66 Καταβολή επιδόµατος Χριστουγέννων Η) 27/12/08. Πληρώνουµε το ποσό των 2.380,00 στον Βλάχου Ηλία ως δεύτερη δόση για τα µηχανήµατα που προµηθευτήκαµε από αυτόν. 27/12/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2.380, Προµηθευτές εσωτερικού 2.380,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.380, Καταθέσεις όψεως 2.380,00 Πληρωµή δεύτερης δόσης µηχ/των από τις καταθέσεις όψεως Θ) 28/12/08. Πληρωµή ενοικίου /12/ ΕΝΟΙΚΙΑ 300, Ενοίκια 300,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 300, Ταµείο 300,00 Α.Π. Νο.14 Ι) 28/12/08. Είσπραξη χρηµάτων από την επιταγή του πελάτη Χριστοφόρου αξίας 4.165,00. 28/12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 4.165, Ταµείο 4.165,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 4.165, Επιταγες εισπρακτέες 4.165,00 Είσπραξη επιταγής Alfa Bank No λήξης 28/12/08 ΣΥΝΟΛΟ: 8.010, ,48 92

17 Κ) 28/12/08. Πληρωµή επιταγής της Εµπορικής τράπεζας No και λήξης 28/12/08 για την εξόφληση του προµηθευτή ASTER Ο.Ε. 28/12/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 714, Επιταγές πληρωτέες 714,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 714, Ταµείο 714,00 Πληρωµή επιταγής Εµπορικής τράπεζας No λήξης 28/12/08 Λ) 29/12/08. Πληρώνουµε ΕΗ: 29/12/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 100, Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής 100,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 19, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 19,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 10, ηµοτικοί φόροι-τέλη 10,15 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 129, Ταµείο 129,15 Α.Π. Νο.16 ΟΤΕ: 29/12/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 90, Τηλεπικοινωνίες 90,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 17, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 17,10 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 107, Ταµείο 107,10 Α.Π. Νο.17 ΕΥΑΘ Α.Ε.: 29/12/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 80, Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 80,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 15, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 15,20 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 95, Ταµείο 95,20 Α.Π. Νο.18 ΣΥΝΟΛΟ: 1.045, ,45 93

18 Μ) Μισθοδοσία µηνός εκεµβρίου 30/12/08. 30/12/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.290, Αµοιβές ηµεροµήσθιου προσωπικού 2.290,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.923,60 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 366, ΙΚΑ 366,40 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/12/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 642, Εργοδοτικές εισφορές 642,57 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 642, ΙΚΑ 642,57 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/12/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.923,60 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.923, Ταµείο 1.923,60 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου Μ) 30/12/08. Πληρωµή του ΙΚΑ. 30/12/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.008, ΙΚΑ 1.008,97 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.008, Ταµείο 1.008,97 Πληρωµή του ΙΚΑ του µηνός Νοεµβρίου. ΣΥΝΟΛΟ: 5.865, ,14 94

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Κατηγορία Αξία Συντελ. Συν.απόσβ. Απόσβεση απόσβεσης απόσβεσης 1/10-31/12 Μηχανήµ ,00 10% 2,5% 150,00 Μηχ.γραφ 340,00 12% 3% 10,20 Η/Υ 620,00 12% 3% 18,60 Εξ τηλεπ 160,00 12% 3% 4,80 Επιπλα 1.200,00 12% 3% 36,00 Εξ ιδρ εγκ 250,00 20% 20% 50,00 ΣΥΝΟΛΟ 269,60 *Συντ.απόσβ X 3/12 Ν)30/12/08. Λογαριασµοί αποσβέσεων. 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 150, Αποσβέσεις µηχανηµάτων 150,00 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 150, Αποσβεσµένα µηχανήµατα 150,00 Απόσβεση µηχανηµάτων 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 36, Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 36,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 36, Αποσβεσµένα έπιπλα 36,00 Απόσβεση επίπλων 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 10, Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 10,20 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10, Αποσβεσµένες µηχανές γραφείων 10,20 Απόσβεση επίπλων 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18, Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 18,60 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18, Αποσβεσµένοι Η/Υ κ ηλ. συγκροτήµατα 18,60 Απόσβεση Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτήµατων 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4, Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 4,80 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4, Αποσβεσµένος εξ. τηλεπικοινωνιών 4,80 Απόσβεση εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 250, Αποσβέσεις εξόδων και Α εγκατάστασης 250,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 250, Αποσβεσµένα έξ. ίδρυσης κ εγκατά/σης 250,00 Απόσβεση εξόδων ίδρυσης και Α εγκαταστασης ΣΥΝΟΛΟ: 469,60 469,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: , ,17 95

20 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΗΝΑΣ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Λ/ΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 150, ΕΠΙΠΛΑ 0,00 0, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0,00 0, Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡΟΤ. 0,00 0, ΕΞΟΠΛΙΣ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 69, ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 250, ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 600,00 0, Α ΥΛΕΣ 0,00 0, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00 0, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0, ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΦΟΡΟΙ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 4.165, , ΤΑΜΕΙΟ , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0, , ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.094,00 714, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤ , , ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 0,00 0, ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 714,00 714, ΦΠΑ 19% 165, , ΦΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΕΡ ΩΝ 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ) 1008, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.839,60 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 796,79 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 80,00 0, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 90,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ 300,00 0, ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 10,15 0, ΤΕΛΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 150,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 69,60 0, ΑΠΟΣΒ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣ 250,00 0, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,17 96

21 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31/12/08 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης ,00 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Αγορές χρήσης ,00 24 Α & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2.000, Α ύλες 2.000,00 Προσδιορισµός του οικονοµικού αποτελέσµατος 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 9.796, Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης 9.796,35 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.228, ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.228, , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.747,80 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 160, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 160,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 100, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100,00 80, Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 80,00 90, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 90,00 900, ΕΝΟΙΚΙΑ 900,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 10, ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 10,15 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 10, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10,00 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 150, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 150,00 69, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 69,60 250, ΑΠΟΣΒ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣ 250,00 Προσδιορισµός του οικονοµικού αποτελέσµατος οµάδας 6 - δαπανών και εξόδων 31/12/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ , Αποθεµατα τέλους ,00 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης ,00 Προσδιορισµός του καθαρού αποτελέσµατος 31/12/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού ,00 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης ,00 Προσδιορισµός του καθαρού οικονοµικού αποτελέσµατος 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 628, Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης 628,65 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 628, Μικτά αποτελέσµατα 628,65 Καθαρά κέρδη για τον προσδιορισµό των µικτών αποτελεσµάτων ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 97

22 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 9.796, Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.136, Έξοδα λειτουργίας και διάθεσης 1.659,75 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 9.796, Μικτά αποτελέσµατα 9.796,35 Προσδιορισµός του µικτού αποτελέσµατος 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Μικτά αποτελέσµατα ,00 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ , Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ,00 Μεταφορά των µικτών αποτελεσµάτων σε αποτελέσµατα χρήσης 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 9.796, Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.136, Έξοδα λειτουργίας και διάθεσης 1.659,75 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 9.796, Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.136, Έξοδα λειτουργίας και διάθεσης 1.659,75 Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 628, Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 628,65 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 628, Κέρδη χρήσης 628,65 Εξαγωγή καθαρού αποτελέσµατος 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 628, Κέρδη χρήσης 628,65 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 628, Καθαρά κέρδη χρήσης 628,65 Μεταφορά κερδών χρήσης στα καθαρά κέρδη χρήσης 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 157, Καθαρά κέρδη χρήσης 157,16 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 157, Φόρος εισοδήµατος κερδών 157,16 Φόρος εισοδήµατος κερδών 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 628, Καθαρά κέρδη χρήσης 471, Φόρος εισοδήµατος κερδών 157,16 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 471, Κέρδη προς διάθεση 471,49 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ0 ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 157, Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 157,16 Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών ΣΥΝΟΛΟ: , ,81 98

23 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 471, Κέρδη προς διάθεση 471,49 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 23, Τακτικό αποθεµατικό 23,57 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 0, Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 447, Αποστόλιδου 223, Βύρωνος 223,92 Μεταφορά κερδών στους εταίρους 31/12/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 102, Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (157,16 X 65% X 3/12) 102,15 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ0 ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 102, Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 102,15 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ΣΥΝΟΛΟ: 573,64 573,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ: , ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ: , ,98 99

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Α.Ε. 55700/62/Β/03/0224 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Θέµα: ΕΚΘΕΣΗ των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4 η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 25 - Λογιστική Καταχωρήστε τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και εκδώστε Ημερολόγιο, Ισοζύγιο και Συγκεντρωτική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Super League Ελλάδα 2007

Super League Ελλάδα 2007 Super League Ελλάδα 2007 Global Compliance Services Οικονοµικός Απολογισµός 19 εκεµβρίου 2006 PwC 1PwC Περιεχόµενα Ιστορικό Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Αριθµοδείκτες Επόµενα Βήµατα PwC 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κάθε τόμος αποτελεί και ξεχωριστή πηγή γνώσεων για τον φοιτητή. Γι αυτό χρήσιμο από τον φοιτητή είναι να κατανοεί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 30.00.00.00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ Σ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρήσεως του έτους 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α ).

Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρήσεως του έτους 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α ). A Α:ΒΙ0ΡΩΞΕ-5ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ BAYA BAYA M.I.K.E. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 1η Εταιρική χρήση (21η Μαίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2013 Αξ.κτήσης Αποσβ/σα Αναπ.Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β.ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2014-31/12/2014 Επίπεδο ανάλυσης: Δ' ΒΑΘΜΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008)

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ).

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ). ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 01 τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός σύµβουλος Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων. ιευθυντής φορολογικού τµήµατος Tax Advisors Ε.Π.Ε. Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου Φορολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα