ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε."

Transcript

1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου ,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ , Εταιρικό Κεφάλαιο ,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου σύµφωνα µε το καταστατικό της. 2/10/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Οφειλόµενο Κεφάλαιο ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου ,00 Απαίτηση της εταιρίας από εταίρους για την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. 2/10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Καταθέσεις όψεως ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Οφειλόµενο κεφάλαιο ,00 Καταβολή εισφοράς των εταίρων σύµφωνα µε το καταστατικό της νεοϊδρυθείσας εταιρίας. ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 Μετά τις εγγραφές σύστασης, µε την κάλυψη δηλαδή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους συντάσσονται η απογραφή και ο ισολογισµός ενάρξεως ως εξής: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Καταθέσεις όψεως Σύνολο ενεργητικού: ,00 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ , Εταιρικό Κεφάλαιο Σύνολο παθητικού: ,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , ΚΕΦΑΛΑΙΟ , Καταθέσεις όψεως , Εταιτικό κεφάλαιο ,00 Σύνολο ενεργητικού: ,00 Σύνολο παθητικού: ,00 77

2 3/10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Ταµείο ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Καταθέσεις όψεως ,00 Ανάληψη µετρητών από τον όψεως 3/10/ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 250, Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 250,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 250, Ταµείο 250,00 Καταβολή εξόδων ίδρυσης 3/10/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 60, Αµοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 60,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 51, ικαιούχοι αµοιβών 51,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 9, Φόροι αµοιβών τρίτων 9,00 Καταβολή αµοιβής δικηγόρου για τη σύσταση της εταιρίας 3/10/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 51, ικαιούχοι αµοιβών 51,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 51, Ταµείο 51,00 Εξόφληση αµοιβής δικηγόρου Χρίστου Πέτρος 3/10/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 100, Αµοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 100,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 19, ΦΠΑ 19,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 99, ικαιούχοι αµοιβών 99,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 20, Φόροι αµοιβών τρίτων 20,00 Καταβολή αµοιβής λογιστή Αρτεµίου Γεώργιος για τη σύσταση της εταιρίας 3/10/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 99, ικαιούχοι αµοιβών 99,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 99, Ταµείο 99,00 Εξόφληση αµοιβής λογιστή Αρτεµίου Γεώργιος 3/10/ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 10, Συνδροµές-Εισφορές 10,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 10, Ταµείο 10,00 Εξόφληση Επιµελητηρίου ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: , ,00 78

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Αγορά πάγιων στοιχείων: Α) 4/10/08. Αγορά µηχανηµάτων 6.000,00. Η αγορά έγινε επί πιστώση από τον προµηθευτή εσωτερικού Βλάχου Ηλία σε δύο ισόποσες άτοκες δόσεις το καθένα µε Φ.Π.Α. 19%. 4/10/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.000, Μηχανήµατα 6.000,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 1.140, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 1.140,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 7.140, Προµηθευτές εσωτερικού 7.140,00 Τ-.Α. Νο.231 Β) 10/10/08. Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτυπωτή, συσκευής τηλεφώνου, συσκευής φάξ από τον προµηθευτή Τρανό Σωτήριο τοις µετρητοίς µε Φ.Π.Α. 19% συνολικης αξίας 1.120, Η/Υ αξίας 620, εκτυπωτή 340, συσκευή τηλεφώνου και φάξ /10/ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.120, Μηχανές γραφείων 340, Η/Υ και ηλεκτρ. Συγκροτήµατα 620, Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 160,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 212, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 212,80 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.332, Προµηθευτές εσωτερικού 1.332,80 Τ-.Α. Νο /10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.332, Προµηθευτές εσωτερικού 1.332,80 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.332, Ταµείο 1.332,80 Α.Π. Νο.2 Γ) 13/10/08. Αγορά επίπλων (2 γραφεία και 6 καρέκλες) από την εταιρία SATO, συνολικής αξίας 1.200,00 τοις µετριτοίς µε Φ.Π.Α. 19%. 13/10/ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.200, Έπιπλα 1.200,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 228, Φόρος Προστιθέµενης αξίας 228,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.428, Προµηθευτές εσωτερικού 1.428,00 Τ-.Α. Νο /10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.428, Προµηθευτές εσωτερικού 1.428,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.428, Ταµείο 1.428,00 Α.Π. Νο.3 ΣΥΝΟΛΟ: , ,60 79

4 Αγορά α και βοηθητικών υλών Α) 17/10/08. Αγορά αντρίκειων, γυναικείων και παιδικών υποδηµατων 2.000,00 µε Φ.Π.Α. 19% από τον προµηθευτή Ραπτόπουλο Ιωάννη. Το 50% του ποσού εξοφλείται τοις µετριτοίς και το υπόλοιπο ποσό µε επιταγή λήξης 17/10/08. 17/10/ Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2.000, Α ύλες 2.000,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 380, Φόρος προστιθέµενης αξίας 380,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2.380, Προµηθευτές εσωτερικού 2.380,00 Τ-.Α. Νο.70 17/10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.190, Προµηθευτες εσωτερικού 1.190,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.190, Ταµείο 1.190,00 Α.Π.5 17/10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.190, Προµηθευτες εσωτερικού 1.190,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.190, Επιταγες Πληρωτέες 1.190,00 Επιταγή Εµπορικής Τράπεζας Νο λήξης 17/10/08 Αγορά Α) 20/10/08. Αγορά αντρικών, γυναικείων και παιδικών υποδηµάτων από την εταιρία ERPO ΑΕΒΕ αξίας ,00 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 20/10/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Αγορές χρήσης ,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 1.900, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 1.900,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , Προµηθευτές εσωτερικού Τ-.Α. Νο /10/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , Προµηθευτές εσωτερικού ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Ταµείο ,00 Α.Π. Νο.2 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 80

5 Πωλήσεις Α) 25/10/08. Πώληση υποδηµάτων στον πελάτη ηµητρίου Αντρέα 300 τοις µετρητοίς µε Φ.Π.Α. 19%. 25/10/ ΠΕΛΑΤΕΣ 357, Πελάτες εσωτερικού 357,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 300, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 300,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 57, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 57,00 Τ-.Α. Νο.1 25/10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 357, Ταµείο 357,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 357, Πελάτες εσωτερικού 357,00 Α.Ε. Νο.1 Β) 27/10/08. Πώληση 3 γυναικείων υποδηµάτων αξίας 500 τοις µετρητοίς µε Φ.Π.Α. 19%. 27/10/ ΠΕΛΑΤΕΣ 595, Πελάτες εσωτερικού 595,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 500, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 500,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 95, Φόρος Προστιθεµενης αξίας 95,00 Τ-.Α. Νο.2 27/10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 595, Ταµείο 595,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 595, Πελάτες εσωτερικού 595,00 Α.Ε. Νο.2 Γ) 30/10/08. Πώληση αντρικών υποδηµάτων στον πελάτη Θεοδώρου Νικηφόρο αξίας 50 επί πιστώσει µε ΦΠΑ 19%. 30/10/ ΠΕΛΑΤΕΣ 59, Πελάτες εσωτερικού 59,50 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 50, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 50,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 9, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 9,50 Τ-.Α. Νο.3 ΣΥΝΟΛΟ: 1.963, ,50 81

6 ) 31/10/08. Πληρωµή ενοικίου /10/ ΕΝΟΙΚΙΑ 300, Ενοίκια 300,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 300, Ταµείο 300,00 Α.Π. Νο.7 Ε) Μισθοδοσία µηνός Οκτωβρίου 31/10/ /10/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.099, Αµοιβές ηµεροµήσθιου προσωπικού 1.099,20 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 923,33 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 175, ΙΚΑ 175,87 Μισθοδοσία µηνός Οκτωβρίου 31/10/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 308, Εργοδοτικές εισφορές 308,44 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 308, ΙΚΑ 308,44 Μισθοδοσία µηνός Οκτωβρίου 31/10/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 923,33 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 923, Ταµείο 923,33 Μισθοδοσία µηνός Οκτωβρίου ΣΥΝΟΛΟ: 2.630, ,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: , ,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: , ,07 82

7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΗΝΑΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Λ/ΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.000,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 0, ΕΠΙΠΛΑ 1.200,00 0, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 340,00 0, Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡΟΤ. 620,00 0, ΕΞΟΠΛΙΣ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. 160,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0, ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 250,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, Α ΥΛΕΣ 2.000,00 0, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.011,50 952, ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ , , ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , , ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΦΟΡΟΙ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,00 0, ΤΑΜΕΙΟ , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ , , ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤ. 923,33 923, ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 150,00 150, ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0, , ΦΠΑ 19% 3.879,80 161, ΦΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 29, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΕΡ ΩΝ 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ) 0,00 484, ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.099,20 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 308,44 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 160,00 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ 300,00 0, ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,00 0, ΤΕΛΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0, ΑΠΟΣΒ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣ 0,00 0, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,00 850,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,07 83

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Α) 2/11/08. Ανάληψη µετρητών από τον όψεως /10/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Ταµείο ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , Καταθέσεις όψεως ,00 Ανάληψη µετρητών από τον όψεως Β) 2/11/08. Αγορά αντρικών υποδηµάτων από την εταιρία Shoes ΑΕΒΕ αξίας 500 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 2/11/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 500, Αγορές χρήσης 500,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 95, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 95,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 595, Προµηθευτές εσωτερικού 595,00 Τ-.Α. Νο.346 2/11/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 595, Προµηθευτές εσωτερικού 595,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 595, Ταµείο 595,00 Α.Π. Νο.6 Γ) 3/11/08. Αγορά από τον Αριστου Ο.Ε. παιδικά και γυναικεία υποδήµατα 700 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 3/11/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 700, Αγορές χρήσης 700,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 133, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 133,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 833, Προµηθευτές εσωτερικού 833,00 Τ-.Α. Νο.349 3/11/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 833, Προµηθευτές εσωτερικού 833,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 833, Ταµείο 833,00 Α.Π. Νο.8 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 84

9 ) 4/11/08. Πώληση γυναικείων, αντρικών και 2 παιδικών υποδηµάτων στον πελάτη Γρηγορόπουλο αξίας 750 µε ΦΠΑ 19%. Το ποσό εξοφλείται µε επιταγή λήξης 3/12/08. 4/11/ ΠΕΛΑΤΕΣ 892, Πελάτες εσωτερικού 892,50 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 750, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 750,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 142, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 142,50 Τ-.Α. Νο.4 4/11/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 892, Επιταγες εισπρακτέες 892,50 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 892, Πελάτες εσωτερικού 892,50 Επιταγή Alfa Bank No λήξης 3/12/08 Ε) 6/11/08. Πώληση γυναικείων, αντρικών και παιδικών υποδηµάτων στον πελάτη Ροµπόπουλο αξίας 600 µε ΦΠΑ 19%. Εισπράτουµε 200 και το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται µε επιταγή εισπρακτέα στις 14/12/08. 6/11/ ΠΕΛΑΤΕΣ 714, Πελάτες εσωτερικού 714,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 600, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 600,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 114, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 114,00 Τ-.Α. Νο.5 6/11/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 200, Ταµείο 200,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 200, Πελάτες εσωτερικού 200,00 Α.Ε. Νο.3 6/11/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 514, Επιταγες εισπρακτέες 514,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 514, Πελάτες εσωτερικού 514,00 Επιταγή Εµπορικής Τράπεζας Νο λήξης 14/12/08 ΣΤ) 10/11/08. Πώληση γυναικείων και αντρικών υποδηµάτων στον πελάτη Τελίου αξίας 400 επί πιστώσει µε ΦΠΑ 19%. 10/11/ ΠΕΛΑΤΕΣ 476, Πελάτες εσωτερικού 476,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 400, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 400,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 76, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 76,00 Τ-.Α. Νο.6 ΣΥΝΟΛΟ: 3689, ,00 85

10 Ζ) 15/11/08. Πώληση στον Αντωνίου παιδικά και γυναικεία υποδήµατα 325 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 15/11/ ΠΕΛΑΤΕΣ 386, Πελάτες εσωτερικού 386,75 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 325, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 325,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 61, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 61,75 Τ-.Α. Νο.7 15/11/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 386, Ταµείο 386,75 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 386, Πελάτες εσωτερικού 386,75 Α.Ε. Νο.4 Η) 17/11/08. Πληρώνουµε 1.190,00 για την επιταγή που δώσαµε στον προµηθευτή Ραπτόπουλο Ιωάννη. 17/11/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.190, Επιταγές πληρωτέες 1.190,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.190, Καταθέσεις όψεως 1.190,00 Εξόφληση επιταγής Εµπορικής Τράπεζας Νο λήξης 17/10/08 Θ) 20/11/08. Εισπράττουµε µετρητά από τον πελάτη Θεοδώρου Νικηφόρο (49,50 ) για εξόφληση του λογαριασµού µας. 20/11/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 49, Ταµείο 49,50 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 49, Πελάτες εσωτερικού 49,50 Α.Ε. Νο.5 Ι) 20/11/08. Πληρωµή φόρου µισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) για την παροχή υπηρεσιών του δικηγόρου και του λογιστή (20%). 20/11/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 29, Φόροι-τέλη αµοιβών τρίτων 29,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 29, Ταµείο 29,00 Πληρωµή φόρου ελευθέρων επαγγελµατιών 20% ΣΥΝΟΛΟ: 2.042, ,00 86

11 Κ) 25/11/08. Εισπράττουµε µετρητά από τον πελάτη Τελίου (476,00 ) για εξόφληση του λογαριασµού µας. 25/11/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 476, Ταµείο 476,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 476, Πελάτες εσωτερικού 476,00 Α.Ε. Νο.6 Λ) 30/11/08. Πληρώνουµε το ποσό των 2.380,00 στον Βλάχου Ηλία ως πρώτη δόση για τα µηχανήµατα που προµηθευτήκαµε από αυτόν. 30/11/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2.380, Προµηθευτές εσωτερικού 2.380,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.380, Καταθέσεις όψεως 2.380,00 Πληρωµή δόσης µηχ/των από τις καταθέσεις όψεως Μ) 30/11/08. Πληρωµή ενοικίου /11/ ΕΝΟΙΚΙΑ 300, Ενοίκια 300,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 300, Ταµείο 300,00 Α.Π. Νο.7 Ν) Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/11/08. 30/11/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.290, Αµοιβές ηµεροµήσθιου προσωπικού 2.290,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1923,60 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 366, ΙΚΑ 366,40 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/11/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 642, Εργοδοτικές εισφορές 642,57 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 642, ΙΚΑ 642,57 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/11/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.923,60 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.923, Ταµείο 1.923,60 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου ΣΥΝΟΛΟ: 8012, ,17 87

12 Ξ) 30/11/08. Πληρωµή του ΙΚΑ. 30/11/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 484, ΙΚΑ 484,31 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 484, Ταµείο 484,31 Πληρωµή του ΙΚΑ του µηνός Οκτωβρίου. ΣΥΝΟΛΟ: 484,31 484,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: , ,48 88

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΗΝΑΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Λ/ΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 0, ΕΠΙΠΛΑ 0,00 0, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0,00 0, Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡΟΤ. 0,00 0, ΕΞΟΠΛΙΣ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0, ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.200,00 0, Α ΥΛΕΣ 0,00 0, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.469, , ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00 0, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0, ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΦΟΡΟΙ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 1.406,50 0, ΤΑΜΕΙΟ , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0, , ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.808, , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤ , , ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 0,00 0, ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 1.190,00 0, ΦΠΑ 19% 228,00 394, ΦΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 29,00 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΕΡ ΩΝ 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ) 484, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.290,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 642,57 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 0,00 0, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ 300,00 0, ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,00 0, ΤΕΛΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0, ΑΠΟΣΒ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣ 0,00 0, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,48 89

14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Α) 3/12/08. Είσπραξη χρηµάτων από επιταγή του πελάτη Γρηγορόπουλο αξίας /12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 892, Ταµείο 892,50 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 892, Επιταγες εισπρακτέες 892,50 Είσπραξη επιταγής Alfa Bank No λήξης 3/12/08 Β) 8/12/08. Πώληση 2 γυναικείων, 2 αντρικών και 2 παιδικών υποδηµάτων στον πελάτη Χριστοφόρου αξίας 3.500,00 µε ΦΠΑ 19%. Το ποσό εξοφλείται µε επιταγή λήξης 28/12/08. 8/12/ ΠΕΛΑΤΕΣ 4.165, Πελάτες εσωτερικού 4.165,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.500, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 3.500,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 665, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 665,00 Τ-.Α. Νο.8 8/12/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 4.165, Επιταγες εισπρακτέες 4.165,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 4.165, Πελάτες εσωτερικού 4.165,00 Επιταγή Alfa Bank No λήξης 28/12/08 Γ) 10/12/08. Πώληση στον Αντρέου παιδικά και γυναικεία υποδήµατα 3.000,00 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 10/12/ ΠΕΛΑΤΕΣ 3.570, Πελάτες εσωτερικού 3.570,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.000, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 3.000,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 570, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 570,00 Τ-.Α. Νο.9 10/12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.570, Ταµείο 3.570,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 3.570, Πελάτες εσωτερικού 3.570,00 Α.Ε. Νο.7 ΣΥΝΟΛΟ: , ,50 90

15 ) 12/12/08. Αγορά από τον ΑSTER Ο.Ε. παιδικά και γυναικεία υποδήµατα 600 µε ΦΠΑ 19%. Το ποσό εξοφλείται µε επιταγή λήξης 28/12/08. 12/12/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 600, Αγορές χρήσης 600,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 114, Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 114,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 714, Προµηθευτές εσωτερικού 714,00 Τ-.Α. Νο /12/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 714, Προµηθευτές εσωτερικού 714,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 714, Επιταγές πληρωτέες 714,00 Επιταγή Εµπορικής τράπεζας No λήξης 28/12/08 Ε)14/12/08. Εισπράττουµε χρήµατα από τον Ροµπόπουλο αξίας /12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 514, Ταµείο 514,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 514, Επιταγές εισπρακτέες 514,00 Είσπραξη επιταγής Εµπορικής Τράπεζας Νο λήξης 14/12/08 ΣΤ) 16/12/08. Πώληση στην Φιλίππου αντρικά και γυναικεία υποδήµατα 3.200,00 µε ΦΠΑ 19% τοις µετρητοίς. 16/12/ ΠΕΛΑΤΕΣ 3.808, Πελάτες εσωτερικού 3.808,00 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.200, Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού 3.200,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 608, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 608,00 Τ-.Α. Νο.12 16/12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.808, Ταµείο 3.808,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 3.808, Πελάτες εσωτερικού 3.808,00 Α.Ε. Νο.9 ΣΥΝΟΛΟ: 9.558, ,00 91

16 Ζ) 21/12/08. Καταβολή του Χριστουγεννιάτικου επιδόµατος στους εργαζοµένους. 21/12/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 549, Αµοιβές ηµεροµήσθιου προσωπικού 549,60 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 461, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 461,66 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 87, ΙΚΑ 87,94 Καταβολή επιδόµατος Χριστουγέννων 21/12/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 154, Εργοδοτικές εισφορές 154,22 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 154, ΙΚΑ 154,22 Καταβολή επιδόµατος Χριστουγέννων 21/12/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 461, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 461,66 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 461, Ταµείο 461,66 Καταβολή επιδόµατος Χριστουγέννων Η) 27/12/08. Πληρώνουµε το ποσό των 2.380,00 στον Βλάχου Ηλία ως δεύτερη δόση για τα µηχανήµατα που προµηθευτήκαµε από αυτόν. 27/12/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2.380, Προµηθευτές εσωτερικού 2.380,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.380, Καταθέσεις όψεως 2.380,00 Πληρωµή δεύτερης δόσης µηχ/των από τις καταθέσεις όψεως Θ) 28/12/08. Πληρωµή ενοικίου /12/ ΕΝΟΙΚΙΑ 300, Ενοίκια 300,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 300, Ταµείο 300,00 Α.Π. Νο.14 Ι) 28/12/08. Είσπραξη χρηµάτων από την επιταγή του πελάτη Χριστοφόρου αξίας 4.165,00. 28/12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 4.165, Ταµείο 4.165,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 4.165, Επιταγες εισπρακτέες 4.165,00 Είσπραξη επιταγής Alfa Bank No λήξης 28/12/08 ΣΥΝΟΛΟ: 8.010, ,48 92

17 Κ) 28/12/08. Πληρωµή επιταγής της Εµπορικής τράπεζας No και λήξης 28/12/08 για την εξόφληση του προµηθευτή ASTER Ο.Ε. 28/12/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 714, Επιταγές πληρωτέες 714,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 714, Ταµείο 714,00 Πληρωµή επιταγής Εµπορικής τράπεζας No λήξης 28/12/08 Λ) 29/12/08. Πληρώνουµε ΕΗ: 29/12/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 100, Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής 100,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 19, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 19,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 10, ηµοτικοί φόροι-τέλη 10,15 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 129, Ταµείο 129,15 Α.Π. Νο.16 ΟΤΕ: 29/12/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 90, Τηλεπικοινωνίες 90,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 17, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 17,10 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 107, Ταµείο 107,10 Α.Π. Νο.17 ΕΥΑΘ Α.Ε.: 29/12/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 80, Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 80,00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 15, Φόρος Προστιθεµενης Αξίας 15,20 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 95, Ταµείο 95,20 Α.Π. Νο.18 ΣΥΝΟΛΟ: 1.045, ,45 93

18 Μ) Μισθοδοσία µηνός εκεµβρίου 30/12/08. 30/12/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.290, Αµοιβές ηµεροµήσθιου προσωπικού 2.290,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.923,60 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 366, ΙΚΑ 366,40 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/12/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 642, Εργοδοτικές εισφορές 642,57 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 642, ΙΚΑ 642,57 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου 30/12/ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.923, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.923,60 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.923, Ταµείο 1.923,60 Μισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου Μ) 30/12/08. Πληρωµή του ΙΚΑ. 30/12/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.008, ΙΚΑ 1.008,97 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.008, Ταµείο 1.008,97 Πληρωµή του ΙΚΑ του µηνός Νοεµβρίου. ΣΥΝΟΛΟ: 5.865, ,14 94

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Κατηγορία Αξία Συντελ. Συν.απόσβ. Απόσβεση απόσβεσης απόσβεσης 1/10-31/12 Μηχανήµ ,00 10% 2,5% 150,00 Μηχ.γραφ 340,00 12% 3% 10,20 Η/Υ 620,00 12% 3% 18,60 Εξ τηλεπ 160,00 12% 3% 4,80 Επιπλα 1.200,00 12% 3% 36,00 Εξ ιδρ εγκ 250,00 20% 20% 50,00 ΣΥΝΟΛΟ 269,60 *Συντ.απόσβ X 3/12 Ν)30/12/08. Λογαριασµοί αποσβέσεων. 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 150, Αποσβέσεις µηχανηµάτων 150,00 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 150, Αποσβεσµένα µηχανήµατα 150,00 Απόσβεση µηχανηµάτων 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 36, Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 36,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 36, Αποσβεσµένα έπιπλα 36,00 Απόσβεση επίπλων 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 10, Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 10,20 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10, Αποσβεσµένες µηχανές γραφείων 10,20 Απόσβεση επίπλων 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18, Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 18,60 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18, Αποσβεσµένοι Η/Υ κ ηλ. συγκροτήµατα 18,60 Απόσβεση Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτήµατων 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4, Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 4,80 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4, Αποσβεσµένος εξ. τηλεπικοινωνιών 4,80 Απόσβεση εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 30/12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 250, Αποσβέσεις εξόδων και Α εγκατάστασης 250,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 250, Αποσβεσµένα έξ. ίδρυσης κ εγκατά/σης 250,00 Απόσβεση εξόδων ίδρυσης και Α εγκαταστασης ΣΥΝΟΛΟ: 469,60 469,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: , ,17 95

20 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΗΝΑΣ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Λ/ΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 0,00 150, ΕΠΙΠΛΑ 0,00 0, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0,00 0, Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡΟΤ. 0,00 0, ΕΞΟΠΛΙΣ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 69, ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 250, ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 600,00 0, Α ΥΛΕΣ 0,00 0, ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00 0, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0, ΠΡΟΚΑΤΑΒ. & ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΦΟΡΟΙ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 4.165, , ΤΑΜΕΙΟ , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0, , ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.094,00 714, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤ , , ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 0,00 0, ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0,00 0, ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 714,00 714, ΦΠΑ 19% 165, , ΦΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΕΡ ΩΝ 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΤΑΜΕΙΑ (ΙΚΑ) 1008, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.839,60 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 796,79 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 80,00 0, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 90,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ 300,00 0, ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 10,15 0, ΤΕΛΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 150,00 0, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 69,60 0, ΑΠΟΣΒ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣ 250,00 0, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,17 96

21 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31/12/08 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης ,00 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , Αγορές χρήσης ,00 24 Α & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2.000, Α ύλες 2.000,00 Προσδιορισµός του οικονοµικού αποτελέσµατος 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 9.796, Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης 9.796,35 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.228, ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.228, , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.747,80 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 160, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 160,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 100, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100,00 80, Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 80,00 90, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 90,00 900, ΕΝΟΙΚΙΑ 900,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 10, ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 10,15 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 10, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10,00 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 150, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 150,00 69, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 69,60 250, ΑΠΟΣΒ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣ 250,00 Προσδιορισµός του οικονοµικού αποτελέσµατος οµάδας 6 - δαπανών και εξόδων 31/12/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ , Αποθεµατα τέλους ,00 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης ,00 Προσδιορισµός του καθαρού αποτελέσµατος 31/12/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , Πωλήσεις προϊόντων εσωτερικού ,00 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης ,00 Προσδιορισµός του καθαρού οικονοµικού αποτελέσµατος 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 628, Λογ/µος γεν. εκµετάλλευσης 628,65 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 628, Μικτά αποτελέσµατα 628,65 Καθαρά κέρδη για τον προσδιορισµό των µικτών αποτελεσµάτων ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 97

22 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 9.796, Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.136, Έξοδα λειτουργίας και διάθεσης 1.659,75 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 9.796, Μικτά αποτελέσµατα 9.796,35 Προσδιορισµός του µικτού αποτελέσµατος 31/12/ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , Μικτά αποτελέσµατα ,00 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ , Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ,00 Μεταφορά των µικτών αποτελεσµάτων σε αποτελέσµατα χρήσης 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 9.796, Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.136, Έξοδα λειτουργίας και διάθεσης 1.659,75 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 9.796, Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.136, Έξοδα λειτουργίας και διάθεσης 1.659,75 Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 628, Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 628,65 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 628, Κέρδη χρήσης 628,65 Εξαγωγή καθαρού αποτελέσµατος 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 628, Κέρδη χρήσης 628,65 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 628, Καθαρά κέρδη χρήσης 628,65 Μεταφορά κερδών χρήσης στα καθαρά κέρδη χρήσης 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 157, Καθαρά κέρδη χρήσης 157,16 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 157, Φόρος εισοδήµατος κερδών 157,16 Φόρος εισοδήµατος κερδών 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 628, Καθαρά κέρδη χρήσης 471, Φόρος εισοδήµατος κερδών 157,16 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 471, Κέρδη προς διάθεση 471,49 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ0 ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 157, Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 157,16 Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών ΣΥΝΟΛΟ: , ,81 98

23 31/12/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ 471, Κέρδη προς διάθεση 471,49 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 23, Τακτικό αποθεµατικό 23,57 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 0, Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 447, Αποστόλιδου 223, Βύρωνος 223,92 Μεταφορά κερδών στους εταίρους 31/12/ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 102, Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (157,16 X 65% X 3/12) 102,15 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ0 ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 102, Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 102,15 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ΣΥΝΟΛΟ: 573,64 573,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ: , ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ: , ,98 99

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 2012 ( 1/1/22012-31/12/2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 2012 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 20 2011 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕ- ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Α.Ε. 55700/62/Β/03/0224 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

"ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051

ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051 "ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 006733701000 - ΑΡ.ΜΑΕ. 60049/1ΑΤ/Β/06/0051 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67041/51/Β/08/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση)

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2005 31/12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τον ισολογισµό της εταιρείας µας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4 η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 25 - Λογιστική Καταχωρήστε τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και εκδώστε Ημερολόγιο, Ισοζύγιο και Συγκεντρωτική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 30.00.00.00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ Σ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 3 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Ερωτήσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη εισήγηση Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16290/57/Β/87/007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Θέµα: ΕΚΘΕΣΗ των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67101/61/B/08/19 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ΕΥΡΩ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ σελ. 1 04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ 9.969,76 75.745,69 9.969,76 75.745,69 65.775,93 04-00 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ 04-00-00 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ 04-91 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ 04-91-00 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κάθε τόμος αποτελεί και ξεχωριστή πηγή γνώσεων για τον φοιτητή. Γι αυτό χρήσιμο από τον φοιτητή είναι να κατανοεί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Λογιστικής σελ. 1 Κινήσεις από 01/12/2015 έως 31/12/2015

Ισοζύγιο Λογιστικής σελ. 1 Κινήσεις από 01/12/2015 έως 31/12/2015 Ισοζύγιο Λογιστικής σελ. 1 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 4.156.929,08 4.156.929,08 4.156.929,08 4.156.929,08 10-00 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 4.156.929,08 4.156.929,08 4.156.929,08 4.156.929,08 10-00-00 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11383/70/Β/86/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,68 (Α + Β+ Γ + + Ε) (Α + Γ + )

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,68 (Α + Β+ Γ + + Ε) (Α + Γ + ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2008 2007 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2008 2007 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 93.816,58 93.816,58 93.816,58 93.816,58 5.Αφορ.αποθεμ. Ειδικων διαταξ. 55.507,00

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρήσεως του έτους 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α ).

Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρήσεως του έτους 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α ). A Α:ΒΙ0ΡΩΞΕ-5ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» n ' n % ISjiil ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 17/09/2015 TMHMA: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Αριθ.Πρωτ.: 3629 Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66100 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΙΑ Τηλέφωνο:2521022750

Διαβάστε περισσότερα

1. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ ΑΕ πούλησε εμπορεύματα κόστους 25.830 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε πελάτη της στον οποίο χορήγησε πίστωση. Το μικτό κέρδος από τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανέρχεται στο 20% των πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ ( )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Δ. 432 /81 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 25η ΔΙΑΧ. ΧΡΗΣΗ (1.1.2009-31.12.2009) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα