Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client"

Transcript

1 Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012

2 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1 ηµιουργία Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πελατών - Προµηθευτών Η δηµιουργία και επεξεργασία της Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ ΜΥΦ µε τα Σύνολα των παραστατικών Πελατών και Προµηθευτών πραγµατοποιείται στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra 3 R2 από την «Κατάσταση ΜΥΦ». Στο γενικό µενού των Τµηµάτων, η επιλογή βρίσκεται µέσα στην «Οικονοµική ιαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες», «Γενική Λογιστική», όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη. Εναλλακτικά, από την αναζήτηση πληκτρολογώντας «ΜΥΦ», µπορείτε να βρείτε απευθείας την επιλογή. Για τη δηµιουργία των συνόλων από τις τιµολογήσεις των Πελατών και Προµηθευτών επιλέγετε «Ενέργειες», «Λειτουργίες», «ηµιουργία Ετήσιων εδοµένων ΜΥΦ». Συµπληρώνετε όλα τα πεδία, όπως φαίνεται παρακάτω, και πατάτε «ΟΚ». 1

3 Με βάση τις παραπάνω επιλογές θα εµφανιστούν στην κατάσταση όλα τα παραστατικά Πωλήσεων & Αγορών του έτους 2011 µε αξία πλέον ΦΠΑ πάνω από 300,00. Τα παραστατικά µε καθαρή αξία ίση µε 300,00 ακριβώς θα εξαιρεθούν. Ενδεχοµένως, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ενηµέρωσης, να εµφανιστούν ένα ή περισσότερα µηνύµατα λάθους παρόµοια µε το ακόλουθο παράδειγµα. Σε τέτοια περίπτωση και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει η παράληψη της παραµετροποίησης που εµφανίζεται στο µήνυµα να δηµιουργηθεί στην «Παραµετροποίηση ΜΥΦ». Η εύρεση της επιλογής µπορεί να γίνει είτε απευθείας από την αναζήτηση, είτε από την διαδροµή που εµφανίζεται στην ακόλουθη οθόνη. Η «Παραµετροποίηση ΜΥΦ» περιλαµβάνει όλους τους πιθανούς συνδυασµούς των κινήσεων που έχουν εισαχθεί από τα διάφορα κυκλώµατα και ορίζει τον τρόπο συµµετοχής της ποσότητας και της αξίας κάθε εγγραφής στα σύνολα ανά συναλλασσόµενο. Αν µία εγγραφή παραστατικό Αγορών, Πωλήσεων ή άρθρο Λογιστικής- δεν έχει οριστεί στον παρακάτω πίνακα, η διαδικασία της δηµιουργίας διακόπτεται. Για την ολοκλήρωση, λοιπόν, του υπολογισµού προσθέτετε διαδοχικά τα πεδία του µηνύµατος στην παραµετροποίηση συµπληρώνοντας τα εξής: 2

4 «Αρ. Σειράς»: Επιλέγετε τον κωδικό της σειράς που εµφανίστηκε στο µήνυµα. «Τύπος Παραστατικού»: Επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που σας ζήτησε το σχετικό µήνυµα για αυτήν τη σειρά. Θα είναι «Τιµολόγιο» ή «Πιστωτικό Τιµολόγιο». «ιόρθωση»: Επιλέγετε «Ναι» ή «Όχι» ανάλογα µε το τι σας ζήτησε το σχετικό µήνυµα. «Ναι» σηµαίνει ότι πρόκειται για ακυρωτική σειρά. 3

5 Στη συνέχεια, καθορίζετε τον τρόπο συµµετοχής στα σύνολα συµπληρώνοντας τα πεδία: «Παράγοντας Αρίθµησης»: Επιλέγετε 1 ή -1, ανάλογα µε το αν τα παραστατικά της συγκεκριµένης σειράς θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται από το σύνολο των στοιχείων. Για τις σειρές των Ακυρωτικών επιλέγετε-1. Για όλα τα υπόλοιπα +1. «Παράγοντας Ποσού»: Επιλέγετε 1 ή -1, ανάλογα µε το αν η αξία των παραστατικών της συγκεκριµένης σειράς θα προστίθεται ή θα αφαιρείται από τη συνολική αξία των στοιχείων. Για τις σειρές των Πιστωτικών και των Ακυρωτικών επιλέγετε -1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή η ακυρωτική σειρά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την ακύρωση τιµολογίου και πιστωτικού τιµολογίου πώλησης, θα πρέπει η συγκεκριµένη σειρά να εµφανίζεται 2 φορές στην παραµετροποίηση της ΜΥΦ, τη µία δηλωµένη ως «Πιστωτικό Τιµολόγιο» (για ακύρωση Τιµολογίων), την άλλη δηλωµένη ως «Τιµολόγιο» (για ακύρωση Πιστωτικών Τιµολογίων). Και οι δύο αυτές εµφανίσεις της θα πρέπει να έχουν «ιόρθωση»: Ναι, «Παράγοντας Αρίθµησης» -1 και «Παράγοντας Ποσού»: -1. Αφού κάνετε την προσθήκη στην παραµετροποίηση της ΜΥΦ, ξανατρέχετε τη διαδικασία της ηµιουργίας Ετήσιων εδοµένων ΜΥΦ µέχρι να ολοκληρωθεί χωρίς µηνύµατα λάθους και να δηµιουργηθούν οι εγγραφές µε τα σύνολα των συµβαλλοµένων. Στην «Εµφάνιση» διαχωρίζετε την προβολή των συνόλων για Πωλήσεις και Αγορές. 4

6 1.2 Εκτύπωση Κατάστασης Εάν επιθυµείτε, µπορείτε να πάρετε και εκτύπωση των απεικονίσεων της κατάστασης σε χαρτί ή εξαγωγή σε Excel. Η εκτύπωση γίνεται από «Ενέργειες», «Λειτουργίες», «Κατάσταση Ελέγχου ΜΥΦ *», επιλέγοντας τα πεδία που φαίνονται στην ακόλουθη οθόνη. Για ευκολία επικοινωνίας µε τους συναλλασσοµένους, η εκτύπωση περιλαµβάνει και τα πεδία «Τηλέφωνο» και «Κινητό». 5

7 1.3 Χειροκίνητη Προσθήκη Εγγραφών Σε περίπτωση που κατά τη συµφωνία προκύψουν ασυµφωνίες, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε στο σύστηµα χειροκίνητες εγγραφές µε πλήθος και αξία, ώστε να διαµορφώσετε τα σύνολα. Η προσθήκη εγγραφών ανά συναλλασσόµενο γίνεται από «Σχετικές Πληροφορίες», «Γραµµή», «Λεπτοµέρειες ΜΥΦ» συµπληρώνοντας όλα τα πεδία, όπως φαίνονται παρακάτω, και βάσει των οδηγιών που προαναφέρθηκαν. Εκτός από Προσθήκη, στην παραπάνω οθόνη, µπορείτε να κάνετε και οποιαδήποτε Αλλαγή ή και ιαγραφή γραµµών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χειροκίνητες εγγραφές µαρκάρονται µε σχετική σήµανση ώστε, στην περίπτωση που για κάποιο λόγο ξανατρέξετε τη διαδικασία της δηµιουργίας των Ετήσιων εδοµένων ΜΥΦ, η αλλαγή σας να µην χαθεί! 6

8 1.4 Χειροκίνητη Προσθήκη Συναλλασσόµενων Εκτός από εγγραφές, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε και Νέο Συναλλασσόµενο, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει έρθει καθόλου µε την ενηµέρωση, επειδή το σύστηµα δεν βρήκε κάποια εγγραφή που να πληροί τα κριτήρια δηµιουργίας. Για την προσθήκη ακολουθείτε τα παρακάτω βήµατα: Καταρχήν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη στο σύστηµά σας, ο συµβαλλόµενος θα πρέπει να ανοιχτεί ως Πελάτης ή ως Προµηθευτής, ώστε να πάρει κωδικό και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία του, όπως ο ΑΦΜ. Στο παράθυρο «Κατάσταση ΜΥΦ» επιλέγετε «Εµφάνιση» Πωλήσεις ή Αγορές, ανάλογα µε το αν ο συµβαλλόµενός σας είναι Πελάτης ή Προµηθευτής. Πατάτε δεξί πλήκτρο στο mouse ή «Control+Insert» για δηµιουργία νέας γραµµής. Το πεδίο «Έτος» και «ΑΦΜ» συµπληρώνονται αυτόµατα. Στο πεδίο «Τύπος» επιλέγετε Πελάτης ή Προµηθευτής και στο πεδίο «Αρ.» κλικάρετε το βελάκι (ή πατάτε Alt + κάτω βελάκι) ώστε να µεταβείτε στη λίστα των Πελατών ή των Προµηθευτών και να επιλέξετε τον συµβαλλόµενό σας πατώντας «ok» και «Enter» για να αποθηκευθεί η τιµή στη γραµµή. Πριν ακόµη φύγετε από τη γραµµή συµβαλλοµένου που µόλις δηµιουργήσατε (είτε µε τα βελάκια στο πληκτρολόγιο, είτε κλικάροντας µε το ποντίκι κάπου αλλού), πατάτε «Σχετικές Πληροφορίες», «Γραµµή», «Λεπτοµέρειες ΜΥΦ» και εισάγετε το ή τα παραστατικά του συγκεκριµένου συµβαλλοµένου µε τη διαδικασία που προαναφέρθηκε. Μόλις ολοκληρώσετε και την εισαγωγή των παραστατικών, πατάτε «Esc» για να επιστρέψετε στην Κατάσταση της ΜΥΦ. Τότε ο συµβαλλόµενος έχει ταξινοµηθεί στην κατάσταση της ΜΥΦ µε βάση τον ΑΦΜ του και η διαδικασία της εισαγωγής έχει ολοκληρωθεί. Οι συµβαλλόµενοι που προστέθηκαν µε τη διαδικασία αυτή έχουν το σηµάδι στο πεδίο «Χειροκίνητη Εγγραφή», όπως ακριβώς δηλαδή και οι χειροκίνητες εγγραφές. 7

9 1.5 Εξαγωγή αρχείων ΜΥΦ σε ηλεκτρονική µορφή Μετά τη συµφωνία ολοκληρώνετε τη διαδικασία µε την εξαγωγή των δύο αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή από «Ενέργειες», «Λειτουργίες», «ηµιουργία Αρχείου ΜΥΦ». Τα Τιµολόγια και τα Πιστωτικά βγαίνουν σε διαφορετικό αρχείο µε την ενεργοποίηση ή όχι του πεδίου «ηµιουργία Αρχείου (PIS)», την επιλογή του έτους για το οποίο εξάγετε τα δεδοµένα και «Τύπο Αρχείου» Line Sequential. Σαν όνοµα αρχείου επιλέγετε τα IL01 ή IL01.PIS (για τα πιστωτικά) αν η αποθήκευση γίνει µε δισκέτα που θα υποβληθεί στην αρµόδια ΟΥ. Αν πρόκειται να υποβάλετε το αρχείο µέσω διαδικτύου, τότε µπορείτε να δώσετε οποιοδήποτε όνοµα επιθυµείτε, αρκεί να µη χρησιµοποιήσετε ελληνικούς χαρακτήρες. 8

10 ιαδικασία εξαγωγής Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου και συνοδευτικού Εντύπου 2. ιαδικασία εξαγωγής Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου και συνοδευτικού Εντύπου 2.1 ηµιουργία εγγραφών για ηλεκτρονική εξαγωγή Η δηµιουργία των εγγραφών για την ηλεκτρονική εξαγωγή του Ισοζυγίου πραγµατοποιείται από την «Οικονοµική ιαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες», «Οικονοµικό Έτος», «Ισοζύγιο (Ηλεκτρονική Μορφή)». Η δηµιουργία των εγγραφών υπολογίζεται από «Ενέργειες», «Λειτουργίες», «ηµιουργία Εγγραφών», επιλέγοντας τα επιθυµητά φίλτρα στο «Περιορισµός συνόλων σε:» ανάλογα µε το πώς έχουν γίνει οι εγγραφές. Οι δυνατότητες των επιλογών εµφανίζονται στην επόµενη οθόνη/0. H ηµεροµηνία C31/12/11 στο Microsoft Dynamics NAV συµβολίζει την 13Η Λογιστική περίοδο. ηλαδή είναι µία ενδιάµεση ηµεροµηνία µεταξύ την 31/12 και 01/01. 1

11 ιαδικασία εξαγωγής Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου και συνοδευτικού Εντύπου ΠΡΟΣΟΧΗ! Το Ισοζύγιο περιλαµβάνει τις Τακτοποιητικές εγγραφές, αλλά δεν πρέπει να περιλαµβάνει τις εγγραφές Ισολογισµού και Κλεισίµατος (εάν έχουν γίνει). Για το λόγο αυτό, και ανάλογα µε το πώς έχουν γίνει οι εγγραφές, θα πρέπει οι επιλογές των φίλτρων να προσαρµοστούν χειροκίνητα από το χρήστη. ιαφορετικά παραδείγµατα επιλογών ανάλογα µε τον τρόπο καταχώρησης των εγγραφών είναι: 1. Σε περίπτωση που ΕΝ έχετε τακτοποιητικές εγγραφές σε ηµ/νία κλεισίµατος (π.χ. C31/12/11), επιλέγετε µόνο το φίλτρο για την Ηµ/νία, π.χ. 01/01/11..31/12/11 δηλαδή χωρίς το πρόθεµα C στην ηµεροµηνία λήξης και αφήνετε κενά τα υπόλοιπα φίλτρα. 2. Αν έχετε τακτοποιητικές εγγραφές µε ηµεροµηνία 31/12/11 και όχι C31/12/11, τότε πάλι επιλέγετε 01/01/11..31/12/11 και κενά τα υπόλοιπα πεδία φίλτρων. 3. Αν έχετε τακτοποιητικές µε ηµεροµηνία C31/12/11, εγγραφές Ισολογισµού και Κλεισίµατος επιλέγετε 01/01/11..C31/12/11, αλλά αποκλείετε τις εγγραφές Ισολογισµού και Κλεισίµατος επιλέγοντας <> «φίλτρο σειράς εγγραφών Ισολογισµού» <> «φίλτρο σειράς εγγραφών κλεισίµατος». Αντί για τους αρ. σειράς µπορείτε να αποκλείσετε τις δέσµες εγγραφών µε <> «Όνοµα έσµης Εγγραφών Ισολογισµού» <> «Όνοµα έσµης Εγγραφών Κλεισίµατος», π.χ. <>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ <> ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2

12 ιαδικασία εξαγωγής Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου και συνοδευτικού Εντύπου 2.2 Εκτύπωση και εξαγωγή εγγραφών Μετά τη δηµιουργία των εγγραφών και τη συµπλήρωση της οθόνης µε τα σύνολα των λογαριασµών του Λογιστικού Σχεδίου, µπορείτε να εκτυπώσετε ή να εξαγάγετε τις εγγραφές σε ηλεκτρονικό αρχείο για την υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία. Οι εκτυπώσεις που µπορούν να βγουν από «Ενέργειες», «Εκτυπώσεις» και περιλαµβάνουν το Ισοζύγιο αλλά και το παραστατικό υποβολής. Η εκτύπωση: 3

13 ιαδικασία εξαγωγής Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου και συνοδευτικού Εντύπου Και το Παραστατικό υποβολής: Ολοκληρώνετε τη διαδικασία µε την εξαγωγή του αρχείου σε ηλεκτρονική µορφή από «Ενέργειες», «Λειτουργίες», «Εξαγωγή Εγγραφών σε Αρχείο» και «Αποθήκευση» στο σχετικό µήνυµα επιβεβαίωσης της διαδροµής και του ονόµατος του αρχείου. 4

14 ιαδικασία εξαγωγής Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου και συνοδευτικού Εντύπου Αφού ολοκληρωθεί η αποθήκευση του αρχείου, επιλέγετε καταφατικά στο σχετικό µήνυµα για την εκτύπωση του συνοδευτικού εντύπου, το οποίο µπορεί να βγει και από τις εκτυπώσεις που προαναφέρθηκαν. 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σηµειώσεις του µαθήµατος. Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σηµειώσεις του µαθήµατος. Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σηµειώσεις του µαθήµατος Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) Με τη χρήση του προγράµµατος Microsoft Dynamics NAV 2009 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική λειτουργία του Microsoft Business Solutions-Navision 3.70

Ελληνική λειτουργία του Microsoft Business Solutions-Navision 3.70 Ελληνική λειτουργία του Microsoft Απρίλιος 2004 Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Microsoft Corporation και Microsoft Hellas S.A. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Οι ονοµασίες Microsoft και Navision είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Γενική Λογιστική 1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας... 5... 5 Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων... 8 3 Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται.

Η προηγούμενη (ετήσια) μορφή με τα αρχεία IL01 & IL01.pis θα υποβληθεί για τελευταία φορά για το έτος 2013 και μετά καταργείται. Κεφαλληνίας 103 11251, Αθήνα Τηλ. 2108660903 Fax. 2108660905 http://www.panasoft.gr Αθήνα 07/04/2014 Αγαπητοί μας Πελάτες, Από το 2014, ως γνωστόν αλλάζει ο τρόπος που θα υποβάλλονται οι Συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ GUIDED TOUR VI GUIDED TOUR Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ήταν η Data Communication το 1987 που άλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας ενός λογιστικού γραφείου κατασκευάζοντας το πρόγραμμα Meridian Έσοδα-Έξοδα. Από τότε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA WinDos Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε στην

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I HotelWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 6... 6 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 6 Front Office... 6 ιαχείριση Κρατήσεων... 6 Κρατήσεις-

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ------------------------------------------------------- Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα