Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου"

Transcript

1 Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να ακολουθείται κατά την καταχώρηση Λογαριασµών της κατηγορίας Αναλυτικής Λογιστικής. Μπορείτε ως χαρακτήρες να δηλώσετε το 9 και το Α και ως σηµεία διαχωρισµού τους τα «/», «-», «.». Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Προκειµένου να πραγµατοποιείτε ανάλυση κόστους µε επιµερισµό, αναλογισµό, η καταλογισµό σε άλλους λογαριασµούς απαραίτητο είναι να δηµιουργήσετε λογαριασµούς αναλυτικής λογιστικής δηλώνοντας την κατηγορία «Αναλυτικής Λογιστικής»*. Επιπλέον σε εκείνους τους λογαριασµούς (Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής) που επιµερίζονται, αναµερίζονται, ή καταλογίζονται καθορίζετε στον πίνακα αντικριζόµενων λογαριασµών εκείνον τον αντικριζόµενο καθώς και το πρότυπο λογιστικό άρθρο, που θα χρησιµοποιηθεί για το αναλυτικό άρθρο. Εναλλακτικά µπορείτε να συνδέσετε περισσότερους από έναν αντικριζόµενους προκειµένου να έχετε τη δυνατότητα επιλογής εκείνου που θα χρησιµοποιηθεί τη στιγµή δηµιουργίας του αναλυτικού άρθρου. Τύποι Λογιστικών Άρθρων Από την επιλογή αυτή ορίζετε τους τύπους κίνησης λογιστικών άρθρων («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Τύποι Λογιστικών Άρθρων»). Στην περίπτωση που επιθυµείτε να καταχωρείτε αναλυτικά άρθρα*, σας δίνεται η δυνατότητα να εισάγετε νέους τύπους στους οποίους πρέπει να ορίσετε στο αντίστοιχο σηµείο, ότι κινούν λογαριασµούς Αναλυτικής Λογιστικής Ηµερολόγια Λογιστικής Μέσα από τα Ηµερολόγια Λογιστικής, («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Εναρξης Ηµερολόγια Λογιστικής») σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθείτε τις κινήσεις που πραγµατοποιούνται για κάθε τύπο Λογιστικού Άρθρου που έχει οριστεί να τα ενηµερώνει (και για το χρονικό διάστηµα που έχετε καθορίσει στα κριτήρια εκτύπωσης των ηµερολογίων).

2 Εάν επιθυµείτε το ηµερολόγιο να ενηµερώνεται µόνο από λογιστικά άρθρα τύπων στους οποίους έχει οριστεί ότι κινούνται λογαριασµοί Αναλυτικής Λογιστικής στους «Τύπους Λογιστικών Άρθρων» επιλέγετε Αναλυτικής Λογιστικής*, Πρότυπα Λογιστικών Άρθρων Πρόκειται για λογιστικά άρθρα που δηµιουργείτε («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Πρότυπα Λογιστικών Αρθρων») µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν είτε αυτόµατα κατά την καταχώρηση άλλων άρθρων, είτε κατά την απ' ευθείας εισαγωγή τους. Αν επιθυµείτε δηµιουργείτε πρότυπα άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής*, προκειµένου να καθορίσετε τους αναλυτικούς λογαριασµούς στους οποίους επιµερίζεται το ποσό κίνησης του αναλυόµενου λογαριασµού καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται ο υπολογισµός των αξιών των λογαριασµών Αναλυτικής Λογιστικής. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε στη χρέωση ή την πίστωση κάθε επιλεγµένου λογαριασµού, είτε την αξία είτε τον τύπο από τον οποίο υπολογίζεται αυτή. Όταν το πρότυπο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής* στα οποία οι αξίες των λογαριασµών υπολογίζονται βάσει ποσοστών, έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το ποσοστό ανάλυσης βάσει του οποίου υπολογίζεται κάθε αξία. Έχετε τη δυνατότητα σε µια γραµµή του προτύπου άρθρου να δηλώσετε µάσκα του λογαριασµού (π.χ.30.*) και να µην δηλώσετε συγκεκριµένο λογαριασµό, εάν επιθυµείτε κατά τη χρήση του προτύπου σε άρθρο να επιλέγετε µεταξύ των λογαριασµών που ο κωδικός του ξεκινά από 30. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται στην περίπτωση που ο τύπος του προτύπου κινεί λογαριασµούς Αναλυτικής Λογιστικής* και ο τρόπος ανάλυσης είναι µε αξίες χρέωσης/ πίστωσης. Το πρότυπο Λογιστικό Άρθρο πρέπει να είναι ισοσκελισµένο, δηλαδή η συνολική χρέωση των λογαριασµών να είναι ίση µε τη συνολική πίστωσή του. Στην περίπτωση που το πρότυπο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής* στα οποία οι αξίες των λογαριασµών υπολογίζονται βάσει ποσοστών, το άθροισµα των ποσοστών που έχουν οριστεί σε κάθε λογαριασµό πρέπει να είναι ίσο µε 100. Στοιχεία Προτύπων Λογιστικών Άρθρων Έχοντας επιλέξει τύπο λογιστικού άρθρου που κινεί λογαριασµούς Αναλυτικής λογιστικής είναι διαθέσιµη η επιλογή Τρόπος Ανάλυσης. Με αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµείτε να υπολογίζονται οι αξίες των λογαριασµών Aναλυτικής Λογιστικής είτε κατά την αυτόµατη δηµιουργία τους είτε κατά την απ' ευθείας εισαγωγή τους. 1

3 Σηµειώστε ότι, τα πρότυπα άρθρα τα οποία µπορείτε να καλείτε κατά την απ' ευθείας καταχώρηση άρθρου Αναλυτικής Λογιστικής* είναι όσα έχουν τρόπο ανάλυσης «µε αξίες χρέωσης /πίστωσης». Στην περίπτωση που ορίσετε ως τρόπο ανάλυσης «Ποσοστά στο σύνολο» ή «Ζυγισµένα Ποσοστά» καθορίζετε τον έναν από τους δύο συντελεστές σύµφωνα µε τους οποίους θα γίνει υπολογισµός (κατά την αυτόµατη δηµιουργία των αναλυτικών άρθρων) του ποσοστού ανάλυσης. Αν διαλέξετε ο επιµερισµός να γίνει βάσει «Ποσοστών», τότε στις γραµµές του Αρθρου συµπληρώνετε απ ευθείας τα ποσοστά ανάλυσης σύµφωνα µε τα οποία θα γίνει υπολογισµός της αξίας χρέωσης ή πίστωσης κάθε γραµµής. Στον «Ελεύθερο Επιµερισµό» δεν συµπληρώνετε καµιά αξία ούτε ποσοστό στις γραµµές του προτύπου. Τον τρόπο ανάλυσης αυτόν χρησιµοποιείτε είτε εάν επιθυµείτε κατά την επιλογή του προτύπου να έρχονται συγκεκριµένες αξίες στους λογαριασµούς, είτε εάν επιθυµείτε να έρχονται λογαριασµοί χωρίς αξίες. Το πρότυπο χρησιµοποιείται µόνο για να φέρει τους λογαριασµούς στο αναλυτικό άρθρο, ενώ το άρθρο εµφανίζεται πάντα, προκειµένου να ορίσετε είτε τα ποσοστά σύµφωνα µε τα οποία θα υπολογιστούν οι αξίες χρέωσης ή πίστωσης είτε απ ευθείας τις αξίες αυτές. Επιλέγετε τρόπο ανάλυσης «Με αξίες Χρέωσης / Πίστωσης» εάν επιθυµείτε να δηµιουργήσετε πρότυπο το οποίο θα χρησιµοποιήσετε για αναλυτικά άρθρα που εισάγονται απ ευθείας από τον χρήστη. Στις γραµµές Προτύπων Αρθρων, επιλέγετε τους λογαριασµούς Λογιστικού Σχεδίου που επιθυµείτε να κινούνται σε άρθρα που δηµιουργούνται µε το συγκεκριµένο πρότυπο ή καθορίζετε στο ίδιο σηµείο την µάσκα αυτών, π.χ. 30.* (εκτός από την περίπτωση που το άρθρο είναι επαναληπτικό). Ανεύρεση λογαριασµών γίνεται είτε µε την χρήση του πλήκτρου F7 ή µε τη χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού. Έχετε τη δυνατότητα στη χρέωση ή την πίστωση κάθε επιλεγµένου λογαριασµού να δηλώσετε είτε την αξία είτε τον τύπο από τον οποίο υπολογίζεται αυτή (εκτός από την περίπτωση που το άρθρο είναι επαναληπτικό). ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Για τον τύπο Υπολογισµού : Εάν δηλώσετε τύπο υπολογισµού στις γραµµές του άρθρου (στη χρέωση ή στην πίστωση) τότε η αξία κάθε γραµµής αντιπροσωπεύεται από µια µεταβλητή η οποία είναι ο χαρακτήρας L Η επιλογή Τρόπος Ανάλυσης είναι διαθέσιµη εάν ο τύπος λογιστικού άρθρου που επιλέχτηκε κινεί λογαριασµούς Αναλυτικής Λογιστικής* : Επιλέγετε τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµείτε να υπολογίζονται οι αξίες των λογαριασµών Aναλυτικής Λογιστικής οι οποίοι έχετε επιλέξει να κινούνται στα άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής, που δηµιουργούνται είτε αυτόµατα κατά την καταχώρηση άλλων άρθρων ή τα εισάγετε απ' ευθείας. 2

4 * Ισχύει εάν η εφαρµογή σας, υποστηρίζει τη διαχείριση Αναλυτικής Λογιστικής ακολουθούµενος από έναν ακέραιο αριθµό (ο οποίος δηλώνει τον Α/Α της γραµµής). Η µεταβλητή L(1), δηλώνει την αξία ( χρέωσης ή πίστωσης ανάλογα ποια έχει κινηθεί), της πρώτης γραµµής του λογιστικού άρθρου. Οι χαρακτήρες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι της : πρόσθεσης (+), αφαίρεσης (-),διαίρεσης (/), πολλ/σµού (*) και οι τελείες (.) ή τα κόµµατα (,). Για την αξία : Εάν στις γραµµές του άρθρου δηλώσετε αξία και επιθυµείτε το ποσό που ορίζετε να περιλαµβάνει δεκαδικά ψηφία τότε το στοιχείο που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ως χαρακτήρα διαχωρισµού είναι η τελεία (.) Για τα ποσοστά Ανάλυσης* : Εάν δηλώσετε ποσοστά τότε το άθροισµα των ποσοστών ανάλυσης των γραµµών του προτύπου πρέπει να είναι 100, ενώ η αξία κάθε γραµµής κατά την καταχώρηση των άρθρων υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη την αξία του αντικριζόµενου λογαριασµού και το αντίστοιχο ποσοστό ανάλυσης τη γραµµής Για τους Συντελεστές* : Εάν δηλώσετε συντελεστές τότε το ποσοστό ανάλυσης κάθε γραµµής του προτύπου υπολογίζεται αυτόµατα α) εάν έχει οριστεί µόνο πρώτος συντελεστής, ως εξής: [αξία συντελεστή 1 της γραµµής / Άθροισµα αξιών συντελεστή 1 όλων των γραµµών του προτύπου ] * 100 β) εάν έχει οριστεί πρώτος και δεύτερος συντελεστής, ως εξής: [(αξία Συντελεστή 1 της γραµµής Χ αξία Συντελεστή 2 της γραµµής ) / άθροισµα γινοµένων των συντελεστών όλων των γραµµών του προτύπου] * 100 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Έστω ότι καταχωρείτε ένα πρότυπο άρθρο που χρησιµοποιείται για το λογιστικό γεγονός «Πωλήσεις επί πιστώσει». Το πρότυπο που δηµιουργείτε (µε συµφωνία 1ης γραµµής) θα έχει τις εξής γραµµές : «Πελάτες Εσωτερικού» µε τύπο υπολογισµού «L(2)+L(3)» (στην χρέωση) «Πωλήσεις Εµπορευµάτων 18%» (χωρίς τύπο υπολογισµού αξία στην πίστωση) «Φ.Π.Α Πωλήσεων 18%» µε τύπο υπολογισµού «L(2)*18/100» (στην πίστωση) Απ ευθείας καταχώρηση Αναλυτικών Άρθρων Κατά τη δηµιουργία Άρθρων Λογιστικής σας δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρησης Αναλυτικών Άρθρων, αρκεί να δηλώσετε «Ναι» στο µήνυµα που εµφανίζεται κατά την επιλογή νέου άρθρου. Στο εξής µπορείτε να το δηλώστε από τα στοιχεία του άρθρου, είτε πατώντας µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγοντας «Απ ευθείας καταχώρηση Αναλυτικών Άρθρων» είτε πληκτρολογώντας 3

5 «Ctrl + F11». Εναλλακτικά εάν δεν επιλέξετε την αυτόµατη καταχώρηση των αναλυτικών άρθρων, έχετε τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγµή να εκτελέσετε την εργασία «Μαζικής ηµιουργίας Αναλυτικών Άρθρων» (δείτε αναλυτικά στην παράγραφο «Αυτόµατη / Επιλεκτική ηµιουργία Αναλυτικών Αρθρων»). Επιβεβαίωση ανά Αναλυτικό Άρθρο* Συνίσταται να ενεργοποιείτε την επιλογή αυτή στην περίπτωση που έχετε δηλώσει την αυτόµατη δηµιουργία αναλυτικών άρθρων, προκειµένου να εµφανίζονται και τα στοιχεία κάθε αναλυτικού άρθρου που καταχωρείται. Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή αρκεί να πατήσετε µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στα στοιχεία του άρθρου και να την επιλέξετε ή να πληκτρολογήσετε «Ctrl + F12». Εκτέλεση Επαναληπτικών Προτύπων Η εργασία αυτή («Κινήσεις Αρθρα Λογιστικής Εκτέλεση Επαναληπτικών Προτύπων») σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρείτε λογιστικά άρθρα χρησιµοποιώντας ως βάση τα πρότυπα τύπου Αναλυτικής* Λογιστικής, εφόσον στα στοιχεία τους έχετε καθορίσει να είναι επαναληπτικά. Σηµειώστε ότι τα πρότυπα άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής τα οποία λαµβάνονται υπόψη είναι όσα έχουν τρόπο ανάλυσης «µε αξίες χρέωσης πίστωσης». Αυτόµατη / Επιλεκτική ηµιουργία Αναλυτικών Άρθρων * Η εργασία αυτή («Αθρα Λογιστικής Αυτόµατη / Επιλεκτική ηµιουργία Αναλυτικών Αρθρων») σας δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε µαζικά αναλυτικά άρθρα, επιµερίζοντας το ποσό κίνησης των αναλυόµενων λογαριασµών, σε λογαριασµούς Αναλυτικής Λογιστικής. Σκόπιµο είναι να εκτελείτε την εργασία αυτή εάν δεν έχετε δηµιουργήσει αναλυτικά άρθρα τη στιγµή της καταχώρησης των κινήσεων. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάµεσα στην επιλεκτική και την αυτόµατη διαδικασία εκείνη σύµφωνα µε την οποία επιθυµείτε να πραγµατοποιηθεί η δηµιουργία αναλυτικών άρθρων. Σύµφωνα µε την επιλεκτική διαδικασία, έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε κάθε φορά το λογαριασµό που θα αναλυθεί, µε ταυτόχρονη εµφάνιση (εάν επιθυµείτε) και καταχώρηση του αναλυτικού άρθρου που δηµιουργείται. Κατά τη διαδικασία µπορείτε να ορίζετε διαφορετικό αντικριζόµενο λογαριασµό από τον προτεινόµενο. Σύµφωνα µε την αυτόµατη διαδικασία, η εφαρµογή δηµιουργεί αναλυτικά άρθρα για όλους τους λογαριασµούς ή για συγκεκριµένους εφόσον δηλώσετε τα όρια τους. Κατά την αυτόµατη διαδικασία χρησιµοποιείται ο αντικριζόµενος λογαριασµός που προτείνεται. Τα άρθρα που δηµιουργήθηκαν µπορείτε στη συνέχεια να τα βλέπετε από το αρχείο τους. Ανεξάρτητα µε τη διαδικασία που θα διαλέξετε, µπορείτε επίσης να ορίσετε : Να δηµιουργηθούν αναλυτικά άρθρα για τα ποσά κίνησης των αναλυόµενων λογαριασµών τα οποία προέρχονται από Πρόχειρα ή Οριστικά Αρθρα. Εάν επιθυµείτε να σας ζητείται επιβεβαίωση για κάθε Αναλυτικό Αρθρο που δηµιουργείται. Εάν επιθυµείτε να δηµιουργηθούν διαδοχικοί επιµερισµοί, δηλαδή άρθρα ανάλυσης και για τους λογαριασµούς Αναλυτικής Λογιστικής οι οποίοι κινούνται στα άρθρα που δηµιουργούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Η επιλογή αυτή έχει έννοια στην περίπτωση που στα αναλυτικά άρθρα που δηµιουργούνται κινούνται λογαριασµοί οι οποίοι επίσης αναλύονται. Την Ηµεροµηνία των άρθρων που πρόκειται να δηµιουργηθούν, στην περίπτωση που υπάρχουν άρθρα καταχωρηµένα µε διαφορετικές ηµεροµηνίες. Σηµειώστε ότι εάν δεν ορίσετε 4

6 ηµεροµηνία καταχώρησης και χρησιµοποιείτε τον επιλεκτικό τρόπο, τα άρθρα που δηµιουργούνται καταχωρούνται µε ηµεροµηνία εκείνη της πιο πρόσφατης κίνησης που αναλύεται. Επιλογή ποσών αναλυόµενων λογαριασµών για τη δηµιουργία αναλυτικών άρθρων : Εάν χρησιµοποιείτε την επιλεκτική διαδικασία, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε τα συγκεκριµένα ποσά του αναλυόµενου λογαριασµού για τα οποία επιθυµείτε να δηµιουργηθεί αναλυτικό άρθρο καθώς και τον αντικριζόµενο λογαριασµό ο οποίος λαµβάνεται υπόψη στο άρθρο που καταχωρείται. Επιλογή Λογαριασµών για τους οποίους δηµιουργούνται Αναλυτικά Άρθρα : Εάν χρησιµοποιείτε την αυτόµατη διαδικασία και δεν επιθυµείτε να δηµιουργηθούν αναλυτικά άρθρα για όλους τους αναλυόµενους λογαριασµούς, επιλέγετε τα όρια κωδικών ή περιγραφής λογαριασµών για τους οποίους επιθυµείτε να καταχωρηθούν αναλυτικά άρθρα. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ορίσετε τα όρια κωδικών ή περιγραφής αντικριζόµενων λογαριασµών που έχουν συνδεθεί µε τους λογαριασµούς οι οποίοι επιθυµείτε να αναλυθούν. Εάν ζητήσετε «Ακριβής Αναζήτηση», η εύρεση των αναλυόµενων ή αντικριζόµενων λογαριασµών θα γίνει µε βάση τους ακριβείς χαρακτήρες που δηλώνετε π.χ. κεφαλαία ή µικρά γράµµατα. 5

7 Μαζική Ενηµέρωση Η εργασία αυτή («Κινήσεις Άρθρα Λογιστικής Μαζική Ενηµέρωση») σας δίνει τη δυνατότητα να ενηµερώνετε µαζικά, Λογιστικά Άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής τα οποία έχουν καταχωρηθεί ως πρoσωρινά. Μετά την ενηµέρωση τους τα άρθρα θεωρούνται οριστικά, λαµβάνουν Α/Α ΚΒΣ και ενηµερώνουν όλα τα απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία (π.χ. καταστάσεις, καρτέλες εξωλογιστικών λογαριασµών). Ορίζετε τα ακόλουθα στοιχεία : Κριτήρια εύρεσης λογιστικών άρθρων προς ενηµέρωση : Επιλέγετε εάν επιθυµείτε να γίνει ενηµέρωση των άρθρων στα οποία κινούνται λογαριασµοί Αναλυτικής Λογιστικής*. Εάν ορίσετε να γίνει ενηµέρωση των άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε είτε να ενηµερωθούν όλα τα άρθρα είτε µόνο εκείνα που έχουν καταχωρηθεί από εσάς τους ίδιους ή όσα δηµιουργήθηκαν αυτόµατα από το σύστηµα. Εάν επιθυµείτε να γίνει ενηµέρωση λογιστικών άρθρων των οποίων η ηµεροµηνία καταχώρησης βρίσκεται σε συγκεκριµένο διάστηµα ηµεροµηνιών, καθορίζετε το διάστηµα αυτό. Εάν επιθυµείτε η εύρεση των άρθρων που θα ενηµερωθούν, να γίνει βάσει των ηµερολογίων που ενηµερώνει ο τύπος τους, δηλώνετε το εύρος των ονοµάτων αυτών. Παράδειγµα Αυτόµατης ηµιουργίας Αναλυτικών Άρθρων* Για να κατανοήσετε καλύτερα τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε προκειµένου να δηµιουργούνται αυτόµατα από το σύστηµα Αναλυτικά Άρθρα, συνίσταται να µελετήσετε το παρακάτω παράδειγµα. Έστω ότι επιθυµείτε να αναλύσετε το έξοδο που αφορά στην πληρωµή του ενοικίου για το κτίριο, σε επιµέρους κόστη της παραγωγής σας, τότε θα πρέπει να εκτελέσετε τα εξής : 1. Εάν δεν σας ικανοποιούν οι Λογαριασµοί Αναλυτικής Λογιστικής που παρέχονται από την εφαρµογή, δηµιουργείτε νέους (από Αρχεία Λογαριασµοί Λογιστικού Σχεδίου) στους οποίους ορίζετε η κατηγορία τους να είναι «Αναλυτικής Λογιστικής». Έστω ότι οι αναλυτικοί λογαριασµοί που επιθυµείτε να επιµερίσετε είναι : ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΜΕΣΑ ΕΞΟ Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6

8 1 ηµιουργείτε Τύπο Λογιστικών Αρθρων µε ονοµασία «Κίνηση Επιµερισµού» («Παράµετροι & Προτιµήσεις Τύποι Λογιστικών Άρθρων») στον οποίο ορίζετε να κινεί λογαριασµούς Αναλυτικής Λογιστικής. 2 Στη συνέχεια δηµιουργείτε Πρότυπο Λογιστικό Αρθρο µε ονοµασία «Ενοίκια», το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στον επιµερισµό. Επιλέγοντας ως τρόπο ανάλυσης τα «Ζυγισµένα Ποσοστά», δηλώνετε τα «Τετραγωνικά Μέτρα» ως πρώτο συντελεστή & δεύτερο τα «Άτοµα». Στις γραµµές του προτύπου επιλέγετε τους λογαριασµούς Αναλυτικής Λογιστικής που δηµιουργήσατε προηγουµένως, ορίζετε τους συντελεστές που θέλετε να κινηθούν και το καταχωρείτε. Η εφαρµογή σύµφωνα µε τα ποσά που δηλώνετε στους συντελεστές εµφανίζει αυτόµατα τα ποσοστά ανάλυσης. 3 Επιστρέφετε στους Λογαριασµούς Λογιστικού Σχεδίου και επιλέγετε το λογαριασµό Γενικής 7

9 Λογιστικής «ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ», τον οποίο θα επιµερίσετε. Στον πίνακα αντικριζόµενων λογαριασµών ορίζετε τον αντικριζόµενο λογαριασµό καθώς και το πρότυπο που δηµιουργήσατε. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν για την αυτόµατη δηµιουργία άρθρου. 4 Μετά την υλοποίηση των παραπάνω, µπορείτε να καταχωρήσετε Λογιστικά Άρθρα. Σας δίνεται η δυνατότητα για αυτόµατη δηµιουργία αναλυτικών άρθρων, αµέσως µετά την καταχώρηση του άρθρου Γενικής Λογιστικής. Σηµειώστε ότι σε όσους λογαριασµούς Λογιστικού Σχεδίου έχετε ορίσει αντικριζόµενους λογαριασµούς και πρότυπα, θα δηµιουργηθούν τόσα αναλυτικά άρθρα όσοι είναι και οι λογαριασµοί που αναλύονται. 8

10 Ενηµερώσεις Λογιστικής Ενηµέρωση Αναλυτικής Λογιστικής* από Κινήσεις &Παραστατικά * Οι ενηµερώσεις Αναλυτικής Λογιστικής ισχύουν εφόσον έχετε προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση Αν η Αναλυτική Λογιστική ενηµερώνεται αυτόµατα από την εµπορική διαχείριση και όχι από απ ευθείας επιµερισµούς, αναλογισµούς,καταµερισµούς τότε ακολουθείτε τα παρακάτω βήµατα : 1)Ορισµός συνθετικών σε όλα τα απαραίτητα σηµεία που παίρνουν µέρος στη διαδικασία ενηµέρωσης. Τα συνθετικά αυτά χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του τρόπου που σχηµατίζονται οι λογαριασµοί που κινούνται στα λογιστικά άρθρα. 2) ηµιουργία Προτύπων Ενηµέρωσης Λογιστικών Αρθρων 3) Εκτέλεση της εργασίας «Ειδικές Εργασίες Ενηµέρωση Λογιστικής από Κινήσεις και Παραστατικά» Η εργασία αυτή πραγµατοποιείται οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρµογής µε σκοπό να ενηµερώσουν οι κινήσεις της εµπορικής διαχείρισης τη Λογιστική. Οπως προαναφέρθηκε απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της ενηµέρωσης, είναι να έχουν οριστεί τα κατάλληλα πρότυπα ενηµέρωσης καθώς και τα απαραίτητα συνθετικά σε όλα τα σηµεία που παίρνουν µέρος στην ενηµέρωση. Τα συνθετικά αυτά χρησιµοποιούνται από τα πρότυπα ενηµέρωσης. Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε τα Πρότυπα Ενηµέρωσης τα οποία επιθυµείτε να ληφθούν υπόψη καθώς και το διάστηµα ηµεροµηνιών για το οποίο θέλετε να πραγµατοποιηθεί η ενηµέρωση. Εάν επιθυµείτε να περιλαµβάνονται οι Ακυρωµένες και οι Ακυρωτικές κινήσεις, καθώς και οι κινήσεις που έχουν ήδη ενηµερώσει τη Γενική / Αναλυτική Λογιστική*, επιλέγετε να συµπεριληφθούν οι κινήσεις αυτές. ιαφορετικά οι κινήσεις που την ενηµερώνουν είναι µόνο όσες δεν την έχουν ενηµερώσει. Έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας να γίνει έλεγχος των άρθρων να δείτε τις κινήσεις οι οποίες πρόκειται να ενηµερώσουν τη λογιστική. Ορίζετε να αγνοούνται τα είδη / υπηρεσίες / λογαριασµοί χωρίς συνθετικά, εάν δεν επιθυµείτε να ενηµερώσουν την Αναλυτική Λογιστική* τα είδη, οι υπηρεσίες και οι λογαριασµοί εσόδων, εξόδων και φόρων στους οποίους δεν έχετε ορίσει συνθετικά. Στην περίπτωση αυτή σας δίνεται επίσης η δυνατότητα, δηλώνοντας την αντίστοιχη επιλογή, να ενηµερώνεστε πριν την πραγµατοποίηση της ενηµέρωσης, για τα στοιχεία στα οποία δεν έχουν οριστεί συνθετικά. 9

11 Εάν δεν επιθυµείτε τα άρθρα που δηµιουργούνται κατά την ενηµέρωση να λάβουν ως υποκατάστηµα, το τρέχον (ανεξάρτητα από το υποκατάστηµα στο οποίο ανήκουν οι κινήσεις από τις οποίες έχουν δηµιουργηθεί), έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να λάβουν το υποκατάστηµα της κίνησης από την οποία προήλθαν. Σηµειώστε ότι, στην περίπτωση αυτή και εάν σε ορισµένα πρότυπα ενηµέρωσης έχει οριστεί συµψηφισµός κινήσεων, ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται µόνο για εκείνες τις κινήσεις που έχουν το ίδιο υποκατάστηµα. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Εάν κατά τη διαδικασία της ενηµέρωσης σε ορισµένα αρχεία (π.χ. λογαριασµοί πελατών) δεν βρεθούν τα συνθετικά που απαιτούνται για την ενηµέρωση, τα συνθετικά αυτά θα αναζητηθούν από τις αντίστοιχες παραµέτρους (π.χ. Παράµετροι ιαχείρισης Λογαριασµών Πελατών), εάν υπάρχουν. Στο διάστηµα ηµεροµηνιών για το οποίο πραγµατοποιείται η ενηµέρωση προτείνεται α) εάν δεν έχει γίνει ξανά ενηµέρωση, η περίοδος η οποία ξεκινά από την αρχή της χρήσης µέχρι το τέλος της προηγούµενης περιόδου από αυτή στην οποία ανήκει η ηµ/νια εργασίας β) εάν έχει γίνει ξανά ενηµέρωση, η περίοδος η οποία ξεκινά από την επόµενη της τελευταίας ηµεροµηνίας ενηµέρωσης των βιβλίων, έως το τέλος της προηγούµενης περιόδου από αυτή στην οποία ανήκει η ηµ/νια εργασίας. Σηµειώστε ότι, εάν η επόµενη της τελευταίας ηµεροµηνίας ενηµέρωσης των βιβλίων είναι µεγαλύτερη από την τελευταία ηµεροµηνία της προηγούµενης περιόδου από αυτήν στην οποία ανήκει η ηµεροµηνία εργασίας, τότε στο διάστηµα ηµεροµηνιών (από - έως) προτείνεται η επόµενη της τελευταίας ηµεροµηνίας ενηµέρωσης των βιβλίων. Καταστάσεις Αναλυτικής Λογιστικής Στην ενότητα αυτή αναφέρονται όλες οι καταστάσεις που αφορούν στην παρακολούθηση της Αναλυτικής Λογιστικής. Για όλες τις καταστάσεις έχετε τη δυνατότητα, πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού να επιλέξετε την εµφάνιση της κατάστασης σε «µορφή Draft». Τη µορφή αυτή θα έχουν τα στοιχεία όταν η εκτύπωση πραγµατοποιείται σε Draft εκτυπωτή. Με την επιλογή «µορφή Laser» επαναφέρονται τα στοιχεία έτσι όπως εµφανίζονται κατά την εκτύπωση σε Laser εκτυπωτή. Ελέγχου Μη Αναλυόµενων Ποσών* Λαµβάνετε µια κατάσταση από την οποία ενηµερώνεστε ανά λογαριασµo Αναλυτικής Λογιστικής, για τα άρθρα στα οποία έχει κινηθεί ο αναλυόµενος λογαριασµός στον οποίο ορίστηκαν ως αντικριζόµενοι και για τα οποία δεν έχουν δηµιουργηθεί αναλυτικά άρθρα Κατάληξης Αναλυτικών Ποσών* Έχετε τη δυνατότητα να λαµβάνετε µια κατάσταση από την οποία να ενηµερώνεστε ανά λογαριασµό λογιστικού σχεδίου, για τα αναλυτικά άρθρα στα οποία έχει επιµεριστεί το ποσό κίνησης των αναλυόµενων λογαριασµών. Προέλευσης Αναλυτικών Ποσών * Κατάσταση από την οποία πληροφορείστε για κάθε λογαριασµό Αναλυτικής Λογιστικής που έχει οριστεί ως αντικριζόµενος, για τα αναλυτικά άρθρα στα οποία αυτός έχει κινηθεί. 10

12 Ηµερήσιων Αναλυτικών Κινήσεων* Λαµβάνετε µία κατάσταση από την οποία πληροφορείστε για τις κινήσεις των τύπων λογιστικών άρθρων, κινήσεις πραγµατοποιούµενες µέσα στο χρονικό διάστηµα που έχετε δηλώσει κατά την εισαγωγή των κριτηρίων. Λοιπές Φύλλα Ανάλυσης* Κατάσταση από την οποία µπορείτε να ενηµερώνεστε ανά λογαριασµό λογιστικού σχεδίου, για τους λογαριασµούς Αναλυτικής Λογιστικής που έχουν οριστεί ως αντικριζόµενοι καθώς και για τα στοιχεία του προτύπου µε το οποίο συνδέθηκε κάθε αντικριζόµενος. Σύγκριση Υπολοίπων Αντικριζόµενων / Αναλυόµεων * Κατάσταση από την οποία πληροφορείστε για το υπόλοιπο κάθε αναλυόµενου και αντικριζόµενου λογαριασµού, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί από κινήσεις καθώς και για τη διαφορά των υπολοίπων αυτών. 11

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1...1 ΠΛΗΚΤΡΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...4 - Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας*

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* *Ισχύει εάν η εφαρµογή υποστηρίζει τη «ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας» Έχοντας προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση µπορείτε να καταχωρείτε στο αρχείο των ειδών τα Είδη Εγγυοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής:

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής: Εισφορά Ανακύκλωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την νέα Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩ Ε και Οικονοµικών ( ηµοσίευση στο ΦΕΚ 1916, 24/12/2004) υποχρεούνται πλέον σε καταβολή Εισφοράς Ανακύκλωσης (στον ή στους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Η εφαρµογή σε συνεργασία µε τη Microsoft σας προσφέρει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστική Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Για το σωστό υπολογισµό των µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, στο Soft1 απαιτείται παραµετροποίηση στο αρχείο συναλλασσοµένων καθώς και στις Σειρές των παραστατικών. Αν αποστείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Διαμόρφωσης

Επιλογές Διαμόρφωσης Επιλογές Διαμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Ορισμού Παραμέτρων Γέφυρας Συναλλασσόμενου στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Λογιστικού Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής 1 Περίληψη Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή Hyper

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γενική Λογιστική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή PRISMA Win Γενική Λογιστική είναι µία ακόµα πρωτοποριακή εφαρµογή της Megasoft, που αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Ενσωµατώνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής του εντύπου Ε3. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ . 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 1 3 Συγχρονισμός Λογιστικού Σχεδίου... 5 4 Υπολογισμός Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.... 6 4.1 Αυτόματη Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Τιμών Ζώνης Παραμετροποίηση Είδους βάσει Τιμών Ζώνης Παραμετροποίηση Πελάτη βάσει Τιμών Ζώνης... 6

Λειτουργία Τιμών Ζώνης Παραμετροποίηση Είδους βάσει Τιμών Ζώνης Παραμετροποίηση Πελάτη βάσει Τιμών Ζώνης... 6 Πρότυπα Τιμών Ζώνης Περιεχόμενα Λειτουργία Τιμών Ζώνης... 3 Παραμετροποίηση Είδους βάσει Τιμών Ζώνης... 3 Παραμετροποίηση Πελάτη βάσει Τιμών Ζώνης... 6 Παραμετροποίηση Τιμών Ζώνης... 7 Παράδειγμα καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

5. Στις φόρµες εκτύπωσης και στις περιπτώσεις που τα παραπάνω πεδία (Επάγγελµα και Κατηγορία) δεν έχουν ήδη επιλεγεί ως στοιχεία που εµφανίζονται στο

5. Στις φόρµες εκτύπωσης και στις περιπτώσεις που τα παραπάνω πεδία (Επάγγελµα και Κατηγορία) δεν έχουν ήδη επιλεγεί ως στοιχεία που εµφανίζονται στο Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛ1121/2005 ΚΑΙ 1132/2005 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SINGULAR CONTROL ΚΑΙ SINGULAR ACCOUNTANT ΚΑΙ SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α 1.Εαν η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού και Αυτόματης Υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης οικοδομικών επιχειρήσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας Εισαγωγή Η εφαρµογή διαχειρίζεται Βιβλία Α & Β κατηγορίας, δηλαδή Βιβλία Εσόδων - Εξόδων και Αγορών. Προϋποθέτει δε την εγκατάσταση της Εµπορικής ιαχείρισης. Η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή

Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Τακτοποιητικών Κινήσεων Πελάτη & Προμηθευτή... 3 Δημιουργία Απογραφικής Κίνησης Πελατών... 3 Διόρθωση Υπολοίπου Πελατών...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια

διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια Οδηγίες ΕΝ.Φ.Ι.Α. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7)

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7) Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική (v.1.0.7) Περίληψη Με το Module της Αναλυτικής Λογιστικής πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

G-Remote Banking e-banking

G-Remote Banking e-banking ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ ΥΠΕΡ-ΧΡΗΣΤΗ Ο Υπέρ Χρήστης έχει τη δυνατότητα καταχώρησης, έγκρισης, διαχείρισης ή απόρριψης κάθε συναλλαγής. Επιπλέον, δύναται να επιλέξει έναν ή περισσότερους χρήστες µε δικαίωµα περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Ροή εργασιών Διαδικασία ανοίγματος χρήσης Ενέργειες στην προηγούμενη χρήση πριν τη διαδικασία μεταφοράς υπολοίπου και λοιπών μεταβλητών Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Έκδοση Παραστατικών

Μαζική Έκδοση Παραστατικών Μαζική Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας μαζικής δημιουργίας και εκτύπωσης παραστατικών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισπράξεων. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η διαχείριση των εισπράξεων

Διαχείριση Εισπράξεων. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η διαχείριση των εισπράξεων Διαχείριση Εισπράξεων Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η διαχείριση των εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου 11

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αποδείξεων

Καταχώρηση Αποδείξεων Καταχώρηση Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Καταχώρησης Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η παραμετροποίηση και η χρήση της γρήγορης καταχώρησης πωλήσεων, καθώς και της κατηγορίας λιανικής των ειδών. Περιεχόμενα Παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Αντιγραφή Παραμέτρων των Παραγόμενων Άρθρων/Εγγραφών

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Αντιγραφή Παραμέτρων των Παραγόμενων Άρθρων/Εγγραφών Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Αντιγραφή Παραμέτρων των Παραγόμενων Άρθρων/Εγγραφών Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Εύρεση και Ορισμός Παραμέτρων Παραγόμενων Άρθρων... 4 2 Αντιγραφή Παραμέτρων από Εταιρία...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (αρ. έκδοσης 2.0.4.1.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ - ΟΤΕ ΕΥΑΘ WIND (εφαρμόζεται αντίστοιχα στις ΔΕΥΑ) Αρχική οθόνη Αφού κάνουμε login εμφανίζονται στην αρχική οθόνη τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Αριθμοδείκτες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής & Υποβολής Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Πρόχειρων Βιβλίων

Δημιουργία Πρόχειρων Βιβλίων Δημιουργία Πρόχειρων Βιβλίων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Στηλών Πρόχειρων Βιβλίων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κέντρων Κόστους

Διαχείριση Κέντρων Κόστους Διαχείριση Κέντρων Κόστους Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Κέντρων Κόστους. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Αναµόρφωση απανών. Οι µη εκπιπτόµενες αυτές δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και οµαδοποιηµένες µε τις έντυπες καταστάσεις

Αναµόρφωση απανών. Οι µη εκπιπτόµενες αυτές δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και οµαδοποιηµένες µε τις έντυπες καταστάσεις Αναµόρφωση απανών Κατά την διάρκεια της λογιστικής χρήσης, είναι σύνηθες το φαινόµενο να καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία συναλλαγές που αφορούν έξοδα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελµατία, τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ. Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου ΑΠΘ

ΠΡΑΞΗ. Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου ΑΠΘ 2.5 Ενημέρωση προμηθευτών 2.5.1 Οδηγίες χρήσης 2.5.1.1 Διαδικασία εγγραφής Για να συνδεθεί ο προμηθευτής στην εφαρμογή πρέπει καταρχήν ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής ώστε να αποκτήσει Όνομα χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Φ1. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

21. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

21. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 21. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. Από την επιλογή «Οικονομική Διαχείριση\Αναλυτική Λογιστική\Πίνακες\Κατηγορίες Επιμερισμού» δημιουργείτε μια κατηγορία επιμερισμού, την οποία αργότερα θα συνδέσετε με κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Περιεχόμενα Παραμετροποίηση Γρήγορης Καταχώρησης... 3 Γρήγορη Καταχώρηση... 4 Κατηγορία Λιανικής & Μαζική Ανάθεση Κατηγορίας στα είδη... 9 Γρήγορη Καταχώρηση Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου...

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου... Δημιουργία πληρωμής Περιεχόμενα Δημιουργία πληρωμής μετρητών... 3 Πεδία Παραστατικού Πληρωμής... 4 Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων... 6 Καταχώρηση Αξιογράφου... 8 Αντιγραφή παραστατικού πληρωμής... 10 Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα