Κεφάλαιο 1. Οι Τραπεζικές Εργασίες και Εσείς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1. Οι Τραπεζικές Εργασίες και Εσείς"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Οι Τραπεζικές Εργασίες και Εσείς Ο Ρόλος του Τραπεζικού Υπαλλήλου Σήμερα, ο ρόλος του τραπεζικού υπαλλήλου είναι πολυμορφικός. Ο τραπεζικός υπάλλήλος δεν είναι πλέον περιορισμένος μόνο στην εξυπηρέτηση πελατών. Σήμερα, ο ρόλος του τραπεζικού υπαλλήλου επεκτείνεται στους ακόλουθους τομείς: Εξυπηρέτηση Πελατών Πελάτης τράπεζας είναι ο καθένας που έχει οποιοδήποτε είδος σχέσης με την τράπεζα. Ο τραπεζικός υπάλληλος πρέπει να εκτελεί τις τραπεζικές εργασίες που σχετίζονται με τον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι ο τραπεζικός υπάλληλος είναι αρμόδιος για την παροχή καλής προσωπικής υπηρεσίας που εμπνέει εμπιστοσύνη και επαγγελματισμό. Υπευθυνότητα Η ευθύνη είναι ύψιστης σημασίας. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι πρέπει να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο ευθύνης προς: - Τους πελάτες όταν πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους ή όταν προσφέρουν συμβουλές. - Τους μέτοχους αφού οι ενέργειές τους έχουν επιπτώσεις στην αποδοτικότητα της τράπεζας. - Την τράπεζα με το να ακολουθούν τις πολιτικές και τις διαδικασίες της τράπεζας σχετικά με τις καθημερινές λειτουργίες της και με την ενημέρωση άλλων υπαλλήλων καθώς επίσης και την λήψη οδηγιών από άλλους υπαλλήλους. Διατήρηση της Εμπιστοσύνης του Πελάτη Η εμπιστοσύνη του πελάτη διατηρείται μέσω των εσωτερικών πολιτικών των τραπεζών (κώδικας ηθικής) ο οποίος υποχρεώνει τις τράπεζες να κοινοποιούν οποιεσδήποτε αλλαγές (ανεξαρτήτως μεγέθους) στην πολιτική τους στις ελεγκτικές αρχές

2 Προσαρμογή με τον Κώδικα Ηθικής Ένας κώδικας ηθικής είναι ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που υιοθετούνται από την κορυφαία διαχείριση και το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να κατευθύνουν τις ενέργειες των υπαλλήλων που επηρεάζουν τον οργανισμό. Οι περισσότεροι κώδικες ηθικής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - Εμπιστοσύνη των τραπεζικών επιχειρήσεων. Όλα τα θέματα σχετικά με τις υποθέσεις πελατών καθώς επίσης και τις υποθέσεις του οργανισμού θεωρούνται ως εμπιστευτικά και δεν πρέπει να συζητούνται με κανένα που δεν είναι εξουσιοδοτημένος. - Οι ανέντιμες και οι ψευδείς δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους δεν γίνονται ανεχτές από τον οργανισμό κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις. - Η συμπεριφορά του υπαλλήλου πρέπει πάντα να έχει μια θετική εικόνα στο σύνολο του οργανισμού. - Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να δέχονται δώρα ή χρήματα προκειμένου να επηρεαστεί η απόδοση των καθηκόντων τους. - Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να διαχειρίζονται τα προσωπικά οικονομικά θέματά τους με την ακραία προσοχή έτσι ώστε η εμπιστοσύνη των πελατών να διατηρείται πάντα (εάν οι υπάλληλοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τις προσωπικές οικονομικές υποθέσεις τους επιτυχώς, πώς μπορούν να διαχειριστούν τις οικονομικές υποθέσεις άλλων). Σύγκρουση Συμφερόντων Μια σύγκρουση συμφερόντων είναι όταν ο υπάλληλος έχει προσωπικό κέρδος ως αποτέλεσμα της συναλλαγής του με ένα πελάτη. Αυτό είναι γνωστό ως παραβίαση της σύμβασης και πρέπει να αποφεύγεται πάντα. Άσκηση Επαγγελματισμού Όταν οι υπάλληλοι τραπεζών πραγματοποιούν συναλλαγές με τους πελάτες ή τους συναδέλφους τους, πρέπει να διασφαλίσουν ότι το κάνουν κατά τρόπο επαγγελματικό. Ο επαγγελματισμός περιλαμβάνει: - 2 -

3 - Οργάνωση της εργασίας αποτελεσματικά με την διατήρηση της περιοχής εργασίας σε τάξη, με την γρήγορη απάντηση μηνυμάτων και ερωτήσεων πελατών, και την άφιξη στο χώρο εργασίας εγκαίρως. - Θετικότητα με την αναγνώριση σημασίας του πελάτη, την διατήρηση θετικής συμπεριφοράς, την ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και την αποφασιστικότητα. - Κόσμια εμφάνιση με κατάλληλη ενδυμασία, διατήρηση οπτικής επαφής, ευγένεια, σεβασμό και κατανόηση. - Σιγουριά στο χειρισμό προβλημάτων, κράτηση υποσχέσεων, γνώση των προϊόντων και των υπηρεσιών της τράπεζας, προθυμία να ακούσει τον πελάτη. Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας Οι τράπεζες ενδιαφέρονται πάντα για την κατάρτιση των υπαλλήλων τους με διάφορους τρόπους. Η κατάρτιση αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή σεμιναρίων, παρακολούθηση μαθημάτων σε κολέγια, εξειδικευμένα πιστοποιητικά, παρακολούθηση των σειρών μαθημάτων (AIB). Τις περισσότερες φορές η κατάρτιση αυτή επιχορηγείται από την τράπεζα. Όσον η προσφορά χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνεται, τόσο αυξάνονται και οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας των υπαλλήλων σε τομείς όπως: - Πωλήσεις μέσω του σχηματισμού ομάδων πωλήσεων που ειδικεύονται σε διάφορα προϊόντα (λιανικές τραπεζικές λειτουργίες, επιχειρηματικές τραπεζικές λειτουργίες, ασφάλειες, κ.λ.π.). - Λειτουργίες προσφοράς υποστήριξης στους υπαλλήλους πρώτων γραμμών όσον αφορά δάνεια, καταθέσεις, διεκπεραίωση εργασιών, ασφάλειες, κ.λ.π. Το προσωπικό χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία και λογισμικό για να επεξεργαστεί την εργασία γρηγορότερα. - Ηλεκτρονικό επιχειρείν ή ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του σχεδιασμού ιστοσελίδων και προσφοράς τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. - Τεχνολογία μέσω της συντήρησης των κεντρικών υπολογιστών, του προγραμματισμού, την υποστήριξη PC μέσω της συντήρησης υλικού και της ανάπτυξης λογισμικού (LANs και WANs), τις τηλεφωνικές τραπεζικές εργασίες κ.λ.π

4 Προσφορά Τραπεζικών Υπηρεσιών Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των τραπεζών μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες (σε παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σε μηπαραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής φύσεως). - Παραδοσιακές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Οι παραδοσιακές οικονομικές υπηρεσίες σχετίζονται με τη λήψη χρημάτων από εκείνους που έχουν περίσσευμα (καταθέτες) και τη διοχέτευση των χρημάτων αυτών σε εκείνους που τα χρειάζονται (οφειλέτες) υπό μορφή δανείου. Το ακαθάριστο κέρδος των τραπεζών είναι σε αυτήν την περίπτωση η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που προσφέρουν στις καταθέσεις και του επιτοκίου που λαμβάνουν από τα δάνεια τους. - Μη Παραδοσιακές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '70 οι τράπεζες συνέχιζαν να προσφέρουν τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ο ανταγωνισμός από άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα αυξήθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα μικρότερα περιθώρια κέρδους και χαμηλότερα κέρδη για τις τράπεζες. Σιγά σιγά, άρχισαν να προσφέρουν μερικές άλλες υπηρεσίες, που μπορούσαν να προσφέρουν με την παράκαμψη της υπάρχουσας νομοθεσίας, μέχρι την πλήρη φιλελευθεροποίηση του συστήματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών το 1999, όπου άρχισαν μια πλήρη σειρά χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι τράπεζες στο μέλλον θα είναι μιας στάσης χρηματοοικονομικές υπεραγορές που θα φροντίζουν για όλες τις ανάγκες ακόμα και των πιο απαιτητικών πελατών. - Ηλεκτρονικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Σήμερα περισσότερο από το 40% του πληθυσμού έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σπίτι και αυτό προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία στις τράπεζες να προσφέρουν υπηρεσίες (ηλεκτρονικά) με έναν πολύ κατάλληλο για τους πελάτες τρόπο (το διαδίχτυο)

5 Σήμερα οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών σε ανοικτή επικοινωνία (on-line) όπως αναλήψεις μετρητών, διαταγή έκδοσης βιβλιάριων επιταγών, ακόμη και αίτηση για δάνειο. Λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο σχετικά με την αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών, οι πελάτες θα είναι σε θέση να κλείσουν τις διαπραγματεύσεις δανείου σε ανοικτή επικοινωνία. Πολλές τράπεζες σήμερα καταχωρούνται ως τράπεζες διαδικτύου. Αυτές οι τράπεζες δεν έχουν εγκαταστάσεις όπως άλλες τράπεζες που έχουν ένα εκτενές δίκτυο καταστημάτων και έτσι μπορούν να προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου με πολύ χαμηλότερο κόστος. Αυτό το χαμηλότερο κόστος επιτρέπει σε αυτές τις τράπεζες να προσφέρουν ψηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις και να χρεώνουν χαμηλότερο επιτόκιο στα δάνεια έναντι άλλων τραπεζών και επομένως να αναπτύσσουν δραστηριότητες με λιγότερο περιθώριο κέρδους. - Το Μάρκετινγκ και οι Σταυροειδείς Πωλήσεις στους Πελάτες Η σταυροειδή πώληση είναι η πώληση επιπρόσθετων προϊόντων που αφορούν ένα συγκεκριμένο προϊόν που ένας πελάτης χρειάζεται (π.χ. τρεχούμενοι λογαριασμοί με μόνιμες διαταγές, δάνεια με ασφάλειες ζωής, κ.λ.π.). Η σταυροειδή πώληση είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο επειδή αυξάνει τα κέρδη της τράπεζας, αλλά και επειδή εισάγει νέα προϊόντα τα οποία οι πελάτες δεν γνωρίζουν. Η τράπεζα στην Κοινότητά σας Οι τράπεζες βοηθούν γενικά βοηθούν τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούν να απολαμβάνουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Οι τράπεζες βοηθούν τις κοινότητες μέσα στις οποίες λειτουργούν, με διάφορους τρόπους: Παροχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Οι τράπεζες προσφέρουν παραδοσιακές, μη-παραδοσιακές και ηλεκτρονικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλους τους τύπους πελατών (επιχειρήσεις άτομα και κυβέρνηση)

6 Παροχή Εξυπηρέτησης Πελατών Οι τράπεζες έχουν άρτια γνώση σε οικονομικά θέματα και είναι επομένως σε θέση να καταλάβουν τις οικονομικές ανάγκες των πελατών τους. Αυτή η γνώση μαζί με τη μακροχρόνια εμπειρία που έχουν, τους επιτρέπει να προτείνουν στους πελάτες τους υπηρεσίες προκειμένου να καταστεί η ζωή τους ευκολότερη. Συμβολή στην Οικονομία Μέσω της λειτουργίας τους οι τράπεζες συμβάλλουν στην οικονομία μιας χώρας με περισσότερους από έναν τρόπους: - Μέσω του συστήματος πληρωμών που παρέχουν, βοηθούν τη ροή των χρημάτων σε όλες τις ΗΠΑ και τον κόσμο γενικά. - Μέσω των δανείων που δίνουν, οι τράπεζες δημιουργούν χρήματα που βοηθούν στη συνέχεια τις κοινότητες να ευημερήσουν. - Μια οικονομικά υγιής τράπεζα είναι σημαντική στους μετόχους της, στη κοινότητά της και στο οικονομικό σύστημα γενικά. Συμβολή στην Κοινότητα Οι τράπεζες βοηθούν την κοινότητα μέσω δωρεών και μέσω της οργάνωσης εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν λεφτά για διάφορους κοινωφελείς σκοπούς (παιδιά με ειδικές ανάγκες, σύνδεσμος καρκινοπαθών, AIDS, κ.λ.π.). Επιπλέον, οι υπάλληλοι των τραπεζών συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της ζωής εντός της κοινότητάς τους. Η Τράπεζα ως Επιχειρηματικός Οργανισμός Μια τράπεζα είναι μια επιχειρηματική οντότητα και υπό αυτήν τη μορφή έχει μια εταιρική δομή. Είναι μια νόμιμα ιδρυθείσα επιχείρηση με μετόχους, διευθυντές και ανώτερους υπάλληλους. Μια τράπεζα λειτουργεί με σκοπό το κέρδος, ακριβώς όπως οποιαδήποτε άλλη εταιρία. Βασικά μια τράπεζα μπορεί να λειτουργήσει κάτω από 2 οντότητες. Εταιρική δομή Για να λάβει νομική οντότητα, μια τράπεζα πρέπει να ιδρυθεί βάσει της νομοθεσίας μιας πολιτείας, ή βάσει της νομοθεσίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέσω του Γραφείου Ελέγχου Εθνικού Νομίσματος

7 Οι μέτοχοι της τράπεζας εκλέγουν το διοικητικό συμβούλιο στην ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας. Το διοικητικό συμβούλιο είναι το ενεργό, διοικητικό μέρος της επιχείρησης. Οι διευθυντές της τράπεζας είναι αρμόδιοι για: - Τις λειτουργίες της τράπεζας - Τη συμμόρφωση της τράπεζας με τους τραπεζικούς κανονισμούς - Τη γενική απόδοση της τράπεζας Οι διευθυντές μιας τράπεζας μπορούν να κρατηθούν νόμιμα υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους. Τα καθήκοντά τους είναι να διορίσουν τους ανώτερους υπαλλήλους της τράπεζας και να λειτουργήσουν μέσω των διάφορων επιτροπών. Ο διευθύνων σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου (γενικός διευθυντής) είναι αρμόδιος για τις πολιτικές που καθοδηγούν την εταιρεία. Ο Πρόεδρος (τυπικά ο ανώτατος διοικητικός υπάλληλος) της τράπεζας είναι αρμόδιος για την εφαρμογή και την επίβλεψη των πολιτικών της τράπεζας. Μια τράπεζα έχει πολυάριθμα τμήματα, από τα οποία τα πιο κοινά είναι: - Το τμήμα επιχειρηματικών τραπεζικών λειτουργιών που είναι αρμόδιο για τις παροχές δανείων, καταθέσεων και υπηρεσιών πληρωμών σε επιχειρημακούς πελάτες. - Το τμήμα καταναλωτικών τραπεζικών λειτουργιών που είναι αρμόδιο για τις παροχές δανείων, καταθέσεων και υπηρεσιών πληρωμής σε προσωπικούς πελάτες. - Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη στρατολόγηση, κατάρτιση, ανάπτυξη και αποζημίωση του προσωπικού της τράπεζας. - Το εμπορικό τμήμα που είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό των διαφορετικών τύπων πελατών, τις ανάγκες τους και τους τρόπους με τους οποίους τα προϊόντα και οι υπηρεσίες χορηγούνται σε αυτούς

8 - Το τμήμα επεξεργασίας δεδομένων/λειτουργιών που είναι αρμόδιο για την παράδοση υψηλής ποιότητας πληροφοριών στους πελάτες. - Το τμήμα διαχείρισης κεφαλαίων που είναι αρμόδιο για την εξισορρόπηση της ρευστότητας, του εισοδήματος και της ασφάλειας των κεφαλαίων της τράπεζας. - Το τμήμα οικονομικών που είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών ως προς το πόσο αποτελεσματικά και επικερδώς λειτουργεί η τράπεζα. - Το τμήμα ελέγχου/επιθεώρησης δανείων που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ασφάλειας της τράπεζας που μπορεί να μειωθεί από τους εσωτερικούς (απάτη) ή εξωτερικούς κινδύνους (αγορά) ή από τα χαμηλής ποιότητος δάνεια. - Το τμήμα διεθνών υπηρεσιών που είναι αρμόδιο για τις διεθνείς ανάγκες των προσωπικών και των επιχειρηματικών πελατών της τράπεζας. Χρηματοοικονομικές Εταιρίες Συμμετοχών (FHCs) Οι χρηματοοικονομικές εταιρίες συμμετοχών είναι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι συνήθως ιδιοκτήτες περισσότερων από μιας τράπεζας σε διαφορετικές πολιτείες έτσι ώστε μπορούν να έχουν διαπολιτειακές τραπεζικές λειτουργίες καθώς επίσης και να προσφέρουν άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (ασφαλιστικών εταιρειών, μεσιτειών, κ.λ.π.). Οι λειτουργίες αυτών των οργανισμών βρίσκονται υπό την επίβλεψη της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας. Σταθεροποίηση των Τραπεζικών Επιχειρήσεων Από την αρχή της δεκαετίας του 1980 ο αριθμός τραπεζών στις ΗΠΑ καθώς επίσης και στο εξωτερικό έχει μειωθεί σημαντικά. Αυτό είναι αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Συγχώνευση είναι η ένωση τράπεζα. δύο ή και περισσότερων τραπεζών σε μια Εξαγορά είναι η αγορά μιας τράπεζας από μια άλλη τράπεζα. Ο κύριος λόγος των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι η μείωση των κοστών και η αύξηση της αποδοτικότητας

9 Μέσω των οικονομιών κλίμακας (μεγάλη κλίμακα παραγωγής) οι τράπεζες απολαμβάνουν μειωμένα έξοδα που οδηγούν σε ψηλότερη αποδοτικότητα. Πιο συγκεκριμένα οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας με τους ακόλουθους τρόπους: - Μείωση ή κατάργηση τμημάτων που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες (π.χ. τμήμα λειτουργιών, λογιστικός έλεγχος, ανθρώπινο δυναμικό, κ.λ.π.). - Το κλείσιμο καταστημάτων σε περιοχές όπου υπάρχουν περισσότερα από τα απαιτούμενα καταστήματα και η ενσωμάτωση τους σε έναν μεγαλύτερο κατάστημα. - Χρήση κέντρων επεξεργασίας δεδομένων για τις λειτουργίες περισσότερων από μιας χρηματοοικονομικής επιχείρησης. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές δεν είναι περιορισμένες μεταξύ των αμερικανικών τραπεζών, αλλά είναι ένα διεθνές φαινόμενο δεδομένου ότι προσφέρουν την ευκαιρία στις αμερικανικές τράπεζες να επεκταθούν στο εξωτερικό. Οι επιχειρηματικές συμμαχίες είναι μια κοινή πρακτική σήμερα στον τραπεζικό κόσμο. Επιχειρηματική συμμαχία είναι όταν ένα μέρος των τραπεζικών λειτουργιών ανατίθεται σε μια τρίτη (εξωτερική) επιχείρηση προκειμένου τα έξοδα να ελαχιστοποιηθούν. Τέτοιες συμμαχίες διαμορφώνονται συνήθως με τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών και του λογισμικού υπολογιστών. Η τράπεζα εποπτεύει σε αυτήν την περίπτωση τις λειτουργίες αυτές αλλά η διοίκηση και η διαχείριση τέτοιων λειτουργιών εμπίπτει στα καθήκοντα της εξωτερικής επιχείρησης

10 Κεφάλαιο 2 Η Εξέλιξη της Τραπεζικής Το Πρώτο Τραπεζικό Σύστημα και οι Αδυναμίες του Οι πρώτοι μετανάστες δημιούργησαν ένα σύστημα πάρα πολλών ανεξάρτητων τραπεζών καμία από τις οποίες δεν ρυθμιζόταν από οποιαδήποτε αρχή. Σε εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχε κανένας κανονισμός, έτσι καθένας θα μπορούσε ουσιαστικά να είναι ιδιοκτήτης μιας τράπεζας. Αυτές οι τράπεζες άρχισαν να συναλλάσσονται μεταξύ τους εφ' όσον βρίσκονταν στην ίδια πολιτεία και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Διαπολιτειακές συναλλαγές δεν υπήρχαν. Κάθε τράπεζα εξέδιδε το δικό της νόμισμα σημειώσεις στην πραγματικότητα ήταν τραπεζογραμμάτια που υπόσχονταν να καταβάλουν στο φορέα το ποσό που ήταν γραμμένο στην όψη τους σε νομίσματα (που εκδίδονταν από το Υπουργείο Οικονομικών) όταν αυτά παρουσιάζονταν στην τράπεζα που τα έκδιδε. Το πρόβλημα ήταν ότι πολλές φορές η τράπεζα θα αρνούταν την πληρωμή του τραπεζογραμματίου υποστηρίζοντας ότι η σημείωση δεν ήταν γνήσια, ή διότι η τράπεζα είχε κλείσει προτού να παρουσιαστεί η σημείωση για την πληρωμή. Ένα περαιτέρω πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας περιορισμός στο ζήτημα των χαρτονομισμάτων επομένως κάθε τράπεζα θα μπορούσε να εκδώσει όσα τραπεζογραμμάτια επιθυμούσε. Αυτό οδήγησε σε μια αύξηση της ποσότητας χρημάτων που οδήγησε στην αύξηση των τιμών (πληθωρισμός). Προσπάθειες Δημιουργίας μιας Κεντρικής Τράπεζας Μετά πού το πρόωρο τραπεζικό σύστημα κατέρρευσε λόγω της απώλειας εμπιστοσύνης από το κοινό το Κογκρέσο διόρισε τον Αλέξαντερ Χάμιλτον, Γραμματέα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών να διαμορφώσει την Πρώτη Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Φιλαδέλφεια το 1791 που υποστηρίχθηκε και ρυθμίστηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση

11 Η πρώτη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών έκλεισε το 1811 δεδομένου ότι οι τράπεζες που αναγκάστηκαν να ανταλλάξουν τις υποσχετικές σημειώσεις τους με νομίσματα δεν δέχτηκαν και τα προηγούμενα προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους για άλλη μια φορά. Η Δεύτερη Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών 1816 με τους ίδιους στόχους της πρώτης τράπεζας. διαμορφώθηκε το Επιπλέον, η δεύτερη τράπεζα ήταν η τράπεζα όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατάθεσε τα κεφάλαιά της. Η ζωή της κράτησε για 20 έτη έως ότου έκλεισε το 1836 λόγω των πολιτικών πιέσεων. Εθνικός Τραπεζικός Νόμος Το 1862 οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τον εμφύλιο πόλεμο, η κρατική δαπάνη υπερέβη το κυβερνητικό εισόδημα και ο πληθωρισμός έφτασε στο 13%. Ο Πρόεδρος Λίνκολν αναγνώρισε την ανάγκη να βρει μια νέα πηγή κυβερνητικού εισοδήματος και όρισε το στόχο στον Σάλμον Τσέης Υπουργό του κράτους. Το 1863 ο Τσέης έπεισε το Κογκρέσο να περάσει το Εθνικό Νομισματικό Νόμο που αργότερα έγινε γνωστός σαν Εθνικός Τραπεζικός Νόμος. Αυτή η πράξη είχε τέσσερις σημαντικές διατάξεις: Η Δημιουργία Εθνικών Τραπεζών Αυτές οι τράπεζες ήταν ιδιωτικές τράπεζες αλλά εγκρίθηκαν για να διεξάγουν τραπεζικές συναλλαγές από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Σύμφωνα με την νομοθεσία αυτές οι τράπεζες έπρεπε να: - Έχουν επαρκή κεφάλαια και διαχείριση για να διεξάγουν τις τραπεζικές λειτουργίες τους. - Καταστήσουν τους μετόχους τους προσωπικά υπεύθυνους εάν η τράπεζα δεν μπορούσε να συνεχίσει τις λειτουργίες της

12 - Ακολουθούν τα όρια δανειοδοτήσεως σύμφωνα με το μέγεθος του κεφαλαίου τους για να μειώσουν τον κίνδυνο σε περίπτωση επισφαλών δανείων. Η καθιέρωση αυτών των εθνικών τραπεζών δημιούργησε ένα διπλό τραπεζικό σύστημα που μέχρι σήμερα αποτελείται από τράπεζες που εγκρίθηκαν από τη πολιτεία και τράπεζες που εγκρίθηκαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο κανονισμός που εφαρμόστηκε για να δηλώσει τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες στις διάφορες πολιτείες δεν ήταν τόσο αυστηρός όσο αυτός που εφαρμόστηκε στις εθνικές τράπεζες. Όλες οι εξουσιοδοτημένες από τις πολιτείες τράπεζες εντούτοις θα μπορούσαν να γίνουν εθνικές εάν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τα αυστηρότερα κριτήρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι πολιτειακές τράπεζες θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες με τις εθνικές τράπεζες στο πλαίσιο του χαλαρού κανονισμού. Σήμερα οι κρατικές τράπεζες είναι ακόμα περισσότερες (6.700)από τις εθνικές τράπεζες (2.700). Σύμφωνα με το νόμο οι εθνικές τράπεζες πρέπει να περιλάβουν τις λέξεις Εθνική ή Εθνική Εταιρία (NA) στο όνομά τους. Η Δημιουργία του Γραφείου Ελέγχου Νομίσματος (OCC) Ο ρόλος του Γραφείου Ελέγχου Νομίσματος που είναι τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών είναι να εξετάζει και να εκδίδει κανονισμούς τους οποίους οι εθνικές τράπεζες πρέπει να τηρήσουν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των εθνικών τραπεζών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στο τραπεζικό σύστημα. Το Γραφείο Ελέγχου Νομίσματος είναι υποχρεωμένο να υποβάλει έκθεση κατά διαστήματα στο Κογκρέσο αναφορικά με την οικονομική σταθερότητα των εθνικών τραπεζών. Η Δημιουργία Εθνικών Χαρτονομισμάτων Η έκδοση εθνικών τραπεζογραμματίων ορίστηκε στις εθνικές τράπεζες μόνο. Οι πολιτειακές τράπεζες δεν είχαν την άδεια για να εκδώσουν εθνικά τραπεζογραμμάτια

13 Εκείνες οι εθνικές τράπεζες που εκδίδανε εθνικά τραπεζογραμμάτια ήταν υποχρεωμένες να αγοράζουν ένα συγκεκριμένο όγκο κρατικών ομολόγων από το Υπουργείου Οικονομικών και να τα καταθέτουν ως εγγύηση στην τότε ομοσπονδιακή κυβέρνηση έναντι των τραπεζογραμματίων που εξέδιδαν. Αυτή η απαίτηση είχε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: - Συλλογή κεφαλαίων για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεδομένου ότι οι εθνικές τράπεζες θα αγόραζαν αυτά τα κρατικά ομόλογα από το Υπουργείου Οικονομικών συχνά. - Ενδυνάμωση της δημόσιας εμπιστοσύνης στα τραπεζογραμμάτια που εκδίδονταν δεδομένου ότι το κοινό ήξερε ότι ήταν εγγυημένα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. - Ο αριθμός τραπεζογραμματίων που εκδίδονταν από κάθε εθνική τράπεζα ήταν ανάλογος με το κεφάλαιο της προσθέτοντας έτσι στη δημόσια εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Η Δημιουργία Υποχρεωτικών Αποθεματικών Κάθε εθνική τράπεζα έπρεπε να κρατά αποθεματικά τις (είτε υπό μορφή μετρητών είτε υπό μορφή καταθέσεων σε μια άλλη εθνική τράπεζα) ενάντια στις καταθέσεις της. Αυτό εξασφάλισε ότι η απαίτηση των πελατών για αναλήψεις μετρητών θα ικανοποιούταν πάντα. Αυτά τα αποθεματικά που ήταν κατατεθειμένα σε σημαντικές εθνικές τράπεζες στα Χρηματικά Κέντρα (Νέα Υόρκη, Σικάγο, Σαν Φρανσίσκο, κ.λ.π.) τοκίζονταν. Χρηματικά Κέντρα ήταν πόλεις με ενεργή χρηματαγορά και οικονομική κοινότητα. Ο Νόμος Ομοσπονδιακού Αποθεματικού του 1913 Αν και ο Εθνικός Τραπεζικός νόμος ενίσχυσε το χρηματοοικονομικό σύστημα αρκετά και αύξησε τη δημόσια εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, είχε ακόμα ορισμένες αδυναμίες:

14 Έλλειψη Συστήματος Συμψηφισμού Επιταγών Λόγω των μεγάλων αποστάσεων που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαρκούσε πολλές εβδομάδες προτού να σταλεί μια επιταγή από τη τράπεζα στην οποία παρουσιάστηκε για κατάθεση στη τράπεζα πληρωμής για είσπραξη. Αυτό δημιούργησε τα ακόλουθα προβλήματα: - Συσσώρευση τεράστιου αριθμού επιταγών στις τράπεζες που ανέμεναν να πληρωθούν. - Τα ανεπαρκή κεφάλαια στους λογαριασμούς των εκδοτών των επιταγών θα γνωστοποιούνταν πολύ αργότερα από την ημέρα που είχε λάβει ο αγοραστής τα εμπορεύματα. Άκαμπτο Νόμισμα Το υπάρχον νόμισμα ήταν περιορισμένο δεδομένου ότι έπρεπε να υποστηριχτεί από τα κρατικά ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών που κάθε εθνική τράπεζα έπρεπε να αγοράσει από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση προκειμένου να εκδοθούν νέα τραπεζογραμμάτια. Η φορολογία αυξήθηκε και η ανάγκη της κυβέρνησης για δανεισμό μειώθηκε. Επίσης η Κυβέρνηση ξόφλησε ένα τεράστιο αριθμό κρατικών ομόλογων. Κατά συνέπεια η ποσότητα τραπεζογραμματίων που μειώθηκε και η οικονομία δεν θα μπορούσε να επεκταθεί αφού η ποσότητα χρήματος ήταν περιορισμένη. Υπερσυσσώρευση Αποθεματικών (Pyramiding) Οι μικρότερες τράπεζες χρησιμοποιούσαν τις μεγάλες τράπεζες των πόλεων για να καταθέσουν τα αποθεματικά τους και αυτές με την σειρά τους χρησιμοποιούσαν τις ακόμα μεγαλύτερες τράπεζες των πόλεων για να καταθέσουν τα δικά τους αποθεματικά που βρίσκονταν μόνο στη Νέα Υόρκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα αποθεματικά όλων των τραπεζών κατέληξαν τελικά στα χέρια των μεγαλύτερων τραπεζών στη Νέα Υόρκη (pyramiding reserves)

15 Προκειμένου να είναι σε θέση να πληρώσουν τον τόκο εκείνων των τεράστιων καταθέσεων, οι τράπεζες στη Νέα Υόρκη άρχισαν να δανείζουν ένα ουσιαστικό μέρος αυτών των χρημάτων κεφαλαίων σε βραχυπρόθεσμη βάση σε χρηματομεσιτικές εταιρίες. Μια χρηματομεσιτική εταιρεία είναι εταιρία που ασχολείται τον κανονισμό συμβολαίων για την αγορά και την πώληση μετοχών για λογαριασμό των πελατών τους. Όταν ένα μεγάλο μέρος αυτών των τα τεράστιων αποθεμάτων έπρεπε να αποσυρθεί λόγω των αυξημένων απαιτήσεων, οι τράπεζες της Νέας Υόρκης έπρεπε να ανακαλέσουν εκείνα τα δάνεια στις χρηματομεσιτικές εταιρίες πριν από την ημερομηνία λήξης. Αυτό οδήγησε σε μια καθυστέρηση στην πληρωμή των αποθεματικών προς μια τράπεζα διότι οι χρηματομεσιτικές εταιρίες είχαν την απαιτούμενη ρευστότητα. Πώς ο Νόμος του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού του 1913 Αντιμετώπισε αυτά τα Προβλήματα Ο νόμος καθιερώνει το σύστημα ομοσπονδιακής αποθεματικού που σταθεροποίησε το τραπεζικό σύστημα και ανέπτυξε ένα μηχανισμό για τον ανεφοδιασμό χρημάτων της χώρας με τους ακόλουθους τρόπους: - Εθνικό Σύστημα Συμψηφισμού Επιταγών Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαιρέθηκαν σε 12 περιφέρειες και η κάθε περιφέρεια είχε την δική της Περιφερειακή Κεντρική Τράπεζα. Εκείνες οι τράπεζες που ήταν μέλη της κάθε Περιφερειακής Κεντρικής Τράπεζας στην περιοχή τους θα μπορούσαν να στείλουν τις επιταγές τους για συμψηφισμό στην τράπεζα αυτή. Εκείνοι που δεν ήταν μέλη θα κατεύθυναν τους επιταγές τους για συμψηφισμό μέσω των τραπεζών μελών. Ο διαπολιτειακός συμψηφισμός των επιταγών πραγματοποιούταν μεταξύ των Περιφερειακών Κεντρικών Τραπεζών αποστέλλοντας τις επιταγές τραπεζών μελών τους μεταξύ τους

16 - Τραπεζογραμμάτια Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Η μόνη αρχή που είχε την άδεια για να εκδώσει Τραπεζογραμμάτια (χαρτονομίσματα) ήταν η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα και αυτά δεν έπρεπε πλέον να υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά συνέπεια το πρόβλημα του άκαμπτου χρήματος λύθηκε οριστικά. - Αποκεντρωμένα Αποθεματικά Κάθε Περιφερειακή Κεντρική Τράπεζα κρατούσε τα αποθεματικά των τραπεζών μελών της περιοχής της. Οι τράπεζες μέλη είχαν ακόμα το δικαίωμα να κρατούν τα αποθεματικά τους με την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα. Με αυτό τον τρόπο τα αποθεματικά των τραπεζών δεν ήταν πλέον συγκεντρωμένα στη Νέα Υόρκη αλλά βρίσκονταν αποκεντρωμένα σε όλη την χώρα. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα είχε το δικαίωμα να ορίζει το ύψος αυτών των αποθεματικών και να το αλλάζει κατά την κρίση της. Η Μεγάλη Οικονομική Κρίση Η οικονομία των ΗΠΑ βελτιώθηκε αρκετά μετά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από το 1918 ως το Κατά συνέπεια ο δείκτης συναλλαγών του χρηματιστηρίου είχε μια σημαντική άνοδο και: Το κοινό δανείστηκε χρήματα για να αγοράσει μετοχές πληρώνοντας μόνο ένα μέρος με τα δικά τους χρήματα. Ενώ το υπόλοιπο μέρος χρηματοδοτήθηκε μέσω μιας τράπεζας (αγορά με κατάθεση περιθωρίου). Επενδυτές δανείζονταν κεφάλαια χρησιμοποιώντας μετοχές σαν εξασφάλιση. Στις 28 Οκτωβρίου, 1929 ο δείκτης συναλλαγών έπεσε σημαντικά με αποτέλεσμα το έναυσμα του κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και την αρχή της μεγάλης κρίσης. Οι τιμές των μετοχών έπεσαν σημαντικά και με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

17 - $14 δισεκατομμύριο απώλειες από την πτώση στις τιμές μετοχών έτη μεγάλης οικονομικής κρίσης. - Ανεργία 25% τράπεζες έκλεισαν. - $7 δισεκατομμύρια σε καταθέσεις πελατών χάθηκαν. Ο Αντίκτυπος του Κραχ στις Τράπεζες Πολλοί πελάτες που είχαν δάνειά των οποίων η εξασφάλιση ήταν μετοχές (αξία των οποίων είχε μειωθεί και τις είχε καταστήσει σχεδόν άνευ αξίας) δεν μπόρεσαν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Πολλές επιχειρήσεις χρεοκόπησαν λόγω στην εξαιρετικά χαμηλής απόδοσης της οικονομίας. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις απόλυσαν σε έναν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων αναγκάζοντας την ανεργία να ανέλθει στο 25%. Τον Μάρτιο του 1933 ο Πρόεδρος Roosevelt δήλωσε τραπεζικές διακοπές επτά ημερών, σε εθνικό επίπεδο. Μόνο εκείνες οι τράπεζες που θεωρήθηκαν οικονομικά ισχυρές είχαν την άδεια για να ανοίξουν πάλι. Παράγοντες που Συνετέλεσαν στο Κράχ Δεδομένου ότι σε τέτοιες καταστάσεις οι απόψεις ποικίλουν μπορούμε μόνο να απαριθμήσουμε τους σημαντικότερους παράγοντες που συνέβαλαν στη συντριβή: Οι κατάλληλοι έλεγχοι (νομοθεσία) που διέπουν τις διαδικασίες κατάθεσης αποθεμάτων δεν ασκήθηκαν αυστηρά ή ήταν ανεπαρκείς. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα δεν έλαβε οποιαδήποτε μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση ακόμα κι αν μπορούσε με τη λήψη διαταγής από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο προσδιόρισε τέσσερις περαιτέρω αιτίες που οδήγησαν στη κραχ και το κλείσιμο πάρα πολλών τραπεζών:

18 - Το επιτόκιο στις καταθέσεις αυξήθηκε αισθητά από τις τράπεζες προκειμένου να προσελκύσουν τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια για να δώσουν τα δάνεια οι πολιτικές των οποίων διευκολύνθηκαν για να ενθαρρύνουν το κοινό και τους επενδυτές. - Οι τράπεζες ενέργησαν ως ανάδοχοι με την αγορά ολόκληρων εκδόσεων μετοχών των και ανάλαβαν την πώληση τους στην αγορά. Επιπλέον έδιναν εγγύηση για την πώληση ολόκληρης της έκδοσης έναντι αμοιβής. Τέλος, δάνειζαν χρήματα στους πελάτες τους για να αγοράσουν εκείνες τις εκδόσεις μετοχών προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη τους περαιτέρω. - Έλλειψη απαίτησης περιθωρίου ασφαλείας. Πολλές τράπεζες επέβαλαν χαμηλή απαίτηση περιθωρίου ασφαλείας στα δάνεια των πελατών για να αγοράσουν μετοχές. Η απαίτηση περιθωρίου ασφαλείας σημαίνει ότι ο πελάτης πρέπει να καλύψει ένα ποσοστό του κόστους της αγοράς των μετοχών από τις προσωπικές πηγές του και να δανειστεί το υπόλοιπο για να αγοράσει μετοχές. - Έλλειψη προστασίας καταθετών. Οι τράπεζες δεν συνέβαλαν κεφάλαια σε ένα σχέδιο προστασίας κατάθεσης που θα ενεργούσε ως εγγύηση ότι οι καταθέτες δεν θα έχαναν τα χρήματά τους. Τραπεζική νομοθεσία ως αποτέλεσμα της συντριβής Προκειμένου να μεταρρυθμιστεί το τραπεζικό σύστημα και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού το Κογκρέσο πέρασε τις ακόλουθες νομοθεσίες σχετικά με τις λειτουργίες των τραπεζών: Ο Νόμος Γκλας-Στήγκαλ του 1933 Αυτή η νομοθεσία επέφερε ευρείες αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα και είχε 5 σημαντικές παροχές: - Απαγόρευσε στις τράπεζες να προσφέρουν τόκο στις καταθέσεις όψεως έτσι ώστε το κόστος αυτών των καταθέσεων για τις τράπεζες μειώθηκε. - Αύξησε την ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου των εθνικών τραπεζών για να ενισχυθεί η οικονομική σταθερότητά τους

19 - Απαγόρευσε στις τράπεζες που ήταν μέλη της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας να είναι ανάδοχοι στην έκδοση μετοχών για να μειώσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο. - Επέτρεψε στο Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας να απαγορεύσει στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα δάνεια που παίρνουν από την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα για κερδοσκοπικούς σκοπούς. - Δημιούργησε την Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό Καταθέσεων (FDIC) που προστατεύει τους καταθέτες εκείνων των τραπεζών που είναι μέλη του FDIC. Ο Νόμος του Χρηματιστηρίου Αξιών του 1934 (τροποποιημένος το 1964 και το 1975) Αυτή η νομοθεσία έδωσε στην Κεντρική Τράπεζα το δικαίωμα για να θέσει υποχρεωτικό περιθώριο στις τράπεζες. Η απαίτηση περιθωρίου σημαίνει ότι ο οφειλέτης πρέπει να καλύψει ένα ποσοστό της αγοράς μετοχών από το τις προσωπικές πηγές του και το υπόλοιπο μέσω δανείου. O Tραπεζικός Nόμος του 1935 (Νόμος Ασφάλισης Ομοσπονδιακού Αποθεματικού του 1935) Αυτός ο νόμος που τροποποίησε το νόμο Glass-Steagall 1933 δίνει στο FDIC το δικαίωμα να: - Καθορίζει τα πρότυπα της λειτουργίας εκείνων των τραπεζών που ήταν μέλη με τον Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό Καταθέσεων (FDIC). - Ασκεί επίβλεψη στις τράπεζες μέλη του για να εξασφαλίζεται ότι τα πρότυπα που καθορίζονται ακολουθούνται. - Λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα που είναι απαραίτητα προκειμένου να μειωθεί η δυνατότητα αποτυχίας τραπεζών. - Αντισταθμίζει τους καταθέτες ενός μέλους τράπεζας που κήρυξε πτώχευση. Όλες οι εθνικές τράπεζες πρέπει να είναι μέλη με τον Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό Καταθέσεων (FDIC)

20 Αλλαγή Φιλοσοφίας Το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα έχει δει τεράστιες αλλαγές στην αγορά οικονομικών υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός στη βιομηχανία οικονομικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί αρκετά και ο κανονισμός έπρεπε να αλλάξει προκειμένου να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον. Σήμερα οι τράπεζες δεν περιορίζονται πλέον στην πώληση τραπεζικών προϊόντων. Έχουν επεκτείνει τη σειρά των υπηρεσιών τους σε τέτοιες περιοχές όπως ασφάλειες, σχέδια συντάξεων, κ.λπ. Λόγω αυτών των αλλαγών η Κεντρική Τράπεζα έχει περάσει τον Κανονισμό Q. Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τα όρια (ανώτατο όριο) στα επιτόκια που οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν σε εκείνους τους καταθέτες που έχουν καταθέσεις ταμιευτηρίου ή καταθέσεις προθεσμίας. Αυτό το ανώτατο όριο τοποθετήθηκε στο 5% ή 5,25%. Πιστοποιητικά Καταθέσεων (CDs) που είναι για πάνω από $ απαλλάσσονται του κανονισμού το Q. Αυτοί εισήχθηκαν στην αγορά το 1961 από τις τράπεζες της Νέας Υόρκης. Τα Αμοιβαία Ταμεία της Χρηματαγοράς που είναι για λιγότερο από $ και προσφέρονται μόνο από τις Χρηματιστηριακές Επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πληρώσουν τουλάχιστον επιτόκιο 8% ή ακόμα και περισσότεροι. Αυτοί εισήχθησαν στην αγορά στο Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν μια σημαντική αύξηση στα επιτόκια που οδήγησαν σε από-διαμεσολάβηση (disintermediation). Από-διαμεσολάβηση (disintermediation) είναι όταν οι πελάτες αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από τις τράπεζες προκειμένου να αυτά επενδυθούν σε άλλες πιο κερδοφόρες μορφές. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '70 οι περισσότερες εμπορικές τράπεζες αποχώρησαν από μέλη της Κεντρικής Τράπεζας και δεν έπρεπε πλέον να συμμορφώνονται με την απαίτηση αποθεματικών που τέθηκε από την Κεντρική Τράπεζα στις τις καταθέσεις τους. Μια Αναπτυσσόμενη Αγορά Με τον ερχομό της δεκαετίας του '80 και της αύξησης στον αριθμό των μη τραπεζικών οργανισμών μια νέα χρηματιστική αγορά έχει γεννηθεί

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Χρήμα. Το σύστημα κατά το οποίο αγαθά και υπηρεσίες ανταλλάσσονται με άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Κεφάλαιο 1. Χρήμα. Το σύστημα κατά το οποίο αγαθά και υπηρεσίες ανταλλάσσονται με άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Κεφάλαιο 1 Χρήμα Σύστημα Ανταλλαγής Προϊόντων Το σύστημα κατά το οποίο αγαθά και υπηρεσίες ανταλλάσσονται με άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Προβλήματα του Συστήματος Ανταλλαγής 1. Διπλή Σύμπτωση Αναγκών Αμφότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις Σε ισχύ από 09.11.2015 Η RCB Bank Ltd είναι μια τράπεζα γενικών εργασιών με ιστορία 20 ετών και μία από τις κορυφαίες τράπεζες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου. Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Χρήμα είναι κάθε αντικείμενο το οποίο είναι γενικά αποδεκτό από μια κοινωνία σαν μέσο ανταλλαγής των εμπορευμάτων. Το χρήμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Παρουσίαση της έννοιας Οι άυλες πληρωμές λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια. Τα τελευταία δέκα χρόνια αναπτύχθηκαν περισσότερα από 200

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!!

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!! ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΔΩΣΑΝ 233 δις ευρώ στις τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες πήραν δάνειο μετρητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα