3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 50 η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη 3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 27/09/2013 και ώρα 12:00µ.µ., στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος), µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Ορισµός µελών της Οµάδας Αξιολόγησης των Κοιν. Σ. Επ. που θα ενταχθούν στην Θερµοκοιτίδα Κοινωνικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα Μιχαλοπούλου) 2. Αποσφράγιση οικονοµικής προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 «Ψηφιακή εφαρµογή Αθλητικού Χάρτη» του έργου: «ΕΥ- ΚΙΝΗΣΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα εληγιώργη) 3. Λήψη απόφασης για τροποποιήσεις υφιστάµενων δροµολογίων του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών - Βαρηκόων Πεύκης, του Ειδικού ηµοτικού Σχολείου Κωφών - Βαρηκόων Πεύκης, Ειδικό Λύκειο κωφών και Βαρυκόων Αγίας Παρασκευής. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα. Νοδάρα) 4. Παροχή εξουσιοδότησης στο αυτοτελές γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας σχετικά µε την λύση ή όχι της Ανώνυµης Εταιρείας µε την Επωνυµία «ΟΙΝΟΙ ΠΟΤΑ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύµφωνα µε το εδάφιο δ της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/ Παροχή εξουσιοδότησης στο αυτοτελές γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας σχετικά µε την λύση ή όχι της Ανώνυµης Εταιρείας µε την Επωνυµία «ΑΓΡΟΦΑΡΜ-ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύµφωνα µε το εδάφιο δ της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/ Παροχή εξουσιοδότησης στο αυτοτελές γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας σχετικά µε την λύση ή όχι τη Ανώνυµης Εταιρείας µε την Επωνυµία «Τουριστική Μονοµετοχική ηµοτική Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ Άνω Λιοσίων» σύµφωνα µε τα εδάφια α,γ,δ της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Φράγκου) 7. Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βασικού συλλεκτήρα οµβρίων Αγίου Ιωάννη Ρέντη και συµβαλλόντων», προϋπολογισµού µελέτης ,55 µε

2 το Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Παναγιωτόπουλος) 8. Έγκριση Τοπογραφικών Μελετών σε περιοχές του ήµου Μεταµόρφωσης και συγκεκριµένα: α). ευρύτερης περιοχής της οδού ηµοκρίτου, β). ευρύτερης περιοχής της οδού ερβενίων και γ). ευρύτερης περιοχής της οδού Θεοτοκοπούλου (3η Επιµέρους Σύµβαση) στα πλαίσια της γενικής µελέτης (ΜΑΟ 11): «Τοπογραφικές Μελέτες σε περιοχές του Νοµού Αττικής αρµοδιότητας ιεύθυνσης 10», µε τη διαδικασία συµφωνία πλαίσιο (άρθρο 8 του Ν. 3316/2005) (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Βλάχος) 9. Α) Έγκριση πρακτικού και αποτελέσµατος 1ου σταδίου του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-2/13: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης Ν. Αττικής», προϋπολογισµού ,00 και Β)Εξουσιοδότηση της ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ( 9) για τη συνέχιση της διαδικασίας του δεύτερου (2ου ) σταδίου του διαγωνισµού, µέχρι την υπογραφή της σύµβασης για την Παροχή Υπηρεσιών. 10. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου "Εργα αντιθορυβικής προστασίας στη Λ. Κηφισού", (Κωδικός Έργου 2012ΕΠ ), συνολικού προϋπολογισµού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 2. Εξουσιοδότηση της ιεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ( 9) για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή της σύµβασης του έργου. (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Θεοφίλης) 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.639,00, σε εκτέλεση των διατάξεων του αρθρ.5 του Ν.4071/2012 και του 2/80427/0026/ εγγράφου της /νσης 26 ης του Γ.Λ.Κ. 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την προµήθεια δύο (2) δικτυακών laser εκτυπωτών για τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Α.Α. µε την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, CPV «Εκτυπωτές λέιζερ». 13. Λήψη απόφασης περί αποσφράγισης της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ Μ.. ΚΑΛΑΠΟ ΗΣ ΑΒΕΕ που κατατέθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλαβών και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της /νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής µε συνολικό προϋπολογισµό 5.284,54 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 23% ήτοι ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και ανάθεση σ αυτήν της ανωτέρω εργασίας, βάσει συγκριτικών στοιχείων τιµών. 14. Λήψη απόφασης περί αποσφράγισης της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που κατατέθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια υλικών του προγράµµατος της λύσσας προϋπολογιζόµενης δαπάνης ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και ανάθεση σ αυτήν της ανωτέρω εργασίας. 15. Αποσφράγιση προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υλικών συσκευασίας και υγειονοµικού εξοπλισµού προκειµένου να πραγµατοποιηθούν δειγµατοληψίες έτους 2013, από την /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.-Τµήµα Κτηνιατρικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης. 16. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αριθµ. 27/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ στα πλαίσια του επαναληπτικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για α)τον καθαρισµό και τη συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής συνδετήριων αγωγών και β)τον καθαρισµό των οδοστρωµάτων, των ρείθρων και των ερεισµάτων των οδών αρµοδιότητας της. 17. Έγκριση των όρων της διακήρυξης 11/2013(πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός), σχετικά µε τη συντήρηση και φύτευση της Λεωφ. Μαραθώνος αρµοδιότητας Π.Ε.Α.Α, προυπολογισµού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 18. Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας α) του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. (κτίριο Λίρα) και β) του κτιρίου όπου στεγάζεται η /νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. και διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. ερµιτζάκης)

3 19. Αποδοχή απόρριψη προσφορών, που κατατέθηκαν για τις οµάδες Β, και Ε του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ LOCAL EVENTS (Open Days 2013) Αθήνα 21 και , προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%», και λήψη απόφασης για αποσφράγιση σε επόµενη συνεδρίαση των οικονοµικών τους προσφορών. 20. Αποσφράγιση των οικονοµικών προφορών του ηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια πινακίδων σήµανσης οδών κυκλοφορίας και λοιπών υλικών στήριξης για το οδικό δίκτυο αρµοδιότητας ΚΕΣΟ, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ( /ξη 9/2013) και διαβίβασή τους στην αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή για αξιολόγηση. 21. α) Ανάκληση της απόφασης της οικονοµικής επιτροπής 1621/2013 που αφορά την έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού και βασικού ιατρικού εξοπλισµού, προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µέσω της διαδικασίας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, β) έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού και βασικού ιατρικού εξοπλισµού, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µέσω της διαδικασίας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού. 22. Αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας «. ΚΟΡΤΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και κατακύρωση του αποτελέσµατος στην εν λόγω εταιρεία για την, µε αρ. πρωτ / , επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά την άµεση προµήθεια ειδών δηµόσιας υγείας, για τις ανάγκες της /νσης ηµόσιας Υγείας, προϋπολογισµού 380,20 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 23. Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προµήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 24. ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των δικαστικών επιµελητών κ.κ. Γεωργίου Καφαντάρη, Ιωάννη Τσίκρου, Γεωργίου Κότσιρα, ποσού 7.334,46 ευρώ. 25. Μερική ανάκληση της υπ αριθ. 1732/2013 απόφασης της ως προς το δεύτερο σκέλος του αποφασιστικού της που αφορά την απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ» της προµήθειας σφραγίδων για την /νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. 26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού ,00 ευρώ για ταχυδροµικά τέλη της /νσης Ανθρωπίνου υναµικού. 27. Επιστροφή ποσού 100,00 στην κα ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΝΑ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κάββαλος) 28. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή κάρτας ελέγχου καυσαερίων. 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 92,25 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την αντικατάσταση ενός δοχείου πλύσης λεκάνης χαµηλής πίεσης της ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 550,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την πληρωµή της δηµοσίευσης Περίληψης επαναδιακήρυξης Μειοδοτικής ηµοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπεκούλης) 31. Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 200,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για προµήθεια ενός SCANNER της /νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Νότιου Τοµέα 32. Έγκριση δαπάνης για πληρωµή κοινοχρήστων για τον µήνα Αύγουστο 2013 της Ε Αθήνας, ποσού 23,87 ευρώ. 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για διοργάνωση Ηµερίδας για τα ναρκωτικά και έκδοση φωτογραφικού Λευκώµατος από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχου της Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθήνας. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπακάλης) 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 πλέον ΦΠΑ για την εκτύπωση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) φακέλων αλληλογραφίας διαφόρων διαστάσεων, µε τυπωµένο το λογότυπο της Περιφερειακής Ενότητας υτ. Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α., µε τη διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120,00 για την κάλυψη δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και ηµερήσιων αποζηµιώσεων, προσωπικού που απασχολείται µε την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των µελισσών, έτους Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,55 για την κάλυψη δαπάνης πληρωµής του 5ου λογαριασµού του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011.

4 37. Έγκριση ανάθεσης στην επιχείρηση ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝ. αντί του συνολικού ποσού 37,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια δύο (2) σφραγίδων για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής και µίας (1) σφραγίδας για τις ανάγκες της Συντονιστικής Μητροπολιτικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας & Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής. 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 80 & Τσόκα στην Ελευσίνα, µε τη διαδικασία της έκδοσης απόφασης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μακρής) 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προµήθεια µικροβιοκτόνου σκευάσµατος της /νσης Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. υτικού Τοµέα Αθηνών, προϋπολογισµού 440,70, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης. 40. Ανάκληση της υπ αρίθµ. 867/2013 απόφασης της, που αφορά απ ευθείας ανάθεση για την τεχνική εξυπηρέτηση και λειτουργική υποστήριξη διάρκειας ενός (1) έτους του ψηφιακού συστήµατος γραµµατοσήµανσης της /νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. υτικού Τοµέα Αθηνών, διότι δεν προκύπτει για τη συγκεκριµένη δαπάνη εξαιρετικώς επείγουσα διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο γ, του Ν. 4071/2013. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Μπουραντά) 41. ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προµήθεια προπληρωµής κάρτας γραµµατοσήµανσης από τα ΕΛΤΑ, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ορισµός υπολόγου. 42. ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για αγορά γραµµατοσήµων από τα ΕΛΤΑ Πειραιά και ορισµός υπολόγου. 43. ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωµή τελών στην Α ΟΥ Πειραιά, λόγω εκπρόθεσµης υποβολής της φορολογικής δήλωσης Οικονοµικού Έτους 2003 από το Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Πειραιά και ορισµός υπολόγου. 44. ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την ανάγκη εκτέλεσης της υπ αριθµ. 1951/2012 απόφασης του ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τµήµα Α1 Ακυρωτικό). (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κουλελής) 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια 800 (οκτακοσίων) προτυπωµένων φακέλων αλληλογραφίας του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, ποσού 500,00 (πεντακοσίων) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κατασκευή σιδερένιας πόρτας µε κάγκελα & κλειδαριά (διαστάσεων 1,60 χ 1,30) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, ποσού 381,30 (τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και 30 λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 47. Έγκριση παράτασης για τρεις (3) µήνες της υπ. αριθµ. 3/2012 σύµβασης µε την «Κ. ΛΑΓΑΡΟΥ Α. ΛΑΓΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» που αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών, των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της εν λόγω σύµβασης. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Μανδράκου) 48. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.. 242/96, που αφορά στην µε αρ. πρωτ / διακήρυξη δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 49. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.. 242/96, που αφορά στην µε αρ. πρωτ / διακήρυξη δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 50. Λύση µίσθωσης οριζόντιας ιδιοκτησίας του Εµπορικού Κέντρου COSMOS που βρίσκεται επί της Λ. Κηφισίας στην Αθήνα. 51. α. Ματαίωση δηµοπρασίας για την αγορά έτοιµου ακινήτου, για την στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τοµέα (αρ. /ξης :123836/ ) β. Επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού µε νέους όρους διακήρυξης. 52. Επαναδιαπραγµάτευση µισθώµατος του χώρου γραφείων 1 στον 4ο όροφο, επιφάνειας 800τ.µ., στο ακίνητο που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα. Ροδίτου)

5 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ,00 πλέον ΦΠΑ για την Παναθηναϊκή Εκδήλωση για την Επέτειο των 100 ετών της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα. 54. Έγκριση προγραµµατισµένης µετακίνησης εκτός έδρας. Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύµατος να ενηµερώσετε τη Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ ) ή κα. Τρουλάκη Άννα (τηλ ). Η Πρόεδρος της Βασιλάκου Λιλίκα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, 22/02/2011 Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα