575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών"

Transcript

1 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας κρατικής υπηρεσίας. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα (περιλαμβάνει ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Επαγγελματικά Δικαιώματα 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα: α) Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα. β) Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα: i) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π ii) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π. iii) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων. iv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π. v) ενημέρωση καρτελών. vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων. vii) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης. viii) μισθοδοσία. iv) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και xi) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κ.λ.π. 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. 3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α,Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λ.π. 4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Αναλυτική Περιγραφή Μαθημάτων

2 ΑΡΧΕΣ ΟIKONOMIKHΣ Εισαγωγή στην μικροοικονομική ανάλυση. Μορφές οικονομικής οργάνωσης και οικονομικά συστήματα. Θεωρία των τιμών, ζήτηση - προσφορά, ελαστικότητα. Θεωρία καταναλωτή-οριακή χρησιμότητα, καμπύλες αδιαφορίας. Θεωρία επιχείρησης- Παραγωγή και κόστος. Μορφές αγοράς. Θεωρία τιμών και οικονομική πολιτική, κρατικός παρεμβατισμός, μέσα οικονομικής πολιτικής. Να έχει μια σαφή εικόνα της μικροοικονομικής ανάλυσης. Να καταλάβει τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η οικονομική θεωρία για την ανάλυση των οικονομικών προβλημάτων. Να κατανοήσει την σημασία της οικονομικής ανάλυσης στην εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ιστορική εξέλιξη των επιχειρήσεων και της επιστημονικής Διοίκησης, σημερινό επίπεδο, Ρόλος επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο της Διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικές αρχές, αξιοποίηση ανθρώπινου παράγοντα, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων. Αναγνωρίζει τις καταστάσεις εκείνες που αποτελούν προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Είναι σε θέση να σκεφθεί και να προτείνει λύσεις σε ενδεχόμενα προβλήματα που αφορούν το Διοικητικό - Οργανωτικό τομέα. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης. Εισαγωγή στη Λογιστική - Διπλογραφία - Γ.Λ.Σ. Λογιστικός Κύκλος Ατομικής Επιχείρησης. Αρχή και τέλους Χρήσης, εξαγωγή του Αποτελέσματος με τη χρήση του Γ.Λ.Σ. Εργασθεί σε επιχειρήσεις με Βιβλία διπλογραφικής μεθόδου, χειριζόμενος τη γνώση της Γενικής Λογιστικής και το Γενικό λογισμικό σχέδιο. Είναι γνώστης όλου του κύκλου των ατομικών επιχειρήσεων. Αρχή - τέλους - μισθοδοτικών καταστάσεων - Αποσβέσεων - εγγράφων - τακτοποίησης λογαριασμών κλπ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προβλήματα μερισμού, ποσοστών, εταιρειών. Προβλήματα τόκου, χρηματοδότησης (κοινή Λήξη, Μ. Λήξη, επισ/κης) Ανταποκρίνεται στα προβλήματα τοκισμού, χρηματοδότησης (αντικατάσταση υποχρεώσεων) επί συναλλαγματικών και προβλήματα ανατοκισμού - ράντων και δανείων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εισαγωγή στο δίκαιο, στοιχεία γενικών αρχών δικαίου - ενοχικού δικαίου - εμπράγματου δικαίου - κληρονομικού δικαίου - οικογενειακού δικαίου. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να γνωρίζει: βασικές αρχές του δικαίου εφαρμογή στην πράξη

3 χρησιμότητα στην ειδικότητα ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική άσκηση στη χρήση κειμενογράφου. Υποδείγματα επιστολών, Βιογραφικών, πινάκων κλπ. Χρησιμοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό έναν από τους σύγχρονους επεξεργαστές κειμένου. Χειρίζεται το τυφλό σύστημα σε ελληνικό πληκτρολόγιο. Γνωρίζει τα βασικά στοιχεία μορφοποίησης διαφορετικού τύπου εγγράφων όπως για παράδειγμα επιστολών, βιογραφικού σημειώματος, αναφορών κλπ. Τρόποι Αξιολόγησης : Αξιολόγηση στη διάρκεια του εργαστηρίου. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι ΑΓΓΛΙΚΑ Η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (Business English). Η διδασκαλία περιλαμβάνει Γραμματική, Χρήση Λέξεων, Αποτελεσματική Προφορική Επικοινωνία, Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και Ανάγνωσης. Να γνωρίζει την βασική γραμματική της ξένης γλώσσας που διδάσκεται. Να αναπτύξει ένα βασικό λεξιλόγιο Να χειρίζεται στοιχειωδώς τον γραπτό και προφορικό λόγο ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΙ Εισαγωγή στην μακροοικονομική ανάλυση. Εθνικό προϊόν, εθνικό εισόδημα, εθνική δαπάνη. Εννοια ισορροπίας εισοδήματος. Οικονομικές διακυμάνσεις. Πληθυσμός, ανεργία, έννοια, σκοποί και μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής. Χρήμα, τράπεζες. Έννοια, σκοποί και μέτρα νομισματικής πολιτικής. Εισαγωγή στη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης. Να έχει μια εικόνα των μακροοικονομικών μεγεθών. Να κατανοήσει τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η οικονομική θεωρία για την ανάλυση των μακροοικονομικών προβλημάτων. Να γνωρίσει τα βασικά μακροοικονομικά προβλήματα και τις πολιτικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυσή τους. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ολοκλήρωση Λογιστικοοικονομικού κυκλώματος, κλείσιμο βιβλίων, Αποσβέσεις, Εκμεταλλεύσεις, Αποτίμηση, Απογραφή, Απλογραφία, Συνάλλαγμα, Υποκαταστήματα, Λογιστικά Σχέδια. Παρακολουθήσει το Κόστος Ι, Κόστος ΙΙ, Ελεγκτική Λογιστική, Τραπεζιτική Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική κλπ.n'ανοίξει δικό του Λογιστικό Γραφείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

4 Γενικό μέρος του Εμπορικού Δικαίου. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Δίκαιο εταιριών. Δίκαιο Αξιόγραφων. Πτωχευτικό Δίκαιο. Ασφαλιστικό Δίκαιο. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να κατανοήσει το θεωρητικό μέρος των κλάδων του Εμπορικού Δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα τα νομικά ζητήματα του εμπορικού δικαίου που εφάπτονται της Λογιστικής Επιστήμης. Να μάθει τον τρόπο διεκπεραίωσης των εμπορικών υποθέσεων στην πράξη, εκ μέρους του λογιστή σε συνάρτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. τράπεζες, εφορία, επιμελητήριο, νομαρχία, ταμείο νομικών, εθν. τυπογραφείο). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Οι έννοιες του απλού τόκου και της προεξόφλησης. Ισοδύναμα Γραμμάτια. Ανατοκισμός. Ράντες. Δάνεια. Μέθοδοι Υπολογισμού. Κατανοεί τις βασικές οικονομικές έννοιες που συνδέουν την αξία του χρήματος και το χρόνο. Επιλέξει τη σωστή μεθοδολογία υπολογισμού οικονομικών μεγεθών. Υπολογίσει είτε απ' ευθείας ή με τη χρήση πινάκων ή με χρήση υπολογιστών οικονομικούς τύπους. ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική άσκηση στη χρήση Κειμενογράφου σε αγγλικό κείμενο. Υποδείγματα επιστολών, Βιογραφικών, πινάκων κλπ. Χρησιμοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό έναν από τους σύγχρονους επεξεργαστές κειμένου. Χειρίζεται το τυφλό σύστημα σε λατινικό πληκτρολόγιο. Γνωρίζει τα βασικά στοιχεία μορφοποίησης διαφορετικού τύπου εγγράφων όπως για παράδειγμα επιστολών, βιογραφικού σημειώματος, αναφορών κλπ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι Εισαγωγή στην πληροφορική. Δομή και αρχιτεκτονική των Η/Υ. Ηλεκτρονική επεξεργασία Δεδομένων Λειτουργικά συστήματα (DOS,..) Tο περιβάλλον windows. Έννοιες προγραμματισμού, γλώσσες προγραμματισμού. Δίκτυα υπολογιστών. Δεδομένα - Internet. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση : να πάρει τις πρώτες γνώςεις σχετικά με τους Η/Υ, το Hardware & Software. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ ΑΓΓΛΙΚΑ Διδασκαλία μεσαίου επιπέδου. Η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (Business English). Η διδασκαλία περιλαμβάνει Γραμματική, Χρήση Λέξεων, Αποτελεσματική Προφορική Επικοινωνία, Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και Ανάγνωσης. Να γνωρίζει την βασική γραμματική της ξένης γλώσσας που διδάσκεται. Να χειρίζεται ένα ανεπτυγμένο λεξιλόγιο Να χειρίζεται καλά τον γραπτό και προφορικό λόγο

5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Θεωρία: Γενική εισαγωγή στον κόσμο των εταιρειών (νομική άποψή τους. Γενική εισαγωγή στο Management των εταιρειών. Γενική εισαγωγή στον κόσμο της Λογιστικής των εταιρειών. Ασκήσεις - Λύσεις. Ελέγχει τη λογιστική απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων της εταιρείας που θα είναι στέλεχος - λογιστής. Μπορεί να τηρήσει λογιστικά βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Γ κατηγορία) ως λογιστής με την εποπτεία κάποιου έμπειρου λογιστή στην αρχή. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Οργάνωση λογιστικού γραφείου, λειτουργικές δαπάνες, εξοπλισμός, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, (ομάδες, λογαριασμοί, εγγραφές) Γνωρίσει την οργάνωση ενός λογιστηρίου, τον τρόπο λειτουργίας του καθώς και να εξοικειωθεί με τους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. και τις ομάδες του καθώς και με τη χρήση των λογαριασμών αυτών σε διάφορες λογιστικές εγγραφές. ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Απόκτηση ικανότητας στη χρήση των Η/Υ με τους οποίους είναι εξοπλισμένο ένα σύγχρονο λογιστήριο. Γνωρίζει άριστα την Εμπορική Διαχείριση και να εκδίδει όλα τα Παραστατικά του Κ.Β.Σ. στον Η/Υ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ Εξοικείωση στο περιβάλλον Windows. Έννοιες: πολυεπεξεργασίας παραθύρων, εφαρμογής εγγράφων, εναλλαγή και σύνδεση εφαρμογών και εγγράφων. Μεταφορές Δεδομένων, Δημιουργία και Μορφοποίηση ενός Λ.Φ. Γραφήματα, Εκτυπώσεις, Εφαρμογές. Αναπτύσσει και να χειρίζεται με ευκολία Λογιστικά Φύλλα σε εφαρμογές Γεν. Λογιστικής, Κοστολόγησης, Μισθοδοσίας, Πλάνων πωλήσεων, προγραμματισμό Δράσης (προϋπολογισμό...), χρηματοοικονομικής ανάλυσης και γενικά όλων εκείνων των εφαρμογών που έχουν σχέση με Λογιστικά / Διοικητικά / Οικονομικά θέματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ανάλυση των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων με ασκήσεις και προβλήματα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει τον τρόπο τήρησης των βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας και όλων των άλλων βιβλίων που προβλέπει ο Κ.Β.Σ. με τις συνέπειες μη ορθής τήρησης. Να γνωρίζει ό,τι σχετικό με την έκδοση και λήψη των στοιχείων. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

6 Διδασκαλία μεσαίου επιπέδου. Η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος (Business English). Η διδασκαλία περιλαμβάνει Γραμματική, Χρήση Λέξεων, Αποτελεσματική Προφορική Επικοινωνία, Ανάπτυξη ικανότητας γραφής και Ανάγνωσης. Να γνωρίζει την βασική γραμματική της ξένης γλώσσας που διδάσκεται. Να χειρίζεται ένα ανεπτυγμένο λεξιλόγιο Να χειρίζεται καλά τον γραπτό και προφορικό λόγο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ανάλυση των βασικών εννοιών της λογιστικής του κόστους και η λεπτομερής περιγραφή των εφαρμοζομένων βασικών μεθόδων κοστολόγησης για τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους των παραγομένων προϊόντων. κατανοήσει τις βασικές έννοιες της λογιστικής του κόστους εμπεδώσει τις βασικές μεθόδους κοστολόγησης που εφαρμόζονται σήμερα στις επιχειρήσεις στα πλαίσια των αρχών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου με τη βοήθεια Παραδειγμάτων. ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ -ΤΡΑΠΕΖΕΣ Το μάθημα Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες δίνει αρχικά μια καλή ανάλυση των "εργαλείων" που χρειάζονται για να γίνουν κατανοητές έννοιες όπως η χρηματοπιστωτική αγορά και κεφαλαιαγορά, το ελληνικό και διεθνές τραπεζικό σύστημα με έμφαση στο σημαντικό ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα στο σπουδαστή να κατανοήσει τη σύνδεση και αλληλουχία παραγόντων και πρακτικών που συντελούν στην καλή πορεία μιας οικονομίας και τις συνέπειες που έχουν οι παραπάνω παράγοντες και πρακτικές στην επιχειρηματική δραστηριότητα και ανταγωνιστικότητα της χώρας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να ερμηνεύει και να κατανοεί τα εξής: τη χρησιμότητα του χρήματος και της πίστης το ρόλο των τραπεζών στην οικονομία τον ιδιαίτερο ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση της νομισματικής και επιτοκιακής πολιτικής τις αλλαγές του χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω Ευρω τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση του χρήματος τα αίτια και τις συνέπειες των πληθωριστικών τάσεων και τις μεθόδους για την καταπολέμησή τους από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η υπάρχουσα νομισματική πολιτική σήμερα αλλά και στο μέλλον, μετά την ΟΝΕ την πολιτική συναλλάγματος και τις κερδοσκοπικές πιέσεις τις συνέπειες από την Παγκοσμιοποίηση των αγορών (για την εθνική οικονομία και τις επιχειρήσεις)

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (Β.Δ.) Κατηγορίες Β.Δ. Συστήματα Διαχείρισης Β.Δ. Ενημέρωση, ταξινόμηςη, συσχετίσεις Β.Δ. Φόρμες, αναφορές, εκτυπώσεις Β.Δ. Η διαγωγή Δεδομένων - Σύνδεση με άλλα Λογισμικά. Δημιουργεί και να χειρίζεται με ευκολία Βάσεις Δεδομένων (Β.Δ.) σε εφαρμογές: Τήρησης αποθήκης, Αρχείων προμηθευτών, πελατών, τιμολογίων και γενικά όλων εκείνων των εφαρμογών Β.Δ. που έχουν σχέση με Λογιστικά / Διοικητικά / Οικονομικά θέματα. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιχείρηση στο σύγχρονο "γίγνεσθαι", κατηγορίες και Συνασπισμοί επιχειρήσεων καθώς επίσης και όλα τα δεδομένα διάρθρωσης και ανάπτυξης (λειτουργίας) της όποιας επιχείρησης σε μικροοικονομικό επίπεδο (επιχείρηση, κλάδος). Ανταποκριθεί καλύτερα στα σύνθετα λογιστικά προβλήματα των επιχειρήσεων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ουσιαστική ανάλυση των χρηματοοικονομικών λογιστικών καταστάσεων με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφώσει η επιστήμη και η Νομολογία, τόσον της χώρας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωςης (οδηγίες 4, 7, 9). Επιπρόσθετα και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση : Να διερευνήσει τον ισολογισμό μιας επιχείρησης (μεγάλης ή μικρής) και να εξάγει τα απαραίτητα (συνοπτικά) συμπεράσματα για τη δομή της επιχείρησης, τις χρηματοοικονομικές της ανάγκες και τις προοπτικές της. Να αποκτήσει τη βεβαιότητα (σιγουριά) ότι μπορεί να υπογράψει έναν ισολογισμό, αφού πρώτα τον συντάξει. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV Εκμάθηση της ξένης γλώσςας και με την ορολογία που αυτή χρησιμοποιείται από διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στην καθημερινή πρακτική (γραπτή και προφορική επικοινωνία). Ειδικά δίνεται έμφαση στην εμπορική ορολογία και την προφορική επικοινωνία. Αρχές και πρακτική εξάσκηση στην σύνθεση εμπορικών επιστολών και αναφορών Να γνωρίζει και να χειρίζεται πολύ καλά ένα ανεπτυγμένο λεξιλόγιο όρων σχετικών με την διοίκηςη τουριστικών επιχειρήσεων Να είναι σε θέση να συντάξει επιστολές διαφορετικών τύπων που αναφέρονται σε εμπορικά ή επιχειρησιακά θέματα Να κατανοήσει βασικά άρθρα ή κείμενα που αφορούν θέματα σχετικά με την διοίκηση και οικονομία Να διεξάγει μία συνομιλία για εμπορικά θέματα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ Η αναλυτική παρουσίαση των Γενικών εξόδων Διοίκησης και Γενικών εξόδων Διάθεσης και η κοστολόγηςή τους καθώς και η παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων κοστολόγησης που αναφέρονται στον τομέα ελέγχου και διερεύνησης του κόστους. Επίσης, τρόπος σύνταξης προϋπολογισμών επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής: θα έχει θεωρητική κατάρτιση και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων, που εμπεδώνονται με παραδείγματα και ασκήσεις, σε οργανωμένες επιχειρήσεις.

8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι Πρακτικές εφαρμογές τήρηςης βιβλίων Α και Β κατηγορίας Κ.Β.Σ. σε συνδυασμό και με τον Φ.Π.Α. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει όλες τις λογιστικές τεχνικές και να εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις που απόκτησε στα προηγούμενα εξάμηνα. Να γνωρίζει τις διατάξεις Φ.Π.Α. και τον τρόπο τήρησης των βιβλίων Α και Β κατηγορίας. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιγραφική Στατιστική. Πιθανότητες. Κατανομές πιθανότητος. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Ελεγχοι Υποθέσεων. Ανάλυση παλινδρόμησης. Χρονοσειρές. Αριθμοδείκτες. Στατιστικός Ελεγχος. Ποιότητες. Ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: να κατανοήσει βασικές στατιστικές τεχνικές με σκοπό τη δυνατότητα στοιχειώδους επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων. να γνωρίζει στατιστικές έννοιες και μεθόδους, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς όπως π.χ. στην Οικονομία. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στον προγραμματισμό, περιεχόμενο, βάσεις, αρχές, είδη προγραμμάτων, διάρκεια, διαδικασία προγραμμάτων, ελαστικός προγραμματισμός, περιφερειακός, χωροταξικά, χρηματοδοτικά προγράμματα πωλήσεως, παραγωγής, επενδύσεων, εφοδιασμού, ταμειακά, Γενκό κλπ. Συντάσσει τα διάφορα προγράμματα στην επιχείρηση και κυρίως το πρόγραμμα πωλήσεων, ελαστικά, παραγωγή / ταμειακό, επενδύσεων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ανάλυση του συστήματος διοίκησης μάρκετινγκ. Διαδικασία και τεχνικές λήψης αποφάσεων. Σχεδιασμός του συνολικού κυκλώματος μάρκετινγκ (προϊόν, τοποθέτηση, προώθηση, τιμολόγηση). Συμπεριφορά του καταναλωτή. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να έχει σαφή γνώση των βασικών αρχών του μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση. Να κατανοήσει, να αναλύσει και να περιγράψει τα βασικά μέρη του κυκλώματος του μάρκετινγκ. Να γνωρίζει τα είδη των αποφάσεων που περιλαμβάνονται στη διοίκηση μάρκετινγκ καθώς και τους παράγοντες που πρέπει να αξιολογηθούν για τη λήψη αποφάσεων. Να κατανοεί τις βασικές αρχές της συμπεριφοράς του καταναλωτή και να είναι σε θέση να συσχετίσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή με τις διάφορες πολιτικές μάρκετινγκ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τύπος εγγράφου. Εμπορικές επιστολές. Σύνταξη εκθέσεων, αναφορών. Προφορική επικοινωνία. Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

9 να μπορεί να συντάσσει διάφορα έγγραφα, επιστολές και ό,τι άλλο βοηθά στη γραπτή επικοινωνία να γνωρίζει επίσης την προφορική επικοινωνία και τις δυνατότητές τους. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ Τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας με το Γ.Λ.Σ. σε εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Εφαρμόζει στην πράξη το Γ.Λ.Σ. και να αφομοιώνουν τον τρόπο λειτουργίας αυτού σε όλες τις ομάδες που αυτό αναπτύσσεται. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο κοινωνικός ρόλος της εργασίας. Το άτομο στο εργασιακό Περιβάλλον και οι ψυχολογικές επιδράσεις που δέχεται από αυτό. Ψυχολογικά προβλήματα της οργάνωσης. Εργασιακές ομάδες. Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κατανοήσει την σημασία και το ρόλο της εργασίας στην οργάνωση μιας κοινωνίας. Προετοιμασθεί ψυχικά, ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες εγκλιματισμού στο εργασιακό περιβάλλον της μελλοντικής απασχόλησής του. Ενεργοποιηθεί αποφασιστικά στην παραγωγική διαδικασία. Κάνει συνείδηση τη συνδικαλιστική ενσωμάτωση και δράση. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Σχέδια επενδύσεων, κίνητρα, αναπτυξιακοί νόμοι, οδηγίες εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, ανάλυση, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Έχει την ικανότητα να ερευνά, συνθέτει και κατανοεί την τεχνική εκπόνησης μελετών. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αξιολόγηση επενδύσεων και Μέθοδοι Αξιολόγησης - Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Χρηματοοικονομικά εργαλεία - Ανάλυση Χαρτοφυλακίου. Το περίγραμμα θα μπορούσε να είναι περισσότερο ευρύ, με στόχο την εξειδίκευση σε χρηματοοικονομικές σπουδές. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση : να διαμορφώσει σωστή αντίληψη της χρηματοδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης και να αποκτήσει αναλυτική ικανότητα για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Προβλήματα της ανοικτής οικονομίας

10 κατανοήσει τις σύγχρονες διεθνείς οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύμβαση εργασίας. Διακρίςεις μισθωτών. Οροι εργασίας. Χρονικά όρια εργασίας. Αμοιβή εργασίας. Αδειες μισθωτών. Λύση της σύμβασης εργασίας. Διάκριση απασχόλησης. Ελεγχος εργασίας. Εργατικές διαφορές. Κανονισμοί εργασίας. Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δικαιώματα, διακίνηση εργαζομένων στην Ε.Ε. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να: κατανοήσει τις κεντρικές έννοιες του ατομικού και συλλογικού Εργατικού Δικαίου. εμβαθύνει τα εργασιακά ζητήματα, που αντιμετωπίζει συχνά στην πράξη ένας λογιστής. γνωρίζει τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης εργαζομένων και ιδιαιτέρως τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης, υπερωριών, υπερεργασίας, άδειας επιδόματος, άδειας και απόδοσης Φ.Μ.Υ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ανάλυση της δομής και λειτουργίας των κυριοτέρων Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών. Παράθεση της λειτουργίας των και κριτική στην αλληλεπίδραση του Διεθνούς Οικονομικού Γίγνεσθαι με έμφαση σε ό,τι αφορά την Ενωμένη Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σποδαστής σθα είναι σε θέση : να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι Διεθνείς Οικνομικοί Οργανισμοί καθώς επίσης και το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται και αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, με έμφαση στην εξέλιξη της Ενωμένης Ευρώπης. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εποπτεία (γενικά Εισαγωγή). Αρμοδιότητες και καθήκοντα επόπτου, προβλήματα, τρόποι εποπτείας, case studies (επιχειρησιακά προβλήματα) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει τι είναι εποπτεία, ποια θα είναι τα καθήκοντα επόπτου και εποπτευομένων, ποια προβλήματα ανακύπτουν σε μια εποπτευόμενη ομάδα καθώς και λύσεις διαφόρων επιχειρησιακών προβλημάτων. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ελεγκτικές διαδικασίες, Αποδεικτικά στοιχεία, Φύλλα εργασίας, εσωτερικός έλεγχος, Προγράμματα ελέγχου, εξειδικευμένη ελεγκτική ανάλυση σε συγκεκριμένα λογιστικά δεδομένα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση: Να εναρμονισθεί πολύ πιο εύκολα στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και management κάποιας επιχείρησης. Να εργασθεί απρόσκοπτα ως βοηθός σε ομάδες ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Να αντιμετωπίσει πολύ πιο εύκολα λογιστικά λάθη σε όποια επιχείρηση εργάζεται. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓ/ΚΗ ΙΙ Ανάλυση όλων των διατάξεων που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

11 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση: Να γνωρίζει πώς ακριβώς φορολογείται το εισόδημα των φυσικών προσώπων στη χώρα μας. Να γνωρίζει τα ίδια για τα νομικά πρόσωπα. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Διάφορες Λογιστικές εφαρμογές με τη βοήθεια του Η/Υ (Τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να : Έχει άριστες γνώσεις του Συγκεντρωτικού Συστήματος Εγγραφών της Γ κατηγορίας βιβλίων στον Η/Υ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγή - Αρχές στη Ναυτιλιακή Λογιστική. Ενεργητικά - Παθητικά στοιχεία Ναυτιλιακής Επιχείρησης, εκμεταλλεύσεις - Αποσβέσεις - Αποτιμήσεις πλοίων. Υποκ/τα εσωτερικού, εξωτερικού. Κοστολογική λογιστική πλοίων. Ολοκλήρωση Λογιστικού κυκλώματος. Κλείσιμο βιβλίων. Τέλος χρήσης στη Ναυτιλιακή επιχείρηση. Ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει σχεδόν ό,τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί σε ένα Λογιστικό Ναυτιλιακό Γραφείο -Επιχείρηση. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Η ξενοδοχειακή λογιστική, οργάνωση, βιβλία και στοιχεία, δείκτες, κλάδοι εκμεταλλεύσεως, προσδιοριςμός αποτελεσμάτων. Ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: Να γνωρίζει τις ιδιαίτερες εγγραφές και ό,τι άλλο σχετικό αυτού του κλάδου. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Προσαρμογή των λογιστικών διαδικασιών στις ιδιομορφίες των τραπεζικών επιχειρήσεων. Λογιστικές εφαρμογές στις τραπεζικές εργασίες καταθέσεων, αναλήψεων, ειδικών λογ/σμών, Γραμματίων, δανειοδοτήσεων κάθε κατηγορίας. Ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: Να μπορεί πιο εύκολα να προσαρμοσθεί στις διαδικασίες του λογιστικού κλάδου των τραπεζών, σε περίπτωση που προσληφθεί σε τραπεζική επιχείρηση. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Ενημέρωση των σπουδαστών για τον τρόπο συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας με έμφαση στη δομή και γενικότερη οργάνωση της εργασίας, στο γραπτό ύφος και έκφραση, στην ποιότητα συμπερασμάτων και τυχόν παρατηρήσεων, στις μεθόδους παράθεσης των βιβλιογραφικών αναφορών, στις πηγές άντλησης δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων. Οδηγίες για μια σωστή μέθοδο παρουσίασης της εργασίας με έμφαση στη χρήση οπτικών και ακουστικών μέσων παρουσιάσεως, στην υποβολή ερωτήσεων προς το ακροατήριο με σκοπό την παρακίνησή του για συμμετοχή, στη δομή παρουσιάσεως του θέματος. Παρουσίαση της εργασίας του κάθε σπουδαστή και κριτική αυτής από το ακροατήριο, με υποβολή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ή μετά το πέρας αυτής. Στο τέλος της κάθε παρουσίασης και μετά τη διαλογική συζήτηση η εργασία παραδίδεται στον εκπαιδευτικό για την περαιτέρω αξιολόγηση του περιεχομένου της. Στο τέλος των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος αξιολογείται η ατομική συμμετοχή του σπουδαστή στην ασκούμενη κριτική επί του

12 συνόλου των παρουσιαζόμενων εργασιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση να : Γνωρίζει τις βασικές τεχνικές οργάνωσης μιας επιστημονικής εργασίας. Γνωρίζει τις βασικές τεχνικές συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Γνωρίζει τις βασικές τεχνικές παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας. Βσελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την κριτική του ικανότητα και τις γνώσεις του πάνω σε συγκεκριμένα θέματα οικονομικού περιεχομένου.

561 Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

561 Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 561 Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Ταυτότητα του τμήματος Το τμήμα Λογιστικής αποτελεί τμήμα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχει στόχο την επιστημονική κατάρτιση στελεχών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γ Ώρες / Εβδομάδα 6 (4Θ + 2Α) Δ. Μ. / Φ. Ε. 8 / 14 1) Εισαγωγή στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής: α) Ιστορία της Ιδιωτικής Οικονομικής, β) Βασικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 90.097,00 ΜΕ Φ.Π.Α Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εκάστου χρήσης ως 30/06

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών 595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του Τμήματος Γραμματέων του ΚΑΤΕΕ Σερρών, που ιδρύθηκε το 1979. Μέχρι το 1996 λειτούργησε με το ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. Υ / Μικτό Εξάμηνο. Β Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 Α) Δ. Μ. / Φ.Ε. 4 / 7 Περιγραφή

Μάθημα. Υ / Μικτό Εξάμηνο. Β Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 Α) Δ. Μ. / Φ.Ε. 4 / 7 Περιγραφή ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ / Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 Α) Δ. Μ. / Φ.Ε. 4 / 7 Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη, ΑΕΠ και Εθνικό Εισόδημα, Κατανάλωση, Αποταμίευση, Επένδυση, γενικά και ειδικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. mέρος 1 ο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. mέρος 1 ο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων Περιεχόμενα Εισαγωγή xiii mέρος 1 ο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων Κεφάλαιο 1 Σχέδιο επένδυσης 3 1.1 Τι είναι σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 94064/1.10.2012 εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3/6/2013-28/6/2013 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝ Ο ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ- ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Λογιστική ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελμα του Οικονομικού Διευθυντή. ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Οικονομικός Διευθυντής

Το επάγγελμα του Οικονομικού Διευθυντή. ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Οικονομικός Διευθυντής Το επάγγελμα του Οικονομικού Διευθυντή ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Οικονομικός Διευθυντής atsaknis@epsilonnet.gr Επιχειρηματικές Μονάδες Τι εφόδια χρειάζονται για καριέρα στα Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα A Εξεταστικής Ακαδημαϊκου Έτους 2013-14E & Εμβόλιμης Εξεταστικής

Πρόγραμμα A Εξεταστικής Ακαδημαϊκου Έτους 2013-14E & Εμβόλιμης Εξεταστικής Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Τρίτη 17/06/2014 11:30-13:30 A' ΛΧ1002 Μικροοικονομική Υ Κυρίκος 14:00-16:00 A' ΛΧ1002 Μικροοικονομική Υ Κυρίκος Πέμπτη 19/06/2014 09:00-11:00 A' ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Υ Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Λογιστική ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην εφαρμογή του διπλογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συγκριτικά Δεδομένα με την έρευνα Ιουνίου Ιουλίου 008) Νοέμβριος 008 VPRC ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έναρξης: 1ο Τμήμα 15/09/2015 (Πρωινό) 2ο Τμήμα 21/09/2015 (Απογευματινό) 3ο Τμήμα 10/10/2015 (Σαββατοκύριακου)

Ημερομηνία Έναρξης: 1ο Τμήμα 15/09/2015 (Πρωινό) 2ο Τμήμα 21/09/2015 (Απογευματινό) 3ο Τμήμα 10/10/2015 (Σαββατοκύριακου) Πρόγραμμα 100Γ Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β' Κατηγορίας Βιβλίων) Δηλώσεις ΔΟΥ (ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Φυσικά Πρόσωπα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΨΑΧΝΑ 2015 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ισχύει από 14/11/2011

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ισχύει από 14/11/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 (Θ) ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΑΠ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 (ΑΠ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΠ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του facebook profile του Miltos Papanikolaou )

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο  Notes  του facebook profile του Miltos Papanikolaou ) ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του facebook profile του Miltos Papanikolaou ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://alexsahinidis.blogspot.com/2011/01/2011_7513.html

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό) Διάρκεια : Οκτώβριος έως Ιούλιος (300 ώρες) Διεξαγωγή : Τρίτη & Πέμπτη. Ώρα Έναρξης : 18:00

Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό) Διάρκεια : Οκτώβριος έως Ιούλιος (300 ώρες) Διεξαγωγή : Τρίτη & Πέμπτη. Ώρα Έναρξης : 18:00 Τίτλος Σεμιναρίου : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2 (ΕΡΓ. ΤΜΗΜΑ 1) ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΠ- TMHMA 1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 (ΕΡΓ.- ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Σ ΑΥΤΕΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Βασίλειος Φ. Φίλιος Copyright 2016: Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας 2 ο ΕΠΑ.Λ ΣΕΡΡΩΝ & ΟΙΚ22222ΟΝΟΜ22ΕΙΑΣ Τα επαγγέλματα που ασχολούνται με την Οικονομία & Διοίκηση είναι διαχρονικά και πάντα επίκαιρα. Τα Διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014)

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014) Α' ΕΞΑΜ. ΚΑΤΗΓ. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 810101 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Υ 3 1 8 5 4 8 5 2 810201 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 3 1 10 6 4 10 6 3 810301 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Υ 3 1 12 7 4 12 7 4 810401 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προλογικό Σημείωμα...7

Προλογικό Σημείωμα...7 Περιεχόμενα Προλογικό Σημείωμα...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ναυτιλιακή Λογιστική Εισαγωγή... 19 I. Πλοίο: Εννοιολογική προσέγγιση... 19 II. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Πλοίου... 22 III. Κατηγορίες πλοίων... 23 IV.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα