ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 4/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας EL EL

2 Δασμολόγιο της ΕΕ ΣΟ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικός δασμολογικός II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2905 Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Μονοαλκοόλες κορεσμένες Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) 5, Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) 5, Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη) 5, Άλλες βουτανόλες Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη) 4, Άλλες 5, Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της Αιθυλοεξανo-1-όλη 5, Οκτανο-2-όλη Άλλα 5, Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη) 5, Άλλες 5,5 0 - Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες EU/UA/Annex I-A/en 286

3 Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη 5, Άλλες 5, Άλλες Αλλυλική αλκοόλη 5, Άλλες 5,5 0 - Διόλες Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη) 5, Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη) 5, Άλλες Μεθυλοπεντανo-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη) 5, Βουτανο-1,3-διόλη Βουτανο-1,4-διόλη 5, ,4,7,9-τετραμεθυλοδεκα-5-υνιο-4,7 διόλη Άλλα 5,5 0 - Άλλες πολυαλκοόλες Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο) 5, Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης) 5, Μαννιτόλη ,8 EUR/100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) EU/UA/Annex I-A/en 287

4 D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) --- Σε υδατικό διάλυμα Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη 7, EUR/100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) Άλλη EUR/100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) --- Άλλη Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη 7, EUR/100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) Άλλη ,7 EUR/100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) Γλυκερίνη 3, Άλλες Τριόλες. Τετρόλες 5, Άλλες 5,5 0 - Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ) Άλλα Από μονοαλκοόλες 5, Από πολυαλκοόλες ,2-δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη EU/UA/Annex I-A/en 288

5 Άλλα 5, Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές Μινθόλη 5, Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες 5, Στυρόλες και ινοσιτόλες Στερόλες 5, Ινοσιτόλες Άλλες 5,5 0 - Αρωματικές Βενζυλική αλκοόλη 5, Άλλες 5,5 0 III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2907 Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες - Μονοφαινόλες Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της Κρεσόλες και τα άλατά τους 2, Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 5, Ναφθόλες και τα άλατά τους EU/UA/Annex I-A/en 289

6 Ναφθόλη Άλλα 5, Άλλες Ξυλενόλες και τα άλατά τους 2, Άλλα 5,5 0 - Πολυφαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες Ρεσορκινόλη και τα άλατά της 5, Υδροκινόνη και τα άλατά της 5, ,4'-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της 5, Άλλες 5, Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών - Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους Πενταχλωροφαινόλη (ISO) 5, Άλλα 5,5 0 - Άλλα Dinoseb (ISO) και τα άλατά του 5, Άλλα Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους 5,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 290

7 Άλλα 5,5 0 IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2909 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου) 5, Άλλοι Τερτ-βουτυλο-αιθυλικός αιθέρας (αιθυλο-τερτ-βουτυλοαιθέρας, ETBE) 5, Άλλα 5, Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 5, Διφαινυλικός αιθέρας -- Παράγωγα βρωμιδίων Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας 1,2,4,5-Τετραβρωμο-3,6- δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο ,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενο-στυρόλης (ABS) EU/UA/Annex I-A/en 291

8 Άλλα 5, Άλλοι 5,5 0 - Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους ,2'-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη) 5, Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης 5, Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης 5, Άλλα --- Άκυκλα (2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη Άλλα 5, Κυκλικά 5, Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Γαϊακόλη, γαϊακολσουλφονικά καλίου 5, Άλλα 5, Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 2910 Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 5, Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου) 5, Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου) 5, Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη) 5,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 292

9 Διελδρίνη (ISO, INN) 5, Άλλα 5, Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2912 Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη - Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) 5, Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη) 5, Άλλες Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές) 5, Άλλες 5,5 0 - Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη) 5, Άλλες 5, Αλδεΰδες-αλκοόλες 5,5 0 - Αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) 5,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 293

10 Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) 5, Άλλες 5, Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών 5, Παραφορμαλδεΰδη 5, Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 2912 VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2914 Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες 5, Ακετόνη 5, Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη) 5, Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη) 5, Άλλα Μεθυλεξανο-2-όνη Άλλα 5,5 0 - Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες Καμφορά 5, Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες 5, Ιονόνες και μεθυλιονόνες 5,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 294

11 Άλλες 5,5 0 - Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη) 5, Άλλες 5, Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη) 5, Άλλες Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες 5,5 0 - Κινόνες Ανθρακινόνη 5, Άλλα ,4-Ναφθοκινόνη Άλλα 5, Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 5,5 0 VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του EU/UA/Annex I-A/en 295

12 Μυρμηκικό οξύ 5, Άλατα του μυρμηκικού οξέος 5, Εστέρες του μυρμηκικού οξέος 5,5 0 - Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης Οξικό οξύ 5, Οξικός ανυδρίτης 5, Άλλα 5,5 0 - Εστέρες του οξικού οξέος Οξικό αιθύλιο 5, Οξικό βινύλιο 5, Οξικό ν-βουτύλιο 5, Dinoseb (ISO) οξεικός εστέρας 5, Άλλα Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο 5, Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανιο-1,2-διόλης 5,5 0 5, Άλλα 5,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 296

13 Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 5, Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 4, Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους -- Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο Άλλα 5, Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 5, Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους Παλμιτικό οξύ 5, Άλατα και εστέρες του παλμιτικού οξέος 5, Στεατικό οξύ 5, Άλατα του στεατικού οξέος 5, Εστέρες του στεατικού οξέος 5, Άλλα Λαουρικό οξύ 5, Χλωρομυρμηκικά άλατα 5, Άλλα 5,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 297

14 2916 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του 6, Εστέρες του ακρυλικού οξέος Ακρυλικό μεθύλιο 6, Ακρυλικό αιθύλιο 6, Άλλα 6, Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του 6, Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος Μεθακρυλικό μεθύλιο 6, Άλλα 6, Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους 6, Άλλα Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ) 6, Κροτονικό οξύ Μπιναπακρύλ (ISO) 6, Άλλα 6,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 298

15 Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους - Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 6, Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6, Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο Υπεροξείδιο του βενζυλίου 6, Χλωριούχο βενζύλιο 6, Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος Άλλα 6, Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6, Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του Αδιπικό οξύ και τα άλατά του 6, Εστέρες του αδιπικού οξέος 6, Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους Σεβακικό οξύ Άλλα 6 0 EU/UA/Annex I-A/en 299

16 Μηλεϊνικός ανυδρίτης 6, Άλλα Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6, Άλλα 6, Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους - Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου 6, Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου 6, Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου 6, Άλλα 6, Φθαλικός ανυδρίτης 6, Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του 6, Τερεφθαλικό του διμεθυλίου 6, Άλλα --- Παράγωγα βρωμιούχα Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος Άλλα 6, Άλλα EU/UA/Annex I-A/en 300

17 Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος 0,8 % ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης ,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο Άλλα 6, Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6, Τρυγικό οξύ 6, Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος 6, Κιτρικό οξύ 6, Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος 6, Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6, Chlorobenzilate (ISO) 6, Άλλα Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους 6,3 0 EU/UA/Annex I-A/en 301

18 ,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ Άλλα 6,5 0 - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του 6, ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6, Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο) 6, Άλλα 6, Άλλα Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους 6, Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 6, Άλλα 6, Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους - Άλλα 6, ,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό οξύ ), τα άλατα και οι εστέρες του 6, Άλλα ,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ Δικάμβα (ISO) EU/UA/Annex I-A/en 302

19 Φαινοξυοξικό νάτριο Άλλα 6,5 0 VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 2919 Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο) 6, Άλλα Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικό, τριτολυλοφωσφορικό, τριξυλυλοφωσφορικά, τριφωσφορικό (2-χλωροαιθύλιο) 6, Άλλα 6, Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο) 6, Άλλα 6, Άλλα Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 6, Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο) 6,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 303

20 Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη) 6, Φωσφορώδες τριαιθύλιο 6, Φωσφονικό διαιθύλιο (υδρογονοφωσφορώδες διαιθύλιο) (φωσφορώδες διαιθύλιο) 6, Άλλα προϊόντα 6,5 0 IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 2921 Ενώσεις με αμινική ομάδα - Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη 6, Άλατα 6, Άλλες Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της 6, Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της 6, ,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της 5, Άλλα 6,5 3 - Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της 6,5 3 EU/UA/Annex I-A/en 304

21 Άλλες Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους 6, Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο(1,3-διαμινοκυκλοεξάνιο) Άλλα 6,5 3 - Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Ανιλίνη και τα άλατά της 6, Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα και τα άλατά τους 6, Άλλα 6, Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 6, Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών 6, Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ), φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφεταμίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και φαιντερμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών Άλλες 6, Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 6,5 3 EU/UA/Annex I-A/en 305

22 Άλλα 6,5 3 - Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών --- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών μ-φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει : -1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος, -200 mg/kg ή λιγότερο ο- φαινυλενοδιαμίνη και -450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη Άλλα 6, Άλλα 6, Άλλα μ-φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη) ,2'-Διχλωρο-4,4'-μεθυλενοδιανιλίνη ,4'-Δι-ο-τολουϊδίνη ,8-Ναφθυλενοδιαμίνη Άλλα 6, Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες - Αμινοαλκοόλες,, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της 6,5 3 EU/UA/Annex I-A/en 306

23 Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της 6, Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της Τριαιθανολαμίνη 6, Άλατα τριαιθανολαμίνης 6, Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του Άλλες N-Αιθυλοδιαιθανολαμίνη 6, ,2'-Μεθυλιμινοδιαιθανόλη (N-μεθυλοδιαιθανολαμίνη) 6, Άλλες 6,5 3 - Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους 6, Άλλα 6,5 3 - Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορμεθαδόνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών Άλλα 6,5 3 - Αμινοξέα, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών EU/UA/Annex I-A/en 307

24 Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών 6, Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του 6, Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους 6, Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατα της Άλλα Γλυκίνη 6, β-αλανίνη Άλλα 6, Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες 2923 Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης 6, Χωλίνη και τα άλατά της 6, Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια 5, Άλλα 6, Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος - Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Μεπροβαμάτη (ΔΚΟ) Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO) και φωσφαμιντόν (ISO) 6,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 308

25 Άλλα 6,5 0 - Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Isoproturon (ISO) 6, Άλλα 6, Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα άλατά του 6, Αιθιναμάτη (ΔΚΟ) Άλλα Λιδοκαΐνη (ΔΚΟ) Παρακεταμόλη (ΔΚΟ) 6, Άλλα 6, Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα - Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Ζαχαρίνη και τα άλατά της 6, Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ) Άλλα ,3',4,4',5,5',6,6'-Οκταβρωμο-Ν,Ν'-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο Ν,Ν'-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο) EU/UA/Annex I-A/en 309

26 Άλλα 6,5 0 - Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών Χλωρντιμεφόρμ (ISO) 6, Άλλα 6, Ενώσεις με νιτριλική ομάδα Ακρυλονιτρίλιο 6, Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη) 6, Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο μεθαδόνης (ΔΚΟ) (4-κυανο-2- διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλοβουτάνιο) Άλλες 6, Ισοφθολονιτρίλιο Άλλα 6, Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές 6, Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης N,N-Δις(2-μεθοξυαιθυλο)ϋδροξυλαμίνη Άλλα 6, Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες Ισοκυανικά EU/UA/Annex I-A/en 310

27 Διισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (διισοκυανικά τολουένια) 6, Άλλα 6, Άλλες 6,5 0 X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ 2930 Θειοενώσεις οργανικές Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά 6, Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης 6, Μεθειονίνη Μεθειονίνη (ΔΚΟ) Άλλα 6, Καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO) 6, Άλλα Κυστεΐνη και Κυστίνη 6, Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης 6, Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2'-θειοδιαιθανόλη) 6, DL-2-υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ Δις [3-(3,5,τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] 2,2- θειοδιαιθυλεστέρας EU/UA/Annex I-A/en 311

28 Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέθυλο-2,6-δις(μεθυλθειο)-μφαινυλενοδιαμίνη και 2 μεθυλο-4,6-δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη Άλλα 6, Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο 6, Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διφθορίδιο) 6, Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διχλωρίδιο) 6, Άλλες 6, Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο Τετραϋδροφουράνιο 6, Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη) 6, Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική 6, Άλλες 6,5 0 - Λακτόνες Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες 6, Άλλες λακτόνες Φαμολοφθαλεΐνη Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1Η,3Ηβενζο[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκό οξύ EU/UA/Annex I-A/en 312

29 '-Χλωρο-6'-κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1-(3η), 9'-ξανθεν]-3-όνη '-(Ν-Αιθυλο-π-τολουιδινο)-2'-μεθυσπιρο-[ισοβενζοφουρανο-1(3H), 9'-ξανθενιο]-3- όνη Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1H, 3Ηναφθο[1,8-cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο γ-βουτυρολακτόνη 6, Άλλα 6,5 0 - Άλλες Ισοσαφρόλη 6, (1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπαν-2-όνη 6, Πιπερονάλη 6, Σαφρόλη 6, Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή) 6, Άλλες Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο 6, Άλλες κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 6, Άλλες 6, Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο EU/UA/Annex I-A/en 313

30 Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της Προπυφαιναζόνη (ΔΚΟ) Άλλα 6, Άλλες Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ) Άλλες 6,5 0 - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της 6, Άλλες Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ). Φαιντολαμίνη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (ΔΚΟΤ) Άλλες 6,5 0 - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο Πυριδίνη και τα άλατά της 5, Πιπεριδίνη και τα άλατά της 6,5 0 EU/UA/Annex I-A/en 314

31 Αλφαιντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζιτραμίδη (ΔΚΟ), βρωμαζεπάμη (ΔΚΟ), κετοβεμιδόνη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη (ΔΚΟ), διφαινοξυλάτη (ΔΚΟ), διπιπανόνη (ΔΚΟ), φαιντανύλιο (ΔΚΟ), μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πεθιδίνη (ΔΚΟ), ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ), φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ) (αγγελόσκονη - PCP), φαινοπεριδίνη (ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ), πιριτραμίδιο (ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ) και τριμεπεριδίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών Άλλες Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (ΔΚΟΤ). Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (ΔΚΟ) 6, ,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη ,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξικού οξέος ,5 Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO) Μεθυλοπυριδίνη Άλλα 6,5 0 - Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της Άλλες EU/UA/Annex I-A/en 315

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 181 final ANNEX 1 PART 2/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4485 / 01-08-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2823/5-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2823/5-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2823/5-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 26 Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται (4) (8) να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. 7 3Α 08.12.12 alfalfa 10.91.2 diacs 26.11.21 plexi-glass 22.21.30.01 profiles αργίλιου 24.42.22 profiles χαλκού ή κραμάτων του 24.44.22 PVC 20.16.30.01 tangerines 01.23.14 thyristors 26.11.21 transistors

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 100 babassu 46.33.13.10 cartridges εκτυπωτών μελανιών, με αναγόμωση 46.49.23.16 laptops 46.51.10.10 notebooks 46.51.10.10 profiles από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα 46.72.13.09 profiles από σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003 17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ 7 ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.1 Υδατάνθρακες 7.2 Λίπη - έλαια - σαπούνια - απορρυπαντική δράση 7.3 Πρωτεΐνες 7.4 Πολυμερή - πλαστικά 7.5 Υφάνσιμες ίνες Ερωτήσεις - προβλήματα Ol ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΩΡΙΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ.Α.Δ. 154 CDs άγραφων 47.63.64.01 CDs μουσικών εγγεγραμμένων 47.63.64.05 DVDs άγραφων 47.63.64.01 DVDs μουσικών εγγεγραμμένων 47.63.64.05 GPS συσκευών 47.64.65.43 laptops 47.41.31.11 notebooks 47.41.31.11 outlet

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί CODE EL 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ Πέραν πάσης αμφιβολίας, η Σουηδία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη οικονομική ζώνη της Βαλτικής όπου καταγράφονται οι υψηλότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 137 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις Πληροφορίες 54ο έτος 6 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα ΙΙ Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 222435 δήλωση του σήματος με απεικόνιση :

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 222435 δήλωση του σήματος με απεικόνιση : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4406 / 01-10-2013 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/29-5-2013),

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας το 2010-11

Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας το 2010-11 Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας το 2010-11 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το οικονομικό έτος 2010-11(Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2794/4-6-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2794/4-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2794/4-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι μια εξαιρετικά εύθραυστη ζώνη διότι: Η επιδερμίδα είναι πολύ λεπτή (0,05 mm) Το υδρολιπιδικό φιλμ (όξινος μανδύας) έχει μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Στη Χημεία Τροφίμων με την ευρεία θεώρηση περιλαμβάνονται η Ανάλυση Τροφίμων, η Βιοχημεία Τροφίμων και η Φυσικοχημεία Τροφίμων.

Στη Χημεία Τροφίμων με την ευρεία θεώρηση περιλαμβάνονται η Ανάλυση Τροφίμων, η Βιοχημεία Τροφίμων και η Φυσικοχημεία Τροφίμων. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στοιχεία παραδόσεων Τα παρόντα είναι στοιχεία παραδόσεων για το μάθημα Χημεία Τροφίμων, 2013-14. Δεν συνιστούν σημειώσεις, αλλά απλά είναι αποτέλεσμα πρώτης επεξεργασίας. Αφορούν την ύλη της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4091 / 12-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4091 / 12-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4091 / 12-08-2015 Σύμφωνα με:α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/3 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι υδατάνθρακες έχουν ευρεία διάδοση στη φύση, συνιστώντας τα /4 του βιολογικού κόσµου. Οι υδατάνθρακες σχηµατίζονται στα φυτά µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Διαβάστε περισσότερα