ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 290 final Annex II - Part 15/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα I-A του Τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα I-A του Τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΜΕΡΟΣ 15) στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου Δασμολόγιο της ΕΕ CN 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικός δασμολογικός συντελεστής 2905 II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Κατηγορία σταδιακής κατάργησης Μονοαλκοόλες κορεσμένες -- Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) -- Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) -- Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη) EL 2 EL

3 Άλλες βουτανόλες Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη) --- Άλλες -- Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της Αιθυλοεξανo-1-όλη --- Οκτανο-2-όλη - -- Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη) -- Άλλες - Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες -- Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες --- Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη --- Άλλες -- Άλλες --- Αλλυλική αλκοόλη --- Άλλες - Διόλες 4,6 0 EL 3 EL

4 Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη) -- Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη) -- Άλλες Μεθυλοπεντανo-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη) --- Βουτανο-1,3-διόλη --- Βουτανο-1,4-διόλη --- 2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκα-5-υνιο-4,7 διόλη - - Άλλες πολυαλκοόλες -- 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο) -- Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης) -- Μαννιτόλη -- D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) --- Σε υδατικό διάλυμα ---- Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη ---- Άλλη --- Άλλη ,8 /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) 7, /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) EL 4 EL

5 Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη ---- Άλλη -- Γλυκερίνη -- Άλλες --- Τριόλες. Τετρόλες --- Άλλες - Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών -- Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ) --- Από μονοαλκοόλες --- Από πολυαλκοόλες ,2-δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη -- Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές -- Μινθόλη 7, /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) ,7 /100 kg/net ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t) 3,8 0 EL 5 EL

6 Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες -- Στυρόλες και ινοσιτόλες --- Στερόλες --- Ινοσιτόλες -- Άλλες - Αρωματικές -- Βενζυλική αλκοόλη -- Άλλες III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες - Μονοφαινόλες -- Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της -- Κρεσόλες και τα άλατά τους -- Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ναφθόλες και τα άλατά τους Ναφθόλη ,1 0 EL 6 EL

7 Άλλες --- Ξυλενόλες και τα άλατά τους - - Πολυφαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες -- Ρεσορκινόλη και τα άλατά της -- Υδροκινόνη και τα άλατά της -- 4,4'-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της -- Άλλες Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών - Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους -- Πενταχλωροφαινόλη (ISO) -- Dinoseb (ISO) και τα άλατά του --- Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους - 2,1 0 EL 7 EL

8 IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου) -- Άλλοι --- Τερτ-βουτυλο-αιθυλικός αιθέρας (αιθυλο-τερτ-βουτυλοαιθέρας, ETBE) - - Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Διφαινυλικός αιθέρας -- Παράγωγα βρωμιδίων --- Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας 1,2,4,5-Τετραβρωμο-3,6- δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο --- 1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενο-στυρόλης (ABS) EL 8 EL

9 Άλλοι - Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- 2,2'-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη) -- Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης -- Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης --- Άκυκλα (2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη Κυκλικά - Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Γαϊακόλη, γαϊακολσουλφονικά καλίου - Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους EL 9 EL

10 Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου) - Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου) - 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη) - Διελδρίνη (ISO, INN) Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη - Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) -- Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη) -- Άλλες --- Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές) --- Άλλες - Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη) -- Άλλες 5 0 EL 10 EL

11 Αλδεΰδες-αλκοόλες - Αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) -- Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) -- Άλλες - Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών - Παραφορμαλδεΰδη Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 2912 VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Ακετόνη -- Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη) -- 4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη) Μεθυλεξανο-2-όνη EL 11 EL

12 Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Καμφορά -- Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες -- Ιονόνες και μεθυλιονόνες -- Άλλες - Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες -- Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη) -- Άλλες - Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες -- 4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη) -- Άλλες - Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες - Κινόνες -- Ανθρακινόνη --- 1,4-Ναφθοκινόνη 3 0 EL 12 EL

13 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Μυρμηκικό οξύ -- Άλατα του μυρμηκικού οξέος -- Εστέρες του μυρμηκικού οξέος - Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης -- Οξικό οξύ -- Οξικός ανυδρίτης - Εστέρες του οξικού οξέος -- Οξικό αιθύλιο -- Οξικό βινύλιο -- Οξικό ν-βουτύλιο EL 13 EL

14 Dinoseb (ISO) οξεικός εστέρας --- Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο --- Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης --- Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανιο-1,2-διόλης - - Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους - Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του - Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους -- Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο - -- Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους - Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους -- Παλμιτικό οξύ -- Άλατα και εστέρες του παλμιτικού οξέος -- Στεατικό οξύ 4,2 0 EL 14 EL

15 Άλατα του στεατικού οξέος -- Εστέρες του στεατικού οξέος -- Λαουρικό οξύ -- Χλωρομυρμηκικά άλατα Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του -- Εστέρες του ακρυλικού οξέος --- Ακρυλικό μεθύλιο --- Ακρυλικό αιθύλιο - -- Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του -- Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος --- Μεθακρυλικό μεθύλιο - EL 15 EL

16 Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ) --- Κροτονικό οξύ --- Μπιναπακρύλ (ISO) - - Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο --- Υπεροξείδιο του βενζυλίου --- Χλωριούχο βενζύλιο -- Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του -- Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. EL 16 EL

17 Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του --- Αδιπικό οξύ και τα άλατά του --- Εστέρες του αδιπικού οξέος -- Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους --- Σεβακικό οξύ - -- Μηλεϊνικός ανυδρίτης --- Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του - - Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 6 0 6, Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου EL 17 EL

18 Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου -- Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος --- Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου - -- Φθαλικός ανυδρίτης -- Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του -- Τερεφθαλικό του διμεθυλίου --- Παράγωγα βρωμιούχα ---- Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ ---- Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος 0,8 % ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου ---- Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ ---- Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης ,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο EL 18 EL

19 Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους -- Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Τρυγικό οξύ -- Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος -- Κιτρικό οξύ -- Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος -- Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Chlorobenzilate (ISO) --- Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους --- 2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ - - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 6,5 5 6,3 0 EL 19 EL

20 Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του -- ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του -- Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους --- Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο) Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του - - Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους ,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό οξύ ), τα άλατα και οι εστέρες του --- 2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ --- Δικάμβα (ISO) --- Φαινοξυοξικό νάτριο - EL 20 EL

21 VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο) -- Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικό, τριτολυλοφωσφορικό, τριξυλυλοφωσφορικά, τριφωσφορικό (2-χλωροαιθύλιο) Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους - Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο) -- Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους -- Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο) -- Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη) EL 21 EL

22 Φωσφορώδες τριαιθύλιο -- Φωσφονικό διαιθύλιο (υδρογονοφωσφορώδες διαιθύλιο) (φωσφορώδες διαιθύλιο) προϊόντα IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ενώσεις με αμινική ομάδα - Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους --- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη --- Άλατα -- Άλλες --- Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της --- Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της --- 1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη --- Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της - - Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της -- Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της 5, EL 22 EL

23 Άλλες - Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους -- Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο(1,3-διαμινοκυκλοεξάνιο) - Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ανιλίνη και τα άλατά της -- Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους --- Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα και τα άλατά τους - -- Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών -- 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ), φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφεταμίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και φαιντερμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Άλλες 6 0 6,3 3 EL 23 EL

24 Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών - - Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών --- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών ---- μ-φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει : -1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος, -200 mg/kg ή λιγότερο ο- φαινυλενοδιαμίνη και -450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη μ-φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη) --- 2,2'-Διχλωρο-4,4'-μεθυλενοδιανιλίνη --- 4,4'-Δι-ο-τολουϊδίνη --- 1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη - Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες - Αμινοαλκοόλες,, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος EL 24 EL

25 οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της -- Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της -- Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της --- Τριαιθανολαμίνη --- Άλατα τριαιθανολαμίνης -- Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του -- Άλλες --- N-Αιθυλοδιαιθανολαμίνη --- 2,2'-Μεθυλιμινοδιαιθανόλη (N-μεθυλοδιαιθανολαμίνη) --- Άλλες - Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους - Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορμεθαδόνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών EL 25 EL

26 Αμινοξέα, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του -- Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους -- Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατα της --- Γλυκίνη --- β-αλανίνη - - Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης - Χωλίνη και τα άλατά της - Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος 6,3 3 5,7 0 EL 26 EL

27 Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Μεπροβαμάτη (ΔΚΟ) -- Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO) και φωσφαμιντόν (ISO) - Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών --- Isoproturon (ISO) Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα άλατά του -- Αιθιναμάτη (ΔΚΟ) --- Λιδοκαΐνη (ΔΚΟ) --- Παρακεταμόλη (ΔΚΟ) - Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα - Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Ζαχαρίνη και τα άλατά της EL 27 EL

28 Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ) --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Οκταβρωμο-Ν,Ν'-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο --- Ν,Ν'-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο) - - Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Χλωρντιμεφόρμ (ISO) Ενώσεις με νιτριλική ομάδα - Ακρυλονιτρίλιο - 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη) - Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο μεθαδόνης (ΔΚΟ) (4-κυανο-2- διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλοβουτάνιο) - Άλλες -- Ισοφθολονιτρίλιο Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης 6 0 EL 28 EL

29 N,N-Δις(2-μεθοξυαιθυλο)ϋδροξυλαμίνη Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες - Ισοκυανικά -- Διισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (διισοκυανικά τολουένια) - Άλλες X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ Θειοενώσεις οργανικές - Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά - Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης - Μεθειονίνη -- Μεθειονίνη (ΔΚΟ) - Καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO) -- Κυστεΐνη και Κυστίνη EL 29 EL

30 Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης -- Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2'-θειοδιαιθανόλη) -- DL-2-υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ -- Δις [3-(3,5,τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] 2,2- θειοδιαιθυλεστέρας -- Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέθυλο-2,6-δις(μεθυλθειο)-μφαινυλενοδιαμίνη και 2 μεθυλο-4,6-δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες - Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο - Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διφθορίδιο) - Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διχλωρίδιο) - Άλλες Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Τετραϋδροφουράνιο -- 2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη) -- Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική EL 30 EL

31 Άλλες - Λακτόνες -- Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες -- Άλλες λακτόνες --- Φαμολοφθαλεΐνη Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1Η,3Ηβενζο[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκό οξύ --- 3'-Χλωρο-6'-κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1-(3η), 9'-ξανθεν]-3-όνη --- 6'-(Ν-Αιθυλο-π-τολουιδινο)-2'-μεθυσπιρο-[ισοβενζοφουρανο-1(3H), 9'-ξανθενιο]-3- όνη Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1H, 3Ηναφθο[1,8-cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο --- γ-βουτυρολακτόνη - - Άλλες -- Ισοσαφρόλη -- 1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπαν-2-όνη -- Πιπερονάλη -- Σαφρόλη -- Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή) EL 31 EL

32 Άλλες --- Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο --- Άλλες κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους --- Άλλες Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της --- Προπυφαιναζόνη (ΔΚΟ) - -- Άλλες --- Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ) --- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της -- Άλλες --- Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ). EL 32 EL

33 Φαιντολαμίνη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (ΔΚΟΤ) --- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Πυριδίνη και τα άλατά της -- Πιπεριδίνη και τα άλατά της -- Αλφαιντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζιτραμίδη (ΔΚΟ), βρωμαζεπάμη (ΔΚΟ), κετοβεμιδόνη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη (ΔΚΟ), διφαινοξυλάτη (ΔΚΟ), διπιπανόνη (ΔΚΟ), φαιντανύλιο (ΔΚΟ), μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πεθιδίνη (ΔΚΟ), ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ), φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ) (αγγελόσκονη - PCP), φαινοπεριδίνη (ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ), πιριτραμίδιο (ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ) και τριμεπεριδίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Άλλες --- Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (ΔΚΟΤ). Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (ΔΚΟ) --- 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη --- 3,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ --- Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξικού οξέος --- 3,5 Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη --- Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO) Μεθυλοπυριδίνη 5, EL 33 EL

34 Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις -- Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Άλλες --- Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολινοκαρβοξυλικών οξέων --- Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της --- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης -- Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά της -- Αλλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), αμοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ), βουταλβιτάλη (ΔΚΟ), βουτοβαρβιτάλη, κυκλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), μεθυλοφαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), πεντοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκβουταβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκοβαρβιτάλη (ΔΚΟ) και βινυλοβιτάλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών --- Φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους - παράγωγα της μαλονυλουρίας (βαρβιτουρικό οξύ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Λοπραζολάμη (ΔΚΟ), μεκλοκουαλόνη (ΔΚΟ), μεθακαλόνη (ΔΚΟ) και ζιπεπρόλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών EL 34 EL

35 Διαζινόν (ISO) --- 1,4-Διαζαδικυκλο(2.2.2)οκτανιο(τριαιθυλενοδιαμίνη) - - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο -- Μελαμίνη -- Άλλες --- Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5- τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη) --- Μεθεναμίνη (ΔΚΟ) (εξαμεθυλενοτετραμίνη) --- 2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριανζίνο-2-υλαμινο]φαινόλη - - Λακτάμες -- 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη) -- Κλοβαζάμη (ΔΚΟ) και μεθυπρυλόνη (ΔΚΟ) -- Άλλες λακτάμες EL 35 EL

36 Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ), κλοναζεπάμη (ΔΚΟ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη (ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΔΚΟ), εσταζολάμη (ΔΚΟ), φλουδιαζεπάμη (ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζεπάμη (ΔΚΟ), χαλαζεπάμη (ΔΚΟ), λοφλαζεπικό αιθύλιο (ΔΚΟ), λοραζεπάμη (ΔΚΟ), λορμεταζεπάμη (ΔΚΟ), μαζινδόλη (ΔΚΟ), μεδαζεπάμη (ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη (ΔΚΟ), νιτραζεπάμη (ΔΚΟ), νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζεπάμη (ΔΚΟ), πιναζεπάμη (ΔΚΟ), πραζεπάμη (ΔΚΟ), πυροβαλερόνη (ΔΚΟ), τεμαζεπάμη (ΔΚΟ), τετραζεπάμη (ΔΚΟ) και τριαζολάμη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών --- Χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ) Βενζιμιδαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμιδαζόλιο) --- Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6,7-διυδρο-5Ηδιβενζο(γ,ε)αζεπίνη (αζαπετίνη), φαινινδαμίνη ( ΚΟ) και τα άλατά τους. Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης ( ΚΟΤ) --- Μονοαζεπίνες --- Διαζεπίνες --- 2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη - Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις - Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο - Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή EL 36 EL

37 μη) χωρίς άλλες συνενώσεις -- Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο). Βενζοθειαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της -- Άλλες - Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις -- Θειαιθυλοπεραζίνη (ΔΚΟ). Θειοριδαζίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Άλλες - Άλλες -- Αμινόρεξη (ΔΚΟ), βρωτιζολάμη (ΔΚΟ), κλοτιαζεπάμη (ΔΚΟ), κλοξαζολάμη (ΔΚΟ), δεξτρομοραμίδιο (ΔΚΟ), αλοξαζολάμη (ΔΚΟ), κεταζολάμη (ΔΚΟ), μεσοκάρβη (ΔΚΟ), οξαζολάμη (ΔΚΟ), πεμολίνη (ΔΚΟ), φαινδιμετραζίνη (ΔΚΟ), φαινμετραζίνη (ΔΚΟ) και σουφαιντανίλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών -- Άλλες --- Χλωροπροθυξίνη (ΔΚΟ). Θεναλιδίνη (ΔΚΟ), τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά αυτής --- Φουραζολιδόνη (ΔΚΟ) Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ --- Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2- φαινυλακεταμιδο]-8- οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4,2.0]οκτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ --- Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδίνιο - EL 37 EL

38 Σουλφοναμίδες - 3-{1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1H-ινδολο-3-υλο]-3-οξο-1H,3H-ναφθο[1,8- cd]πυρανο-1-υλο}-n,n-διμεθυλο-1h-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο - Μετοσουλάμη (ISO) XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα - Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες -- Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους -- Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη Β2 και τα παράγωγά της -- Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β3 ή βιταμίνη Β5) και τα παράγωγά τους -- Βιταμίνη Β6 και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη Β12 και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη C και τα παράγωγά της -- Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της -- Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους EL 38 EL

39 Βιταμίνη Β9 και τα παράγωγά της --- Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της --- Άλλες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα -- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών --- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών Α + D - -- Άλλες Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολυπεπτίδια τροποποιημένης αλύσου, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες Ορμόνες πολυπεπτιδικές, ορμόνες πρωτεϊνικές και ορμόνες γλυκοπρωτεϊνικές, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους -- Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά της -- Ινσουλίνη και τα άλατά της - Ορμόνες στεροειδείς, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους -- Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δεϋδροϋδροκορτιζόνη) -- Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών EL 39 EL

40 Οιστρογόνα και προγεστογόνα - Ορμόνες της ομάδας της κατεχολαμίνης, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους -- Αδρεναλίνη - Παράγωγα των αμινοξέων - Προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ ΉΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα - Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του -- Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών -- Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα 6 0 5,7 0 EL 40 EL

41 Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας. Βουπρενορφίνη (ΔΚΟ), κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη (ΔΚΟ), αιθυλομορφίνη, αιτορφίνη (ΔΚΟ), ηρωίνη, υδροκωδόνη (ΔΚΟ), υδρομορφόνη (ΔΚΟ), μορφίνη, νικομορφίνη (ΔΚΟ), οξυκωδόνη (ΔΚΟ), οξυμορφόνη (ΔΚΟ), φολκωδίνη (ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ) και θηβαΐνη. Άλατα των προϊόντων αυτών - Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών - Καφεΐνη και τα άλατά της - Εφεδρίνες και τα άλατά τους -- Εφεδρίνη και τα άλατά της -- Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της - Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της - Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της EL 41 EL

42 Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του -- Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ρακεμικό μείγμα μεθαμφεταμίνης. Άλατα, εστέρες και άλλα παράγωγα των προϊόντων αυτών --- Κοκαΐνη και τα άλατά της ---- Κοκαΐνη ακατέργαστη -- - XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρες, ακετάλες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 2937, 2938 και 2939 Αντιβιοτικά - Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Αμοξικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της -- Αμπικιλλίνη (ΔΚΟ), μεταμπικιλλίνη (ΔΚΟ), πιβαμπικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους EL 42 EL

43 Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών -- Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και οι υδρίτες της -- Άλλες στρεπτομυκίνες - Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών - Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών - Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών Άλλες οργανικές ενώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους -- Ανθρώπινης προέλευσης -- Ανθρώπινης προέλευσης 5,3 0 EL 43 EL

44 Ηπαρίνη και τα άλατά της - Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα - Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος τροποποιημένα ανοσολογικά προïόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους -- Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί --- Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροί γλοβουλίνης Ανθρώπινης προέλευσης -- - Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου - Εμβόλια για την κτηνιατρική -- Αίμα ανθρώπων -- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές EL 44 EL

45 χρήσεις -- Καλλιέργειες μικροοργανισμών Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών - Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά - Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά -- Που περιέχουν ινσουλίνη - Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά -- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να χορηγηθούν διαδερμικά) EL 45 EL

46 ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών -- Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος - Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά -- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά -- Που περιέχουν ινσουλίνη --- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - -- Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα και δομικά ανάλογά τους --- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - EL 46 EL

47 Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - - Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά -- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση -- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση --- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου - Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς EL 47 EL

48 Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση -- Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι --- Από υφαντικές ύλες ---- Γάζες και είδη από γάζα Από «υφάσματα μη υφασμένα» Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου - Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές (συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων χειρουργικών ή οδοντικών νημάτων που μπορούν να απορροφηθούν) και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι -- Ράμματα αποστειρωμένα -- Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι EL 48 EL

49 Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος - Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή - Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών - Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών - Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες, με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 2937 ή με βάοη τα σπερματοκτόνα -- Με βάση τις ορμόνες ή με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση - -- Με βάση τα σπερμοκτόνα - Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργάνων -- Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις παρά φύση έδρας -- Φαρμακευτικά απορρίμματα 6,5 5 EL 49 EL

50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα - Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα -- Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση -- Άλλη - Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου -- Θειικό αμμώνιο - Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα -- Σε υδάτινο διάλυμα -- Άλλο - Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες -- Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος -- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος - Νιτρικό νάτριο 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 EL 50 EL

51 Νιτρικό νάτριο φυσικό - Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου - Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά - Υπερφωσφορικά -- Περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του διφωσφόρου ανώτερης του 35 % Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα - Χλωριούχο κάλιο -- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, όχι ανώτερης του 40 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση -- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 40 % αλλά όχι ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση -- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση - Θειικό κάλιο 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6, EL 51 EL

52 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg - Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο -- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση - Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) - Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο -- Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα - Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο -- Καλιούχα υπερφωσφορικά 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7 3,2 0 3,2 0 EL 52 EL

53 Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44 %), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνάει το 16,30 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση --- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 - ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους - Εκχύλισμα κεμπράχο - Εκχύλισμα μιμόζας -- Εκχυλίσματα σουμάκ, εκχυλίσματα κυπέλλων βελανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης 6,5 7 3,2 0 6,5 5 5,8 5 5,3 5 EL 53 EL

54 Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης - Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές - Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης - Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες -- Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές με προστύμματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές -- Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)] και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 5,3 0 5, EL 54 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 4/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. γ) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (κλάση 2520)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. γ) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (κλάση 2520) 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/253 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους: L 285/262 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ VI-1 ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Σημειώσεις 1. Α) ΚάÂε προϊόν(άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 160/14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 579/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 13.1.1 Παρασκευάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ Γιατί χρειάζεται ηοργανική χημεία στη Φαρμακευτική; Θεραπευτική και Φαρμακευτική Επιστήμη γνώσεις ιατρικής επιστήμης (φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης Οκτώβριος 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Σταθερότητα οίνων Η σταθερότητα των οίνων αφορά την κατάσταση των οίνων κατά τη διατήρησή του. Γενικά, οίνοι που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Οργανικές ενώσεις : Όλες οι ενώσεις του άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2-3 ) Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Προέλευση οργανικών ενώσεων : κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

1 ος έλεγχος Περιοδικός Περ/τητα. Νευρολογικός έλεγχος. Σπιροµετρία. ερµατολογικός. έλεγχος. Επιπλέον Οδοντιατρικός. έλεγχος.

1 ος έλεγχος Περιοδικός Περ/τητα. Νευρολογικός έλεγχος. Σπιροµετρία. ερµατολογικός. έλεγχος. Επιπλέον Οδοντιατρικός. έλεγχος. Παράγοντας Κινδύνου 1. Ακετόνη αλογονωµένα παράγωγα και οξικό οξύ, οξικός ανυδρίτης, χλωροακετυλένιο, ακετυλακετόνη. Επαγγελµατική Έκθεση στον παράγοντα (ενδεικτική) Στην παραγωγή της ακετόνης και των

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια 1. Γενικά Λιπίδια: οργανικά μόρια που απαντούν στη φύση και απομονώνονται κατά την εκχύληση κυττάρων ή ιστών με άπολους οργανικούς διαλύτες Δύο γενικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οργανικές ονομάζονται οι ενώσεις που στο μόριο τους περιέχουν τουλάχιστον ένα ατομο άνθρακα. Εξαίρεση αποτελούν CΟ 2, CΟ, ανθρακικό οξύ (Η

Διαβάστε περισσότερα

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη E101 E 586* E 553α Ε 425 Ε 920 Ε 214 Ε 216 Ε955 Ε 406 Ε 357 Ε 356 (i) Ριβοφλαβίνη (ii) 5 φωσφορική ριβοφλαβίνη 4-Εξυλορεσορκινόλη i) Ορθοπυριτικό µαγνήσιο ii) Τριπυριτικό µαγνήσιο Konjac ι) Κόμμι konjac

Διαβάστε περισσότερα

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ 112 4.1. Κορεσμένα μονο - Αιθανικό οξύ Γενικά Τα κορεσμένα μονο προκύπτουν θεωρητικά από τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη ρίζα καρβοξύλιο -COOH. Έχουν το γενικό τύπο: C ν H 2ν+1

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Καρβονυλικές ενώσεις R R Ο R Η R R R ΗO R R NΗ. αλδεΰδες κετόνες οξέα. sp 2 σ σ. -Ι φαινόμενο. δ + δ C O C O. -R φαινόμενο. -2.

Καρβονυλικές ενώσεις R R Ο R Η R R R ΗO R R NΗ. αλδεΰδες κετόνες οξέα. sp 2 σ σ. -Ι φαινόμενο. δ + δ C O C O. -R φαινόμενο. -2. Καρβονυλικές ενώσεις R Η C O R R C O R ΗO C O R R Ο C O R R NΗ C O αλδεΰδες κετόνες οξέα εστέρες αμίδια π σ C sp 2 σ σ 120 0 O σ σ C σ O -Ι φαινόμενο -R φαινόμενο δ + δ - + - C O C O -2.4 Debye Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

1. Να δείξετε πως τα παρακάτω μόρια μπορούν να παρασκευαστούν με αντίδρασεις Mannich

1. Να δείξετε πως τα παρακάτω μόρια μπορούν να παρασκευαστούν με αντίδρασεις Mannich 1. Να δείξετε πως τα παρακάτω μόρια μπορούν να παρασκευαστούν με αντίδρασεις Mannich (!) (") (C 3 ) 2 (#) ($) 2. αντίδραση της τριτοταγούς αμίνης τροπινόνη με βρωμομεθυλο βενζόλιο (βενζυλο βρωμίδιο) δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH 8 ο ΓΕΛ Πειραιά Χημεία Β Λυκείου. 49 ονομάζεται η τάξη των Οργανικών Ενώσεων με Χαρακτηριστική Ομάδα το υδροξύλιο Γενικός τύπος : C x H y () ν Μονοσθενείς Μονοσθενείς αλκοόλες ονομάζονται οι αλκοόλες εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προσθήκη ή ανόρθωση διπλού δεσµού στα αλκένια. ΠΡΟΣΘΗΚΗ Σε µία αντίδραση προσθήκης δύο µόρια ενώνονται και δίνουν ένα άλλο µόριο. Η προσθήκη συνήθως λαµβάνει χώρα σε ένα πολλαπλό δεσµό (διπλό ή τριπλό) µε αποτέλεσµα την µετατροπή της «ακόρεστης» ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονομασία όλων των άκυκλων ισομερών με μοριακό τύπο C3H6O. Να χαρακτηρίσετε το είδος της ισομέρειας που εμφανίζουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί/εξαιρέσεις 11 Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά 11.1 Σάκχαρα και σιρόπια

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Οργανικές ενώσεις είναι οι ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, εκτός από κάποιες οι οποίες εξετάζονται από την Ανόργανη Χημεία παρόλο που περιέχουν άνθρακα. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Καρβονυλικές ενώσεις. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς

Καρβονυλικές ενώσεις. Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς Επίκουρος καθηγητής Χρήστος Παππάς 1 Καρβονυλικές λειτουργική ομάδα το C=O. ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες περιέχουν ως αλδεΰδες κετόνες οξέα C O Χλωρίδια οξέων εστέρες αμίδια 2 Δομή καρβονυλίου - Δραστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία

Οργανική χηµεία Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων (καλύπτει και την Γ Λυκείου) Ονοµατολογία Ονοµατολογία Το όνοµα µιας οργανικής ένωσης εκφράζει µε µοναδικό τρόπο την ένωση, δείχνει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το µόριό της και τον τρόπο που συντάσσονται τα άτοµα µεταξύ τους. Το όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου Η πτωτική πορεία που κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Aντιδράσεις Καρβονυλίου C=O (1)

Aντιδράσεις Καρβονυλίου C=O (1) Aντιδράσεις Καρβονυλίου = (1) Πυρηνόφιλη προσθήκη (αλδεΰδες, κετόνες) Πυρηνόφιλη ακυλο-υποκατάσταση (καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα) α-υποκατάσταση (καρβονυλοενώσεις: αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ Τα αλκαλοειδή δεν αποτελούν μια ομογενή ομάδα ενώσεων, αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δύσκολος ο προσδιορισμός τους. με Ένας γενικότερος ορισμός των αλκαλοειδών αναφέρει ότι αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση συστημάτων και διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων των εργαστηρίων του Ε.Ο.Φ. : ΚΑΕ 0899 (90520000-8). 1. Περιγραφή. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στεγάζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων κατηγορίες υδατάνθρακες πρωτεΐνες νουκλεϊνικά οξέα λιπίδια Οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊνικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η Οργανική Χημεία μελετά τις ενώσεις του άνθρακα. Ο Wohler το828 πρώτος παρασκεύασε οργανική ένωση από ανόργανο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σύνταξη πλήρους κατάλογου πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία πολυµερών είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης που σηµειώνεται διαρκώς στον κλάδο των

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 3. Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ > -Ί., ' 4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ' V Iipl 87 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καρβοξυλικά οξέα. 4. Ταξινόμηση των οξέων. 4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα - Αιθανικό οξύ. ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αυτά που είναι γραµµένα µε κόκκινη γραµµατοσειρά είναι εκτός ύλης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αυτά που είναι γραµµένα µε κόκκινη γραµµατοσειρά είναι εκτός ύλης. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αυτά που είναι γραµµένα µε κόκκινη γραµµατοσειρά είναι εκτός ύλης. ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΜΕΡΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ιαφορές αλκινίων και συζυγών αλκαδιενίων Τα αλκίνια περιέχουν µέσα στην ανθρακική τους αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2008 περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 01 Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα προϊόντα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Λίπη και Έλαια

Κεφάλαιο 5 Λίπη και Έλαια Κεφάλαιο 5 Λίπη και Έλαια Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλες οι σημαντικές πηγές λιπών λαδιών για τα οποία υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον στην παραγωγή πρώτων υλών στη βιομηχανία. Η κυριότερη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III-1 ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β Λυκείου

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β Λυκείου ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β Λυκείου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γενικό Λύκειο Θετικές Επιστήμες Κάκια αγιόγλου Μαρίνος Ιωάννου Σπύρος Πάγκαλος, Χημεία Β Λυκείου Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Διδάσκοντες Φατούρος Ιωάννης, Eπίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γλυκαντικά Ε 420 Ε 421 Ε 953 Ε 965 Ε 966 Ε 967 Ε 950 Ε 951 Ε 952 Ε 954 Ε 955 Ε 957 Ε 959 E 962 Ε 968* Σορβιτόλη (i) σορβιτόλη

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 6/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ I. Γενικότητες Αναλόγως των τροφικών τους απαιτήσεων τα µικρόβια διαιρούνται σε κατηγορίες: - αυτότροφα που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ 1 Περιεχόμενα: 1. Πρόσθετα και άλλοι κίνδυνοι από δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8-ψήφιου στατιστ. κωδικού (ΠΟΣΑ ΣΕ.000 $)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8-ψήφιου στατιστ. κωδικού (ΠΟΣΑ ΣΕ.000 $) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2005- ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8-ψήφιου στατιστ. κωδικού (ΠΟΣΑ ΣΕ.000 $) Α/Α 8-ψήφιος ΣΤΑΤ. ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2005 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Αθήνας, ΣΑΕΤ 2 H ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 1.1 Εισαγωγή. 1.2 Γενικά

ΤΕΙ Αθήνας, ΣΑΕΤ 2 H ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 1.1 Εισαγωγή. 1.2 Γενικά 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή Τα μόρια μπορεί κάποιος να τα αντιληφθεί σαν κατασκευές από άτομα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων οξέων και βάσεων και η μελέτη και μέτρηση του ph διαλυμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων. Θεωρητικό Μέρος Η πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίµανση του Σταφυλιού

Ωρίµανση του Σταφυλιού 1 Ωρίµανση του Σταφυλιού H ωρίµανση του σταφυλιού περνά από διάφορα στάδια-περιόδους: 1. Στο πρώτο στάδιο, η ρόγα είναι πράσινη από την παρουσία της χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 1 1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Κάθε χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ L 285/228 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σημειώσεις 1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο: α) τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

cubyko Η στεγανή σειρά διακοπτών IP55

cubyko Η στεγανή σειρά διακοπτών IP55 cubyko Η στεγανή σειρά διακοπτών IP55 cubyko ακόμα και η φύση το περίμενε Το 2006 σηματοδοτεί την είσοδο της Hager στην αγορά του διακοπτικού υλικού. Για περισσότερα από 8 χρόνια η γκάμα δεν σταματά να

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα. Τα οργανικά οξέα επηρεάζουν τη γεύση, το χρώμα, τη σταθερότητα και την ποιότητα των προϊόντων.

Οξέα. Τα οργανικά οξέα επηρεάζουν τη γεύση, το χρώμα, τη σταθερότητα και την ποιότητα των προϊόντων. Οξέα Στα διάφορα τρόφιμα βρίσκονται δεκάδες οργανικά οξέα, ελεύθερα ή με τη μορφή αλάτων και εστέρων. Από τα ανόργανα οξέα το φωσφορικό οξύ απαντάται συχνά υπό μορφή εστέρων και αλάτων. Τα οργανικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ. ΤΕΙ Αθήνας. Στ. Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας / ΣΑΕΤ / Στ. Μπογιατζής

Α Ε Τ. ΤΕΙ Αθήνας. Στ. Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας / ΣΑΕΤ / Στ. Μπογιατζής Στ. Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής Ομοιοπολικές χημικές ενώσεις Ενώσεις του άνθρακα Χαρακτηριστικές ομάδες Τετραεδρική μοριακή δομή Επίπεδη τριγωνική μοριακή δομή Ευθύγραμμη μοριακή δομή Τα οργανικά μόρια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0045 EL 25.08.1999 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ95/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III Ουσίες UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Ουσίες UVCB Άγνωστης (U) ή Ασταθούς σύνθεσης (V) Προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων (C) ή Βιολογικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙ ΩΣΣ ΑΝΑΓΩΓΣ ΧΡΣΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΤΡΣ Για να υπολογίσουµε τους συντελεστές των αντιδράσεων οξείδωσης λαµβάνουµε υπόψη τα εξής 1.Όταν το οξειδωτικό είναι το υπερµαγγανικό κάλιο KMn

Διαβάστε περισσότερα

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγχολυτικά -Υπνωτικά Χριστίνα άλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: cdalla@med.uoa.gr http://www.med.uoa.gr/pharmacology Συμπτωματολογία DSMΙV Κατάθλιψη Αγχώδης διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα