Πτυχιακή Εργασία. Τίτλος: Ηλεκτρονικό Κατάστηµα. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία. Τίτλος: Ηλεκτρονικό Κατάστηµα. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Ηλεκτρονικό Κατάστηµα Σπουδαστές : Κωστογιάννη Άννα (3328) Μερτζέλος Ανδρέας (3395) Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδάκης Νικόλαος

2 Ευχαριστίες Σε αυτό το σηµείο θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον επιβλέποντα καθηγητή µας κ. Παπαδάκη Νικόλαο για την καθοδήγηση και τις συµβουλές που µας προσέφερε καθ όλη τη διάρκεια αυτής της Πτυχιακής Εργασίας. Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις οικογένειες µας για την συνεχή συµπαράσταση και ηθική υποστήριξη που µας παρείχαν καθ όλη την περίοδο των σπουδών µας και που είναι πάντα στο πλευρό µας και στηρίζουν τις επιλογές µας. 2

3 Περίληψη Αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας µας είναι η κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήµατος για ηλεκτρονικό εµπόριο µίας εταιρίας. Η ολοένα αυξανόµενη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη οργανωµένων ιστοσελίδων, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, για την διενέργεια των ηλεκτρονικών αγοροπωλησιών. Το ηλεκτρονικό εµπόριο αρχίζει να γίνεται σηµαντικός παράγοντας για την βιωσιµότητα των επιχειρήσεων έτσι η εργασία µας επεξηγεί πως µπορεί ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα να βοηθήσει στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Επιπλέον παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό εµπόριο το οποίο είναι µια εναλλακτική πρόταση, σε σχέση µε το παραδοσιακό εµπόριο. Για την ανάπτυξη του εν λόγω πληροφοριακού συστήµατος, χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, Microsoft Access Τα στοιχεία Access που χρησιµοποιήθηκαν είναι: Πίνακες, Φόρµες, Αναφορές /Εκθέσεις, Ερωτήµατα (ενηµέρωσης, επιλογής, προσάρτησης / διαγραφής) και Μακροεντολές. Summary The primary object of this assignment is the creation of a database for the e- commerce for a company. The growing development of electronic commerce has resulted in the development of organized websites, online stores, for conducting electronic trade. E-commerce is becoming an important factor for the sustainability of businesses so our work illustrates how an online store can help in Business Administration. Also it is presented e-commerce which is an alternative proposal, compared with the traditional trade. For the development of this database system, was used Microsoft Access The aspects of MS Access used are: Tables, Forms, Reports / Reports, Queries (information, selection, append / delete), and Macros. 3

4 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 1.1. ιαδίκτυο(internet) Ορισµός Το ιαδίκτυο στη ζωή µας Το ιαδίκτυο στην Ελλάδα 8 2. Ηλεκτρονικό εµπόριο 2.1. Ορισµός Ιστορική Αναδροµή Κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου Επιχείρηση µε Επιχείρηση (Business-to-Business ή B2B Επιχείρηση µε Κράτος (Business-to-Government ή B2G) Καταναλωτή µε Κράτος (Costumer-to-Government ή C2G) Κράτος µε Κράτος (Costumer-to-Government ή G2G) Επιχείρηση µε Καταναλωτή (Business-to-Costumer ή B2C) Καταναλωτή µε Καταναλωτή (Costumer-to-Costumer ή C2C) Εσωτερικό ή Ενδοεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές..14 4

5 2.5. Νοµοθεσία ηλεκτρονικού εµπορίου Ηλεκτρονικό κατάστηµα 3.1. Ορισµός Ασφάλεια Συναλλαγών Τοµείς ηλεκτρονικών καταστηµάτων Προβλήµατα πελατών και καταστηµάτων Ανάλυση απαιτήσεων ηλεκτρονικού καταστήµατος Προδιαγραφές συστήµατος Εργαλεία Ανάπτυξης 4.1. Microsoft Access Κατασκευή πληροφοριακού συστήµατος eshop Σχεδίαση πινάκων ηµιουργία πινάκων Επιλογή πρωτευόντων και εξωτερικών κλειδιών Τύποι δεδοµένων στην προβολή φύλλου δεδοµένων Ιδιότητες πεδίων Ορισµός σχέσεων Μοντέλο οντοτήτων σχέσεων Περιγραφή οντοτήτων και συσχετίσεων µε λόγια Περιγραφή οντοτήτων και συσχετίσεων µε διάγραµµα Σχεσιακό µοντέλο ηµιουργία ερωτηµάτων Σχεδίαση ερωτηµάτων Εισαγωγή κριτηρίων σε ένα ερώτηµα ηµιουργία φορµών Σχεδίαση και υλοποίηση φόρµας 32 5

6 ηµιουργία εκθέσεων Σχεδίαση και υλοποίηση έκθεσης Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Επεκτάσεις Βιβλιογραφία

7 1. Εισαγωγή 1.1. ιαδίκτυο(internet) Ορισµός ιαδίκτυο ή Internet είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο, το οποίο αποτελείται από χιλιάδες µικρότερα δίκτυα υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας, το TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος internet προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων inter-network. Στην πιο εξειδικευµένη και περισσότερο χρησιµοποιούµενη µορφή του, µε τους όρους ιαδίκτυο περιγράφεται το παγκόσµιο πλέγµα διασυνδεδεµένων υπολογιστών και των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες. Οι χρήστες του διαδικτύου µπορούν εύκολα και γρήγορα να περιηγηθούν σε µια τεράστια βάση πληροφοριών, να αποστείλουν και να λάβουν αρχεία, να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και γενικά να χρησιµοποιήσουν ένα πλήθος πολυάριθµων υπηρεσιών που έχουν στη διάθεση τους Το ιαδίκτυο στη ζωή µας Το ιαδίκτυο εισβάλει µε γρήγορους ρυθµούς στη ζωή µας και αλλάζει καθηµερινά της συνήθειες µας, τον τρόπο διασκέδασης, τον τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο εργασίας. Έχει γίνει πλέον απαραίτητο στοιχείο της καθηµερινότητας µας µη ξεχωρίζοντας ηλικία και φύλο. 7

8 Το ιαδίκτυο στην Ελλάδα Η εικόνα του ιαδικτύου στην Ελλάδα εµφανίζεται βελτιωµένη σε σχέση µε το παρελθόν, εξακολουθεί όµως να παραµένει σε µέτρια επίπεδα. Εµφανώς υπολειπόµενη, σε σχέση µε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι η χρήση του ιαδίκτυο στη χώρα µας. Η Ελλάδα είναι ουραγός στην ανάπτυξη του ιαδίκτυο και κυρίως των ευρυζωνικών υπηρεσιών, που αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά εργαλεία και αγαθά στην καθηµερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. 8

9 2. Ηλεκτρονικό εµπόριο 2.1. Ορισµός Ως ηλεκτρονικό εµπόριο ή αλλιώς e-commerce ορίζεται το εµπόριο που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα, βασίζεται δηλαδή στην ηλεκτρονική µετάδοση δεδοµένων και χωρίς να καθίσταται αναγκαία την φυσική παρουσία των συµβαλλοµένων µερών, πωλητή αγοραστή. Περιλαµβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης,παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωµής για προϊόντα και υπηρεσίες 2.2. Ιστορική Αναδροµή εκαετία του 1970 Εµφανίζονται τα συστήµατα ηλεκτρονικής µεταφοράς χρηµατικών πόρων (EFT) µεταξύ τραπεζών που χρησιµοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα. Τα συστήµατα EFT αλλάζουν τη µορφή των αγορών. εκαετία του 1980 Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της ανταλλαγής µηνυµάτων (συστήµατα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) αποκτούν σηµαντική διάδοση. Πολλές δραστηριότητες που παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν µε βασικό µέσο το χαρτί µπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και µε µικρότερο κόστος. Οι συναλλαγές, που παλαιότερα απαιτούσαν έντυπα, όπως παραγγελίες αγοράς, συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωµής, µπορούν να γίνουν κατά ένα µέρος ή στο σύνολό τους ηλεκτρονικά, µε δοµηµένο τρόπο, χάρη στα συστήµατα EDI ή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 9

10 Τέλη της δεκαετίας του αρχές της δεκαετίας του 1990 Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν µια νέα µορφή κοινωνικής επικοινωνίας, µε δυνατότητες, όπως: ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), ηλεκτρονική διάσκεψη (conferencing) και ηλεκτρονική συνοµιλία (IRC), οµάδες συζήτησης (newsgroups, forums), µεταφορά αρχείων (FTP), κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται φτηνότερη λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Μέσα της δεκαετίας του 1990 Η εµφάνιση του Παγκόσµιου Ιστού (www) στο Internet και η επικράτηση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που χρησιµοποιούν λειτουργικά συστήµατα τύπου Windows προσφέρουν µεγάλη ευκολία χρήσης λύνοντας το πρόβληµα της δηµοσίευσης και της εύρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο γίνεται ένας πολύ φτηνότερος τρόπος για την πραγµατοποίηση µεγάλου όγκου συναλλαγών, ενώ συγχρόνως διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία πολλών διαφορετικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων επιτρέποντας σε µικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν µεγαλύτερες, µε πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Τέλη της δεκαετίας του 1990 Η καθιέρωση µεθόδων κρυπτογράφησης του περιεχοµένου και εξακρίβωσης της ταυτότητας του αποστολέα ηλεκτρονικών µηνυµάτων, καθώς και η σχετική προσαρµογή της νοµοθεσίας στους τοµείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των επικοινωνιών καθιστούν δυνατή την πραγµατοποίηση ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών. 10

11 2.3. Κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου Ως προς την επικοινωνία και τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων, το ηλεκτρονικό εµπόριο κατηγοριοποιείται σε 7 κυρίως κατηγορίες (Σταµατιάδης 2005) Επιχείρηση µε Επιχείρηση (Business-to-Business ή B2B) Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη µεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προµηθειών, την ταχύτερη αποστολή των προµηθειών και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεµάτων. Επιπλέον καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης µε προµηθευτές και διανοµείς καθώς και η πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών βελτιώνουν ακόµη περισσότερο την αποτελεσµατικότητα: οι ηλεκτρονικές πληρωµές περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλµα, αυξάνουν την ταχύτητα και µειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει τη δυνατότητα αυξηµένης πληροφόρησης σχετικά µε τα προσφερόµενα προϊόντα είτε από τους προµηθευτές είτε από ενδιάµεσους οργανισµούς που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου Επιχείρηση µε Κράτος (Business-to-Government ή B2G) Οι εφαρµογές B2G περιλαµβάνουν συνήθως συναλλαγές µεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων µε τις αρµόδιες αρχές µε σκοπό την διεκπεραίωση των εταιρικών φορολογικών υποχρεώσεων όπως, την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., τις προµήθειες, τον τελωνειακό έλεγχο για τις εισαγωγές και εξαγωγές κ.λπ. 11

12 Καταναλωτή µε Κράτος (Costumer-to- Government ή C2G) Οι εφαρµογές C2G περιλαµβάνουν συνήθως συναλλαγές µεταξύ των πολιτών µε τους δηµόσιους φορείς χρησιµοποιώντας εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου µε σκοπό την καταβολή φόρων, έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων κ.λπ. Αν και δε µπορούµε να ορίσουµε απόλυτα τις συναλλαγές µεταξύ καταναλωτών ή πολιτών µε κυβερνητικούς φορείς ως ηλεκτρονικό εµπόριο, µπορούµε να δούµε αρκετές C2G εφαρµογές στο πλαίσιο συναλλαγών που διεκπεραιώνονται αποτελεσµατικότερα και αποδοτικότερα µε τη χρήση συστηµάτων και τεχνολογίας ηλεκτρονικού εµπορίου. Ο δηµοφιλέστερος δικτυακός τόπος για τις δύο παραπάνω κατηγορίες είναι οι ηλεκτρονικές σελίδες της εφορίας ( Κράτος µε Κράτος (Costumer-to-Government ή G2G) Οι εφαρµογές G2G περιλαµβάνουν την εφαρµογή της πληροφορικής µέσα στους δηµόσιους οργανισµούς αλλά και µεταξύ τους. Έχει το δύσκολο στόχο της επανασχεδίασης των κυβερνητικών υπηρεσιών και του τρόπου µε τον οποίο δουλεύουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Μερικές γενικές υπηρεσίες G2G είναι: διασυνοριακές υπηρεσίες, συστήµατα διαχείρισης διαδικασίας, υπηρεσίες εθνικής άµυνας, δικτυακές πύλες εξυπηρέτησης για τις δηµόσιες αρχές σε και διοικητικό επίπεδο, η ασφάλεια, η υγεία, ηλεκτρονικό αρχείο δικαστικών αποφάσεων, ηλεκτρονικές δηλώσεις, ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων, πληροφορίες real-time και στατιστικές υπηρεσίες Επιχείρηση µε Καταναλωτή (Business-to- Costumer ή B2C) Οι εφαρµογές B2C απευθύνονται στο µέσο καταναλωτή. Πρόκειται για την πιο διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου. Το ιαδίκτυο είναι κατάλληλο γι αυτό το είδος ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς είναι ευρέως διαθέσιµο και µπορεί να προωθήσει αποτελεσµατικά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους τους τύπους πιθανών πελατών. Παραδείγµατα εφαρµογών B2C αποτελούν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, οι ηλεκτρονικές αγορές, οι ηλεκτρονικές τράπεζες κ.ά. 12

13 Καταναλωτή µε Καταναλωτή (Costumer-to- Costumer ή C2C) Στην κατηγορία C2C οι καταναλωτές µέσω τρίτων φορέων που παρέχουν τους δικτυακούς τόπους συναλλάσσονται µε άλλους καταναλωτές. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να πουλήσει απευθείας οποιοδήποτε αντικείµενο µέσω καταχωρηµένων αγγελιών σε δικτυακούς τόπους δηµοπρασιών. Το Internet δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να διαφηµίσουν και να πουλούν προσωπικές υπηρεσίες που προέρχονται από τη γνώση και την εµπειρία τους, καθώς, επίσης, και να το χρησιµοποιούν ως µέσο για πλειστηριασµούς των αντικειµένων τους Εσωτερικό ή Ενδοεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο Στόχος αυτής της κατηγορίας ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η αποτελεσµατική λειτουργία των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, ώστε να µπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της. Οι εφαρµογές του συνήθως εντάσσονται στη λειτουργία ενός τοπικού δικτύου (Intranet) και µπορούν να είναι: επικοινωνία µεταξύ οµάδων εργασίας, ηλεκτρονική δηµοσίευση (άµεση διανοµή πληροφοριών) κτλ. ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΜΌΣΙΟΙ ΦΟΡΕΊΣ ΗΜΌΣΙΟΙ ΦΟΡΕΊΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ Σχήµα 1. 13

14 2.4. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές Για τις επιχειρήσεις Πλεονεκτήµατα: Μεγαλύτερο πελατολόγιο. Η επιχείρηση πλέον απευθύνεται σε πελάτες σε παγκόσµια κλίµακα. Ελαχιστοποίηση Κόστους. Το κόστος αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανοµής πληροφοριών µειώνεται. Βελτιωµένη αλυσίδα προµηθειών µε µείωση των καθυστερήσεων, των αποθεµάτων και του κόστους. Συνεχής και αδιάκοπη λειτουργία της επιχείρησης χωρίς επιπλέον κόστη για λειτουργικά έξοδα. Εξειδίκευση και προσαρµογή γρήγορα και εύκολα στις επιθυµίες των πελατών. Γρήγορη εισαγωγή στην αγορά, λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες. Μικρό κόστος επικοινωνίας µε τους πελάτες. Εφοδιασµός και διαχείριση αποθεµάτων άµεσα µε αυτόµατο ηλεκτρονικό τρόπο, πιο αποτελεσµατικά. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Συνεχής ενηµέρωση του πελάτη για προϊόντα ή για την ίδια την εταιρία. Καλύτερες προοπτικές για τις µικρές επιχειρήσεις στον ανταγωνισµό µε τις µεγαλύτερες. Τεράστια µείωση κόστους διανοµής στα ψηφιακά προϊόντα Μειονεκτήµατα: ηµιουργούνται προβλήµατα βιωσιµότητας ορισµένων παραδοσιακών εµπορικών επιχειρήσεων. Μεγάλη µείωση παραδοσιακής µορφής πώλησης σε καταστήµατα, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν απολύσεις εργαζοµένων. 14

15 Η παραδοσιακή απασχόληση ρυθµίζεται από την εργατική νοµοθεσία και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Όµως η εργασία µε τη µορφή του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν προστατεύεται µε τον ίδιο τρόπο και ως εκ τούτου η µείωση του κόστους εργασίας θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται αυξηµένα και νέα προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες απ την πλευρά των εργαζοµένων, πράγµα το οποίο µπορεί να κάνει δύσκολη την προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες εργασίας Για τους καταναλωτές Πλεονεκτήµατα: Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Αγορά οποιαδήποτε ώρα από οποιοδήποτε τόπο. Σηµαντικά χαµηλότερες τιµές και εύκολη σύγκριση τιµών. Τεράστια γκάµα επιλογών σε προϊόντα οποιουδήποτε είδους και καταστήµατα από ολόκληρο τον κόσµο. Η συναλλαγή είναι γρήγορη και άµεση. Εύκολη και γρήγορη εύρεση πληροφοριών. Παραγγελία από το σπίτι χωρίς απώλειες σε χρόνο και χρήµα ή ταλαιπωρία για τη µετάβαση στην έδρα του καταστήµατος. Μειονεκτήµατα: Έλλειψη κοινώς αποδεκτών προτύπων ποιότητας, πρωτοκόλλων επικοινωνίας καθώς και έλλειψη ασφάλειας και αξιοπιστίας. Προβλήµατα χρήσης του διαδικτύου απ το κοινωνικό σύνολο. Πολλές κοινωνικές οµάδες ακόµα και σήµερα δε χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και συνεπώς είναι αποκοµµένες και από το ΗΕ. Προβλήµατα ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδοµένων, είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στο ΗΕ τα οποία δεν µπορούν να εκλείψουν απολύτως. Έλλειψη εµπιστοσύνης αφού έµπορος και πελάτης είναι απρόσωποι. εν υπάρχει φυσική επαφή του πελάτη µε το προϊόν πριν γίνει η αγορά. 15

16 Πρόσθετο κόστος υποδοµών. Ταυτόχρονα έχουµε µεγάλη κατανάλωση χρηµάτων και πόρων για τη εξασφάλιση ασφαλούς ΗΕ Νοµοθεσία ηλεκτρονικού εµπορίου Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µια µορφή εµπορίου και, συνεπώς, βρίσκουν εφαρµογή σε αυτό όλες οι κοινοτικές οδηγίες (το κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις, για την προστασία του Καταναλωτή, που αφορούν το εµπόριο γενικότερα. Ο Ν. 2251/94, για την "Προστασία Καταναλωτών", στο άρθρο 4, ρυθµίζει τις συµβάσεις από απόσταση. Εδώ εµπίπτει και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Ο Ν. 2472/97 αναφέρεται στην προστασία ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ο Ν. 2174/99 στην προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Την Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων τη βρίσκουµε στη διεύθυνση Το πρόσφατο Προεδρικό ιάταγµα 150/2001, Φ.Ε.Κ. Α' 125, για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, κάνει εµφανή την προσπάθεια της πολιτείας να προσφέρει µια σωστή βάση νοµοθετικών πλαισίων. Το Προεδρικό ιάταγµα 131/2003, για το ηλεκτρονικό εµπόριο δίνει έµφαση στην εξώδικη επίλυση διαφορών, στη συνεργασία των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση των προβληµάτων των Καταναλωτών, στη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας, µε υποχρεωτική ισχύ, για τους αποδέκτες τους, στην ευθύνη των ενδιάµεσων, στη σύναψη των ηλεκτρονικών συµβάσεων, στις πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται στις εµπορικές επικοινωνίες (διαφηµιστικά, χορηγίες, προσφορές κ.λπ.), στον τόπο εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών. Οι Καταναλωτές, όταν αγοράζουµε από χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν προβούµε σε οποιαδήποτε αγορά, πρέπει να αναζητήσουµε τις πληροφορίες, που διαθέτει ο έµπορος στο ηλεκτρονικό του κατάστηµα και αφορούν το νοµοθετικό κανονιστικό πλαίσιο, που θα διέπει τις αγορές µας. Η Σύµβαση των Βρυξελλών προβλέπει ότι, σε περίπτωση διαφοράς, που θα προκύψει µε αλλοδαπό έµπορο ή εταιρία, ο Καταναλωτής, για τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του. Το δε ίκαιο, που θα εφαρµοστεί από το δικαστήριο, καθορίζεται από τη Σύµβαση της Ρώµης και, στις 16

17 περισσότερες περιπτώσεις, είναι το ίκαιο της χώρας του Καταναλωτή, καθώς, επίσης και οι Οδηγίες, για την προστασία του Καταναλωτή. Σύµφωνα µε την οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο, εφαρµοστέο δίκαιο, όσον αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο internet (εξαιρούνται οι συµβάσεις µε Καταναλωτές), είναι η νοµοθεσία του τόπου, όπου είναι εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Με το παραπάνω νοµικό πλαίσιο, θα µπορούν οι επιχειρήσεις και οι Καταναλωτές να αξιοποιούν, µε καλύτερο τρόπο, τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου. 17

18 3. Ηλεκτρονικό κατάστηµα 3.1. Ορισµός Η ολοένα αυξανόµενη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη οργανωµένων ιστοσελίδων, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, για την διενέργεια των ηλεκτρονικών αγοροπωλησιών. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι δικτυακοί τόποι µέσω των οποίων πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µία επιχείρηση ή ένας οργανισµός µπορεί να προβάλλει και να προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Ένας οργανισµός µέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να πετύχει από την απλή παρουσία µέχρι και την προσφορά δυνατότητας ηλεκτρονικής παραγγελίας και πληρωµής προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα εντάσσονται στην κατηγορία από επιχείρηση προς τους καταναλωτές (business-to-consumer - B2C) και αποτελούν σηµεία πώλησης προϊόντων µέσω του ιαδικτύου Ασφάλεια Συναλλαγών Τα προβλήµατα που αρχικά ανέκυψαν από την παρεµβολή κακόβουλων χρηστών και τις υποκλοπές στοιχείων πιστωτικών καρτών έχουν, στο µεγαλύτερο βαθµό, επιλυθεί και έτσι η συναλλαγή µέσω ιαδικτύου έχει γίνει κατά πολύ ασφαλέστερη σε σχέση µε το παρελθόν. Σήµερα οι δύο τύποι αξιόπιστων τεχνολογιών ασφάλειας που είναι διαθέσιµα για ηλεκτρονικές αγορές είναι το SSL (Secure Socket Layer) και το SET (Secure Electronic Transaction). Όταν πραγµατοποιούνται συναλλαγές µε ηλεκτρονικά καταστήµατα µπορεί να χρησιµοποιηθεί το SSL για να προστατευτεί η µυστικότητα των συναλλαγών. Παρέχεται µυστικότητα κρυπτογράφησης του «καναλιού» της συναλλαγής µεταξύ πελάτη και εµπόρου. Όταν η συναλλαγή είναι πράγµατι εµπιστευτική θα πρέπει να εµφανιστεί το ανάλογο λογότυπο προστασίας πχ κλειδαριά στο πλαίσιο του φυλλοµετρητή και η διεύθυνση (URL) να έχει αλλάξει από σε Το HTTPS είναι µια ασφαλής µορφή του γνωστού πρωτοκόλλου µεταφοράς υπερκειµένου HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), ώστε να είναι 18

19 εξασφαλισµένη η ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στον φυλλοµετρητή και τον Web server. Η τεχνολογία SET αναπτύχθηκε για την εξακρίβωση και γνησιότητας ταυτότητας µεταξύ εµπόρων και καταναλωτών πριν από µία ηλεκτρονική συναλλαγή. Συγκεκριµένα παρέχει εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των κρίσιµων µεταδιδόµενων πληροφοριών αλλά και πιστοποίηση ότι ο έµπορος µπορεί να δέχεται συναλλαγές µε πιστωτική κάρτα µέσω συνεργασίας από κάποιο οικονοµικό οργανισµό αλλά και πιστοποίηση ότι ο κάτοχος της κάρτας είναι πραγµατικά ο νόµιµος και γνήσιος χρήστης του λογαριασµού. Το SET δηµιουργήθηκε από τη Visa και τη MasterCard Τοµείς ηλεκτρονικών καταστηµάτων Οι τοµείς που καλύπτουν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι σχεδόν όλοι οι τοµείς του λιανικού εµπορίου. Μπορεί να συναντήσει κανείς ιαδικτυακά σουπερµάρκετ, καταστήµατα τροφίµων, καταστήµατα κοσµηµάτων, βιβλιοπωλεία, καταστήµατα πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών συσκευών, ρουχισµού κτλ. Συναντώνται, επίσης, καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών, όπως έκδοσης πάσης φύσεως εισιτηρίων, τραπεζικών συναλλαγών ("e-banking"), κράτησης ξενοδοχείων και εστιατορίων κτλ. αλλά και καταστήµατα που διεξάγουν ηλεκτρονικό τζόγο Προβλήµατα πελατών και καταστηµάτων Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ίκτυο Κέντρων Καταναλωτή οι περισσότερες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες που δραστηριοποιούνται µέσω ή και µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν παρουσιάζουν τα επιθυµητά ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας. Ένας παράγοντας είναι ο φόβος των πελατών µήπως το προϊόν που τελικά θα παραλάβουν δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες τους διότι δεν υπάρχει άµεση επαφή µε το παραγόµενο προϊόν αλλά και τι εγγυήσεις θα του παρέχει πραγµατικά ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα για το προϊόν σε σχέση µε ένα παραδοσιακό κατάστηµα της γειτονιάς τους στο οποίο υπάρχει άµεση επικοινωνία και επαφής µε το αγαθό. Τις περισσότερες φόρες οι χρήστες του ιαδικτύου που επισκέπτονται ηλεκτρονικά καταστήµατα τις χρησιµοποιούν µόνο για ενηµέρωση (νέα προϊόντα, τιµές, σύγκριση κτλ) και αν υπάρχουν κάποια προϊόντα που 19

20 θέλουν τελικά να αγοράσουν να τα παίρνουν από τα παραδοσιακά καταστήµατα. Ένας παράγοντας είναι ο φόβος των χρηστών για την χρήση των πιστωτικών καρτών αλλά και η δυσαρέσκεια για τη µη κοινοποίηση ενός προσωπικού προφίλ, όπως για παράδειγµα οι καταναλωτικές συνήθειες Η κακή σχεδίαση, η µη συχνή ενηµέρωση αλλά και η δύσκολη πλοήγηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος έχει ως αποτέλεσµα να αποθαρρύνονται οι πιθανοί υποψήφιοι πελάτες. Από έρευνα του ικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή για το ηλεκτρονικό εµπόριο, για το έτος 2005 µια στις τρεις παραγγελίες που έγιναν αφορούσαν σε προϊόντα που δεν παραδόθηκαν ποτέ στους καταναλωτές. Συγκεκριµένα στην Ελλάδα το 49% των καταγγελιών που δέχθηκε το Κέντρο αφορούσαν στη µη παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων ενώ ένα 22% αφορούσε στην παράδοση ελαττωµατικών ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν συµφωνήσει πελάτης-έµπορος. Συνήθως οι πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να παρέχει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα στους καταναλωτές του ώστε να θεωρείται αξιόπιστο θα πρέπει να περιλαµβάνουν: Ταυτότητα του εµπόρου Τρόποι επικοινωνίας µε το e-κατάστηµα τόσο µε ηλεκτρονικό όσο και µε συµβατικό τρόπο Τελική τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και εξόδων αποστολής Εγγύηση του προϊόντος και υποστήριξη µετά την πώληση (After Sales Service) Χρόνος παράδοσης του προϊόντος Τρόπους πληρωµής και παράδοσης Τρόπους ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώµης Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών ευαίσθητων δεδοµένων 3.5. Ανάλυση απαιτήσεων ηλεκτρονικού καταστήµατος Με τον όρο «ανάλυση απαιτήσεων» στον κόσµο της πληροφορικής αναφερόµαστε στην πρακτική διεξοδικού καταρτισµού, επεξεργασίας και εξέτασης στόχων, πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση κάθε έργου 20

21 πληροφορικής (π.χ. η δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος, η εγκατάσταση συστήµατος ERP κ.ά.). Αξίζει την ιδιαίτερη προσοχής µας, καθώς συνεισφέρει σηµαντικά στην επιτυχηµένη ολοκλήρωση έργων. Έτσι σύµφωνα µε τα παραπάνω η ανάλυση απαιτήσεων θα πρέπει να προηγείται της δηµιουργίας δικτυακού τόπου, ειδικά όταν αυτός προορίζεται για την άσκηση ηλεκτρονικού εµπορίου. Ο ορθολογικός σχεδιασµός, η µακρόπνοη στρατηγική και η ορθή εκτίµηση των προοπτικών θα συµβάλουν στη δηµιουργία ενός site που θα έχει όλα τα εχέγγυα για να θεωρείται επιτυχηµένο. Ας δούµε αναλυτικά πώς µπορεί να διαρθρωθεί η ανάλυση των απαιτήσεων για ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα: το καλύτερο γι' αυτόν το σκοπό είναι να συνταχθεί µία λίστα µε ερωτήµατα, στα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Στην αρχή θα πρέπει να τεθούν προς απάντηση ορισµένα επιχειρηµατικά ζητήµατα. Μεταξύ άλλων, ποιο ή ποια είναι τα προϊόντα που θέλουµε να εµπορευόµαστε, αν υπάρχει ανταγωνισµός στα συγκεκριµένα προϊόντα και τι επιπέδου, ποιο είναι το στοχευόµενο κοινό (target group) στο οποίο θα απευθυνθούµε, τι ποσό µπορούµε να επενδύσουµε για την ανάπτυξη του καταστήµατος, τι µεθόδους διανοµής και πληρωµών θα ακολουθήσουµε κοκ. Επιπλέον, ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός πελατών που θα µπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα; Τι µέτρα θα λάβουµε για την ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδοµένων; Στη συνέχεια θα πρέπει να τεθούν τεχνικά ζητήµατα, σε συνεννόηση µε κάποιον τεχνικό. Για παράδειγµα: θα επιλεγεί κάποια προκατασκευασµένη πλατφόρµα ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα αναπτυχθεί εκ του µηδενός; Αν επιλεγεί προκατασκευασµένη πλατφόρµα θα προτιµηθεί κλειστού ή ανοιχτού κώδικα και γιατί; Πού θα φιλοξενηθεί (hosting) το ηλεκτρονικό κατάστηµα; Θα ενοικιάσουµε χώρο σε δικό µας διακοµιστή ή σε κάποιον πάροχο; Ποιες ακριβώς λειτουργίες θέλουµε να επιτελεί και τι δυνατότητες θέλουµε να προσφέρει στους χρήστες; Ποια επιθυµούµε να είναι η δοµή του; Σε ποιους φυλλοµετρητές (browsers) θέλετε να είναι καλύτερα προσβάσιµο; Θέλετε να συνεργάζεται µε κάποια βάση δεδοµένων και µε ποια; Θα προτιµήσετε κάποιο εισαγωγικό µε animation (κίνηση εικόνας); Πώς επιθυµείτε να γίνεται η διαχείριση του περιεχοµένου και η συντήρηση του site; Πόσο γρήγορα θα ανοίγουν οι σελίδες που καλούνται µέσω αργών συνδέσεων; 3.6. Προδιαγραφές συστήµατος Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω από την ανάλυση των απαιτήσεων µπορούµε να περάσουµε σε κάποιες από τις προδιαγραφές του συστήµατος µας οι οποίες µπορεί να είναι: Λογαριασµοί χρηστών 21

22 Για να γίνουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει ο κάθε ένας χρήστης να έχει το δικό του λογαριασµό δηλαδή τις δικές του πληροφορίες και το δικό του προφίλ. Έτσι πλέον θα αναγνωρίζεται από το σύστηµα και ο ίδιος θα έχει περισσότερες δυνατότητες από έναν από επισκέπτη Παραγγελία µόνο από αποδεκτούς Για να σταλεί µια παραγγελία θα πρέπει πρώτα να γίνεται ένας έλεγχος των στοιχείων του χρήστη µε σκοπό να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του εάν είναι αληθής η ψευδής. (π.χ. θα µπορούσε να τσεκάρει εάν ο ταχυδροµικός κώδικας αντιστοιχεί στην περιοχή που δηλώνει ή κάποια πιστωτική κάρτα εάν είναι έγκυρη) Αρχείο Παραγγελιών Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας µας θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο αρχείο των παραγγελιών µε σκοπό να βλέπει την προτεραιότητά τους και επίσης τα αντικείµενα της κάθε µιας µε σκοπό να τα αποστείλει στον χρήστη Λεπτοµέρειες Προϊόντων Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας µας θα πρέπει να παρέχει λεπτοµέρειες για όλα τα προϊόντα του site ώστε ο κάθε χρήστης να µπορεί να διαβάζει πληροφορίες. Για παράδειγµα όταν κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο, ο διαχειριστής θα πρέπει να αναφέρει την περίληψη του µε σκοπό ο χρήστης να την διαβάσει και εάν του αρέσει να το αγοράσει ηλεκτρονικά. Επίσης σε περίπτωση αλλαγής τιµής ή προσφοράς Καλάθι Αγορών Ο χρήστης θα µπορεί να βλέπει µέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας του τα προϊόντα που έχει επιλέξει µε την χρήση του καλαθιού αγορών του Επιλογή τρόπου πληρωµής Όπως προαναφέραµε λίγο πιο πάνω οι χρήστες µας θα µπορούν να πληρώνουν είτε µε την µέθοδο της αντικαταβολής, µε την χρήση της πιστωτικής 22

23 κάρτας ή µέσω Paypal. Επίσης θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι όλες οι συναλλαγές θα πρέπει να είναι ασφαλής ειδοποίησης Θα πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα έγκυρο και να το εισάγουµε στην ιστοσελίδα µας έτσι ο χρήστης θα µπορεί να µας στέλνει µέσω µιας φόρµας διάφορα προβλήµατα που προέκυψαν σχετικά µε την παραγγελία του αλλά το βασικότερο είναι ότι θα µπορεί να λαµβάνει ενηµερώσεις και πληροφορίες για τις παραγγελίες και τα προϊόντα (π.χ. κάποια προσφορά) Επιλογή ακύρωσης παραγγελίας Ο χρήστης θα έχει το δικαίωµα εντός κάποιου χρονικού περιθωρίου να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία έχει διαπράξει. Πέρα από αυτό χρονικό διάστηµα δεν θα µπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του και αυτό γίνεται µε σκοπό να είναι κατοχυρωµένη και η εταιρεία Επιλογή διόρθωσης παραγγελίας Ο χρήστης θα έχει το δικαίωµα εντός κάποιου χρονικού περιθωρίου να διορθώσει οποιαδήποτε παραγγελία έχει διαπράξει. Πέρα από αυτό χρονικό διάστηµα δεν θα µπορεί να κάνει καµιά αλλαγή στην παραγγελία του και αυτό γίνεται µε σκοπό να είναι κατοχυρωµένη η εταιρεία Φόρµα Επικοινωνίας Κάθε χρήστης θα πρέπει σε περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει µε τον διαχειριστή του καταστήµατος µας να συµπληρώνει µια φόρµα επικοινωνίας µε τα στοιχεία του και µε το πρόβληµα που προκύπτει. Ο διαχειριστής θα πρέπει εντός κάποιων ωρών το πολύ ηµερών να επικοινωνεί µαζί µε οποιοδήποτε τρόπο µε σκοπό να δώσουν λύση στο πρόβληµα αυτό. Αυτή γενικά η µέθοδος επικοινωνίας την συναντάµε σε πάρα πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα στις µέρες µας διότι είναι αξιόπιστη αφού ο διαχειριστής µπορεί να καταγράψει τα προβλήµατα των χρηστών και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια όπως κάποια εσωτερική αναβάθµιση της ιστοσελίδας του. 23

24 4. Εργαλεία Ανάπτυξης 4.1. Microsoft Access Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος για ηλεκτρονικό εµπόριο µια εταιρίας µέσω της Microsoft Access. H Microsoft Access είναι το πιο δηµοφιλές σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Η σχεσιακή βάση δεδοµένων είναι µια οργανωµένη συλλογή πληροφοριών (δεδοµένων), η οποία βασίζετε στο σχεσιακό µοντέλο. Η Access επίσης δίνει τη δυνατότητα σε ένα χρήστη να δηµιουργήσει εύκολα µια ολοκληρωµένη εφαρµογή δίχως να χρειαστεί τις περισσότερες φορές να γράψει ούτε µια γραµµή κώδικα προγράµµατος. Πλεονεκτήµατα της είναι η ευχρηστία η απλότητα και η λειτουργικότητα. Τα στοιχεία Access που χρησιµοποιήθηκαν: Πίνακες Φόρµες Αναφορές / Εκθέσεις Ερωτήµατα Μακροεντολές 4.2. Κατασκευή πληροφοριακού συστήµατος e shop Σχεδίαση πινάκων ηµιουργία πινάκων 24

25 Οι πίνακες αποτελούνται από γραµµές που ονοµάζονται εγγραφές και από στήλες που ονοµάζονται πεδία. Η σχεδίαση ενός πίνακα αρχίζει µε τον καθορισµό των πεδίων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζουµε τον σκοπό της βάσης δεδοµένων που θα δηµιουργήσουµε και που θα χρησιµοποιηθεί Επιλογή πρωτευόντων κλειδιών Το Πρωτεύον κλειδί είναι ένα ειδικό πεδίο το οποίο χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία σχέσεων µεταξύ πινάκων. Η τιµή σε ένα πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού προσδιορίζει µε µοναδικό τρόπο τα υπόλοιπα δεδοµένα σε εκείνο το πεδίο. Η επιλογή ενός πρωτεύοντος κλειδιού είναι µια από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν κατά το σχεδιασµό µιας νέας βάσης δεδοµένων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙ Ι ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Τύποι δεδοµένων στην προβολή φύλλου δεδοµένων Η επιλογή ενός τύπου δεδοµένων στην προβολή φύλλου δεδοµένων είναι µια πολύ απλή υπόθεση. Ουσιαστικά ένας τύπος δεδοµένων υπαγορεύει την κατηγορία των πληροφοριών που µπορούµε να εισαγάγουµε σε ένα πεδίο. Η Access υποστηρίζει τους εξής τύπους δεδοµένων: Κείµενο Υπόµνηµα Αριθµός Ηµεροµηνία/Ώρα Νοµισµατική µονάδα 25

26 Αυτόµατη αρίθµηση Ναι/Όχι Αντικείµενο OLE Υπερσύνδεση Οδηγός αναζήτησης Ιδιότητες πεδίων Κάθε πεδίο ενός πίνακα διαθέτει ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές ορίζουν τα χαρακτηριστικά και τη συµπεριφορά του πεδίου. Η πιο σηµαντική ιδιότητα ενός πεδίου είναι ο τύπος δεδοµένων του. Ο τύπος δεδοµένων ενός πεδίου καθορίζει τι είδους δεδοµένα µπορεί να αποθηκεύσει. Μερικές από τις ιδιότητες πεδίων αναφορικά είναι : Μέγεθος πεδίου Μορφή εκαδικές θέσεις Μάσκα εισαγωγής Λεζάντα Προεπιλεγµένη τιµή Κανόνας επικύρωσης Κείµενο επικύρωσης Απαραίτητο Μηδενικό µήκος Με ευρετήριο Συµπίεση Unicode Κατάσταση λειτουργίας IME Έξυπνες ετικέτες Εµφάνιση επιλογής ηµεροµηνίας 26

27 Ορισµός σχέσεων Η σχεσιακή βάση δεδοµένων είναι µια συλλογή πινάκων µε δεδοµένα τα οποία σχετίζονται µεταξύ τους µέσω άλλων κοινών πεδίων, ώστε η χρήση τους να είναι πιο αποδοτική. Τα πεδία αυτά πρέπει να είναι του ιδίου τύπου δεδοµένων και του ιδίου µεγέθους. Το ένα είναι το πρωτεύον κλειδί στον έναν πίνακα και το άλλο είναι ένα απλό πεδίο στον άλλον πίνακα. Οι σχέσεις οι οποίες προκύπτουν από τη σύνδεση των πινάκων παρουσιάζονται παρακάτω: Ένα προς ένα(1:1), : Σηµαίνει ότι, σε µια εγγραφή του ενός πίνακα, αντιστοιχεί µία µόνο εγγραφή του άλλου πίνακα, και αλλά σε µια εγγραφή του δεύτερου πίνακα, αντιστοιχεί µία µόνο εγγραφή του πρώτου πίνακα. Ένα προς πολλά(1:ν) : Σηµαίνει ότι, σε µια εγγραφή του ενός πίνακα, αντιστοιχούν πολλές εγγραφές του άλλου πίνακα, αλλά σε µια εγγραφή του δεύτερου πίνακα, αντιστοιχεί µία µόνο εγγραφή του πρώτου πίνακα. Πολλά προς πολλά(ν:μ) : Σηµαίνει ότι, σε µια εγγραφή του ενός πίνακα, αντιστοιχούν πολλές εγγραφές του άλλου πίνακα, αλλά και σε µια εγγραφή του δεύτερου πίνακα, αντιστοιχούν πολλές εγγραφές του πρώτου πίνακα. 27

28 Μοντέλο οντοτήτων σχέσεων Το µοντέλο οντοτήτων σχέσεων είναι ένα µοντέλο που χρησιµοποιείται για να καταγράψει τις απαιτήσεις των χρηστών του πληροφοριακού µας συστήµατος µε γραφικό τρόπο. Η βάση δεδοµένων µπορεί να µοντελοποιηθεί εννοιολογικά σαν : Ένα σύνολο 5 οντοτήτων (entities) 1. Κατάστηµα 2. Αποθέµατα 3. Προϊόν 4. Παραγγελία 5. Πελάτης 5 συσχετίσεων(relationship) µεταξύ των οντοτήτων αυτών : 1. έχει 2. περιέχει 3. περικλείεται 4. πραγµατοποιεί 5. προωθεί Περιγραφή οντοτήτων και συσχετίσεων µε λόγια: H συσχέτιση µεταξύ των οντοτήτων κατάστηµα και απόθεµα είναι έχει. Ένα κατάστηµα έχει πολλά αποθέµατα (1,Ν) και ένα απόθεµα είναι σε ένα κατάστηµα (1,1) άρα η συσχέτιση έχει είναι (1:Ν). εύτερη συσχέτιση είναι η περιέχει µεταξύ των οντοτήτων αποθέµατα και προϊόν. Ένα απόθεµα περιέχει ένα προϊόν (1,1) και ένα προϊόν περιέχεται σε πολλά αποθέµατα (1,Ν), άρα η συσχέτιση περιέχεται είναι (1:Ν). Επόµενη συσχέτιση είναι η προωθεί µεταξύ των οντοτήτων κατάστηµα και παραγγελία. Ένα κατάστηµα προωθεί πολλές παραγγελίες (1,Ν) και µία παραγγελία προωθείται σε ένα κατάστηµα (1,1) άρα η συσχέτιση προωθεί είναι (1:Ν). 28

29 Ακολουθεί η συσχέτιση περικλείεται µεταξύ των οντοτήτων προϊόν και παραγγελία. Ένα προϊόν περικλείεται σε πολλές παραγγελίες (1,Ν) και µία παραγγελία περικλείει ένα προϊόν(1,1) άρα η συσχέτιση περικλείεται είναι (1:Ν). Τελευταία συσχέτιση είναι η πραγµατοποιεί µεταξύ των οντοτήτων πελάτης και παραγγελία. Κάθε πελάτης πραγµατοποιεί πολλές παραγγελίες (1,Ν) και µία παραγγελία πραγµατοποιείται από ένα πελάτη άρα η συσχέτιση πραγµατοποιεί είναι (1:Ν) Περιγραφή οντοτήτων και συσχετίσεων µε διάγραµµα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (1,N) ΕΧΕΙ 1 Ν (1, 1 ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (1, Ν ) (1,N) 1 Ν ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΩΘΕΙ 1 Ν (1, 1 ) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (1, 1 ) Ν ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ 1 (1,N) (1,N) ΠΡΟΙΟΝ (1, 1 ) Ν ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ 1 (1,N) ΠΕΛΑΤΗΣ 29

30 Σχεσιακό µοντέλο Το σχεσιακό µοντέλο παριστάνει τη Β ως µία συλλογή από σχέσεις. Οι σχέσεις αντιπροσωπεύονται από δισδιάστατους πίνακες µε διακριτά ονόµατα. Ένας πίνακας αποτελείται από:. γραµµές ή εγγραφές ή πλειάδες στήλες ή χαρακτηριστικά ή πεδία ηµιουργία ερωτηµάτων Όταν εκτελούµε ένα ερώτηµα, ζητάµε από την Access να ανακτήσει µια οµάδα εγγραφών από έναν ή περισσότερους πίνακες. Οι εγγραφές ανακτώνται σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουµε θέσει ως χρήστες. Επιπλέον µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το ερώτηµα ως βάση για µια φόρµα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδοµένων. Τα ερωτήµατα που χρησιµοποιούµε για την ανάκτηση δεδοµένων από έναν πίνακα ή για να κάνουµε υπολογισµούς καλούνται ερωτήµατα επιλογής. Ενώ τα ερωτήµατα που χρησιµοποιούµε για την προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή δεδοµένων καλούνται ερωτήµατα ενεργειών. 30

31 Σχεδίαση ερωτηµάτων Για να σχεδιάσουµε ένα ερώτηµα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είτε τον οδηγό, είτε τη σχεδίαση. Αρχικά δηλώνουµε από ποιο πίνακα (η άλλο ερώτηµα) θα αντλήσουµε τα δεδοµένα, ποια πεδία του πίνακα θα εµφανίζονται αν το ερώτηµα θα είναι αναλυτικό ή συνοπτικό και πως θα το ονοµάσουµε. µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πεδία από περισσότερους από έναν πίνακες, αρκεί να συνδέονται µεταξύ τους µέσω κάποιας σχέσης Εισαγωγή κριτηρίων σε ένα ερώτηµα Το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό ενός ερωτήµατος είναι η ικανότητά του να συλλέγει µόνο εκείνες τις εγγραφές που πληρούν µια συγκεκριµένη συνθήκη. Η βαθιά κατανόηση του τρόπου ορισµού κριτηρίων είναι βασική για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού ερωτήµατος. Όσο µεγαλύτερη ευχέρεια αποκτάτε στη χρήση των κριτηρίων τόσο πιο σύνθετα και εποικοδοµητικά θα είναι τα ερωτήµατά σας. Το είδος των κριτηρίων που χρησιµοποιείτε σε ένα ερώτηµα εξαρτάται από τον τύπο δεδοµένων των πεδίων στα οποία θέλετε να εφαρµόσετε τα κριτήρια. Αυτά είναι : Χρήση κριτηρίων για τύπους δεδοµένων αριθµών : Τα κριτήρια ερωτηµάτων για τύπους δεδοµένων αριθµών είναι σχεδιασµένα να αντιστοιχούν ακριβώς στις τιµές που επιστρέφει το ερώτηµα το οποίο τα χρησιµοποιεί. Π.χ. τελεστές ( >, =, <, and, or ), λέξεις κλειδιά (between, if.) Χρήση κριτηρίων για κείµενο : Tα κριτήρια ερωτηµάτων για τύπους δεδοµένων κειµένου είναι σχεδιασµένα να ανακτούν πιο γενικά αποτελέσµατα. Π.χ. (in, like.) ηµιουργία φορµών Η φόρµα ορίζεται ως ένα γραφικό περιβάλλον ανάµεσα στους χρήστες και τη βάση δεδοµένων που δηµιουργούµε. Όταν χρησιµοποιούµε φόρµες στη βάση δεδοµένων κάνουµε πιο εύκολη και πιο γρήγορη την εισαγωγή πληροφοριών ενώ βελτιώνουµε τη γενική εµπειρία του χρήστη. Η σχεδίαση µιας φόρµας η οποία ικανοποιεί τους χρήστες και υποστηρίζει τις επιχειρηµατικές διαδικασίες 31

32 χρειάζεται ίσως λίγη προσπάθεια αλλά δεν είναι δύσκολη. Το µόνο που θα πρέπει να θυµάστε είναι ορισµένες απλές οδηγίες. ηµιουργούµε φόρµες που έχουν συνεπή εµφάνιση και αίσθηση. Χρησιµοποιούµε λέξεις και όρους τους οποίους γνωρίζουν όλοι οι χρήστες και είναι κατάλληλοι για αυτούς. Φροντίζουµε οι φόρµες σας να είναι σαφείς και χωρίς περιττά στοιχεία. Ελέγχουµε επιµελώς το περιβάλλον εργασίας χρήστη. οµούµε τις φόρµες βάσει των εργασιών που θέλουµε να εκτελούν οι χρήστες της βάσης δεδοµένων Σχεδίαση και υλοποίηση φόρµας Για να δηµιουργήσουµε µια φόρµα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είτε τον οδηγό, είτε τη σχεδίαση. Μια φόρµα από µόνη της είναι άχρηστη. Γίνεται χρήσιµη µόλις αρχίσουµε να εισάγουµε σε αυτή στοιχεία ελέγχου όπως πλαίσια κειµένου και κουµπιά. Η εισαγωγή δεδοµένων αποτελεί τον κύριο στόχο µιας φόρµας. Για να δηµιουργήσουµε µια φόρµα αρχικά θα πρέπει : Να δηλώσουµε από ποιους πίνακες η ερωτήµατα θα αντλούµε τα δεδοµένα. Ποια πεδία του πίνακα προτιµούµε να εµφανίζονται Ποιο στυλ θέλουµε να έχει η φόρµα Πως θα την ονοµάσουµε Αφού υλοποιήσουµε τα βήµατα που αναφέρθηκαν αν θέλουµε µπορούµε να βελτιώσουµε τη φόρµα µορφοποιώντας τους τίτλους να εισάγουµε εικόνες, να δηµιουργήσουµε στοιχεία ελέγχου(χρήση κουµπιών και µακροεντολών). Τα κουµπιά είναι ίσως η πιο πολυχρηστική µορφή στοιχείων ελέγχου φόρµας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για το άνοιγµα αντικειµένων βάσεων δεδοµένων, την εναλλαγή προβολών ή την υποστήριξη διαφόρων εργασιών εισαγωγής δεδοµένων. Αφού ολοκληρώσουµε τη διαδικασία της σχεδίασης της φόρµας οι χρήστες θα µπορούν να περιηγηθούν στο περιβάλλον της εφαρµογής µας. 32

33 ηµιουργία εκθέσεων Οι εκθέσεις είναι τα αντικείµενα της Access, που προετοιµάζουν τα δεδοµένα των πινάκων ή των ερωτηµάτων για εκτύπωση. Στις εκθέσεις µπορούµε : Να οργανώσουµε τα δεδοµένα σε οµάδες Να ζητήσουµε να εκτυπωθούν αθροίσµατα ή µέσοι όροι ανά οµάδα σε κάποια πεδία. Να εισάγουµε εικόνες, τίτλους κλπ. που κάνουν ποιο όµορφο το έγγραφο Σχεδίαση και υλοποίηση έκθεσης Για να δηµιουργήσουµε µια έκθεση, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είτε τον οδηγό, είτε τη σχεδίαση. Αρχικά : ηλώνουµε από ποιο πίνακα η ερώτηµα θα αντλούµε τα δεδοµένα. Ποια πεδία του πίνακα θα παρουσιάζονται Αν θα προσθέσουµε επίπεδα οµαδοποίησης η όχι Αν θα ταξινοµήσουµε τα δεδοµένα σύµφωνα µε κάποια πεδία Αν θα προσθέσουµε πεδία σύνοψης, για τις οµάδες που δηµιουργήσαµε Ποιο στυλ θέλουµε να έχει η έκθεση, τι είδους προσανατολισµό σελίδας Τα πεδία µπορούµε να τα αντλήσουµε από περισσότερους από έναν πίνακες αρκεί να συνδέονται µεταξύ τους µε κάποια σχέση. Αφού έχουµε ολοκλήρωση τη δηµιουργία της έκθεσης περνάµε στη σχεδίαση της προκειµένου να γίνει ποιο φιλική προς το χρήστη.είναι παρόµοια η διαδικασία όπως και της φόρµας( µορφοποιούµε τους τίτλους,εισάγουµε εικόνες κτλ.) Με το που τελειοποιήσουµε τη σχεδίαση της έκθεσης την ανοίγουµε και την εκτυπώνουµε. Θα έχουν εµφανιστεί όλα τρέχοντα δεδοµένα της έκθεσης. Αν δηλαδή εκτυπώνουµε τις παραγγελίες που έχουν διεκπεραιωθεί κάθε εβδοµάδα κάθε φόρα που θα εκτυπώνουµε θα βλέπουµε τις τρέχουσες παραγγελίες που διεκπεραιώθηκαν. 33

34 5. Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Επεκτάσεις Με την παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατοποιείται η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος για ηλεκτρονικό εµπόριο µίας εταιρίας. Η εφαρµογή αυτή του eshop αποτελεί ένα σύστηµα ηλεκτρονικών πωλήσεων, µια ολοκληρωµένη εµπορική εφαρµογή η οποία αυτοµατοποιεί τη διαδικασία συναλλαγών ενός «φυσικού» καταστήµατος. Το εργαλείο το οποίο χρησιµοποιήσαµε για την υλοποίηση του eshop είναι η Microsoft Access Η σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι εύκολη στη χρήση της. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι σε εµφανή σηµεία και πολύ εύκολες στη κατανόηση τους. Η εν λόγω εργασία, µπορεί να επεκταθεί στο µέλλον: Με την δυνατότητα προσθήκης πολλών προϊόντων στο καλάθι αγορών, Επιτρέποντας στον πελάτη να επιλέξει από πλήθος πιστωτικών καρτών που ο ίδιος έχει δηλώσει, Εµφανίζοντας την διαχειριστική οθόνη στους διαχειριστές εφόσον έχουν κάνει login µε το username και το password που έχουν επιλέξει. Με την επιλογή διόρθωσης παραγγελίας δίνοντας τη δυνατότητα στο πελάτη να τροποποιήσει τη παραγγελία του, Με τη δηµιουργία µιας Φόρµα Επικοινωνίας στην οποία ο πελάτης θα αναφέρει στο διαχειριστή αν έχει προκύψει κάποιο πρόβληµα. 34

35 6. Βιβλιογραφία 1. [Τελευταία πρόσβαση 10/7/2012]. 2. Γαλάνης Λ Access ηµιουργία βάσης δεδοµένων. Είναι διαθέσιµο στο: %CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%C E%B3%CE%AF%CE%B1- %CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82- %CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD% CF%89%CE%BD [Τελευταία πρόσβαση 10/8/2012]. 3. Αριστείδη Α Το internet στην Ελλάδα. Η Καθηµερινή. Είναι διαθέσιµο στο: 06_ [Τελευταία πρόσβαση 20/8/2012] [Τελευταία πρόσβαση 20/8/2012]. 5. Σταµατιάδης Φ Σηµειώσεις µαθήµατος Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Είναι διαθέσιµο στο: [Τελευταία πρόσβαση 25/8/2012]. 6. Νοµοθεσία ηλεκτρονικού εµπορίου. [Τελευταία πρόσβαση 28/8/2012]. 35

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός µαθήµατος Γενική παρουσίαση του Ηλεκτρονικού εµπορίου και των κυριότερων χαρακτηριστικών του.

Σκοπός µαθήµατος Γενική παρουσίαση του Ηλεκτρονικού εµπορίου και των κυριότερων χαρακτηριστικών του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο e-επιχειρείν (Electronic Commerce) Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις Σκοπός µαθήµατος Γενική παρουσίαση του Ηλεκτρονικού εµπορίου και των κυριότερων χαρακτηριστικών του. Στόχοι µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα Τρίπολη, 4 Απριλίου 2008 Δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά την επιθεώρηση των έργων μεταστέγασης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης από το Μαντζούνειο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι 29.10 η εξόφληση εισφορών 4 ου διµήνου

Μέχρι 29.10 η εξόφληση εισφορών 4 ου διµήνου On line Εβδοµαδιαία ηλεκτρονική ενηµερωτική έκδοση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2015, τεύχος 393 Επιµέλεια: Επιτροπή ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998 Το 1998 η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία βραβεύθηκε για την δράση της από την Ακαδημία Αθηνών. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 & 3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΒΡΑΒΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση της οργάνωσης «ιεθνής ιαφάνεια Ελλάς» για την εκδήλωση αυτή. Η ιεθνής ιαφάνεια, 25 χρόνια µετά την ίδρυσή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ MOD R-430 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση ιάγραµµα ονόµατος και θέσης των κύριων εξαρτηµάτων 1. Έµβολο πίεσης 2. ιαφανές κάλυµµα 3. Φίλτρο αποχυµωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιαννάκη, αγαπητέ Martin, σε ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν κεφάλαιο 1 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 1.1 Εισαγωγή Το παραδοσιακό εμπόριο βασίζεται στο δίπολο επιχειρηματίας και καταναλωτής και αποτελείται κυρίως από τη διαδικασία αγοραπωλησίας ενός προϊόντος ή μιας

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο

Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο «Θα θέλαµε να συστήσουµε σε όσους ασχολούνται µε τους συνεταιρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

«Το στίγµα του Εφιάλτη»

«Το στίγµα του Εφιάλτη» /νση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2008-2009 (Ειδική διάκριση) «Το στίγµα του Εφιάλτη» Κοµµάτια Από Τα Κοµµάτια Της Ζωής Μου Ειρήνη Παραχεράκη Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα» Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Αν η γάτα σας ζει µονίµως µέσα στο σπίτι, κάνετε το περιβάλλον της ενδιαφέρον, αυξάνοντας τον χώρο µε "µπαλκόνια" σε ψηλά σηµεία και µε ράφια σε διαφορετικά ύψη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Γυναικείοι Συνεταιρισμοί: εκδοχή ή εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΘΩΝ ΓΕΜΙΣΤΟΣ. Ύµνοι στους θεούς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΘΩΝ ΓΕΜΙΣΤΟΣ. Ύµνοι στους θεούς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΘΩΝ ΓΕΜΙΣΤΟΣ Ύµνοι στους θεούς Πρώτος ύµνος για όλο το χρόνο στον ία. Ζεύ πατέρα, αυτοπάτορα, πρεσβύτατε και δηµιουργέ, πανυπέρτατε βασιλέα, που τα γέννησες όλα, επιφανέστερε από όλους, εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοτεινές Ομάδες, Σέκτες, Τάγματα & Αδελφότητες. Συντάχθηκε απο τον/την Νεφέλη

Σκοτεινές Ομάδες, Σέκτες, Τάγματα & Αδελφότητες. Συντάχθηκε απο τον/την Νεφέλη Τι είναι; Ξεκινώντας, θα ήθελα να διευκρινίσω και να τονίσω ότι δεν είναι όλα τα Τάγματα, Ομάδες, Αδελφότητες και Σέκτες ίδια. Υπάρχουν αρκετά, που έχουν ιδρυθεί εδώ και αρκετά χρόνια (μερικά έως και αιώνες)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη -*- SPORΤDAY 1 Ηµεροµηνία Εκδότες:Zερβάκης- Κατσιµίγκος Α.Ε.Κ. Σε αυτό το τεύχος 1. Α.Ε.Κ. ΣΕΛ. 2-3 2 3 ο4-1 9 9 7 Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη Μαύρος, Μανωλάς, Ατµατσίδης και Νικολάου οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Κάλεσµα για την Προοπτική Δηµιουργίας Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης

Πανελλαδικό Κάλεσµα για την Προοπτική Δηµιουργίας Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης Πανελλαδικό Κάλεσµα για την Προοπτική Δηµιουργίας Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης Πανελλαδικό Κάλεσµα για την Προοπτική Δηµιουργίας Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης από τις συλλογικότητες Καθοδόν, Κύκλος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Σταύρος Α. Ζένιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγ. Δομετίου, 25 Μαρτίου 2012. Υλικό για την ομιλία από το βιβλίο Δημιουργική Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Υπό του κ. Κανένα γιατί δεν έχει σημασία ποιός το έγραψε, ούτε τι τίτλους σπουδών έχει, παρά μόνο τι λέει... (v.20120722225112) Άρθρο 0. Το Ελληνικό Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες. Κοινωνική συνεισφορά Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ως υπεύθυνος και ενεργός εταιρικός πολίτης, επιδιώκει οι δραστηριότητές της να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΤΕΙΕΣ. Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ηµέρα των Χριστουγέννων µέχρι τις 4 Ιανουαρίου

ΝΗΣΤΕΙΕΣ. Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ηµέρα των Χριστουγέννων µέχρι τις 4 Ιανουαρίου ΝΗΣΤΕΙΕΣ Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ηµέρα των Χριστουγέννων µέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώµε τα πάντα είτε έχουµε ΤΕΤΑΡΤΗ είτε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πώς να πάρετε τα µέτρα µόνοι σας Σχετικά µε τη µέτρηση Θα χρειαστείτε ένα µέτρο(µεζούρα) που εύκολα θα προµηθευτείτε από ένα κατάστηµα µε υλικά ραπτών ή από ένα πολυκατάστηµα. Το µέτρο(µεζούρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα, χρόνια πολλά, δεν τα έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας ιάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην Ηµερίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα, 05/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Η έννοια της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» δεν ηχεί πια ούτε καινούργια ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 12 Ιουλίου 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημοσίευση: 12/06/2011, 05:45 Αθήνα «Κατακλυσμός» έρχεται στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει τη μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ας προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι αυτές, μία προς μία, εξετάζοντας τις πιο εξόφθαλμες και αναντίρρητες από αυτές.

Ας προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι αυτές, μία προς μία, εξετάζοντας τις πιο εξόφθαλμες και αναντίρρητες από αυτές. Η κατάσταση της χώρας είναι γνωστή. Την ξέρουν κι οι πέτρες. Ναι, έχουμε οικονομική κρίση ναι, η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει Το ζήτημα, όμως, είναι να καταλάβουμε όλοι, τι πραγματικά συμβαίνει.

Διαβάστε περισσότερα

AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1

AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 64 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 65 «Επικοινωνία και Αυτισµός» Συντονίστρια: Κορίνα θεοδωρακάκη ηµοσιογράφος ρ/σ ΛΑΜΨΗ 92,3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας. Αρχικά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών Σχολείων στην περιοχή ΤΑΛΩΣ ήµου Ηρακλείου /ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση. Η οµιλία του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα Συντρόφισσες και σύντροφοι, Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από µια θεµελιακή, κατά τη γνώµη µου, διαπίστωση: Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο

Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Πασχαλινά Έθιμα στη Θράκη και στην Αίνο Το Άγιο Πάσχα για τους Έλληνες θεωρείται η ``πιο τρανή γιορτή`` που πήρε όμως ιδιαίτερη σημασία τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Δεν σήμαινε μόνο τα πάθη και την ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ (Ε.Α.Ρ.Θ.) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΙΣ ΖΗΚΟΣ, Μαθηµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Κύριε Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 20 ης /2009

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 20 ης /2009 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 3. ΑΛΕΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα