Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: FAX: Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656"

Transcript

1 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: FAX: Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη - τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ κ. ηµ. Πλατή - ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής ΥΠΠΕΘ Θέµα: Θέσεις και προτάσεις της ΟΛΜΕ για την ειδική εκπαίδευση και αγωγή Α. Εκτιµήσεις - θέσεις Η διαβούλευση για θεσµοθέτηση πολιτικής για την ειδική αγωγή αλλά και την εκπαίδευση γενικότερα προϋποθέτει µια πολυδιάστατη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη κατανόηση του όλου προβλήµατος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ο πολιτικός σχεδιασµός και σχετικός προγραµµατισµός πρέπει να βασίζονται: α) στην αντικειµενική και συνολική καταγραφή των ΑµΕΑ και των περιπτώσεών τους, όσο γίνεται νωρίτερα, β) στη µελέτη και έρευνα των αναγκών κατά ιδιαιτερότητα και γ) στην εκτίµηση των αποτελεσµάτων της µέχρι σήµερα εκπαιδευτικής πολιτικής στον τοµέα αυτό, σε άµεση συνάρτηση µε την κοινωνική και κρατική µέριµνα και φροντίδα. Στην εποχή µας, όλα τα άτοµα διαφέρουν µεταξύ τους, αλλά σε όλα πρέπει να παρέχονται επιπλέον ευκαιρίες να ζήσουν ολοκληρωµένα, µε τον τρόπο που το καθένα επιλέγει και στο βαθµό που οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες απαιτούν και προσδιορίζουν. Η πραγµάτωση αυτού του στόχου προϋποθέτει και συνεπάγεται ισότιµη πρόσβαση για όλα τα παιδιά και τους νέους στην κατάλληλη εκπαίδευση και στην πλήρη και σταθερή απασχόληση που ταιριάζει στις ικανότητές τους. Οι ειδικές ανάγκες παλαιότερα θεωρούνταν κατά βάση προσωπικό πρόβληµα των ατόµων. Σήµερα συνειδητοποιούµε ολοένα και περισσότερο ότι οι ειδικές ανάγκες προκύπτουν όχι απλώς ως αποτέλεσµα των µειονεξιών του ατόµου, αλλά επειδή το κοινωνικό σύστηµα και οι θεσµοί του δε λαµβάνουν υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες και δυσκολίες των ατόµων αυτών. Ωστόσο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται αποδεκτό στις µέρες µας ότι το ένα δέκατο (1/10) των ευρωπαίων πολιτών είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ενώ η UNESCO και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) υπολογίζει το ποσοστό αυτό στο 15%. Συνεπώς, η Ειδική Αγωγή αφορά ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού, για το οποίο πρέπει να λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα. Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να αφορούν µόνο ορισµένους τοµείς 1

2 της ζωής και της κοινωνικής δραστηριότητάς τους, γιατί τότε η αποτελεσµατικότητά τους περιορίζεται στο ελάχιστο. Για παράδειγµα, η απουσία συγκοινωνιακής υποδοµής, που θα επιτρέπει τη µετακίνησή των ΑµΕΑ, µπορεί να αχρηστεύσει ακόµα και την παροχή µιας καλά οργανωµένης εκπαίδευσης. Η κύρια στόχευση κάθε πολιτικής στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής πρέπει να διαπνέεται από µια βασική αρχή, - το δικαίωµα για πλήρη ένταξη στο καθηµερινό κοινωνικό και εργασιακό γίγνεσθαι, κάτι που προϋποθέτει το δικαίωµα πλήρους πρόσβασης σε καλά οργανωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα. Τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα αυτά δεν πρέπει να προβάλλονται ως εµπόδιο για την ένταξή τους, αλλά να δίνεται έµφαση στις ικανότητές τους και στον τρόπο µε τον οποίο αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν στο έπακρο. Αυτό σηµαίνει παροχή κατάλληλης φροντίδας, που θα προσαρµόζεται συνεχώς, µε βάση τις εκάστοτε εξελίξεις. Η πολιτική της ένταξης των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από την απλή εγγραφή τους σε ένα κοινό σχολείο. Στην ουσία, αφορά τόσο τα άτοµα που εντάσσονται όσο και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστη- µα, που πρέπει να αλλάξει για να προσαρµοστεί αποτελεσµατικά σ αυτό το ρόλο. Αν δε λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα από την πολιτεία και, δευτερευόντως, από τους άλλους ε- µπλεκόµενους δηµόσιους φορείς, η απλή ένταξη και εγγραφή στο κοινό σχολείο είναι ατελέσφορη και µπορεί να αποβεί αρνητική εµπειρία τόσο για τα εντασσόµενα άτοµα όσο και για τους λοιπούς µαθητές των κοινών σχολείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) προτείνει στο όνοµα της αποϊδρυµατοποίησης την πολιτική της ένταξης στα κοινά σχολεία κυρίως για τους παρακάτω λόγους: α) επειδή η ειδική εκπαίδευση έχει τεράστιο κόστος, η πολιτική της ένταξης στα κοινά σχολεία εξυπηρετεί το µηδενικό κόστος για την Ειδική Αγωγή, β) υιοθετεί µεν τη λογική της ένταξης των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στα κοινά σχολεία αλλά την αντιλαµβάνεται µε όρους κόστους οφέλους, προσβλέποντας στα οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να προκύψουν από την έ- νταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και τη µείωση του κόστους των κοινωνικών παροχών γ) ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στην ιδιωτικοποίηση και στην κερδοσκοπία στον ευαίσθητο αυτό τοµέα. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Οι κύριοι άξονες µιας ουσιαστικής αλλαγής στην Ειδική Αγωγή πρέπει να είναι: 1. Θέσπιση υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2. Γενναία οικονοµική υποστήριξη της Ειδικής Αγωγής. 3. ηµόσια, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση µε αποκλειστικό φορέα ειδικής αγωγής το Υπουργείο Παιδείας. 4. Εκπαιδευτικός και υποστηρικτικός ο ρόλος των Κ ΑΥ. 5. Η Ειδική Αγωγή πρέπει να στηρίζεται στη φιλοσοφία της ένταξης των ΑµΕΑ στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα και στη διεπιστηµονική προσέγγιση, καθώς και στην ολόπλευρη υποστήριξη τους. Β) Η κατάσταση στη χώρα µας Πιο συγκεκριµένα, στη χώρα µας, από τις διακόσιες χιλιάδες ( ) ΑµΕΑ (επίσηµη καταγραφή του 2004 ΥΠΕΠΘ και ΕΣΥΕΑ), µόνο , δηλαδή το 9% επί του συνόλου, βρίσκονται σε εκπαιδευτική διαδικασία αµφίβολης ποιότητας και προβληµατικής ένταξης. Βέβαια, ο συνολικός αριθµός των ΑµΕΑ είναι πολύ µεγαλύτερος, γιατί δεν είναι εύκολη η καταγραφή τους. Ταυτόχρονα η συντριπτική πλειονότητα των ενταγµένων σε «εκπαιδευτικές» διαδικασίες ΑµΕΑ (περίπου στα ) βρίσκεται στην πρωτοβάθµια 2

3 Ειδική Αγωγή, ενώ ένας ελάχιστος αριθµός (περίπου 1,5% στο σύνολο τους) παρακολουθεί διάφορες µορφές δευτεροβάθµιας ειδικής εκπαίδευσης, γενικής ή επαγγελµατικής. Σήµερα ο υπολογισµός του αριθµού των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται «κατ εκτί- µηση» και σύµφωνα «µε τα διεθνή δεδοµένα». Ως πιο πιθανό ποσοστό θεωρείται αυτό του 10% του µαθητικού πληθυσµού. Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, µόνο στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση έχουν ανάγκη Ειδικής Αγωγής περίπου µαθητές, ενώ µαθησιακές δυσκολίες αντιµετωπίζουν περισσότεροι από µαθητές. Στη ευτεροβάθµια ειδικότερα τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα από την Πρωτοβάθµια, αφού τα ειδικά σχολεία είναι σχεδόν ανύπαρκτα, ενώ τα τµήµατα ένταξης ή τα ειδικά εργαστήρια είναι ε- λάχιστα και υπολειτουργούν µε ανεπαρκέστατες υποδοµές και χωρίς το αναγκαίο προσωπικό. Η ερώτηση «πού βρίσκονται οι υπόλοιποι» είναι εύκολο να απαντηθεί: είτε «σπρώχνουν τον καιρό τους» σε κάποια τάξη του κοινού Σχολείου ή βρίσκονται στο σπίτι τους. Η Ειδική Αγωγή αποτελεί ήδη προνοµιακό πεδίο κερδοσκοπίας και εκµετάλλευσης από τους ιδιώτες και γενικότερα «φιλάνθρωπους» φορείς. Το σχέδιο νόµου, για παράδειγµα, αγνοεί επιδεικτικά το νόµο «περί εµπορικών εταιριών» (ανώνυµων, αστικών µη κερδοσκοπικών), που άνοιξε διάπλατα το δρόµο για την ιδιωτικοποίηση της Ειδικής Αγωγής και, κατά συνέπεια, για τον αποκλεισµό των φτωχών ΑµΕΑ. Είναι γνωστό πως ιδιωτικά κατά την ουσία ιδρύµατα, που λειτουργούν κυρίως στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι προσιτά σε ελάχιστα άτοµα και κοστίζουν πανάκριβα. Ταυτόχρονα, η τύχη διαφόρων οµάδων µε βαρύτατες αναπηρίες (π.χ., πολυανάπηρων, τυφλών) επαφίεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, φιλανθρωπικών οργανώσεων κ.λπ., ενώ οι υπάρχουσες κρατικές δοµές οδηγούνται σε µαρασµό και εκποίηση (ΚΕΑΤ, Ήλιος). Κατά τη γνώµη µας, ο νόµος πρέπει να ορίζει ρητά ότι η Ειδική Αγωγή είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και παρέχεται δηµόσια και δωρεάν, και να προβλέπει την κατάργηση της ιδιωτικής Ειδικής Αγωγής κάθε µορφής και των νόµων που την προωθούν. Απ ό,τι διαφαίνεται, και αυτό το κείµενο διαβούλευσης, όπως και οι ήδη ισχύοντες νόµοι, συντηρούν το υπάρχον ανεπαρκές και προβληµατικό σύστηµα Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης µε κάποιες µικροπροσθήκες και εν τέλει διαχειρίζονται, διαιωνίζουν και επιδεινώνουν τη µορφωτική θέση των ΑµΕΑ και διογκώνουν το δράµα της εκπαιδευτικής, εργασιακής και κοινωνικής περιθωριοποίησης των ανθρώπων αυτών. Σε γενικές γραµµές το σχέδιο είναι παραπλανητικό και µέσα από ασάφειες, α- ντιφάσεις και γενικολογίες αφήνει τα περισσότερα ζητήµατα να ρυθµιστούν µε προεδρικά διατάγµατα. Κινείται στο γράµµα και στο πνεύµα των προηγούµενων αναχρονιστικών νόµων (2817/2000, 3194/2003), ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνει τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και του προσωπικού. Γ. Ειδικά για το σχέδιο Νόµου Στο Άρθρο 1, παρ. 1, διατυπώνεται ένας ορισµός για την ειδική αγωγή, ο οποίος σκόπιµα αποφεύγει να τονίσει όπως θα έπρεπε ότι κυρίαρχος στόχος της ειδικής εκπαίδευσης - αγωγής είναι η µόρφωση, η κοινωνική - εργασιακή ένταξη και αποκατάσταση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Στο Άρθρο 3, η παρ. 4 αναφέρεται σε «άτοµα µε γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες» (µετανάστες, µουσουλµάνους, Αθίγγανους, Ποµάκους κ.λπ.) «όπως και κάποια παιδιά που προσδιορίζονται από το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον» και τα οποία εξαιρούνται από τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλες αυτές οι περιπτώσεις παραπέµπονται µόνο σε µορφές αντισταθµιστικής αγωγής (ενισχυτική διδασκαλία, φροντιστηριακά τµήµατα, τάξεις υποδοχής, τµήµατα ένταξης, πρόσθετη διδακτική στήριξη), οι οποίες συνήθως υπολειτουργούν. Θεωρούµε ότι απαιτείται ξεχωριστή νοµοθετική ρύθµιση για ένα ειδικό, συγκροτηµένο πρόγραµµα µε εντατική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά αυτών των οµάδων που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη καθώς και ειδικό πρόγραµµα διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας και του πολι- 3

4 ειδικό πρόγραµµα διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας και του πολιτισµού τους για όλα τα παιδιά αυτών των κοινωνικών οµάδων-, ενταγµένο ισότιµα στο συνολικό σχολικό πρόγραµµα, ώστε αυτά τα παιδιά να µη βρεθούν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κεφ. Β, Άρθρο 4, παρ. α, β, γ. Αναφέρονται αποκλειστικά στην οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των Κ ΑΥ και άλλων υπηρεσιών διάγνωσης του ΥΠΕΠΘ και του Υ- πουργείου Υγείας. Προγραµµατίζεται µια µικρή αύξηση του αριθµού τους και του προσωπικού τους, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται σε υπέρµετρο βαθµό οι αρµοδιότητες που τους ανατίθενται (διαπίστωση του βαθµού δυσκολιών των ατόµων, εισηγήσεις για εγγραφή-κατάταξη-φοίτηση, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας, κατάρτιση προγραµµάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, καθορισµός εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, γραπτές & προφορικές δοκιµασίες, διδακτική υποστήριξη, τεχνικά όργανα των σχολείων, κ.λπ). Σχετικά µε την λειτουργία των Κέντρων ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης επισηµαίνουµε ότι: α) Στα Κ ΑΥ παρατηρείται όγκος αιτήσεων, διαγνωστικών εργασιών κ.ά. που δεν διεκπεραιώνονται. Έτσι, αυτή η αµελητέα αύξηση του αριθµού τους δεν συνεπάγεται καµία βελτίωση του εκπαιδευτικού ή ειδικού έργου τους, αφού τα Κ ΑΥ φορτώνονται µε αρµοδιότητες που είναι αδύνατον να αναλάβουν, επειδή εξακολουθούν να είναι µηχανισµοί διοικητικοί-γραφειοκρατικοί και όχι παιδαγωγικοί. Εξάλλου, το προβλεπόµενο από το νόµο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ανεπαρκέστατο για να στηρίξει τα χιλιάδες άτοµα που απευθύνονται σε αυτά. Π.χ., στα πιο πολλά Κ ΑΥ σε πρωτεύουσες νοµών της χώρας υπάρχει ένας (1) δάσκαλος που µαζί µε συναδέλφους του του ΕΕΠ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προγράµµατος) πρέπει να ασχοληθούν µε τη διάγνωση αξιολόγηση υποστήριξη - συνδροµή εκατοντάδων µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΠΕ). β) Μέχρι τώρα ελάχιστα χρήµατα δίνονται στα Κ ΑΥ για τις ανάγκες τους, το έργο τους περιορίζεται µόνο στη διάγνωση, που και πρόχειρη είναι και δεν γίνεται έγκαιρα, µε αποτέλεσµα την υπολειτουργία τους και την ταλαιπωρία όλων αυτών που απευθύνονται σ αυτά. Αλλά το πιο σηµαντικό είναι πως, όσο ακολουθείται η πολιτική των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες, στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και των στόχων της Λισσαβόνας, είναι αδύνατο να διατεθούν τα απαιτούµενα κονδύλια για τη λειτουργία των Κ ΑΥ και την εκπαιδευτική τους υποστήριξη. Η ειδική αγωγή έχει µεγάλο κόστος, γι αυτό και το λιγότερο ή µεγαλύτερο κράτος αδιαφορούσε και αδιαφορεί γι αυτήν. γ) Πολύ σηµαντικό ζήτηµα θεωρούµε τη θεσµική ενίσχυση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα των Κ ΑΥ Άρθρο 5, παρ. 1 & 2: Φαίνεται να υλοποιείται η απαίτηση των ΑµΕΑ, να είναι το ΥΠΕΠΘ ο µοναδικός φορέας της ειδικής αγωγής. Όµως στην παρ. 1 ορίζεται ότι «η εκπαίδευση και αγωγή των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το κράτος». Η διατύπωση αυτή δεν επηρεάζει την παράλληλη λειτουργία της ιδιωτικής ειδικής εκπαίδευσης από τους κάθε είδους φορείς και ιδρύµατα (εκκλησίες, ιδιωτικούς σταθµούς κ.ά.) γι αυτό και πρέπει να επαναδιατυπωθεί: «Παρέχεται δωρεάν και αποκλειστικά από το κράτος», για να µην υπάρχει έντονη ταξική διάκριση και στην ειδική αγωγή και για να µην µπορούν οι διάφοροι εκµεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου να παίζουν µε την αγωνία των ΑµΕΑ και των οικογενειών τους. Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζονται ως ηλικιακά όρια της υποχρεωτικής φοίτησης το 6 ο µέχρι και το 16 ο - 18ο έτος, όπως και στη γενική εκπαίδευση. Για λόγους εξόφθαλµα παιδαγωγικούς και ειδικούς το όριο αυτό δεν µπορεί να ισχύσει στα ΑµΕΑ και αποκλείει όλους εκείνους που δεν έχουν έγκαιρα ενηµερωθεί και άλλους που εµφανίζουν αδυναµίες 4

5 ανταπόκρισης, µε αποτέλεσµα οι πιο πολλοί να µην µπορούν να ολοκληρώσουν και αυτή την ατελέστατη παρεχόµενη ειδική εκπαίδευση και αγωγή, που έχει αυξηµένες ανάγκες φοίτησης και φροντίδας. Η υποχρεωτικότητα χωρίς γενναία κρατική χρηµατοδότηση, µελέτη των περιπτώσεων και αντίστοιχα µέτρα µέριµνας, εξοπλισµού και υποδοµής, οδηγεί στο χάος. Στο άρθρο 6, πάλι, στην παρ. 1, ορίζεται ότι αυτοτελείς σχολικές µονάδες Ειδικής Α- γωγής για άτοµα (µόνο) µε κινητικές αναπηρίες και προβλήµατα ακοής είναι: α) Τα νηπιαγωγεία και δηµοτικά ειδικής αγωγής, τα γυµνάσια και τα ενιαία λύκεια. Από αυτά αποκλείονται οι τυφλοί και τα άτοµα µε δυσκολίες στην όραση (οι οποίοι παραπέµπονται στα γενικά σχολεία από την ισχύουσα νοµοθεσία) και δεν προβλέπεται κάτι άλλο άµεσο γι αυτούς, παρά στο αόριστο µέλλον «δύνανται να ιδρυθούν γυµνάσια και λύκεια για µαθητές µε προβλήµατα όρασης εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν»! Στην ίδια παράγραφο καταργούνται τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής α και β κύκλου και α- ντικαθίστανται από σχολεία γυµνασιακής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, σε δύο (2) κύκλους, µε εννέα (9) έτη φοίτησης. Αυτά τα σχολεία σηµατοδοτούν την περιπλάνηση των πιο ανίσχυρων ΑµΕΑ σε χώρους δήθεν ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και πρόχειρης έως ανύπαρκτης κατάρτισης. Παράλληλα, διατηρούνται τα ΕΕΕΕΚ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), τα οποία έχουν σοβαρά προβλήµατα και στα ζητήµατα της κοινωνικής, ψυχολογικής ένταξης και στοιχειώδους επαγγελµατικής αποκατάστασης, αφού ούτε εξοπλισµός (π.χ. εργαστήριο κηπουρικής σε γλάστρες) ούτε προσωπικό (π.χ. µία ψυχολόγο για 50 µαθητές) διαθέτουν, για να στηρίξουν ψυχοδιανοητικά και να προετοιµάσουν τα άτοµα αυτά για την κοινωνική και επαγγελµατική τους ένταξη. Στο σχέδιο, µάλιστα, δεν αναγνωρίζονται πουθενά επαγγελµατικά δικαιώ- µατα για τους αποφοίτους ειδικών σχολείων, παρά µόνο η απασχόληση των αποφοίτων των ΕΕΕΕΚ παραπέµπεται στο Π 347, απότοκο του νόµου 2009/1992, ένα νόµο του ο- ποίου η υπερδεκαετής εφαρµογή επιβεβαίωσε τον κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισµό των αποφοίτων ΑµΕΑ, που συνήθως οδηγούνται στην επαιτεία ή σε επιδόµατα άθλιας πρόνοιας για λίγους. Τα ΑµΕΑ πρέπει να διορίζονται µε ειδικό και υψηλό ποσοστό στα σχολεία Ειδικής Αγωγής, παρ όλες τις ανεπάρκειες, που δεν είναι της δικής τους ευθύνης, µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση. Στην ίδια παράγραφο του ίδιου άρθρου, παραµένουν ανισότιµοι και αδιαβάθµητοι οι τίτλοι των ΕΕΕΕΚ, αφού αυτά δεν εντάσσονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και ταυτόχρονα τα εργασιακά δικαιώµατα των αποφοίτων δε διασφαλίζονται (παρ. δ), αλλά θα ο- ρίζονται µε προεδρικό διάταγµα. Το παράδοξο της όλης υπόθεσης είναι ότι, το άρθρο 5 ορίζει ως ηλικιακά όρια της υ- ποχρεωτικής φοίτησης το 6 ο µέχρι το 16 ο -18ο έτος, στη συνέχεια διευρύνονται τα ηλικιακά όρια από το 8 ο µέχρι το 22 ο (από το 8 ο έως το 15 ο έτος για το δηµοτικό, το 18 ο για το γυµνάσιο και το 22 ο για το λύκειο στα αντίστοιχα ειδικά σχολεία), µόνον όµως για τους βαρήκοους και τους κινητικά ανάπηρους. Τους νέους µε τις πιο σοβαρές παθήσεις όπως είναι φανερό, τους πετούν στον Καιάδα, αντί η πολιτεία και οι νόµοι της να αντιµετωπίζουν µε κατανόηση αυτές τις περιπτώσεις και να δείχνουν µεγαλύτερη συµπαράσταση. Κατά την άποψή µας, θα έπρεπε η διεύρυνση του ορίου φοίτησης και πέρα από τα 22 να καθορίζεται ανάλογα µε την πάθηση και για όλα τα ΑµΕΑ. Κεφ., άρθρο 15, «Προσωπικό ειδικής αγωγής» Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό παρατηρούµε τα εξής: Η στελέχωση των ΣΜΕΑ γίνεται µε µετάθεση, διορισµό, απόσπαση, αναπλήρωση όταν διαπιστώνονται κενά. Το πολύ σοβαρό ζήτηµα είναι ότι θεωρούνται ότι έχουν κριτήρια το- 5

6 ποθέτησης σε ΣΜΕΑ όσοι έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια του ΕΠΕΑΕΚ και του ΟΕΠΕΚ ή άλλα 300 ωρών και ετήσιας διάρκειας (παρ. 5). Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί κανείς να ταυτίσει αυτές τις κατά κανόνα πρόχειρες και αποσπασµατικές επιµορφώσεις µε τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που είναι κάτοχοι πτυχίου παιδαγωγικού τµήµατος ειδικής αγωγής, µεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού διπλώµατος, και όµως εντάσσονται στην ίδια λίστα µε όλους τους παραπάνω. Στα σεµινάρια αυτά κατά κανόνα και πλην ελάχιστων εξαιρέσεων δεν γίνεται καµία ουσιαστική επιµόρφωση, αντίθετα παρέχονται περιορισµένες και αποσπασµατικές γνώσεις προκειµένου να απορροφηθούν ευρωπαϊκοί πόροι, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και οι πρακτικές του κoµµατισµού και της ευνοιοκρατίας. Πραγµατοποιούνται δε από διάφορους ιδιωτικούς φορείς (ΚΕΚ, ΙΕΚ κ.ά.) αναρµόδιους και άσχετους µε το αντικείµενο. Το άρθρο 15 αποδεικνύει τον πλήρη κατακερµατισµό, την κατηγοριοποίηση και τη γενίκευση της ευέλικτης εργασίας των εκπαιδευτικών και των απασχολούµενων και στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή. Έτσι έχουµε: Πίνακες επιτυχόντων στον ΑΣΕΠ Προσλήψεις αναπληρωτών από δύο (2) πίνακες: (α) µε εκπαιδευτικούς ΑµΕΑ που προσλαµβάνονται επί του 30% των προσλήψεων και (β) µε εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα επί του 70%) Ακολουθούν οι ωροµίσθιοι µε πιστοποιήσεις ΕΠΕΑΕΚ & ΟΕΠΕΚ και άλλα σε- µινάρια. Ειδικά για την ειδική αγωγή, όλο το προσωπικό θα πρέπει να τοποθετείται µε µόνιµη σχέση εργασίας και να καταργηθεί ο θεσµός του ωροµισθίου. Στο άρθρο 19, παρ. 7, αναφέρεται ότι «ο περιφερειάρχης µπορεί να αναθέτει συ- µπλήρωση ωραρίου σε Κ ΑΥ, άλλη σχολική µονάδα και σχολεία γενικής εκπαίδευσης, στο ΕΕΠ (ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) και στο προσωπικό ηµερήσιας φροντίδας». Θέση µας είναι ότι για όλα τα παραπάνω πρέπει να αποφασίζουν τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια και όχι ο περιφεριάρχης. Άρθρο 20, «Τα υπηρεσιακά συµβούλια» Η συνύπαρξη των ΥΣΕΕΠ (Υπηρεσιακών Συµβουλίων Επιλογής Ειδικού Προσωπικού) και ΠΥΣΕΕΠ (Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Επιλογής Ειδικού Προσωπικού) για την επιλογή του ειδικού προσωπικού, του προσωπικού ηµερήσιας φροντίδας και των προϊσταµένων των Κ ΑΥ, αποσκοπεί στην ενίσχυση του κεντρικού κρατικού ελέγχου, των πελατειακών σχέσεων, στη νοµιµοποίηση των αυθαιρεσιών της εκάστοτε διοίκησης, µε τη µειοψηφική παρουσία των αιρετών εκπροσώπων, αλλά και στη λεγόµενη «αποκέντρωση» (στην ουσία πρόκειται για αποσυγκέντρωση), αφού η συγκρότηση και λειτουργία τους ανατίθεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στα περιφερειακά του όργανα. Για τα διευθυντικά και άλλα στελέχη της ειδικής εκπαίδευσης απαιτούµε να εφαρµοστούν οι προτάσεις της οµοσπονδίας για την επιλογή στελεχών. Άρθρο 21, «Φορείς µετεκπαίδευσης» Η ΟΛΜΕ διεκδικεί, γενικότερα, τη θεσµοθέτηση ειδικών µεταπτυχιακών κύκλων ε- πιµόρφωσης σε αντίστοιχες σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και σύνδεσή τους µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούµε ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν και οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέµατα ειδικής αγωγής. Ο θεσµός των διδασκαλείων, που υπάγονται στα τµήµατα ΦΠΨ και Κοινωνικών Σπουδών, όπως λειτουργεί σήµερα, αναπαράγει διακρίσεις 6

7 ανάµεσα σε διάφορες οµάδες και κατηγορίες εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.. Προτάσεις Αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν Ειδική Αγωγή, ώστε να οδηγηθούµε στην κατάργηση των κάθε είδους ιδιωτικών µονάδων αγωγής, περίθαλψης και διαµονής και της όποιας απόπειρας ιδιωτικοποίησης των υπαρχουσών κρατικών δοµών της. Κατάργηση των διατάξεων των νόµων 2817/2000 και 3194/2003 που αφορούν την ειδική αγωγή. Όλοι οι φορείς και οι µονάδες που προσφέρουν ειδική αγωγή και εκπαίδευση να είναι ενταγµένες στο ΥΠΕΠΘ και όχι σε άλλα Υπουργεία (π.χ. Υγείας, Απασχόλησης κ.α.). Μόνο η πλήρης και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, µέριµνα και ασφάλιση να αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Επίσης, παροχή (µε κάλυψη του συνολικού ποσού) και δια βίου υποστηρικτικού υλικού (όπως ακουστικά, αναπηρικό αµαξίδιο κτλ.). Σήµερα από τα άτοµα µε βαριά αναπηρία µόνο παίρνουν ένα προνοιακό επίδοµα, το οποίο βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Πλατιά και σε βάθος ενηµέρωση των γονιών και της κοινής γνώµης µε κρατική ευθύνη, για να είναι σε θέση έγκαιρα να εντοπίζουν και να αποδέχονται το πρόβληµα, απαλλαγµένοι από το όποιο αίσθηµα ντροπής και κοινωνικού στιγµατισµού. Αντικει- µενική καταγραφή των ΑµΕΑ από τη στατιστική υπηρεσία και οργάνωση κεντρικού κρατικού φορέα µελέτης και έρευνας των αναγκών, των ειδικών προβληµάτων, των µεθόδων και µέσων αντιµετώπισης των διάφορων οµάδων ΑµΕΑ. Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και διεπιστηµονική αξιολόγηση των προβληµάτων από την προσχολική ηλικία - και πριν απ αυτήν, όπου απαιτείται (τύφλωση, κώφωση, προβλήµατα λόγου κ.λπ.) από επαρκώς στελεχωµένους κρατικούς και µόνο φορείς. Αύξηση του αριθµού των Κ ΑΥ και αναβάθµισή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και θεσµική ενίσχυση του εκπαιδευτικού τους χαρακτήρα. Καθιέρωση ειδικής δηµόσιας, δωρεάν και υποχρεωτικής, αντίστοιχης µε τη δωδεκάχρονη, εκπαίδευσης δεδοµένου ότι η πλειονότητα των ΑµΕΑ είναι σε θέση να την πραγµατώσει. Η ειδική εκπαίδευση θα έχει στόχο τη γενική εκπαίδευση και ειδική αγωγή των µαθητών, την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησής τους µε την απόκτηση ικανοτήτων για να µπορούν αυτόνοµα να διαβιώνουν, την οργάνωση της κοινωνικής τους ζωής µέσα από τη συνεργασία, τη συναναστροφή και την επικοινωνία µε τους µαθητές των κοινών σχολείων, έτσι ώστε να συνδιοργανώνουν και να συµµετέχουν από κοινού σε συλλογικές δραστηριότητες (καλλιτεχνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές εκδηλώσεις) για να ενισχύεται η αλληλοαποδοχή και να διευρύνεται το πεδίο και η δυνατότητα κοινωνικής αναγνώρισης και εργασιακής αποκατάστασης. Οι λειτουργίες αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν από το σηµερινό σύστηµα εκπαίδευσης, το οποίο δεν διαθέτει ούτε τις κατάλληλες υποδοµές και εξοπλισµό (χώρους εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τις καθηµερινές δεξιότητες, κατάλληλα δια- µορφωµένους χώρους άθλησης, εστιατόρια, αίθουσες εκδηλώσεων, εργαστήρια, ειδικά εποπτικά µέσα), ούτε το απαιτούµενο προσωπικό ούτε το αναγκαίο διευρυµένο ωράριο εργασίας, ούτε καν δωρεάν µέσα µεταφοράς. Γι αυτό είναι ολέθρια η πολιτική σταδιακής συρρίκνωσης και κατάργησης των υπαρχόντων Κέντρων Ειδικής Αγωγής κα Αποκατάστασης, που θα µπορούσαν µε άλλες προϋποθέσεις να εξυπηρετήσουν στις δεδοµένες συνθήκες πολύ περισσότερα άτοµα και πολύ καλύτερα. 7

8 Να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την υποστήριξη των ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Αναπηρίες. Εργαστήρια πληροφορικής για εξάσκηση και προεισαγωγή για µια στοιχειώδη επαγγελµατική α- πασχόληση, µελλοντική ειδίκευση. Εξοπλισµός των σχολικών βιβλιοθηκών µε συστή- µατα και υλικά ανάγνωσης και µελέτης κατά περίπτωση. Έλεγχος της κατ οίκον διδασκαλίας (ΕΠΗΦ - Επισκέπτες Ηµερήσιας Φροντίδας Μαθητών/-τριών), η οποία πρέπει να ισχύει αυστηρά και αποκλειστικά για µικρά χρονικά διαστήµατα και περιπτώσεις προσωρινής αδυναµίας µετακίνησης προκειµένου να καλύπτει τα κενά φοίτησης, όπως και στα άλλα παιδιά. Ο θεσµός αυτός αποκαλύπτει την έλλειψη δοµών κρατικής µέριµνας, εθίζει στην ανάγκη του ιδιαίτερου µαθήµατος και για τα ΑµΕΑ, εκµεταλλεύεται την ανασφάλεια και το δράµα των γονιών µε όποιο κίνδυνο συναλλαγής, ενώ οδηγεί σε µεγαλύτερο αποµονωτισµό. Ταυτόχρονα χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική µέριµνα για άτοµα µε βαριές αναπηρίες ή πολυαναπηρία που δεν έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της βασικής ειδικής εκπαίδευσης, µε τη δηµιουργία κέντρων αγωγής, εκπαίδευσης και δηµιουργικής απασχόλησης και διηµέρευσης. Καθιέρωση Ειδικών Επαγγελµατικών Σχολών, σε ειδικότητες κατάλληλες για την κάθε µορφή αναπηρίας. Η εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών που προορίζονται να διδάξουν στις δοµές της ειδικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια) πρέπει να γίνεται: α) σε τµήµατα των πανεπιστηµιακών παιδαγωγικών σχολών Ειδικής Αγωγής, β) σε µεταπτυχιακά τµήµατα στην Ειδική Αγωγή στα οποία θα φοιτούν απόφοιτοι Παιδαγωγικών Σχολών, όπου η θεωρητική γνώση θα συνδυάζεται µε την πρακτική εξάσκηση στους χώρους των ΣΜΕΑ, έτσι ώστε να πάψει να αναπαράγεται το χάσµα ανάµεσα σε θεωρητικούς και εµπειρικούς διδάσκοντες και γ) ετήσια επιµόρφωση στην ειδική αγωγή µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα µετά από επιλογή µε θεσµοθετηµένα αντικειµενικά κριτήρια. Η δε εκπαίδευση του ειδικού προσωπικού πρέπει να είναι επίσης πανεπιστηµιακού επιπέδου. Επίσης, βασική επιµόρφωση σε ζητήµατα ειδικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών αναγκών είναι απαραίτητο να έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (πχ δυσλεξία, µαθησιακές δυσκολίες), µε έγκαιρο εντοπισµό των ειδικών προβληµάτων. Η επιµόρφωση να είναι ετήσια περιοδική για όλους τους εργαζόµενους στην Ειδική Αγωγή (εκπαιδευτικούς, ειδικό προσωπικό, προσωπικό φροντίδας, τεχνικό προσωπικό). Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό πρέπει να επιµορφώνεται σε πανεπιστηµιακές σχολές. Ούτε ο ιδρυµατισµός ούτε η άµεση ένταξη σε κοινά σχολεία είναι προτάσεις που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα. Οι µικροί µαθητές, πάλι, των τµηµάτων ένταξης αντι- µετωπίζουν τραγικές καταστάσεις λόγω των ελλείψεων σε ειδικό διδακτικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα να µένουν στο περιθώριο, ενώ ακόµη και εκεί που υπάρχει ειδικός δάσκαλος, η συνύπαρξη µε τα άλλα παιδιά είναι προβληµατική εξαιτίας των ανεπαρκειών και της ελλιπέστατης προετοιµασίας των εκπαιδευτικών θεσµών, και συµβάλλει στη δηµιουργία φαινοµένων ρατσιστικής συµπεριφοράς και σε ελλειµµατική επίδοση. Οι προτάσεις µας επιδιώκουν την κλιµακωτή ένταξη των ΑµΕΑ στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Η προσέγγισή µας αυτή δεν έχει καµία σχέση µε τον ιδρυµατισµό, µεσαιωνικού ή σύγχρονου τύπου. Αντίθετα, επιδίωξή µας είναι µε επιστηµονικά, ψυχοπαιδαγωγικά και κοινωνικά κριτήρια να καταργηθεί κάθε έννοια ιδρυµατισµού, αποµόνωσης και κοινωνικού αποκλεισµού στα ειδικά σχολεία ή στις ειδικές τάξεις. 8

9 Ε) Ειδικότερες µεταβατικές προτάσεις Να λειτουργήσουν σωστά και µε επάρκεια οι τάξεις υποδοχής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε τρόπο που να καλύπτουν όλους τους µαθητές που έχουν ανάγκη. Να λειτουργούν σε όλα τα σχολεία Τµήµατα Ένταξης - Ειδικές Τάξεις αποτελούµενες από δύο ως τέσσερις µαθητές, µε εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και υλικό. Το εξειδικευµένο αναλυτικό πρόγραµµα να συνδέει το υποστηρικτικό πρόγραµ- µα µε το αναλυτικό του σχολείου. Να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες, χωρίς διαταραχές στο ωρολόγιο πρόγραµµα, έτσι ώστε να παρέχεται καθηµερινή παιδαγωγική και µορφωτική υποστήριξη, ιδιαίτερα στα µαθήµατα της γλώσσας και των µαθηµατικών. Η αξιολόγηση των παιδιών να γίνεται µε ιατροπαιδαγωγική γνωµάτευση (δεν υ- πάρχει µέχρι τώρα) από αρµόδια διεπιστηµονική οµάδα, ώστε υπεύθυνα να γνωρίζουν το παιδί και οι γονείς του αν µετά το ηµοτικό θα φοιτήσει σε δευτεροβάθµιο ειδικό σχολείο ή σε κοινό µε παράλληλο δάσκαλο και συνέχιση της φοίτησης σε τµήµατα ένταξης. Να ενισχυθούν τα εξατοµικευµένα και τα διαφοροποιηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για γνωστική, ψυχολογική υποστήριξη, ενθάρρυνση και ουσιαστική έ- νταξη στην τάξη. Επίσης, πρέπει να προωθούνται παράλληλες συλλογικές δραστηριότητες (παιχνίδι, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες) σχεδιασµένες έτσι, ώστε να παρέχουν το αίσθηµα της επιτυχίας και της αναγνώρισης. Κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων της ειδικής εκπαίδευσης. Να θεσµοθετηθεί ειδικό και υψηλό ποσοστό στην πρόσληψη των εκπαιδευτικών ΑµΕΑ, µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση. Να ισοτιµηθούν τα απολυτήρια των ΕΕΕΕΚ µε αυτά των ειδικών γυµνασίων Οι απόφοιτοι µαθητές των ΕΕΕΕΚ να µπορούν να εγγράφονται στα ειδικά σχολεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (πρώην ΤΕΕ α βαθµίδας) για ολοκλήρωση της επαγγελµατικής κατάρτισης. Να ιδρυθούν περισσότερα Ειδικά Σχολεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (πρώην ΤΕΕ α βαθµίδας) - µέχρι σήµερα λειτουργούν µόνο 3 στην Αττική (Αγ. ηµήτριος, Κορωπί, Αχαρνές), αφού προηγηθεί χωροταξική έρευνα. Να υπάρξει ισοβαρής σχέση ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη βαθµίδα ειδικής εκπαίδευσης, και να περιοριστεί στο ελάχιστο η µαθητική διαρροή µετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κάθε βαθµίδα πρέπει να στελεχώνεται µε εκπαιδευτικούς της δικής της βαθµίδας. Οι διευθυντικές θέσεις να καλύπτονται ανάλογα µε τη βαθµίδα. Να υπάρχουν και στα ΕΕΕΕΚ οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως στα Ειδικά Σχολεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και τα ειδικά γυµνάσια και λύκεια. Οι εκπαιδευτικοί που ήδη εργάζονται στην ειδική αγωγή να µην ενταχθούν σε διαδικασίες επιλογής. Απαραίτητη αλλά και αναγκαία συνθήκη είναι η επιµόρφωσή τους στην Ειδική Αγωγή κατά προτεραιότητα. Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση δικαιούται τους δικούς της σχολικούς συµβούλους, που γνωρίζουν τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκπαιδευτικής 9

10 βαθµίδας. Οι τωρινοί σχολικοί σύµβουλοι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στη ευτεροβάθ- µια Ειδική Αγωγή στο σύνολό τους από την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, δεν γνωρίζουν σε επαρκή βαθµό τα ζητήµατα της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Πρέπει να διαµορφωθεί ένα σώµα σχολικών συµβούλων επιστηµονικά επαρκώς καταρτισµένο, µε πολυετή προϋπηρεσία και βαθιά γνώση των προβληµάτων της ευτεροβάθµιας Ειδικής Εκπαίδευσης. Προτείνου- µε επιλογή 8 σχολικών συµβούλων κατ` αρχάς σε επίπεδο επικράτειας (στις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, όπως επίσης και για τους γυµναστές, τους καθηγητές καλλιτεχνικών, πληροφορικής και µουσικής). Να µη συσταθούν Ειδικά ΥΣ, αλλά το προσωπικό και οι ιευθυντές να υπάγονται στα αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣ Ε - ΚΥΣ Ε ανά βαθµίδα. Τα όργανα αυτά να διευρυνθούν µε εκπροσώπους του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού. Να µην υπάρχει ιεύθυνση αλλά Τµήµα ειδικής αγωγής, που θα διαχωρίζεται σε δύο διακριτά και συνεργαζόµενα τµήµατα για την πρώτη και τη δεύτερη εκπαιδευτική βαθ- µίδα. Να δηµιουργηθεί αποκλειστικά κρατικός φορέας για πιστοποίηση επάρκειας στην ελληνική νοηµατική γλώσσα και τη γραφή BRAILLE, και να εξαιρεθούν από τις διαδικασίες οι οµοσπονδίες αναπήρων. Στα τυπικά προσόντα αυτών που θα αναλάβουν την µεταγραφή βιβλίων και κειµένων στη γραφή BRAILLE να περιλαµβάνεται και η εκπαιδευτική εµπειρία. Τέλος, το όριο ηλικίας στις εγγραφές σε γυµνάσια και λύκεια να διευρυνθεί πέραν του 18 ου ως καταληκτικού ορίου, µέχρι τουλάχιστον του 25 ου. Για τις µεγαλύτερες ηλικίες να υπάρχουν ειδικές επαγγελµατικές τεχνικές σχολές και κέντρα απασχόλησης µε ανάλογα εργαστήρια. Στη χώρα µας η ειδική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των προσπαθειών όλων των φορέων που εµπλέκονται σε αυτό τον ευαίσθητο τοµέα. Στόχος είναι η προώθηση των αναγκαίων µέτρων, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το όραµα της µορφωτικής, εργασιακής και κοινωνικής ένταξης δεν είναι ουτοπία, είναι κυρίως πολιτική απόφαση. Η εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν µπορεί να παραµείνει στο περιθώριο και στην αποµόνωση, αλλά αποτελεί µέρος του συνόλου της εκπαίδευσης, και γι αυτό απαιτεί σοβαρές πολιτικές και εκπαιδευτικές αλλαγές. Ζητούµενο είναι ένα σχολείο για όλους, που θα ανταποκρίνεται στις ατοµικές και συλλογικές ανάγκες των µαθητών του, που στο µεγαλύτερο µέρος τους προσδιορίζονται µε κοινωνικούς όρους. Ένα σχολείο που θα προωθεί την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. 10

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ7Λ7-Μ15. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 4ΑΣΠ7Λ7-Μ15. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.:270 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Ακινήτων & Πραγμάτων Δήμου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/6/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1. ΕΝΟΙΕΣ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ 2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11)

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) H γη των µύθων Στα παράλια της άξενης θάλασσας που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Βοσπόρου, Έλληνες πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια έχτισαν φιλόξενες πολιτείεςκιβωτούς του

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I

3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I 13.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/283 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6. 1. Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα. Απασχολουµένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του Π 225/95

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6. 1. Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα. Απασχολουµένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του Π 225/95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑ Αθήνα, 17/1/2011 /ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ 2846/10-1-2011 Τµήµα Λοιπών Παροχών & ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 2490 /11 Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 15 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της ιαδικασίας Προµηθειών που ακολουθεί η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 30-10-2008

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 30-10-2008 ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 30-10-2008 1. Είδη δοκιµίου: α)στοχαστικό (υποκειµενικό) β) Αποδεικτικό (αντικειµενικό) γ) ιάκριση κατά του Scholes και Klaus: 1. δοκίµιο πειθούς (αποδεικτικό δοκίµιο) 2. αφηγηµατικό δοκίµιο

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για την εγκατάσταση 7 Εγκατάσταση 7 Τοποθέτηση 7 Σύνδεση µε την τάση 7

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επιστηµονική ένωση µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΠ/Φ. 2.9/27 /οικ. 8179 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος για τα ικαιώµατα του Παιδιού: Γιώργος Μόσχος Ειδικοί Επιστήµονες: Άννα Ρούτση Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Από το σπίτι στο σχολείο: Οι οµιλητές και οι γλώσσες τους

Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Από το σπίτι στο σχολείο: Οι οµιλητές και οι γλώσσες τους Σκούρτου, Ε. (2002) Από το σπίτι στο σχολείο: Οι Οµιλητές και οι Γλώσσες τους. Υλικά Ηµερίδας: «Γλώσσες στο Σπίτι, Γλώσσες στην Κοινωνία», Ρόδος, Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ. Κάθε χωριό και περιφέρεια με τη νέα ΚΑΠ ΚΑΠ 2014 2020 Β3/25. Ελαστική προσαρµογή

ΦΑΚΕΛΟΣ. Κάθε χωριό και περιφέρεια με τη νέα ΚΑΠ ΚΑΠ 2014 2020 Β3/25. Ελαστική προσαρµογή Σε νέο σχέδιο «Καποδίστριας» για τη γεωργία οδηγούν οι αποφάσεις του Λουξεμβούργου 25 Β3/25 Κάθε χωριό και περιφέρεια με τη νέα ΚΑΠ Ακόµη και το ελάχιστο όριο περιφερειοποίησης 40% την 1η Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ.ΣΧ. & ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νο81 ΕΛΤΙΟ ΑΤΑΚΤΟ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 deltioatakto@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις Εντυπώσεις Απορίες Απόψεις. Β) Παρακολουθούµε ή µετέχουµε στη λατρεία ;

Σκέψεις Εντυπώσεις Απορίες Απόψεις. Β) Παρακολουθούµε ή µετέχουµε στη λατρεία ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : «Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ». Α ) Εκφράζοντας τις εµπειρίες µας. Όλοι οι Χριστιανοί έχουν κάποιες εµπειρίες από τη λατρεία της εκκλησίας µας (Θεία Λειτουργία, Βάπτισµα, γάµος, εσπερινός,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet. Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 27/9/06 ΠΡΟΣ: - τα.σ. των ΕΛΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΕΛΜΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΕΦ. ΙΑ -ΙΒ Θέμα: ο μύθος του Πρωταγόρα και το επιμύθιο Στάδια εξέλιξης του ανθρώπου Α Στάδιο Απουσία θνητών ειδών ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν Β Στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ 6 ο ΚΑΙ 44 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναστασιάδου Πετρούλα Σοφία ΑΜ: 2003010053 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ε ιβλέ ων:

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΑΝΤΑΡΣΥΑ-3 η Συνδιάσκεψη- ΘΕΣΕΙΣ του ΠΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γ1. Η αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης και το πρόγραμμά της 35. Με το ανοιχτό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα