Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 H αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Πηνειώ Χριστοδούλου 1, Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος 2 1 Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής MSc, Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ. Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου. 2 Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Περίληψη Στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν η διερεύνηση της αυτοεκτίµησης των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 30 παιδιά µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne και 30 παιδιά χωρίς µυϊκή δυστροφία, χρονολογικής ηλικίας 7-15 ετών, τα οποία διέµεναν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Η αξιολόγηση της αυτοεκτίµησης των συγκεκριµένων παιδιών βασίστηκε στο ερωτηµατολόγιο Self-esteem Inventory του Coopersmith (1987). Τα πορίσµατα της παρούσας µελέτης µπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους εµπλεκόµενους στην εκπαίδευση των µαθητών µε µυϊκή δυστροφία και να συµβάλλουν στην οµαλότερη σχολική και κοινωνική τους ένταξη. Καθώς στην Ελλάδα οι έρευνες που αφορούν τη µελέτη της αυτοεκτίµησης των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne είναι ανύπαρκτες. Λέξεις κλειδιά: αυτοεκτίµηση, µυϊκή δυστροφία Duchenne, ένταξη. 1. Εισαγωγή Ως αυτοεκτίµηση ορίζεται «η αίσθηση της προσωπικής αξίας που έχει το άτοµο για τον εαυτό του και η οποία προέρχεται τόσο από τις προσωπικές του εµπειρίες, όσο και από τις κρίσεις και τις στάσεις των άλλων απέναντί του» (Χουντουµάδη, Πατεράκη, 2008:89). Ο Coopersmith (1976) ορίζει την αυτοεκτίµηση ως την ενδοπροσωπική αξιολόγηση που κάνει το άτοµο και συνήθως διατηρεί αναλλοίωτη σε σχέση µε τον εαυτό του. Η ικανότητα του ατόµου να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της καθηµερινής του ζωής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησής του. Η αυτοεκτίµηση είναι προϊόν της µακρόχρονης εξέλιξης του ατόµου και της αλληλεπίδρασης διαφόρων εγγενών και εξωγενών παραγόντων. Σηµαντικό ρόλο στην οικοδόµηση της αυτοεκτίµησης διαδραµατίζουν οι εκάστοτε σηµαντικοί Άλλοι στη ζωή του παιδιού και κατ επέκταση η κοινωνία (Μακρή Μπότσαρη, 2001). Η µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1868 από τον Duchenne De Boulonge. Είναι µία κακοήθης φυλοσύνδετη µυϊκή δυστροφία των παιδιών, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισµένους τύπους των µυϊκών δυστροφιών (Cotton, Crowe & Voudouris, 1998). Οι µυϊκές δυστροφίες είναι κληρονοµούµενες µυοπάθειες που χαρακτηρίζονται από προϊούσα εκφύλιση των σκελετικών µυών (µυϊκών κυττάρων) και την αντικατάστασή τους από λιπώδη ιστό (Bleck,1982 Παπαπετρόπουλος,1990) και οι οποίες έχουν συχνά έναν αναγνωρίσιµο κλινικό φαινότυπο που συνοδεύεται από κάποια χαρακτηριστικά, αλλά όχι συχνά παθολογικά χαρακτηριστικά από την πρώτη στιγµή (Bushby & Anderson, 2001 Metules, 2002). Στην αρχή της ζωής τους τα παιδιά εµφανίζονται φυσιολογικά και πολύ σπάνια διαγιγνώσκονται κάτω της ηλικίας των 4-6 ετών, όταν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Το παιδί ακολουθεί τα ηλικιακά ορόσηµα, όσον αφορά τη στήριξη της κεφαλής, του κορµού και της ορθοστάτησης ( ρόσου, 2008). ISSN

2 Οι διάφοροι τύποι µυϊκής δυστροφίας διαφέρουν µεταξύ τους αναφορικά µε την ηλικία έναρξης της νόσου, την κατανοµή της αδυναµίας, τους ρυθµούς µε τους οποίους η νόσος εξελίσσεται, την παρουσία ή απουσία υπερτροφίας της γαστροκνηµίας ή και των υψηλών επιπέδων της κρεατινίνης στον ορό καθώς και του κληρονοµικού χάρτη του ατόµου. Όσον αφορά την κατανοµή της µυϊκής αδυναµίας υπάρχει περίπτωση η µια πλευρά του σώµατος να επηρεαστεί περισσότερο από την άλλη (Alan & Emery, 2000). Η µυϊκή δυστροφία δε µπορεί να προβλεφθεί. Επηρεάζει όλες τις φυλές, όλα τα στρώµατα της κοινωνίας και συµβαίνει σε όλο τον κόσµο (Alan & Emery, 2000). Έχει γενετική βάση (Johanson, 2009) και οφείλεται σε µετάλλαξη των γονιδίων των τµηµάτων των χρωµοσωµάτων που ευθύνονται για τα κληρονοµικά χαρακτηριστικά, η οποία αλλάζει το µεταβολισµό των µυϊκών ιστών. Μεταδίδεται στο παιδί µε το φυλοσύνδετο χαρακτήρα όταν η µητέρα είναι φορέας της συγκεκριµένης νόσου (Irwin & Siegel, 1999 Πολυχρονοπούλου, 2003). Το έλλειµµα βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 21. Καθώς το τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της πρωτεΐνης δυστροφίνης. Η δυστροφίνη είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία της κυτταρικής µεµβράνης. Λόγω της διαταραχής της αναλογίας της συγκεκριµένης πρωτεΐνης, οι µυϊκές ίνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ρήξεις (Nεστορίδης, 2006). Ειδικότερα, αδυνατίζουν οι µύες του ατόµου, γιατί το σώµα του ατόµου δεν είναι ικανό να παράγει και να δηµιουργήσει την πρωτεΐνη, η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου να χτιστούν και να διατηρηθούν υγιείς οι µύες (Johanson, 2009 Irwin & Siegel, 1999). Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη της νόσου είναι διαφορετική για την κάθε περίπτωση παιδιού θα µπορούσε κανείς να διακρίνει την εξέλιξη της νόσου σε τέσσερα στάδια: πρώιµη φάση, µεταβατική φάση, φάση απώλειας της βάδισης, φάση ενήλικης ζωής (WHO,1980 Παπαπετρόπουλος,1990 Dubowitz,1995). Παιδιά που φτάνουν στη σχολική ηλικία χωρίς να έχει διαγνωστεί το πρόβληµα χαρακτηρίζονται από αργή κινητική εξέλιξη, αδέξιες κινήσεις, αλλά και δυσκολίες µάθησης (Πολυχρονοπούλου, 2003). Η συγκεκριµένη νόσος έχει εξελικτική µορφή και σταδιακά τα παιδιά χάνουν την ικανότητά τους για στήριξη και βάδιση. Η νόσος προσβάλλει τους µύες του παιδιού από το κέντρο προς την περιφέρεια (Johanson, 2009 Νεστορίδης, 2006). Τα συµπτώµατα εµφανίζονται περίπου από την ηλικία των τεσσάρων ετών (Irwin & Siegel, 1999). Γιατί παρά το γεγονός ότι µερικοί τύποι µυϊκής δυστροφίας εµφανίζονται κατά τη βρεφική ή την πρώτη παιδική ηλικία, το πρόβληµα δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί, όπως προαναφέρθηκε, πριν από την ηλικία των τριών ετών (Πολυχρονοπούλου, 2003). Η επίσηµη διάγνωση γίνεται συνήθως στην ηλικία µεταξύ 3-5 ετών (Alan & Emery, 2000). Ένα από τα πρώτα σηµεία που µπορούν να δηµιουργήσουν υπόνοια ύπαρξης της συγκεκριµένης νόσου είναι η δυσκολία έγερσης του παιδιού από την κάθετη θέση στο έδαφος (Nεστορίδης, 2006). Με την πάροδο του χρόνου το παιδί παρουσιάζει λόρδωση και η κίνησή του επιτυγχάνεται πάνω στις µύτες των ποδιών του (ιπποποδία), (Irwin & Siegel, 1999). Χρόνο µε το χρόνο η φθορά των µυών αυξάνεται, η αναπηρία µεγαλώνει και στην ηλικία των ετών τα παιδιά αναγκάζονται να µετακινούνται µε το χειροκίνητο αναπηρικό αµαξίδιο (Πολυχρονοπούλου, 2003). Αργότερα, αυτό το αµαξίδιο θα αντικατασταθεί από το ηλεκτροκίνητο, λόγω της δυσκολίας που έχει το παιδί να χειριστεί τη χειροκίνητο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι για τα παιδιά µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne η χρονική φάση της απώλειας της κινητικής ISSN

3 ανεξαρτησίας και η λήψη της απόφασης για χρήση αναπηρικού αµαξιδίου αποτελεί µια ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη ψυχολογικά διαδικασία τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους. Γιατί στη συγκεκριµένη περίπτωση η χρήση ενός βοηθήµατος υποδηλώνει την επιδείνωση και τη µονιµότητα µιας κατάστασης, καθώς και τη µη αναστρεψιµότητά της. Η ιδέα της χρήσης αναπηρικού αµαξιδίου, αρχικά συνήθως συνοδεύεται από σθεναρή αντίσταση και επιτελείται όταν απολεσθεί η πλήρης σχεδόν κινητικότητα του παιδιού. Αργότερα, όµως όλες αυτές οι επιφυλάξεις και οι ενδοιασµοί, συνήθως αντικαθίστανται από συναισθήµατα ανακούφισης και ευχαρίστησης, γιατί όπως είναι αυτονόητο, η διατήρηση της ανεξάρτητης κινητικότητας µέσω ενός χειροκίνητου ή ηλεκτροκίνητου αµαξιδίου αφενός συντελεί στην αυτοεξυπηρέτηση του ατόµου και στην ανεξαρτησία του και αφετέρου, συµβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής του ( ρόσου, 2008). Περίπου στην ηλικία των 20 ετών οι αναπνευστικοί µύες πλήττονται σε σηµείο που µπορεί να φθάσει µέχρι τη διασωλήνωση του ατόµου (Μetules, 2002). Τα παιδιά που πάσχουν από µυϊκή δυστροφία σπάνια ξεπερνούν την περίοδο της εφηβείας σύµφωνα µε την Πολυχρονοπούλου (2003). Η µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne είναι η πιο συχνά απαντώµενη µυοπάθεια (Πολυχρονοπούλου, 2003 Emery & Muntoni, 2003) µε συχνότητα εµφάνισης 1:3.600 ζώντα αγόρια. Υπάρχουν περίπου άτοµα που πάσχουν από µια σοβαρή µορφή µυϊκής δυστροφίας στη υτική Ευρώπη (Alan & Emery, 2000) και τουλάχιστον στις Η.Π.Α. εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι παιδιά (Irwin & Siegel, 1999). Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει καταξιωµένη θεραπευτική µέθοδος για τη µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Οι µέχρι στιγµής γνωστές µέθοδοι (συντηρητική και χειρουργική παρέµβαση) βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο. Η θεραπεία περιορίζεται στην ανακούφιση των συµπτωµάτων και την επιµήκυνση του χρόνου ζωής και προσβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειάς του, στη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού και στην ελαχιστοποίηση των συµπτωµάτων, τα οποία µπορεί να οδηγήσουν στην ακινητοποίηση του παιδιού µε όλα όσα αυτό συνεπάγεται για ένα παιδί ή έναν έφηβο. Ειδικότερα οι µορφές θεραπείας και παρέµβασης που εφαρµόζονται σε παιδιά µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne συνοψίζονται ως ακολούθως: Συνεδρίες φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας. Ορθοπεδικές επεµβάσεις. Βοηθήµατα για την καθηµερινή ζωή (ειδικοί νάρθηκες, αµαξίδια). Σωστή διατροφή. Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Φαρµακευτική αγωγή (συνήθως κορτικοστεροειδή), ( ρόσου, 2008). Όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισµένα ερευνητικά δεδοµένα, αναφορικά µε αυτή την περιοχή, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα συγκεκριµένα παιδιά αποτελούν µέρος των οµάδων υψηλού κινδύνου για εµφάνιση συναισθηµατικών και ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Πιο συγκεκριµένα, ερευνητικά δεδοµένα έχουν καταδείξει ότι τα άτοµα τα οποία πάσχουν από µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne παρουσιάζουν, εκτός των κινητικών δυσκολιών, και άλλες δυσκολίες όπως νοητικές, νευροψυχολογικές και γλωσσικές (Adams & Gathercole, 2000 Cotton, Voudouris, Greenwood, 2001 Hinton,Vivo, Fee, Goldstein, Stern 2004, Hinton, Goldstein, Vivo, 2006 Cyrulnik, Fee, Batcelder, KiefelI, Goldstein & Hinton, 2008). Το 1/3 των ατόµων αυτών ISSN

4 παρουσιάζουν και νοητική αναπηρία. Επίσης τα παιδιά µε µυϊκή δυστροφία Duchenne έχουν και φτωχές κοινωνικές δεξιότητες (Hinton, Fee, De Vivo, Goldstein, 2007). Το πιο κοινό σύµπτωµα µεταξύ των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία Duchenne είναι η κατάθλιψη και η κοινωνική αποµόνωση. Οι Fitzpatrick, Barry & Carvey (1986) διεξήγαγαν µία έρευνα η οποία επικεντρώθηκε στη σύγκριση µεταξύ παιδιών χωρίς µυϊκή δυστροφία Duchenne και παιδιών µε µυϊκή δυστροφία Duchenne και παρατηρήθηκε ότι η τελευταία οµάδα παρουσίαζε φτωχές κοινωνικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, κοινωνική αποµόνωση και διακατέχονταν από περισσότερους φόβους και ανησυχίες (Fitzpatrick, Barry & Carvey,1986). Η µελέτη που διεξήχθη από τους Leibowitz & Dubowitz (1981), στην Αγγλία έχοντας ως δείγµα 57 παιδιά µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne κατέδειξε µέσω των ευρηµάτων της, ότι υπήρχε υψηλότερο ποσοστό συναισθηµατικών διαταραχών στο συγκεκριµένο πληθυσµό ατόµων σε σχέση µε τον πληθυσµό ατόµων τυπικής ανάπτυξης. Ο Τσιάντης (1987) αναφερόµενος στα παιδιά µε τη χρόνια πάθηση επισηµαίνει ότι πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει η στάση του προσωπικού του σχολείου και των συνοµηλίκων του παιδιού προς την αναπηρία του. Μια θετική στάση θα διευκολύνει τη προσαρµογή του µαθητή, ενώ αντίθετα η αρνητική στάση θα επηρεάσει αρνητικά την προσαρµογή του στο σχολείο και κατά συνέπεια την οµαλή ψυχοκοινωνική του εξέλιξη. Στη βάση των προαναφεροµένων, στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν η διερεύνηση της αυτοεκτίµησης των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne και η πιθανή συσχέτισή της µε τις µεταβλητές χρονολογική ηλικία, ύπαρξη αδερφών χωρίς µυϊκή δυστροφία και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. 2. Μεθοδολογία έρευνας 2.1. Ερευνητικά ερωτήµατα Το βασικό ερευνητικό ερώτηµα το οποίο τέθηκε στην παρούσα έρευνα και το οποίο έγινε προσπάθεια να προσεγγιστεί και να διερευνηθεί, είναι αν υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στη µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne και στην αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων χρονολογικής ηλικίας 7-15 ετών. Ειδικότερα, τέθηκαν ορισµένα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία έγινε προσπάθεια να απαντηθούν, τα οποία καταγράφονται και οριοθετούνται ως εξής: 1. Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στη µεταβλητή χρονολογική ηλικία και στη µεταβλητή αυτοεκτίµηση παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne; 2. Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην ύπαρξη ή όχι αδερφών χωρίς µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne και στην αυτοεκτίµηση των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne; 3. Παίζει ρόλο το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne στην αυτοεκτίµησή τους; 2.2. Στατιστικές υποθέσεις: Οι υποθέσεις της έρευνας µε τη µορφή µηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης διατυπώνονται ως εξής: Υπόθεση 1: Ηο: Η µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne των παιδιών και των εφήβων ISSN

5 χρονολογικής ηλικίας 7-15 ετών δεν έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την αυτοεκτίµησή τους. Η1: Η µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne των παιδιών και των εφήβων χρονολογικής ηλικίας 7-15 ετών έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την αυτοεκτίµησή τους. Υπόθεση 2: Ηο: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne δεν έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε τη χρονολογική τους ηλικία. Η1: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε τη χρονολογική τους ηλικία. Υπόθεση 3: Ηο: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne δεν έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την ύπαρξη ή όχι αδερφών χωρίς µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne Η1: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε την ύπαρξη ή όχι αδερφών χωρίς µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne. Υπόθεση 4: Ho: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne δεν έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. Η1: Η αυτοεκτίµηση των παιδιών και των εφήβων µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne έχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας. Το προεπιλεγµένο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ήταν το 5% διπλής κατεύθυνσης. Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας που χρησιµοποιείται στις κοινωνικές επιστήµες, το 5% θεωρείται ένα αποδεκτό επίπεδο και χρησιµοποιείται ως ένα συµβατικό όριο είγµα Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 30 αγόρια µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne, χρονολογικής ηλικίας 7-15 ετών (Μ.Ο.=10,93, S.D.=.868) και 30 αγόρια χωρίς µυϊκή δυστροφία, τα οποία αποτέλεσαν την οµάδα ελέγχου. Η οµάδα ελέγχου εξισώθηκε ως προς όλα τα χαρακτηριστικά µε το δείγµα πλην του προβλήµατος της µυοπάθειας. Όσον αφορά τον τρόπο της δειγµατοληψίας στη συγκεκριµένη περίπτωση έγινε συµπερίληψη στο δείγµα όλων των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Douchenne που εντοπίστηκαν και πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής, λόγω της ιδιαιτερότητας του πληθυσµού στον οποίο απευθύνονταν η έρευνα Εργαλείο µέτρησης Η αξιολόγηση της αυτοεκτίµησης βασίστηκε στο ερωτηµατολόγιο Self-esteem Inventory του Coopersmith (1987). Το συγκεκριµένο ψυχοµετρικό µέσο επιλέχθηκε µετά από συγκριτική µελέτη και αξιολόγηση των διαφόρων τεχνικών για τη µέτρηση της αυτοεκτίµησης. Το προαναφερόµενο ερωτηµατολόγιο αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο στην ερευνητική διαδικασία, αλλά και στην κλινική πρακτική µε διαδεδοµένη χρήση. Ειδικότερα το Self-esteem Inventory του Coopersmith (1987) περιλαµβάνει συνολικά 58 ερωτήσεις-προτάσεις (Long Form), οι οποίες αναφέρονται κυρίως στις στάσεις του υποκειµένου απέναντι στον εαυτό του σε σχέση µε τους τέσσερις ISSN

6 παρακάτω σηµαντικούς τοµείς: οικογενειακό, κοινωνικό, σχολικό και προσωπικό (Wallen & Fraenkel, 2001). Οι ερωτήσεις είναι ίδιας βαρύτητας, και από το άθροισµά τους προκύπτει µια συνολική βαθµολογία. Η χορήγηση του τεστ ολοκληρώνεται περίπου σε λεπτά. Πριν από τη χορήγηση του παραπάνω τεστ χορηγήθηκε στα παιδιά ένα ανώνυµο ερωτηµατολόγιο για τη συλλογή κάποιων απαραίτητων για την έρευνά µας δηµογραφικών στοιχείων και πληροφοριών. Για να καταταγούν τα υποκείµενα σε κατηγορίες ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας από την οποία προέρχονταν, χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο η κατηγοριοποίηση του Βάµβουκα., η οποία έχει ως δείκτη το επάγγελµα του πατέρα (Βάµβουκας, 1988). Έτσι προέκυψαν τρεις κατηγορίες επαγγελµάτων, οι οποίες αντικατόπτριζαν το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας (ανώτερη, µεσαία και κατώτερη) του κάθε παιδιού. 3. Αποτελέσµατα Το δείγµα ακολουθεί κανονική κατανοµή (n=30 και τεστ κανονικότητας. Ελήφθη υπόψη το τεστ Shapiro-Wilk, γιατί το σύνολο των παρατηρησιακών µονάδων ήταν µικρότερο του 50). Από τα ευρήµατα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας προέκυψε ότι τα παιδιά µε µυϊκή δυστροφία σηµείωσαν χαµηλότερα σκορ αναφορικά µε τη µεταβλητή αυτοεκτίµηση, συγκριτικά µε τους συνοµηλίκους τους χωρίς µυϊκή δυστροφία (Μ.Ο.=67,34 και Μ.Ο.=75,53 αντίστοιχα). Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPPSS 19.0 και έγινε χρήση παραµετρικών κριτηρίων. Πιο συγκεκριµένα, για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής αυτοεκτίµηση παιδιών µε µυϊκή δυστροφία και της ανεξάρτητης µεταβλητής κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας χρησιµοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης One-Way ANOVA. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των προαναφερόµενων µεταβλητών F [2, 27] =11.27, p<,05. Για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της µεταβλητής αυτοεκτίµηση παιδιών µε µυϊκή δυστροφία και των µεταβλητών χρονολογική ηλικία και ύπαρξη αδερφών χωρίς µυϊκή δυστροφία χρησιµοποιήθηκε το Τ-test για ανεξάρτητα δείγµατα. Μεταξύ των προαναφεροµένων µεταβλητών προέκυψε στατιστικώς σηµαντική σχέση p<.05. Ειδικότερα, τα παιδιά (7-12 ετών) σηµείωσαν υψηλότερα σκορ αυτοεκτίµησης συγκριτικά µε τους εφήβους. Παράλληλα τα παιδιά και οι έφηβοι που είχαν αδέρφια χωρίς τη συγκεκριµένη αναπηρία σηµείωσαν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση σε σχέση µε τα παιδιά που δεν είχαν αδέρφια. 4. Συµπεράσµατα-Συζήτηση Συνοψίζοντας, η παρούσα µελέτη κατέδειξε αφενός, ότι η αυτοεκτίµηση των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne υπολείπεται της αυτοεκτίµησης των παιδιών που δεν πάσχουν από τη συγκεκριµένη νόσο και αφετέρου, ότι η αυτοεκτίµηση έχει σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας του παιδιού, τη χρονολογική ηλικία και την ύπαρξη αδερφών χωρίς αναπηρία. Έτσι αναµένουµε ότι, όσον αφορά τα παιδιά µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne που προέρχονται από τα χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα να σηµειώνουν χαµηλότερες επιδόσεις σε δοκιµασίες µέτρησης της αυτοεκτίµησης, σε σύγκριση µε τα παιδιά που προέρχονται από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονοµικά ISSN

7 στρώµατα. Η κοινωνιολογική προσέγγιση της συµβολικής αλληλεπίδρασης δίνει ένα επαρκές υπόβαθρο για να υποστηρίξει κανείς ότι τόσο η έννοια του εαυτού, όσο και η έννοια της αυτοεκτίµησης µπορεί να µελετηθεί και ως ένα κοινωνικό µόρφωµα. Οι απόψεις του Mead για τη συµµετοχή της γλώσσας -η οποία είναι ένα κοινωνικό προϊόν- αλλά και των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των υποκειµένων στο σχηµατισµό της έννοιας του εαυτού, προσφέρουν ένα ισχυρό θεµέλιο αναφορικά µε τον παραπάνω ισχυρισµό. Το παιδί διαµορφώνει την εικόνα του εαυτού µέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσει µε τους σηµαντικούς άλλους. Οι πρώτοι σηµαντικοί Άλλοι που έρχονται σε επαφή µε το παιδί είναι οι γονείς του και είναι εύλογο να επηρεάζουν τόσο τη διαµόρφωση του εαυτού, όσο και τη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης. Το ίδιο ισχύει σχετικά µε την έννοια του «αυτοκαθρεπτιζόµενου εαυτού» του Cooley. Το παιδί βλέπει στα πρόσωπα των σηµαντικών Άλλων, τον τρόπο µε τον οποίο το αντιµετωπίζει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σε ένα µεταγενέστερο χρόνο αυτή η εικόνα εγγράφεται στο άτοµο και συγκροτεί την αυτοεκτίµησή του. Όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών χρονολογική ηλικία και αυτοεκτίµηση οι Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling και Potter (2002) µε βάση τα ευρήµατα της έρευνάς τους κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι η αυτοεκτίµηση κατά τη µετάβαση του παιδιού από την παιδική ηλικία και την προεφηβεία (9-12 χρόνια) στην εφηβεία (13-17 χρόνια), αλλά και κατά τη διάρκεια της εφηβείας, παρουσιάζει µείωση. Οι Piers & Harris (1964) συγκρίνοντας τη σταθερότητα της αυτοεκτίµησης σε παιδιά χρονολογικής ηλικίας 8, 10 και 15 ετών δεν εντόπισαν σηµαντικές διαφορές, οι οποίες να σχετίζονται µε την ηλικία. Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια η µειωµένη αυτοεκτίµηση η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ενδέχεται να οφείλεται µεταξύ των άλλων και στην έκπτωση των δυνατοτήτων των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία, αλλά και στην αναµενόµενη συνεχή επιδείνωση της κατάστασής τους, η οποία είναι µια πραγµατικότητα την οποία γνωρίζουν οι «Σηµαντικοί Άλλοι». Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τους γονείς των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία, η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι έχουν ένα παιδί µε αναπηρία του οποίου η κατάσταση είναι όχι µόνο µη αναστρέψιµη αλλά και η επιβίωσή του είναι πιθανώς περιορισµένη κλονίζει και επηρεάζει τη σκέψη και την πρακτική τους ( ρόσου, 2008). Έτσι ενώ η σκέψη όλων των υπόλοιπων γονέων παιδιών µε αναπηρία ταλανίζεται από το εναγώνιο ερώτηµα: «Τι θα γίνει το παιδί τους όταν αυτοί φύγουν από τη ζωή», στη συγκεκριµένη περίπτωση θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ισχύει το αντίστροφο (µε τη µεταφορική έννοια της φράσης). Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία των «Σηµαντικών Άλλων» κατά την αλληλεπίδρασή της µε τα συγκεκριµένα παιδιά, πιθανόν συµπεριφέρεται µε τρόπους οι οποίοι οδηγούν στη µείωση της αυτοεκτίµησης των παιδιών (π.χ. υπερπροστατευτική στάση, ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του παιδιού, υπερβολική ανοχή κατά την εκδήλωση ανεπιθύµητων συµπεριφορών κ. ά.). Κι αυτό κατά συνέπεια επηρεάζει αρνητικά την οικοδόµηση και τη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης των εν λόγω παιδιών, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η πλειοψηφία τους έχει φυσιολογικό νοητικό επίπεδο. Παράλληλα τα παιδιά και οι έφηβοι µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne που είχαν αδέρφια χωρίς τη συγκεκριµένη αναπηρία σηµείωσαν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση σε σχέση µε τα παιδιά που δεν είχαν αδέρφια. Πιθανόν συµβαίνει αυτό, γιατί συγκρίνουν τον εαυτό τους µε τα υγιή αδέλφια τους. Χαρακτηριστικά, ορισµένα από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους µε τους ερευνητές δήλωσαν τα ISSN

8 εξής: «Θα ήθελα να φοιτώ στο σχολείο που φοίτησα κατά τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου και εκεί όπου εξακολουθούν να φοιτούν τα αδέρφια µου και όχι στο σχολείο της ΕΛΕΠΑΠ. Γιατί τότε τα πράγµατα ήταν πολύ καλύτερα για µένα. εν ήξερα τίποτα για τις θεραπείες (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία), το αµαξίδιο, τους γιατρούς και τα νοσοκοµεία». Επίσης, κατά τη φάση της πρώτης προσέγγισης και της γνωριµίας των παιδιών, η οποία προηγήθηκε της χορήγησης των ερωτηµατολογίων, όταν υποβλήθηκε σε ένα παιδί η ερώτηση: «Αν σου έδιναν το µαγικό λυχνάρι του Αλαντίν, και σου ζητούσαν να κάνεις τρεις ευχές, ποιες θα ήταν αυτές;» Το παιδί απάντησε: «Να περπατήσω πάλι», «Να περπατήσω πάλι», «Να περπατήσω πάλι». Η απάντηση του συγκεκριµένου παιδιού υποδηλώνει τη µεγάλη του επιθυµία να περπατήσει ξανά, και να παίξει µε τα άλλα παιδιά, όπως όταν ήταν µικρότερο σε ηλικία. Θεωρούµε ότι µε τη συγκεκριµένη απάντηση το παιδί εκφράζει και την επιθυµία των άλλων παιδιών που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση µ αυτό. Πράγµατι το κόστος της απώλειας της βάδισης για ένα παιδί ή έναν έφηβο είναι πολύ µεγάλο και πολυεπίπεδο. Όπως είναι αυτονόητο, πρόκειται για µία µόνιµη και µη αναστρέψιµη απώλεια µιας τόσο σηµαντικής ικανότητας την οποία ήδη κατείχε το άτοµο και που χάρη σ αυτή βίωσε µοναδικές και ανεπανάληπτες εµπειρίες και που τώρα τις λησµονεί. Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά «δε γνώριζαν το πρόβληµά τους» και την εξέλιξη της κατάστασής τους και εξακολουθούσαν να κάνουν όνειρα για το µέλλον (σπουδές, επάγγελµα), παρά τους συνεχώς αυξανόµενους περιορισµούς που είχαν στην καθηµερινή τους ζωή. Συγκεκριµένα, ένας έφηβος, ο οποίος µετακινούνταν εδώ και έξι χρόνια µε το χειροκίνητο αµαξίδιο και είχε επιβαρυνθεί ήδη η καρδιά του (λόγω της εκφυλιστικής νόσου Duchenne) ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε τρία χρόνια θα τελειώσω και το Ε.Ε.Ε.Κ. Τότε θέλω να σπουδάσω Πληροφορική. Μετά πιστεύω ότι θα βρω εύκολα δουλειά, λόγω και του προβλήµατος που έχω µε τα πόδια µου». Συµπερασµατικά, όλοι οι εµπλεκόµενοι στην αγωγή και την εκπαίδευση των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne, έχουν χρέος να τα υποβοηθήσουν, έτσι ώστε να καταφέρουν να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να διαχειριστούν αποτελεσµατικά την αναπηρία τους. Είναι προφανές ότι στα σχολεία θα πρέπει να εφαρµόζεται ένα συµµετοχικό, δηµιουργικό και ισότιµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Παράλληλα θα πρέπει η προσέγγιση των συγκεκριµένων παιδιών να είναι συνεπιστηµονική και οι εµπλεκόµενοι στην αγωγή και την εκπαίδευσή τους να βρίσκουν τρόπους µέσω των οποίων θα υποβοηθείται η οικοδόµηση µιας θετικής αυτοεκτίµησης από µέρους των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία. Με δεδοµένο πάντα τη σηµαντικότητα του ρόλου της θετικής αυτοεκτίµησης στην υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου και πολύ περισσότερο του παιδιού µε αναπηρία. Βιβλιογραφία Adams, A.M., & Gathercole, S.E. (2000). Limitations in working memory: implications for language development. International Journal of Language and Communication, 35(1): Anderson, L. (2001). Muscular Dystrophy Methonds and Protocols. Humana Press. Βάµβουκας, Μ. (1988). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Bleck, E.E. (1982). Muscular Dystrophy-Duchenne type. In E.E. Bleck &D.A.Nagel ISSN

9 (Eds), Physically Handicapped children. 2 edition, New York :Grune & Stratton. Bushby, K., Alan, E., Emery, H. (2000). Muscular Dystrophy the fact (second edition). Braverman, J. (2001). Meeting the Challenges: Pulmonary Complications in Duchenne Muscular Dystrophy. Except Parent 31, 12. Cyrulnik, H., Fee, R., Batcelder, A., KiefelI, J., Goldstein, E., Hinton, V., 2008). Cognitive and adaptive deficits in young children with Duchenne muscular dystrophy (DMD) Journal of the International Neuropsychological Society, 14, Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self esteem. San Francisco: Freeman. Cotton, S., Crowe, S., Voudouris, N. (1998). Neuropsychological Profile of Duchenne Muscular Dystrophy. Child Neuropsychology,Vol. 4, No. 2, pp Cotton, S.,Voudouris, N.J., Greenwood, K.M. (2001). Intelligence and Duchenne muscular dystrophy:fyll-scale, verbal and performance intelligence quotients. Developmental Medicine and Child Neurology, 43,pp ρόσου, Γ. (2008). Η εκπαίδευση των παιδιών µε µυϊκή δυστροφία: µια πιλοτική έρευνα των απόψεων των γονέων. Μεταπτυχιακή εργασία. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Dubowitz, V. (1995). Muscle Disorders in Childhood (2 nd ed) London W. B. Saunders Co. Ltd. Emery, A. & Muntoni, F. (2003). Duchenne muscular dystrophy (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press. Fitzpatrick, C., Barry, C., Carvey, C. (1986). Psychiatric disorder among boys with Duchenne muscular dystrophy. Developmental Medicine and Child Neurology, 28, Hinton,V.J., Goldstein, E.M., Vivo, D.C. (2006). Verbal and memory skills in males with Duchenne muscular dystrophy. Journal Dev. Behav Pediatri 27(6):pp Hinton,V.J., Vivo, D.C., Fee, R., Goldstein, E.M., Stern, Y. (2004). Investigation of Poor Academic nachievement in Children with Duchenne Muscular Dystrophy. Learn Disabil Res Pract: 19(3):pp Hinto, V., Fee, R., De Vivo, D., Goldstein, E. (2007). Poor facial affect recognition among boy with Muscular Dystrophy. Journal Autism Dev. Disorder., 37, Irwin, M., Siegel, M. (1999). Muscular Dystrophy. Publishing, Inc. Johanson, P. (2009). Muscular Dystrophy, Rosen Publishing, Group Inc. Leibowitz D., Dudowitz V. (1981). Intellect and Behavior in Duchenne muscular Dystrophy. Dev Med Child Neurol 23, Μακρή Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. Metules, T. (2002). Duchenne mascular Dystrophy. RN 65, 18, Παπαπετρόπουλος, Θ.Α. (1990). Μυοπάθειες, εύτερη έκδοση, Αθήνα, Εκδ.: Παρισιανός. Πολυχρονοπούλου, Σ. (2003). Παιδιά και έφηβοι µε ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και ειδικής υποστήριξης. Τόµος Α, Ατραπός, Αθήνα. Robin, N., & Trzensiewki, H. (2005). Self-esteem development across the lifespan. ISSN

10 Current Directions in Psychological Science, 14 (3). Τσιάντης, Γ. (1987). Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα παιδιών µε χρόνιες σωµατικές παθήσεις στο Σύγχρονα Θέµατα Ψυχιατρικής, Α τόµος, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. Νεστορίδης, Χ. (2006). Η υποστηρικτική τεχνολογία στην εκπαίδευση των ατόµων µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας. World Health Organization (1980). International classification of impairments, disabilities, and Handicaps :a manual of classification relating to the consequences of didease. WHO, Geneva. Χουντουµάδη, Α., Πατεράκη, Λ., Ξενάκη, Χ. (2008). Λεξικό Ψυχολογίας. Αθήνα. ISSN

11 ISSN

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια Μανώλης Μαρνελάκης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ιπλωματική εργασία. με θέμα:

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ιπλωματική εργασία. με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ιπλωματική εργασία με θέμα: «Το προφίλ των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός.

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger. Case study of child with Asperger syndrome

Μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger. Case study of child with Asperger syndrome Μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger Case study of child with Asperger syndrome Χριστοδούλου Πηνειώ, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, MSc, Υποψήφια διδάκτωρ Α.Π.Θ. xripinio@gmail.com Christodoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» Περίληψη 9 Εισαγωγή 10 Αιτίες κινητικήςαναπηρίας 11 Εγκεφαλική παράλυση 12 Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ανάπτυξη λόγου 1 Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ιωάννης Βογινδρούκας, Ισµήνη Τσαµουρτζή, Βάγια Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βόρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή του Boehm Test of Basic Concepts- Preschool Version σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» Μια

Διαβάστε περισσότερα

[1] σχολείο (PREPaRE School Crisis Prevention and Intervention Model) (Brock S., Sandoval J. & Sharon L., Franco Novati

[1] σχολείο (PREPaRE School Crisis Prevention and Intervention Model) (Brock S., Sandoval J. & Sharon L., Franco Novati 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας Αλεξανδρούπολη 26-30 Μαΐου 2010 Συνεδριακό Κέντρο Thraki Palace ιοργάνωση: Κλάδος Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Καλώς ήρθατε ΑΡΧΙΚΗ Καλώς Ήρθατε στον ιστότοπό μας... Το Έργο Λόγος Έκφραση απευθύνεται σε παιδιά µε δυσκολίες, σε εφήβους, σε ενήλικες, σε γονείς, και σε εκπαιδευτικούς. Στο γραφείο ειδικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥÏΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥÏΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥÏΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 3 3. ΔΙΑΓΝΩΣΗ 7 4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες.

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα Περίληψη Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. Ανεξάρτητα από τις αιτίες, απαιτείται ένα οργανωµένο θεραπευτικό οµαδικό πλαίσιο όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παπαδάκης Νικόλαος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παπαδάκης Νικόλαος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others 1 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ -Οι συγγραφείς των υποβολών είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεών τους. -Τα κείμενα των περιλήψεων δημοσιεύονται στη μορφή στην οποία ελήφθησαν. 2 Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Συντάκτης Πτυχιακής: Τζουμαϊλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ-ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Η έρευνα 189

ΜΕΡΟΣ Β Η έρευνα 189 ΜΕΡΟΣ Β Η έρευνα 189 Κεφάλαιο 5 ο : Μέθοδος της έρευνας 5.1. Οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας Η κύρια επιδίωξη που αποτελεί και το γενικό στόχο της έρευνας όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών και φοιτητών. Μια πιλοτική έρευνα.

Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών και φοιτητών. Μια πιλοτική έρευνα. ΠΕ.ΣΥ.Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Πτυχιακή Εργασία της Ελισάβετ Τσίτσου και της Ελένης Πλέστη Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Γνωστική εξέλιξη, έφεση και εκμάθηση γλωσσών σε μικρά παιδιά στην Ελλάδα: μια διαφορετική προσέγγιση»

Διαβάστε περισσότερα