Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)"

Transcript

1 > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ ΑΥΤΟ, ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις επανάληψης τής Φυσικής Γ Γυμνασίου αποσκοπούν να βοηθήσουν το μαθητή να επαναλάβει τα σημαντικά στοιχεία τής διδακτέας ύλης. Συμπεριλαμβάνουν μια αφαιρετική επιλογή ερωτήσεων και ασκήσεων τού σχολικού βιβλίου, συμπληρωμένων με επιπλέον ερωτήσεις και ασκήσεις. Η σειρά παρουσίασης τους δεν είναι τυχαία, αλλά προσεγμένη ώστε να αποκαλύπτει το βασικό σκελετό κάθε κεφαλαίου και να υποβοηθά στην κατανόηση τής ύλης. Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( ) που μπορεί να συμπληρώσουν τη διδασκαλία ή τη μελέτη Όπου υπάρχει αυτό το εικονίδιο, κάνε κλικ για να δεις σχετική βιντεο-προσομοίωση ενός φαινομένου.

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ 1.1 Να σημειώσετε στο τετράγωνο τής φράσης που θα επιλέξετε. Όταν δύο σώματα από οποιοδήποτε υλικό τρίβονται μεταξύ τους, ηλεκτρίζονται και έλκονται απωθούνται άλλοτε έλκονται κι άλλοτε απωθούνται, ανάλογα με το υλικό τους 1.2 Να σημειώσετε στο τετράγωνο τής φράσης που θα επιλέξετε. Ένα ήδη ηλεκτρισμένο σώμα έλκει όλα τα άλλα ηλεκτρισμένα σώματα απωθεί όλα τα άλλα ηλεκτρισμένα σώματα έλκει μια ομάδα από τα άλλα ηλεκτρισμένα σώματα, ενώ απωθεί τα υπόλοιπα 1.3 Nα αναφέρετε το επιστημονικό συμπέρασμα, που προέκυψε από την παρατήρηση ότι τα ηλεκτρισμένα σώματα είτε έλκονται είτε απωθούνται. Για να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο τής εμφάνισης ηλεκτρικών δυνάμεων, θεωρούμε ότι τα σώματα έχουν μια ιδιότητα, που τη λέμε ηλεκτρικό φορτίο. Όσο περισσότερο ηλεκτρικό φορτίο φέρει ένα σώμα, τόσο ισχυρότερες ηλεκτρικές δυνάμεις μπορεί να ασκήσει (και αντίστροφα). Η παρατήρηση ότι τα ηλεκτρισμένα σώματα είτε έλκονται είτε απωθούνται έδωσε στους ερευνητές την ιδέα ότι ανήκουν σε δύο μεγάλες ομάδες. Δύο ηλεκτρισμένα σώματα που απωθούνται ανήκουν στην ίδια ομάδα, ενώ δύο σώματα που έλκονται ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Έχουμε δεχθεί ότι τα σώματα τής μιας ομάδας φέρουν ένα διαφορετικό είδος φορτίου από τα σώματα τής άλλης. Τα δύο είδη ηλεκτρικού φορτίου που υπάρχουν στη φύση τα ονομάσαμε θετικό κι αρνητικό. Έτσι έχουμε θετικά και αρνητικά φορτισμένα σώματα. Επομένως: δύο σώματα με ετερόσημα φορτία (ένα θετικά και ένα αρνητικά φορτισμένο) έλκονται και δύο σώματα με ομόσημα φορτία (ή και τα δύο θετικά ή και τα δύο αρνητικά φορτισμένα) απωθούνται. 1.4 Να εξηγήσετε τι εννοούμε με την έννοια στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο και να αναφέρετε την τιμή του. Τη μονάδα μέτρησης τού φορτίου στο S.I. την ονομάσαμε κουλόμπ (C). Διαπιστώθηκε ότι, το ελάχιστο φορτίο που υπάρχει στη φύση το κατέχουν δύο συστατικά σωματίδια των ατόμων, το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο. Το πρωτόνιο έχει το μικρότερο θετικό φορτίο (+1, C) και το ηλεκτρόνιο το μικρότερο αρνητικό φορτίο ( 1, C). Την απόλυτη τιμή τής ελάχιστης ποσότητας φορτίου στη φύση (1, C) την ονομάσαμε στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο. 1.5 [Συμπλήρωση λέξεων] Τα άτομα τής ύλης σχηματίζονται από τριών ειδών διαφορετικά σωματίδια, τα πρωτόνια (1) και τα νετρόνια (2), που συγκροτούν τον πυρήνα (3) κάθε ατόμου, καθώς και από τα ηλεκτρόνια (4), που περιφέρονται γύρω από αυτόν. Κάθε ένα από τα πρωτόνια (5) έχει ηλεκτρικό φορτίο +1, C, ενώ κάθε ένα από τα ηλεκτρόνια (6) έχει ηλεκτρικό φορτίο 1, C. Χωρίς ηλεκτρικό φορτίο είναι το τρίτο είδος σωματιδίων τού ατόμου, τα νετρόνια (7). Σε κάθε άτομο το πλήθος των πρωτονίων (8) είναι ίσο με το πλήθος των ηλεκτρονίων (9), οπότε το συνολικό θετικό ηλεκτρικό φορτίο είναι κατ απόλυτη τιμή ίσο με το συνολικό αρνητικό φορτίο. Τα άτομα, λοιπόν, περιέχουν ισόποσο θετικό και αρνητικό φορτίο και λέμε ότι είναι ηλεκτρικά ουδέτερα (10). 1.6 Να εξηγήσετε τι εννοούμε, όταν λέμε ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένη ποσότητα. Κάθε φορτισμένο σώμα έχει περίσσευμα ηλεκτρονίων (αν είναι αρνητικά φορτισμένο) ή έλλειμμα ηλεκτρονίων και, άρα, περίσσευμα πρωτονίων (αν είναι αρνητικά φορτισμένο). Το αρνητικό φορτίο ενός σώματος είναι το γινόμενο τού περισσεύματος των ηλεκτρονίων του επί το φορτίο κάθε ηλεκτρονίου. Το θετικό φορτίο ενός σώματος είναι το γινόμενο τού περισσεύματος των πρωτονίων του επί το φορτίο κάθε πρωτονίου. Τελικά, κάθε φορτίο στη φύση είναι ακέραιο πολλαπλάσιο τού στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου (1, C). Δηλαδή, το ηλεκτρικό φορτίο εμφανίζεται σε μικροποσότητες των 1, C, που τις ονομάσαμε κβάντα τού ηλεκτρικού φορτίου και, προστιθέμενες, αποτελούν το φορτίο κάθε σώματος. Την ιδιότητα αυτή τού ηλεκτρικού φορτίου (το να παίρνει, δηλαδή, μόνο συγκεκριμένες τιμές και όχι τις ενδιάμεσές τους), τη λέμε κβάντωση ή, αλλιώς, λέμε ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι μια κβαντισμένη ποσότητα. 1.7 Να εξηγήσετε ποια τιμή από τις παρακάτω δε μπορεί να πάρει το ηλεκτρικό φορτίο ενός σώματος: i. 0 C ii C iii C iv C Κάθε φορτίο στη φύση είναι ακέραιο πολλαπλάσιο τού στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου (1, C). Το φορτίο ενός σώματος, λοιπόν, i. μπορεί να είναι 0 C, σε σώματα ηλεκτρικά ουδέτερα (=σώματα με ισόποσο θετικό και αρνητικό φορτίο) ii. δε μπορεί να είναι 4 10 C, διότι το πηλίκο = = 2,5 δεν είναι ακέραιος αριθμός (και, άρα, το φορτίο δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο τού στοιχειώδους) 16 1, iii. μπορεί να είναι C, διότι το πηλίκο = 10 είναι ακέραιος αριθμός (και, άρα, το φορτίο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο τού στοιχειώδους) 1, iv. μπορεί να είναι , διότι το πηλίκο = = 1, είναι ακέραιος αριθμός (και, άρα, το φορτίο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο τού στοιχειώδους) 4 1, Το τελευταίο φορτίο είναι πολύ μεγάλο σε σύγκριση με το στοιχειώδες φορτίο. Τα μεγάλα φορτία τα γράφουμε στρογγυλοποιημένα και τα θεωρούμε πάντα πολλαπλάσια τού στοιχειώδους φορτίου. 1.8 Να υπολογίσετε πόσα ηλεκτρόνια έχουν συνολικό ηλεκτρικό φορτίο 3,2 μc. Δίνεται ότι: 1 μc = 10 6 C και φορτίο ηλεκτρονίου = 1, C. Έστω n το πλήθος των ηλεκτρονίων, που κάθε ένα έχει φορτίο q και όλα μαζί έχουν συνολικό φορτίο Q. 3, Τότε ισχύει Q = n q, άρα n = Q = = = ηλεκτρόνια 19 q 1, [Συμπλήρωση λέξεων] Κατά την ηλέκτριση με τριβή (1): Όταν δύο ηλεκτρικά ουδέτερα σώματα τρίβονται μεταξύ τους, τότε ελεύθερα ηλεκτρόνια (2) μετακομίζουν από το ένα στο άλλο. Έτσι δημιουργείται πλειοψηφία πρωτονίων (3) στο ένα σώμα και ηλεκτρονίων (4) στο άλλο, οπότε καταστρέφεται η ισορροπία (5) φορτίου που υπήρχε σε κάθε σώμα. Τα δύο σώματα αποκτούν πλέον αντίθετα (6) φορτία (+q, q), γι αυτό και ηλεκτρίζονται (7). 1

3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ [Συμπλήρωση λέξεων] Κατά την ηλέκτριση με επαγωγή (1): Όταν ένα ηλεκτρισμένο (2) σώμα πλησιάσει σε ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα, ασκεί δυνάμεις στα ελεύθερα ηλεκτρόνιά (3) του. Αυτά μετακινούνται και συσσωρεύονται στη μια πλευρά τού σώματος, όπου δημιουργείται πλειοψηφία ηλεκτρονίων (4), ενώ στην αντίθετη πλευρά δημιουργείται πλειοψηφία πρωτονίων (5). Έτσι, το αρχικά ουδέτερο σώμα ηλεκτρίζεται κι αυτό. Οι περιοχές των δύο σωμάτων οι οποίες γειτονεύουν αποκτούν αντίθετα (6) φορτία (+q, q), που σημαίνει ότι και το δεύτερο σώμα ηλεκτρίζεται (7) [Συμπλήρωση λέξεων] Κατά την ηλέκτριση με επαφή (1): Όταν ένα αρνητικά φορτισμένο σώμα ακουμπήσει ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα, τότε κάποια από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια (2) τού πρώτου μετακινούνται στο δεύτερο σώμα. Τελικά και τα δύο σώματα αποκτούν ομόσημα (3) φορτία ( q 1, q 2), που σημαίνει ότι και το δεύτερο σώμα ηλεκτρίζεται (4). Όταν ένα θετικά φορτισμένο σώμα ακουμπά σε ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα, προσελκύει κάποια από τα ελεύθερα ηλεκτρόνιά (5) του, τα οποία μετακομίζουν στο πρώτο σώμα. Έτσι, στο δεύτερο σώμα δημιουργείται έλλειμμα ηλεκτρονίων (6), ενώ στο πρώτο σώμα μειώνεται το έλλειμμα ηλεκτρονίων που υπήρχε. Τελικά, τα δύο σώματα αποκτούν ομόσημα (6) φορτία (+q 1, +q 2), που σημαίνει ότι και το δεύτερο σώμα ηλεκτρίζεται (7) [Ερώτηση 8α, σελ.29 σχολικού βιβλίου] Να σημειώσετε στο τετράγωνο τής φράσης που θα επιλέξετε. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Διαπιστώνουμε ότι η ράβδος αποκτά θετικό φορτίο, γεγονός που σημαίνει ότι: η ράβδος πήρε φορτισμένα σωματίδια από την ατμόσφαιρα μεταφέρθηκαν ηλεκτρόνια από τη ράβδο στο ύφασμα μεταφέρθηκαν ηλεκτρόνια από το ύφασμα στη ράβδο μεταφέρθηκαν πρωτόνια από το ύφασμα στη ράβδο τα ηλεκτρόνια τής ράβδου μετατράπηκαν σε πρωτόνια, εξαιτίας τής τριβής 1.13 [Ερώτηση 8β, σελ.30 σχολικού βιβλίου] Δύο μεταλλικές σφαίρες έχουν ηλεκτρικά φορτία 2 μc και 3 μc και στηρίζονται σε μονωτικές βάσεις. Κρατώντας τις σφαίρες από τις βάσεις τους τις φέρνουμε σε επαφή και τις απομακρύνουμε. Να εξηγήσετε ποιες τιμές από τις παρακάτω μπορεί να έχουν τα φορτία των σφαιρών, μετά την απομάκρυνσή τους. i. 2 μc και 2 μc, ii. 1 μc και 4 μc, iii. 5 μc και 1 μc, iv. 3 μc και 3 μc, v. 3 μc και 2 μc [Αρχικά, θα έπρεπε να ελέγξουμε αν όλες οι αναφερόμενες τιμές φορτίου είναι ακέραια πολλαπλάσια τού στοιχειώδους φορτίου. Όμως, οι τιμές φορτίου τής τάξης τού μc είναι τεράστιες σε σχέση με το στοιχειώδες φορτίο. Μεγάλες τιμές φορτίου τις γράφουμε προσεγγιστικά και στρογγυλοποιημένα και τις θεωρούμε πάντα πολλαπλάσια τού στοιχειώδους φορτίου. ] Μια από τις ιδιότητες τού ηλεκτρικού φορτίου είναι ότι, σε κάθε διαδικασία στο σύμπαν, το συνολικό φορτίο πριν είναι ίσο με το συνολικό φορτίο μετά τη διαδικασία (αρχή διατήρησης τού ηλεκτρικού φορτίου). Δηλαδή, το ηλεκτρικό φορτίο ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται. Φέρνοντας, λοιπόν, σε επαφή δύο φορτισμένες μεταλλικές σφαίρες, συμβαίνει μεταφορά φορτίου (=ελεύθερων ηλεκτρονίων) από τη μία στην άλλη και, τελικά, οι σφαίρες αποκτούν νέα φορτία. Το ποια θα είναι η τελική τιμή τού φορτίου κάθε σφαίρας εξαρτάται από το μέγεθος καθεμιάς. Στο παράδειγμά μας, το συνολικό τους φορτίο πριν έρθουν σε επαφή είναι 2 μc + 3 μc = 5 μc. Αν, καθώς πλησιάζουμε τις σφαίρες, προσέξουμε να μην υπάρξει διαρροή φορτίου, το συνολικό φορτίο τους θα παραμείνει 5 μc. Άρα, τα φορτία που είναι δυνατόν να αποκτήσουν οι σφαίρες μετά την επαφή τους είναι 1 μc και 4 μc (περίπτωση ii) ή 3 μc και 2 μc (περίπτωση v), διότι δίνουν άθροισμα 5 μc, όσο είναι και το συνολικό φορτίο των σφαιρών πριν την επαφή τους Να σημειώσετε στο τετράγωνο τής φράσης που θα επιλέξετε. Όταν κρατάμε με το χέρι μας ένα μεταλλικό σώμα και προσπαθούμε να το ηλεκτρίσουμε (είτε με τριβή είτε με επαφή με κάποιο άλλο ηλεκτρισμένο σώμα), διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι μάταιο, διότι τα μέταλλα είναι κακοί αγωγοί τού ηλεκτρισμού χρειάζεται να τρίβουμε το μεταλλικό σώμα πολύ δυνατά, για να ηλεκτριστεί το μεταλλικό σώμα είναι καλός αγωγός τού ηλεκτρισμού και, καθώς το τρίβουμε, πρέπει να το πιάνουμε με μια μονωτική λαβή, ώστε το φορτίο που εμφανίζεται να μη διαρρέει στο σώμα μας και από εκεί στη Γη 1.15 Να αναφέρετε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα υλικά που χαρακτηρίζουμε ηλεκτρικούς μονωτές (ή διηλεκτρικά) και στους ηλεκτρικούς αγωγούς. Ηλεκτρικούς αγωγούς χαρακτηρίζουμε τα υλικά, τα οποία διαθέτουν τεράστιο αριθμό από ευκίνητα φορτισμένα σωματίδια, που μπορούν να μετακινούνται εύκολα από μια περιοχή τους σε άλλη και, όταν βρίσκονται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα όταν ηλεκτρίζονται (π.χ. με τριβή), το πρόσθετο φορτίο που αποκτούν διασκορπίζεται γρήγορα σε όλη την έκτασή τους. Οι συνηθέστεροι αγωγοί που χρησιμοποιούμε είναι οι μεταλλικοί. Ηλεκτρικούς μονωτές (ή διηλεκτρικά) χαρακτηρίζουμε τα υλικά, τα οποία δε διαθέτουν (μεγάλο αριθμό από) ευκίνητα φορτισμένα σωματίδια και, άρα, δε μπορεί στο εσωτερικό τους να δημιουργηθεί ηλεκτρικό ρεύμα όταν ηλεκτρίζονται, το πρόσθετο φορτίο που αποκτούν δεν εξαπλώνεται, αλλά παραμένει εντοπισμένο στην περιοχή όπου εμφανίζεται. Στα μέταλλα τα εξωτερικά ηλεκτρόνια των ατόμων τους συγκρατούνται χαλαρά από τους πυρήνες και εύκολα αποσπώνται. Τα άτομα μετατρέπονται έτσι σε θετικά ιόντα και ένα τεράστιο πλήθος ελεύθερων ηλεκτρονίων, που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένα άτομα, κινούνται μέσα στο υλικό χωρίς προτίμηση σε κάποια κατεύθυνση. Όταν όμως βρεθούν μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, η κίνησή τους προσανατολίζεται και παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Με τις διαδικασίες τής ηλέκτρισης (π.χ. τριβή) μπορεί να μεταφερθούν επιπλέον ηλεκτρόνια σε κάποια περιοχή τού μεταλλικού σώματος, αλλά διασκορπίζονται γρήγορα μέσα στο μέταλλο. Έτσι, έχουμε εξάπλωση αρνητικού φορτίου. Άλλοτε, πάλι, ηλεκτρόνια εγκαταλείπουν μια περιοχή τού σώματος κι εκεί δημιουργείται πλειοψηφία πρωτονίων, τα οποία προσελκύουν ηλεκτρόνια από άλλες περιοχές τού σώματος. Τα ηλεκτρόνια που μετακινούνται για να καλύψουν τις θέσεις των ηλεκτρονίων που έφυγαν, αφήνουν πίσω τους νέες κενές θέσεις. Έτσι δημιουργείται κάπου αλλού πλειοψηφία πρωτονίων και είναι σα να εξαπλώνεται θετικό φορτίο. (Τα πρωτόνια όμως παραμένουν στις θέσεις τους.) Στα άτομα των μονωτών τα εξωτερικά ηλεκτρόνια συγκρατούνται ισχυρά από τους πυρήνες. Έτσι, δε μπορούν εύκολα να αποσπώνται ή να μεταφέρονται από μια περιοχή σε άλλη. Αν σε κάποια περιοχή ενός σώματος από μονωτικό υλικό μεταφερθούν επιπλέον ηλεκτρόνια, αυτά παραμένουν παγιδευμένα στην ίδια περιοχή και δεν έχουμε εξάπλωση φορτίου. Αν, πάλι, ηλεκτρόνια εγκαταλείψουν το σώμα, δημιουργείται πλεόνασμα πρωτονίων, που παραμένει εντοπισμένο, διότι είναι δύσκολο να μεταφερθούν στην περιοχή ηλεκτρόνια από άλλες περιοχές οπότε, και πάλι, δεν έχουμε εξάπλωση φορτίου.

4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ 1.16 Να ταξινομήσετε τα παρακάτω σώματα σε ηλεκτρικούς αγωγούς και μονωτές: μέταλλα, ανθρώπινο σώμα, γη (έδαφος), κερί, αλατόνερο, καθαρό νερό, πλαστικά, καουτσούκ, γυαλί, πορσελάνη, ξύλο, ξηρός αέρας, υγρός αέρας. ηλεκτρικοί αγωγοί: μέταλλα, ανθρώπινο σώμα, γη (έδαφος), αλατόνερο, υγρός αέρας ηλεκτρικοί μονωτές: κερί, καθαρό νερό, πλαστικά, καουτσούκ, γυαλί, πορσελάνη, (αποξηραμένο) ξύλο, ξηρός αέρας 1.17 Να αναφέρετε 3 χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών δυνάμεων. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ φορτισμένων σωμάτων: είναι αμοιβαίες (όπως όλες οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται σε ζεύγη δράση αντίδραση) [δηλαδή, ένα φορτισμένο σώμα ασκεί δύναμη σε άλλο φορτισμένο σώμα και ταυτόχρονα δέχεται από αυτό μια, το ίδιο ισχυρή, δύναμη] είναι ελκτικές ή απωστικές [ελκτικές δυνάμεις μεταξύ σωμάτων με ετερόσημα φορτία και απωστικές δυνάμεις μεταξύ σωμάτων με ομόσημα φορτία] δρουν από απόσταση [δηλαδή δρουν ακόμα και όταν δύο φορτισμένα σώματα δεν είναι σε επαφή] 1.18 Να εξηγήσετε γιατί οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι διαφορετικού είδους από τις μαγνητικές δυνάμεις. Οι μαγνήτες έλκονται ή απωθούνται μεταξύ τους και έλκουν μόνο σώματα που αποτελούνται από συγκεκριμένα υλικά τα λεγόμενα σιδηρομαγνητικά υλικά. (Αυτά είναι ο σίδηρος, το κοβάλτιο, το νικέλιο και τα κράματά τους.) Ένας μαγνήτης δε μπορεί να έλξει τα υπόλοιπα υλικά, ούτε καν τα υπόλοιπα (εκτός των σιδηρομαγνητικών) μέταλλα. Ενώ, λοιπόν, οι μαγνητικές δυνάμεις ασκούνται μόνο μεταξύ σωμάτων από συγκεκριμένα υλικά, ηλεκτρικές δυνάμεις μπορεί να ασκηθούν μεταξύ σωμάτων από οποιοδήποτε υλικό. Μπορεί λοιπόν οι ηλεκτρικές και οι μαγνητικές δυνάμεις να είναι ελκτικές ή απωστικές και να δρουν από απόσταση, όμως είναι διαφορετικού είδους δυνάμεις Να διατυπώσετε το νόμο τού Κουλόμπ, γράφοντας και την εξίσωση που τον περιγράφει. Να σχεδιάσετε δύο (σχετικά με το νόμο) σχήματα, για τις περιπτώσεις Α) δύο ομόσημων φορτίων και Β) δύο ετερόσημων φορτίων. Αποδείχθηκε πειραματικά ότι, η τιμή των ηλεκτρικών δυνάμεων επηρεάζεται από τα φορτία αλλά και την απόσταση των σωμάτων που αλληλεπιδρούν. Ο Κουλόμπ (Coulomb) κατέληξε σε ένα νόμο, για να υπολογίζουμε τις ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ φορτισμένων σωμάτων, που είτε είναι σφαιρικά είτε μπορούν να θεωρηθούν σημειακά (όταν, δηλαδή, οι διαστάσεις τους είναι πάρα πολύ μικρές, σχετικά με την απόστασή τους). Σύμφωνα με τον Κουλόμπ, δύο σημειακά ή σφαιρικά, φορτισμένα, σώματα αλληλεπιδρούν με ηλεκτρικές δυνάμεις και η δύναμη πάνω σε κάθε σώμα έχει κατεύθυνση προς το άλλο σώμα, αν τα φορτία τους είναι ετερόσημα (είναι, δηλαδή, ελκτική δύναμη) αντίθετα από το άλλο σώμα, αν τα φορτία είναι ομόσημα (είναι, δηλαδή, απωστική δύναμη) ελκτική ηλεκτρική δύναμη q1 τιμή ανάλογη με το γινόμενο των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογο με το τετράγωνο τής απόστασής τους. Δηλαδή: ηλεκτρική δύναμη = k q2 Φ ΟΡΤΙΑ ΕΤΕΡΟΣ Η Μ Α φορτίο 1 φορτίο 2 (απόσταση) 2 απωστική ηλεκτρική δύναμη q q ή, συμβολικά: = k Η ποσότητα k είναι η σταθερά αναλογίας και τη λέμε ηλεκτρική σταθερά. Η τιμή της εξαρτάται από το τι υπάρχει ανάμεσα στα φορτισμένα σώματα και από τις μονάδες που χρησιμοποιούμε. Στο S.I., αν ο χώρος ανάμεσα στα σώματα είναι κενός ή περιέχει αέρα, τότε k = N m2 C2 q1 q2 Φ ΟΡΤΙΑ ΟΜ ΟΣ ΗΜ Α Για δύο σφαιρικά φορτισμένα σώματα ο νόμος τού Κουλόμπ ως απόστασή τους εννοεί την απόσταση των κέντρων τους [Ερώτηση 12, σελ.32 σχολικού βιβλίου] Δύο πολύ μικρές σφαίρες έχουν θετικά ηλεκτρικά φορτία και τοποθετούνται σε κάποια απόσταση μεταξύ τους. Όσες από τις παρακάτω προτάσεις τις θεωρήσετε επιστημονικά λανθασμένες, να τις ξαναδιατυπώσετε, ώστε να είναι επιστημονικά αποδεκτές. Α) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις που ασκεί η μία σφαίρα στην άλλη είναι απωστικές. Επιστημονικά ορθή πρόταση. Β) Μεγαλύτερη ηλεκτρική δύναμη ασκεί η σφαίρα που έχει το μεγαλύτερο φορτίο. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις που ασκεί η μία σφαίρα στην άλλη έχουν ίσα μέτρα (δράση αντίδραση). Γ) Αν τοποθετήσουμε τις σφαίρες στη μισή απόσταση, οι μεταξύ τους ηλεκτρικές δυνάμεις διπλασιάζονται. Αν τοποθετήσουμε τις σφαίρες στη μισή απόσταση, οι μεταξύ τους ηλεκτρικές δυνάμεις τετραπλασιάζονται. Δ) Αν διπλασιάσουμε την απόσταση των σφαιρών, οι μεταξύ τους ηλεκτρικές δυνάμεις παραμένουν σταθερές. Αν διπλασιάσουμε την απόσταση των σφαιρών, οι μεταξύ τους ηλεκτρικές δυνάμεις υποτετραπλασιάζονται. Ε) Αν διπλασιάσουμε το φορτίο τής μιας σφαίρας, οι μεταξύ τους ηλεκτρικές δυνάμεις διπλασιάζονται. Επιστημονικά ορθή πρόταση. Ζ) Αν διπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών, οι μεταξύ τους ηλεκτρικές δυνάμεις τετραπλασιάζονται. Επιστημονικά ορθή πρόταση [Άσκηση 1, σελ.32 σχολικού βιβλίου] Δύο πολύ μικρές μεταλλικές σφαίρες βρίσκονται σε απόσταση 2 m και έχουν ηλεκτρικά φορτία 1 μc και +4 μc, αντίστοιχα. Να σχεδιάσετε (σε κοινό σχήμα) τις δυνάμεις που ασκεί η μία σφαίρα στην άλλη και να υπολογίσετε τις τιμές τους. q1 Δίνεται η σταθερά k = Ν m2 /C2 και ότι 1 μc = 10 6 C. Τα φορτία είναι ετερόσημα, άρα οι αμοιβαίες ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ των σφαιρών είναι ελκτικές. Υπολογίζουμε την κοινή τους τιμή από το νόμο τού Κουλόμπ: = k q1 q2 2 και, αντικαθιστώντας τις απόλυτες τιμές των φορτίων, = Ν = Ν = Ν = Ν 22 4 q2 3

5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ [Άσκηση 2, σελ.32 σχολικού βιβλίου] Τα κέντρα δύο μικρών φορτισμένων σφαιρών απέχουν 24 cm. Οι σφαίρες έλκονται με δύναμη, της οποίας το μέτρο είναι 0,036 Ν. Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση πρέπει να τοποθετηθούν οι σφαίρες, ώστε η ελκτική δύναμη να έχει μέτρο 0,004 Ν. Ζητάμε την απόσταση των δύο σφαιρών, ώστε η ηλεκτρική δύναμη να γίνει 0,036 = 9 φορές μικρότερη. 0,004 Σύμφωνα με το νόμο τού Κουλόμπ, για να συμβεί αυτό πρέπει οι δύο σφαίρες να απομακρυνθούν σε τριπλάσια από την προηγούμενη απόσταση, δηλαδή η απόστασή τους να γίνει 3 24 cm = 72 cm Να εξηγήσετε τι εννοούμε με την έννοια ηλεκτρικό πεδίο και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξή του. Κάθε περιοχή τού χώρου όπου ένα φορτισμένο σώμα δέχεται ηλεκτρική δύναμη τη λέμε ηλεκτρικό πεδίο. Η δύναμη ασκείται από άλλα φορτισμένα σώματα που υπάρχουν στην περιοχή, τα οποία λέμε ότι είναι πηγή τού ηλεκτρικού πεδίου. Διαπιστώνουμε ότι μια περιοχή είναι ηλεκτρικό πεδίο, αν τοποθετήσουμε εκεί ένα μικρό φορτισμένο σώμα (π.χ. το φορτισμένο σφαιρίδιο ηλεκτρικού εκκρεμούς). Αν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο, τότε στο φορτισμένο σώμα ασκείται δύναμη, που το μετακινεί από τη θέση που το αφήνουμε.

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ Να σημειώσετε στο τετράγωνο τής φράσης που θα επιλέξετε. Όταν δύο σώματα από οποιοδήποτε υλικό τρίβονται μεταξύ τους, ηλεκτρίζονται και έλκονται απωθούνται άλλοτε έλκονται κι άλλοτε απωθούνται, ανάλογα με το υλικό τους 1.2 Να σημειώσετε στο τετράγωνο τής φράσης που θα επιλέξετε. Ένα ήδη ηλεκτρισμένο σώμα έλκει όλα τα άλλα ηλεκτρισμένα σώματα απωθεί όλα τα άλλα ηλεκτρισμένα σώματα έλκει μια ομάδα από τα άλλα ηλεκτρισμένα σώματα, ενώ απωθεί τα υπόλοιπα 1.3 Nα αναφέρετε το επιστημονικό συμπέρασμα, που προέκυψε από την παρατήρηση ότι τα ηλεκτρισμένα σώματα είτε έλκονται είτε απωθούνται. 1.4 Να εξηγήσετε τι εννοούμε με την έννοια στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο και να αναφέρετε την τιμή του. 1.5 [Συμπλήρωση λέξεων] Τα άτομα τής ύλης σχηματίζονται από τριών ειδών διαφορετικά σωματίδια, τα (1) και τα (2), που συγκροτούν τον (3) κάθε ατόμου, καθώς και από τα (4), που περιφέρονται γύρω από αυτόν. Κάθε ένα από τα (5) έχει ηλεκτρικό φορτίο +1, C, ενώ κάθε ένα από τα (6) έχει ηλεκτρικό φορτίο 1, C. Χωρίς ηλεκτρικό φορτίο είναι το τρίτο είδος σωματιδίων τού ατόμου, τα (7). Σε κάθε άτομο το πλήθος των (8) είναι ίσο με το πλήθος των (9), οπότε το συνολικό θετικό ηλεκτρικό φορτίο είναι κατ απόλυτη τιμή ίσο με το συνολικό αρνητικό φορτίο. Γι αυτό λέμε ότι τα άτομα είναι (10). 1.6 Να εξηγήσετε τι εννοούμε, όταν λέμε ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένη ποσότητα. 1.7 Να εξηγήσετε ποια τιμή από τις παρακάτω δε μπορεί να πάρει το ηλεκτρικό φορτίο ενός σώματος: i. 0 C ii C iii C iv C 1.8 Να υπολογίσετε πόσα ηλεκτρόνια έχουν συνολικό ηλεκτρικό φορτίο 3,2 μc. Δίνεται ότι: 1 μc = 10 6 C και φορτίο ηλεκτρονίου = 1, C. 1.9 [Συμπλήρωση λέξεων] Κατά την ηλέκτριση με (1): Όταν δύο ηλεκτρικά ουδέτερα σώματα τρίβονται μεταξύ τους, (2) μετακομίζουν από το ένα στο άλλο. Έτσι δημιουργείται πλειοψηφία (3) στο ένα σώμα και (4) στο άλλο, οπότε καταστρέφεται η (5) φορτίου που υπήρχε σε κάθε σώμα. Τα δύο σώματα αποκτούν πλέον (6) φορτία (+q, q), γι αυτό και (7) 1.10 [Συμπλήρωση λέξεων] Κατά την ηλέκτριση με (1): Όταν ένα (2) σώμα πλησιάσει σε ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα, ασκεί δυνάμεις στα (3) του. Αυτά μετακινούνται και συσσωρεύονται στη μια πλευρά τού σώματος, όπου δημιουργείται πλειοψηφία (4), ενώ στην αντίθετη πλευρά δημιουργείται πλειοψηφία (5). Έτσι, το αρχικά ουδέτερο σώμα ηλεκτρίζεται κι αυτό. Οι περιοχές των δύο σωμάτων οι οποίες γειτονεύουν αποκτούν (6) φορτία (+q, q), που σημαίνει ότι και το δεύτερο σώμα (7) [Συμπλήρωση λέξεων] Κατά την ηλέκτριση με (1): Όταν ένα αρνητικά φορτισμένο σώμα ακουμπήσει ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα, κάποια από τα (2) τού πρώτου μετακινούνται στο δεύτερο σώμα. Τελικά και τα δύο σώματα αποκτούν (3) φορτία ( q 1, q 2), που σημαίνει ότι και το δεύτερο σώμα (4). Όταν ένα θετικά φορτισμένο σώμα ακουμπά σε ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα, προσελκύει κάποια από τα (5) του, τα οποία μετακομίζουν στο πρώτο σώμα. Έτσι, στο δεύτερο σώμα δημιουργείται έλλειμμα (6), ενώ στο πρώτο σώμα μειώνεται το έλλειμμα ηλεκτρονίων που υπήρχε. Τελικά, τα δύο σώματα αποκτούν (6) φορτία (+q 1, +q 2), που σημαίνει ότι και το δεύτερο σώμα (7) Ερώτηση 8α σελ.30 σχολικού βιβλίου 1.13 Ερώτηση 8β σελ.30 σχολικού βιβλίου 1.14 Να σημειώσετε στο τετράγωνο τής φράσης που θα επιλέξετε. Όταν κρατάμε με το χέρι μας ένα μεταλλικό σώμα και προσπαθούμε να το ηλεκτρίσουμε (είτε με τριβή είτε με επαφή με άλλο ηλεκτρισμένο σώμα), διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι μάταιο, διότι τα μέταλλα είναι κακοί αγωγοί τού ηλεκτρισμού χρειάζεται να τρίβουμε το μεταλλικό σώμα πολύ δυνατά, για να ηλεκτριστεί το μεταλλικό σώμα είναι καλός αγωγός τού ηλεκτρισμού και, καθώς το τρίβουμε, πρέπει να το πιάνουμε με μια μονωτική λαβή, ώστε το φορτίο που εμφανίζεται να μη διαρρέει στο σώμα μας και από εκεί στη Γη 1.15 Να αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα υλικά που χαρακτηρίζουμε ηλεκτρικούς μονωτές (ή διηλεκτρικά) και στους ηλεκτρικούς αγωγούς Να ταξινομήσετε τα παρακάτω σώματα σε ηλεκτρικούς αγωγούς και μονωτές: μέταλλα, ανθρώπινο σώμα, γη (έδαφος), κερί, αλατόνερο, πλαστικά, καθαρό νερό, καουτσούκ, γυαλί, πορσελάνη, ξύλο, ξηρός αέρας, υγρός αέρας Να αναφέρετε 3 χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών δυνάμεων Να εξηγήσετε γιατί οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι διαφορετικού είδους από τις μαγνητικές δυνάμεις Να διατυπώσετε το νόμο τού Κουλόμπ, γράφοντας και την εξίσωση που τον περιγράφει. Να σχεδιάσετε δύο (σχετικά με το νόμο) σχήματα, για τις περιπτώσεις Α) δύο ομόσημων φορτίων και Β) δύο ετερόσημων φορτίων Ερώτηση 12 σελ.30 σχολικού βιβλίου 1.21 Άσκηση 1 σελ.32 σχολικού βιβλίου 1.22 Άσκηση 2 σελ.32 σχολικού βιβλίου 1.23 Να εξηγήσετε τι εννοούμε με την έννοια ηλεκτρικό πεδίο και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξή του.

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια»

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» Ηλεκτρισμός TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΕΙΙΣΑΓΩΓΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 4) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36

το πεδίο πριν το Maxwell 33, η έννοια του πεδίου 35, το πεδίο Faraday 36 Εισαγωγή-Bridgman Κεφάλαιο ένα Ο ηλεκτρισμός είναι πολύ βαθύ φαινόμενο και η φυσική είναι ακόμα διχασμένη στην αντιμετώπισή του. H ηλεκτρική θεωρία περιέγραψε έναν αριθμό ηλεκτρικών δυνάμεων από τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι:

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι: Επιστημονικό μέρος Η έννοια της δύναμης Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει, να το σταματήσει όταν κινείται, να το κινήσει όταν αυτό είναι ακίνητο, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣ 302

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣ 302 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣ 302 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Πειραματική Φυσική Ι - ΦΥΣ302 Αξιολόγηση: 40 % Τελική εξέταση. 60 % Αναφορές και προφορική εξέταση για κάθε ένα

Διαβάστε περισσότερα