Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)"

Transcript

1 > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ ΑΥΤΟ, ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις επανάληψης τής Φυσικής Β Γυμνασίου αποσκοπούν να βοηθήσουν το μαθητή να επαναλάβει τα σημαντικά στοιχεία τής διδακτέας ύλης. Συμπεριλαμβάνουν μια αφαιρετική επιλογή ερωτήσεων και ασκήσεων τού σχολικού βιβλίου, συμπληρωμένων με επιπλέον ερωτήσεις και ασκήσεις. Η σειρά παρουσίασης τους δεν είναι τυχαία, αλλά προσεγμένη ώστε να αποκαλύπτει το βασικό σκελετό κάθε κεφαλαίου και να υποβοηθά στην κατανόηση τής ύλης. Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( ) που μπορεί να συμπληρώσουν τη διδασκαλία ή τη μελέτη Όπου υπάρχει αυτό το εικονίδιο, κάνε κλικ για να δεις σχετική βιντεο-προσομοίωση ενός φαινομένου.

2 ΔΥΝΑΜΗ 3.1 Α) [Συμπλήρωση λέξεων] Όποτε σε ένα σώμα συμβαίνει είτε αλλαγή στην ταχύτητα του είτε αλλαγή στο σχήμα του (=παραμόρφωση), θεωρούμε ότι αιτία είναι η αλληλεπίδραση του με άλλο ένα ή περισσότερα σώματα. Την αλληλεπίδραση των σωμάτων, η οποία προκαλεί αλλαγή στην ταχύτητα και το σχήμα τους, τη λέμε δύναμη. Β) Να περιγράψετε πώς σχεδιάζουμε μια δύναμη. Για να σχεδιάσουμε μια δύναμη, χρησιμοποιούμε τον εξής συμβολισμό: Σχεδιάζουμε το σώμα που δέχεται τη δύναμη, αναπαριστώντας το με ένα σημείο. Τη δύναμη την αναπαριστούμε με ένα βέλος που: η αρχή του βρίσκεται πάντα πάνω στο σώμα αυτό και το τέλος του δείχνει την κατεύθυνση στην οποία δρα η δύναμη. 3.2 i. Να σχεδιάσετε τις παρακάτω δυνάμεις, ii. να τις ονομάσετε και iii. να περιγράψετε την κατεύθυνσή τους. Α) Η δύναμη που δέχεται κάθε σώμα από τη Γη (ανεξάρτητα από τις συνθήκες και από το αν ακουμπά ή όχι στη Γη) Βάρος Τη λέμε βάρος τού σώματος στη Γη και έχει πάντα κατεύθυνση προς το κέντρο τής Γης. Β) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα εξαιτίας τής επαφής του με μια εφαπτόμενη επιφάνεια (οριζόντια ή πλάγια) Γ) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα από μια εφαπτόμενη (οριζόντια ή πλάγια) επιφάνεια, η οποία εμποδίζει την έναρξη ή τη συνέχιση τής ολίσθησής του Δύναμη στήριξης Δύναμη στήριξης Τη λέμε δύναμη στήριξης και έχει κατεύθυνση προς το σώμα και κάθετα στην επιφάνεια. Η δύναμη αυτή υποστηρίζει το σώμα (που έλκεται από τη Γη) και σταματά την πτώση του προς αυτή, ενώ του προκαλεί και μια μικρή ή μεγάλη παραμόρφωση. Τριβή (ολίσθηση = γλίστρημα σε μια επιφάνεια) Τη λέμε τριβή και έχει κατεύθυνση αντίθετη στην ολίσθηση. (Ασκείται ταυτόχρονα με τη δύναμη στήριξης.) Δ) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα, κρεμασμένο από ένα τεντωμένο σχοινί (σε κατακόρυφη ή σε πλάγια θέση) Τάση σχοινιού Τη λέμε τάση τού σχοινιού και έχει κατεύθυνση από το σώμα προς το σχοινί. Ε) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα από παραμορφωμένο ελατήριο (τεντωμένο ή συσπειρωμένο) Τη λέμε τάση τού ελατηρίου και δρα στο σώμα με κατεύθυνση προς τη θέση φυσικού μήκους τού ελατηρίου. Τάση ελατηρίου Ζ) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα από υγρό/αέριο, μέσα στο οποίο βρίσκεται ολόκληρο ή ένα τμήμα τού σώματος Άνωση Tη λέμε άνωση και έχει πάντα κατεύθυνση προς τα πάνω. 3.3 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω δυνάμεις ως δυνάμεις επαφής ή δυνάμεις από απόσταση: ηλεκτρική δύναμη δύναμη ελαστικότητας ελατηρίου τριβή τάση νήματος βαρυτική δύναμη άνωση μαγνητική δύναμη δύναμη στήριξης Δυνάμεις επαφής: δύναμη ελαστικότητας ελατηρίου, τριβή, τάση νήματος, άνωση, δύναμη στήριξης Δυνάμεις από απόσταση: βαρυτική δύναμη, ηλεκτρική δύναμη, μαγνητική δύναμη 3.4 Να περιγράψετε πώς μετράμε τις δυνάμεις (χρησιμοποιώντας το νόμο τού Χουκ) και να ονομάσετε ποια είναι η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. Για να προσδιορίσουμε την τιμή μιας δύναμης, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματά της, όπως π.χ. την παραμόρφωση που προκαλεί σε ένα σώμα. Ένα στερεωμένο ελατήριο, όταν δέχεται δύναμη στο ελεύθερο άκρο του, παραμορφώνεται. Αν το ελατήριο ανακτήσει το αρχικό του σχήμα, μόλις καταργηθεί η δύναμη που το παραμόρφωσε, η παραμόρφωση χαρακτηρίζεται ελαστική. Για τις ελαστικές παραμορφώσεις δεχόμαστε ότι: Κάθε ελαστική παραμόρφωση είναι ανάλογη με τη δύναμη που την προκάλεσε. Δηλαδή: δύναμη = σταθερό πηλίκο ελαστική παραμόρφωση και, συμβολικά: F =k Δ ή F = k Δ Με k συμβολίζουμε το σταθερό πηλίκο τής αναλογίας. Το παραπάνω συμπέρασμα, που συνδέει μια ελαστική παραμόρφωση με τη δύναμη που την προκάλεσε, είναι γνωστό ως νόμος τού Χουκ (Hooke). Εφόσον δύναμη και ελαστική παραμόρφωση είναι μεγέθη ανάλογα, αν μια δύναμη που παραμορφώνει κάποιο ελατήριο κατά 0,01 m ορίσουμε ότι έχει τιμή μια μονάδα δύναμης, τότε παραμόρφωση κατά 0,02 m θα αντιστοιχεί σε δύο μονάδες δύναμης κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μετράμε παραμόρφωση και να υπολογίζουμε δύναμη. Έτσι ένα ελατήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δυναμόμετρο. Στο S.I. τη μονάδα μέτρησης τής δύναμης τη λέμε νιούτον (συμβολικά Ν). 1

3 ΔΥΝΑΜΗ [Συμπλήρωση κειμένου] Α) Οι δυνάμεις που δέχεται ταυτόχρονα ένα σώμα είναι πάντα δυνατό να αντικατασταθούν από μία δύναμη, η οποία θα προκαλούσε το ίδιο αποτέλεσμα με τις συνεργαζόμενες δυνάμεις. Αυτή η μία δύναμη αντιπροσωπεύει τη συνολική επίδραση τού περιβάλλοντος πάνω στο σώμα και τη λέμε συνισταμένη (ή συνολική) δύναμη. Τις δυνάμεις που μία δύναμη αντικαθιστά τις λέμε συνιστώσες της. Την αντικατάσταση δυνάμεων από μία δύναμη τη λέμε σύνθεση δυνάμεων. Β) Επίσης, κάποια δύναμη που δέχεται ένα σώμα είναι πάντα δυνατό να αντικατασταθεί από δύο δυνάμεις, οι οποίες θα προκαλούσαν το ίδιο αποτέλεσμα με την αρχική δύναμη. Οι δύο αυτές δυνάμεις επιλέγουμε να έχουν κατευθύνσεις κάθετες. Την αντικατάσταση μίας δύναμης από δύο δυνάμεις τη λέμε ανάλυση δυνάμεων. 3.6 [Άσκηση 3, σελ.62 σχολικού βιβλίου] Σε έναν κρίκο συνδέονται δύο νήματα. Διαμέσου των νημάτων ασκούμε στον κρίκο δύο δυνάμεις, με τιμές F 1 = 4 N και F 2 = 3 N. Πόση είναι η συνολική δύναμη στον κρίκο, όταν οι δύο δυνάμεις Α) έχουν κατευθύνσεις ίδιες Fολ Η συνολική (συνισταμένη) δύναμη έχει την ίδια κατεύθυνση με τις συνιστώσες και τιμή F ολ = F 1 + F 2 = 4 Ν + 3 Ν = 7 Ν Β) έχουν κατευθύνσεις αντίθετες Fολ Η συνολική δύναμη έχει την κατεύθυνση τής μεγαλύτερης συνιστώσας και τιμή F ολ = F 1 F 2 = 4 Ν 3 Ν = 1 Ν Γ) έχουν κατευθύνσεις, που σχηματίζουν γωνία 90 ο. Fολ Η συνολική δύναμη έχει την κατεύθυνση τής διαγωνίου τού παραλληλογράμμου των δυνάμεων και τιμή F ολ = F + F = Ν = Ν = 25 Ν = 5 Ν 3.7 Να αναφέρετε 3 περιπτώσεις, στις οποίες θεωρούμε ότι η συνολική δύναμη είναι μηδέν. Η απλούστερη περίπτωση μηδενικής συνολικής δύναμης σε ένα σώμα είναι να μην ασκούνται δυνάμεις πάνω του. Αν ασκούνται δύο δυνάμεις στο ίδιο σώμα, με ίσες τιμές κι αντίθετες κατευθύνσεις, η συνολική δύναμη είναι μηδέν. ( = ) Fολ = 0 Fολ = 0 Αν ασκούνται τρεις δυνάμεις στο ίδιο σώμα, και η μία έχει ίση τιμή κι αντίθετη κατεύθυνση με τη συνολική δύναμη των άλλων δύο, τότε η συνολική δύναμη όλων είναι μηδέν. F3 ( = + F3 ) Fολ = Σύμφωνα με τον 1 ο νόμο τού Νεύτωνα, να εξηγήσετε τι συμβαίνει από κινητική άποψη σε κάθε σώμα, αν η συνολική δύναμη πάνω του είναι μηδέν. Για όσο η συνολική δύναμη σε ένα σώμα είναι μηδέν, η ταχύτητά του δεν αλλάζει. Ειδικότερα: αν το σώμα είναι ακίνητο, παραμένει ακίνητο για όσο χρόνο η συνολική δύναμη παραμένει μηδέν. αν το σώμα έχει κάποια ταχύτητα, διατηρεί την ίδια ταχύτητα για όσο χρόνο η συνολική δύναμη είναι μηδέν. 3.9 Σύμφωνα με τον 1 ο νόμο τού Νεύτωνα, τι μπορούμε να υποθέσουμε για τις δυνάμεις που δέχεται ένα σώμα, αν κινείται με σταθερή ταχύτητα Α) κάπου στο σύμπαν, μακριά από άλλα σώματα Το πιθανότερο είναι ότι το σώμα δε δέχεται καμία δύναμη κι αν ακόμα δέχεται, οι δυνάμεις είναι τουλάχιστον δύο και η συνολική δύναμη είναι μηδέν. Β) κοντά ή πάνω στη Γη Κοντά στη Γη κάθε σώμα δέχεται σίγουρα μία δύναμη (το βάρος του). Σταθερή ταχύτητα για κάθε σώμα σημαίνει ότι η συνολική δύναμη πάνω του είναι μηδέν. Άρα στο σώμα, εκτός από το βάρος, ασκούνται κι άλλες δυνάμεις, και όλες μαζί αλληλοεξουδετερώνονται [Άσκηση 8, σελ.62 σχολικού βιβλίου] Ένα αυτοκίνητο, μάζας kg, κινείται με σταθερή ταχύτητα 50 km/h. Να προσδιορίσετε τη συνολική δύναμη στο αυτοκίνητο. [Δικαιολόγηση] Σύμφωνα με το Νεύτωνα, η ταχύτητα ενός σώματος διατηρείται σταθερή, για όσο η συνολική δύναμη στο σώμα παραμένει μηδέν. Άρα η συνολική δύναμη στο αυτοκίνητο είναι μηδέν Σύμφωνα με το 2 ο νόμο τού Νεύτωνα, να εξηγήσετε τι συμβαίνει από κινητική άποψη σε κάθε σώμα, αν η συνολική δύναμη πάνω του δεν είναι μηδέν. Το σώμα αλλάζει ταχύτητα, τόσο πιο γρήγορα όσο πιο μεγάλη είναι η συνολική δύναμη πάνω του και όσο μικρότερη είναι η μάζα του. Ειδικότερα: Αν η συνολική δύναμη δράσει σε ακίνητο σώμα, η ταχύτητά του αυξάνεται προς την κατεύθυνση τής συνολικής δύναμης. Αν η συνολική δύναμη δράσει σε κινούμενο σώμα, η ταχύτητά του αυξάνεται για όσο η δύναμη έχει την κατεύθυνση τής κίνησης, μειώνεται για όσο η δύναμη είναι αντίθετη στη κίνηση και αλλάζει κατεύθυνση (το σώμα θα στρίβει) για όσο η δύναμη είναι κάθετη στην κίνηση.

4 ΔΥΝΑΜΗ [Άσκηση 10, σελ.62 σχολικού βιβλίου] Ένα κουτί, μάζας 2 kg, βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές, όταν του ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη, με τιμή F = 10 N. Το σώμα θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα 5 m/s / με σταθερή ταχύτητα 20 m/s / με μεταβαλλόμενη ταχύτητα [Δικαιολόγηση] Στο κουτί ασκούνται 3 δυνάμεις, το βάρος του Β, η δύναμη στήριξης Κ και η οριζόντια δύναμη F. Δύο οποιεσδήποτε από αυτές τις δυνάμεις δεν έχουν συνολική δύναμη ισόποση κι αντίθετη με την τρίτη δύναμη. Έτσι, η συνολική δύναμη των 3 δυνάμεων δε μπορεί να είναι μηδέν και να αλληλοεξουδετερώνονται. Άρα, το κουτί θα κινηθεί με μεταβαλλόμενη ταχύτητα Σύμφωνα με τον 3 ο νόμο τού Νεύτωνα, να εξηγήσετε τι συμβαίνει με τις δυνάμεις που δέχεται κάθε σώμα. Κάθε σώμα ανταποδίδει όποια δύναμη δέχεται με ισόποση δύναμη αντίθετης κατεύθυνσης γι αυτό λέμε ότι τα σώματα αλληλεπιδρούν. K B v F F: οριζόντια δύναμη K: δύναμη στήριξης Β: βάρος 3.14 [Ερώτηση 16, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Ένα μήλο ισορροπεί (ηρεμεί) πάνω σε ένα οριζόντιο τραπέζι. Να σχεδιάσετε / ονομάσετε τις δυνάμεις που δέχεται και να εξηγήσετε ποιες είναι οι αντιδράσεις τους (ζεύγη "δράση αντίδραση"). Το μήλο δέχεται δύο δυνάμεις, το βάρος του Β (από τη Γη) και τη δύναμη στήριξης Κ (από το πάτωμα). Η αντίδραση τού βάρους είναι η βαρυτική έλξη Β, που ασκεί το μήλο στη Γη. Η αντίδραση τής δύναμης στήριξης είναι η δύναμη Κ, που ασκεί το μήλο στο πάτωμα. K κέντρο Γης Κ Β Β 3.15 [Ερώτηση 15, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Ένας μαθητής στέκεται στο πάτωμα. Α) Να σχεδιάσετε και να ονομάσετε τις δυνάμεις που δέχεται. Ο μαθητής δέχεται δύο δυνάμεις, το βάρος του (από τη Γη) και τη δύναμη στήριξης (από το πάτωμα). Β) Να εξηγήσετε ποια σχέση έχουν οι τιμές και οι κατευθύνσεις αυτών των δυνάμεων. Σύμφωνα με τους νόμους τού Νεύτωνα, για όσο ο μαθητής παραμένει ακίνητος, η συνισταμένη δύναμη πάνω του είναι μηδέν. Έτσι, οι δύο δυνάμεις που δέχεται, αλληλοεξουδετερώνονται. Αυτό συμβαίνει μόνο αν έχουν ίσες τιμές κι αντίθετες κατευθύνσεις. Κ Β Γ) Να εξηγήσετε αν οι δυνάμεις αυτές αποτελούν ζεύγος "δράση αντίδραση". Όχι. Οι δυνάμεις βάρος δύναμη στήριξης ασκούνται στο ίδιο σώμα και δεν αντιπροσωπεύουν την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων [Άσκηση 15, σελ.63 σχολικού βιβλίου] Ένα κιβώτιο, βάρους 20 Ν, ισορροπεί (ηρεμεί) πάνω σε ένα τραπέζι. Α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που δέχεται το κιβώτιο, να τις ονομάσετε και να υπολογίσετε τις τιμές τους. Το κιβώτιο δέχεται δύο δυνάμεις, το βάρος του Β (από τη Γη) και τη δύναμη στήριξης Κ (από το τραπέζι). Για όσο το κιβώτιο παραμένει ακίνητο, η συνισταμένη δύναμη πάνω του είναι μηδέν. Έτσι, οι δύο δυνάμεις που δέχεται αλληλοεξουδετερώνονται κι αυτό συμβαίνει μόνο αν έχουν ίσες τιμές κι αντίθετες κατευθύνσεις. Άρα, Κ = Β = 20 Ν Β) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε την τιμή τής δύναμης που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι. Η δύναμη Κ που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι είναι η αντίδραση τής δύναμης στήριξης Κ. Οι δύο δυνάμεις είναι (και αυτές) αντίθετες και, άρα, έχουν ίσες τιμές: Κ = Κ = 20 Ν Κ' Κ Β 3.17 [Ερώτηση 17, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Ένα μεγάλο φορτηγό και ένα μικρό ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά. Α) Να συγκρίνετε τις δυνάμεις που ασκούνται στα δύο οχήματα, κατά τη διάρκεια τής σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον 3 ο νόμο τού Νεύτωνα, κάθε σώμα ανταποδίδει όποια δύναμη δέχεται με ισόποση δύναμη αντίθετης κατεύθυνσης. Έτσι, κατά τη σύγκρουση φορτηγού και αυτοκινήτου τα δύο σώματα αλληλεπιδρούν με ισόποσες δυνάμεις. Β) Να εξηγήσετε σε ποιο όχημα η ταχύτητα μεταβάλλεται πιο γρήγορα (πιο απότομα). Αν και οι δυνάμεις τής αλληλεπίδρασης των οχημάτων έχουν ίσες τιμές, παρατηρούμε ότι η ταχύτητα τού αυτοκινήτου αλλάζει πιο απότομα (γρήγορα). Σύμφωνα με τον 2 ο νόμο τού Νεύτωνα, αυτό οφείλεται στη μάζα των δύο οχημάτων. Αν δύο σώματα δέχονται ισόποση δύναμη, πιο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα τού σώματος με τη μικρότερη μάζα [Ερώτηση 12, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Με βάση τους νόμους τού Νεύτωνα να ερμηνεύσετε την κίνηση Α) ενός πλοίου Κάθε προπέλα, καθώς περιστρέφεται, σπρώχνει νερό προς τα πίσω (δράση), οπότε το νερό σπρώχνει την προπέλα προς τα εμπρός (αντίδραση). Β) ενός ελικοπτέρου Η έλικα, καθώς περιστρέφεται, σπρώχνει προς τα κάτω τον αέρα (δράση). Ο αέρας ωθεί την έλικα προς τα πάνω (αντίδραση). Τη δύναμη τού αέρα στην έλικα τη λέμε δυναμική άνωση. Για να διατηρηθεί το ελικόπτερο σε σταθερό ύψος, πρέπει η δυναμική άνωση να εξισορροπεί το βάρος του (συνισταμένη δύναμη μηδέν). Για να ανυψωθεί το ελικόπτερο, πρέπει η δυναμική άνωση να ξεπεράσει το βάρος (συνισταμένη δύναμη προς τα πάνω). Για να χάσει ύψος το ελικόπτερο, πρέπει η δυναμική άνωση να γίνει μικρότερη από το βάρος (συνισταμένη δύναμη προς τα κάτω). Γ) ενός αεριωθούμενου αεροπλάνου Κάθε τουρμπίνα που διαθέτει, ρουφά αέρα από εμπρός και τον σπρώχνει προς τα πίσω (δράση). Ο αέρας σπρώχνει εμπρός το αεροσκάφος (αντίδραση).

5 ΔΥΝΑΜΗ [Ερώτηση 13, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Σύμφωνα με το μύθο, ένα άλογο γνώριζε τους νόμους τού Νεύτωνα. Όταν του είπαν να σύρει ένα κάρο, αρνήθηκε απαντώντας: "εάν ασκήσω δύναμη στο κάρο προς τα εμπρός, τότε σύμφωνα με τον τρίτο νόμο τού Νεύτωνα και το κάρο θα ασκήσει ισόποση δύναμη προς τα πίσω. Συνεπώς, η συνολική δύναμη θα είναι ίση με το μηδέν και σύμφωνα με τον πρώτο νόμο τού Νεύτωνα το κάρο θα παραμείνει ακίνητο". Τι θα απαντούσατε σ αυτό το άλογο; Σύμφωνα με τους νόμους τού Νεύτωνα: Το κάρο ανταποδίδει στο άλογο τη δύναμη που δέχεται από αυτό. Οι δύο δυνάμεις ασκούνται σε διαφορετικά σώματα και δεν υπάρχει συνισταμένη τους. Το κάρο δέχεται 4 δυνάμεις. Η δύναμη στήριξης εξισορροπεί διαρκώς το βάρος του. Μόλις η δύναμη από το άλογο ξεπεράσει την τριβή από το έδαφος, η συνισταμένη δύναμη στο κάρο παύει να είναι μηδέν και το κάρο ξεκινάει. T K B v F F: δύναμη τού αλόγου K: δύναμη στήριξης Β: βάρος Τ: τριβή 3.20 Να περιγράψετε: Α) τι εκφράζουμε με το φυσικό μέγεθος βάρος σώματος Η Γη έλκει όποιο σώμα βρίσκεται κοντά της, με δύναμη που έχει κατεύθυνση προς το κέντρο τής Γης. Τη δύναμη αυτή τη λέμε βάρος τού σώματος στη Γη. Β) τις 4 βασικές διαφορές ανάμεσα στα φυσικά μεγέθη βάρος και μάζα σώματος Η μάζα ενός σώματος: Εκφράζει α) την ποσότητα τής ύλης που αποτελεί το σώμα και β) τη δυσκολία με την οποία το σώμα επιταχύνεται, επιβραδύνεται ή στρίβει (δηλαδή, τη δυσκολία με την οποία αλλάζει η ταχύτητά του). Είναι μονόμετρο μέγεθος. Δε μεταβάλλεται, αλλά παραμένει ίδια, οπουδήποτε στο σύμπαν και αν μεταφερθεί το σώμα. Άρα, αποτελεί ιδιότητα τού σώματος. Το βάρος ενός σώματος: Εκφράζει τη βαρυτική έλξη που ασκείται στο σώμα από τη Γη. Είναι διανυσματικό μέγεθος. Μεταβάλλεται, διότι εξαρτάται από τον τόπο και το υψόμετρο όπου βρίσκεται το σώμα. Δηλαδή, δεν αποτελεί ιδιότητα τού σώματος. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 kg. Έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν [Συμπλήρωση λέξεων] Αν ένα σώμα ακουμπά σε μια επιφάνεια και η περιοχή επαφής του αλλάζει θέση σε σχέση με την επιφάνεια, τότε λέμε ότι υπάρχει ολίσθηση τού σώματος στην επιφάνεια. Για να συμβεί αυτό, πρέπει το σώμα να δεχθεί μια δύναμη παράλληλη στην επιφάνεια επαφής. Όταν το σώμα δέχεται μια τέτοια κινητήρια δύναμη, αλλά δεν ολισθαίνει, η ολίσθηση εμποδίζεται από μια άλλη δύναμη, με αντίθετη κατεύθυνση, που τη λέμε δύναμη τριβής και την ασκεί στο σώμα η επιφάνεια επαφής. Αν η κινητήρια δύναμη αυξηθεί, χωρίς και πάλι να συμβεί ολίσθηση, συμπεραίνουμε ότι η τριβή αυξήθηκε ισόποσα. Η τριβή δεν αντιστέκεται απεριόριστα στην κινητήρια δύναμη και μπορεί να αποκτήσει μέχρι μια μέγιστη τιμή, που εξαρτάται από το συνδυασμό των υλικών των τριβόμενων επιφανειών. Μόλις η κινητήρια δύναμη ξεπεράσει το μέγιστο μέτρο τής τριβής, το σώμα αρχίζει να ολισθαίνει. Αν το σώμα ήδη ολισθαίνει, τότε μόλις καταργηθεί η κινητήρια δύναμη, η ολίσθηση μετά από κάποιο χρόνο σταματά. Αυτό σημαίνει ότι η ολίσθηση και πάλι εμποδίζεται από την τριβή, η οποία στην περίπτωση αυτή δρα σε κατεύθυνση αντίθετη με αυτή που ολισθαίνει το σώμα. Άρα, η τριβή είναι μια δύναμη που δέχεται ένα σώμα από μια επιφάνεια επαφής, με κατεύθυνση αντίθετη στην ολίσθηση ή στη δύναμη που επιχειρεί να προκαλέσει ολίσθηση [Ερώτηση 9, σελ.62 σχολικού βιβλίου] Ένα βιβλίο ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο τραπέζι. Αν το σπρώξετε οριζόντια με το χέρι, γλιστράει στο τραπέζι και, αν το αφήσετε, μετά από λίγο σταματάει. Με τη βοήθεια των νόμων τού Νεύτωνα, να εξηγήσετε: Α) γιατί το βιβλίο παραμένει ακίνητο, πριν ασκηθεί σ αυτό η δύναμη από το χέρι Το βιβλίο δέχεται δύο δυνάμεις, το βάρος του Β (από τη Γη) και τη δύναμη στήριξης Κ (από το τραπέζι). Η ηρεμία τού βιβλίου σημαίνει ότι η συνισταμένη δύναμη πάνω του είναι μηδέν και, άρα, οι δύο δυνάμεις είναι ισόποσες με αντίθετη κατεύθυνση. Β) γιατί το βιβλίο κινείται, όταν το σπρώχνετε με το χέρι Εάν προστεθεί η οριζόντια δύναμη τού χεριού στο βιβλίο, οι δύο κατακόρυφες δυνάμεις (βάρος δύναμη στήριξης) δεν επηρεάζονται και συνεχίζουν να αλληλοεξουδετερώνονται. Στο βιβλίο εμφανίζεται τότε και η τριβή από το τραπέζι, η οποία εμποδίζει την έναρξη τής ολίσθησης. Αν η δύναμη τού χεριού ξεπεράσει την τριβή, η συνολική δύναμη παύει να είναι μηδέν και το βιβλίο αρχίζει να γλιστράει. Γ) γιατί το βιβλίο τελικά σταματά, όταν πάψετε να το σπρώχνετε Όταν καταργηθεί η δύναμη τού χεριού, η δράση τής τριβής (που εμποδίζει τη συνέχιση τής ολίσθησης), επιβραδύνει και τελικά σταματά το βιβλίο. Δ) κάτω από ποιες συνθήκες το βιβλίο κινείται με σταθερή ταχύτητα Για να διατηρήσει το βιβλίο μια σταθερή ταχύτητα, πρέπει (αφού πετύχουμε την ταχύτητα που θέλουμε, όπως εξηγήσαμε στο Β), κατόπιν να ελαττώσουμε τη δύναμη τού χεριού, ώστε να γίνει όση και η τριβή. Η ισορροπία δυνάμεων (συνισταμένη δύναμη μηδέν) θα διατηρήσει την ταχύτητα που πετύχαμε.

6 ΔΥΝΑΜΗ Α) [Συμπλήρωση λέξεων] Όποτε σε ένα σώμα συμβαίνει είτε αλλαγή στην του είτε αλλαγή στο του (=παραμόρφωση), θεωρούμε ότι αιτία είναι η του με άλλο ένα ή περισσότερα σώματα. Την αλληλεπίδραση των σωμάτων, η οποία προκαλεί αλλαγή στην ταχύτητα και το σχήμα τους, τη λέμε. Β) Να περιγράψετε πώς σχεδιάζουμε μια δύναμη. 3.2 i. Να σχεδιάσετε τις παρακάτω δυνάμεις, ii. να τις ονομάσετε και iii. να περιγράψετε την κατεύθυνσή τους. Α) Η δύναμη που δέχεται κάθε σώμα στο σύμπαν από οποιοδήποτε άλλο σώμα (ανεξάρτητα από τις συνθήκες και από το αν είναι σε επαφή ή όχι) Β) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα εξαιτίας τής επαφής του με μια επιφάνεια (οριζόντια / πλάγια) Γ) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα από εφαπτόμενη (οριζόντια / πλάγια) επιφάνεια, η οποία εμποδίζει την ολίσθησή του (την έναρξη ή τη συνέχισή της) Δ) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα, κρεμασμένο από ένα σχοινί (σε κατακόρυφη ή σε πλάγια θέση) Ε) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα από παραμορφωμένο ελατήριο (τεντωμένο ή συσπειρωμένο) Ζ) Η δύναμη που δέχεται ένα σώμα από υγρό/αέριο, μέσα στο οποίο βρίσκεται ολόκληρο ή ένα τμήμα τού σώματος 3.3 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω δυνάμεις ως δυνάμεις επαφής ή δυνάμεις από απόσταση: ηλεκτρική δύναμη δύναμη ελαστικότητας ελατηρίου τριβή τάση νήματος βαρυτική δύναμη άνωση μαγνητική δύναμη δύναμη στήριξης 3.4 Να περιγράψετε πώς μετράμε τις δυνάμεις (χρησιμοποιώντας το νόμο τού Χουκ) και να ονομάσετε ποια είναι η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. 3.5 [Συμπλήρωση κειμένου] Α) Οι δυνάμεις που επιδρούν ταυτόχρονα στο ίδιο σώμα μπορούν να αντικατασταθούν από μία δύναμη, η οποία θα προκαλούσε. Αυτή η μία δύναμη αντιπροσωπεύει τη συνολική επίδραση τού περιβάλλοντος πάνω στο σώμα και τη λέμε. Τις δυνάμεις που μία δύναμη αντικαθιστά τις λέμε. Την αντικατάσταση δυνάμεων από μία δύναμη τη λέμε. Β) Επίσης, κάποια δύναμη που δέχεται ένα σώμα είναι δυνατό να αντικατασταθεί από δύο δυνάμεις, οι οποίες θα προκαλούσαν. Συνήθως, οι δύο αυτές δυνάμεις επιλέγουμε να έχουν κατευθύνσεις. Την αντικατάσταση μίας δύναμης από δύο δυνάμεις τη λέμε. 3.6 [Άσκηση 3, σελ.62 σχολικού βιβλίου] Σε έναν κρίκο συνδέονται δύο νήματα. Διαμέσου των νημάτων ασκούμε στον κρίκο δύο δυνάμεις, με τιμές F 1 = 4 N και F 2 = 3 N. Πόση είναι η συνολική δύναμη στον κρίκο, όταν οι δύο δυνάμεις Α) έχουν κατευθύνσεις ίδιες Β) έχουν κατευθύνσεις αντίθετες Γ) έχουν κατευθύνσεις, που σχηματίζουν γωνία 90 ο. 3.7 Να αναφέρετε 3 περιπτώσεις, στις οποίες θεωρούμε ότι η συνολική δύναμη είναι μηδέν. 3.8 Σύμφωνα με τον 1 ο νόμο τού Νεύτωνα, να εξηγήσετε τι συμβαίνει από κινητική άποψη σε κάθε σώμα, όταν η συνολική δύναμη πάνω του είναι μηδέν. 3.9 Σύμφωνα με τον 1 ο νόμο τού Νεύτωνα, τι μπορούμε να υποθέσουμε για τις δυνάμεις που δέχεται ένα σώμα, αν κινείται με σταθερή ταχύτητα Α) κάπου στο σύμπαν, μακριά από άλλα σώματα Β) κοντά ή πάνω στη Γη 3.10 [Άσκηση 8, σελ.62 σχολικού βιβλίου] Ένα αυτοκίνητο, μάζας kg, κινείται με σταθερή ταχύτητα 50 Κm/h. Να προσδιορίσετε τη συνολική δύναμη στο αυτοκίνητο. [Δικαιολόγηση] 3.11 Σύμφωνα με το 2 ο νόμο τού Νεύτωνα, να εξηγήσετε τι συμβαίνει από κινητική άποψη σε κάθε σώμα, αν η συνολική δύναμη πάνω του δεν είναι μηδέν [Άσκηση 10, σελ.62 σχολικού βιβλίου] Ένα κουτί, μάζας 2 kg, βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς τριβές, όταν του ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη, με τιμή F = 10 N. Το σώμα θα κινηθεί... με σταθερή ταχύτητα 5 m/s / με σταθερή ταχύτητα 20 m/s / με μεταβαλλόμενη ταχύτητα [Δικαιολόγηση] 3.13 Σύμφωνα με τον 3 ο νόμο τού Νεύτωνα, να εξηγήσετε τι συμβαίνει με τις δυνάμεις που δέχεται κάθε σώμα [Ερώτηση 16, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Ένα μήλο ισορροπεί (ηρεμεί) πάνω σε ένα οριζόντιο τραπέζι. Να σχεδιάσετε / ονομάσετε τις δυνάμεις που δέχεται και να εξηγήσετε ποιες είναι οι αντιδράσεις τους (ζεύγη "δράση αντίδραση") [Ερώτηση 15, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Ένας μαθητής στέκεται στο πάτωμα. Α) Να σχεδιάσετε και να ονομάσετε τις δυνάμεις που δέχεται. Β) Να εξηγήσετε ποια σχέση έχουν οι τιμές και οι κατευθύνσεις αυτών των δυνάμεων. Γ) Να εξηγήσετε αν οι δυνάμεις αυτές αποτελούν ζεύγος "δράση αντίδραση" [Άσκηση 15, σελ.63 σχολικού βιβλίου] Ένα κιβώτιο, βάρους 20 Ν, ισορροπεί (ηρεμεί) πάνω σε ένα τραπέζι. Α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που δέχεται το κιβώτιο, να τις ονομάσετε και να υπολογίσετε τις τιμές τους. Β) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε την τιμή τής δύναμης που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι.

7 τού των και ισόποσα. με στην στην κατεύθυνση, ΔΥΝΑΜΗ [Ερώτηση 17, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Ένα μεγάλο φορτηγό και ένα μικρό ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά. Α) Να συγκρίνετε τις δυνάμεις που ασκούνται στα δύο οχήματα, κατά τη διάρκεια τής σύγκρουσης. Β) Να εξηγήσετε σε ποιο όχημα η ταχύτητα μεταβάλλεται πιο γρήγορα (πιο απότομα) [Ερώτηση 12, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Με βάση τους νόμους τού Νεύτωνα να ερμηνεύσετε την κίνηση Α) ενός πλοίου Β) ενός ελικοπτέρου Γ) ενός αεριωθούμενου αεροπλάνου 3.19 [Ερώτηση 13, σελ.61 σχολικού βιβλίου] Σύμφωνα με το μύθο, ένα άλογο γνώριζε τους νόμους τού Νεύτωνα. Όταν του είπαν να σύρει ένα κάρο, αρνήθηκε απαντώντας: "εάν ασκήσω δύναμη στο κάρο προς τα εμπρός, τότε σύμφωνα με τον τρίτο νόμο τού Νεύτωνα και το κάρο θα ασκήσει ισόποση δύναμη προς τα πίσω. Συνεπώς, η συνολική δύναμη θα είναι ίση με το μηδέν και σύμφωνα με τον πρώτο νόμο τού Νεύτωνα το κάρο θα παραμείνει ακίνητο". Τι θα απαντούσατε σ αυτό το άλογο; 3.20 Να περιγράψετε: Α) τι εκφράζουμε με το φυσικό μέγεθος βάρος σώματος, Β) τις 4 βασικές διαφορές ανάμεσα στα φυσικά μεγέθη βάρος και μάζα σώματος [Συμπλήρωση λέξεων] Αν ένα σώμα ακουμπά σε μια επιφάνεια και η περιοχή επαφής του αλλάζει θέση σε σχέση με την επιφάνεια, τότε λέμε ότι υπάρχει σώματος στην επιφάνεια. Για να συμβεί αυτό, πρέπει το σώμα να δεχθεί μια δύναμη επιφάνεια επαφής. Όταν το σώμα δέχεται μια τέτοια "κινητήρια" δύναμη, αλλά δεν ολισθαίνει, η ολίσθηση εμποδίζεται από μια άλλη δύναμη, με που τη λέμε δύναμη την ασκεί στο σώμα η. Αν η κινητήρια δύναμη αυξηθεί, χωρίς και πάλι να συμβεί ολίσθηση, συμπεραίνουμε ότι η τριβή Η τριβή δεν αντιστέκεται απεριόριστα στην κινητήρια δύναμη και μπορεί να αποκτήσει μέχρι μια μέγιστη τιμή, που εξαρτάται από το συνδυασμό των _ τριβόμενων επιφανειών. Μόλις η κινητήρια δύναμη ξεπεράσει το μέγιστο μέτρο τής τριβής, το σώμα αρχίζει να. Αν το σώμα ήδη ολισθαίνει, τότε μόλις καταργηθεί η κινητήρια δύναμη, η ολίσθηση μετά από κάποιο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η ολίσθηση και πάλι εμποδίζεται από την τριβή, η οποία στην περίπτωση αυτή δρα σε κατεύθυνση αυτή που ολισθαίνει το σώμα. Άρα, η τριβή είναι μια δύναμη που δέχεται ένα σώμα από μια επιφάνεια επαφής, με κατεύθυνση επιχειρεί να προκαλέσει ολίσθηση. ολίσθηση ή στη δύναμη που 3.22 [Ερώτηση 9, σελ.62 σχολικού βιβλίου] Ένα βιβλίο ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο τραπέζι. Αν το σπρώξετε οριζόντια με το χέρι, γλιστράει στο τραπέζι και, αν το αφήσετε, μετά από λίγο σταματάει. Με τη βοήθεια των νόμων τού Νεύτωνα, να εξηγήσετε: Α) γιατί το βιβλίο παραμένει ακίνητο, πριν ασκηθεί σ αυτό η δύναμη από το χέρι Β) γιατί το βιβλίο κινείται, όταν το σπρώχνετε με το χέρι Γ) γιατί το βιβλίο τελικά σταματά, όταν πάψετε να το σπρώχνετε Δ) κάτω από ποιες συνθήκες το βιβλίο κινείται με σταθερή ταχύτητα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό.

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό. Ερωτήσεις θεωρίας 1. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο προσπαθεί να ρίξει τρόφιμα σ ένα αποκλεισμένο από τα χιόνια μικρό χωριό. Για να το πετύχει πετάει παράλληλα προς το έδαφος σε αρκετά μεγάλο ύψος και με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Για την ενέργεια γενικά

1.1 Για την ενέργεια γενικά 1 Μορφές ενέργειας ΣΧΗΜΑ 1 1.1 Για την ενέργεια γενικά Αν παρατηρήσεις καλά το σχήμα 1 και το σχήμα 2, θα δεις ότι ανάμεσα στο (α) και στο (β), στο καθένα, κάτι άλλαξε. Για να γίνει η άπνοια δυνατός άνεμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα