ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α"

Transcript

1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α Σελ. Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του κανονισµού 3 Άρθρο 2 ο : Υποχρεώσεις-ακίνητα που υποχρεωτικά συνδέονται µε τα δίκτυα. 3 Άρθρο 3 ο : Εξωτερικές ιακλαδώσεις-εσωτερικό ίκτυο Αποχέτευσης 4 Ακινήτων Άρθρο 4 ο : Αριθµός εξωτερικών διακλαδώσεων 4 Άρθρο 5 ο : Αποχετευόµενα υγρά 5 Άρθρο 6 ο : Απαγόρευση χρησιµοποίησης υγρών αποχέτευσης 8 Άρθρο 7 ο : Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων 8 αποχέτευσης. Άρθρο 8 ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων 8 Άρθρο 9 ο : Χορήγηση αδειών σύνδεσης. 9 Άρθρο 10 ο : απάνες και Εισφορές 11 Άρθρο 11 ο : Τέλος χρήσης υπονόµων 12 Άρθρο 12 ο : Αποχέτευση βοθρολυµάτων 13 Άρθρο 13 ο : Ειδικά θέµατα 13 Άρθρο 14 ο : Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι 13 Άρθρο 15 ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων 13 Άρθρο 16 ο : Σύνδεση άλλων ΟΤΑ στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΧ 14 ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο: 15 Άρθρο 2 ο : Υποχρέωση σύνδεσης 15 Άρθρο 3 ο : Αποχετευόµενα λύµατα 15 Άρθρο 4 ο : Άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων 15 Σελ. 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» KANONΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤAΘΜΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ BOΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ BIΟΛΟΓIKOY KAΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Aντικείµενο του Κανονισµού 20 ΑΡΘΡΟ 2 ο : Σκοπός του Κανονισµού 20 ΑΡΘΡΟ 3 ο : Γνωστοποίηση. 20 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Yπόχρεοι συµµόρφωσης. 20 ΑΡΘΡΟ 5 ο : Ισχύουσες ιατάξεις 20 ΑΡΘΡΟ 6 ο : Kυρώσεις 20 AΡΘΡΟ 7 ο : Προσέλευση και διακίνηση βυτιοφόρων. 21 ΑΡΘΡΟ 8 ο : Τρόπος εκκένωσης. 21 ΑΡΘΡΟ 9 ο : Κανόνες Υγιεινής 21 ΑΡΘΡΟ 10 ο : Ακατάλληλα Βοθρολύµατα-Έλεγχος ποιότητας 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.1 ΘΕΣΗ 1.2 TΕXNIKA XAPAKTHΡΙΣTIKA 1.3 ΤΥΠΟΣ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. 3. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) Κατάλογος επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων 2) ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ : Ο ΗΓΙΑ 91/689/ ΕΟΚ ( ) 2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σελ. 2

3 Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του κανονισµού Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει: α) τους όρους λειτουργίας του δικτύου υπονόµων των λυµάτων οικιακής χρήσης και των οµβρίων νερών της περιοχής ευθύνης της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Χερσονήσου ( ΕΥΑΧ). β) τους όρους και προϋποθέσεις (διαδικασίες, περιορισµούς, τρόπο χρέωσης, τρόπο συνεργασίας, κυρώσεις) για τη σύνδεση όλων των ακινήτων στα δίκτυα αποχέτευσης (όπου υπάρχουν σε λειτουργία). γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για κάθε σύνδεση και διοχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης των λυµάτων από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκοµεία, εργαστήρια, συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, στάβλους, καταστήµατα και κάθε άλλης δραστηριότητας που παράγει υγρά απόβλητα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). δ) τους όρους και προϋποθέσεις παραλαβής βοθρολυµάτων και λασπών στο σταθµό υποδοχής βοθρολυµάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Χερσονήσου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ). ε) τον τρόπο κατασκευής των φρεατίων σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο των οικοδοµών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ). στ) τις επικίνδυνες ουσίες σύµφωνα µε την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις τους στα αστικά και βιοµηχανικά λύµατα πριν τη σύνδεσή τους µε το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΧ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ). Ο κανονισµός αυτός συντάχθηκε και ισχύει σύµφωνα µε την Υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία: Ν. 1069/80 Ν. 2307/95 Υ..Ε1β)221/65 και ερµηνευτ.-συµπληρωµ. Υπ. Αποφάσεις Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος. Όπου στον παρόντα κανονισµό αναφέρονται οι όροι «Υπηρεσία» ή «Επιχείρηση», εννοείται η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Χερσονήσου ( ΕΥΑΧ). Άρθρο 2 ο : Υποχρεώσεις-ακίνητα που υποχρεωτικά συνδέονται µε τα δίκτυα Όποιος θα συνδεθεί µε τα δίκτυα αποχέτευσης της ΕΥΑΧ, συµπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισµού αποχέτευσης και κάθε µελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόµου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο µέλλον το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασµένων οικοδοµών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο µε καλυµµένο αγωγό κάτω από τη στάθµη του πεζοδροµίου Τα λύµατα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακάθαρτων, (σύµφωνα µε την Υγ..Ειβ/221/65 ) Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται. Οι αναφερόµενες στις παραγράφους 2.1 και 2.2. υποχρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούµενους υπονόµους, όπως θα ορίσει η ΕΥΑΧ, διακοπτόµενης υποχρεωτικά της υφισταµένης αποχέτευσης προς τον καταργούµενο υπόνοµο. Σελ. 3

4 2.3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόµων, διόδων στοών που συγκοινωνούν µε δρόµους στους οποίους υπάρχει υπόνοµος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή µόνο µέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόµιµα η διέλευση και η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούµενες παραγράφους, η διάθεση των λυµάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (ΓΟΚ, κτιριοδοµικός κανονισµός και Υγειονοµικές διατάξεις). Άρθρο 3 ο : Εξωτερικές ιακλαδώσεις-εσωτερικό ίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονοµάζεται το τµήµα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαµβάνει: α) το φρεάτιο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου. β) τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριµένου δρόµου, και γ) τη σύνδεση του αγωγού αυτού µε τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται µπροστά από το ακίνητο και κατά µήκος του δρόµου. Το φρεάτιο χρησιµεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου. Για τα ακίνητα της κατηγορίας Β του άρθρου 9 του παρόντα κανονισµού που θα συνδεθούν µε το δίκτυο ακάθαρτων, το φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων Κανείς εκτός της ΕΥΑΧ δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της ΕΥΑΧ Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου, καθώς και η αντικατάσταση παλαιών και φθαρµένων δικτύων, γίνονται από τη ΕΥΑΧ µε δικές της δαπάνες, εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη. Ενδεικτικά κακή χρήση του δικτύου θεωρείται η απόρριψη απαγορευµένων ουσιών ή υλικών ή ζηµιά από επέµβαση στο δίκτυο Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων µέχρι και του φρεατίου προσαρµογής (περιλαµβανόµενου και του φρεατίου) κατασκευάζεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (ΓΟΚ) και µε φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων. ιευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί µεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούµενων παραγράφων 3.2 έως και 3.4, η ΕΥΑΧ εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της µπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού. Άρθρο 4 ο : Αριθµός εξωτερικών διακλαδώσεων 4.1. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόµους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται µε τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της ΕΥΑΧ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων µε πρόσοψη σε περισσότερες από ένα δρόµους, σε ένα όµως από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, µπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού και στον µη προβλεπόµενο δρόµο, µε δική τους επιβάρυνση. Σελ. 4

5 4.2. Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική γραµµή αποχέτευσης και κάθε εξωτερική γραµµή αποχέτευσης αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα µπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, µετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΥΑΧ: α) Όταν πρόκειται για πολύ µεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αποχέτευση ενός οικοπέδου µε µία µόνο εξωτερική γραµµή αποχέτευσης (διακλάδωση). β) Όταν πρόκειται για όµορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση της ΕΥΑΧ η σύνδεση δύο οικοδοµών σε ένα φρεάτιο γ) Όταν σε τµήµα γενικού κτιρίου της κατηγορίας Α του άρθρου 10 γίνεται χρήση κτιρίου της κατηγορίας Β του αυτού άρθρου. Άρθρο 5 ο : Αποχετευόµενα υγρά 5.1. Τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια για τις απορριπτόµενες ουσίες στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΧ, καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο Παράρτηµα! που συνοδεύει τον παρόντα κανονισµό. Απαγορεύεται η αποχέτευση και γενικά η απόρριψη δια των εγκαταστάσεων αποχέτευσης στα δίκτυα υπονόµων των εξής ουσιών: α) Λυµάτων ή βοθρολύµατα που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους οι οποίοι και καταργούνται σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό. Ειδικά τα βοθρολύµατα θα γίνονται δεκτά στο σταθµό βοθρολυµάτων µε όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισµό (παράρτηµα Β ). β) Ουσιών οποιασδήποτε φύσης που µπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί (π.χ. απορριµµάτων µαγειρείων, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άµµου, τέφρας, ρακών, κοπριάς ζώων, απορριµµάτων σφαγείων, απορριµµάτων κλινικών, απορριµµάτων ή λασπών συνεργείων, εργαστηρίων, βιοτεχνιών µαρµάρου κ.λ.π.) γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ αυτό. δ) Αερίων και ατµών. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών µε τους υπονόµους απαγορεύεται. ε) Νερών αποχέτευσης που εµποδίζουν ή βλάπτουν την λειτουργία των υπονόµων (π.χ. λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κ.λ.π.) ή αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια. στ) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόµων (π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, ιζήµατα ή εναποθέσεις µέσα στους υπονόµους) καθώς και τα χρωµατισµένα νερά αποχέτευσης σε άξιες λόγου, κατά την κρίση της ΕΥΑΧ, ποσότητες. ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 15 Ολικά στερεά µετά από εξάτµιση (στους 105 ο C) 1500 Στερεά αιωρούµενα 500 BOD 5 (βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο) 500 C.O.D. προσδιοριζόµενα µε µέθοδο διχρωµικού καλίου 1000 Αµµωνία ελεύθερη είτε ιόν αµµωνίου σαν Ν 50 Σελ. 5

6 Φωσφορικά άλατα σαν PO Φθοριούχα σαν F- 10 Xλωριούχα σαν Cl Θειούχα σαν H2S 2 Θειώδη σαν SO Θειικά σαν SΟ Kυανιούχα σαν CN -1 3 Αρσενικό σαν As 0.5 Βάριο σαν Ba Βόριο σαν B 4 Κάδµιο σαν Cd Xρώµιο ΙΙΙ σαν Cr +3 2 Χρώµιο VI σαν Cr Σίδηρος σαν Fe +2 και Μαγγάνιο σαν Mn +2 4 Yδράργυρος σαν Hg 0.01 Νικέλιο σαν Ni +2 4 Μόλυβδος σαν Pb Χαλκός σαν Cu Άργυρος σαν Ag Σελήνιο σαν Se Ψευδάργυρος σαν Ζη +2 1 Σύνολο τοξικών στοιχείων = Σ(Cv/Lv) < 3 όπου Cv και Lv οι συγκεντρώσεις και τα µέγιστα επιτρεπόµενο όριο. Σαν τοξικές ουσίες θεωρούνται: As, Cd +2, Cr +, Hg, Ni +2, Pb, Cu, Se +2, Zn +2 Λίπη και Λάδια (Ζωικά και φυτικά) 40 Ορυκτά λάδια (εκχυλιζόµενα µε αιθέρα) 15 υδρογονάνθρακες 15 Φαινόλες σαν C 6 H 5 OH 1 Αλδεύδες σαν CH 3 CHO 4 Μερκαπτάνες σαν S 0.1 ιαλύτες οργανικοί (αρωµατικοί, διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρµιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, 2 τριχλωροαιθυλένιο) ΜG/L Xλωριούχες ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) 0.1 Ελεύθερο χλώριο σε Cl +1 ΜG/L 5 Eνώσεις επιφανειακής δράσης περιεχόµενες στα απορρυπαντικά σαν Μ.Ο.Α.S 10 ζ) Νερών που µπορεί να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού ή στο περιβάλλον. η) Νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυµιάσεις (λόγω αποσύνθεσης ζύµωσης κ.λ.π.). θ) Νερών αποχέτευσης σε τόσο µεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία του δικτύου. Η θερµοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι µικρότερη των 35 ο C. Σελ. 6

7 εν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που µπορεί να κρατήσει εσχάρα µε ανοίγµατα 20 mm. εν πρέπει τα απόβλητα να έχουν µέσα κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή µε το νερό. εν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σηµεία ανάφλεξης είναι ίσα ή µικρότερα των 25 o C. Το ph των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των τιµών 6,5 και 8,5. εν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά µε τιµές µεγαλύτερες από τις καθοριζόµενες στον παρακάτω πίνακα, εκτός αν η ηµερήσια παροχή είναι µικρότερη από 5 m 3, οπότε ύστερα από ειδική έγκριση µπορεί να επιτραπούν τιµές µέχρι το διπλάσιο. Η συνολική συγκέντρωση των βαρέων µετάλλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mg/lt. Οι τιµές της παραγράφου 5.1 (ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1) νοούνται σαν τιµές στιγµιαίες που αντιστοιχούν σε δείγµατα που παίρνονται δε οποιαδήποτε στιγµή και άσχετα από την παροχή εκείνης της στιγµής. Σε κάθε δειγµατοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγµατα. Σαν τιµή σύγκρισης προς τις τιµές της παραγράφου 5.1 υπολογίζεται ο µέσος όρος των τιµών που αντιστοιχούν στα τρία δείγµατα. Η ΕΥΑΧ µπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληµατικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυµάτων, ή σοβαρός κίνδυνος για τη ηµόσια Υγεία ή το περιβάλλον Προκειµένου για αποχέτευση βιοµηχανικών ή άλλων νερών, η ΕΥΑΧ µπορεί να ζητήσει, πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους, και πλήρη αποχρωµατισµό τους µε ειδικές εγκαταστάσεις εφαρµοζόµενης αναλόγως της προηγούµενης παραγράφου Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιοµηχανιών, βιοτεχνιών κ.λ.π., (νερά συµπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών µηχανηµάτων κ.λ.π.) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο οµβρίων µετά από προηγούµενη άδεια της ΕΥΑΧ Απαγορεύεται η απευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόµων των ακάθαρτων υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούµενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κ.λ.π., ώστε να συµµορφωθούν µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.1. και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος κανονισµού, µε βόθρους καθίζησης, διάταξης γενικά που εγκρίνεται από τη ΕΥΑΧ, η οποία στην αντίθετη περίπτωση µπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιµο, καθοριζόµενο από το.σ Για την αποχέτευση των υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο ακάθαρτων απαιτείται ειδική άδεια του.σ. της ΕΥΑΧ που καθορίζει και ειδικότερους όρους σύνδεσης. Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στο δίκτυο οµβρίων, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να παρεµποδίζεται η εισροή των υπερυψωµένων υδάτων της υπονόµου στο υπέδαφος Στις περιπτώσεις που, όσο και αν είχε προβλεφθεί το αντίθετο, εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5.1, ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποµάκρυνσή τους ειδοποιώντας άµεσα την ΕΥΑΧ. Παράλληλα της ειδοποίησης συνεπάγεται την επιβολή προστίµου καθοριζόµενου από το.σ. της ΕΥΑΧ. Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο, η ΕΥΑΧ µπορεί να διακόψει την σύνδεση. Σελ. 7

8 5.7. Η ΕΥΑΧ µπορεί να µεταβάλλει τα πρότυπα εκποµπής σε τιµές µεγαλύτερες ή µικρότερες ανάλογα µε την απόκριση των έργων που θα γίνουν στο συνδεόµενο ή την εγκατάσταση καθαρισµού, ανάλογα µε την κατάσταση του αποδέκτη Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις µε τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιµο καθοριζόµενο από το.σ. της ΕΥΑΧ και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συµµορφωθεί µέσα σε τασσόµενη προθεσµία, µετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευόµενου ακινήτου, φράσσεται η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιµο, καθοριζόµενο από το.σ. της ΕΥΑΧ. Άρθρο 6 ο : Απαγόρευση χρησιµοποίησης υγρών αποχέτευσης Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετηµένους χείµαρρους ή ρέµατα ή αγωγούς γενικά οµβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούµενη άδεια της ΕΥΑΧ και τη σύµφωνη γνώµη της /νσης Υγιεινής. Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισµού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται. Άρθρο 7 ο : Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης Μετά την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ακάθαρτων,ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, µε φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόµους κ.λ.π., µέσα σε προθεσµία που τάσσει η ΕΥΑΧ, η οποία στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης η ΕΥΑΧ µπορεί να διακόψει την παροχή νερού ή/ και την σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης ή/ και να επιβάλλει πρόστιµο καθοριζόµενο από το.σ.της ΕΥΑΧ Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειάσουν τελείως, το περιεχόµενό τους να αποµακρυνθεί και να επιχωθούν. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχοµένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόµενου προστίµου που καθορίζεται από το.σ. της ΕΥΑΧ. Άρθρο 8 ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων 8.1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη ΕΥΑΧ µε αυτοψία. Αν χρειάζεται γίνονται και εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χηµικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύεται στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συµπληρωµατική εργασία, για την ασφαλή και καλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης Ζηµιές που προξενούνται από επεµβάσεις οποιουδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται µόνο από τη ΕΥΑΧ και η δαπάνη χρεώνεται σ' αυτόν που προξένησε τη ζηµιά Η ΕΥΑΧ µπορεί να ελέγχει και την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώνει την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης. Αν χρειάζεται ενηµερώνει και τις λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες για τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Σελ. 8

9 Άρθρο 9 ο : Χορήγηση αδειών σύνδεσης Πριν από κάθε ενέργεια για έκδοση της νόµιµης άδειας οικοδοµής, προκειµένου για ανέγερση νέων κτιρίων η επέκταση υφιστάµενων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ζητήσουν από τη ΕΥΑΧ, µε αίτησή τους (που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα µε τη θέση της οικοδοµής) πληροφορίες γύρω από το σύστηµα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σηµείο συµβολής της στάθµης υπερύψωσης των νερών του υπονόµου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την µελέτη ή την έκθεση. Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση της ΕΥΑΧ πρέπει να συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο σαν απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για την έγκριση της όλης µελέτης της οικοδοµής για την έκδοση της νόµιµης άδειας ανέγερσης, είτε πρόκειται για νέα οικοδοµή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή κατακορύφως, υφιστάµενης Για την χορήγηση από την ΕΥΑΧ της αδείας σύνδεσης µε τα δίκτυα απαιτούνται: Α. Νέες υπό ανέγερση ή υπάρχουσες οικοδοµές (περιλαµβανοµένων κατοικιών, γραφείων, εµπορικών καταστηµάτων). Μαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της αδείας σύνδεσης πρέπει να υποβληθεί άδεια από την Πολεοδοµία (ή προκειµένου για νοµιµοποιηµένο αυθαίρετο τα έγγραφα νοµιµοποίησης) όπου να αναγράφεται η ολική δοµηµένη επιφάνεια των ορόφων σε m 2 και ο ολικός όγκος του ακινήτου ή βεβαίωση αρµοδίου τεχνικού για την ολική δοµηµένη επιφάνεια και το συνολικό όγκο των ορόφων (σε περίπτωση νοµιµοποιηθέντος αυθαιρέτου) συνοδευόµενη από τα παρακάτω σχέδια ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος: α) Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500, όπου εκτός των άλλων θα απεικονίζεται το οικοδοµικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδοµής (µε τον αριθµό των ορόφων, υπογείων κ.λ.π.) που θα συνδεθούν καθώς και η θέση τυχόν βόθρων που καταργούνται. β) ιάγραµµα κάλυψης των ορόφων και κάθε άλλο σχέδιο (τοµές κλπ) της οικοδοµής, όπου φαίνεται το εσωτερικό δίκτυο της αποχέτευσης, το σηµείο εκβολής και γενικά κάθε λεπτοµέρεια της εσωτερικής αποχετευτικής εγκατάστασης που θα καταλήγει στο φρεάτιο ελέγχου. Τα παραπάνω σχέδια και διαγράµµατα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Μηχανικού που τα συνέταξε και του ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης (διαχειριστής) είναι υπεύθυνος έναντι της ΕΥΑΧ για ατελή ή εσφαλµένη εφαρµογή τους. γ) Πίνακα µε ονοµατεπώνυµα ιδιοκτητών και αριθµό υδρόµετρου καθενός (εφόσον έχουν χωριστά υδρόµετρα). Για περίπτωση νέας πολυκατοικίας όπου δεν έχουν πωληθεί ή κατοικηθεί όλα τα διαµερίσµατα η ενηµέρωση της ΕΥΑΧ µε τα ονόµατα των νέων ιδιοκτητών ή νέων ενοικιαστών είναι ευθύνη του διαχειριστή που υποχρεούται να ενηµερώνει τη ΕΥΑΧ για κάθε αλλαγή χρήσης που παράγει υγρά απόβλητα (εκτός οικιακών) και υπόκειται σε έλεγχο σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση της και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε µεταρρύθµισης ή συµπλήρωσης της υφιστάµενης εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης, που θα κριθεί αναγκαία στη σύνδεσή της οικοδοµής µε το δίκτυο αποχέτευσης. Σελ. 9

10 Για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν υποδειχθεί, δίνεται απ' τη ΕΥΑΧ ορισµένη προθεσµία, η οποία, µόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η αίτηση σύνδεσης, εκτός της επιβολής προστίµου, καθοριζόµενου από το.σ. της ΕΥΑΧ, η ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου καθώς και στην ολική ή µερική εκτέλεση των απαιτούµενων για την σύνδεση εργασιών, σε βάρος και για λογαριασµό του ιδιοκτήτη. Προκειµένου για πολυκατοικίες όπου οι ενδιαφερόµενοι είναι πολλοί συνιδιοκτήτες, η ανωτέρω αίτηση σύνδεσης, υποβάλλεται από εκπρόσωπο των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Β. Κτίρια και εγκαταστάσεις κάθε χρήσης εκτός κατοικιών γραφείων, καταστηµάτων (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, σταθµοί αυτοκινήτων, στάβλοι κ.λ.π). Β1. Νέα υπό ανέγερση κτίρια. Όσοι θέλουν να οικοδοµήσουν, πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΥΑΧ, εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο Α. του άρθρου αυτού, την συµπληρωµατική µελέτη και όσα άλλα δικαιολογητικά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», σε τρία αντίτυπα, όπου θα προβλέπονται οι αναγκαίες εγκαταστάσεις ώστε τα απορριπτόµενα λύµατα να καθαρίζονται κατάλληλα (και µε όλη την απαιτούµενη προεπεξεργασία), ώστε να πληρούν τους περιορισµούς που τίθενται από τον παρόντα κανονισµό. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη χρήσιµη πληροφορία και στοιχείο ή την εκτέλεση επιπλέον έργων και την λήψη και άλλων προστατευτικών της καλής λειτουργίας του δικτύου µέτρων. Η παραπάνω συµπληρωµατική µελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να φέρει, εκτός της υπογραφής των αρµοδίων για την σύνταξή της επιστηµόνων, και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος πάντως είναι υπεύθυνος, αν µετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς. Μόνο µετά από έλεγχο της αρµόδιας Υπηρεσίας της ΕΥΑΧ για καλή εκτέλεση των ανωτέρω εσωτερικών εγκαταστάσεων, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων της Υπηρεσίας και των όρων του παρόντος Κανονισµού, είναι δυνατή η σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ακάθαρτων. Β2. Υπάρχοντα κτίρια. Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των ακινήτων της κατηγορίας αυτής, µετά από πρόσκληση της ΕΥΑΧ και σε ειδική προθεσµία που καθορίζεται στην πρόσκληση, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης του ακινήτου συνοδευόµενη, εκτός από τα απαιτούµενα για τα υφιστάµενα κτίρια της περίπτωσης Α. του παρόντος άρθρου και από βεβαίωση-έκθεση αρµόδιου Χηµικού ή Χηµικού Μηχανικού για τις υφιστάµενες ειδικές εγκαταστάσεις και µέτρα που έχουν ληφθεί καθώς και για την ποιότητα των αποχετευόµενων υγρών. Μη υφιστάµενων ειδικών εγκαταστάσεων, υποβάλλεται πλήρης µελέτη των απαιτούµενων, ανάλογη της αναφερόµενης για τα κτίρια της περίπτωσης Β1 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω έκθεση ή µελέτη υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος πάντως είναι υπεύθυνος, αν µετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία θεωρεί χρήσιµο ή την κατασκευή επιπλέον έργων ή λήψη επιπλέον, των υφιστάµενων ή προτεινόµενων µέτρων που θεωρεί αναγκαία. Η ΕΥΑΧ µπορεί επίσης να επιβάλλει, για διευκόλυνση των δοκιµαστικών εξετάσεων που χρειάζονται, την κατασκευή ειδικών φρεατίων επιθεώρησης, µέσα απ' τα οποία θα διέρχονται οι αγωγοί εσωτερικών εγκαταστάσεων. Σελ. 10

11 Από την Υπηρεσία ορίζεται ειδική προθεσµία για την κατασκευή των απαιτούµενων κατά τα ανωτέρω έργων προς σύνδεση του ακινήτου. Μόνο µετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης αυτών, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων της Υπηρεσίας και των όρων του παρόντος Κανονισµού είναι δυνατή η εκτέλεση της σύνδεσης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης ή την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλλει πρόστιµο, καθοριζόµενο από το.σ. ή/ και να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου Για τον χαρακτηρισµό ενός ακινήτου σαν ανήκοντος στην κατηγορία ακινήτων Β του παρόντος άρθρου, µε τις συνεπαγόµενες υποχρεώσεις, αρκεί χρήση της κατηγορίας αυτής και σε τµήµα µόνο του ακινήτου, εκτός αν το τµήµα αυτό αποχετεύεται στο δίκτυο ακάθαρτων αποκλειστικά µε ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης Ο ιδιοκτήτης ακινήτου, που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε σαν ακίνητο της κατηγορίας Α του παρόντος άρθρου και του οποίου, µεταγενέστερα, πρόκειται να γίνει χρήση ακινήτου της κατηγορίας ακινήτων Β του παρόντος άρθρου, υποχρεούται πριν την έναρξη της νέας χρήσης να υποβάλλει τα απαιτούµενα κατά την παράγραφο Β2 έκθεση ή µελέτη των απαιτούµενων ειδικών εγκαταστάσεων. Η ΕΥΑΧ µπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή στοιχείο ή την εκτέλεση και επιπλέον έργων ή λήψη και επιπλέον µέτρων. Μόνο µετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών, της τήρησης των υποδείξεων της ΕΥΑΧ και των όρων του παρόντος Κανονισµού είναι επιτρεπτή η αποχέτευση της νέας χρήσης Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτούµενων κατά την προηγούµενη παράγραφο ενεργειών, καθώς και κάθε ψευδούς δήλωσης ως προς την χρήση του ακινήτου, η ΕΥΑΧ µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο, καθοριζόµενο από το.σ., να διακόψει την σύνδεση νερού του ακινήτου ή και τη σύνδεση αποχέτευσης Κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΥΑΧ είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αυτοψίας από συνεργεία της Επιχείρησης προς εξακρίβωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών. Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας, ακόµη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, συνεπάγεται τη διακοπή υδροδότησης του ακινήτου ή/ και την επιβολή προστίµου καθοριζοµένου από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΧ. Άρθρο 10 ο : απάνες και Εισφορές Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόµενη, από τον παρόντα Κανονισµό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην παραπάνω δαπάνη περιλαµβάνεται το κόστος κατασκευής του φρεατίου ελέγχου καθώς και ο εξαερισµός του φρεατίου ελέγχου Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευόµενων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά µετά το τέλος του ελέγχου Για την σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, εκτός από την ανωτέρω αναφερόµενη δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης καταβάλλεται, εφάπαξ, το τέλος δικαιώµατος σύνδεσης, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την ολική επιφάνεια της οικοδοµής του προς σύνδεση υφιστάµενου ή υπό ανέγερση ακινήτου (όπως προκύπτει από το φύλλο αδείας της οικοδοµής και το Σελ. 11

12 διάγραµµα κάλυψης). Στην ολική επιφάνεια θα υπολογίζονται και οι υπόγειοι χώροι έστω και αν την δεδοµένη στιγµή δεν αποχετεύονται. Η ανά τεραγωνικό µέτρο τιµή υπολογισµού του τέλους δικαιώµατος σύνδεσης καθορίζεται από το.σ. της ΕΥΑΧ. Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως (πράγµα το οποίο ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει αµέσως) για τα νέα m 2 θα οφείλεται τέλος δικαιώµατος σύνδεσης σύµφωνα µε το τιµολόγιο που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία της δήλωσης ενώ σε περίπτωση µη έγκαιρης ενηµέρωσης θα επιβάλλεται πρόστιµο, καθοριζόµενο από το.σ. της ΕΥΑΧ. Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδοµής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος δικαιώµατος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των m 2 της νέας οικοδοµής αφαιρουµένων των m 2 της παλαιάς που κατεδαφίστηκε Σε περίπτωση Βιοµηχανικών περιοχών ή µεγάλων Βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, η χρέωση ανά κυβικό µέτρο προσδιορίζεται µε ειδική απόφαση του.σ. µετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Οι δαπάνες των και καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης. Αν το ποσό είναι πολύ µεγάλο είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωσή του (επιβαρυνόµενο µε τις νόµιµες προσαυξήσεις) σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς ύδρευσης µετά από εισήγηση του Προϊστάµενου της ιοικητικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας της ΕΥΑΧ και έγκριση από το Γενικό ιευθυντή αυτής ή από τον Πρόεδρο της σε περίπτωση µη ύπαρξης ή απουσίας του Γενικού ιευθυντή. Σε περίπτωση που η εξόφληση των δαπανών των και δεν πραγµατοποιηθεί τελικώς εντός του προκαθορισµένου από την ΕΥΑΧ χρονικού διαστήµατος, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της υδροδότησης και αποχέτευσης του ακινήτου Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρµοδιότητας της ΕΥΑΧ σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α., το.σ. της ΕΥΑΧ καθορίζει το ποσοστό συµµετοχής του Ο.Τ.Α. στο κόστος κατασκευής των δικτύων και τέλος επιβάρυνσης των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού. Σε περίπτωση ανάληψης από τη ΕΥΑΧ υποχρέωσης αποχέτευσης µε προγραµµατική σύµβαση τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται από τον αντισυµβαλλόµενο φορέα. Άρθρο 11 ο : Τέλος χρήσης υπονόµων Για την αποχέτευση κάθε διακεκριµένης κατά χρήση ιδιοκτησίας, και από τη χρονική στιγµή της σύνδεσης αυτής στο δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων, καταβάλλεται το εκάστοτε ισχύον σύµφωνα µε τις αποφάσεις του.σ. της ΕΥΑΧ τέλος χρήσης υπονόµων. Το τέλος χρήσης υπονόµων υπολογίζεται επί των m 3 νερού που χρεώνεται στους λογαριασµούς ύδρευσης. Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κοινωφελή ιδρύµατα, πλυντήρια κ.λ.π. ακίνητα καθοριζόµενα από το.σ. σε κατηγορίες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόµου να καθορίζεται µε απόφαση του.σ. και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστηµάτων κ.λ.π.) Το τέλος απόρριψης βοθρολυµάτων, ο τρόπος υπολογισµού του και καταβολής του είναι το οριζόµενο από το.σ. της ΕΥΑΧ. Σελ. 12

13 Για τις περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη ΕΥΑΧ, και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, το τέλος χρήσης του υπονόµου και ο τρόπος καταβολής του θα είναι το καθοριζόµενο µε απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να καθορίζεται στην απόφαση του.σ. η τοποθέτηση παροχοµέτρου στο φρεάτιο εξόδου (ελέγχου) των λυµάτων µε καταγραφικό όργανο για συνεχή έλεγχο της παροχής των λυµάτων. Άρθρο 12 ο : Αποχέτευση βοθρολυµάτων Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο και κατά τον παρόντα κανονισµό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαµενών αποθήκευσης προς αποµάκρυνση, είναι δυνατή η µεταφορά του περιεχοµένου τους µε βυτιοφόρα και η απόρριψη τους στο σταθµό βοθρολυµάτων της ΕΥΑΧ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων και µετά από έλεγχο της σύστασής τους. Η παραλαβή των βοθρολυµάτων στο βιολογικό ρυθµίζεται από το παράρτηµα Γ του παρόντος κανονισµού και από σχετική Νοµαρχιακή απόφαση. Άρθρο 13 ο : Ειδικά θέµατα Το.Σ. της ΕΥΑΧ, προκειµένου να αποφασίσει για ειδικά θέµατα, που απαιτούν ειδικές γνώσεις, µπορεί να αναθέσει την µελέτη ή να ζητήσει γνωµοδότηση από ειδικούς επί του θέµατος ή σε Επιτροπή που θα συγκροτήσει. Άρθρο 14 ο : Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευόµενου ακινήτου (π.χ. µισθωτής), ευθύνεται έναντι της ΕΥΑΧ, για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισµού ή οφειλή προς την ΕΥΑΧ λόγω της αποχέτευσης από κοινού και εις ολόκληρον µε τον ιδιοκτήτη Οι επιδόσεις ατοµικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων της ΕΥΑΧ προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο της ΕΥΑΧ επί αποδείξει ή δικαστικό επιµελητή, ή ταχυδροµικά. Αρκεί δε προς ειδοποίηση πρόσκληση κ.λ.π. όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες εν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειµένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισµού Η ΕΥΑΧ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες που προήλθαν από διακοπή, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε προηγούµενη ειδοποίηση. Άρθρο 15 ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο ελέγχου µέχρι τον υπόνοµο της οδού ασκείται από τη ΕΥΑΧ µε αυτοψία ακόµη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, εκτελούµενων εν ανάγκη των απαιτούµενων εκσκαφών κατεδαφίσεων δειγµατοληψιών κ.λ.π. Άρνηση του ιδιοκτήτη ή του χρήστη ακινήτου να επιτρέψει την είσοδο των συνεργείων της ΕΥΑΧ στο ακίνητο, σε περίπτωση που η ΕΥΑΧ κρίνει ότι δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα στη λειτουργία Σελ. 13

14 των δικτύων, του Βιολογικού σταθµού ή πρόβληµα ή απειλή στη δηµόσια υγεία, µπορεί να οδηγήσει σε άµεση διακοπή της σύνδεσης ύδρευσης ή/ και αποχέτευσης του ακινήτου µετά από απόφαση του Προέδρου και του Γενικού ιευθυντού της ΕΥΑΧ Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου (επιθεωρήσεως) απ' όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή κατάλληλου αεραγωγού >Φ60, από το φρεάτιο επισκέψεως µέχρι 1,50 µ πάνω από το δώµα Απαγορεύεται κάθε επέµβαση τρίτου εκτός της ΕΥΑΧ στο δίκτυο υπονόµων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζηµιές που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επανορθώνονται µόνο από τη ΕΥΑΧ σε βάρος αυτού που τις προξένησε. Άρθρο 16 ο : Σύνδεση άλλων ΟΤΑ στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΧ Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση άλλων ΟΤΑ ή άλλων οικισµών ή περιοχές ευθύνης άλλων ΕΥΑ στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΧ θα καθορίζονται µε ειδικές αποφάσεις του.σ. της ΕΥΑΧ (µετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας). Σελ. 14

15 ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο: Το Παράρτηµα Α αφορά τις ειδικές υποχρεώσεις, που επιβάλλονται για την αποχέτευση αποβλήτων στο δίκτυο υπονόµων, από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, πλυντήρια αυτοκινήτων και άλλα ακίνητα, που δεν χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κατοικίες, γραφεία ή εµπορικά καταστήµατα, στην περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥΑΧ (κατηγορία Β του άρθρου 10 του κανονισµού αποχέτευσης). Άρθρο 2 ο : Υποχρέωση σύνδεσης Όλα τα ακίνητα του άρθρου 1 συνδέονται, υποχρεωτικά, µε τα δίκτυα υπονόµων µε τη διαδικασία και τους όρους, που προβλέπονται από τον κανονισµό του δικτύου υπονόµων και µετά την ικανοποίηση των ειδικών όρων, που προβλέπει ο κανονισµός (άρθρα 5 και 9 του κανονισµού). Άρθρο 3 ο : Αποχετευόµενα λύµατα Οι περιορισµοί για τα αποχετευµένα περιγράφονται στο άρθρο 5 του κανονισµού αποχέτευσης. Για τα όρια και τις ουσίες υπό απαγόρευση ισχύουν τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και στο άρθρο 5 του κανονισµού. Τα όρια εκποµπών στον πίνακα 5.1 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ µπορούν να διαφοροποιηθούν για όλα ή για ορισµένα είδη λυµάτων, µετά από απόφαση του Σ της EYAΧ κατόπιν εισηγήσεως της Tεχν. Yπηρεσίας της ΕΥΑΧ. Άρθρο 4 ο : Άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων Η διάθεση υγρών αποβλήτων µέσα στο δίκτυο υπονόµων και η διάθεση οµβρίων ή απονέρων µέσα στο δίκτυο οµβρίων ή σε χείµαρρους πραγµατοποιείται µόνο µετά έγγραφη άδεια της ΕΥΑΧ και τη σχετική έγκριση της /νσης Yγιεινής Hρακλείου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει τη χρονική στιγµή έκδοσης της άδειας διάθεσης. Για τη χορήγηση αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες: 4.1. Η υποβολή στη ΕΥΑΧ µελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων, που συµπεριλαµβάνει τεχνική έκθεση µε συνοπτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας τις πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων τις επί µέρους καταναλώσεις νερού, τις απώλειες νερού, την ποιότητα και ποσότητα των υγρών αποβλήτων, τη µέθοδο επεξεργασίας (εάν απαιτείται των υγρών αποβλήτων αναλύσεως των υγρών αποβλήτων πριν την επεξεργασία, την αναφερόµενη ποιότητα των προς διοχέτευση αποβλήτων, κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραµµα, σχέδια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, κάτοψη και τοµές σε κλίµακα 1:100 ή καλύτερη, χρονοδιάγραµµα κατασκευής και λειτουργίας των έργων και κάθε άλλο στοιχείο, που θα συµπεριλαµβάνεται στις έντυπες οδηγίες της ΕΥΑΧ µελέτη Σελ. 15

16 θα υπογράφεται από αρµόδιο Μηχανικό και θα υποβάλλεται δε σε τρεις σειρές µέσα σε δύο µήνες από τη σχετική ειδοποίηση του ενδιαφεροµένου. Η µελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων ελέγχεται και θεωρείται από τη EYAΧ σε ότι αφορά τη προστασία και ασφαλή λειτουργία του δικτύου υπονόµων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων Κατασκευή των προβλεποµένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Μετά την έγκριση της µελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ο ενδιαφερόµενος προχωρεί στην κατασκευή των απαραίτητων έργων προεπεξεργασίας και σύνδεσης, όπως αυτά καθορίζονται από την εγκεκριµένη µελέτη σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο Χορήγηση προσωρινής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων Μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΑΧ για την κατασκευή των προβλεποµένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τη διαπίστωση από την Υπηρεσία της εφαρµογής της µελέτης, χορηγείται από την Υπηρεσία προσωρινή άδεια σύνδεσης διαρκείας µέχρι 6 µηνών. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα γίνεται η δοκιµαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ο έλεγχος της απόδοσής τους µε αναλύσεις, που πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της συνδεόµενης Επιχείρησης. Τα στοιχεία για την εκτίµηση της απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας γνωστοποιούνται εγγράφως στην ΕΥΑΧ, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει σε δειγµατοληψίες και αναλύσεις των υγρών αποβλήτων κατά το χρονικό διάστηµα προσωρινής σύνδεσης του ακινήτου. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι η απόδοση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεν είναι η υπό της µελέτης προβλεποµένη, η Επιχείρηση υποχρεούται στην κατασκευή των απαραίτητων συµπληρωµατικών έργων ώστε η ποιότητα αποβλήτων να βρίσκεται εντός των προβλεποµένων ορίων. Η EYAΧ µπορεί να διακόψει τη σύνδεση αποχέτευσης ή/ και να ανακαλέσει την προσωρινή άδεια, και µετά από εµπεριστατωµένη αίτηση & τεχνική έκθεση των ενδιαφεροµένων, να δώσει ολιγόµηνη προθεσµία στην ενδιαφερόµενη Eπιχείρηση για τα απαιτούµενα έργα και ενέργειες ώστε να συµπληρωθεί κατάλληλα η επεξεργασία και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών να δώσει νέα προσωρινή λειτουργία µετά από νέα αίτηση των ενδιαφεροµένων Xορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης & έλεγχος της λειτουργίας Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο γίνεται η δοκιµαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, η ΕΥΑΧ προβαίνει τουλάχιστον σε τρεις ελέγχους (δειγµατοληψίες, αναλύσεις) σε διάφορα χρονικά διαστήµατα µετά τα ικανοποιητικά αποτελέσµατα των οποίων χορηγείται η οριστική άδεια σύνδεσης και άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων διάρκειας 2-5 ετών Οι δειγµατοληψίες και οι αναλύσεις θα πραγµατοποιούνται σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα Οι εξετάσεις των υγρών αποβλήτων και η έκφραση των αντίστοιχων αποτελεσµάτων θα εκτελούνται βάσει των προτύπων µεθόδων εξετάσεως (έκδοσης ΕΛΟΤ) ή σε έλλειψη αυτών, βάσει έγκυρης µεθοδολογίας της Ευρωπαϊκής. Ένωσης ή την STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATIOΝ OF WASTE WATER PREPARED B A.P.H.A., W.P.C.F. τελευταία έκδοση. Σελ. 16

17 4.4.4 Τα δείγµατα θα λαµβάνονται από το ειδικό φρεάτιο δειγµατοληψίας που θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα σχέδια της πηρεσίας εκτός και παρά τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου, µε δαπάνες των ενδιαφεροµένων. Σε περίπτωση, που δεν έχει κατασκευαστεί το ειδικό φρεάτιο δειγµατοληψίας τα δείγµατα θα λαµβάνονται από κατάλληλο εσωτερικό φρεάτιο µέχρι της κατασκευής του ειδικού φρεατίου εντός χρονικού διαστήµατος, που θα καθορισθεί από τη ΕΥΑΧ H ανανέωση της άδειας λειτουργίας γίνεται πριν τη λήξη της, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, µετά και τη σύµφωνη γνώµη της /νσης Yγιεινής Hρακλείου. H ΕΥΑΧ σε συνεργασία µε τη /νση Yγιεινής Hρακλείου θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τα συστήµατα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων, πριν την ανανέωση της άδειας λειτουργίας. O ενδιαφερόµενος πρέπει να διευκολύνει τους υπαλλήλους που θα διενεργήσουν τους σχετικούς ελέγχους Ειδικές περιπτώσεις Για τη χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων προερχοµένων από ακίνητα, που χρησιµοποιούνται σαν πλυντήρια αυτοκινήτων, απαιτείται η υποβολή τεχνικής έκθεσης, συνοδευοµένης από τα τυποποιηµένα σχέδια εγκαταστάσεων ελαιοβορβοροσυλλέκτου που χορηγεί η Υπηρεσία, µετά τον έλεγχο κατασκευής των τυποποιηµένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας, χορηγείται η άδεια σύνδεσης και διάθεσης υγρών αποβλήτων µη τηρουµένων των διατάξεων του ελέγχου της παραγρ. 4. Τα στοιχεία, που θα περιλαµβάνει η τεχνική έκθεση οι οδηγίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή χρηστών πλυντηρίων αυτοκινήτων περιλαµβάνονται σε έντυπα που χορηγεί η Υπηρεσία (όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) Τα ακίνητα, που χρησιµοποιούνται για Νοσοκοµεία, Κλινικές, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια κ.λ.π. προκειµένου να συνδεθούν µε το δίκτυο, θα πρέπει εκτός της αίτησης για σύνδεσης οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν και τεχνική έκθεση, υπογεγραµµένη από Μηχανικό, στην οποία ν' αναφέρεται η συνολική παροχή αποβλήτων και οι αιχµές, οι επί µέρους πηγές αποβλήτων, η πρόβλεψη κατασκευής έργων επεξεργασίας, που θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον εσχαρισµό και κατά περίπτωση λιποσυλλέκτη βορβοροσυλλέκτη ή άλλα έργα. H ανανέωση της άδειας λειτουργίας γίνεται όπως στην παράγρ Μετά από απόφαση του Σ της EYAΧ κατόπιν εισηγήσεως της Tεχν. Yπηρεσίας της ΕΥΑΧ µπορεί να καθορίζονται ελαστικότερα όρια εκποµπών υγρών αποβλήτων από τα καθοριζόµενα στο άρθρο 3 του παρόντος και υπό τις εξής προϋποθέσεις : Να διασφαλίζεται η προστασία του τοπικού αποδέκτη και η οµαλή λειτουργία του. Να µην επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. Να το επιτρέπει η κατάσταση του τελικού αποδέκτη. Με απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ είναι δυνατόν να καθορίζονται διαφορετικοί όροι των προβλεποµένων στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος (όρια εκποµπών, στοιχεία µελέτης, διαδικασία αδείας κ.λ.π.) για την αποχέτευση ακινήτων των οποίων ο συνολικός όγκος υγρών αποβλήτων δεν υπερβαίνει τα 2 m 3 /ηµέρα. Με απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ είναι δυνατόν να επιβάλλεται η εγκατάσταση µετρητών παροχής υγρών αποβλήτων συνδεδεµένων µετά οργάνων στα ακίνητα των οποίων η συνολική ηµερήσια παροχή παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις ή δεν προκύπτει από την κατανάλωση του νερού από το δίκτυο της ΕΥΑΧ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη της βιοµηχανίας. Σελ. 17

18 Αποκλίσεις επί των ορίων του πίνακα 1 του άρθρου 3 του παρόντος που αναφέρονται παρακάτω και για ένα (1) δείγµα αποβλήτων επί τιµών που δεν λαµβάνονται υπόψη για την επιβολή κυρώσεων, αλλά επαναλαµβάνεται ο έλεγχος των αποβλήτων. Πίνακας 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΕ, ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ Από Έως 0 0,01 0,11 0,5 0,2 0,51 0,9 0, άνευ Με απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ είναι δυνατόν να επιβάλλεται η αποχέτευση των νερών ψύξεως, ανυψωτικών µηχανηµάτων, συµπύκνωσης κ.λ.π. στο δίκτυο οµβρίων εφ' όσον η θερµοκρασία τους µειωθεί κάτω των 30 ο C και δεν υπάρχει κίνδυνος µόλυνσής τους από την παραγωγική διαδικασία ι' αποφάσεως του.σ. της ΕΥΑΧ είναι δυνατόν να καθορίζεται µέγιστο συνολικό ρυπαντικό φορτίο για µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες στις περιπτώσεις, που οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας βρίσκονται στα όρια εξαντλήσεως της δυναµικότητάς του Kυρώσεις Για τα ακίνητα της παραγρ. 1 του παρόντος, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε το δίκτυο υπονόµων, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, και δεν έχουν εφοδιαστεί µε την προβλεπόµενη άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, χορηγείται εξάµηνη προθεσµία, µέσα στην οποία υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη χορήγηση της προβλεπόµενης υπό του παρόντος άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων. Σε περίπτωση, µη συµµόρφωσης των ενδιαφεροµένων στην πρώτη ταχθείσα προθεσµία, αρχίζει η επιβολή κυρώσεων η οποία είναι: α) Χρηµατικό πρόστιµο ανάλογα µε τη ρύπανση β) ιακοπή της σύνδεσης του ακινήτου Για τα ακίνητα του άρθρου 1 του παρόντος τα οποία πρόκειται να συνδεθούν µε το δίκτυο υπονόµων µετά τη δηµοσίευση του παρόντος ακολουθείται για τη σύνδεσή τους η διαδικασία, που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους µε τους όρους, που προβλέπει ο παρών κανονισµός διακόπτεται η προσωρινή σύνδεση του ακινήτου Σε περίπτωση, που έχει χορηγηθεί άδεια αποχέτευσης υγρών αποβλήτων (οριστική σύνδεση) και διαπιστωθεί ότι τα υγρά απόβλητα δεν πληρούν τους όρους Σελ. 18

19 που τίθενται στο άρθρο 3 του παρόντος, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη της βιοµηχανίας χρηµατικό πρόστιµο το οποίο καθορίζεται από τον κάτωθι τύπο : COD β ΣΤ β TΟΞβ ΣΧ = Χ x Α x B x Γ +, όπου COD κ ΣΤ κ ΤΟΞκ ΣΧ = συνολική χρέωση /m 3 Χ = δικαίωµα χρήσης υπονόµων CODβ = Χηµικό απαιτούµενο οξυγόνο των βιοµηχ. αποβλήτων σε της βιοµηχανίας CODκ = καθοριζόµενο όριο χηµικά απαιτουµένου οξυγόνου από τον παρόντα κανονισµό (πιν. 5.1). Α, Β, Γ = Ποσά τα οποία θα καθορίζονται µετά απόφαση του.σ. της EYAX κατόπιν κοινής εισηγήσεως της Tεχνικής & Oικονοµικής Yπηρεσίας της ΕΥΑΧ. ΣΤβ = τα αιωρούµενα στερεά σε των λυµάτων της βιοµηχανίας. ΣΤκ = καθοριζόµενο όριο αιωρουµένων στερεών σε από τον παρόντα κανονισµό (πιν. 5.1). Σ = ποσό το οποίο θα καθορίζεται µετά απόφαση του.σ. της EYAΧ κατόπιν κοινής εισηγήσεως της Tεχνικής & Oικονοµικής Yπηρεσίας της ΕΥΑΧ. ΤΟΞβ= η συνολική ποσότητα τοξικών ουσιών της βιοµηχανίας (βαρ. µετάλλων του πίν. 5.1, άρθρο 1). TΟΞκ = καθοριζόµενο όριο των τοξικών ουσιών του πίνακα 5.1 από τον παρόντα κανονισµό. = ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει απόκλιση µιας µονάδας του p της βιοµηχανίας από το καθοριζόµενο όριο του ph στον κανονισµό. Tο ποσό αυτό θα είναι / m 3 και θα καθορίζεται µετά απόφαση του Σ της EYAΧ κατόπιν κοινής εισηγήσεως της Tεχνικής & Oικονοµικής Yπηρεσίας της ΕΥΑΧ Ουδεµία σύνδεση µε το δίκτυο υπονόµων θεωρείται νόµιµη εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι, που τίθενται στον παρόντα κανονισµό Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνουν και να επιτρέπουν την προσπέλαση των αρµοδίων οργάνων της υπηρεσίας για τον έλεγχο του εσωτερικού δικτύου και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Σελ. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» KANONΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤAΘΜΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ BOΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ BIΟΛΟΓIKOY KAΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Aντικείµενο του Κανονισµού Ο παρών κανονισµός ρυθµίζει τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής των αστικών βοθρολυµάτων Νοµού Ηρακλείου και τη λειτουργία του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Χερσονήσου στην ΜΚΑ Χερσονήσου. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Σκοπός του Κανονισµού Σκοπός του είναι η εύρυθµη λειτουργία και προστασία της σωστής λειτουργίας του σταθµού και η αποφυγή κάθε είδους ρύπανσης του περιβάλλοντος του (ιδιαιτέρως του χώρου εκκενώσεως και ελιγµών των βυτιοφόρων, όπου ο κίνδυνος ρύπανσης από διαφυγές αερίων είτε υγρών αποβλήτων είναι µεγαλύτερος). ΑΡΘΡΟ 3 ο : Γνωστοποίηση. Ο παρών κανονισµός γνωστοποιείται σε όλους τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των βυτιοφόρων στους οποίους διανέµονται αντίγραφα του και αναρτάται σε εµφανές σηµείο του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Yπόχρεοι συµµόρφωσης. Όλοι οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των βυτιοφόρων οφείλουν να συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό και µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων και την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Οι οδηγίες προς τους βυτιοφορείς θα δίνονται προφορικά ή γραπτά ή θα αναρτώνται σε ειδική πινακίδα στο σταθµό βοθρολυµάτων. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Ισχύουσες ιατάξεις Υγειονοµική ιάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ Β13β), άρθρα 11 και 15 Ποινικός Κώδικας, άρθρα 427 και 458. Ειδική Νοµαρχιακή Απόφαση για τη λειτουργία του σταθµού Βοθρολυµάτων Κανονισµός Αποχέτευσης ΕΥΑΧ. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Kυρώσεις Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες είτε οι οδηγοί των βυτιοφόρων δεν συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό και µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων, εκτός από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα Νοµοθεσία, θα τους επιβάλλονται και από την ΕΥΑΧ κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές θα αποφασίζονται, µετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, από τα εκάστοτε αρµόδια όργανα της ΕΥΑΧ και θα είναι ανάλογες µε τη βαρύτητα της Σελ. 20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κουντουριώτη 1-Λαύριο Τ.Κ. 19500, Τηλ. 22920 22109, Fax 22920 22413, e-mail:deyatil@in.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2004 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 40/2004 Στην Κοζάνη σήµερα 17/3/2004 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 90/2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Αποχέτευσης. Στο Κ. Νευροκόπι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Α 45ΒΧΩΡΣ-Υ99 Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρµοδιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αποχέτευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 1 Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού. 1. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τον εγκεκριμένο με το π.δ. 6/1986 κανονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΩ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείμενο του Κανονισμού. 2.Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι Θαλάσσια Περιοχή Ποταμός Αλιακμ. & λοιποί υδάτινοι αποδέκτες 1. PH σε στιγμιαία δειγ. 6,5-8,5 6-9

Παράμετροι Θαλάσσια Περιοχή Ποταμός Αλιακμ. & λοιποί υδάτινοι αποδέκτες 1. PH σε στιγμιαία δειγ. 6,5-8,5 6-9 ΑΠΟΦΑΣΗ: 5662/88 Τροποποίηση όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες: α) Θαλάσσια περιοχή Νομού Πιερίας, β) Αλιάκμονα ποταμό και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο του Κανονισµού Σκοποί του παρόντος Κανονισµού είναι : Η προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.01/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμ. Παππά. (Αριθμ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.01/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμ. Παππά. (Αριθμ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.01/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμ. Παππά. (Αριθμ. Απόφασης 01/2014 ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης Δήμου Εμμ. Παππά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: e- mail: http://

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: e- mail: http:// Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: e- mail: http:// Γιάν. Κρανιδιώτη, ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300 27540 29099, fax.: 27540 29199 dkranid@otenet.gr, www.deyaer.wordpress.com Κ ρ α ν ί δ ι,.... -.... -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιανουάριος 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι \. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός.αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συν:rήρήσης του

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 (Ι) Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης 3 ο : Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 19 / 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:43/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 4/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 07-02-2007 Σήμερα την 7 η του μηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/07.11.2016 Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: 27200

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985)

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) ΑΠΟΦΑΣΗ: 96400/1985 Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93)

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΠ. οικ. 82805/2224/93 Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 58/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ /3053/85

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ /3053/85 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 71560/3053/85 ιάθεση των χρησιµοποιουµένων ορυκτελαίων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975. (ΦΕΚ 665/Β/1-11-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα