ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών"

Transcript

1 Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Μια από τις µεγάλες κατακτήσεις του ανθρώπου είναι η κατανόηση και η µέτρηση του χρόνου. Οι πρώτοι άνθρωποι στη γη, για τους οποίους έχοµε στοιχεία ότι µέτρησαν τον χρόνο, δηλαδή χρησιµοποίησαν ηµερολόγιο, ήταν οι αρχαίοι Κινέζοι. Μελετώντας την ιστορία της γέννησης και της εξέλιξης των ηµερολογίων, δεν ανατρέχουνε µονάχα στην προσπάθεια του ανθρώπου να δαµάσει και να χρησιµοποιήσει την έννοια της ροής του χρόνου, αλλά αντιλαµβανόµαστε ότι η ιστορία των ηµερολογίων είναι κυρίως µια περιήγηση στην τέχνη, στον επιστήµη και στον πολιτισµό των λαών που τα δηµιούργησαν. Η πρώτη µονάδα χρόνου που ανέπτυξε διαισθητικά ο άνθρωπος είναι εκείνη του ηµερονυκτίου, δηλαδή το χρόνο που χρειάζεται η Γη για να κάνει µια περιφορά γύρω από τον άξονά της. Αυτή η αρχέγονη χρονική µονάδα διατηρήθηκε ανέπαφη µε το πέρασµα των αιώνων. Όλοι οι πολιτισµοί που δηµιούργησαν συστήµατα µέτρησης χρόνου όχι µόνο διατήρησαν την πρώτη αυτή χρονική µονάδα, αλλά προσπάθησαν οι µεγαλύτερες από αυτή µονάδες χρόνου να είναι ακέραια πολλαπλάσια του ηµερονυκτίου. Για πολλά χρόνια οι εποχές, µε τις διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες, ήταν µια πολύ σηµαντική µονάδα µέτρησης χρόνου, επειδή έπαιζαν σπουδαίο ρόλο στην ζωή των ανθρώπων. Με το πέρασµα του χρόνου όµως διαπιστώθηκε ότι δεν µπορούσε να καθοριστεί ακριβώς ο χρόνος έναρξης κάθε εποχής. Για τον λόγο αυτό οι άνθρωποι στράφηκαν σε πιο σταθερά φυσικά φαινόµενα πάνω στα οποία στήριξαν την δηµιουργία των ηµερολογίων. Ένα από αυτά τα φαινόµενα ήταν η ανατολή και η δύση κάποιων λαµπρών άστρων. Οι Αιγύπτιοι και οι Χαλδαίοι π.χ., χρησιµοποιούσαν 36 λαµπρά άστρα που η ανατολή τους σηµατοδοτούσε την έναρξη 36 δεκαηµέρων του έτους (36x10=360 ηµέρες). Οι αρχαίοι Έλληνες την εποχή του Ησίοδου (8ος π.χ. αιώνας), πριν από τον σχηµατισµό του κανονικού τους ηµερολογίου, χρησιµοποιούσαν τα άστρα σαν µονάδα µέτρησης του χρόνου. Ο Ησίοδος στο έργο του "Εργα και Ηµέραι", αναφέρει ως περίοδο θερισµού την εποχή που πρωτοεµφανίζονταν στον ουρανό οι Πλειάδες, η γνωστή Πούλια, ως χρόνο οργώµατος την περίοδο λίγο µετά την παροδική εξαφάνιση των Πλειάδων ή ως περίοδο τρύγου την εποχή που ο Αρκτούρος ανατέλλει την ίδια περίπου στιγµή µε τον ήλιο. Όµως και αυτός ο τρόπος µέτρησης του χρόνου µε τον καιρό ξεπεράστηκε. Οι αστρικές παρατηρήσεις λόγω των καιρικών συνθηκών δεν ήταν πάντα δυνατές. Για να λυθεί το πρόβληµα αυτό, αλλά και για άλλους µυστηριακούς λόγους, η δηµιουργία των ηµερολογίων στηρίχτηκε στις περιοδικές φάσεις της Σελήνης

2 καθώς και στην περιοδική κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο. Με βάση τις φάσεις της Σελήνης ανακαλύφθηκε επίσης και µια δεύτερη χρονική µονάδα που ήταν η εβδοµάδα των 7 ηλιακών ηµερονυκτίων και 9 περίπου ωρών, χρόνος µέσα στον οποίο εξελίσσεται κάθε σεληνιακό τέταρτο. Το µεγάλο πρόβληµα, που αποτέλεσε και τη αιτία για την ποικιλία και πολυπλοκότητα των ηµερολογίων σ όλους τους λαούς, ήταν ότι οι χρονικές αυτές περίοδοι δεν αποτελούνταν από ακέραιο αριθµών ηµερών. Έτσι καθιερώθηκε το λεγόµενο πολιτικό έτος που αποτελείται από ακέραιο αριθµό ηµερών. Τα πρώτα ηµερολόγια που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος ήταν σεληνιακά, αφού στηριζόταν στην παρατήρηση της εναλλαγής των φάσεων της σελήνης. Τα ηµερολόγια αυτά χώριζαν το (πολιτικό) έτος σε 12 σεληνιακούς συνοδικούς µήνες των 29 ή 30 ηµερών των οποίων η διάρκεια είναι ίση µε την χρονική περιφορά της σελήνης γύρω από την Γη (περίπου 29,5 µέρες, π.χ. από την µια πανσέληνο στην άλλη). Σεληνιακά ηµερολόγια χρησιµοποιούσαν οι Αρχαίοι Ελληνες, οι Ρωµαίοι και οι Εβραίοι. Οι αρχαίοι Ελληνες χρησιµοποιούσαν πολλά ηµερολόγια (διορθώσεις σεληνοηλιακών) µε κυριότερα το Aττικό και το Mακεδονικό. Το Aττικό ήταν σεληνοηλιακό και είχε 12 µήνες των 30 ή 29 ηµερών στους οποίους πρόσθεταν ένα (εµβόλιµο) µήνα. Το πιο διαδεδοµένο Ελληνικό ηµερολόγιο ήταν το Μακεδονικό αφού χρησιµοποιήθηκε στις περιοχές που κατάκτησε ο Μ. Αλέξανδρος. Αποτελούταν από 12 µήνες των 30 ή 29 ηµερών µε την προσθήκη ενός εµβόλιµου µήνα κάθε 2 χρόνια Από τα αρχαία ηµερολόγια πιο ακριβές θεωρείται το Αιγυπτιακό. Το αιγυπτιακό ηµερολόγιο διαιρούνταν σε τρεις εποχές (ανάλογα µε την κατάσταση του ποταµού Νείλου : εποχή της πληµµύρας, της σποράς και της συγκοµιδής), η κάθε µια από τις οποίες διαιρούνταν σε 4 µήνες των 30 ηµερών. Για συµπληρωθεί το έτος των 365 ηµερών πρόσθεταν στο τέλος του 5 εµβόλιµες ηµέρες. Εκτός από αυτό οι Αιγύπτιοι χρησιµοποιούσαν και δυο ακόµη ηµερολόγια για ειδικές χρήσεις. Αν και η διαίρεση του έτους σε σεληνιακούς µήνες ήταν µια κατ' αρχήν φυσική διαίρεση του έτους, είχε το µειονέκτηµα ότι το ηλιακό έτος, δηλαδή η µια πλήρης περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο, δεν συµπίπτει µε τις δώδεκα περιφορές της Σελήνης γύρω από την Γη. Έτσι το σεληνιακό έτος είχε 12 σεληνιακούς µήνες και περίπου 11 ηµέρες που περιπλέκουν τις σχετικές διορθώσεις. Γι αυτό και σιγά-σιγά εγκαταλείφθηκαν τα σεληνιακά και δηµιουργήθηκαν τα σεληνοηλιακά και τελικά τα ηλιακά ηµερολόγια. Το ηµερολόγιο που χρησιµοποιούµε σήµερα λέγεται Γρηγοριανό ή νέο ηµερολόγιο (ν.η.) και καθιερώθηκε στην χώρα µας το 1923, ενώ στην Ευρώπη το Το ηµερολόγιο αυτό είναι ηλιακό, δηλαδή λαµβάνει υπόψη του το τροπικό έτος, που είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ δυο διαδοχικών εαρινών 2

3 ισηµεριών (κατά την φαινόµενη ετήσια κίνηση του ήλιου πάνω στην εκλειπτική) και είναι ίσο µε 365, (µέσες ηλιακές) ηµέρες ή 365 d (µέρες) 5 h (ώρες) 48 m (λεπτά) 46 sec (δευτερόλεπτα) (είναι η τιµή του τροπικού έτους κατά το 1900, γιατί υπάρχει µια µικρή µείωση ανά αιώνα ίση µε 0,53sec). Πριν το Γρηγοριανό ηµερολόγιο ίσχυε το Ιουλιανό ή παλαιό ηµερολόγιο (π.η.) το οποίο καθιερώθηκε το 45 π.χ. σ όλο το τότε Ρωµαϊκό κράτος, άρα και στην χώρα µας, από τον αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα. Όµως, ο πραγµατικός δηµιουργός του ήταν ο Έλληνας αστρονόµος Σωσιγένης από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τον Σωσιγένη είχε καλέσει ο Ιούλιος Καίσαρας να διορθώσει το ηµερολόγιο του Νουµά που καθιερώθηκε το 600 π.χ. από τον βασιλιά της Ρώµης Νουµά Ποµπίλιο. Πριν το ηµερολόγιο του Νουµά υπήρχε το ηµερολόγιο του Ρωµύλου - πρώτου βασιλιά της Ρώµης- µε 10 µήνες και 304 ηµέρες. Το ηµερολόγιο του Νουµά είχε 365 ηµέρες (δηλαδή ήταν κατά 0, ηµέρες, ή 6 περίπου ώρες, µικρότερο του τροπικού έτους) µε συνέπεια να προπορεύεται ως προς τις εποχές. Έτσι, ενώ οι Ρωµαίοι είχαν µήνα Μάρτιο, βρίσκονταν στον χειµώνα και οι καλοκαιρινές γιορτές του θερισµού συνέπιπταν µε το τέλος του (ηµερολογιακού) χειµώνα. Επίσης οι ίδιοι µήνες µπορούσαν να είναι άλλοτε χειµερινοί και άλλοτε θερινοί. Η διαφορά αυτή το 46 π.χ. ήταν 80 ηµέρες, και ο Σωσιγένης επιµήκυνε το έτος 45 π.χ. κατά 80 ηµέρες, οι οποίες δεν µετρήθηκαν και η εαρινή ισηµερία ήλθε στην πραγµατική της θέση. Επίσης υπολόγισε το τροπικό έτος ίσο µε 365,25 ηµέρες ή 365 µέρες και 6 ώρες και όρισε όπως κάθε 4 χρόνια να προστίθεται µια ηµέρα (4x0,25=1). Έτσι κάθε 4 χρόνια µετά την 23 η Φεβρουαρίου πρόσθεταν 1 ηµέρα για διορθωθεί η διαφορά των 6 ωρών. Η 24 η Φεβρουαρίου ήταν η έκτη ηµέρα πριν τις καλένδες (πρωτοµηνιά) του Μαρτίου και έτσι η προστιθέµενη ηµέρα µετριόταν για δεύτερη φορά, σαν δυο φορές έκτη, δηλαδή "δίσεκτη" (bisectus), µε συνέπεια ακόµη και σήµερα να ονοµάζεται δίσεκτο το έτος που έχει µια πρόσθετη µέρα, µόνο που εµείς την τοποθετούµε στο τέλος Φεβρουαρίου ως 29 η. Είναι βέβαια άξιο απορίας πως µια επί πλέον µέρα το χρόνο, που είναι απαραίτητη για την διόρθωση του ηµερολογίου, έγινε αφορµή για δεισιδαιµονικές αντιλήψεις και να θεωρείται ο χρόνος που την έχει γρουσούζικος. Ίσως αυτό να οφείλεται, αντίστοιχα, στην υπαρξιακή ανασφάλεια του ανθρώπου και στην Ρωµαϊκή αντίληψη της κακοδαιµονίας του 13 ου εµβόλιµου µήνα του αρχαίου Ρωµαϊκού ηµερολογίου που παρέλαβαν οι αρχαίοι Λατίνοι και Eλληνες. Μέχρι το 8 µ.x. η πρόσθετη µέρα από λάθος εφαρµογή υπολογιζόταν κάθε 3 χρόνια, και τότε ο αυτοκράτορας Αύγουστος (που έδωσε το όνοµά του στον οµώνυµο µήνα) όρισε την εµβόλιµη µέρα κάθε τετραετία. 3

4 Κατά τους χριστιανικούς χρόνους καθιερώθηκε να θεωρούνται δίσεκτα τα έτη που διαιρούνται µε το 4. Ο Σωσιγένης όµως υπολόγισε το Ιουλιανό έτος κατά 365,25-365, = 0, ηµέρες ή 674 δευτερόλεπτα (11 λεπτά. 14 δευτερόλεπτα) µεγαλύτερο του τροπικού έτους, µε συνέπεια κάθε 128 έτη η διαφορά να ανέρχεται σε 1 ηµέρα περίπου (128x0,007801=0,998528), µε αποτέλεσµα οι µετρούµενες ηµέρες να καθυστερούν ως προς τις εποχές, το αντίθετο δηλαδή απ ότι συνέβαινε µε το ηµερολόγιο του Νουµά. Έτσι, ενώ το 325 µ.χ., όταν συνήλθε η Α Οικουµενική σύνοδος για να ορίσει πότε θα εορτάζεται το Πάσχα, η εαρινή ισηµερία έγινε στις 21 Μαρτίου, η εαρινή ισηµερία του 1582 έγινε ηµερολογιακά (µε το π.η.) στις 11 Μαρτίου, δηλαδή 10 µέρες νωρίτερα. Τότε ο πάπας Γρηγόριος ο ΙΓ θέλησε να διορθώσει το ηµερολόγιο, ώστε να σταµατήσει η ανωµαλία που παρατηρούταν. Έτσι µε βάση τις προτάσεις των αστρονόµων Χριστόφορου Κλάβιου και του L. Lilio µετονόµασε την 5 Οκτωβρίου (Παρασκευή) σε 15 Οκτωβρίου 1582 και όρισε όπως κάθε 400 χρόνια, να θεωρούνται δίσεκτα, όχι τα 100 (400:4) αλλά µόνο 97= Αφαιρούσε δηλαδή 3 ηµέρες, επειδή στα 400 χρόνια η διαφορά ανερχόταν σε 3 περίπου ηµέρες (400x0,007801=3,1204), οπότε καθιερώθηκε ο κανόνας των δίσεκτων ετών µε το Γρηγοριανό ή Νέο ηµερολόγιο (ν.η.): ίσεκτα είναι τα έτη που διαιρούνται µε το 4, αλλά από τα επαιώνια έτη (δηλαδή όσα είναι πολλαπλάσια του 100, π.χ.1800, 1900) µόνο όσα διαιρούνται και µε το 400 (ή ο αριθµός των αιώνων του διαιρείται µε το 4), Έτσι ενώ το 1900 ήταν δίσεκτο µε το παλαιό, δεν ήταν δίσεκτο µε το νέο ηµερολόγιο. Το ίδιο θα συµβεί και µε το 2100 µ.χ. Όµως το 2000 µ.χ. ήταν δίσεκτο και µε τα δυο ηµερολόγια αφού διαιρείται και µε το 4 και µε το 400. Το επόµενο επαιώνιο δίσεκτο έτος και µε τα δυο ηµερολόγια θα είναι το 2400 µ.χ., ενώ το επόµενο επαιώνιο κοινό δίσεκτο έτος που είναι και πολλαπλάσιο του 1000, είναι το 4000 µ.χ. Με το ν. η. το έτος είναι µεγαλύτερο του τροπικού κατά 0,0003=0,1204:400 ηµέρες ή 26 δευτερόλεπτα, δηλαδή υπάρχει µια καθυστέρηση αλλά µόνο 1 ηµέρα κάθε 3323 χρόνια, γι' αυτό προτείνεται το έτος 4000 µ.χ. να µην θεωρηθεί δίσεκτο. H πρώτη ιδέα για αντικατάσταση του Ιουλιανού ηµερολογίου είναι καθαρά Ελληνική. Ακόµη και η Α Οικουµενική σύνοδος είχε γνώση των ατελειών του Ιουλιανού κύκλου και της µετακίνησης της εαρινής ισηµερίας, και γι αυτό ανέθεσε στον Πατριάρχη της Αλεξάνδρειας, πόλη στην οποία άκµαζε η αστρονοµία τα χρόνια εκείνα, να φροντίζει τον καθορισµό του Πάσχα (το οποίο εξαρτάται από την εαρινή ισηµερία). Αργότερα ο Νικηφόρος Γρηγοράς, σπουδαίος Έλληνας επιστήµονας (1324) επεσήµανε το σφάλµα του Ιουλιανού ηµερολογίου και πρότεινε στον Βασιλιά Ανδρόνικο την διόρθωσή του. Ο Ανδρόνικος είχε πεισθεί και παρ' ολίγον να κάνει την διόρθωση, η οποία δεν 4

5 έγινε τελικά από τον φόβο να επικρατήσει σύγχυση µεταξύ των αγραµµάτων και να διασπαστεί η εκκλησία. Επίσης κατά τον ΙΕ αιώνα ο Γεώργιος Πλήθων ή Γεµιστός (1450) έφτιαξε δικό του ηµερολόγιο το οποίον κατά τον Γάλλο Ακαδηµαϊκό Alexadre (εκδότη των έργων του) αν εφαρµοζόταν, δεν θα υπήρχε η ανάγκη της Γρηγοριανής µεταρρύθµισης. Εποµένως, πρώτοι οι Ελληνες, 250 χρόνια πριν τον πάπα Γρηγόριο ΙΓ, είχαν επισηµάνει το σφάλµα του π.η., αλλά για διαφόρους λόγους δεν συνέβη να πραγµατοποιηθεί η διόρθωση από αυτούς αλλά από την ύση. Εκτός από την διόρθωση του Πάπα στο π.η. έχουν προταθεί κατά καιρούς και άλλες διορθώσεις. Έτσι το Περσικό ηµερολόγιο θεωρεί 8 δίσεκτα έτη σ' ένα κύκλο 33 ετών (τα 7 δίσεκτα όπως το π. η. και το 8 ο στο τέλος της πενταετίας). Αυτό έχει 19,5 δευτερόλεπτα καθυστέρηση, σε σχέση µε το τροπικό έτος, ενώ το Ιουλιανό έχει 674 δευτερόλεπτα (35 φορές µικρότερη). Επίσης υπάρχει µια άλλη διόρθωση του π.η., µε την οποία είχε συµφωνήσει και ο Γάλλος Μαθηµατικός Lagrange, η οποία προτείνει 31 δίσεκτα έτη σε κάθε κύκλο 128 ετών (ενώ το π.η. έχει 32 δίσεκτα). Το ηµερολόγιο αυτό διατηρεί τον κανόνα των δίσεκτων ετών του π.η. εκτός του τελευταίου έτους του κύκλου (128 o ) που δεν το θεωρεί δίσεκτο και σχεδόν εξαφανίζει το σφάλµα του π.η., αφού έχει σφάλµα 1 δευτερόλεπτο (επιταχύνει το έτος κατά 1 δευτερόλεπτο, δηλ. προπορεύεται 1 ηµέρα σε κάθε έτη!). ενώ το π.η. το καθυστερεί κατά 674 δευτερόλεπτα. Μια ακόµη καλύτερη διόρθωση είχε προταθεί το 1923 από το πανορθόδοξο συνέδριο της Κωνσταντινούπολης, όπως θα δούµε παρακάτω. Πλεονέκτηµα του Γρηγοριανού ηµερολογίου έναντι των διαφόρων άλλων διορθώσεων του π.η. που προτάθηκαν κατά καιρούς, είναι ο απλός τρόπος υπολογισµού των δίσεκτων ετών. Αυτό µαζί µε το κύρος του πάπα στην ύση, όταν µάλιστα η Βασιλεύουσα πόλη, Κωνσταντινούπολη, δεν υπήρχε πια, ήταν οι λόγοι για την καθιέρωσή του. Ο Πάπας Γρηγόριος µπορεί να έβαλε τάξη στο ηµερολόγιο. το οποίο έγινε αµέσως δεκτό στις καθολικές χώρες, όµως οι προτεσταντικές και οι ορθόδοξες χώρες δεν ήθελαν καν να ακούσουν για το "µηχανορράφο" πάπα και το ηµερολόγιό του, παρ' όλο που αναγνώριζαν ότι ήταν ένα σχετικά σωστό ηµερολόγιο. Έτσι στην µεν Αγγλία καθιερώθηκε το 1752, ενώ στην χώρα µόλις το 1923, όχι χωρίς αντιδράσεις. Ακόµη και σήµερα άνθρωποι που επιµένουν χωρίς λόγο να ακολουθούν το π.η., οι γνωστοί παλαιοηµερολογίτες. Η διαφορά των δυο ηµερολογίων βρίσκεται στον αριθµό των επαιωνίων ετών που θεωρεί κάθε ηµερολόγιο ως δίσεκτα και συγκεκριµένα στο ότι, το παλαιό θεωρεί δίσεκτα όλα τα επαιώνια, ενώ το Γρηγοριανό µόνο όσα από αυτά διαιρούνται µε το 400. Στα απλά έτη (που δεν διαιρούνται µε το 100) τα δυο ηµερολόγια δεν έχουν διαφορά. Από τον Μάρτιο του 1900 η καθυστέρηση του παλαιού ηµερολογίου είναι 13 ηµέρες. Όταν λοιπόν εφαρµόστηκε στην χώρα µας το ν.η. η Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 1923 του π.η. έγινε Πέµπτη 1 Μαρτίου 1923 του ν.η. 5

6 Το ν.η. ηµερολόγιο δεν έγινε δεκτό από την ορθόδοξη εκκλησία, η οποία το 1582 και 1593 το απέρριψε, κυρίως λόγω του "παπικού κινδύνου". Η Ρωσική και η Σερβική (επίσηµη) ορθόδοξη εκκλησία, όπως και το ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, διατηρούν και σήµερα το παλαιό ηµερολόγιο και έτσι έχουν π.χ. Χριστούγεννα, όταν εµείς έχοµε 7 Ιανουαρίου. Μέχρι και το 1924 δεν δεχόταν το ν. η. και η εκκλησία της Ελλάδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν πολλά προβλήµατα, από την στιγµή µάλιστα που είχε εφαρµοστεί στο Ελληνικό κράτος. Έτσι π.χ. δηµιουργήθηκε το πρόβληµα του χωρισµού του εορτασµού της 25 ης Μαρτίου από την εορτή του Ευαγγελισµού. Η πολιτεία εόρταζε την εθνική εορτή στις 25 Μαρτίου (ν.η.) ενώ η εκκλησία την εορτή του Ευαγγελισµού στις 7 Απριλίου ν.η. αφού τότε είχε 25 Μαρτίου π.η. Εν τω µεταξύ τον Μάϊο του ίδιου χρόνου 1923, συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το Πανορθόδοξο Συνέδριο το οποίο οµόφωνα αποφάσισε ότι η διαφορά των δυο ηµερολογίων πρέπει να πάψει να υπάρχει ως "µη προσκούουσαν εις ουδέν κανονικόν ή δογµατικό κώλυµα". Καθόρισε µάλιστα και ως ηµέρα εφαρµογής την η οποία θα γινόταν και πρότεινε ηµερολογιακό κύκλο 900 ετών, πολύ ακριβέστερο του Γρηγοριανού (σύµφωνα µε την διόρθωση αυτή, δίσεκτα επαιώνια. χρόνια είναι αυτά που ο αριθµός των αιώνων τους διαιρούµενος µε το 9 αφήνει υπόλοιπο 2 ή 6, άρα υπάρχουν 218 δίσεκτα έτη εντός 900 ετών (τα κοινά έτη όπως στο π.η.) Έτσι, εντός 3600 ετών (900x4 = 400x9) περιέχονται 218x4 = 872 δίσεκτα έτη, ενώ το ν.η. έχει 97x9 = 873, οπότε το σφάλµα (καθυστέρηση ) - σε σχέση µε το τροπικό έτος - είναι 0,084 ηµέρες ενώ στο ν.η. είναι κατά 1 µέρα µεγαλύτερο). Ακόµη δέχθηκε η εαρινή πανσέληνος να προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους σύγχρονους αστρονοµικούς υπολογισµούς. Τις ωραίες αυτές αποφάσεις του συνεδρίου δεν δέχθηκαν οι εκκλησίες της Ανατολής, που δεν είχαν στείλει αντιπροσώπους, αλλά και οι πατριάρχες Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων για διαφόρους λόγους. Η εκκλησία όµως της Ελλάδας ενδιαφερόταν σοβαρά για την διόρθωση του ηµερολογίου και έτσι αναγκάστηκε τελικά, µε την σύµφωνη γνώµη του Οικουµενικού Πατριαρχείου, να αποδεχθεί το νέο ηµερολόγιο στις 10 Μαρτίου 1924 (Κυριακή), που έγινε 23 Μαρτίου 1924 µε το ν.η., αλλά χωρίς µετακίνηση του Πασχάλιου και των κινητών εορτών που εξακολουθούν να εξαρτώνται από το παλαιό ηµερολόγιο µε συνέπεια τον διαφορετικό εορτασµό του Πάσχα από ορθόδοξους και καθολικούς. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα παγκόσµια ηµερολόγια για να λυθεί µια για πάντα το πρόβληµα των καθυστερήσεων, αλλά και για να παραµένουν οι ηµεροµηνίες και οι γιορτές σταθερές την ίδια µέρα της εβδοµάδας. Μάλιστα, στην τότε Κοινωνία των Εθνών το 1923, είχαν προταθεί 200 ηµερολόγια, µε πληρέστερο το ηµερολόγιο του Ιταλού Ιερέα, Μαθηµατικού και φιλοσόφου Ν. Mastrofini. 6

7 Το ηµερολόγιο αυτό, κάτι σαν παγκόσµια γλώσσα Εσπεράντο, είχε πολλά πλεονεκτήµατα, για το εµπόριο, την βιοµηχανία, τις επικοινωνίες και τις συγκοινωνίες. Επειδή όµως θεωρεί όλες τις γιορτές σταθερές ως προς την µέρα της εβδοµάδας και την ηµεροµηνία, (π.χ. το Πάσχα θα εορτάζεται στις 8 Απριλίου και τα Χριστούγεννα θα είναι πάντα µέρα ευτέρα) προσκρούει στα έθιµα, τις παραδόσεις και τα εορτολόγια των διαφόρων θρησκειών. Έτσι δεν έγινε δεκτό. Την ίδια τύχη είχε και το ηµερολόγιο του Α. Compte (κοπτικό ηµερολόγιο). Με την συνεχιζόµενη µεγάλη τεχνολογική πρόοδο, την συντόµευση των µετακινήσεων, την οικονοµική προσέγγιση και την αλληλογνωριµία των λαών, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη για κοινό ηµερολόγιο... 7 Βιβλιογραφία : Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος ανέζης, Η Οδύσσεια των Ηµερολογίων, Τόµοι 2, Εκδόσεις ίαυλος, Αθήνα Ακολουθούν 3 αστρονοµικές εικόνες Η πρώτη φωτογραφία του συστήµατος Γη-Σελήνη, όπως µεταδόθηκε από το Voyager 1 (Σεπτ.1977) καθώς αυτό ξεκίναγε το ταξίδι του προς το ία.

8 8 Το Ηλιακό µας Σύστηµα Άποψη του συστήµατος Γη-Σελήνη, όπως φωτογραφήθηκε από το διαστηµόπλοιο Γαλιλαίος στις από απόσταση 6.2 εκατοµµύρια χιλιόµετρα. Στο υπόβαθρο βρίσκεται η Σελήνη που κινείται από αριστερά προς τα δεξιά. Η Γη είναι πολύ λαµπρότερη από τη Σελήνη, καθώς ανακλά 3 φορές περισσότερο φως.-

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ηµήτρης Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Το Πάσχα είναι µια µεγάλη εορτή του Ιουδαϊσµού που καθιερώθηκε για να γιορτάζεται η ανάµνηση της διάβασης των Εβραίων από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ. Υποδιαιρέσεις του μέτρου. 1 m = 100 mm και 1 mm = 1000 m ή 0,001 m. Πολλαπλάσια του μέτρου

ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ. Υποδιαιρέσεις του μέτρου. 1 m = 100 mm και 1 mm = 1000 m ή 0,001 m. Πολλαπλάσια του μέτρου ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ Για να μετρήσουμε τις διαστάσεις των σωμάτων, δηλαδή το μήκος, το πλάτος και το ύψος, καθώς και τις αποστάσεις στην ξηρά, χρησιμοποιούμε σαν μονάδα μέτρησης το μέτρο. Το μέτρο συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περί των Κυκλικών Σεληνοηλιακών Ημερολογίων

Περί των Κυκλικών Σεληνοηλιακών Ημερολογίων Περί των Κυκλικών Σεληνοηλιακών Ημερολογίων Ο λόγος ύπαρξης των κυκλικών Σεληνοηλιακών ημερολογίων σε πρώτο επίπεδο είναι να αφυπνήσουν την αντίληψή μας για τους κοσμικούς ρυθμούς που σήμερα αποκοιμισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο Κυκλικών Σεληνοηλιακών Ημερολογίων 2011

Ένθετο Κυκλικών Σεληνοηλιακών Ημερολογίων 2011 Ένθετο Κυκλικών εληνοηλιακών Ημερολογίων 2011 Ο λόγος ύπαρξης των κυκλικών εληνοηλιακών ημερολογίων σε πρώτο επίπεδο είναι να αφυπνήσουν την αντίληψή μας για τους κοσμικούς ρυθμούς, που σήμερα αποκοιμισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 7ο Απρίλιος - Ιούνιος 2011 Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Δεληκαράογλου Αναπλ. Καθ., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επισκ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρεια - Ρώμη, 46 π. Χ. Από το χάος των ημερολογίων στο Ιουλιανό ημερολόγιο

Αλεξάνδρεια - Ρώμη, 46 π. Χ. Από το χάος των ημερολογίων στο Ιουλιανό ημερολόγιο Αλεξάνδρεια - Ρώμη, 46 π. Χ. Από το χάος των ημερολογίων στο Ιουλιανό ημερολόγιο ΜΑΡΩ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Καθηγήτρια της Ιστορίας των Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Μαθηματικών, του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.» Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων «Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ??

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΜΕΡΟΣ..Γ!! Το αστέρι της Βηθλεέμ Το άστρο της Βηθλεέμ, που κατά τη παράδοση καθοδήγησε τους μάγους στο Θείο Βρέφος, είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13 Ερευνητική εργασία Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών Σχολικό έτος 2012 13 2 Ερευνητική ομάδα Προσωκρατικοί φυσικοί φιλόσοφοι Μπαϊλγκάμη Ευαγγελία Ντάνη Λαμπρινή Πάντσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς..

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς.. 1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς.. (Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης) Τα μέλη της ομάδας που ασχολήθηκαν με την εκπόνηση αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. 1.1 Tο αντικείμενο της Γεωδαισίας

1 Εισαγωγή. 1.1 Tο αντικείμενο της Γεωδαισίας Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 23 1 Εισαγωγή 1.1 Tο αντικείμενο της Γεωδαισίας H Γεωδαισία είναι λέξη ελληνική, γράφεται και προφέρεται παρόμοια σε όλες σχεδόν τις γλώσσες, π.χ. Geodesy, Géodesie, Geodäsie, Geodesia.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ρ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ρ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥΑΝΘΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ρ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ανάγκη αναπαράστασης του γεωγραφικού χώρου... 1 2 Πετρογλυφικά τοπογραφήµατα Πρωτόγονες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης Η παρούσα εισήγηση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα να σας κάνω κοινωνούς, αγαπητοί αδελφοί, της έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Στην περιοχή που είναι γνωστή σήμερα σαν Ιράκ, στην πεδιάδα που σχηματίζουν οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης (αρχαία Μεσοποταμία), εμφανίστηκαν γύρω στο 4000 π.χ. οι Σουμέριοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Έρευνα αιτιών καθυστέρησης παραλαβής κατά την φυσική μεταφορά 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Άγιος Νικόλαος ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΚΟΥ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 8

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 8 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 8 Η πρόβλεψη της ζήτησης Αθήνα 2012 τετράδιο 8 Η πρόβλεψη της ζήτησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Γιάννης έχει πρόβλημα καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. H εξέλιξη των ιδεών περί Xρόνου στη Φιλοσοφία και την Eπιστήμη, από την αρχαιότητα έως τον Nεύτωνα Tων Mάνου Δανέζη Στράτου Θεοδοσίου

A ΦIEPΩMA. H εξέλιξη των ιδεών περί Xρόνου στη Φιλοσοφία και την Eπιστήμη, από την αρχαιότητα έως τον Nεύτωνα Tων Mάνου Δανέζη Στράτου Θεοδοσίου A ΦIEPΩMA KYPIAKH 27 ΔEKEMBPIOY 1998 2-31 AΦIEPΩMA Στον λαβύρινθο του Xρόνου. H εξέλιξη των ιδεών περί χρόνου στην Eπιστήμη και τη Φιλοσοφία, α- πό την αρχαιότητα έως τον Nεύτωνα. Tων Mάνου Δανέζη Στράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ Π λησιάζουµε στις γιορτές των Χριστουγέννων και όλοι ετοιµαζόµαστε να αισθανθούµε για άλλη µια φορά, την ιερότητα των ηµερών και να διαλογιστούµε σχετικά µε τα γεγονότα και τα µηνύµατα που γεννά η γέννηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός

Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικονοµική κρίση και Τουρισµός Συνέπειες οικονοµικής κρίσης. Πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης φαινοµένου. Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Πριν ξεκινήσω τη συγγραφή της διατριβής μου θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς όλους εκείνους που συνέβαλαν στην εκπόνηση της.

Ευχαριστίες. Πριν ξεκινήσω τη συγγραφή της διατριβής μου θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς όλους εκείνους που συνέβαλαν στην εκπόνηση της. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΠΜΣ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα