ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Σ. ΠΑΘΙΑΚΗ Επιβλέπων : Παναγιώτης Μπάτος Εργαστηριακός Συνεργάτης Καστοριά, 6 Νοεμβρίου 2009

2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Σ. ΠΑΘΙΑΚΗ Επιβλέπων : Παναγιώτης Μπάτος Εργαστηριακός Συνεργάτης Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π Καστοριά, 6 Νοεμβρίου 2009

4 Copyright 2009 Σταυρούλα Σ. Παθιάκη Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

5 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα συστήματα ERP ( ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) είναι λογισμικά που ενοποιούν τους επιχειρησιακούς πόρους μιας εταιρίας σε μία κοινή βάση δεδομένων, προσφέροντας μία σταθερή πλατφόρμα για την περαιτέρω αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργήσει συντονισμένα σαν ενιαίο σύνολο καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον. Κατά το παρελθόν, ERP συστήματα χρησιμοποιούνταν κυρίως σε μεγάλες εταιρίες βιομηχανικού τύπου. Ωστόσο, σήμερα η χρήση των ERP έχει αλλάξει και μπορεί να αναφέρεται σε κάθε τύπο επιχείρησης, ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους. Τα σημερινά συστήματα ERP μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών καθώς και η ενσωμάτωσή τους μπορεί να γίνει σε μια ενιαία βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, λειτουργίες όπως οι ανθρώπινοι πόροι, το Supply chain management, το Customer Relations Management, τα Οικονομικά, η Βιομηχανία ήταν αυτοτελείς εφαρμογές λογισμικού, που συνήθως είχαν τη δική τους βάση δεδομένων, ενώ σήμερα μπορούν και λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος ERP. Στόχος του ERP δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τομέα στην επιχείρηση, όπως λ.χ. του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων κ.λ.π., αλλά η εξυπηρέτηση των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, στις οποίες διαδικασίες εμπλέκονται οι διάφοροι τομείς, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Αν και η εφαρμογή ενός συστήματος ERP αποτελεί μονόδρομο για την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, η επιλογή του κατάλληλου συστήματος και η αποδοτική λειτουργία του, είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση που χρειάζεται εκτενή έρευνα αγοράς για να αποφασιστεί η πιο σωστή λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας. Λέξεις κλειδιά : erp,τομέας, υποσύστημα, λογισμικό, λύση, ομαδοποίηση

6 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη...1 Πίνακας Περιεχομενων...2 Εισαγωγή...4 Κεφαλαιο 1 ο Η εγκατάσταση ενός συστήματος erp στις επιχειρήσεις σήμερα και οι τομείς υποσυστήματα που πρέπει να καλύπτονται Η αναγκαιότητα εγκατάστασης ενός συστήματος erp στις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα Ορισμοί : εμπορικές επιχειρήσεις, erp, υποσυστήματα Βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης Λόγοι οφέλη από την εγκατάσταση ενός συστήματος erp σε μια επιχείρηση Εμπόδια εγκατάστασης και εφαρμογής των συστημάτων αυτών Τομείς και υποσυστήματα που καλύπτει το πρόγραμμα Τομείς που πρέπει να καλύπτει ένα σύστημα erp γενικά Υποσυστήματα που πρέπει να καλύπτεί ένα σύστημα erp γενικά Χαρακτηριστικά που πρέπει να περιέχονται σε ένα άριστο σύστημα erp ώστε να είναι λειτουργικό...10 Κεφάλαιο 2 ο Το σύστημα erp της εταιρείας tradesoft Τομείς και υποσυστήματα που καλύπτει το πρόγραμμα Γενικά για το πρόγραμμα Ο τομέας «διαχείριση πελατών» Ο τομέας «διαχείριση προμηθευτών» Ο τομέας «εντατικές πωλήσεις» Ο τρόπος και οι παράμετροι λειτουργίας του προγράμματος Ο τρόπος και οι παράμετροι λειτουργίας στον τομέα «πελάτες» Προμηθευτές Καρτέλα εντατικές πωλήσεις Παραδείγματα εταιρειών που έχουν εγκαταστήσει και χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία

7 3 Κεφάλαιο 3ο Το σύστημα erp της εταιρείας cyberarts Τομείς και υποσυστήματα που καλύπτει το πρόγραμμα Γενικά για το πρόγραμμα Ο τομέας πελάτες Ο τομέας αποθήκη Ο τομέας πωλήσεις Ο τρόπος και οι παράμετροι λειτουργίας του προγράμματος Ο τρόπος και οι παράμετροι λειτουργίας στον τομέα «αποθήκη» Ο τρόπος και οι παράμετροι λειτουργίας στον τομέα «πελάτες» Ο τρόπος και οι παράμετροι λειτουργίας στον τομέα «πωλήσεις» Παραδείγματα εταιρείων που έχουν εγκαταστήσει και χρησιμοποιούν$ το πρόγραμμα Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Συμπεράσματα...51 Βιβλιογραφία...

8 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), καθώς και η εκτενέστερη ανάλυση δύο διαφορετικών λογισμικών που διατίθενται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η ανάλυση αυτή στοχεύει στην παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε λύσης, ώστε να τονιστεί η χρησιμότητα των ERP, καθώς και η ευκολία που παρέχει καθεμιά στην εξυπηρέτηση των καθημερινών εργασιών μιας εταιρίας. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται γενικά η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP στις επιχειρήσεις σήμερα. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι τομείς υποσυστήματα των εταιριών που εξυπηρετεί το πρόγραμμα και το πώς ενοποιεί τις διαφορετικές διαδικασίες, παρέχοντας ένα ενοποιημένο περιβάλλον που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των εργασιών. Επίσης παρουσιάζονται οι λόγοι για την εφαρμογή ενός ERP, καθώς και τα οφέλη που αποκομίζει μια εταιρία από την υιοθέτησή του. Στο τέλος αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα ERP προκειμένου να θεωρείται λειτουργικό. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το λειτουργικό σύστημα Ecorama της εταιρίας Tradesoft. Παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό της εταιρίας και τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος Ecorama. Στη συνέχεια αναλύεται διεξοδικότερα το πρόγραμμα και ειδικότερα τρεις τομείς του ( «Πελάτες», «Προμηθευτές», «Εντατικές Πωλήσεις»). Ταυτόχρονα με την ανάλυση παρατίθενται τα ανάλογα Print screen, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η παρουσίαση. Στο τέλος του 2 ου κεφαλαίου αναφέρονται τρεις εταιρίες που εφαρμόζουν το σύστημα Ecorama. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος ProXess της εταιρίας Cyberarts. Στην αρχή παρατίθεται ένα σύντομο ιστορικό της εταιρίας καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά (τομείς υποσυστήματα), του προγράμματος ProXess. Στη συνέχεια αναλύονται τρεις τομείς («Αποθήκη», «Πελάτες», «Πωλήσεις») και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα Print screen για καλύτερη κατανόηση του θέματος. Στο τέλος του 3 ου κεφαλαίου αναφέρονται τρεις εταιρίες που χρησιμοποιούν το σύστημα ProXess.

9 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ. Εισαγωγή Σε ένα σύστημα ERP όλες οι πρώην απομονωμένες εφαρμογές γίνονται υποσυστήματα (modules) ενός ευρύτερου συστήματος και επικοινωνούν μέσω μίας κοινής βάσης δεδομένων. Μ' άλλα λόγια, αυτό που καταργείται με ένα σύστημα ERP δεν είναι η διαίρεση της μηχανογραφικής υποδομής σε επιμέρους συστήματα (το προσωπικό κάθε τμήματος δουλεύει στις δικές του οθόνες με την ιδιαίτερη "λογική", που απαιτεί η λειτουργία του τμήματος και διαχειρίζεται το δικό του σετ δεδομένων που είναι ένα υποσύνολο των δεδομένων που τηρούνται στην κοινή βάση), αλλά τη μη αυτόματη μετάβαση από το ένα υποσύστημα στο άλλο. Όσα δεδομένα πρέπει να είναι κοινόχρηστα μεταξύ πολλών τμημάτων, γίνονται αυτομάτως διαθέσιμα σε όσα υποσυστήματα τα χρειάζονται, αμέσως μετά τη μία και μοναδική καταχώρισή τους στη βάση του ERP. Απ' την άλλη, όλοι οι χρήστες, ανεξάρτητα από το υποσύστημα στο οποίο δουλεύουν, βλέπουν ένα ομοιόμορφο, κοινό για όλους, περιβάλλον εργασίας. 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, για λογισμικά ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα η αγορά να έχει κατακλυστεί από λιγότερο ή περισσότερο καινοτόμες εφαρμογές. Όλες αυτές οι εφαρμογές που παρέχουν «υπηρεσίες οργάνωσης», καλούνται να συντονίσουν τις διάφορες διαδικασίες μιας επιχείρησης ενοποιώντας ουσιαστικά όλα τα τμήματά της. Για παράδειγμα ο έλεγχος των αποθεμάτων μιας αποθήκης, ο προγραμματισμός μιας παραγγελίας από τον προμηθευτή, η παρακολούθηση της παραγγελίας του πελάτη, είναι διαδικασίες που παλιότερα εξυπηρετούνταν από διαφορετικά άτομα με διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κατάτμηση δεδομένων και πληροφοριών, που επέφερε αρνητικά αποτελέσματα στην αποδοτικότητα του οργανισμού, στην απόδοση της επιχείρησης και φυσικά στα κέρδη της. Με άλλα λόγια η αναγκαιότητα της εφαρμογής των

10 6 συστημάτων erp συνοψίζεται στα εξής: πληροφορία σε πραγματικό χρόνο (online σύνδεση των τομέων και υποσυστημάτων), μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων, βελτίωση στις διαδικασίες ενοποίησης, ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα, αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και μείωση των λαθών. (Οικονόμου κ.α :1995, σελ 72-74) Ορισμοί : Εμπορικές επιχειρήσεις, ERP, υποσυστήματα. Εμπορικές επιχειρήσεις : Εμπορική επιχείρηση είναι το νομικό πρόσωπο που παρέχει στην αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες, με σκοπό το κέρδος. ERP: Τα συστήματα ERP ( ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) είναι λογισμικά που ενοποιούν τους επιχειρησιακούς πόρους σε μία κοινή βάση δεδομένων, προσφέροντας μία σταθερή πλατφόρμα για την περαιτέρω αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργήσει συντονισμένα σαν ενιαίο σύνολο καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον. Υποσυστήματα : Είναι όλες οι εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της. Τέτοιες είναι η Παραγωγή, η Εμπορική ιαχείριση, η Μισθοδοσία και ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, η Οικονομική ιαχείριση, η ιαχείριση Παγίων, η Συντήρηση εξοπλισμού και η ιαχείριση έργων Βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους έχουν ως λειτουργικό καθήκον την μετατροπή των πόρων (Ανθρώπινο υναμικό, Πρώτες Ύλες, Γνώση, Εκπαίδευση) σε υπηρεσίες,προϊόντα ή νέα γνώση με κύριο στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους. Για να οργανωθεί συστηματικά η επιχείρηση είναι αναγκαίο αυτή να διακριθεί στις λειτουργίες της. Οι βασικότερες είναι οι εξής: Η λειτουργία των «προμηθειών», που περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την προμήθεια των πρώτων υλών ή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών στον κατάλληλο χρόνο, στην κατάλληλη ποιότητα και την κατάλληλη τιμή. Είναι η έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό των κατάλληλων προμηθευτών, η επιλογή τους, ο προγραμματισμός του χρόνου πραγματοποίησης της αγοράς, η διαπραγμάτευση της τιμής, του τρόπου πληρωμής, των όρων παράδοσης και μεταφοράς.

11 7 Η λειτουργία «παραγωγής», που περιλαμβάνει κάθε οργανωμένη διαδικασία που αναφέρεται στο μετασχηματισμό των συντελεστών παραγωγής (εισροών) σε τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες ή και τα δύο. Περιλαμβάνει τη μεθοδολογία παραγωγής, την εγκατάσταση και διάταξη των χώρων, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο παραγωγής, το σχεδιασμό του προϊόντος, τη διασφάλιση ποιότητας, τον έλεγχο αποθεμάτων, τη μελέτη εργασίας και το σχεδιασμό έργου. Η λειτουργία του «μάρκετινγκ», που καλύπτει ορισμένες κρίσιμες δραστηριότητες που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την επιχειρηματική στρατηγική και τις άλλες βασικές λειτουργίες. Περιλαμβάνει δε, την ανάλυση και πρόβλεψη της ζήτησης από τη συστηματική έρευνα της αγοράς, τον προσδιορισμό του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρει η επιχείρηση, τη μελέτη συμπεριφοράς του πελάτη, την τμηματοποίηση της αγοράς και τον προσδιορισμό των στόχων, τη λήψη αποφάσεων για τιμές και τιμολογιακή πολιτική, την επιλογή σημείων και τρόπων πώλησης, τη σχεδίαση αποτελεσματικών διαδικασιών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, τη διαφήμιση και προβολή, το πρόγραμμα δράσεων τον προϋπολογισμό και τέλος, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Η λειτουργία των «χρηματοοικονομικών», που περιλαμβάνει την ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, τη λογιστική διαχείριση, την αξιολόγηση προτεινόμενων επενδύσεων, την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων. Η λειτουργία «ανθρωπίνων πόρων», που περιλαμβάνει τη στρατολόγηση, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την πολιτική αμοιβών, τη διαμόρφωση συνθηκών εργασίας και περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην επιχειρησιακή κουλτούρα των εργαζομένων. Για να είναι λειτουργική μια εταιρία πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : Την αποτελεσματικότητα (effectiveness), η επίτευξη των τεθέντων στόχων. Την οικονομικότητα (efficiency), που αναφέρεται στην επίτευξη των στόχων με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος. Την αποδοτικότητα ή κερδοφορία (profitability), η σχέση κέρδους της επιχείρησης και επενδυμένου κεφαλαίο

12 8 (Οικονόμου κ.α:1995, σελ 80-85) Λόγοι οφέλη από την εγκατάσταση ενός συστήματος ERP σε μια επιχείρηση Ένας από τους βασικότερους λόγους για την εγκατάσταση ενός συστήματος ERP δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τομέα στην επιχείρηση, όπως λ.χ. του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων κ.λ.π, αλλά η εξυπηρέτηση των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, στις οποίες εμπλέκονται οι διάφοροι τομείς, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Από τη στιγμή που τα δεδομένα εισαχθούν σε κάποια μονάδα (module) του ERP, αυτά είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε μονάδα χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία λογική ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης. Οι βασικότεροι λόγοι για την εγκατάσταση ενός ERP είναι οι εξής : α) Η επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων( π.χ πρόβλημα του 2000) β) η προσπάθεια για τη βελτίωση των διαδικασιών στην επιχείρηση(πρόσβαση στην πληροφορία, ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείρισή της) γ) ημιουργία απόλυτα προσαρμοσμένου λογισμικού στις απαιτήσεις του πελάτη και της αγοράς (παραμετροποίηση διαδικασιών και επεκτασιμότητα) δ) υνατότητα χρήσης των βάσεων δεδομένων στο internet σε ένα πολυνομισματικό και πολυεταιρικό περιβάλλον ε) Αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας με συνέπεια τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και κατ επέκταση αύξηση του κέρδους. Φυσικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ERP είναι απλώς το μέσο, απαιτεί δυνατότητα για την επιχείρηση να βελτιώσει τις λειτουργίες της, επιταχύνοντας τη λήψη αποφάσεων, περικόπτοντας δαπάνες και ελέγχοντας με πιο σφαιρικό τρόπο την όλη επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται δημιουργική ενσωμάτωση του συστήματος ERP μέσα στην επιχείρηση ώστε να είναι παραγωγική Εμπόδια εγκατάστασης και εφαρμογής των συστημάτων αυτών Για να είναι αποτελεσματική η επένδυση ενός ERP χρειάζεται επαρκής κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να προσαρμοστεί γρήγορα στο νέο σύστημα, κατάλληλος τεχνολογικός εξοπλισμός και κυρίως διάθεση υιοθέτησης, εγκαταλείποντας παλιότερα συστήματα και διαδικασίες. Η ανάγκη μεταβολών στην οργανωτική δομή και στις λειτουργίες μιας επιχείρησης, που

13 9 συνεπάγεται χρόνο προσαρμογής στο νέο σύστημα και αλλαγή εργασιακών συνηθειών. Όμως, σε περίπτωση μικρομεσαίων εταιριών μπορεί να είναι απαγορευτικό το κόστος για την εγκατάσταση και λειτουργία του ERP συστήματος. Επίσης η τεχνική υποστήριξη τέτοιων συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης. ( Γεωργοπούλου κ.α: 1995,σελ 30-32) 1.2 ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τομείς που πρέπει να καλύπτει ένα σύστημα ERP γενικά Ένα ιδανικό σύστημα ERP αποτελεί μια ενιαία βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και περιέχει όλα τα στοιχεία για τις διάφορες ενότητες λογισμικού. Αυτές οι ενότητες μπορεί να είναι οι παρακάτω : Παραγωγή : Περιλαμβάνουν, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την ικανότητας διαχείρισης της ροής εργασίας, τον έλεγχο ποιότητας και τις μεθόδους της παραγωγής. Ανθρώπινο δυναμικό: Αφορά την κατάρτιση του προσωπικού, την έκδοση της μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας. Λογιστήριο: Αφορά την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, την κοστολόγηση και τιμολόγηση. Πελάτες : Αφορά τις διαδικασίες που ρυθμίζουν τη σχέση πελάτη - εταιρίας. Προμηθευτές : Αφορά τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των προμηθειών Υποσυστήματα που πρέπει να καλύπτεί ένα σύστημα ERP γενικά Τα υποσυστήματα που καλύπτει ένα σύστημα ERP είναι τα ακόλουθα : Οικονομική διαχείριση : Είναι ο πυρήνας του ERP και ανταλλάσσει πληροφορίες με όλα τα υπόλοιπα συστήματα. Οι βασικές λειτουργίες είναι η γενική λογιστική, η αναλυτική λογιστική, η διαχείριση παγίων,κλπ. Ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσης του ERP υποστηρίζονται και άλλες διαδικασίες όπως ο προϋπολογισμός, η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων και άλλες. Πωλήσεις-Marketing : Περιλαμβάνει την παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση, την διαχείριση συμβολαίων, τα αξιόγραφα και τα στατιστικά πωλήσεων. Το υποσύστημα των πωλήσεων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα

14 10 υποσυστήματα αποθήκευσης και διανομής, οικονομικής διαχείρισης και παραγωγής. Προμήθειες : Περιλαμβάνει τον έλεγχο και την διαχείριση αιτήσεων αγοράς, τη διαχείριση εντολών αγοράς, την αξιολόγηση προμηθευτών και τη διαχείριση συμβάσεων. Το υποσύστημα των προμηθειών ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα αποθήκευσης και διανομής, οικονομικής διαχείρισης και παραγωγής. Αποθήκευσης-διανομής :Περιλαμβάνει την διαχείριση αποθεμάτων και τον προγραμματισμό των απαιτήσεων διανομής. Ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα οικονομικής διαχείρισης, πωλήσεων, παραγωγής και προμηθειών. Ανθρώπινοι πόροι: Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό προσωπικού, τη μισθοδοσία και την αξιολόγηση προσωπικού. Άλλες λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα είναι τα εξοδολόγια και η παρουσία προσωπικού. Παραγωγή :Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει τον προγραμματισμό απαιτήσεων δυναμικότητας, το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό παραγωγής, τον έλεγχο παραγωγής και την κοστολόγηση παραγωγής. Άλλες λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζει είναι η δομή προϊόντων, ο έλεγχος αλλαγών σχεδίων και ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός παραγωγής. Το υποσύστημα της παραγωγής ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα οικονομικής διαχείρισης, πωλήσεων, προμηθειών και αποθήκευσης-διανομής Χαρακτηριστικά που πρέπει να περιέχονται σε ένα άριστο σύστημα ERP ώστε να είναι λειτουργικό. Για να είναι λειτουργικό ένα σύστημα ERP θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : α) Να μπορεί να παραμετροποιεί και να ενοποιεί τις ξεχωριστές διαδικασίες των τμημάτων κάθε εταιρίας και να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες καθεμιάς. β) Να είναι εύκολο στην χρήση ώστε να αφομοιώνεται εύκολα από το προσωπικό και να εφαρμόζεται άμεσα και αποδοτικά. γ) Να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα συστήματα και βάσεις δεδομένων τις εταιρίας ώστε να μπορεί γρήγορα να γίνει λειτουργικό. δ) Η εγκατάσταση και ανάπτυξή του να είναι γρήγορη και άμεσα εφαρμόσιμη. (Ζερμπελίνος : 2003)

15 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο TRADESOFT ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ERP ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εισαγωγή : H εταιρεία Tradesoft και το ERP ECORAMA H Tradesoft είναι εταιρεία κατασκευής λογισμικού και εφαρμογών δικτύου. Ιδρύθηκε το 1995 και η δημιουργία της ήταν αποτέλεσμα σκέψης ανθρώπων με πολύχρονη σταδιοδρομία στο χώρο της μηχανοργάνωσης. Η αιτία της ίδρυσης της ήταν η ανάγκη για λογισμικό ευέλικτο που να ενσωματώνει τις ευκολίες, το περιβάλλον αλλά και την ευχρηστία των Windows, και να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε επαγγελματία με το να εξελίσσεται διαρκώς. Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει την εμπειρία να δώσει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα εμποδίζει τη σωστή λειτουργία της μηχανοργάνωσης κάθε επιχείρησης. Η νέα αυτή επιχείρηση με την τεχνογνωσία που κατέχει αλλά ταυτόχρονα και με ένα προϊόν αρκετά "ώριμο" και δοκιμασμένο στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται και βελτιώνεται, έχει σαν σκοπό την εδραίωση της στον χώρο παραγωγής λογισμικού. Στο ιστοχώρο μπορεί κανείς να δει και να πληροφορηθεί για την κύρια εφαρμογή, το "Ecorama.". Η μεγάλη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της, εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία της μηχανοργάνωσης της επιχείρηση σας. 2.1 ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ιαχείριση Πελατών δημογραφικά στοιχεία οικονομικά στοιχεία υπόλοιπα αγορές ειδικές συμφωνίες τιμών και εκπτώσεων πληρωμές πωλήσεις εκκρεμείς παραγγελίες ιαχείριση Προμηθευτών ημογραφικά στοιχεία

16 12 συναλλαγές και αγορές ιαχείριση Αποθήκης Τιμολόγηση Αγορές Αποθεματικό Τις πωλήσεις και τις αγορές τους Την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων ιαχείριση Πωλήσεων Παραγγελιοληψία ιαχείριση Αγορών Παραγγελιοδοσία ιαχείριση Χρηματοοικονομικών Εισπράξεις Πληρωμές Αξιόγραφα ιαχείριση Εντατικών Πωλήσεων Εντατική λιανική Ταμείο με πωλήσεις μετρητοίς Ταμείο με μετρητά, κάρτες, αξιόγραφα ιαχείριση Εικόνας Επιχείρησης Εργαζόμενοι Μισθοδοσία Γενικά για το πρόγραμμα Το ecorama απευθύνεται σε εμπόρους, σε καταστήματα λιανικής και γενικά σε όλους τους σύγχρονους επιχειρηματίες που θέλουν να έχουν πλήρη έλεγχο και εικόνα της επιχείρησής τους. Η ευελιξία του και η ευκολία χρήσης του το καθιστούν αναντικατάστατο εργαλείο. Το μικρό κόστος σε συνδυασμό με την εύκολη συντήρησή του αποτελούν εγγύηση για την επένδυση. Οι σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής το καθιστούν πρωτοποριακό και εύκολα εξελίξιμο σύμφωνα με την δική σας ανάπτυξη. Το ecorama έχει πλήρης μηχανογράφηση της επιχείρησής σε όλα τα επίπεδα ξεκινώντας από την τιμολόγηση έως την διαχείριση των αριθμών σειράς και την ειδική διαχείριση σχέσεων πελατείας, έως και την προώθηση των πωλήσεων μέσω των εργαλείων marketing που

17 13 περιέχονται. Με το πρόγραμμα ecorama υπάρχει άμεση υποστήριξη, απλώς με το πάτημα ενός πλήκτρου, Ανά πάσα στιγμή ένας τεχνικός βρίσκεται δίπλα στην κάθε επιχείρηση, ώστε να διορθώσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή να καθοδηγήσει σε κάποια λειτουργία του προγράμματος που δεν γνωρίζεται. Με την μόνη προϋπόθεση να διαθέτει η επιχείρηση σύνδεση με το internet Ο τομέας «ιαχείριση Πελατών» Ο τομέας ιαχείριση Πελατών περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα: τα δημογραφικά τους στοιχεία, τα οικονομικά, τα υπόλοιπα, τις εκπτώσεις, τις ειδικές συμφωνίες τιμών και εκπτώσεων, τις πληρωμές, τις πωλήσεις, τις αγορές, τις εκκρεμείς παραγγελίες κ.α. Επιπλέον περιλαμβάνει τους πωλητές, τις πωλήσεις αυτών και τις προμήθειες Ο τομέας «ιαχείριση Προμηθευτών» Ο τομέας ιαχείριση Προμηθευτών περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα: ημογραφικά στοιχεία προμηθευτών, συναλλαγές και αγορές. Όπως στον τομέα των πελατών, έτσι και στον τομέα των προμηθευτών τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα από τις εγγραφές που εισάγονται σε όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες της εφαρμογής Ο τομέας «Εντατικές πωλήσεις» ίνει τη δυνατότητα της ταυτόχρονης τιμολόγησης όσων πελατών είναι επιθυμητό. Περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα: Εντατική λιανική, Ταμείο με πωλήσεις μετρητοίς, Ταμείο με μετρητά, κάρτες και αξιόγραφα. 2.2 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο τρόπος και οι παράμετροι λειτουργίας στον τομέα «πελάτες» Αρχικά δημιουργείται η καρτέλα του πελάτη. Από το μενού «διαχείριση» επιλέγεται ο τομέας «πελάτες»

18 14 (Print screen 1, tradesoft : 2008) και στην συνέχεια καταχωρούνται στην καρτέλα «γενικά» όλα τα στοιχεία που

19 15 τον αφορούν, δηλαδή η επωνυμία, είδος δραστηριότητας, η διεύθυνση, το ΑΦM, η ζώνη τιμών ανάλογα με την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, το καθεστώς του ΦΠΑ (κανονικό, μειωμένο ή απαλλαγή), τυχόν ποσοστό έκπτωσης καθώς και τις κινήσεις του. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα να καταχωρηθούν τα στοιχεία του υπευθύνου (εργαζόμενου ή ιδιοκτήτη) με τον οποίο η εταιρεία έρχεται σε επαφή. Αυτό γίνεται από την καρτέλα «προσωπικά» και μπορούν να καταχωρηθούν πληροφορίες όπως ημερομηνία γενεθλίων, εορτών, θέσης του υπευθύνου στην εταιρεία, τμήμα απασχόλησης και οτιδήποτε άλλο στοιχείο χρειάζεται για να κάνει φιλικότερη την επικοινωνία με τον πελάτη. Επίσης μέσω της επιλογής memo μπορεί να καταχωρηθεί τυχόν ιδιαίτερη συμφωνία που έχει γίνει ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Μέσα στον τομέα «Πελάτες» περιέχεται η καρτέλα «Εργασίες» στην οποία παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των εξής εργασιών. Έκδοση παραστατικών πωλήσεων Σ αυτή την επιλογή δίνεται η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών των πελατών καθώς και καταχώρηση παραστατικών των προμηθευτών. Η φόρμα αυτή είναι κοινή για τους τομείς τόσο των πελατών όσο και των προμηθευτών και ανάλογα

20 16 με το είδος του παραστατικού εμφανίζεται αυτόματα στον τομέα που χρησιμοποιείται κάθε φορά Προμηθευτές Μέσα στην επιλογή ιαχείριση βρίσκεται ο τομέας προμηθευτές. Σε αυτόν καταχωρούνται τα στοιχεία και οι κινήσεις των προμηθευτών. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι εμφανίζονται όλοι οι καταχωρημένοι προμηθευτές. ίνεται η δυνατότητα της μετακίνησης από την προηγούμενη στην επόμενη εγγραφή με τα βελάκια αριστερά δεξιά του πληκτρολογίου, όπως και από την πρώτη στην τελευταία με τα βελάκια πάνω κάτω. Επίσης μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με το είδος των προϊόντων τους. Χάρη σ αυτήν την δυνατότητα μπορούν ανά πάσα να αντληθούν πληροφορίες που αφορούν την συγκεκριμένη ομάδα( για παράδειγμα πόσοι προμηθευτές υπάρχουν για ένα συγκεκριμένο

21 17 προϊόν, τις παρεχόμενες τιμές, τυχόν εκπτώσεις κ.τ.λ). Στο κάτω μέρος της φόρμας μπορεί να γίνει αναζήτηση κάποιου συγκεκριμένου προμηθευτή. Αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός εγγραφών. Η αναζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στο ονοματεπώνυμο αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με στοιχεία όπως το ΑΦΜ, ο κωδικός του προμηθευτή, η πόλη ή και η διεύθυνση. Καρτέλα Γενικά Στην καρτέλα προμηθευτές καταχωρείται ο κωδικός του προμηθευτή, το καθεστώς ΦΠΑ( κανονικό, μειωμένο ή απαλλαγή), η επωνυμία, το ΑΦΜ, η ΟΥ, το καθεστώς ΚΕΠΥΟ( κανονικό, δημόσιο, προμηθευτές αναλωσίμων, απαλλαγή), μη υπόχρεων σε ΚΕΠΥΟ, η διεύθυνση, το επάγγελμα, το και το web-site (αν υπάρχουν), ο προτεινόμενος τρόπος πληρωμής, η έκπτωση %, ο υπεύθυνος επικοινωνίας (τα στοιχεία του ατόμου με τον οποίο η εταιρία έρχεται σε επαφή). Καρτέλα Εργασίες Αυτή η καρτέλα διευκολύνει να πραγματοποιούνται οι εξής 4 εργασίες που χρειάζονται στους «Προμηθευτές». Εισαγωγή παραστατικών(τιμολόγια, δελτία αποστολής, δελτία παροχής υπηρεσιών).

22 18 Εισαγωγή πληρωμών σε μετρητά, γενικές πιστώσεις( οφειλές που δεν έγιναν με αγορά), εισαγωγή υπολοίπου απογραφής ( οφειλόμενο ποσό κατά το άνοιγμα της καρτέλας του προμηθευτή. Εισαγωγή πληρωμών σε αξιόγραφα(επιταγές, γραμμάτια). Σύνδεση επεξεργασίας με εξωτερικά αρχεία. Πέρα απ τα υπόλοιπα υπάρχει η λειτουργία της φωνητικής σημείωσης( voice memo), με την οποία καταγράφονται συνομιλίες με τον υπεύθυνο επικοινωνίας ώστε εύκολα και γρήγορα να ανακαλούνται τα λεχθέντα προηγούμενων συνομιλιών. Καρτέλα Συναλλαγές Σ αυτήν την καρτέλα εμφανίζεται κάθε συναλλαγή που έχει γίνει με τον συγκεκριμένο προμηθευτή που έχει επιλεγεί όπως επίσης και κάποια οικονομικά στοιχεία. Κάνοντας διπλό κλικ σε κάποια συναλλαγή τότε ανοίγει η προέλευση της για επεξεργασία( τιμολόγιο, επιταγή, πληρωμή, κτλ). Στα αριστερά υπάρχει δυνατότητα επιλογής εμφάνισης ιστορικού για όλες τις συναλλαγές, μόνο για τις πληρωμές, μόνο για τις αγορές, κλπ. Επίσης δίνεται η ευκαιρία ομαδοποίησης των εγγραφών ανά είδος κίνησης, ημερομηνία, ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος υπάρχουν κάποια εικονίδια στο πάνω μέρος της φόρμας τα οποία είναι χρήσιμα για κάποιες λειτουργίες όπως προβολή- μεταβολή,

23 19 μετασχηματισμό, εκτύπωση παραστατικού, εκτύπωση και έκδοση ακυρωτικού παραστατικού. Καρτέλα Αγορές Η καρτέλα αυτή εμφανίζει όλα τα είδη που έχει αγοράσει η εταιρία από τον προμηθευτή, σε τι ποσότητα με τι τιμή, πότε και με ποιο παραστατικό. Όπως και στην προηγούμενη καρτέλα έτσι και στις αγορές δίνεται η δυνατότητα ομαδοποίησης των αγορών, δηλαδή λίστα με τις αγορές από κάθε προμηθευτή.

24 20 Τέλος με το εικονίδιο του εκτυπωτή που βρίσκεται πάνω αριστερά της φόρμας μπορεί να εκτυπωθεί η καρτέλα με την λίστα των εγγραφών από τις αγορές. Καρτέλα Προσαρμογή Στην τελευταία καρτέλα του διαλόγου προμηθευτές δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πεδίων που θα θέλαμε να υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Το πεδίο που δημιουργείται σε έναν προμηθευτή, δημιουργείται αυτόματα σε όλους τους

25 21 προμηθευτές. Για να δημιουργηθεί ένα πεδίο αρκεί να επιλεχθεί το κουμπί ημιουργία και ιαγραφή αντίστοιχα ώστε να διαγραφεί Καρτέλα Εντατικές πωλήσεις Στο μενού «ιαχείριση» βρίσκεται το υποσύστημα «Εντατικές πωλήσεις». Πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο του προγράμματος Ecorama, για επιχειρήσεις που δουλεύουν με παραστατικά πωλήσεων επειδή παρέχεται η δυνατότητα της ανοικτής τιμολόγησης σε περισσότερους του ενός πελάτες ( δηλαδή μπορούν να τιμολογούν ταυτόχρονα όσους πελάτες επιθυμούν). Κάνοντας κλικ στις εντατικές πωλήσεις εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: Κάθε φορά που ανοίγονται οι Εντατικές Πωλήσεις, στην αρχή κάθε μέρας, δεν θα εμφανίζεται κανένα παραστατικό, αφού η προεπιλογή είναι να εμφανίζονται μόνο οι κινήσεις της τρέχουσας ημέρας. Αν όμως κάποιος επιθυμεί να ενημερωθεί για κινήσεις προηγούμενων ημερών, στο πάνω δεξί σημείο της οθόνης μπορεί να δηλωθεί η επιθυμητή ημερομηνία και να εμφανιστούν οι αντίστοιχες κινήσεις. Αφού γίνει αυτό, πατώντας το κουμπί «Ανανέωση» ολοκληρώνεται η αναζήτηση. Να σημειωθεί ότι αν δοθεί προηγούμενη ημερομηνία εμφανίζονται και τα παραστατικά πωλήσεων που έχουν καταχωρηθεί κι από άλλα σημεία του προγράμματος. Πατώντας το κουμπί «Ταμείο με πωλήσεις μετρητών» θα εμφανιστούν μόνο τα παραστατικά που ήταν τοις μετρητοίς, ενώ πατώντας «Ταμείο με μετρητά, κάρτες, αξιόγραφα» εμφανίζονται μόνο τα παραστατικά που ενημερώνουν το ταμείο. Τα δεδομένα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο Η CybrArs παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το prxss Bauy αποτελεί το πιο σηµαντικό σύνεργο για την οργάνωση του κοµµωτηρίου ή του κέντρου αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. www.hatziyiannakis.gr sales@hatziyiannakis.gr / emporiko@hatziyiannakis.gr Β2Β HATZYIANNAKIS 01 Β2Β HATZIYIANNAKIS Επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 )

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 ) Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Εργαστήριο) Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης (www.aggelopoulos.tk) ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online Ρυθμίσεις Σύνδεσης Για Τον Οδηγό της Ταμειακής Εγκατάσταση του οδηγού της ταμειακής μηχανής. Από το μενού των Windows εκτελείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες πόντων (Loyalty card system)

Κάρτες πόντων (Loyalty card system) Κάρτες πόντων (Loyalty card system) 1 Πί νακας περίεχομε νων Γενική περιγραφή... 3 Στοιχεία καρτών συγκέντρωσης πόντων... 4 Συγκέντρωση πόντων κατά την πώληση... 5 Εξαργύρωση πόντων κατά την πώληση...

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Europe Agent Print

Οδηγός για το Europe Agent Print Οδηγός για το Europe Agent Print Εισαγωγή στην εφαρμογή Agent Print. Σε όλους τους συνεργάτες στέλνεται το login και το password με την υπογραφή της σύμβασης Ανοίγει η οθόνη με τις επιλογές: Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσις. doitsimple. Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειά σας.

Γεύσις. doitsimple. Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειά σας. Erprs Rsurc Plag Γεύσις Βελτιώστε τη παραγωγικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης σας, µειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά σας έξοδα µε τις τεχνολογίες αιχµής των συστηµάτων µηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Η έκδοση 5.91.18 του WinEra ERP καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος Καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. MULTIPos. Νοέμβριος 2005 Αφοί ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. MULTIPos. Νοέμβριος 2005 Αφοί ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MULTIPos Νοέμβριος 2005 Αφοί ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα...2 Κεφάλαιο 1 ο...6 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα...6 1.1. Καρτέλες...7 1.1.1. Αποθήκη...7 1.1.1.1. Καρτέλες...7

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειά σας.

doitsimple Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειά σας. Erprs Rsourc Plag Βελτιώστε τη παραγωγικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης σας, µειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά σας έξοδα µε τις τεχνολογίες αιχµής των συστηµάτων µηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικογένεια PRISMA Win Auto-Moto αποτελείται από πρωτοποριακές εφαρµογές που ενσωµατώνουν και αξιοποιούν την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗΣ Μια σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης, που απευθύνεται στις μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως τις δραστηριότητες τους, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό και εύχρηστο.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού Περιβάλλον Εργασίας Η BrainStorm εχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην ευκολία, ταχύτητα αλλά και ελαχιστοποίηση της καθημερινής εργασίας του χειριστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα