Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο"

Transcript

1 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

2 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αριθµός 434/1311 Έγκριση του Κανονισµού Παροχών Ασθενείας του Ταµείου Υγείας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Β. /τος 18/22 Φεβρουαρίου 1950 "Περί διοικήσεως του Κλάδου Ασφαλίσεως κατά της Ασθενείας των ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" (Α 53). 2. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 1422/84 (Α 27) "Ενοποίηση των παραρτηµάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΑ ΚΥ) σε ενιαίο φορέα, σύσταση Κλάδου Αυτοτελώς Απασχολουµένων, Ελεύθερων και Ανεξάρτητων Επαγγελµατιών και άλλες ασφαλιστικού περιεχοµένου διατάξεις". 3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1), 24 (παρ.1 και 2) περίπτωση γ) και 27 (παρ.1 περίπτωση δ) του Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α 137) και του άρθρου 5 του Π. /τος 437/85 "Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α157). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. /τος 213/92 "Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (ΦΕΚ Α 102). 5. Τις 256/ και 516/ αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Υγείας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 6. Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, που διατυπώθηκε στην 16η/ συνεδρίασή του της ΚΖ περιόδου, αποφασίζουµε: Την έγκριση του Κανονισµού Παροχών Ασθενείας του Ταµείου Υγείας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ..Κ.Υ.) που έχει ως εξής: "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ" ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 Το Ταµείο Υγείας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ..Κ.Υ.) παρέχει στα δικαιούχα περίθαλψης πρόσωπα τις πιο κάτω ασφαλιστικές παροχές σε είδος και σε χρήµα:

3 Α. Παροχές ασθενείας σε είδος: α. Ιατρική περίθαλψη β. Φαρµακευτική περίθαλψη γ. Νοσοκοµειακή περίθαλψη δ. Μαιευτική περίθαλψη ε. Πρόσθετη περίθαλψη στ. Οδοντιατρική περίθαλψη ζ. Ειδική περίθαλψη η. Ειδικό αναλώσιµο υλικό Β. Παροχές ασθένειας σε χρήµα: α. Επιδόµατα λουτροθεραπείας - εισπνευσιοθεραπείας - αεροθεραπείας β. Έξοδα µετακίνησης και µεταφοράς ασθενών γ. Έξοδα κηδείας Γ. Λοιπές παροχές: α. Έξοδα παιδικών κατασκηνώσεων β. ιάφορα επιδόµατα Το Ταµείο για την παροχή της πιο πάνω περίθαλψης συνάπτει ειδικές συµβάσεις µε ιατρούς, συµβάσεις µε φαρµακεία, φυσιοθεραπευτές, οπτικούς, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, Ιδιωτικές Κλινικές, οδοντιάτρους, καθώς και µε ειδικά θεραπευτήρια - Ιδρύµατα. Με τα Κρατικά Θεραπευτήρια δεν απαιτείται σύµβαση. Οι συµβάσεις µεταξύ του Ταµείου και των Ιδιωτικών Κλινικών συνάπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόµου 2071/92. Τα θέµατα που αναφέρονται στη διαδικασία υπογραφής όλων των πιο πάνω αναφεροµένων συµβάσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε απόφαση του.σ. του Ταµείου. Το ύψος των νοσηλίων και των αµοιβών των θεράποντων Ιατρών - Οδοντιάτρων καθορίζεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο του ηµοσίου. Τα δικαιούχα περίθαλψης πρόσωπα έχουν πλήρη υγειονοµική κάλυψη σε όλη τη χώρα όπως αυτή ορίζεται στις παρ. Α, Β, Γ του άρθρου αυτού. Οι ασφαλισµένοι του Τ.Υ..Κ.Υ. εφοδιάζονται µε ατοµικά ασφαλιστικά βιβλιάρια ασθένειας. Στο βιβλιάριο ασθένειας εγγράφονται µε χρονολογική σειρά οι παροχές, που χορηγούνται κάθε φορά. Βιβλιάριο ασθένειας χορηγείται από την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταµείου, η οποία συντελείται µε την εγγραφή του δικαιούχου στα Μητρώα ασφαλισµένων και την έναρξη καταβολής των εισφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ Άρθρο 2 Ιατρική Περίθαλψη 1. Η ιατρική περίθαλψη συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών, κατά περίπτωση, για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των νόσων, ή παθήσεων, καθώς και ιατρικών και βοηθητικών µέσων. Η πιο πάνω περίθαλψη παρέχεται από ιατρούς µε ειδικότητα (ιδιώτες

4 ή µη) καθώς και από τα εξωτερικά ιατρεία των Κρατικών Νοσοκοµείων, Πανεπιστηµιακών Κλινικών, από τα Κέντρα Υγείας και λοιπές Υγειονοµικές Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ.. Επίσης, η ιατρική περίθαλψη δύναται να παρέχεται στους ασφαλισµένους του Τ.Υ..Κ.Υ. και από Ιατρούς χωρίς ειδικότητα, όταν για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, οι αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Τ.Υ..Κ.Υ. συνάπτουν συµβάσεις και µε ιατρούς χωρίς ειδικότητα. 2. Η ιατρική περίθαλψη του ασφαλισµένου στο Τ.Υ..Κ.Υ. παρέχεται από συµβεβληµένους, ή µη ιατρούς, µε το Τ.Υ..Κ.Υ. Ο ασφαλισµένος δικαιούται να επισκέπτεται τους συµβεβληµένους ιατρούς, στο ιατρείο τους και να καλεί οποιονδήποτε από αυτούς, κάθε ώρα του 24ώρου στο σπίτι του, όταν η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή και δεν µπορεί να µεταβεί στο ιατρείο τους. Οι συµβεβληµένοι, ή µη ιατροί υποχρεούνται να καταχωρούν στο βιβλιάριο ασθένειας του ασφαλισµένου τις παρακλινικές εξετάσεις, τα φάρµακα, ως και την επίσκεψη, η οποία θα χαρακτηρίζεται "οίκοι", ή εν "ιατρείο". Την επίσκεψη ο µεν συµβεβληµένος ιατρός θα παρακρατεί, ο δε µη συµβεβληµένος ιατρός υποχρεούται να αναγράφει την ένδειξη "Μη συµβεβληµένος" και να εκδίδει.π.υ. Στην περίπτωση του µη συµβεβληµένου ιατρού, ο ασφαλισµένος µέσα σε χρονικό διάστηµα 30 ηµερών, πρέπει να προσκοµίσει την εντολή, για έγκριση στον ελεγκτή ιατρό του Ταµείου. Στην περίπτωση αυτή, το Ταµείο θα καταβάλλει το ποσό, που προβλέπεται από το Κρατικό Τιµολόγιο. 3. εν επιτρέπεται η επίσκεψη σε ιατρό για πάθηση ξένη µε την ειδικότητα του, εκτός των περιπτώσεων, που δεν υπάρχουν ιατροί ειδικότητας. Η αναγραφή κατ' οίκον επισκέψεων από τους συµβεβληµένους ιατρούς δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 25% του συνόλου των επισκέψεων, κατά µήνα. Σε αντίθετη περίπτωση οι πέραν των 25% "κατ' οίκον" επισκέψεις αµοίβονται όπως αν ήταν "εν ιατρείω". 4. Στις περιπτώσεις που συµβεβληµένοι ιατροί µε το Ταµείο παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους ή υποπίπτουν σε παραπτώµατα, που έχουν σχέση µε τους λογαριασµούς του Ταµείου, καταγγέλλεται η µε αυτούς σύµβαση, προσωρινά, ή οριστικά µε απόφαση του.σ., ύστερα από πρόταση του ελεγκτή ιατρού. Παράλληλα, καταγγέλλονται στον οικείο Σύλλογο για την επιβολή των νόµιµων πειθαρχικών κυρώσεων, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη και την αστική ευθύνη. 5. Η ενεσιοθεραπεία παρέχεται από βοηθητικά υγειονοµικά όργανα, εφ όσον αυτό επιτρέπεται από την ιατρική δεοντολογία. Η διαδικασία της παροχής της καθώς και η αµοιβή της καθορίζονται σύµφωνα µε το Τιµολόγιο του ηµοσίου. 6. Η φυσιοθεραπεία παρέχεται στους ασφαλισµένους µέχρι δύο (2) φορές τον χρόνο, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Η έγκριση παρέχεται από τον ελεγκτή ιατρό του Ταµείου, µετά από γνωµάτευση του ειδικού ιατρού, αφού προσκοµισθούν ακτινογραφίες και άλλα στοιχεία, που να αποδεικνύουν την πάθηση. Άρθρο 3 Παρακλινικές εξετάσεις 1. Για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων (µικροβιολογικών, ακτινολογικών κ.λ.π.), αναγράφονται αυτές στο ατοµικό βιβλιάριο του ασφαλισµένου από το θεράποντα ιδιώτη ιατρό (συµβεβληµένο ή µη) και θεωρούνται µέσα σε 15 ηµέρες από τον ελεγκτή ιατρό του

5 Ταµείου, ανεξάρτητα αν εκτελούνται σε κρατικά νοσοκοµεία, σε υγειονοµικούς σχηµατισµούς του Ε.Σ.Υ. ή σε ιδιωτικά εργαστήρια. Παραπεµπτικά παρακλινικών εξετάσεων που αναγράφονται από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., των Κρατικών Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας δεν χρήζουν θεώρησης ανεξαρτήτως εάν εκτελούνται σε συµβεβληµένους ιατρούς ή µη, σε κέντρα υγείας ή σε κρατικά νοσοκοµεία, µε την προϋπόθεση να τίθεται κατά την αναγραφή τους στο ατοµικό βιβλιάριο του ασφαλισµένου η αντίστοιχη σφραγίδα του νοσοκοµείου ή του Κέντρου Υγείας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α.: Αριθ. 434/1202 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1024/ ) Σε περίπτωση, που οι παρακλινικές εξετάσεις γίνουν σε µη συµβεβληµένο εργαστήριο, η απόδοση της δαπάνης γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, που αποδίδεται η αµοιβή του ιατρού, που δεν έχει συµβληθεί µε το Ταµείο (άρθρο 2, παρ.2). 2. εν δύναται ο θεράπων ιατρός να εκδίδει εντολές παρακλινικών εξετάσεων και να τις εκτελεί ο ίδιος (περίπτωση υπερηχογραφήµατος κ.λ.π.), εκτός περιπτώσεων ιατρικών πράξεων, που ανάγονται στην αρµοδιότητα ειδικότητας του θεράποντα ιατρού και εκτελούνται για διαγνωστικούς λόγους. Άρθρο 4 Φαρµακευτική Περίθαλψη Τα φάρµακα και τις ουσίες για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους, ο ασφαλισµένος µπορεί να τα προµηθευτεί µε βάση τη συνταγή, που αναγράφεται στο ατοµικό βιβλιάριο ασθένειας του από συµβεβληµένο, ή µη ιατρό. Συνταγές, που η αξία των αναγραφοµένων φαρµάκων είναι κάτω από ένα ορισµένο ποσό, που καθορίζεται από το.σ. του Ταµείου, δεν χρειάζονται έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό του Ταµείου. Αυτό δεν ισχύει, για τους νοσηλευόµενους ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές. Οι συνταγές, που εκδίδονται από ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Κρατικών Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας, δεν χρειάζονται θεώρηση, ανεξαρτήτως ποσού, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης της σχετικής σφραγίδας του υπογράφοντος ιατρού και επιπρόσθετα της στρογγυλής σφραγίδας του Νοσοκοµείου, ή Κέντρου Υγείας. Ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να αναγράφει για χρόνιες παθήσεις τα φάρµακα στο βιβλιάριο του ασφαλισµένου, για ολόκληρο το µήνα µε την ένδειξη «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗΝΟΣ». Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται άµεση έναρξη της θεραπείας, ο θεράπων ιατρός αναγράφει, υπογράφει και σφραγίζει την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ» επί της συνταγής, οπότε δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτού. Κάθε συνταγή εκτελείται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες για οξέα νοσήµατα, και σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, για χρόνια νοσήµατα. Το Ταµείο χορηγεί τα φάρµακα στους ασφαλισµένους του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1902/90 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 138), του άρθρου 26 του Ν.2072 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 125) και τις Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των νόµων αυτών. Στις περιπτώσεις, που συµβεβληµένοι φαρµακοποιοί µε το Ταµείο παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, ή υποπίπτουν σε παραπτώµατα, που έχουν σχέση µε τους λογαριασµούς του Ταµείου, καταγγέλλεται η µε αυτούς σύµβαση προσωρινά, ή οριστικά µε απόφαση του.σ., ύστερα από πρόταση του ελεγκτή ιατρού και της Υγειονοµικής Επιτροπής.

6 Παράλληλα καταγγέλλονται στον οικείο Σύλλογο, για την επιβολή των νοµίµων πειθαρχικών κυρώσεων, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη και την αστική τους ευθύνη. Άρθρο 5 Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 1. Η νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται από: α. Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Ν /1953. β. Κρατικά Θεραπευτήρια γ. Νοσηλευτικά Ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δ. Συµβεβληµένες Ιδιωτικές Κλινικές. 2. Για την εισαγωγή του ασφαλισµένου σε Κρατικό Νοσοκοµείο, ή Θεραπευτήριο, δεν απαιτείται η έκδοση από το Ταµείο σχετικού εισιτηρίου. Ως εισιτήριο θεωρείται η αναγραφή από το Κρατικό Νοσοκοµείο, ή Θεραπευτήριο στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισµένου ο χρόνος νοσηλείας και το είδος της πάθησης. Για την εισαγωγή του ασφαλισµένου σε συµβεβληµένες κλινικές απαιτείται γνωµάτευση του ειδικού κατά περίπτωση θεράποντα ιατρού. Η γνωµάτευση αυτή προσκοµίζεται στο Ταµείο προς έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό και η αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία εκδίδει σχετικό εισιτήριο στο οποίο αναγράφεται ο πιθανός χρόνος νοσηλείας και η θέση νοσηλείας. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για 15 ηµέρες. Για κάθε παράταση νοσηλείας απαιτείται γνωµάτευση του ιατρού της κλινικής και έγκριση της από τον ελεγκτή ιατρό του Ταµείου. 3. Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε συµβεβληµένη κλινική ο ασφαλισµένος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως το Ταµείο πριν από την έξοδο του και όχι περισσότερο από 5 εργάσιµες µέρες, διαφορετικά το Ταµείο αναλαµβάνει τη δαπάνη νοσηλείας από την ηµέρα ενηµέρωσης του. 4. Νοσηλεία ασφαλισµένου σε µη συµβεβληµένη κλινική επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος θα υποβάλλει στο ταµείο πριν από την έξοδο του και όχι σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 5 εργασίµων ηµερών, γνωµάτευση της κλινικής για το επείγον της εισαγωγής και τον πιθανό χρόνο νοσηλείας. Η δαπάνη της νοσηλείας κοστολογείται µε βάση το Κρατικό Τιµολόγιο. Τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που δικαιολογούν την παράλειψη ενηµέρωσης των παραγράφων 3 και 4 εξετάζονται από τις υγειονοµικές υπηρεσίες του Ταµείου. 5. Η περίθαλψη σε ιδιωτική κλινική, συνεχής ή µε διακοπές δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τρεις (3) µήνες µέσα στο έτος και για την ίδια ασθένεια. Παράταση νοσηλείας πέραν του τριµήνου επιτρέπεται, ύστερα από γνωµάτευση του /ντού της κλινικής και έγκριση του ελεγκτή ιατρού. Πριν από την έκδοση κάθε εισιτηρίου, θα ελέγχεται από τον αρµόδιο υπάλληλο τυχόν προηγούµενη νοσηλεία τριµήνου εντός του ίδιου έτους. Η παροχή περίθαλψης από τα νευροψυχιατρικά Νοσοκοµεία, ή νευροψυχιατρικές κλινικές, στους ασφαλισµένους που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις, επιτρέπεται µέχρι δεκαέξι (16) µήνες, κατά ανώτατο όριο. Παράταση νοσηλείας πέραν των 16 µηνών επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση της Υγειονοµικής Επιτροπής.

7 Για τους ασφαλισµένους που πάσχουν από φυµατίωση, καρκίνο και λοιµώδεις παθήσεις, η νοσηλεία τους για τις ασθένειες αυτές είναι ανεξάρτητη της νοσηλείας για άλλη ασθένεια και δεν συνυπολογίζεται στο καθοριζόµενο ανώτατο όριο της τρίµηνης νοσηλείας. Σε δυσίατες παθήσεις παράταση νοσηλείας του ασφαλισµένου µπορεί να επιτραπεί ύστερα από γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής του Ταµείου. Όλα τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα Κρατικά Νοσοκοµεία και Θεραπευτήρια. Ο αριθµός εισιτηρίου, η διάγνωση, το θεραπευτήριο και οι ηµέρες νοσηλείας καταχωρούνται στο ατοµικό βιβλιάριο του ασφαλισµένου. Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισµένου σε κλινική, συµβεβληµένη ή µη, χωρίς την έκδοση σχετικού εισιτηρίου πριν ή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ή χωρίς ειδοποίηση του Ταµείου για την εισαγωγή σε µη συµβεβληµένη κλινική, το Ταµείο δεν µπορεί να έκδοση εισιτήριο µετά την έξοδο, ή να αναλάβει τις δαπάνες νοσηλείας σε µη συµβεβληµένη κλινική. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ασφαλισµένου σε κλινική, συµβεβληµένη ή µη, αυτή υποχρεούται να αναγράφει τα φάρµακα και τις εργαστηριακές εξετάσεις στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισµένου, το οποίο προσκοµίζεται στο Ταµείο, για έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό, πριν από την έξοδο του ασθενούς. Μετά την έξοδο του ασθενούς, φάρµακα ή παρακλινικές εξετάσεις δεν εγκρίνονται εκτός ειδικών περιπτώσεων κατά την κρίση του ελεγκτή ιατρού. Ως θέση νοσηλείας του δικαιούχου περίθαλψης από το Ταµείο καθορίζεται η Βα. 6. Η αποκλειστική νοσοκόµα χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανάλογα µε την κρίση του ελεγκτή ιατρού και για µια βάρδια το 24ωρο. Για τη χορήγηση αποκλειστικής νοσοκόµας απαιτείται γνωµάτευση του διευθυντή της κλινικής του Θεραπευτηρίου, που νοσηλεύεται ο ασθενής και έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό κατά το χρόνο νοσηλείας του ασφαλισµένου. Το ύψος της αµοιβής της αποκλειστικής νοσοκόµου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το ποσό, που καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας. Άρθρο 6 Νοσηλεία στο εξωτερικό 1. Εάν η διάγνωση πάθησης ή η νοσηλεία ασφαλισµένου του Ταµείου δεν είναι δυνατή να γίνει στην Ελλάδα, λόγω έλλειψης είτε ιατρών, που να διαθέτουν την απαιτούµενη ειδίκευση, είτε κατάλληλων επιστηµονικών µέσων, το Ταµείο καταβάλλει ολόκληρη τη δαπάνη για τη διάγνωση, ή τη νοσηλεία του ασθενή στο εξωτερικό και προκειµένου για µεταµόσχευση οργάνων σώµατος και τη δαπάνη για νοσηλεία του τυχόν δότη. Στις αναγκαίες δαπάνες νοσηλείας περιλαµβάνονται και εκείνες, που έγιναν εκτός Θεραπευτηρίου, για τη διάγνωση της πάθησης, ή για την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφ όσον κρίθηκαν απαραίτητες και πραγµατοποιήθηκαν µε σύσταση του Θεραπευτηρίου, που ανέλαβε τη θεραπεία του ασθενή. 2. Προϋποθέσεις Η νοσηλεία του ασφαλισµένου στο εξωτερικό εγκρίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, ύστερα από γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής του Ταµείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

8 α. Αν ο ασφαλισµένος πάσχει από σοβαρό νόσηµα ή έχει υποστεί βλάβη του οποίου η διάγνωση ή η θεραπεία δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα, λόγω ελλείψεως είτε ιατρών, που να διαθέτουν την απαιτούµενη ειδίκευση, είτε κατάλληλων επιστηµονικών µέσων. β. Αν το περιστατικό αντιµετωπίζεται µεν στην Ελλάδα, η φύση του όµως επιβάλλει την επείγουσα αντιµετώπιση του, που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί έγκαιρα στην Ελλάδα, χωρίς κίνδυνο ανήκεστης βλάβης της υγείας ή της ζωής του ασθενούς. γ. Αν ο ασθενής αναχωρήσει για το εξωτερικό εκτάκτως και χωρίς την προβλεπόµενη από την επόµενη παράγραφο διαδικασία προέγκρισης επειδή το περιστατικό της πάθησης του είναι σοβαρό και επείγον, είναι δυνατή η έγκριση της νοσηλείας του στο εξωτερικό εκ των υστέρων. δ. Αν ο ασφαλισµένος, που βρίσκεται προσωρινά για οποιονδήποτε λόγο σε χώρα του εξωτερικού, ασθενήσει ξαφνικά και νοσηλευτεί σε Θεραπευτήριο. 3. ιαδικασία α. Η έγκριση νοσηλείας στο εξωτερικό των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ.2 παρέχεται µε απόφαση του.σ. του Ταµείου ύστερα από γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής του Ταµείου και γνώση Καθηγητού Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή ιευθυντού Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου, Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ή Πανεπιστηµιακής Κλινικής της ιδίας µε την πάθηση ειδικότητας. Η σχετική γνωµάτευση του Καθηγητού ή του ιευθυντού Κλινικής θα πρέπει να καθορίζει µε λεπτοµέρεια το είδος της πάθησης ή το ανέφικτο της αντιµετώπισης της πάθησης στην Ελλάδα, είτε λόγω έλλειψης κατάλληλων επιστηµονικών µέσων, είτε λόγω έλλειψης ιατρών που να διαθέτουν την απαιτούµενη ειδίκευση. Επίσης, ο ασφαλισµένος θα πρέπει να προσκοµίσει γνωµάτευση ή αποδεικτικό στοιχείο του Θεραπευτηρίου του εξωτερικού, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος εισαγωγής του. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί άµεσα από τα Κρατικά Νοσοκοµεία της Ελλάδας, απαιτείται πέραν των παραπάνω γνωµατεύσεων και βεβαίωση από τα ειδικά Κρατικά Κέντρα Νοσηλείας, σχετικά µε την πάθηση του ασθενούς - ασφαλισµένου, ότι λόγω της πληρότητας δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν την περίπτωση έγκαιρα. β. Ειδικά για την περίπτωση του εδαφίου (γ) της παρ.2 η γνωµάτευση του Καθηγητή Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή ιευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου θα πρέπει να καθορίζει µε λεπτοµέρεια την σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς από την οποία να φαίνεται ότι η τήρηση της αναγκαίας διαδικασίας δεν είναι εφικτή, διότι η καθυστέρηση µετάβασης στο εξωτερικό εγκυµονεί κινδύνους για τη ζωή του ασφαλισµένου. γ. Στην περίπτωση του εδαφ. δ της παρ.2 το.σ. του Ταµείου µπορεί να εγκρίνει την νοσηλεία ασφαλισµένου του που έγινε στο εξωτερικό ύστερα από απόφαση της Υγειονοµικής Επιτροπής και εφ όσον ο ασφαλισµένος υποβάλλει στο Ταµείο γνωµάτευση Νοσοκοµείου ή της Κλινικής στην οποία να φαίνεται η πάθηση και το επείγον της νοσηλείας. Το Ταµείο αποδίδει την δαπάνη νοσηλείας ύστερα από αίτηση του ασφαλισµένου και προσκόµιση των δικαιολογητικών νοσηλείας. Στην περίπτωση που η νοσηλεία στο εξωτερικό έγινε χωρίς τη διαδικασία της πιο πάνω παραγράφου το Ταµείο καταβάλλει µόνο το ποσό που θα κατέβαλλε εάν η νοσηλεία του

9 ασφαλισµένου γινόταν σε θεραπευτήριο της ηµεδαπής, σύµφωνα µε το Κρατικό Τιµολόγιο. Η απόδοση της σχετικής δαπάνης στον ασφαλισµένο γίνεται, αφού καταβάλλει τα έξοδα νοσηλείας του και υποβάλλει τις αποδείξεις πληρωµής θεωρηµένες από την οικεία ελληνική προξενική αρχή και µεταφρασµένες από το Υπουργείο Εξωτερικών. 4. Με τη γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής καθορίζεται η χώρα σε θεραπευτήριο της οποίας ενδείκνυται η νοσηλεία, η πιθανή διάρκεια της νοσηλείας αυτής, καθώς και το κατάλληλο συγκοινωνιακό µέσο, µε το οποίο πρέπει να ταξιδεύσει ο ασθενής. Με την ίδια γνωµάτευση καθορίζεται αν υπάρχει ανάγκη συνοδού ή δότη. 5. Απόδοση δαπανών νοσηλείας. Το Ταµείο για την νοσηλεία των ασφαλισµένων του στο εξωτερικό στις περιπτώσεις των εδαφ. α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου αυτού αποδίδει. α. Το αντίτιµο των εισιτηρίων µετάβασης και επιστροφής του ασθενούς και του τυχόν αναγκαίου συνοδού και δότου. β. Έξοδα διαµονής σε ξενοδοχείο µεσαίας κατηγορίας για τον ασθενή, το συνοδό και τον τυχόν δότη, µε βάση τα προσκοµιζόµενα τιµολόγια των ξενοδοχείων. γ. Ηµερήσια αποζηµίωση για έξοδα διατροφής ποσό ίσο µε αυτό που καταβάλλει το Ι.Κ.Α., για τους ασφαλισµένους του στην περίπτωση αυτή. δ. απάνες ταρίχευσης, αγοράς φέρετρου και µεταφοράς της σωρού µέχρι τον τόπο ταφής. 6. Για τη µετάβαση του ασφαλισµένου για θεραπεία στο εξωτερικό και την απόδοση της σχετικής δαπάνης είναι απαραίτητη βεβαίωση ή προτιµολόγιο της δαπάνης του Θεραπευτηρίου, µεταφρασµένη και επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου πρέπει να αναλύονται οι δαπάνες νοσηλείας, κατά πρόβλεψη. Το ποσό της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, µετά από απόφαση του.σ. δίδεται µε τραπεζική επιταγή προς το θεραπευτήριο του εξωτερικού στον ασφαλισµένο κατά την αναχώρηση του. Εξόφληση της συνολικής δαπάνης γίνεται κατά την επιστροφή του ασφαλισµένου και εφ όσον προσκοµίσει µε ευθύνη του εντός 30 ηµερών τα παραστατικά στοιχεία του Θεραπευτηρίου και του ξενοδοχείου, θεωρηµένα από την αρµόδια ελληνική προξενική αρχή, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει προξενική αρχή από την αρµόδια αστυνοµική αρχή ή άλλη δηµόσια αρχή και µεταφρασµένα από το Υπουργείο Εξωτερικών». Άρθρο 7 Μαιευτική Περίθαλψη 1. Το Ταµείο χορηγεί στις δικαιούχες περίθαλψης ασφαλισµένες του αντί αυτούσιας µαιευτικής περίθαλψης εφάπαξ βοήθηµα τοκετού. ικαίωµα για τη λήψη του επιδόµατος τοκετού έχουν οι ασφαλισµένες, που συµπλήρωσαν τον 6ο µήνα κύησης και το λαµβάνουν µετά τη διενέργεια του τοκετού, αφού προσκοµίσουν α. βεβαίωση µαιευτηρίου ότι έγινε ο τοκετός, β. ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. 2. Το ύψος του βοηθήµατος τοκετού ισούται µε το 60/πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

10 Σε περίπτωση πολυδύµου κύησης, το ποσοστό του βοηθήµατος αυξάνεται κατά 50% για κάθε παιδί. 3. Σε περίπτωση ανώµαλης εξέλιξης του τοκετού ή επιπλοκών της λοχείας καταβάλλονται εκτός από το βοήθηµα τοκετού και δαπάνες µαιευτικής περίθαλψης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού περί νοσοκοµειακής περίθαλψης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α.: Αριθ. Φ. 434/2111 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168/ ) Άρθρο 8 Πρόσθετη Περίθαλψη Η πρόσθετη περίθαλψη που παρέχεται στους ασφαλισµένους του Ταµείου περιλαµβάνει: 1. Την παροχή επανορθωτικών γυαλιών (οµµατοϋάλια) µε βάση τη συνταγή του θεράποντα οφθαλµιάτρου. Τα οµµατοϋάλια (κρύσταλλα και σκελετός) χορηγούνται κάθε δύο (2) χρόνια (ένα για κοντά και ένα για µακριά), εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες αποφασίζει το.σ., µετά από εισήγηση της Υγειονοµικής Επιτροπής. Όταν πρόκειται για παιδιά µέχρι 14 ετών, δύναται να χορηγηθεί σκελετός και πριν τα δύο (2) χρόνια, αφού προσκοµισθεί στον ελεγκτή ιατρό ο κατεστραµµένος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να χορηγούνται κρύσταλλα πριν από δύο (2) χρόνια, µετά από αιτιολογηµένη γνωµάτευση του θεράποντα οφθαλµιάτρου και έγκριση του ελεγκτή ιατρού του Ταµείου. Η αξία του σκελετού και των κρυστάλλων καθορίζεται µε απόφαση του.σ. του Ταµείου. Άθραυστα χορηγούνται µόνο για παιδιά µέχρι 14 ετών. Το Ταµείο χορηγεί φακούς επαφής σε περίπτωση υψηλής µυωπίας, υπερµετρωπίας, (πάνω από 6 βαθµούς), κερατοειδόκωνου, σε µάτια που έχουν χειρουργηθεί από καταρράκτη και για θεραπευτικούς σκοπούς, όταν υπάρχουν παθήσεις στον κερατοειδή χιτώνα, µε υποχρεωτική προσκόµιση γνωµάτευσης από οφθαλµολογική κλινική κρατικού Νοσοκοµείου και σχετική έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό του Ταµείου. Οπου δεν υπάρχει ελεγκτής ιατρός, θα ελέγχεται η παραπάνω γνωµάτευση από την Υγειονοµική Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας, ή την Υγειονοµική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Οι φακοί επαφής χορηγούνται ανά διετία. Το ποσό καθορίζεται µε απόφαση του.σ. Στο διάστηµα αυτό δεν χορηγούνται οµµατοϋάλια. Συντηρητικά υγρά φακών επαφής, καθώς και δαπάνες συντήρησης χορηγούνται µετά από αναγραφή τους στο βιβλιάριο υγείας από τον θεράποντα ιατρό και έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό. 2. Την παροχή των ειδικών θεραπευτικών µέσων (ορθοπεδικά υποδήµατα, ακουστικά βαρηκοΐας, ζώνες, κάθε είδους, τεχνητά µέλη και οφθαλµούς, κ.λ.π.), µετά από γνωµάτευση του θεράποντα ιατρού και έγκριση του ελεγκτή ιατρού του Ταµείου. Τα ορθοπεδικά υποδήµατα και οι ζώνες (για την ίδια πάθηση) χορηγούνται, τα µεν υποδήµατα, ανά τέσσερις µήνες, οι δε ζώνες µια (1) φορά το χρόνο. Τα ορθοπεδικά και ακουστικά µηχανήµατα, τα τεχνητά µέλη, οι οφθαλµοί, καθώς και τα λοιπά πρόσθετα είδη χορηγούνται µία (1) φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Η χορήγηση µετά δύο (2) χρόνια ορθοπεδικών µηχανηµάτων και ακουστικών βαρηκοΐας, γίνεται µε την προϋπόθεση ότι αυτά καταστράφηκαν ή υπολειτουργούν και γι αυτό προσκοµίζονται

11 στην Υγειονοµική Υπηρεσία του Ταµείου για έλεγχο. Η χορήγηση της πρόσθετης περίθαλψης της παραγράφου του παρόντος άρθρου γίνεται µετά από απόφαση - έγκριση των Υ.Ε. και δεν απαιτείται έγκριση του.σ. εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες αποφασίζει το.σ., µετά από παραποµπή τους προς αυτό από τις Υ.Ε. Για ορισµένα είδη υψηλού κόστους το.σ. µπορεί να καθορίσει ένα ποσό εφάπαξ, για ένα χρόνο. 3. Ειδικό αναλώσιµο υλικό για χρονίως πάσχοντες. Σε χρόνιους πάσχοντες (διαβητικούς, νεφροπαθείς υπό αιµοκάθαρση, καρκινοπαθείς, πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία κ.λ.π.) χορηγούνται τα κατωτέρω ειδικά αναλώσιµα υλικά, τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στο ατοµικό βιβλιάριο υγείας από κρατικό Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας (δεν απαιτείται θεώρηση) ή από τον θεράποντα ιατρό (απαιτείται θεώρηση). Η εκτέλεση της εντολής γίνεται από το Φαρµακείο ή το ειδικό κατάστηµα το οποίο υποβάλλει στο Τ.Υ..Κ.Υ. την εντολή µε αντίστοιχο τιµολόγιο. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε διαφορετική κατάσταση από εκείνη που ο φαρµακοποιός υπέβαλλε για την είσπραξη των διατεθέντων φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων. α. Μετρητές σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης, βελόνες, συστήµατα Pen, ταινίες για µέτρηση του σακχάρου στο αίµα και τα ούρα των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη. β. Επιδεσµικό υλικό, προϊόντα παραφύση στοµίων µαζί µε τα παρακολουθήµατα των, καθετήρες, ουροσυλλέκτες, τραχειοσωλήνες κ.λ.π. µέσα. γ. Όλα τα ιατρικά µέσα ή φαρµακευτικά διαλύµατα που απαιτούνται στους υποβαλλόµενους σε αιµοκάθαρση και µεταγγίσεις χρονίως πάσχοντες. Άρθρο 9 Οδοντιατρική Περίθαλψη 1. Η οδοντιατρική περίθαλψη, που παρέχεται στους ασφαλισµένους, περιλαµβάνει τις παρακάτω οδοντιατρικές εργασίες. α. Θεραπευτική β. Προσθετική γ. Ορθοδοντική 2. Οι δαπάνες για την παροχή της θεραπευτικής εργασίας βαρύνουν αποκλειστικά το Ταµείο. 3. Οι δαπάνες για την παροχή της προσθετικής εργασίας καθορίζονται όπως παρακάτω: α. Η αξία των ευγενών µετάλλων (χρυσός ή χρυσοπλατίνα) και η αξία των συνδέσµων ακριβείας, επί µερικών οδοντοστοιχιών (VITALIUM), όπου απαιτείται η χρησιµοποίηση τους, βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισµένο και καταβάλλεται από αυτόν στον θεράποντα οδοντίατρο, χωρίς τη µεσολάβηση του Ταµείου. β. Η αµοιβή του θεράποντα οδοντίατρου, για την παροχή προσθετικής εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται από το Κρατικό Τιµολόγιο που ισχύει κάθε φορά «περί οδοντιατρικών αµοιβών» βαρύνει αποκλειστικά το Ταµείο. γ. Όσον αφορά τις θεραπευτικές εργασίες ισχύουν τα αναφερόµενα στο εδάφιο β. 4. Οι ορθοδοντικές εργασίες παρέχονται στους ασφαλισµένους, εφ όσον κρίνονται αναγκαίες για θεραπευτικούς και όχι αισθητικούς λόγους, ύστερα από γνωµάτευση του θεράποντα ορθοδοντικού και έγκριση του αρµόδιου ελεγκτή οδοντιάτρου. Ειδικά τα παιδιά δικαιούνται ορθοδοντική περίθαλψη κα για λόγους αισθητικούς.

12 α. Για οδοντικές ανωµαλίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ τάξης µε επάρκεια χώρου χωρίς εξαγωγές καθορίζεται το ποσό των 300 ανα γνάθο. β. Για οδοντικές ανωµαλίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ τάξης µε ή χωρίς εξαγωγές καθορίζεται το ποσό των 450 ανά γνάθο. γ. Για οδοντικές ανωµαλίες ΙΙ, ΙΙΙ τάξης οδοντοσκελετικές µε ή χωρίς εξαγωγές καθορίζεται το ποσό των 500 ανά γνάθο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α.: Αριθ. Φ /22593/1484 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1546/ ) 5. Ο δικαιούχος οδοντιατρικής περίθαλψης δικαιούται αντικατάσταση ολικής ή µερικής οδοντοστοιχίας, έπειτα από γνωµάτευση του ελεγκτή οδοντιάτρου, σχετικά µε την ακαταλληλότητα της ανά τριετία. Αντικατάσταση της οδοντοστοιχίας και σε λιγότερο των τριών ετών χρόνο δικαιολογείται, όταν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι, τεκµηριώνονται δε από τη γνωµάτευση του θεράποντα οδοντιάτρου και του ελεγκτή ιατρού. Ολική οδοντοστοιχία δύναται να θεωρηθεί και όταν υπάρχουν 1-2 δόντια στη γνάθο. 6. Ο ασφαλισµένος δικαιούται να επιλέξει οδοντίατρο της αρεσκείας του. Σε περίπτωση, που η οδοντιατρική εργασία γίνει σε µη συµβεβληµένο οδοντίατρο, η απόδοση της σχετικής δαπάνης γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, που αποδίδεται η αµοιβή του ιατρού, που δεν έχει συµβληθεί µε το Ταµείο. 7. Για την απόδοση της δαπάνης της οδοντιατρικής περίθαλψης ο ασφαλισµένος υποχρεούται προ της ενάρξεως των εργασιών να προσκοµίσει στον ελεγκτή ιατρό ή οδοντίατρο της περιφέρειας του Τ.Υ..Κ.Υ. για έγκριση το ατοµικό του βιβλιάριο ασθένειας όπου αναγράφονται από τον θεράποντα οδοντίατρο οι απαιτούµενες εργασίες, ή για τελικό έλεγχο µετά το πέρας των πραγµατοποιηθεισών εργασιών. Κατ εξαίρεση θεραπευτική εργασία εκτελείται χωρίς προηγούµενο έλεγχο, για µια φορά το χρόνο, µέχρι του ποσού των δραχµ. για κάθε ασφαλισµένο και για παιδιά µέχρι ηλικίας 17 ετών, µια φορά το χρόνο ανεξαρτήτως ποσού, µε την υποχρέωση όµως ότι ο ασφαλισµένος µέσα σε 15 ηµέρες από το τέλος της θεραπείας θα προσέλθει στον ελεγκτή οδοντίατρο του Τ.Υ..Κ.Υ. για έλεγχο, προσκοµίζοντας κάθε στοιχείο, που δικαιολογεί τη θεραπεία, οπότε, µετά από αυτό, ακολουθείται η διαδικασία της πληρωµής. Άρθρο 10 Ειδική Περίθαλψη Το Ταµείο συµβάλλεται µε Θεραπευτήρια ή Ιδρύµατα, που λειτουργούν µε άδεια της δηµόσιας αρχής για την ειδική θεραπευτική αγωγή των δυσπροσαρµόστων παιδιών των ασφαλισµένων του, σαν εξωτερικών ή εσωτερικών ασθενών (τρόφιµοι). Η περίθαλψη αυτή παρέχεται, µετά από γνωµάτευση ειδικού, κατά περίπτωση ιατρού και έγκριση, από την Υγειονοµική Επιτροπή ή τους ελεγκτές ιατρούς των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται η ευχέρεια παράτασης ορίου ηλικίας, για την παροχή της ειδικής περίθαλψης, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της Υγειονοµικής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις όπου η θεραπευτική αγωγή γίνεται σε µη συµβεβληµένα ιδρύµατα, το Ταµείο καταβάλλει το ποσό, που θα κατέβαλε σε συµβεβληµένα θεραπευτήρια, το ύψος του οποίου ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 6 του Ν.861/79 (2Α) και άρθρο 22 του Ν.997/79 (287Α )

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Επιδόµατα Λουτροθεραπείας - Εισπνευσιοθεραπείας Αεροθεραπείας Με απόφαση του.σ. του Ταµείου εγκρίνεται κάθε χρόνο µέχρι την 1η Απριλίου η χορήγηση επιδοµάτων λουτροθεραπείας, εισπνευσιοθεραπείας, αεροθεραπείας, για το διάστηµα Μαϊου-Οκτωβρίου, η δε υποβολή δικαιολογητικών εκ µέρους των δικαιούχων ασφαλισµένων ορίζεται από 10 Απριλίου έως 31 Μαΐου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α.: Αριθ. 434/1082 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 721/ ) 1. Επίδοµα λουτροθεραπείας, δικαιούνται οι πάσχοντες: α. Από πρόσφατα κατάγµατα µεγάλων ή µικρών οστών, (κατάσταση αποθεραπείας) εφ όσον από τη βλάβη των τελευταίων αυτών δυσκολεύεται η άσκηση της βιοποριστικής απασχόλησης του παθόντος. β. Από µετατραυµατικές πρόσφατες αγκυλώσεις µεγάλων ή µικρών αρθρώσεων, που δυσκολεύουν τη συνέχιση της επαγγελµατικής απασχόλησης του παθόντος. γ. Από µετατραυµατικές έντονες νευραλγίες και νευρίτιδες µεγάλων στελεχών. δ. Από µετατραυµατικές έντονες µυϊκές ατροφίες. ε. Από πρόσφατους οξείς ρευµατισµούς εν αποδροµή, που νοσηλεύτηκαν και βεβαιώθηκαν, είτε στο νοσοκοµείο, είτε οίκοι σε συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχει και ο ελεγκτής ιατρός. στ. Από χρόνιους ρευµατισµούς, που βρίσκονται σε παροξυσµό και υποβάλλονται σε ιατρική θεραπεία, η οποία φαίνεται από το βιβλιάριο και βεβαιώνεται από τον ελεγκτή ιατρό, οίκοι. ζ. Από σπονδυλοαρθρίτιδες, αγκυλωτές και παραµορφωτικές αρθρίτιδες, που έχουν εξακριβωθεί κλινικά ή και εργαστηριακά. η. Από δερµατικά νοσήµατα. θ. Από άλλες σοβαρές ειδικές περιπτώσεις, που κρίνονται από το.σ. του Ταµείου. Το επίδοµα λουτροθεραπείας χορηγείται, ύστερα από γνωµάτευση του θεράποντος ειδικού ιατρού µε την προϋπόθεση να προσκοµισθούν στον ελεγκτή ιατρό του Ταµείου πρόσφατες ακτινογραφίες (µέχρι 5 ετών), το βιβλιάριο ασθένειας και κάθε άλλο στοιχείο, που να αποδεικνύει την πάθηση του ασθενούς ασφαλισµένου. Με απόφαση του.σ. καθορίζεται και το χρηµατικό ποσό, που αντιστοιχεί σε είκοσι ηµέρες παραµονής, για λούσεις ή εισπνοές και καταβάλλεται, αφού οι ασφαλισµένοι προσκοµίσουν βεβαίωση λουτροπήγής, στην οποία θα φαίνεται ο αριθµός των λούσεων. Αν ο παραπάνω αριθµός είναι µικρότερος του αριθµού που ορίζεται στην απόφαση του.σ. για την χορήγηση του επιδόµατος χορηγείται αναλογία του ποσού. 2. Επίδοµα Αεροθεραπείας. Σε όσους πάσχουν από φυµατίωση, καρκίνο (Ca) των πνευµόνων, από πνευµονοκονίαση, καθώς σε νεφροπαθείς ασφαλισµένους και συνταξιούχους καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 του Α.Ν. 124/67, 14 του Ν.1060/80 και 12 του Ν.1276/82, µια

14 φορά κάθε έτος επίδοµα αεροθεραπείας, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά µε κοινή Υπουργική Απόφαση. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους ύστερα από γνωµάτευση του θεράποντα ειδικού ιατρού, προσκόµιση ακτινογραφίας, όπου χρειάζεται και λοιπών αντικειµενικών στοιχείων, καθώς επίσης και υπεύθυνης δήλωσης για τον τόπο που επιθυµούν να µεταβούν. Ολα τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για έγκριση στον ελεγκτή ιατρό του Ταµείου. 3. Σε περίπτωση µη έγκρισης από τον ελεγκτή των πιο πάνω επιδοµάτων ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Υγειονοµική Επιτροπή του Τ.Υ..Κ.Υ.. 4. Στους χρόνιους νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση µε τεχνητό νεφρό ή περιτοναϊκή κάθαρση, το χορηγούµενο επίδοµα αεροθεραπείας ανέρχεται µέχρι του ποσού του επιδόµατος λουτροθεραπείας. Για την καταβολή του επιδόµατος αυτού απαιτείται µόνο βεβαίωση ότι ο νεφροπαθής υποβάλλεται σε τεχνητό νεφρό ή περιτοναϊκή κάθαρση από Κρατικό Νοσοκοµείο ή ιδιωτική µονάδα Τεχνητού Νεφρού. Άρθρο 12 Έξοδα µετακίνησης και µεταφοράς ασθενών 1. Το Ταµείο αναλαµβάνει στις περιπτώσεις βαριά ασθενών τα έξοδα µεταφοράς τους, όταν έχουν ανάγκη να µεταφερθούν για ειδική εξέταση ή θεραπεία, που δεν µπορεί να γίνει στον τόπο διαµονής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2072/92 (125 Α). 2. Η µεταφορά του ασθενούς µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο. Σε περιπτώσεις σοβαρών τραυµατισµών, ατυχηµάτων ή άλλων σοβαρών περιστατικών, το Ταµείο αναλαµβάνει και τα έξοδα µεταφοράς συνοδού, εφ όσον η κρισιµότητα του περιστατικού επιβάλλει τη χρησιµοποίηση του. 3. Για την αναγνώριση της δαπάνης µεταφοράς απαιτείται προηγουµένως γνωµάτευση του θεράποντα ιατρού, στην οποία ορίζεται και το µεταφορικό µέσο, καθώς και έγκριση του ελεγκτή ιατρού. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η µεταφορά πραγµατοποιείται χωρίς την σχετική γνωµάτευση του ιατρού, η καταβολή όµως της δαπάνης γίνεται µετά από έγκριση του ελεγκτή ιατρού. Για την απόδοση της γενοµένης δαπάνης, απαιτείται να προσκοµισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν, ότι πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά και το περιστατικό ήταν εξαιρετικά επείγον. 4. Έξοδα µεταφοράς µέσα στην πόλη που διαµένουν οι ασφαλισµένοι χορηγούνται µόνο σε νεφροπαθείς. Για κάθε αιµοκάθαρση καθορίζεται ένα ποσό µε απόφαση του.σ. του Ταµείου. Για τη µεταφορά τους εκτός πόλης ισχύουν τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και Εφ όσον στο Νοµό της κατοικίας του ασφαλισµένου δεν είναι δυνατή η παροχή αναγκαίας ή εξειδικευµένης περίθαλψης ή ελλείπει η αντίστοιχη ειδικότητα ιατρού, αφού τούτο πιστοποιηθεί από τον ιατρικό σύλλογο του νοµού που κατοικεί ο ασφαλισµένος, το Ταµείο καταβάλλει τις δαπάνες µετακίνησης του ασφαλισµένου µέχρι του πλησιέστερου

15 προς την κατοικία του τόπου όπου µπορεί να του προσφερθεί η αναγκαία εξειδικευµένη περίθαλψη ή εξέταση από το Νοσοκοµείο ή ιδιώτη γιατρό ή ιδιωτικό διαγνωστικό Κέντρο και εργαστήριο. Άρθρο 13 απάνη κατασκηνώσεων 1. Επιτρέπεται η διάθεση χρηµατικού ποσού για την αποστολή των παιδιών των ασφαλισµένων και των υπαλλήλων του Ταµείου, εφ όσον και τα ίδια έχουν ασφαλιστική κάλυψη από το Τ.Υ..Κ.Υ., σε παιδικές κατασκηνώσεις του ηµοσίου, ή Ν.Π..., ή Οργανισµών Κοινωφελή χαρακτήρα ή ιδιωτών. 2. Το.Σ. σταθµίζοντας κάθε φορά τις οικονοµικές δυνατότητες του Ταµείου µπορεί να διαθέτει κάθε χρόνο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το αναγκαίο χρηµατικό ποσό για την αποστολή παιδιών σε κατασκηνώσεις, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 10 Ν. 1276/82 (100 Α ) και άρθρο 12 του Ν. 1554/85 (97 Α ). 3. Τα παιδιά των ασφαλισµένων του Τ.Υ..Κ.Υ., που δικαιούνται να συµµετέχουν µε δαπάνες του Ταµείου σε κατασκηνώσεις, είναι ηλικίας από έξι (6) µέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών. Για τη συµπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας λογίζεται η 1η Ιανουαρίου και για τη συµπλήρωση του δεκάτου τετάρτου έτους της ηλικίας η 31η εκεµβρίου. 4. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στο Ταµείο για την αποστολή των παιδιών τους σε συγκεκριµένη κατασκήνωση. Η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται µε απόφαση του.σ. του Ταµείου. Κατ εξαίρεση για το 1995 θεωρούνται εµπρόθεσµες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν µέχρι ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α.: Αριθ. 103/1004 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 735/ ) 5. Το.Σ., µε απόφαση και έγκριση από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζει την ηµερήσια κατασκηνωτική δαπάνη για 22 ηµερών παραµονή στην κατασκήνωση, ύστερα από δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό. Άρθρο 14 Έξοδα κηδείας 1. Το Ταµείο καταβάλλει έξοδα κηδείας στα εξής πρόσωπα: α. Στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1518/85. β. Στους τακτικούς υπαλλήλους του Ταµείου. γ. Στους συνταξιούχους (τέως υπαλλήλους του Ταµείου) δ. Στα µέλη οικογενείας των ανωτέρω προσώπων, όπως αυτά καθορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία του Ταµείου.

16 2. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται στα πιο πάνω πρόσωπα, εφ όσον αυτά είναι δικαιούχα περίθαλψης από το Ταµείο. 3. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται εφ όσον οι δικαιούχοι αυτών δεν έλαβαν έξοδα κηδείας από το ηµόσιο, το Ν.Π... ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο συγχρόνως υπάγονται. 4. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται σ εκείνον που επιµελήθηκε της κηδείας, ύστερα από την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία καθορίζονται µε απόφαση του.σ. του Ταµείου. 5. Τα έξοδα κηδείας, που καταβάλλει το Ταµείο, ανέρχονται µέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων δρχ. ( ). Σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) δεν απαιτείται η προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών. Άρθρο 15 Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό αυτό, αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του µέσα στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας. Εάν ο ασφαλισµένος,σε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, δαπάνησε χρήµατα για την περίθαλψη του, ή έκανε χρήση των φορέων περίθαλψης, χωρίς να τηρήσει τη διαδικασία του παρόντος Κανονισµού, το.σ., µετά από γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής, µπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει ολόκληρη ή µέρος της δαπάνης αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 16 Υγειονοµικές Επιτροπές Στο Ταµείο Υγείας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ..Κ.Υ.) λειτουργούν δύο (2) Υγειονοµικές Επιτροπές. α. Στην Κεντρική Υπηρεσία µε έδρα την Αθήνα. β. Στο Τµήµα Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και όριο τα όρια της αρµοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. γ. Το.Σ., µετά από αιτιολογηµένη έκθεση των Υγειονοµικών Υπηρεσιών, ανάλογα µε τις ανάγκες και τη δυνατότητα στελέχωσης και λειτουργίας, δύναται να ζητήσει από το εποπτεύον Υπουργείο τη σύσταση και άλλων Υγειονοµικών Επιτροπών. Άρθρο 17 Σύνθεση Υγειονοµικών Επιτροπών α. Οι Υγειονοµικές Επιτροπές είναι τριµελείς και η σύνθεση τους ορίζεται µε απόφαση του.σ. β. Ως µέλη των Υγειονοµικών Επιτροπών ορίζονται ιατροί του Ταµείου και γραµµατείς υπάλληλοι του Ταµείου. γ. Πρόεδρος της Υγειονοµικής Επιτροπής της Κεντρικής Υπηρεσίας ορίζεται ο ιευθυντής της Υγειονοµικής Υπηρεσίας.

17 Άρθρο 18 Αρµοδιότητες Υγειονοµικών Επιτροπών Οι Υγειονοµικές Επιτροπές του Ταµείου γνωµατεύουν για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους του Ταµείου, για την παράταση της νοσηλείας των νοσηλευοµένων στα θεραπευτήρια, πέραν του τριµήνου, για τη νοσηλεία των ασφαλισµένων του Ταµείου στο εξωτερικό, καθώς και για θέµατα, που προβλέπονται από τον κανονισµό παροχών του Ταµείου. Άρθρο 19 Συγκρότηση - Λειτουργία Υγειονοµικών Επιτροπών 1. Η θητεία των µελών των Επιτροπών και των Γραµµατέων αυτών είναι δύο (2) χρόνια. 2. Η συγκρότηση των Επιτροπών και Γραµµατέων µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη γίνεται µε απόφαση του.σ. του Ταµείου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται όλα τα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη τους και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία. 4. Τους Προέδρους των Επιτροπών, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αντικαθιστούν τα αρχαιότερα από τα τακτικά µέλη τους. 5. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις αυτών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα τους. 6. Αντίγραφο των αποφάσεων των Επιτροπών υποβάλλεται στον προϊστάµενο της έδρας της υγειονοµικής επιτροπής για τα περαιτέρω. 7. Στις Επιτροπές µπορεί, όταν υπάρχει ανάγκη, σε ειδικές περιπτώσεις να µετέχει χωρίς ψήφο, ιατρός της ειδικότητας της πάθησης του εξεταζοµένου, που αµείβεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπουν την αµοιβή των ιδιωτών, που συµµετέχουν στα ιοικητικά Συµβούλια και καλείται από τον Πρόεδρό τους. 8. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν στα γραφεία της έδρας τους. 9. Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που αφορά την λειτουργία των Επιτροπών, ορίζεται µε απόφαση του.σ. του Ταµείου. Άρθρο 20 Υποχρεώσεις ασφαλισµένων 1. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Παροχών. 2. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στο σπίτι του, στα εντεταλµένα για τον έλεγχο των ασθενών όργανα, να παρέχει σ αυτά κάθε πληροφορία, που αφορά την κατάσταση της υγείας του και την ακολουθούµενη θεραπευτική ή φαρµακευτική αγωγή και να δέχεται την εξέταση από τους ελεγκτές γιατρούς.

18 Άρθρο 21 Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού του Ταµείου Υγείας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ύψους δραχµές περίπου για τα επόµενα οικονοµικά έτη. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από το οργανικό πλεόνασµα του Ταµείου. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την πρώτη του µεθεπόµενου µήνα, από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1992 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το άρθρο 6 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ του Τ.Υ..Κ.Υ. (Νοσηλεία στο Εξωτερικό) ισχύει από την παρ. 5: Απόδοση δαπανών νοσηλείας ως το τέλος. Για τη νοσηλεία στο εξωτερικό εφαρµόζεται η Υπουργική Απόφαση Φ7/οικ.15 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/ ). 2. Στο άρθρο 14, έξοδα κηδείας η παρ. 5 δεν έχει ισχύ. Εφαρµόζεται η Κ.Υ.Α.: Αριθ /5956/0022/ (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 801/ )

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως:

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: - Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (ζώνες, κηλεπίδεσμοι κ.λ.π.). - Θεραπευτικά μέσα και όργανα παροδικής χρήσης (καθετήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αριθ. Πρωτ. Π50/08/447

Βαθµός Ασφαλείας. Αριθ. Πρωτ. Π50/08/447 Βαθµός Ασφαλείας ΑΘΗΝΑ 03 / 04 /2009 ΕΠΕΙΓΟΝ Αριθ. Πρωτ. Π50/08/447 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ Ο Σ : Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Αθήναι, 12 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ Λ.Ε.Α.. ΧΑΝΙΩΝ Μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του Λ.Ε.Α. Ι. Χανίων, µε πνεύµα συνεννόησης και σύνεσης και µε γνώµονα την αλληλεγγύη και την ανταποδοτικότητα, ο Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Σημειώνεται ότι αλλαγές ή/και προσθήκες στα ήδη ισχύοντα άρθρα ή εδάφια εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα) Άρθρο 3 Β. 5. Όλο το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 (Φ.90380/25916/3294/3-11-11). 25

Άρθρο 11 (Φ.90380/25916/3294/3-11-11). 25 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Στ σήμερα την... του έτους... μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/7 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α11/185 Αρ. 65

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/7 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α11/185 Αρ. 65 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 22/7 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Α11/185 Αρ. 65 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Χάρου ΠΡΟΣ: Αριθµ.Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12.

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και ανάπτυξης Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή λουτροθεραπείας Θεραπευτικός Τουρισµός έτους 2007. Α) Οδηγίες προς τους γιατρούς θεραπευτές και µέλη Υγειονοµικών Επιτροπών Λουτροθεραπείας:

Παροχή λουτροθεραπείας Θεραπευτικός Τουρισµός έτους 2007. Α) Οδηγίες προς τους γιατρούς θεραπευτές και µέλη Υγειονοµικών Επιτροπών Λουτροθεραπείας: Παροχή λουτροθεραπείας Θεραπευτικός Τουρισµός έτους 2007. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ε.: Π50/8/540/24-04-2007 Α) Οδηγίες προς τους γιατρούς θεραπευτές και µέλη Υγειονοµικών Επιτροπών Λουτροθεραπείας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 1. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενιαίας Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) είναι το προϊόν της σύμπραξης από 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. Στ. σήμερα την. του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία.. που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

3çò Óåðôåìâñßïõ 43, 104 33 ÁèÞíá Τηλ. Κέντρο: 210 8898.400 - Fax: 210 8212.878, 8236.809 e-mail: typate@otenet.gr

3çò Óåðôåìâñßïõ 43, 104 33 ÁèÞíá Τηλ. Κέντρο: 210 8898.400 - Fax: 210 8212.878, 8236.809 e-mail: typate@otenet.gr ÁÈÇÍÁ 2007 KanonismosPerithalpsis.indd 1 5/2/2007 3:37:27 ìì 3çò Óåðôåìâñßïõ 43, 104 33 ÁèÞíá Τηλ. Κέντρο: 210 8898.400 - Fax: 210 8212.878, 8236.809 e-mail: typate@otenet.gr KanonismosPerithalpsis.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 27 /01/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8 (102 41) Γ99/22 ΑΡ. 8 Αρ.Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 - 619 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3457/93 Α /8.5.2006 Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση για παροχή περίθαλψης.» ΣΧΕΤ.: Η με αρ. 23/98 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση για παροχή περίθαλψης.» ΣΧΕΤ.: Η με αρ. 23/98 εγκύκλιος. ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση για παροχή περίθαλψης.» ΣΧΕΤ.: Η με αρ. 23/98 εγκύκλιος. Με αφορμή προβλήματα που έχουν προκύψει στην πράξη, κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί μετακίνησης και των σχετικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME CYBER KNIFE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE" Στ.σήμερα την.. του έτους 20 μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/2000 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/2000 Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων. έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρική περίοδο από 1 η Ιουνίου έως 31 η Οκτωβρίου 2015.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρική περίοδο από 1 η Ιουνίου έως 31 η Οκτωβρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Μαρούσι 25/5/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/OIK.20701 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-09-2014 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.: Υ9α/76908 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σχετ.: 58892, 58020 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χορήγηση λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του Ε.ΟΠ.Π.Υ.Υ. για το έτος 2012. ΣΧΕΤ. : Η αρ. 347/40/28-5-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ : Χορήγηση λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του Ε.ΟΠ.Π.Υ.Υ. για το έτος 2012. ΣΧΕΤ. : Η αρ. 347/40/28-5-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( )

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΑΘΗΝΑ, 18/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (18-01-2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό. 2.α. ΟNCOTYPE Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου (με θετικούς ορμονοϋποδοχείς και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες) παρέχεται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Στ.σήμερα την μεταξύ αφενός του Διοικητή του Νοσοκομείου..., δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.: Π50/ 4/ 433/2-5-2006. ΘΕΜΑ : «Παροχή λουτροθεραπείας Θεραπευτικός Τουρισµός έτους 2006».

Γ.Ε.: Π50/ 4/ 433/2-5-2006. ΘΕΜΑ : «Παροχή λουτροθεραπείας Θεραπευτικός Τουρισµός έτους 2006». /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ε.: Π50/ 4/ 433/2-5-2006 ΘΕΜΑ : «Παροχή λουτροθεραπείας Θεραπευτικός Τουρισµός έτους 2006». Α) Οδηγίες προς τους γιατρούς θεραπευτές και µέλη Υγειονοµικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Στ.σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. «Μετακίνηση ασφ/νων του ΙΚΑ για παροχή περίθαλψης από Κέντρο σε Κέντρο Παροχών».

ΘΕΜΑ. «Μετακίνηση ασφ/νων του ΙΚΑ για παροχή περίθαλψης από Κέντρο σε Κέντρο Παροχών». ΘΕΜΑ. «Μετακίνηση ασφ/νων του ΙΚΑ για παροχή περίθαλψης από Κέντρο σε Κέντρο Παροχών». Σχετικές διατάξεις : α) αρθ. 31 παρ.6 Α.Ν.1846/51, β) άρθρα 37 και 38 του Καν. Ασθένειας. Είναι γνωστό, ότι στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας Προς : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ [1]

Εθνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας  Προς : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Μαρούσι 8/6/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/οικ.22156 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ Στ σήμερα στις...2011 οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ με Α.Φ.Μ....

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : "Προτάσεις - Παρατηρήσεις - Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας"

Θέμα : Προτάσεις - Παρατηρήσεις - Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας Αθήνα, 25-2-2016 Αρ. Πρωτ. 73 Προς: Τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.με.Α κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη & Μέλη του Δ.Σ. Κοιν: -Μέλη Δ.Σ. ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ -Φορείς-Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ Θέμα : "Προτάσεις - Παρατηρήσεις - Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική,

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Ε.Τ.Α.Α.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα