ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*)"

Transcript

1 Η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως µέσο αλλά και αντικείµενο εκπαιδευτικής προσέγγισης των φαινοµένων της θερµιονικής εκποµπής, της επίδρασης ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου σε δέσµη ηλεκτρονίων, του φθορισµού και της δηµιουργίας των χρωµάτων µε τη βοήθεια αισθητήρων, απτήρων και οπτικών αναπαραστάσεων του µικρόκοσµου ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*) ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*)Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε., Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ναυαρίνου 13 Α, 4 ος όροφος, Αθήνα, Τηλ: / fax: , Θεµατική Ενότητα: Προσοµοιώσεις και Ειδικά περιβάλλοντα στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών. Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό), Γυµνάσιο, Λύκειο, Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική Πειραµατική έρευνα. Περίληψη: Η εκπαιδευτική µας προσέγγιση / πρόταση θεωρεί την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως ένα έτοιµο "εργαστήριο" για τη µελέτη φαινοµένων Κλασικής και Μετακλασικής Φυσικής χρησιµοποιώντας αισθητήρες / απτήρες και προσοµοίωση / οπτικοποίηση της δοµής και των διαδικασιών του µικρόκοσµου στον Η/Υ. Μέσα από την προσέγγισή µας τα φαινόµενα δε µελετώνται αποσπασµατικά και αποκοµµένα από την πραγµατική ζωή, όπως ορίζουν τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράµµατα, αλλά συνδυάζονται, παρουσιάζοντας έτσι µια ενοποιηµένη εικόνα για την ίδια τη Φυσική. Λέξεις Κλειδιά : Οθόνη, Βιωµατικό εργαστήριο, εκπαιδευτική µέθοδος, µικρόκοσµος, αισθητήρες, απτήρες. The computer monitor as a medium, but also as a subject of the educational approach of the thermionic emission, the influence of electric and magnetic field to a beam of electrons, the fluorescence and the creation of the colors using sensors / actuators and simulation / visualization of the structure and the procedures of microcosm with the computer Dimitrios Sotiropoulos, Athanasios Veletzas, Vasiliki Serepa, Kyriaki Dimitriadi, Vasilios Dimopoulos, George Kalkanis (*) (*)Physics, Technology and Enviroment Section, Pedagogical Dept. P. E., University of Athens, Greece Conference Theme: Simulations and Special Environments in Science Teaching and Learning Educational Level: Primary School, C-3 Lower Secondary Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: Our educational approach / suggestion considers the computer monitor as an available "laboratory" for the study of the phenomena in Classical and Neoclassical Physics, using sensors / actuators and simulation / visualization of the structure and the procedures of microcosm with the computer. In our approach the phenomena are not studied separately and abstracted from the everyday life, as the existing curricula determine, but they are combined, displaying a unified aspect of Physics itself. Keywords: educational method, microcosmos, laboratory exercises, simulation, sensors/actuators. ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν απτά παραδείγµατα εφαρµογής της Φυσικής στη καθηµερινή ζωή. Η σύνδεση, λοιπόν, µέσα στην τάξη και στο εργαστήριο, της Φυσικής µε τις εφαρµογές της θεωρείται 743

2 αναγκαία, όχι µόνο γιατί συµβάλλει στον τεχνολογικό εναλφαβητισµό αλλά και γιατί µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση βασικών φυσικών φαινοµένων µε πιο ελκυστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, µέγιστο τεχνολογικό επίτευγµα της εποχής µας, χρησιµοποιείται ήδη ως µέσο για την υποβοήθηση της διδασκαλίας είτε µε τη χρήση αισθητήρων διασυνδεδεµένων µε αυτόν, είτε µε τη µελέτη οπτικών αναπαραστάσεων του µικρόκοσµου. Μια επιµέρους συσκευή του όµως, µπορεί να αποτελέσει και αντικείµενο εκπαιδευτικής προσέγγισης διαφόρων φαινοµένων της κλασικής και µετακλασικής Φυσικής, τα οποία δεν υποπίπτουν άµεσα στην αντίληψή µας, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι δυνατή η προσέγγισή τους µέσα από τις υπάρχουσες πειραµατικές ασκήσεις. Συγκεκριµένα, στο µάθηµα της Φυσικής στα Παιδαγωγικά τµήµατα διδάσκονται θεωρητικά κάποια από τα προαναφερθέντα Φυσικά φαινόµενα χωρίς όµως να πραγµατοποιούνται αντίστοιχα πειράµατα στο εργαστήριο. ΠΡΟΤΑΣΗ Στην πρότασή µας η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή προτείνεται ως ένα έτοιµο εργαστήριο µε σκοπό τη µελέτη των φαινοµένων της θερµιονικής εκποµπής, της επίδρασης του ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου σε δέσµη ηλεκτρονίων, του φθορισµού και του τρόπου δηµιουργίας των χρωµάτων. Με τη χρήση διάταξης που περιλαµβάνει ανοιχτή οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, βασικό τµήµα της οποίας είναι ο καθοδικός σωλήνας, είναι δυνατό να διαπιστωθεί το φαινόµενο της θερµιονικής εκποµπής (εικόνα 1). Εικόνα 1:Η ανοιχτή οθόνη του υπολογιστή Για την κατανόηση της θερµιονικής εκποµπής θεωρούµε απαραίτητη την οπτικοποίηση των µικροσκοπικών διαδικασιών µέσα από σχετικό βίντεο (εικόνα 2). Προκειµ ένου να διαπιστω Εικόνα 3 :Το πείραµα µε το ταλαντοσκόπιο επιταχύνονται µε εφαρµογή υψηλής τάσης και εκτρέπονται µε σύστηµα πηνίων και στη συνέχεια προσπίπτουν πάνω στην οθόνη όπου λαµβάνει χώρα το φαινόµενο του φθορισµού. Το εσωτερικό της οθόνης αποτελείται από πολύ µεγάλο αριθµό pixel που το καθένα έχει τρία είδη επιστρώσεων και µε την πρόσπτωση των ηλεκτρονίων, δηµιουργούνται τα τρία βασικά χρώµατα (κόκκινο, πράσινο και µπλε, Red-Green-Blue) αντίστοιχα. Εικόνα 2. Οπτικοποίηση των µικροσκοπικών διαδικασιών κατά την θερµιονική εκποµπή. θεί ότι τα σωµατίδια που εκπέµπονται κατά τη θερµιονική εκποµπή είναι ηλεκτρόνια, χρησιµοποιείται ταλαντοσκόπιο και ένας ραβδόµορφος µαγνήτης. Πλησιάζοντας το µαγνήτη στο ταλαντοσκόπιο παρατηρείται εκτροπή της φωτεινής κηλίδας άρα και της δέσµης των ηλεκτρονίων (εικόνα 3). Με την παρατήρηση της εκτροπής της φωτεινής κηλίδας, και γνωρίζοντας τη φορά του µαγνητικού πεδίου, είναι δυνατόν να προσδιορισθεί µε επιτυχία το είδος του φορτίου των σωµατιδίων. Τα ηλεκτρόνια µέσα στον καθοδικό σωλήνα της οθόνης του υπολογιστή Αρχικά, για το φαινόµενο της σύνθεσης των χρωµάτων Εικόνα 4. Η διάταξη µε τις λάµπες χρησιµοποιούνται δύο λάµπες που µε τα κατάλληλα φίλτρα δίνουν κόκκινο και πράσινο φως και από τη σύνθεσή τους προκύπτει κίτρινο φως (Εικόνα 4). Στη συνέχεια, µε ένα σύστηµα µεγεθυντικών φακών και µε την τοποθέτησή του πάνω 744

3 Εικόνα 5: Η γραφική παράσταση που προκύπτει από τις µετρήσεις πάνω στην οθόνη του υπολογιστή. στην οθόνη είναι δυνατή η παρατήρηση της σύνθεσης όλων των χρωµάτων από τα τρία βασικά. Για τη µελέτη του τρόπου σάρωσης της οθόνης (δηλαδή της συχνότητας µε την οποία προσπίπτουν οι δέσµες των ηλεκτρονίων πάνω στο υλικό της οθόνης) προτείνεται να πραγµατοποιηθεί βιωµατική άσκηση. Σκοπός της είναι η εξοικείωση µε τον τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα φωτός µε την παρακάτω διαδικασία: στον πρώτο από µια οµάδα τριών φοιτητών, ζητείται να καταγράφει τις χρονικές στιγµές φωτοβολίας ενός µικρού λαµπτήρα, στο δεύτερο τις στιγµές που ακούει κάποιο χαρακτηριστικό ήχο και στον τρίτο (που ουσιαστικά βιώνει την διαδικασία) να έχει κλειστά τα µάτια του και να τα ανοίγει κάθε φορά που ακούει το χαρακτηριστικό ήχο. Η συχνότητα που φωτοβολεί ο λαµπτήρας είναι διαφορετική από τη συχνότητα που ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος. Έτσι ο φοιτητής που ανοιγοκλείνει τα µάτια του βλέπει το λαµπτήρα να φωτοβολεί κάποιες συγκεκριµένες χρονικές στιγµές, αυτές που αντιστοιχούν στα κοινά πολλαπλάσια των δύο συχνοτήτων. Εικόνα 6: Η γραφική παράσταση του αισθητήρα έντασης φωτός πάνω σε λαµπάκι που φωτοβολεί. συνεχώς) θα παρατηρηθεί η ευθεία που δηλώνει σταθερή ένταση φωτός (εικόνα 6). Η γραφική παράσταση που προκύπτει από τη σύµπτωση ή όχι της φωτοβολίας του λαµπτήρα και του ακούσµατος του ήχου µε το χρόνο, έχει την ίδια µορφή, µε τη γραφική παράσταση που παίρνουµε όταν µετράµε την ένταση του φωτός πάνω στην οθόνη µε τον αισθητήρα έντασης φωτός (όπως θα φανεί στη συνέχεια, εικόνα 5). Ο φοιτητής που βιώνει την άσκηση παίρνει το ρόλο του αισθητήρα που άλλοτε «βλέπει» και άλλοτε δε «βλέπει» φως στο µπροστινό µέρος της οθόνης. Μπορεί να οδηγηθεί, έτσι, στο συµπέρασµα ότι η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι συνεχώς φωτεινή αλλά «ανάβει» µε συγκεκριµένη συχνότητα. Τοποθετώντας τον αισθητήρα πάνω σε ένα λαµπτήρα πυράκτωσης (που φωτοβολεί ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι παραπάνω δραστηριότητες πραγµατοποιήθηκαν πιλοτικά σε οµάδες φοιτητών του εργαστηρίου φυσικών επιστηµών που πραγµατοποιείται στο Παιδαγωγικό τµήµα. Ο µικρός αριθµός του δείγµατος, µας επιτρέπει µια ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αλλά ταυτόχρονα µας ενθαρρύνει για περαιτέρω µελέτη. Αφού χωρίσαµε τους φοιτητές σε οµάδες των τριών, δόθηκαν σε κάθε φοιτητή, κατάλληλα φύλλα εργασίας που συνοδεύονταν από αντίστοιχα φύλλα οδηγιών: Πρώτο Φύλλο Εργασίας Εικόνα 7: Πυράκτωση νήµατος Στην πρώτη ενότητα, µε µία ανοιχτή οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή ζητήθηκε από τους φοιτητές να εφαρµόσουν κατάλληλη τάση, να παρατηρήσουν την πυράκτωση του νήµατος θέρµανσης και να κάνουν υποθέσεις για το είδος των εκπεµπόµενων σωµατιδίων (εικόνα 7). Στη δεύτερη ενότητα, κλήθηκαν να ελέγξουν πειραµατικά τις υποθέσεις αυτές, χρησιµοποιώντας ταλαντοσκόπιο και ένα ραβδόµορφο µαγνήτη. Συγκεκριµένα πλησιάζοντας το µαγνήτη και παρατηρώντας τη φορά εκτροπής της κηλίδας, µε τον κανόνα των τριών δακτύλων ήταν σε θέση να διαπιστώσουν ότι το φορτίο των σωµατιδίων είναι αρνητικό οπότε πρόκειται για ηλεκτρόνια. εύτερο Φύλλο Εργασίας Στην πρώτη ενότητα, εξετάστηκε η προσθετική µίξη των χρωµάτων. Έχοντας δύο πορτατίφ µε πράσινο και κόκκινο φίλτρο, αντίστοιχα, παρατηρήθηκε το χρώµα που προκύπτει από την σύνθεση του φωτός τους. ιαπίστωσαν έτσι ότι µε τη µίξη του πράσινου και του κόκκινου χρώµατος, προκύπτει το κίτρινο. 745

4 Στη δεύτερη ενότητα, παρατήρησαν µε ένα σύστηµα µεγεθυντικών φακών χρωµατιστά τετραγωνάκια πάνω στην οθόνη. Το σηµαντικό σε αυτή την δραστηριότητα είναι ότι δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να παρατηρήσουν τα χρώµατα που περιέχει το καθένα από τα pixel της οθόνης για τα αντίστοιχα χρώµατα (για τα οποία τους είχαµε ήδη µιλήσει στα φύλλα οδηγιών). Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των φοιτητών παρατηρήθηκε όταν µε τους φακούς εξέτασαν το λευκό τετράγωνο και είδαν φωτεινές και τις τρεις περιοχές/ χρώµατα µαζί, δηλαδή το κόκκινο, το πράσινο και το µπλε (Red- Green-Blue). Αντίστοιχα στο πράσινο τετράγωνο είδαν φωτεινή µόνο την περιοχή µε το πράσινο χρώµα, στο κόκκινο την περιοχή µε το κόκκινο κ.ο.κ, στα δευτερεύοντα χρώµατα όπως στο κίτρινο (η εφαρµογή της προηγούµενης ενότητας) φαίνονταν µόνο οι περιοχές µε πράσινο και κόκκινο χρώµα, ενώ η µπλε περιοχή δεν είναι ορατή (είναι σκοτεινή), και τέλος στο µαύρο χρώµα όλες οι περιοχές παρατηρήθηκαν σκοτεινές. Τρίτο Φύλλο Εργασίας Στην πρώτη ενότητα, ακολούθησε το βιωµατικό εργαστήριο µέσα από το οποίο οι φοιτητές προσδοκούσαµε να βιώσουν τον τρόπο σάρωσης της οθόνης, τον τρόπο δηλαδή που ανάβει και σβήνει το κάθε pixel. Η διαδικασία περιελάµβανε ένα πρόγραµµα στον υπολογιστή όπου µε συγκεκριµένες (διαφορετικές), συχνότητες που έχουµε εµείς προκαθορίσει, ανάβει ένας λαµπτήρας και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. Από την κάθε οµάδα των τριών φοιτητών, ο πρώτος φοιτητής κατέγραφε κατάλληλο πίνακα τις χρονικές στιγµές που φωτοβολεί το λαµπάκι (υπήρχε χρονόµετρο στην οθόνη του υπολογιστή για το σκοπό αυτό). Ο δεύτερος σηµείωνε σε ξεχωριστό πίνακα τις χρονικές στιγµές που ακουγόταν ο χαρακτηριστικός ήχος και ο τρίτος που ουσιαστικά βίωνε την Εικόνα 8: Η διάταξη βιωµατικής άσκησης. διαδικασία είχε συνεχώς κλειστά τα µάτια του και τα άνοιγε µόνο στο άκουσµα του χαρακτηριστικού ήχου παρατηρώντας αν την ίδια χρονική στιγµή το λαµπάκι φωτοβολούσε ή όχι. Ο τελευταίος είναι αυτός που τελικά είχε την αίσθηση την σύµπτωσης στιγµών ήχου και φωτός κάτι που αναλογικά συµβαίνει και στον αισθητήρα φωτός όταν παίρνει µετρήσεις. Σηµειώνουµε εδώ ότι η άσκηση αυτή πραγµατοποιήθηκε άλλες δύο φορές ώστε να βιώσουν την ίδια εµπειρία και οι τρεις φοιτητές. Η διαδικασία αυτή τελείωσε όταν ζητήθηκε από όλη την οµάδα να φτιάξουν ένα διάγραµµα της σύµπτωσης ή όχι (µε αντίστοιχες τιµές 1 και 0) του ακούσµατος του ήχου και της φωτοβολίας του λαµπτήρα σε συνάρτηση µε το χρόνο. Το διάγραµµα που προέκυψε είναι το παρακάτω: 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0, Εικόνα 9: Το διάγραµµα από την βιωµατική άσκηση. Στη δεύτερη ενότητα, η οµάδα πήρε µετρήσεις µε τον αισθητήρα έντασης φωτός µπροστά από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε το πρόγραµµα Coach Lab II. και η γραφική παράσταση των µετρήσεων που παίρνει ο αισθητήρας είναι αυτή της εικόνας 5. Κάνοντας αµέσως την σύγκριση µε την εικόνα 9 οι φοιτητές οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι η οθόνη έχει κάποια συχνότητα σάρωσης δηλαδή τα pixel δεν είναι φωτεινά 746

5 συνεχώς, αλλά ανάβουν µε κάποια συχνότητα που είναι διαφορετική από τη συχνότητα λήψης των µετρήσεων του αισθητήρα έντασης φωτός. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ξανά η µέτρηση πάνω σε ένα λαµπάκι πυρακτώσεως και προέκυψε η σταθερή ευθεία που φαίνεται στην εικόνα 6. Παρόµοια ευθεία προέκυψε µε µέτρηση πάνω σε µια οθόνη υγρών κρυστάλλων ενός φορητού υπολογιστή. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ενδιαφέρον των φοιτητών φάνηκε να αυξάνεται κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο εργαστήριο. Οι φοιτητές γνώριζαν κάποιες βασικές έννοιες γύρω από την επίδραση µαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου πάνω σε φορτισµένα σωµατίδια, πράγµα που βοήθησε την εκπαιδευτική διαδικασία/ προσέγγιση παρότι δυσκολεύτηκαν να χρησιµοποιήσουν ικανοποιητικά τον κανόνα των τριών δακτύλων. Η δραστηριότητα µε τις λάµπες και το σύστηµα των φακών φάνηκε να βοηθά σηµαντικά τους φοιτητές στην κατανόηση της δηµιουργίας των διαφόρων χρωµάτων Η βιωµατική δραστηριότητα εισήγαγε τους φοιτητές στην κατανόηση της αρχής λειτουργίας του αισθητήρα φωτός βοηθώντας τους να ερµηνεύσουν ικανοποιητικά τη σάρωση της οθόνης.εν γένει, τεχνολογικές εφαρµογές όπως µια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, φαίνεται να διευκολύνουν τους φοιτητές στη σύνδεση φαινοµένων που διδάσκονται αποσπασµατικά και αποκοµµένα. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Η συγκεκριµένη εργασία αποτέλεσε την αρχή για την µελέτη των φυσικών φαινοµένων που βρίσκουν εφαρµογή µέσα σε µια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα φαινόµενα που µελετήθηκαν απαντώνται σε ένα πλήθος εφαρµογών της καθηµερινής ζωής όπως : το φαινόµενο του φθορισµού που υπάρχει στις γνωστές σε όλους λάµπες φθορισµού αλλά και στην παραγωγή των ακτίνων Χ. το φαινόµενο της θερµιονικής εκποµπής, που χρησιµοποιείται στα ηλεκτρονικά µικροσκόπια. η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων αλλά και άλλων σωµατιδίων, που εφαρµόζεται σε όλα τα µεγάλα ερευνητικά κέντρα παγκοσµίως. Σκοπός µας είναι να προτείνουµε την εφαρµογή αυτών των ασκήσεων στα πλαίσια εργαστηρίων για φοιτητές του Φυσικού αλλά και του Παιδαγωγικού Τµήµατος. Θεωρούµε ότι το σηµαντικότερο στοιχείο που προσφέρεται σε µια τέτοια εργασία, ίσως πέρα από την πρωτοτυπία του θέµατος της, είναι η µελέτη φυσικών φαινοµένων µε µια τάση ενοποίησης µε χρήση υλοποιηµένων εφαρµογών του άµεσου περιβάλλοντός µας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ.Θ Καλκάνης, «µικρο-προσεγγίσεις», Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Γ.Θ Καλκάνης, «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Εκπαιδευτικές Εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης (και) στις Φυσικές Επιστήµες», σηµειώσεις, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, G. Kalkanis, Which (and How) Science and Technology Education for Future Citizens?, proceedings of the 1 st IOSTE Symposium Science and Technology Education Preparing Future Citizens, invited paper, vol II, Paralimni, Cyprus, 2001 Γ.Θ Καλκάνης, «Ενέργεια/Επιστήµη-Τεχνολογία-Περιβάλλον», Αθήνα Κ..Αλεξόπουλου-.Ι.Μαρίνου, ΦΥΣΙΚΗ (Οπτική- Ηλεκτροµαγνητισµός- Ατοµική και Πυρηνική Φυσική), τόµος δεύτερος, Αθήνα H.D.Young, University Physics- Electromagnetism, Optics, Modern Physics, Addison- Wesley Publ. Comp., R. Serway, Physics-Electromagnetism, Saunders Golden Sunburst Series,

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση.

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση. Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος B - Ο Παλμογράφος στην διδασκαλία της τριγωνομετρίας Παντελής Μπουμπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής σε Ηχητικά Μοτίβα»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής σε Ηχητικά Μοτίβα» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα

Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα Διδακτική Αλγορίθμων και Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης: Μελέτες και συμπεράσματα Ε. Βογιατζάκη, Ν. Αβούρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών evoyiatz@ece.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Τα σχολεία του τόπου μας έχουν τη δυνατότητα, τα τελευταία χρόνια, να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Δ. Νικολός 1, Α. Καρατράντου 1, Χ. Παναγιωτακόπουλος 2 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παράρτημα Πάτρας, 2 Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Σύλληψη, Επεξεργασία και Απεικόνιση 3D ταινίας.

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Σύλληψη, Επεξεργασία και Απεικόνιση 3D ταινίας. Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Εξώφυλλο Αναφοράς Πτυχιακής Εργασίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά Δημητρίου Δημήτρης Δάσκαλος, MA IT in Education engino.education@gmail.com Σίσαμος Κώστας Μηχ. Μηχανικός, MSc Δάσκαλος c.sisamos@engino.com

Διαβάστε περισσότερα

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Βαρδάκα Ματίνα, Βαρδάκας Ευάγγελος, Αλιµήσης ηµήτρης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 125 AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού Μ. Σατρατζέµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες (εκτός Πληροφορικής) στην Εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Λύκειο, Τριτοβάθµια εκπαίδευση

Θεµατική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες (εκτός Πληροφορικής) στην Εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Λύκειο, Τριτοβάθµια εκπαίδευση Περίθλαση φωτός από συµπαγή δίσκο (CD): Μέτρηση της απόστασης των γραµµών (tracks) στην επιφάνεια ενός CD. Ένα πείραµα µε απλά µέσα ως εργαστηριακή άσκηση φυσικής Ιωάννης Α. Σιανούδης Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία

Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία Γεώργιος Χρ. Παπαδόπουλος (*), Χαρίτων Πολάτογλου 2 υ Ε. Λ. Νεάπολης Θεσ/νίκης, grgpap2000@yahoo.com, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα