5 May 4 September 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 May 4 September 2005"

Transcript

1 5 May 4 September 2005 Exhibition organised by the Powerhouse Museum in Association with the Benaki Museum, Athens. National partner Image: gold wreath with ivy leaves, Greece, 1st century BC.

2 Introduction Greek treasures presents a stunning selection from the collection of the Benaki Museum in Athens. This renowned museum was founded by the Benaki family from the collection formed principally by Antonis Benaki ( ). The scope of the collection reflects Antonis Benaki s love of Greece, but also the many years he spent living among the Greek diaspora of Egypt. The Benaki Museum opened in 1931, housed in the original family mansion. Since then the Benaki collection has developed into one of the most extensive of its kind in the world, and is now presented in four specialist branch museums. Like the Benaki Museum, this exhibition is organised chronologically. There are four sections, spanning eight thousand years of Greek history: 1. The Greek and Roman period: 6000 BC 4th century AD 2. Byzantine period: 5th 15th century 3. Post-Byzantine period: 16th 18th century 4. Neohellenic period: 19th century Syllabus links Primary Creative Arts K 6 The diverse range of objects in this exhibition is an opportunity for Creative Arts students to explore both making and appreciating art forms. Primary Human Society and its Environment K 6 This exhibition offers Human Society and its Environment students a unique opportunity to investigate the myths of ancient Greece as well as gain insights into the everyday life of adults and children in Greece. Secondary Visual Arts/Textile and Design 7 12 This exhibition will be of particular interest to students of Visual Arts and Textiles and Design. It is suitable for Design and Technology Years 7 10, Design and Technology Stage 6, Visual Arts Years 7 10 and Visual Arts Stage 6. Secondary History 7 12 Students of History will be able to investigate societies and civilisations of the past, with special emphasis on the Greece elective of the syllabus. An excellent resource for investigating and constructing history, the exhibition spans a period of 8000 years. Secondary Ancient History 7 12 For students of Ancient History, the exhibition is a rare opportunity to see a range of objects from the ancient Greek world, including some of the earliest pottery from about 5800 BC. 4 TIMELINE Entry and Exit MAP Secondary Modern Greek language A special supplement is included for students of Modern Greek ( and Advanced). Tertiary This exhibition will be of interest to students of fine arts, design, ceramics, textile and design, fashion, interior design, graphic design, industrial design and jewellery as well as students of history and Modern Greek. TEACHERS NOTES 2

3 The Greek and Roman period 6th millennium BC 4th century AD The Neolithic (or new stone ) Age began about 6500 BC. It marked the birth of permanent settlements, in which people cultivated the land, domesticated animals and fashioned tools and clay vessels. During the succeeding Bronze Age ( BC) and Iron Age ( ), metals were introduced and the Greek script was created. By the sixth century BC the Greek world comprised a large number of independent citystates and colonies along the Mediterranean coast. Led by Athens, these states combined to defeat the invading forces of Persia in 479 BC. This victory established the pre-eminence of Athens, whose extraordinary artistic and architectural achievements in this period include the Parthenon. Athens empire was short-lived, however. In the mid-fourth century power shifted to the northern centre of Macedonia and the Hellenistic Empire of Alexander the Great, which stretched from Egypt to India by Alexander s death in 323 BC. Continual conflicts between the kingdoms of Alexander s successors led to their conquest by the Romans in 168 BC. But although the centre of the ancient world shifted to Rome, Greek cities and culture flourished under the patronage of Roman emperors, particularly Augustus (27 BC 14 AD) and Hadrian ( AD). Byzantine period 5th 15th century The Byzantine Empire was originally known as the Eastern Roman Empire. Its capital was Constantinople, founded in 324 AD as the successor to Rome by Emperor Constantine the Great ( AD). Constantine proclaimed Christianity the official religion and adopted Christian symbols as state emblems. Constantinople prospered and by the early sixth century was renowned for its bejewelled and Stone relief with soldier saints, 13th century AD. luxurious art, combining influences from Late Imperial Rome and the Middle East. In the mid-seventh century Constantinople held off the advance of the Arabs, but the empire was shattered by internal struggles over Iconoclasm a major theological and political dispute about the correctness of venerating religious images that lasted until 843. The victory of the iconophiles led to the second Byzantine golden age, when the art of iconography flourished. Rivalry between Byzantium and the West came to a head in 1054 with the Schism of the Orthodox and Catholic churches. But it was the loss of large territories after the Fourth Crusade (1204) that marked the final decline of the Byzantine Empire. Although the late Byzantine period was an exceptional cultural high point, the empire s borders continued to fall to hostile powers. In 1453 Ottoman Turk forces captured Constantinople and the remains of its once golden empire. TEACHERS NOTES 3

4 Post-Byzantine period 16th 18th century From the mid-15th century onward, the Greek world lost its political independence. It was divided under the sovereignty of the Ottoman Turks, who captured the Byzantine capital of Constantinople in 1453, and the western powers, notably Venice, who had been established in Crete, Cyprus and the various islands and coastal areas of the Aegean and Ionian seas since the Fourth Crusade of The Orthodox Church was the only institution to survive after the end of the Byzantine Empire, thanks to the religious tolerance of the Muslim Ottomans. United around the church, the Greek community in Constantinople continued to play a leading role in the economic and cultural life of the Ottoman Empire. Of vital importance to the survival of Greek identity during this time of foreign rule was the flourishing of ecclesiastical art, which preserved much of the character of Byzantine aesthetics. During the same period, active Greek communities developed throughout Asia Minor (Turkey), southern Russia, central Europe, northern Italy, as well as in cities such as Paris and London. Contacts between Greece and these communities abroad were close and fruitful, leading to improvement in Greek standards of living and education. Neohellenic period 19th century In 1821, after 400 years of subjugation, the Greeks tried once again to free themselves from Ottoman rule. The revolution initially broke in the Peloponnese and central Greece and quickly spread across the whole Aegean to Crete and Cyprus. In 1822 the revolutionaries declared the independence of the Greek nation and consolidated their position with remarkable victories on land and sea. A Greek boy by Alexandre-Marie Colin, about In 1824 the tide turned against the revolutionaries. However the determination of the Greeks, combined with the intervention of European powers, brought an end to the conflict in Ioannis Capodistria was elected as president and his intense diplomatic efforts to secure Greek interests culminated in the formalising of the Greek state in the London Protocol of Capodistria was assassinated in 1831 and the following year the European great powers conspired to have Otto, youngest son of King Ludwig I of Bavaria crowned King of Greece. During his reign, Otto centralised state power and declared Athens the capital. The high-handedness of his administration, however, led to the bloodless revolution of A constitution was introduced but Otto was eventually expelled, and the monarchy abolished, in TEACHERS NOTES 4

5 Primary focus questions and activities 1. Find a children s toy in the exhibition. How would a child have played with it? Draw a modern-day example of this kind of toy. 2. Find the fish in the exhibition. What was it used for? 3. Find three objects which were used to hold water. How are their shapes different? 4. What is the name given to a person who makes pottery? Toy horse, 5th 7th century AD 5. Find the child s tunic and compare it with your own coat. What are the similarities and differences? 6. Find objects in the exhibition which show animals (fish, birds, dolphins, lions, horses). Fish-shaped perfume flask, 5th 6th century AD 7. Which saint was famous for slaying a dragon? Find two icon paintings in the exhibition which tell this story. Draw a picture of a dragon. 8. Find a mermaid in the exhibition (hint: look closely at the embroidery). Draw a picture of a mermaid. Icon painting of St George, second half of 15th century TEACHERS NOTES 5

6 Secondary focus questions and activities 1. Find the Neolithic figurine-pendant. What was its significance for women? Research another sculpture, small enough to be carried or worn, that has a similar purpose. 2. Look at the figurine made in the Cycladic Islands about BC. Find the clues which tell us that it once looked very different. Draw a picture of how it may have looked when it was first made. 3. What is obsidian and why was it a good material for making arrowheads and blades? Look at the arrowheads in the exhibition and explain how we know that they were burial offerings. 4. Find two examples of pottery with strong geometric motifs and patterns. Which other art forms from the same period utilised similar patterns and motifs? Antonis Benaki with the one-handled kylix, late 15th century BC 5. Describe the precious object shown in the photograph with Antonis Benaki, the founder of the Benaki Museum. 6. What might be the purpose of the Phi and Psi figurines? Write the Greek letter Phi and Psi and compare them with the figurines. 7. What kinds of objects were sometimes used as weddings gifts? Why was Aphrodite a popular subject of wedding gifts? 8. Find the plaque with Aphrodite. What is special about it? 9. What kinds of objects were considered important for the protection of children. What might we use today for a similar purpose? Female figurines, 14th 13th century BC TEACHERS NOTES 6

7 10. Find three objects with marine themes or subjects. Explain why the sea might have been important to the creator of this object. 11. Many items in the exhibition were believed to have magical properties. Find three examples and describe their use. 12. The bow fibula (a brooch used to fasten female garments) in the exhibition depicts the mythical Pegasus. Research this myth and write a brief outline. Design a storyboard for a short film or animation of the Pegasus myth. 13. Who was Paris and what was he famous for? Head of a statue of Paris, 2nd century AD 14. What conditions are necessary for wooden objects to survive for very long periods of time? 15. Find examples of the fish motif and explain its significance. 16. What is a paradisial landscape? Draw your own version of one. 17. Find three examples of egg tempera in the exhibition. Write a definition of egg tempera. 18. Why was coin jewellery popular during the Ottoman occupation? 19. Describe the filigree technique. Find three examples of this technique in the exhibition. Wooden window shutters, 5th 7th century AD 20. Which famous British poet was also a philhellene ( friend of Greece )? Find the object in the exhibition which depicts this poet. TEACHERS NOTES 7

8 further resources Suitable for primary students Clare, John D (ed), Ancient Greece, Harcourt Brace, San Diego, 1994 The Winged Sandals website provides accurate information about Greek mythology primarily targeted at 6 12 years olds. An invaluable tool for engaging a young audience, the website invites children to join Hermes on an adventure filled with animated stories and interactive games: Suitable for secondary and tertiary students Greek treasures: from the Benaki Museum in Athens, Electra Georgoula ed, Powerhouse Publishing, 2005 Boardman, John, The Greeks overseas: their early colonies and trade, Thames and Hudson, London, 1980 Coldstream, N, Greek Treasures from the Benaki Museum in Athens, Geometric Greece, Benn/ London, 1977 Connor, Peter and Jackson, Heather, A catalogue of Greek vases in the collection of the University of Melbourne at the Ian Potter Museum of Art, Macmillan, South Melbourne, 2000 Hanfmann, George, Classical sculpture, George Rainbird, London, 1967 Richter, Gisela, A handbook of Greek art, De Capo Press, New York, 1987 Russo, Lucio, The forgotten revolution: how science was born in 300 BC and why it had to be reborn, Springer, Berlin, 2004 Sealey, Raphael, A history of Greek city states ca BC, University of California Press, 1976 Mark Whittow, The making of Byzantium, , University of California Press, 1996 Websites Benaki Museum in Athens: Perseus, an evolving digital library of ancient Greek culture: A virtual gallery of the ancient Greek world: Index.html Please note The websites referred to in these notes were available and suitable at the time of publication. We advise teachers to check sites before recommending them to students. Crane, Gregory (ed), Perseus 2.0: interactive sources and studies on ancient Greek culture, Yale University Press, New Haven, 1996 Drees, Ludwig, Olympia: gods, artists and athletes, Pall Mall Press, London, 1968 Durando, Furio, Splendours of ancient Greece, Thames and Hudson, London, 1997 TEACHERS NOTES 8

9 Available in the Powerhouse Museum Shop or by mailorder (www.powerhousemuseum.com/publish) RRP $44.95, 264 pages members price $35.95 special price from the Powerhouse Shop and mailorder $39.95 For more information on the exhibition Greek treasures: from the Benaki Museum in Athens, visit the Powerhouse Museum s website For more information about education support or your booking, contact Education and Visitor Services at the Powerhouse Museum: Telephone (02) Fax (02) Subscribe to the free newsletter Powerhouse Museum Education News by sending a blank with SUBSCRIBE in the subject line to 2005 Trustees of the Museum of Applied Arts and Sciences. This publication is copyright. Apart from fair dealing for the purposes of research, study, criticism or review, or as otherwise permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission. All images Benaki Museum The Powerhouse Museum, part of the Museum of Applied Arts and Sciences, also including Sydney Observatory, is funded by the NSW government. TEACHERS NOTES 9

10 Activities for students of Modern Greek All answers should be in Greek. Composite vessel, BC Complete the following passage using the words provided. Βλέπουµε που τα κρατάει ένα. Είναι στολισµένα µε σχήµατα. Είναι από την πρώτη περίοδο. (βάζα, ανθρώπινα, τρία, χερούλι, κυκλαδική) Advanced List two uses for this object. a. b. Figurines, 14th 13th century BC a. What two letters of the Greek alphabet remind you of these figurines? b. Answer true or false: Αυτά τα αγαλµατάκια είναι στολισµένα µε: τρίγωνα γραµµές κύκλους Αdvanced a. Do these objects represent male or female figures? Explain your answer. b. From what material do you think these figurines are made from and what is their possible use? Skyphos (cup), about 540 BC a. List two colours found on this object. b. How many figures are represented on this object? c. List three words which best describe: i. the figures represented in the centre of this object; ii. the figures closest to the handles. GREEK SUPPLEMENT (1 OF 4) TEACHERS NOTES 10

11 d. Tick the correct statement: Αυτό το αντικείµενο είναι: τετράγωνο µε ένα χερούλι στρογγυλό µε ένα χερούλι στρογγυλό µε δύο χερούλια τρίγωνο χωρίς χερούλι Advanced a. Describe possible uses for this object. b. Describe how the images on this object can tell us about life in ancient Greece. Boat-shaped earrings, BC Find the Greek equivalent for the words provided. Η εικόνα αυτή µας δείχνει ένα (pair) (golden) (earrings) σε σχέδιο (of a ship). Advanced Using the words provided, complete the following sentence. Τα αντικείµενα αυτής της εικόνας είναι ένα. Έχουν ασυνήθιστο που θυµίζει. (για, σχέδιο, καράβι, γυναικείο, τρυπηµένα, αυτιά, κόσµηµα) Ivy wreath, 1st century BC Circle the correct answer. a. The shape of this object is: (τετράγωνο τρίγωνο κύκλος οβάλ) b. The material it is made from is: (δέρµα χαλκός ασήµι χρυσός) c. This wreath is decorated with many: (λουλούδια φρούτα ζαφείρια φύλλα) Advanced Using the words provided, complete the following sentences. Το αυτό που βρέθηκε στη και αποτελείται από χρυσά ήταν βασιλικό. Δηλαδή το µόνο και δεν το χρησιµοποιούσαν για τη των. Ολυµπιακών Αγώνων. (φύλλα κισσού, Μακεδονία, στέψη,κόσµηµα, στεφάνι, ηρώων, φορούσαν, βασιλείς) Pectoral cross, 13th 14th century BC Find the best match for the words in column A with the words in column B. A διπλός χρυσό γαλάζια Β πέτρα σταυρός κόσµηµα Advanced Select the correct time period for this object. Explain your selection. a. Ελληνορωµαϊκή αρχαϊκή περίοδος. b. Ελληνορωµαϊκή κλασσική περίοδος. c. Ελληνιστική d. Ρωµαϊκή e. Βυζαντινή GREEK SUPPLEMENT (2 OF 4) TEACHERS NOTES 11

12 Glazed bowl, about 1200 BC a. List four colours you can find in this object. b. Answer true or false, the image represented on this object depicts: i. µια βασίλισσα ii. µια χορεύτρια iii. ένα στρατιώτη iv. έναν τραγουδιστή Αdvanced a. Select the correct answer. This object is made from: Χαλκό ασήµι πηλό b. Describe the image on this object. c. Select the correct answer. This object was possibly used as: i. ένα κύπελο ii. ένα πιάτο iii. ένα βάζο iv. µια λεκάνη Gospelbook cover, 1721 Βeginners Use the correct article and adjective to complete the following sentences and then select the sentence which best describes this object. εικόνα. ευαγγέλιο. πίνακας. (το, χρυσή, ένας, ασηµένιο, µια, χάλκινος) Αdvanced Using the words provided, complete the following passage: Αυτό το είναι ένα της µεταβυζαντινής. Στην µια του έχει την και στην άλλη την. Είναι φτιαγµένο από,, και. (περιόδου, πλευρά, αντικείµενο, Σταύρωση, ευαγγέλιο, ξύλο, βελούδο, Ανάσταση, χαρτί, ασήµι) Fragments of a painted chest, 18th century List all the colours you can see in this object. GREEK SUPPLEMENT (3 OF 4) TEACHERS NOTES 12

13 Advanced Describe what the two women depicted on this object are wearing. Chain pectoral ornament, second quarter of 19th century Complete this sentence with the correct adjectives and nouns. Η εικόνα µας δείχνει ένα κολιέ, µε αλυσίδες, σειρές κοράλια και πέτρες. (γυάλινες, ωραίο, ασηµένιες, τρεις, τέσσερις) Αdvanced Describe this object and its possible use. A Greek boy by Alexandre-Marie Colin, about Choose the correct adjective to complete the passage. Στην εικόνα αυτή βλέπουµε ένα τσολιά. (µικρό µεγάλο) Η στολή του αποτελείται από: φέσι. (κόκκινο άσπρο) γιλέκο (µαύρο κόκκινο) πουκάµισο (άσπρο πράσινο) φούστα (κίτρινη άσπρη) καριοφύλι (καινούριο παλιό) Τσαρούχια µε φούντες. (γαλάζιες κόκκινες) Αdvanced Select the correct word to complete the following passage. Το χρώµα που έχει το φέσι της στολής του τσολιά (α. ζωγραφίζει β. Συµβολίζει) το (α. αίµα β. Ιδρώτα) των (α. Ιταλών β. Ελλήνων) που χύθηκε στα χρόνια της. (α. ελευθερίας β. σκλαβιάς) Η φούστα της (α. στολής β. αλλαξιάς) έχει (α. λίγες β. Τετρακόσιες) πιέτες που συµβολίζουν τα τετρακόσια (α. βάσανα β. χρόνια) της δουλείας. Η στολή αυτή µας θυµίζει την (α. ισπανική β. σκωτσέζικη στολή). Developed by St Spyridon College, Maroubra NSW, in association with the Powerhouse Museum, Sydney. GREEK SUPPLEMENT (4 OF 4) TEACHERS NOTES 13

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453)

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) By VIRGINIA A. DELIGATOS STUDENT NO.: 909523642 Dissertation submitted in fulfillment

Διαβάστε περισσότερα

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr ABSTRACTS-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INTRODUCTORY PRESENTATION Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr Dress Collections in Greece. An Attempt

Διαβάστε περισσότερα

P H A S I S. Greek and Roman Studies VOLUME 12 2009 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY

P H A S I S. Greek and Roman Studies VOLUME 12 2009 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY P H A S I S Greek and Roman Studies VOLUME 12 2009 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY INSTITUTE OF CLASSICAL, BYZANTINE AND MODERN GREEK STUDIES EDITORIAL BOARD: Rismag Gordeziani Editor-in-Chief

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 143. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Φεβρουάριος 2013 -

Nr. 143. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Φεβρουάριος 2013 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 130. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Ιανουάριος 2012 -

Nr. 130. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Ιανουάριος 2012 - To interested Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) ---------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org More than $3 million has been raised thus far.

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org More than $3 million has been raised thus far. SEPTEMBER OCTOBER 2007 Vol. 72 No. 1233 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org Faithful Respond to Archdiocese Appeal for Fire Victims in Greece NEW YORK In the wake of the devastating fires

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΔ 2008 Τεύχος 3 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Rhetoric in Purple: the Renewal of Imperial Ideology in the Texts of Emperor Manuel II Palaiologos

Rhetoric in Purple: the Renewal of Imperial Ideology in the Texts of Emperor Manuel II Palaiologos Rhetoric in Purple: the Renewal of Imperial Ideology in the Texts of Emperor Manuel II Palaiologos Doctoral Thesis by Florin Leonte Submitted to Central European University, Budapest, Hungary Department

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

SATURDAY-SUNDAY, DECEMBER 20-21, 2014 WE WISH YOU PEACE, HEALTH AND HAPPINESS. The National Herald. www.thenationalherald.com

SATURDAY-SUNDAY, DECEMBER 20-21, 2014 WE WISH YOU PEACE, HEALTH AND HAPPINESS. The National Herald. www.thenationalherald.com SATURDAY-SUNDAY, DECEMBER 20-21, 2014 WE WISH YOU PEACE, HEALTH AND HAPPINESS. The National Herald THE NATIONAL HERALD www.thenationalherald.com THIS HOLIDAY INSERT WAS MADE POSSIBLE BY THE GENEROUS SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC CULTURAL INSTITUTIONS IN SEARCH OF IDENTITY: THE CASE OF THE NATIONAL GALLERY- ALEXANDROS SOUTSOS MUSEUM

HELLENIC CULTURAL INSTITUTIONS IN SEARCH OF IDENTITY: THE CASE OF THE NATIONAL GALLERY- ALEXANDROS SOUTSOS MUSEUM London School of Economics and Political Science, Hellenic Observatory The 3rd HO PhD Symposium on Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges HELLENIC CULTURAL INSTITUTIONS IN SEARCH OF IDENTITY:

Διαβάστε περισσότερα

The Σούστα in the Aegean

The Σούστα in the Aegean THE ΣΟΥΣΤΑ IN THE AEGEAN The Σούστα in the Aegean Patricia Riak The paper is an exploration of a Greek island dance. In the Aegean, the σούστα has been a dance of Greek island peoples, especially for those

Διαβάστε περισσότερα

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org MAY 2008 Vol. 73 No. 1239 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Christos Anesti! D. PANAGOS Sharing the Light of Christ At the Resurrection service at Holy Trinity Archdiocesan Cathedral,

Διαβάστε περισσότερα

Issue 4, Volume 1. Past HMS News Bulletins Archive

Issue 4, Volume 1. Past HMS News Bulletins Archive 1 of 38 4/8/2011 3:20 PM From: The Hellenic Medical Society of New York (nmezitis@meri-nyc.com) To: kd2277@columbia.edu; Date: Fri, April 8, 2011 3:11:32 PM Cc: Subject: The Hellenic Medical Society of

Διαβάστε περισσότερα

Fire, sound, and cosmic clashes

Fire, sound, and cosmic clashes Fire, sound, and cosmic clashes The reception of Hesiod s Typhonomachy in books 1 and 2 of Nonnus s Dionysiaca. By Kim Houben Cover image: Archaic black figure vase depicting battle between Zeus and Typhoeus.

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) GEORGIA DRAKOU. A thesis submitted to

ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) GEORGIA DRAKOU. A thesis submitted to ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) by GEORGIA DRAKOU A thesis submitted to The University of Birmingham For the degree of MASTER OF PHILOSOPHY Centre for

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft)

National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft) National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft) Irene Anastasiadou Table of Contents 1. Introduction...1 2. Periods of Railway History...2 a. The context...2 b.

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker.

ABSTRACT. LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker. ABSTRACT LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker.) Although the island of Crete is most famously known today as the homeland

Διαβάστε περισσότερα

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1-B2 Editorial Team eter appas Dr aul Alexander appas Helen Tsismetzis Thanks to Georgina Terzis-Chioti for the material supplied for Modules 2. ISBN: 978-9963-710-02-7

Διαβάστε περισσότερα