B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1

2 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί κατ ελάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες Τα προβλήματα που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τους χειριστές υπαλλήλους της Υπηρεσίας αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών όπως και των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Δήμο είναι : Την μεγίστη δυνατή καταγραφή, καταχώρηση και ψηφιοποίηση των σχεδίων, των χαρτών, της γεωγραφικής πληροφορίας και των δεδομένων που έχουν άμεση σχέση με την γεωγραφική θέση Δυνατότητα ανάκτησης περιγραφικής πληροφορίας με βάση χωρική επιλογή του χρήστη είτε μέσω σημείου, είτε μέσω πολύγωνου, είτε μέσω γραμμής. Δυνατότητα αναζήτησης γεωγραφικών δεδομένων με χωρικά ή περιγραφικά ερωτήματα και ερωτήματα επί των μεταδεδομένων Δυνατότητα παρουσίασης δυναμικών αποτελεσμάτων με συγκεκριμένες φόρμες που προκύπτουν από αναζητήσεις ή ερωτήματα των χρηστών με διάφορους συμβολισμούς Την διαδικασία καταχώρησης οικοδομικών αδειών μαζί με τα σχέδια, καθώς και τη συντήρηση του αρχείου οικοδομικών αδειών με περιγραφικά δεδομένα και σχέδια Την διαδικασία καταχώρησης αυθαιρέτων και επικινδύνων οικοδομών Τις διαδικασίες ένταξης, παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων για τα τεχνικά έργα. Την διαδικασία καταχώρησης στοιχείων και διαδικασίες βελτιστοποίησης της απόδοσης της Δ/νσης Καθαριότητας Την απαιτούμενη συσχέτιση των ενεργειών και αρχείων Την ενοποίηση και ομογενοποίηση των αρχείων (εκτός από έγγραφα, νόμοι και σχέδια) για την προβολή και διαχείριση της γεωγραφικής και περιγραφικής πληροφορίας από όλους χωρίς περιορισμούς από εφαρμογές και είδος αρχείων. Την αναζήτηση, διακίνηση και διεκπεραίωση εντός των Δ/νσεων του Δήμου αιτήσεων και λοιπών εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων πολεοδομικών θεμάτων. Δυνατότητα εκτέλεσης λειτουργιών γεωκωδικοποίησης (διευθύνσεις) 2

3 Σε κάθε περίπτωση αναφοράς συγκεκριμένης εταιρικής ονομασίας ή ονομασίας προϊόντος δεν εννοείται αποκλεισμός όλων των άλλων προϊόντων ή εταιριών αλλά χρησιμοποιείται απλώς ο συγκεκριμένος όρος προκειμένου να γίνει κατανοητό το σύνολο των ζητούμενων χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου στοιχείου της προμήθειας / παροχής υπηρεσιών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι δεκτή η συμμετοχή υποψήφιου ανάδοχου ο οποίος θα προτείνει προϊόν ισοδύναμο του ενδεικτικά στην παρούσα μνημονευομένου. B.1.1 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ GPS Το διαφορικό GPS είναι ένα σύστημα από δύο δέκτες GPS. Ο ένας δέκτης είναι τοποθετημένος σε σταθερό σημείο με γνωστές συντεταγμένες (base station) και ο άλλος μετακινείται στα σημεία που καταγράφονται (rover GPS). Συσχετίζοντας τις ταυτόχρονες μετρήσεις των δύο δεκτών επιτυγχάνεται εντυπωσιακή βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων, ακρίβεια που μπορεί να φτάσει και στο 1 mm. Στην περίπτωση της διαφορικής διόρθωσης η ακρίβεια των μετρήσεων εξαρτάται από τον χρόνο που διαρκεί η κάθε μέτρηση, την ποιότητα των δεκτών καθώς επίσης και από την απόσταση μεταξύ των δύο δεκτών. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τους δύο δέκτες (base station, rover GPS). και το απαραίτητο λογισμικό για την επίτευξη της λειτουργίας σαν διαφορικό GPS όπως και της διαφορική διόρθωση. Ο σταθερός δέκτης θα τοποθετηθεί στο Δημαρχείο της πόλης Ι. Δραγούμη 1 λόγω της γεωγραφικής ανάπτυξης της πόλης, εκτός και αν η προταθεί μια θέση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Ο δεύτερος δέκτης θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις φορητότητας (μικρό βάρος) και με συστήματα έξυπνης τοποθέτησης της κεραίας λήψης. και αυτό γιατί είναι ανάγκη η καταγραφή εκτάσεων ή περιοχών που απαιτείται η χρήση τροχοφόρου μέσου που θα μεταφέρει τον φορητό δέκτη. Θα πρέπει οι δύο δέκτες όπως και η εφαρμογή που θα τα συνοδεύει για την λειτουργία τους σαν διαφορικό GPS να εξασφαλίσουν την μέγιστη ακρίβεια ( 1 mm) και την μέγιστη συμβατότητα μεταξύ τους. Ο base terminal θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 12 καναλιών και ο rover τουλάχιστον 8 κανάλια. Πρέπει να υποστηρίζουν τις νέες εφαρμογές δορυφορικού εντοπισμού GNSS (Glonass, Galileo) αλλά και τις νέες συχνότητες L2c & L5 για 3

4 ακόμα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.. Και οι δύο σταθμοί θα πρέπει είναι ανθεκτικές κατασκευές στις καιρικές και θερμοκρασιακές συνθήκες (υγρασία.) 4

5 B.1.2 G.I.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GIS είναι ο σχεδιασμός η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την διαχείριση και προβολή των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων του Δήμου. Το σύστημα θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαχείρισης χωρικών δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν τα πολεοδομικά,τεχνικά, οικονομικά αλλα και γεωγραφικά δεδομένα των Δημοτών. Για την επίτευξη αυτής της βασικής προϋπόθεσης θα πρέπει οι υπάλληλοι του Δήμου που ασχολούνται με τέτοια δεδομένα να χρησιμοποιούν ένα ενοποιημένο σύστημα προβολής και επεξεργασίας των γεωγραφικών και περιγραφικών στοιχείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πληροφορία να είναι μονοσήμαντη μέσα στο πλήθος των υπαλλήλων και μέσα στο πλήθος των αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Εκτός από την προβολή των στοιχείων θα πρέπει ο κάθε υπάλληλος που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τα χωρικά δεδομένα του Δήμου να εισάγει στο σύστημα τα δεδομένα που ελέγχει ή προκύπτουν από την δικιά του μελέτη και εργασία. Μόνο η συνεχής ενημέρωση του συστήματος μπορεί να αποτελέσει την εγγύηση ότι το σύστημα θα συνεχίσει να δουλεύει με αξιοπιστία και ότι η πληροφορία που θα προβάλλεται θα είναι μονοσήμαντη και επίκαιρη. Και μόνο τότε η πληροφορία μπορεί αυτόματα να προσφερθεί στους πολίτες για την ενημέρωση και κατανόηση των ερωτημάτων τους. Έχοντας αυτά υπόψη οι δυνατότητες του συστήματος θα είναι : Όλα τα δεδομένα χωρικά περιγραφικά θα είναι καταχωρημένα σε Oracle Spatial, και το σύστημα GIS θα είναι ικανό να σερβίρει τα δεδομένα οποιαδήποτε μορφής (raster ή vector) με όλα τα περιγραφικά στοιχεία όπως και τα μεταδεδομένα μέσω εφαρμογών φυλλομετρητή και απλών στο χειρισμό διεπαφών που θα αναπτυχθούν. Πιο αναλυτικά το σύστημα θα σερβίρει τα δεδομένα στο τοπικό δίκτυο και στο web διαδίκτυο.. Οι ανάγκες των χρηστών-υπαλλήλων στο ενδοδίκτυο είναι διαφορετικές και πιο απαιτητικές από την εφαρμογή για το Internet που θα είναι ένας εμπλουτισμένος οδηγός πόλης με διαδραστικές λειτουργίες για τους πολίτες.. 5

6 B ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΟ B Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ Οι χρήστες-υπάλληλοι στο, θα πρέπει να μπορούν να αναζητούν στα πολεοδομικά δεδομένα και στις χωρικές πληροφορίες όπως αυτά αναλύονται στη συνέχεια να αναπαράγουν ένα τμήμα της χωρικής πληροφορίας σε αντίγραφο συμβατό με κάποια από τα σχεδιαστικά πρότυπα για να έχει την δυνατότητα ο χρήστης-υπάλληλος να το χρησιμοποιεί σαν υπόβαθρο στην δική εργασία που μπορεί να πραγματοποιείται με οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραμμα. Ορίζουν και να αποθηκεύουν σελιδοδείκτες αναπαράγουν στον εκτυπωτή ή σε αρχείο εγκεκριμένα σχέδια-χάρτες ή αποσπάσματα του σχεδίου που να παρέχουν εγγύηση ότι είναι αντίγραφα των πρωτότυπων και από την βάση του Δήμου Λαρισαίων. Στη μελέτη των υποψηφίων θα πρέπει να τεκμηριωθεί ο τρόπος που κάτι τέτοιο είναι εφικτό. θα μπορούν επίσης να εκτυπώνουν τον εξαγμένο χάρτη ή να τον εξάγουν σε τύπους αρχείων PDF ή PNG B Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΟΥ Οι χρήστες-υπάλληλοι εκτός από τα προαναφερθέντα το σύστημα θα τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνουν-τροποποιούν τα δεδομένα που σχετίζονται με περιγραφικά δεδομένα, θα μπορούν να κάνουν και προσαρμογές (editting) στα δεδομένα των χαρτών. Οι διαχειριστές του συστήματος θα μπορούν να επαληθεύουν τις αλλαγές, βλέποντας τους χάρτες πριν και μετά τις τροποποιήσεις. να εισάγουν διανυσματική χωρική πληροφορία στο σύστημα χωρίς την παρέμβαση κάποιου άλλου χρήστη με ιδιαίτερες ικανότητες στα GIS ή κάποιας άλλης εφαρμογής.. Η εισαγωγή των χωρικών δεδομένων μπορεί να είναι μια απλή διαδικασία με απλά τυποποιημένα σχήματα (π.χ. στύλος δημοτικού φωτισμού, περίπτερο) ή σχήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή ενός αρχείου κορυφών ή σχήματα που δημιουργήθηκαν σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα στις σωστές συντεταγμένες και εξήχθησαν έτσι ώστε να είναι αποδεκτά στο σύστημα GIS μέσω κάποιας εφαρμογής που θα αναλάβει να τα μετατρέψει και να τα περιλάβει στο γενικό σύστημα πληροφοριών. 6

7 Σε αυτό το επίπεδο η εφαρμογή οφείλει να επιτρέπει στους χρήστες, την προσαρμογή διανυσματικών δεδομένων, την δημιουργία αναφορών,, να τροποποιούν και να διαγράφουν χαρτογραφικά χαρακτηριστικά (πολύγωνα, πολυγραμμές και σημεία). Θα μπορούν να εξάγουν διανυσματικούς και ψηφιδωτούς χάρτες σε τύπους αρχείων όπως που να υποστηρίζουν διανυσματική ή ψηφιδωτή πληροφορία. Θα μπορούν επίσης να εκτυπώνουν τον εξαγμένο χάρτη ή να τον εξάγουν σε τύπους αρχείων PDF ή PNG Μέσω του γραφικού περιβάλλοντος τον ορισμό και την αποθήκευση σελιδοδεικτών» Θα έχουν την δυνατότητα να φορτώσουν γεωγραφικά δεδομένα (DXF/DWG) κατευθείαν στην χωρική βάση δεδομένων. Τα δεδομένα που θα φορτώνονται οφείλουν να έχουν το ίδιο σύστημα αναφοράς και προβολικό σύστημα με την χωρική βάση δεδομένων. Προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες εισαγωγές δεδομένων στην χωρική βάση δεδομένων, οι διαχειριστές θα μπορούν να διαπιστώνουν την εγκυρότητα των νέων δεδομένων Για την μέγιστη ευκολία διαχείρισης και την μονοσήμαντη πληροφορία όπως και για την δυνατότητα τροποποίησης και εξέλιξης τους από τους διαχειριστές, οι εφαρμογές που θα απευθύνονται στο τοπικό δίκτυο συνιστούμε να είναι στην ίδια φιλοσοφία με το «Web Gis» στο Internet εκτός και αν αποδειχθεί στην μελέτη που θα υποβάλει ό κάθε υποψήφιος η αναγκαιότητα δημιουργίας μια εφαρμογής ειδικά για το Internet παρέχοντας με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη ασφάλεια για το σύστημα και τα δεδομένα Αν προταθεί αυτό από τον υποψήφιο ανάδοχο τότε θα εγγυηθεί ότι η πρόσβαση από το Internet θα είναι στα ίδια δεδομένα με τους εσωτερικούς χρήστες έστω και με χρονική διαφορά των δεδομένων λίγων ωρών και με αυτοματοποιημένη ενημέρωση. B Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΟΥ Θα ορισθούν χρήστες σε κάθε διεύθυνση του Δήμου που θα έχουν πρόσβαση στο GIS μέσω λογισμικού Desktop GIS και θα αναλάβουν να διαχειρίζονται τα δεδομένα χωρικά και περιγραφικά της ενότητας στην οποία θα είναι αρμόδιοι. Οι εξουσιοδοτημένοι δημοτικοί υπάλληλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα ανάλογα με τα δικαιώματα που τους έχουν αποδοθεί. Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα με δικαιώματα, τα οποία θα ορίζονται από 7

8 το Διαχειριστή και τα οποία θα εξαρτώνται από τις αρμοδιότητές τους. Αυτοί οι υπάλληλοι θα είναι διαχειριστές της Δ/νσης στην οποία ανήκουν. B ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανάπτυξη εφαρμογής Web-GIS για την προβολή & την διάχυση πληροφοριών στο διαδικτύου Η εφαρμογή να αναπτυχθεί με τέτοια κριτήρια ώστε να παρέχει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στου πολίτες B ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Να έχουν την δυνατότητα πλοήγησης στο χάρτη της Πόλης. Της αναζήτησης πληροφοριών & δεδομένων (από συγκεκριμένα επίπεδα πληροφορίας με κωδικό χρήστη) Χωρική αναζήτηση στον χάρτη. Ανάπτυξη έτοιμων θεματικών παρουσιάσεων για τους πολίτες B ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ Έχουν την δυνατότητα πλοήγησης στο δήμο. Αναζήτησης πληροφοριών & βάσεων δεδομένων (από συγκεκριμένα επίπεδα πληροφορίας με κωδικό χρήστη) Χωρική αναζήτηση στον χάρτη. Ανάπτυξη έτοιμων θεματικών παρουσιάσεων για τους πολίτες Να αναπαράγει ένα τμήμα της χωρικής πληροφορίας για να έχει την δυνατότητα ο χρήστης να το χρησιμοποιήσει σαν υπόβαθρο στην αίτηση που θα υποβάλει στον Δήμο. Έχουν διαδραστικές λειτουργίες υποβολής ερωτημάτων ή και καταγγελιών Εφαρμογή ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων και αντιγράφων πινακίδων/σχεδίων. Ανάπτυξη έτοιμων θεματικών παρουσιάσεων για τους πολίτες 8

9 B ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Έχουν την δυνατότητα πλοήγησης στο δήμο. Αναζήτησης πληροφοριών & βάσεων δεδομένων (από συγκεκριμένα επίπεδα πληροφορίας με κωδικό χρήστη) Χωρική αναζήτηση στον χάρτη. Ανάπτυξη έτοιμων θεματικών παρουσιάσεων για τους πολίτες Να αναπαράγει ένα τμήμα της χωρικής πληροφορίας για να έχει την δυνατότητα ο χρήστης να το χρησιμοποιήσει σαν υπόβαθρο στην αίτηση που θα υποβάλει στον Δήμο. Έχουν διαδραστικές λειτουργίες υποβολής ερωτημάτων ή και καταγγελιών Εφαρμογή ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων και αντιγράφων πινακίδων/σχεδίων. Να αποτελέσει εργαλείο διοίκησης και λήψης αποφάσεων με στόχο την αναβάθμιση των 9

10 B ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συνοπτικά αναφέρονται οι διάφορες κατηγορίες χρηστών: Πολίτες: Κοινοί χρήστες, Θα επισκέπτονται τη γενική Στατιστικά χωρίς μορφή της εφαρμογής αλλά θα στοιχεία αναγκαιότητα έχουν ιδιαίτερα προνόμια. πρόσβαση & ταυτοποίησης με προτιμήσεων πρόσβαση από το internet Δημότες-Πολίτες Χρήστες, με Θα επισκέπτονται τη γενική Στατιστικά αναγκαιότητα μορφή της εφαρμογής αλλά θα στοιχεία ταυτοποίησης με έχουν ιδιαίτερα προνόμια. Οι πρόσβαση & πρόσβαση από χρήστες θα μπορούν να προτιμήσεων το internet με υποβάλλουν ερωτήματα , Όνομα και ελεγχόμενη και να ενημερώνουν το σύστημα με κωδικός διαβαθμισμένη πληροφορίες-καταγγελίες απαραίτητος ή πρόσβαση επισυνάπτοντας και διατήρηση profil γεωγραφικές πληροφορίες ή χρήστη και ακόμα και αιτήσεις για διεκπεραίωση αυτών από την προνόμια στους Δημότες. Υπηρεσία. Εξουσιοδοτημένοι Κοινοί χρήστες, Θα έχουν πρόσβαση στην Καταγραφή δημοτικοί υπάλληλοι με πρόσβαση από το τοπικό ειδική μορφή της εφαρμογής που απευθύνεται στους χρηστών διαφόρους με δίκτυο χρήστες του ενδοδικτύου. Θα τρόπους, tcp/ip έχουν πρόσβαση σε όλα τα διεύθυνσης, χωρικά δεδομένα και στα ονόματος χρήστη περιγραφικά δεδομένα κ.λπ. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες, με Θα έχουν πρόσβαση στην Καταγραφή δημοτικοί υπάλληλοι αναγκαιότητα ταυτοποίησης με ειδική μορφή της εφαρμογής που απευθύνεται στους χρηστών όνομα με χρήστη πρόσβαση από χρήστες του ενδοδικτύου. Θα και συνθηματικό, το τοπικό δίκτυο έχουν πρόσβαση σε όλα τα κατά-γραφή 10

11 με ελεγχόμενη και χωρικά δεδομένα και στα tcp/ip διεύθυν- διαβαθμισμένη περιγραφικά δεδομένα σης. Δημιουργία πρόσβαση Ανάλογα με την διαβάθμιση profil χρήστη και τους θα έχουν και την δημιουργία log δυνατότητα τροποποίησης των file για κάθε χωρικών ή περιγραφικών δεδομένων. ενέργεια τροποποιεί δεδομένα. που τα Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες, με Θα επισκέπτονται τη γενική Καταγραφή υπάλληλοι ΚΕΠ των αναγκαιότητα ταυτοποίησης με μορφή της εφαρμογής αλλά θα έχουν ιδιαίτερα προνόμια. χρηστών όνομα με χρήστη πρόσβαση από Απαραίτητη ύπαρξη ονόματος και συνθηματικό, το internet με και κωδικού ή ύπαρξη profil κατά-γραφή ελεγχόμενη και χρήστη. Οι χρήστες θα tcp/ip διεύθυν- διαβαθμισμένη πρόσβαση μπορούν να δίνουν αποσπάσματα σχεδίων και σης. Δημιουργία profil χρήστη και χαρτών και να υποβάλουν δημιουργία log αιτήσεις στον Δήμο file για κάθε διεκπεραιώνοντας αιτήματα έγκυρη Δημοτών. Απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμού εγκυρότητας των παραχώρηση βεβαιώσεων αποσπασμάτων και βεβαιώσεων από τα ΚΕΠ 11

12 Ειδική κατηγορία κοινών χρηστών αποτελούν τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). Είναι απαραίτητη η πρόνοια από μέρους του Αναδόχου για την διευκόλυνση αυτής της κατηγορίας χρηστών αφενός με την παροχή υποβοηθητικών πληροφοριών και αφετέρου με την υποστήριξη των λογισμικών συστημάτων που χρησιμοποιούν για την πλοήγηση στο διαδίκτυο και γενικότερα τη χρήση του υπολογιστή. Επιπλέον, είναι επιθυμητή η δυνατότητα εξαγωγής πληροφορίας σε μορφή αναγνωρίσιμη από συσκευές υποβοήθησης ατόμων με αναπηρίες. Κατ ελάχιστο, ο Ανάδοχος, αναμένεται να παραδώσει ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό που θα επιτρέπει στα ΑμεΑ να ανακτήσουν τα βασικότερα στοιχεία των εφαρμογών όπως αυτά καθορίζονται από διεθνή πρότυπα, ώστε να είναι για παράδειγμα δυνατή η ανάγνωση των κειμένων από λογισμικό-εκφωνητή ή η μεγέθυνση των γραμμάτων. Το λογισμικό αυτό θα περιέχει ένα μέρος από το συνολικό υλικό του έργου το οποίο θα αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Ειδικές απαιτήσεις για τους Power User Το σύστημα θα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές και για τους χρήστες που έχουν πρόσβαση από desktop GIS CAD εφαρμογές προγράμματα που να υποστηρίζουν σύνδεση με την Oracle Spatial κατευθείαν χωρίς μετατροπή των δεδομένων και να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα χωρικά ή περιγραφικά δεδομένα ανάλογα με τα δικαιώματα που θα έχει ό καθένας. Αυτούς τους χρήστες θα τους ονομάζουμε στο εξής σαν Power Users. Οι power users θα έχουν σαν αντικείμενο να αλλάζουν βασικά και εξ ολοκλήρου τη γραφική και την χωρική πληροφορία όπως και τα περιγραφικά δεδομένα. Θα μπορούν να δημιουργούν συσχετισμούς αντικειμένων και ερωτημάτων. Να διορθώνουν τη σύνδεση με τους πίνακες που κρατούν την πληροφορία των πολεοδομικών και οικονομικών δεδομένων. Να δημιουργούν ερωτήματα και θεματικούς χάρτες και αναλύσεις κατάλληλες για την λήψη αποφάσεων και κατάστρωσης στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της πόλης... B ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Θα παρέχονται κατ ελάχιστο οι εξής δυνατότητες ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο χρήστης : 12

13 Διαχείριση χαρτογραφικών υποβάθρων σε διανυσματική και ψηφιακή μορφή (vector & raster με γεωαναφορά) πλήρης υποστήριξη του ενιαίου συστήματος γεωαναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Η διανυσματική πληροφορία θα διαχειρίζεται από την βάση δεδομένων Oracle Spatial ή ισοδύναμη και το σύστημα θα διαχειρίζεται τα διανυσματικά δεδομένα χωρίς μετατροπή ή δημιουργία αντιγράφων Το σύστημα θα συνεργάζεται με την βάση δεδομένων Oracle spatial ή ισοδύναμη της αλλά θα είναι σε θέση να συνεργαστεί με οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS). Η βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η πιο πρόσφατη από την ημερομηνία που θα υπογραφεί η σύμβαση. Διαχείριση διαφορετικών γεωαναφορών raster images formats. Μεταφορά δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων CAD-GIS ή μετά από μετάπτωση αρχείων σε πρότυπο ανταλλαγής σχεδίων μεταξύ σχεδιαστικών προγραμμάτων. Διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα (π.χ. διαφορετικών επιπέδων πρόσβαση στα γεωγραφικά και περιγραφικά δεδομένα για χρήστες ομάδες χρηστών). Δυνατότητα των χρηστών να εμφανίζει περιγραφικά δεδομένα που ενδεχομένως υπάρχουν για τα αντικείμενα που αναζητεί (Φ.Ε.Κ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ κ.λπ.) με ειδικά σχεδιασμένες φόρμες για κάθε τύπο δεδομένων Διασύνδεση απεριορίστου αριθμού χρηστών (διαδικτυακών, ενδοδικτυακών). Υποστήριξη διαδικασιών ανάπτυξης μεταδεδομένων και αυτόματη εισαγωγή και αποθήκευση μεταδεδομένων από τους χρήστες με πρόσβαση. Δυνατότητα επεξεργασίας και διόρθωσης των δεδομένων από τους διαβαθμισμένους χρήστες μέσω απλών εφαρμογών και όψεων. Δυνατότητα των χρηστών να κάνουν ταυτόχρονα διόρθωση σε μια συγκεκριμένη θεματική-χωρική πληροφορία. Να αναφερθεί ό μέγιστος αριθμός των χρηστών που μπορούν κάνουν ταυτόχρονα editing και σε τι είδους πληροφορία. Δικτυακή (Network based) τεχνολογία για σύνδεση, ασφάλεια. Χρήση προηγμένων διεπαφών για τους χρήστες ανά κατηγορία και θέμα προβολής (interfaces) που περιγράφονται παρακάτω. Υποβολή γραφικών ερωτημάτων: αναζήτηση και ανεύρεση δεδομένων με γεωγραφικά κριτήρια και χωρικά ερωτήματα. Δυνατότητα δημιουργίας από τους Adminιstrators διαφορετικά ερωτήματα για κατηγορίες χρηστών ή ομάδες. 13

14 Γεωγραφική προεπισκόπηση των δεδομένων μέσω των ενσωματωμένων εργαλείων. Αναζήτηση και ανεύρεση δεδομένων επιλέγοντας πολύγωνο, γραμμή ή σημείο. Αναζήτηση και ανεύρεση δεδομένων σύμφωνα με την διεύθυνση, γεωκωδικοποιήση. Αναζήτηση και ανεύρεση δεδομένων με απλά κριτήρια επί των μεταδεδομένων. Συνεργασία με τον WEB server άμεσα μέσω πύλης. Υποστήριξη του TCP/IP πρωτοκόλλου στο server και στους clients. Παροχή των δεδομένων στον client, μέσω του Web server, με χρήση Hypertext Transfer Protocol (HTTP) και XML. Να είναι απολύτως φιλική στον χρήστη χωρίς να απαιτείται να διαθέτει ο χρήστης ειδικές γνώσεις. Να μην απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών, όχι πάντως μεγαλύτερη των 30 ωρών. Να μπορεί να εκτυπώνει, ενιαία αποσπάσματα Γεωγραφικών Δεδομένων (χαρτών) και δυναμικά υπομνήματα αναλυτικής περιγραφικής πληροφορίας, σε τυποποιημένες επιλεγμένες κλίμακες ή κλίμακες του χρήστη. Να μπορεί να διαχειρίζεται ενιαία, πάσης φύσεως Γεωγραφική και περιγραφική πληροφορία όπως: Χωροταξικές & Πολεοδομικές Τεχνικών & Κοινωνικών υποδομών Διαχείρισης του στόλου Οχημάτων μελλοντικά Διαδικτυακή - αμφίδρομη και διαδραστική πληροφόρηση επικοινωνία διαχειριστών του συστήματος & χρηστών (Δημότες / φορείς κλπ). Για την επικαιροποίηση, εξακρίβωση, τεκμηρίωση της ορθότητας των γεωγραφικών οντοτήτων / δεδομένων αλλά και της περιγραφικής πολεοδομικής κλπ πληροφορίας, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα για κάθε επιλεγμένη γεωγραφική οντότητα της εφαρμογής (σημείο, πολύγωνο ή γραμμή), την άμεση και δυναμική (on-line) απεικόνιση όλων των πρωτογενών δεδομένων [χάρτες, αποφάσειςεγκρίσεις αδειοδοτήσεων- ΦΕΚ, σχέδια, μελέτες κ.λπ. αρχεία (txt -xls-pdf ) ] με την μορφή των popup menu ή με κατάλληλες φόρμες που θα σχεδιαστούν και βέβαια με δυνατότητα εκτύπωσης. Να παρέχει δυναμικά υπομνήματα των περιγραφικών στοιχείων των πολεοδομικών δεδομένων, των τεχνικών υποδομών κλπ 14

15 Να παρέχει δυναμικά υπομνήματα, αποδελτιωμένης ισχύουσας πολεοδομικής και χωροταξικής πληροφορίας για την κάθε πολεοδομική οντότητα π.χ. Ο.Τ. ή Πολύγωνο, η οποία έχει αντληθεί από την εκάστοτε Νομοθεσία ( π.χ ΦΕΚ, Χάρτες κλπ). Να παρέχει On-line συνδυασμένη - δυναμική απεικόνιση περιγραφικής και γεωγραφικής πληροφορίας στην ίδια οθόνη. Να παρέχει έξυπνες αναζητήσεις για κάθε κατηγορία πληροφορίας με διατύπωση ερωτημάτων π.χ. χρήσεων γης -όρους δόμησης καταστήματα -δραστηριότητες σε επίπεδο δήμου αλλά και Ο.Τ. ή οικοπέδου. Να παρέχει την επιλογή εντοπισμού συντεταγμένων σε επιλεγμένη κλίμακα Να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες με πρόσβαση, την εισαγωγή και ενημέρωση με απλό τρόπο των δεδομένων ενημερώνοντας το σύστημα με την καθημερινή τους εργασία Να παρέχει τη δυνατότητα ενσωματωμένων βοηθητικών ψηφιακών βάσεων π.χ. νομοθεσίας κλπ. Να παρέχει στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη όλα τα εργαλεία (buttons) της εφαρμογής όπως ενδεικτικά: Περιμετρικών ζωνών. Μέτρησης αποστάσεων. Μέτρησης Εμβαδού. Εντοπισμό σημείου με συντεταγμένες. Εντοπισμός σημείου ανάλογα με την Συνοικία, Πολεοδομική Ενότητα, Πινακίδα 1:1000, Αριθμού Ο.Τ., όνομα δρόμου μαζί με συνδυασμό αυτών, ακριβή διεύθυνση, οικοδομικής αδείας ή ετοιμόρροπου ή διατηρητέων κτισμάτων κ.λ.π. Εντοπισμός σημείου ανάλογα το ερώτημα του χρήστη που μπορεί να είναι γεωγραφικό ή ερώτημα στις συντεταγμένες. Επιλογή κλίμακας. Εύρεσης και αναζήτησης χαρακτηριστικών. Διαχρονικής Πολεοδομικής Εξέλιξης. Γενικής Νομοθεσίας. Προσθήκης / Διαγραφή Νέων Σχημάτων. Εισαγωγής εξωτερικών δεδομένων. Την δυνατότητα της επιλογής του ανάλογο interface διεπαφής και εφαρμογής ανάλογα με τον χρήστη και της εργασίας που θέλει να πραγματοποιήσει. 15

16 Το παράθυρο εργασίας του λογισμικού να αποτελείται από: Εργαλεία (buttons) λογισμικού. Πίνακα Περιεχομένων. Περιοχή εμφάνισης χάρτη. Περιοχή υπομνήματος των χαρτών. Περιοχή η αναδυόμενο παράθυρο απεικόνισης δυναμικών υπομνημάτων. 16

17 B ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (WEB EDITING) Δυνατότητα για απ ευθείας επεξεργασία των γεωγραφικών χωρικών (vector) και περιγραφικών δεδομένων από την Web GIS εφαρμογή στην γεωγραφική βάση δεδομένων στους αντίστοιχους χρήστες. Να παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες επεξεργασίας τουλάχιστον: Ταυτόχρονη επεξεργασία των γεωγραφικών δεδομένων από πολλούς χρήστες. Δυνατότητα επεξεργασίας σε διαφορετικές εκδόσεις της γεωγραφικής βάσης. Δυνατότητες Undo / Redo των ενεργειών μας σε «βάθος» άνω των 50 ενεργειών και με ύπαρξη προειδοποίησης όταν εξαντλείται η δυνατότητα ανάκλησης ενέργειας. Διαχείριση των πιθανών συγκρούσεων κατά την ταυτόχρονη επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων από πολλούς χρήστες. Δυνατότητες αγκίστρωσης στα διανύσματα (vector Snapping) Δυνατότητα προσθήκης, μετακίνησης και διαγραφής γεωγραφικών αντικειμένων. Δυνατότητες ψηφιοποίησης σημείων, γραμμών και πολυγώνων στο αντίστοιχο επίπεδο πληροφορίας και με την αντίστοιχη φόρμα. Δυνατότητες εισαγωγής σημείων, γραμμών και πολυγώνων από εξωτερικό αρχείο συντεταγμένων. Δυνατότητες εισαγωγής block ή προκαθορισμένων σχημάτων με τις αντίστοιχες προδιαγραφές Μεταβολή των περιγραφικών δεδομένων των γεωγραφικών αντικειμένων. Να διαθέτει οδηγίες χρήσεις και κείμενα για όλες τις λειτουργίες του. Να διαθέτει οδηγίες χρήσεις και κείμενα για όλες τις λειτουργίες του για τους administrators και αναλυτική παρουσίαση του συστήματος. Να διαθέτει οδηγίες στην Αγγλική και Ελληνική για τις λειτουργίες που θα κάνουν χρήση οι εξωτερικοί αποδέκτες των εφαρμογών του συστήματος. B ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Δυνατότητα υποστήριξης της ιστορικότητας για κάποια επίπεδα πληροφορίας όπως της ρυμοτομίας του σχεδίου πόλης, διατήρηση ιστορικότητας και μεταβολής και για χρονικές ερωτήσεις (date queries) 17

18 Αναλυτικότερα: B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Προβολή και διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων Προβολή πολεοδομικών Ρυθμίσεων: Αναδιαμόρφωση οργάνωση των υπαρχόντων πληροφοριών, ταξινόμησης τους όπως και ενημέρωσης τους με δεδομένα ισχύουσας ημερομηνίας, διατάξεις κ.λπ. Πλήρες ρυμοτομικό σχέδιο με όλη την πληροφορία ρυμοτομικών, οικοδομικών γραμμών, αρίθμηση και χαρακτηρισμός των Ο.Τ. αρίθμηση των κορυφών του κάθε Ο.Τ. και δυνατότητα προβολής του συνόλου των κορυφών σε μορφή κειμένου με τις συντεταγμένες. Χαρακτηρισμός προβλεπόμενης χρήσης οικοδομικού τετραγώνου και πραγματικής χρήσης αυτού. Παρουσίαση με την μορφή κειμένου και θεματικής παρουσίασης Πινακίδες 1:500, 1:1000 όρια σχεδίου πόλης και έλεγχος εντός-εκτός όρια διοικητικών ορίων και ΓΠΣ και έλεγχος εντός-εκτός τομείς συντελεστών Δόμησης όρια συνοικιών όρια πολεοδομικών ενοτήτων λοιποί όροι δόμησης, αρτιότητα μέγιστο ύψος μέγιστη κάλυψη χρήσεων γης. όρια απαλλοτριώσεων Ποταμών ρεμάτων κ.λπ. όρια απαλλοτριώσεων ΟΣΕ κ.λπ. Όρια απαλλοτρίωσης των περιφερειακών δρόμων ή άλλων απαλλοτριώσεων Διατάγματα έγκρισης της περιοχής Αρτιότητα και λοιποί όροι Δόμησης. Στοιχεία εκμετάλλευσης οικοπέδου. Συντελεστής Δόμησης οικοπέδου Όρια εντός-εκτός σχεδίου Όρια εντός εκτός διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων. 18

19 Πράξεις τακτοποίησης-αναλογισμού. Προκήπιο Στοά Κοινή χρήση δρόμου. Δρόμοι που υφίστανται προ του 1923 Υψηλής τάσης ΔΕΗ. Ανώτατου υψόμετρου από Αεροπορία. Ζώνη πλημμυρών. Αναστολή οικοδομικών εργασιών. Αναθεώρηση-Επέκταση. Τομείς «πανταχόθεν ελεύθερο» Σύστημα Δόμησης που ίσχυε στην Λάρισα Τοπογραφική απόδοση του σχεδίου πόλης που περιλαμβάνει ένα μεγάλο όγκο γραφικών στοιχείων χωρίς ιδιαίτερη σύνδεση με βάση δεδομένων παρά μόνο κατηγοριοποίηση ανάλογα με το είδος των γραφικών στοιχείων (φράκτες οικοπέδων, αρχιτεκτονικά στοιχεία μέσα στις ιδιοκτησίες, σιδ. Γραμμές, πρανή, κ.λπ.) Πρόσβαση από τους υπαλλήλους και ενημέρωση των περιγραφικών δεδομένων από του διαβαθμισμένους χρήστες. Χορήγηση βεβαιώσεων των αντίστοιχων πολεοδομικών χαρακτηριστικών που είναι δομημένα γραφικά (τοπολογία) ακόμα και επιλέγοντας ένα σημείο. Χορήγηση αποσπασμάτων ρυμοτομικών σχεδίων, πολεοδομικών μελετών, ΓΠΣ, ΖΟΕ, κλπ., σε συγκεκριμένη κλίμακα. Χορήγηση αντιγράφων τεχνικών εκθέσεων, On line πληροφορίες στο διαδίκτυο που αφορούν σε προβολή πολεοδομικών ρυθμίσεων, λεπτομερειών και δεδομένων Προβολή Στοιχείων Κοινοχρησία των δρόμων και προβολή του είδους του δρόμου μέχρι και το ισχύον καθεστώς όπως και το υλικό επικάλυψης Δίκτυο πεζοδρόμων Πράξεων Εφαρμογής και ιδιοκτησιών Πράξεων Αναλογισμών Τακτοποιήσεων στην πορεία των πράξεων, οφειλές στον Δήμο ή τρίτους Ρυμοτομήσεων -Προσκυρώσεων: 19

20 Δημοτικά Ακίνητα Οικοδομικές άδειες, παραδοσιακά κτήρια, ετοιμόρροπα, αυθαίρετα Περιοχές Αναστολής Οικοδομικών Εργασιών και αδειών. Διευθύνσεις οικοπέδων και κτισμάτων Ζώνες υψηλής τάσης ΔΕΗ Ζώνες πλημμύρων. Περιοχή ανώτερου επιτρεπόμενου ύψους ορισμένο από την αεροπορία. Αιτήσεις: Το σύστημα GIS θα είναι οργανωμένο έτσι ώστε να μπορεί να δίνει απαντήσεις στους χρήστες που έχουν σχέση με την γεωγραφική τοποθεσία που υποδεικνύεται σύμφωνα με τις τρέχουσες πολεοδομικές Το σύστημα θα είναι σε θέση να παραλαμβάνει αιτήσεις από τους πολίτες που θα έχουν σχέση με πολεοδομικά θέματα και με αναφορά της γεωγραφικής θέσης του υποβαλλόμενου ερωτήματος B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ: Διαχείριση στοιχείων που έχουν άμεση σχέση με την Δ/νση Τεχνικών έργων. Τέτοια στοιχεία είναι : DTM και υψομετρικά στοιχεία Κράσπεδα και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχολικά κτήρια με τους υπαίθριους χώρους, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακοί Δημοτικά Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και στήλες ηλεκτροφωτισμού. Δίκτυα φυσικού αερίου Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Δίκτυα ΔΕΗ Άδειες και δίκτυα άλλων οργανισμών και εταιριών. (ΤΕΛΛΑΣ HOL κ.λ.π.) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μελέτες Άδειες χρήσης πεζοδρομίων και οικονομικά στοιχεία. Άδειες κυκλοφορίας δρόμων και πεζοδρόμων 20

21 Θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης Το δίκτυο κόμβων με φωτεινούς σηματοδότες δίκτυο με κοινό ρυθμιστή και χαμηλού συντονισμού Οι πινακίδες κυκλοφορίας, οι διαβάσεις πεζών Χώροι στάθμευσης στους πεζόδρομους Δίκτυο διαδρομές Αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών μαζί με τις στάσεις. Δημοτικά κτήρια Αθλητικά κτήρια. Καταγγελίες πολιτών και ιστορικό επίλυσης για βλάβες δυσλειτουργίες καταστροφές B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Χώροι Πρασίνου και είδος φύτευσης. Περιαστικό πράσινο, αθλητικά γήπεδα Δέντρα και φυτά στην δικαιοδοσία της Δ/νσης Πρασίνου Καταγγελίες πολιτών και ιστορικό επίλυσης για βλάβες δυσλειτουργίες καταστροφές B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Χρήσεις κτηρίων και δυναμικό Θέσεις κάδων απορριμμάτων διαχωρισμός τους και εσοχών. Πληθυσμιακές πληροφορίες ανά Οικοδομικό τετράγωνο. 21

22 B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Προγραμματισμός και οργάνωση των συνοικιών Απεικόνιση και προβολή στο διαδίκτυο ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων χώρων (θέση, διαστάσεις, ενοικιαστής, ύψος ενοικίου). Διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων εισαγωγή διαγραφή ενημέρωση γραφικά (θέση, διαστάσεις, ενοικιαστής, ύψος ενοικίου). αλλά και στις βάσεις δεδομένων και παρακολούθηση οικονομικών δεδομένων (έσοδα του Δήμου) Απεικόνιση και προβολή στο διαδίκτυο εκδοθέντων αδειών λειτουργίας καταστημάτων και έλεγχος συμβατότητας με ισχύοντες κανονισμούς, Υποστήριξη λήψης αποφάσεων - Έλεγχος συμβατότητας αιτούμενης έκδοσης άδειας. Διαχείριση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και αδειών μουσικής B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Προβολή και διαχείριση Δημοσίων υπηρεσιών. τουριστικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων χώρων αναψυχής πάρκα εκκλησίες ξενοδοχείων και καταλυμάτων ύπνου 22

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες Π Α Ρ Α ΡΤ ΜΑ ΙΙ V Π ΙΙ Ν Α Κ ΕΣ Σ Υ Μ ΜΟ Ρ Φ ΩΣ Σ B.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ.

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εργαστηριακή διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικές βάσεις δεδομένων» Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές - Ναυτιλία

Μεταφορές - Ναυτιλία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 2 ο σεμινάριο 13 Μαΐου 2015 Χάρτες... παντού OpenStreetMap OpenStreetMap Υπηρεσία απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Πλατφόρμα Διαχείρισης Παγίων και Αναφοράς Βλαβών Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Ιανουάριος 2009 ΓΕΝΙΚΑ Το MAMS είναι ένα ολοκληρωμένο γεω-πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/ Ενότητα 1 η : Θεωρία Χαρτογραφίας Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

www.cartografia.gr www.mapshop.gr

www.cartografia.gr www.mapshop.gr X a r t o γ ρ α φ ί α O.E Ε φ α ρ μ ο γ έ ς G I S - Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ταχ. Δν/ση : ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18110 Πληροφορίες : Πετράκη Ελένη - Σαραντή Μαρία Τηλέφωνο : 2104990439-433 Fax : 2104942033 Ώρες: 9:30-12:30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού: Βασικός Εξοπλισµός και ικτύωση. Workstations: PCs: Server: Κτήριο 1 Κτήριο 2 Κτήριο 3. Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής

Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού: Βασικός Εξοπλισµός και ικτύωση. Workstations: PCs: Server: Κτήριο 1 Κτήριο 2 Κτήριο 3. Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής : Βασικός Εξοπλισµός και ικτύωση Κτήριο 1 Κτήριο 2 Κτήριο 3 Workstations: PCs: Παρατηρητήριο Τµήµα Περιβάλλοντος Τµήµα Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής ικτύωση ικτύωση ικτύωση Server: Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3100N TOPCON REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών 3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Χρίστος Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΓΠΣ Εντοπισµού (location) Ιδιότητας (condition) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routing) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modelling)

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού»

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Α. Στόχος Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν, εφαρμοστούν και αφομοιωθούν πληρέστερα τα θέματα της τεχνολογίας λογισμικού (ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2 Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 9.3. της προκήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα