22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ"

Transcript

1 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και συστήματος GIS» ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Στο άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ του Μέρους Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και συγκεκριμένα στην παρ ζητείται η ανάπτυξη από τον ανάδοχο εφαρμογής στο διαδίκτυο. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα εξής: 1. Ποιες είναι οι υποδομές (Servers, εφαρμογές, συνδέσεις στο διαδίκτυο) που διαθέτει η υπηρεσία σας; 2. Σε τι λογισμικό βάσεων δεδομένων είναι εγκατεστημένη η υφιστάμενη βάση του συστήματος βάσης δεδομένων του ΟΠΣ; 3. Η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από τον ανάδοχο θα έχει ομάδες και επίπεδα χρηστών ή η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι κοινή για όλους; 4. Τι περιλαμβάνει η αδόμητη πληροφορία, για την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην προσφορά του λεξικό μεταδεδομένων; 5. Ποιό επίπεδο προσβασιμότητας πρέπει να καλύπτει ο σχεδιασμός της εφαρμογής; (Α, ΑΑ, ΑΑΑ;) 1. Το ΟΠΣ λειτουργεί σε δύο βασικούς κόμβους: α) Κυρίως Κόμβος που συνίσταται σε συστοιχία εξυπηρετητών και σε διακριτούς εξυπηρετητές ανάλογα με το υποστηριζόμενο υποσύστημα του ΟΠΣ καθώς και β) Κόμβος Εκτάκτου Ανάγκης που φιλοξενείται στη Μ.Ο.Δ.Α.Ε. Στις εγκαταστάσεις της Μ.Ο.Δ.Α.Ε. φιλοξενείται και το espa.gr. Οι εξυπηρετητές λειτουργούν κατά κύριο λόγο σε περιβάλλον Windows Server, με τις βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον Oracle 11g και τα υποσυστήματα (επίπεδο εφαρμογών) του ΟΠΣ λειτουργούν κυρίως σε περιβάλλον Oracle AS10g και Oracle Weblogic AS. 2. Η υφιστάμενη βάση δεδομένων του ΟΠΣ είναι εγκατεστημένη σε λογισμικό Oracle 11gR1. 3. Η διαδικτυακή εφαρμογή στοχεύει στην αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών σε θέματα του ΕΣΠΑ. Συνεπώς ζητείται η πρόσβαση των πολιτών στο σύνολο της αναρτώμενης πληροφορίας. Η δυνατότητα προσωποποίησης (personalization) της διεπαφής των χρηστών 1/9

2 ανάλογα με τις προτιμήσεις τους αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, και θα γίνει κατ αναλογία της υφιστάμενης στο 4. Η αδόμητη πληροφορία ενδέχεται να περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με το ΕΣΠΑ (π.χ. Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων κλπ) που θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη Μελέτη Εφαρμογής. 5. Σύμφωνα με το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας» υπάρχει υποχρέωση για προσβασιμότητα επιπέδου Α. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στο Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων: [ΚΥ.57] Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο επίπεδο «Α». [KΠ.30] Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο επίπεδο «ΑΑ». [ΚΜ.3] Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο επίπεδο «ΑΑΑ». Η κάλυψη ανωτέρων επιπέδων προσβασιμότητας δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα αξιολογηθεί θετικά. ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Στο άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ του Μέρους Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και συγκεκριμένα στην παρ ζητείται η παροχή και εγκατάσταση λογισμικού Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ). Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα εξής: 1. Τι υπολογιστικές δυνατότητες έχουν τα μηχανήματα στα οποία θα εγκατασταθεί το λογισμικό GIS; 2. Αναφέρεται στη συγκεκριμένη παράγραφο ότι «το λογισμικό πρέπει να έχει ενσωματωμένα σύνολα (βάσεις) γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένα», Με αυτήν την διατύπωση εννοείτε ότι το λογισμικό GIS που θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο πρέπει να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες δυνατότητες; 3. Ως χωρικές πληροφορίες που βρίσκονται καταχωρισμένες στη βάση ΟΠΣ ΕΣΠΑ εννοείτε τις πληροφορίες που θα εισαχθούν στη Βάση Δεδομένων από τον ανάδοχο ή υπάρχει και υφιστάμενη Βάση Δεδομένων Γεωγραφικών Πληροφοριών; Αν ναι τη μορφής είναι αυτή; 4. Ποιός είναι ο όγκος των επιπλέον δεδομένων τα οποία μπορεί να δοθούν στον Ανάδοχο σε αναλογική μορφή και ποιό το είδος τους; Δεδομένου ότι αυτά τα δεδομένα δεν περιλαμβάνονται στον ήδη υπάρχοντα προϋπολογισμό του έργου, δυσχεραίνεται η κοστολόγηση του Έργου από τους υποψηφίους Αναδόχους αφού οι εργασίες αυτές μπορούν να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό κόστος του Έργου. 2/9

3 1. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο σελίδα 22 της πρόσκλησης οι υποψήφιες εταιρείες πρέπει να περιγράψουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις απαιτούμενες προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την παραγωγική λειτουργία του λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι αν απαιτηθούν εξειδικευμένα μηχανήματα αυτά θα παρασχεθούν από την Υπηρεσία ΟΠΣ. 2. Ζητείται λογισμικό με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά όσο αφορά διάφορες δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο. Σε άλλη παράγραφο περιγράφονται αναλυτικά τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που θα ενσωματωθούν στο σύστημα από τον Ανάδοχο. 3. Στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ τα δεδομένα διαθέτουν και γεωχωρική πληροφορία (χωροθέτηση) με συγκεκριμένη κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση έχει γίνει με κωδικούς NUTS και LAU. Σημειώνεται στην προκήρυξη ότι εν όψει νέας αντιστοίχισης των κωδικών αυτών με τους κωδικούς του προγράμματος Καλλικράτη, η εφαρμογή θα επικαιροποιηθεί όταν η νέα αντιστοίχιση θα είναι διαθέσιμη. 4. Ο όγκος των επιπλέον δεδομένων θα προσδιοριστεί με την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και το κόστος μετατροπής της μορφής των δεδομένων από αναλογική σε ψηφιακή δε θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. Οι γεωχωρικές πληροφορίες στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ αναφέρονται στα διοικητικά όρια του προγράμματος Καποδίστριας. Επειδή διανύουμε περίοδο μετάβασης στο πρόγραμμα Καλλικράτης θα πρέπει να γίνει μετάβαση από τα διοικητικά όρια Καποδίστριας στα του Καλλικράτη. ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Στο άρθρο 1 του Μέρους ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ και συγκεκριμένα στην παρ απαριθμούνται τα στελέχη αυξημένων προσόντων τα οποία είναι απαραίτητο να απαρτίζουν την ομάδα έργου του προσφέροντος. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν είναι δυνατή η κάλυψη από ένα στέλεχος περισσότερων θέσεων εξειδίκευσης. Σχετικά με τη σύνθεση της Ομάδας Έργου είναι δυνατή η κάλυψη από ένα στέλεχος περισσότερων θέσεων εξειδίκευσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται συνολικά ικανός αριθμός στελεχών για την έγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου. 3/9

4 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Στο άρθρο 2 του Μέρους ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΘΕΣΗΣ και συγκεκριμένα στην παρ στο σημείο 4 αναφέρεται ότι είναι απαραίτητη η υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/ όπου να δηλώνεται ότι: (α)..., (β)..., (γ)..., (δ)..., (ε)..., (στ)..., (η)..., (θ)...» Στη συνέχεια και χωρίς να υπάρχει συνέχεια στην αρίθμηση (δηλ. 5) αναφέρεται το εξής: «Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1...ο παρακάτω πίνακας συνοδεύεται από...εάν τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη...στην περίπτωση περισσότερων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων... όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά». Ακολούθως τοποθετείται η υπ αριθ. 5 παράγραφος σχετικά με τον Κατάλογο παρόμοιων με το παρόν έργων. Με δεδομένη την εν λόγω σύνταξη και αρίθμηση των παραγράφων, και εφόσον ο πίνακας ανήκει συντακτικά στην παρ. 4 σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν ο σχετικός πίνακας και τα δικαιολογητικά που τον συνοδεύουν πρέπει να είναι συνημμένος στην προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, ή αποτελεί ξεχωριστή παράγραφο και πρέπει να υποβληθεί στον φάκελο δικαιολογητικών ξεχωριστά. Ισχύει ότι ο πίνακας και τα δικαιολογητικά που τον συνοδεύουν αποτελούν ξεχωριστή παράγραφο. ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Η δομημένη πληροφορία που θα εμφανίζεται στον ιστότοπο θα προέρχεται ως επί το πλείστον από το σύστημα ΟΠΣ της Αναθέτουσας Αρχής. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν στην προσφορά τους τον προτεινόμενο τρόπο εξαγωγής στοιχείων από τη Βάση Δεδομένων του ΟΠΣ. Ο τρόπος εξαγωγής των στοιχείων θα συμφωνηθεί και οριστικοποιηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή. Προκειμένου όμως, να γίνει περιγραφή του τρόπου εξαγωγής των στοιχείων από τη βάση δεδομένων του ΟΠΣ, θα πρέπει να δοθεί η τεχνική αρχιτεκτονική του Ο.Π.Σ με τα λογισμικά και τις εφαρμογές καθώς και μια γενική περιγραφή των οντοτήτων της Βάσης Δεδομένων του Ο.Π.Σ.; Δεν απαιτείται στην παρούσα φάση λεπτομερής αναφορά σε επίπεδο γραμμογράφησης της Βάσης Δεδομένων του ΟΠΣ καθώς αυτό θα προσδιοριστεί κατά την εκπόνηση της Μελέτης 4/9

5 Εφαρμογής σε συνεργασία με στελέχη της Υπηρεσίας ΟΠΣ Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει την πρόταση του με βάση τις βασικές πληροφοριακές οντότητες του ΕΣΠΑ (π.χ. Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, Τεχνικά Δελτία Πράξεων κλπ). Σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία του ΟΠΣ, υπάρχει σχετική απάντηση στην Ερώτηση #1. ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Είναι υποχρεωτική η τήρηση μεταδεδομένων για την οργάνωση της αδόμητης πληροφορίας, δηλαδή, μη πρωτογενών στοιχείων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της προσφοράς των υποψηφίων, θα κατατεθεί πρόταση λεξικού μεταδεδομένων για την αδόμητη πληροφορία. Προβλέπεται η ύπαρξη διαδικτυακού συνδέσμου που θα παραπέμπει στο πληροφοριακό περιεχόμενο του συστήματος Διαύγεια για τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στο σύστημα Διαύγεια μέσω ΟΠΣ. Προκειμένου όμως, να γίνει περιγραφή ενός λεξικού μεταδεδομένων για την αδόμητη πληροφορία, θα πρέπει να δοθεί μια σχετική περιγραφή για το είδος και την υφή της αδόμητης πληροφορίας που θα διαχειρίζεται το σύστημα. Δείτε την απάντηση στην Ερώτηση 1 σημείο 4. ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Ο σχεδιασμός του web site θα πρέπει να πληροί τους όρους που υπαγορεύονται από τα σημεία στήριξης 13 έως και 16 που αφορούν μεταξύ άλλων και όχι περιοριστικά σε θέματα εργονομικού σχεδιασμού, φιλικότητας προς το χρήστη, δυνατότητας πλοήγησης χρηστών ΑμΕΑ, κ.ά. Σε ποιο πρότυπο αναφέρονται τα σημεία στήριξης 13 και 16; Η αναφορά σε σημεία στήριξης γίνεται στα αντίστοιχα έχοντας υπόψη του τεύχους. Τα παραθέτουμε παρακάτω με την αρίθμηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 13. Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-ΔΔΤ), το οποίο καθορίζει τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις και τα πρότυπα με βάση τα οποία θα πρέπει να αναπτύσσονται οι Δημόσιοι Δικτυακοί Τόποι της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 5/9

6 14. Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από την Δημόσια Διοίκηση (ΠΔ&ΥΗΣ), το οποίο περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τη γενικότερη στρατηγική που θα πρέπει να διέπει την ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 15. Το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) Πολιτών / Επιχειρήσεων, που θέτει τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση των χρηστών (πολιτών / επιχειρήσεων). 16. Τo Μοντέλο Τεκμηρίωσης που αφορά την ανάπτυξη προτύπων μεταδεδομένων και XML σχημάτων (metadata & XML standards). ΕΡΩΤΗΣΗ 8 O ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει το παραπάνω λογισμικό σε θέσεις εργασίας, που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία Ο.Π.Σ, θα ελέγξει τη σωστή λειτουργία του και θα παραδώσει όλο το συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό τεκμηρίωσης (manuals, ψηφιακούς δίσκους κλπ.). Εννοείται Desktop λογισμικό και αν, παρακαλώ καθορίστε αριθμό θέσεις εργασίας. Θα μπορούσε το λογισμικό να είναι και web; Το λογισμικό ΓΣΠ απευθύνεται σε όλους τους χρήστες με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ η εφαρμογή διαχείρισης ΓΣΠ θα είναι προσβάσιμη από τρεις (3) τουλάχιστον χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής, είτε αυτή γίνει με χρήση λογισμικού desktop, είτε web based και να γίνει περιγραφή του. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Είναι δυνατόν η Υπηρεσία ΟΠΣ να παραχωρήσει στον Ανάδοχο επιπλέον σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, σε οιανδήποτε μορφή (αναλογική ψηφιακή) πέραν αυτών που διαχειρίζεται το ΟΠΣ, για ενσωμάτωση στο σύστημα. Η απαίτηση είναι πολύ αόριστη. Παρακαλώ καθορίστε ποσότητα και μορφή των επιπλέον αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων. Δεν είναι δυνατόν να κοστολογηθεί και να εκτιμηθεί μια 6/9

7 τέτοια απαίτηση, ειδικά όσον αφορά τα αναλογικά δεδομένα, που για να εισαχθούν στο σύστημα, απαιτείται επιπλέον και ψηφιοποίηση (σάρωση, γεωαναφορά και διανυσματοποίηση). Δείτε την απάντηση στην Ερώτηση 2 σημείο 4. ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Είναι δυνατόν η Υπηρεσία ΟΠΣ να παραχωρήσει στον Ανάδοχο επιπλέον σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, σε οιανδήποτε μορφή (αναλογική ψηφιακή) πέραν αυτών που διαχειρίζεται το ΟΠΣ, για ενσωμάτωση στο σύστημα. Η απαίτηση είναι πολύ ασαφής και αόριστη. Τι εννοείται με τον όρο «χαρτογραφικό υλικό» και τι σημαίνει «να δεχθεί»; Εννοείται κάποια χαρτογραφική σύνθεση από τα δεδομένα σε image format, εννοείται διανυσματικά δεδομένα με την μορφή Layers, κ.λ.π. Και όταν λέτε να δεχθεί μήπως εννοείται να απεικονιστεί (στην περίπτωση που η πληροφορία περιέχει χωρική αναφορά, διεύθυνση κ.λ.π.); Ποια είναι η «οποιαδήποτε πληροφορία» και οι «σχέσεις μεταξύ των πληροφοριών»; Και τέλος τι εννοείται με τον όρο «κανόνες χωρικής εξάρτησης» και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες χωρικής εξάρτησης; Δείτε την απάντηση στην Ερώτηση 2 σημείο 4. Ως χωρική εξάρτηση μιας πληροφορίας ορίζεται η ιδιότητά της να έχει γεωγραφική αναφορά. ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Υπάρχει υπάρχουσα υποδομή GIS που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε οι πόροι που θα διαθέτονταν από τον Ανάδοχο στο 1.2 (σελίδα 8) να μπορούν να διατεθούν στην ανάπτυξη εφαρμογής 1.1; Η υφιστάμενη υποδομή περιλαμβάνει ArcGIS έκδοσης 9.2 σε δύο θέσεις εργασίας. 7/9

8 ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο και τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων θα διατεθούν από την ΕΥ ΟΠΣ. Θα διατεθούν από την Υπηρεσία ΟΠΣ και μέσω του Οργανισμού Κτηματολογίου Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) σύμφωνα με το Ν.3882/10. & ΕΡΩΤΗΣΗ 13 Πώς εννοείτε την επιτόπια υποστήριξη (σελίδα 11); Χρειάζεται να γίνει από τον Ανάδοχο συγκεκριμένη διαστασιολόγηση για κάτι άλλο πέρα από την αναγκαία επιτόπια παρουσία για την επίλυση προβλημάτων; Απαιτείται υποστήριξη επιτόπου από στελέχη του αναδόχου για 12 ημερολογιακούς μήνες με αντικείμενο όπως περιγράφεται στην σελίδα 11 της πρόσκλησης. Ο προτεινόμενος τρόπος οργάνωσης της επιτόπιας υποστήριξης, θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών (Κριτήριο Β, σελ. 24 της πρόσκλησης). Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται συνεχής παρουσία στελεχών για επιτόπια υποστήριξη, ενώ η ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένης κλίμακας. ΕΡΩΤΗΣΗ 14 Στην προκήρυξη (σελίδα 11) ζητείται: Η επιτόπια υποστήριξη περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και την επίλυση δυσλειτουργιών καθώς και την ανάπτυξη λειτουργικοτήτων που πιθανόν απαιτηθεί να ενσωματωθούν στο σύστημα κ.λ.π. Η ζητούμενη πιθανόν ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων εμπεριέχεται εντός του προϋπολογισμού του έργου; Και αν ναι, πως είναι δυνατόν αυτή να εκτιμηθεί και να κοστολογηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο; Δείτε την απάντηση στην Ερώτηση 13. 8/9

9 ΕΡΩΤΗΣΗ 15 Στην σελίδα 8 κάνετε αναφορά για «Παροχή και εγκατάσταση λογισμικού ΓΠΣ» α) αφορά λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων (παραγωγή θεματικών χαρτών, επεξεργασία δεδομένων) σε περιβάλλον γραφείου - οπότε πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός των άδειων χρήσης που απαιτούνται.? ή β) αφορά το λογισμικό το οποίο θα λειτουργεί σε περιβάλλον WEB για την παρουσίαση των δεδομένων? Δείτε την απάντηση στην Ερώτηση 8. 9/9

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί. -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα