ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ..."

Transcript

1 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο των προβολών των κάθετων πλευρών στην υποτείνουσα. Β. Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το 1 ο θεώρημα διαμέσων. ΘΕΜΑ Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με α = 8, β = 6, γ = 5 Α) να βρείτε το είδος του τριγώνου Β) να υπολογίσετε την προβολή της ΑΒ πάνω στην ΑΓ Γ) να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας Α ΘΕΜΑ 3 Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΓ = 3, ΒΓ = 8 και ˆ 60.Να βρεθούν : α) η πλευρά ΑΒ β) η διάμεσος ΑΜ γ) η προβολή της διαμέσου ΑΜ πάνω στη ΒΓ

2 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01 Α. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν Ε ενός τριγώνου είναι ίσο με το ημιγινόμενο μιας πλευράς με το αντίστοιχο ύψος. Β. Να αποδείξετε ότι το εμβαδον του τραπεζίου ισούται με το γινόμενο του ημιαθροίσματος των βάσεων του επί το ύψος του. Γ. Nα χαρακτηρίσετε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις 1. Αν οι πλευρές τετραγώνου αυξηθούν κατά α cm η καθεμία, τότε το εμβαδόν του αυξάνεται κατά α cm.. Ισοδύναμα λέγονται τα σχήματα που έχουν ίσα εμβαδά 3. Το εμβαδόν ισόπλευρου τριγώνου δίνεται από τον τύπο a 3 E ΘΕΜΑ Στη στήλη Α υπάρχουν ευθύγραμμα σχήματα και στη στήλη Β εμβαδά. Να αντιστοιχίσετε κάθε σχήμα της στήλης Α με το εμβαδόν του στη στήλη Β. ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Α. 8 a Β. 7 a Γ. 6 a Δ. 4 a Ε. 3 a ΣΤ. a Ζ. Η. a a 3

3 ΘΕΜΑ 3 A. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με διαμέσους ΒΔ, ΓE. Αν Θ το βαρύκεντρο του τριγώνου να δείξετε ότι (ΘΒΓ) = (ΑΕΘΔ). B. Σε τραπέζιο ΑΒΓΔ A ˆ ˆ 90 τραπεζίου., ΑΔ = ΑΒ = 3 και ΒΓ = 5. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του ΘΕΜΑ 4 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ//ΔΓ και ύψος ΑΕ = υ. Αν ΑΔ = 6, ΑΓ = 8, ˆ 90. Να υπολογίσετε : a) το εμβαδόν του τριγώνου ΑΔΓ β) το ύψος υ γ) το εμβαδόν του ΑΒΓΔ Καλή Επιτυχία!!!

4 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01 Θέμα 1 ο Α) Αναφέρετε τους τύπους υπολογισμού εμβαδού τριγώνου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αν γνωρίζουμε τις τρεις πλευρές του (α,β,γ) και την ακτίνα R του περιγεγραμμένου κύκλου. (Μονάδες 3) Β) Έστω δύο όμοια τρίγωνα με λόγο ομοιότητας λ=1,5. Να βρείτε το λόγο των εμβαδών τους. (Μονάδες ) Θέμα ο Έστω τρίγωνα ΑΒΓ και Α Β Γ με Α=50 ο και Α =130 ο και β=β και γ=γ. Να υπολογίσετε το λόγο των εμβαδών τους. (Μονάδες 5) Θέμα 3 ο Δύο τρίγωνα ΑΒΓ και Α Β Γ έχουν α=α και βρείτε το εμβαδόν του Α Β Γ τριγώνου. 3 U U '. Αν το εμβαδόν του ΑΒΓ είναι 30m² να (Μονάδες 5) Θέμα 4 ο Α) Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι (ΑΒΓ)=9 και ρ=1,5. Ποια είναι η περίμετρος του; Β) Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=4, ΑΓ=7 και Α=60 ο. Να βρείτε το εμβαδόν του. (Μονάδες 3) (Μονάδες )

5 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 011 ΘΕΜΑ 1 Ο Να αποδείξετε ότι, σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του ισούται με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της στην υποτείνουσα. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ Ο Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A ˆ 90 o και ΑΔ το ύψος του. Αν ΒΔ = 9 και ΔΓ = 16, να υπολογίσετε τα τμήματα ΒΓ, ΑΓ, ΑΒ, ΑΔ. Μονάδες 40 ΘΕΜΑ 3 Ο Στο διπλανό σχήμα είναι ΕΖ // ΑΒ και ΘΗ // ΔΓ. Αν ισχύει η σχέση ME M, να αποδείξετε ότι EA Μονάδες 30 Καλή Επιτυχία!!!

6 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 011

7 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 011 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Αν μία γωνία ενός τριγώνου είναι ίση ή παραπληρωματική με μία γωνία ενός άλλου τριγώνου, τότε ο λόγος των εμβαδών των δύο τριγώνων είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές. (15 Μονάδες) Β. Να γράψετε στην κόλλα σας, για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, αν είναι Σωστή ή Λάθος. () α. Το εμβαδόν του τραπεζίου είναι : E. 3 β. Το εμβαδόν του τριγώνου δίνεται και από τον τύπο: όπου τ η ημιπερίμετρος και ρ η ακτίνα του περιγγεγραμμένου κύκλου. γ. Το εμβαδόν του τριγώνου με πλευρές α, β, γ δίνεται και από τον τύπο 1. δ. Αν ο λόγος ομοιότητας δύο όμοιων τριγώνων είναι 5, τότε ο λόγος των εμβαδών τους είναι 5. ε. Η ημιπερίμετρος τ ενός τριγώνου με πλευρές α=13, β=14, γ=15 είναι ίση με 1. (10 Μονάδες) ΘΕΜΑ Ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ˆ 90 ) με ΑΒ=6 και ΑΓ=8. Να βρείτε: Α. το εμβαδόν του. (5 Μονάδες) Β. το ύψος του Γ. την ακτίνα R του περιγεγραμμένου Κύκλου. (10 Μονάδες) (10 Μονάδες)

8 ΘΕΜΑ 3 Ο Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και ΑΜ η διάμεσος του τριγώνου: Α. Να αποδειχθεί ότι το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΜ είναι ίσο με το εμβαδόν του τριγώνου ΑΜΓ. (15 Μονάδες) Β. Από την κορυφή Α να φέρετε τρεις ευθείες που να χωρίζουν το τρίγωνο σε τέσσερα ισεμβαδικά τρίγωνα. (10 Μονάδες) ΘΕΜΑ 4 Ο Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημεία Δ και Ζ των προεκτάσεων των ΒΑ και ΓΑ 3 αντίστοιχα, προς το Α, ώστε και. Αν το εμβαδόν του τριγώνου 4 3 ΑΒΓ είναι 10m, να βρείτε το εμβαδόν του ΑΔΖ. (5 Μονάδες) Καλή Επιτυχία!!!

9 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 010 ΘΕΜΑ 1 Ο (Α) Να διατυπωθεί και να αποδειχθεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα. o (Β) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο ( Â 90 ) και ισοσκελές, να αποδειχθεί ότι. ΘΕΜΑ Ο o (Α) Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â 90 ) έχει ΑΒ=5 και ΑΓ=1. Ποιο το μήκος της διαμέσου ΑΜ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα; o (Β) Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â 90 ) φέρουμε το ύψος ΑΔ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. Αν είναι ΑΒ=9 και ΑΓ=1, να υπολογισθούν τα μήκη των τμημάτων ΒΓ, ΒΔ, ΔΓ και ΑΔ. ΘΕΜΑ 3 Ο (Α) Να κατασκευασθεί τυχαίο αμβλυγώνιο τρίγωνο, να φέρετε τα ύψη του και στη συνέχεια να γράψετε τους τύπους της γενίκευσης του Πυθαγορείου Θεωρήματος για κάθε πλευρά του με δύο τρόπους. Στη συνέχεια να γίνει το ίδιο και με το νόμο των συνημιτόνων. (Β) Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει α=8, β=10 και γ=7. Είναι οξυγώνιο; ΘΕΜΑ 4 Ο Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=7cm και ΑΓ=8cm και ΒΔ το ύψος του. Να υπολογισθεί η πλευρά του ΒΓ. ˆ 60 o όπου Καλή Επιτυχία.

10 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ο Α. α) Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο των προβολών των κάθετων πλευρών στην υποτείνουσα. Μονάδες 16 β) Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ. Να συμπληρώσετε με το κατάλληλο σύμβολο τα παρακάτω κενά. i) β. α + γ o 90 ii) α > β + γ o A iii) γ. α + β o Γ 90 Μονάδες 6 Β. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) με αιτιολόγηση i) Υπάρχει τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ για το οποίο να ισχύουν ταυτόχρονα : β > α + γ και α > β + γ ii) Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : α = 14, β = 10 και γ = 7. Η γωνία Β είναι οξεία iii) Αν για τις πλευρές α, β, γ τριγώνου ΑΒΓ έχουμε α = 7, β = 5 και γ = 4, τότε το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο. iv) Η παρακάτω τριάδα αριθμών 3, 4, 5 αποτελεί μήκη πλευρών ορθογωνίου τριγώνου. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ ο Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με α = 8, β = 6, γ = 5 Α) να βρείτε το είδος του τριγώνου Β) να υπολογίσετε την προβολή της ΑΒ πάνω στην ΑΓ Γ) να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας Α Μονάδες 10 Μονάδες 15 Μονάδες 15

11 ΘΕΜΑ 3 ο Α) Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ φέρνω το ύψος ΑΔ. Να αποδείξετε ότι AΓ - ΑΒ = ΔΓ ΔΒ. Μονάδες 15 Β) Οι προβολές των κάθετων προβολών ενός ορθογωνίου τριγώνου στην υποτείνουσα είναι και 8. Να υπολογίσετε το μήκος του ύψους πάνω στην υποτείνουσα και τις δυο κάθετες πλευρές. Μονάδες 15

12 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 Ο Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και Ο σημείο στο εσωτερικό του τριγώνου. Οι ΒΟ και ΓΟ τέμνουν τις ΑΓ και ΑΒ στα σημεία Λ και Μ αντίστοιχα. Αν ισχύει ότι ΒΟ=ΓΟ και ΟΛ=ΟΜ να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές. ΘΕΜΑ Ο Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και I το σημείο τομής των διχοτόμων των γωνιών B,. Να αποδείξετε ότι : I. Το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές II. η ΑΙ είναι διχοτόμος της A.

13 Αμυραδάκη 0, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... Θέμα 1 ο 1. Να υπολογιστεί το εμβαδό τριγώνου εγγεγραμμένου σε κύκλο (Κ,R). (Τύπος και απόδειξη). Να αποδειχθεί ότι ο λόγος των εμβαδών δύο τριγώνων με κοινή γωνία Α είναι ίσος με το λόγο του γινομένου των πλευρών που περιέχουν την κοινή γωνία. Θέμα ο 1. Στο εσωτερικό ενός τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε ένα σημείο Κ ώστε να είναι ΑΚΒ=ΓΚΑ=10 ο και ΚΑ=, ΚΒ=6, ΚΓ=10. Να υπολογιστούν τα εμβαδά των τριγώνων ΚΒΓ και ΑΒΓ.. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ με ΑΓ κάθετη στην ΒΔ. Αν Ο είναι το σημείο τομής των διαγωνίων και ΑΟ=3, ΑΒ=5, ΔΟ=8 και ΓΔ=10 να βρεθεί το εμβαδό του τετραπλεύρου. Θέμα 3 ο 1. Απο τις κορυφές ενός τετραπλεύρου φέρνουμε παράλληλες προς τις διαγώνιες του. Να δειχθεί ότι το περιγεγραμμένο στο τετράπλευρο παραλληλόγραμμο έχει διπλάσιο εμβαδό από το εμβαδό του τετραπλέυρου.. Σε τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουμε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. Να δειχθεί ότι Ε ΑΒΕ=Ε ΑΒΓ Ε ΑΔΕ. Θέμα 4 ο Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Πάνω στη ΒΓ παίρνουμε σημείο Δ τέτοιο ώστε ΒΔ= και πάνω στην ΑΔ 3 σημείο Μ ώστε ΔΜ=. Να υπολογιστούν τα εμβαδά των τριγώνων ΜΒΓ, ΜΑΒ, ΝΓΑ συναρτήσει 4 του εμβαδού του ΑΒΓ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ03 ΡΟΔΟΣ, ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Nα υπολογισθεί το άθροισμα - 207 206 205 204 -.+ 196 + 197 + 198 + 199 + 200 2. Να υπολογισθούν οι τιμές των παραστάσεων Α = (4 2 3 2 ) : 7 + (6,4 5) 20 4 1 3 2 Β = 15 1 : 1 1 2 4 5. και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Ορισμός κανονικού πολυγώνου) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 Tel. 6165-617784 - Fax: 64105 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 1. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα