εργαστηριακό έλεγχο Κατσιαφλάκα Άννα Βιοπαθολόγος,Msc Επικ. Επιμελήτρια Β Εργαστήριο Υγιεινής κι Επιδημιολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εργαστηριακό έλεγχο Κατσιαφλάκα Άννα Βιοπαθολόγος,Msc Επικ. Επιμελήτρια Β Εργαστήριο Υγιεινής κι Επιδημιολογίας"

Transcript

1 Κλασσικές και νέες μέθοδοι στον εργαστηριακό έλεγχο Κατσιαφλάκα Άννα Βιοπαθολόγος,Msc Επικ. Επιμελήτρια Β Εργαστήριο Υγιεινής κι Επιδημιολογίας Π.Γ.Ν.Λάρισας

2 ΝΕΡΑ Περιορισμοί στον προσδιορισμό της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού γενικά, και ειδικότερα του πόσιμου νερού: Πολύ μικρός αριθμός παρόντων παθογόνων Ολιγοτροφικό περιβάλλον περιβαλλοντικά στρεσαρισμένοι μικροοργανισμοί Συμπύκνωση / προ-εμπλουτισμός

3 Ομάδες μικροβίων Κοινές μέθοδοι Ιοί Βακτήρια Παρασιτικά πρωτόζωα Συμπύκνωση Προσρόφηση/ έκλουση Διήθηση μέσω μεμβράνης Cartridge filter/ims διαχωρισμός Ανίχνευση/ καταμέτρηση Κυτταροκαλλιέργεια Εκλεκτική ανάπτυξη σε άγαρ Ανοσολογική χρώση/ καταμέτρηση κύστεων

4 Συμπύκνωση: - Διήθηση μέσω μεμβράνης (47 mm, μm βακτήρια, mm, μm κύστεις πρωτοζώων) - Διήθηση μέσω ειδικών φίλτρων (cartridge filters π.χ. φίλτρο Envirocheck, compressed foam filters κύστεις πρωτοζώων) και ακολούθως απομάκρυνση μη ειδικών σωματιδίων (ανοσομαγνητικός διαχωρισμός, βαθμιδωτή φυγοκέντρηση, κυτταρομετρία ροής) Στάδιο προ-εμπλουτισμού: Προ-εμπλουτιστικά μέσα χωρίς αντιβιοτικά ή άλλους εκλεκτικούς παράγοντες αναζωογόνηση τραυματισμένων ή στρεσαρισμένων κυττάρων - Salmonella spp. (buffered peptone water) - Shigella spp. (alkaline nutrient broth ph 8.0)

5 Καλλιέργεια μικροβίων Υγρά θρεπτικά υλικά Μέθοδος πολλαπλών σωλήνων και υπολογισμός MPN (most( probable number) Στερεά θρεπτικά υλικά Ενσωμάτωση (pour plate technique). Διασπορά σε τρυβλίο (spread plate technique). Τεχνική διήθησης μεμβρανών (membrane filtration technique).

6 Ενσωμάτωση (pour plate technique) Εύκολη και οικονομική μέθοδος Vmax = 1ml Θερμικό σοκ αναστολή ευαίσθητων μικροοργανισμών Όχι πάντοτε εύκολη η καταμέτρηση των αποικιών

7 Τεχνική διήθησης μεμβρανών (membrane filtration technique) Ευελιξία στον όγκο του υπό ανάλυση δείγματος (μεγάλοι όγκοι δείγματος ευαισθησία) Ποσοτικό αποτέλεσμα με καλή ακρίβεια Λήψη καλά απομονωμένων αποικιών για περαιτέρω επιβεβαιωτικές δοκιμασίες Ποιότητα των μεμβρανών διήθησης ποικίλλει Στερεά σωματίδια και χημικές ουσίες παρεμβαίνουν στην ανάπτυξη του μικροβίου στόχου Όχι πάντοτε εύκολη η καταμέτρηση των αποικιών

8 International Organization for Standardization (ISO) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :200 1:2001 Ανίχνευση Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E.coli ΕΛΟΤ ΕΝ ISO : 2: Ανίχνευση καταμέτρηση εντεροκόκκων Ανίχνευση και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222: Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών 22 C και 37 C ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2009 Ανίχνευση Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa

9 International Organization for Standardization (ISO) ISO :2004 Legionella 2:2004 Ανίχνευση και καταμέτρηση ISO 17995:2005 Ανίχνευση Ανίχνευση και καταμέτρηση των θερμοανθεκτικών Campylobacter species ISO 6340:1995 Ανίχνευση Salmonella ISO/PRF (under Ανίχνευση και καταμέτρηση under development) Ανίχνευση Salmonella spp. ISO 15553:2006 Ανίχνευση Ανίχνευση και ταυτοποίηση ωοκύστεων κρυπτοσποριδίου και κύστεων Giardia από το νερό

10 Καλλιέργεια μικροβίων Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Σχετικά φθηνή μέθοδος Εύκολη Ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα Διαφοροποίηση και πρωταρχική ταυτοποίηση σε εκλεκτικά στερεά θ.υ. Δυνατή η ανίχνευση μικρού αριθμού βακτηρίων (σε συνδυασμό με τεχνικές συμπύκνωσης π.χ. διήθηση Χρονοβόρος (2-3 ημ.) Δυνατό να μην καλλιεργηθούν όλα τα μικρόβια-στόχοι Δεν ανιχνεύει viable but non- culturable μικροοργανισμούς Όχι επαρκής εκλεκτικότητα (ψευδώς θετικά) Όχι πληροφορίες σχετικά με τη μολυσματικότητα του παθογόνου

11 Καλλιέργεια ιών ανθρώπου/ζώων Αρκετοί εντερικοί ιοί μπορούν να προσαχθούν σε κυτταροκαλλιέργειες Ποσοτικό αποτέλεσμα Ανάπτυξη δείχνει μολυσματικότητα Απαιτεί ειδική εκπαίδευση και εξειδικευμένα εργαστήρια Ποικίλλες κυτταροκαλλιέργειες μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν Θέματα βιοασφάλειας

12 Καλλιέργεια πρωτοζώων Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Η in vitro εκκύστωση μπορεί να ληφθεί μερικώς ως ένδειξη βιωσιμότητας Όχι πληροφορίες σχετικά με τη μολυσματικότητα Χρονοβόρος Όχι καλλιέργεια όλων των πρωτοζώων

13 ΤΡΟΦΙΜΑ κλασσικές μέθοδοι Α. Ανίχνευση Προεμπλουτιστικά μέσα Εμπλουτιστικοί ζωμοί Εκλεκτικά θρεπτικά υλικά Β. Καταμέτρηση Αραιώσεις Επιφανειακή επίστρωση Ενσωμάτωση Μέθοδος πολλαπλών σωλήνων

14 Πρότυπες μέθοδοι τροφίμων ISO : Ανίχνευση Escherichia coli O157 : H7 ISO : Καταμέτρηση κοαγκουλάση θετικών σταφυλοκόκκων ISO 6579 : Ανίχνευση Salmonella spp. ISO : Ανίχνευση και απαρίθμηση Listeria monocytogenes

15 Μειονεκτήματα Χρονοβόρα Ετεροχρονισμένα αποτελέσματα Δυνατότητα ελέγχου μικρού αριθμού δειγμάτων Περιορισμένη επαναληψιμότητα Όρια προσδιορισμού ανεπαρκή ιδιαίτερα για τους παθογόνους (Detection limits e.g. insufficient for the reliable detection of low levels of organisms)

16 Ταχείες μικροβιολογικές μέθοδοι Οι ταχείες μικροβιολογικές μέθοδοι βασίζονται σε ενόργανες και βιοτεχνολογικές μεθόδους. Βοηθούν στους ελέγχους ρουτίνας, αλλά απαιτείται σημαντικά αυξημένη ευαισθησία της μεθοδολογίας, η οποία συχνά συγκρούεται με την απαιτούμενη ταχύτητα. Ζητούμενα: (1) ευκολία, (2) ταχύτητα, (3) αξιοπιστία, (4) πραγματικές εγγυήσεις για την αποφυγή λαθών και (5) μηχανοποίηση ή και αυτοματοποίηση.

17 Ταχείες μικροβιολογικές μέθοδοι 1.Μέθοδοι χαρακτηρισμού/aναγνώρισης ELISA Dna ανιχνευτές 2.Μέθοδοι καταμέτρησης Αγωγιμομετρία Τεχνική του άμεσα επιφθορίζοντος φίλτρου (Direct Epifluorescent Filter Technique -DEFT) ΑΤΡ-Bιοφωτεινότητα (ΑΤΡ-Bioluminescence)

18 Μοριακές τεχνικές ελέγχου παθογόνων στο υδάτινο περιβάλλον Η ανάγκη γρήγορης ανίχνευσης κοπρανώδους μόλυνσης του νερού ανάπτυξη μοριακών μεθόδων ανίχνευσης μικροβίων-δεικτών αλλά και παθογόνων μικροβίων στο υδάτινο περιβάλλον Βασικές μοριακές τεχνικές: Υβριδισμός Πέψη DNA με ένζυμα περιορισμού (περιοριστικές ενδονουκλεάσες) Πολλαπλασιασμός τμημάτων γενετικού υλικού (PCR) Αλληλούχιση (sequencing)

19 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction PCR) Αντιγραφή του φυσικού μοντέλου πολλαπλασιασμού του DNA Απλούστευση της αντίδρασης σε in vitro συνθήκες Ανάπτυξη τεχνικών για την ανίχνευση του τελικού προϊόντος

20 Συστατικά της αντίδρασης

21 Στάδια της μεθόδου Στάδιο Μετουσίωσης (Denaturation): Μετουσίωση DNA-στόχου (μετατροπή δικλώνου DNA σε μονόκλωνο) o C για ~30sec

22 Στάδια της μεθόδου Στάδιο Υβριδισμού (Annealing): Υβριδισμός των εκκινητικών μορίων στους αντίστοιχους κλώνους του DNA-στόχου o C, αναλόγως της περιεκτικότητας των primer σε G/C (όσο μεγαλύτερη, τόσο υψηλότερη η θερμοκρασία), για 30sec sec-2min

23 Στάδια της μεθόδου Στάδιο Επέκτασης Εκκινητικών Μορίων (Extension): Δημιουργία θυγατρικού κλώνου Ελεύθερα dntps 72 o C (θερμοκρασία βέλτιστης απόδοσης θερμοάντοχης DNA πολυμεράσης) για 30sec sec-2min

24 Στάδια μεθόδου Κάθε κύκλος αποτελείται από τα 3 στάδια μετουσίωσης, υβριδισμού και επέκτασης και επαναλαμβάνεται φορές Επιτυγχάνεται, συνεπώς, αύξηση των νέων κλώνων DNA με γεωμετρική πρόοδο Τελικός αριθμός αντιγράφων του DNA-στόχου στόχου: 2 n, όπου n αριθμός των κύκλων της PCR Παράδειγμα: PCR 40 κύκλων που ξεκινάει από 1 μόριο DNA- στόχου: 2 40 = αντίγραφα (υποθέτοντας απόδοση PCR 100%).

25 Ηλεκτροφόρηση DNA Το DNA διαχωρίζεται με βάση το μέγεθός του Χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο Ανάγνωση με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας

26 Παραλλαγές PCR Πολυπλεκτική (Multiplex) PCR Χρήση πολλαπλών ζευγών εκκινητών σύγχρονη ανεύρεση πολλών μικροοργανισμών ή διαφορετικών υπο-ειδών Εμφωλιασμένη (Nested) PCR 2 ζεύγη εκκινητών, το 2 ο ζεύγος υβριδίζεται σε ήδη ειδικό προϊόν ευαισθησία και ειδικότητα Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) τυχαίοι εκκινητές υβριδίζονται τυχαία στο γονιδίωμα για ανίχνευση πολυμορφισμών Παράγει διαφορετικά αποτυπώματα DNA για διαφορετικά στελέχη

27 Πλεονεκτήματα PCR Γρήγορη (3-4 ώρες) Ευαίσθητη Ειδική Δυνατότητα ανίχνευσης «μη καλλιεργήσιμων» μικροβίων Αποτελεί τη βάση για περαιτέρω ανάλυση των νουκλεϊκών οξέων (αλληλούχιση,, RFLP) Ταυτοποίηση μικροοργανισμών μέσω ανίχνευσης γονιδίων: - Μη ειδικών (16S rrna) - Eιδικών για συγκεκριμένο μικροοργανισμό lacz (ολικά κολοβακτηριοειδή), uida (E.coli), gyrb (P.aeruginosa) Ανίχνευση γονιδίων που κωδικοποιούν για βακτηριακές τοξίνες (LT, SLT I, SLT II)

28 Μειονεκτήματα PCR Η έλλειψη ικανότητας διαχωρισμού ζωντανών και μη ζωντανών οργανισμών Η ανάγκη διήθησης μεγάλων ποσοτήτων νερού Η δυσκολία πολλές φορές στη λήψη επαρκούς ποσότητας εκχυλίσματος νουκλεϊκού οξέος Η πιθανή παρουσία ανασταλτικών ουσιών Η επαναληψιμότητα μεθόδου Η μη ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος (βασική μέθοδος) Το κόστος, η ανάγκη χρήσης ειδικών χώρων και εξειδικευμένου προσωπικού Δεν έχουν ορισθεί όρια πάνω από τα οποία εμφανίζονται προβλήματα στη Δημόσια Υγεία

29 Reverse Transcription PCR (RT-PCR) Ανίχνευση ολικού RNA, mrna, trna, rrna, pre-rrna rrna (βακτήρια, ιοί, παράσιτα) mrna: ανευρίσκεται σε ζωντανά κύτταρα ένδειξη ύπαρξης ζωντανών κυττάρων ή πρόσφατα νεκρών κυττάρων Καθορισμός βιωσιμότητας Legionella pneumophila, Vibrio cholerae, κύστεων Giardia, ωοκύστεων Cryptosporidium Ασταθές μόριο (t ½ λίγα min) Όχι φυλογενετικές πληροφορίες Ανίχνευση rrna (ένδειξη της φυσιολογικής κατάστασης των κυττάρων στόχων, π.χ. Cryptosporidium parvum) Ανίχνευση pre-rrna rrna (ένδειξη της φυσιολογικής κατάστασης των κυττάρων στόχων λόγω αφθονίας τους σε αναπτυσσόμενα κύτταρα)

30 RT-PCR Πλεονεκτήματα Καλή ένδειξη για ζώντες μικροοργανισμούς Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παθογονικότητα ενός μικροβίου (ανίχνευση mrna ενός γονιδίου υπεύθυνου για έναν παράγοντα λοιμογονικότητας) Μειονεκτήματα Η εκχύλιση επαρκών ποσοτήτων και ανέπαφων μορίων RNA προβληματική Μεγάλη ευαισθησία της ανάστροφης μεταγραφάσης σε ανασταλτικούς παράγοντες Ποιοτικό αποτέλεσμα (παρουσία/απουσία) η βασική μέθοδος

31 Real-Time PCR Συνδυασμός PCR και υβριδισμού Παρακολούθηση του νεοσυντιθέμενου προϊόντος κατά τη διάρκεια της PCR με τη χρήση ανιχνευτών σημασμένων με φθορίζουσες χρωστικές Δεν απαιτείται επιπλέον στάδιο ανίχνευσης του προϊόντος της αντίδρασης Ταυτόχρονος πολλαπλασιασμός και ανίχνευση του προϊόντος Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός DNA και RNA Διάκριση μεταξύ μικροβίων ή/και στελεχών μικροβίων Ανίχνευση μεταλλαγών

32 Real-Time PCR Πλεονεκτήματα Ταχεία Μειωμένος κίνδυνος επιμολύνσεων Υψηλή ευαισθησία Υψηλή επαναληψιμότητα ISO/WD (standard under development): Detection and quantification of Legionella and/or Legionella pneumophila by concentration and genic amplification by polymerase chain reaction (RT-PCR)

33 Προσπάθεια καθορισμού βιωσιμότητας με μοριακές μεθόδους Συνδυασμός real-time Taqman PCR με PMA (propidium monpazide) PMA διεισδύει εκλεκτικά στα κύτταρα που έχουν διαταραγμένες κυτταρικές μεμβράνες θεωρούνται νεκρά- και παρεμβάλλεται στο DNA αναστολή PCR Real-time NASBA (Nucleic Acid Sequence Base Amplification) Ανίχνευση mrna που κωδικοποιεί για μία πρωτείνη θερμικού σοκ (clpb) επάγεται στα ζωντανά κύτταρα E.coli μετά από θερμικό σοκ. Γρήγορη (<4 ώρες), Υψηλή ειδικότητα, ευαισθησία 1 cfu/100ml

34 FISH (Fluorescence in situ hybridisation) Βακτήρια, πρωτόζωα Μικροσυστοιχίες (Microarrays) Σύγχρονη ανεύρεση εκατοντάδων ή/και χιλιάδων αντιδράσεων υβριδισμού επιτυγχάνοντας μαζικό έλεγχο με μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία. Ακόμη έλεγχος της λοιμογόνου δυνάμεως των υπό έλεγχο παθογόνων Biosensors Μελλοντική χρήση LAMP (Loop mediated isothermal amplification assay) Cryptosporidium, Giardia

35 Ευχαριστώ

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η oικoλoγία τωv μικρoβίωv είvαι έvας καιvoύργιoς επιστημovικός κλάδoς, πoυ έχει πρόσφατα κερδίσει έδαφoς, λόγω της αvαγvώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ May 2014 Watermicro-eclass 2610969874 Τεύχος 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Lab-on-a-chip: οι τεχνικές του μέλλοντος στην ανίχνευση μικροοργανισμών Στον τομέα της μικροβιολογικής διάγνωσης υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ BIANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Bιοαναλυτικές τεχνικές, όλες οι τεχνικές ήδιαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR PCR Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας MICROARRAYS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Μπορούν περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η διατροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΙ Σ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 2008 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HEL LE NIC MI CRO BIO LO GY SO CI E TY

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HEL LE NIC MI CRO BIO LO GY SO CI E TY ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HEL LE NIC MI CRO BIO LO GY SO CI E TY ΤΟΜΟΣ 59 ΤΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2014 VOL. 59 ΙSSUE 2, April

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1 Γλωσσάριο Συμπεριλαμβάνονται μόνον οι κυριότεροι όροι και οι σημαντικότερες έννοιες. Αν δεν βρίσκετε κάποιον όρο, συμβουλευθείτε το ευρετήριο. αγγελιοφόρο RNA (mrna) [messenger RNA (mrna)] Μόριο RΝΑ που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Απόστολος Βανταράκης (avanta@upatras.gr) Επικ. Καθηγητής Υγιεινής Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Πατρών «Η βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 4283 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας ΕΚΔΟΤΩΝ Ε Λ ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ Α ΚΛΙΝΙΚΗΣ Χ Η ΜΕΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Εισαγωγή Το νερό είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ύπαρξη της ζωής σε όλες της τις μορφές και για τα θηλαστικά αποτελεί από ποσοτική άποψη το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 Κωδικός: ΑΠΟΒΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρών

Διαβάστε περισσότερα

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems Όνομα Γιάννης Μαντώ Επίθετο Κίτσος Γεωργακοπούλου Αρ. Μητρώου 02109639 02109097 Μάθημα: Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική τεχνολογία Διδάσκων: κ. Αλεξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ : Ποικιλία των ζωντανών οργανισµών που προέρχονται από όλες τις φυσικές πηγές, συµπεριλαµβανοµένων της ατµόσφαιρας, χέρσου, θάλασσαςκαιάλλωνυδάτινωνσυστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ

Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ ΕΝΥ αυχενική θωρακική ισχιακή Χοριοειδές πλέγμα Χρυσούλα Νικολάου Εγκεφαλονωτιαίο υγρό ΤΟ ΕΝΥ είναι διαυγές, άχρωμο υγρό Βρίσκεται στον υπαραχνοειδή χώρο, στο σύστημα κοιλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ POLYMERASE CHAIN REACTION - PCR Επανάσταση βιοιατρική έρευνα, διαγνωστική Dr Mullis et al. 1983 ΗΠΑ 1983-92 5000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Παρουσίαση στο Ινστιτούτο Παστέρ-2011) Δρ Εμμανουήλ Ν. Βελονάκης Τομέας Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας / Κ.Ε.Δ.Υ. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (LeukoScan )

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (LeukoScan ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η.Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα