Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 «Εφαρμογές Διαδικτύου» Βασική δομή και μορφοποίηση της HTML Ι. Παπαδόπουλος 1 σήμανση με τη χρήση ετικετών που αποτελούνται από Στοιχεία Ιδιότητες Τιμές <img src= myimage.jpg /> <p> p>κείμενο παραγράφου</ </p> <a href= >σύνδεσμος</a> Ι. Παπαδόπουλος 2 1

2 ξεκίνημα δημιουργίας της ιστοσελίδας DOCTYPE: δηλώνεται στην αρχή των αρχείων HTML αυστηρή XHTML (strict) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> μεταβατική XHTML (transitional) "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1 / / h / xhtml1-transitional.dtd transitional.dtd"> i d" XHTML πλαισιοσυνόλων (frameset) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-frameset.dtd"> Ι. Παπαδόπουλος 3 ξεκίνημα δημιουργίας της ιστοσελίδας 1. άνοιγμα του αρχείου HTML με έναν κειμενογράφο 2. πληκτρολόγηση του επιθυμητού DOCTYPE 3. πληκτρολόγηση της ετικέτας 4. εισαγωγή μερικών κενών γραμμών 5. πληκτρολόγηση της ετικέτας Ι. Παπαδόπουλος 4 2

3 ξεκίνημα δημιουργίας της ιστοσελίδας "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> transitional.dtd"> εδώ γράφεται ο κύριος κώδικας HTML Ι. Παπαδόπουλος 5 δημιουργία των θεμελίων "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> transitional.dtd"> Ι. Παπαδόπουλος 6 3

4 δημιουργία των θεμελίων "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> transitional.dtd"> Ι. Παπαδόπουλος 7 δήλωση της κωδικοποίησης χαρακτήρων "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> transitional.dtd"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=utf utf-8" /> Ι. Παπαδόπουλος 8 4

5 δημιουργία τίτλου "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> transitional.dtd"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>antoni Gaudí - Introduction</title> Ι. Παπαδόπουλος 9 δημιουργία επικεφαλίδων ενοτήτων "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> transitional.dtd"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>antoni Gaudí - Introduction</title> <h1>antoni Gaudí</h1> <h2>la Casa Milà</h2> <h2>la Sagrada Família</h2> Ι. Παπαδόπουλος 10 5

6 εισαγωγή παραγράφων "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd w3 transitional.dtd dtd"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>antoni Gaudí - Introduction</title> <h1>antoni Gaudí</h1> <p>many tourists are drawn to Barcelona to see Antoni Gaudí's incredible architecture.</p> <p>barcelona celebrates the 150th anniversary of Gaudí's birth in 2002.</p> <h2>la Casa Milà</h2> <p>gaudí's work was essentially useful. La Casa Milà is an apartment building and real people live there.</p> <h2>la Sagrada Família</h2> <p>the complicatedly named and curiously unfinished Expiatory Temple of the Sacred Family is the most visited building in Barcelona.</p> Ι. Παπαδόπουλος 11 ονομασία στοιχείων id class μμ μεμονωμένα μ στοιχεία id= όνομα ομάδες στοιχείων class= όνομα κάθε αναγνωριστικό πρέπει να είναι μοναδικό μπορούν να αποδοθούν σε οποιοδήποτε στοιχείο συνήθως χρησιμοποιούνται στα στοιχεία div και span id μετατρέπει το στοιχείο σε σημείο αγκύρωσης id μέσο αλληλεπίδρασης με σενάρια JavaScript Ι. Παπαδόπουλος 12 6

7 διαίρεση μίας σελίδας σε ενότητες στοιχείο div ενότητα = division <div class= class-name id= id-name > περιεχόμενο της ενότητας </div /div> Η διαίρεση σε ενότητες γίνεται αντιληπτή μετά την εφαρμογή στυλ CSS Ι. Παπαδόπουλος 13 διαίρεση μίας σελίδας σε ενότητες <div id= gaudi > di <h1>antoni Gaudí</h1> <p>many tourists are drawn to Barcelona to see Antoni Gaudí's incredible architecture.</p> <p>barcelona celebrates the 150th anniversary of Gaudí's birth in 2002.</p> <div class= works > <h2>la Casa Milà</h2> <p>gaudí's work was essentially useful. La Casa Milà is an apartment building and real people live there.</p> </div> <div class= works > <h2>la Sagrada Família</h2> <p>the complicatedly named and curiously unfinished Expiatory Temple of the Sacred Family is the most visited building in Barcelona.</p> </div> </div> Ι. Παπαδόπουλος 14 7

8 δημιουργία εμβόλιμων στρώσεων στοιχείο span χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση εμβόλιμων στοιχείων Με το στοιχείο span επηρεάζεται <span class= class-name id= id-name > ένα μέρος του κειμένου</span> και όχι το σύνολο μίας ενότητας Οι εμβόλιμες στρώσεις γίνεται αντιληπτές μετά την εφαρμογή στυλ CSS Ι. Παπαδόπουλος 15 δημιουργία εμβόλιμων στρώσεων <div id= gaudi > <h1>antoni Gaudí</h1> <p>many tourists are drawn to Barcelona to see Antoni Gaudí's incredible architecture.</p> <p>barcelona celebrates the 150th anniversary of Gaudí's birth in 2002.</p> <div class= works > <h2>la Casa Milà</h2> <p>gaudí's work was essentially useful. La Casa Milà is an apartment building and <span class= emph >real people</span> live there.</p> </div> <div class= works > <h2>la Sagrada Família</h2> <p>the complicatedly named and curiously unfinished Expiatory Temple of the Sacred Family is the <span class= emph >most most visited</span> building in Barcelona.</p> </div> </div> Ι. Παπαδόπουλος 16 8

9 προσθήκη αλλαγής γραμμής στοιχείο br break line αλλαγή γραμμής <br /> Στοιχεία όπως τα <p> και <hn> ξεκινούν αυτόματα με αλλαγή γραμμής, χωρίς να απαιτείται χρήση του <br /> Ι. Παπαδόπουλος 17 προσθήκη αλλαγής γραμμής <div id="toc">antoni Gaudí<br />La Casa Milà<br />La Sagrada Família</div> <div id= gaudi > <h1>antoni Gaudí</h1> <p>many tourists are drawn to Barcelona to see Antoni Gaudí's incredible architecture.</p> <p>barcelona celebrates the 150th anniversary of Gaudí's birth in 2002.</p> <div class= works > <h2>la Casa Milà</h2> <p>gaudí's work was essentially useful. La Casa Milà is an apartment building and <span class= emph >real people</span> live there.</p> </div> <div class= works > <h2>la Sagrada Família</h2> <p>the complicatedly named and curiously unfinished Expiatory Temple of the Sacred Family is the <span class= emph >most most visited</span> building in Barcelona.</p> </div> </div> Ι. Παπαδόπουλος 18 9

10 προσθήκη σχολίων έναρξη σχολίου <!-- τέλος σχολίου --> Τα σχόλια δεν είναι άμεσα ορατά στο φυλλομετρητή, όμως μπορεί κανείς να τα δει στον κώδικα HTML (π.χ. με τη λειτουργία View Source) Ι. Παπαδόπουλος 19 προσθήκη σχολίων <!-- εδώ τοποθετείται ο πίνακας περιεχομένων. Σε ένα πραγματικό κείμενο θα ήταν μεγαλύτερος --> <div id="toc">antoni Gaudí<br />La Casa Milà<br />La Sagrada Família</div> <div id= gaudi > <h1>antoni Gaudí</h1> <p>many tourists are drawn to Barcelona to see Antoni Gaudí's incredible architecture.</p> <p>barcelona celebrates the 150th anniversary of Gaudí's birth in 2002.</p> <div class= works > <h2>la Casa Milà</h2> <p>gaudí's work was essentially useful. La Casa Milà is an apartment building Ι. Παπαδόπουλος 20 10

11 προσθήκη «συμβουλών εργαλείου» Η ιδιότητα title στοιχείου εισάγει «συμβουλές εργαλείου» (tool tips) Εμφανίζονται όταν το ποντίκι βρεθεί επάνω στο εν λόγω στοιχείο <img src= image image.jpg jpg alt= title= εικόνα εικόνα > > <p title= η η συμβουλή του εργαλείου > Άυτή είναι μία παράγραφος με tool tip</p> p> Ι. Παπαδόπουλος 21 προσθήκη «συμβουλών εργαλείου» <!-- εδώ τοποθετείται ο πίνακας περιεχομένων. Σε ένα πραγματικό κείμενο θα ήταν μεγαλύτερος --> <div id="toc title= Table of Contents > Antoni Gaudí<br />La Casa Milà<br />La Sagrada Família</div> <div id= gaudi > <h1>antoni Gaudí</h1> <p>many tourists are drawn to Barcelona to see Antoni Gaudí's incredible architecture.</p> <p>barcelona celebrates the 150th anniversary of Gaudí's birth in 2002.</p> <div class= works > <h2>la Casa Milà</h2> <p>gaudí's work was essentially useful. La Casa Milà is an apartment building Ι. Παπαδόπουλος 22 11

12 Βασική μορφοποίηση της HTML Η μορφοποίηση γίνεται εν γένει με CSS Για κάποια βασικά είδη μορφοποίησης ή για κάποιες απλές δουλειές χρησιμοποιούνται στοιχεία HTML Ι. Παπαδόπουλος 23 Βασική μορφοποίηση της HTML έντονο κείμενο: <b> (bold) λιγότερο συνηθισμένο στοιχείο: <strong> πλάγιο κείμενο: <i> λιγότερο συνηθισμένα στοιχεία: <em em> (emphasize) <cite> (citation) <dfn> (definition) <var> (variable) <address> (italic) Ι. Παπαδόπουλος 24 12

13 Βασική μορφοποίηση της HTML <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> w3 <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>bold and Italic text</title> <h1>barcelona Night Life</h1> <p>barcelona is such a great place to live. People there really put a premium on <b>socializing</b> </b>.. Imagine it being more important to go out with your friends than to get that big promotion. Even when you're, gasp, <i>pushing 30</i> </i>.. They say there are more bars in Barcelona than in the rest of the European community <i>combined</i> </i>.</p> Ι. Παπαδόπουλος 25 Βασική μορφοποίηση της HTML <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> w3 <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>strong and Emphasized text</title> <h1>barcelona Night Life</h1> <p>barcelona is such a great place to live. People there really put a premium on <strong>socializing</strong> </strong>.. Imagine it being more important to go out with your friends than to get that big promotion. Even when you're, gasp, <em>pushing 30</em> </em>.. They say there are more bars in Barcelona than in the rest of the European community <em>combined</em> </em>.</p> Ι. Παπαδόπουλος 26 13

14 Βασική μορφοποίηση της HTML Στη μεταβατική HTML μπορεί να αλλάξει το μέγεθος του κειμένου με τα στοιχεία <big> <small> π.χ. το κείμενο είναι <big>μεγαλύτερο εδώ</big> και <small>μικρότερο εδώ</small /small> Ι. Παπαδόπουλος 27 Βασική μορφοποίηση της HTML <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> w3 <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>strong and Emphasized text</title> <h1>barcelona Night Life</h1> <p>barcelona is such a great place to live. People there really put a premium on <strong>socializing</strong>. Imagine it being more important to go out with your friends than to get that big promotion. Even when you're, gasp, <em>pushing 30</em>. They say there are more bars in Barcelona than in the rest of the European community <em>combined</em>.</p> <p><big> <big>don't get me wrong,</big> I don't mean that everyone gets drunk all the time--bars are for hanging out and talking or for having a cup of coffee (espresso, of course).</p> <p><small> <small>the opinions expressed on this page are mine and mine alone. </small></p> </p> Ι. Παπαδόπουλος 28 14

15 Βασική μορφοποίηση της HTML χρήση γραμματοσειράς σταθερού πλάτους <tt> <code> <kbd> typewriter text για πηγαίο κώδικα για οδηγίες πληκτρολογίου <samp> sample (δείγμα) Τα στοιχεία αυτά είναι εμβόλιμα (inline) Ι. Παπαδόπουλος 29 Βασική μορφοποίηση της HTML <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> /TR/ titdtd" <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>using monospaced fonts</title> <h2>perl Tutorial, Lesson 1</h2> <p>if you're on a UNIX server, every Perl script should start with a shebang line that describes the path to the Perl interpreter on your server. The shebang line might look like this:</p> <p><code> <code>#!/usr/local/bin/perl</code> </code></p> </p> Ι. Παπαδόπουλος 30 15

16 Βασική μορφοποίηση της HTML χρήση προμορφοποιημένου κειμένου <pre> το κείμενό μου όπως ακριβώς έχει μορφο- ποιηθεί </pre> Το στοιχείο <pre> είναι επιπέδου μπλοκ Ι. Παπαδόπουλος 31 Βασική μορφοποίηση της HTML "http://www w3 org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional transitional.dtd dtd"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>showing code with the pre tag</title> <p>here's the first part of the Cat and Otter Bistro script (see the WAP/WML chapter), where the variables are declared, and the $number variable is screened to make sure it's actually a number: <pre>my $number = param('number'); my $smoke = param('smoke'); my $dinner_index = param('dinner_index'); $number =~ /([0-9]*)/ ; $number = $1; </pre> <p>here's the <a href="precode.html">rest of the script</a>, in case you're interested. Ι. Παπαδόπουλος 32 16

17 Βασική μορφοποίηση της HTML Παράθεση αυτούσιου κειμένου σε επίπεδο μπλοκ <blockquote> οι παρατιθέμενες παράγραφοι σε εσοχή εμβόλιμο <q> τοποθετούνται αυτομάτως εισαγωγικά Ι. Παπαδόπουλος 33 Βασική μορφοποίηση της HTML "http://www w3 org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional transitional.dtd dtd"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>creating a block quote</title> <p>sometimes I get to the point where I'm not sure anything matters at all. Then I read something like this and I am inspired: </p> <blockquote cite="http://www.kingsolver.com"> <p>it's not hard to figure out what's good for kids, but amid the noise of an increasingly antichild political climate, it can be hard to remember just to go ahead and do it: for example, to vote to raise your school district's budget, even though you'll pay higher taxes. (If you're earning enough to pay taxes at all, I promise, the school needs those few bucks more than you do.) To support legislators who care more about afterschool programs, affordable health care, and libraries than about military budgets and the Dow Jones industrial average. To volunteer time and skills at your neighborhood school and also the school across town. To decide to notice, rather than ignore it, when a neighbor is losing it with her kids, and offer to babysit twice a week. This is not interference. Getting between a ball player and a ball is interference. The ball is inanimate.</p> </blockquote> <p>this is from Barbara Kingsolver's brilliant collection of essays, <cite>high Tide in Tucson</cite> (1995, HarperCollins)</p>. Ι. Παπαδόπουλος 34 17

18 Βασική μορφοποίηση της HTML "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> /TR/ transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>creating a block quote</title> <p>and then she said <q>have you read Kingsolver's s <q>high Tide in Tucson</q> </q>?? It's inspiring.</q> </q></p> </p> <p>she tried again, this time in French: <q lang="fr">avez-vous vous lu le livre <q lang="fr">high Tide in Tucson</q> de Kingolver? C'est inspirational.</q> </q></p> </p> Ι. Παπαδόπουλος 35 Βασική μορφοποίηση της HTML Εκθέτες (superscript) <sup> Τριώνυμο: a x<sup sup>2</sup> + β x + γ Δείκτες (subscript) <sub> C<sub> sub>ij</sub>=a<sub> sub>ij</sub>+b<sub> sub>ij</sub> Ι. Παπαδόπουλος 36 18

19 Βασική μορφοποίηση της HTML "http://www w3 org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional transitional.dtd dtd"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>using superscripts and subscripts</title> <h1>famous Catalans</h1> <p>when I was in the sixth grade, I played the cello. There was a teacher at school who always used to ask me if I knew who "Pablo Casals" was. I didn't at the time (although I had met Rostropovich once at a concert). Actually, Pablo Casals' real name was <i>pau</i> Casals, Pau being the Catalan equivalent of Pablo<sup> <sup>1</sup> </sup>.</p> <p>in addition to being an amazing cellist, Pau Casals is remembered in this country for his empassioned speech against nuclear proliferation at the United Nations<sup> <sup>2</sup> </sup> which he began by saying "I am a Catalan. Catalonia is an oppressed nation."</p> <p><sup> <sup>1</sup> </sup>it means Paul in English.<br /> <sup>2</sup> </sup>in 1963, I believe.</p> Ι. Παπαδόπουλος 37 Βασική μορφοποίηση της HTML Επισήμανση αλλαγμένου κειμένου Κείμενο που έχει παρεμβληθεί <ins> Κείμενο που έχει διαγραφεί <del> (inserted) (deleted) συνήθως χρησιμοποιείται από δικηγόρους και συμβολαιογράφους Ι. Παπαδόπουλος 38 19

20 Βασική μορφοποίηση της HTML "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> /TR/ transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fr"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>creating a block quote</title> <p><big>i promise to do all of my homework,<ins> all of my chores,</ins> clean the cat litter, and not watch more than <del>six</del> a half hour<del> <del>s</del> </del> of tv.</big></p> <p>signed</p> Ι. Παπαδόπουλος 39 Βασική μορφοποίηση της HTML Επεξήγηση συντμήσεων (abbreviation) <abbr> Επεξήγηση αρκτικόλεξων (acronym) <acronym> Χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με την ιδιότητα title που παρέχει «συμβουλές εργαλείου» Ι. Παπαδόπουλος 40 20

21 Βασική μορφοποίηση της HTML "http://www w3 org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional transitional.dtd dtd"> <meta http-equiv="content-type" type" content="text/html; charset=iso " /> <title>creating a block quote</title> <p><abbr <abbr title="lyndon Baynes Johnson">LBJ</abbr> took the <abbr title="interborough Rapid Transit">IRT</abbr> down to 4th Street <abbr title="united States of America">USA</abbr> </abbr>. <br />When he got there, what did he see? <br />The youth of America on <abbr title="d-lysergic Acid Diethylamide">LSD LSD</abbr> </abbr>.</p> <p>--hair, the Musical, 1967</p> <p>or perhaps you'd rather talk about something slightly less political, like <acronym title="light Amplification By Stimulated Emission of Radiation">laser</acronym> </acronym>, or <acronym title="radio Detection And Ranging ">radar</acronym> </acronym>, or <acronym title="self-contained Underwater Breathing Apparatus">scuba</acronym> </acronym>?? </p> Ι. Παπαδόπουλος 41 21

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος Φοιτήτρια Αφροδίτη Γανέλλη Ηράκλειο Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων (Templates) Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η πρότυπη σελίδα Είναι ένα σύνολο από αρχεία συμπιεσμένο σε μορφή zip, τo οποίo καθορίζει την συνολικήεμφάνισητουδικτυακούτόπου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real.

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real. COMMUNITY QUESTION I The urban environment, as opposed to the natural one, is a construct that supposedly facilitates the lives of the people who inhabit it. For example, a big city offers diverse opportunities

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ISSN1108-4170. L A TEX babel

ISSN1108-4170. L A TEX babel ISSN1108-4170 TÇ EÚtupon TeÜqoc 3, >Oktÿbrioc 1999 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W L A TEX babel Επιφυλλίδα iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου iv Ιωάννης Δημάκος pdftex: Συνδυάζοντας την ευελιξία του PDF μετηνδύναμητου

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική Αικατερίνη Ο. Ρεντζελά, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ06 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΙΛΗΨΗ ΙΔΙΑΙΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ. Διδακτική Πρακτική H εκπαίδευση εν γένει και ειδικότερα η γνώση των

Διαβάστε περισσότερα

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: 1977-08-01 Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian

Διαβάστε περισσότερα

Discussing effects. Suggesting solutions. Expressing your opinion. Opinion and solutions

Discussing effects. Suggesting solutions. Expressing your opinion. Opinion and solutions About this book 4 Το νέο σύστημα βαθμολόγησης του ECCE Writing Section 6 Επεξήγηση των βαθμολογικών κριτηρίων 7 Introduction to Letter Writing 8 Introduction to Writing 1 Descriptions 16 Useful linking

Διαβάστε περισσότερα

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies ABSTRACT Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies Irene Sotiropoulou This paper belongs to an ongoing PhD research project, titled Exchange Networks and Parallel

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

COMPARISON. A. Put in than, of, in:

COMPARISON. A. Put in than, of, in: COMPARISON A. Put in than, of, in: 1. Our house is the smallest... the town. 2. Mary is more beautiful... Helen. 3. The Wests are richer... the Smiths. 4. My sister is younger... me. 5. August is hotter...

Διαβάστε περισσότερα

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Μέχρι τώρα οι γραπτές δοκιµασίες είχαν συνδεθεί µε την κατανόηση κειµένων και µε τη µέθοδο της γραµµατικής, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας της Αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

Climate Some people thing our climate is changing.yes,it is. We must recycle because if we destroyed our planet, we wouldn t be safe.

Climate Some people thing our climate is changing.yes,it is. We must recycle because if we destroyed our planet, we wouldn t be safe. MELINA MERCOURI Melina Mercouri began as a great actress of the Greek cinema and theatre. During the years of junta when she was self-exiled in Paris, she fought in order to make known to everyone in the

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1-B2 Editorial Team eter appas Dr aul Alexander appas Helen Tsismetzis Thanks to Georgina Terzis-Chioti for the material supplied for Modules 2. ISBN: 978-9963-710-02-7

Διαβάστε περισσότερα

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten EDI B2 Written by Peter Pappas Jean Vinten Editing by Vicky Nash contents PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19 Practice Test 1 36 Listening 37 Reading 40 Writing 49 Page layout Evi Zimantakou

Διαβάστε περισσότερα

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue Paintball Junkie All you need to know about paintball 1st issue Got???Balls??? 2 4.Τι είναι η χρωματοσφάιριση; What is paintball? 5. Newbie knowledge. Συμβουλές για νέους. 11. BT-4 COMBAT review. 8. Field

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα