ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. Άρθρο 2 ο Σκοπός 1.Η συνένωση και συνεργασία όλων όσοι μπορούν με κύρος να βοηθήσουν την προαγωγή της συγγραφής των βιβλίων για παιδιά και εφήβους και τη διάδοση των βιβλίων αυτών, καθώς και την κυκλοφορία τους, με όλα τα κατάλληλα μέσα, και στην Ελλάδα και έξω απ αυτήν. 2.Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των παιδιών και των εφήβων για το βιβλίο ποιότητας και τις καλές παιδικές εκδόσεις αυτό μπορεί να το επιτύχει με : α) την εκλογή θεμάτων που είναι κατάλληλα για την ψυχική και πνευματική διάπλαση του παιδιού, β) τη συγγραφή βιβλίων που θα προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό σε όλες τις περιόδους της ιστορίας του και γενικά τη δημιουργία κινήτρων για τη συγγραφή βιβλίων που έχουν εθνική και διεθνή απήχηση, γ) την υποστήριξη της εκδοτικής παραγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, δ) την προσαρμογή των μέσων παρουσίασης του παιδικού βιβλίου στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, ε)την προβολή του παιδικού βιβλίου με τα μέσα μετάδοσης και επικοινωνίας, δηλ. το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, το ν κινηματογράφο, τις μαγνητοταινίες και, γενικά, με όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, στ) τη θετική συμβολή στην ίδρυση, την προαγωγή και τον εμπλουτισμό των παιδικών βιβλιοθηκών και ζ) την υποβοήθηση της μετάφρασης των καλών παιδικών βιβλίων από την ελληνική σε ξένες γλώσσες. 3.Η συμβολή στην καταπολέμηση της κυκλοφορίας αναγνωσμάτων που είναι ακατάλληλα για την ψυχική και πνευματική υγεία των παιδιών και των εφήβων. 4.Η βοήθεια στην προαγωγή του παιδικού βιβλίου με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, δηλ. με : α) την προκήρυξη, την καθιέρωση και την απονομή βραβείων για τη συγγραφή, την έκδοση και την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων, β) τη διοργάνωση τοπικών ή πανελλήνιων ή διεθνών εκθέσεων παιδικού βιβλίου και εικονογράφησης παιδικών εκδόσεων, γ) την καθιέρωση ημέρας ή εβδομάδας παιδικού βιβλίου, δ)δημοσιεύματα, κριτικές, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, διαλέξεις, ομιλίες, συζητήσεις στρογγυλού τραπεζιού, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια κ.λ.π. 5. Η προαγωγή και υποβοήθηση της επιστημονικής έρευνας σε θέματα που ανήκουν στον τομέα της ψυχολογίας του παιδιού, της παιδαγωγικής, της ιστορίας, της αισθητικής, της λογοτεχνίας, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση των πορισμάτων της έρευνας αυτής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2 6. Η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που βρίσκονται είτε μέσα στην Ελλάδα είτε έξω απ αυτήν και που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με το παιδικό βιβλίο, δηλ. με εκπαιδευτικούς λειτουργούς, βιβλιοθηκάριους, συγγράφεις, εκδότες, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες κ.λ.π. Άρθρο 3 ο Μέσα Για την επιτυχία του σκοπού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο ο «Κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου» ιδρύει εντευκτήρια και βιβλιοθήκες, οργανώνει διαλέξεις, ομιλίες και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις, φροντίζει για εκδόσεις που αφορούν το παιδικό βιβλίο, προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμει βραβεία για τη συγγραφή, εικονογράφηση, μετάφραση, έκδοση και προώθηση παιδικών βιβλίων και, γενικά, προβαίνει σε όσες ενέργειες κρίνει το ΔΣ χρήσιμες και συντελεστικές στην επιτυχία του σκοπού αυτού. Άρθρο 4 ο Πόροι Πόροι του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» είναι : α)οι τακτικές συνδρομές των μελών και το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής τους, β) οι έκτακτες εισφορές. Οι επιχορηγήσεις, οι επώνυμες δωρεές και κληροδοτήσεις, γ) η παραχώρηση συγγραφικών δικαιωμάτων για ορισμένα βιβλία και δ) οι πρόσοδοι των δραστηριοτήτων του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» που εγκρίνονται από το ΔΣ. Άρθρο 5 ο Μέλη Ως μέλος του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» εγγράφεται κάθε φυσικό πρόσωπο που ασχολείται ή ενδιαφέρεται έμπρακτα για την παιδική και εφηβική λογοτεχνία και αποδέχεται το σκοπό που αναφέρεται πιο πάνω, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 6 ο Κατηγορίες μελών Τα μέλη του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα. Άρθρο 7 ο Τακτικά μέλη Τακτικό μέλος μπορεί να ζητήσει να γίνει ύστερα από έγκριση του ΔΣ κάθε ενήλικος Έλληνας, ανεξάρτητα από το φύλο και τον τόπο κατοικίας του, εφόσον διαθέτει τα παρακάτω τυπικά προσόντα : α)οι συγγραφείς, εφόσον έχουν δημοσιεύσει το λιγότερο δυο (2) βιβλία για παιδιά,

3 β) Οι μεταφραστές, εφόσον έχουν μεταφράσει το λιγότερο τρία (3) βιβλία για παιδιά, γ) Οι εικονογράφοι, εφόσον έχουν εικονογραφήσει το λιγότερο δυο (2) πλήρη βιβλία για παιδιά, δ) Οι κριτικοί που ασκούν την κριτική παιδικού βιβλίου σε μόνιμες στήλες εφημερίδων ή περιοδικών ή σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, ε) Οι βιβλιοθηκάριοι παιδικών βιβλιοθηκών και εκείνοι των γενικών βιβλιοθηκών που έχουν επιδείξει ιδιαίτερη δραστηριότητα για τη διάδοση του βιβλίου για παιδιά, και στ) Οι εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι,κοινωνικοί λειτουργοί, εκδότες, βιβλιοπώλες, δημοσιογράφοι κ.α., εφόσον από τα στοιχεία που προσκομίζουν αποδείχνεται ότι προωθούν συστηματικά από τη θέση τους την κυκλοφορία και την εξέλιξη του βιβλίου γι α παιδιά. Άρθρο 8 ο Πάρεδρα μέλη Πάρεδρα μέλη μπορούν να εγγράφονται - ύστερα από έγκριση του ΔΣ όσοι δε διαθέτουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη και παραμένουν πάρεδρα ωσότου αποκτήσουν τα προσόντα αυτά. Άρθρο 9 ο Επίτιμα μέλη Επίτιμα μέλη εκλέγονται εκείνοι που έχουν προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες στο Σωματείο ή έχουν αναπτύξει σημαντική δράση σε τομείς της επιστήμης, της τέχνης και της παιδείας, παράλληλους προς τους σκοπούς που επιδιώκονται από τον «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» και, γενικά, έχουν συμβάλλει με τη δραστηριότητά τους στην προώθηση της λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους. Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται κατ απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του ΔΣ.Ως προς τον αριθμό τους ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων. Άρθρο 10 ο Εγγραφή μελών Ο υποψήφιος για εγγραφή στον «Κύκλο του ελληνικού παιδικού βιβλίου» υποβάλλει στο ΔΣ γραπτή αίτηση υπογραμμένη από δυο μέλη του Σωματείου και συμπληρωμένη με μια εισηγητική έκθεση που την υπογράφει ένα από τα μέλη που προτείνουν η αίτηση αυτή συνοδεύεται από δυο αντίτυπα δυο (2) τουλάχιστον βιβλίων του προκειμένου για συγγραφέα, μεταφραστή ή εικονογράφο, ή ένα αντίγραφο των κριτικών και μελετών του, αν πρόκειται για υποψήφιο που ανήκει στη παράγραφο δ του άρθρου 7, και, εμπίπτει στις κατηγορίες ε και στ του άρθρου 7 καθετί που μπορεί να αποδείξει τη δραστηριότητα και την προσφορά του στη λογοτεχνία για παιδιά Η σχετική με την εγγραφή αίτηση συζητείται στην αμέσως μετά την υποβολή της συνεδρίαση του ΔΣ, που αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

4 Άρθρο 11 ο Συνδρομές μελών Η συνδρομή των μελών, καθώς και το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, καθορίζονται από το ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αύξηση ή να μειώσει τα ποσά αυτά. Άρθρο 12 ο Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει και που έχουν συμπληρώσει, την ημέρα των αρχαιρεσιών, θητεία ενός χρόνου από την εγγραφή τους.ως ημερομηνία εγγραφής θεωρείται η ημέρα υποβολής της αίτησης. Αν ένα τακτικό μέλος αδυνατεί να παραστεί στην ψηφοφορία μπορεί να δώσει γραπτή εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος. Κανένα μέλος δε μπορεί να προσκομίσει περισσότερες από δυο (2) εξουσιοδοτήσεις. Άρθρο 13 ο Υποχρεώσεις μελών Τα μέλη του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» έχουν καθήκον απαραίτητο να μεριμνούν και να συμπράττουν με τρόπο που να βοηθεί την ευόδωση των σκοπών του και εν γένει να συμμορφώνονται προς το γράμμα και το πνεύμα του παρόντος καταστατικού. Επίσης ως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε χρόνου όλα τα μέλη συγγραφείς, εικονογράφοι ή μεταφραστές έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν από δυο αντίτυπα των νέων τους βιβλίων που τυχόν κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά. Άρθρο 14 ο Διαγραφή μελών Κάθε μέλος του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» υποπίπτει σε πράξη επιζήμια στα συμφέροντα του σωματείου ή θίγει την αξιοπρέπεια του διαγράφεται από το μητρώο των μελών του Κύκλου.Η διαγραφή γίνεται έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση που υποβάλλεται από τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των δυο τρίτων (2\3) τουλάχιστον των παρόντων μελών. Διαγράφεται επίσης κάθε μέλος του σωματείου που καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του επί δυο συνεχή χρόνια. Άρθρο 15 ο Παραίτηση μελών Η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά την υποβολή της σχετικής γραπτής δήλωσης στο ΔΣ.

5 Άρθρο 16 ο Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Το σωματείο του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή : Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Έφορο και δυο Συμβούλους. Τα επτά μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη του Κύκλου. Οι υποψήφιου για το ΔΣ δεν πρέπει να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι και τρίτου βαθμού. Άρθρο 17 ο Χρόνος θητείας ΔΣ Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση για δυο (2) χρόνια.τα αποχωρούντα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Άρθρο 18 ο Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται μέσα σε οχτώ μέρες για να συγκροτηθεί σε σώμα, οπότε εκλέγει από τα μέλη του, τον Πρόεδρο,τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Άρθρο 19 ο Καθήκοντα ΔΣ Το ΔΣ διαχειρίζεται τα συμφέροντα του σωματείου του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο περί Σωματείων, συντάσσει τον απολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση Άρθρο 20 ο Συγκρότηση ειδικών επιτροπών Το ΔΣ ορίζει πριν από την προκήρυξη κάθε διαγωνισμού, τριμελείς ή πενταμελείς κριτικές επιτροπές. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί επιτροπές που θα επιλαμβάνονται διαφόρων θεμάτων, τα συμπεράσματα των οποίων θα παρουσιάζονται στο ΔΣ. Τέτοιες επιτροπές, τριμελείς ή πενταμελείς, υπό την προεδρεία ενός από τα μέλη τους που ονομάζεται εισηγητής, συγκροτούνται ιδιαίτερα για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και της κινητής έκθεσης, Για την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων ή άλλων εκδηλώσεων που υπηρετούν τους σκοπούς του «Κύκλου», για τη σύγκληση συνεδρίων κ.λ.π., για την έκδοση του δελτίου του «Κύκλου» κ/λ/π. Η θητεία των ειδικών επιτροπών είναι διετής, όπως και του ΔΣ.

6 Άρθρο 21 ο Συνεδριάσεις ΔΣ Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε δυο μήνες ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και έκτακτα κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη ή όταν ζητηθεί αυτό εγγράφως από τέσσερα τουλάχιστον μέλη του. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε έβδομα (5 7) των μελών του.οι αποφάσεις παίρνονται μ ε πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4\5) του αριθμού των παρόντων. Εάν ένα από τα μέλη του ΔΣ απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις φορές συνέχεια, αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα στη σειρά, οπότε το ΔΣ συγκροτείται και πάλι σε σώμα. Άρθρο 22 ο Παροχή εργασίας των μελών του ΔΣ Όλα τα μέλη του ΔΣ εργάζονται αμισθί και οφείλουν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία πρόθυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου περί Σωματείων. Άρθρο 23 ο Δαπάνες Το ΔΣ δε μπορεί να δαπανά περισσότερα από εξήντα χιλιάδες δραχμές (60.000) κατά περίπτωση για τις ανάγκες του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» για κάθε επιπλέον ποσό απαιτείται η έγκριση της ολομέλειας του ΔΣ. Το ποσό των δραχμών μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις τιμαριθμικές αυξήσεις, με απόφαση του ΔΣ. Άρθρο 24 ο Εκπροσώπηση του Σωματείου Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας εκπροσωπούν τον «Κύκλο του ελληνικού παιδικού βιβλίου»σε κάθε περίπτωση, όπως και ενώπιον του Δικαστηρίου και κάθε άλλης Αρχής. Άρθρο 25 ο Καθήκοντα Προέδρου Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου».στις συνεδριάσεις προεδρεύει και διευθύνει τη συζήτηση, δίνοντας και αφαιρώντας το λόγο. Στις συνεδριάσεις των γενικών Συνελεύσεων αυτός κηρύσσει την έναρξη και στη συνέχεια παραδίνει την προεδρία της Συνέλευσης σε πρόσωπο που εκλέγεται απ αυτήν. Το πρόσωπο αυτό διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» υπογράφει,μαζί με το Γραμματέα, όλα τα έγγραφα των συνεδριάσεων του ΔΣ, μετά την έγκρισή τους, τα διπλότυπα και τα χρηματικά εντάλματα, αριθμεί και υπογράφει τα βιβλία του «Κύκλου» και γενικά φροντίζει για την τήρηση

7 του καταστατικού αυτού. Επίσης υπογράφει και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ που υπογράφονται και από τα λοιπά μέλη του ΔΣ. Άρθρο 26 ο Καθήκοντα Αντιπροέδρου Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο, όταν αυτός έχει κώλυμα ή απουσιάζει. Άρθρο 27ο Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί το Μητρώο, συντάσσει την αλληλογραφία και τα Πρακτικά και γενικά κάθε έγγραφο, τέλος σφραγίζει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα και τα εξερχόμενα έγγραφα, κρατώντας αντίγραφά τους. Αν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το ΔΣ. Άρθρο 28 ο Καθήκοντα Ταμία Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και τους λογαριασμούς του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου», εισπράττει κάθε έσοδα εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις, που είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο και σφραγισμένες με τα σφραγίδα του «Κύκλου» πληρώνει μόνο με ένταλμα που έχει την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε παράτυπη πληρωμή και για όλα τα χρήματα του «Κύκλου» που κρατεί από αυτά, μπορεί να έχει στα χέρια του δεκαπέντε χιλιάδες δραχμές (15.000), ενώ κάθε ποσό ξεπερνάει τις δεκαπέντε (15.000) χιλιάδες πρέπει να καταθέτει στο λογαριασμό του «Κύκλου». Όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το ΔΣ. Άρθρο 29 ο Καθήκοντα Εφόρου Ο Έφορος εκπονεί σχέδια και μελέτες για διαλέξεις, ομιλίες και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις και εποπτεύει στη διοργάνωσή τους, ενημερώνοντας το ΔΣ για τις απόψεις των μελών του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου».επίσης, εποπτεύει στη λειτουργία των εντευκτηρίων και της βιβλιοθήκης του «Κύκλου». όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το ΔΣ. Άρθρο 30 ο Είδη συνελεύσεων Τα μέλη του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» καλούνται σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

8 Άρθρο 31 ο Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται τα μέλη του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» κάθε χρόνο, το αργότερο ως το τέλος Μαΐου, σε μέρα που ορίζεται από το ΔΣ, για έγκριση του προϋπολογισμού του έτους κατά το οποίο έχει συγκληθεί και για εκλογή των μελών του ΔΣ κάθε δεύτερο χρόνο. H Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1\3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών το υ «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή της έδρας του Σωματείου. Αν η Συνέλευση δεν πραγματοποιηθεί από έλλειψη απαρτίας συγκαλείται πάλι μέσα σε οχτώ μέρες, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα. Τα μέλη του Σωματείου προσκαλούνται τουλάχιστον οχτώ μέρες πριν από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης με γραπτή πρόσκληση του ΔΣ, που περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Η πρόσκληση απευθύνεται χωριστά σε κάθε μέλος ή δημοσιεύεται οχτώ μέρες νωρίτερα σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Άρθρο 32 ο Εξελεγκτική Επιτροπή Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα τακτικά μέλη του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» τριμελή εξελεγκτική επιτροπή για περίοδο δυο ετών. Η Επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη του ελέγχου της διαχείρισης του ΔΣ του Σωματείου Άρθρο 33 ο Καθήκοντα Εξελεγκτικής Επιτροπής Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει με ακρίβεια τη διαχείριση των οικονομικών της διετίας. Κάθε χρόνο υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση με βάση τα στοιχεία που θέτει στη διάθεσή της το ΔΣ δεκαπέντε μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, παίρνει τα δικαστικά μέτρα που επιβάλλονται αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί αν λογοδοτήσει και παραδώσει τα Αρχείο του «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου», παρίσταται κατά την παράδοση και παραλαβή της υπηρεσίας του παλαιού προς το νέο ΔΣ.Με την τελευταία αυτή ενέργεια λήγει η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Άρθρο 34 ο Εργασίες τακτικής Γενικής Συνέλευσης

9 Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το ΔΣ, ο εισηγητής της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλει την έκθεση του ελέγχου και η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή ή όχι του ΔΣ από κάθε ευθύνη. Έπειτα, εφόσον έχει συμπληρωθεί διετία, εκλέγεται διμελής Εφορευτική Επιτροπή και γίνεται η εκλογή του νέου ΔΣ και τη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, με σφραγισμένα ψηφοδέλτια.τα ψηφοδέλτια αυτά έχουν τις μονογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και μοιράζονται από αυτήν σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 35 ο Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή όταν γίνει σχετική πρόταση στο ΔΣ με έγγραφη αίτηση από δέκα (10) τουλάχιστον τακτικά μέλη, ταμειακώς εντάξει. Σε κάθε πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Σε περίπτωση που το ΔΣ αρνείται Εποπτεύουσα Αρχή. τη σύγκληση της Συνέλευσης, αυτή γίνεται από την Άρθρο 36 ο Σφραγίδα του Σωματείου Ο «Κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου» έχει σφραγίδα που έχει στη μέση ενός κύκλου εικόνα ανοιχτού βιβλίου με τις λέξεις «Κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου» και το έτος ίδρυσης Άρθρο 37 ο Διάλυση του Σωματείου Ο «Κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου» θεωρείται ότι έχει διαλυθεί αν τα τακτικά μέλη του έχουν περιοριστεί σε λιγότερα από δέκα (10). Οπότε η περιουσία του περιέρχεται στην παιδική βιβλιοθήκη του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου Θηλέων. Άρθρο 38 ο Ρύθμιση κατάστασης μελών Όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την εγγραφή τους ως την ημέρα τροποποίησης του καταστατικού αυτού θεωρούνται τακτικά, έστω και αν δεν έχουν τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 7. Άρθρο 39 ο Ειδικές Ρυθμίσεις α) Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης έγκρισής του.τροποποίηση του επιτρέπεται, αφού περάσει τουλάχιστον μια τριετία από την έγκρισή του, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά γι αυτό το θέμα και απαρτίζεται από τους μισούς τουλάχιστον από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η σχετική απόφαση πρέπει να έχει παρθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3

10 4) των παρόντων κατά τη Γενική Συνέλευση μελών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι παραμένει αμετάβλητος ο σκοπός που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού. Β)Τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό μπορούν να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις τιμαριθμικές συνθήκες. Γ) Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση. Άρθρο 40 ο Κωδικοποίηση Η παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνει τι κείμενο που ψηφίστηκε από τη Συνέλευση των ιδρυτικών μελών στις 4 Φεβρουαρίου 1969 και τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 28ης Δεκεμβρίου 1971, καθώς τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών στις 15 Μαΐου ( Τ.Σ. Ακριβές αντίγραφον εκ του πρωτοτύπου τροποποιημένου καταστατικού σωματείου, εγκριθέντος δια της υπ αρίθμ. 53\1986 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπό την πρόσθεν επωνυμία, αναγνωρισθέντος δια της υπ αρίθμ. 633\69 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικείαν στήλην του βιβλίου των αναγνωρισμένων σωματείων απ αριθμ. 2076\ Εν Αθήναις τη Ο Γραμματέας Α. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Δια τη νόμιμο και την κατά σειρά παραγγελίας έκδοσί του Αθήνα Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ

11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα