ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012"

Transcript

1 ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Διοργάνωση

2 Διοργάνωση ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ CONCEPT ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΡΙΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Περίπου το 60% του χρόνου εργασίας στις ελληνικές αποθήκες είναι νεκρός χρόνος! Η Λιτή Αποθήκη αναγνωρίζει τις «πηγές λίπους», εξαλείφει τα λάθη στις κινήσεις των εργατών και στη μεταφορά των ειδών, ισοκατανέμει το φόρτο εργασίας μέσω rescheduling εργασιών και παραγγελιών, βρίσκει τους πρότυπους χρόνους παραγωγικότητας και βελτιστοποιεί τον καθημερινό προγραμματισμό της αποθήκης. Με δυο λόγια, μειώνει άμεσα το κόστος. Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα επιστημονικά παίγνια και δίδονται «εργαλεία» στους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με διεθνή benchmarks, η Λιτή Αποθήκη οδηγεί σε: Μείωση των υπερωριών μέχρι και 85%, περιορισμό του λειτουργικού κόστους της αποθήκης κατά 25%, αύξηση της εκμετάλλευσης του αποθηκευτικού χώρου έως 23%, περιορισμό των lead times μέχρι και 70%, αύξηση της παραγωγικότητας στην αποθήκη έως 75%, μείωση στα μεταφορικά κόστη μέχρι και 25%. Στ. Ανδριανόπουλος, Γ. Παναγιωτόπουλος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ CARBON FOOTPRINT ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Η μέτρηση του αποτυπώματος του άνθρακα είναι γεγονός και στη χώρα μας. Ήδη, σε διαγωνισμούς (bids) τίθενται περιβαλλοντικοί όροι. Το σεμινάριο θα παρουσιάσει τη σχετική νομοθεσία, μεθόδους και τεχνικές υπολογισμού και αναφοράς του Carbon Footprint (CFP) στην Ελλάδα, την τυποποίηση και την πιστοποίηση μεθόδων και πρακτικών εφαρμογής του CFP όπως και βέλτιστες πρακτικές. Case studies από την ελληνική αγορά θα αναλυθούν από εκπροσώπους εταιρειών με διεθνή τεχνογνωσία. Τα κυριότερα οφέλη παρακολούθησης είναι: η επικαιροποίηση των νομικών υποχρεώσεων των εταιρειών, η ενημέρωση για την αυξανόμενη παρουσία και σημασία της διάστασης του Carbon Footprint σε διαγωνισμούς, η κατανόηση απτών μεθόδων υπολογισμού για μετέπειτα εφαρμογή, οι επιλογές πιστοποίησης, η άντληση συγκριτικών στοιχείων ανάλυσης (benchmarks) κ.ά. Ν. Γκότζιας Π. Ανδριανόπουλος ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & OBSOLETE PRODUCTS Οι επιστροφές αποτελούν σημαντικό πρόβλημα των επιχειρήσεων αφού δημιουργούν σημαντικό πρόσθετο κόστος λόγω της πολυπλοκότητας που επιφέρουν στο συνολικό κύκλωμα εφοδιαστικής. Επιπλέον το μεγαλύτερο μέρος των επιστροφών δεν επαναπροωθείται στην αγορά και καταλήγει να αποτελεί Obsolete stock το οποίο συσσωρεύεται με το πέρας του χρόνου. Η ανάγκη υιοθέτησης αποδοτικών μεθόδων Returns Management είναι επιτακτική για την επιδιωκώμενη μείωση κόστους. Απόκτηση της απαραίτητης εκπαίδευσης για να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες σε βάθος το κύκλωμα επιστροφών και να είναι σε θέση να περιορίσουν σημαντικά τόσο το κόστος αυτού όσο και το επίπεδο του obsolete stock. Εξειδίκευση ανά προϊοντικό και πελατειακό κανάλι, κατανόηση των βασικών αιτιών δημιουργίας των επιστροφών, χρήση συγκεκριμένων KPIs και ενημέρωση για best practices και case studies. Αθ. Μαύρος Γ. Λοϊζίδης ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΣ & ΌΧΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ Oι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρακτικές πτυχές του μείζονος θέματος των Απογραφών (ετήσιων, περιοδικών κυκλικών και στοχευόμενων) αντλώντας πολύτιμη γνώση, συγκεκριμένες μεθοδολογίες και «εργαλεία» για άμεση & συνεχή εφαρμογή στην επιχείρησή τους. Στο σεμινάριο αξιοποιούνται διαδραστικά workshops που ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους συμμετέχοντες με την ενεργή συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων απογραφής βάσει business case scenarios και χρήση Η/Υ. Οι συμμετέχοντες: Οργανώνουν και κοστολογούν Κυκλικές και Ετήσιες Απογραφές, Συνδέουν την Απογραφή με το ABC Analysis και θέτουν προτεραιότητες, Βρίσκουν το βέλτιστο σενάριο για το Scheduling και το Staffing της Απογραφής, Βελτιστοποιούν το Time Management της Απογραφής, Εισάγονται σε μοντέλο προσομοίωσης αποθήκης και εντοπίζουν τις αιτίες των λαθών βάσει διαγνωστικών τεστ και άλλων μεθόδων, Μαθαίνουν νέους τρόπους διαχείρισης των αποτελεσμάτων της απογραφής. Κ. Χρυσικόπουλος Ν. Βούλγαρης * 1 Όλα τα σεμινάρια επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ, χρονική προθεσμία υποβολής 7 ημερολογιακέςημέρεςπριν από την ημερομηνία υλοποίησηςτου σεμιναρίου *. 2 Όλα τα πιο πάνω διεπιχειρησιακά σεμινάρια διεξάγονται και ενδοεπιχειρησιακά Κόστος συμμετοχής: 1 συμμετοχή 300 +ΦΠΑ, 2 συμμετοχές 280 +ΦΠΑ έκαστη, 3 συμμετοχές και άνω ΦΠΑ έκαστη

3 Διοργάνωση ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ CONCEPT ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η σημερινή κρίση για να αντιμετωπισθεί προϋποθέτει αύξηση παραγωγικότητας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επενδύσεις, αρκεί να μειώσουμε στην παραγωγή τις απώλειες σε χρόνο και αξία (αποθέματα, νεκρούς χρόνους, κ.ά.) Η Λιτή Παραγωγή στοχεύει ακριβώς σε αυτή τη μείωση όπως και στην ανάδειξη των διεργασιών παραγωγής που προσθέτουν αξία στο προϊόν. Έτσι επιτυγχάνεται μείωση κόστους παραγωγής, αύξηση απόδοσης και μικρότεροι χρόνοι παράδοσης ετοίμου προϊόντος. Σύμφωνα με τα διεθνή benchmarks, η Λιτή Παραγωγή μπορεί να μειώσει: 83% τις διαδικασίες χωρίς προστιθέμενη αξία, 76% το απόθεμα, 73% το σταμάτημα των μηχανών, 57% τους χρόνους εργασίας, 52% τον κύκλο παραγωγής, 48% το κόστος παραγωγής, 33% τους απαιτούμενους χώρους παραγωγής, 30% το χρόνο συντήρησης, 26% το scrap και 7% το κόστος πωληθέντων. Ζ. Ευαγγέλου Γ. Παναγιωτόπουλος 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ Σκοπός είναι η κατανόηση & η εφαρμογή από στελέχη επιφορτισμένα με τη διαχείριση αποθεμάτων, στρατηγικών & μεθόδων που συμβάλλουν στη διατήρηση ή & ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης, χωρίς να επηρεάζεται δομικά το customer level. Ενίσχυση ρευστότητας, εξοικονόμηση κόστους μέσω μείωσης ύψους αποθεμάτων, αναβάθμιση συνεργασίας με προμηθευτές, εξάλειψη υπερ- αποθέματος, μείωση επιστροφών, αντιμετώπιση ελλείψεων σε κωδικούς κ.ά. Στ. Ανδριανόπουλος Ελένη Πέγιου Π. Γκαντήραγας ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ/ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ FREIGHT FORWARDERS Η βαθιά γνώση των όρων μεταφοράς (Incoterms 2010 κ.ά.) και των διαδικασιών (πιστώσεις, συνοδευτικά έγγραφα κ.ά.) που προαπαιτούνται στις συμφωνίες με τους προμηθευτές (για εισαγωγείς) και τους τελικούς πελάτες (για εξαγωγείς) αποτελεί προϋπόθεση για τους Managers, τους υπεύθυνους Τμημάτων αλλά και το μεσαίο προσωπικό, για μια επωφελής οικονομικά συνεργασία. Η ικανότητα της σωστής παρακολούθησης όλων των φάσεων της μεταφοράς, προφυλάσσει την επιχείρηση από κρυφά κόστη και τον κίνδυνο απώλεσης της ποιότητας των εμπορευμάτων. Επίκαιρη γνώση για: τις αλλαγές στα Incoterms, την ευρύτητα επιλογών στους όρους διεθνούς εμπορίου και μεταφοράς, τη διαφοροποίηση ανά μεταφορικό μέσο, τα καίρια σημεία στα συμβόλαια διεθνούς εμπορίου και μεταφοράς, τη δυνατότητα ανεύρεσης της πλέον συμφέρουσας λύσης για την εταιρεία κατά περίπτωση, τη βέλτιστη σύνδεση των επιλογών διεθνούς μεταφοράς με το cash flow της εταιρείας, τις βέλτιστες επιλογές ασφάλισης κ.ά. Δ. Ρεβύνθης Νίκος Γκότζιας 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ROUTE TO MARKET (RtM ) Ο σκοπός του RtM είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ορθολογική ανάπτυξη των καναλιών πωλήσεων και διανομής και η εφαρμογή αποτελεσματικού πλάνου υλοποίησης. Αυτό μπορεί να αφορά στη βελτιστοποίηση υπαρχόντων δικτύων, τη δημιουργία νέων, και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δικτύων. O δείκτης της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου συστήματος είναι η διάθεση των σωστών προϊόντων στα σημεία λιανικής που ενδιαφέρουν, εξασφαλίζοντας ορθολογικό κόστος λειτουργίας και επίτευξη της κερδοφορίας. Η ενίσχυση πρακτικής γνώσης για: Αναδιοργάνωση Στρατηγικό Σχεδιασμό, Λειτουργικό Σχεδιασμό, Βέλτιστη Αξιοποίηση Πόρων, Εκπαίδευση & Σύνταξη Εγχειριδίων, Εκτίμηση Λειτουργικών Δαπανών & Επενδυτικό πλάνο, Τεχνολογικό Σχεδιασμό Συστήματος, Συνεχή Βελτίωση. Ενδεικτικό παράδειγμα οφέλους από την εφαρμογή του RtM αποτελεί εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων που ανασχεδίασε το δίκτυο της και σήμερα απολαμβάνει τις ωφέλειες των συνεργειών, επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες άνω του 25% σε περίοδο κρίσης. Αθ. Μαύρος Β. Παπακώστας 1 * Όλα τα σεμινάρια επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ, χρονική προθεσμία υποβολής 7 ημερολογιακέςημέρεςπριν από την ημερομηνία υλοποίησηςτου σεμιναρίου 2 * Όλα τα πιο πάνω διεπιχειρησιακά σεμινάρια διεξάγονται και ενδοεπιχειρησιακά. Κόστος συμμετοχής: 1 συμμετοχή 300 +ΦΠΑ, 2 συμμετοχές 280 +ΦΠΑ έκαστη, 3 συμμετοχές και άνω ΦΠΑ έκαστη Πληροφορίες: INSTITUTE ΕΠΕ, τηλ: , fax: ,

4 Η ομάδα εκπαιδευτών του Supply Chain Institute Σταμάτης Ανδριανόπουλος, executive consultant PLANNING Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος. Είναι Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Παραγωγής ΕΜΠ, ιδρυτής και Executive Consultant της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων PLANNING Α.Ε. και επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Έχει εκπονήσει, κατά τη διάρκεια της υπέρ-25ετούς καριέρας του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, περισσότερα από 300 έργα Supply Chain και γενικότερης αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Επίσης, έχει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο ως εισηγητής σε πολυάριθμα σεμινάρια, συνέδρια, κλπ. Τα σεμινάριά του έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από στελέχη Ελληνικών επιχειρήσεων. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Business Unit Manager PLANNING Είναι απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης με ειδικότητα Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης. Από το 1994 είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και στέλεχος της εταιρείας PLANNING. Σήμερα είναι υπεύθυνος του τομέα BPR της εταιρείας. Είναι εξειδικευμένος σε θέματα Αξιολόγησης Επιχειρήσεων & Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR), Implementation Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP), Logistics & Supply Chain Management, Sales & Customer Service Management, Οργάνωσης Συστημάτων Παραγωγής, Κοστολόγησης & Benchmarking Διαδικασιών. Έχει εκτελέσει συναφή έργα σε μερικές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως ενδεικτικά COCA COLA 3E, ΦΑΜΑΡ, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, BINGO, ELBISCO, ΕΛΑΪΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΝΙΚΑΣ, INFO-QUEST, ΕΛΓΕΚΑ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, ALUMIL, ΟΠΑΠ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, KRAFT, McCain, FRIGOGLASS, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ κ.λπ. Είναι εισηγητής και έχει πραγματοποιήσει πλήθος σεμιναρίων κατάρτισης (ενδοεπιχειρησιακά και μη) σε στελέχη Ελληνικών και Κυπριακών επιχειρήσεων σε θέματα Αναδιοργάνωσης, Σχεδιασμού & Βελτιστοποίησης συστημάτων Logistics, Δικτύων Διανομής, Customer Service, Διαχείρισης Αποθεμάτων. Νίκος Γκότζιας, Manager PLANNING Σύμβουλος ADR και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Οχημάτων του ΕΜΠ, συμμετέχοντας επί 13 και πλέον έτη στο έργο του. Επί 5 έτη υλοποίησε την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη που παρείχε μέχρι το 2007 το Εργαστήριο Οχημάτων στο Υπουργείο Μεταφορών. Με εμπειρία στο θεσμικό πλαίσιο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών και εξειδικευμένες γνώσεις για τις συνδυασμένες μεταφορές, τις πράσινες τεχνολογίες, θέματα καθαρών οχημάτων, ασφάλειας και ενεργειακής αποδοτικότητας και αειφόρου ανάπτυξης υπήρξε συνεργάτης επί μία τετραετία και πλέον με την PLANNING σε θέματα μεταφορών πριν εξελιχθεί σε Manager. Εισηγητής σε σχετικά Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και σε Ημερίδες μέσω του Εργαστηρίου Οχημάτων και μέσω Ιδιωτικών Φορέων όπως, μεταξύ των άλλων, το Supply Chain Institute, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης κ. ά Αθανάσιος Κ. Μαύρος, Γενικός Διευθυντής PLANNING Οικονομολόγος και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Μηχανικού Βιομηχανίας (M.Sc. in Industrial Engineering, Polytechnic University, N.Y.USA). Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα εξυπηρέτησης μικρών σημείων λιανικής (Sales & Logistics) έχοντας συμμετάσχει σε αντίστοιχα Route-To-Market projects σε εταιρείες όπως: Chipita, Vivartia Μπάρμπα Στάθης, Kraft Foods Hellas, Π.Γ. ΝΙΚΑΣ, Tasty Foods, UMC Bulgaria, Papaellinas Cyprus, IPH Cyprus, Starfoods Romania, Μούχαλης, ΕΛΓΕΚΑ, κ.λπ. Διαθέτει 20ετή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ως υπεύθυνος σημαντικών έργων τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του Δημόσιου, στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες της Ν.Α. Ευρώπης (Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σκόπια, Πολωνία, Λιθουανία, Ουκρανία, Τουρκία). Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών σε ιδιωτικές ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς σε θέματα Cost Fitness (StS), Efficiencies, Supply Chain Management, Change Management. Ειδικός σύμβουλος σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού (ITD) και Certified Trainer από τον Βρετανικό Οργανισμό Εμπορικής και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης BACIE. Μέλος ΙΔΕΠ/ ΕΕΔΕ, ΙΟΔ/ΕΕΔΕ, Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, Πρόεδρος Δ. Σ. ΕΛΕΣΜΑ- Ελληνικής Εταιρείας Συμβούλων Management. Βασίλης Παπακώστας, Associate Manager PLANNING Οικονομολόγος και κάτοχος MBA (ALBA Graduate Business School).Από τον Ιούνιο του 2007 εργάζεται στην Planning Α.Ε, σε έργα σχετικά με τη Στρατηγική και τη Λειτουργική Ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων (μεθοδολογία Route-to- Market), τη Βελτίωση Παραγωγικότητας, τη Βελτίωση Λειτουργικότητας και του Κόστους Λειτουργίας, Ανάπτυξη Business Plan και Πλάνων Επενδύσεων και τη Διαχείριση Αποθεμάτων, για Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες όπως Kraft Foods Hellas, UMC Bulgaria, Όμιλος Alumil, Elbisco, Βιβεχρώμ, Όμιλος Frigoglass, BDF Hellas, Kleemann, Μούχαλης, στην Ελλάδα και τις χώρες των Βαλκανίων. Έχει επίσης εργαστεί στην εταιρία McDonald s Hellas, ως «Family & Kids Marketing Co-ordinator». Ελένη Πέγιου, Senior Consultant PLANNING Η κα Πέγιου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά στο τμήμα Τεχνολογίας & Συστημάτων Παραγωγής (νυν Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία). Εργάζεται στην PLANNING από το 1999 και κατέχει τη θέση του Senior Consultant σε θέματα logistics. Συγκεκριμένα, έχει εκπονήσει σειρά έργων που άπτονται σε θέματα Σχεδιασμού Αποθηκευτικών Κέντρων, Οργάνωσης και Αναδιοργάνωσης Λειτουργίας, Μηχανογραφικής και Διοικητικής οργάνωσης. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε έργα κοστολόγησης και ανασχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και αναδιοργάνωση κυκλωμάτων διανομής. Ενδεικτικά αναφέρονται εταιρείες για τις οποίες έχει εκπονήσει μελέτες: ΕΛΤΑ, FAMAR, PHARMASERVE LILLY, ELBISCO, CHICCO, AMVIS, CANA, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, INFOQUEST, ΜΕΒΓΑΛ, TOI MOI, YALCO, TELEMARKETING, ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ. Έχει, επίσης, συμμετάσχει σε σημαντικά έργα που αφορούν σε ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση, όπως αυτό της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 για την κινητοποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΓΔ Μεταφορών.

5 Η ομάδα εκπαιδευτών του Supply Chain Institute Δημήτρης Ρεβύνθης, Logistics Manager SHELMAN Βιομηχανία Ξύλου Με σπουδές στα Μαθηματικά και Μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει αξιοσημείωτη εμπειρία σε σημαντικές θέσεις στη διοίκηση εταιρειών τόσο στον βιομηχανικό τομέα όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των εκάστοτε εταιρικών στόχων. Πολυετής θητεία σε Διευθυντικές θέσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μεγάλες εταιρείες όπως ΕΛΑΙΣ-Unilever, ΘΡΑΚΗ,Speedex Ταχυμεταφορές. Πρακτική εμπειρία και εξειδίκευση σε τομείς όπως μεταφορές, logistics, προγραμματισμός παραγωγής, πληροφορική, ναυτιλιακά. Την τελευταία πενταετία εργάζεται ως Διευθυντής Logistics του Ομίλου SHELMAN-ALFAWOOD Ζήσης Ευαγγέλου, Ειδικός συνεργάτης PLANNING Ο κ. Ευαγγέλου είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Ε.Μ.Π. Είναι ειδικός συνεργάτης της PLANNING A.E. σε θέματα οργανωτικού σχεδιασμού, σχεδιασμού και υποστήριξης εφαρμογής διαδικασιών, ανασχεδιασμού επιχειρήσεων, ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και ανάπτυξης συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης επιχειρήσεων. Με 14 έτη στην βιομηχανία σε θέσεις παραγωγής και διαχείρισης ποιότητας και 17 έτη ως σύμβουλος επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έχει αποκτήσει βαθύτατη εμπειρία και εξειδίκευση στη διοίκηση έργων εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων. Παράλληλα, ως εισηγητής σεμιναρίων έχει συσσωρευμένη εμπειρία που ξεπερνά τις ώρες διδασκαλίας συναφών θεμάτων. Γιώργος Λοϊζίδης, Consultant PLANNING CYPRUS Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου, τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc Supply Chain & Operation Management στο University of Nottingham. Έχει εργαστεί στην εταιρία CTC, Argosy του μεγαλύτερου εταιρικού Ομίλου της Κύπρου ως Planning Officer και στην εταιρία Vetagrica Ltd MSJ Group ως Logistics & Production Manager. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Planning Cyprus Ltd τον Δεκέμβριο του 2010 και συμμετέχει σε συμβουλευτικά έργα καθώς και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια εντός και εκτός Κύπρου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες εταιρείες με τις οποίες έχει συνεργαστεί: ΜΕΦΑΛ ΛΤΔ, Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ, ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ, Α/ΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ (COCA COLA), CTC ARGOSY LTD, DIMCO LTD, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, κ.α. Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Consultant PLANNING Ο κύριος Παναγιώτης Ανδριανόπουλος είναι αριστούχος απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αποφοίτησε 1ος από την κατεύθυνση των Μηχανικών Παραγωγής της σχολής. Στην Planning εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της αειφορίας (sustainability) και του αποτυπώματος άνθρακα (carbon footprint) και είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση του Green Logistics Consultants Group στη χώρα μας. Ως σύμβουλος έχει συνεργαστεί σε project όπως ΕΛΤΑ courier, Speedex, Unilever, Lavipharm, Notos, G4S. Ως μέλος ομάδων εργασίας έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εφαρμογή συστήματος Balanced Scorecard και δεικτών παρακολούθησης απόδοσης (KPI's). Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος, Logistics Project Ε. Νεοφύτου Trading Ltd Ο κος Κων. Χρυσικόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με ειδίκευση στην Στατιστική. Από τον Αύγουστο του 2011 είναι επικεφαλής Logistics project στην εταιρία Ε. Νεοφύτου Trading Ltd στην Κύπρο ενώνωρίτερα είχε διατελέσει Managing Director της PLANNING ROMANIA SRL. Την 5ετία , υπήρξε ο Forwarding & Logistics Director της εταιρείας OMEGA INTERNATIONAL TRANSPORT & LOGISTICS SA. Για 3 χρόνια (Ιανουάριος 2001 Δεκέμβριος 2003), ήταν ο Supply Chain Director της SATO A.E., και την τριετία , διετέλεσε Logistics Director της NOTOS COM HOLDING. Νωρίτερα ( ), είχε αναλάβει τη Διεύθυνση Logistics στον ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ, ενώγια μία 6ετία ( ) ήταν Forwarding & Logistics Director της DANZAS Α.Ε. Έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα αναδιοργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ παράλληλα είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε σεμινάρια business logistics στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Νίκος Βούλγαρης, Consultant PLANNING Ο κύριος Νίκος Βούλγαρης είναι στέλεχος της PLANNING από τον Ιανουάριο του 2008 και κατέχει τη θέση του Consultant. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το University of Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο «Συστήματα Αυτοματισμού» στην κατεύθυνση «Κατασκευή και Παραγωγή» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ειδικεύεται σε έργα logistics όπως χωροταξικό και λειτουργικό σχεδιασμό και επανασχεδιασμό κέντρων διανομής καθώς και σε μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Ο κ. Βούλγαρης έχει συμμετάσχει σε σημαντικά έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικές εταιρείες είναι η Unilever, Pepsico, Cosmote, Φαρμασερβ-Λιλλυ, AstraZeneca, Estee Lauder, Sarkk, Oktabit, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, SATO ΑΕ, Πλαίσιο Computers, Οktabit, Σίδμα ΑΕ, ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Παναγιώτης Γκαντήραγας, Consultant PLANNING Ο Παναγιώτης Γκαντήραγας είναι απόφοιτος της σχολής μηχανολόγων μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επίσης, είναι κάτοχος M.Sc. στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Warwick (Αγγλία) με τίτλο Engineering Business Management. Σήμερα εργάζεται στην εταιρία Planning S.A. πάνω σε έργα χωροταξικής, λειτουργικής, μηχανογραφικής και διοικητικής οργάνωσης κέντρων αποθήκευσης και διανομής που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης, συμμετέχει σε έργα στο ευρύτερο φάσμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ( διαχείριση αποθεμάτων, δείκτες παραγωγικότητας KPI's), project monitoring καθώς και σε έργα σχετικά με αύξηση παραγωγικότητας (productivity improvement). Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά έργα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία σε εταιρίες όπως: Όμιλος Παπαέλληνα, CTC Group, Rologis Group of Companies, Voici la Mode (Marks&Spencer), Όμιλος Σαρακάκη, Καυκάς A.E., Cosmote Germanos Romania & ΜΕΦΑ LTD. Μαριλένα Αργυρού, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η κα Μαριλένα Αργυρού είναι Επικοινωνιολόγος (Αριστούχος Παντείου Πανεπιστημίου) και διαθέτει εμπειρία 16 και πλέον χρόνων στον χώρο της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας εργαζόμενη σε τηλεοπτικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από το 2001 εξειδικεύεται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα αρχικά ως αρχισυντάκτρια & διευθύντρια σύνταξης κλαδικών περιοδικών ενώ από το 2007 είναι Partner και Managing Director του Supply Chain Institute, το οποίο μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει 23 συνέδρια σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, με 286 εισηγητές και σύνεδρους από 657 επιχειρήσεις ενώπαράλληλα, πραγματοποιεί εξειδικευμένα διεπιχειρησιακά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια για τα Logistics και το Supply Chain Management.

6 Events του Supply Chain Institute στην Ελλάδα τα τελευταία 4 ΤΙΤΛΟΣ EVENT ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ έτη ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1 CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE THROUGH 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ ADVANCED S - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (Ι) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 EXPO ATHENS, ΑΝΘΟΥΣΑ ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΙΙ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ATEXCELIXI, ΚΑΣΤΡΙ Ο LEAN CUSTOMER SERVICE ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 HELEXPO. ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ATEXCELIXI, ΚΑΣΤΡΙ 90 6 ΛΙΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ + HOLIDAY INN, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΙΙΙ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ATEXCELIXI, ΚΑΣΤΡΙ SURVIVING THE STORM THROUGH COST 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 HOTEL PENTELIKON, ΚΗΦΙΣΙΑ 170 FITNESS STRATEGIES & CUSTOMER SERVICE RATIONALIZATION ΣΥΝΕΔΡΙΟ 9 WAREHOUSE TECHNOLOGY EVENT- ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 SOFITEL, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ (Ι) 1-2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 38 - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 8-9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 30 - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 12 ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 SOFITEL, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ BENCHMARKING ΣΥΝΕΔΡΙΟ 21 & 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 SOFITEL, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & RISK MANAGEMENT 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 CIVITEL ATTIK, ΜΑΡΟΥΣΙ 35 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15 BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS & ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ (ΙΙ) 22 ΜΑΡΤΙΟΥ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 38 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 17 CARBON FOOTPRINT ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΔΙΑΝΟΜΗ 3 ΜΑΪΟΥ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 31 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 18 LOGISTICS REBUILDING ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 29 ΜΑΙΟΥ SOFITEL, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 200 & ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19 ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 30

7 Διοργάνωση Επιχειρήσεις και φορείς που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα μας ACMON DATA ADIDAS AGRIPAN AIR LIQUIDE ALAPIS ALCON LABORATORIES ΑLPHA DIANOMES ALUMIL ASTRAZENECA AVON COSMETICS BARILLA BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ BEIERSDORF HELLAS BIANATT BIC VIOLEX BK TELEMATICS BMW HELLAS BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ CANA CAPOCCI CARGO GROUP SERVICES CAROUZOS CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ CEVA LOGISTICS HELLAS A.E CHEP HELLAS CHIPITA COCA COLA 3E COLGATE- PALMOLIVE COMBITRANS CORRECT LOGISTICS COSMONE COSMOTE- ΓΕΡΜΑΝΟΣ CRETA FARM DANONE DELATOLAS DELIFRANCE HELLAS AE DEMO ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ DHL EXPESS DHL GLOBAL FORWARDING DIAKINISIS DIOPHAR DIXONS EKETA/ IMET EKO ΑΒΕΕ ELBISCO ELMEC SPORT ELTREKKA ENTERSOFT EVEREST FAMAR FASHION LOGISTICS FOLLI FOLLIE GROUP FOODLINK AE FOODRINCO FOURLIS TRADE FRIGOGLASS FRIGOSTAHL GENEPHARM GENESIS PHARMA GLAXOSMITHKLINE GREENWOODS GS1 ASSOSIATION HAIFA HELLENIC CATERING IDEAL STANDARD IKEA IMPERIAL TOBACCO INFO-QUEST INT ELECTRONICS INTERAMERICAN INTERKLARK INTERSPORT ATHLETICS ITS HELLAS JOHNSON & JOHNSON JUNGHEINRICH HELLAS KERAKOLL HELLAS KLEEMAN KOSMOCAR KRAFT FOODS KTISISSOL KUEHNE + NAGEL LAFARGE CEMENT LANDIS & GYR AE LG ELECTRONICS LINK TECHNOLOGIES LOGIKA LOREAL HELLAS MAKIOS LOGISTICS MAKRO MANTIS MARS HELLAS MASTERLINK MAVE LOGISTICS MCCAIN HELLAS ΕΠΕ MECHATRON MED FRIGO MEDIA STROM MEDITARIAN MEGA DIS MEGAPLAST MERCK SHARP & DOHME METRO S/P METRON LOGISTICS MISKO BARILLA MOBILE TECHNOLOGY NCR NEL LINES NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ NOTOS COM NOVARTIS OK ANY TIME MARKETS OKTABIT OPTIMA PEBRO ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ PEPSICO ΗΒΗ PERFETTI VAN MELLE PORT LINE AE PROCTER & GAMBLE RANDSTADT HELLAS RESILUX RITEIL LINK ROCHE ROLCO VIANIL ROTA SABO HELLAS SANOFI-AVENTIS SAP HELLAS SARA LEE COFFE & TEA SARMED SATCO SATO SCA HYGIENE PRODUCTS AE SCA PACKAGING SCHENKER SCHNEIDER ELECTRIC SCHOERING PLOUGH SCHUCO SENSAP SHELMAN SHOP & TRADE SIEBEN SIEMENS SIKA HELLAS SINGULAR LOGIC SIVECO HELLAS SOMERO ENTERPRISES INC SONY SPRIDER SSL ΕΛΛΑΣ SWAROVSKI SYNERGY A.E SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ TASTY FOODS TELENAVIS THAMIRA FOOD MFRS LD TNT TRADE LOGISTICS TRANSPORT LINK ΑΕ TRIUMPH TUPPERWARE UNILEVER UNILOG WARDI AE WRIGLEY ΕΛΛΑΣ WURTH XEROX HELLAS YALCO Y-LOGIMED ZETES ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΒΟΤΤ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ ΑΜΒΥΞ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΩ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΒΗΤΑ ΠΙ. ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΒΙΕΜΕΤ ΒΙΟΚΟΤ ΒΙΟΣΥ ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΚΙΖΑ ΑΦΟΙ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΔΕΛΤΑ ΔΕΣΦΑ ΔΗΜΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ ΔΙΑΣ ΑΕ ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ Ε. ΠΕΤΡΙΔΗΣ (EUROCLIMA) Ε.Α.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ ΕΒΙΟΠ- ΤΕΜΠΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΑΪΣ UNILEVER ΕΛΑΝΘΗ ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΚΕΔΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ΕΛΤΑ ΕΛΤΟΝ ΕΛΤΡΑΚ ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΈΝΑ Α.Ε. ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΡΓΟΦΙΛ- CARGLASS ΕΥΡΗΚΑ ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ ΙΝΤΕΡΔΡΟΜΩΝ ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΙΟΝ Κ& Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΕ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΡΜΑ ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGI ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΥΛΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΕΠΙΧ. ΜΟΡΝΟΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑ ΑΦΟΙ ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΝΕΟΤΕΧ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΕΔ ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΕΒ ΣΙΔΜΑ ΑΕ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΥ.ΦΑ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥ.ΦΑ.Κ. ΣΥΒΙΠΥΣ ΣΥΔΕΣΥΣ ΣΥΝΔΔΕ&L ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΤΡΙΟΥΜΦ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΥΙΟΙ Δ.ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ LOGISTICS

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΕ (SUPPLY CHAIN INSTITUTE)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΕ (SUPPLY CHAIN INSTITUTE) COMPANY PROFILE Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, ΤΚ 15124, Τηλ:2106180104, Fax: 2106180104 Email: info@scisce.eu www.scisce.eu ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD, ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO) ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD, ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO) ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 21 & 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 SOFITEL ATHENS AIRPORT Χρυσοί Χορηγοί: Τα αποτελέσματα της ανώνυμης ψηφοφορίας σχολιάζουν: Αθανάσιος Βλάσσης, Group Logistics Director Ομίλου COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ

EΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ Καινοτόμες στρατηγικές αποτελεσματικές συνέργειες πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης υπό τις νέες συνθήκες της αγοράς ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 SOFITEL ATHENS AIRPORT

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 SOFITEL ATHENS AIRPORT ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ & ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ JOB PROFILES ΝΕΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ Η ανθρώπινη διάσταση ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ HR & SUPPLY CHAIN ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 10-30% Εξασφαλίστε ρευστότητα σήμερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 10-30% Εξασφαλίστε ρευστότητα σήμερα ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Με case studies ελληνικών εταιρειών που εφάρμοσαν προγράμματα cost cutting ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΕΚ 0,45 ΤΟΥ 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SUPPLY CHAIN

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική υποστήριξη: Για αξιοποίηση και υλοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος

Επιστημονική υποστήριξη: Για αξιοποίηση και υλοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Για αξιοποίηση και υλοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαϊου 2012 Sofitel Athens Airport

29 Μαϊου 2012 Sofitel Athens Airport Διοργάνωση: 15 + 5 ελληνικά case studies 29 Μαϊου 2012 Sofitel Athens Airport Επιστημονική Υποστήριξη: Υπό την Αιγίδα SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Achieving Excellence Together. Χτίζοντας σωστά. e-commerce

Achieving Excellence Together. Χτίζοντας σωστά. e-commerce ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Achieving Excellence Together ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ Metropolitan Hotel Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ Διοργάνωση: 15 + 5 ελληνικά case studies 29 Μαϊου 2012 Sofitel Athens Airport ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ Επιστημονική Υποστήριξη: Υπό την Αιγίδα SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 Επιδοτούμενα από το ΛΑΕΚ 0,24% - Υλοποιούνται και ενδοεπιχειρησιακά

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 Επιδοτούμενα από το ΛΑΕΚ 0,24% - Υλοποιούνται και ενδοεπιχειρησιακά Achieving Excellence Together ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 Επιδοτούμενα από το ΛΑΕΚ 0,24% - Υλοποιούνται και ενδοεπιχειρησιακά 2015 ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Τετάρτη 18 Μαρτίου Διαχείριση Αποθεμάτων σε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ METROPOLITAN HOTEL ATHENS Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού 2024 ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SUPPLY

Διαβάστε περισσότερα

BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OUTSOURCING. Η ημερίδα ενδιαφέρει άμεσα:

BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OUTSOURCING. Η ημερίδα ενδιαφέρει άμεσα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OUTSOURCING BIDDING ΣΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η κρίση φέρνει αλλαγές στην αγορά και μία από τις πλέον σημαντικές είναι τα δεκάδες bids

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Σωστή εξυπηρέτηση μικρών σημείων από προνοητικούς προμηθευτές για τόνωση της ρευστότητας και μεγαλύτερα μερίδια Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014, Holiday Inn Αττικής Οδού ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΕΚ 0,45 ΤΟΥ 2012 ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ Holiday Inn Αττικής Οδού ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τις νέες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου. «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Τις νέες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου. «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Τις νέες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στα Logistics φώτισε το συνέδριο «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Επίκαιρα ποσοτικά στοιχεία ανέδειξαν 173 ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αυξημένη συμμετοχή της αγοράς στο 2ο Lean Customer Service

Αυξημένη συμμετοχή της αγοράς στο 2ο Lean Customer Service Αυξημένη συμμετοχή της αγοράς στο 2ο Lean Customer Service Πάνω από 160 στελέχη παρακολούθησαν τις εργασίες του Με τη λειτουργία των «Εργαστηρίων Πρακτικής Γνώσης» που παρείχαν στους συμμετέχοντες πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Achieving Excellence Together. Η εξέλιξη από 3PL σε 4PL με νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Achieving Excellence Together. Η εξέλιξη από 3PL σε 4PL με νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Supply Chain Institute ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Achieving Excellence Together ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Transport. Logistics. Recognizing Excellence in Supply Chain. www.tlawards.gr

Transport. Logistics. Recognizing Excellence in Supply Chain. www.tlawards.gr Transport Logistics 2014 Recognizing Excellence in Supply Chain www.tlawards.gr Transport & Logistics Awards 2014 Στην τελετή απονομής των Transport & Logistics Awards 2014 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Achieving Excellence Together. Logistics Profile

Achieving Excellence Together. Logistics Profile Achieving Excellence Together Logistics Profile ΗPlanning Α.Ε. προσφέρει από το έτος 1989 εξειδικευµένες υπηρεσίες consulting & engineering σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CARBON FOOTPRINT ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

ΤΟ CARBON FOOTPRINT ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! ΤΟ CARBON FOOTPRINT ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 Ξεπεράστε τους στόχους σας με όχημα την KPMG kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Με χαρά και υπερηφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2011 Ιούλιος 2012 kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Αισίως συμπληρώνουμε 11 χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ http://www.dmst.aueb.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2007-2008

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2007-2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ http://www.dmst.aueb.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ;

ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ; ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ; Οι απαντήσεις από τους Best in Class Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2008, Hilton Cyprus, Λευκωσία Διοργάνωση: Με την υποστήριξη των: Μέγας Χορηγός: Χορηγοί: Επίσημος

Διαβάστε περισσότερα

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ METROPOLITAN HOTEL ATHENS Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού 2024 ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SUPPLY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel Business Strategy Round Table Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel ΠΡΑΚΤΙΚΑ URL: www.scmforum.org BLOG: scmforum-2008.blogspot.com 1 BLS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Ελληνική Εταιρεία Logistics

Newsletter - Ελληνική Εταιρεία Logistics ΤΕΥΧΟΣ 18 Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2012 Newsletter - Ελληνική Εταιρεία Logistics Λεωφ. Συγγρού 5, 11743 Αθήνα Τ: (+30) 213 0387248 T/F: (+30) 210 6717361 E: info@eel.gr W: www.eel.gr Μια νέα κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα