34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 1 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY OCTOBER 2013 HILTON HOTEL / ATHENS

2 2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS

4 4 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I WORKSHOP Εφαρμογές νεώτερων ηχωκαρδιογραφικών τεχνικών Applications of new echocardiographic techniques Ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση παραμόρφωσης μυοκαρδίου Echocardiographic assessment myocardial deformation Τρισδιάστατη ηχωκαρδιογραφία. Τεχνική και εφαρμογές 3D echocardiography. Techniques and Applications Πως γίνεται η σύγχρονη εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας? How do we assess the right ventricle today? ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Χρήση απεικονιστικών τεχνικών στην Καρδιολογία το 2013 Novel techniques in cardiac imaging in 2013 Η θέση της αξονικής τομογραφίας καρδιάς στην ισχαιμική καρδιοπάθεια The position cardiac CT in non ischemic cardiomyopathy

5 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I Σύγχρονη απεικόνιση των καρωτίδων Modern imaging of carotid arteries Μαγνητική τομογραφία στην ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Magnetic resonance in ischemic cardiomyopathy Σύγχρονες κλινικές εφαρμογές της πυρηνικής Καρδιολογίας στη χρόνια στεφανιαία νόσο Current clinical applications on nuclear Cardiology in chronic coronary artery disease ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ στην καρδιαγγειακή απεικόνιση SPECIAL LECTURES on cardiovascular imaging Το μέλλον της καρδιαγγειακής απεικόνισης The future of cardiovascular imaging

6 6 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I Επαναπροσδιορίζοντας τις μυοκαρδιοπάθειες: ο ρόλος του καρδιαγγειακού μαγνητικού συντονισμού Redefining cardiomyopathies: the role of cardiovascular magnetic resonance imaging ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Ο Kαρδιολόγος στον έλεγχο αθλουμένων / Cardiologic consultation in athletes Αξιολόγηση ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων Evaluation of electrocardiographic findings Πότε χρειάζεται ηχωκαρδιογράφημα και πως εκτιμάται; When echocardiography is needed and how is estimated Καρδιολογικές επιδράσεις των απαγορευμένων ουσιών στους αθλητές Cardiovascular effects of banned substances in athletes Αθώες και λιγότερο αθώες αρρυθμίες στους αθλητές Innocent and less innocent arrhythmias to athletes Συζήτηση / Discussion

7 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I WORKSHOP Ποια είναι η πιο κατάλληλη προσέγγιση για την διακοπή του καπνίσματος; What is the most appropriate approach for quitting smoking? Η σημασία του καπνίσματος στην παθογένεση των καρδιαγγειακών παθήσεων The role of smoking in the pathogenesis of cardiovascular diseases Η προσέγγιση του καπνιστή: ποιος ο ρόλος του Καρδιολόγου How to approach a smoker: the role of Cardiologist Η φαρμακευτική προσέγγιση για τη διακοπή του καπνίσματος Τhe pharmaceutical approach in quitting smoking H μελέτη- καταγραφή THRACE The THRACE registry ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS

8 8 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Σύγχρονες εξελίξεις στις μυοκαρδιοπάθειες Current developments in cardiomyopathies Ποια είναι η θέση της επεμβατικής αντιμετώπισης της υπερτροφικής αποφρακτικής μυοκαρδιοπάθειας? When the interventional treatment of obstructive hypertrophic myocardiopathy is necessary? Πως τεκμηριώνεται η διάγνωση της αρρυθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας της δεξιάς κοιλίας How do we reach the diagnosis of arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy? Κλινικός ή γενετικός έλεγχος της οικογένειας στις μυοκαρδιοπάθειες; Clinical or genetic screening of family in cardiomyopathies? Διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση Dilated cardiomyopathy. Update on diagnostic approach Συζήτηση / Discussion

9 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Γυναίκες με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης Challenges in women with acute coronary syndromes during pregnancy Σύγχρονη αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων Current management of the adult congenital heart disease ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Επεμβατική μη χειρουργική συμπαθητική απονεύρωση Invasive non surgical sympathetic denervation Οι μυοκαρδιοπάθειες υπό το φως των γονιδιακών εξελίξεων Myocardiopathies in the light of gene developments ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / OPENING CEREMONY

10 10 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ IΙ / ROOM TERPSICHORE II ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Κολπική Μαρμαρυγή / Atrial Fibrillation Χειρισμός λανθάνουσας κολπικής μαρμαρυγής Occult atrial fibrillation. How to approach and treat? Ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής. Πότε χρειάζεται διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα; Cardioversion of atrial fibrillation. When transesophageal echocardiogram is needed? Αντιθρομβωτική θεραπεία σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και στεφανιαία νόσο Antithrombotic treatment for patients with atrial fibrillation and coronary artery disease Στρατηγικές κατάλυσης παροξυσμικής και εμμένουσας κολπικής μαρμαρυγής Ablation techniques in paroxysmal and persistent atrial fibrillation Νεώτερα συστήματα κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής Novel technologies for atrial fibrillation ablation Συζήτηση / Discussion

11 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ IΙ / ROOM TERPSICHORE II ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Καρδιακή Ανεπάρκεια / Heart Failure Νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας New dataon acute heart failure treatment Θεραπεία βασισμένη στους βιοδείκτες: υπάρχουσα γνώση και τρέχουσες μελέτες Biomarker-guided therapy: evidence and ongoing trials Θεραπεία της αναιμίας στην καρδιακή ανεπάρκεια: Πως, πόσο και γιατί. Treating anemia in heart failure: Current evidence and ongoing treatments Ινότροπα φάρμακα το Τι καινούριο υπάρχει Current inotropes 2013: UIs there something new?

12 12 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ IΙ / ROOM TERPSICHORE II Μακροχρόνια υποστήριξη: από τη γεφύρωση στην καταληκτική θεραπεία Long-term support: from bridging to destination therapy Συζήτηση / Discussion ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Επεμβατική Kαρδιολογία / Interventional Cardiology Κλασματική εφεδρεία ροής ή ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα ως οδηγός επαναγγείωσης; Θιασώτες της μορφολογίας ή της λειτουργικότητας; FFR or IVUS to guide coronary revascularisation? Do you believe in morphology or function? Ο ρόλος των σκορ κινδύνου στη λήψη αποφάσης μεταξύ αγγειοπλαστικής και χειρουργικής επαναιμάτωσης Risk scores to aid in decision making between CABG and PCI - Role of SYNTAX Score II Επικαλυμμένα stents. Τι μας έχουν πει οι κλινικές μελέτες και τι η κλινική πράξη DES: updated evidence from randomised clinical trials and clinical practice

13 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ IΙ / ROOM TERPSICHORE II Διλήμματα στη χρήση της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας: ποιά, πόσο και για πόσο Dilemmas in using antiplatelet therapy: which one? How much? How long? Επαναγγείωση σε ειδικούς πληθυσμούς: Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και σακχαρώδης διαβήτης Revascularization in special populations: chronic renal failure and diabetes mellitus Συζήτηση / Discussion ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Δ / ROUND TABLE D Κοιλιακές Αρρυθμίες / Ventricular Arrhythmias Κοιλιακές έκτακτες συστολές σε δομικά φυσιολογική καρδιά. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Ventricular extrasystoles in structurally normal heart Diagnostic and therapeutic approach

14 14 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ IΙ / ROOM TERPSICHORE II Ιδιοπαθής κοιλιακή ταχυκαρδία. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Idiopathic ventricular tachycardia. Diagnostic and therapeutic approach Διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών με δομική καρδιοπάθεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Γιατί, σε ποιους και πως; Risk stratification of patients with structural heart disease and preserved ejection fraction. Why, what and how? Κατάλυση κοιλιακών ταχυκαρδιών σε ασθενείς με δομική καρδιοπάθεια Ablation in ventricular tachycardias in patients with structural heart disease Συζήτηση / Discussion

15 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ / ROOM HESPERIDES 19ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19th NURSING CONGRESS

16 16 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑΛΕΙΑ / ROOM THALIA ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / FREE COMMUNICATION Συγγενείς Καρδιοπάθειες (Πνευμονική υπέρταση Παιδιατρική Καρδιολογία) Congenital Heart Disease (Pulmonary hypertension - Pediatric Cardiology) ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Η μεταβολή του προφίλ των ενήλικων ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια: Εξελίξεις στην αντιμετώπιση και πρόγνωση / The changing profile of adult congenital heart disease: Developments in management and prognosis Βαλβιδοπάθειες-Επεμβατική Καρδιολογία πέραν των Στεφανιαίων / Valvular Heart Disease and Interventional Cardiology beyond Coronary Vessels ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Η εκτίμηση των βαλβιδοπαθειών με μία ματιά / The assessment of valvular heart disease at a glance

17 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑΛΕΙΑ / ROOM THALIA ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / BEST ABSTRACTS ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Πλεονεκτήματα και περιορισμοί των δοκιμασιών υψηλής ευαισθησίας τροπονίνης σε οξεία καρδιακή φροντίδα Strengths and limitations of hs Tn assays in acute cardiac care Η απεικόνιση στη θεραπεία μυοκαρδιοπάθειας διαβητικών ασθενών Ιmaging in diabetic cardiomyopathy ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS Αγγειοπλαστική / PCI

18 18 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / THURSDAY, OCTOBER 10th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑΛΕΙΑ / ROOM THALIA ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Στεφανιαία επαναγγείωση σε διαβητικούς ασθενείς: Σύγχρονα δεδομένα Coronary revascularization in diabetic patients Επιδημιολογία / Epidemiology ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Η θέση της δοκιμασίας κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα σήμερα The position of the treadmill exercise test today

19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10/13 ΑΙΘΟΥΣΑ SANTORINI 2 19 ΙΝVITATION / FRIDAY 11/10/13 ROOM SANTORINI 2 H πορεία του Νέου Καρδιολόγου στην Ευρώπη The course of the Young Cardiologist in Europe Προβλήματα στην εκπαίδευση της Καρδιολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Problems in Cardiology Training in the European Union Οργάνωση εκπαίδευσης της Καρδιολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οrganizing Cardiology Training in the European Union Πιστοποίηση της εκπαίδευσης στην Καρδιολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εuropean Diploma of Cardiology

20 20

21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I WORKSHOP Προσεγγίζοντας τον ασθενή με ανθεκτική υπέρταση. Η Ελληνική πραγματικότητα Treating patient with resistant hypertension. The Greek reality Διαγνωστική προσέγγιση (αποκλεισμός ψευδοανθεκτικότητας δευτεροπαθούς υπέρτασης) Diagnostic approach (exclusion of pseudo-resistance secondary hypertension) Φαρμακευτική προσέγγιση / Pharmaceutical approach Επεμβατική αντιμετώπιση / Interventional approach Μελέτη Ηρόδοτος της ΕΚΕ / Registry Herodotos of HCS ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Κολχικίνη; Ένα νέο καρδιολογικό φάρμακο? Colchicine: a new cardiac drug? Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης - Καιρός για μια νέα προσέγγιση; Heart failure with preserved ejection fraction - Time for a new approach?

22 22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Μόλυνση Αέρος: Ένας Τροποποιήσιμος Παράγοντας Κινδύνου για Καρδιαγγειακή Νόσο Air Pollution: A Modifiable Risk Factor for Cardiovascular Disease Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα Θεραπευτικοί προβληματισμοί και συσχετίσεις με τα Οικονομικά της Υγείας Acute coronary syndromes Therapeutic considerations and relations with Health Economics ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Προκλήσεις στην επεμβατική Καρδιολογία / Challenges in Interventional Cardiology Νόσος στελέχους / Left main disease

23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I Χρόνιες ολικές αποφράξεις / Chronic total occlusions Γυμνά, επικαλλυμμένα ή βιοαπορροφούμενα stents; Bare, metal drug eluting or bioabsorbable stents Επαναστένωση στο stent / In stent restenosis Αξιολόγηση λειτουργικών δοκιμασιών ισχαιμίας Assessment of functional tests for detecting ischemia Συζήτηση / Discussion ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός δικτύου πρωτογενούς αγγειοπλαστικής στην Ελλάδα The design and operation of a network of primary angioplasty in Greece Προληπτική Kαρδιολογία. Εξελίξεις και προοπτικές Preventive Cardiology. Developments and prospects

24 24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Β / ROUND TABLE Β Από την χειρουργική στην επεμβατική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών From surgical to interventional treatment of valvular heart disease TAVI Ελληνική και διεθνής εμπειρία / TAVI Greek and international experience Αντιμετώπιση προβλημάτων στη TAVI / Managing problems during TAVI Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας με συσκευή Mitral Clip: ενδείξεις και καθοριστικοί παράγοντες της έκβασης Percutaneous mitral valve repair with the MitraClip device: indications and determinants of outcome Παρακολούθηση ασθενών με TAVI και MitralClip / Follow up of patients with TAVI and MitralClip Συζήτηση / Discussion

25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Αναδρομή και προοπτικές Acute coronary syndromes: past and future Διακαθετηριακή τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας στη στένωση της αορτής Παρόν και μέλλον Transcatheter aortic valve implantation: present and future ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Οξέα στεφανιαία σύνδρομα και συνοσηρότητες Acute coronary syndromes and comorbidities ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Διαχείριση κοιλιακής ταχυκαρδίας σε μια ειδική μονάδα για την αντιμετώπιση των σύνθετων κοιλιακών αρρυθμιών Management of Ventricular Tachycardia in a specialised unit for the treatment of Complex Ventricular Arrhythmias

26 26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙΙ / ROOM TERPSICHORE IΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Ο Καρδιολόγος-Καρδιοχειρουργός στη διαχείριση των συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων Cardiologists-Cardiαc surgeon in the management of adult congenital heart disease Κατά την κύηση / During pregnacy Στο σύνδρομο Marfan: απεικόνιση και ενδείξεις παρέμβασης Marfan Syndrome: imaging and indications for intervention Στις κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες In cyanotic congenital heart diseases Στις μη κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες In non-cyanotic congenital heart disease Συζήτηση / Discussion ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Κατάλυση μέσω καθετήρα σε AVNR το 2013 / Catheter ablation of AVNR in 2013

27 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙΙ / ROOM TERPSICHORE IΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Β / ROUND TABLE Β Ειδικά θέματα στην προληπτική Καρδιολογία / Special topics on preventive Cardiology Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη / Statins for primary prevention Θεραπεία για τη χαμηλή HDL / Treating low HDL Επεμβατική θεραπεία για την παχυσαρκία / Interventional therapy for obesity Κοινωνικο-οικονομική κρίση και καρδιαγγειακά νοσήματα Socio-economic crisis and cardiovascular disease Καρδιολογικός έλεγχος στα παιδιά. Να μην τον φοβόμαστε, να μην τα φοβίζουμε Cardiac evaluation in children. How, when and why Συζήτηση / Discussion

28 28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙΙ / ROOM TERPSICHORE IΙ ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Αξιολόγηση κινδύνου στα καρδιαγγειακά: πόσο αποτελεσματικά είναι τα σκορ πρόληψης κινδύνου? CV risk Assessment: How effective are risk prediction tools? ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Διλήμματα στην επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου Dilemmas in the interventional treatment of coronary artery disease Νεώτερα στη νεφροπάθεια από τα σκιαγραφικά / Update on contrast induced nephropathy Πρωτογενής αγγειοπλαστική σε STEMI: πρόληψη θρομβοεμβολής Primary PCI for STEMI: prevention of thrombolism Θρόμβωση των stents: Νέα στοιχεία από κλινικές μελέτες και καταγραφές Stent thrombosis: new evidence from clinical trials and registries

29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙΙ / ROOM TERPSICHORE IΙ Διάχυτη νόσος προσθίου κατιόντος / Disseminated disease LAD Επαναγγείωση σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Revascularisation in a patient with ischemic cardiomyopathy and impaired left ventricular function Συζήτηση / Discussion ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / SPECIAL LECTURES Από την οξεία πνευμονική εμβολή στη χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση: πρόοδοι στην πρόληψη και αντιμετώπιση From acute pulmonary embolism to chronic thromboebolic pulmonary hypertension: advances in the prevention and treatment Πνευμονική εμβολή 2013 / Pulmonary hypertention 2013

30 30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙΙ / ROOM TERPSICHORE IΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Δ / ROUND TABLE D Ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία Καρδιολόγου και Καρδιοχειρουργού Collaboration of cardiologists with cardiac surgeons Διαχείρηση αντιαιμοπεταλιακών πριν την αορτοστεφανιαία παράκαμψη Antiplatelet therapy management before CABG Αντιμετώπιση επιπλοκών αγγειοππλαστικής στεφανιαίων αγγείων How to managecomplications after PCI Aορτοστεφανιαία παράκαμψη στην οξεία φάση του εμφράγματος CABG in the acute phase of myocardial infarction Αορτικά ανευρύσματα. Από τη παθοφυσιολογία στη χειρουργική αντιμετώπιση Aortic aneurysm.from the pathophysiology to surgical treatment Επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου με συνυπάρχουσα περιφερική νόσο Management of coronary artery disease and coexistence of peripheral artery disease

31 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ / ROOM HESPERIDES 19ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19th CARDIAC NURSING CONGRESS ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Υβριδική στεφανιαία επαναγγείωση: προσωπική εμπειρία από χειρουργείο και τη συμμετοχή σε Εθνική Καταγραφή Hybrid coronary revascularization: Personal experience from the hybrid operating room and involvement of the National Registry Μυοκαρδιοπάθειες και γενετικός έλεγχος. Αντιμετώπιση από τον εξειδικευμένο ή τον κλινικό Καρδιολόγο; Cardiomyopathies and genetic testing. Management from the specialist or the clinical Cardiologist ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS

32 32 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ / ROOM HESPERIDES ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Πνευμονική Υπέρταση / Pulmonary Hypertension Πότε χρειάζεται καρδιακός καθετηριασμός / When cardiac catheterization is necessary? Νέες θεραπείες: ο ρόλος της αναστολής PDE-5 / New treatments: the role of PDE-5 inhibition Ποια είναι η θέση των νέων θεραπειών στην πνευμονική υπέρταση από παθήσεις των αριστερών κοιλοτήτων; Pulmonary hypertension due to left heart disease. The role of targeted PAH therapies ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Πνευμονική Εμβολή / Pulmonary Embolism Tips and tricks στη διάγνωση / Tips and tricks in diagnosis Διαστρωμάτωση κινδύνου - αντιμετώπιση / Risk stratification- treatment Ο ρόλος των νεώτερων αντιπηκτικών / The role of novel anticoagulants Συζήτηση / Discussion

33 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑΛΕΙΑ / ROOM THALIA ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / FREE COMMUNICATION Στεφανιαία Νόσος / Coronary Artery Disease ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου σε υπερήλικες ασθενείς; Τι αλλάζει; Treating coronary artery disease in elderly patients; What s new? Βασική Έρευνα / Basic Research in Cardiology ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Ο ρόλος της μικροκυκλοφορίας στην αθηρογένεση: Σύγχρονη ανασκόπηση The role of microcirculation in atherogenesis: An update ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK

34 34 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑΛΕΙΑ / ROOM THALIA ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS Αρτηριακή Υπέρταση / Arterial Hypertension ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Αρτηριακή υπέρταση και ηλικία. Αίτιο και αιτιατό Arterial hypertension and age - cause and effect Μυοκαρδιοπάθειες / Cardiomyopathies ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Εξελίξεις στη εκτίμηση της διαστολικής δυσλειτουργίας Update in the evaluation of diastolic dysfunction ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS Βιοδείκτες / Biomarkers

35 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / FRIDAY, OCTOBER 11th ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑΛΕΙΑ / ROOM THALIA ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Αναδυόμενοι βιοδείκτες στην καρδιακή ανεπάρκεια: Ποιά είναι η αξία τους; Emerging biomarkers in heart failure: Are they of any value? Καρδιακή Ανεπάρκεια / Heart Failure ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Νέοι προγνωστικοί δείκτες στην καρδιακή ανεπάρκεια στην καθημερινή κλινική πρακτική New prognostic devices in HF in everyday clinical practice Περιφερικά αγγεία / Peripheral vessels ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ / SHORT LECTURE Ποιοι είναι οι βέλτιστοι δείκτες μελέτης λειτουργικότητας των περιφερικών αγγείων What are the optimal indicators of functional peripheral vessels

36 36

37 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I Αντιπαράθεση - Επεμβατική καρδιολογία Debate - Interventional Cardiology Κερκιδική Προσπέλαση / Radial Approach Υπέρ / Κατά, Pros / Cons ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Αρτηριακή Υπέρταση 2013 / Arterial Hypertension 2013 Δευτεροπαθής υπέρταση οφειλόμενη σε νεφρική ή νεφραγγειακή νόσο Secondary hypertension due to renal or renovascular disease Αρκεί η πίεση ιατρείου ή χρειαζόμαστε 24ωρη καταγραφή για τη διάγνωση της υπέρτασης? Is office blood pressure measurement enough or do or we need a 24 hour ambulatory monitoring for the diagnosis of hypertension Εξατομίκευση της αντιυπερτασικής αγωγής Individualization of antihypertensive therapy

38 38 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I Αντιυπερτασική αγωγή σε ασθενείς με διαβήτη και μεταβολικό σύνδρομο. Τι αλλάζει Antihypertensive treatment in patients with diabetes mellitus and metabolic syndrome. What is new? ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες European Society of Cardiology 2013 New Guidelines 2013 of the European Society of Cardiology Μηχανισμοί στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Mechanisms on acute coronary syndrome Αρτηριακή υπέρταση Arterial Hypertension

39 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I Σταθερή στεφανιαία νόσος Stable coronary artery disease Ενδείξεις βηματοδότησης και καρδιακού επανασυγχρονισμού Indications on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Υπνική άπνοια και ανεπαρκούσα καρδιά / Sleep apnea and the failing heart Κατάλυση της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού - Αρχή νέας επανάστασης στην επεμβατική Καρδιολογία? Sympathetic Renal Denervation. Beginning of a new revolution in interventional Cardiology? ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS

40 40 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Ι / ROOM TERPSICHORE I ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Διλήμματα για τον κλινικό ηλεκτροφυσιολόγο / Dilemmas for the clinical electrophysiologist Αμφικοιλιακή ή κολποκοιλιακή βηματοδότηση στους ασθενείς με κολποκοιλιακό αποκλεισμό CRT or DDD pacing in AV block patients Υποδόρια εμφυτεύσιμος απινιδωτής: πρώτες κλινικές εμπειρίες Subcutaneous ICD: first clinical experiences Αντικατάσταση γεννήτριας απινιδωτή σε ασθενείς χωρίς προηγούμενη ενεργοποίηση / Defibrillator generator replacement in patients without ICD activation ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Aγγειακή γήρανση: Αναζητώντας την αθανασία / Vascular aging: Seeking immortality Μηνύματα Συνεδρίου από τους Προέδρους των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας / Highlights of the Congress from the Presidents of the Working Groups of the Hellenic Cardiological Society

41 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙI / ROOM TERPSICHORE II ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Διερεύνηση Συγκοπής / Assessment of Syncope Σε υπερήλικα ασθενή με φυσιολογικό ΗΚΓ / In elderly patient with normal ECG Σε ασθενή με στένωση αορτής και διαταραχές αγωγής In patient with aortic stenosis and conduction disturbances Σε εφήβους / In teenager Σε αθλητές / In athletes ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος: Προνοσοκομειακή διακίνηση - Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση - Πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος Stent For Life στην Ελλάδα ST-elevation myocardial infarction; Prehospital triage - Contemporary management and treatment - Stent For Life Greece, Our first Preliminary Data

42 42 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙI / ROOM TERPSICHORE II ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Ειδικά Θέματα Special Topics Διάγνωση μυοκαρδίτιδας - πότε χρειάζεται η ενδομυοκαρδιακή βιοψία; Diagnosis of myocarditis - when is endomyocardial biopsy needed? Μυοκαρδίτιδα - τι νεότερο στη θεραπεία; Myocarditis - what s new in treatment Περικαρδιακή συλλογή σε ασυμπτωματικό ασθενή - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Pericardial effusion in asymptomatic patient - diagnostic and therapeutical approach Υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα. Νέες θεραπείες Recurrent pericarditis. Novel therapies

43 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙI / ROOM TERPSICHORE II ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Θέματα Νέων Καρδιολόγων Topics of Young Cardiologists Κριτική αξιολόγηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας Appropriate study of contemporary medical literature Εκπαίδευση του Kαρδιολόγου στον εξωτερικό. Γιατί, που και πως Training abroad. Why, where and how? Πιστοποίηση εξειδικεύσεων Kαρδιολογίας Certification in Cardiology ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Δ / ROUND TABLE D Συν-νοσηρότητες στον καρδιαγγειακό ασθενή Co morbidities in cardiovascular patients

44 44 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙI / ROOM TERPSICHORE II Περιφερική αγγειοπάθεια Peripheral vascular disease Αποφρακτική υπνική άπνοια Obstructive sleep apnea Αιμορραγίες γαστρεντερικού και ανάγκη χρόνιας αντιπηκτικής-αντιαιμοπεταλιακής αγωγής Gastrointestinal bleeding and need of chronic anticoagulation antiplatelet therapy Κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μελετών από τον κλινικό ιατρό Critical evaluation of the results of studies by the clinician

45 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ / ROOM HESPERIDES ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Εκτίμηση των βαλβιδοπαθείων στην κλινική πράξη Assessment of valvular heart disease in clinical practice Λειτουργική ή δομική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας Functional or organic regurgitation of the mitral valve Ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση αορτικής στένωσης σε ειδικές καταστάσεις (χαμηλό κλάσμα εξώθησης, low flow) Echocardiographic assessment of aortic stenosis in specific situations (low injection fraction, low flow) Παθήσεις τριγλώχινας σε πολυβαλβιδοπάθειες / Tricuspid valve disease in multivalvular disease Δυσλειτουργία προσθετικών βαλβίδων / Prosthetic valve dysfunction ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Λόγοι που τα δημόσια νοσοκομεία δε διαθέτουν CT αγγειογράφο Reasons that public hospitals do not have CT aggiography

46 46 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ / ROOM HESPERIDES ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Επεμβατική Καρδιολογία πέραν της στεφανιαίας κυκλοφορίας Interventional Cardiology beyond coronary circulation Ενδοαγγειακή αποκατάσταση αορτικού ανευρύσματος: μια εξελισσόμενη ιστορία Endovascular aortic aneurysm repair: an ever growing story Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης στην καρωτίδα: κλινική έκβαση Carotid artery stenting: clinical outcome Σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου Left atrial appendage closure Αγγειοπλαστική νεφρικών αρτηριών. έχει πλέον θέση? Current role of renal arteries stenting

47 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ / ROOM HESPERIDES ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Τοξικές μυοκαρδιοπάθειες / Deleterious myocardiopathies Ασταθής αθηρωματική πλάκα. Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση Unstable atheromatous plaque Current therapies Κοινή συνεδρίαση Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Joint Session of the Hellenic Cardiological Society with the American College of Cardiology Σύγχρονα καρδιολογικά προβλήματα / Current cardiological problems Πνευμονική υπέρταση / Pulmonary hypertension Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST / NSTEMI elevation Myocardial infarction Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας το 2013: μήπως ωρίμασαν οι συνθήκες για την εφαρμογή της σε ασθενείς ενδιάμεσου χειρουργικού κινδύνου με σοβαρή αορτική στένωση; / TAVR in 2013: is it time for shifting to intermediate risk patients with severe aortic stenosis?

48 48 ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 / SATURDAY, OCTOBER 12th 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ / ROOM HESPERIDES Νεώτερα στην πυρηνική καρδιολογία / Update in nuclear cardiology Εκφυλιστική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδος. Βασικές αρχές και πρόσφατες εξελίξεις / Degenerative mitral valve regurgitation. Understanding basic concepts and recent developments ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Καρδιακή Ανεπάρκεια / Heart Failure MicroRNAs στην καρδιακή ανεπάρκεια: μηχανισμοί και τις επιλογές θεραπείας MicroRNAs in heart failure: mechanisms and treatment options Καρδιακή αποκατάσταση και άσκηση στην καρδιακή ανεπάρκεια Cardiac rehabilitation and exercise training in heart failure Αντίσταση στα διουρητικά Πότε χρειάζεται αιμοδιήθηση Resistance to diuretics - When utrafiltration is necessary?

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ι.Ε. Καλλικάζαρος. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ι.Ε. Καλλικάζαρος. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 05 / Χαιρετισμός Προέδρου 07 / Διοικητικό Συμβούλιο 09 / Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους 12 / Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης 14 / Γενικές Πληροφορίες 18 / Επίσημοι Ομιλητές 19 / Νέα Μέλη 20

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 10-12/10/2013 ATHENS HILTON HOTEL ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FINAL PROGRAMME 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS 1 2 KATAHORISI ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS ΑΙΘΟΥΣΑ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / ROOM ARISTOTELIS I Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικό Συμβούλιο Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης Γενικές Πληροφορίες Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY / IICE. 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY / IICE. 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY / IICE 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 2 7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY /

Διαβάστε περισσότερα

30 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 30 th Panhellenic Cardiological Congress

30 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 30 th Panhellenic Cardiological Congress Περιεχόμενα Contents 30 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 30 th Panhellenic Cardiological Congress Σελ. Page EBAC... 05 Χαιρετισμός Προέδρου Presidents s message... 07 Διοικητικό Συμβούλιο Board Members...

Διαβάστε περισσότερα

& CARDIO ELECTRICS 2013

& CARDIO ELECTRICS 2013 & CARDIO ELECTRICS 2013 5-7 Iουλίου 2013 AVRA IMPERIAL Κολυμπάρι Χανίων, Κρήτη 5-7 JULY 2013 AVRA IMPERIAL Kolymbari CHANIA, CRETE Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Καρδιολογία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

29/11-1/12 2012 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29/11-1/12 2012 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/11-1/12 2012 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 04 / 06 / 08 / 22 / 32 / 33 / 38 / 56 / 59 / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι 1 2 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητές/οί Συνάδελφοι Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας που πραγματοποιούνται όπως κάθε χρόνο στην ιστορική πόλη

Διαβάστε περισσότερα

35th INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY

35th INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY 1 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικό Συμβούλιο Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης Γενικές Πληροφορίες Επίσημοι Ομιλητές Νέα Μέλη Ονόματα Προέδρων Ονόματα Κριτών Κάτοψη

Διαβάστε περισσότερα

35th INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY

35th INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY 1 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 Χαιρετισμός Προέδρου 5 Διοικητικό Συμβούλιο 7 Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους 9 Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης 12 Γενικές Πληροφορίες 14 Επίσημοι Ομιλητές 18 Νέα Μέλη 19 Ονόματα Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010/ THURSDAY 25 NOVEMBER 2010 18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE Διαδερμική αντιμετώπιση δομικών καρδιακών νοσημάτων Percutaneous

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, ADV Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο 13 ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο θα διοργανωθεί στις 14-17 Οκτωβρίου στη Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 4 6 8 24 41 42 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

31o/st. Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 Thursday, 21 October 2010 Aίθουσα Α Room A... 06 Aίθουσα B Room B... 10 Aίθουσα Γ Room C... 13 Aίθουσα Δ Room D...

31o/st. Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 Thursday, 21 October 2010 Aίθουσα Α Room A... 06 Aίθουσα B Room B... 10 Aίθουσα Γ Room C... 13 Aίθουσα Δ Room D... 00 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Panhellenic 31o/st Cardiological Congress Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου... 05 Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 Thursday, 21 October 2010 Aίθουσα Α Room A... 06 Aίθουσα B

Διαβάστε περισσότερα

&STROKE 6-8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CARDIOVASCULAR. Friday 06.03.2015 07.03.2015 SPECIAL WORKSHOPS

&STROKE 6-8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CARDIOVASCULAR. Friday 06.03.2015 07.03.2015 SPECIAL WORKSHOPS 6-8 ΜΑΡΤΙΟΥ &STROKE ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΝΑ Friday 06.03.2015 CARDIOVASCULAR FORUM Saturday 07.03.2015 SPECIAL WORKSHOPS Arrhythmias, CRM Devices & Electrophysiology A Cardiac Surgeon Meeting

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Welcome Address

Χαιρετισμός Welcome Address Χαιρετισμός Welcome Address Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι το 11 ο κατά σειρά Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας που θα διοργανώσει το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 4 6 18 20 36 40 58 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY IICE

INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY IICE ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 14-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ELECTRA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY IICE 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

of Central Greece University of Thessaly Medical School Department of Cardiology Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

of Central Greece University of Thessaly Medical School Department of Cardiology Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 10-12 Οκτωβρίου 2014 October Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα Larissa Imperial Hotel Larissa /th Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος Cardiology Congress of Central Greece Διοργάνωση / Organization:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 7-9 Φεβρουαρίου 2014, Αλεξανδρούπολη

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 7-9 Φεβρουαρίου 2014, Αλεξανδρούπολη 5 ο Καρδιολογικό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 5 th Cardiology Congress of Eastern Macedonia and Thrace ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

31o/st. Περιεχόμενα. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

31o/st. Περιεχόμενα. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 00 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Panhellenic 31o/st Cardiological Congress Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Presidents Message... 05 Διοικητικό Συμβούλιο Board Members... 07 Πληροφορίες Εγγραφής Νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καρδιολόγος-Εντατικολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καρδιολόγος-Εντατικολόγος ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καρδιολόγος-Εντατικολόγος ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΤΙΤΛΟΙ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ι. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF 22 23 24 APRIL 2010 HYATT REGENCY HOTEL THESSALONIKI PROGRAM ORGANISER 1st CARDIOLOGY DEPARTMENT / AHEPA HOSPITAL ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNDER THE AUSPICES OF HELLENIC CARDIOLOGICAL SOCIETY

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Table of Contents

Πίνακας Περιεχομένων. Table of Contents Πίνακας Περιεχομένων Χαιρετισμοί... Οργανωτική Επιτροπή... Γενικές Πληροφορίες... Χορηγοί... Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευής... Επιστημονικό Πρόγραμμα Σαββάτου... Ευρετήριο Ομιλητών/Προέδρων/Σχολιαστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Πρόσκληση τελετής έναρξης. Επιστημονικό πρόγραμμα. Προσκεκλημένοι ομιλητές πρόεδροι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Πρόσκληση τελετής έναρξης. Επιστημονικό πρόγραμμα. Προσκεκλημένοι ομιλητές πρόεδροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός Οργανωτική Επιτροπή Πρόσκληση τελετής έναρξης Επιστημονικό πρόγραμμα Προσκεκλημένοι ομιλητές πρόεδροι Ευχαριστίες Γενικές πληροφορίες Ευρετήριο προσκεκλημένων ομιλητών προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙΙ 3-5 Ιουνίου 2010 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί

Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙΙ 3-5 Ιουνίου 2010 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙΙ 3-5 Ιουνίου 2010 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί ΠΡΟΕΔΡΟΙ Χαρίσιος Μπουντούλας Καθηγητής, Ακαδημαϊκός, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

rosuvastatin Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εταιρεία ASTRAZENECA.

rosuvastatin Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εταιρεία ASTRAZENECA. 1 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός του Προέδρου... 5 Πρόεδροι Ομάδων Εργασίας......6 Κάτοψη Έκθεσης... 8 Stands Εταιρειών Χορηγοί....9 ΟΕ Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας.....10 ΟΕ Αρτηριακής Υπέρτασης........13

Διαβάστε περισσότερα

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book 24th International Meeting Cardiology Today 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus Final Program & Abstracts Book Organized by: Cyprus Society of Cardiology www.cycardio.com CME points will be

Διαβάστε περισσότερα

330 Πανελλήνιο Συνεδριο ΕΚΕ Αθήνα 2012 Εξελίξεις

330 Πανελλήνιο Συνεδριο ΕΚΕ Αθήνα 2012 Εξελίξεις 330 Πανελλήνιο Συνεδριο ΕΚΕ Αθήνα 2012 Εξελίξεις ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Προεδρος :Ι. Βασιλειάδης Αντιπρόεδρος: Σ. Κυρζοπουλος Πυρηνας : Α. Χρηστου Π. Κορκονικήτας

Διαβάστε περισσότερα

CARDIO V ASCULAR 24. 01.2014

CARDIO V ASCULAR 24. 01.2014 CARDIO VASCULAR 24.01.2014 Εισαγωγικόσ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το Συνέδριο Heart, Vessels & Stroke 2014, φιλοδοξεί και φέτος να παρουσιάσει στο πυκνό εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, όλες εκείνες τις

Διαβάστε περισσότερα