ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY, NOVEΜBER 1st ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY, NOVEΜBER 2nd 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY, NOVEΜBER 1st 2012. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY, NOVEΜBER 2nd 2012"

Transcript

1 1

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS 3 ΑΙΘΟΥΣΑ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / ROOM ARISTOTELIS I ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY, NOVEΜBER 1st 2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY, NOVEΜBER 2nd 2012 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY, NOVEΜBER 3rd 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / GENERAL INFORMATION 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

4 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 4

5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 5 ΑΙΘΟΥΣΑ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / ROOM ARISTOTELIS I Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, Εκ μέρους του Δ.Σ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σας καλώ να παρακολουθήσετε τις εργασίες του 33ου Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο HILTON Αθηνών στις 1-3 Νοεμβρίου Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η διοίκηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να οργανώσει ένα Συνέδριο εφάμιλλο του ονόματος και της ιστορίας της. Έχουν κληθεί να παρουσιάσουν Ομιλίες-Διαλέξεις και αποτελέσματα ερευνητικών μελετών Καρδιολόγοι εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θεματολογία έχει επιλεγεί μετά από σκέψη και συντονισμό, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που άπτονται της Καρδιολογίας. Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι νέοι υπότροφοι της ΕΚΕ σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού και της Ελλάδας, οι βραβευμένες εργασίες και τα ερευνητικά πρωτόκολλα που θα χρηματοδοτηθούν από την Εταιρεία. Είμαι σίγουρος ότι και φέτος όλοι οι συμμετέχοντες θα φύγουν από το συνέδριο γεμάτοι από νέα γνώση και πλούσια εμπειρία. Θερμές ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν στο σχεδιασμό του προγράμματος, στην αξιολόγηση των εργασιών, αλλά και στη βιομηχανία που χωρίς τη βοήθεια τους δε θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα τόσο μεγάλο συνέδριο. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Καθηγητής Γεώργιος Παρχαρίδης Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

6 6

7 7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 SCIENTIFIC PROGRAMME THURSDAY NOVEMBER 1st, 2012

8 8 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Α / ROOM A WORKSHOP Απεικόνιση περιφερικής αγγειακής νόσου Imaging of peripheral vascular disease Υπερηχογραφία Ultrasonography Αγγειoγραφική Απεικόνιση Angiographic imaging ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Νεώτερες απεικονιστικές τεχνικές της καρδιάς Novel techniques in cardiac imaging 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Στεφανιαία αξονική αγγειογραφία: νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες CT coronary angiography New Guidelines Μαγνητική τομογραφία στη στεφανιαία νόσο: υπάρχει μέλλον; MRI and coronary artery disease: Is there a future? Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων: παρόν και μέλλον Pozitron emission tomography: present and future Νεώτερες μέθοδοι απεικόνισης και εκτίμησης της αθηρωματικής πλάκας New methods for imaging and assessment of the atherosclerotic plaque Συζήτηση / Discussion

9 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, ΑΙΘΟΥΣΑ Α / ROOM A ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Τρέχουσα θέση της καρδιαγγειακής απεικόνισης The current status of cardiac imaging ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας στη σημερινή καρδιολογική κλινική πρακτική The role of echocardiography in the present clinical practice Ο ρόλος των νεότερων ηχωκαρδιογραφικών τεχνικών στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας The role of new echocardiographic techniques in left ventricular function estimation Αρκούν οι συμβατικές τεχνικές για την εκτίμηση των διαστάσεων και της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας; Are conventional techniques enough to estimate the dimensions and function of the right ventricle? Δυναμική ηχωκαρδιογραφία στην εκτίμηση της ισχαιμίας και της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου Stress echocardiography for assessment of myocardial ischemia and viability > συνέχεια στην επόμενη σέλιδα / continue to next page 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

10 10 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Α / ROOM A Η αξία της τρισδιάστατης ηχωκαρδιογραφίας στην υποβοήθηση θεραπευτικών παρεμβάσεων The value of three dimensional echocardiography in aiding therapeutic intervention Η θέση της ηχωκαρδιογραφίας στο μέλλον της πολυμεθοδικής απεικόνισης της καρδιάς (multimodality imaging) The future role of echocardiography in multimodality cardiac imaging Συζήτηση / Discussion 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Φλεβική πνευμονική υπέρταση μια σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας Pulmonary venous hypertension a serious complication of left ventricular disease Αθηροθρομβοαναρρόφηση: Αποτρέπει το Φαινόμενο «No-Reflow» Atherothromboaspiration: Obviates the No-Reflow Phenomenon ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Μυοκαρδιοπάθειες: πότε έχουμε πραγματική ανάγκη το γενετικό έλεγχο; Cardiomyopathies: When do we really need genetic investigation?

11 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, ΑΙΘΟΥΣΑ Α / ROOM A ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Σύγχρονες εξελίξεις στις μυοκαρδιοπάθειες New developments in cardiomyopathies Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια: τι ανησυχεί περισσότερο η απόφραξη του χώρου εξόδου ή ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου Hypertrophic cardiomyopathy: what is the main concern, LVOT obstruction or risk of sudden death? Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια: η λάθος διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιο θάνατο, ενώ ο φόβος του αιφνίδιου θανάτου μπορεί να οδηγήσει σε λάθος διάγνωση Arrythmiogenic cardiomyopathy: Misdiagnosis could lead to sudden death. Fear of sudden death could lead to misdiagnosis Αξιολόγηση ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων στους αθλητές Evaluation of electrocardiographic findings in athletes Δικτύωση στις μυοκαρδιοπάθειες. Τι χρειάζεται για άρτιες κλινικές υπηρεσίες Network of cardiomyopathies, what is required for a state of the art inclinical service Συζήτηση / Discussion ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

12 12 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Α / ROOM A ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Μυοκαρδιοπάθειες: πότε έχουμε πραγματική ανάγκη το γενετικό έλεγχο; Cardiomyopathies: When do we really need genetic investigation? ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Η περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια και η περιοριστική φυσιολογία Constrictive cardiomyopathy and constrictive physiology ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / OPENING CEREMONY 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

13 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, ΑΙΘΟΥΣΑ B / ROOM B ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Κολπική Μαρμαρυγή Atrial fibrillation Έλεγχος ρυθμού ή έλεγχος συχνότητας και σε ποιoύς. Υπάρχει κάτι νεότερο; Rhythm or rate control and for whom. Is there something new? Αντιθρομβωτική θεραπεία σε κολπική μαρμαρυγή. Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας Antithrombotic treatment in atrial fibrillation. The role of echocardiography Κατάλυση σε κολπική μαρμαρυγή Ablation in atrial fibrillation Κολπική μαρμαρυγή: Κατευθυντήριες Οδηγίες Atrial Fibrillation: Guidelines Συζήτηση / Discussion ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Πρόληψη στην καρδιακή ανεπάρκεια Prevention of heart failure ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

14 14 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ B / ROOM B ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Κοιλιακές Αρρυθμίες Ventricular arrhythmias Κοιλιακές ταχυαρρυθμίες ταξινόμηση κινδύνου Ventricular tachycardias risk stratification Κοιλιακές ταχυαρρυθμίες: διαγνωστική προσέγγιση Ventricular tachycardias: diagnostic approach Κοιλιακές ταχυαρρυθμίες: Αντιμετώπιση Ventricular tachycardias: Treatment 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κοιλιακές έκτακτες συστολές σε φυσιολογική καρδιά. Πόσο επικίνδυνες είναι; Ventricular extrasystoles in the normal heart. How dangerous are they? Συζήτηση / Discussion ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Ειδικά θέματα Special topics Συγκοπτικό επεισόδιο: Διαγνωστική προσέγγιση Θεραπεία Syncope: diagnostic approach Ηλεκτρική θύελλα. Είναι συχνό πρόβλημα; Αντιμετώπιση Electrical storm. Is it a common problem? Management Αγγειοπλαστική σε διχασμούς και μοσχεύματα PCI in bifurcations and grafts

15 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, ΑΙΘΟΥΣΑ B / ROOM B Ελληνική εμπειρία με τη διακαθετηριακή εγκατάσταση της αορτικής βαλβίδος. The Greek registry The Hellenic experience in trans-catheter implantation of the aortic valve. The Greek registry Χειρουργική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής Surgical treatment of Atrial Fibrillation ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Δ / ROUND TABLE D Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο για Καρδιολόγους Vascular stroke for Cardiologists Αιτιολογία και διαγνωστική προσέγγιση Etiology and diagnostic approach Αντιμετώπιση στην μονάδα εντατικής θεραπείας Management in Intensive Care Unit Καρδιακή αποκατάσταση Cardiac rehabilitation Συζήτηση / Discussion 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

16 16 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ B / ROOM B ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ E / ROUND TABLE E Καρδιακή Ανεπάρκεια Heart failure Παθοφυσιολογία και μηχανισμοί Pathophysiology and mechanisms Ταχυμυοκαρδιοπάθεια. Είναι αποδεκτή σήμερα; Tachymyocardiopathy. Is it valid today? Κυτταρική θεραπεία προοπτικές Cellular treatment prospects 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεραπεία με σίδηρο. Τι αναμένουμε πέρα της διόρθωσης της αναιμίας Iron supplementation. What to expect beyond anemia correction? Διχογνωμίες στη θεραπεία του καρδιακού επανασυγχρονισμού Controversies in resynchronization therapy Συζήτηση / Discussion ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Καρδιονεφρικο Σύνδρομο στην Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια: Στόχος η θεραπεία; The Cardio-renal Syndrome in Acute Heart Failure: Target for Therapy? Η στένωση της Αορτής: Γεννιέται ή γίνεται; Aortic stenosis Is it genetic or created?

17 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, ΑΙΘΟΥΣΑ Γ / ROOM C 18ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 18th NURSING CONGRESS 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

18 18 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / THURSDAY NOVEMBER 1st, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Δ / ROOM D ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / FREE COMMUNICATION TBA 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

19 19 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 SCIENTIFIC PROGRAMME FRIDAY NOVEMBER 2nd, 2012

20 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ A / ROOM A WORKSHOP Πνευμονική Υπέρταση Pulmonary hypertension Απεικόνιση στην πνευμονική υπέρταση Imaging in pulmonary hypertension Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση Chronic thromboembolic pulmonary hypertension Πνευμονική υπέρταση στην αριστερή καρδιακή νόσο Pulmonary hypertension in left cardiac disease 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Υβριδική απεικόνιση στεφανιαίας νόσου: Που βρισκόμαστε σήμερα και ποιοί είναι οι ερευνητικοί προσανατολισμοί; Hybrid imaging of coronary artery disease: current status and research orientations Πνευμονική υπέρταση σε συνδυασμό με συγγενείς καρδιοπάθειες Pulmonary arterial hypertension in association with congenital heart diseases ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Η στένωση της Αορτής: Γεννιέται ή γίνεται; Aortic stenosis Is it genetic or created? Οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Νέα δεδομένα Acute coronary syndromes New data

21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, ΑΙΘΟΥΣΑ A / ROOM A ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων Adult congenital heart disease Καρδιακή Ανεπάρκεια Heart failure Μεσοκολπική επικοινωνία: απεικόνιση και ενδείξεις παρέμβασης Atrial septal defect: imaging and indications for intervention Η καρδιοχειρουργική στις κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες Cardiac surgery in cyanotic congenital heart diseases Επεμβατική θεραπεία συγγενών ανωμαλιών των στεφανιαίων αρτηριών Interventional therapy of congenital coronary artery abnormalities Συζήτηση / Discussion ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Αποκλεισμός συμπαθητικού νευρικού συστήματος στην υπέρταση και στην καρδιακή ανεπάρκεια- ενημέρωση στις σύγχρονες εξελίξεις Blockade of the sympathetic nervous system in hypertension and cardiac failure: an update 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

22 22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ A / ROOM A ΔΟΡΥΦΟΡΙΚA ΣΥΜΠΟΣΙA / SATELLITE SYMPOSIUMS ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Βαλβιδοπάθειες Valvular heart disease Στένωση αορτής: επεμβατική αντιμετώπιση Aortic valve stenosis: Interventional treatment 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ανεπάρκεια μιτροειδούς: επεμβατική αντιμετώπιση Mitral regurgitation: Interventional treatment Ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας: χειρουργική προσέγγιση Tricuspid regurgitation: surgical procedure Επιδιόρθωση αορτικής βαλβίδας Aortic valve repair Διόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας πέραν της μυξωματώδους εκφύλισης της βαλβίδας Mitral valve repair beyond myxomatous degeneration Συζήτηση / Discussion

23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, ΑΙΘΟΥΣΑ A / ROOM A ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Μ. ΓΡΑΒΑΝΗ LECTURE IN MEMORY OF M. GRAVANIS Στεφανιαία νόσος στον 21ο αιώνα: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη και την τέχνη Coronary artery disease in the 21st century: An integrated approach based on science and art ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Μοριακή θεραπεία στις καρδιοπάθειες Molecular therapies in heart diseases ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM PFIZER 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

24 24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Β / ROOM Β ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Α / ROUND TABLE Α Επεμβατική Καρδιολογία Interventional Cardiology Μη προστατευόμενη νόσος στελέχους, αγγειοπλαστική ή εγχείρηση Unprotected left main disease, angioplasty or surgery? Αγγειοπλαστική σε ολικές αποφράξεις Angioplasty of chronic total occlusions Επικαλυμμένα stents. Είναι τα βιοαπορροφούμενα καλύτερα και πιο μέλλον έχουν; Choosing drug eluting stents. Are bioabsorbable stents better? Is there a future for them? 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Επανάστενωση στο stent, ποία είναι η καλύτερη προσέγγιση του προβλήματος; In stent restenosis, what is the best approach? Πρωτογενής αγγειοπλαστική στην Ελλάδα. Καταγραφή Stent for LifePrimary PCI in Greece. Stent for Life registry Συζήτηση / Discussion ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS

25 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, ΑΙΘΟΥΣΑ Β / ROOM Β ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Β / ROUND TABLE Β Προληπτική Καρδιολογία Preventive Cardiology Παχυσαρκία και καρδιαγγειακή νόσος Obesity and cardiovascular disease Στατίνες και πρωτογενής πρόληψη. Πόσο αποδίδουν Statins and primary prevention. How it works? Χαμηλή HDL: Αποτελεί πρόβλημα σήμερα; Low HDL: is it a problem today? Άσκηση και πρόληψη. Έχει επίδραση η άσκηση σε κυτταρικό επίπεδο; Exercise and prevention. Does exercise have an impact on a cellular level? Συζήτηση / Discussion ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Το μέλλον της προληπτικής Καρδιολογίας το 2012 The future of preventive Cardiology 2012 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚA ΣΥΜΠΟΣΙA / SATELLITE SYMPOSIUMS ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

26 26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Β / ROOM Β ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Διλήμματα στην επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου Dilemmas in the interventional treatment of coronary artery disease Ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και αντιπηκτική θεραπεία Patients with atrial fibrillation and anticoagulation treatment Διακερκιδική ή διαμηριαία προσπέλαση Transradial or transfemoral approach Αγγειοπλαστική σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία Angioplasty in patients with renal dysfunction 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Speckle Tracking Echocardiography: αρχές και εφαρμογές Speckle Tracking Echocardiography - principles and applications Νεώτερα στην Ηχωκαρδιολογία Recent advances in Echocardiography Κύηση και στεφανιαία νόσος Pregnancy and Coronary Artery Disease ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Τι νεώτερο στην Καρδιολογία το 2012 What s new in Cardiology ?

27 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, ΑΙΘΟΥΣΑ Γ / ROOM C 18ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 18th NURSING CONGRESS ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Καρδιακή μορφολογία: ο οδηγός για κλινική διάγνωση και θεραπεία Cardiac morphology: the guide to clinical diagnosis and treatment ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ - MSD / SATELLITE LECTURE - MSD Ταχεία φαρμακευτική καρδιοανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής Προσφάτου Ενάρξεως: Vernakalant απλή καινοτομία ή πραγματική πρόοδος; Pharmacological cardioversion of recnet-onset atrial fibrillation: Vernakalant, just a novelty or real progress? ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Α / ROUND TABLE Α Οξέα Αορτικά Σύνδρομα Acute Aortic Syndromes Κατάταξη Επιδημιολογία Classification Epidemiology Διάγνωση Diagnosis > συνέχεια στην επόμενη σέλιδα / continue to next page 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

28 28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ / ROOM C Χειρουργική θεραπεία Surgical treatment Ενδοαυλική αντιμετώπιση Intraluminal management Συζήτηση / Discussion ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Β / ROUND TABLE Β Πνευμονική Εμβολή Pulmonary Embolism Αιτιολογία Μηχανισμοί - Παθοφυσιολογία Etiology Mechanisms - Pathophysiology 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διάγνωση διαστρωμάτωση κινδύνου Diagnosis risk stratification Αντιμετώπιση Ο ρόλος της δεξιάς κοιλίας Management the role of the right ventricle Ενδείξεις και διάρκεια αντιπηκτικής θεραπείας Ο ρόλος των νεώτερων αντιπηκτικών Indications and duration of anticoagulant therapy the role of the new anticoagulants Συζήτηση / Discussion ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Θεραπευτικές δυνατότητες για ανάστροφη αναδιαμόρφωση στην καρδιακή ανεπάρκεια - Νεότερα δεδομένα Treatment options for reverse remodeling in Heart Failure

29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / FRIDAY NOVEMBER 2nd, ΑΙΘΟΥΣΑ Δ / ROOM D ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / FREE COMMUNICATION TBA 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

30 30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 SCIENTIFIC PROGRAMME SATURDAY NOVEMBER 3rd, 2012

31 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, ΑΙΘΟΥΣΑ A / ROOM A WORKSHOP Ανιχνεύοντας τις πιθανές αιτίες του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου Tracing the probable causes of sudden cardiac death Αναίμακτες τεχνικές Non-invasive techniques Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη Electrophysiological study ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Αρτηριακή Υπέρταση Arterial Hypertension Αρχική προσέγγιση του υπερτασικού ασθενούς Initial approach of hypertensive patient 24ωρη καταγραφή πίεσης. Κλινική αξιολόγηση 24 hour ambulatory blood pressure monitoring. Clinical evaluation Στόχοι αρτηριακής πίεσης. Είναι ίδιοι σε όλους? Arterial blood pressure goals. Are they the same for everyone? Υπέρταση σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Σύγχρονη θεώρηση Hypertension in women of reproductive age. Contemporary consideration Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στον ασυμπτωματικό υπερτασικό ασθενή Investigation of coronary artery disease in the asymptomatic hypertensive patient > συνέχεια στην επόμενη σέλιδα / continue to next page 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

32 32 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ A / ROOM A Απονεύρωση του νεφρού στην υπέρταση. Πως, πότε και γιατί Renal denervation in hypertension. How, when and why ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Συν-νοσηρότητες στον καρδιαγγειακό ασθενή Cormobidities in cardiovascular patients 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σακχαρώδης διαβήτης Diabetes mellitus Αποφρακτική υπνική άπνοια. Έχει υποεκτιμηθεί; Obstructive sleep apnea. Is it understimated? Νεφρική ανεπάρκεια και χρόνια αναπνευστική νόσος. Τι λένε οι οδηγίες; Renal failure and chronic respiratory disease. Guidelines Ασθενείς με ΟΕΜ και ανάγκη χρόνιας αντιπηκτικής αγωγής Patiens with AMI in need of chronic antithrombotic treatment ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Κατάλυση των νεύρων του νεφρού: εξελίξεις, προοπτικές και προσδοκίες Renal nerve ablation: progress, prospects and expectations

33 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, ΑΙΘΟΥΣΑ A / ROOM A ΔΟΡΥΦΟΡΙΚA ΣΥΜΠΟΣΙA / SATELLITE SYMPOSIUMS ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Δυσλιπιδαιμίες για τον κλινικό Καρδιολόγο Dislipidemias for the Clinical Cardiologist Υπερτριγλυκεριδαιμία Hypertriglyceridemia Μικτή υπερλιπιδαιμία Mixed hyperlipidemia Μυοπάθεια και στατίνες Myopathy and statins ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Οι γνώσεις που απεκόμισα από τα 22 χρόνια θητείας μου ως αρχισυντάκτης My 22 years experience as Editor-in-Chief? 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

34 34 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ A / ROOM A Μηνύματα Συνεδρίου από τους Προέδρους των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Highlights of the congress from the presidents of the working groups of the Hellenic Cardiological Society 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

35 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, ΑΙΘΟΥΣΑ B / ROOM B ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ A / ROUND TABLE A Διάφορα Θέματα / Special Topics Τι λένε οι Οδηγίες για την αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου κατά τη διάρκεια της κύησης Overview of the Guidelines on the treatment of cardiovascular disease during pregnancy Αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία, πως, γιατί και πότε (πρωτογενής πρόληψη, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, PCI και παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) Antiplatelet treatment, how, why and when (primary prevention, in acute coronary artery syndrome, in PCI and TIA) Πρόληψη λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας. Σε ποιους; Prevention of infective endocarditis, for whom? Η στεφανιαία νόσος στις γυναίκες Υπάρχουν διαφορές και ποιες από τους άνδρες Coronary artery disease in women What are the differences between genders? Η αγγειοπλαστική στο καρδιογεννές σοκ Angioplasty in cardiogenic shock ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Φλεγμονή/ αντιφλεγμονώδης θεραπεία και καρδιαγγειακή νόσος Inflamation/Antinflammatory therapy and cardiovascular disease 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK

36 36 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ B / ROOM B ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ B / ROUND TABLE B Διάφορα Θέματα Special Topics Χρόνια περικαρδιακή συλλογή Chronic pericardial effusion Μυοκαρδίτιδα τι νεότερο στη θεραπεία; Myocarditis what s new in treatment 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο ρόλος του ενδοθηλίου στη καρδιακή ανεπάρκεια The role of the endothelium in heart failure Θεραπεία ανθισταμένης στηθάγχης. Τα stem cells θα παίξουν ζωτικό ρόλο; Management of resistant angina. Are stem cells going to play a vital role? Καρδιαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης ενδείξεις και χρησιμότητα Cardiorespiratory exercise testing indications and usefulness ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ - MSD / SATELLITE LECTURE MSD Το κλινικό όφελος της επίτευξης του στόχου της LDL-C σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Νεότερα δεδομένα κλινικών εκβάσεων της συνδυασμένης υπολιπιδαιμικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο The clinical benefit of reaching the LDL-C target in patients in high cardiovascular risk. New data on clinical outcomes of combined hypolipidaemic treatment in patients with chronic kidney disease

37 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, ΑΙΘΟΥΣΑ B / ROOM B ΔΟΡΥΦΟΡΙΚA ΣΥΜΠΟΣΙA / SATELLITE SYMPOSIUMS ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS JOINT SESSION HCS/ESC Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες: Η εμπειρία μας από τις οδηγίες για τα αντιαιμοπεταλιακά Greek Guidelines: Our experience about antiplatelet agents TBA Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα 2012: The Greek registry Antiplatelet treatment for acute coronary syndromes 2012: The Greek registry TBA ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Από την ευάλωτη αθηρωματική πλάκα στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου From vulnerable atheromatοθσ plaque to the treatment of coronary artery disease Νεότερα για τους Βιοδείκτες στην Καρδιακή Ανεπάρκεια An update on Biomarkers for Heart Failure 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

38 38 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ / ROOM C ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Α / ROUND TABLE Α Υποβοήθηση της Κυκλοφορίας Circulatory Support Προσωρινή υποβοήθηση Temporary support Χρόνια υποβοήθηση Chronic support Μετασμόσχευση: Που βρισκόμαστε σήμερα Cardiac transplantation: Where do we stand today? 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Πρόσφατες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου: Έφτασε η ώρα για νέες κατευθυντήριες οδηγίες; New developments in venous tromboembolic disease treatment: Has the time come for new guidelines? ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS

39 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, ΑΙΘΟΥΣΑ Γ / ROOM C ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Β / ROUND TABLE Β Επεμβατική Καρδιολογία σε μη στεφανιαίους ασθενείς Interventional Cardiology for non-coronary artery diseasepatients Σύγκλειση ανοικτού ωοειδούς τρήματος 2012 Closure of patent foramen ovale 2012 Σύγκλειση ωτίου του αριστερού κόλπου 2012 Left atrial appendage closure 2012 Επεμβατική σύγκλειση παραβαλβιδικών διαφυγών Interventional paravalvular leak closure Stent ή ενδαρτεκτομή σε ασθενείς με συμπτωματική νόσο καρωτίδων Stenting or endarterectomy in patients with symptomatic carotid artery disease ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Pax Cardiaca: υβριδική στεφανιαία επαναιμάτωση Pax Cardiaca: hybrid coronary revascularization ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ - SANOFI / SATELLITE LECTURE - SANOFI TBA ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

40 40 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ / ROOM C ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Γ / ROUND TABLE C Καρδιακή Ανεπάρκεια Heart Failure Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Βασικές αρχές στην αντιμετώπιση Acute heart failure. Main points in the management Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια Right heart failure Καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου μηχανική υποβοήθηση End-stage heart failure - ventricular assist devices 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES Μεσογειακή διατροφή και καρδιαγγειακή νόσος Mediterranean diet and cardiovascular disease Καρδιακή θνητότητα στην Ελλάδα Cardiac mortality in Greece

41 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / SATURDAY NOVEMBER 3rd, ΑΙΘΟΥΣΑ Δ / ROOM D ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / FREE COMMUNICATION TBA 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

42 42 η καρδιά μας χτυπά Ελληνικά! Η Ελληνική Φαρμακευτική Eταιρεία > ΑΝΤΙΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ PLACOL / Simvastatin ATORVAL / Atorvastatin > ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ GLOBEL / Clopidogrel > ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ LOBEN / Losartan LOBEN PLUS / Losartan+Hydro/zide NEBICUR / Nebivolol PRESIDIN / Manidipine BESARTAN / Ιrbesartan VALSABEN / Valsartan > ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ LECARNA / L-Carnitine > ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ELIBEN / Clarithromycin CEFGRAM / Cefprozil > ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ EDUFIL / Formoterol > ΑΝΤΙΑΣΘΜΑΤΙΚΑ MIRALUST / Montelukast > ΓΑΣΤΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ BENZOL / Omeprazole > ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ GLIPERIN / Glimepiride > ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ DEPRERAM / Mirtazapine TALOSIN / Citalopram > ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ ETIAPIN / Quetiapine OLAPINE / Olanzapine > ΑΝΤΙ-ALZHEIMER DOZILAX / Donepezil > ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ALESTOPOR / Alfacalcidol RISENDRON / Risedronate > ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CardisForte / L-Carnitine, B-Complex vitamins, Folic Acid ΑΘΗΝΑ: Αγ. Κυριακής 20, Κηφισιά T: F: W: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ανδριανουπόλεως 57, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης T: F:

43 43 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ GENERAL INFORMATION

44 44 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ξενοδοχείο Athens HILTON ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1-3 Νοεμβρίου 2012 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ειδικευμένοι ιατροί / 200 Ειδικευόμενοι ιατροί / ΔΩΡΕΑΝ Νοσηλευτικό προσωπικό / 30 Φοιτητές / ΔΩΡΕΑΝ Η Εγγραφή περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εκδηλώσεων, το υλικό του Συνεδρίου, τον καφέ στα διαλείμματα, τις τελετές Έναρξης και Λήξης. 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ Ελληνική, Αγγλική ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Για την παρουσίαση θα υπάρχει Η/Υ και προβολέας για κοινές διαφάνειες. Για βιντεοταινία θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την παρουσίαση. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για την παραλαβή πιστοποιητικών, απαιτούνται οκτώ (8) ώρες παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των Δορυφορικών Συμποσίων. Προσοχή: Τα πιστοποιητικά δεν δίδονται σε τρίτους. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Θα γίνεται ανάρτηση στις ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες (ύψος 1,20m και πλάτος 0,80m) σύμφωνα με το Τελικό Πρόγραμμα. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θα ανακοινωθούν στις τελετές Έναρξης και Λήξης του Συνεδρίου

45 GENERAL INFORMATION 45 LOCATION Athens HILTON Hotel DATES November 1st - 3rd, 2012 REGISTRATION Specialist Doctors / 200 Residents in Cardiology / FREE Nurses / 30 Medical Students / FREE Registration includes participation in all scientific sessions, congress bag, refreshments during the breaks, Opening and Closing Ceremony. OFFICIAL LANGUAGE Greek, English PRESENTATIONS Computers and slice projectors will be available for presentations. For video presentations you are kindly requested to contact the Slide reception at least two (2) hours before the presentation. POSTERS Poster dimensions - Height: 1,20m, Width: 0,80m Posters will be presented in accordance with the Final program of the Congress. AWARDS Will be announced during the Opening and Closing Ceremonies. CERTIFICATES Will be granted after eight (8) hours of attendance. Please collect from the reception. Satellite symposium are included. 33rd PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY

46 46 GENERAL INFORMATION Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του Συνεδρίου Smoking is prohibited in all Congress areas. Εγγραφές Επιστημονικό πρόγραμμα - Έκθεση προιόντων Registration Scientific program Exhibition Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Ποταμιάνου 6, Αθήνα Τηλ / Fax / 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Hellenic Cardiological Society, 6 Potamianou Str Athens, Greece Tel / Fax / Κρατήσεις Δωματίων Accomodation - Medevents.gr Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Τ.Θ , Θέρμη Τ / F Medevents.gr Technopolis, THERMI II Building, 9th km. Thessaloniki-Thermi P.O. BOX 60714, Thermi Τ / F

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS 1 2 KATAHORISI ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ / CONTENTS ΑΙΘΟΥΣΑ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / ROOM ARISTOTELIS I Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικό Συμβούλιο Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης Γενικές Πληροφορίες Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ 1 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON / ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 10-12 OCTOBER 2013 HILTON HOTEL / ATHENS 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 10-12/10/2013 ATHENS HILTON HOTEL ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FINAL PROGRAMME 2 KATAHORISI? ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ι.Ε. Καλλικάζαρος. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ι.Ε. Καλλικάζαρος. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 05 / Χαιρετισμός Προέδρου 07 / Διοικητικό Συμβούλιο 09 / Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους 12 / Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης 14 / Γενικές Πληροφορίες 18 / Επίσημοι Ομιλητές 19 / Νέα Μέλη 20

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 10-12/10/2013 ATHENS HILTON HOTEL ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FINAL PROGRAMME 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 05

Διαβάστε περισσότερα

30 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 30 th Panhellenic Cardiological Congress

30 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 30 th Panhellenic Cardiological Congress Περιεχόμενα Contents 30 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 30 th Panhellenic Cardiological Congress Σελ. Page EBAC... 05 Χαιρετισμός Προέδρου Presidents s message... 07 Διοικητικό Συμβούλιο Board Members...

Διαβάστε περισσότερα

35th INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY

35th INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY 1 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικό Συμβούλιο Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης Γενικές Πληροφορίες Επίσημοι Ομιλητές Νέα Μέλη Ονόματα Προέδρων Ονόματα Κριτών Κάτοψη

Διαβάστε περισσότερα

35th INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY

35th INTERNATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY 1 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 Χαιρετισμός Προέδρου 5 Διοικητικό Συμβούλιο 7 Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους 9 Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης 12 Γενικές Πληροφορίες 14 Επίσημοι Ομιλητές 18 Νέα Μέλη 19 Ονόματα Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

31o/st. Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 Thursday, 21 October 2010 Aίθουσα Α Room A... 06 Aίθουσα B Room B... 10 Aίθουσα Γ Room C... 13 Aίθουσα Δ Room D...

31o/st. Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 Thursday, 21 October 2010 Aίθουσα Α Room A... 06 Aίθουσα B Room B... 10 Aίθουσα Γ Room C... 13 Aίθουσα Δ Room D... 00 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Panhellenic 31o/st Cardiological Congress Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου... 05 Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 Thursday, 21 October 2010 Aίθουσα Α Room A... 06 Aίθουσα B

Διαβάστε περισσότερα

29/11-1/12 2012 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29/11-1/12 2012 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/11-1/12 2012 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 04 / 06 / 08 / 22 / 32 / 33 / 38 / 56 / 59 / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS

Διαβάστε περισσότερα

7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY / IICE. 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY / IICE. 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 00 / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ / FACULTY - SPEAKERS AND COMMENTATORS LIST ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

31o/st. Περιεχόμενα. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

31o/st. Περιεχόμενα. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 00 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Panhellenic 31o/st Cardiological Congress Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Presidents Message... 05 Διοικητικό Συμβούλιο Board Members... 07 Πληροφορίες Εγγραφής Νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 4 WELCOMING ADDRESS 5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 6 ORGANNIZING COMMITTEE - CONGRESS TOPICS 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 8 OPENING CEREMONY 10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Πρόσκληση τελετής έναρξης. Επιστημονικό πρόγραμμα. Προσκεκλημένοι ομιλητές πρόεδροι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Πρόσκληση τελετής έναρξης. Επιστημονικό πρόγραμμα. Προσκεκλημένοι ομιλητές πρόεδροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός Οργανωτική Επιτροπή Πρόσκληση τελετής έναρξης Επιστημονικό πρόγραμμα Προσκεκλημένοι ομιλητές πρόεδροι Ευχαριστίες Γενικές πληροφορίες Ευρετήριο προσκεκλημένων ομιλητών προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Welcome Address

Χαιρετισμός Welcome Address Χαιρετισμός Welcome Address Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι το 11 ο κατά σειρά Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας που θα διοργανώσει το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών σε

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF 22 23 24 APRIL 2010 HYATT REGENCY HOTEL THESSALONIKI PROGRAM ORGANISER 1st CARDIOLOGY DEPARTMENT / AHEPA HOSPITAL ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNDER THE AUSPICES OF HELLENIC CARDIOLOGICAL SOCIETY

Διαβάστε περισσότερα

7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY / IICE. 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY / IICE. 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY / IICE 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 2 7th INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 4 6 8 24 41 42 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, ADV Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο 13 ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο θα διοργανωθεί στις 14-17 Οκτωβρίου στη Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

6-8 July 2012. 6-8 Iουλίου 2012. Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Καρδιολογία. Diagnostic & Therapeutic Developments in Cardiology

6-8 July 2012. 6-8 Iουλίου 2012. Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Καρδιολογία. Diagnostic & Therapeutic Developments in Cardiology Diagnostic & Therapeutic Developments in Cardiology SCIENTIFIC ORGANIZATION Heraklion University Hospital Cardiology Department Congress Secretariat Kosmos Travel under the auspice Hellenic Cardiovascular

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY IICE

INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY IICE ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 14-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ELECTRA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ INNOVATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & ELECTROPHYSIOLOGY IICE 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

& CARDIO ELECTRICS 2013

& CARDIO ELECTRICS 2013 & CARDIO ELECTRICS 2013 5-7 Iουλίου 2013 AVRA IMPERIAL Κολυμπάρι Χανίων, Κρήτη 5-7 JULY 2013 AVRA IMPERIAL Kolymbari CHANIA, CRETE Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Καρδιολογία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 4 6 18 20 36 40 58 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

of Central Greece University of Thessaly Medical School Department of Cardiology Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

of Central Greece University of Thessaly Medical School Department of Cardiology Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 10-12 Οκτωβρίου 2014 October Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα Larissa Imperial Hotel Larissa /th Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος Cardiology Congress of Central Greece Διοργάνωση / Organization:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 7-9 Φεβρουαρίου 2014, Αλεξανδρούπολη

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 7-9 Φεβρουαρίου 2014, Αλεξανδρούπολη 5 ο Καρδιολογικό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 5 th Cardiology Congress of Eastern Macedonia and Thrace ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IOYNIOY / JUNE 2015 CARDIO ELECTRICS 2015 HERSONISSOS,CRETE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

IOYNIOY / JUNE 2015 CARDIO ELECTRICS 2015 HERSONISSOS,CRETE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CARDIO ELECTRICS 2015 12 13 14 IOYNIOY / JUNE 2015 HERSONISSOS,CRETE ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ DIAGNOSTIC &

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι 1 2 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητές/οί Συνάδελφοι Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας που πραγματοποιούνται όπως κάθε χρόνο στην ιστορική πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Table of Contents

Πίνακας Περιεχομένων. Table of Contents Πίνακας Περιεχομένων Χαιρετισμοί... Οργανωτική Επιτροπή... Γενικές Πληροφορίες... Χορηγοί... Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευής... Επιστημονικό Πρόγραμμα Σαββάτου... Ευρετήριο Ομιλητών/Προέδρων/Σχολιαστών...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011...14. Αίθουσα «ΠΕΛΛΑ» Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011...19

Περιεχόμενα. Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011...14. Αίθουσα «ΠΕΛΛΑ» Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011...19 Περιεχόμενα Χαιρετισμός...5 Διοργάνωση - Διοικητικό Συμβούλιο...6 Γενικές Πληροφορίες...7 Συνοπτικό Πρόγραμμα...10 Επιστημονικό Πρόγραμμα...13 Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011...14 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010/ THURSDAY 25 NOVEMBER 2010 18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE Διαδερμική αντιμετώπιση δομικών καρδιακών νοσημάτων Percutaneous

Διαβάστε περισσότερα