Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων"

Transcript

1 Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN REVIEW Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται συνοπτικά οι λοιμώξεις που προκαλούνται από εμφυτεύματα, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιπροθετικές λοιμώξεις. Περιγράφονται οι συμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι μικροβιολογικής διάγνωσης των εν λόγω λοιμώξεων και γίνεται λεπτομερής αναφορά στη συμβολή των υπερήχων στη μικροβιολογική διάγνωση. Προτείνονται λύσεις σε πιθανά προβλήματα εκτέλεσης και αξιολόγησης της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Γίνεται επίσης αναφορά στις μοριακές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με εμπλουτισμένα δείγματα υπερήχησης. Η υπερήχηση των εμφυτευμάτων αποτελεί μια μη δαπανηρή και αξιόπιστη μέθοδο που συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της μικροβιολογικής διάγνωσης των μολυσμένων εμφυτευμάτων και των λοιμώξεων που προκαλούν αυτά. Ο συνδυασμός τους με μοριακές τεχνικές μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την ευαισθησία και την αποτελεσματικότητα της μικροβιολογικής διάγνωσης.... Α. Στυλιανάκης, 1 Α. Τσακρής 2 1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ», ESCMID Study Group of Implant Associated Infections, Αθήνα 2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα The contribution of implant sonication to the conventional and molecular methods for microbiological diagnosis of implant associated infections Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Λοιμώξεις σχετιζόμενες με εμφυτεύματα Μικροβιολογική διάγνωση Ορθοπαιδική πρόθεση Πραγματικού χρόνου πολυπλεκτική PCR Υπέρηχοι Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύγχρονη ιατρική βιοτεχνολογία έχει αναπτύξει ποικιλία τεχνητών οργάνων και μελών για να βοηθήσει στην εκτέλεση φυσιολογικών λειτουργιών και κινήσεων είτε βραχυπρόθεσμα, όπως συμβαίνει με τα συστήματα των εξωτερικών οστεοσυνθέσεων, είτε μόνιμα, όπως με τις τεχνητές καρδιακές βαλβίδες, τους βηματοδότες, τους εμφυτευμένους απινιδωτές, τις εσωτερικές οστεοσυνθέσεις, τις αρθροπλαστικές και γενικότερα τις ορθοπαιδικές προθέσεις. Ο αριθμός των εμφυτευμάτων αυξάνεται ιδιαίτερα στον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό της τρίτης ηλικίας. Στην αύξηση του αριθμού της εφαρμογής των εμφυτευμάτων επέδρασε καθοριστικά η σημαντική μείωση της συχνότητας των λοιμώξεων από εμφυτεύματα συγκριτικά με την εποχή που εφαρμόστηκαν αρχικά. Στην επίτευξη αυτή συνέβαλαν οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, η προφυλακτική αντιμικροβιακή αγωγή, η βελτίωση των βιοϋλικών των προθέσεων, η βελτίωση των συνθηκών πρόληψης επιμολύνσεων εντός του χειρουργείου, η καταλληλότερη επιλογή ασθενών και η βελτίωση στη μετεγχειρητική παρακολούθησή τους. 2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ Παρ όλα αυτά, ο κίνδυνος για λοιμώξεις αυξάνει όσο περισσότερο παραμένει το εμφύτευμα στον ασθενή που έχει χειρουργηθεί, γιατί η πιθανότητα μόλυνσης μετά την εμφύτευση υφίσταται διαρκώς, από μια απομακρυσμένη εστία διά μέσου της αιματογενούς οδού. Εάν επί πλέον ληφθεί υπ όψη ότι ο χρόνος παραμονής των προθέσεων αυξάνεται λόγω και του υψηλότερου προσδόκιμου επιβίωσης που έχει επιτευχθεί, οι λοιμώξεις από εμφυτεύματα αναμένεται να αυξάνονται συνεχώς και σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες. Ο κίνδυνος πρόκλησης λοίμωξης από εμφυτεύματα μειώθηκε διαχρονικά, αλλά δεν εξαφανίστηκε. Σε μελέτη των Darouiche et al στις ΗΠΑ, ο κίνδυνος πρόκλησης λοίμωξης για τις κυριαρχούσες ποσοτικά εσωτερικές

2 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 689 οστεοσυνθέσεις και για τα οδοντικά εμφυτεύματα κυμαίνεται από 5 10%, για τις αρθροπλαστικές 1 3%, για τα αγγειακά μοσχεύματα 1 5%, για τους βηματοδότες 1 7%, για τα μαστικά εμφυτεύματα 1 2%, ενώ στα ίδια επίπεδα με τα τελευταία κυμαίνεται ο κίνδυνος πρόκλησης λοίμωξης και για τα υπόλοιπα είδη εμφυτευμάτων ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ Τα είδη λοιμώξεων από ορθοπαιδικά εμφυτεύματα (περιπροθετικές λοιμώξεις) διακρίνονται χρονικά σε τρία είδη: Στην πρώιμη μετεγχειρητική λοίμωξη, η οποία εμφανίζεται τους 3 πρώτους μήνες από την τοποθέτηση της πρόθεσης και προκαλείται πιο συχνά από Staphylococcus aureus και στρεπτοκόκκους, στην όψιμη χρόνια, η οποία είναι συνήθως χαμηλής βαρύτητας λοίμωξη, εμφανίζεται μετά τους πρώτους 3 μήνες από την επέμβαση έως και 2 έτη και προκαλείται συνήθως από κοαγκουλάση-αρνητικούς σταφυλοκόκκους (CNS) και αναερόβια βακτήρια και στην όψιμη αιματογενή, η οποία εμφανίζεται μετά τα 2 έτη από την επέμβαση και προκαλείται συνήθως από S. aureus και Escherichia coli προερχόμενα από μια απομακρυσμένη εστία λοίμωξης διά μέσου της αιματογενούς οδού. Σημαντικό ρόλο στην πρόκληση λοίμωξης από εμφυτεύματα διαδραματίζει ο σχηματισμός βιομεμβράνης. Η δημιουργία των βιομεμβρανών είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν περιορίζεται μόνο στον άνθρωπο αλλά επεκτείνεται σε όλο το περιβάλλον και παρ όλο που ο ρόλος τους δεν είναι απόλυτα αποσαφηνισμένος, σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με μια «κοινωνικοποίηση» των μικροοργανισμών, που έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την επιβίωση των μικροβίων σε αφιλόξενα περιβάλλοντα. Αφιλόξενο περιβάλλον για τους μικροοργανισμούς αποτελούν και οι επιφάνειες των εμφυτευμάτων εξ αιτίας της σχετικής ένδειας θρεπτικών ουσιών για τα μικρόβια, της ανοσιακής απάντησης του ξενιστή (κυτταρική και χυμική ανοσία), καθώς και της δράσης των αντιμικροβιακών παραγόντων Συμβατικές μικροβιολογικές εξετάσεις Στις συμβατικές μικροβιολογικές εξετάσεις, συνοπτικά, περιλαμβάνονται η CRP ορού αίματος, η ΤΚΕ, ο αριθμός και ο τύπος των λευκών αιμοσφαιρίων, οι οποίες συνιστάται να μετρώνται αλλά είναι μη ειδικές, 2 η προκαλσιτονίνη (PCT), η οποία έχει υψηλή ειδικότητα (περίπου 98%) αλλά χαμηλή ευαισθησία (33%), 3 ενώ οι αιμοκαλλιέργειες είναι συχνά αρνητικές λόγω προηγηθείσας χορήγησης εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας. 4 Οι ανωτέρω εξετάσεις συνιστώνται να εκτελούνται, αλλά η συμβολή τους στην ορθή διάγνωση είναι περιορισμένη. Ειδικότερες εξετάσεις για την επίτευξη της διάγνωσης περιπροθετικών λοιμώξεων αποτελούν οι καλλιέργειες δειγμάτων που λαμβάνονται είτε προεγχειρητικά, π.χ. αρθρικό υγρό, είτε διεγχειρητικά, όπως οστικά δείγματα περιπροθετικής περιοχής. Η καλλιέργεια του αρθρικού υγρού έχει χαμηλή ευαισθησία (55%) 5 λόγω του εγκλωβισμού των μικροοργανισμών στη βιομεμβράνη, αλλά βοηθά στην εξακρίβωση μιας σηπτικής ή άσηπτης κατάστασης. Η καλλιέργεια του περιπροθετικού ιστού αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς. 5 Πρέπει να σημειωθεί ότι στο 60 70% των ιστικών δειγμάτων με τεκμηριωμένη λοίμωξη αναπτύσσονται μικροοργανισμοί κατά την καλλιέργεια. Επίσης, είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ λοίμωξης και επιμόλυνσης λόγω της ομοιότητας των μικροοργανισμών που προκαλούν τις περιπροθετικές λοιμώξεις με αυτούς της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος. Για τη διάκριση της λοίμωξης από την επιμόλυνση απαιτείται η λήψη μεγάλου αριθμού περιπροθετικών ιστικών δειγμάτων, τουλάχιστον 5 από περιοχές του οστού που οπτικά φλεγμαίνουν, γιατί όταν σε ένα δείγμα αναπτύσσεται κάποιος μικροοργανισμός τότε η πιθανότητα ψευδώς θετικού αποτελέσματος ανέρχεται στο 30%, ενώ η ανάπτυξη του ίδιου μικροοργανισμού σε 5 δείγματα περιορίζει την πιθανότητα ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε <5%. Σε ανάπτυξη του ίδιου μικροοργανισμού σε >2 δείγματα, η ευαισθησία της μεθόδου αναφοράς ανέρχεται στο 71% και η ειδικότητα στο 97% ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Σκοπός της διάγνωσης των λοιμώξεων από εμφυτεύματα είναι η βελτίωση της πρόγνωσης της λοίμωξης και όσον αφορά στην περιπροθετική λοίμωξη είναι η αύξηση των πιθανοτήτων διατήρησης της πρόθεσης και της κινητικότητας της άρθρωσης. Η διάγνωση της περιπροθετικής λοίμωξης βασίζεται στα κλινικά σημεία της, σε απεικονιστικές, ραδιοϊσοτοπικές και μικροβιολογικές εξετάσεις. 5. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ Η χρήση των υπερήχων συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της μεθοδολογίας ανίχνευσης μικροοργανισμών που αποικίζουν τα εμφυτεύματα με τη μορφή βιομεμβρανών σε ορθοπαιδικά 6 αλλά και σε άλλου είδους εμφυτεύματα, 5 που χειρουργικά και άσηπτα απομακρύνονται. Στη μέθοδο αυτή, οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση

3 690 Α. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ και Α. ΤΣΑΚΡΗΣ των μικροβίων που είναι εμπεδωμένα στη βιομεμβράνη του εμφυτεύματος (προσκολλημένη μορφή), 18 τα οποία μετά από καλλιέργειά τους στα θρεπτικά υλικά μετατρέπονται σε ελεύθερη (πλαγκτονική) μορφή επανακτώντας άμεσα ή σταδιακά το φυσιολογικό τους φαινότυπο. 10,17 Η επίδραση των υψηλής συχνότητας (>100 khz) και ακουστικής έντασης υπερήχων στους μικροοργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των μικροοργανισμών, ιδιαίτερα των Gram-αρνητικών βακτηρίων. Όταν όμως επιδρούν υπέρηχοι χαμηλής συχνότητας ( khz) στα πρώτα 5 min, δεν υπάρχει σημαντική επίδραση στη βιωσιμότητα των μικροβίων. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι αναπτύσσονται οι Gram-θετικοί κόκκοι πιο εύκολα γιατί καταστρέφονται οι συσσωματώσεις τους ή διασπώνται οι άλυσοί τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιφάνειά τους κι έτσι μπορούν να προσλαμβάνουν περισσότερα θρεπτικά στοιχεία. 7 Η υπερήχηση του αποικισμένου εμφυτεύματος με χαμηλής συχνότητας υπερήχους έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη ζωντανών μικροβίων που προέρχονται από τη βιομεμβράνη του μολυσμένου εμφυτεύματος, στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί καλλιέργεια, ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας έναντι διαφόρων αντιμικροβιακών παραγόντων με τις κλασικές μεθόδους. Τα είδη των εμφυτευμάτων στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν οι υπέρηχοι είναι τα ορθοπαιδικά εμφυτεύματα (ενδοπροθέσεις αρθρώσεων, σύνδεσμοι εσωτερικής οστεοσύνθεσης), τα μαστικά εμφυτεύματα, οι εσωτερικές νευροχειρουργικές αναστομώσεις, οι καρδιολογικές ηλεκτροφυσιολογικές συσκευές (βηματοδότες, εμφυτευμένοι καρδιακοί απινιδωτές) και γενικά παρόμοια εμφυτεύματα, τα οποία άσηπτα απομακρύνονται από το σώμα. Δείγματα τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν με τη χρήση υπερήχων είναι γενικά βιολογικοί ιστοί, όπως οστικά τεμάχια (π.χ. απολύματα), μαλακά μόρια κ.λπ. Υλικά που μπορούν να ελεγχθούν με τη χρήση υπερήχων υπό περιορισμούς είναι τα προερχόμενα από μη στείρες περιοχές του σώματος, όπως σπόγγοι συστημάτων αναρρόφησης υπό αρνητική πίεση, αγγειακοί καθετήρες και εξωτερικές παροχετεύσεις εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). Ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίζεται είναι οι ενδεχόμενες επιμολύνσεις που μπορεί να συμβούν κατά την τοποθέτηση και μεταφορά των δειγμάτων. Γι αυτό, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση σάκων για τη μεταφορά των εμφυτευμάτων γιατί έχουν ενοχοποιηθεί για υψηλό κίνδυνο επιμολύνσεων. 8 Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστειρωμένα δοχεία διαφόρων μεγεθών και με ανάλογο του υπό εξέταση εμφυτεύματος μέγεθος, τα οποία κλείνουν αεροστεγώς, είναι κατασκευασμένα από προπυλένιο κι έτσι μπορούν να αποστειρωθούν με το πέρας των χειρισμών. Εντός των συγκεκριμένων δοχείων το δείγμα διατηρείται για 3 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Επισημαίνεται ότι όλες οι διαδικασίες χειρισμού του δείγματος πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός θαλάμου βιοασφάλειας (νηματικής ροής). Όταν το εμφύτευμα είναι μικρού μεγέθους (π.χ. οδοντικό εμφύτευμα, βίδα κ.λπ.) καλύπτεται εντός του ειδικού δοχείου μεταφοράς πλήρως με διάλυμα Ringer ή 0,9% NaCl. Όταν το εμφύτευμα είναι μεγάλου μεγέθους, τότε πρέπει να καλύπτεται το 80 90% του εμφυτεύματος με ένα από τα προαναφερθέντα διαλύματα κι αυτό για να αποφεύγεται η μεγάλη αραίωση του μικροβιακού φορτίου που απελευθερώνεται από τη βιομεμβράνη. Ακολουθεί έντονη χειρωνακτική ή μηχανική (vortex) ανακίνηση για 30 sec περίπου του κλειστού δοχείου με το εμφύτευμα και το διάλυμα, γιατί με τη μερική απαέρωση του διαλύματος που έτσι επιτυγχάνεται οι υπέρηχοι θα είναι πιο αποτελεσματικοί στη δράση τους. Κατόπιν τοποθετείται το δοχείο σε ειδικό υδατόλουτρο όπου γίνεται εφαρμογή των υπερήχων, συχνότητας khz για 1 min. Ακολουθεί νέα έντονη ανακίνηση για 30 sec περίπου, όπως προηγουμένως, προκειμένου να αποκολληθούν οι υπολειπόμενοι εμπεδωμένοι μικροοργανισμοί της βιομεμβράνης. Έτσι, δημιουργείται ένα νέο δείγμα, το οποίο είναι ένα εμπλουτισμένο υγρό με τους αποκολλημένους μικροοργανισμούς της βιομεμβράνης ή υγρό εμπλουτισμένο με τη χρήση των υπερήχων ή υγρό υπερήχησης (sonication fluid). Το διάλυμα Ringer αλλά και ο στείρος φυσιολογικός ορός είναι κατάλληλα για την εφαρμογή των υπερήχων, γιατί τα μικρόβια ή οι μύκητες της βιομεμβράνης επιβιώνουν αλλά δεν πολλαπλασιάζονται εντός των διαλυμάτων. Εδώ θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι το διάλυμα Ringer είναι ένα ρυθμιστικό διάλυμα που διατηρεί σταθερό το ph 7, ενώ ο φυσιολογικός ορός δεν έχει αυτή την ιδιότητα και το ph μπορεί να εμφανίζει διακυμάνσεις. Αυτό πιθανόν να επηρεάζει τη βιωσιμότητα ορισμένων μικροβίων, τα οποία είναι περισσότερο ευαίσθητα σε αλλαγές του ph. Γι αυτό και προτιμότερη είναι η χρήση του διαλύματος Ringer στην κατεργασία του εμφυτεύματος με τους υπερήχους. Στο εμπλουτισμένο υγρό με τα βακτήρια της βιομεμβράνης μπορούν να εφαρμοστούν (α) οι συμβατικές μέθοδοι μικροβιολογικής διάγνωσης (καλλιέργεια του υγρού, ταυτοποίηση των απομονώσεων και έλεγχος ευαισθησίας στους διάφορους αντιμικροβιακούς παράγοντες), (β) μοριακές τεχνικές, καθώς και (γ) να χρησιμοποιηθεί το νέο δείγμα μας στη βασική έρευνα (π.χ. για έλεγχο της έκφρασης γονιδίων από βακτήρια που διαβιούν εντός της βιομεμβράνης).

4 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 691 Πριν από την καλλιέργεια του εμπλουτισμένου δείγματος καλό είναι να γίνεται μεταφορά 10 ml υγρού σε αποστειρωμένο σωληνάριο τύπου Falcon για πιθανή χρήση του ως παρακαταθήκη (stock) ή και για τις μοριακές τεχνικές. Η Gram χρώση του εμπλουτισμένου υγρού έχει ειδικότητα 100% αλλά η ευαισθησία της είναι 44,7%, 6 γι αυτό και δεν συνιστάται. Η ποσοτική καλλιέργεια του δείγματος περιλαμβάνει ενοφθαλμισμό 100 μl υγρού σε στερεά θρεπτικά υλικά, καθώς και 3 4 ml υγρού σε θειογλυκολικό ζωμό στις ακόλουθες συνθήκες: Blood agar: αερόβια σε 37 C έως 5 ημέρες, anaerobic sheep blood agar: αναερόβια σε 37 o C έως 7 ημέρες, chocolate agar: 5% CO 2 σε 37 C έως 5 ημέρες, Brucella agar: 5% CO 2 σε 37 C έως 10 ημέρες, thioglycolate broth: σε 37 C έως 10 ημέρες. Εάν δεν παρατηρηθεί κάποια ανάπτυξη στα τρυβλία, τότε εφαρμόζεται ανακαλλιέργεια του θειογλυκολικού ζωμού σε Blood και Brucella agar. Τα τρυβλία ελέγχονται καθημερινά για μικροβιακή ανάπτυξη. Εάν παρατηρηθεί ανάπτυξη, αναφέρεται ο αριθμός CFU κάθε διαφορετικής μορφολογίας και ακολουθεί ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας με τις μεθόδους που έχει επιλέξει το κάθε εργαστήριο. Η αναφορά αποτελεσμάτων γίνεται ποσοτικά. Ο αριθμός των CFU ανά τρυβλίο πολλαπλασιάζεται επί 10 και το αποτέλεσμα εκφράζεται ως CFU/mL εμπλουτισμένου υγρού. Με βάση λοιπόν την αξιολόγηση-πρόταση της ανωτέρω ερευνητικής ομάδας, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της καλλιέργειας εμπλουτισμένου υγρού με υπερήχους προερχόμενου από εμφυτεύματα μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Η συγκέντρωση 50 CFU/mL είναι συνήθως σημαντική. 6 Συγκέντρωση CFU/mL πρέπει να συνεκτιμηθεί με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Εάν μόνον ο θειογλυκολικός ζωμός είναι θετικός, το αποτέλεσμα είναι συνήθως μη σχετικό και εξαιρείται. Αυτό αποτελεί επιπρόσθετο βήμα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας ελέγχου πιθανής επιμόλυνσης κατά το χειρισμό του δείγματος (λήψη, μεταφορά, επεξεργασία). Η καλλιέργεια του εμπλουτισμένου υγρού υπερήχησης έχει παρόμοια ειδικότητα (98% έναντι 95,1%) αλλά μεγαλύτερη ευαισθησία (66,7%) συγκριτικά με την καλλιέργεια του αντίστοιχου περιπροθετικού ιστού (54,5%) σε αρθροπλαστικές της κατ ώμου άρθρωσης. 11 Επίσης, η καλλιέργεια του υγρού υπερήχησης υπερέχει σημαντικά ως προς την ευαισθησία έναντι της μεθόδου αναφοράς (καλλιέργεια του αντίστοιχου περιπροθετικού ιστού) όταν η διακοπή της αντιμικροβιακής αγωγής είναι <14 ημερών. 6 Επιπρόσθετα, προκύπτουν σχετικά ταχέα αποτελέσματα (1 έναντι 3 ημερών με τις περιπροθετικές ιστικές καλλιέργειες) και πραγματοποιείται ευκολότερα η ανίχνευση πολυμικροβιακών λοιμώξεων και η απομόνωση σχετικά δύσκολα απομονούμενων βακτηρίων, όπως π.χ. είδη Propionibacterium κ.ά. Μερικές φορές προκύπτουν και διαφορετικές δοκιμασίες ευαισθησίας για τον ίδιο μικροοργανισμό από διακριτές του απομονώσεις Όρια θετικότητας και ερμηνεία του αποτελέσματος Ως θετικό θεωρείται κάθε αποτέλεσμα 10 CFU/mL (optimal cut-off). Σύμφωνα με μελέτη των Trampuz et al, 6 τα όρια θετικότητας σε καλλιέργεια εμπλουτισμένου υγρού με υπερήχους που προέρχεται από ορθοπαιδικές προθέσεις θα πρέπει να είναι 50 CFU/mL (ideal cut-off), γιατί είναι σημαντικότερη για τη διάγνωση της περιπροθετικής λοίμωξης η αύξηση της ειδικότητας της μεθόδου φθάνει στο 98,8% από τη σχετικά μικρή μείωση της ευαισθησίας, η οποία φθάνει στο 78,5%. 6 Έτσι, με την αύξηση αυτή του ορίου θετικότητας του αποτελέσματος μειώνονται σημαντικά ψευδώς θετικά αποτελέσματα τα οποία προέρχονται από πιθανές επιμολύνσεις. 6 Επισημαίνεται επίσης ότι το ιδανικό όριο θετικότητας των 50 CFU/mL αναφέρεται για το ίδιο είδος κάθε μικροοργανισμού που αναπτύσσεται στο τρυβλίο της αερόβιας, μικροαερόφιλης ή αναερόβιας καλλιέργειας Περιορισμοί της μεθοδολογίας των υπερήχων στη μικροβιολογική διάγνωση Η χρήση των υπερήχων και η καλλιέργεια των δειγμάτων εμπλουτισμένου υγρού παρουσιάζουν ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι συνοπτικά είναι οι εξής: (α) Δεν μπορούν να ελεγχθούν με τους υπερήχους βιολογικά δείγματα, όπως οστικά τεμάχια (π.χ. απολύματα) ή μαλακά μόρια. (β) Υπό περιορισμούς μπορούν να ελεγχθούν υλικά προερχόμενα από μη στείρες περιοχές του σώματος (π.χ. σπόγγοι συστημάτων αναρρόφησης υπό αρνητική πίεση, εξωτερικές παροχετεύσεις ΕΝΥ, αγγειακοί καθετήρες). Η καλλιέργεια του εμπλουτισμένου υγρού με υπερήχους προερχόμενου από αγγειακούς καθετήρες δεν πλεονεκτεί έναντι της ημιποσοτικής καλλιέργειας κατά Maki. 9 (γ) Η συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει μυκοβακτηρίδια. (δ) Μεγάλα σε μέγεθος εμφυτεύματα δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν και να κατεργαστούν εντός των αεροστεγώς κλεισμένων και αποστειρωμένων δοχείων εξ αιτίας του μεγέθους τους. (ε) Εάν υπάρχει ιστός προσκολλημένος πάνω στο εμφύτευμα κατά την κατεργασία του με τους υπερήχους, αυξάνεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης.

5 692 Α. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ και Α. ΤΣΑΚΡΗΣ (στ) Μερικές φορές μπορεί να παρουσιαστεί δυσκολία στην ταυτοποίηση βακτηριακών ειδών λόγω ύπαρξης αποικιών με (i) διαφορετικές μορφολογίες, πιθανόν λόγω της αλλαγής από τη φάση της στασιμότητας των βακτηρίων που ανευρίσκονται εντός της βιομεμβράνης στη φάση της ανάπτυξης κατά την καλλιέργεια στα καλλιεργητικά υλικά, (ii) διαφορετικές βιοχημικές αντιδράσεις και διαφορετική κινητικότητα, αφού διαφορετικά γονίδια εκφράζονται στα βακτήρια εντός της βιομεμβράνης σε σύγκριση με τα βακτήρια που απαντώνται σε πλαγκτονική μορφή. Το ανωτέρω πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί σχετικά εύκολα στο εργαστήριο με ανακαλλιέργειες των βακτηρίων, γιατί έτσι οι μικροοργανισμοί επανέρχονται στο φυσικό τους φαινότυπο και επανακτούν την κινητικότητα και τις κυριότερες βιοχημικές ιδιότητές τους σε μεγάλο βαθμό. 10 Μέθοδος αναφοράς για την αντιμετώπιση του ανωτέρω μειονεκτήματος είναι η αλληλούχηση του 16S rdna του βακτηρίου με πιθανές κάποιες πρόσθετες εξετάσεις (π.χ. συγκολλητινοαντίδραση για τη διάκριση μεταξύ των αλληλουχιών των ειδών E. coli και Shigella) Μοριακές τεχνικές σε συνδυασμό με τη χρήση εμπλουτισμένου υγρού υπερήχησης Οι μοριακές τεχνικές δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί ως μέθοδοι αναφοράς στη διαγνωστική προσέγγιση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων, αλλά σίγουρα στο μέλλον θα έχουν πιο ευρεία χρήση. Ακολουθεί μια συνοπτική κριτική προσέγγιση της εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων σε συνδυασμό με εμπλουτισμένα δείγματα υγρού υπερήχησης αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, καθώς και τις πιθανές εφαρμογές ή βελτιώσεις που θα πρέπει να αποκτήσουν: Η απλή ή ειδική PCR έχει υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία ανιχνεύοντας μόνο ένα είδος μικροοργανισμού. Γι αυτό και είναι δύσκολη η εφαρμογή της στη διάγνωση πολυμικροβιακών λοιμώξεων, όπως πολύ συχνά συμβαίνει με τις λοιμώξεις από εμφυτεύματα. Η ευρέος φάσματος PCR (broad range PCR) εμφανίζει σημαντικά μειονεκτήματα στη διάγνωση των περιπροθετικών λοιμώξεων: (α) Έχει μικρότερη ευαισθησία (50%) και ειδικότητα από την PCR, 12 (β) απαιτεί την ανεύρεση της αλληλουχίας του 16S rdna, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαθεσιμότητα και της απαιτούμενης υψηλής τεχνολογίας υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. automated sequencers κ.λπ.), (γ) ανιχνεύει μολυσματικούς παράγοντες οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο είδος μικροοργανισμών που προκαλούν χαμηλής έντασης λοιμώξεις (low grade infections), όπως συμβαίνει σε υψηλό ποσοστό στις περιπροθετικές λοιμώξεις. (δ) Επιπρόσθετο εγγενές μειονέκτημα της ανωτέρω μεθόδου είναι η δυσκολία διάκρισης αληθώς και ψευδώς θετικών ευρημάτων PCR 13,14 και (ε) η αποτυχία ανίχνευσης μεικτών λοιμώξεων. Η ανωτέρω τεχνική πιθανόν θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αρνητικές καλλιέργειες εμπλουτισμένων υγρών υπερήχησης. 15 H εφαρμογή σε δείγματα εμπλουτισμένου υγρού υπερήχησης μιας πραγματικού χρόνου πολυπλεκτικής PCR (multiplex real time PCR), σχεδιασμένης να ανιχνεύει και να ταυτοποιεί τα 25 σημαντικότερα είδη βακτηρίων και μυκήτων που προκαλούν μικροβιαιμίες (υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα του εμπορίου), αυξάνει την ευαισθησία (78%) συγκριτικά με την αντίστοιχη ευαισθησία της καλλιέργειας του εμπλουτισμένου υγρού (62%) ή της καλλιέργειας περιπροθετικού ιστού (65%) σε ασθενείς που ελάμβαναν αντιμικροβιακή αγωγή. 16 Το μειονέκτημα της ανωτέρω μοριακής τεχνικής είναι ότι δεν ανιχνεύει μικρόβια όπως το Propionibacterium acnes, είδη Corynebacterium και Peptostreptococcus ή τη Finegoldia magna, που εμπλέκονται στις περιπροθετικές λοιμώξεις. Η τροποποίηση του σχεδιασμού της ανωτέρω μοριακής τεχνικής έτσι ώστε να περιλαμβάνει και εκκινητές (primers) που να ανιχνεύουν τα αναφερόμενα μικρόβια θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο την ευαισθησία της μεθόδου και να βελτιώσει τη δυνατότητα της μικροβιολογικής διάγνωσης των περιπροθετικών λοιμώξεων ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης της περιπροθετικής λοίμωξης είναι η διάσωση της πρόθεσης (σε πρώιμη μετεγχειρητική λοίμωξη) ή η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής σε πρώτο στάδιο ή δεύτερο στάδιο διατηρώντας την κινητικότητα της άρθρωσης με τη χρήση spacer τσιμέντου που περιέχει αντιβιοτικό (συνήθως γενταμικίνη) για την παρεμπόδιση του αποικισμού του με μικρόβια. Η ακριβής μικροβιολογική διάγνωση των περιπροθετικών λοιμώξεων είναι κρίσιμη γιατί επηρεάζει καθοριστικά την κατεύθυνση της θεραπευτικής αντιμετώπισης (αντιμικροβιακή αντιμετώπιση και χειρουργική αποκατάσταση) και την πορεία της αρθροπλαστικής. Επιπρόσθετα, μη διαγνωσμένες περιπτώσεις περιπροθετικής λοίμωξης μπορεί λανθασμένα να εκληφθούν ως περιπτώσεις άσηπτης χαλάρωσης με, επακόλουθα, λήψη μη ορθών για τον ασθενή θεραπευτικών επιλογών. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας των μικροβίων που προκάλεσαν τη λοίμωξη βοηθά στη χορήγηση στοχευμένης και όχι εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας. Η μέθοδος αναφοράς για τη διάγνωση των σχετιζομένων

6 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 693 με προθέσεις λοιμώξεων παραμένει η καλλιέργεια πολλαπλών περιπροθετικών ιστικών δειγμάτων. Ο λανθασμένος όμως τρόπος δειγματοληψίας, ο ανεπαρκής αριθμός ιστικών δειγμάτων, ο οποίος δυσκολεύει τη διάκριση μεταξύ αληθώς και ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων εξ αιτίας πιθανής επιμόλυνσης, το χαμηλό μικροβιακό φορτίο που δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί στις καλλιέργειες, η προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών και η ανικανότητα απόσπασης μικροοργανισμών από την πηγή της λοίμωξης, που είναι η βιομεμβράνη, περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες της μεθόδου αναφοράς να οδηγήσει στην ορθή διάγνωση. Η εφαρμογή των χαμηλής έντασης και συχνότητας υπερήχων (35 40 khz) βελτιώνει τις δυνατότητες για ακριβή μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων. Όπως έχει δειχθεί έως σήμερα, η καλλιέργεια του υγρού υπερήχησης των εξαχθέντων αποικισμένων με μικροοργανισμούς εμφυτευμάτων είναι περισσότερο ευαίσθητη και ειδική σε σχέση με τις συμβατικές καλλιεργητικές μεθόδους που στηρίζονται στην άμεση καλλιέργεια του εμφυτεύματος και τις καλλιέργειες του αρθρικού υγρού 5 και περισσότερο ευαίσθητη και τουλάχιστον εφάμιλλη ως προς την ειδικότητα (ειδικότητα με χρήση υπερήχων 98% έναντι 95,1% της ιστικής καλλιέργειας) 11 σε σχέση με τη μέθοδο αναφοράς. Τόσο οι εξαχθείσες προθέσεις όσο και τα δείγματα περιπροθετικού ιστού μπορεί να επιμολυνθούν στο χειρουργικό πεδίο αλλά και κατά τους χειρισμούς στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Η μεθοδολογία της υπερήχησης των εμφυτευμάτων με την ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος της καλλιέργειας των μικροοργανισμών του εμπλουτισμένου υγρού βοηθά περισσότερο στη διάκριση μεταξύ των επιμολύνσεων και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τα εμφυτεύματα. Η μέθοδος της υπερήχησης του εμφυτεύματος είναι επίσης σημαντικά πιο ευαίσθητη από την καλλιέργεια του περιπροθετικού ιστού, ιδιαίτερα σε ασθενείς που διέκοψαν την αντιμικροβιακή αγωγή για διάστημα <14 ημερών πριν από την εξαγωγή της πρόθεσης. 6 Η μεγαλύτερη αυτή ευαισθησία που παρουσιάζει η μεθοδολογία της υπερήχησης πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα πλαγκτονικά μικρόβια που είναι παρόντα στον ιστό είναι περισσότερο ευαίσθητα στους αντιμικροβιακούς παράγοντες συγκριτικά με τα μικρόβια που προέρχονται από τη βιομεμβράνη και αποκολλήθηκαν με την εφαρμογή των υπερήχων. Επί πλέον, η εφαρμογή των υπερήχων σε συνδυασμό με τις μοριακές τεχνικές αυξάνει τη διαγνωστική ευαισθησία, ιδιαίτερα σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμικροβιακή αγωγή. 16 Η αυξημένη ευαισθησία της μεθοδολογίας των υπερήχων παρέχει περισσότερα δεδομένα για να μπορεί να εφαρμόζεται συχνότερα η στοχευμένη αντιμικροβιακή αντί της εμπειρικής αγωγής. Η δυνατότητα της μεθόδου να ανιχνεύει ευκολότερα πολυμικροβιακές λοιμώξεις και σχετικά δύσκολα στην απομόνωσή τους βακτήρια μπορεί να συνδράμει περισσότερο στην επιλογή του καταλληλότερου αντιβιοτικού για την προσθήκη του σε εξατομικευμένα (customade) spacer τσιμέντου, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη αποικισμού από τα συγκεκριμένα μικρόβια. Επίσης, η δυνατότητα της μεθόδου ανίχνευσης ετερογένειας αντοχής σε μικροβιακούς πληθυσμούς μπορεί να μειώσει θεραπευτικές αποτυχίες της χορηγούμενης αντιμικροβιακής αγωγής. Η καλλιέργεια του υγρού υπερήχησης αποτελεί μια οικονομική, απλή, εύχρηστη, ποσοτική μέθοδο, η οποία υπερβαίνει τα προβλήματα των επιμολύνσεων που δυσχεραίνουν την εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων, ιδιαίτερα στα ορθοπαιδικά εμφυτεύματα. Η ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας των υπερήχων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή χρήση τους στη μικροβιολογική διαγνωστική των λοιμώξεων από εμφυτεύματα. ABSTRACT The contribution of implant sonication to the conventional and molecular methods for microbiological diagnosis of implant associated infections A. STYLIANAKIS, 1 A. TSAKRIS 2 1 Microbiology Laboratory, KAT Hospital, and ESCMID Study Group of Implant Associated Infections, Athens, 2 Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2012, 29(6): This is a review of clinical and laboratory aspects of implant associated infections, with an emphasis to the periprosthetic infections. The conventional microbiological methods for diagnosis of these infections are described and the diagnostic contribution of sonication is detailed. Solutions to possible problems related to performance and evaluation of the sonication method are proposed and the application of molecular methods to the sonication fluid sam-

7 694 Α. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ και Α. ΤΣΑΚΡΗΣ ples is described. Sonication of implants by low frequency ultrasound is a simple method with low cost which improves the microbiological diagnosis of implant-associated infections. The combination of the sonication method with molecular techniques may further improve the sensitivity and the efficacy of microbiological diagnosis of implant associated infections. Key words: Implant-associated infections, Microbiological diagnosis, Multiplex real time PCR, Prosthesis, Sonication, Standard operating procedures Βιβλιογραφία 1. DAROUICHE RO. Device-associated infections: A macroproblem that starts with microadherence. Clin Infect Dis 2001, 33: BILGEN O, ATICI T, DURAK K, KARAEMINOĞULLARI O, BILGEN MS. C- reactive protein values and erythrocyte sedimentation rates after total hip and total knee arthroplasty. J Int Med Res 2001, 29: BOTTNER F, WEGNER A, WINKELMANN W, BECKER K, ERREN M, GÖT- ZE C. Interleukin-6, procalcitonin and TNF-alpha: Markers of periprosthetic infection following total joint replacement. J Bone Joint Surg Br 2007, 89: PAVONI GL, GIANNELLA M, FALCONE M, SCORZOLINI L, LIBERATORE M, CARLESIMO B ET AL. Conservative medical therapy of prosthetic joint infections: Retrospective analysis of an 8-year experience. Clin Microbiol Infect 2004, 10: NATIONAL STANDARD METHODS. Investigation of prosthetic joint infections samples. BSOP 2009, 44, TRAMPUZ A, PIPER KE, JACOBSON MJ, HANSSEN AD, UNNI KK, OS- MON DR ET AL. Sonication of removed hip and knee prostheses for diagnosis of infection. N Engl J Med 2007, 357: MONSEN Τ, LÖVGREN E, WIDERSTRÖM M, WALLINDER L. In vitro effect of ultrasound on bacteria and suggested protocol for sonication and diagnosis of prosthetic infections. J Clin Microbiol 2009, 47: TRAMPUZ A, PIPER KE, HANSSEN AD, OSMON DR, COCKERILL FR, STECKELBERG JM ET AL. Sonication of explanted prosthetic components in bags for diagnosis of prosthetic joint infections is associated with risk of contamination. J Clin Microbiol 2006, 44: SLOBBE L, EL BARZOUHI A, BOERSMA E, RIJNDERS BJ. Comparison of the roll plate method to the sonication method to diagnose catheter colonization and bacteremia in patients with longterm tunnelled catheters: A randomized prospective study. J Clin Microbiol 2009, 47: SENDI P, FREI R, MAURER TB, TRAMPUZ A, ZIMMERLI W, GRABER P. Escherichia coli variants in periprosthetic joint infections: Diagnostic challenges with sessile bacteria and sonication. J Clin Microbiol 2010, 48: PIPER KE, JACOBSON MJ, COFIELD RH, SPERLING JW, SANCHEZ- SOTELO J, OSMON DR ET AL. Microbiologic diagnosis of prosthetic shoulder infection by use of implant sonication. J Clin Microbiol 2009, 47: DE MAN FH, GRABER P, LÜEM M, ZIMMERLI W, OCHSNER PE, SENDI P. Broad-range PCR in selected episodes of prosthetic joint infection. Infection 2009, 37: BORST A, BOX AT, FLUIT AC. False-positive results and contamination in nucleic acid amplification assays: Suggestions for a prevent and destroy strategy. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004, 23: CORLESS CE, GUIVER M, BORROW R, EDWARDS-JONES V, KACZMAR- SKI EB, FOX AJ. Contamination and sensitivity issues with a realtime universal 16S rrna PCR. J Clin Microbiol 2000, 38: NELSON CL, McLAREN AC, McLAREN SG, JOHNSON JW, SMELTZER MS. Is aseptic loosening truly aseptic? Clin Orthop Relat Res 2005, 437: ACHERMANN Υ, VOGT Μ, LEUNIG Μ, WÜST J, TRAMPUZ A. Improved diagnosis of periprosthetic joint infection by multiplex PCR of sonication fluid from removed implants. J Clin Microbiol 2010, 48: VAN HOUDT R, MICHIELS CW. Role of bacterial cell surface structures in Escherichia coli biofilm formation. Res Microbiol 2005, 156: TUNNEY MM, PATRICK S, GORMAN SP, NIXON JR, ANDERSON N, DA- VIS RI ET AL. Improved detection of infection in hip replacements. A currently underestimated problem. J Bone Joint Surg Br 1998, 80: Corresponding author: A. Stylianakis, Laboratory of Microbiology, KAT Hospital, 2 Nikis street, GR Kifisia, Greece

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Χ. Κούτσια Καρούζου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας» ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικοί στην αναθεώρηση

Οι ειδικοί στην αναθεώρηση Οι ειδικοί στην αναθεώρηση COPAL ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ. ΔΕΣΜΕΥΣΗ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Τεχνογνωσία στην αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής. Ο αποτελεσματικός συνδυασμός της τεχνικής έμπειρης γνώσης, η προοδευτική και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Στάδιο ΙΙ

TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Στάδιο ΙΙ TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Σταδιο Ι S. aureus CoNS Αερόβια G-β Στρεπτόκοκκοι Στάδιο ΙΙ CoNS Μικρόβια δερματικής χλωρίδας S. aureus (Μικρός αριθμός, Λοιμογ. Δύναμη) Σταδιο III CoNS S. aureus Αερόβια Gram (-)

Διαβάστε περισσότερα

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί νοσοκομειακών λοιμώξεων

Ορισμοί νοσοκομειακών λοιμώξεων Ορισμοί νοσοκομειακών λοιμώξεων Ιωαννίδου Ελένη Παθολόγος Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας Νοσοκομείο Ρεθύμνου Ουρολοιμώξεις Σηψαιμίες Λοιμώξεις συνδεόμενες με αγγειακούς καθετρες Ουρολοιμώξεις UTI-A συμπτωματικ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Χ. Κούτσια Καρούζου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας» ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Αντικατάσταση μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου

Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου PALACOS ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου στην αρθροπλαστική. Για πάνω από 50 χρόνια, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η μικροβιακή καταλληλότητα του νερού ελέγχεται με την καταμέτρηση των μικροβιακών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι μικροοργανισμοί, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Χ. Κούτσια Καρούζου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας» ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου.

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Κατά τη µικροσκοπική παρατήρηση η θέση του οργάνου πρέπει να παραµένει σταθερή. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του µικροσκοπίου και ρυθµίστε την

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση της ουρολοίμωξης

Διάγνωση της ουρολοίμωξης Διάγνωση της ουρολοίμωξης Κων. Κολλιός Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 13-5-2015 1 Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά Είναι συχνό πρόβλημα Η αναγνώρισή τους: δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην ηλικία < 24 μηνών Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Δήμητρα Σαλαβούρα 1, Σταματία Αλεξοπούλου 2,5,6, Γεωργία Πομόνη 3, Μαρίνα Καλιφείδα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μικροβιαιμιών από Ενδαγγειακές Γραμμές. Γ. Σαρόγλου

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μικροβιαιμιών από Ενδαγγειακές Γραμμές. Γ. Σαρόγλου Θεραπευτική Αντιμετώπιση Μικροβιαιμιών από Ενδαγγειακές Γραμμές Γ. Σαρόγλου 26-11 11-2008 Dennis Maki et al, Lancet Infect Dis 2007;7:645-57 ΤΥΠΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Περιφερικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Μ. Αναγνωστάκου 2, Π. Ευσταθίου 3, Ε. Κουσκούνη 1, Χ. Πετροπούλου 2, Κ. Καραγιώργου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Δεκαετία 1950: σκέψη για κατασκευή εύκαμπτων ενδοσκοπίων Δεκαετία 1960: εφαρμογή εύκαμπτων ενδοσκοπίων στη γαστρεντερολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές PCR και υβριδισμού. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa.

Αρχές PCR και υβριδισμού. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa. Αρχές PCR και υβριδισμού Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa.gr Ιστορικά στοιχεία Πρώτη αναφορά in vitro ενζυματικής αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η θέρμανση είναι μια μορφή επεξεργασίας, ίσως η πιο ευρέως διαδεδομένη, που χρησιμοποιείται για να θανατώσει ή αδρανοποιήσει τους μικροοργανισμούς (βλαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) Επιπολής (SSI S) Εν τω βάθει (SSI D) Οργάνου/Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Eφη Πετεινάκη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ταυτοποίηση κάποιων βακτηρίων ο έλεγχος ευαισθησίας διάγνωση λοιμώξεων από μικροοργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 1 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία στη Γʹ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εξειδικευομένων είναι οι: Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την ΠΟΥ το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μολυσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Προτάσεις για όρια Ευαισθησίας στις Καρμπαπενέμες. Θεραπευτικές Οδηγίες Πρόταση Απόφαση: Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών

Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών Γυμνάσιο Κερατέας Κόλλια Γεωργία Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών 1 Τι είναι το αντιβιοτικό; Αρχικά, ως Αντιβιοτικά ορίστηκαν τα Χημειοθεραπευτικά φάρμακα που παράγονται με βιοσυνθετική μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Π. Ευσταθίου 3, Ε.Κουσκούνη 1, Σ.Παπανικολάου 2, Κ. Καραγιώργου 3, Ζ.Μανωλίδου 3, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

Dept. Urology, Athens Medical School, J. Varkarakis ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Dept. Urology, Athens Medical School, J. Varkarakis ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΓΚΟΙ T1G3 Συχνότητα 20% Υποτροπή 80% Πρόοδος σε διηθητική νόσο 53% Θνησιμότητα 34% Rhijn et al Eur Urol 2009 Canookson

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ESCHERICHIA COLI

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ESCHERICHIA COLI ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ESCHERICHIA COLI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κολοβακτηριοειδή (coliforms) συνιστούν μια ειδική ομάδα της οικογένειας των Eντεροβακτηριοειδών (Enterobacteriaceae).

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ο Επαναπροσδιορισμός των Ορίων Ευαισθησίας των Στελεχών Staphylococcus aureus στη Βανκομυκίνη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 52 Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική Μετάφραση-Προσαρμογή: Ευγενία Κώνστα, Χημικός PhD Πρωτότυπος τίτλος: Traceability in Laboratory Medicine Clinical

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση παιδιών ηλικίας 2-24 μηνών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση παιδιών ηλικίας 2-24 μηνών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 83 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση παιδιών ηλικίας 2-24 μηνών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης Επιμέλεια: Π. Καδιλτζόγλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας.

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας. Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας. Καλλιεργητικά (θρεπτικά) υλικά Τεχνητά υλικά που περιέχουν θρεπτικές ουσίες και παράγοντες κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου.

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου. Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου..σκούτας¹,.καραγιάννη¹, Ε.Ρηγάδη¹, Κ.Μικούδη¹, Κ.Σιώμος¹, Ο.Γουλή¹,

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Μαρία Οικονόμου Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη πύου μέσα σε μία άρθρωση, ύστερα από την εγκατάσταση σ αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια και test ευαισθησίας

Καλλιέργεια και test ευαισθησίας ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Καλλιέργεια και test ευαισθησίας Ανδρέας Μεντής Καλλιέργεια του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού Η καλλιέργεια είναι η μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ;

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ; ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ της ΕΕΧΟΤ 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Ποδιού Ποδοκνημικής

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Α ν α σ κ ό π η σ η Κλινικοεργαστηριακές προσεγγίσεις των περιπροθετικών λοιµώξεων. Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. 2 4 η Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com Στη συνέχεια, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυματίωσης Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυματίωσης Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 4 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυματίωσης Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Ν.Θ «Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σταμάτης Κουσίσης, Δημοσθένης Κίζης, Δήμητρα Χούχουλα Βασική αρχή της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυμεράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ. Μαρία Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ. Μαρία Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ Μαρία Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Ορισμός Εγκεφαλικό απόστημα= περιγεγραμμένη πυώδης συλλογή εντός του εγκεφαλικού παρεγχύματος Παθοφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σαλπιγκτής Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Κλινική SOS Ιατρών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Σαλπιγκτής Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Κλινική SOS Ιατρών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Σαλπιγκτής Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Κλινική SOS Ιατρών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ CRP (C- reactive protein) Προκαλσιτονίνη (PCT) Αντιθρομβίνη ΙΙΙ Κυτταροκίνες Η CRP είναι πρωτεΐνη (β-σφαιρίνη) που

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 25-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε. Τόμπρου Π.Ε Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αντικείμενα & επιφάνειες σπάνια είναι υπεύθυνα για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μικροβιακή κινητική και λειτουργία Βιοαντιδραστήρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιοχημικό προφίλ Μικροοργανισμών (Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις εφαρμογής των μοριακών τεχνικών

Προϋποθέσεις εφαρμογής των μοριακών τεχνικών Προϋποθέσεις εφαρμογής των μοριακών τεχνικών Α. Μεντής ιαγνωστικό Εργαστήριο Λοιμωδών Νοσημάτων Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ερυθράς/Ιλαράς Ελλάδος, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Δρ. Ε.Τρίκκα-Γραφάκου Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ Λασανιάνος Ν.1, Mουζόπουλος Γ. 2, Νικολάρας Γ. 1, Λύγδας Π. 1, Τσουτσαίος Ν. 1, Γεωργιλάς Ι. 1, Γαρνάβος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ασηψία-αντισηψία στην περιοχική αναισθησία. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος. Εισαγωγή

Ασηψία-αντισηψία στην περιοχική αναισθησία. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος. Εισαγωγή Ασηψία-αντισηψία στην περιοχική αναισθησία Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Εισαγωγή Οι λοιμώδεις επιπλοκές μπορεί να συμβούν με οποιαδήποτε τεχνική περιοχικής αναισθησίας. Ωστόσο, οι επιπλοκές που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα