Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης"

Transcript

1 /2002 GR Για τον ειδικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Πιεστικός καυστήρας πετρελαίου Logatop LE-A.0 και 2.0 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση

2 Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών κανονισµών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συµµόρφωση έχει πιστοποιηθεί. Τα ανάλογα έγγραφα και το πρωτότυπο της βεβαίωσης συµµόρφωσης βρίσκονται στα αρχεία του κατασκευαστή. Σχετικά µε τις παρούσες οδηγίες Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και σωστή συναρµολόγηση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του πιεστικού καυστήρα πετρελαίου Logatop LE-A.0 ή 2.0. Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης απευθύνονται σε εξειδικευµένους τεχνικούς, οι οποίοι βάσει της τεχνικής τους κατάρτισης και εµπειρίας διαθέτουν γνώσεις για το χειρισµό εγκαταστάσεων θέρµανσης, καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου. Οι ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των καυστήρων Logatop LE-A.0 και 2.0 είναι τα χρησιµοποιούµενα µπεκ και οι διαφορετικοί διασκορπιστήρες. Χαρακτηρισµός του προϊόντος Οι πιεστικοί καυστήρες πετρελαίου LE-A.0 και 2.0 αναφέρονται σε όλη την έκταση αυτού του εγχειριδίου ως "καυστήρες". Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών! Λόγω της συνεχούς προόδου ενδέχεται να υπάρχουν µικρές αποκλίσεις στις εικόνες, στα βήµατα λειτουργίας και στα τεχνικά στοιχεία. Ενηµέρωση του εγγράφου Αν έχετε προτάσεις για τη βελτίωση των προϊόντων µας ή αν έχετε παρατηρήσει δυσλειτουργίες, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µαζί µας. 2

3 Περιεχόµενα Γενικά Ασφάλεια Ορθή χρήση οµή των υποδείξεων Σηµαντικές υποδείξεις Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά µέσα Απόρριψη Περιγραφή του προϊόντος Τεχνικά στοιχεία Πεδίο λειτουργίας Καυστήρας Εργοστασιακές ρυθµίσεις για το LE-A.0 και το Ελάχιστες τιµές του θαλάµου καύσης Πίνακας για µπεκ Danfoss H Τιµές ρύθµισης της ποσότητας αέρα για µπεκ Danfoss H Σχέδιο συνδεσµολογίας ηλεκτρικές συνδέσεις Ηλεκτρονικός έλεγχος καύσης BHO 64 και LOA ιαδοχή προγράµµατος του ηλεκτρονικού ελέγχου καύσης Περιεχόµενο παραγγελίας Τοποθέτηση καυστήρα Ενεργοποίηση καυστήρα Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων µε βύσµα Έλεγχος και σύνδεση της εγκατάστασης τροφοδοσίας πετρελαίου Εξαέρωση σωλήνα πετρελαίου Εκκίνηση καυστήρα Σύσφιξη κοχλιών στερέωσης της πόρτας του καυστήρα Καταγραφή τιµών µέτρησης και ρύθµιση καυστήρα ιεξαγωγή ελέγχου ασφαλείας Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας Έλεγχος και συντήρηση καυστήρα Καταγραφή ή ενδεχοµένως διόρθωση τιµών µέτρησης Έλεγχος καλύµµατος καυστήρα και καυστήρα Έλεγχος και ενδεχοµένως αντικατάσταση του µοτέρ καυστήρα Απενεργοποίηση καυστήρα Έλεγχος και ενδεχοµένως αντικατάσταση φίλτρου αντλίας πετρελαίου Έλεγχος και ενδεχόµενη αντικατάσταση φτερωτής Έλεγχος µπεκ, διασκορπιστή και ακίδων σπινθηρισµού

4 Περιεχόµενα 8.8 Σύσφιξη κοχλιών στερέωσης της πόρτας του καυστήρα Έλεγχος καλής επαφής ηλεκτρικών συνδέσεων ιεξαγωγή ελέγχου ασφαλείας Πρωτόκολλο επιθεώρησης και συντήρησης ιεξαγωγή συµπληρωµατικών εργασιών Μέτρηση ρεύµατος φωτοκυττάρου Έλεγχος πίεσης φυσητήρα Έλεγχος στεγανότητας καυσαερίων Τοποθέτηση εγκατάστασης παροχής πετρελαίου Εγκατάσταση φίλτρου πετρελαίου Καθορισµός διαστάσεων σωλήνων παροχής πετρελαίου Έλεγχος κενού Έλεγχος στεγανότητας σωλήνα αναρρόφησης Αποκατάσταση βλαβών καυστήρα ιάγραµµα ροής λειτουργιών Βλάβες ιόρθωση αιτιών Ευρετήριο ήλωση συµµόρφωσης

5 Γενικά Γενικά ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κατά τη συναρµολόγηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης ακολουθείτε τους κανονισµούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Καύσιµα Όλες οι χώρες Καυστήρας Πετρέλαιο θέρµανσης EL κατά DIN (Ιξώδες µέγ. 6,0 mm ² /s στους 20 C) Σηµειώσεις Ο καυστήρας πρέπει να λειτουργεί µόνο µε το συγκεκριµένο καύσιµο. Ο καθαρισµός και η συντήρηση πρέπει να διεξάγονται µία φορά ετησίως. Κατά τις εργασίες αυτές πρέπει να γίνεται έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Κάθε τυχόν ελάττωµα πρέπει να διορθωθεί αµέσως. Πίν. Ειδικά καύσιµα και παρατηρήσεις για την εκάστοτε χώρα 5

6 2 Ασφάλεια 2 Ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας. 2. Ορθή χρήση Οι καυστήρες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για λειτουργία µε συνηθισµένους λέβητες, οι οποίοι συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της χώρας ή το EN 303, αντίστοιχα. Οι καυστήρες είναι κατάλληλοι για τους παρακάτω λέβητες της Buderus: Logano G5, Logano G25 (έως 58 kw), Logano S5, Logano GC5. Οι πλήρως αυτόµατοι καυστήρες συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των DIN EN 230 και DIN EN 267. Κάθε καυστήρας έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο όσον αφορά τη θερµότητα και είναι προρυθµισµένος για 30 ή 50 kw. Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, πρέπει να ρυθµίσετε και ενδεχοµένως να επαναρυθµίσετε τους καυστήρες σύµφωνα µε τα τοπικά δεδοµένα. 2.2 οµή των υποδείξεων Οι υποδείξεις χωρίζονται σε δύο βαθµίδες και επισηµαίνονται ως εξής: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ Υποδεικνύει κίνδυνο που πιθανώς να προέρχεται από το προϊόν. Αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ο κίνδυνος αυτός ενδεχοµένως να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυµατισµούς ή ακόµα και σε θάνατο. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ/ ΒΛΑΒΗΣ Υποδεικνύει µια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε µέτριο ή ελαφρυ τραυµατισµό ή σε υλικές ζηµιές. Περαιτέρω σύµβολα για την επισήµανση κινδύνων και οδηγιών χρήσης: ΚΙΝ ΥΝΟΣ ηλεκτροπληξίας. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΥΜΒΟΥΛΗ Συµβουλές χρήσης για την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση και ρύθµιση της συσκευής, καθώς και χρήσιµες πληροφορίες. 6

7 Ασφάλεια Σηµαντικές υποδείξεις 2.4 Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά µέσα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ δηλητηρίασης. Ανεπαρκής παροχή αέρα στην εγκατάσταση θέρµανσης µπορεί να οδηγήσει σε εξαγωγή επικίνδυνων καυσαερίων. Αν θέσετε σε λειτουργία την εγκατάσταση θέρµανσης, δεν επιτρέπεται να είναι κλειστά τα ανοίγµατα παροχής και εξαγωγής αέρα. Οι διατοµές των ανοιγµάτων παροχής και εξαγωγής αέρα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εγκατάστασης. Αν τα ανοίγµατα παροχής και εξαγωγής αέρα δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση θέρµανσης. Για την τοποθέτηση και τη συντήρηση του καυστήρα θα χρειαστείτε εργαλεία που χρησιµοποιούνται συνήθως σε εγκαταστάσεις θέρµανσης, αερίου και νερού. 2.5 Απόρριψη Φροντίστε ώστε το υλικό συσκευασίας του καυστήρα να απορριφθεί µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Η απόρριψη του καυστήρα και των µερών µεταφοράς πετρελαίου (π. χ. φίλτρο πετρελαίου και σωλήνες πετρελαίου), τα οποία αντικαθίστανται, πρέπει να γίνει από αρµόδια υπηρεσία. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! λόγω εύφλεκτων πρώτων υλών ή υγρών. Βεβαιωθείτε πως πριν την έναρξη των εργασιών δεν βρίσκονται εύφλεκτες πρώτες ύλες ή υγρά στο χώρο τοποθέτησης. ΒΛΑΒΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! εξαιτίας ακάθαρτου αέρα καύσεως. Μην επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ηλεκτροπληξίας. Πριν τις εργασίες στην εγκατάσταση θέρµανσης: ιακόψτε την τροφοδοσία της εγκατάστασης θέρµανσης! ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! Εξαιτίας εσφαλµένης επισκευής. Μη διεξάγετε εργασίες επισκευής σε εξαρτήµατα και όργανα ασφαλείας. 7

8 3 Περιγραφή του προϊόντος 3 Περιγραφή του προϊόντος Σχ. Καυστήρας Logatop LE-A.0 και 2.0 (µε και χωρίς κάλυµµα καυστήρα) Τα κύρια εξαρτήµατα του καυστήρα είναι: Κάλυµµα καυστήρα (Σχ., Θέση ) Πλήκτρο ηλεκτρονικού µε λυχνία βλάβης (Σχ., Θέση 2) Αντλία πετρελαίου µε µαγνητική βαλβίδα (Σχ., Θέση 3) Ο καυστήρας (Σχ. ) είναι ήδη συνδεδεµένος µε το ταµπλώ ρύθµισης µέσω συνδετήρα (βύσµα καυστήρα 7 ακίδων). Η ρύθµιση και ο έλεγχος του καυστήρα γίνονται µέσω του εγκεκριµένου ηλεκτρονικού ελέγχου καύσης BHO 64 ή LOA 24. Πυκνωτής µοτέρ (Σχ., Θέση 4) Μοτέρ καυστήρα (Σχ., Θέση 5) Αγωγός πίεσης πετρελαίου (Σχ., Θέση 6) Ηλεκτρονικός έλεγχος καύσης (Σχ., Θέση 7) Περίβληµα φτερωτής (Σχ., Θέση 8) Κοχλίας ρύθµισης για το διασκορπιστήρα (Σχ., Θέση 9) Πλάκα βάσης (Σχ., Θέση 0) Κοχλίας συντήρησης (Σχ., Θέση ) Υποδοχή σύνδεσης (Σχ., Θέση 2) Φλάντζα και φλογοκεφαλή (Σχ., Θέση 3) Μετασχηµατιστής µε καλώδιο υψηλής (Σχ., Θέση 4) Κοχλίας ρύθµισης για ρύθµιση αέρα (Σχ., Θέση 5) Κοχλίας ρύθµισης για εισαγωγή αέρα (Σχ., Θέση 6) 8

9 Τεχνικά στοιχεία 4 4 Τεχνικά στοιχεία Τα τεχνικά στοιχεία σάς δίνουν πληροφορίες σχετικά µε τις αποδόσεις του καυστήρα. 4. Πεδίο λειτουργίας Στην εικόνα φαίνεται η παροχή πετρελαίου του καυστήρα σε σχέση µε την πίεση του θαλάµου καύσης (Σχ. 2). Τα πεδία λειτουργίας µετρήθηκαν εργαστηριακά και αφορούν ύψος περ. 00 m πάνω από τη στάθµη της θάλασσας και θερµοκρασία χώρου περ. 20 C. Στην πραγµατικότητα, η παροχή πετρελαίου εξαρτάται από την αντίθλιψη του λέβητα. Η αντίθλιψη επηρεάζεται από το θάλαµο καύσης, τη διέλευση των καυσαερίων και το φορτίο εκκίνησης. Τις ακριβείς τιµές µπορείτε να τις δείτε στην εκάστοτε εγκατάσταση. Πίεση θαλάµου καύσης σε mbar Σχ. 2 0,7 Παροχή πετρελαίου σε kg/h Πίεση θαλάµου καύσης και παροχή πετρελαίου Τύπος Απόδοση καυστήρα καυστήρα Logatop Περιοχή Εργοστασιακή ρύθµιση Ονοµαστική ισχύς λέβητα (η K = 90%) Περιοχή Παροχή πετρελαίου Μπεκ Κατανάλωση ενέργειας Βάρος Φλογοσωλήνας του καυστήρα Ø Μήκος σε kw σε kw σε kw kg/h σε W σε kg σε mm σε mm LE-A ,8 3,8 0,60 gph 45 H , LE-A , 5,5,00 gph 45 H , Πίν. 2 Γενικά τεχνικά στοιχεία καυστήρα 4.2 Καυστήρας Καυστήρας Μοτέρ FHP EB 95 C 28/2 Ονοµαστική τάση V 230 Συχνότητα Hz 50 Ισχύς εκκίνησης W περ. 435 Ισχύς λειτουργίας W Φορτίο επαφής του θερµοστάτη και του διακόπτη A 6 Πυκνωτής Arcotronics 3µF 400 V DB Αντλία πετρελαίου Danfoss BFP 2 L3 Μαγνητικό πηνίο Danfoss 07G005 Μετασχηµατιστής Danfoss EBI 052F0030 Φωτοαντίσταση Danfoss LDS057H Ηλεκτρονικός έλεγχος καύσης Danfoss BHO 64 ιαστάσεις συσκευασίας mm 370 Χ 350 Χ 485 Βάρος µεταφοράς kg 3,5 Πίν. 3 Τεχνικά στοιχεία καυστήρα 9

10 4 Τεχνικά στοιχεία 4.3 Εργοστασιακές ρυθµίσεις για το LE-A.0 και το 2.0 Οι καυστήρες πρέπει να ρυθµίζονται οπωσδήποτε στις ισχύουσες τοπικές συνθήκες. Οι εργοστασιακές ρυθµίσεις στο κέντρο δοκιµών αφορούν τους παρακάτω λέβητες της Buderus: Logano G5-28, S5-28 και G Αν οι καυστήρες τοποθετηθούν σε άλλους λέβητες της Buderus ή άλλης κατασκευαστικής εταιρείας, πρέπει πρώτα να ελεγχθούν και ενδεχοµένως να τροποποιηθούν οι ρυθµίσεις. Καυστήρας LE-A.0 LE-A 2.0 Εργοστασιακή ρύθµιση kw Μπεκ Danfoss Danfoss Μέγεθος µπεκ USgal/h 0,60,00 Γωνία ψεκασµού Σχήµα ψεκασµού H H Παροχή πετρελαίου kg/h 2,5 4, Πίεση πετρελαίου bar 2 2 Ρύθµιση εισαγωγής αέρα % Ρύθµιση βαλβίδας % ρύθµισης αέρα Ένδειξη θέσης (κλίµακα) mm 6 6 Πίεση φτερωτής mbar 2,4 3,0 Απόσταση mm 2,5 2,5 διασκορπιστή φλογοσωλήνα Απόσταση mm 6 6 διασκορπιστή µπεκ Ροδέλα απόστασης, mm 2,5 +,0 2,5 +,0 πάχος ιασκορπιστής, αριθµός εγκοπών Ελάχιστες τιµές του θαλάµου καύσης Πίν. 4 Εργοστασιακές ρυθµίσεις Παροχή πετρελαίου Ελάχ. διάµετρος θαλάµου καύσης D F Ελάχ. µήκος θαλάµου καύσης A min σε kg/h σε mm σε mm,8 2, ,0 5, Πίν. 5 Ελάχιστες τιµές του θαλάµου καύσης 4.5 Πίνακας για µπεκ Danfoss H Θερµική φόρτιση (καυστήρα) Ονοµαστική θερµική ισχύς (λέβητας) Τύπος καυστήρα Μπεκ 2, 3 Παροχή πετρελαίου σε σε kw σε kw σε USgal/h 0 bar 4 bar ,50 45,83 2, , ,03 2, , ,39 2,83 LE-A , ,66 3, , ,92 3, LE-A 2.0 0, ,27 3, , ,72 4, ,0 45 4,5 4, , ,80 5,63 Πίν. 6 Πίνακας µπεκ για Danfoss H Στοιχεία για λέβητα µε απώλεια καυσαερίων περ. 8%. 2 Επιτρέπεται χρήση µπεκ 60, αν οι επιδιωκόµενες τιµές καυσαερίων δεν µπορούν να επιτευχθούν µε µπεκ Αν χρησιµοποιείτε µπεκ 60, πρέπει να αφαιρέσετε τη ροδέλα απόστασης πάχους mm. 0

11 Τεχνικά στοιχεία Τιµές ρύθµισης της ποσότητας αέρα για µπεκ Danfoss H Τύπος καυστήρα LE-A.0 LE-A 2.0 Μπεκ εργοστασιακά ρυθµισµένη τιµή για εισαγωγή αέρα Βαλβίδα ρύθµισης αέρα Κοχλίας ρύθµισης ρυθµιστικού διασκορπιστή Πίεση φτερωτής Περιοχή πίεσης φτερωτής Τιµή CO 2 Τιµή CO σε USgal/h σε % σε % σε mm σε mbar σε mbar σε Vol. % σε ppm 0, ,0 2,0 3,5 2,0 3,0 < 00 0, ,0 2,0 3,5 2,0 3,0 < 00 0, ,0 2,0 3,5 2,0 3,0 < 00 0, ,0 2,0 3,5 2,0 3,0 < 00 0, ,0 2,0 3,5 2,0 3,0 < 00 0, ,0 2,0 3,5 2,0 3,0 < 00, ,0 2,0 3,5 2,0 3,0 < 00, ,0 2,0 3,5 2,0 3,0 < 00, ,8 2,0 3,5 2,0 3,0 < 00 Πίν. 7 Πίνακας µπεκ για Danfoss H Εργοστασιακή ρύθµιση: Οι τιµές ρύθµισης καθορίστηκαν βάσει του κέντρου δοκιµών και αφορούν πίεση θαλάµου καύσης ± 0 mbar. 4.7 Σχέδιο συνδεσµολογίας ηλεκτρικές συνδέσεις µωβ γκρ λευ µπ κα κιτ/πρα µπ µπ κιτ/π κα µπ µαυ µπ κιτ/π κα Βύσµα καυστήρα πιθανές συνδέσεις από την πλευρά της εγκατάστασης Σχ. 3 Σχέδιο συνδεσµολογίας A M Si H2 H LDS P : Ηλεκτρονικός έλεγχος καύσης : Μοτέρ κινητήρα : Ασφάλεια, το πολύ 5 A : Σήµα-λειτουργία : Σήµα-βλάβη : Φωτοαντίσταση : Μετρητής ωρών λειτουργίας S SB TR Z BV XB XA : Γενικός διακόπτης : Περιοριστής : Ρυθµιστής : Μετασχηµατιστής : Μαγνητική βαλβίδα : Βύσµα καυστήρα : Βύσµα (από την πλευρά του λέβητα) bl br ge/gr gra vio w sw : µπλε : καφέ : κίτρινο/πράσινο : γκρι : µωβ : λευκό : µαύρο ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το βύσµα 7 επαφών του καυστήρα παραδίδεται ως πρόσθετο εξάρτηµα σε λέβητες που δε διαθέτουν βύσµα καυστήρα.

12 4 Τεχνικά στοιχεία 4.8 Ηλεκτρονικός έλεγχος καύσης BHO 64 και LOA 24 Επιτρέπεται η χρήση του ηλεκτρονικού ελέγχου καύσης LOA 24. Κατασκευαστής BHO 64 Danfoss Ονοµαστική τάση V % + 0 Συχνότητα Hz ± 6 % Κατανάλωση ισχύος VA 2 Χρόνος προανάφλεξης s 3 Χρόνος µετά την ανάφλεξη s 5 Χρόνος πριν την ανάφλεξη s 3 Χρόνος ασφαλείας, µέγ. s 0 Φωτόρευµα-λειτουργία µa Φωτόρευµα-εκκίνηση, µέγ. µa 5 Ασφάλεια δικτύου, µέγ. A 5 Πίν. 8 Τεχνικά στοιχεία BHO ιαδοχή προγράµµατος του ηλεκτρονικού ελέγχου καύσης Επεξήγηση: ΣΥΜΒΟΥΛΗ Οι καυστήρες LE-A.0 και 2.0 δεν διαθέτουν προθερµαντήρα πετρελαίου, ούτε θερµοστάτη προθέρµανσης πετρελαίου. Ο προθερµαντήρας πετρελαίου, ο θερµοστάτης προθέρµανσης πετρελαίου, το διάστηµα "t4" και "tw" καθώς και το τµήµα "A' A" δεν έχουν καµία λειτουργία για τους µονοβάθµιους καυστήρες LE-A.0 και 2.0. TR : Θερµοστάτης και ρυθµιστής πίεσης OFV : Προθερµαντήρας πετρελαίου OTR : Θερµοστάτης προθέρµανσης πετρελαίου M : Μοτέρ κινητήρα Z : Μετασχηµατιστής BV : Μαγνητική βαλβίδα BV2 : Μαγνητική βαλβίδα FS : Σήµα φλόγας tw : Χρόνος αναµονής t : Χρόνος προεξαέρωσης t2 : Χρόνος ασφαλείας t3 : Χρόνος προανάφλεξης t3n : Χρόνος µετά την ανάφλεξη t4 : Χρονικό διάστηµα BV-BV2 A : Έναρξη της ενεργοποίησης στον καυστήρα µε "OFV" A : Έναρξη της ενεργοποίησης στον καυστήρα χωρίς "OFV" B : Χρονικό σηµείο του σχηµατισµού φλόγας Γ : Θέση λειτουργίας : Κανονική απενεργοποίηση µέσω "R" Σχ. 4 TR OFV OTR M Z BV BV2 FS tw ιαδοχή προγράµµατος του ηλεκτρονικού ελέγχου καύσης = σήµατα ελέγχου = απαιτούµενα σήµατα ελέγχου t t3 t2 t3n t

13 Περιεχόµενο παραγγελίας 5 5 Περιεχόµενο παραγγελίας Ελέγξτε κατά την παράδοση την συσκευασία για φθορές. Ελέγξτε το περιεχόµενο παραγγελίας ως προς την πληρότητα. Εξαρτήµατα Τεµάχια Συσκευασία Καυστήρας Κάλυµµα Μόνωση φλάντζας Φλάντζα Εύκαµπτος σωλήνας 2 πετρελαίου (00 mm) Μούφα εύκαµπτου σωλήνα Μούφα, τυφλή κούτα Κοχλίες στερέωσης 4 (M8 Χ 30) ίσκοι 4 Κλειδί allen (SW 4) Συνδετήρας στερέωσης για τεχνικά έγγραφα Τεχνικά έγγραφα 2 Πίν. 9 Περιεχόµενο παραγγελίας 3

14 6 Τοποθέτηση καυστήρα 6 Τοποθέτηση καυστήρα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η τοποθέτηση του καυστήρα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Πριν την τοποθέτηση του καυστήρα, πρέπει να φροντίσετε ώστε ο θάλαµος καύσης και οι διαδροµές καυσαερίου να είναι τελείως καθαρά. ιακόψτε την τροφοδοσία της εγκατάστασης θέρµανσης. Αφήστε το λέβητα να κρυώσει. Ανοίξτε την πόρτα του καυστήρα. Ελέγξτε το µεγάλο άνοιγµα του καυστήρα στη µόνωση της πόρτας αν είναι ανάγκη, προσαρµόστε το µέγεθος. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Προσέξτε τις διαστάσεις σύνδεσης µεταξύ του (Σχ. 5) καυστήρα και του λέβητα (πόρτα καυστήρα). Συναρµολογήστε τον καυστήρα, τη φλάντζα και το παρέµβυσµα µε τους παρεχόµενους κοχλίες (Σχ. 6). Εισάγετε τον καυστήρα µε τη φλογοκεφαλή στη φλάντζα, έως ότου η φλογοκεφαλή συνδεθεί µε την εσωτερική πλευρά του θαλάµου καύσης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Προσέξτε τυχόν ειδικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του λέβητα. Σχ. 5 ιαστάσεις σύνδεση (διαστάσεις σε mm) Σφίξτε καλά τον κοχλία σύσφιξης (Σχ. 6, Θέση ) της φλάντζας. Σχ. 6 Τοποθέτηση φλάντζας µαζί µε το παρέµβυσµα στο λέβητα 4

15 Ενεργοποίηση καυστήρα 7 7 Ενεργοποίηση καυστήρα Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης του καυστήρα. Συµπληρώστε το πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο 7.8 "Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας", Σελίδα 2). 7. Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων µε βύσµα Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις µε βύσµα για σωστή εφαρµογή. Ελέγξτε τη σωστή καλωδίωση του βύσµατος του καυστήρα. Η ηλεκτρική σύνδεση από την πλευρά του µηχανήµατος πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 4.7 "Σχέδιο συνδεσµολογίας ηλεκτρικές συνδέσεις", σελίδα. Η ηλεκτρική ασφάλεια µπορεί να ανέρχεται το πολύ στα 5 A Έλεγχος και σύνδεση της εγκατάστασης τροφοδοσίας πετρελαίου Πριν συνδέσετε την παροχή πετρελαίου στον καυστήρα, πρέπει να ελέγξετε αν οι σωλήνες µεταφοράς πετρελαίου και το φίλτρο πετρελαίου είναι καθαρά και στεγανά. ιεξάγετε οπτικό έλεγχο των σωλήνων πετρελαίου, ενδεχοµένως να τους καθαρίσετε ή να τους αντικαταστήσετε. Ελέγξτε το φίλτρο πετρελαίου, ενδεχοµένως αντικαταστήστε το. Ελέγξτε την εγκατάσταση τροφοδοσίας πετρελαίου (βλέπε κεφάλαιο 0 "Τοποθέτηση εγκατάστασης παροχής πετρελαίου", σελίδα 29). Αφαιρέστε τα πώµατα από τους εύκαµπτους σωλήνες πετρελαίου. Συνδέστε τους εύκαµπτους σωλήνες πετρελαίου (Σχ. 7, Θέση και 2, το σωλήνα αναρρόφησης πετρελαίου και επιστροφής, το εξωτερικό κολιέ 3/8'' µε σύνδεση εύκαµπτου σωλήνα) στο φίλτρο πετρελαίου και στη σύνδεση του αγωγού επιστροφής (προσέξτε την κατεύθυνση του βέλους). Μονοσωλήνιο σύστηµα Όταν ο καυστήρας λειτουργεί σε µονοσωλήνιο σύστηµα, πρέπει να προσέχετε τα παρακάτω: Κλείστε το σωλήνα επιστροφής "R" (Σχ. 8) στην αντλία πετρελαίου. Αφαιρέστε τον κοχλία "G" (Σχ. 8) από την αντλία πετρελαίου. Για το σκοπό αυτόν, ανοίξτε την αντλία πετρελαίου. Σχ. 7 Σχ. 8 Σύνδεση σωλήνων πετρελαίου G R Σύστηµα µίας δέσµης πρόσθετες εργασίες 5

16 7 Ενεργοποίηση καυστήρα 7.3 Εξαέρωση σωλήνα πετρελαίου Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του καυστήρα, ελέγξτε την εγκατάσταση τροφοδοσίας πετρελαίου (βλέπε κεφάλαιο 0 "Τοποθέτηση εγκατάστασης παροχής πετρελαίου", σελίδα 29). Ελέγξτε, ιδιαίτερα σε παλιότερες εγκαταστάσεις, την αντίσταση αναρρόφησης και την στεγανότητα. Εξαερώστε τους σωλήνες πετρελαίου και την αντλία πετρελαίου από τη σύνδεση µανοµέτρου της αντλίας πετρελαίου. Συνδέστε το µανόµετρο πίεσης πετρελαίου (Σχ. 9, Θέση ) στη σύνδεση µανοµέτρου της αντλίας πετρελαίου. Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση θέρµανσης. 2 ΣΥΜΒΟΥΛΗ Για την πρώτη αναρρόφηση πετρελαίου σκόπιµο είναι να χρησιµοποιήσετε αντλία πετρελαίου. Σχ. 9 Εξαερώστε τους σωλήνες πετρελαίου ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ εξαιτίας ελαττωµατικής αντλίας πετρελαίου. Μην αφήνετε ποτέ την αντλία πετρελαίου να λειτουργεί χωρίς πετρέλαιο για περισσότερο από πέντε λεπτά. Εξαερώστε το σύστηµα µέσω του µανόµετρου πίεσης πετρελαίου (Σχ. 9, Θέση ). Κλείστε πρώτα την οπή εξαέρωσης (Σχ. 9, Θέση 2), όταν σταµατήσει η διαφυγή αέρα από το µανόµετρο πίεσης πετρελαίου (Σχ. 9, Θέση ). ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ εξαιτίας της πολύ συχνής διόρθωσης βλαβών. Αν, σε περίπτωση που ο καυστήρας δεν εκκινείται, διορθώσετε τη βλάβη περισσότερες από τρεις αλλεπάλληλες φορές (εντός τριών λεπτών), µπορεί να υποστεί βλάβη ο µετασχηµατιστής. Εξαερώστε το σύστηµα µε τη βοήθεια της ενσωµατωµένης αντλίας πετρελαίου, και όχι πατώντας επανειληµµένα το πλήκτρο διόρθωσης (Σχ. 0, Θέση ). Σχ. 0 Πλήκτρο διόρθωσης και ενδεικτικές λυχνίες Θέση : Πλήκτρο διόρθωσης µε λυχνία βλάβης 6

17 Ενεργοποίηση καυστήρα Εκκίνηση καυστήρα Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση θέρµανσης. Ελέγξτε τη στεγανότητα των σηµείων σύνδεσης πετρελαίου. Σε περίπτωση που ο καυστήρας δεν εκκινείται: Πιέστε το πλήκτρο διόρθωσης (Σχ. 0, Θέση, Σελίδα 6). Αν ο καυστήρας δεν εκκινείται παρόλο που έχετε πατήσει επανειληµµένως το πλήκτρο διόρθωσης, πρέπει να βρείτε την αιτία µε τη βοήθεια του διαγράµµατος ροής λειτουργιών (βλέπε κεφάλαιο. " ιάγραµµα ροής λειτουργιών", σελίδα 35). 7.5 Σύσφιξη κοχλιών στερέωσης της πόρτας του καυστήρα Σφίξτε τους κοχλίες στερέωσης της πόρτας του καυστήρα. Για να µην εισχωρήσει εσφαλµένος αέρας στο θάλαµο καύσης, πρέπει να συσφίξετε τους κοχλίες στερέωσης της πόρτας του καυστήρα µε ένα εργαλείο, ενώ ο καυστήρας είναι ενεργοποιηµένος. 7.6 Καταγραφή τιµών µέτρησης και ρύθµιση καυστήρα Οι µετρήσεις διενεργούνται κατά κύριο λόγο στον καπναγωγό. Το άνοιγµα µέτρησης (η µούφα, Σχ., Θέση 2) πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση "A" (περ. 2 Χ διάµετρος καπναγωγού "D") από το στόµιο καυσαερίων (Σχ. ). Αν η εγκατάσταση καυσαερίων είναι αµέσως µετά το λέβητα συνδεδεµένη µε µια γωνία, πρέπει η µέτρηση να γίνει πριν από τη γωνία. Πρέπει να προσέξετε ο καπναγωγός µεταξύ του στοµίου καυσαερίων και της θέσης µέτρησης να είναι στεγανός γιατί ο εσφαλµένος αέρας παραποιεί τα αποτελέσµατα της µέτρησης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Σάς συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε στεγανοποιητικό κολάρο στον καπναγωγό (Σχ., Θέση ). 3 2 Σχ. Καταγραφή τιµών µέτρησης Θέση : Στεγανοποιητικό κολάρο καπναγωγού Θέση 2: Άνοιγµα µέτρησης (µούφα) Θέση 3: Αισθητήρας µέτρησης 7

18 7 Ενεργοποίηση καυστήρα 7.6. Καταγραφή τιµών µέτρησης Εµβαπτίστε τον αισθητήρα µέτρησης (Σχ., Θέση 3, Σελίδα 7) έως το κεντρικό ρεύµα (κέντρο καπναγωγού) των καυσαερίων (υψηλότερη θερµοκρασία καυσαερίων). Καταγράψτε την τιµή µέτρησης και καταχωρήστε την στο πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο 7.8 "Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας", σελίδα 2). Η θερµοκρασία του νερού λέβητα επηρεάζει αισθητά τη θερµοκρασία καυσαερίων. Συνεπώς, η µέτρηση πρέπει να διεξάγεται σε θερµοκρασία νερού λέβητα τουλάχιστον 60 C και χρόνο λειτουργίας καυστήρα περισσότερο από πέντε λεπτά. Μέτρηση ελκυσµού καπνοδόχου Σε περίπτωση που ο ελκυσµός είναι πολύ υψηλός, πρέπει να τοποθετήσετε µια διάταξη δευτερεύοντος αέρα (τάµπερ). ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Μέτρηση περιεκτικότητας CO (µονοξείδιο του άνθρακα) Η περιεκτικότητα CO (περιεχόµενο µονοξειδίου του άνθρακα) πρέπει να είναι µικρότερη από 00 ppm (CO < 00 ppm). Σε περίπτωση αποκλίσεων από την αναγραφόµενη τιµή (βλέπε κεφάλαιο "Σε περίπτωση αποκλίσεων από τα τεχνικά στοιχεία ρυθµίστε εκ νέου", σελίδα 9). ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αν κατά την θέση σε λειτουργία ενός ολοκαίνουριου λέβητα, διαπιστώσετε πολύ υψηλή τιµή CO, ο λόγος µπορεί να είναι εξαγωγή αερίων οργανικών ενώσεων (π. χ. από τη µόνωση της πόρτας). Για το λόγο αυτόν, διεξάγετε µέτρηση CO το νωρίτερο µετά από λεπτά λειτουργίας του καυστήρα. ΠΡΟΣΟΧΗ! λόγω της δηµιουργίας υγρασίας στην καπνοδόχο. Αποτρέψτε τη δηµιουργία υγρασίας στην καπνοδόχο, τοποθετώντας την σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Η θερµοκρασία των καυσαερίων πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 60 C και 220 C. Μέτρηση αιθάλης Η τιµή της αιθάλης θα πρέπει να είναι µικρότερη από,0 BA (,0 BA). Σε περίπτωση αποκλίσεων από την αναγραφόµενη τιµή (βλέπε κεφάλαιο "Σε περίπτωση αποκλίσεων από τα τεχνικά στοιχεία ρυθµίστε εκ νέου", σελίδα 9) Μετρήστε την απώλεια καυσαερίων (qa) Σε περίπτωση που για την ρύθµιση του ελκυσµού της καπνοδόχου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση µιας εγκατάστασης δευτερεύοντος αέρα, θα πρέπει να την εγκαταστήσετε στην καπνοδόχο και όχι στον καπναγωγό. Έτσι µειώνεται η µετάδοση θορύβου στο χώρο εγκατάστασης. Μέτρηση περιεκτικότητας CO 2 Η περιεκτικότητα CO 2 (περιεχόµενο διοξειδίου του άνθρακα) πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 2,0 3,0%. Η απώλεια καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που ορίζεται βάσει των εθνικών διατάξεων. q A = (t A t L ) (0,5/CO 2 + 0,007) in % t A = Μικτή θερµοκρασία καυσαερίων C t L = Θερµοκρασία αέρα σε C CO 2 = ιοξείδιο του άνθρακα σε % 8

19 Ενεργοποίηση καυστήρα Σε περίπτωση αποκλίσεων από τα τεχνικά στοιχεία ρυθµίστε εκ νέου Όταν οι τιµές περιεκτικότητας CO 2, περιεκτικότητας CO και αιθάλης αποκλίνουν από τα τεχνικά στοιχεία (βλέπε κεφάλαιο 4 "Τεχνικά στοιχεία", σελίδα 9), πρέπει να: ελέγξετε τη στεγανότητα καπναερίου θέρµανσης (βλέπε κεφάλαιο 9.3 "Έλεγχος στεγανότητας καυσαερίων", σελίδα 28). Να ρυθµίσετε ξανά την περιεκτικότητα CO 2 (π. χ. προσαρµόζοντας την πίεση πετρελαίου και ρυθµίζοντας την ποσότητα αέρα) ΣΥΜΒΟΥΛΗ Σάς συνιστούµε να ρυθµίσετε εκ νέου/προσαρµόσετε την περιεκτικότητα CO 2 µέσω της πίεσης πετρελαίου. Αν προσαρµόζοντας την πίεση πετρελαίου δεν πετύχετε την περιεκτικότητα CO και CO 2 καθώς και το σχηµατισµό αιθάλης (βλέπε κεφάλαιο 4 "Τεχνικά στοιχεία", σελίδα 9), πρέπει να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του καυστήρα µέσω της ποσότητας αέρα. Προσαρµογή πίεσης πετρελαίου Περιστρέφοντας λίγο τον κοχλία ρύθµισης πίεσης (Σχ. 2, Θέση ), αλλάζετε την πίεση της αντλίας πετρελαίου και ως εκ τούτου την περιεκτικότητα CO 2. Βιδώστε το µανόµετρο πίεσης πετρελαίου (Σχ. 2, Θέση 2) στην κατάλληλη σύνδεση της αντλίας πετρελαίου (χαρακτηρισµός "P"). 2 Αυξήστε την πίεση: Περιστρέψτε προς τα δεξιά Μειώστε την πίεση: Περιστρέψτε προς τα αριστερά =Αυξήστε την περιεκτικότητα CO 2 =Μείωση περιεκτικότητας CO 2 Σχ. 2 Επαναρύθµιση CO 2 (προσαρµογή πίεσης πετρελαίου) 9

20 7 Ενεργοποίηση καυστήρα Ρύθµιση ποσότητας αέρα (αέρας καύσης) Ρυθµίστε την ποσότητα αέρα µέσω του διασκορπιστή (Σχ. 3, Θέση ) και της βαλβίδας ρύθµισης αέρα (Σχ. 3, Θέση 2) ενδεχοµένως και µέσω της εισαγωγής αέρα (Σχ. 3, Θέση 3). Ελέγξτε την πίεση φυσητήρα (βλέπε κεφάλαιο 9.2 "Έλεγχος πίεσης φυσητήρα", σελίδα 27).. Ρυθµίστε το ρυθµιστικό διάφραγµα (Σχ. 3, Θέση ) Περιστρέψτε προς τα δεξιά =Αυξήστε την περιεκτικότητα CO 2, η πίεση φυσητήρα αυξάνεται. 2. Ρυθµίστε τη βαλβίδα ρύθµισης αέρα (Σχ. 3, Θέση 2) Περιστρέψτε προς τα αριστερά =Αυξήστε την περιεκτικότητα CO 2, η πίεση φυσητήρα µειώνεται. 3 2 Η εργοστασιακή ρύθµιση της εισαγωγής αέρα επιτρέπεται να τροποποιηθεί µόνο αν µε τη ρύθµιση του διασκορπιστή ή της βαλβίδα ρύθµισης αέρα δεν επιτυγχάνονται οι τιµές για την περιεκτικότητα CO 2, CO και οι τιµές αιθάλης που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία. Προσέξτε ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να ρυθµίσετε εκ νέου το διασκορπιστή και τη βαλβίδα ρύθµισης αέρα. 3. Ρυθµίστε την εισαγωγή αέρα (Σχ. 3, Θέση 3) Σχ. 3 Ρύθµιση ποσότητας αέρα (αέρας καύσης) Περιστρέψτε προς τα δεξιά =Η περιεκτικότητα CO 2 µειώνεται, η πίεση φυσητήρα αυξάνεται. 7.7 ιεξαγωγή ελέγχου ασφαλείας Ενώ ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, τραβήξτε το φωτοκύτταρο από το συγκρατητήρα του, πιάνοντάς το από την προβλεπόµενη λαβή (Σχ. 4). Καλύψτε το φωτοκύτταρο (Σχ. 4, Θέση ). Έπειτα από την επανενεργοποίηση πρέπει να διεξαχθεί απενεργοποίηση λόγω βλάβης. Έπειτα από την απενεργοποίηση λόγω βλάβης τοποθετήστε εκ νέου το φωτοκύτταρο. Μετά από χρόνο αναµονής περ. 50 δευτ. απασφαλίστε το ηλεκτρονικό ελέγχου καύσης, πατώντας το πλήκτρο διόρθωσης (Σχ. 0, Θέση, Σελίδα 20). Ελέγξτε τη ροή των λειτουργιών (βλέπε κεφάλαιο 7.4 "Εκκίνηση καυστήρα", σελίδα 7). 2 3 Σχ. 4 Ελέγξτε τη λειτουργία του φωτοκυττάρου 20

21 Ενεργοποίηση καυστήρα Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας Επιλέξτε το πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας κατά τη διάρκεια των εργασιών έναρξης λειτουργίας και συµπληρώστε το προσεκτικά. Εργασίες έναρξης λειτουργίας Καταχωρήστε τις παρατηρήσεις ή τις τιµές µέτρησης.έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων µε βύσµα Σελίδα 5 2. Έλεγχος και σύνδεση της εγκατάστασης τροφοδοσίας πετρελαίου Σελίδα 5 3.Εξαέρωση σωλήνα πετρελαίου Σελίδα 6 4. Ενεργοποίηση καυστήρα Σελίδα 5 5.Σύσφιξη κοχλιών στερέωσης της πόρτας του καυστήρα Σελίδα 7 6. Καταγραφή τιµών µέτρησης και ρύθµιση καυστήρα Σελίδα 7 α) Μέτρηση ελκυσµού καπνοδόχου Σελίδα 8 Pa β) Μικτή θερµοκρασία καυσαερίων Σελίδα 7 C γ) Θερµοκρασία αέρα Σελίδα 7 C d) Καθαρή θερµοκρασία καυσαερίων Σελίδα 7 C (µικτή θερµ. καυσαερίων θερµ. αέρα) δ) Μέτρηση περιεκτικότητας CO 2 Σελίδα 8 % (διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 2,0%) ε) Μέτρηση περιεκτικότητας CO (µονοξείδιο του άνθρακα) Σελίδα 8 ppm (CO 00 ppm) 7.Μετρήστε την απώλεια καυσαερίων (qa) Σελίδα 8 % 8. Μέτρηση αιθάλης (RZ,0 BA) Σελίδα 8 BA 9. ιεξαγωγή ελέγχου ασφαλείας Σελίδα Πληροφορήστε το χειριστή, παραδώστε τα τεχνικά έγγραφα.επιβεβαιώστε τη σωστή έναρξη της λειτουργίας Σφραγίδα εταιρείας/υπογραφή/ηµεροµηνία 2

22 8 Έλεγχος και συντήρηση καυστήρα 8 Έλεγχος και συντήρηση καυστήρα Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο για τη διεξαγωγή ελέγχου και συντήρησης του καυστήρα. Συµπληρώστε το πρωτόκολλο ελέγχου και συντήρησης (βλέπε κεφάλαιο 8. "Πρωτόκολλο επιθεώρησης και συντήρησης", σελίδα 26). Κατά την έναρξη του ελέγχου ή της συντήρησης πρέπει να καταγράφετε τις τιµές µέτρησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Για τις εργασίες ελέγχου και συντήρησης που θα ακολουθήσουν πρέπει να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση θέρµανσης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά από τον κατάλογο ανταλλακτικών της Buderus. 8. Καταγραφή ή ενδεχοµένως διόρθωση τιµών µέτρησης Καταγραφή τιµών µέτρησης σύµφωνα µε το σηµείο του πρωτοκόλλου συντήρησης (βλέπε κεφάλαιο 7.6 "Καταγραφή τιµών µέτρησης και ρύθµιση καυστήρα", σελίδα 7). Καταχώρηση τιµών µέτρησης (βλέπε κεφάλαιο 8. "Πρωτόκολλο επιθεώρησης και συντήρησης", σελίδα 26). 8.2 Έλεγχος καλύµµατος καυστήρα και καυστήρα Ελέγξτε το κάλυµµα του καυστήρα και τον καυστήρα για εξωτερικούς ρύπους και φθορά. Προσέξτε για σκόνη, διάβρωση, ελαττωµατικούς σωλήνες πετρελαίου ή καλώδιο ρεύµατος και ελαττωµατικά καλύµµατα ή µανδύες. 8.3 Έλεγχος και ενδεχοµένως αντικατάσταση του µοτέρ καυστήρα Ελέγξτε τη λειτουργία του µοτέρ καυστήρα καθώς και το θόρυβο που παράγει κατά τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που ακούγεται θόρυβος κατά τη λειτουργία, αυτό παραπέµπει σε βλάβη στις εδράσεις. Αντικαταστήστε το µοτέρ καυστήρα. 22

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Logatop BE 1.3 και 2.3 για GB125

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Logatop BE 1.3 και 2.3 για GB125 Καυστήρας πετρελαίου "μπλέ φλόγας" Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Logatop BE. και. για GB5 6 70 68 77 (0/) GR Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή 6301 7654 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE515 ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Εισαγωγή Η συσκευή ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 4376 0/006 EL Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.3 και.3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη Περιεχόμενα Γενικά.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 698 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC0 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)...

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... Περιεχόµενα 1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... 4 2 Γενικά... 5 2.1 Μοντέρνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας Logano plus SB615 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 7 747 019 084-01/2002 GR Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού 6303 7199 10/2004 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού Βασικός ελεγκτής BC10 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για τη δική σας ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

/2000 (GR)

/2000 (GR) 6009 07/000 (GR) Για τη τεχνική εταιρία Οδηγίες συντήρησης Έλεγχος και αντικατάσταση των ανόδων µαγνησίου Παρακαλούµε να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συντήρηση Περιεχόµενα Γενικά.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων/ συμπύκνωσης με ανεμιστήρα 6 720 615 876-00.1RS 6 720 616 215 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 6303 04 03/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Θερµαντήρας Logalux PL750/ S και PL000/ S Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 6303 6954 06/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου Logano G125 µε καυστήρα Logatop BE Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 604 450 /004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G5 και Logano G5 με καυστήρα Logatop Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Φαντάκη Παναγιώτη μηχανολόγου εκπαιδευτικού. Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης. Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης 6303 7193 02/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 7 747 08 862-07/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Έλεγχος 2 σημείων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο ηλεκτροκίνητος ενεργοποιητής EMV 110 με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού

Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού 6300838 0/000 GR Για τη τεχνική εταιρία Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού για ταµπλό ρύθµισης Logamatic 07 (Μ) µε ηλιακή πλακέτα FM Να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση Εισαγωγή Σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα