Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)..."

Transcript

1

2 Περιεχόµενα 1 Κανόνες και προδιαγραφές Κανόνες και προδιαγραφές Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ) Γενικά Μοντέρνο Σχέδιο Μονοβάθµιος καυστήρας Μοντέρνα κατασκευή Οδηγίες εγκατάστασης καυστήρα Συναρµολόγηση Εύκολη τοποθέτηση ιαστάσεις µεταλλικής φλάντζας Ηλεκτρολογική σύνδεση 230 V, 50 Hz Λειτουργία Ρύθµιση καυστήρα Συντήρηση Συντήρηση και επισκευή ιαστάσεις ρύθµισης Ρύθµιση διασκορπιστή Ανίχνευση σφαλµάτων Ανίχνευση σφαλµάτων Τεχνικά στοιχεία Πίνακας βασικών ρυθµίσεων και µεγεθών ιαστασολόγηση της παροχής πετρελαίου Τεχνικά χαρακτηριστικά ιάγραµµα ισχύς καυστήρα Ηλεκτρολογικό σχέδιο ιαστάσεις καυστήρα Εγγύηση Εγγύηση εξαµενή και σωλήνες πετρελαίου Ανταλλακτικά Πιστοποιητικό κατασκευαστή ήλωση συµµόρφωσης τύπου ΕΚ... 16

3 Οδηγίες ασφαλείας! Για την εγκατάσταση και τη ρύθµιση του καυστήρα λάβετε υπόψη την οδηγία συναρµολόγησης- λειτουργίας και ρύθµισης του καυστήρα! Παρακαλούµε να λάβετε υπόψη σας αυτές τις οδηγίες πριν την τοποθέτηση του καυστήρα. Βλάβες που προέρχονται από την µη τήρηση της οδηγίας τοποθέτησης δεν καλύπτονται από την εγγύηση της προµηθεύτριας εταιρίας! Εσφαλµένες εργασίες µπορούν να προκαλέσουν τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές στην εγκατάσταση! Εργασίες στην εγκατάσταση θέρµανσης Εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών πρέπει να διεξάγονται µόνο από εξουσιοδοτηµένα και εξειδικευµένα συνεργεία θέρµανσης. Σε περίπτωση εργασίας στον καυστήρα ή στον λέβητα Απενεργοποιήστε και ασφαλίστε την εγκατάσταση από τον κεντρικό διακόπτη. Κλειστέ και ασφαλίστε την παροχή πετρελαίου. Σε περίπτωση εργασίας στον καυστήρα ή στον λέβητα απενεργοποιήστε την εγκατάσταση από τον κεντρικό διακόπτη. Με αυτήν την ένδειξη παρέχονται υποδείξεις για την αποφυγή ζηµιών που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξτε για την δική σας καθώς επίσης άλλων προσώπων ασφάλεια. Με αυτήν την ένδειξη παρέχονται υποδείξεις που πρέπει να προσέξετε για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου. Επιπλέον εστιάζει την προσοχή σε νοµικούς κανονισµούς.

4 1 Κανόνες και προδιαγραφές 1. Κανόνες και προδιαγραφές DE 2 / kw 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές Οι παρακάτω κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του καυστήρα. VDI 2035 Κατευθυντήριες γραµµές για την προφύλαξη των θερµικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν ζεστό νερό από βλάβες που οφείλονται σε διάβρωση και σχηµατισµό στερεών επικαθήσεων. VDE Ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των επιχειρήσεων παροχής ενέργειας EN 303, Μέρος 1 und Μέρος 2 Λέβητας µε καυστήρα που διαθέτει φυσητήρα EN 60335, Μέρος 1 Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών που προορίζονται για οικιακή χρήση και παρόµοιους σκοπούς DIN 4705 Υπολογισµός των διαστάσεων της καπνοδόχου DIN 4751 Θερµικές Εγκαταστάσεις µε χρήση ζεστού νερού - Τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση Ο λέβητας, ο καυστήρας και το σύστηµα απαγωγής καυσαερίων (καπνοδόχος) αποτελούν µια λειτουργική µονάδα. Οι χαµηλές θερµοκρασίες των καυσαερίων µπορεί να επιφέρουν µείωση στην απόδοση. Όταν η θερµοκρασία των καυσαερίων είναι κάτω από 160 C πρέπει η εγκατάσταση να είναι κατασκευασµένη έτσι, ώστε να αποφεύγονται βλάβες που οφείλονται σε συµπύκνωση. Για να επιτύχετε οµοιόµορφες τιµές καύσης και να µειώσετε την ενδεχόµενη υγρασία, σας συνιστούµε την τοποθέτηση τάµπερ για τον περιορισµό του ελκυσµού (δευ τερεύουσα διάταξη αερισµού). Εάν είναι δυνατόν αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί στην καπνοδόχο, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανοί θόρυβοι στον καπναγωγό. 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ) Παρακαλώ προσέξτε, ότι µια τέλεια καύση µε χαµηλούς ρύπους µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε ακροφύσια (µπεκ) τα οποία ταιριάζουνε µε τον καυστήρα. Στη σελίδα 10 θα βρείτε τα κατάλληλα µπεκ για τον πιεστικό καυστήρα πετρελαίου DΕ 2. DIN 4755 Εγκαταστάσεις πετρελαίου - κατασκευή, εγκατάσταση, τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας DIN EN 267 Καυστήρες διασκορπισµού πετρελαίου - όροι, απαιτήσεις, εγκατάσταση και έλεγχος DIN 51603, Μέρος 1 Ελαφρύ πετρέλαιο θέρµανσης DIN Ηλεκτρ. εξοπλισµός των εγκαταστάσεων θέρµανσης Παρακαλούµε συµβουλευθείτε τον κατά τόπους ισχύοντα οικοδοµικό κανονισµό της χώρας σας. 4

5 2 Γενικά DE 2 / kw 2. Γενικά 2.1 Μοντέρνο Σχέδιο Οι καυστήρες πετρελαίου της σειράς DE 2 είναι αυτόµατοι καυστήρες µε ψεκασµό πετρελαίου τύπου µόνοµπλοκ κατασκευασµένοι και δοκιµασµένοι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΝ 267. Οι µονοβάθµιοι καυστήρες αυτής της σειράς είναι καυστήρες υπερπίεσης µε υψηλή καµπύλη. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κατάλληλοι τόσο για µοντέρνους λέβητες µεγάλης ισχύος µε αντιστροφή φλόγας όσο και για παλαιότερης λέβητες φυσικού ελκυσµού. 2.2 Μονοβάθµιος καυστήρας Ο καυστήρας αποτελείται από: Περίβληµα από χυτοπρεσαριστό ελαφρό κράµα, φλογοσωλήνα µε ρυθµιζόµενο στέλεχος µπεκ, αντλία πετρελαίου µε µαγνητική βαλβίδα, φτερωτή τουρµπίνας ηλεκτρονικός εγκέφαλος, φωτοκύτταρο, µετασχηµατιστής, σύστηµα µίξης µε µπέκ και διασκορπιστή,φις σύνδεσης σπιράλ πετρελαίου µε ρακόρ, φλάντζα τοποθέτησης µε τσιµούχα και βίδες στερέωσης. Σε εγκαταστάσεις µε αυξηµένα φορτία θερµοκρασίας ή θαλάµου καύσης που υπερβαίνουν το µέσο όρο θα πρέπει επίσης να υπάρξει συµφωνία µε την MHG Heiztechnik. Οι καυστήρες επιτρέπεται να λειτουργούν σε χώρους όπου υπάρχει επιβεβαρυµένη ατµόσφαιρα εξαιτίας αλογονοµένων υδρογονανθράκων, όπως π.χ. σε κοµµωτήρια, τυπογραφεία, χηµικά καθαριστήρια, εργαστήρια κ.τλ., µόνο όταν έχουν ληφθεί επαρκή µέτρα, τα οποία στοχεύουν στην προσαγωγή καθαρού αέρα καύσης. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα πρέπει να ακολουθήσει συνεννόηση µε τη MHG Heiztechnik. Οι καυστήρες δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε χώρους µε υψηλά αποθέµατα σκόνης ή µεγάλο ποσοστό υγρασίας στην ατµόσφαιρα (π.χ. πλυσταριά). Ο χώρος του καυστήρα πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό και να έχει καλό αερισµό. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, οι ενδεχόµενες βλάβες που οφείλονται σε κάποια από αυτές τις αιτίες, δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο της εγγύησης. Οι καυστήρες είναι προρυθµισµένοι και δοκιµασµένοι εν θερµώ. 2.3 Μοντέρνα κατασκευή To µοντέρνο και συµµετρικό συγκρότηµα καύσης µε ένα µόνο µπεκ εξασφαλίζει κατασκευαστικά πλεονεκτήµατα. Με τη συµµετρική διάταξη του µπεκ και του συστήµατος ανάµιξης /διασκορπιστή και µε τις ανάλογες ρυθµίσεις της πίεσης πετρελαίου και του αέρος µπορούν να επιτευχθούν ιδανικά αποτελέσµατα καύσης µε ελάχιστη δηµιουργία αιθάλης. 2.4 Οδηγίες εγκατάστασης καυστήρα Οι καυστήρες DE 2 είναι κατάλληλοι κυρίως για εγκατάσταση σε συνηθισµένους λέβητες θέρµανσης του εµπορίου (διακοπτόµενης λειτουργίας) για τη θέρµανση κατοικιών και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η ανάπτυξη και οι διαδικασίες ελέγχου εναρµονίζονται µε τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων. Τα παρακάτω πεδία εφαρµογής των καυστήρων αερίου παρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και προϋποθέσεις λειτουργίας και, κατά συνέπεια, η ΜHG Heiztechnik επιφυλάσσεται ρητής έγκρισης στην περίπτωση των παρακάτω: Συστήµατα θέρµανσης µε ακτινοβολία Φούρνοι Κάµινοι Θάλαµοι ξήρανσης Βιοµηχανικές εφαρµογές 5

6 3 Συναρµολόγηση 3. Συναρµολόγηση DE 2 / kw 3.1 Εύκολη τοποθέτηση Η συνοπτική διάταξη όλων των εξαρτηµάτων και ο πλήρης εξοπλισµός του καυστήρα µε τα αντίστοιχα µπεκ και εύκαµπτους σωλήνες πετρελαίου διευκολύνουν το ειδικό στην τοποθέτηση. 3.2 ιαστάσεις µεταλλικής φλάντζας Εικόνα 1: D = 130 Κατά DIN EN Ηλεκτρολογική σύνδεση 230 V, 50 Hz Εικόνα 2: Ηλεκτρολογική σύνδεση 230 V, 50 Hz Κατά DIN

7 4 Λειτουργία DE 2 / kw 4. Λειτουργία 4.1 Ρύθµιση καυστήρα Οι καυστήρες είναι προρυθµισµένοι και έχουν ελεγχθεί εργοστασιακά. Για τη ρύθµιση πρέπει να προσέξετε τα εξής: Η πίεση ρυθµίζεται στην αντλία πετρελαίου. Η βίδα ρύθµισης βρίσκεται στο καπάκι της αντλίας ή στο πλάι ανάλογα µε τον τύπο της αντλίας. Για τη ρύθµιση του καυστήρα είναι απαραίτητη η µέτρηση της πίεσης του αέρα µπροστά από τον διασκορπιστή (πίνακας ρυθµίσεων). Το σηµείο µέτρησης βρίσκεται δίπλα από το συγκρότηµα µπεκ. H ρύθµιση του αέρα καύσης διεξάγεται µε 3 τρόπους: α) Ρύθµιση του ακροφύσιου αναρρόφησης αέρα - µικρή ισχύς καυστήρα : Θέση 0-5 (κλειστή έως µισάνοιχτη) στους λέβητες µε µικρή αντίθλιψη - µεγάλη ισχύς καυστήρα: Θέση 5-9,5 (µισάνοιχτη έως ανοιχτή) στους λέβητες µε µεγάλη αντίθλιψη Εικόνα 4: Ρύθµιση του τάµπερ αέρα Εικόνα 3: Ακροφύσιο αναρρόφησης αέρα στη θέση 9,5 = µέγιστη β) Ρύθµιση του διασκορπιστή στο φλογοσωλήνα ( πίνακας ρυθµίσεων). Προσαρµόζεται η ταχύτητα του αέρα στον διασκορπιστεί και η φλόγα στον θάλαµο καύσης. γ) Ρύθµιση του τάµπερ από την βίδα στην αριστερή πλευρά. Για να αυξήσετε τον αέρα : - Στρίψτε τη βίδα ρύθµισης προς τα αριστερά αυξάνοντας τον βαθµό της κλίµακας (κάτω εικόνα). Η κεφαλή του εξαγωνικού κοχλία δείχνει τον βαθµό της κλίµακας. Μεγάλος βαθµός κλίµακα = Αυξηµένος αέρας Μικρός βαθµός κλίµακα = Μειωµένος αέρας Για να µειώσετε τον αέρα στρίψτε τη βίδα ρύθµισης προς τα δεξιά. 7

8 5 Συντήρηση 5. Συντήρηση DE 2 / kw 5.1 Συντήρηση και επισκευή 5.2 ιαστάσεις ρύθµισης Βάσει των διατάξεων του νόµου ο έλεγχος της εγκατάστασης καύσης συνίσταται µία φορά το χρόνο από αδειούχο τεχνικό. Πρέπει να ελέγχεται η ρύθµιση και η λειτουργία του καυστήρα, να καθαρίζεται ο καυστήρας (φτερωτή, σύστηµα ανάµιξης, διάταξη ανάφλεξης) και να γίνεται αλλαγή του µπεκ. Οι εύκαµπτοι σωλήνες πρέπει να ελέγχονται µια φορά το χρόνο και να αλλάζονται µετά από 5 χρόνια. Για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης αποσυνδέστε το κάλυµµα µε τα εξαρτήµατα µετά το χαλάρωµα των βιδών και των σωλήνων από το κάλυµµα του καυστήρα και αναρτήστε το στο στήριγµα του σέρβις Eλέγξτε στην ετήσια συντήρηση τις κοχλιωτές συνδέσεις για τυχών διαρροές. Αντικαταστήστε ελαττωµατικές ή φθαρµένες τσιµούχες. Εικόνα 6: ιαστάσεις ρύθµισης DZ 2.1, DZ 2.2 und DZ Ρύθµιση διασκορπιστή Εικόνα 5: Καυστήρας σε θέση Service Εικόνα 7: 8

9 6 Ανίχνευση σφαλµάτων DE 2 / kw 6. Ανίχνευση σφαλµάτων 6.1 Ανίχνευση σφαλµάτων Ελέγξτε τις γενικές λειτουργίες. Τηρούνται οι προδιαγραφόµενες τιµές? Βλάβη Αποκατάσταση Βλάβη Αποκατάσταση Ο καυστήρας δεν λειτουργεί Έλεγχος του γενικού διακόπτη, της ασφάλειας και του θερµοστάτη του λέβητα Έλεγχος τάσης (Φάση και Ουδέτερο Μp) τουλάχιστον 187 V Έλεγχος µοτέρ και πυκνωτή Αλλαγή του ηλεκτρονικού Ο καυστήρας λειτουργεί Το µανόµετρο εµφανίζει την πίεση πετρελαίου- Σπινθήρας υπαρκτός- εν δηµιουργείται φλόγα Ελέγξτε το σωληνάκι του πετρελαίου, το συγκρότηµα µπεκ και το µπεκ Αλλαγή φάσης και ουδέτερου (Mp) Ξένο φως στο φωτοκύτταρο Ο καυστήρας ενεργοποιείται, το φίλτρο δεν έχει πετρέλαιο Ελέγξτε τις εύκαµπτες σωλήνες πετρελαίου για µη αφαιρεµένες τάπες ασφαλείας και σωστές συνδέσεις Ελέγξτε την στάθµη πετρελαίου στη δεξαµενή, το ποτήρι και τις βάνες στον σωλήνα αναρρόφησης. Αν ο σωλήνας πετρελαίου δεν πληρώθηκε πριν την έναρξη λειτουργίας, µπορεί η αναρρόφηση πετρελαίου να διαρκέσει µερικά λεπτά Προσοχή: Μη λειτουργείτε την αντλία για περισσότερα από 3 λεπτά χωρίς πετρέλαιο! Ο καυστήρας λειτουργεί, το µανόµετρο εµφανίζει την πίεση πετρελαίου, σπινθήρας υπαρκτός, δηµιουργείται φλόγα. Απενεργοποίηση λόγω βλάβης Αλλαγή µεταξύ φάσης και ουδέτερο (Μp) Ελέγξτε το φωτοκύτταρο για βροµιά και καθαρίστε το Ελέγξτε την πίεση του πετρελαίου (διακυµάνσεις µανόµετρου = αέρας στο πετρέλαιο) Ελέγξτε την θερµοκρασία του πετρελαίου (δηµιουργία παραφίνης) Ελέγξτε το µπεκ και το σχήµα ψεκασµού (βρωµιά) Αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό Ο καυστήρας λειτουργεί Υπάρχει πετρέλαιο εν σχηµατίζεται φλόγα Ελέγξτε τον µετασχηµατιστή, τα καλώδια έναυσης και τις ακίδες (βλεπε σελίδα 6) Αλλαγή του ηλεκτρονικού 9

10 7 Τεχνικά στοιχεία 7. Τεχνικά στοιχεία DE 2 / kw 7.1 Πίνακας βασικών ρυθµίσεων και µεγεθών Τύπος Κωδικός Ισχύς DE ιάσταση A Σκιασµένα πεδία: Εργοστασιακή ρύθµιση του καυστήρα ιάσταση B ιάσταση D1 ιάσταση D 2 Αναρρόφησ η αέρος Πίεση αέρος mbar Μπεκ 60 S Πίεση πετρελ bar ,5 1,75 ca ,5 1,75 ca ,5 2,00 ca ,5 2,25 ca ,5 4,5 2,50 ca ,0 5,0 2,75 ca ,5 6,0 3,00 ca

11 DE 2 / kw 7. Τεχνικά στοιχεία 7.2 ιαστασολόγηση της παροχής πετρελαίου H = ιαφορά ύψους µεταξύ σηµείο αναρρόφησης και αντλίας πετρελαίου Θετικό Η = υψηλή δεξαµενή Αρνητικό H = χαµηλή δεξαµενή L = Μήκος αναρρόφησης (δισωλήνιο σύστηµα) για σωλήνες 10x1 και 12x1 Ενδεικτικές τιµές (µε 4 γωνίες φίλτρο και ανεπίστροφη βαλβίδα) DZ 2 H L (m) (m) 10x1 12x1 4, , , , , , , , , , , , , , , ιάγραµµα ισχύς καυστήρα Οι µονοβάθµιοι καυστήρες αυτής της σειράς είναι καυστήρες υπερπίεσης µε υψηλή καµπύλη. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κατάλληλοι τόσο για µοντέρνους λέβητες µεγάλης ισχύος όσο και για παλαιότερους λέβητες φυσικού ελκυσµού. Το κάτω διάγραµµα δείχνει ανάλογα µε το µέγεθος τα όρια ισχύος ως λειτουργία της αντίστασης του θαλάµου καύσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι καµπύλες δείχνουν τις µέγιστες τιµές. Η αντίθλιψη του λέβητα έχει µεγάλη σηµασία για την µέγιστη απόδοση του καυστήρα. Εικόνα 8: ιάγραµµα ισχύς/ αντίθλιψης DE Τεχνικά χαρακτηριστικά Ηλεκ. Παροχή: 230 Watt, 50 Hz Ισχύς µοτέρ: 0,25 kw Ισχύς: 0,37 kw, ca. 1,9 A Βάρος περίπου: 19 kg Ηλεκτρ. Συνδεσµολογία και φις κατά DIN

12 7. Τεχνικά στοιχεία DE 2 / kw 7.5 Ηλεκτρολογικό σχέδιο Περιγραφή Γενικός διακόπτης Θερµοστάτης ασφαλείας Θερµοστατικός διακόπτης 1 Φωτοκύτταρο Μοτέρ µε πυκνωτή Μετασχηµατιστής υψηλής Μαγνητική 1 Ηλεκτρονικός εγκέφαλος Θέση b2 b3 b4 f1 m1 m2 s1 u1 Προσέξτε τις διατάξεις των ηλεκτρολογικών κανονισµών και της ΕΗ. Γειώστε τις κλέµες γείωσης του καυστήρα. Κατάλληλοι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι TF µε FZ 711 TF µε FZ 711 TF µε MZ 770 TTO 872 (WLE) µε MZ 770 MMO 872 (WLE) µε MZ 770 DKW 972 (WLE) µε MZ 770 (Ηλεκτρονικός εγκέφαλος βλεπε επάνω πίνακα) Φις καυστήρα Ωροµέτρηση καυστήρα Βλάβη Για καλώδιο σύνδεσης στο φωτοκύτταρο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο µε 3-πολικό φις. Το καλώδιο (καφέ) συνδέεται στην κλέµα 9. Εικόνα 9: 12

13 DE 2 / kw 7. Τεχνικά στοιχεία 7.6 ιαστάσεις καυστήρα Εικόνα 10: 13

14 8 Εγγύηση 8. Εγγύηση DE 2 / kw 8.1 Εγγύηση Η άψογη λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου της ΜHG στηρίζεται στη σωστή τεχνική εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας, καθώς και στην καύση του επιτρεπόµενου πετρέλαιο θερµανσης για τον εκάστοτε καυστήρα. Η εγγύηση ισχύει για 24 µήνες µετά από την έναρξη λειτουργίας και το αργότερο 27 µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής, ενώ περιορίζεται στην αντικατάσταση ελαττωµατικών εξαρτηµάτων. Για λεπτοµέρειες ανατρέξτε στο δελτίο εγγύησης του καυστήρα. 8.3 Ανταλλακτικά Χρησιµοποιήστε µόνο γνήσια ανταλλακτικά της ΜHG ορισµένα εξαρτήµατα όπως π.χ. το φωτοκύτταρο, η αντλία πετρελαίου, ο προθερµαντήρας µπεκ είναι ιδικά κατασκευασµένα ανταλλακτικά της ΜHG. Σε κάθε παραγγελιά ανταλλακτικών να αναφέρετε και τον τύπο του καυστήρα. ιαστάσεις σε mm. Επιφυλασσόµαστε να προβούµε σε αλλαγές λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 8.2 εξαµενή και σωλήνες πετρελαίου Απενεργοποιήστε τον καυστήρα την πλήρωση της δεξαµενής και αφήστε τον καυστήρα απενεργοποιηµένο για τις επόµενες 3 ώρες. Σε περίπτωση µη στεγανών σωλήνων πετρελαίου ή άδεια δεξαµενή πετρελαίου µπορεί να παρουσιαστούν φυσαλίδες αέρος και να προκληθεί έκρηξη. Προσέξτε τυχών διαρροές πετρελαίου! Κίνδυνος πυρκαγιάς! 14

15 DE 2 / kw 8. Εγγύηση Πιστοποιητικό κατασκευαστή σύµφωνα µε την παρ. 7 (2) 1. της οµοσπονδιακής διάταξης περί προστασίας από την εκποµπή ρυπογόνων ουσιών Hamburg, Με το παρόν η MHG Heiztechnik GmbH πιστοποιεί σχετικά µε τους παρακάτω αναφερόµενους καυστήρες αερίου: Προϊόν Καυστήρας πετρελαιου Εµπορική ονοµασία Πιεστικός καυστήρας ελαφρού πετρελαίου Τύπος / Αρ. προτύπου DE 2 / 5G811/02 Πρότυπα δοκιµής DIN EN 267 Κέντρο δοκιµών TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt e.v. Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας DIN EN ISO 9001 Πιστοποίηση Germanischer Lloyd (GLC) Αυτά τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις των αναφερόµενων κατευθυντήριων γραµµών και προτύπων συµφωνούν µε τους τύπους που υποβλήθηκαν σε δοκιµή στο ανωτέρω κέντρο δοκιµών. Ωστόσο, αυτή η δήλωση δεν είναι δεσµευτική ως προς το ότι δεν αποτελεί εξασφάλιση των ιδιοτήτων. Οι άνω αναφερόµενοι καυστήρες πετρελαιου προορίζονται αποκλειστικά για τοποθέτηση σε λέβητες, οι οποίοι επίσης πληρούν ανάλογες κατευθυντήριες γραµµές και κανονισµούς. Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης καλείται να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές όσον αφορά στη συνδυασµένη χρήση καυστήρα και λέβητα. MHG Heiztechnik GmbH M. Niedermayer i.v. R. Gieseler 15

16 8. Εγγύηση DE 2 / kw ήλωση συµµόρφωσης τύπου ΕΚ Hamburg, Με το παρόν η MHG Heiztechnik GmbH πιστοποιεί ότι οι παρακάτω αναφερόµενοι καυστήρες πετρελαίου: Προϊόν Καυστήρας πετρελαίου Εµπορική ονοµασία Πιεστικός καυστήρας ελαφρού πετρελαίου Τύπος / Αρ. προτύπου DE 2 Είναι κατασκευασµένοι και ελεγµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις οδηγίες: Οδηγία χαµηλής τάσης 73/23 ΕΟΚ Οδηγία ΕΜV 89/ Οδηγία µηχανών 98/37/ ΕΟΚ σε σχέση µε το πρότυπο DIN EN 267 καυστήρων πετρελαίου MHG Heiztechnik GmbH Zertifiziert nach ISO 9001 Germanischer Lloyd Certification M. Niedermayer i.v. R. Gieseler 16

17 DE 2 / kw Τιµές ρύθµισης και µέτρησης 17

18 Σηµειώσεις DE 2 / kw 18

19 DE 2 / kw Σηµειώσεις 19

20

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση...

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... Περιεχόμενα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... 5 2 ΓΕΝΙΚΆ... 6 2.1 Μοντέρνα οπτική... 6 2.2 Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Οδηγίες Εγκατάστασης Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, Tel.: 08751/74-0, Fax 08751/741600, Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Λέβητα ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ Θέρµο Υούνιτ (Weishaupt Thermo Unit) WTU 15-S WTU 25-S WTU 35-S WTU 50-S WTU 20-S WTU 30-S WTU 43-S WTU 55-S 83052004-2/2000 -weishaupt- Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr Ελληνικά 05/2005 Elios OEN 250 GE / GI Καυστήρας αερίου Οδηγίες εγκατάστασης www.oertli.fr ήλωση συµµόρφωσης CE ήλωση συµµόρφωσης Β.. 08/01/2004 - BE Κατασκευαστής Κυκλοφορεί από OERTLI THERMIQUE SAS

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A / WTC 60-A

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα