Φυσική πορεία HIV λοίµωξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσική πορεία HIV λοίµωξης"

Transcript

1 Τριήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο για την HIV λοίµωξη Σεπτεµβρίου 2014 ΕΕΜΑΑ Κλινική διάγνωση- Φυσική πορεία Σταδιοποίηση Μάριος Κ. Λαζανάς Φυσική πορεία της HIV λοίµωξης Φυσική πορεία HIV λοίµωξης Μετάδοση του ιού οξύ ρετροϊικό σύνδροµο 2-3 εβδοµάδες 2-3 εβδοµάδες αποδροµή + οροµετατροπή ασυµπτωµατική χρόνια HIV λοίµωξη συµπτωµατική HIV λοίµωξη/aids 8-12 έτη µήνες θάνατος Φυσική πορεία της HIV λοίµωξης Παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική πορεία της HIV λοίµωξης Ø Ηλικία Ø Βαρύτητα πρωτολοίµωξης Ø Ιικό φορτίο Ø Αριθµός CD4 (+) λεµφοκυττάρων Schwartz S A, Nair M P N Clin. Diagn. Lab. Immunol. 1999;6:

2 Πιθανότητα εξέλιξης σε AIDS την επόµενη τριετία Επίδραση της HAART στη φυσική πορεία της HIV λοίµωξης Ø Μεγάλη ελάττωση θνητότητας Ø Μεγάλη ελάττωση επίπτωσης καιροσκοπικών λοιµώξεων-διακοπή προφυλακτικής αγωγής Ø Σύνδροµα ανοσιακής αποκατάστασης (IRIS) Ø Ανάδυση µη καιροσκοπικών νοσηµάτων (χρόνια ηπατοπάθεια, νεφροπάθεια, στεφανιαία νόσος, µεταβολικά σύνδροµα, νεοπλάσµατα κ.α.) The Multicenter AIDS Cohort Study (MACS) Επίδραση της HAART στη νοσηρότητα και τη θνητότητα της HIV λοίµωξης Θάνατοι (µε βάση το εάν η θεραπεία ξεκίνησε πριν ή µετά το 1997) PRE - HAART HAART ΘΑΝΑΤΟΣ (%) 54.2% 10.8% ΣΥΝΟΛΟ Mocroft A, et al. Decline in the AIDS and death rates in the EuroSIDA study: An observational study. Lancet. 2003;362:22-29 P<0.001 Θνητότητα Period Deaths PY Rate 95% LL 95% UL Θνητότητα ανά κατηγορία µετάδοσης Period Rate - MSM Rate - IDU Rate - HET ( ) 8.7 ( ) 11.9 ( ) ( ) 6.3 ( ) 4.3 ( ) ( ) 3.2 ( ) 2.0 ( ) ( ) 1.7 ( ) 1.7 ( ) ( ) 1.9 ( ) 1.1 ( ) 2

3 Επίδραση της HAART στη µεταδοτικότητα της HIV λοίµωξης Retrospective analysis of relationship between community viral load (CVL; mean of summed individual HIV-1 RNA results per yr) and new HIV diagnoses Mean Community Viral Load (copies/ml) 30,000 25,000 20,000 15,000 10, P =.005 for association* Das-Douglas M, et al. CROI Abstract 33. Mean CVL Newly diagnosed and reported HIV cases Yr *Data insufficient to prove significant association with reduced HIV incidence Number of Newly Diagnosed HIV Cases Patients (n) Period of declining new HIV diagnoses in BC coincident with increased HIV testing rates, increased uptake of antiretroviral therapy, and decrease in community viral load ( ) 12,000 10,000 Επίδραση της HAART στη µεταδοτικότητα της HIV λοίµωξης Decline in new HIV diagnoses despite increases in syphilis, gonorrhea, chlamydia New HIV+ Diagnoses (All) 1996 Censored at the time of death or move Montaner J, et al. CROI Abstract 88LB Number of New HIV+ Diagnoses HIV-1 RNA, copies/ml < ,000-49,999 50,000 Κλινικό φάσµα HIV λοίµωξης Μη καιροσκοπικά νοσήµατα στη χρόνια HIV λοίµωξη Ø Πρωτολοίµωξη Ø Ασυµπτωµατική λοίµωξη Ø Πρώιµη συµπτωµατική λοίµωξη Ø Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) Renal dysfunction 30% of HIV+ patients have abnormal kidney function 1 Reduced bone mineral density Increased prevalence of osteoporosis or osteopenia in spine, hip or forearm: 63% of HIV+ patients 2 Cardiovascular disease 75% increase in risk of acute MI 4 Cancer Increased risk of non- AIDS-defining cancers e.g. anal, vaginal, liver, lung, melanoma, leukemia, colorectal and renal 5 Neurocognitive dysfunction Neurological impairment present in 50% HIV+ patients 3 1. Gupta SK et al. Clin Infect Dis 2005;40: Brown TT et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;89(3): Clifford DB. Top HIV Med 2008;16(2): Triant VA et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;92: Patel P et al. Ann Intern Med 2008;148: Διεπιστηµονική προσέγγιση Οδοντίατροι Καρδιολόγοι HIV Ιατροί physicians ΜΕΛ Ψυχίατροι Ψυχολόγοι Νευρολόγοι Πλαστικοί χειρουργοί Σταδιοποίηση της HIV λοίµωξης Διαβητολόγοι Nεφρολόγοι Φυσίατροι Διαιτολόγοι Eνδοκρινολόγοι 3

4 Πρωτολοίµωξη Ορισµός Πρωτολοίµωξη Χρονική περίοδος που µεσολαβεί από τη µόλυνση από τον HIV έως την εµφάνιση ειδικών αντισωµάτων έναντι του ιού (οροµετατροπή) Πρωτολοίµωξη Κλινικές εκδηλώσεις (Ι) Ø Συµπτωµατική στο 40-90% των ασθενών (οξύ ρετροϊικό σύνδροµο) Ø Αυτοπεριοριζόµενη, µη ειδική και συχνά ήπια νόσηση Ø Περίοδος επώασης: 2-3 εβδ. µετά έκθεση στον HIV (6 ηµ. 6 εβδ.) Ø Μέση διάρκεια συµπτωµάτων : 2-3 εβδ. Πρωτολοίµωξη Κλινικές εκδηλώσεις (ΙΙ) Συµπτώµατα/Σηµεία Συχνότητα Πυρετός 96% Λεµφαδενοπάθεια 74% Φαρυγγίτις 70% Δερµατικές βλάβες 70% Εξάνθηµα Έλκη Μυαλγίες/αρθραλγίες 54% Διάρροια 32% Κεφαλαλγία 32% Ναυτία / έµετος 27% 4

5 Πρωτολοίµωξη Κλινικές εκδηλώσεις (ΙΙΙ) Συµπτώµατα/Σηµεία Συχνότητα Ηπατοσπληνοµεγαλία 14% Απώλεια βάρους 13% Μυκητίαση στόµατος 12% Νευρολογική συνδροµή 12% Μηνιγγοεγκεφαλίτις/άσηπτη µηνιγγίτις Περιφερική νευροπάθεια/ριζίτις Πάρεση προσωπικού Σ. Guillain-Barré Βραχιόνιος νευρίτις Γνωσιακές διαταραχές / ψύχωση Πρωτολοίµωξη Διαφορική διάγνωση Ø Σύνδροµα λοιµώδους µονοπυρήνωσης (EBV, CMV) Ø Οξεία τοξοπλάσµωση Ø Μικροβιακές λοιµώξεις (π.χ. σύφιλη, γενικευµένη γονοκοκκική λοίµωξη, τυφοειδής πυρετός) Ø Ιογενείς λοιµώξεις (HSV, ερυθρά, µηνιγγοεγκεφαλίτις από εντεροϊούς, ιογενής ηπατίτις) Ø Φαρµακευτική αλλεργία Πρωτολοίµωξη Άνδρας, ηλικίας 32 ετών, έγγαµος, ιατρός, διεκοµίσθη από επαρχιακό νοσοκοµείο λόγω παρατεινοµένου εµπυρέτου (39,5 ο C), τραχηλικής λεµφαδενοπάθειας και σπληνοµεγαλίας από 10ηµέρου. Αναφέρει απροφύλακτη επαφή µε άνδρα 1,5 µήνα πριν. ΑΕ: θ: 37,7 ο C, εξέρυθρα παρίσθµια, σµηγµατορροϊκή δερµατίτιδα, τραχηλική και µασχαλιαία λεµφαδενοπάθεια, µικρού βαθµού σπληνοµεγαλία Εργαστηριακός έλεγχος: Λευκά: 2900/µl (Π 67, Λ 27, Μ 5) ELISA HIV θετική, WB αρνητική, Αg p24 θετικό CD4: 330 κυτ/µl (27%) VL: cp/ml Πρωτολοίµωξη Θεραπεία-έκβαση: Υποστηρικτική αγωγή 4 µήνες µετά: CD4: 592 κυτ/µl VL: cp/ml 2 χρόνια µετά: CD4: 342 κυτ/µl (15%) VL: cp/ml Έναρξη HAART 3 χρόνια µετά την έναρξη της HAART και 5 µετά την αρχική διάγνωση: CD4: 987 κυτ/µl Ασθενής ηλικίας 27 ετών, τον Ιούλιο του 2004, παρουσίασε πυρετό (38 o C) επί δεκαήµερο µε καταβολή και διόγκωση τραχηλικών λεµφαδένων. Νοσηλεύθηκε σε ιδ. θεραπευτήριο και διεγνώσθη «λοιµώδης µονοπυρήνωση», µε Εlisa (ΗΙV) αρνητική. Σηµειωτέον ότι υπεβάλλετο σε τακτό ετήσιο έλεγχο για HIV και ήταν πάντοτε αρνητικός. Νοέµβριος 2004 : µετά τρεις εβδοµάδες από τον εµβολιασµό για γρίπη, παρουσίασε εικόνα «γριπώδους συνδροµής» και διαπιστώθηκε Εlisa (ΗΙV) θετική, WB:θετική, CD4: 410 κύτταρα /ml, ΙΦ: αντίγραφα/ml Ασθενής ηλικίας 32 ετών, κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών παρουσίασε πυρετό (39,5 0 C), µε κοιλιακά άλγη και διάρροιες, µε µερική ύφεση µετά χρήση Vibramycin. Λόγω εµµονής του πυρετού (15 ηµ.) και απώλειας σωµατικού βάρους, υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις: Εlisa (HIV) : θετική, WB: θετική Ανοσολογικός έλεγχος µετά τρίµηνο: CD4: 1179 κύτταρα /ml, ΙΦ:15286 αντίγραφα / ml Σηµειωτέον ότι δεκαπέντε και τριάντα ηµέρες πριν την έναρξη των συµπτωµάτων του, είχε σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη 5

6 Άνδρας ηλικίας 48 ετών, τραπεζικός υπάλληλος, διακοµίζεται στο νοσοκοµείο για προοδευτική από διηµέρου εγκατάσταση πυρετού (38,5 ο C), αφασικών εκδηλώσεων, διαταραχών προσανατολισµού στο χώρο-χρόνο. Ε.Ε : ΟΝΠ : 22 κύτταρα/ml, µε λεµφοκυτταρικό τύπο, σάκχαρο κφ, λεύκωµα:120mg% HEΓ: διάχυτα δυσρυθµικό CT/ΜRI εγκεφάλου : αρνητικά HIV αντισώµατα : θετικά, WB: θετική CD4: 961 κύτταρα /ml ΙΦ: αντίγραφα/ml Άνδρας, οµοφυλόφιλος, µε σύντροφο ΗIV θετικό, προσέρχεται για έλεγχο Εlisa (ΗΙV): θετική, WB:θετική, CD4: 155 κύτταρα /ml, ΙΦ: αντίγραφα / ml ΑΑ: 1988: γονοκοκκική ουρηθρίτις 1993: οξεία ηπατίτις Β 1993: γονοκοκκική ουρηθρίτις 2004: εξαίρεση κονδυλωµάτων πρωκτού 1/2005: επιδιδυµίτις Έλεγχος ΗΙV; Θεραπεία στην πρωτολοίµωξη Συνιστάται επί Aσυµπτωµατικής πρόσφατης HIV λοίµωξης µε Ι.Φ >1000 κυτ/ml ή θετικό P 24 Ag Επιβεβαιωµένων CD4 < 350µl τον 3 ο µήνα ή αργότερα Συµπτωµατικής λοίµωξης Ύπαρξης καταστάσεων που ορίζουν το AIDS Σοβαρής νόσου/εµµένουσας συµπτωµατολογίας (ιδιαίτερα από το ΚΝΣ) 6

7 Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα Γυναίκα, ηλικίας 21 ετών, νοσηλεύεται για επιγαστραλγία χωρίς ειδικούς χαρακτήρες. Από τον γενικό εργαστηριακό έλεγχο: θροµβοπενία (ΑΜΠ: /µl) χωρίς άλλες διαταραχές στη γενική αίµατος ΑΕ: αρνητική Παρακλινικός έλεγχος: ELISA HIV θετική, WB θετική CD4: 436 κυτ/µl VL: 1685 cp/ml Λοιπός έλεγχος θροµβοπενίας: αρνητικός Θεραπεία-έκβαση: Αντιρετροϊκή αγωγή Αποκατάσταση αριθµού ΑΜΠ Γυναίκα ηλικίας 46 ετών ( Ιούλιος 1995), νοσηλεύθηκε για εµπύρετο από εβδοµάδος, χωρίς ειδικά συµπτώµατα, και τραχηλική λεµφαδενοπάθεια. ΑΑ : 1991 : Εκτεταµένος έρπητας ζωστήρας ΟΜΣΣ 1993 : Νοσηλεία σε ιδ. θεραπευτήριο για σαλµονέλλωση Υποτροπιάζων έρπητας γεννητικών οργάνων ΑΕ : Λεµφαδένες πλάγιας τραχηλικής χώρας 1Χ1 cm. Λοιπές εστίες αρν. ΕΕ: Εlisa (ΗΙV) : θετική WB:θετική CD4: 249 κύτταρα /ml ΙΦ:12980 Χ 10 3 αντίγραφα/ml Πορεία νόσου : 2004: υπό αγωγή CD4 : 1804 κύτταρα /ml ΙΦ: 350 αντίγραφα ml : διακοπή αγωγής 2006: CD4 : 320 κύτταρα /ml, ΙΦ: 9909 αντίγραφα/ml Έναρξη θεραπείας CD4: 325 κύτταρα /ml, ΙΦ: 411 αντίγραφα/ml 2014 CD4: 917 κύτταρα /ml, ΙΦ: <50 αντίγραφα/ml Άνδρας ηλικίας 39 ετών παρουσίασε πάρεση προσωπικού νεύρου (ΔΕ), περιφερικού τύπου. Από τον τρέχοντα έλεγχο δεν ανευρέθη αίτιο ΕΕ : Εlisa (ΗΙV) : θετική, WB:θετική CD4: 271κύτταρα /ml ΙΦ: 8264 αντίγραφα/ml Πορεία : Έναρξη αγωγής Combivir Viramune 2014 : Αρίστη κατάσταση CD4:752 κύτταρα /ml ΙΦ:< 40 αντίγραφα/ml Γυναίκα ηλικίας 41 ετών (Απρίλιος 1994), νοσηλεύεται σε Νευρολογική κλινική για κινησιγενή δυστονία άνω άκρων εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια ΑΜΣΣ. Στο πλαίσιο της διερευνήσεως : Elisa HIV: θετική, WΒ: θετική, CD4:262 κύτταρα /ml ΑΑ : 1989: Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία τραχήλου µήτρας Πορεία νόσου : 2014: Αρίστη γενική κατάσταση, CD4:851 κύτταρα /ml, ΙΦ:<50 αντίγραφα/ml Άνδρας ηλικίας 35 ετών, ξενοδοχοϋπάλληλος, προσέρχεται γιατί από 4µηνου παρουσιάζει πυρετό 38 ο C, εφιδρώσεις, αδυναµία, απώλεια ΣΒ και διάρροιες. Είχε υποβληθεί σε διάφορες εξετάσεις και είχε λάβει αντιβιώσεις χωρίς ύφεση των συµπτωµάτων. ΑΕ: µυκητίαση στοµατοφάρυγγος, τριχωτή λευκοπλακία γλώσσας ΕΕ: Αντισώµατα HIV: θετικά, WB:θετική CD4: 15 κύτταρα /ml 7

8 4/12/14 8

9 4/12/14 Βακτηριακή αγγειωµάτωση 9

10 4/12/14 Αφθώδη έλκη Λοίµωξη από HPV Λοίµωξη από HPV 10

11 4/12/14 11

12 Πνευµονία από Pneumocystis jirovecii (PCP) Άνδρας, ηλικίας 38 ετών, παραπονείται από τριµήνου για εύκολη κόπωση, η οποία επιτάθηκε το τελευταίο δεκαήµερο, ενώ προστέθηκε ξηρός βήχας, δεκατική πυρετική κίνηση και στοµατοφαρυγγική καντιντίαση ΑΕ: Καντιντίαση στοµατοφάρυγγος, διάσπαρτοι αραιοί υποτρίζοντες σε αµφότερα τα πνευµονικά πεδία Παρακλινικός έλεγχος: ΕLISA HIV θετική, WB θετική CD4: 22 κυτ/µl, VL: cp/ml Α/α θώρακος: εικόνα διάµεσης πνευµονίτιδας Θεραπεία: Αtovaquone ΗΑΑRT Πνευµονική φυµατίωση Άνδρας, ηλικίας 36 ετών, έµπορος, νοσηλεύεται λόγω δεκατικής πυρετικής κίνησης, βήχα και απώλειας βάρους. Προ διµήνου, είχε λάβει κοινά αντιβιοτικά για πύκνωση αρ. µέσου πνευµονικού πεδίου χωρίς ανταπόκριση ΑΕ: Αναπνευστικό: χωρίς παθολογικά ευρήµατα Μικρή τραχηλική λεµφαδενοπάθεια Δερµατικές βλάβες προσώπου συµβατές µε σ. Kaposi Παρακλινικός έλεγχος: Mantoux: 0mm ΕLISA HIV θετική, WB θετική CD4: 181 κυτ/µl, VL: cp/ml Α/α θώρακος: πύκνωση αριστερού µέσου πνευµονικού πεδίου CT scan θώρακος: παραπυλαία πύκνωση αριστερά, διόγκωση λεµφαδένων µεσοθωρακίου Καλλιέργεια πτυέλων: ΜΤΒ Θεραπεία-έκβαση: Αντιφυµατική αγωγή µε άριστη ανταπόκριση Έναρξη HAART 5/14: CD4:1162 κυτ/µl, VL<50 cp/ml 12

13 Άνδρας, ηλικίας 46 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, νοσηλεύεται για µεγάλη λεµφαδενική διόγκωση δεξιάς µασχάλης Παρακλινικός έλεγχος: ΝΗL B-σειράς ΕLISA HIV θετική, WB θετική CD4: 171 κυτ/µl Non Hodgkin s λέµφωµα Θεραπεία: Χηµειοθεραπεία Έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής Έκβαση: Ίαση NHL 2/2007: διηθητικό καρκίνωµα λάρυγγος, grade I Υπεβλήθη σε τοπική ακτινοθεραπεία CD4: 650 κυτ/µl, VL: <50 cp/ml 5/2009: πλήρης ύφεση καρκινώµατος λάρυγγος CD4: 449 κυτ/µl, VL: <50 cp/ml 09/2014: σταθερή ανοσολογική κατάσταση Εγκεφαλική τοξοπλάσµωση Άνδρας, ηλικίας 40 ετών, διακοσµητής, διακοµίζεται στο νοσοκοµείο για αιφνίδια εγκατάσταση δεξιάς ηµιπάρεσης Παρακλινικός έλεγχος: CT εγκεφάλου: πιθανή τοξοπλάσµωση ΕLISA HIV θετική, WB θετική CD4: 70 κυτ/µl, VL: cp/ml Θεραπεία-έκβαση: Χορηγήθηκε αντιτοξοπλασµική αγωγή µε κλινική και ακτινολογική ανταπόκριση Έναρξη HAART Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια Άνδρας, ηλικίας 42 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος,νοσηλεύεται λόγω προοδευτικής αδυναµίας δεξιού κάτω άκρου και διαταραχών συµπεριφοράς ΑΕ: Τριχωτή λευκοπλακία Διαταραχή πρόσφατης µνήµης, κολλώδης οµιλία, σηµείο Barré δεξιού κάτω άκρου, σηµείο Babinski σύστοιχα Παρακλινικός έλεγχος: ΕNY: κύτταρα 77/ml (Λ:95%), λεύκωµα: 54,5mg%, σάκχαρο: 45mg%, χρώση Gram και καλλιέργεια: αρνητικές ΕLISA HIV θετική, WB θετική CD4:143 κυτ/µl, VL: cp/ml ΜRI εγκεφάλου: εικόνα λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) Θεραπεία: ΗΑΑRT Πορεία-έκβαση: Πλήρης αποκατάσταση, επάνοδος στην εργασία Μετά έτος υπό HAART: CD4:506 κυτ/µl, VL:81 cp/ml 13

14 Σύνδροµο απίσχνασης Σάρκωµα Kaposi Λοίµωξη από HSV Κρυπτοκοκκικό έλκος Καντιντίαση οισοφάγου 14

15 CMV αµφιβληστροειδίτιδα Πρωτοπαθές λέµφωµα εγκεφάλου HIV εγκεφαλοπάθεια Διάγνωση Ενδείξεις για την διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου HIV λοίµωξη Διάγνωση Ø Σε οµάδες υψηλού κινδύνου µετά πιθανή έκθεση στον ιό Ø Για διαφοροδιαγνωστικούς λόγους επί ύπαρξης συµπτωµάτων Ø Στο πλαίσιο επαγγελµατικής έκθεσης Ø Στην εγκυµοσύνη Ø Στο πλαίσιο αιµοδοσίας - δωρεάς οργάνων Ø Για την επιδηµιολογική επιτήρηση της νόσου Κλινικές ενδείξεις Ø Σύνδροµο λοιµώδους µονοπυρήνωσης Ø Επιµένουσα λεµφαδενοπάθεια, µη διευκρινισθείσα Ø Ύπαρξη φυµατίωσης Ø Ύπαρξη λεµφώµατος Ø Άλλα καιροσκοπικά νοσήµατα Ø Ύπαρξη σεξουαλικώς µεταδιδοµένων νοσηµάτων Ø Βλάβες βλεννογόνων-δέρµατος 15

16 HIV λοίµωξη Τότε HIV λοίµωξη τώρα Hogg R., CROI 2012, Abstract #137 HIV λοίµωξη και τώρα! 16

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΓΡΑΦΕΙΟ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Υπουργείο Υγείας

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Υπουργείο Υγείας ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Υπουργείο Υγείας Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210-52.12.000, 210-52.12.133 Fax: 210-52.12.121, 210-52.12.130 www.keelpno.gr ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

21 o πανελλήνιο συνέδριο AIDS

21 o πανελλήνιο συνέδριο AIDS 090701_01_AIDS2009_Poster_A2.indd 1 09/09/2009 5:51 ΜΜ Τόμος 17, Supplement 1, Νοέμβριος 2009 Volume 17, Supplement 1, November 2009 Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α AIDS H e l l e n i c A r c h i v e s 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα ΟΡΙΣΜΟΣ Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήματα (ΣΜΝ) αποτελούν οµάδα µεταδοτικών νοσημάτων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς (ιούς, μικρόβια) που µεταδίδονται -σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ»

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΞΕΚΑΡ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010 ÁöéÝñùìá óôçí çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν Άρθρα 324 Ειδικές λοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ. Π.Λουρίδα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Γιατρός ΚΕΕΛΠΝΟ ΜΕΛ ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς»

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ. Π.Λουρίδα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Γιατρός ΚΕΕΛΠΝΟ ΜΕΛ ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ Π.Λουρίδα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Γιατρός ΚΕΕΛΠΝΟ ΜΕΛ ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» Κακοήθεις νόσοι σε HIV λοίμωξη Σχετιζόμενες με AIDS (AIDS defining malignancies-adm): KS, NHL, Ca τραχήλου μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεµινάριο στην HIV λοίµωξη Σεπτέµβριος 2014, Σούνιο. Αστρίτη Μυρτώ Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Γ.Ν.Α Γ.Γεννηµατάς

Εκπαιδευτικό σεµινάριο στην HIV λοίµωξη Σεπτέµβριος 2014, Σούνιο. Αστρίτη Μυρτώ Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Γ.Ν.Α Γ.Γεννηµατάς Εκπαιδευτικό σεµινάριο στην HIV λοίµωξη Σεπτέµβριος 2014, Σούνιο Αστρίτη Μυρτώ Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Γ.Ν.Α Γ.Γεννηµατάς Γενικά: Σε ασθενείς που λαµβάνουν ART οφείλονται σε φάρµακα ή µη ευκαιριακά παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2009 2010 1 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δύσκολο δεν είναι να γράψεις κάτι, αλλά να γράψεις αυτό που εννοείς. Robert

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Αισθητικής Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Εισηγητής : Ηλίου Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη 2009 Προλογος Η ηπατίτιδα που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ

Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ Άσκηση 20η Γυναίκα, 50 ετών, υπάλληλος τράπεζας. Αιτία εισόδου: Διόγκωση μεσοφαλλαγγικών αρθρώσεων άκρας

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα

Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα Αγαπίου Κ. Μαρία 1, Γεωργιάδη Θ. Ελπίδα 2 1. Νοσηλεύτρια T.E. ΜSc(c), Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 2. Νοσηλεύτρια T.E. ΜSc, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Αφροδίσια νοσήματα και AIDS. Πώς τα αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Διαχρονική μελέτη της συχνότητας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 Äåýôåñï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2012. Red Book 2012: Τι νεότερο. Μέρος 1. Ενεργητική και Παθητική ανοσοποίηση. Σημαντικές αλλαγές: Γενικά

21/11/2012. Red Book 2012: Τι νεότερο. Μέρος 1. Ενεργητική και Παθητική ανοσοποίηση. Σημαντικές αλλαγές: Γενικά Red Book 2012: Τι νεότερο Red Book 2012: Τι νεότερο Β. Συριοπούλου Ομ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής 5 η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικών λοιμώξεων 17-11-12 Σημαντικές αλλαγές: Γενικά Προσθήκη νέων ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ 2014 ΕΟΦ Εκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ αε) 18 ο χιλ.λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας. Α Παθολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας. Α Παθολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΚΟΗΘΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας Α Παθολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΔΡΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤA WHO Λέμφωμα Hodgkin 85% Νεοπλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα νεότερα δεδομένα στην κάθετη μετάδοση της ΗIV Λοίμωξης από τη μητέρα στο παιδί

Τα νεότερα δεδομένα στην κάθετη μετάδοση της ΗIV Λοίμωξης από τη μητέρα στο παιδί Τα νεότερα δεδομένα στην κάθετη μετάδοση της ΗIV Λοίμωξης από τη μητέρα στο παιδί ΒΑςΙΛΕΙΑ ΚΟΝΤΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟς ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟς ΓΡΑΦΕΙΟ HIV ΛΟΙΜΩΞΗς & ςμν ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗς ΝΟςΗΜΑΤΩΝ Χρόνος Κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα.

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. η μετάδοση γίνεται συχνότερα ή/και αποτελεσματικότερα μέσω της επαφής. Η πλειονότητα των παραγόντων αδρανοποιείται γρήγορα σε αντίξοο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων α) στο

Διαβάστε περισσότερα

Ht: 41,7%, PLT: 166.000 WBC: 1770 (Π:81%), K + : 4,3 TKE:10 CRP: 34,3.

Ht: 41,7%, PLT: 166.000 WBC: 1770 (Π:81%), K + : 4,3 TKE:10 CRP: 34,3. 16:30 17.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις (ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις) Προεδρείο: Ζερµπαλά Σ., Ρέβελα Ι. 1. ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΜΕ AEROCOCCUS VIRIDANS ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. Τσούτσος Ηλ. 1, Φίλη Κων.1, Μερεντίτη

Διαβάστε περισσότερα