Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 43/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 43/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 43/2012 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ. Ανατροπή αναλήψεων προϋπολογισμού οικονομικού έτου Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονο & Εθν. Αντιστάσεω) σήμερα την 2 α του μηνό Απριλίου, του έτου 2012, ημέρα τη εβδομάδο Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 6341/ πρόσκληση του Προέδρου κ. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ Γεωργίου - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλο τη, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα τη ημερήσια διάταξη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών τη Οικονομική Επιτροπή βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρο κήρυξε την έναρξη τη συνεδρίαση. Π α ρ ό ν τ ε : 1.Γλυκοφρύδη Γεώργιο - Αντιδήμαρχο - Πρόεδρο, 2.Δόσχορη Κων/νο, 3.Βαρελά Παναγιώτη, 4.Στάμου Μαρία. Α π ό ν τ ε : 1.Γκιώνη Γεώργιο, 2.Ράτη Σπυρίδων, 3. Πέτρου Δημήτριο οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων τη ημερήσια διάταξη ο κ. Πρόεδρο πρότεινε τη συζήτηση του θέματο, Ανατροπή αναλήψεων προϋπολογισμού οικονομικού έτου 2011, έκτακτα ω κατεπείγοντο. Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματο έκτακτα ω κατεπείγοντο, σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3582/2010, περί Νέα Αρχιτεκτονική τη Αυτοδιοίκηση & τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτη Ακολούθω ο κ.πρόεδρο έθεσε υπόψη των μελών τη Οικονομική Επιτροπή τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξή: 1. Η από 29/03/2012 εισήγηση του οικονομικού τμήματο του Δήμου μα, στην οποία, σύμφωνα με τι διατάξει τη παρ.5,του άρθρου 4, του Π.Δ 113/2010 (Α.194) οι αναλήψει υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο, ανατρέπονται μέχρι τέλου του οικείου οικονομικού έτου. Η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να προβεί στον αντιλογισμό των μη πραγματοποιθέντων δεσμεύσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτου 2011 (ΠΑΥ A1588-A2010) συνολικού ύψου ,66 ευρώ καθώ και στην ανατροπή τη ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρο του προϋπολογισμού οικονομικού έτου 2011 συνολικού ύψου ,17 ευρώ (ΠΑΥ A2011- A2222) που αφορούν υποχρεώσει την Η Λίστα Αντιλογισμού Αναλήψεων Υποχρεώσεων & η Λίστα Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση του οικονομικού έτου 2011 έχει ω εξή:

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,76 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,18 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,51 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,96 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -561,62 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,37 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,37 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,34 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,47 0,00 Πρότασ Α /12/ Παροχή υπηρεσία διαχείριση τη εφαρμογή ,03 0,00 Πρότασ Α /12/ Κρατήσει στι αποδοχέ προσωπικού για την ,74 0,00 Πρότασ Α /12/ Κρατήσει στι αποδοχέ για την εξόφληση δανείων ,42 0,00 Πρότασ Α /12/ ενοικίαση ναυγασωστική λέμβου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -729,39 0,00 Πρότασ Α /12/ συντήρηση ειδών οριοθέτηση κολυμβητική ,70 0,00 Πρότασ Α /12/ Αποζημίωση σε θιγόμενου από την ρυμοτομία για ,53 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,16 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,40 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,90 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,98 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,95 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -21,26 0,00

3 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΚΥΤ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,51 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,53 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -531,17 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση πίστωση για προμήθεια εξοπλισμού -207,62 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση πίστωσησ για την προμήθεια υγεινομικού και -6,33 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση παρακρατούμενων φόρων προμηθευτών ,58 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση παρακρατούμενων φόρων ελευθέρων ,89 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση παρακρατούμενων φόρων (1% κλπ) ,96 0,00 Πρότασ Α /12/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη ,49 0,00 Πρότασ Α /12/ Μίσθωση χημικών τουαλετών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -738,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Μισθώματα γραφείου ύδρευση Αγίων Θεοδώρων ,80 0,00 Πρότασ Α /12/ Μισθώματα για την ενοικίαση του κτιρίου του ΚΕΠ ,50 0,00 Πρότασ Α /12/ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,50 0,00 Πρότασ Α /12/ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ -477,72 0,00 Πρότασ Α /12/ ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ,11 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ,97 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,40 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ,23 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ,92 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,26 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ,83 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΥΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ -818,37 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ,03 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ -554,97 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,00 0,00

4 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ -637,59 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ,17 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΔΗΜ. -14,41 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ -833,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Αμοιβή δικηγόρου Φερετζάνη Γεώργιου για την -922,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Αμοιβή δικηγόρου Φερετζάνη Γ. & Μπερτσεκά Ελένη ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Παροχέ ένδυση θερινών στολών για την ένδυση -186,99 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια ειδών καθαριότητα και ευπρεπισμού ,95 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια υλικών καθαριότητα & ευπρεπισμού για το -717,04 0,00 Απόφα Α /12/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ,46 0,00 Πρότασ Α /12/ Εργοδοτικέ εισφορέ υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων -4,94 0,00 Πρότασ Α /12/ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ασφαλ. & εργοδ. ) ,90 0,00 Πρότασ Α /12/ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργασιών, προμηθειών, έργων ,48 0,00 Πρότασ Α /12/ ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ (ασφαλ.) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ,57 0,00 Πρότασ Α /12/ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (εργασιών προμηθειών έργων) ,42 0,00 Πρότασ Α /12/ Εισφορά υπέρ ΚΥΤ (ασφαλισμένου & εργοδότη) ,85 0,00 Πρότασ Α /12/ Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ,28 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση οφειλών προμηθευτών στο ΙΚΑ από ,90 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Δημάρχου, ,34 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών ,15 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση παρακρατούμενων φόρων υπηρεσιών ,96 0,00 Πρότασ Α /12/ Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ,62 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση εισφορά υπέρ Δημοσίου στι αποδοχέ ,36 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση εισφορά υπέρ Δημοσίου στι αποδοχέ ,10 0,00 Πρότασ Α /12/ Εξαγορά υπέρ Δημοσίου για αναγνώριση ,96 0,00 Πρότασ Α /12/ Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ,63 0,00 Πρότασ Α /12/ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ,78 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια ειδών καθαριότητα και ευπρεπισμού ,68 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια ειδών καθαριότητα και ευπρεπισμού ,72 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια ειδών καθαριότα και ευπρεπισμού ,00 0,00

5 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,96 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υδραυλικών ειδών & -2,40 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Συντήρηση & επισκευή -16,24 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια ειδών οδική ,95 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια ειδών οδική ,17 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,85 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ ,21 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,82 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,33 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για το έργο Δημοτική οδοποιία στη ,20 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση δημοτική ,20 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Αγροτική οδοποιία στην Δ.Κ ,23 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Δαπάνε απολύμανση -711,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση αγροτική ,40 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση οδοποιία ,80 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Επισκευή-Συντήρηση -12,30 0,00 Πρότασ Α /12/ ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΕΡΙ -597,13 0,00 Πρότασ Α /12/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ,14 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΕΛΠ) ,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια ειδών καθαριότα και ευπρεπισμού ,49 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια λοιπών ειδών ατομική υγιεινή & καθ/τα - -15,19 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια λοιπών ειδών ατομική υγιεινή & καθ/τα - -77,61 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινή και καθαριότητα ,17 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια λοιπών ειδών ατομική υγιεινή & καθ/τα - -95,02 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια λοιπών ειδών ατομική υγιεινή & καθ/τα - -27,19 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια λοιπών ατομικών ειδών υγιεινή & καθ/τα -71,68 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια ειδών ατομική υγιεινή & καθ/τα ,26 0,00 Πρότασ Α /12/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για ,00 0,00

6 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ Προμήθεια κικλιδωμάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ -5,30 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια οικοδομικών ,07 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Συντήρηση Κ.Χ. & ντούζ -0,32 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για παροχή φύλαξη ασφάλεια στα -50,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Φύλαξη Δημοτικών κτιρίων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Φύλαξη των ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΑΘ. -120,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση κρατήσεων 2% εισφορά για ανεργία και 1% ,36 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,32 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -52,43 0,00 Απόφα Α /12/ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ,65 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για το έργο Δημοτική οδοποιία ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Αύξηση ισχύο ηλεκτρική -109,06 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Λοιπά μέσα ατομική ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια αντ/κών για -27,17 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Συντήρηση και επισκευή Η/Υ -32,58 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Συντήρηση και επισκευή Η/Υ) ,31 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Μισθώματα ανυψωτικού ,90 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Μίσθωση ερπυστριοφόρου -61,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την εργασία Καθαρισμό ,55 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Ανανέωση αδειών χρήση ,20 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια λιπασμάτων και -364,60 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπέ ,84 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό -104,32 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για αμοιβή δικηγόρου Χειμωνίδου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για το έργο Αγροτική οδοποιία στη ,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για το έργο Δημοτική οδοποιία ,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για αγροτική οδοποίια στη Δ.Κ ,30 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υδραυλικών ειδών & -60,27 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για συντήρηση και επισκευή ,00 0,00

7 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια αποδυτηρίων ,90 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση Κ.Χ. & ντούζ -0,25 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για το έργο Αγροτική οδοποιία ,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση ) για Προμήθεια καυσίμων για -536,58 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και -292,84 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υλικών -224,72 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια εντύπων -366,83 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υλικού -83,92 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Φωτοαντίγραφα ,49 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθειε λοιπέ ειδών -42,99 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθειε υλικών -323,04 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια εντύπων-αφισσών ,81 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και -16,60 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και -29,31 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια εντύπων και υλικών -33,78 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Εκτυπώσει, εκδόσει, -900,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και -161,34 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υλικού εκτυπώσεω -45,40 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού -4,86 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Υλικά τοπογραφήσεων και ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και -14,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και -123,07 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Λοιπέ προμήθειε ειδών -0,80 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και -32,63 0,00 Πρότασ Α /12/ Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών του -0,03 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για καταβολή Τακτική ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Τακτική επιχορήγηση ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Ηλεκτροδότηση δημοτικού -0,06 0,00 Πρότασ Α /12/ Παροχή συμβουλευτική υποστήριξη για το -240,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Επικαιροποίηση πιστοπιητικού ISO του Δήμου ,00 0,00

8 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια αρδευτικού -399,75 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ τη υπ.αρ.192/10 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ,14 0,00 Πρότασ Α /12/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ,13 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση εξωτερικού ,12 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για τον Καθαρισμό Κ.Χ. Δήμου μα -900,36 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Συντήρηση & επισκευή λοιπού -246,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Φύλαξη και καθαρισμό ,89 0,00 Πρότασ Α /12/ ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ -351,23 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια χλωρίου για ,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια δύο (2) -922,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωη για Αμοιβέ και έξοδα τρίτων ,10 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωη για έργα προηγ.,χρήσεων ,75 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Μελέτε Έρευνε πειραματικέ -964,25 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για διαάφορα έξοδα προηγ ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Εισφορά υπέρ ΤΕΕ 2,048% -47,61 0,00 Πρότασ Α /12/ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΓΙΑ -256,48 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματο ,96 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού σύμφωνα με την ,40 0,00 Πρότασ Α /12/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ,80 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίιστωση για το έργο Κατασκευή αγωγού ,35 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Μεταφορά μαθητών Α/θμια ,69 0,00 Πρότασ Α /12/ Αποζημίωση λόγω συμμετοχή σε συνεδριάσει των -269,61 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια μικροεργαλείων ,57 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια ειδών άρδευση ,84 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση & επισκευή -36,90 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Εκπόνηση μελέτη ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ Δημοσίου ,44 0,00 Πρότασ Α /12/ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ(Τζοάνο -4,60 0,00 Πρότασ Α /12/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ -16,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Δημοτική οδοποιία Λουτρακίου ,66 0,00

9 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Αμοιβέ και έξοδα τρίτων -107,91 0,00 Πρότασ Α /12/ ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ (ασφαλ.) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ,12 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση μηχανημάτων ,51 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ -264,45 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ -369,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια συστημάτων ασφαλεία & επιτήρηση ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Διάφορα έξοδα.αφορά τιμολόγια -900,66 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση Αμοιβή λογιστή για την παροχή ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ -0,01 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για επισκευή σχολικών κτιρίων ,21 0,00 Πρότασ Α /12/ Εργασίε μετατόπιση παροχών ύδρευση ,08 0,00 Πρότασ Α /12/ Αντικατάσταση χαλασμένων υδρομέτρων δικτύου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Εργασία επισκευών βανών κεντρικού δικτύου ,25 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Λοιπά μέσα ατομική ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Λοιπά μέσα ατομική ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Λοιπά μέσα ατομική ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Λοιπά μέσα ατομική ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Λοιπά μέσα ατομική -688,80 0,00 Πρότασ Α /12/ Τοποθέτηση πινακίδων σήμανση στη ,94 0,00 Πρότασ Α /12/ Διαγραμμίσει -διαβάσει πεζών σε Δημ.Κοιν.Αγίων ,95 0,00 Πρότασ Α /12/ Εργασία επισκευή φθαρμένων κρασπέδων ,70 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια καυσίμων και ,85 0,00 Πρότασ Α /12/ Δαπάνη κάλυψη του κόστου των ειδικών μαθητικών ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Δαπάνη κάλυψη του κόστου των επιδομάτων των ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Σύναψη σύμβαση συνεργασία με σύμβουλο ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματο ,40 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Τόκου δανείων εσωτερικού -788,92 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Κατασκευή 2θέσιου ,65 0,00

10 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ -948,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πίστωση δαπανώνπάγιου ,41 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,96 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) δαπανών πάγιου χαρακτήρα ,90 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,95 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,39 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,95 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,33 0,00 Πρότασ Α /12/ Ενοικίαση κάδων μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ,30 0,00 Πρότασ Α /12/ Αποζημίωση λόγω συμμετοχή σε συνεδριάσει των -410,13 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την συντήρηση,έλεγχο ,80 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Καταγραφή & ψηφιακή ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια -206,23 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια κλιματιστικών ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση επισκευή ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση σχολικών ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση συντριβανιών ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια χαρτών -117,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια καλαθάκια ,68 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια συστημάτων ασφαλεία & επιτήρηση ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Προμήθεια κεφαλαικού εξοπλισμού - προμήθεια -123,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Δ/ΚΩΝ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ,55 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ,48 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΕΠ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ,89 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Δ/ΚΟΥ ,23 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Δ/ΚΟΥ ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ,75 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ (ΦΥΛΑΚΕΣ-ΣΧΟΛ ,40 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ (ΦΥΛΑΚΕΣ ,87 0,00

11 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ Σύναψη προγραμματική σύμβαση με ΔΙΚΕΠΑΖ για ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ -888,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Μισθώματα συμληρωματικού οικήματο για την -500,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Μισθώματα για την ενοικίαση του γραφείου -69,98 0,00 Πρότασ Α /12/ Μισθώματα για την αίθουσα πολιτιστικών -17,44 0,00 Πρότασ Α /12/ Μισθώματα για την ενοικίαση χώρου υπηρεσιών ,40 0,00 Πρότασ Α /12/ Μισθώματα των σχολικών κτιρίων 1ου Νηπιαγωγείου -265,20 0,00 Πρότασ Α /12/ Μισθώματα σχολικού κτιρίου 4ου Νηπιαγωγείου -365,06 0,00 Πρότασ Α /12/ Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων ,50 0,00 Πρότασ Α /12/ Μισθωση ακινήτου για στέγαση διαφόρων εκδηλώσεων -687,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ -196,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ -27,46 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για το Πρόγραμμα προστασία ,60 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Επιβληθέντα διοικητικά ,55 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια εξοπλισμού -135,30 0,00 Πρότασ Α /12/ Αποζημίωση για έξοδα κίνηση ειδικών συνεργατών -0,01 0,00 Πρότασ Α /12/ Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ειδικών συνεργατών -- -0,01 0,00 Πρότασ Α /12/ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ,48 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση πίστωση για Απόδοση οφειλών ,84 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ,00 0,00 Απόφα Α /12/ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ,00 0,00 Απόφα Α /12/ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ -400,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Ο ,85 0,00 Πρότασ Α /12/ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ,78 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση)πίστωση δαπανών πάγιου -461,18 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -189,10 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00

12 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -90,00 0,00 Απόφα Α /12/ Δαπάνη για μικροφωνική κάλυψη στο Λουτράκ- -0,63 0,00 Απόφα Α /12/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ (Α.Ο.Ε 85/ ΑΔΑ ,75 0,00 Πρότασ Α /12/ Σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 72 παρ.1δ του -842,73 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πίστωση για τα πληρωτέα ,88 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πίστωση για τα πληρωτέα ,36 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πίστωση για τα πληρωτέα -510,78 0,00 Πρότασ Α /12/ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -503,96 0,00 Πρότασ Α /12/ Συντήρηση,επισκευή &προμήθεια ανταλ/κων για τα ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τα ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΔΙΑΘΕΣΗ(ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ,66 0,00 Πρότασ Α /12/ Συντήρηση,επισκευή &προμήθεια ανταλ/κων για τα ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Συντήρηση-επισκευέ και ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Συντήρηση,επισκευή &προμήθεια ανταλ/κων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Συντήρηση-επισκευή & προμήθεια αντ/κών αυτ/των ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -0,06 0,00 Πρότασ Α /12/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την -77,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την ,45 0,00 Πρότασ Α /12/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την -124,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την -77,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την -522,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Δαπάνε για το πρόγραμμα γαλάζιε Σημαίε τη -369,91 0,00 Πρότασ Α /12/ Παροχή γάλατο εργατοτεχνικού προσωπικού -703,44 0,00 Πρότασ Α /12/ Παροχή γάλατο εργατοτεχνικού προσωπικού -761,00 0,00 Πρότασ Α /12/ Παροχή γάλατο εργατοτεχνικού προσωπικού -541,22 0,00 Πρότασ Α /12/ Παροχή γάλατο εργατοτεχνικού προσωπικού ,43 0,00 Πρότασ Α /12/ Παροχή γάλατο εργατοτεχνικού προσωπικού ,04 0,00

13 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ Παροχή γάλατο εργατοτεχνικού προσωπικού -114,61 0,00 Πρότασ Α /12/ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ (ΑΠΌ ΜΑΪΟ ΕΩΣ -1,30 0,00 Πρότασ Α /12/ Διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,82 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση)πιστώσεων δαπανών πάγιου ,06 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -51,91 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Απόφα Α /12/ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πίστωση για τα πληρωτέα -157,86 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -115,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -320,32 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,66 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,08 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -356,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -434,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,99 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -800,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -934,66 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,63 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -108,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -75,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -600,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -543,42 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -19,48 0,00

14 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,30 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,09 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,12 0,00 Πρότασ Α /12/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,71 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,19 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,52 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,19 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,70 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,70 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,70 0,00 Πρότασ Α /12/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ,75 0,00 Πρότασ Α /12/ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ,80 0,00 Πρότασ Α /12/ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΑ (εργοδότη & ,05 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση κρατήσεων στι αποδοχέ υπαλλήλων υπέρ ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΚΟΥ ,34 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ -539,20 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ Δ/ΚΟΥ ,76 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΚΥ Δ/ΚΟΥ- -218,37 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ,56 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΚΕΠ - -50,42 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΚΕΠ ,82 0,00 Πρότασ Α /12/ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ,95 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ,79 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ ,94 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΚΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ- -840,12 0,00 Πρότασ Α /12/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΘ/ΤΑΣ- -420,08 0,00 Πρότασ Α /12/ Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη) ,45 0,00

15 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,50 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -368,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου -559,79 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -481,72 0,00 Πρότασ Α /12/ Δίκτυα ύδρευση σε επεκτάσει του σχεδίου πόλη ,69 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -415,18 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -1,66 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,13 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -260,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -201,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,32 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,47 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,93 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -117,05 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,78 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -5,14 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,24 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -0,01 0,00 Πρότασ Α /12/ Απόδοση επιχορηγήσεων σε σχολικέ επιτροπέ για -248,74 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,06 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων δαπανών πάγιου ,35 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,02 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,91 0,00

16 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚΔ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α.Δ.Α. Κ.Α.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ποσό Ποσό Υπολ. Ποσό Ανατροπ Αντιλογ Α.Α.Υ. Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,58 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,22 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -56,88 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων -5,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,46 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,57 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,00 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,59 0,00 Πρότασ Α /12/ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων ,75 0,00 Σύνολο Εγγραφών: 423 Σύνολο : ,66

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΗ: 2011 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων & ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών,δαπάνε προγράμματο προληπτική ιατρική εργατοτεχνικού προσωπικού -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-808 με ΑΔΑ 4Α3ΗΩΛ3-Δ -320,00 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων & ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών,προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-809 με ΑΔΑ 4Α3ΗΩΛ3-Δ ,81 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων & ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών,προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-815 με ΑΔΑ 4Α3ΗΩΛ3-Δ ,62 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων & ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών,μίσθωση ολοκληρωμένη μονάδα αφαλάτωση υφάλμυρων νερών Αγίων Θεοδώρων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-818 με ΑΔΑ 4Α3ΗΩΛ3-Δ ,98 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων & ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών,προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-819 με ΑΔΑ 4Α3ΗΩΛ3-Δ ,09 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ συντήρηση ειδών οριοθέτηση κολυμβητική περιοχή -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-909 με ΑΔΑ 4Α39ΩΛ3-Π ,00 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ διάθεση πίστωσησ για την προμήθεια υγεινομικού και φαρμακευτικού υλικού -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-859 με ΑΔΑ 4Α39ΩΛ3-Π -225,09 Ανατροπή Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-951 με ΑΔΑ 4Α3ΩΩΛ3-Ν ,77 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1000 με ΑΔΑ 4ΑΣ4ΩΛ3-66Ψ ,50 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΙΤΛΩΝ-ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ ( 208/10 ΑΔΣ,ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ-ΔΑΠΑΝΗΜΑΤΩΝ & 165/10, 254/10 Α.Δ.Ε.) -- ΑΝΑΤ -484,00 Ανατροπή

18 Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1018 με ΑΔΑ 4ΑΣ4ΩΛ3-66Ψ ,05 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1026 με ΑΔΑ ,00 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-882 με ΑΔΑ. -7,00 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-883 με ΑΔΑ. -141,75 Ανατροπή Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (14.600,00 ΕΛ.ΤΑ ,00 ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1071 με ΑΔΑ 4ΑΣΡΩΛ3-92Α -144,54 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωησ για Συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστικών μέσων σύμφωνα με την από 15/7/11 Τεχνική έκθεση -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1098 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-8ΙΗ -783,51 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υδραυλικών ειδών & ειδών υγιεινή σύμφωνα με την από 15/7/11 Τεχνική έκθεση -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1099 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-8ΙΗ ,24 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για την Προμήθεια ειδών οδική σήμανση σύμφωνα με την υπ αριθμ.19/2011 μελέτη τη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1115 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-8ΙΗ ,08 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση τη ηλεκτρικά ανυψούμενη μπαριέρα & προμήθεια ανταλλακτικών σύμφωνα με την από τεχνική έκθεση τη Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1129 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,37 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Επιχορηγήσει σε αθλητικού συλλόγου και σωματεία -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1199 με ΑΔΑ 4ΑΜ2ΩΛ3-ΜΚΩ ,00 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1200 με ΑΔΑ 4ΑΧ8ΩΛ3-9ΙΙ ,00 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΑΘ. ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌ 12/4/11 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1222 με ΑΔΑ 45Π5ΩΛ3-Ξ5Ρ ,08 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Καταβολή αποζημίωση σε Δημητριάδη Αργύριο σύμφωνα με την 56/2011 απόφαση τη Ειδική επιτροπή άρθρου 5 Ν.1943/1991 τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννησου,Δυτική Ελλάδα & Ιονίου -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1226 με ΑΔΑ 45Π5ΩΛ3- -30,00 Ανατροπή

19 Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Έξοδα ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου,προμήθεια διαφημιστικά πανώ -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-1039 με ΑΔΑ 4Α5ΧΩΛ3-3ΟΠ ,00 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Εφαρμογή αντιρρυπαντική τεχνολογία σε επιφάνειε κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μα σύμφωνα με την 22/2011 μελέτη τη Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1271 με ΑΔΑ 45Π5ΩΛ3-Ξ5Ρ ,00 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Ανανέωση αδειών χρήση προγραμμάτων Τεχν.Υπηρεσία και τεχνική υποστήριξη σύμφωση με την από τεχνική έκθεση -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1289 με ΑΔΑ 45ΟΥΩΛ3-4ΜΘ ,50 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 524/11 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 6ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Αρ.Μελ. 3/2009(Γ. & Ν. ΑΝΤ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε.) -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1296 με ΑΔΑ -768,66 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Αμοιβή δικηγόρου Τζοάνο Χρήστο σύμφωνα με την υπ αριθμ.73/2010 Αποφ.Δημαρχιακή επιτροπή για παράσταση & κατάθεση υπομν/των ενώπιον του Τριμελού Διοικ. Πρωτοδ. Κορίνθου για τι υποθέσει α)κυβεντίδου Μαρία,β) Γεωργίου Γκιώνη γ)dia Ελλά ΑΕ -- ΑΝΑΤΡΟΠ ,62 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπέ ανάγκε σύμφωνα με την από 12/10/2010 τεχνική έκθεση -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1031 με ΑΔΑ 4ΑΣΛΩΛ3-Λ7Ι ,77 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό διοικητικών υπηρεσιών σύμφωνα με την από 12/10/10 τεχνική έκθεση -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1032 με ΑΔΑ 4ΑΣΛΩΛ3-Λ7Ι ,47 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υδραυλικών ειδών & ειδών υγιεινή σύμφωνα με την τεχνική έκθεση τη υπηρεσία τεχνικών έργων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1320 με ΑΔΑ 45ΟΥΩΛ3-4ΜΘ ,23 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια ηλεκτρονικού,ηλεκτρικού & κεφαλαιακού εξοπλισμού σύμφωνα με την σχετική τεχνικλη έκθεση τη τεχνική υπητεσία -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1321 με ΑΔΑ 45ΟΥΩΛ3-4ΜΘ ,00 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για την Συντήρηση Κ.Χ. & ντούζ παραλία (εργασία) σύμφωνα με την σχετική τεχνική έκθεση τη τεχνική υπηρεσία -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1325 με ΑΔΑ 45ΟΥΩΛ3-4ΜΘ ,96 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση ) για Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό σύμφωνα με την 70/10 μελέτη ΤΥΔ και την το αριθμ.23160/ σύμβαση -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1334 με ΑΔΑ 4574ΩΛ3-Η8Ψ ,92 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1132 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,16 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υλικών μηχανογράφηση και πολλαπλών εκτυπώσεων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1133 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,28 Ανατροπή

20 Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1134 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,17 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υλικού εκτυπώσεω(μελανοταινίε) -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1135 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,08 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Φωτοαντίγραφα -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1136 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,51 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθειε λοιπέ ειδών γραφείου -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1137 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,01 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθειε υλικών εκτυπώσεων,εκδόσει, βιβλιοδετήσει -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1138 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,96 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια εντύπων-αφισσών -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1139 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,19 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1140 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ -483,40 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1141 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ -870,69 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφηση και πολλαπλών εκτυπώσεων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1142 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,22 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1144 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,66 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια υλικού εκτυπώσεω (μελανοταινίε) -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1145 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,60 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1146 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ ,14 Ανατροπή Ανάληψη Υποχρέωση Α Δεκ Διάθεση πίστωση για Προμήθεια γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων -- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1148 με ΑΔΑ 4ΑΜΒΩΛ3-2ΚΟ -285,50 Ανατροπή

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κεντροαριστερά και νεοφιλελευθερισμό Η όψιμη προσχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Φ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ * β18ακ) ΗΚΜΣ «Η ΜΕΤΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος Μάιος 2002

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος Μάιος 2002 πρόγραμμα «εκπαίδευση & θέατρο» σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) αρ. 12/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 86/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 86/2014 ΘΕΜΑ 2 ο : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν της Ε Ν Ω Σ Η Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Σύνταξη ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός Το αμάρτημα της μητρός μου (απόσπασμα). Άλλην αδελφήν δεν είχομεν παρά μόνον την Αννιώ. Ήτον η χαϊδεμμένη της μικράς ημών

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος Iανουάριος 2010 Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος 2010: τι περιμένουμε, για τι θα παλέψουμε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Φ.Σ.Α. της 16ης Δεκεμβρίου 2009 Καταγγελία σύμβασης με Υ.Ε.Ν. από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αντίλαλοι απ τους Σκάρους

Αντίλαλοι απ τους Σκάρους ΙΛΙΟΥ 110 Κωδικός: 215988 Αντίλαλοι απ τους Σκάρους ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γραφεία: Γερανίου 41 Αθήνα Τ.Κ. 10431 Τηλ./Fax: 210-6420024 Περίοδος Γ Αριθμός φύλλου 22 Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1488 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Θανατηφόρο τ ρ ο χ α ί ο α τ ύ χ η μ α σ τ η Ν. Ε. Ο. σελ.3 Κ ο ζά ν η ς - Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μετά από καθυστερήσεις δύο ετών, με παρέμβαση του

Διαβάστε περισσότερα

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α

Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ ε μ ν ό τ η τ α, Τ α π ε ι ν ό τ η τ α, Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α Τα πρωτάγματα του νέου περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θ εόδωρου Καρυπίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8 η Στις 27-7 - 2011 ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 06/06/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 06/06/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 06/06/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10682 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε Ρ Ο Ѱ Α Λ Τ Ω Ν Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ «Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ε Λ Η Σ»

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε Ρ Ο Ѱ Α Λ Τ Ω Ν Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ «Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ε Λ Η Σ» Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε Ρ Ο Ѱ Α Λ Τ Ω Ν Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ «Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ε Λ Η Σ» Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 1918 2003 Αφιερώνεται σε όλους εκείνους τους αφανείς και φανερούς

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό ε π ε ι σ ό δ ι ο σ τ ο ν Α Η Σ Α μ υ ν τ α ί ο υ - Φ ι λ ώ τ α ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 167 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Η ηχώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ; «Αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών. και αποχωρούντων λόγω γήρατος ή άνω της 15ετίας. εργασία. Καταχρηστικές απολύσεις.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ; «Αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών. και αποχωρούντων λόγω γήρατος ή άνω της 15ετίας. εργασία. Καταχρηστικές απολύσεις. Τ ΕΧΝΟΛΟΓίκο Εκπαιδευτικό Ιδρ\ ΜΑ Καβαα,δς \Hh\V1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; «Αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών και αποχωρούντων λόγω γήρατος ή άνω της 15ετίας εργασία. Καταχρηστικές απολύσεις. Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Έργο ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Χαλκοκονδύλη 5, ΤΚ 106 77, Αθήνα Τηλ : 210 3802241 - Τηλεομοιότυπο : 210 3825393 www.eaaa.gr, email:info@eaaa.gr Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Άριστο βοήθημα για τους μαθητές Περιέχει πλήρη θεωρία για κάθε μάθημα του σχολικού βιβλίου και πολλές εμπεδωτικές ασκήσεις και προβλήματα. Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 03-10-2014 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/65/03-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-pervallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ, Ε. I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ, Ε. I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ, Ε. I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: " ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία Έκδοση Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5

Τριµηνιαία Έκδοση Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5 66: 10/2/13 3:58 PM 1 Ταχ. Γραφείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αριθµός Άδειας 412 e-mail: info@engranitsi.gr Τριµηνιαία Έκδοση Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗ Τηλ.: 210 3501526 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Φθινόπωρο Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φθινόπωρο Σεπτέμβρης Οκτώβρης - Νοέμβρης Φθινόπωρο Ο ζωγράφος με το κίτρινο Το Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π. ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Σ-ΠΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1624/25.11.213 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/213 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφια δήμαρχος Αγγελική Ράπτη. Υποψήφιος δήμαρχος. Γιώργος Μπιθυμήτρης, Πέντε θα είναι τελικά οι συνδυασμοί. Σ αυτό το άρθρο θα εντοπίσουμε τις

Υποψήφια δήμαρχος Αγγελική Ράπτη. Υποψήφιος δήμαρχος. Γιώργος Μπιθυμήτρης, Πέντε θα είναι τελικά οι συνδυασμοί. Σ αυτό το άρθρο θα εντοπίσουμε τις Ιδιοκτήτης Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καπετάν Τάσου 4 - ΚΑΤΑΦΥΓΙ 19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Εκδότης ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ:6972850006-Fax:2291042267 24 Σελίδα - 1 - σελίδες Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι 1 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έτος ι - αριθ. φύλλου 1 Εκτός διδακτέας ύλης Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεγράφη. η σύμβαση για το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας. Συνεργασία της ΔΕΗ με το. Η πρώτ η σ υνάντηση τ ης Πρωτοβο υλίας Πολιτών.

Υπεγράφη. η σύμβαση για το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας. Συνεργασία της ΔΕΗ με το. Η πρώτ η σ υνάντηση τ ης Πρωτοβο υλίας Πολιτών. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας Συνεργασία της ΔΕΗ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Συναντήσεις της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελόπουλος Αρχιτέκτονες ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Αγγελόπουλος Αρχιτέκτονες ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ Ένας περίπατος γύρω από την κατοικία Η κατοικία είναι κτισμένη σε ένα λόφο, μόλις ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης. Ένας ανηφορικός δρόμος, μέσα από μια δεντροστοιχία,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Εκπαιδευτικό υλικό για την ΠΕ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες Ο όρος ειδικές ανάγκες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό σε όλους ότι την πρώτη δόση,

Είναι γνωστό σε όλους ότι την πρώτη δόση, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 97 ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Η ηχώ σας εύχεται καλό μήνα Χρήστος Ναούμ : «Όλα τα τοπικά στελέχη έλλειπαν από τον εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων ο Γιάννης Αντωνιάδης σελ.4 Σ υ ν α υ λ ί α Κοινωνικής

σελ.3 σελ.3 Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων ο Γιάννης Αντωνιάδης σελ.4 Σ υ ν α υ λ ί α Κοινωνικής ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 219 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Α ί σ ι ο τ έ λ ο ς ε ί χ ε η κ ι ν η τ ο

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκαν. οι επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Αμυνταίου, της Βεύης και της Φλώρινας

Ολοκληρώθηκαν. οι επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Αμυνταίου, της Βεύης και της Φλώρινας ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Ολοκληρώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Αμυνταίου, της Βεύης και της Φλώρινας ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 248 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα