Τα Κατιόντα Δεµάτια και Οδοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Κατιόντα Δεµάτια και Οδοί"

Transcript

1 Τα Κατιόντα Δεµάτια και Οδοί λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Το Πυραµιδική Σύστηµα Φλοιονωτιαία Δεµάτιο Το Εξωπυραµιδικό Σύστηµα Αιθουσονωτιαίο Δεµάτιο Δικτυονωτιαίο Δεµάτιο Κεντρική Καλυπτρική Οδός Ελαιονωτιαίο Δεµάτιο Καλυπτρονωτιαίο Δεµάτιο Έσω Επιµήκης Δεσµίδα Τετραδυµονωτιαίο Δεµάτιο Ραχιαία Επιµήκης Δεσµίδα Φλοιο-γεφυρο-παρεγκεφαλιδική Οδός Εισαγωγή Τα κατιόντα δεµάτια του νωτιαίου µευλού εκφύονται από τον εγκεφάλικό φλοιό και το στέλεχος του εγκεφάλου. Οι οδοί αυτοί έχουν σχέση µε τον έλεγχο της κίνησης, το πυϊκο τόνο, τα νωτιαία αντανακλαστικά, τις αυτόνοµες νωτιαίες λειτουργίες και τη µεταφρορά αισισθητικών πληροφοριών στα υψηλότερα κέντρα. Η πυραµιδική οδός επηρεάζει κυρίως την ταχύτητα και επιδεξιότητα των εκουσίων κινήσεων. Τα σηµαντικότερα κατιόντα δεµάτου του πυραµιδικού συστήµατος είναι: - Το φλοιονωτιαίο δεµάτιο - Το φλοιοπροµηκηκή δεµάτιο Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 153

2 Όµως φαίνεται, οι απλές εκούσιες κινήσεις ρυθµίζονται από εξωπυραµιδικά δεµάτια. Τα σηµαντικότερα κατιόντα δεµάτια του εξωπυραµιδικού συστήµατος είναι: - Το το ερθυρονωτιάιο δεµάτιο - Το τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο - Το αιθουσονωτιαίο δεµάτιο - Το δικτυονωτιαίο δεµάτιο - Το ραφονωτιαίο δεµάτιο - Το αµινεργικό δεµάτιον - Το αυτονοµο δεµάτιο Πολλές περιοχές του εγκεφάλου παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εκτέλεση πολύπλοκων κινητικών δράσεων. Περιλαµβάνονται: - ο φλοιός - τα βασικά γάγγλια - ο υποθαλάµιος πυρήνας - η µέλαινα ουσία - ο ερυθρός πυρήνας - ο δικτυωτός σχηµατισµός - ο αιθουσαίος πυρήνας - η παρεγκεφαλίδα - ο θάλαµος Οι κινητικοί νευρώνες των πρόσθιων κεράτων της φαιάς ουσίας του νωτιαίου µυελού, χορηγούν νευρικές ίνες, δια των πρόσθιων ριζών των νωτιαίων νεύρων (τελική κινητική οδός για τους µυς). Οι κατώτεροι κινητικοί νευρώνες βοµβαρδίζονται µε νευρικές ώσεις, από ανώτερα κέντρα του προµήκους της γέφυρας του µέσου εγκεφάλου και του φλοιού των ηµισφαιρίων όπως επίσης και ώσεις από τις κατά µήκος του νωτιαίου µυελού εισερχόµενες δια των οπίσθιων ριζών (αισθητικές ίνες) ίνες από διάφορα υπερνωτιαία κέντρα κατέρχονται στη λευκή ουσία του νωτιαίου µυελού, διατάσσονται σε δέσµες και αποτελούν τα κατιόντα δεµάτια. Το Πυραµιδικό Σύστηµα Η πυραµιδική οδός είναι η οδός των εκουσίων κινήσεων. Έχει ιδιαίτερα σχέση µε τον έλεγχο της εκούσιας, διακριτής, δεξιοτεχνικής κίνησης ( κλασµαταική κίνηση ), ειδικά εκείνων των άνω άκτρων. - Ασκεί συνεχή τονική διέγερση η οποία βοηθά τις ταχείες κινήσεις. - Ελέγχει τα υποφλοιώδη κινητικά κέντρα. - Ρυθµίζει τη δραστηριότηα των πυρήνων των προσθίων κεράτων του νωτιαίου µυελού. Κινητικές ώσεις φέρονται από τον φλοιοό προς τους σκελετικού µυς. Αρχίζει από τα µέσα και µεγάλα πυραµοειδή κύτταρα της κινητικής αλω (πεδίο 4 κατά Brodmann) και εν µέρει της προκινητικής (πεδίο 6 κατά Brodmann) και διακρίνεται σε δύο δεσµίδες: την φλοιοπροµηκική και την φλοιονωτιαία δεσµίδα. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 154

3 Η φλοιοπροµηκική δεσµίδα αποτελεί την κινητική οδό των εγκεφαλικών νεύρων (6-12). - Πρώτος κινητικός νευρώνας: αποτελείται από τα πυραµοειδή κύτταρα του κάτω τµήµατος της κινητικής χώρας. Νευρικές ίνες φέρονται διαµέσου του ακτινωτού στεφάνου, του γόνυ της έσω κάψας, της βάσης του εγκεφαλικού σκέλους, της βασικής µοίρας της γέφυρας (πυραµιδικά ογκώµατα), του προµήκη (πυραµίδες). - Δεύτερος κινητικός νευρώνας: αποτελείται από τους ετεροπλάγιους κινητικούς πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων. Από αυτά εκφύονται τα κινητικά εγκεφαλικά νεύρα (6-12) οι οποίες νευρώνουν τους σκελετικούς µύες. Φλοιονωτιαία δεσµίδα αποτελεί την κινητική οδό των νωτιαίων νεύρων - Πρώτος κινητικός πυρήνας: Πυραµοειδή κύτταρα του µέσου και άνω τµήµατος της κινητικής χώρας. Νευρικές ίνες φέρονται διαµέσου του ακτινωτού στεφάνου, του πρόσθιου ηµιµορίου του οπίσθιου σκέλους της έσω κάψας, της βάση του εγκεφαλικού σκέλους, της βασικής µοίρας της γέφυρας (πυραµιδικά ογκώµατα), του προµήκη µυελού (σχηµατίζει την πυραµίδα). - Περισσότερες πυραµιδικές ίνες (80-90%) χιάζονται µε τις αντίθετες. Φέρονται στην αντίθετη πλάγια δέσµη του νωτιαίου, πλάγιο πυραµιδικό δεµάτιο (χιαστό). (ο χιασµός γίνεται περίπου στα όρια µεταξύ προµήκη και νωτιαίου µυελού) - Οι υπόλοιπες φέρονται εν µέρει στο σύστοιχο πλάγιο πυραµιδικό δεµάτιο (αχίαστες ίνες ~10%) και εν µέρει στην πρόσθια δέσµη του σύστοιχου ηµιµορίου: πρόσθιο πυραµιδικό δεµάτιο (αχίαστο). Πιο κάτω χιάζονται κι αυτές (διαµέσου του λευκού συνδέσµου) και καταλήγουν στο αντίθετο πρόσθιο κέρας. - Από τα κύτταρα των πρόσθιων κεράτων φεύγουν νέοι νευρίτες µε τις πρόσθιες ρίζες των νωτιαίων νεύρων (κινητικές ίνες) και νευρώνουν τους γραµµωτούς µύες. (Κλινική Συσχέτιση 29.2) (Κλινική Συσχέτιση 29.3) Ανατοµική οργάνωση Η κατιούσα κινητική οδός από τον φλοιό µέχρι τους µυς συνήθως αποτελείται από τρεις νευρώνες. Ο πρώτος νευρώνας εκπορεύεται από το φλοιό. Συνάπτεται µε ένα συνδετικό νευρώνα µέσα στο πρόσθιο κέρας του νωτιαίου µυελού. Ο δεύτερος νευρώνας είναι βραχύς άξονας και συνάπτεται µέσα στο πρόσθιο κέρας του νωτιαίου µυελού. Ο τρίτος νευρώνας (κατώτερος κινητικός) νευρώνει τον σκελετικό µυ. Λειτουργίες Αποτελούν τη νευρική οδό για τις εκούσιες, ξεχωριστές κινήσεις, ιδιαίτερα των περιφερικών τµηµάτων των άκρων. Δεν είναι η µοναδική νευρική οδός που συµβάλλει στις εκούσιες κινήσεις. Είναι (κυρίως) η οδός που προσδίδει ταχύτητα και επιδεξιότητα στις εκούσιες κινήσεις. Χρησιµεύει στις ταχείες και επιδέξιες κινήσεις Πολλές από τις απλές, βασικές εκούσιες κινήσεις εξυπηρετούνται από άλλα κατιόντα δεµάτια. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 155

4 Φλοιονωτιαία Δεµάτιο Φλοιός Οι αρχικές πυραµιδικές ίνες είναι οι άξονες των πυραµοειδών κυττάρων της πέµπτης στιβάδας του φλοιού. - Περίπου το 1/3 των ινών εκπορεύονται από τον κύριο κινητικό φλοιό (πεδίο 4 κατά Brodmann). - Το 1/3 από τον δευτερεύοντα κινητικό φλοιό (πεδίο 6 κατά Brodmann) και άλλες προµετωπιαίες περιοχές. - Το 1/3 από το βρεγµατικό φλοιό (πεδία 3, 1, 2 κατά Brodmann) και άλλες βρεγµατικές περιοχές (πεδία 5, 7 κατά Brodmann), όπως επίσης και από τον κροταφικό και τον ινιακό λοβό. - Δηλαδή, τα 2/3 των ινών εκπορεύονται από την πρόσθια κεντρική έλικα (και µετωπιαίες περιοχές) και το 1/3 από την οπίσθια κεντρική έλικα). Ίνες από τον βρεγµατικό λοβό (και από τον κροταφικό και ινιακό λοβό) δεν ελέγχουν την κινητική λειτουργία αλλά, επηρεάζουν τη ροή των αισθητικών πληροφοριών. Οι ίνες αυτές καταλήγουν στον σφηνοειδή και ισχνό πυρήνα και στη ραχιαία πηκτωµατώδη ουσία. Ο ερεθισµός των διαφόρων µερών της πρόσθιας κεντρικής έλικας προκαλεί κινήσεις διαφόρων µερών του αντίπλευρου ηµιµορίου του σώµατος. Τα διάφορα µέρη του σώµατος αντιπροσωπεύονται σε συγκεκριµένες θέσεις της πρόσθιας κεντρικής έλικας (κινητικό ανθρωπάριο του Penfield). Η ανθρωποειδής παράσταση είναι µια παραλλαγµένη εικόνα του ανθρώπου. Τα διάφορα µέρη του σώµατος, έχουν µέγεθος ανάλογο προς την έκταση του φλοιού, από την οποία ελέγχονται. Η περιοχή που ελέγχει τις κινήσεις στο πρόσωπο, βρίσκεται προς τα κάτω και η περιοχή που ελέγχει τις κινήσεις του κάτω άκρου βρίσκεται προς τα επάνω του παράκεντρου λοβίου. Οι περισσότερες ίνες (περίπου 60%) είναι εµµύελες, σχετικώς βραδείας απαγωγής και λεπτές και περίπου 40% είναι αµύελες. Πολύ κοντά στην έκφυσή τους, οι πυραµιδικές ίνες χορηγούν παλίνδροµους κλάδους προς παρακείµενες περιοχές του φλοιού. Πιστεύεται ότι ασκούν ανασταλτική δράση. Οι ίνες συγκλίνουν στον ακτινωτό στέφανο και διέρχονται από το οπίσθιο σκέλος της έσω κάψας. - Διάταξη: Οι ίνες πλησιέστερες προς το γόνυ, προορίζονται για την αυχενική µοίρα του σώµατος. Οι οπίσθιες ίνες προορίζονται για τη νεύρωση του κάτω άκρου. (Δηλαδή, οι ίνες έχουν συγκεκριµένη σωµατοτοπογραφική διάταξη.) (Εικ 29.6) (Κλινική Συσχέτιση 29.4) Μέσος εγκέφαλος Η πυραµιδικές ίνες βρίσκονται στην βάση του σκέλους του µέσου εγκεφάλου (τα µεσαία 3/5 της βάσης). (Εικ 29.7) Οι ίνες των αυχενικών µερών πορεύονται προς τα έσω και οι ίνες του κάτω άκρου πορεύονται προς τα έξω. Από έξω προς τα µέσα η σωµατοτοπογραφική διάταξη των ινών είναι: ίνες από βρεγµατικό λοβό, κάτω άκρο κορµός άνω άκρο κεφαλή. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 156

5 Γέφυρα Οι ίνες βρίσκονται κάτω από τα πυραµιδικά ογκώµατα. Στη γέφυρα το δεµάτιο διασπάται σε περισσότερες δεσµίδες, λόγω παρεµβολής των εγκάρσιων γεφυροπαρεγκεφαλιδικών ινών. Η σωµατοτοπία των ινών στη γέφυρα είναι λιγότερο εµφανής, αλλά η σωµατοτοπογραφική διάταξη υπάρχει (από επάνω προς τα κάτω: κεφαλή άνω άκρο κορµός κάτω άκρο). Προµήκης Μυελός Οι δεσµίδες συγκεντρώνονται και σχηµατίζουν έναεπίµηκες έπαρµα, την πυραµίδα. Στο όριο του προµήκους µε το νωτιαίο µυελό, οι περισσότερες ίνες χιάζονται: χιασµός των πυραµίδων (του Mistichelli). (Οι ίνες από τις περιοχές που είναι υπεύθυνες για τα άνω άκρα, χιάζονται ρυγχαία σε σχέση µε εκείνες που είναι υπεύθυνες για τα κάτω άκρα). Κατά το χιασµό των πυραµίδων, περίπου το 80-90% των ινών χιάζονται. Οι ίνες που χιάζονται εισέρχονται στην αντιπλευρη δέσµη του νωτιαίου µυελού και συγκροτούν το πλάγιο φλοιονωτιαίο (ή πυραµιδικό) δεµάτιο. Νωτιαίος Μυελός Το πλάγιο φλοιονωτιαίο δεµάτιο: Οι ίνες για το άνω άκρο πορεύονται προς τα µέσα και οι ίνες για το κάτω άκρο προς τα έξω. Κατέρχονται σε όλο το µήκος του νωτιαίου µυελού και καταλήγουν στα πρόσθια κέρατα όλων των νευροτοµίων. Περίπου το 50% των ινών καταλήγουν στην αυχενική µοίρα, 20% στη θωρακική µοίρα και 30% στην οσφυϊκή µοίρα. Το πρόσθιο φλοιονωτιαίο δεµάτιο: Αρχικά πορεύεται αχίαστο στην πρόσθια δέσµη της λευκής ουσίας, µέχρι την ανώτερη θωρακική µοίρα του νωτιαίου µυελού. Τελικά, οι ίνες χιάζονται (στο λευκό σύνδεσµο) και καταλήγουν στα πρόσθια κέρατα του νωτιαίου µυελού του αντίθετου ηµιµορίου των αυχενικών και ανώτερων θωρακικών νευροτοµίων. Οι περισσότερες ίνες συνάπτονται µε βραχείς συνδετικούς νευρώνες, µε άλφα κινητικούς νευρώνες (στη Ζώνη ΙΧ) και µερικούς γάµµα κινητικούς νευρώνες. Μόνο οι µεγαλύτερες φλοιονωτιαίες ίνες συνάπτονται απευθείας µε τους κινητικούς νευρώνες. Οι συνδετικοί νευρώνες που στη συνέχεια συνάπτονται µε ταα άλφα κινητικά κύτταρα βρίσκονται στη Ζώνη VΙΙ. Άλφα κινητικοί νευρώνες: νευρώνουν τους γραµµωτούς (σκελετικούς) µυς. Γάµµα κινητικοί νευρώνες: νευρώνουν ενδοκαψικές µυϊκές ίνες των νευροµυϊκών ατράκτων. Οι ίνες που εκπορεύονται από το σωµατοκινητικό φλοιό καταλήγουν κυρίως στις Ζώνες VΙΙ-ΙΧ του νωτιαίου µυελού. Οι ίνες που εκπορεύονται από τον σωµατοαισθητικό φλοιό καταλήγουν στις Ζώνες ΙV και V. Υπάρχει σωµατοτοπογραφική διάταξη των άλφα νευρώνων στη Ζώνη ΙΧ. Οι νευρώνες του κορµού βρίσκονται προς τα έσω και οι νευρώνες των άκρων προς τα έξω. (Κλινική Συσχέτιση 29.5) Κλάδοι των φλοιονωτιαίων δεµατίων Πολύ κοντά µετά την έκφυσή τους, χορηγούνται κλάδοι που επιστρέφουν στον εγκεφαλικό φλοιό. Δρούν ανασταλτικά παρακειµένων περιοχών του φλοιού και Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 157

6 «ενηµερώνουν» συνεχώς τους υποφλοιώδεις πυρήνες για τη δραστηριότητα του κινητικού φλοιού. Κλάδοι: - στον κερκοφόρο πυρήνα - στον φακοειδή πυρήνα - στον ερυθρό πυρήνα - στους ελαϊκούς πυρήνες - σε δικτυωτός σχηµατισµό Στη συνέχεια, οι περιοχές αυτές, µπορεί να αντιδράσουν, στέλνοντας ώσεις στους άλφα και γάµα κινητικούς νευρώνες, µε άλλες κατιούσες οδούς Κλάδοι του κατώτερου κινητικού νευρώνα: οι ίνες κατά τη διαδροµή τους για να εισέλθουν στην πρόσθια ρίζα του νωτιαίου µυελού, χορηγούν παράπλευρους κλάδους, συνάπτονται µε τα κύτταρα του Renshaw (Ζώνη ΙV και V). Αυτά µε τη σειρά τους συνάπτονται µε τα κινητικά κύτταρα (κατώτερος κινητικός νευρώνας). Με τη λειτουργία τους αναστέλλουν τη δραστηριότητα του κατώτερου κινητικού νευρώνα. Δικτυωτός σχηµατισµός Ελέγχει τη λειτουργία των άλφα και γάµµα κινητικών νευρώνων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε τη δικτυωτοβολβική και τη δικτυωτονωτιαία οδό. Τροποποιεί και προσαρµόζει τον µυϊκό τόνο και τα αντανακλαστικά τόξα. Προκαλεί αµοιβαία αναστολή (π.χ. όταν συσπώνται οι καµπτήρες µυς, χαλαρώνουν οι ανταγωνιστές εκτείνοντες). Μαζί µε τη συµβολή της αιθουσαίας συσκευής διατηρεί τον τόνο των µυών για τη διατήρηση της όρθιας στάσης. Θάλαµος (Κοιλιακοί έξω πυρήνες) Ο πρόσθιος κοιλιακός πυρήνας: Συνδέεται µε τον δικτυωτό σχηµατισµό, τη µέλαινα ουσία, το ραβδωτό σώµα, τον προµετωπιαίο φλοιό και άλλους θαλαµικούς πυρήνες. Παρεµβάλλεται στην οδό µεταξύ του ραβδωτού σώµατος και του µετωπιαίου φλοιού και επηρεάζει τις δραστηριότητες του κινητικού φλοιού. Ο έξω κοιλιακός πυρήνας: Έχει τις ίδιες συνδέσεις µε τον πρόσθιο κοιλιακό πυρήνα, ενώ επιπλέον δέχεται ίνες από την παρεγκεφαλίδα. Εκπέµπει ίνες προς την κινητική και προκινητική χώρα και επηρεάζει τη µυϊκή λειτουργία. Βασικά Γάγγλια Τα βασικά γάγγλια συνδέονται τόσο µεταξύ τους όσο και µε άλλες περιοχές. Η δραστηριότητα εκλύεται µε τις πληροφορίες από τον αισθητικό φλοιό, το θάλαµο και το εγκεφαλικό στέλεχος και διοχετεύεται στην ωχρά σφαίρα. Επηρεάζει τη δραστηριότητα του κινητικού φλοιού και άλλων κινητικών κέντρων στο εγκεφαλικό στέλεχος. Έτσι οι βασικοί πυρήνες ελέγχουν τις κινήσεις των µυών, εµµέσως δια του φλοιού. Καταστροφή του κινητικού φλοιού, αποστερεί την ικανότητα εκτέλεσης λεπτών, επιδέξιων κινήσεων των χεριών και των ποδιών,του αντιθέτου ηµιµορίου του Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 158

7 σώµατος. Ο ασθενής είναι ικανός να εκτελεί αδρές κινήσεις των αντιθέτων άκρων. Η ωχρά σφαίρα παίζει σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο των αξονικών και γυροειδών κινήσεων και της θέσης των κεντρικών τµηµάτων των άκρων. Η δραστηριότητα αυξάνεται πριν αρχίσουν οι ενεργητικές κινήσεις των περιφερικών µερών των άκρων. Συµβάλλει στην κατάλληλη στάση του κορµού και των άκρων, για την ιδανικότερη µυϊκή λειτουργία, πριν ο φλοιός ενεργοποιήσει τις κινήσεις των χεριών και των ποδιών. Η εκτέλεση µιας εκούσιας κίνησης Μια σειρά διαφορετικών µυών υποβάλλονται σε συστολή. Με τη δράση διαφόρων κατιόντων δεµατίων επηρεάζεται η δραστηριότητα των κατώτερων κινητικών νευρώνων (άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδετικών νευρώνων) Οι πληροφορίες στα κατιόντα δεµάτια καθοδηγούνται από: - τα αισθητικά συστήµατα - τους οφθαλµούς - τα αυτιά - τους ίδιους τους µυς - τη µνήµη - συναισθηµατικές παραστάσεις - µέρη του µεταιχµιακού συστήµατος (συγκινησιακή κατάσταση) Τα φλοιονωτιαία δεµάτια ελέγχουν τους πρωταγωνιστές µυς υπεύθυνη για µια κίνηση (ιδιαίτερα των πολύ επιδέξιων κινήσεων των περιφερικών τµηµάτων των άκρων). Τα άλλα υπερνωτιαία κατιόντα δεµάτια έχουν µείζονα ρόλο στις απλές, βασικές, εκούσιες κινήσεις και επιφέρουν αναγκαία προσαρµογή του µυϊκού τόνου. Τα βασικά γάγγλια και η παρεγκεφαλίδα δεν χορηγούν αµέσως δεµάτια που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του κατώτερου κινητικού νευρώνα, αλλά επηρεάζουν σηµαντικά τις εκούσιες κινήσεις. Η επίδραση γίνεται έµµεσα µε ίνες που προβάλλουν στο φλοιό και στο εγκεφαλικό στέλεχος. Το Εξωπυραµιδικό Σύστηµα Εκτός από την πυραµιδική οδό, υπάρχει µια σειρά από φλοιώδη και υποφλοιώδη κέντρα και δεµάτια που συγκροτούν στο σύνολό τους το εξωπυραµιδικό σύστηµα. Το εξωπυραµιδικό σύστηµα αποτελείται απο φυγόκεντρες νευρικές οδοί οι οποίες απολήγουν στους κινητικούς νευρώνες των εγκεφαλικών και νωτιαίων νεύρων, και µε τη σειρά τους επηρεάζουν τη λειτουργία των σκελετικών µυών. Είναι το δεύτερο κινητικό σύστηµα που επηρεάζει τη λειτουργία των σκελετικών µυών και δρα χωρίς τη συµµετοχή της βούλησης. Αποτελείται απο φλοιώδη κέντρα, υποφλοιώδη κέντρα και τα δεµάτια του εξωπυραµιδικού συστήµατος. Με το εξωπυραµιδικό σύστηµα επιτελούνται: Οι παρακινήσεις: ακούσιες κινήσεις που συνοδεύουν µε τις εκούσιες (π.χ. οι µορφασµοί και οι χειρονοµίες κατά την οµιλία). Πολύπλοκες συνδυασµένες κινήσεις: κατά τη βάδιση και το χορό. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 159

8 Ελέγχει ακούσιες κινήσεις που γίνονται υποσυνείδητα (π.χ. αιωρήσεις των άνω άκρων κατά τη βάδιση). Καθορίζει τη σειρά, το βαθµό και το χρόνο σύσπασης των µυών που θα επιτελέσουν µια κίνηση. Στην εκτέλεση µιας εκούσιας κίνησης ρυθµίζει τη χαλάρωση των ανταγωνιστικών µυών. Κινήσεις άµυνας και φυγής: µετά από πόνο ή φόβο (σε ανταπόκριση ακουστικών ή οπτικών ερεθισµάτων). Τόνος των µυών και ρύθµιση των κινήσεων. Διατηρεί την ισορροπία. Κατά την επιτέλεση της κίνησης ενός άκρου προκαλέι ταυτόχρονη διέγερση στα άλλα άκρα και τον κορµό. Υπάρχουν δεµάτια που ανήκουν στο εξωπυραµιδικό σύστηµα και είναι κεντροµόλα όπως: Νωτιοτετραδυµικό δεµάτιο Νωτιοδικτυωτό δεµάτιο Πρόσθιο και οπίσθιο νωτιοπαρεγκεφαλιδικό δεµάτιο Νωτιοελαϊκό δεµάτιο Φλοιώδη κέντρα: Το σπουδαιότερο είναι η προκινητική χώρα (πεδίο 6 κατά Brodmann). Άλλες περιοχές του µετωπιαίου λοβού (πεδία 8, 9, 24 κατά Brodmann). Ινιακούς λοβούς (πεδίο 19 κατά Brodmann). Περιοχές του βρεγµατικού και κροταφικού λοβού. Υποφλοιώδη κέντρα: Ραβδωτό σώµα Ωχρή σφαίρα Μέλαινα ουσία Ερυθρός πυρήνας Υποθάλαµος Πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού Θάλαµος (κυρίως ο πρόσθιος κοιλιακός πυρήνας) Γεφυρικοί πυρήνες Πυρήνες της κάτω ελαίας Φλοιός και πυρήνες της παρεγκεφαλίδας Αιθουσαίοι πυρήνες Δεµάτια του εξωπυραµιδικού συστήµατος: Ερυθρονωτιαίο δεµάτιο (του Monakow) Αιθουσονωτιαίο δεµάτιο Δικτυονωτιαίο δεµάτιο Κεντρική καλυπτρική οδός Ελαιονωτιαίο δεµάτιο (του Bechterew) Καλυπτρονωτιαίο δεµάτιο Τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο Φλοιο-γεφυρο-παρεγκεφαλιδική οδός Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 160

9 Έσω επιµήκης δεσµίδα Ραχιαία επιµήκης δεσµίδα (του Schutz) Νωτιοδικτυωτό δεµάτιο Πρόσθιο και οπίσθιο νωτιοπαρεγκεφαλδικό δεµάτιο Νωτιοελαϊκό δεµάτιο Εκτός από τις µακρές κατιούσες (και ανιούσες) οδούς του εξωπυραµιδικού συστήµατος, υπάρχουν βραχείες συνδέσεις ανάµεσα στα υποφλοιώδη κέντρα. Το Ερυθρονωτιαίο Δεµάτιο Το ερυθρονωτιαίο δεµάτιο δεν είναι ιδαίτερα αναπτυγµένο στους ανθρώπους. Είναι χιαστό και βρίσκεται στην πλάγια δέσµη, µπροστά από το πλάγιο πυραµιδικό. Εκπορεύεται από τον ερυθρό πυρήνα της καλύπτρας του µέσου εγκεφάλου και χιάζεται µε το αντίθετο δεµάτιο (κοιλιακός χιασµός της καλύπτρας) Φέρεται κάτω από το έδαφος της 4 ης κοιλίας και συνεχίζει στην πλάγια δέσµη νωτιαίου µυελού. Καταλήγει στα κινητικά κύτταρα, κυρίως στην αυχενική µοίρα του πρόσθιου κέρατος του νωτιαίου µυελού. Ρυθµίζει τους καµπτήρες των άνω άκρων κατά την κίνηση. (Εξασκεί έλεγχο πάνω στον τόνο των µυών.) Διεγέρσεις από τον ερυθρό πυρήνα µεταβιβάζονται επίσης στο νωτιαίο µυελό διαµέσου των δικτυονωτιαίων δενµατίων και του καλυπτρονωτιαίου δεµατίου. Αιθουσονωτιαίο Δεµάτιο Το αιθουσονωτιαίο δεµάτιο αποτελεί κατιόν δεµάτιο το οποίο µεταβιβάζει διεγέρσεις από τους αιθουσαίους πυρήνες προς τους µυς. Είναι σηµαντική οδό µε την οποία αυξάνεται αυτόµατα ο τόνος των κατάλληλων αντιβαρικών µυών κατά την ετερόπλευρη πλάγια κάµψη της κεφαλής. Έχει σχέση µε τον τόνο των µυών και την ισορροπία του σώµατος (επιτυγχάνει αντανακλαστικές κινήσεις). Χρησιµεύει στη διατήρηση του κέντρου βάρους µεταξύ των ποδιών. Οι αιθουσαίοι πυρήνες (στη ραχιαία µοίρα της γέφυρας), δέχονται διεγέρσεις από τον λαβύρινθο, ιδιαίτερα από το ελλειπτικό κυστίδιο, σχετικές µε τη θέση της κεφαλής, µε το αιθουσαίο νεύρο. Λαµβάνουν ερεθίσµατα και από την παρεγκεφαλίδα. Το δεµάτιο εκπορεύεται κυρίως από τον έξω αιθουσαίο πυρήνα (του Deiter), κατέρχεται στο οµόπλευρο ηµιµόριο ως πλάγιο αιθουσονωτιαίο δεµάτιο. (Είναι αχίαστο.) Κατέρχεται στην πρόσθια επιφάνεια της πρόσθιας δέσµης του νωτιαίου µυελού. Το δεµάτιο απολήγει στα κύτταρα του πρόσθιου κέρατος. Ίνες από το δεµάτιο περεµβάλλονται στις διεγερτικές επιδράσεις στους εκτείνοντες κινητικούς νευρώνες. Υπάρχουν ερωτηµατικά ανάµεσα στους νευροανατόµους εάν υφίσταται το έσω αιθουσονωτιαίο δεµάτιο και εάν οι ίνες της έσω µοίρας του εκπορεύονται από τον ετερόπλευρο κάτω αιθουσαίο πυρήνα. Θεωρείται ότι ο εεω αιθουσαίος πυρήνας χορηγεί κατιούσες ίνες στην οµόπλευρη έσω επιµήκη δεσµίδα (ή έσω Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 161

10 αιθουσονωτιαίο δεµάτιο), το οποίο βρίσκεται πλησίον της πρόσθιας µέσης σχισµής. Δικτυονωτιαίο Δεµάτιο Ο δικατυωτός σχηµατισµός της γέφυρας και του προµήκη χορηγεί τις δικτυονωτιαίες ίνες. Εµπηρεάζουν τις εκούσιες κινήσιες, την αντανακλαστική δραστηριότητα και το µυϊκό τόνο, ελέγχοντας τη δραστηριότητα των άλφα και γάµµα κινητικών νευρώνων. Αποτελείται από δύο δεµάτια: το πρόσθιο και πλάγιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο και ένα µεγάλο µέρος συνάπτεται µε τις πυραµιδικές ίνες από την προκινητική χώρα (κυρίως). Πρόσθιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο Το πρόσθιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο έχει διεγερτική δράση στους κινητικούς νευρώνες των πρόσθιων κεράτων του νωτιαίου µυελού. (Υπάρχουν νευροανατόµοι που πιστεύουν ότι µόνο η αυχενική µοίρα του νωτιαίου µυελού συνδέεται µε το πρόσθιο δεµάτιο). Οι κατιούσες ίνες του πρόσθιου δικτυονωτιαίου δεµατίου είναι αχίαστες και εκπορεύονται κυρίως από τους διάσπαρτους πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού του µέσου εγκεφάλου και της γέφυρας. Το δεµάτιο πορεύεται στην πρόσθια δέσµη του νωτιαίου µυελού. Πλάγιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο Το πλάγιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο, σε αντίθεση µε το πρόσθιο δεµάτιο, έχει ανασταλτική δράση στους κινητικούς νευρώνες των προσθιων κεράτων του νωτιαίου µυελού, όπου καταλήγει. Οι νευρικές ίνες του πλάγιου δικτυονωτιαίου δεµατίου είναι αχίαστες και εκπορεύονται (κυρίως) από τους πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού του προµήκους. Πορεύεται στην πλάγια δέσµη του νωτιαίου µυελού. Κεντρική Καλυπτρική Οδός Αποτελείται από τέσσερα δεµάτια τα οποία αρχίζουν (κυρίως) από τα βασικά γάγγλια και καταλήγουν στον πυρήνα της ελαίας. Πορεύεται στο εγκεφαλικό στέλεχος επί τα εντός του ερυθρού πυρήνα, κοντά στο κέντρο της καλύπτρας. Μερικές ίνες συνάπτονται µε το δικτυωτό σχηµατισµό και µε δικτυοδικτυωτές ίνες πορεύονται τελικά µε τα δικτυονωτιαία δεµάτια. Από τον κάτω πυρήνα της ελαίας, νευρικές ίνες φέρονται διαµέσου του κάτω σκέλους της παρεγκεφαλίδας, µε το ελαιοπαρεγκεφαλιδικό δεµάτιο στο ετερόπλευρο ηµιµόριο του παρεγκεφαλιδικού φλοιού. Αποτελείται από: - Ωχροελαϊκό δεµάτιο: αρχίζει από το φακοειδή πυρήνα και καταλήγει στον κάτω πυρήνα της ελαίας. - Ερυθροδικτυωτό δεµάτιο: αρχίζει από τον ερυθρό πυρήνα και καταλήγει στους πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού του προµήκους και της γέφυρας. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 162

11 - Ερυθρελαϊκό δεµάτιο (του Probst-Gamber): αρχίζει από τον ερυθρό πυρήνα και κατλήγει στον κάτω πυρήνα της ελαίας. - Δικτυοελαϊκό δεµάτιο: αρχίζει από τους πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού και της κεντρικής φαιάς ουσίας του προµήκους και της γέφυρας και καταλήγει στον κάτω πυρήνα της ελαίας. Ελαιονωτιαίο Δεµάτιο (του Bechterew) Αρχίζει από τον κάτω πυρήνα της ελαίας, χιάζεται και στη συνέχεια πορεύεται στην πλάγια δέσµη της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού. Καταλήγει στους κινητικούς νευρώνες των πρόσθιων κεράτων. (Υπάρχουν κάποιες ενδενξεις ότι επηρεάζει τη λειτουργία των κινητικών νευρώνων, αλλά µερικοί νευροανατόµοι το αµφισβητούν). Καλυπτρονωτιαίο Δεµάτιο Αρχίζει από πυρήνες της καλύπτρας και εν µέρει του δικτυωτού σχηµατισµού του µέσου εγκεφάλου και συνήθως δεν χιάζεται. Καταλήγει σε διάφορα µέρη όπως: στους πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού, της γέφυρας και του προµήκη, στους πυρήνες της ελαίας, στους κινητικούς πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων (στο εγκεφαλικό στέλεχος) και στους κινητικούς νευρώνες των προσθίων κεράτων του νωτιαίου µυελού. Έσω Επιµήκης Δεσµίδα Εκτείνεται από το µέσο εγκέφαλο µέχρι το νωτιαίο µυελό και βρίσκεται κοιλιακά της κεντρικής φαιάς ουσίας του εγκεφαλικού στελέχους. Λίγες νευρικές ίνες από τους αισθητικούς πυρήνες του τριδύµου νεύρου εισέρχονται επίσης στην έσω επιµήκη δεσµίδα. Λειτουργίες Ελέγχει την αρµονική συνεργασία των διαφόρων εγκεφαλικών νεύρων που συνδέει µεταξύ τους (π.χ. η νευρική σύνδεση µεταξύ των υπογλώσσιων νεύρων επιτυγχάνει συνδυασµένες κινήσεις της γλώσσας και των χειλέων κατά την οµιλία). Ελέγχει τις αντανακλαστικές κινήσεις των οφθαλµών και συνδυάζει τις κινήσεις αυτών µε τις κινήσεις της κεφαλής και του λαιµού. Ελέγχει και συνδέει το οφθαλµοκαρδιακό αντανακλαστικό µε το δακρυϊκό αντανακλαστικό. Εµφανίζει τρείς µοίρες: 1. Εξωπυραµιδική µοίρα: Αποτελείται από: - Το διάµεσο πυρήνα (του Cajal): βρίσκεται στην προτετραδυµική χώρα του µέσου εγκεφάλου - Τον πυρήνα του οπίσθιου συνδέσµου (του Darkschevitsch): βρίσκεται στην προτετραδυµική χώρα του µέσου εγκεφάλου. Οι πυρήνες αυτοί δέχονται αχίαστες ίνες από το ραβδωτό σώµα και χιαστές προσαγωγές ίνες από το οδοντωτό πυρήνα της παρεγκεφαλίδας. Από τον διάµεσο πυρήνα φέρονται απαγωγές ίνες προς τον νωτιαίο µυελό. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 163

12 2. Μεσοπυρηνική µοίρα: Αποτελείται από τις βραχείες συνδετικές νευρικές ίνες που συνδέουν τους ακόλουθους πυρήνες: - Πυρήνες των οφθαλµοκινητικών µυών - Μικτός πυρήνας του πνευµονογαστρικού νεύρου - Κινητικός πυρήνας του τρίδυµου νεύρου - Πυρήνας του υπογλώσσιου νεύρου - Πυρήνας του προσωπικού νεύρου. 3. Η αιθουσαία µοίρα: Συνδέει την αιθουσαία συσκευή (άνω, κάτω, έξω, έσω αιθουσαίους πυρήνες) µε: - Το έξωπυραµιδικό σύστηµα (διαµέσου των πυρήνων της εξωπυραµιδικής µοίρας). - Τους οφθαλµοκινητικούς και τραχηλικούς µυς διαµέσου των πυρήνων των οφθαλµοκινητικών εγκεφαλικών νεύρων. (3 η, 4 η, 6 η συζυγία: κοινό κινητικό, τροχιλιακό και απαγωγό νεύρο αντίστοιχα). Τετραδυµονωτιαίο Δεµάτιο Το τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο προκαλεί αντανακλαστικές κινήσεις της κεφαλής και των άνω άκρων οι οποίες σχετίζονται µε τα οπτικά ερεθίσµατα. (τα οπτικά ερεθίσµατα είναι αυτά που φέρονται από τους πυρήνες των πρόσθιων διδυµίων). Πολλοί νευροανατόµοι υποστηρίζουν ότι υπάχουν δύο επιµέρους δεµάτια που αποτελούν το τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο. Πρόσθιο τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο (του Lowenthal) Αποτελεί την κύρια φυγόκεντρο οδό από το τετράδυµο προς τον νωτιαίο µυελό και µερικοί νευροανατόµοι πιστεύουν ότι υφίσταται µόνο αυτό. Οι κατιούσες νευρικές ίνες εκπορεύονται από τους πυρήνες των πρόσθιων διδυµίων και χιάζονται µε το αντίθετο στην καλύπτρα του µέσου εγκεφάλου, στο ραχιαίο χιασµό της καλύπτρας. Το δεµάτιο πορεύεται στην πρόσθια δέσµη της λευκής ουσίας του νωτιαίου µυελού και κατάλήγει στην ανώτερη θωρακική µοίρα του νωτιαίου µυελού (στους πυρήνες των πρόσθιων κεράτων). Πολλοί νευροανατόµοι ξεχωρίζουν την προραχιαία δεσµίδα που αποτελείται από το πρόσθιο τετραδυµονωτιαίο µαζί µε το τετραδυµοπροµηκικό δεµάτιο το οποίο καταλήγει στους κινητικούς πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων Πλάγιο τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο Αποτελείται από νευρικές ίνες που εκπορεύονται από τα πρόσθια διδύµια και φέρονται (αχίαστες) στην πλάγια δέσµη της λευκής ουσίας του νωτιαίου µυελού. Καταλήγουν στην αυχενική µοίρα του νωτιαίου µυελού (στους πυρήνες των προςθιων κεράτων). Ραχιαία Επιµήκης Δεσµίδα (του Schutz) Εκτείνεται από τον υποθάλαµο µέχρι την κλειστή µοίρα του προµήκη και αποτελείται από κεντροµόλες και φυγόκεντρες ίνες που συνδέουν τον υποθάλαµο µε πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους (κινητικούς και παρασυµπαθητικούς). Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 164

13 Οι πυρήνες που συνδέονται είναι οι ακόλουθοι: - Υποθαλάµιοι πυρήνες - Κινητικοί πυρήνες: τριδύµο νεύρο, προσωπικο νεύρο, υπογλώσσιο νεύρο - Παρασυµπαθητικοί πυρήνες: ραχιαίος πυρήνας του πνευµονογαστρικού νεύρου, κάτω σιαλικός πυρήνας, άνω σιαλικός πυρήνας, πυρήνας του Edinger- Westphal (πυρήνας της κόρης του οφθαλµού) - Πυρήνες των πρόσθιων διδυµίων - Πυρήνας της ηνίας - Πυρήνας της µονήρους δεσµίδας Ρυθµίζει αντανακλαστικά στην έκκριση σιέλου µετά την επίδραση οσφρητικών και γευστικών ερεθισµάτων και τα αντανακλαστικά της γλώσσας. Φλοιο-γεφυρο-παρεγκεφαλιδική Οδός Εκπορεύονται ίνες από το φλοιό των ηµισφαιρίων και κυρίως από το µετωπιαίο λοβό και καταλήγουν στους γεφυρικούς πυρήνες στη βασική µοίρα της γέφυρας. Οι φλοιογεφυρικές ίνες διακρίνονται σε: - Μετωπογεφυρικές ίνες (ή δεµάτιο του Arnold): Αρχίζουν από το µετωπιαίο λοβό, διέρχονται από τον ακτινωτό στέφανο και φτάνουν στο πρόσθιο σκέλος της έσω κάψας. Διέρχονται από το έσω άκρο της βάσης του εγκεφαλικού σκέλους και κατλήγουν στους γεφυρικούς πυρήνες της ανώτερης µοίρας της γέφυρας. - Κροταφογεφυρικές ίνες (δεµάτιο του Turk): Αρχίζουν από τον κροταφικό φλοιό, διέρχονται από τον ακτινωτό στέφανο και στη συνέχεια από την υποφακοειδή µοίρα της έσω κάψας. Διέρχονται από το έξω άκρο της βάσης του εγκεφαλικού σκέλους και καταλήγουν στους γεφυρικούς πυρήνες της κατώτερης µοίρας της γέφυρας. - Βρεγµατοϊνιογεφυρικές ίνες: Αρχίζουν από τον βρεγµατικό και ινιακό φλοιό, διέρχονται από τον ακτινωτό στέφανο και στη συνέχεια από τη µεταφακοειδή µοίρα της έσω κάψας. Διέρχονται από το έξω άκρο της βάσης του εγκεφαλικού σκέλους και καταλήγουν στους γεφυρικούς πυρήνες της κατώτερης µοίρας της γέφυρας. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 165

14 Σχηµατική απεικόνιση της πυραµιδική οδός Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 166

15 Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατοµίας 167

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής Κεφάλαιο 5 5.1 Συµπεράσµατα του 1 ου Κεφαλαίου* Η Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως περιοχή ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής µεταβολής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Αθήνα, 2 Απριλίου Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩ ΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΡΑΒ ΟΣ ΛΑΒΕΣ ΠΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΞΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΦΡΩ ΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΡΑΒ ΟΣ ΛΑΒΕΣ ΠΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΞΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Κωδ: ΑΒΡΟΛ AB ROLLER V-CRUNCH Οδηγίες Χρήσης ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Το Παρόν προϊόν και οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό το φυλλάδιο δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ ΟΥ Υποψήφια ιδάκτορας του ΑΠΘ Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού κράτους απέναντι στην Μουσουλµανική Μειονότητα Οι ανισότητες στον εκπαιδευτικό χώρο, πολύ συχνά δεν προέρχονται µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ Α.1. α. Αγροτική µεταρρύθµιση: Η βιοµηχανική επανάσταση άσκησε σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο µε αποτέλεσµα την προοδευτική υποχώρηση της παραγωγικής και κοινωνικής κυριαρχίας του στον «δυτικό κόσµο».

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό, γιατί του πρόσφερε το δώρο της ποίησης, αναγνωρίζοντας µάλιστα την ιδιαίτερη αξία που αυτή έχει στη ζωή του ( δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υπεύθυνος Μαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΑΡ ΙΚΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 1.1. Τα µέρη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη Ελένη Παρπούλα και από τη Γραµµατέα Ευστρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 Άρθρο 1 Ο Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και µε έδρα την Αθήνα λειτουργεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΡΘΡΑ - ΟΚΙΜΙΑ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 1. Εισαγωγή Όντας διοικητικός υπάλληλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΕΡΓΟ:ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΕΡΓΟ:ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΕΡΓΟ:ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνα Τσιάβα Τάξη: Α Τμήμα:5ο Σχολικό Έτος:2ΟΟ9-2Ο10 1 1ο στάδιο Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Κος ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ:(Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ΥΠ.ΟΙ.Ο.) Ευχαριστούµε που ήρθατε στη σηµερινή ενηµερωτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό.

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό. 1 ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Μέλος του Σ της ΟΛΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Εικ. 1. Πύργος Ραγίου. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006 ο Νομός Θεσπρωτίας υπαγόταν αρχαιολογικά στην Η ΕΠΚΑ. Έκτοτε, η νεοσύστατη ΛΒ ΕΠΚΑ, ως ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συµβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Είναι ο ηθικός προβληµατισµός αποτέλεσµα της φυσικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Óõíåéñìüò ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1.1. α) Πρόκειται για το συνέδριο που οργανώθηκε στη Μασσαλία το Φεβρουάριο του 1918, απάντηση στο σχολικό βιβλίο, «η ρωσική επανάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΣΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους που με στήριξαν στην προσπάθειά μου αυτή.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους που με στήριξαν στην προσπάθειά μου αυτή. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραμμα της Ομάδος Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της ηλικίας αυτής κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατομικές κλίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο Υπαίθριοι χώροι & φύση στην πόλη Διδακτική ομάδα: Τ. Κοσμάκη, Δ. Πολυχρονόπουλος Σπουδαστής: Γιαννικόπουλος Χαράλαμπος Θέμα: Λόφος Αγ. Ιωάννη Κυνηγού (Κυνοσάργους)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή... 3. 2. Υφιστάµενες µελέτες έργων άρδευσης και ύδρευσης... 5

1. Εισαγωγή... 3. 2. Υφιστάµενες µελέτες έργων άρδευσης και ύδρευσης... 5 Μελέτη: Σύνταξη Φακέλου Επέκτασης Αρδευτικού από Γεωτρήσεις Λακωνίων Υδρογεωλογική Μελέτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Γενικά...3 1.2. Ευχαριστίες...4 2. Υφιστάµενες µελέτες έργων άρδευσης και ύδρευσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 7 1ο ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Γνωρίζω τι σημαίνει... Μαθαίνω τα κύρια σημεία... Γενικά... Διαχείριση φυσικών πόρων... Ελέγχω τις γνώσεις μου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η Σηµασία των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική Εφαρµογή στις Ξενοδοχειακές Υπό των φοιτητών: ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του»

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου από την ενδελεχή διερεύνηση των αναφορών που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 12. ...αλλάζει. τον τόπο µας

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 12. ...αλλάζει. τον τόπο µας ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 12 ΘΕΜΑ: Η κατασκευή του φράγµατος και της λίµνης Ιλαρίωνα......αλλάζει τον τόπο µας ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία Αριθµός απόφασης: 18 Έτος: 2011 - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική Στη φύση μπορούμε να διακρίνουμε πάρα πολλά είδη διαφορετικών κατασκευών, οι οποίες άλλες προέκυψαν τυχαία και άλλες από ένστικτο επιβίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ.: 2810 342520 Fax: 2810 281128 www.teetak.grteetak@tee.gr ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόψεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτον. Το ταξίδι στην Κίνα θα φέρει καρπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Στόχος της µελέτης...2 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97....3 4.Η µελέτη Γ.Π.Σ. Σητείας...4 4.1 Σύντοµη Ανάλυση Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ 7344 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Π' ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.14' συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική?

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Δρ. Διευθυντής, Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ... 4 Α.1. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Κοινωνικά Ομόλογα... 4 Α.2.

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-14 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Οι κτίστες - Δομικά υλικά - Χτίσιμο των γεφυριών - Λόγοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑ ΑΤΜΟΥ CLEANMAXX 0819 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΥΠΑ ΑΤΜΟΥ CLEANMAXX 0819 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑ ΑΤΜΟΥ CLEANMAXX 0819 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΛΗΝ0819 Πριν να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές σηµείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: ρ. Αθανασάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Χρηστάκης ηµήτρης Επιµέλεια : Μοσχονάς Μιχάλης

Εισηγητής : Χρηστάκης ηµήτρης Επιµέλεια : Μοσχονάς Μιχάλης Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Σ.Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Εισηγητής : Χρηστάκης ηµήτρης Επιµέλεια : Μοσχονάς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Τ 33-12-3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΤΥΠΟΓΡ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/ ΕΜ ΓΕΣ/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1. Οριοθέτηση Περιοχής Μελέτης και Ευρύτερης Περιοχής Με δεδοµένη την έκταση της λιγνιτικής εκµετάλλευσης κατά µήκος του λεγόµενου «ενεργειακού άξονα»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TOTAL VIBES Με το Total Vibes βρίσκεστε στο µεταίχµιο ενός εντελώς νέου τρόπου εκγύµνασης. Το σύστηµα Whole Body Vibration είναι µια

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TOTAL VIBES Με το Total Vibes βρίσκεστε στο µεταίχµιο ενός εντελώς νέου τρόπου εκγύµνασης. Το σύστηµα Whole Body Vibration είναι µια Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TOTAL VIBES Με το Total Vibes βρίσκεστε στο µεταίχµιο ενός εντελώς νέου τρόπου εκγύµνασης. Το σύστηµα Whole Body Vibration είναι µια νέα επαναστατική, επιστηµονική µέθοδος µε απίστευτα αποτελέσµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΕΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 09.10.2000 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή σήμερα το πολύ επίκαιρο και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 26/9/2014 32445/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ EIΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ EIΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δροσιά,12/1/2015 Αρ.πρωτ.738 EIΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου. Θέµα: «Αναστολή λειτουργίας παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ: ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ: ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ: ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - H εξοικείωση µε τη χρήση του µικροσκοπίου. - Η ανάπτυξη υπευθυνότητας εκ µέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΓΛΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα