ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΗΜΕΡΙ Α Αναβάθµιση και επέκταση του θεσµού της εκπαίδευσης ατόµων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.4) ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ METROPOLITAN 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή: Καθηγήτρια. Κουτσούκη 2. Σύστηµα Αξιολόγησης Α Γυµνασίου: Λέκτορας Ε. Σκορδίλης 3. Αδρή Κινητικότητα Μαθητών/ τριών µε Εγκεφαλική Παράλυση (ΕΠ): Ν. Χρυσάγης, B.Sc., P.T., M.Sc 4. Αξιολόγηση Γνωστικών Ικανοτήτων Μαθητών/ τριών µε Κινητικές Αναπηρίες: Κ. Ασωνίτου, B.Sc., Υποψήφια ιδάκτωρ

4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραµµα επιµόρφωσης και εξειδίκευσης, σύµφωνα µε την προκήρυξη που δηµοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, είχε τον παρακάτω γενικό τίτλο: Αναβάθµιση και επέκταση του θεσµού της εκπαίδευσης ατόµων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι βασικοί του στόχοι, σύµφωνα µε την προκήρυξη, ήταν: α) η επιµόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα, που αφορούν την εκπαίδευση παιδιών µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι και β) η εξειδίκευση εκπαιδευτών και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) ή που φιλοξενούνται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, αναφορικά µε την εκπαίδευση παιδιών µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι. Το συγκεκριµένο έργο υπάγεται: α) στο µέτρο 1.1, σχετικά µε την Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων ειδικών κατηγοριών και β) στην ενέργεια 1.1.4, σχετικά µε την Εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µε τον παρακάτω κωδικό από το Υπουργείο Παιδείας: MIS µε α.π. 2741/ Το Εργαστήριο Προσαρµοσµένης Κινητικής ραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών ιαταραχών, µε ιευθύντρια την Καθηγήτρια. Κουτσούκη, που είναι και η επιστηµονική υπεύθυνος του έργου, κατέθεσε σχετική πρόταση στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και ανέλαβε την υλοποίηση του έργου, από τον Σεπτέµβριο του 2004 έως τον Ιούνιο του Η υλοποίηση του έργου πραγµατοποιήθηκε σε δύο µέρη, όπως ακριβώς αναφερόταν και στην προκήρυξη. Στο πρώτο µέρος ολοκληρώθηκε η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, για την κατηγορία των ατόµων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι. Η επιµόρφωση, που απευθύνονταν σε 150 άτοµα συνολικά, πραγµατοποιήθηκε µε 3 σεµινάρια, συνολικής διάρκειας 90 ωρών, που πραγµατοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η επιλογή των εκπαιδευτικών, που παρακολούθησαν τα σεµινάρια έγινε µε κλήρωση, και οι θεµατικές ενότητες που διαπραγµατεύονταν τα σεµινάρια ήταν οι παρακάτω: εγκεφαλική παράλυση, µυοπάθειες, τραυµατισµοί νωτιαίου µυελού, νοητική καθυστέρηση, µετρήσεις και αξιολόγηση στο

6 εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς και ένταξη µαθητών/ τριών µε αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση. Επιπλέον, έγιναν αναφορές σε διάφορα θέµατα, που αφορούν στην προσβασιµότητα, καθηµερινή µετακίνηση, αυτοεξυπηρέτηση, προσαρµογές συνθηκών διαβίωσης, καθώς και στην ψυχολογική υποστήριξη παιδιών, οικογένειας και γενικότερα του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος των ατόµων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στους επιµορφούµενους, εκτός από τις εισηγήσεις, έγινε διανοµή υποστηρικτικούέντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, που µπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη διδασκαλία παιδιών µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στο σπίτι. Στο δεύτερο µέρος πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα εξειδίκευσης 20 εκπαιδευτικών, που στην πλειοψηφία τους εργάζονταν στο Ειδικό Γυµνάσιο-Λύκειο Ηλιούπολης, στην Αθήνα. Το πρόγραµµα εξειδίκευσης χωρίστηκε σε δύο µέρη και αφορούσε: α) στη θεωρητική κατάρτιση, διάρκειας 100 ωρών και β) στην πρακτική άσκηση, διάρκειας 300 ωρών συνολικά, στο χώρο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν µε βάση την εντοπιότητα, προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ, καθώς και τρέχουσα απασχόληση σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής. Αναφορικά µε το πρώτο µέρος του προγράµµατος εξειδίκευσης, οι θεµατικές ενότητες που κάλυψαν οι 100 ώρες θεωρητικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, αφορούσαν τα παρακάτω: εγκεφαλική παράλυση, ανάπτυξη και κινητική εξέλιξη, νευροµυϊκές διαταραχές, νοητική καθυστέρηση, µετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολικό πλαίσιο, ένταξη στη γενική εκπαίδευση, νοµοθετικό πλαίσιο, προτάσεις για ενσωµάτωση µαθητών, υποστηρικτική τεχνολογία για άτοµα µε αναπηρίες, εκπαιδευτικό πρόγραµµα Μύες εν ράση, µαθησιακές δυσκολίες, διδακτική ατόµων µε κινητικές αναπηρίες, νέες δοµές ένταξης σε κοινότητα/ εργασία/ οικογένεια, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Στους εξειδικευόµενους έγινε διανοµή του σχετικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Αναφορικά µε το δεύτερο µέρος του προγράµµατος εξειδίκευσης, µε τις 300 ώρες πρακτικής άσκησης, οι θεµατικές ενότητες που κάλυψε ήταν οι εξής: α) περιγραφή των γνωστικών ικανοτήτων των µαθητών/ τριών του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Ηλιούπολης, β) περιγραφή της αδρή κινητικότητας των µαθητών/ τριών του σχολείου και γ) κατάρτιση συστήµατος αξιολόγησης, για τα µαθήµατα της Α Γυµνασίου, σε µαθητές µε κινητικές αναπηρίες. Στην υλοποίηση του πρακτικού µέρους της εξειδίκευσης συµµετείχαν ενεργά οι

7 µαθητές και διδάσκοντες του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Ηλιούπολης, η επιστηµονική οµάδα του Εργαστηρίου Προσαρµοσµένης Κινητικής ραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών ιαταραχών, καθώς και φοιτητές/ τριες του Κύκλου Σπουδών της Προσαρµοσµένης Κινητικής Αγωγής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Η διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού του πρακτικού µέρους της εξειδίκευσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, πραγµατοποιήθηκε στην ηµερίδα και παρουσιάζεται στη συνέχεια. Τέλος, δηµιουργήθηκε σχετική ιστοσελίδα για την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε το πρόγραµµα, η αξιολόγηση του οποίου ήταν συνεχής µέχρι την ολοκλήρωση του. Με τιµή, Η επιστηµονική υπεύθυνη του έργου Καθηγήτρια. Κουτσούκη

8

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δηµιουργία των αναλυτικών προγραµµάτων ειδικής αγωγής (2003ΣΕ ) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, µε βάση τα γενικά αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, έδωσε τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να οριοθετήσει και προσαρµόσει την διδασκαλία σε µαθητές µε αναπηρίες, που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, η ύλη που διδάσκονται οι µαθητές/ τριες µε αναπηρίες προσδιορίζεται συγκεκριµένα, σύµφωνα πάντα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Πιο συγκεκριµένα, σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής για µαθητές/ τριες µε κινητικές αναπηρίες, η διδασκαλία καθορίζεται από το περιεχόµενο της διδακτικής ύλης που εµπεριέχεται στα σχολικά εγχειρίδια που µοιράζονται από την Ελληνική πολιτεία, καθώς και τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία είναι εξατοµικευµένη για κάθε µαθητή/ τρια και σύµφωνα πάντα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες. Υπάρχουν δηλαδή µαθητές/ τριες που µπορούν να καλύψουν τη διδακτική ύλη στο σύνολο της, για κάθε έτος σπουδών ξεχωριστά, καθώς και µαθητές/ τριες που υπολείπονται µαθησιακά, συγκριτικά µε συνοµηλίκους τους. Η ύλη προσαρµόζεται σε κάθε περίπτωση διαφορετικά, µε βάση τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών για κάθε µαθητή/ τρια. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε µαθητής/ τρια καλείται να ανταποκριθεί στους εξατοµικευµένους στόχους που θέτει από την αρχή της διδακτικής χρονιάς ο/ η εκπαιδευτικός, σύµφωνα πάντα µε τις δυνατότητες του/ της. Με βάση τα παραπάνω, η επιστηµονική οµάδα του Εργαστηρίου Προσαρµοσµένης Κινητικής ραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών ιαταραχών, σε συνεργασία µε τους ιευθυντές και εκπαιδευτικούς του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Ηλιούπολης, όπου φοιτούν µαθητές/ τριες µε κινητικές αναπηρίες κυρίως, προσπάθησε να δηµιουργήσει ένα ενιαίο σύστηµα αξιολόγησης για µαθητές/ τριες της Α Γυµνασίου. Το ενδεικτικό σύστηµα αξιολόγησης εµπεριέχει τα παρακάτω µαθήµατα, που η διδακτέα ύλη τους παρουσιάζεται στα αναλυτικά προγράµµατα ειδικής αγωγής και διδάσκεται από τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια: Ελληνική Γλώσσα, Θρησκευτικά, Μαθηµατικά, Οικιακή Οικονοµία, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή. Η παρούσα προσπάθεια αποσκοπεί στο να θέσει συγκεκριµένα κριτήρια για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των µαθητών/ τριων µε κινητικές αναπηρίες. Άλλωστε, όπως είναι ανά-

10 γκη κάθε µαθητής/ τρια να διδάσκεται µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες του/ της, πρέπει επίσης και να αξιολογείται µε τον ίδιο τρόπο. Με τιµή Λέκτορας Ε. Σκορδίλης 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Με βάση πάντα τα αναλυτικά προγράµµατα και το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο, σχη- µατίστηκαν οι δέκα ενότητες που διδάσκονται στην Α τάξη του Γυµνασίου. Μπορεί, κατά την αξιολόγηση, π.χ., η µέγιστη βαθµολογία να είναι το 100, µε 10 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα (ή αντίστοιχα το 20, όπως ακριβώς συµβαίνει στη χώρα µας, µε 2 µονάδες να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα ξεχωριστά). Η στοχοθέτηση για κάθε µαθητή/ τρια µπορεί να είναι εξατο- µικευµένη (π.χ. µπορεί ένας µαθητής/ τρια να διδαχθεί µόνο τις ενότητες 1 έως 4 µέσα στη σχολική χρονιά, ή ακόµα και επιµέρους κοµµάτια από καθεµιά από τις 10 ενότητες ξεχωριστά). Ενδεικτικά και για µαθητή/ τρια που µπορεί να καλύψει όλη τη σχολική ύλη, η βαθµολογία π.χ. του Οκτωβρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 1 και 2. Αντίστοιχα, του Φεβρουαρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 3 έως 6 και του Ιουνίου ο Μ.Ο των 7 έως και 10. Για µαθητή/ τρια που διδάσκεται τις ενότητες 1 έως 4, η βαθµολογία µπορεί να βγαίνει διαφορετικά: τον Οκτώβριο ο Μ.Ο της ενότητας 1, τον Φεβρουάριο της Ενότητας 2 καθώς και των 3α και 3β και τον Ιούνιο ο ΜΟ των 3γ και 3δ καθώς και της ενότητας 4. 1η Ενότητα (προφορικός και γραπτός λόγος). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 1α, 1β, 1γ και 1δ. 1α: Προσδιορίζει παράγοντες επικοινωνίας. Σε τρία κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο- 3/3), αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον από τους παρακάτω παράγοντες επικοινωνίας: ποιος µιλάει/ γράφει, σε ποιόν, για ποιο σκοπό, που, πότε, κοκ). 1β: Αντίληψη σηµασίας κωδικών για επικοινωνία. Αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον από τους παρακάτω κώδικες επικοινωνίας (ΚΟΚ, νοηµατική, διαφήµιση, µαθηµατικά, κινησιολογία, κοκ) (µέτρια-1/3, καλά-2/3, άριστα-3/3). 1γ: Συνειδητοποιεί παράγοντες επικοινωνίας στον γραπτό λόγο. Εντοπίζει σε τρία τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), τα παρακάτω: σκοπό, ποµπό, δέκτη.

11 1δ: Κατανόηση σηµασιολογίας των προτάσεων. Εντοπίζει σε 3 µικρές προτάσεις (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), 3 τουλάχιστον από τα παρακάτω: ερώτηση, παράκληση, προσφορά, ειρωνεία, κοκ. 2η Ενότητα (είδη λόγου και περιστάσεις επικοινωνίας). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 2α, 2β και 2γ. 2α: ιαφορετικά είδη λόγου. Αποδίδει το νόηµα µε επάρκεια, σε 3 τουλάχιστον από τα παρακάτω: καθηµερινή συζήτηση, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δελτίο καιρού, ενηµερωτική εκποµπή στην τηλεόραση-ειδήσεις, διαφήµιση, κοκ. 2β: Ποικιλία επικοινωνίας, ανάλογα µε το είδος του λόγου. ιαβάζει µε τον κατάλληλο χρωµατισµό (τόνοι, κόµµατα, θαυµαστικά, ερωτηµατικά, κοκ), 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3). Αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον επίθετα που χρησιµοποιούνται σε µία παράγραφο. Βρίσκει από ένα συνώνυµο σε τρεις τουλάχιστον λέξεις (απλή, µέτρια, δύσκολη). 2γ: Συνειδητοποιεί το ρόλο της παραγράφου και τα µέρη της. Αναγνωρίζει, σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), τη σηµασία κάθε παραγράφου για το κείµενο συνολικά. Αντιλαµβάνεται, σε τρεις τουλάχιστον παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη- 3/3), δύο τουλάχιστον χαρακτηριστικά από τα παρακάτω: θεµατική περίοδος, σηµαντικές λεπτοµέρειες, κατακλείδα. 3η Ενότητα (περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηµατολογία, περίληψη). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 3α, 3β, 3γ και 3δ. 3α: Έκφραση σε οικείο περιβάλλον- ιατύπωση προφορική (ή γραπτή). ιατυπώνει (ή γράφει) µε σαφήνεια, 3 τουλάχιστον µικρές παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), περιλαµβάνοντας τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται ο αποδέκτης. 3β: Ρόλος λέξεων. Παρατηρεί και σχολιάζει το ρόλο των επιθέτων, ρηµάτων, χρόνων, κοκ. σε 3 τουλάχιστον µικρές παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3). 3γ: Επιχειρηµατολογεί: Αναπτύσσει ένα τουλάχιστον επιχείρηµα για να αιτιολογήσει τη συµφωνία ή διαφωνία του µε τις θέσεις του συγγραφέα, σε 3 τουλάχιστον µικρές παραγράφους (απλή- 1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3). 3δ: Κατανόηση περίληψης: Κατανόηση της διαδικασίας που οδηγεί από τα κύρια σηµεία της κάθε παραγράφου στην περίληψη ενός κειµένου. Είναι σε θέση να συντάξει µια περίληψη σε

12 τρία τουλάχιστον κείµενα, µε διαφορετικό βαθµό δυσκολίας (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο- 3/3). 4η Ενότητα (ουσιαστικά και επίθετα). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 4α, 4β, 4γ και 4δ. 4α: Ονοµαστική φράση. Επισηµαίνει σε 3 παραδείγµατα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), τη λειτουργία της ονοµαστικής φράσης στην πρόταση, σε επίθετα και ουσιαστικά. 4β: ιάκριση κλίσεων. Αναγνωρίζει τις διαφορετικές κλίσεις σε 3 τουλάχιστον παραδείγµατα µε ουσιαστικά και επίθετα. 4γ: Αναγνώριση συστατικών στοιχείων µιας λέξης. Αναγνωρίζει, σε 3 τουλάχιστον διαφορετικές λέξεις (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), τα συστατικά τους στοιχεία (πχ. δις + εγγονός = δισέγγονο). Αναγνωρίζει και συγκρίνει 3 τουλάχιστον ζεύγη λέξεων που έχουν κοινό συνθετικό (πχ. δισέγγονο και δυστυχία). 4δ: ιάκριση ρόλου επιθέτου και ουσιαστικού. Αναγνωρίζει το ρόλο των ουσιαστικών και επιθέτων, σε 3 τουλάχιστον µικρές παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3). 5η Ενότητα (ρήµατα). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 5α και 5β. 5α: ιάκριση πλήρων και συνθετικών ρηµάτων. Αναγνωρίζει, σε 3 τουλάχιστον διαφορετικές παραγράφους (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), πλήρη και συνδετικά ρήµατα. 5β: Αντίληψη ρόλου του ρήµατος στην αφήγηση. Αναγνωρίζει (ξεχωρίζει) το ρήµα σε 5 τουλάχιστον προτάσεις. Αναγνωρίζει τη χρονική βαθµίδα του ρήµατος σε 5 τουλάχιστον προτάσεις. Αναγνωρίζει το πρόσωπο σε 5 τουλάχιστον ρήµατα. 6η Ενότητα (σύνταξη ουσιαστικών, παράγραφοι). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 6α, 6β και 6γ. 6α: Κατανόηση ουσιαστικού στην πρόταση. ιαπιστώνει, σε 3 τουλάχιστον προτάσεις (απλή- 1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), τις πτώσεις του ουσιαστικού (καθώς και τη συνάρτηση της συντακτικής λειτουργίας αυτών) (πχ. ονοµαστική πτώση του υποκειµένου και αιτιατική πτώση του αντικειµένου). 6β: Αντίληψη τρόπου σχηµατισµού παράγωγων ουσιαστικών. Να σχηµατίζουν 1 τουλάχιστον παράγωγο, που να προέρχεται από ρήµα, για ένα ρήµα, ουσιαστικό και επίθετο.

13 6γ: ιάκριση κύριων σηµείων σε κείµενα. Αναγνωρίζει τα κύρια σηµεία σε 3 τουλάχιστον κεί- µενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), από διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα (πχ. ιστορία, βιολογία, λογοτεχνία). 7η Ενότητα (άρθρα και επίθετα). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 7α, 7β, 7γ, 7δ και 7ε. 7α: ιαφορά οριστικού και αόριστου άρθρου. Αναγνωρίζει σε 3 διαφορετικές προτάσεις (απλή- 1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), το οριστικό και το αόριστο άρθρο. 7β: Κλίση άρθρων. Αναγνωρίζει την πτώση σε 3 διαφορετικά άρθρα. 7γ: Λειτουργία επιθέτου. ιαπιστώνει, σε 3 διαφορετικές προτάσεις (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), τη θέση του επιθέτου, ως προς το ουσιαστικό, και τις επιπτώσεις του στο νόηµα της πρότασης. Συνειδητοποιεί τις διαφορές στην πρόταση από την παρουσία, ή µη, του επιθέτου. 7δ: Αντίληψη τρόπου παραγωγής επιθέτων. Είναι σε θέση να δώσει το αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο (ο, η, το) σε 3 τουλάχιστον λέξεις που τους δίνουµε. 7ε: Οργάνωση περιγραφής. Αναγνωρίζει σε 3 τουλάχιστον παραγράφους-κείµενα (απλή-1/3, µέτρια-2/3, δύσκολη-3/3), την περιγραφή από το γενικό στις λεπτοµέρειες. 8η Ενότητα (παρατατικός λόγος, αφήγηση). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 8α, 8β και 8γ. 8α: Παρατακτικοί σύνδεσµοι. Συντάσσει 3 προτάσεις χρησιµοποιώντας παρατακτικό λόγο. 8β: Στίξη στον παρατακτικό λόγο. Είναι σε θέση να βάζει τελείες, κόµµατα και ερωτηµατικά, σε µια παράγραφο µε 3 τουλάχιστον προτάσεις. 8γ: Επισήµανση στοιχείων αφήγησης. Αντιλαµβάνεται την εξέλιξη γεγονότων στη σειρά και διακρίνει περιγραφικά και αφηγηµατικά µέρη, σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3). 9η Ενότητα (συνταγµατικός και παραδειγµατικός άξονας). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 9α και 9β. 9α: Κατανόηση λεξιλογίου. Κατανοεί το λεξιλόγιο σε 3 τουλάχιστον κείµενα διαφορετικά (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3). Ερµηνεύει 3 τουλάχιστον άγνωστες λέξεις από τα συµφραζόµενα.

14 9β: Μετασχηµατισµός κειµένου. Αναφέρετε για το ίδιο θέµα µε επάρκεια, σε δύο τουλάχιστον διαφορετικούς αποδέκτες (πχ. αίτηση για τα σχολικά λεωφορεία στους αρµόδιους φορείς και γράµµα σε ένα φίλο/ η του για το ίδιο θέµα). 10η Ενότητα (υποτακτική σύνδεση και σηµεία στίξης). Βαθµολογία από τον ΜΟ των 10α, 10β, 10γ, 10δ και 10ε. 10α: οµή και λειτουργία υποταγµένου λόγου. Αναγνωρίζει, σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό- 1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση. 10β: Μετασχηµατίζει, σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), τον παρατακτικό σε υποτακτικό λόγο. 10γ: Ρόλος υποτακτικών συνδέσµων. Αναγνωρίζει 3 τουλάχιστον είδη συνδέσµων. 10δ: Κύρια σηµεία στίξης. Είναι σε θέση, σε 3 διαφορετικά κείµενα (απλό-1/3, µέτριο-2/3, δύσκολο-3/3), να βάζει σηµεία στίξης. 10ε: Χρήση λεξικών. Εντοπίζει τις άγνωστες λέξεις σε 3 τουλάχιστον κείµενα (απλό-1/3, µέτριο- 2/3, δύσκολο-3/3) και µε τη χρήση του λεξικού αναγνωρίζει την ερµηνεία τους. 2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Με βάση πάντα τα αναλυτικά προγράµµατα, σχηµατίστηκαν τα κριτήρια για τη βαθµολόγηση αναφορικά µε τις τέσσερις εισαγωγικές θεµατικές ενότητες, καθώς και τα 5 κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου, για την Α τάξη του Γυµνασίου. Οι παραπάνω εισαγωγικές ενότητες και 5 πρώτα κεφάλαια, θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της πορείας των µαθητών/ τριων. Πιο συγκεκριµένα, η µέγιστη βαθµολογία µπορεί να είναι το 60, µε 10 βαθµούς να αντιστοιχούν για την εισαγωγική ενότητα καθώς και για καθένα από τα 5 κεφάλαια ξεχωριστά. Μπορεί επίσης η µέγιστη βαθµολογία να είναι το 20, µε 3,33 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα (για τα εισαγωγικά και τα 5 κυρίως κεφάλαια). Επιπλέον, η στοχοθέτηση για κάθε µαθητή/ τρια µπορεί να είναι εξατοµικευµένη. Η βαθµολογία Οκτωβρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των εισαγωγικών ενοτήτων και του κεφαλαίου 1. Αντίστοιχα, η βαθµολογία του Φεβρουαρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των κεφαλαίων 2 και 3 και του Ιουνίου ο Μ.Ο των 4 και 5. Άλλοι πάλι µαθητές/ τριες µπορεί να διδαχθούν µόνο τα εισαγωγικά, ή επιµέρους κοµµάτια από διαφορετικά κεφάλαια (πχ. ΕΕ-α, ΕΕ-β, 1α, 1η, 2δ, 3γ, 4α και 5ε). Εισαγωγικά. Βαθµολογία από τον ΜΟ των κριτηρίων που ακολουθούν.

15 Εισαγωγική ενότητα ΕΕ-α: ίνει ένα σύντοµο ορισµό της Αγίας Γραφής (γραπτό ή προφορικό). Αναγνωρίζει και τα δύο (2) µέρη της Αγίας Γραφής (Παλαιά και Καινή ιαθήκη). Ερµηνεύει ένα (1) τουλάχιστον από τα δύο (2) συνθετικά της Αγίας Γραφής. Εισαγωγική ενότητα ΕΕ-β: Περιγράφει σύντοµα (γραπτά ή προφορικά), γιατί θεωρείται η Αγία Γραφή θεόπνευστη Εισαγωγική ενότητα ΕΕ-γ: ίνει δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα όπου φαίνεται η παρουσία της Παλαιάς ιαθήκης στην σύγχρονη χριστιανική λατρεία (ύµνοι, εικονογραφία) Εισαγωγική ενότητα ΕΕ-δ: Αναγνωρίζει γεωγραφικά δύο (2) τουλάχιστον περιοχές που συνορεύουν µε την σηµερινή Παλαιστίνη, όπου εγκαταστάθηκε-γη της επαγγελίας-ο ισραηλιτικός λαός (πχ. Μεσόγειος θάλασσα από δυτικά, Λίβανος από βορρά, χερσόνησο του Σινά στο νότο). Περιγράφει σύντοµα δύο (2) χαρακτηριστικά από το κλίµα της περιοχής (πχ. εύκρατο, µε υψοµετρικές διαφορές που δηµιουργούν έντονα καιρικά φαινόµενα στα ανατολικά), καθώς και την στρατηγική της θέση (αναγνωρίζει δύο τουλάχιστον λαούς που την κατέκτησαν) 1ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1στ, 1ζ και 1η. 1α: Αναγνωρίζει τη Γένεσις (1ο βιβλίο της Παλαιάς ιαθήκης) και το περιεχόµενο της. 1β: Αναγνωρίζει, µε ένα (1) τουλάχιστον παράδειγµα, την σηµασία που είχε η σειρά κατά τη δη- µιουργία (πρώτα τα κατώτερα και µετά τα ανώτερα, µε επιστέγασµα τον άνθρωπο, πχ. πρώτα φυτρώνει το χορτάρι και µετά γεννιούνται τα ζώα, πρώτα ξεχωρίζει η στεριά από τη θάλασσα και µετά πρασινίζει η γη) 1γ: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον διαφορές ανάµεσα στην Παλαιά ιαθήκη και σε παλαιότερους µύθους που έπλασαν οι λαοί, αναφορικά µε τις απόψεις τους σχετικά µε τον Θεό (πχ. Ο Θεός είναι ένας οι Θεοί είναι πολλοί, ο Θεός φανερώνεται και ελευθερώνει τους ανθρώπους από τους φόβους τους τα φυσικά φαινόµενα είναι Θεοί που οι άνθρωποι φοβούνται, ο Θεός υπάρχει έξω από κάθε ύλη οι άνθρωποι και οι Θεοί είναι σε διαρκή ανάµειξη) 1δ: Αναγνωρίζει τα δύο (2) στοιχεία που συνθέτουν την δηµιουργία του ανθρώπου (κατ εικόνα και καθ οµοίωση). Αναγνωρίζει και αναλύει ένα (1) τουλάχιστον στοιχείο της εικόνας (λογικό και αυτεξούσιο, δηλ. όχι την εξωτερική εικόνα, αλλά τα θεϊκά χαρίσµατα του ανθρώπου, µε τα οποία µπορεί να σκέφτεται, αποφασίζει, συνεργάζεται, µοιράζεται, αγαπάει, κοκ) 1ε: Αναγνωρίζει ότι ο στόχος της δηµιουργίας είναι η θέωση (καθ οµοίωση)

16 1στ: ίνει ένα (1) τουλάχιστον επιχείρηµα, αναφορικά µε τη σύγκρουση που υπάρχει, ή δεν υ- πάρχει, ανάµεσα στην Παλαιά ιαθήκη και τα σύγχρονα επιστηµονικά επιτεύγµατα σχετικά µε τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου (πχ. η επιστήµη ερµηνεύει τη σύνθεση της ύλης και των φυσικών νόµων ενώ η Παλαιά ιαθήκη µας αναφέρει ποιος είναι ο δηµιουργός της ύ- λης, η επιστήµη µας γνωρίζει πως λειτουργούµε ενώ η Παλαιά ιαθήκη τον σκοπό της δηµιουργίας, η δηµιουργία σε µία µέρα ή εβδοµάδα αντιστοιχίζεται σε εκατοµµύρια χρόνια εξέλιξης, κοκ) 1ζ: Περιγράφει σύντοµα (γραπτά ή προφορικά) τον Παράδεισο που έζησαν οι πρωτόπλαστοι και δύο (2) τουλάχιστον χαρακτηριστικά του (σηµασία στον τόπο και τρόπο που ζούσαν, ελευθερία, εµπιστοσύνη, αθωότητα, χαρά, δεν υπήρχε κακό, αµαρτία, φόβος, λύπη, θάνατος) 1η: Περιγράφει σύντοµα (γραπτά ή προφορικά), µία (1) τουλάχιστον από τις τρεις (3) παραστατικές διηγήσεις που εξιστορούν τα δεινά που έφερε στην ανθρώπινη ιστορία η επιλογή των πρωτόπλαστων (αδελφοκτονία-αρχή της ιστορίας, κατακλυσµός του Νώε, πύργος της Βαβέλ). Συνδέει, µε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα, την αδελφοκτονία µε τις υπάρχουσες σήµερα σχέσεις µεταξύ ανθρώπων, οµάδων και λαών (πχ. αδυναµία να δούµε συνανθρώπους µας σαν αδελφούς, διαµάχες µεταξύ ανθρώπων, διαµάχες µεταξύ λαών, πόλεµοι, κοκ) 2ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε, 2στ, 2ζ, 2η και 2θ. 2α: Περιγράφει σύντοµα τη δοκιµασία του Αβραάµ από τον Θεό 2β: Περιγράφει σύντοµα τη ζωή των Εβραίων στην Αίγυπτο 2γ: Ερµηνεύει τη λέξη Πάσχα στα Εβραϊκά. Περιγράφει το πέρασµα από την Ερυθρά θάλασσα και τη σηµασία του 2δ: Αναγνωρίζει και περιγράφει τέσσερις (4) τουλάχιστον από τις εντολές του εκαλόγου 2ε: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον από τις κακουχίες που πέρασε ο Εβραϊκός λαός, κατά τη διάρκεια της πορείας τους την έρηµο. Αναφέρει δύο (2) τουλάχιστον προεικονίσεις (προτυπώσεις µυστηρίων της Εκκλησίας µας) από την πορεία των Εβραίων στην έρηµο (πχ. η διάβαση της Ερυθράς θάλασσας προεικονίζει το µυστήριο του Βαπτίσµατος) 2στ: Αναφέρει δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα που δείχνουν το υψηλό αίσθηµα δικαιοσύνης και ανθρωπιάς που χαρακτήριζε τους Εβραϊκούς νόµους 2ζ: Αναγνωρίζει ένα (1) τουλάχιστον από τους κριτές και περιγράφει σύντοµα το ρόλο τους στην Εβραϊκή κοινωνία

17 2η: Αναγνωρίζει ένα (1) τουλάχιστον από τους σηµαντικότερους βασιλιάδες του Ισραήλ και ένα (1) τουλάχιστον σηµαντικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους 2θ: Περιγράφει δύο (2) τουλάχιστον από τις κρίσεις (πολιτικές και/ ή θρησκευτικές) που ξέσπασαν µετά τη διάλυση του ενωµένου βασιλείου 3ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε και 3στ. 3α: ίνει ένα σύντοµο ορισµό της έννοιας προφήτης 3β: Γνωρίζει το περιεχόµενο του κηρύγµατος ενός τουλάχιστον από τους προφήτες (πχ. Ωσηέαγάπη, Μιχαία-ειρήνη), καθώς και τη διαχρονικότητα τους, σε σχέση µε µία (1) τουλάχιστον από τις σύγχρονες παγκόσµιες κρίσεις (πχ. υποσιτισµός, αρρώστιες, πόλεµοι, κοκ) 3γ: Αναφέρει µία (1) τουλάχιστον από τις µεσσιανικές προφητείες του Προφήτη Ησαϊα. Περιγράφει δύο (2) τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά της Νέας ιαθήκης που αναγγέλλει ο προφήτης Ιερεµίας 3δ: Αναγνωρίζει ιστορικά και περιγράφει σύντοµα την Βαβυλώνια Αιχµαλωσία 3ε: Αναφέρει ένα (1) τουλάχιστον από τα µηνύµατα που µετέφερε ο προφήτης ανιήλ στον αιχ- µάλωτο λαό του 3στ: Προσοµοιάζει την τριήµερη παραµονή του Ιωνά στο κήτος µε την ανάσταση του Κυρίου 4ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 4α, 4β, 4γ, 4δ και 4ε. 4α: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον ιδιότητες από το βιβλίο των Ψαλµών (ένα από τα 49 βιβλία της Π. ιαθήκης, µε 150 Ψαλµούς, µε ποιήµατα που τραγουδούσαν ή συνόδευαν µουσικά όργανα, γραµµένα κυρίως από τον αβίδ, χρησιµοποιούνται στις εκκλησιαστικές ακολουθίες). Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον είδη Ψαλµών (πχ. Ύµνοι προς το Θεό, Ευχαριστήριοι Ψαλµοί, Ψαλµοί µετανοίας, Μεσσιανικοί, κοκ) 4β: Περιγράφει συνοπτικά το περιεχόµενο ενός (1) τουλάχιστον από τους Ψαλµούς 4γ: Αναγνωρίζει τον ύµνο δοξολογίας προς το Θεό και ένα (1) τουλάχιστον από τα στοιχεία που εξυµνούν το µεγαλείο της δηµιουργίας του Θεού 4δ: Αναγνωρίζει το συγγραφέα σε ένα (1) τουλάχιστον από τα παρακάτω βιβλία: α) Παροιµίες και β) Εκκλησιαστική. Περιγράφει σύντοµα το περιεχόµενο του 4ε: Αναγνωρίζει το κεντρικό θέµα του βιβλίου του Ιώβ και καταλήγει σε ένα (1) τουλάχιστον συµπέρασµα, αναφορικά µε το επίκαιρο ερώτηµα: Γιατί οι καλοί άνθρωποι συχνά υποφέρουν;

18 5ο Κεφάλαιο. Βαθµολογία από τον ΜΟ των 5α, 5β, 5γ, 5δ, 5ε και 5στ. 5α: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνια Αιχµαλωσία. Αναγνωρίζει και σύντοµα περιγράφει ένα (1) τουλάχιστον από τα µέρη του Ναού που χτίστηκε στα 515 π.χ. 5β: Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον από τις σπουδαιότερες γιορτές των Εβραίων. Περιγράφει σύντοµα την Συναγωγή και επισηµαίνει σύντοµα τη σηµασία της για τους Εβραίους 5γ: Αναγνωρίζει και περιγράφει σύντοµα την έννοια υπόλοιπο του λαού, όπως µεταφέρθηκε από τον προφήτη Ησαϊα 5δ: Αναγνωρίζει τον τρόπο συνάντησης Ιουδαϊσµού και Ελληνισµού και αναφέρει συνοπτικά τα γεγονότα που οδήγησαν στην Μακκαβαϊκή επανάσταση 5ε: Αναγνωρίζει και περιγράφει σύντοµα τουλάχιστον µία (1) από τις θρησκευτικές οµάδες που εµφανίστηκαν στην Ιουδαϊκή κοινωνία, µετά την επανάσταση των Μακκαβαίων 5στ: Περιγράφει σύντοµα τις συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή που ήρθε ο Μεσσίας στον κόσµο. Αναφέρει έναν (1) τουλάχιστον λόγο που αιτιολογεί γιατί οι συνθήκες ήταν οι κατάλληλες για τον ερχοµό του 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Με βάση πάντα τα αναλυτικά προγράµµατα και το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο, σχη- µατίστηκαν οι οκτώ ενότητες που διδάσκονται στην Α τάξη του Γυµνασίου. Μπορεί, κατά την αξιολόγηση, πχ., η µέγιστη βαθµολογία να είναι το 80, µε 10 βαθµούς να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα (ή αντίστοιχα το 20, όπως ακριβώς συµβαίνει στη χώρα µας, µε 2,25 µονάδες να αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα ξεχωριστά). Η στοχοθέτηση για κάθε µαθητή/ τρια µπορεί να είναι εξατοµικευµένη (πχ. µπορεί ένας µαθητής/ τρια να διδαχθεί µόνο τις ενότητες 1 έως 4 µέσα στη σχολική χρονιά, ή ακόµα και επιµέρους κοµµάτια από καθεµιά από τις 8 ενότητες ξεχωριστά). Ενδεικτικά και για µαθητή/ τρια που µπορεί να καλύψει όλη τη σχολική ύλη, η βαθµολογία πχ. του Οκτωβρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 1 και 2. Αντίστοιχα, του Φεβρουαρίου µπορεί να είναι ο Μ.Ο των ενοτήτων 3 έως 5 και του Ιουνίου ο Μ.Ο των 6 έως και 8. Για µαθητή/ τρια που διδάσκεται σε ολόκληρη την ακαδηµαϊκή χρονιά τις ενότητες πχ. από 1 έως 4, η βαθµολογία µπορεί να βγαίνει διαφορετικά: πχ. τον Οκτώβριο ο Μ.Ο της ενότητας 1, τον Φε-

19 βρουάριο της Ενότητας 2 καθώς και των 3α και 3β και τον Ιούνιο ο ΜΟ των 3γ και 3δ καθώς και της ενότητας 4. 1η Ενότητα (Φυσικοί αριθµοί). 1α: (Φυσικοί αριθµοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση). Γράφει στην καθοµιλουµένη 3 τουλάχιστον πενταψήφιους φυσικούς αριθµούς. ιατάσσει στην σωστή αύξουσα και φθίνουσα σειρά, 3 τουλάχιστον πενταψήφιους φυσικούς αριθµούς 1β: Χρησιµοποιεί σωστά τα σηµεία ανισότητας (< και >) σε 3 τουλάχιστον ζεύγη µε φυσικούς αριθµούς 1γ: (4 πράξεις). Εκτελεί µε κοµπιουτεράκι σωστά από 3 πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και διαίρεση) µε τετραψήφιους αριθµούς 1δ: ( υνάµεις φυσικών αριθµών). Αναγνωρίζει τις δυνάµεις του 10 σε 3 τουλάχιστον φυσικούς αριθµούς 1ε: (Ευκλείδια διαίρεση, ΜΚ, ΕΚΠ). Αναγνωρίζει τον ΜΚ και ΕΚΠ σε µια οµάδα από 5 τουλάχιστον µονοψήφιους φυσικούς αριθµούς 1στ: ιαιρετότητα: Αναγνωρίζει ποιοι αριθµοί διαιρούνται µε το 2, 5, 10 και το 3 2η Ενότητα (Κλάσµατα). 2α: (Έννοια του κλάσµατος, ισοδύναµα κλάσµατα). Βρίσκει 3 φορές τουλάχιστον, το κλάσµα που εκφράζουν χρωµατισµένα µέρη σε σχήµα (πχ. σελ 136 σχολικού εγχειριδίου). Αναγνωρίζει δύο (2) τουλάχιστον οµώνυµα κλάσµατα µέσα από µια οµάδα πέντε (5) κλασµάτων 2β: (Σύγκριση κλασµάτων). Βρίσκει, σε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα, µεγαλύτερα ή µικρότερα κλάσµατα από τη µονάδα. Τοποθετεί, σε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα, το κατάλληλο σύµβολο (>, <, ή =), ανάµεσα σε κλάσµατα και τη µονάδα 2γ: (Αντίστροφοι, πράξεις µε κλάσµατα). Βρίσκει, σε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα, τον αντίστροφο ενός κλάσµατος και ενός ακεραίου. Βρίσκει, σε δύο (2) παραδείγµατα τουλάχιστον, πότε ένα κλάσµα είναι ίσο µε το 0 και πότε είναι ίσο µε τη µονάδα (πχ. σελ 139 σχολικού εγχειριδίου, άσκηση 4) 3η Ενότητα ( εκαδικοί αριθµοί).

20 3α: ( εκαδικά κλάσµατα, δεκαδικοί αριθµοί). Μετατροπή, 3 φορές, ενός δεκαδικού κλάσµατος σε δεκαδικό αριθµό, και αντίστροφα 3β: (Στρογγυλοποίηση). Στρογγυλοποίηση στη δεκάδα, τριών (3) τουλάχιστον αριθµών 3γ: Αναγνωρίζει τη βάση και τον εκθέτη, σε τρία (3) τουλάχιστον παραδείγµατα 3δ: (Τυποποιηµένη µορφή µεγάλων αριθµών). Γράφει µε τη µορφή δυνάµεων, γινόµενα µε τον ίδιο παράγοντα σε τρεις (3) τουλάχιστον περιπτώσεις (πχ. άσκηση 6 σελ 53 σχολικού εγχειριδίου). Αναγνωρίζει σε τρεις (3) τουλάχιστον περιπτώσεις-παραδείγµατα, τη διαφορά ανάµεσα σε πολλαπλάσιο και δύναµη (πχ. άσκηση 10 σελ 53 σχολικού εγχειριδίου). Αναγνωρίζει τις δυνά- µεις του 10 και αντίστροφα, σε τρία (3) τουλάχιστον παραδείγµατα (πχ. 100, 1000, ) 4η Ενότητα (Εξισώσεις και προβλήµατα). 4α: (Έννοια της εξίσωσης). Αναγνωρίζει τον άγνωστο (µεταβλητή), σε τρία (3) τουλάχιστον παραδείγµατα 4β: (Επίλυση προβληµάτων). Βρίσκει, τρεις (3) τουλάχιστον φορές, τη λύση µιας εξίσωσης ανά- µεσα σε πέντε (5) διαφορετικούς αριθµούς 5η Ενότητα (Ποσοστά). 5α: (Έννοια ποσοστών και εφαρµογές τους). Βρίσκει το αντίστοιχο ποσοστό, διαβάζοντας ένα διάγραµµα, σε πέντε (5) τουλάχιστον παραδείγµατα (πχ. σελ 176, 177 σχολικού εγχειριδίου) 5β: (Προβλήµατα µε ποσοστά). Υπολογίζει, µε τη µορφή ποσοστού, πέντε (5) τουλάχιστον κλάσµατα από τις σελίδες 167 και 168 του σχολικού εγχειριδίου 6η Ενότητα (Παράσταση σηµείων στο επίπεδο) 6α: Παριστάνει µε επιτυχία, τρία (3) τουλάχιστον σηµεία στον άξονα 6β: Βρίσκει τις συντεταγµένες στο επίπεδο, σε τρία (3) τουλάχιστον παραδείγµατα, σε τετραγωνισµένο καρέ χαρτί 10 επί 10, πχ. (3, 2) 7η Ενότητα (Ανάλογα ποσά) 7α: Περιγράφει ανάλογα ποσά σε 3 διαφορετικές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας (πχ. σχέση ανάµεσα στο ύψος και µέγεθος υποδήµατος)

Πρόλογος. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου

Πρόλογος. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια υπεύθυνη και εµπεριστατωµένη πρόταση για το µαθητή και τον εκπαιδευτικό. Βοηθά στην εµπέδωση της ύλης της Νεοελληνικής Γλώσσας της Aʹ Γυµνασίου και στη βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση 1. Εισαγωγή Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση» δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Αριθμητική - Άλγεβρα Γεωμετρία Άρτιος λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΜΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙ ΓΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 11 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και τρείς ασκήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση του Sketchpad 1

Η προέλευση του Sketchpad 1 Η προέλευση του Sketchpad 1 Το The Geometer s Sketchpad αναπτύχθηκε ως μέρος του Προγράμματος Οπτικής Γεωμετρίας, ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΝSF) υπό τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα που παρουσιάζουμε εδώ είναι μια πρόταση από περιεχόμενα που θα μπορούσαν να διδαχτούν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς, τους φυσικούς και τους ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σύνολο αριθμών που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις :

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις : ΓΥΜΝΑΣ Ο ΕΞΑΠ ΑΤΑΝΟΥ ΣχολK Έτος: OMNM-OMNN Τάξη: Α Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙ Α Ημερομηνία : 30/0/2011 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN Θέμα 1 ο (ΘΕΩΡ Α) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 13 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1000 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

2 α1 = 0, αν+1 = 2. Να βρείτε τον αναδρομικό τύπο των ακολουθιών : α. αν = 2ν 3 β. βν = 5 3 ν γ. γν = 1 + 2 ν

2 α1 = 0, αν+1 = 2. Να βρείτε τον αναδρομικό τύπο των ακολουθιών : α. αν = 2ν 3 β. βν = 5 3 ν γ. γν = 1 + 2 ν 1. Να βρείτε τους τέσσερις πρώτους όρους των παρακάτω ακολουθιών και να παραστήσετε σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων τα αντίστοιχα σημεία. α. αν = 4ν + 3 β. αν = 2 + ( 1) ν γ. 1 1 1 1 αν = + + +... + 1 2 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Βαγγέλης. Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Βαγγέλης. Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός. 01 ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Βαγγέλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρον φυλλάδιο φτιάχτηκε για να προσφέρει λίγη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ESCAPE MIA EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ESCAPE MIA EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ESCAPE MIA EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Εξισώσεις - Ανισώσεις 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Μάθημα 1 ου Εξαμήνου 2Θ+2Φ(ΑΠ) Ι. Δημοτίκαλης, Επίκουρος Καθηγητής 1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ Λ&Χ: jdim@staff.teicrete.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Ως συνέχεια του Οδηγού Φιλολόγου: Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

C Y M B ȦIJȠıIJȠȚȤİȚȠșİıȓĮ Ȇ =+7+ ȈȚĮ 2( (țijȫʌȧıș ǺȚȞȜȚȠįİıȓĮ %ȚȕȜȚȠʌȦȜİȓȠ (.ǻ2ȉ(,ȉ =+7+ ĭȧijƞıijƞțȥițƞșiıȓį Ȇ =+7+ ȈȚĮ 2( (țijȫʌȧıș ǺȚȞȜȚȠįİıȓĮ

C Y M B ȦIJȠıIJȠȚȤİȚȠșİıȓĮ Ȇ =+7+ ȈȚĮ 2( (țijȫʌȧıș ǺȚȞȜȚȠįİıȓĮ %ȚȕȜȚȠʌȦȜİȓȠ (.ǻ2ȉ(,ȉ =+7+ ĭȧijƞıijƞțȥițƞșiıȓį Ȇ =+7+ ȈȚĮ 2( (țijȫʌȧıș ǺȚȞȜȚȠįİıȓĮ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ www.ziti.gr www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη προσέγγιση της ύλης των δύο τελευταίων τάξεων Εʹ και Στʹ του Δημοτικού σχολείου, στα βασικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Μαθηματικά Α ΣΤ Δημοτικού Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Μαθηματικά Τάξη/εις: Α Στ Δημοτικού

Λογισμικό: Μαθηματικά Α ΣΤ Δημοτικού Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Μαθηματικά Τάξη/εις: Α Στ Δημοτικού Λογισμικό: Μαθηματικά Α ΣΤ Δημοτικού Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Μαθηματικά Τάξη/εις: Α Στ Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Postscriptum Advanced Communication

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ Τι είναι η Ανάλυση Βάδισης? Η εκτίμηση της βάδισης ενός ατόμου μόνο με την παρατήρηση είναι δύσκολη. Η δυσκολία αυτή είναι μεγαλύτερη όταν η βάδιση επηρεάζεται από νευρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Είδη προφορικού και γραπτού λόγου Η γλωσσική επικοινωνία διακρίνεται σε προφορική και γραπτή. Ο προφορικός λόγος διαφέρει σε πολλά σημεία από το γραπτό, είναι όμως ισάξιοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: e-mail: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Εξεταστικό Κέντρο: Σχολείο προέλευσης: Τάξη: Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για µαθητές της ' και ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος 1. ΘΕΜΑ Το οριστικό άρθρο 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Θα µιλήσει ο Χασάν. Μ αρέσει η µουσική. Αγαπάει τη ζωή. Σπρώξε την πόρτα. Το 2003 τελείωσε το λύκειο. Το Μάη είχαµε ωραίο καιρό. Ήρθε µε το λεωφορείο. Ήρθε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ η ΕΚ. Έστω οι παραστάσεις = 4 4 + 5, Β = 5 (8 + 0) : (7 5) και Γ = 6 : 5 4 Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων ν = 5, Β = 6 και Γ = να βρείτε : i) Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα A Γυμνασιου

Μαθηματικα A Γυμνασιου Μαθηματικα A Γυμνασιου Θεωρια & παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 4 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 4 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 Tel. 361653-3617784 - Fax: 364105 ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α σ κ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς δ ι α κ ο π έ ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α σ κ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς δ ι α κ ο π έ ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α σ κ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς δ ι α κ ο π έ ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν () Στρογγυλοποίησε τον αριθμό 8.987. στις πλησιέστερες: (α) δ ε- κάδες, (β) εκατοντάδες, (γ) χιλιάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ; Πώς ονομάζονται τα σημεία Α και Β; 1 ος ορισμός : Είναι η «ίσια» γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία Α και Β. 2 ος ορισμός : Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Α. 27 Β. 29 Γ. 45 Δ. 105 Ε. 127

Α. 27 Β. 29 Γ. 45 Δ. 105 Ε. 127 Α - Β Γυμνασίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 0. Αν = M = 60, η τιμή του M + N είναι: 5 45 N Α. Β. 9 Γ. 45 Δ. 05 Ε.. Ένα τετράγωνο και ένα τρίγωνο έχουν ίσες περιμέτρους. Το μήκος των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Α.2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

Α.2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΚΛΑΣΜΑΤΑ Α.. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ Αν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μεγαλύτερος από τον παρανομαστή, τότε το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το. Αν ο αριθμητής

Διαβάστε περισσότερα

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) Αποστολή Το ΤΕΦΑΑ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις :

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις : ΓΥΜΝΑΣ Ο ΕΞΑΠ ΑΤΑΝΟΥ ΣχολK Έτος: OMNM-OMNN Τάξη: Α Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙ Α Ημερομηνία : 30/05/2011 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN Θέμα 1 ο (ΘΕΩΡ Α) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ.ptetragono.gr Σελίδα. ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Να βρεθεί το μέτρο των μιγαδικών :..... 0 0. 5 5 6.. 0 0. 5. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Αν τότε. Αν χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος, ΠΕ03 e-mail@p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Για τον υπολογισµό του βαθµού της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Γραφικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 09-10-2015 Αρ. Πρωτ. 159298/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ 1 Συνοπτική θεωρία Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πότε ένας φυσικός αριθμός λέγεται άρτιος; Άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Υπενθύμιση Δ τάξης Παιχνίδια στην κατασκήνωση Συγκρίνω δυο αριθμούς για να βρω αν είναι ίσοι ή άνισοι. Στην περίπτωση που είναι άνισοι μπορώ να βρω ποιος είναι μεγαλύτερος (ή μικρότερος). Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα