Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων"

Transcript

1 Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΜΑΙΟΣ MAY 212

2 Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.9. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

4 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 34,7% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Μάιο του 212, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Φεβρουάριος-Απρίλιος). Συγκεκριμένα, τον Μάιο 212 διαπραγματεύτηκαν συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Πτωτικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 33,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 62.7% της αξίας συναλλαγών τον Μάιο 212, όταν ο μέσος όρος του έτους 211 είχε διαμορφωθεί στο 56.5%. Μείωση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3.7% για το μήνα Μάιο 212. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Μαϊου του 212 ανήλθαν σε 43,411, ήτοι 176 περισσότεροι από τα τέλη Απριλίου του 212. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,512 ή ποσοστό 5.8%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during May 212 decreased by 34.7%, when compared to the respective average number of the last quarter (February - April). Specifically, 47,74 contracts were traded in May 212, compared to the 73,134 contracts, on average, of the previous quarter. Decreasingly moved the average traded volume of the stock options realizing a decrease of 33.5% compared to the previous quarter. It is noted that, in May 212, the client account trades for stock futures accounted for 62.7% of the trades value, when the 211 total average was 56.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has decreased to 3.7% in May 212. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 43,411 at the end of May 212, that is 176 more than the end of April 212. Out of these trading accounts, 2,512 concluded trades or the 5.8% of the total.

5 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/212 Έως - To : 31/5/212 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Μάιος Traded Volume May / 212 έως-to 5 / / 211 έως-to 5 / 211 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Μάιος May Μάιος May Ποσοστό Μεταβολής Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX-2 14, ,718 1,38, % 6,733 7,246 9,748 4, % % FTSE/ATHEX-CSE Banking Index % % % Σύνολο - Total 14, ,767 1,39, % 6,733 7,246 9,763 4, % % -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX-2 21,789 99, , % , % 11.43% Σύνολο - Total 21,789 99, , % , % 11.43% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 312,877 1,59, , % 15,592 18,292 1,743 14, % % Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 2,753 9,465 7, % % 49.67% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 9,764 84,384 17, % 827 1, % % Marfin Popular Bank (Κο) - Marfin Popular Bank (Cr) 1,644 88, , % 866 1, % -55.8% Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank Of Greece 61 2,595 58, % % % Βιοχάλκο - Viohalko 431 2,476 5, % % % ΓΕΚ Τέρνα (Κο) - GEK Terna (Cr) 3, ,396 83, % 1,533 2, % -93.4% ΔΕΗ - Public Power Corporation 16,946 99,677 59, % 977 1, % % Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 283,729 1,636, , % 16,46 15,655 5,731 12, % % Ελλάκτωρ - Ellaktor ,823 21, % % % Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 1,636 11,31 15, % % % ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 1,14 11,321 12,579-1.% % % Ιντραλότ - Intralot 1,557 17,171 21, % % % Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 94, ,746 7, % 5,194 6, , % % ΜΕΤΚΑ (Κο) - METKA (Cr) 87 5,839 6, % % % Μότορ Οϊλ - Motor Oil 1,727 16,73 12, % % % Μυτιληναίος - Mitilinaios 6,48 54,681 52, % % -57.5% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 15,14 69,638 29, % % -.84% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 31,56 196, , % 1,931 2,554 1,412 1, % % ΣΙΔΕΝΟΡ (Κο) - SIDENOR (Cr) 263 2,993 5,2-4.38% % % Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 4,982 66,722 7, % % % ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 1,132 6,622 6,9 1.2% % -22.4% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 12, , , % 2,527 3,48 1, % -83.1% Σύνολο - Total 815,18 4,948,647 2,336, % 48,516 55,734 16,134 37, % % -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 1 1,47 2, % % % ΔΕΗ - Public Power Corporation 825 2,975 1, % % 6.6% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 53 4,21 15, % % % ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 7 7,657 2, % % % ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization , % % % Σύνολο - Total 2,267 16,631 24, % % % ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 944,87 5,751,397 3,577, % 56,386 64,64 27,567 42, % -33.2% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 6,33 476, , % 4,672 5, % % Stock Reverse Repos 77,786 3, , % 2,948 3,369 3,219 3, % 4.95% Σύνολο - Total 84,89 777,299 1,226, % 7,621 8,732 3,945 3, % % -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 22,11 48, , % ,556 1, % % Σύνολο - Total 22,11 48, , % ,556 1, % % ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1,5,286 6,576,878 5,19, % 64,479 73,134 35,68 47, % % (*) Αφορά τους μήνες: Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο. Refers to months: February, March and April. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

6 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25, 2, 15, 1, 5, /1 29/1 29/3 29/3 29/5 29/5 29/7 29/7 29/9 29/9 29/11 29/11 21/1 21/3 21/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/7 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 21/1 21/3 21/5 21/7 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/9 21/9 21/11 21/11 211/1 211/1 211/3 211/3 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5. 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5

7 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Μέλη διαπραγμάτευσης Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης Νέα μέλη ανά έτος Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη Γενικά εκκαθαριστικά μέλη Τερματικά συναλλαγών Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 General clearing members Trading screens Traded volume (no of contracts) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 Investors accounts 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 42,156 Products API licences

8 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/3 212/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 2, % 57.27% 42.73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,833 26, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,273 33, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,28 25, % 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,563 13, % 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,855 12, % 42.16% 57.84% Ιανουάριος - January , % 4.28% 59.72% Φεβρουάριος - February , % 38.7% 61.3% Μάρτιος - March ,37 1, % 41.49% 58.51% Απρίλιος - April , % 42.25% 57.75% Μάϊος - May , % 44.3% 55.7% Ιούνιος - June , % 42.48% 57.52% Ιούλιος - July , % 45.47% 54.53% Αύγουστος - August , % 41.1% 58.9% Σεπτέμβριος - September , % 52.1% 47.9% Οκτώβριος - October , % 57.65% 42.35% Νοέμβριος - November , % 53.62% 46.38% Δεκέμβριος - December , % 48.6% 51.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,891 6, % 45.62% 54.38% Ιανουάριος - January , % 51.38% 48.62% Φεβρουάριος - February , % 46.45% 53.55% Μάρτιος - March , % 45.12% 54.88% Απρίλιος - April , % 47.88% 52.12% Μάϊος - May , % 43.46% 56.54% Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 46.86% 53.14% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/ /1 212/2 212/3 212/4 212/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

9 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures /1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/9 21/1 21/11 21/12 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 211/1 211/2 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 47.83% 52.17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.% 51.% Ιανουάριος - January % 5.% 5.% Φεβρουάριος - February % 5.% 5.% Μάρτιος - March % 5.% 5.% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May % 5.% 5.% Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total % 5.% 5.% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 211/ /1 212/2 212/3 212/4 212/5 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/ /4 212/5 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

10 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/1 212/3 212/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,637 5, % 58.78% 41.22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 6, % 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,347 7, % 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,77 4, % 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,547 2, % 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,441 2, % 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 47.23% 52.77% Ιανουάριος - January , % 43.86% 56.14% Φεβρουάριος - February , % 48.98% 51.2% Μάρτιος - March % 43.78% 56.22% Απρίλιος - April % 44.53% 55.47% Μάϊος - May % 47.75% 52.25% Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total % 45.78% 54.22% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 212/2 212/3 212/4 212/5 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

11 3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 45, Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 4, 7, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,726 2, % 42.66% 57.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,946 4, % 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,38 5, % 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,913 4, % 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,311 4, % 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,921 3, % 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,94 2, % 43.48% 56.52% Ιανουάριος - January , % 4.84% 59.16% Φεβρουάριος - February , % 35.34% 64.66% Μάρτιος - March , % 43.67% 56.33% Απρίλιος - April , % 34.38% 65.62% Μάϊος - May , % 37.31% 62.69% Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο 'Ετους - Year Total , % 38.31% 61.69% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 212/2 212/3 212/4 212/5 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

12 3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 6, 35 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 211/11 212/1 212/3 212/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.22% 5.78% Ιανουάριος - January % 51.75% 48.25% Φεβρουάριος - February % 49.88% 5.12% Μάρτιος - March % 5.22% 49.78% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May % 49.89% 5.11% Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total % 5.35% 49.65% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 212/2 212/3 212/4 212/5 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

13 3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Μάιο 212 Stock Repos - Top annualised returns for May 212 EUROBANK EFG (ΚΟ) - EUROBANK EFG (CR) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - ATE (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) - TT HELLENIC POSTBANK (CR) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) - CYPRUS POPULAR BANK (CR) COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) - COCA - COLA HBC (CR) INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) - INTRACOM HOLDINGS (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 58, , ,678 1, ,183 2, , , , * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

14 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling Ανοικτές Πωλήσεις - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση τον Μάιο 212 Short Selling - Top stocks for May 212 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) - TT HELLENIC POSTBANK S.A. (CR) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) - ALPHA BANK S.A. (CR) ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) - ELLAKTOR S.A. (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR) ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (CR) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) - EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. (CR) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) - TITAN CEMENT COMPANY S.A. (CR) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) - HELLENIC PETROLEUM S.A. (CR) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ) - MYTILINEOS HOLDINGS S.A. (CR) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) - MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA (CR) Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Monthly Total Traded Volume Συνολικά Τεμάχια Ανοικτής Πώλησης - Monthly Total Short Selling Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Συνολικά Τεμάχια από Κλείσιμο Θέσης Ανοικτής Πώλησης - Buy to Close Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume 2,843,267.% 796, % 4,538,64.% 626, 13.79% 81,973,338.% 3,655, % 1,717,444.% 49,7 2.85% 1,78,791.% 1,.93% 39,649.% 22.6% 51,247.% 28.5% 529,244.% 27.5% 185,9.% 44.2% 234,88.% 29.1%

15 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index 3.5 4% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio /9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 29/3 29/6 29/9 29/12 21/3 21/6 21/9 21/12 211/3 211/6 Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts 211/9 211/12 212/3 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΜΑΪΟΣ - MAY 29 19,17 21, ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 29 15,339 22, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 29 1,124 12, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 29 21,688 17, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 29 13,867 2,7.67 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 29 16,797 22, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 29 16,32 21, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 29 2,325 17, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 21 15,973 16, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 21 2,68 19, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 21 31,698 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 21 48,538 36, ΜΑΪΟΣ - MAY 21 4,551 25, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 21 35,817 21, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 21 35,361 23, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 21 33,134 22, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 21 24,492 18, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 21 18,161 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 21 33,9 28, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 21 14,525 14, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,346 1, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,997 14, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,436 12, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL ,892 1, ΜΑΙΟΣ - MAY ,771 1, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE ,88 1, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY ,817 11, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] ,955 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,961 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,278 6, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,364 9, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,9 4, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2, ΜΑΪΟΣ - MAY ,149 6, % 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

16 3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 16, 14, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 12, 1, 8, 6, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest

17 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX-2: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-2 : Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 22 - YEARLY 22 54% 73% 135% 169% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 23 - YEARLY 23 67% 6% 87% 113% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - YEARLY 24 81% 76% 9% 98% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 25 - YEARLY 25 89% 62% 64% 68% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY 211 9% 61% 35% 4% % 9% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 1% 32% 37% % 1% ΜΑΡΤΙΟΣ MARCH % 153% 43% 53% % 12% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211- APRIL % 64% 38% 42% % 8% ΜΑΪΟΣ MAY 211 9% 18% 38% 43% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE 211 9% 43% 55% 62% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY % 35% 26% 28% % 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AUGUST % 39% 28% 31% % 11% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER % 66% 43% 48% % 15% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ OCTOBER % 46% 31% 35% % 13% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ NOVEMBER % 32% 19% 21% % 11% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 9% 51% 32% 37% % 19% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY % 39% 22% 25% % 13% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 38% 21% 24% % 14% ΜΑΡΤΙΟΣ 212- MARCH % 28% 26% 29% % 22% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 212- APRIL % 5% 17% 19% % 15% ΜΑΪΟΣ MAY % 4% 13% 14% % 8% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 23% 2% 22% % 15%

18 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/ Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX 2 - Derivatives on FTSE/ATHEX 2 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 FTSE/ASE-2: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE-2: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 26/12 26/12 27/3 27/3 27/6 27/6 27/9 27/9 27/12 27/12 28/3 28/3 28/6 28/6 28/9 28/9 28/12 28/12 29/3 29/3 29/6 29/6 29/9 29/9 29/12 29/12 21/3 21/3 21/6 21/6 21/9 21/9 21/12 21/12 211/3 211/3 211/6 211/6 211/9 211/9 211/12 211/12 212/3 212/3 % % % % % 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5

19 Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 25% Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 2% 15% 1% 5% 25% 2% 15% 1% 5% % % 21/11 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 22/2 21/6 22/5 21/9 22/8 21/12 22/11 22/3 22/6 23/2 22/9 23/5 22/12 23/8 23/3 23/11 23/6 24/2 23/9 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 24/5 23/12 24/8 24/3 24/11 25/2 25/5 25/8 25/11 26/2 26/5 26/8 26/11 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/12 27/2 26/9 27/3 27/5 26/12 27/6 27/8 27/3 27/6 27/9 27/11 27/9 27/12 28/2 27/12 28/3 28/5 28/3 28/6 28/8 28/6 28/9 28/11 28/9 28/12 29/2 28/12 29/3 29/5 29/3 29/6 29/8 29/6 29/9 29/11 29/9 29/12 21/2 29/12 21/3 21/5 21/3 21/6 21/8 21/6 21/9 21/11 21/9 21/12 211/2 21/12 211/3 211/5 211/3 211/6 211/9 211/8 211/6 211/12 211/11 211/9 212/3 212/2 211/12 212/3 212/5

20 4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

21 31/5/ Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts Μάιος May 212 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX ,815 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 2 83 * Σύνολο - Total ,898 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX ,51 * Σύνολο - Total 17 2,51 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 963 8,515 FUT-EEEK ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 139 1,169 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 1,169 16,294 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 81 1,241 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 491 4,822 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 399 3,129 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 512 4,592 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 193 5,53 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 87 1,643 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 54 1,391 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 71 1,716 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 28 3,315 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 86 1,2 FUT-TT Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 85 3,627 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko FUT-BOC Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 377 3,648 FUT-ATE Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank of Greece 28 1,853 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum FUT-MARFB Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 97 2,733 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 161 2,619 * Σύνολο - Total 5,543 78,752 -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 2 56 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 9 79 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 2 67 * Σύνολο - Total * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 6,515 98,499 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 117 1,916 GRB Stock Reverse Repo RA Repurchase Agreements * Σύνολο - Total 164 2,845 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 6,679 11,344 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 211

22 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year total) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 44, 43,5 43, 42,5 42, 41,5 41, 4,5 4, 39,5 39, 15,482 21,256 Αριθμός Κωδικών Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts Number (Year total) 24,373 27,399 31, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 34, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 4,771 Investors 41,111 41,437 41,596 Active Investors 34,915 39,237 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα ) Investor Accounts (Total and active per month ) 41,93 42,118 41,327 41,532 41, ,956 42,178 42,156 42,552 4,78 42,832 43,91 42,156 43,235 43,411 43, Investors Active Investors

23 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 5/212 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 86.3% Λόγος - Ratio 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS 2.3%.% 11.1%.2% 5.5. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account 14 Μέσος Όρος Έτους - Year Average /2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/ Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

24 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-2 Index Future 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 4/6 7/6 1/6 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/XA-XAK Τραπεζικού Δείκτη - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Future 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 1/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3.% 25.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 4/6 7/6 1/6 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12

25 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , ,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, 1 1 2,1-4, ,1-5, 1 1 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΜΑΙΟΣ MAY 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 3 3 1,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, ,1-4, 4,1-5, 5,

26 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΜΑΙΟΣ MAY 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,

27 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.3. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , 1 1 1,1-2, ,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΜΑΙΟΣ MAY 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 2 2 1,1-2, ,51-5, 1 1 5,1-1, 1 1 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,

28 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 22 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - FUTURES FTSE/ATHEX-2 A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 63,63 3.7% 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 42,14 2.4% 3 EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EUROBANK EFG SECURITIES Investment Firm S.A 17, % 4 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HSBC SEC. S.A. 16, % 5 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 14, % 6 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 9, % 7 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 7, % 8 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A. 6, % 9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 4,35 2.5% 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. 3, % 11 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A. 3, % 12 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 3,1 1.44% 13 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 2, % 14 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A. 2, % 15 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES 2, % 16 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 1,585.76% 17 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 1,523.73% 18 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 1,54.5% 19 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A % 2 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A % 21 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A % 22 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PROTON BANK S.A % 23 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A % 24 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 31.15% 25 FORTIUS FINANCE AXEΠΕΥ - FORTIUS FINANCE SECURITIES S.A % 26 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 177.8% 27 T BANK Α.Τ.Ε. - T BANK S.A % 28 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 16.8% 29 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A % 3 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A % 31 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A % 32 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. 98.5% 33 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A. 93.4% 34 ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - MEGATRUST- OLYMPIC SECURITIES S.A 85.4% 35 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A. 41.2% 36 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES 14 LTD.1% 37 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A 1.% 38 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. 5.% 39 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A. 1.% 4 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 41 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 42 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - G.A. PERVANAS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES CO S.A..% 43 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A..% 44 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/4/212-3/4/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 29,692 12, % 43.46% 95.3%

29 Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 22 Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FUTURES FTSE/Athex-CSE Banking Index A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 5 5.% 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 5 5.% 3 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD.% 4 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A..% 5 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A..% 6 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A..% 7 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 8 EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EUROBANK EFG SECURITIES Investment Firm S.A.% 9 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A..% 1 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A..% 11 FORTIUS FINANCE AXEΠΕΥ - FORTIUS FINANCE SECURITIES S.A..% 12 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A.% 13 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HSBC SEC. S.A..% 14 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A.% 15 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD.% 16 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A.% 17 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 18 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 19 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PROTON BANK S.A..% 2 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A..% 21 T BANK Α.Τ.Ε. - T BANK S.A..% 22 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A..% 23 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A..% 24 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A.% 25 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - G.A. PERVANAS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES CO S.A..% 26 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A..% 27 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES.% 28 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A..% 29 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A..% 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A..% 31 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A..% 32 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A..% 33 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A..% 34 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A..% 35 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A..% 36 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A..% 37 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A..% 38 ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - MEGATRUST- OLYMPIC SECURITIES S.A.% 39 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A..% 4 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A..% 41 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A..% 42 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A.% 43 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A..% 44 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/4/212-3/4/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: % 5.% 4.%

ΑΔΑ: Β41ΦΩ9Μ-5ΚΨ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β41ΦΩ9Μ-5ΚΨ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12/17-7-2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 319/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 31/2012 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 29 - JUNE

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΛΙΟΣ 21 - JULY

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Αγριολούλουδα & ζουζούνια του τόπου µας Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Αγριολούλουδα & ζουζούνια του τόπου µας Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Αγριολούλουδα & ζουζούνια του τόπου µας Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Αγριολούλουδα & ζουζούνια του τόπου µας. A υτό είναι το θέµα του φετινού µας ηµερολογίου. Η παντοδύναµη φύση αναµφίβολα την άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 31 Ιανουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 57/2012 Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συ στήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Δημοσίευση στο ΦΕΚ Κοινής Απόφασης για την σύντμηση της προθεσμίας που ορίζεται στη διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ... 2 Αξιοποίηση 526 πρώην σχολικών φυλάκων σε νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 135 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 1 Πριν προχωρήσουμε στον υπολογισμό των τριών μεγεθών, Νομισματική Βάση, Πολλαπλασιαστής Χρήματος και Ποσότητα Χρήματος θα πρέπει να τα αποσαφηνίσουμε. Με τον όρο νομισματική βάση (Η) εννοούμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ATE LEASING Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της 24 ης Οκτωβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ATE LEASING Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της 24 ης Οκτωβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ATE LEASING Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ της 24 ης Οκτωβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Λ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα Τ.Κ. 115 26 www.ateleasing.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζοµένων τον 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 14/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 828,87 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,03%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 94,29 εκατ. εκ των οποίων 6,01 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαϊου 2010 Έτος 131, Νο 97

26 Μαϊου 2010 Έτος 131, Νο 97 26 Μαϊου 2010 Έτος 131, Νο 97 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 97 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GLOBUS LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Στην Ν. Σμύρνη σήμερα την 22η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-1014» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-1014» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 597/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Μέλος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE INVESTMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 123/4-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-ΡΤ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας& Πλαταιών 23 Α Αχαρνές 13679 Τηλ. - Fax: 210 2403443 Τηλ.:210 2404444 Απόσπασμα από το 13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε και Β.Ε.>> Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της <<ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε και Β.Ε.>> Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της Α.Μ. 1451/01/Β/86/1450 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 268901000 ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 7 και ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ 9 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΙΛΙΚΩΝ 58 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 Γενικά: 1. Στην υποβολή, η 2η σελίδα του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ. 9 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ. 9 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ 9 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή....12-14 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Κύρια Αγορά Κατηγορία : Μεταποιητικές Βιομηχανίες Κωδικός Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ : ΝΑΥΠ Κλάδος : ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Τύπος Μετοχής : Κοινή Ανώνυμη Υπεύθυνος Ενημέρωσης/ Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου Κισάμου....

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 15/01/2015 Α.Π.: 6400

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 15/01/2015 Α.Π.: 6400 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ.ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 1. Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό) 2. Εμπορία αλιευτικών Προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 1. Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό) 2. Εμπορία αλιευτικών Προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Για Εσωτερική Χρήση Αριθμός Πρόσκλησης Παραλαβής: Σφραγίδα Ομάδας: Υπογραφή Εκπροσώπου Ομάδας: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 353-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 30 του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 Η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες πλυσίματος στεγνώματος -σιδερώματος ιματισμού συσκέφτηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:00π.μ. και συνέταξε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Υπό του φοιτητή: Κωνσταντίνου Κατσάνη Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Μαγούλιος Σέρρες 2009 Η ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 20-10-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13194 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 101(Ι)/2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 6. 11 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01-10-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/10/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ. 141917 Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου ζητά προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Α.Σ. «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Η δημιουργία μιας επιχείρησης αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν πρόκειται για μια απλή λύση, ωστόσο, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες της αγοράς εργασίας, δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2015»

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή / / 0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφ. : Σκουλουδάκης Απόστολος Τηλ. 00599 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Από το Μάρτιο του 2004 η κυβέρνηση εφάρμοσε ένα νέο πρότυπο για την ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Εργασία για το μάθημα: Κοιν/τική Νοσ/τική II- Ιδρύματα. Τίτλος εργασίας: ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Ομάδα: Ζ8

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Εργασία για το μάθημα: Κοιν/τική Νοσ/τική II- Ιδρύματα. Τίτλος εργασίας: ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Ομάδα: Ζ8 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Εργασία για το μάθημα: Κοιν/τική Νοσ/τική II- Ιδρύματα Τίτλος εργασίας: ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ομάδα: Ζ8 Ονοματεπώνυμο: Δελή Χασάν Σουάτ Ημερομηνία: 20/01/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1872 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Πορθμείων Εσωτερικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία 11/5/2012 Αμάξι στη βροχή- Τέλλος Άγρας Τέλλος Άγρας Καλαμπάκα 1899- Αθήνα 1944 Αμάξι στη Βροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 24.02.2015 ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 9376 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφ. Αθανασία Μόκαλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. 424 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ι. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ι. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ I. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Συνοπτική Απεικόνιση Βασικών Μεγεθών Έτος Περιφέρεια Χώρας Έκταση (χιλ. στρεμ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014 Ν. 81(Ι)/2014 81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Βενιζέλου 55 - Καβάλα 65 403 Τηλ. 2510 222942 Fax. 2510 231505 Πληροφορίες: Μυστακίδης Ζαφείρης 6932-901030, 2592-041416 zafmis@gmail.

Βενιζέλου 55 - Καβάλα 65 403 Τηλ. 2510 222942 Fax. 2510 231505 Πληροφορίες: Μυστακίδης Ζαφείρης 6932-901030, 2592-041416 zafmis@gmail. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε.Γ.Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληροφορίες: Στοϊδης Βασίλειος 6972125967 vstoidis@otenet.gr Αμπελίδης Θεόδωρος 6977166169 6977166169@mycosm os.gr

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:274/14-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 17. Κεφ. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

Κεφ. 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 17. Κεφ. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Κεφ. 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 17 Κεφ. 2. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 21 Κεφ. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 3.1. Η εργασία 26 3.2. Η εξαρτημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επτά παραδοσιακοί πλανήτες και οι επιδράσεις τους

Οι επτά παραδοσιακοί πλανήτες και οι επιδράσεις τους Οι επτά παραδοσιακοί πλανήτες και οι επιδράσεις τους Στην Ωριαία αστρολογία χρησιμοποιούνται οι επτά παραδοσιακοί πλανήτες, που είναι οι Ήλιος, Σελήνη, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος. Σε αυτό το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας μεταβάλλονται στο χρόνο!!!

Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας μεταβάλλονται στο χρόνο!!! Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας μεταβάλλονται στο χρόνο!!! Το να ορίσεις τη γυναικεία οντότητα, και μάλιστα μέσα σε λίγες λέξεις, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμη από τα προϊστορικά χρόνια η γυναίκα υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 5.3.1.2.3. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www. ldsa.gr / demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www. ldsa.gr / demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ Τεύχος 21 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www. ldsa.gr / demolab@uth.gr, +302421074432-33 Το νέο ιστορικό πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΚΑΡΒΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17238/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17238/19-12-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 17238/19-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005713 2015-09-01

15PROC003005713 2015-09-01 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα