ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4342 Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου Αριθμός 359 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 39 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2006, και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, έχει ανανεώσει την ισχύ των πιο κάτω Αδειών Παρασκευής / Εισαγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων από τρίτες χώρες με τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Αριθμός Άδειας: 031 Πρώτης Έκδοσης Άδειας: 12/11/2003 Προηγούμενη λήξη: 11/11/2008 Ισχύει μέχρι: 11/11/2013 Κάτοχος Άδειας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Χ. Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ Τ.Θ , 2235 Λευκωσία, Κύπρος Το πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω Άδειας είναι: Εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

2 ΤΜΗΜΑ Β 306 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 360 ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Καλλυντικών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6 των περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμων του , σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 3 των περί Καλλυντικών Προϊόντων (Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής) Κανονισμών του 2004, και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, έχει εκδώσει τις πιο κάτω Άδειες Παρασκευής Καλλυντικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Αριθμός Άδειας: 001 Έκδοσης Άδειας: 7/11/2008 Ισχύει μέχρι: 6/11/2013 Κάτοχος Άδειας: Z.J.Sibon Cosetics Ltd Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ , 3508 Λεμεσός Το πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω Άδειας είναι: Άδεια Πλήρους Παρασκευής. 2. Αριθμός Άδειας: 002 Έκδοσης Άδειας: 7/11 /2008 Ισχύει μέχρι: 6/11/2013 Κάτοχος Άδειας: Cosedia P.S.C. Laboratories Ltd Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Χριστόφορου Σάββα 9, Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός Το πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω Άδειας είναι: Άδεια Πλήρους Παρασκευής. 3. Αριθμός Άδειας: 003 Έκδοσης Άδειας: 7/11 /2008 Ισχύει μέχρι: 6/11/2013 Κάτοχος Άδειας: Z.X.Fai Ltd Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Αθηνών 9, Βιομηχανική Περιοχή Εργατών, 2643 Λευκωσία Το πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω Άδειας είναι: Άδεια Πλήρους Παρασκευής. Αριθμός 361 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 82 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2006, και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, έχει ανανεώσει την ισχύ των πιο κάτω Αδειών Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Αριθμός Άδειας: 010 Έκδοσης Άδειας: 23/06/2003 Προηγούμενη λήξη: 22/06/2008 Ισχύει μέχρι: 22/06/2013 Κάτοχος Άδειας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ Τ.Θ , 1683, Λευκωσία, Κύπρος 2. Αριθμός Άδειας: 021 Έκδοσης Άδειας: 29/01/2004 Προηγούμενη λήξη: 28/01/2009 Ισχύει μέχρι: 28/01/2014 Κάτοχος Άδειας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: GEORGE PETROU LTD Τ.Θ , 1504 Λευκωσία, Κύπρος

3 Αριθμός 362 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, - σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13Α των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, και - σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές με τις αρχικές τους αιτήσεις, ανανεώνει την ισχύ των Ειδικών Αδειών Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Ειδικής Αδειας S00234 S00233 S00328 S00334 S00339 S00289 S00056 S00379 S00323 S00324 S00265 S00281 S00353 S00278 S00340 S00316 S00360 S00359 S00271 S00341 S00246 S00244 S00245 S00288 S00247 S00267 S00335 S00311 S00317 S00242 S00275 S00259 S00260 Όνομα Φαρμακευτικού Bekunis 20g e.c. tabs Bekunis Herb Tea 2.5% Broncoteril 12cg/capsule inhalation powder Budesonide 0.25g/l nebuliser suspension Chlorproazine 0.5% oral solution Clopixol 2q f.c. tabs Colonor 129g f.c. tabs Epanutin 6g/l oral suspension Ephedrine 0.5% nasal drops Ephedrine 1% nasal drops Eselan 40g/vial powder and solvent for inj. Furoseide 20g tabs Glycerin Adult 70% supps Golden 0.1% eye drops Hydrocortistab 25g/l suspension for inj. Ipratropiu broide 250cg/l nebuliser solution Laotrigine 1Q0g dispersible tabs Laotrigine 25g dispersible tabs Laotrigine 25g tabs Laotrigine 5g dispersible tabs Loexin 200g vaginal supps Loexin 20g/g crea Loexin 20g/g vaginal crea Loexin 20g/l cutaneous spray solution Loexin 600g vaginal supps Mitoycin-C Kyowa 20g/vial powder for solution for inj. Pasvax 0.4g prolonged release caps Penrazol 40g/vial powder and solvent for solution for inj. Phenylephrine 10g/l solution for inj. Quinoder 5 crea Raipril 5g caps Terbigra 10g/g crea Terbigra 10g/l cutaneous solution Κάτοχος Ειδικής Άδειας Roha Arzneiittel GbH Roha Arzneiittel GbH Faranic-Cheiphara SA Arrow Generics Ltd Medilink Pharaceuticals Ltd Lundbeck Hellas AE Mundiphara Pharaceuticals Ltd Pfizer Hellas AE Thornton & Ross Ltd Thornton & Ross Ltd Pharaceutical Trading Co Ltd Medilink Pharaceuticals Ltd LCM Ltd Typhar Ltd Medilink Pharaceuticals Ltd Breath Ltd Medilink Pharaceuticals Ltd Medilink Pharaceuticals Ltd Arrow Generics Ltd Medilink Pharaceuticals Ltd C.G.Papaloisou Ltd C.G.Papaloisou Ltd C.G.Papaloisou Ltd C.G.Papaloisou Ltd C.G.Papaloisou Ltd Medilink Pharaceuticals Ltd Arrow Generics Ltd Costakis Tsisios & Co Ltd Medilink Pharaceuticals Ltd Ferndale Pharaceuticals Ltd Arrow Generics Ltd Laviphar Cyprus Ltd Laviphar Cyprus Ltd 02/08/ /08/ /12/ /01/ /01/ /11/ /07/ /03/ /12/ /12/ /10/ /10/ /01/ /10/ /01/ /01/ /02/ /02/ /10/ /01/ /10/ /10/ /10/ /11/ /10/ /10/ /01/ /01/ /12/ /10/ /10/ /10/ /10/2010 Ισχύς Άδειας

4 Αριθμός 363 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13Α των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ελεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, εκδίδει Ειδικές Άδειες Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Άρ. Ειδικής Άδειας S00582 Όνομα Φαρμακευτικού Magnesiu sulphate 50% solution for inj. Δραστικά Συστατικά - Magnesiu sulphate heptahydrate Κάτοχος Ειδικής Άδειας Auru Pharaceuticals Ltd Έκδοσης Ειδικής Άδειας 04/11/2008

5 Αριθμός 364 Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, εκδίδει Αδειες Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Άρ. Αδειας Όνομα Φαρμακευτικού Bioflor Powder for Oral Suspension in Sachet 1Q0g Cilapra 10 Fil Coated Tablets 10g Cilapra 20 Fil Coated Tablets 20g Cilapra 40 Fil Coated Tablets 40g Clarelux ointent 500cg/g Δραστικά Συστατικά Sacharoyces Boulardi Citalopra Citalopra Citalopra Clobetasol propionate Κάτοχος Άδειας Kipa (Pharacal) Ltd Reedica Ltd Reedies Ltd Reedica Ltd Pierre Fabre Hellas SA Έκδοσης Άδειας 17/11/ /11/ /11/ /11/ Dexaed Elixir 0.5g/5l Dexaethasone Medocheie Ltd 19/11/ Ferrologic solution for injection or concentrate for solution for infusion 20g/l Gliepirid Hexal Tablets 1g Iron sucrose [Iron (lll)-hydroxide Sucrose Coplex] 20g Gliepiride Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GbH Hexal AG 04/11/ /11/ Gliepirid Hexal Tablets 2g Gliepiride Hexal AG 06/11/ Gliepirid Hexal Tablets 3g Gliepiride Hexal AG 06/11/ Gliepirid Hexal Tablets 4g Gliepiride Hexal AG 06/11/ Mycozal capsules 100g Fluconazole P.T. Hadjigeorgiou 06/11/ Mycozal capsules 150g Fluconazole P.T. Hadjigeorgiou 06/11/ Mycozal capsules 200g Fluconazole P.T. Hadjigeorgiou 06/11/ Mycozal capsules 50g Fluconazole P.T. Hadjigeorgiou 06/11/ Raied HCT Tablet s 5g/125g Raied HCT Tablets 2.5g/12.5g Raipril/Hydrochlorothiazide Raipril/Hydrochlorothiazide Medocheie Ltd Medocheie Ltd 18/11/ /11/2008 co ο CD

6 Αριθμός 365 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΏΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, - σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 34 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, - σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές με τις αρχικές τους αιτήσεις, και - σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν στο μεταξύ διάστημα και έγιναν αποδεκτές, ανανεώνει την ισχύ των Αδειών Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Άδειας Όνομα Φαρμακευτικού BetalocZok Controlled Release Tablets 100g Betaloc Zok Controlled Release Tablets 50g Betoptic-S eye drops, suspension 0.25% w/ ν Cefradox powder for oral suspension 125g/ 5l Copaxone solution for injection, prefilled syringes 20g/l Infiuvac Sub-Unit Suspension for Injection in Pre-Filled Syringes 15cg/0.5l Loar 20g tablets Magurol 1g tablets Magurol 2g tablets Naprorex 250g tablets Naprorex 500g tablets Penodil powder for oral suspension 250g/ 5l Requip, 0.25g fil coated tablets Requip, 0.5g fil coated tablets Requip, 1g fil coated tablets Requip, 2g fil coated tablets Requip, 5g fil coated tablets Varivax powder and solvent for suspension for injection Videx 400g gastroresistant hard capsule Κάτοχος Αδειας AstraZeneca AB, Sweden AstraZeneca AB, Sweden A.Potaitis Medicare Ltd Aegis Ltd Teva Pharaceuticals Ltd Varnavas Hadjipanayis Ltd Aegis Ltd Medocheie Ltd Medocheie Ltd Aegis Ltd Aegis Ltd Reedica Ltd GlaxoSithKline (Cyprus) Ltd GlaxoSithKline (Cyprus) Ltd GlaxoSithKline (Cyprus) Ltd GlaxoSithKline (Cyprus) Ltd GlaxoSithKline (Cyprus) Ltd Merck Sharp & Dohe B.V. Akis Panayiotou & Son Ltd. Ισχύς Αδειας Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον 09/07/2013 Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον Επ'αόριστον 19/12/2011 Επ'αόριστον

7 Αριθμός 366 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 31 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, ενέκρινε τις πιο κάτω τροποποιήσεις: Όνομα Φαρμακευτικού Άδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή AdaferinGelO.1% Galdera International, France 1.Μεταφορά της Αδειας του φαρμακευτικού προϊόντος 17/12/2008 Adartrel f.c. tabs 0.25g Adartrel f.c. tabs 0.5g Adartrel f.c. tabs 1g Adartrel f.c. tabs 2g Laboratoire Glaxosithkline, France Laboratoire Glaxosithkline, France Laboratoire Glaxosithkline, France Laboratoire Glaxosithkline, France 1.Προσθήκη νέου παρασκευαστή υπεύθυνου για την δευτερογενή συσκευασία 2.Προσθήκη νέου παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδων 1.Προσθήκη νέου παρασκευαστή υπεύθυνου για την δευτερογενή συσκευασία ( 2.Προσθήκη νέου παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδων 1.Προσθήκη νέου παρασκευαστή υπεύθυνου για την δευτερογενή συσκευασία 2.Προσθήκη νέου παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδων 1.Προσθήκη νέου παρασκευαστή υπεύθυνου για την δευτερογενή συσκευασία 2.Προσθήκη νέου παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδων 27/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2008 Afentral tabs 20g Medocheie Ltd 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του (ΠΧΠ) και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης(ΦΟΧ) (αυτοκτονικές σκέψεις) σύμφωνα με την απόφαση της PhWVP 18/12/2008

8 Άδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή Afentral tabs 30g Medocheie Ltd 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του (ΠΧΠ) και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης(ΦΟΧ) (αυτοκτονικές σκέψεις) σύμφωνα με την απόφαση της PhWVP 18/12/2008 Aggrastat IV Concentrate for infusion 0.25g/l Merck Sharp & Dohe BV Ltd, The Netherlands 1.Αλλαγή στη διεύθυνση του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος. 24/11/2008 Akilen fc tablets 40g Medocheie Ltd, Cyprus 1. Προσθήκη νέου παρασκευαστή για το δραστικό συστατικό. 2.Αλλαγή στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. 01/12/ /12/2008 Aoxapen fc Tablets 250g Reedica Ltd 1.Προσθήκη εναλλακτικών παρασκευαστών της δραστικής ουσίας 2.Προσθήκη νέας ένδειξης: χρόνια βρογχική σήψη 3.Προσθήκη νέας ένδειξης: απομάκρυνση του Η. Pylori σε περιπτώσεις πεπτικού έλκους 4.Προσθήκη νέας ένδειξης: οδοντικό απόστημα 24/11/ /11/ /11/ /11/2008 Anafranil s.ctabs 10g Deetriades&Papaellinas Ltd 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του (ΠΧΠ) και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης(ΦΟΧ) (αυτοκτονικές σκέψεις) σύμφωνα με την απόφαση της PhWVP. 28/11/2008

9 Αδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή Anafranil s.c tabs 25g Deetriades&Papaellinas Ltd 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του (ΠΧΠ) και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης(ΦΟΧ) (αυτοκτονικές σκέψεις) σύμφωνα με την απόφαση της PhVWP. 28/11/2008 Anafranil SR f.c tabs 75g Deetriades&Papaellinas Ltd 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του (ΠΧΠ) και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης(ΦΟΧ) (αυτοκτονικές σκέψεις) σύμφωνα με την απόφαση της PhVWP. 28/11/2008 Anavix Syrup 15g/5l The Star Medicines Iporters & Co Ltd 1.Αύξηση του μεγέθους παρτίδας του τελικού προϊόντος 2. Προσθήκη νέας μεθόδου ελέγχου του τελικού προϊόντος 24/11/ /11/2008 Anzeet solution for injection 100g/5l Sanofi-Aventis Cyprus Ltd, Cyprus 1.Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη μέθοδο παρασκευής του τελικού προϊόντος. 2.Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη μέθοδο παρασκευής του τελικού προϊόντος. 3.Αλλαγή στο μέγεθος παρτίδας του τελικού προϊόντος. 19/12/ /12/ /12/2008 Arkeiis tablets 10g Arketis tablets 20g Arketis tablets 30g Arketis tablets 40g Medocheie Ltd Medocheie Ltd Medocheie Ltd Medocheie Ltd 1.Αλλαγή στην διεύθυνση του ΚΑΚ στην Σουηδία 2. Προσθήκη παρασκευαστή υπεύθυνου για δευτερογενή συσκευασία 1.Αλλαγή στην διεύθυνση του ΚΑΚ στην Σουηδία 2. Προσθήκη παρασκευαστή υπεύθυνου για δευτερογενή συσκευασία 1.Αλλαγή στην διεύθυνση του ΚΑΚ στην Σουηδία 2. Προσθήκη παρασκευαστή υπεύθυνου για δευτερογενή συσκευασία 1.Αλλαγή στην διεύθυνση του ΚΑΚ στην Σουηδία

10 Άδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή 2. Προσθήκη παρασκευαστή υπεύθυνου για δευτερογενή συσκευασία Arvekap powder and solvent for suspension for injection (IM) 3.75g Ipsen ΕΡΕ, Greece 1.Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του τελικού προϊόντος. 25/11/2008 Arvekap powder and solvent for suspension for injection 11.25g Ipsen ΕΡΕ, Greece 1.Αναθεώρηση των ελέγχων ταυτοποίησης της δραστικής ουσίας. 2. Αλλαγές στη διαδικασία παρασκευής των μικροσφαιριδίων. 25/11/ /11/2008 Aspire e/c tablets 75g Reedica Ltd 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης αναφορικά με την αλληλεπίδραση της ιβουπροφαινης και χαμηλών δόσεων ασπιρίνης συμφωνημένης από PhVWP. 2/12/2008 Atacand tablets 16/12.5g Atacand tablets 16g Atacand tablets 32g AstraZeneca AB, Sweden AstraZeneca AB, Sweden AstraZeneca AB, Sweden 1. Αλλαγή του ονόματος του συσκευαστή του τελικού προϊόντος. 2.Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 3. Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για τη στοιχειώδη και την εξωτερική συσκευασία και την απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 4.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή, συσκευαστή και του υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία και απελευθέρωση του τελικού προϊόντος. 5. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή για το δραστικό συστατικό. 1. Αλλαγή του ονόματος του συσκευαστή του τελικού προϊόντος. 2. Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 3.Προσθήκη εναλλακτικού χώρου για την εξωτερική συσκευασία και τον έλεγχο/δοκιμασία και απελευθέρωσης παρτίδων του τελικού προϊόντος. 4.Προσθήκη εναλλακτικού χώρου για την στοιχειώδη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 1. Αλλαγή του ονόματος του συσκευαστή του τελικού προϊόντος. 2. Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 18/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2008

11 Atacand tablets 4g Atacand tablets 8g Avaxi Suspension for Injection 160 Antigen Units/0.5l Άδειας S Κάτοχος Αδειας AstraZeneca ΑΒ, Sweden AstraZeneca ΑΒ, Sweden Sanofi Pasteur S.A., France Περιγραφή 3. Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία και απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 4.Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για τη στοιχειώδη και την εξωτερική συσκευασία και την απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 5.Προσθήκη εναλλακτικού χώρου για την στοιχειώδη και την εξωτερική συσκευασία του τελικού προϊόντος. 1. Αλλαγή του ονόματος του συσκευαστή του τελικού προϊόντος. 2. Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 1. Αλλαγή του ονόματος του συσκευαστή του τελικού προϊόντος. 2. Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 3.Προσθήκη εναλλακτικού χώρου για την εξωτερική συσκευασία και τον έλεγχο/δοκιμασία και απελευθέρωσης παρτίδων του τελικού προϊόντος. 4.Προσθήκη εναλλακτικού χώρου για την στοιχειώδη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 1.Αναβάθμιση του προφίλ του ελέγχου ποιότητας του τελικού προϊόντος (MRC-5 cell banks) 2.Αναβάθμιση του προφίλ του ελέγχου ποιότητας του τελικού προϊόντος (Virus Seedd Lots) 3.Αναβάθμιση του προφίλ του ελέγχου ποιότητας του δραστικού συστατικού 4. Προσθήκη παρασκευαστή υπεύθυνου για εξωτερική συσκευασία του τελικού προϊόντος 18/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2008 Μ θ χ 2 τι Η Ι Μ Ν3 ΟΟ J3 -Ο Batrafen Nail Laquer 8% Sanofi-Aventis Cyprus Ltd 1.Αύξηση του μεγέθους παρτίδας του τελικού προϊόντος 07/11/2008 Ο -< Ο -< Κ) ο CD

12 Άδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή ω Benzaycin gel Medilink Pharaceuticals Ltd 1.Προσθήκη παρασκευαστή εκδόχου. 3/12/2008 Μ Betaserc Tablets 16g Betaserc Tablets 8g Betoptic Eye Drops 0.25%w/v Boostrix suspension for injection in pre-filled syringe Varnavas Hadjipanayis Ltd Varnavas Hadjipanayis Ltd A.Potaitis Medicare Ltd GlaxoSithkline Ltd, Cyprus 1.Αλλαγή στην ονομασία του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος 2.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του (ΠΧΠ) 1.Αλλαγή στην ονομασία του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος 2.Αλλαγή στην μέθοδο παρασκευής του δραστικού συστατικού 1.Αλλαγή στη διαδικασία έλεγχου του τελικού προϊόντος 2. Αντικατάσταση του υφιστάμενου παρασκευαστή με δυο άλλους πατρασκευαστές, υπεύθυνους για την αποστείρωση της στοιχειώδους συσκευασίας 1.Αναθεώρηση της Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης 2. Αναθεώρηση της Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης 03/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/2008 ΓΠ θ τι Η Χ Μ ΟΟ S3 ο -< τι Ο -< Ν) Ο Ο CD

13 Αδειας Κάτοχος Αδειας Περιγραφή Boostrix suspension for injection in vials GlaxoSithkline Ltd, Cyprus 1.Αναθεώρηση της Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης 2. Αναθεώρηση της Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης 12/12/ /12/2008 Brot fc tablets 500g Brotfc tablets 850g Medocheie Ltd, Cyprus Medocheie Ltd, Cyprus 1.Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος. 2.Αναθεώρηση στις προδιαγραφές του τελικού προϊόντος. 3.Προσθήκη του ελέγχου unifority of dosage units by ass variation στις προδιαγραφές του τελικού προϊόντος. 4.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του δραστικού συστατικού. 5.Αλλαγή του ενελλακτικού παρασκευαστή του δραστικού συστατικού. 1.Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος. 2.Αναθεώρηση στις προδιαγραφές του τελικού προϊόντος. 3.Προσθήκη του ελέγχου unifority of dosage units by ass variation στις προδιαγραφές του τελικού προϊόντος. 4.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του δραστικού συστατικού. δ.αλλαγή του ενελλακτικού παρασκευαστή του δραστικού συστατικού. 6.Αλλαγή στη σύνθεση του OpadryWhite ΟΥ-Β Προσθήκη ενελλακτικού παρασκευαστή του τελικού προϊόντος. 11/12/08 11/12/08 11/12/08 11/12/08 11/12/08 09/12/08 09/12/08 09/12/08 09/12/08 09/12/08 09/12/08 09/12/08 ω

14 Αδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή Bulfan s.c 200g Interpak Ltd 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης αναφορικά με την αλληλεπίδραση της ιβουπροφαινης και χαμηλών δόσεων ασπιρίνης συμφωνημένης από PhVWP. 2.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του (SPC) και προσθήκη των καρδιαγγειακών προειδοποιήσεων ασφαλείας. Capto Injection 20g/l, 2l vial Capto Injection 20g/l, 5l vial Pfizer Hellas AE Pfizer Hellas AE 1.Προσθήκη νέας ένδειξης 2. Προσθήκη νέας ένδειξης 3.Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση του τελικού προϊόντος 4.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή υπεύθυνου για έλεγχο, συσκευασία και απελευθέρωση του τελικού προϊόντος σε γυάλινα φυαλίδια και υπεύθυνου για απελευθέρωση του τελικού προϊόντος σε φυαλίδια πολυπροπυλενίου 1 Προσθήκη νέας ένδειξης 2.Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση του τελικού προϊόντος 3.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή υπεύθυνου για έλεγχο, συσκευασία και απελευθέρωση του τελικού προϊόντος σε γυάλινα φυαλίδια και υπεύθυνου για απελευθέρωση του τελικού προϊόντος σε φυαλίδια πολυπροπυλενίου 26/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2008 Casodex tablets 150g AstraZeneca UK Ltd, UK 1.Αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του αντιδραστηρίου/διαλυτών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του δραστικού συστατικού. 2. Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή και συσκευαστή του τελικού προϊόντος 3.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία και την απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 4/12/2008 4/12/2008 4/12/2008

15 Άδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή Casodex tablets 50g AstraZeneca UK Ltd, UK 1.Αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του αντιδραστηρίου/διαλυτών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του δραστικού συστατικού. 2. Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή και συσκευαστή του τελικού προϊόντος 3.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία και την απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 4/12/2008 4/12/2008 4/12/2008 Cipralex f.c. tabs 10g H.Lundbeck A/S, Denark 1.Αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος 3/11/2008 Cipralexf.c. tabs 15g H.Lundbeck A/S, Denark 1.Αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος 3/11/2008 Cipralex f.c. tabs 20g H.Lundbeck A/S, Denark 1.Αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος 3/11/2008 Cipralex f.c. tabs 5g H.Lundbeck A/S, Denark 1.Αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος 3/11/2008 Ciproxin 500g f.c tabs Bayer Hellas S.A 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του, του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης και της επισήμανσης αναφορικά με την απόφαση της επιτροπής στις 7/10/ /12/2008

16 Άδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή to 5 C0 Ciproxin 2g/l sol for inf Bayer Hellas S.A 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του, του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης και της επισήμανσης αναφορικά με την απόφαση της επιτροπής στις 7/10/ /12/2008 =] Μ θ Ciproxin 2g/l sol for inf Bayer Hellas S.A 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του, του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης και της επισήμανσης αναφορικά με την απόφαση της επιτροπής στις 7/10/ /12/2008 τι Η Χ Μ to CO S3 J~) Ciproxin 500g f.c tabs Bayer Hellas S.A 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του, του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης και της επισήμανσης αναφορικά με την απόφαση της επιτροπής στις 7/10/ /12/2008 Ο < Ο < to ο to

17 Άδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή Cleron fc tablets 500g Aegis Ltd, Cyprus 1.Προσθήκη νέου παρασκευαστή του δραστικού συστατικού. 2.Υποβολή επικαιροποιημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας από ήδη εγκεκριμένο παρασκευαστή του δραστικού συστατικού. 28/11/ /11/2008 Concerta Prolonged Release Tablets 18g Janssen- Cilag International NV, Belgiu 1. Αλλαγή στην ονομασία του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος 24/9/2008 Concerta Prolonged Release Tablets 36g Concerta Prolonged Release Tablets 54g Janssen- Cilag International NV, Belgiu Janssen- Cilag International NV, Belgiu 1.Αλλαγή στην ονομασία του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος 1.Αλλαγή στην ονομασία του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος 24/9/ /9/2008 Copegus f.c.tabs 200g Copegus f.c.tabs 400rng G.A.Staatis & Co Ltd G.A.Staatis & Co Ltd 1. Αλλαγή στη διεύθυνση του ΚΑΚ στην Εσθονία 2. Αλλαγή στη διεύθυνση του ΚΑΚ στην Φιλανδία 3. Αλλαγή του υπεύθυνου για απελευθέρωση παρτίδων για Κύπρο και Ελλάδα. 1. Αλλαγή στη διεύθυνση του ΚΑΚ στην Φιλανδία 1/10/2008 1/10/2008 2/10/2008 1/10/2008 Co-Renitec Tablets Merck Sharp & Dohe B.V., The Netherlands 1.Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας για το δραστικό συστατικό 25/11/2008 Coversyl f.c.tabs 10g Coversyl f.c.tabs 2.5g Coversyl f.c.tabs 5g Coversyl Plus Arginine Fil Coated Tablets 5g/1.25g Les Laboratoires Servier, France Les Laboratoires Servier, France Les Laboratoires Servier, France Les Laboratoires Servier 1.Αλλαγή στην περίοδο «re-test» του δραστικού συστατικού 2.Υποβολή νέου πιστοποιητικού καταλληλότας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας για το δραστικό συστατικό 1.Αλλαγή στην περίοδο «re-test» του δραστικού συστατικού 2Ύποβολή νέου πιστοποιητικού καταλληλότας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας για το δραστικό συστατικό 1.Αλλαγή στην περίοδο «re-test» του δραστικού συστατικού 2.Υποβολή νέου πιστοποιητικού καταλληλότας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας για το δραστικό συστατικό 1.Υποβολή νέου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας για το δραστικό συστατικό 2.Προσθήκη νέου παρασκευαστή υπεύθυνου για τη δευτερογενή 24/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /09/2008 CO Ν)

18 Άδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή συσκευασία του τελικού προϊόντος για την Ιταλία μόνο Cozaarfc tablets 100rng Merck Sharp & Dohe B.V., TheNetherlands 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του, του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης και της επισήμανσης. Cozaar fc tablets 50g Merck Sharp & Dohe B.V., TheNetherlands 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του, του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης και της επισήμανσης. Crestor f.c. tablets 10g Crestor f.c. tablets 20g AstraZeneca UK Ltd, UK AstraZeneca UK Ltd, UK 1.Προσθήκη νέου μεγέθους συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 2.Αναθεώρηση του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης. 3.Αναθεώρηση στο σημείο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 4.Αναθεώρηση στο σημείο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 5.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή και συσκευαστή του τελικού προϊόντος. 6.Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία και απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 7. Αναθεώρηση στο σημείο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 1.Προσθήκη νέου μεγέθους συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 2.Αναθεώρηση του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης. 3.Αναθεώρηση στο σημείο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 4.Αναθεώρηση στο σημείο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του.

19 Crestorf.c. tablets 40g Crestor f.c. tablets 5g Cyclovax crea 5% Άδειας Κάτοχος Άδειας AstraZeneca UK Ltd, UK AstraZeneca UK Ltd, UK Reedica Ltd Περιγραφή δ.αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή και συσκευαστή του τελικού προϊόντος. β.αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία και απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 7.Αναθεώρηση στο σημείο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 1.Προσθήκη νέου μεγέθους συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 2.Αναθεώρηση του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης. 3.Αναθεώρηση στο σημείο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 4.Αναθεώρηση στο σημείο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. δ.αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή και συσκευαστή του τελικού προϊόντος. Θ.Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία και απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 7.Αναθεώρηση στο σημείο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 1.Προσθήκη νέου μεγέθους συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 2.Αναθεώρηση του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης. 3.Αναθεώρηση στο σημείο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 4.Αναθεώρηση στο σημείο 4.5 και 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 5.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή και συσκευαστή του τελικού προϊόντος. Θ.Αλλαγή του ονόματος του υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία και απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 7.Αναθεώρηση στο σημείο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του. 1.Αλλαγή στη διατύπωση της εξωτερικής συσκευασίας. 2.Αλλαγή στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. 12/11/ /11/2008 Daonil tablets 5g Sanofi-Aventis Cyprus Ltd, Cyprus 1.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή, συσκευαστή, υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία και απελευθέρωση παρτίδων του τελικού προϊόντος. 9/12/2008 Depon effervescent tablets ig Akis Panayiotou & Son Ltd 1.Αλλαγή του παρασκευαστή και συσκευαστή του τελικού προϊόντος. 2.Αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου του τελικού προϊόντος. 3.Αλλαγή στη μονογραφία ελέγχου του δραστικού συστατικού. 17/11/ /11/ /11/2008 ω Ι\3 ω

20 Άδειας Κάτοχος Άδειας Περιγραφή Derovate crea 0.05% w/w Glaxo Group Ltd, UK 1.Αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος. 28/11/2008 Derovate ointent 0.05% w/w Glaxo Group Ltd, UK 1.Αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος. 28/11/2008 Diacol Syrup 27g/15l Bial-Portela & C a, S.A., Portugal 1.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος 2.Αλλαγή του ονόματος του Κατόχου Αδειας του τελικού προϊόντος 28/11/ /11/2008 Diclac Hexal EC Tablets 50g Hexal AG Gerany 1.Αλλαγή στις προδιαγραφές του εκδόχου σύμφωνα με την οδηγία 94/45EEC 2.Αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου του τελικού προϊόντος 3.Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή του τελικού προϊόντος 4.Προσθήκη νέας μεθόδου ελέγχου του τελικού προϊόντος 5.Διαγραφή του υλικού της στοιχειώδους συσκευασίας PVC/AI blister Duodopa Intestinal Gel Durogesic Patches "loopg/hr Solvay Pharaceuticals GbH Gerany Janssen-Cilag International NV 1.Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για απελευθέρωση παρτίδων 1.Αντικατάσταση του παρασκευαστή, συσκευαστή και υπεύθυνου για τον έλεγχο/δοκιμασία του τελικού προϊόντος. 13/8/ /11/ /11/2008

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4509 Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 2859 Αριθμός 2891 OS ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143 LtlblFFi Л-ЇІ Е-КПГЕЕГІЕІ^СіІІ ÍLÍLiiSFlF!г: Г Ϊ L ' ΜI LE S C ti FLL ^ l.!l EL ktcl її : r tt Li Efc Гк t-ϊκμ Ε Ct H Lt її Cl. L L tttt EC Lt PI.E11Ї C«I.C IVI til Fk BE tb-e Κ kl Гк ti rt IE Vb IIЬР

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4437 Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 2339 Αριθμός 2419 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης ως προς τις Διαδικασίες Έκδοσης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :210 5242845 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 101 87 (για δημοσίευση με μια δισκέτα) Τηλέφωνο : 210-5242845 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ταχ. Κώδικας : 101 87 (για δημοσίευση με μια δισκέτα) Τηλέφωνο : 210-5242845 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24-08-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: ΔΥΓ3α/οικ. 82161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Iούνιος 2009 Τα ερωτήματα πληθαίνουν ΟΠΑΔ σύγχυση με τη συλλογική σύμβαση και τις πληρωμές «Περίεργο παιχνίδι» των αρμοδίων με τα καφέ κουπόνια των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνει τους φαρμακοποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, (13-δύναμο, προσροφημένο).

Διαβάστε περισσότερα

1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml

1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml. 1 mmol/ml ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Κράτος μέλος Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 10 mg δισκία για σκύλους Onsior 20 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AVAMYS 27,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό, ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Με κάθε

Διαβάστε περισσότερα

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. L 136/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Mάρτιος 2009 Νοσοκομειακά φάρμακα ή φάρμακα υψηλού κόστους Υποχρέωση αναγραφής της δοσολογίας στις συνταγές: παρεμβάσεις στο υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονικά εκτελούνται συνταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 ^ & Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 67 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zinforo 600 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORSTEO 20 micrograms/80 microliters ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη

Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Συνταγή Η γραπτή εντολή του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου προς τον φαρμακοποιό για την διάθεση ενός φαρμάκου ή ιατρικού βοηθήματος με σκοπό την θεραπεία του ασθενούς Επίσημο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 22 Μαρτίου 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 12296 Μεσογείων 284,15562, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 22 Μαρτίου 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 12296 Μεσογείων 284,15562, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 22 Μαρτίου 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 12296 Μεσογείων 284,15562, Αθήνα Δ/νση : Αξιολόγησης Προϊόντων Τμήμα : Αξιολόγησης Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων Ο Ρόλος των γενοσήμων (GENERICS) στην καθημερινή ιατρική πράξη ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ MD PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Technical Catalogue 2015/16

Technical Catalogue 2015/16 ...at the leading edge of responsible nutrition Technical Catalogue 2015/16 για επαγγελματική χρήση μόνο Lamberts Healthcare Ltd, 1 Lamberts Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3EH Telephone: (01892) 554313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dexdor 100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός. 2013/14 Ελληνική έκδοση. κατάλογος. Πλήρης σειρά συμπληρωμάτων διατροφής & Εξειδικευμένες φόρμουλες. από την εταιρεία "leader" στον χώρο των

Τεχνικός. 2013/14 Ελληνική έκδοση. κατάλογος. Πλήρης σειρά συμπληρωμάτων διατροφής & Εξειδικευμένες φόρμουλες. από την εταιρεία leader στον χώρο των Τεχνικός κατάλογος 2013/14 Ελληνική έκδοση ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ι ΜΕΤΑΛΛΑ Ι ΑΜΙΝΟΞΕΑ Ι ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ Ι ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ Ι ΩΜΕΓΑ 3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ Ι ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q 10 I ΒΟΤΑΝΑ Ι ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ Ι ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ι SUPER FOODS Πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Qutenza 179 mg δερματικό επίθεμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δερματικό επίθεμα 280 cm 2 περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 1(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2770 της 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1907 15 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π/οικ.61771 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zartra 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Imiquimod 5 mg ανά 100 mg κρέμας Κάθε φακελίσκος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα