ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 Αριθμός 4590 Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 Αριθμός 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο KOt Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 17 Ιουλίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 8, μετοχές του Εκδότη CO. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LTD. Αριθμός 3388 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞίΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύττρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 17 Ιουλίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών δικαιώματα Αγοράς του Εκδότη CO. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LTD.

2 ΤΜΗΜΑ Β 2906 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 3389 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ. ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΛί ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τη Διατήρηση του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης Λεμεαού (Φ/δ) Δάφνης Παναγίδη) Σώμα - Επιτροπή Ανώνα Κατοίκων Κέντρου Λεμεσού (Χάρης Αντωνιάδης, Ρογήρος Παπόοης, Ελισάβετ (Έλση) Οικονόμου, Νίνα Σαββίδου, Ανδρούλλα Αντωνιάδου, Μαρία Παπάση, Ανδρέας Στεφάνου, Αναστάσιος Καψάλης, Κωνσταντίνος Καψάλης) Χριστιάνα Ν, Κυριάκου και Νέδη Ε. Κυριάκου MALLOUPPAS & PAPACOSTAS ESTATES LIMITED Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λεμεσού (Φ/δι Μάριου Δ. Χριστοφίνη και Γιάννη Κακουλλή) 6 Κωνσταντίνος Α. Καψάλης Πρόνοια Πολιτικής Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Στάθμευσης Πρόνοια Πολιτικής Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Στάθμευσης Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης, Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης ΚΕΠ / Εμπορικών Περιοχών Αξόνων Επέκταση Εμπορικών Αξόνων Σύνθετη εισήγηση που αφορά το σύνολο του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Οικιστικής Ζώνης, Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης ΚΕΠ /Εμπορικών Περιοχών Αξόνων, Αναβάθμιση Συντελεστών Ανάπτυξης Τουριστικών Ζωνών 7 Ντίνος Σολομωνίδης Πρόνοια Πολιτικής Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Στάθμευσης 8 Αναστασίου Γιάννος Πρόνοια Πολιτικής Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Στάθμευσης 9 Πάννης Τηρήτας 10 Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Αλλο θέμα TERRA KYPRIA Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος ΕΤΕΚ - Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΕΛ) (Φ/δι Ανδρέας Σοφοκλέους) 14 ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Άλλο θέμα Πρόνοια Πολπικής Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Στάθμευσης, Αλλο θέμα Σύνθετη εισήγηση που αφορά το σύνολο του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού Σύνθετη εισήγηση που αφορά το σύνολο του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού Σύνθετη εισήγηση που αφορά το σύνολο του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 3390 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 30ή iouviou Χρυσός και απαιτήσεις ΟΕ χρυσό Απαιτήσεις ΟΕ συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρω Απαιτήσεις ο Ε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρω S3B Απαιτήσεις σε ευρω έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 5 Δάνεια οε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σι ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 1.453,666 9 Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχείο υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού '000 Σύνολο Ενεργητικού Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις οε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεωθείς ΟΕ ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 0 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνηξ ευρώ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευρωαυοτήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολο Παθητικού " " " \ Διαφορές ττου μπορεί να παρουσιαστούν στα αβροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πανίκος Δημητριάδης Διοικητής

4 ΑΝΑΝΕΩΣΕίΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡίΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ι\ί to ο Co Το Συμβούλιο Φαρμάκων, - σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 34 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, - σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές με τις αρχικές τους αιτήσεις, και - σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν στο μεταξύ διάστημα και έγιναν αποδεκτές, ανανεώνει την ισχύ των Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Αδειας Doxi-OM Hard Capsules 500mq Μ Κ Stavrinos Ltd Ξττ'αόριστον Eprex Solution for Injection 40000IU/ml Janssen-Cilaq International NV Επ'αόριστον 1929S Controioc IV 40m g Mundipharma Pfiarmaceuticals Ltd Εττ'αόριστον llqem Shampoo 20mq/ml Costakis Tsisios & Co Ltd Επ'αόριστον Lemoxol Powder for Solution for Injection 1a The Star Medicines Importers Co Ltd Επ'αόριστον Mianserin Film Coated Tablets 60mq Επ'αόριστον Mono-tildiem Sustained Release Capsules 200mq Sanofi Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Mono-tildiem Sustained Release Capsules 300mq Sanofi Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Nizoral Cream 2% Janssen Cilag internationai NV, Belgium Επ'αόριστον Panadoi Soluble Effervescent Tablets 500mq GlaxoSmith Kline Export Ltd Επ'αόριστον Panado! Tablets 500mq GlaxoSmithKline Export Ltd Επ'αόριστον Tamifen DS Tablets 20mq Medochemie Ltd Επ'αόριστον Triatec Tablets 2.5mg Sanofi Aventis Cyprus Ltd Εττ'αόρίστον Triatec Tablets 5mq Sanofi Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Triofan for Adults, Nasal Drops 1mq/10mq The Star Medicines Importers Co Ltd Επ'αόριστον Zinnat Film Coated Tablets 250mq Glaxo Group Ltd Επ'αόριστον Zinnat Film Coated Tablets 500mq Glaxo Group Ltd Επ'αόριστον Medoril Hard Capsules 500mq Medochemie Ltd Επ'αόριστον Medica Throat Spray Menthol, Oromucosal DDP Trusted Ltd Επ'αόριστον Losartan Krka film coated tablets 12.5mq Krka d.d, Novo mesto Επ'αόριστον Losarian Krka film coated tablets 25mq Krka d.d, Novo mesto Επ'αόριστον Losartan Krka film coated tablets 50mq Krka d.d, Novo mesto Επ'αόριστον 2067Θ Losartan Krka film coated tabiets 100mq Krka d.d, Novo mesto Επ'αόριστον Sotilen Hard Capsuiesi Omq Medochemie Ltd Επ'αόριστον Cefirix Powderfor injection 1q Codai Synto Ltd Εττ'αόρίστον Seiecto! Film Coated Tablets 200mq Sanofi Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Suprefact Depot (3 months) Implant in Prefilled Syrince 9.9mq Sanofi Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Zofran Tablets 8mg GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Επ'αόριστον Frumii Tabiets Sanofi Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Nitronq Transdermal Patch (10mq/24hrs )14cm^ Lavipharm Ltd Επ'αόριστον Depakine Chronosphere Modified Release Granules 500mq Sanofi Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Nephrotec solution for infusion 10% Fresenius Kabi Hellas A.E Επ'αόριστον Phorix-Tetra powder S solvent for sol for inj in vials S amp GaxoSmith Kline (Cyprus) Ltd Επ'αόριστον

5 Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Ονουα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Άδειας Priorix-Tetra powder & solvent for sol for ini in pre-ftlled syrinqe GaxoSmithKline {Cyprus) Ltd Εττ'αόριστον l_zyttec~d prolonged-reiease tablets 5mg/120mg Ufepharma (Z.A.M) Ltd Επ "αόριστον Albiqone Tablets 10mq Codal Synto Ltd Επ'αόριστον Ceftrix Powder for Injection 50mq Codal Synto Ltd Επ'αόριστον Medofulvin Tablets 125mq Medochemie Ltd Εττ'σόριστον 19S23 Syntoci! Powder for Injection 599mq Codal Synto Ltd Εττ'αόριστον Replenine-VF Powder for Reconstitution 500ilf Pharmaceutical Tradinq Co Ltd Επ'αόριοτον Gemzar powder for solution for infusion 200mq Phadisco Ltd Εττ'σόριστον Gemzar powder for solution for infusion 10OOmq Ρ ha disco Ltd Εττ'αόριστον Amika-Synto infection 250mq/ml Codal Synto Ltd Εττ'σόριστον Medoclazide Tablets 80mq Medochemie Ltd Εττ'σόριστον Aberoil Tablets 50mg Medochemie Ltd Εττ'αόριστον Medicinal Oxyqen Linde Hadjikyriakos Gas Ltd Linde Hadjikyriakos Gas Ltd Επ'αόριστον Auqmentin injection 1200mq SmithKline Beecham pic, UK Επ'αόριστον ivioxidav rjowder for oral suspension, mq/5mi Medochemie Ltd Επ'αόριστον Tricef powder for oral suspension, 100mq/5ml Bial-Portela S Ca SA Επ'αόριοτον Azeptil Injection 500mq/5ml Medochemie Ltd Επ'αόριστον Nitronq Transdermal Patches 5ma/24hrs {7cm') Lavipharm Ltd Επ "αόριστον Alfoxan Hard Capsuies 250mq 22/08/ Lovarem Tabfets 20mq 22/08/ Lactated Rinqer's Parenteral Solution Multi-Pharm Co Ltd Επ'αόριοτον Regaine Solution 2%w/v Johnson & Johnson Hellas Consumer AE Επ'αόριοτον Auqmentin injection 600mq SmithKline Beecham olc, UK 06/09/ Reqaine Solution 5%w/v Johnson & Johnson Hellas Consumer AE Επ'αόριοτον Azeptil Injection 250mq/5mi Medochemie Ltd Επ'αόριοτον Cefaxin Hard Capsules 500mq Interpak Ltd Επ'αόριοτον Indorem Suppositories 100mq Επ'αόρκπον Lexiiium Tablets 6mq Επ'αόριοτον Ofioxin Fiim Coated Tablets 400mq Codal Synto Ltd Επ'αόριοτον Medomycin Hard Capsules 100mq Medochemie Ltd Επ'αόριοτον m Μ Χ m χ m Τ! Ε> > Η Ι Μ Ο Ο < > Ο < Ο Μ to ο to

6 Αρι8μός 33S2 to Χ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας κα: Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, και σύμφωνα με τα στοιχείσ που υπέβαλαν ot σιτητές, εκδίδει Αδειες Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Αδειας Ημερομηνία Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Άδειος Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας Έκδοσης Άδειας AUMAX TABLETS 40MG TELMISARTAN AEGIS LTD 30/05/ ALIMAX TABLETS 80MG TELMISARTAN AEGIS LTD 30/05/ ATACAND PLUS TABLET 32MG/12.5MG ATACAND PLUS TABLET 32MG/25MG ATORVASTATIN KRKA TABLET, FILM COATED 30MG ATORVASTATIN KRKA TABLET, FILM COATED 60MG ATORVASTATIN KRKA TABLET, FILM COATED 80MG AXANUM CAPSULE, HARD AZITHROMYCIN PHARMASIN FC TABLETS 250MG AZITHROMYCIN PHARMASIN FC TABLETS 500MG CANDESARTAN CfLEXETiL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CANDESARTAN CiLEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZiDE ATORVASTATIN CALCIUM ATORVASTATIN CALCIUM ASTRAZENECA AB (SODERTALJE), SWEDEN 17/05/2012 ASTRAZENECA AB (SODERTALJE), SWEDEN 17/05/2012 KRKA D.D. NOVO MESTO, SLOVENIA KRKA D.D. NOVO MESTO, SLOVENIA 19/3/ /3/2012 ATORVASTATIN CALCIUM KRKA D.D. NOVO MESTO, SLOVENIA 19/3/2012 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM ASTRAZENECA AB (SODERTALJE), TRIHYDRATE/ACETYLSALICYLIC ACID SWEDEN 17/05/2012 AZITHROMYCIN PHARMASIN LTD 31/05/2012 AZITHROMYCIN PHARMASIN LTD 31/05/ AZYTER EYE DROPS, SOLUTION 15MG/G AZITHROMYCIN DIHYDRATE LABORATOIRESTHEA BlCOLFC TABLETS 12.5MG CARVED ILOL AEGIS LTD 05/06/ BICOLFC TABLETS 25MG CARVED ILOL AEGIS LTD 05/06/ BICOL FC TABLETS 3.125MG CARVED ILOL AEGIS LTD 05/06/ BICOL FC TABLETS 6.25MG CARVED ILOL AEGIS LTD 05/06/ Bikalen 150mg film-coated iabiets Bicalutamide Costakis Tsisios & Co. Ltd 08/03/ Bikaien 50mg fiim-coated tablets Bicalutamide Cosfakis Tsisios & Co. Ltd 05/03/ Cardamio lomg tablets Amlodipine besilate CODAL SYNTO LTD 07/03/ Cardamlo 5mg tablets Amlodipine besilate CODAL SYNTO LTD 07/03/2012

7 Άρ. Αδειος Ημερομηνία Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Αδειος Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας Έκδοσης Άδειας COTROVAL FC TABLETS 160/12.5MG VALSARTAN AEGIS LTD 05/06/2012 HYDROCHLOROTHIAZIDE COTROVAL FC TABLETS 160/25MG VALSARTAN AEGIS LTD 05/06/2012 HYDROCHLOROTHIAZIDE COTROVAL FC TABLETS 320/12.5MG VALSARTAN AEGIS LTD 05/06/2012 HYDROCHLOROTHIAZIDE COTROVAL FC TABLETS 320/25MG VALSARTAN AEGIS LTD 05/06/2012 HYDROCHLOROTHIAZIDE COTROVAL FC TABLETS 80/12.5MG VALSARTAN AEGIS LTD 05/06/2012 HYDROCHLOROTHIAZIDE DICLAIR-HP-HMG powder and solvent for solution highly purified Human Menopausal C. A. Pspaellinas & Co Ltd 15/03/2012 for injection 150IU Gonadotrophs (hphmg) DICLAIR-HP-HMG powder and solvent for solution highly purified Human Menopausal C. A. Papsellinas δ Co Ltd 15/03/2012 for infection 75IU Gonadotrophin (hphmg) GEMCITABINE ACCORD POWDER FOR ACCORD HEALTHCARE LIMITED GEMCITABINE HYDROCHLORIDE SOLUTION FOR INFUSION 1GA/IAL (MIDDLESEX), UK 31/05/ GEMCITABINE ACCORD POWDER FOR ACCORD HEALTHCARE LIMITED GEMCiTABINE HYDROCHLORIDE SOLUTION FOR INFUSION 200MGA/IAL (MIDDLESEX), UK 31/05/ GETMISI SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 40MG/ML GEMCITABINE HYDROCHLORIDE SIGILLATA LIMITED (LONDON), UK 04/05/ LEVETIRACETAM JUBILANT TABLET, FILM COATED 1000MG LEVETIRACETAM JUBILANT PHARMACEUTICALS NV 02/05/ LEVETIRACETAM JUBILANT TABLET, FILM LEVETIRACETAM JUBILANT PHARMACEUTICALS NV COATED 250MG 02/05/ LEVETiRACETAM JUBILANT TABLET, FILM COATED 500MG LEVETIRACETAM JUBILANT PHARMACEUTICALS NV 02/05/ LEVOFLOXACIN PHARMASIN FC TABLETS LEVOFLOXACIN PHARMASIN LTD 31/05/ MG MELENOR TABLET, FILM COATED 30MG RiSEDRONATE SODIUM MEDOCHEMIELTD MELENOR TABLET, FILM COATED 35MG RiSEDRONATE SODIUM MEDOCHEMIELTD MELENOR TABLET, FILM COATED BUG RISEDRONATE SODIUM MEDOCHEMIE LTD MEROPENEM GSK POWDER FOR SOLUTION GLAXOSM!THKL!NE(CYPRUS)LTD, MEROPENEM TRIHYDRATE FOR INJECTiON/INFUSION 1000MG CYPRUS 11/04/ MEROPENEM GSK POWDER FOR SOLUTION GLAXOSMITHKLINE(CYPRUS)LTD, FOR INJECTION/INFUSION 500MGA/IAL MEROPENEM TRIHYDRATE CYPRUS 11/04/ MICROLAX BALANCE POWDER FOR ORAL JOHNSON & JOHNSON HELLAS MACROGOL 3350 SOLUTION 5-9G CONSUMER AE 09/04/ MONTELUKAST GSK TABLET, CHEWABLE GLAXOSMITHKLINE(CYPRUS)LTD, MONTELUKAST SODIUM 4MG CYPRUS 01/06/2012 CD

8 Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας MONTELUKAST GSK TABLET, CHEWABLE GLAXOSM!THKLINE(CYPRUS)LTD, MONTELUKAST SODIUM 5MG CYPRUS 01/06/2012 MONTELUKAST GSK TABLET, FILM COATED GLAXOSMITHKL(NE(CYPRUS)LTD, MONTELUKAST SODIUM 10MG CYPRUS 01/06/ NOBAT FC TABLETS FC TABLETS 200MG ENTACAPONE AEGIS LTD 05/06/ OLVION TABLET, FILM COATED 100MG SILDENAFIL CITRATE MEDOCHEMIE LTD 10/04/ OLVtON TABLET, FILM COATED 25MG SILDENAFIL CITRATE MEDOCHEM1E LTD OLVION TABLET, FILM COATED 50MG SILDENAFIL CITRATE MEDOCHEMiE LTD PARICALCITOL FRESENIUS SOLUTION FOR INJECTION 2MCG/ML PARICALCITOL FRESENIUS SOLUTION FOR INJECTION 5MCG/ML PARICALCITOL PARiCALCITOL 10/04/ /04/2012 FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND GMBH 08/06/2012 FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND GMBH 08/06/ PIRALEPS FC TABLETS 100MG TOPI RAM ATE AEGIS LTD 11/06/ PIRALEPS FC TABLETS 200MG TOPI RAM ATE AEGIS LTD 11/06/ PIRALEPS FC TABLETS 25MG TOPI RAM ATE AEGIS LTD 11/06/ PIRALEPS FC TABLETS 50MG TOPIRAMATE AEGIS LTD 11/06/ PRAMIPEXOLE MYLAN TABLET 0.088MG PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE GENERICS PHARMA HELLAS LTD MONOHYDRATE {ATHENS), GREECE 31/05/ PRAMIPEXOLE MYLAN TABLET 0.18MG PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE GENERICS PHARMA HELLAS LTD MONOHYDRATE (ATHENS). GREECE 31/05/ PRAMIPEXOLE MYLAN TABLET 0.35MG PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE GENERICS PHARMA HELLAS LTD MONOHYDRATE (ATHENS). GREECE 31/05/ PRAMIPEXOLE MYLAN TABLET 0.7MG PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE GENERICS PHARMA HELLAS LTD MONOHYDRATE (ATHENS), GREECE 31/05/ PRAMIPEXOLE MYLAN TABLET 1.1MG PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE GENERICS PHARMA HELLAS LTD MONOHYDRATE (ATHENS), GREECE 31/05/ REGLIN TABLETS 0.5MG REPAGUNIDE AEGIS LTD 11/06/ REGLIN TABLETS 1MG REPAGLINIDE AEGIS LTD 11/06/ REGLIN TABLETS 2MG REPAGUNIDE AEGIS LTD 11/06/ RISPERIDONE TEVA TABLET, FILM COATED IMG RISPERIDONE TEVA PHARMA BV (MIJDRECHT), THE NETHERLANDS 01/06/2012

9 Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Αδειας ΚυκΛοφορίας Έκδοσης Αδειας RISPERIDONE TEVA TABLET, FILM COATED TEVA PHARMA BV (MUDRECHT), THE RISPERIDONE 2MG NETHERLANDS 01/06/2012 RISPERIDONE TEVA TABLET, FILM COATED TEVA PHARMA BV (MUDRECHT), THE RISPERIDONE 3MG NETHERLANDS 01/06/2012 RISPERIDONE TEVA TABLET, FILM COATED TEVA PHARMA BV (MUDRECHT), THE RISPERIDONE 4MG NETHERLANDS 01/06/ RIZAMIGRAN TABLET 10MG RIZATRIPTAN BENZOATE Ρ Τ HADJIGEORGIOU CO LTD 30/04/ RIZAMIGRAN TABLET 5MG RIZATRIPTAN BENZOATE Ρ Τ HADJIGEORGIOU CO LTD 30/04/ RIZAMIGRAN TABLET, ORODISPERSIBLE 10MG RIZATRIPTAN BENZOATE Ρ Τ HADJIGEORGIOU CO LTD 30/04/ RIZAMIGRAN TABLET, ORODISPERSIBLE 5MG RIZATRIPTAN BENZOATE Ρ Τ HADJIGEORGIOU CO LTD 30/04/ SADERON FC TABLETS 2.5MG LETROZOLE AEGIS LTD 11/06/ SEVOFLURANE PIRAMAL INHALATION PIRAMAL HEALTHCARE UK LIMITED, SEVOFLURANE VAPOUR, LIQUID 100% V/V LONDON 02/05/ SILDENAFIL JUBILANT TABLET, FILM COATED SILDENAFIL CITRATE JUBILANT PHARMACEUTICALS NV 100MG 02/05/ SILDENAFIL JUBILANT TABLET, FILM COATED SILDENAFIL CITRATE JUBILANT PHARMACEUTICALS NV 25MG 02/05/ SILDENAFIL JUBILANT TABLET, FILM COATED 50MG SILDENAFIL CITRATE JUBILANT PHARMACEUTICALS NV 02/05/ STATOL FC TABLETS 10MG ATORVASTATIN CALCIUM AEGIS LTD 11/06/ STATOL FC TABLETS 20MG ATORVASTAT1N CALCIUM AEGIS LTD 11/05/ STATOL FC TABLETS 40MG ATORVASTATIN CALCIUM AEGIS LTD 11/06/ STATOL FC TABLETS 80MG ATORVASTATIN CALCIUM AEGIS LTD 11/06/ STREPFEN LOZENGE 8.75MG FLURBIPROFEN RECKfTT BENCKISER HELLAS CHEMICAL ABEE (MAROUSI), GREECE TRIPAN FC TABLETS 100MG SUMATRIPTAN AEGIS LTD 11/06/ TRIPAN FC TABLETS 50MG SUMATRIPTAN AEGIS LTD 11/06/ TROVAL FC TABLETS 1600MG VALSARTAN AEGIS LTD 05/06/ TROVAL FC TABLETS 3200MG VALSARTAN AEGIS LTD 05/06/2012

10 Αρ. Αδειας Ημερομηνία Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας Έκδοσης Αδειας TROVAL FC TABLETS 40MG VALSARTAN AEGIS LTD 05/06/ TROVAL FC TABLETS 80MG VALSARTAN AEGIS LTD 05/06/ VALEX FC TABLETS 1MG ANASTROZOLE AEGIS LTD 05/06/ VANCOMVCiN MYLAN POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION 1G/VIAL VANCOMYCIN MYLAN POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION 500MGA/IAL VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE MYLAN S.A.S.(SAINT PRIEST), FRANCE 02/05/2012 MYLAN S.A.S.(SAINT PRIEST), FRANCE 02/05/ VARIBONA TABLET, FILM COATED 30MG RiSEDRONATE SODIUM TERIX LABS LTD VARIBONA TABLET, FILM COATED 35MG RiSEDRONATE SODIUM TERIX LABS LTD VERTIMED TABLET 16MG BETAHISTINE D1HYDROCHLORIDE MEDOCHEMIE LTD 19/04/ VERTIMED TABLET 24MG BETAHISTINE D!HYDROCHLORIDE MEDOCHEMIE LTD 19/04/ VERTIMED TABLET 8MG BETAHISTiNE DIHYDROCHLORIDE MEDOCHEMIE LTD 19/04/ ZIPRASIDONE/GENERICS CAPSULE. HARD ZIPRASiDONE HYDROCHLORIDE GENERICS PHARMA HELLAS LTD 20MG MONOHYDRATE (ATHENS), GREECE 31/05/ ZiPRASIDONE/GENERICS CAPSULE, HARD ZIPRASiDONE HYDROCHLORIDE GENERICS PHARMA HELLAS LTD 40MG MONOHYDRATE (ATHENS), GREECE 31/05/ ZIPRASIDONE/GENERICS CAPSULE, HARD ZIPRASiDONE HYDROCHLORIDE GENERICS PHARMA HELLAS LTD 60MG MONOHYDRATE (ATHENS), GREECE 31/05/ ZiPRASIDONE/GENERICS CAPSULE, HARD ZIPRASiDONE HYDROCHLORIDE GENERICS PHARMA HELLAS LTD 80MG MONOHYDRATE (ATHENS), GREECE 31/05/2012

11 ΑΝΑΝΕΩΣΕίΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, -σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13Α των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του, και - σύμφωνα με τα στοιχεία irou υπέβαλαν οι αιτητές με τις αρχικές τους αιτήσεις, ανανεώνει την ισχύ των Ειδικών Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Ειδικής Αδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Ειδικής Αδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Αδειας Κυκλοφορίας S00434 Arninophylline 25mg/m! solution for inj. Macarthys Laboratories Lid 20/05/2013 S00404 Atropine sulphate 0.03% solution for inj. Aurum Pharmaceuticals Ltd 03/05/2013 S00411 Calcium qluconate 95mq/ml solution for inj. Hameln Pharmaceuticals Ltd 09/05/2013 S00405 Canesfen 10mq/mi cutaneous solution Bayer Hellas ABEE 10/05/2013 S004Q5 Carbomix 81.3% granules for oral suspension Beacon Pharmaceuticals Ltd 03/05/ Chloramphenicol 0.5% eye drops Martindaie Pharmaceuticals Ltd 07/04/2013 S00417 Colchicine 500mcq tabs Wockhardt UK Ltd 09/05/2013 S00Q22 Cycloqesi 400mq pessaries Actavis UK Ltd 14/06/2013 S00046 Daiacin C 1% lotion Pfizer Hellas A.E. 14/06/2013 S00058 Daiacin C 10mq/ml cutaneous solution Pfizer Hellas A.E. 14/06/2013 S00085 Daiacin C 300mq hard caps Pfizer Hellas A.E. 14/06/2013, Daiacin C 600mg/4mi solution for inj. Pfizer Hellas A.E. 14/06/2013 S00421 Dentinox infant Colic 42mq/5ml orai suspension DDD Limited 15/05/2013 S00420 Dentinox Teethino era! qei DDD Limited 15/05/2013 S00004 Difflam 0.15% oromucosa! spray C.G.Papaloisou Ltd 06/06/2013 SQ0437 Fortrans powder for oral solution Ipsen EPE 29/05/2013 S00604 Fraomin anti-xa IU/0.4ml solution for inj. Pfizer Hellas A.E. 02/07/2013 S00442 Heparin sodium 10lU/ml solution forjnj. Wockhardt UK Ltd 16/07/2013 S00047 Klysmol recta! solution The Star Medicines Importers & Co Ltd 16/06/2013 S00017 Medroi 16mqtabs Pfizer Hellas A.E. 07/06/2013 S00015 Medroi 4mq tabs Pfizer Hellas A.E. 07/06/2013 S00430 Microfer 150mq controlled release carjs Vianex S.A. 14/05/2013 S00600 Morphine 2ma/mi oral solution Martindaie Pharmaceuticals Ltd 12/05/2013 S0D398 Morphine sulphate 30mq/ml solution for inj. Macarthys Laboratories Ltd 24/04/2013 S00013 Nezefib eye drops, solution Costakis Tsisios & Co Ltd 07/06/2013 S00409 Norzol 200mq/5ml oral suspension Rosemont Pharmaceuticals Ltd 09/05/2013 S00399 Parjaveretum solution for inj. Macarthys Laboratories Ltd 24/04/2013 S00397 Phenobarbital sodium 200mq/ml solution for inj. Macarthys Laboratories Ltd 24/04/2013 SQ0601 Protamine sulphate 10mq/ml solution for inj. Wockhardt UK Ltd 12/05/2013 S00401 Quinoderm cream Femdaie Pharmaceuticals Ltd 03/05/2013 S00007 Ravalion 500mq f.c. tabs Costakis Tsisios & Co Ltd 07/06/2013 S0D041 Salospir 325mg gastro-resistant tabs Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical 23/06/2013 Laboratories S.A. S00451 Sodium bicarbonate/demo 8.4% solution for infusion Demo S.A. 26/07/2013

12 Αρ. Ειδικής Αδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Άδειας Κυκλοφορίας S00431 Stelazine 5mq f.c. tabs Vianex S.A. 14/05/2013 S00598 Suiazine EC 500mq e.c. tabs Chatfield Pharmaceuticals Lid 13/03/2013 S00410 Terbutaline 2.5mq/ml nebuiiser solution Breath Ltd 09/05/2013 S00423 Tobramycine Myian 75mq/vial solution for m\. Pharmaceutical Tradinq Co Ltd 13/05/2013 S00450 Than 200mq/ml solution for inj. Demo S.A. 21/06/2013 S0D014 Untano 2% cream Costakis Tsisios S Co Ltd 07/06/2013 S00593 Venofundin 6% solution for infusion B.Braun Melsunqen AG 03/03/2013 SOD019 Xanax 1mq tabs Pfizer Hellas A.E. 07/06/2013 S00012 Zabysept eye drops, solution Costakis Tsisios & Co Ltd 07/06/2013

13 ΕίΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕ! ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13Α των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης ("Ελεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και' τα στοιχεία που υττέβαλαν οι αιτητές, εκδίδει Ειδικές Αδειες Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: ιμών) Νόμων, και σύμφωνα με Αρ. Είδικής Αδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Ειδικής Αδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Ειδικής Αδειας Κυκλοφορίας S00831 Adenosine 3mq/ml solution for ini. - Adenosine Wockhardt UK Ltd 12/06/2012 S00829 Bekunis 2.5% herb tea - Sennosides Β Roha Arzneimittel GmbH 02/01/2012 S00828 Bekunis 20mq e.c. tabs - Senna dry extract Roha Arzneimittel GmbH 02/01/2012 S00825 Betrimine solution for inj. -Thiamine hydrochloride - Pyridoxine hydrochloride - Cyanocobalamine S00838 S00839 S00840 S00841 S00842 S00843 CAPD/DPCA 17 soiution for peritoneal dialysis CAPD/DPCA 18 solution for peritonea! dialysis CAPD/DPCA 19 solution for peritoneal dialysis CAPD/DPCA 2 solution for peritoneal dialysis CAPD/DPCA 3 solution for peritonea! dialysis CAPD/DPCA 4 solution for peritoneal dialysis - Sodium chloride - Sodium (S)-lactate solution - Calcium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate - Glucose mono hydrate - Sodium chloride - Sodium (S)-iactate solution - Calcium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate - Glucose mono hydrate - Sodium chloride - Sodium (S)-lactate solution - Calcium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate - Glucose rnonohvdrate - Sodium chloride - Sodium (S)-lactate solution - Calcium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate - Glucose rnonohvdrate - Sodium chloride - Sodium (S)-lactate soiution - Calcium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate - Glucose rnonohvdrate - Sodium chloride - Sodium (S)-iactate solution - Calcium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate - Glucose rnonohvdrate Montechem Pharma Ltd 18/01/2012 Pap Medical (Cyprus) Ltd 27/06/2012 Pap Medical (Cyprus) Ltd 27/06/2012 Pap Medical (Cyprus) Ltd 27/06/2012 Pap Medical (Cyprus) Ltd 28/06/2012 Pap Medical (Cyprus) Ltd 28/06/2012 Pap Medical (Cyprus) Ltd 28/06/2012

14 Άρ. Ειδικής Άδειας Κυκλοφαοίας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Ειδικής Άδειας ΚυκΛοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Ειδικής Αδειας S00824 Colonorm 129mg f.c. tabs - Extractum senna fructus acutifoliae sice. Mundipharma Pharmaceuticals 20/01/2012 Ltd S00826 Fersamal 210mq tabs - Ferrous fumaraie C.A.Papaellinas S Co Ltd 18/01/2012 S00830 Oliclinomel N4-550E emulsion for infusion Lioid emulsion comoartment 10%: - Refined soya-bean oil and refined olive oil Glucose solution with calcium comoartment 20%: - Glucose monohydraie - Calcium chionde dihydrate Amino acid solution with electrolytes compartment 5.5%: - L-alanine - L-arginine - Glycine - L-histidine - L-isoieucine - L-ieucine - L-iysine hydrochloride - L-methionine - L-phenylalanine - L-proline - L-serine - L-threonine - L-tryptophan - L-iyrosine - L-vaiine - Sodium acetate trihydrafe - Sodium glycerophosphate - Potassium chloride - Magnesium chloride hexahydrate Baxter (Hellas) E.P.E. 26/06/2012 S00833 Physioneal 35 Glucose CLEAR- FLEX 1.35% solution for peritoneal dialysis Solution A - Uooer chamber: - Glucose monohydraie - Caicium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate Solution Β - Lower chamber - Sodium chloride - Sodium bicarbonate - Sodium (S)-lactate Baxter Hellas E.P.E. 20/06/2012

15 Άρ. Ειδικής Αδειας Κυκλοφορίας S00837 S00835 S00836 S00834 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δρασπκά Συστατικά Κάτοχος Ειδικής Αδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Ειδικής Αδειας Physioneal 35 Glucose CLEAR- Solution A - Unoer chamber: Baxter Hellas Ε.Ρ.Ε. 20/06/2012 FLEX 2.27% soiution for peritoneal - Glucose monohydrate dialysis - Calcium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate Solution Β - Lower chamber - Sodium chloride - Sodium bicarbonate Physioneal 35 Glucose CLEAR- FLEX 3.86% solution for peritoneal dialysis Physioneai 40 Glucose CLEAR- FLEX 1.36% solution for peritoneal dialysis Physioneal 40 Gfucose CLEAR- FLEX 3.86% solution for peritoneal dialysis - Sodium (S)-lactate Solution A - Uooer chamber: - Glucose monohydrate - Calcium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate Solution Β - Lower chamber - Sodium chloride - Sodium bicarbonate - Sodium (S)-iactate Solution A - Uooer chamber: - Glucose monohydrate - Caicium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate Solution Β - Lower chamber - Sodium chloride - Sodium bicarbonate - Sodium (S)-lactate Solution A - Upper chamber: - Glucose monohydrate - Calcium chloride dihydrate - Magnesium chloride hexahydrate Solution Β - Lower chamber - Sodium chloride - Sodium bicarbonate - Sodium (S)-lactate Baxter Hellas Ε.Ρ.Ε. 20/06/2012 Baxter Hellas Ε.P.E. 20/06/2012 Baxter Hellas Ε.Ρ.Ε. 20/06/2012 S00832 Propylthiouracil 50mq tabs - Propylthiouracil WockhardtUKLtd 12/06/2012 S00827 Vibrocil-S nasat spray - Dimetindene maleate Novartis (Hellas) A.EB.E. 11/01/ Phenylephrine

16 Αριθμός 3395 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ [Ο ID Ο Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 31 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ελεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, ενέκρινε τις πιο κάτω τροποποιήσεις: Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Feiexin powder for oral suspension 125mg/5ml Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειος Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Remedies Ltd 1-Αλλαγή του QPPV 02/05/ /05/2012 Bumetanide tablets 1mg /05/ /05/2012 Calcium lactate tablets 300mg Remedies Ltd 1-Αλλαγή του QPPV 02/05/ /05/2012 Epsitron tablets 25mg Remedica Lid 02/05/ /05/2012 Epsitron 50 tablets 50mg /05/ /05/2012 Storilat tablets 200mg /05/ /05/2012 Storilat R sustained release 400mg 147S /05/ /05/2012 CarbimaHOle fc tablets 50mg /05/ /05/2012 Carvidex tablets 12.5rng /05/ /05/2012 Carvidex tablets 25mg Αλλαγή του QPPV 02/05/ /05/2012

17 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Ap- Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Carvidextableis3.125mg , Αλλαγή του QPPV 02/05/ /05/2012 Carvidex tablets 6.25mg , Αλλαγή του QPPV 02/05/ /05/2012 Remecfor 250mg capsules /05/ /05/2012 Remecior 500mg capsules /05/ /05/2012 Felexin powder for oral suspension 250mg/5ml Αλλαγή της δίαδικασίας υποστήριξης του QPPV 02/05/ /05/2012 Felexin capsules 250mg /05/ /05/2012 Feiexin capsules 500mg /05/ /05/2012 Zirex fc tablets 10mg /05/ /05/2012 Epanutin 100mg caps Pfizer Hellas AE 1. Αλλαγή στο σύστημα κλεισίματος της φιάλης του τελικού προϊόντος. 02/05/2012 Corotrope gastroresistant tablets 2.5mg Corotrope tablets 5mg ro CD

18 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Primaquine fc tablets 7.5mg Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Αλλαγή της δίαδικασίας υποστήριξης του QPPV Steremai tablets 5mg Remedies Ltd Promethazine fc tablets 10mg Promethazine fc tablets 25mg Propantheline tablets 15mg coated Emforai fc tablets 10mg Emforal fc tablets 40mg Emfora! fc tablets 80mg Αλλαγή της διαδικασίας υποστήριξης ταυ QPPV Quinine sulphate fc tablets 300mg Acapril tabiets 1.25mg Acapri! tablets 2.5mg

19 . Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία 'Εγκρισης Acsprii tablets 5mg Acaprij tablets 10rrtg Αλλαγή της δίαδτκασίας υποστήριξης του QPPV Raniplex fc tablets 150,7ig Rifaren capsules 150mg ΓΠ Rifaren capsules 300mg m θ χ Rsfalin coated tablets 300mg/150mg Bralix coated tablets 5mg/2.5mg , Αλλαγή του QPPV 2, Αλλαγή της διαδικασίας υποστήριξης του QPPV 1, Αλλαγή του QPPV ΓΠ Ρ> > Η J- Μ Ο Chloroquine phosphate coated tabfets 250mg Chlorpromazine fc tablets 25mg Ο -< > ο -< [Μ ο Chforpromazine fc tablets 50mg Chlorpromazine fc tablets 100mg φ

20 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Chiorpropamide 250mg tablets Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Ένκρισης Remedica Lid Tenomet fc tablets 200mg Tenomet fc tablets 400mg Αλλαγή του QPPV Cinnaron tablets 25mg Cinnaron capsules 75mg Cinnaron tablets 75mg Zindolin fc tablets 50Omg ZindoNn fc tablets 250mg Citalopram-remedica tablets 10mg fc Αλλαγή της διαδικασίας υποστήριξης του GPPV Citalopram-remedica tablets 20mg fc Citalopram-remedica tablets 40mg fc Αλλαγή του QPPV

21 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Ciarem fc tablets 250mg Remedies Ltd Clarem fc tablets 500mg Perazone tablets 0.5mg Perazone tablets 1.5mg Remedium tablets 2mg Remedium tablets 5mg Remedium tablets 10mg Remethan gei 1%w/w Remethan 100mg suppository Αλλαγή της διαδίκασίας υποστήριξης του QPPV ΓΠ Ξ! Μ χ m θ Ζ m τι > -ι χ Μ Μ Ο J3 η Ο -; > ο < ο Remethan sustained release tabiets 100mg Remethan gastroresistant tablets 50mg Αλλαγή του QPPV ro to ro en 03

22 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Remethan gastroresistant tablets 25mg Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Denazox tablets 30mg Remedies Ltd Denazox tablets 60mg Perazodin coated tablets loomg Perazodin coated tablets 25mg Perazodin coated tablets 75mg Korandil tablets 5mg Korandil tablets 10mg Korandil tablets 20rrsg Remedica Lid Belarmin expectorant syrup 14mg/5ml Remedies Ltd Peptomet fc tablets 10mg

23 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδε:ας Κυκλοφορίας Περ:γραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Lovarem tablets 20mg /05/ /05/2012 Epalon 25 fc tablets 25mg /05/ /05/2012 Epaion 50 fc tabiets 50m g /05/ /05/2012 Thelmox tablets 100mg chewable /05/ /05/2012 Theimox tablets 500mg chewable /05/ /05/2012 Alfoxan fc tablets 500mg /05/ /05/2012 Alfoxan capsules 250mg , Αλλαγή της διαδικασίας υποστήριξης του QPPV 09/05/ /05/2012 Alfoxan syrup 50mg/5ml /05/ /05/2012 Melorem tablets 7.5mg Remedica Lid 09/05/ /05/2012 Melorem tablets 15mg /05/ /05/2012 Glyformin fc tablets 500mg /05/ /05/2012

24 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Glyformin fc tablets 850mg Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Remedies Ltd 09/05/ /05/2012 Methotrexate fc 2.5mg tablets , Αλλαγή του QPPV 09/05/ /05/2012 Methyldopa 250 fc tablets 500mg /05/ /05/2012 Methyldopa fc tablets 5D0mg /05/ /05/2012 Cloperan tablets 10mg /05/ /05/2012 Cardoxone fc tablets 100mg /05/ /05/2012 Cardoxone R sustained release tablets 200mg /05/ /05/2012 Metronidazole 200mg tablets /05/ /05/2012 Metronidazole 250mg tablets /05/ /05/2012 Restatin coated tablets 50O000iu Cilox 200 fc tablets 200mg

25 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Cilox fc tablets 400mg Remedies Ltd Remeprazole 20mg capsuies Remedies Ltd Orfenal coated tablets 50mg Remedies Ltd Ι.ΑλΑαγή του QPPV Tetracycline 250mg capsules Αλλαγή rou QPPV Thioridazine tablets 10mg coated Thioridazine tablets 100mg coated Thioridazine tabiets 25 mg coated Αλλαγή της δ.αδικασίας υποστήριξης του QPPV Tiabendazole tablets 500mg chewable Tinirem fc tablets 500mg Αλλαγή της διαδικασίας υποστήρ.ξης του QPPV Tranexamic acid fc tablets 500mg ΑΑλαγή του QPPV Elidel cream 1 % Meda Pharmaceuticals SA, Greece 1. Μεταφορά της Αδειας Κυκλοφορίας 09/05/2012 to ΓΟ

26 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Trusopt eye drops 2% Merck Sharp & Dohme BV 1. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού 2. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού 09/05/ /05/ Αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του 09/05/ δραστικού 09/05/ Αλλαγή στο μέγεθος παρτίδας ίου δραστικού 5. Διαγραφή μιας μη σημαντικής παραμέτρου κατά τη διαδικασία παρασκευής του δραστικού 6. Αλλαγή μιας παραμέτρου κατά τη διαδικασίσ παρασκευής του δραστικού 7. Αλλαγή στις προδιαγραφές κατά τη διαδικασία παρασκευής του δραστικού 09/05/ /05/ /05/2012 Cosopt solution ophthalmic Merck Sharp & Dohme BV 1. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού 2. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού 3. Αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του δραστικού 4. Αλλαγή στο μέγεθος παρτίδας του δραστικού 5. Διαγραφή μιας μη σημαντικής παραμέτρου κατά τη διαδικασία παρασκευής του δραστικού 6. Αλλαγή μ*ας παραμέτρου κατά τη διαδικασία παρασκευής του δραστικού 7. Αλλαγή στις προδιαγραφές κατά τη διαδικασία παρασκευής του δραστικού Hydralazine tabs 25mg Remedica Lid 1. Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή δραστικού συστατικού 09/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2012 Hydralazine tabs 50mg Remedies Ltd 1. Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή δραστικού συστατικού 10/05/2012 Mianserin fc tablets 10mg /05/ /05/2012 Mianserin fc tablets 30mg Αλλαγή του QPPV 15/05/ /05/2012 Mianserin fc tablets 60mg /05/ /05/2012

27 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Nalidixic acid tablets 500mg Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Remedies Ltd 15/05/ /05/2012 [ Priaxen tablets 250mg /05/ /05/2012 Priaxen 500 tablets 500mg Αλλαγή του QPPV 15/05/ /05/2012 Becevii fc tablets /05/ /05/2012 ΓΠ Μ Vitamin Β compound strong fc tablets /05/ /05/2012 ΓΠ θ Viiamin Β compound fc tablets Nifeiat fc tablets 10mg Αλλαγή του QPPV 15/05/ /05/ /05/ /05/2012 m 70 Ο > -Η Ι Μ ro ο Nifeiat q fc tablets 10mg Nifeiat r sustained release tablets 20mg /05/ /05/ /05/ /05/2012 Ο > Ο -< ΓΟ ο Nifeiat 30 la prolonged release tablets 30mg /05/ /05/2012 Nifeiat 60 la prolonged release tablets 60mg /05/ /05/2012 Χ ω >

28 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Nifeiat q fc tablets 5mo Remedies Ltd 2, Αλλαγή της διαδικασίας υποστήριξης του QPPV 15/05/ /05/2012 Nitredon tablets 5mg Remedies Ltd 15/05/ /05/2012 Norethisterone 5mg tablets /05/ /05/2012 Trizoiin 400 fc 400mg tablets /05/ /05/2012 Nortriptyline hcl coated tablets 10mg /05/ /05/2012 Nortriptyline 25 coated tablets 25mg /05/ /05/2012 Herden coated tablets 10Omg Roxitan capsules 10mg Roxitan capsules 20mg D Pizogran fc tabiets 0.5mg Pizogran fc tablets 1.5mg

29 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Atodel 1 tablets 1mg Remedies Ltd Atodei 2 tablets 2mg Remedies Ltd 1, Αλλαγή του QPPV Atodel 5 tablets 5mg Remedies Ltd 2. Αλλαγή της οιαδίκασίας υποστήριξης του QPPV Remedoi 250mg suppository m ΞΙ Μ Remedoi oral suspension 120mg/5mi Remedies Ltd 1. Αλλαγή rou QPPV Χ m θ Remedoi 125ma suppository Remedoi 500 suppository 500mg Remedica Lid m ν > Η Χ Μ ΓΟ Ο Remedoi fc tablets 500mg Remedoi 6+ oral su so pens ion 250mg/5m! , Αλλαγή του QPPV 2. Αλλαγή της δίαδικασίας υποστήριξης του QPPV Ο -< > Ο < α Paracetamol-remedies tablets 500mg Penopen powder for oral solution 125mg/5ml Η «3 S

30 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Penopen powder for orai solution 250mg/5ml Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Αλλαγή της δίαδϊκασϊας υποστήριξης του QPPV Remedo! tablets 500mg Penopen 250 fc tablets 250mg , Αλλαγή του QPPV Betoptic-s suspension eye drops 0.25%w/v A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS Citoxsn eye drops 0.3%w/v A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS Flucon eye drops 0.1%w/v A Potamitis Medicare Ltd 2-Αλλαγή του DDPS isopto-maxiiro! suspension eye drops A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS isopto-maxitroi ointment eye A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS Maxidex suspension eye drops 0.1%w/v A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS Tears natural ii eye drops A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS Tobradex eye drops suspension A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS

31 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας ΚυκΑσφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Tobradex eye ointment A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS Tobrex 2x eye drops 3mg/mi A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή TOU DDPS Tobrex eye drops 0.3%w/v A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS Tobrex eye ointment 0.3%w/w A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS VexoS suspension eye drops 1%w/v A Potamitis Medicare Ltd 2. Αλλαγή του DDPS Tovetoi fc tablets 50mg Aegis Ltd 1. Αναθεώρηση του PIL 2. Αλλαγή του χρόνου ζωής του τελικού προϊόντος Nafuril 1 tablets 1mg Aegis Ltd 1. Αναθεώρηση του SPC καί P!L 2. Διαγραφή παρασκευαστή τελικού προϊόντος Nafuril 2 tablets 2mg Aegis Ltd 1. Αναθεώρηση του SPC και P!L 2. Διαγραφή παρασκευαστή τελικού προϊόντος Nafuril 3 tablets 3mg Aegis Ltd 1. Αναθεώρηση του SPC και PiL 2. Διαγραφή παρασκευαστή τελικού προϊόντος Nafuril 4 tablets 4mg Aegis Ltd 1. Αναθεώρηση του SPC και PIL 2. Διαγραφή παρασκευαστή τελικού προϊόντος Risperidone remedica fc tablets 0.25mg ID ω Ο!

32 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Risperidone remedies fc tablets 0.5mg Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Risperidone remedies fc tablets 1mg Risperidone remedica fc tablets 2mg Risperidone remedica fc tablets 3mg Risperidone remedica fc tablets 4mg Risperidone remedica fc tabiets 6mg Salbutamol tablets 4mg Senna tablets 7.5mg Zovar 10 fc tablets 1 Dmg Zovar 20 fc tablets 20mg Zovar 40 fc tablets 40mg

33 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίπς Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Zovar 80 fc tablets 80mg , Αλλαγή της διαδικασίας υποστήριξης του QPPV Petilin gastro-resistan! tabiets 200mg Petilin syrup 200mg/5ml Peti'in gastro-resistant tablets 500mg Spiroion fc tablets 100mg Spiroion fc tablets 25mg Salurex tablets 40mg Salurex tablets 500mg Falcistat 25mg/500mg tablets Devodil tabiets 200mg Devodtl tablets 50mg CO "> -«J

34 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Novofen tablets 10mg Remedies Ltd CO Novofen tablets 20mg Remedies Ltd 2. Αλλαγή της διαδίκασίας υποστήριξης του QPPV Arthrinal fc tablets 20mg Fungifex 250 tablets 250mg Remedies Ltd ΓΠ Μ Deprim oral suspension 200/40mg in 5ml Deprim tablets 400/80mg Caveri! tablets 40mg ΓΠ e S m r> > -ι χ ΓΟ Ο Caveril tablets 80mg Tovetol fc tablets 100rng Aegis Ltd 1. Αναθεώρηση του PIL 2. Αλλαγή του χρόνου ζωής του τελικού προϊόντος Ο < > Ο < ΓΟ ο

35 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Medodor capsules 250mg Locabiotai oromucosai and nasai spray 125mcg Mycori! vaginal tablets loomg Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Medochemie Ltd 1. Διαγραφή παρασκευαστή της δραστικής ουσίας 2. Διόρθωση παρασκευαστή του τελικού προϊόντος 3. Διόρθωση παρασκευαστή του τελικού προϊόντος υπεύθυνου για την πρωτογενή συσκευασία 4. Διόρθωση παρασκευαστή του τελικού προϊόντος υπεύθυνου για την δευτερογενή συσκευασία 5. Διόρθωση παρασκευαστή του τελικού προϊόντος υπεύθυνου για τον έλεγχο κα: απελευθέρωση παρτίδας Laboratories Servier 1. Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδας Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 23/05/ /05/2012 Wlycoril vagina! tablets 200mg Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 23/05/2012 Mycorii vaginal tablets 5G0mg Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 23/05/2012 Mycori! vagina! cream 1%w/w Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 23/05/2012 Mycorii cream 1%w/w Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 23/05/2012 Mycorii spray 1%w/v Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιηπκού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 23/05/2012 Epsitron tablets 25mg Διαγραφή παρασκευαστή της δραστικής ουσίας 23/05/2012

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951 Αριθμός 1506 ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4673 Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013 2359 Αριθμός 2539 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ NAVALAN LTD Στις 23.4.2013, με βάση τις πρόνοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμό; 4470 Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011 113 Αριθμός 178 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαφοροποίηση και Αναϊσορρόπηση των Διατιμήσεων της ΑΗΚ Μετά τη δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4381 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 3225 Αριθμός 3108 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΆΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 Αριθμός 192 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑίΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν. 102{Ι)/2005) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου 1Ο2(Ι)/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4342 Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009 305 Αριθμός 359 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4408 Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010 95 Αριθμός 107 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (NOMOt ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4509 Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 2859 Αριθμός 2891 OS ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 ABROBION SYR 30MG/5ML

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 263910102 263910202 302070101

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 2957 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ίδρυματων ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1972 ΚΑί 1997 ΚΑί ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1988 (Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES 003810106 Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES MANNITOL/FRESENIUS SOL.INF 20% 10 BOTTLES (PE) x 500ML ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 100/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3960 της 25ης ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 100 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4681 Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 2723

Αριθμός 4681 Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 2723 Αριθμός 4681 Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 2723 Αριθμός 2998 Ο ΠΕΡί ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.03.07 22:38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2984 27 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.42000/31584/4324 Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοι νωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143 LtlblFFi Л-ЇІ Е-КПГЕЕГІЕІ^СіІІ ÍLÍLiiSFlF!г: Г Ϊ L ' ΜI LE S C ti FLL ^ l.!l EL ktcl її : r tt Li Efc Гк t-ϊκμ Ε Ct H Lt її Cl. L L tttt EC Lt PI.E11Ї C«I.C IVI til Fk BE tb-e Κ kl Гк ti rt IE Vb IIЬР

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΕΟΦ BARCODE Περιγραφή προϊόντος ATCCODE Δραστική/ες KAK Κατηγορία Τιμολόγησης Λίστα Τρόπος Υπολογισμού Προτ. Χ.Τιμή

Κωδικός ΕΟΦ BARCODE Περιγραφή προϊόντος ATCCODE Δραστική/ες KAK Κατηγορία Τιμολόγησης Λίστα Τρόπος Υπολογισμού Προτ. Χ.Τιμή 309750108 2803097501089 ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN KwikPen x 3MLπολυσυσκευασία A10AE04 INSULIN GLARGINE ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH,VIENNA, AUSTRIA ---MO 3ΧΩΡΩΝ:(SK 68,18 _ EE 77,23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01 -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ B01A -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες B01AA -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) B01AA07 ACENOCOUMAROL 0303101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4437 Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 2339 Αριθμός 2419 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης ως προς τις Διαδικασίες Έκδοσης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Λριθμόξ 4606 Παραακευιί, 21 Σεπτεμβρίου 2012 3641 Αριθμός 4222 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το Άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 734 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα