ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4408 Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου Αριθμός 107 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (NOMOt ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3) Επειδή τα μέλη της Ελληνικής Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Περιστερώνας Λευκωσίας, αε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν τη συγχώνευση της Εταιρείας τους με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Δυτικής Λευκωσίας και τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας τους σ' αυτή, και Επειδή τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δυτικής Λευκωσίας σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν όπως η Εταιρεία συγχωνευθεί με την πιο πάνω εταιρεία και αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, και Επειδή η έγγραφη συμφωνία για συγχώνευση των πιο πάνω Εταιρειών έχει εγγραφεί την 1η Ιανουαρίου 2010 από τον Εφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, και Επειδή η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Δυτικής Λευκωσίας, ως αποδεχόμενη εταιρεία, με βάση την έγγραφη συμφωνία από την 1η Ιανουαρίου 2010 διαδέχεται την πιο πάνω εταιρεία, ως μεταφέρουσα, εξ ολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφα της θα συνεχίσουν να ιαχύουν, Ο Εφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49Δ(3) των πιο πάνω Νόμων, διατάσσει όπως η εγγραφή της Ελληνικής Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Περιστερώνας Λευκωσίας ακυρωθεί και όπως η Εταιρεία αυτή διαλυθεί από την 1η Ιανουαρίου η Ιανουαρίου 2010, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Εφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

2 96 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2,00% ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔίΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΠΡΩΤΗ ΣΕ!ΡΑ 2010 ΛΗΞΗΣ 2012) Διεξήχθη στις δημοπρασία νια την πώληση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της έκδοσης 2,00% Κρατικών Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως, Πρώτη Σειρά 2010 λήξης 2012, ύψους μέχρι με ημερομηνία έκδοσης Σειράς Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους 650, και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές Έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού ύψους Οι ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές ήταν ύψους και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές Η κατώτατη και ανώτατη τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 99,71 και 100,00, αντίστοιχα, για κάθε 100 ονομαστικής αξίας Κρατικών Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως που αντιπροσωπεύουν ετήσιες αποδόσεις μέχρι τη λήξη ύψους 2,15% και 2,00%, αντίστοιχα. Η μέση σταθμική τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 99,86 που αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 2,07% και σ'αυτή την τιμή έγιναν αποδεκτές οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους Αριθμός 109 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης, το οποίο δημοσεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/10/2007 και το οποίο κατέστη τελικό με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που επίσης δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκτρατίας στις 10/10/2008, δέχεται αιτήσεις για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός (1) παγκύπριου τηλεοπτικού σταθμού. Οι ενδιαφερόμενοι θο πρέπει να υποβάλουν, στα Γραφεία της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβάλουν το ανάλογο τέλος εξέτασης για παγκύπριο τηλεοπτικό σταθμό, ήτοι 8, Ευρώ μέχρι τις 12 μ.μ- της 22 ης Απριλίου Έντυπα αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών Κ.Δ.Π. 10/2000 και / ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να παραλαμβάνονται από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αθαλάσσης, Αρ. 42, 3^ όροφος, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. Αριθμός 110 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει οε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,41 (Δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια Εβδομήντα επτά ευρώ και 41 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 376 που δηλώθηκε ως απολεοθέν.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 111 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑί ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση για το 2009 σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαίου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (OJ L 164, , ρ. 3) και το άρθρο 18 του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου του 2007 (Ν. 4(Ι)/2007) της Κυπριακής Δημοκρατίας Στο πλαίσιο του 1 ου Γύρου Χορήγησης Αδειών Έρευνας Υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές της Δημοκρατίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αριθμός 4189, Κύριο Μέρος, , σελ. 2967, και OJ C 100/10, , ρ. 11), χορηγήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2008 μία Αδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων στην εταιρεία Noble Energy International Ltd για το Ερευνητικό Τεμάχιο 12 για αρχική περίοδο τριών ετών. Η περιοχή της άδειας καλύπτει έκταση που θεωρείται ίση με περίπου km 3 {τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά τετραγωνικά χιλιόμετρα) και ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες των πιο κάτω τεσσάρων σημείων (Α, Β, Γ, Δ) σε σχέση με τον μεσημβρινό του Γκρίνουιτς: Γεωγραφικές συντεταγμένες του Ερευνητικού Τεμαχίου 12 (WGS 84, Zone 36 Ν) Σημείο Α Δ Γεωγραφικό μήκος 32:35:00 32:35:00 33:43:05 32:58:20 Γεωγραφικά πλάτος 32:59:35 33:30:00 33:30:00 32:53:20 Έκταση (km ) Η εταιρεία Noble Energy International Ltd είναι εγγεγραμμένη στα Νησιά Καϋμάν των Βρετανικών Δυτικών Ινδιών (αριθμός εγγραφής: CR-62773) και είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Αμερικάνικης δημόσιας εταιρείας Noble Energy Inc, η οποίο είναι εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NBL). Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας είναι ανεξερεύνητη και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για τα αποθέματα που βρίσκονται στη Δημοκρατία Annual Report for 2009 in accordance with article 9 of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, , p. 3) and article 18 of the Hydrocarbons (Prospecting, Exploration and Exploitation) Law of 2007 (L. 4(l)/2007) of the Republic of Cyprus Within the framework of the 1st Licensing Round Offshore Cyprus (OJ C 100/10, , p. 11), a Hydrocarbon Exploration Licence was granted on 24th October 2008 to Noble Energy International Ltd for Exploration Block No. 12 for an initial term of three years. The licensed area covers an area deemed equal to approximately 4,597 km2 (four thousand five hundred and ninety seven square kilometres) and is defined below by four points (A, B, C and D), by reference to the Greenwich meridian, through their geographic coordinates: Geographic coordinates of Exploration Block 12 (WGS 84, Zone 36 N) Point Longitude Latitude Area (krr^) A 32:35:00 32:59:35 Β 32:35:00 33:30:00 Γ 33:43:05 33:30: Δ 32:58:20 32:53:20 Noble Energy international Ltd is a corporation incorporated under the laws of the Cayman Islands, British West Indies (registered number: CR-62773), and is a wholly owned subsidiary of Noble Energy Inc, an American publicly traded company listed on the New York Stock Exchange (NBL). The Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus is unexplored and hence there are no estimated reserves to be reported.

4 98 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 112 Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 104(ί)/2003 Ετήσιος Κατάλογος Λειτουργών Τέλεσης Γάμων Ημερομηνία Ονομα Λειτουργού θρήσκευμα Αξίωμα Διαμονή Εγγραφής Δημήτριος Θ. Ρούσσος Ιεραποστολική Εκκλησία Κύπρου Ιερέας Λεμεσός (Ευαγγελική) Ιωάννης Φωτιάδης Ελεύθερη Χριστιανική Εκκλησία Λειτουργός Λευκωσία Victor Alallah Πρεσβυτεριανή Εκκλησία Λειτουργός Λάρνακα Τάσος Αναστασίου Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιερέας Λεμεσός Ιωσίας Χαραλάμπους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιερέας Λεμεσός Χαράλαμπος Μουγιαννίδης Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιερέας Κ. Λακατάμια AlistairT.E. Wynne Nicosia Community Church Ιερέας Λευκωσία Σοφοκλής Χριστοδούλου Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού Ιερέας Λεμεσός Κυριάκος Χριστοδούλου Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού Ιερέας Λεμεσός Στυλιανός Γεωρνίου Εκκλησία του Θεού της Προφητείας Λειτουργός Λευκωσία Μιχάλης Χαραλάμπους Εκκλησία του Θεού της Προφητείας Επίσκοπος Λευκωσία Κόδρος Νούσιος Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Ιερέας Λάρνακα Αδάμος Μαστρής Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Ιερέας Λάρνακα Ιωάννης Τιττηρής Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Ιεοέας Λεμεσός Κυριάκος Φιλιππίδης Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Ιερέας Λεμεσός ίωάννης Ταλϊαδώρος Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιερέας Λευκωσία Ξ άνθος Λοίζου Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιερέας Πάφος Ανδρέας Χαραλάμπους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιερέας Λεμεσός Νέαρχος Δρουσιώτης Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιερέας Λευκωσία Georqe Give Hand ford Αγγλικανική Εκκλησία Επίσκοπος Λευκωσία Ηρακλής Η. Παναγιωτίδης- Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Ιερέας Λευκωσία Τζαφέαης Πέτρος Καύ,ρπάς " ΕκκληαΙα της Χάριτος του Ιησού Χριστού Ιερέας Λάρνακα Marvin John Bamforth Αγνλικανική Εκκλησία Ιερέας Πάφος Ανδρέας Παναγιώτου Μιλτιάδης Σαρρής" Ξένιος Ξενή Εκκλησία του θεού της Προφητείας Λειτουργός Λειτουργός Λειτουργός Λάρνακα Λευκωσία Λευκωσία Πλούταρχος Σοφοκλέους Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Ιερέας Ιερέας Λευκωσία Λευκωσία Robin Keenan Brookes Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Ανία Νάπα Μιλτιάδης Παπάνης Ελεύθερη Χριστιανή Εκκλησία Λειτουργός Λεμεσός 05, Παναγιώτης Νικολάου Αποστολική Εκκλησία του Ιησού XOJOTOU Ποιμένας Λευκωσία Derek Hamblin Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Λάρνακα G. Prenton United Board Ιερέας Λάνια Λεμεσός Kenneth McDowall Βιβλική Εκκλησία Αδελφών Ιερέας Λεμεσός Bod Jones Αγγλικανική Εκκλησία Επίσκοπος Πάφος William McCouhrev Αγγλικανική Εκκλησία ίερέας Πάφος Robert Halshaw Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία Ιερέας Ακρωτήρι Επισκοπή Νίκος Κοκότσης Μάρτυρες του Ιεχωβά Πρεσβύτερος Ξυλοφάγου Stephen Thomas Collis Αγγλικανική Εκκλησία Dean Λευκωσία Hannu Uusmies Evanqelican Lutheran Church of Finland Ιερέας Λεμεσός Colin M. Novce Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Λεμεσός Fr. Ian Stevenson Roman Catholic Church Ιερέας Αν. Νικόλαος John E. Ambelanq Αγγλικανική Εκκληοία Ιερέας Λάρνακα 05,04,2004 David Hastings Αγγλικανική Εκκληοία Ιερέας Πάφος Laurence J. Shutt Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Πάφος Γεώργιος Αλεξόπουλος Μάρτυρες του Ιεχωβά Πρεσβύτερος Πάφος Kevin Maddy Church of Enqtand Ιερέας Δεκέλεια Michael Crawford Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Λεμεσός και Πάφος Anthonv James Jevnes Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Κερύνεια Georqe Davies Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Λευκωσία Paul Rennle Church of England Ιερέας Ακρωτήρι 22, Fr. Francis Barber Roman Catholic Church Ιερέας Ακρωτήρι 31, Chris Kellock Church of Scotland and Free Churches Ιερέας Ακρωτήρι

5 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Stephen Hancock Church of Scotland and Free Churches Ιερέας Ακρωτήρι Joseph Roderick Price Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Λεμεσό Γιάννος Ζήνωνος Μάρτυρες του Ιεχωβά Πρεσβύτερος Λευκωσία Μιχάλης Γεωρνίου Μάρτυρες του Ιεχωβά Πρεσβύτερος Λευκωσία Μάριος Καλλία Μάρτυρες του Ιεχωβά Πρεσβύτερος Λευκωσία Brian J.R. Gerry Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Πάφος Michael Watkins Αννλικανική Εκκλησία Ιερέας Λάρνακα Thomas Frizzell Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Λευκωσία Joseph Rod eric Price Church of Enqland Ιερέας WSBA & ESBA Peter Mills Church of Enqland Ιερέας WSBA &ES8A Oouqtas Cockbili Αννλικανική Εκκλησία Ιερέας Λάρνακα Geoffrey Hill Αγγλικανική Εκκληαία Ιερέας Πάφος Kevin V. Prince Ρω υα ιο καθ ολική Εκκλησία Ιερέας WSBA &ESBA Derek Taylor Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Πάφος John Tutton Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Πάφος Canon Peter Watkins Αγγλικανική Εκκλησία Ιερέας Αγια Ν άπα Μάριος Λο'ίζιδης Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πρεσβύτερος Λάρνακα Πεντηκοστής John Tyrell Αγγλικανική Εκκλησία Very Λευκωσία Reverend Andrew Note re Αννλικανική Εκκλησία Reverend Πάφος Canon Derek Suith Αγγλικανική Εκκλησία Reverend Λεμεσός Michael Lewis Αγγλικανική Εκκλησία Right Reverend Λευκωσία Αριθμός 113 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με την εταιρεία TIais Enterprises Ltd αγνώστου διεύθυνσης κα* διαμονής. Δηλοποιείται η κατάσχεση 4840 τεμαχίων τσίγόρα {400 pes Ronson, 3200 pes Trussardi και 1240 pes Memphis), που ήταν αποταμιευμένα στην Α.Τ.Α. A524400CY / Φίλιππος Χατζημάμας με αρ. αποθέματος 98/02 τα οποία υπόκεινται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (1) /2004. Επειδή: Ι. Η άδεια διαχείρισης της Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης A524400CY / Φίλιππος Χατζημάμας ανακλήθηκε με απόφαση της Διευθύντριας του Τμήματος Τελωνείων στις 26/6/2007. II. Για τα παραπάνω εμπορεύματα δεν δόθηκε νέος Τελωνειακός προορισμός εντός της ταχθείσης προθεσμίας. Τα ως άνω εμπορεύματα κατασχέθηκαν ως υποκείμενα εις δήμευση, ώεν κατέστη δυνατόν να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης στην εταιρεία TIais Enterprises Ltd επειδή δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση της- Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λεμεσού αρ. 98/02. Ζ. Αιμιλιανίδου Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων

6 Αριθμός 114 ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΟΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ο Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, εκδίδει Αδειες Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Αδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραατικά Συστατικά Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας Κυκλοφορίας Medopexol Tablets 0.088mg Pramipexole Medochemie Ltd 20/11/ Medopexol Tablets 0.18mg Pramipexole Medochemie Ltd 20/11/ Medopexol Tablets 0.7mg Pramipexole Medochemie Ltd 20/11/ Amaryl Tablets 1mg Glimepiride Sanofi-Aventis Cyprus Lid 23/11/ Amaryl Tablets 2mg Glimepiride Sanofi-Aventis Cyprus Ltd 23/11/ Amaryl Tablets 3mg Glimepiride Sanofi-Aventis Cyprus Ltd 23/11/ Amaryl Tablets 4mg Glimepiride Sanofi-Aventis Cyprus Ltd 23/11/ Amaryl Tablets 6mg Glimepiride Sanofi-Aventis Cyprus Ltd 23/11/ Valcyte Powder for Oral Solution Valganciclovir G A Stamatis & Co Ltd 20/11/ mq/mi Omeprazole Teva Powder for Omeprazole Teva Pharma BV 20/11/2009 Solution for Infusion 40mq Berinert Powder & Solvent for 01-esterase inhibitor, human CSL Behring GmbH 02/12/2009 Solution for Injection or infusion 500U Mipexol Tablets 0.088mg Pramipexole Ρ Τ Hadjigeorgiou Co Ltd 30/11/ Mipexol Tablets 0.18mg Pramipexole Ρ Τ Hadjigeorgiou Co Ltd 30/11/ Mipexol Tablets 0.35mg Pramipexole Ρ Τ Hadjigeorgiou Co Lid 30/11/ Mipexol Tablets 0.7mg Pramipexole Ρ Τ Hadjigeorgiou Co Ltd 30/11/ Mipexol Tablets 1.1 mg Pramipexole Ρ Τ Hadjigeorgiou Co Ltd 30/11/ Multilac Potassium Free Solution for Haemofiltration Multilac Potassium Solution for Haemofiltration 2mmol/l Sodium chloride, Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium-S-lactate solution 50%, Glucose monohydrale Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium-S-lactate Fresenius Medical Care Deutschiand GmbH Fresenius Medical Care Deutschiand GmbH 16/12/ /12/2009

7 Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Άδειος solution 50%, Glucose monohydrate Multilac Potassium Solution for Haemofiltration 4mmol/i Deniocaine Solution for Injection {40mq+0.005mq)/ml Deniocaine Solution for injection (40mq+0.01mq)/mi Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodtum-S-lactate solution 50%, Glucose monohydrate Articaine Η CI Adrenaline Articaine HCI Adrenaline Fresenius Medical Care Deuischland GmbH Optimal Regulatory Solutions SL Optimal Regulatory Solutions SL 16/12/ /12/ /12/2009

8 ός 115 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ο ΓΟ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, - σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 34 των Περί Φαρμάκων Ανθρώτπνης Χρήσης ("Ελεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, - σύμφωνο με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές με τις αρχικές τους αιτήσεις, και - σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν στο μεταξύ διάστημα και έγιναν αποδεκτές, ανανεώνει την ισχύ των Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Αδειας 8595 Perofen 400mq suqar coated tablets Remedies Ltd Επ'αόριστον 8533 Perofen 2G0mq suqar coated tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον 9029 Rifaren 150mq tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Flaqy! 500mq/100ml solution for iv infusion Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Dioralvie plain & blackcurrant powder for oral solution Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Curosurf 80mg/ml sterile suspension for injection Varnavas Hadjipanayis Ltd Επ'αόριστον Evorel 50μq/24h transdermal patch Jannsen-Cilaq Intrernalional NV Επ'αόριστον Dazil 30mq tablets Aeqis Ltd Επ'αόριστον Roprii 12.5mq tablets Aeqis Ltd Επ'αόριστον Flucozal 50mq capsules Aeqis Ltd Επ'αόριστον Dazil 60mq tablets Aeqis Ltd Επ'αόριστον 6780 Hexaten spray 2% Jonhson&Jonhson Hellas AEBE Επ'αόριστον Euthyrox 50pq tablets Grownhead Limited Επ'αόριστον Euthvrox 100pq tablets Grownhead Limited Επ'αόριστον Dovobet ointment Leo Pharmaceutical Products Ltd A/S Επ'αόριστον Livial 2.5mq tablets N.V Orqanon Επ'αόριστον Omnipaque 300MGI/ML Phadisco Ltd π αόριστον Plendil 5mg prolonged release tablets AstraZeneca AB Επ'αόριστον Nvsialocal cream CDL Pharmaceuticals Ltd Επ'αόριστον Dexasalyl ointment CDL Pharmaceuticals Lid Επ'αόριστον Variirix powder and solvent for injection GlaxoSmthKline Bioioqicals SA Επ'αόριστον Telfast 120mq film coated tablets Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον 9128 Tenomet 200mq film coated tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον 9127 Tenomet 400mq film coated tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Moxiclav 375mq film coated tablets Medochemie Ltd Επ'αόριστον Arfen 125mq suppositories Medochemie Ltd Επ'αόριστον Arfen 250 mg suppositories Medochen-iie Ltd Επ'αόρίστον Arfen 500mq suppositories Medochemie Ltd Επ'αόριστον Ceiirizine 10mq tablets Pharmaceutical Trading Co Ltd Επ'αόριστον Plendil 2.5mq tablets AstraZeneca AB Επ'αόριστον Credani! 25/1 OOmq tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Credanil 25/250mq tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Flecoxin 4mq tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον m Μ m m "Ο s> > Η Χ Μ ΓΟ ΓΟ Q -Ο Ο > 19 ο -< ΓΟ ο

9 14427 Paracetamol -Remedica 500mq tablets Remedica Ltd Επ' αό οι στον Remedol 6+ suspension Remedica Ltd Εττ' αόριστον Zindolin 250mqfilm coated tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Arnoxapen film coated tablets 250mq Remedica Ltd Εττ'αόριστον Rupan 200mq film coated tablets Medochemie Lid Εττ'αόριστον Betac 20mq film coated tablets Medochemie Ltd Επ'αόριστον Medosiatin 20mq tablets Medochemie Ltd Εττ'αόριστον Sluqeron 25mq tablets Medochemie Ltd Εττ'αόριστον Vafiuson 200mq tablets CDL Pharmaceuticals Ltd Επ'αόριστον Kiont 200mq tablets Medochemie Ltd Επ'αόοιστον Solmucoi syrup Andreas Constantinides Εττ'αόριστον Cromohexal 20mq/ml eye drops Hexal AG Επ'αόριστον Persantin 75mg sugar coated tablets Boehrinqer Inqelheim Ellas AE Επ'αόριστον Melox7.5mq tablets Medochemie Ltd Επ'αόριστον Melox 15mo tablets Medochemie Ltd Εττ'αόριστον Srexin 20mq tablets Varnavas Hadiioanayis Ltd Επ'αόριστον Pulmicort Respules 0.25mq/ ml nebuliser suspension AsiraZeneca A Β Επ'αόριστον 1426S Pulmicort Rsspjles 0.5mq/ ml nebuliser suspension AstraZeneca AB Επ'αόριστον Saroien Retard 25mq capsules C. G. Papaioisou Ltd Επ'αόριστον Foliron film-coated tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Clomipramine 10mq film-coated tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Norethisterone 5mq tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Cardilor200mq tablets Remedica Lid Επ'αόριστον Mianserin 10mq film-coaied tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Mianserin 30mq film-coated tablets Remedica Lid Επ'αόριστον Cinnaron 75mg capsules Remedica Ltd Επ'αόριστον Haloxen 5mq tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Nortriptyline 10mq suqar-coated tablets Remedica Ltd Επ'αόριστον Pulmicort Turbuhaler 100μς/ dose powder for inhalation AsiraZeneca AB Επ'αόριστον Pulmicort Turbuhaler 200pq/ dose powder for inhalation AstraZeneca AB Εττ'αόοιστον Symbicort Turbuhaler 80/ 4.5 jg/ dose powder for inhalation AstraZeneca AB Επ'αόριστον Symbicort Turbuhaler 160/ 4.5pq/ dose powder for inhalation AstraZeneca AB Επ'αόριστον Methotrexate/Wyeth 2.5mq tablets Wyeth Hellas AEBE Επ'αόριστον Tamifen lomq tablets Medochemie Ltd Επ'αόοιστον ΓΠ Μ ΙΕ m θ χ Ξ m "Ο >.χ Μ ro ΓΟ Q -Ο > Ζ Ο < > ο < ΓΟ ο ο ω

10 104 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 116 ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 39 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας KOJ Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2006, και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, έχει εκδώσει τις πιο κάτω Αδειες Παρασκευής / Εισαγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων από τρίτες χώρες με τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Αριθμός Αδειας: 038 Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: 20/11/2009 Ισχύει μέχρι: 19/11/2014 Κάτοχος Αδειας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: GEORGE PETROU LTD Ρ. Ο.Box 1700, 2260 Laisia, Nicosia Το πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω Αδειας είναι: Δευτερογενής Συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων, Αριθμός 117 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡίΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 82 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2006, και σύμφωνα με τσ στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, έχει ανανεώσει την ισχύ της πιο κάτω Αδειας Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Αριθμός Αδειας: 033 Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: 13/11/2009 Προηγούμενη λήξη: 20/10/2009 Ισχύει μέχρι: 20/10/2014 Κάτοχος Αδειας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: COLGI PHARMACEUTICALS LTD Νηρηίδων 5, 2045 Στρόβολος, Αευκωσία 2. Αριθμός Αδειας: 034 Ημερομηνία Έκδοσης Αδεκ ς; 19/10/2009 Προηγούμενη λήξη: 20/10/2009 Ισχύει μέχρι: 20/10/2014 Κάτοχος Αδειας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: C.A.E. PHARMA CO LTD P.O.Box 21459, 1509, Λευκωσία 3. Αριθμός Αδειας: 035 Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: 27/10/2009 Προηγούμενη λήξη: 20/10/2009 Ισχύει μέχρι: 20/10/2014 Κάτοχος Αδειας: BRAINVIPES LTD Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 61Α Lamacos Avenue, office 203, 2101 Aglanzia, Nicosia

11 Αριθμός 118 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΔΕΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 31 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης ("Ελεγχος Ποιότητος, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, ενέκρινε τις πιο κάτω τροποποιήσεις: Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Primaquine 7,5mg tabs Remedica Ltd 1. Αναθεώρηση SPC και PIL 04/11/ Αλλαγή στη σύνθεση της επικάλυψης των 04/11/09 δισκίων Minaxen capsules 50mg Aegis Ltd 1.Αλλαγή στην ποσοτική σύνθεση του τελικού προϊόντος. 04/11/ /11/ Αλλαγή στο μέγεθος παρτίδας του τελικού 04/11/ προϊόντος. 04/11/ Προσθήκη νέου μεγέθους συσκευασίας του 04/11/2009 τελικού προϊόντος. 4.Προσθήκη εναλλακτικού προμηθευτή για τη στοιχειώδη συσκευασία. δ.ήσσονος σημασίας αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του τελικού προϊόντος. Nystalocal cream CDL Pharmaceuiicals Ltd 1.Αλλαγή του παρασκευασιή απελευθέρωσης 06/11/2009 παρτίδας. Zantac film coated tablets 150mg Zantac film coated tablets 300mg Zantac effervescent tablets 150mg Glaxo Group Ltd, UK 1. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 2.ΑναΘεώρηοη της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του προϊόντος και PIL σύμφωνα με τις παιδιατρικές οδηγίες Glaxo Group Ltd, UK 1. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 2.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του προϊόντος και PIL σύμφωνα με τις παιδιατρικές οδηγίες Glaxo Group Ltd, UK 1. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 2.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του προϊόντος και PIL σύμφωνα με πς παιδιατρικές οδηγίες 05/11/ /11/ /11/2009

12 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ, Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Zantac injection 25mg/ml Glaxo Group Ltd, UK 1. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού 05/11/ συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 2.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με τις παιδιατοικές οδηγίες Zantac tablets 75mg Glaxo Group Lid, UK 1. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στο χρόνο επανελέγχου της δραστικής infusion 1mo/m! Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στο χρόνο επανελέγχου της δραστικής infusion 2,5 mq/ml Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στο χρόνο επανελέγχου της δραστικής infusion 5 mq/ml Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στο χρόνο επανελέγχου της δραστικής infusion 10mq/m! Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου της δραστικής infusion 1 mq/ml Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου της δραστικής infusion 2,5 mq/ml Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου της δραστικής infusion 5 mq/ml Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου της δραστικής infusion 10mq/rnJ Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στις προδιαγραφές της δραστικής infusion 1mq/ml Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for 2C United Therapeutics Eurooe 1. Αλλαγή στις προδιαγραφές της δραστικής infusion 2,5 mq/ml Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Europe 1. Αλλαγή στις προδιαγραφές της δραστικής infusion 5 mq/ml Ltd, UK ουσίας. Remoduiin solution for United Therapeutics Eurooe 1. Αλλαγή στις προδιαγραφές της δραστικής infusion "lomq/mi Ltd, UK ουσίας. Meihotrexate/wyeth tablets Wyeth Hellas AEBE 1. Αλλαγή του ονόματος του ςηαρμακευτικού 2.5mq προϊόντος 05/11/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/2009 ο σι π Μ m θ Χ S. m 32 > > Μ ΓΟ Κ) Q η > Ξ: Ο < > Ο -< ΓΟ ο

13 Όνομα Φαρμακευτικού Αρ. Άδειας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Προϊόντος Κυκλοφορίας Εγκρισης Moduretic tablets 5mg/50mg Merck Sharp & Dohme BV, 1. Αλλαγή ίου παρασκευαστή του τελικού 10/11/ The Netherlands προϊόντος με συνεπακόλουθη αλλαγή στην όψη 10/11/ των δισκίων. 10/11/ Ανα6εώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 3. Αναθεώρηση του σημείου 4.1 της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Zestril tablets 5mg AstraZeneca UK Ltd 1. Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του 10/11/ δραστικού συστατικού με την υποβολή 10/11/ πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής 10/11/ Φαρμακοποιίας 10/11/ Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του 10/11/ δραστικού συστατικού με την υποβολγ 10/11/ πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής 10/11/ Φαρμακοποιίας 10/11/2009 3, Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 4, Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 5, Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού δ, Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 7. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 8. Αύξηση του μεγέθους παρτίδας του τελικού προϊόντος m Μ Χ m e rn 35 & > -i Μ Μ D η > Ο < > Ο -< ΡΌ Ο Ο

14 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Zestril tablets 10mg Αρ. ΐροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης AstraZeneca UK Ltd 1. Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 2. Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 3. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 4. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 5. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 6. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 7. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 8. Αύξηση του μεγέθους παρτίδας του τελικού προϊόντος 10/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2009 Zestril tablets 20mg AstraZeneca UK Ltd 1. Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 2. Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 3. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 4. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 5. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 6. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 7. Διαγραφή παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 8. Αύξηση του μεγέθους παρτίδας του τελικού προϊόντος 10/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2009

15 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Alvesco pressurised inhalation solution 40mcg Alvesco pressurised inhalation solution SOmcq Alvesco pressurised inhalation solution 160mcq Augmentin ES powder for oral suspension Augmentin 457mg for oral suspension powder Augmentin 312.5mg for oral suspension Augmentin film coated tablets 1g Relenza Inhalation Powder Pre dispensed 5mg/dose Augmentin 1000m g/62.5mg tablets SR Augmentin 500mg/100mg powder for solution for injection or infusion Augmentin 1000mg/200mg powder for solution for injection or infusion Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Nycorned Gmbh Germany 1.Αλλαγή στη μέθοδο παρασκευής του δραστικού 07/10/2009 συστατικού Nycorned Gmbh Germany 1.Αλλαγή στη μέθοδο παρασκευής του δραστικού 07/10/2009 συστατικού Nycorned Gmbh Germany 1.Αλλαγή στη μέθοδο παρασκευής του δραστικού 07/10/2009 συστατικού SmithKline Beecham Pic 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των 10/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση ορ6.30 τηςεπιτροπής στις 19/10/ SmithKline Beecham Pic 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των 10/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την α^τόφασΐ] αρθ.30 τηςεπιτροττής στις 19/10/ SmithKline Beecham Pic 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των 10/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 τηςεπιτροπής στις 19/10/ SmithKline Beecham Pic 1-Αναθεώρηση της Περίληψης των 11/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 τηςεπιτρσπής στις 19/10/ GlaxoSmithKline(Cyprus) Lid 1. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού 13/10/ συστατικού 15/10/ Αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του δραστικού συστατικού SmithKline Beecham Pic 1-Αναθεώρηση της Περίληψης των 11/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 τηςεπιτοοπής στις 19/10/ SmithKline Beecham Pic 1.Αναθεώρηση,ης Περίληψης των 11/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 τηςεπιτροπής στις 19/10/ SmithKline Beecham Pic 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 τηςεπιτροπής στις 19/10/ /11/2009 ο

16 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Augmentin 625mg film coaled tablets Human Albumin Baxter 5O9/L Humeri Albumin Baxter 200g/L Human Albumin Baxter 250g/L Arcoxia film coated tablets 30mq Arcoxia film coated tablets 60rng Arcoxia film coated tablets 90mg ArcGxis film coated tablets 120mg Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης SmithKline Beecham Pic 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των 12/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 τηςεπιτροπής στις 19/10/ Baxier Hellas, Greece 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των 12/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης Baxter Hellas, Greece 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των 12/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης Baxter Hellas, Greece 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των 12/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης MSD BV The Netherlands 1.Αλλαγή στο σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης 12/11/ MSDBV The Netherlands MSDBVThe Netherlands MSD BV The Netherlands 1.Αλλαγή στο σύστημα Φαρμακοετταγρύπνησης 2.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ταυ Φύλλου Οδηγιών Χρήσης. 1.Αλλαγή στο σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης 2.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης. 1.Αλλαγή στο σύστημα Φαρμσκοεπαγρύττνησης 2.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Φύλλου ΟδηνιώνΧρήοης. 12/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2009 Norethisterone tablets 5mq Remedica Ltd 1. Αλλαγή στη σύνθεση του τελικού ττοοϊόντος. 16/11/2009 Clint tablets 100mg Medochemie Ltd 1. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού 15/11/2003 συστατικού Areston tablets 50mg Medochemie Lid 1. Αλλαγή στη σύνθεση της επικάλυψης του 17/11/2009 δισκίου του τελικού προϊόντος. Dexamed injection 4mq/ml Medochemie Ltd 1. Αλλαγή στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. 17/11/2009 Enfeio extended release Aegis Ltd 1. Προσθήκη εναλλακτικού προμηθευτή της 17/11/2009 tablets 2.5mq στοιχειώδους συσκευασίας PVC foil. Enfeio extended release Aegis Ltd 1. Προσθήκη εναλλακτικού προμηθευτή της 17/11/2009 tablets 5mq στοιχειώδους συσκευασίας PVC foil. Enfeio extended release Aegis Ltd 1. Προσθήκη εναλλακτικού προμηθευτή της 17/11/2009 tablets 10mq στοιχειώδους συσκευασίας PVC foil Perofen film coated tablets Remedica Ltd 1. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή του 17/11/ mg δραστικού συστατικού

17 1 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Αλλαγή του χρόνου επαναληπτικού ελέγχου του 17/11/2009 δραστικού συστατικού με την υποβοαή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Genesis Pharma (Cyprus) Ltd 1.Αλλαγή του υλικού της στοιχειώδους 1 Lonarid Ν suppositories Boehringer Ingelheim ENas ΑΕ, Greece : Modiodal tablets 100mg S συσκευασίας 2.Αύξηση του μεγέθους παρτίδας του τελικού προϊόντος 3.Αλλαγή στην εκτύπωση (embossing) του δισκίου 4.Αλλαγή στη μέση μάζα των δισκίων 5.Αλλαγή στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. 6.Αλλαγή στις προδιαγραφές του τελικού προϊόντος. 7.Προσθήκη εναλλακτικού χώρου για τον μικροβιολογικό έλεγχο του τελικού προϊόντος. 17/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2009 Geocion hard caps 20mg Pfizer Hellas AE Προσθήκη νέας ένδειξης και αναθεώρηση της 17/11/2009 Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος i Geodon hard csps 40mg Pfizer Hellas AE Προσθήκη νέας ένδειξης και αναθεώρηση της 17/11/2009 Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Gecdon hard caps 60mg Pfizer Hellas AE Προσδήκη νέας ένδειξης και αναθεώρηση της 17/11/2009 Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Geocion hard caps 80mg Pfizer Hellas AE Προσθήκη νέας ένδειξης και αναθεώρηση της 17/11/2009 Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προίόντος Diamicron modified released Les Laboratoires Server 1.Αλλαγή του ονόματος rou qk^c«ut!kou 18/11/2009 iableis 30mq France προϊόντος στην Πολωνία. Clarslu^ ointment 500mcq/c Pierre Fabre Hellas SA 1.Αλλαγή στο χρόνο ζωής του προϊόντος 13/11/2009 Bairaien laquer 8% Sanofi-Aventis Cyprus Lid 1. Επιβολή αυστηρότερων ορίων σης 19/11/ προδιαγραφές του τελικού προϊόντος 2. Αλλαγή στις προδιαγραφές μικροβιακού ελέγχου του τελικού προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 19/11/ /11/ Υποβολή αναθεωρημένου Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιία από τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού m Ξ! ΙΜ m θ- m 12 ϊ> > π Λ. Μ Μ D -Ο > ζ Ο -< > Ο < Ο ο [ Dexamvirex eye drops Kypropharm Ltd 1.Αναθεώρηση των modules 3,4 και 5 του CTO. 19/11/2009 Myoview powder for sol. For Ί9 GE Healthcare Limited, UK 1.Διαγραφή ενός παρασκευαστή του δραστικού 19/11/2009 in.j.-radiopharmaceutical kit συστατικού.

18 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Servedol tablets 10mg Mundipharma Pharmaceuticals Ltd Servedc! tablets 20mg Mundipharma Pharmaceuticals Ltd Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης 1. Υποβολή αναθεωρημένου Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιία από τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 1. Υποβολή αναθεωρημένου Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιία από τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 19/11/ /11/2009 Actonel fc tablets 35mg Sanofi-Aventis Cyprus Ltd 1.Μεταφορά της άδειας Κυκλοφορίας του 19/11/2009 φαρμακευτικού προϊόντος. Dexamytrex eye ointment Kypropharm Ltd 1.Αναθεώρηση των modules 3,4 και 5 του CTD. 19/11/2009 Arvekap powder and solvent for suspension for injection 11.25mg c, Ipsen EPE, Greece 1. Επέκταση του εγκεκριμένου χρόνου ζωής του τελικού προϊόντος (διαλύτη) 2. Επέκταση του εγκεκριμένου χρόνου ζωής του τελικού προϊόντος (κόνις) 3. Προσθήκη νέας ένδειξης 4. Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου για το έκδοχο, carmellose sodium 5. Αύξηση του μεγέθους παρτίδας του δραστικού συστατικού Actonel fc tablets 5mg Sanofi-Aventis Cyprus Ltd 1.Μεταφορά της άδειας Κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος. Arvekap powder and solvent for suspension for injection 3.25,119' Ipsen EPE, Greece 1. Επέκταση του εγκεκριμένου χρόνου ζωής του τελικού προϊόντος (διαλύτη) 2.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του προϊόντος και PIL 3. Επέκταση του εγκεκριμένου χρόνου ζωής του τελικού προϊόντος (κόνις) 4. Αναθεώρηση του Μέρους 3 του φακέλου Xyzal film coated tablets LifePharma ZAM Ltd 1.Αλλαγή της μεθόδου ελέγχου της δραστικής 5mq ουσίας. Xyzal oral solution 0.5mg/m! LifePharma ZAM Ltd 1.Αλλαγή της μεθόδου ελέγχου της δραστικής ουσίας. Oxis turbuhaler 4.5mcg/dose AstraZeneca AB, Sweden 1. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 2.Αλλαγή στη διεύθυνση του παρασκευαστή του δραστικού συστατικού Cardilor tablets 200mg Remedica Ltd 1.Προσθήκη νέου μεγέθους συσκευασίας TOU τελικού προϊόντος. Oxis turbuhaler 9mcg/dose AstraZeneca AB, Sweden 1.Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 2.Αλλαγή στη διεύθυνση του παρασκευαστή του! δραστικού συστατικού 19/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11' /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2009

19 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Topiren fc tablets 25mq Ρ Τ Hadjiqeorqiou Co Ltd 1.Μεταφορά της Αδειας Κυκλοφορίας. 23/11/2009 Topiren fc tablets 50mq Ρ Τ Hadjiqeorqiou Co Ltd 1.Μεταφορά της Αδειας Κυκλοφορίας. 23/11/2009 Topiren fc tablets 10Omg Ρ Τ Hadjiqeorqiou Co Ltd 1.Μεταφορά της Αδειας Κυκλοφορίας. 23/11/2009 Topiren fc tablets 200mq Ρ Τ Hadjiqeorqiou Co Ltd 1.Μεταφορά της Αδειας Κυκλοφορίας. 23/11/2009 Topamax 25mg tablets Janseen-Cilaq International NV Topamax 50mg tablets janseen-cilaq International NV Topamax 100mg tablets Janseen-Cilaq International NV Topamax 200mg table's Janseen-Cilaq Internationa! NV Topamax Sprinkle capsules 15mg Topamax Sprinkle capsules 25mg Topamax Sprinkle capsules 50mg Actonel "2 συνεχόμενες μέρες το μήνα" fc tablets 5mq Beciazone Easi-Breathe inhaler 250pg Janseen -Cilaq International NV Janseen-Cilaq International NV Janseen -Cilao International NV 1.Αναθεώρηση της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 της επιτροπής στις 01/10/ /11/2009! 1.Αναθεώρηση της ΠερίΛηψης των 23/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 της επιτροπής στις 01/10/ Αναθεώρηση της Περίληψης των 23/11/2009 ί Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 της επιτροπής στις 01/10/ Αναθεώρηση της Περίληψης των 23/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 της επιτροπής στις 01/10/ Αναθεώρηση της Περίληψης των 23/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PiL σύμφωνα με την απόφαση αρθ 30 της επιτροπής στις 01/10/ Αναθεώρηση της Περίληψης των 23/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL σύμφωνα με την απόφαση αρθ.30 της επιτροπής οτις 01/10/ Αναθεώρηση της Περίληψης των 23/11/2009 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και PIL ούμφωνα με την απόφαση αρθ.30 της επιτροπής στις 01/10/ Sanofi-Aveniis Cyprus Ltd 1.Μεταφορά της άδειας Κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος George Petrou Ltd 1.Αλλαγή στις συνθήκες φύλαξης του τελικού προϊόντος 2.Επέκταση του χρόνου ζωής του τελικού προϊόντος 24/11/ /11/ /11/2009

20 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Beclazone Easi-Breaihe inhaler 100pg Singulair paediatric tablets 4mq Singulair granules for oral suspension 4mq Mst Continus prolonged release tablets lomg Wist Continus prolonged release tablets 30mg Mst Continus prolonged release tablets 60mg Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Ένκρισης George Petrou Ltd 1.Αλλαγή στις συνθήκες φύλαξης του τελικού 24/11/ προϊόντος 24/11/ Επέκταση του χρόνου ζωής του τελικού προϊόντος MSD, The Netherlands 1.Προσθήκη εναλλακ;ικού παρασκευαστή της 26/11/2009 δραστικής ουσίας MSD, The Netherlands 1. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή της 26/11/2009 δραστικής ουσίας Mundipharma 1. Υποβολή αναθεωρημένου Πιστοποιητικού 27/11/20Ο Pharmaceuticals Ltd Καταλληλότητας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιία από 27/11/ τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 27/11/ Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για όλα τα στάδια παρασκευής του τελικού προϊόντος (εκτός από την απελευθέρωση παρτίδας), συμπεριλαμβανομένου και του έλεγχου παρτίδας τελικού προϊόντος 3. Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του τελικού προϊόντος Mundipharma Pharmaceuticals Ltd Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 1. Υποβολή αναθεωρημένου Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιία από τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 2. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για όλα τα στάδια παρασκευής του τελικού προϊόντος (εκτός από την απελευθέρωση παρτίδας), συμπεριλαμβανομένου και του έλεγχου παρτίδας τελικού προϊόντος 3. Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του τελικού προϊόντος. 1. Υποβολή αναθεωρημένου Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιία από τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 2. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για όλα τα στάδια παρασκευής του τελικού προϊόντος {εκτός από την απελευθέρωση παρτίδας), συμπεριλαμβανομένου και του έλεγχου παρτίδας τελικού προϊόντος 3. Ήσσονος αϊ]\ΐΰοίας αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του τελικού προϊόντος. 27/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2009 m Ξ3 Μ χ ΓΠ θ Χ m JJ > Χ Μ ΓΟ α -ο _ ζ Ο < > ο -< ΓΟ Ο

21 Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Αοειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποττοίηοης Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή ιροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Mst Continus prolonged 1B Mundipharma 1. Υποβολή αναθεωρημένου Πιστοποιητικού 27/11/2009 release tablets IQGmg Pharmaceuticals Ltd Καταλληλότητας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιία από ^7/11/ τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 27/11/ Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για όλα τα στάδια παρασκευής του τελικού προϊόντος (εκτός από την απελευθέρωσΐ" παρτίδας), συμπεριλαμβανομένου και του έλεγχου παρτίδας τελικού προϊόντος 3. Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του τελικού προϊόντος. Tegretol syrup 100mg/5mj Demetriades & Papaeliinas 1. Μείωση του χρόνου ζωής του τελικού προϊόντος 27/11/2009 Ltd Hurnuiin R Cartridge Phadisco Lid 1. Αναθεώρηση της περιγραφής της διαδικασίας 01/12/ παρασκευής του δραστικού συστατικού στο Step Α 01/12/ Αναθεώρηση της περιγραφής της διαδικασίας 01/12/2003 παρασκευής του δραστικού συστατικού στο Step Β 3. Αναθεώρηση της περιγραφής της διαδικασίας παρασκευής του δραστικού συστατικού στο Step F Humulin Ν (MPH) Cartridge Hunulin Mixture 30/70 Cartridge Antibacin powder and solvent for injection i.v 1g/vial Antibacin powder and solvent for injeclio " i.m 1 g/vial 1980S S Phadisco Ltd Phadisco Ltd Coslakis Tsisios & Co Ltd Costakis Tsisios & Co Ltd 1. Αναθεώρηση της περιγραφής της διαδικασίας παρασκευής του δραστικού συστατικού στο Step Α 2. Αναθεώρηση της περιγραφής της διαδικασίας παρσσκευής του δραστικού συστατικού στο Step Β 3. Αναθεώρηση της περιγραφής της διαδικασίας παρασκευής του δραστικού συστατικού οτο Step F 1. Αναθεώρηση της περιγραφής της διαδικασίας παρασκευής του δραστικού συστατικού στο Step Α 2. Αναθεώρηση της περιγραφής της διαδικασίας παρασκευής του δραστικού συστατικού στο Step 3 3. Αναθεώρηση της περιγραφής της διαδικασίας παρασκευής του δραστικού συσταιικού στο Step F 1.Αναθεώρηση της Π.Χ.Π και του Φ.Ο.Χ σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής PhVW'P/Clv!D(h) για " τον κίνδυνο δημιουργίας ιζήματος κατά την ταυτόχρονη χορήγηση κεφτριαξόνης κα διαλυμάτων που περιέχουν ασβέστιο. 1.Αναθεώρηση της Π.Χ.Π και του Φ.Ο.Χ σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής PhVWP/CMDih) για " τον κίνδυνο δημιουργίας ιζήματος κατά την ταυτόχρονη χορήγηση κεφτριαξόν-ης κα διαλυμάτων που περιέχουν ασβέστιο. 01/12/ /12/2009 J 01/12/200G j 01/12/ /12/ /12/2009 1/12/2009 1/12/200G ΓΠ n m θ χ m τ: > ι χ ΓΟ ω α > ζ: Ο < > Ο -< ΓΟ ο

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4381 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 3225 Αριθμός 3108 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΆΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4509 Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 2859 Αριθμός 2891 OS ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4673 Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013 2359 Αριθμός 2539 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ NAVALAN LTD Στις 23.4.2013, με βάση τις πρόνοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμό; 4470 Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011 113 Αριθμός 178 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαφοροποίηση και Αναϊσορρόπηση των Διατιμήσεων της ΑΗΚ Μετά τη δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4342 Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009 305 Αριθμός 359 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 Αριθμός 192 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑίΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν. 102{Ι)/2005) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου 1Ο2(Ι)/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 Aριθμός 1618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT According to the provisions of the Assessment of Impact on the Environment from Certain Plans and/or Programmes Law (No.102(I)/2005), which is harmonized with Directive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 Aριθμός 4466 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(I)/2014 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4685 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 2907 Αριθμός 3241 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 Αριθμός 2178 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ Ι Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4535 Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 4139 Αριθμός 4808 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ TOY 19S5 ΜΕΧΡΙ 201Ί)

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ TOY 19S5 ΜΕΧΡΙ 201Ί) Αριθμός 45S8 Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 Αριθμός 1674 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ TOY 19S5 ΜΕΧΡΙ 201Ί) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3) Επειδή τα μέλη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4769 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 2249

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4769 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 2249 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4769 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 2249 Aριθμός 2159 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 _ (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4437 Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 2339 Αριθμός 2419 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης ως προς τις Διαδικασίες Έκδοσης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 1003 Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 Aριθμός 1936 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2014) Διαταγή ακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα