ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις Αναγόµωση µε ψεκασµό Μέθοδοι αναγόµωσης µε ηλεκτρόδιο και µε σωληνωτό σύρµα

2 Σελίδα ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Επιδιωκόµενοι στόχοι Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν : Τις µεθόδους αναγόµωσης µεταλλικών επιφανειών Τα υλικά, τις µηχανές και τη διαδικασία αναγόµωσης µεταλλικών επιφανειών µε τη µέθοδο οξυγονοασετιλίνης Τα υλικά, τις µηχανές και τη διαδικασία αναγόµωσης µεταλλικών επιφανειών µε τη µέθοδο ηλεκτροδίου Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών Με τον τεχνικό όρο αναγόµωση επιφάνειας µετάλλου εννοούµε την αποκατάσταση φθαρµένης µεταλλικής επιφάνειας ή τµήµατος ενός εξαρτήµατος, για να ξαναδοθεί προς χρήση µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που είχε το παλιό. Αναγόµωση (γέµισµα) ενός φθαρµένου µεταλλικού εξαρτήµατος γίνεται στις περιπτώσεις που : Το εξάρτηµα δεν κυκλοφορεί πια στην αγορά, λόγω παλαιότητας του µηχανήµατος στο οποίο ανήκει. Η αντικατάσταση του φθαρµένου εξαρτήµατος µε καινούργιο έχει µεγάλο κόστος. Κάποιο τµήµα ενός εξαρτήµατος µηχανής έχει σπάσει (π.χ. το δόντι ενός οδοντωτού τροχού). Η φθορά ενός µεταλλικού εξαρτήµατος µπορεί να προέλθει από τη συνεχή τριβή του µε άλλα υλικά που µπορεί να είναι και µικρότερης σκληρότητας. Για παράδειγµα το υνί (η άκρη του αρότρου), µε το οποίο οργώνονται τα χωράφια, φθείρεται από το χώµα παρ ό,τι το χώµα είναι µαλακό υλικό. Γι αυτό, και µετά από ένα χρονικό διάστηµα χρήσης του, χρειάζεται αναγόµωση ή αντικατάσταση. Επίσης, τα τµήµατα των χωµατουργικών µηχανηµάτων που σκάβουν ή µετακινούν όγκους χωµάτων υπόκεινται σε φθορές. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους µεταφορικούς κοχλίες στερεών υλικών, µέσω των οποίων µετακινούνται υλικά, όπως σιτάρι, ζωοτροφές, ζάχαρη, µεταλλεύµατα κτλ. Στο σχήµα (11-1) φαίνονται µερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις εξαρτηµάτων, στα οποία γίνεται συνήθως αναγόµωση (προσθήκη υλικού). Σχήµα (11.1): Μεταλλικά εξαρτήµατα στα οποία γίνεται συνήθως αναγόµωση Σηµαντική είναι η προσφορά των αναγοµώσεων στις επισκευές φθαρµένων ή σπασµένων οδοντωτών τροχών, όταν η ζηµιά είναι περιορισµένης έκτασης (π.χ. σπάσιµο ενός δοντιού) και το κόστος της αντικατάστασής του µεγάλο. Σ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την επισκευή (το γέµισµα και τη δηµιουργία νέου δοντιού) να είναι ίδιων

3 Σελίδα 11-3 τεχνικών χαρακτηριστικών, ώστε η φθορά που θα προκύψει µελλοντικά να είναι ίδια µε εκείνη των υπόλοιπων δοντιών Μέθοδοι αναγόµωσης Για την αναγόµωση φθαρµένων µεταλλικών εξαρτηµάτων χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι, οι γνωστότερες των οποίων είναι : Η µέθοδος αναγόµωσης µε τη χρήση συσκευής οξυγονοασετιλίνης Η µέθοδος ψεκασµού λιωµένης µεταλλικής σκόνης µε τη βοήθεια οξυγονοασετιλίνης Η µέθοδος ηλεκτρικού τόξου Κάθε µια από τις παραπάνω µεθόδους παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ο ειδικός τεχνικός θα επιλέξει τη σωστή µέθοδο για κάθε περίπτωση, αφού λάβει υπόψη του όλους τους παράγοντες που καθορίζουν την απαιτούµενη για κάθε περίπτωση ποιότητα, αντοχή και το κόστος της αναγόµωσης Αναγόµωση µε χρήση σκληρών κολλήσεων Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σήµερα µόνο ως λύση ανάγκης, λόγω των πολλών και σοβαρών µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει έναντι των άλλων µεθόδων. Ένα από τα σοβαρά µειονεκτήµατα της µεθόδου αναγόµωσης µε συσκευή οξυγονοασετιλίνης είναι η ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών σε σχετικά µεγάλη έκταση γύρω από τη θέση της αναγόµωσης του µεταλλικού αντικειµένου, µε αποτέλεσµα την πιθανή µεταβολή της κρυσταλλικής δοµής του. Το φαινόµενο µπορεί να επιφέρει ανεπιθύµητες αλλαγές στις ιδιότητες του προς επισκευή εξαρτήµατος και σε ακραίες περιπτώσεις µπορεί και να το αχρηστεύσει. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά είδη υλικών αναγόµωσης που χρησιµοποιούνται µε τη µέθοδο οξυγονοασετιλίνης. Συνήθως είναι µπρουντζοκολλήσεις ειδικής σύστασης. Κάθε εργοστάσιο κατασκευής αναλώσιµων υλικών αναγόµωσης αναπτύσσει, δοκιµάζει και παράγει προϊόντα δικής του χηµικής σύστασης, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα για κάθε περίπτωση αναγόµωσης. Η ποιότητα της αναγόµωσης έχει σχέση µε : Τη θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιείται. Την ευκολία πρόσφυσης του υλικού αναγόµωσης στο βασικό µέταλλο Το µέγεθος της επιφανειακής σκληρότητας που προκύπτει (ΗΒ). Το συντελεστή φθοράς του υλικού αναγόµωσης για συγκεκριµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. Όπως και στις περιπτώσεις των σκληρών συγκολλήσεων, έτσι και κατά τις αναγοµώσεις απαιτείται µηχανικός και χηµικός καθαρισµός της προς αναγόµωση επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή πρόσφυση του υλικού αναγόµωσης στο βασικό µέταλλο. Η χρήση της αναγόµωσης µε φλόγα οξυγονοασετιλίνης περιορίζεται στις περιπτώσεις που στο χώρο της επισκευής δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για να εφαρµοστούν άλλες µέθοδοι Αναγόµωση φθαρµένων εξαρτηµάτων µε ψεκασµό µεταλλικής σκόνης Για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου χρησιµοποιείται συσκευή οξυγονοασετιλίνης, στον καυστήρα της οποίας προσαρµόζεται ειδικό εξάρτηµα παροχής µεταλλικής σκόνης. Στο σχή- µα (11.2-Α) φαίνεται κασετίνα στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και εργαλεία για αναγοµώσεις µε ψεκασµό µεταλλικής σκόνης.

4 Σελίδα 11-4 Σχήµα (11.2): (Α) Κασετίνα µε εξαρτήµατα και εργαλεία συσκευής αναγόµωσης µε ψεκασµό (Β) ιαδικασία αναγόµωσης εξαρτήµατος µε ψεκασµό λιωµένης µεταλλικής σκόνης Κάθε συσκευή αναγόµωσης µε ψεκασµό περιλαµβάνει : Συσκευή οξυγονοασετιλίνης µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα ελέγχου και ασφαλείας Παροχή πεπιεσµένου αέρα Χειροκίνητη ή αυτόµατη συσκευή παροχής, τήξης και ψεκασµού της λιωµένης µεταλλικής σκόνης Η µέθοδος αναγόµωσης µε ψεκασµό δίνει τη δυνατότητα επίστρωσης πάχους από δέκατα του χιλιοστού µέχρι και αναγοµώσεις πάχους αρκετών χιλιοστών. Γι αυτό και χρησιµοποιείται σε µεγάλη έκταση στην αναγόµωση εξαρτηµάτων µικρού µεγέθους που απαιτούν µεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις και στο πάχος της επικάλυψης (στροφαλοφόροι άξονες, άξονες ανεµιστήρων, κουζινέτα, εκκεντροφόροι άξονες κτλ.). Η αναγόµωση ενός εξαρτήµατος µε ψεκασµό γίνεται σε µηχανουργεία µε συσκευές χειρός ή µε αυτόµατες συσκευές µεγάλης ακριβείας. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτής της µεθόδου είναι πάντα υψηλής ποιότητας, αρκεί βέβαια να επιλέγεται το κατάλληλο για κάθε περίπτωση υλικού αναγόµωσης. Προσοχή : Επειδή κατά τη διαδικασία αναγόµωσης χρησιµοποιείται φλόγα οξυγονοασετιλίνης και εκτοξεύεται λιωµένο µέταλλο υψηλής θερµοκρασίας, θα πρέπει να παίρνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα α- σφαλείας και προστασίας που έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο περί σκληρών συγκολλήσεων. Για να πραγµατοποιηθεί αναγόµωση µιας µεταλλικής επιφάνειας, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουµε το είδος του βασικού µετάλλου. Κατόπιν επιλέγουµε το κατάλληλο για την περίπτωσή µας υλικό αναγόµωσης από καταλόγους των κατασκευαστών. Το υλικό αναγόµωσης πρέπει να έχει καλή πρόσφυση στο βασικό µέταλλο σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες και να έχει την απαιτούµενη επιφανειακή σκληρότητα (αντοχή σε τριβές υπό πίεση). Το υλικό αναγόµωσης σε µορφή σκόνης τοποθετείται σε ειδική υποδοχή του καυστήρα οξυγονοασετιλίνης και ο έλεγχος της ροής του προς το ακροφύσιο γίνεται µέσω χειροµοχλού που αυξοµειώνει ή και σταµατάει τη ροή της µεταλλικής σκόνης, όπως φαίνεται στο σχήµα (11.2), περίπτωση (Β). Η µεταλλική σκόνη αναγόµωσης µε τη βοήθεια τους φλόγας οξυγονοασετιλίνης ρευστοποιείται και εκτοξεύεται µε ταχύτητα τους το µέταλλο που θέλουµε να αναγο- µώσουµε. Όταν το αναγοµωµένο εξάρτηµα αποκτήσει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τορνίρεται ή υπόκειται σε τους µηχανουργικές διεργασίες για να αποκτήσει το σχήµα και τους διαστάσεις των προδιαγραφών του.

5 Σελίδα 11-5 Σχήµα (11.3): (Α) Επίδειξη αναγόµωσης µεταφορικού κοχλία σε σχολικό εργαστήριο µε τη µέθοδο ψεκασµού (Β) ιαδικασία αναγόµωσης εξαρτήµατος µε αυτόµατη µηχανή ψεκασµού λιωµένης µεταλλικής σκόνης Παρατήρηση : Το υλικό αναγόµωσης µπορεί να έχει και τη µορφή σύρµατος που προωθείται αυτόµατα τους τον καυστήρα, όπου λιώνει και κατόπιν εκτοξεύεται τους την επιφάνεια που θέλουµε να αναγοµώσουµε. Η µέθοδος αναγόµωσης µε ψεκασµό βρίσκει ευρεία εφαρµογή σε όλα σχεδόν τα εξαρτή- µατα (µικρά ή µεγάλα) που φθείρονται από την τριβή τους µε άλλα υλικά. Τους, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε περιπτώσεις επιµετάλλωσης εξαρτηµάτων στα οποία επιθυµούµε να αυξήσουµε την επιφανειακή τους σκληρότητα ή την αντοχή τους σε οξειδώσεις Μέθοδος αναγόµωσης µε ηλεκτρόδιο και σύρµατα Η µέθοδος αυτή είναι η πλέον διαδεδοµένη. Η αναγόµωση γίνεται κυρίως µε επενδυµένο ηλεκτρόδιο µε τη µέθοδο ΜΜΑ (SMAW) ή σπανιότερα µε σωληνωτό σύρµα µε τη µέθοδο FCAW, συνήθως χωρίς προστασία αερίου, επειδή οι περισσότερες αναγοµώσεις γίνονται σε α- νοικτούς χώρους. Επίσης, στην αναγόµωση βρίσκει εφαρµογή και το σύστηµα SAW. Η επικάλυψη στην αναγοµωµένη επιφάνεια παρουσιάζει συχνά ρηγµατώσεις. Αυτές είναι φυσιολογικό και επιθυµητό να δηµιουργούνται στα ηλεκτρόδια αναγόµωσης, επειδή βοηθούν στον περιορισµό της φθοράς. Το ρήγµα σε οποιαδήποτε συγκόλληση σηµαίνει µεγάλη ζηµιά. Το ρήγµα στην αναγοµωµένη επιφάνεια δε σηµαίνει τίποτε και το αγνοούµε. Η τυποποίηση στα υλικά αναγόµωσης είναι πολύ περιορισµένη και ο κάθε κατασκευαστής έχει τα δικά του προϊόντα. Στα ηλεκτρόδια, από πλευράς ευρωπαϊκών προτύπων υπάρχει µόνο το DIN-8555, ενώ από πλευράς AWS βρίσκει εφαρµογή το AWS-A5.13. εν έχει νόηµα να α- ναφερθούµε ιδιαίτερα στην τυποποίηση των ηλεκτροδίων αναγόµωσης, η οποία ελάχιστα ακολουθείται. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουµε, προκειµένου να επιλέξουµε το κατάλληλο υλικό αναγόµωσης, είναι ότι τα ηλεκτρόδια και τα σωληνωτά σύρµατα αναγόµωσης διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: (α) Αντοχής στην κρούση: Η βάση τους είναι το Mn σε περιεκτικότητες της τάξεως του 14%. Το χαρακτηριστικό αυτού του χάλυβα, όπως είδαµε στο κεφάλαιο 1, είναι ότι όσο πιο πολύ τον κτυπάµε τόσο πιο σκληρός γίνεται. Χρησιµοποιείται κυρίως σε θραυστήρες ορυχείων, σε χωµατουργικά µηχανήµατα κτλ. (β) Αντοχής στην τριβή: Η κατασκευή τους βασίζεται στο σχηµατισµό καρβιδίων τα οποία έ- χουν πολύ µεγάλη σκληρότητα. Κατά κανόνα έχουν προσµίξεις σε µέταλλα τα οποία έ- χουν τη δυνατότητα να σχηµατίζουν καρβίδια, χωρίς όµως να χάνουν σε µεγάλο βαθµό και

6 Σελίδα 11-6 την ελαστικότητά τους, όπως είναι το Cr και το Μο. Όταν η εφαρµογή, για την οποία, τα προορίζουµε έχει και καλή ελαστικότητα, πρέπει να αναζητήσουµε να υπάρχει σ αυτά και Nb για τον περιορισµό του φαινοµένου της κατακρήµνισης του χρωµίου. Τα υλικά αυτά συνήθως έχουν αρκετά υψηλές περιεκτικότητες σε άνθρακα. ιατίθενται σε µεγάλη ποικιλία µε διαφορετικούς βαθµούς σκληρότητας. Υπάρχουν υλικά, µε πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε προσµίξεις, που δεν υπερβαίνουν το 5% της µάζας του µετάλλου, επιτυγχάνουν µέτριους βαθµούς σκληρότητας και είναι κατεργάσιµα µε µηχανουργικά µέσα. Υπάρχουν αντίστοιχα και υλικά αναγόµωσης τα οποία έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα προσµίξεων, που προσεγγίζουν σε µερικές περιπτώσεις το 40% της µάζας του χάλυβα και είναι κατεργάσιµα µόνο µε λειαντικούς τροχούς. Στο σχήµα (11.4) βλέπουµε περιπτώσεις αναγόµωσης µε σκοπό τη σκλήρυνση της υπό αναγόµωση επιφάνειας. Η περίπτωση (Α) αφορά αναγόµωση µεταφορικού κοχλία η οποία δεν πρόκειται να υποβληθεί σε καµία απολύτως κατεργασία (άρα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πολύ σκληρό υλικό). Η περίπτωση (Β) αφορά ένα µεγάλο οδοντωτό τροχό, οποίος µετά θα πρέπει να κατεργαστεί µηχανουργικά, οπότε απαιτείται υλικό αναγόµωσης ήπιας σκληρότητας. Σχήµα (11.4): (Α) Αναγόµωση πτερυγίων µεταφορικού κοχλία (Β) Αναγόµωση οδοντωτού τροχού Σηµείωση: Εργαστηριακές Ασκήσεις Η εφαρµογή των ηλεκτροδίων και των συρµάτων αναγόµωσης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη τεχνική δυσκολία και δε διαφέρει ουσιωδώς από όσα έµαθαν οι µαθητές στα προηγούµενα κεφάλαια. Συνήθως χρησιµοποιείται η ανάστροφη φορά ηλεκτρικού ρεύµατος, για να µη θερµαίνεται πολύ το µέταλλο βάσης και παράλληλα να εναποτίθεται το υλικό µε ταχύτερους ρυθµούς. εν υπάρχει λόγος να εκτελεστούν εργαστηριακές ασκήσεις για την εξάσκηση των µαθητών σε αυτά τα ηλεκτρόδια, γιατί δεν υπάρχει κάτι επιπλέον να µάθουν από αυτά που ήδη γνωρίζουν. Το µόνο που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους είναι ότι, όταν απαιτούνται περισσότερες από µία στρώσεις, τη δεύτερη στρώση την περνάµε σε κάθετη διεύθυνση πάνω στην πρώτη, την τρίτη αντίστοιχα κάθετα πάνω στη δεύτερη κτλ.

7 Σελίδα 11-7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Αναγόµωση είναι µια µηχανουργική διεργασία αποκατάστασης φθαρµένης µεταλλικής επιφάνειας ή τµήµατος ενός εξαρτήµατος. Οι γνωστότερες µέθοδοι αναγόµωσης είναι η µέθοδος οξυγονοασετιλίνης και η µέθοδος η- λεκτρικού τόξου. Στη µέθοδο αναγόµωσης οξυγονοασετιλίνης υπάγεται και η αναγόµωση µε ψεκασµό λιω- µένης µεταλλικής σκόνης. Η µέθοδος αναγόµωσης µε οξυγονοασετιλίνη χρησιµοποιείται σπάνια και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις λόγω των πολλών µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει. Αντίθετα, η µέθοδος αναγόµωσης µε ψεκασµό λιωµένης µεταλλικής σκόνης µε τη βοήθεια φλόγας οξυγονοασετιλίνης, εφαρµόζεται ευρύτατα στις επισκευές µικρών και µεγάλων αντικειµένων, λόγω της µεγάλης ποικιλίας υλικών αναγόµωσης που κυκλοφορούν στην αγορά και τα άριστης ποιότητας αποτελέσµατα που δίνει. Η µεταλλική σκόνη αναγόµωσης ρευστοποιείται µε τη βοήθεια φλόγας οξυγονοασετιλίνης και, ταυτόχρονα, ψεκάζεται και καλύπτει την προς επισκευή επιφάνεια σε πάχος που απαιτεί η κάθε περίπτωση αναγόµωσης. Οι αναγοµώσεις µε ψεκασµό µεταλλικής σκόνης µπορεί να γίνουν µε χειροκίνητη ή αυτόµατη συσκευή. Στις επιµεταλλώσεις µε ψεκασµό λιωµένου µετάλλου, πρέπει να παίρνονται όλα τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας που παίρνονται κατά τις οξυγονοσυγκολλήσεις. Η αναγόµωση γίνεται κυρίως µε ΜΜΑ (επενδυµένο ηλεκτρόδιο). Σπανιότερα γίνεται µε FCAW ή µε SAW. Τα επενδυµένα ηλεκτρόδια και τα σωληνωτά σύρµατα διακρίνονται σε αυτά που προορίζονται για αναγοµώσεις που αντέχουν σε κρούση και περιέχουν περί το 14% Mn και αυτά που προορίζονται για αναγοµώσεις που αντέχουν σε τριβή και περιέχουν Cr και Mo. Τα ρήγµατα στην αναγοµωµένη επιφάνεια δεν έχουν καµία σηµασία σε αναγοµώσεις που ε- κτελούνται µε ηλεκτρόδια ή σύρµατα.

8 Σελίδα 11-8 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι εννοούµε µε τον τεχνικό όρο αναγόµωση ενός µεταλλικού εξαρτήµατος; 2. Ποιες µεθόδους αναγόµωσης γνωρίζετε, ποιες από αυτές χρησιµοποιούνται περισσότερο και γιατί. 3. Ποια στοιχεία καθορίζουν την ποιότητα µιας αναγόµωσης; 4. Γιατί στις αναγοµώσεις µεγάλης ακριβείας προτιµάται η µέθοδος αναγόµωσης µε ψεκασµό µεταλλικής σκόνης; 5. Πώς γίνεται η ρευστοποίηση και ο ψεκασµός της µεταλλικής σκόνης στο προς αναγόµωση αντικείµενο; 6. Ποιες κατηγορίες επενδυµένων ηλεκτροδίων και συρµάτων αναγόµωσης έχουµε; 7. Με ποιο τρόπο εφαρµόζεται το υλικό αναγόµωσης, όταν απαιτούνται περισσότερα του ενός στρώµατα αναγόµωσης; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Ποια µέθοδο θα προτιµούσατε για την επισκευή των δοντιών ενός εκσκαφέα; ικαιολογήστε την προτίµησή σας. 2. Ο άξονας ενός εξαεριστήρα έχει υποστεί σοβαρές φθορές στα σηµεία στήριξής του. Ποια µέθοδο αναγόµωσης θα επιλέγατε και γιατί; 3. Γιατί στην αναγόµωση µε επενδυµένα ηλεκτρόδια προτιµάµε την ανάστροφη φορά; 4. ιαπιστώθηκαν ρηγµατώσεις στην επιφάνεια που µόλις αναγοµώσατε µε επενδυµένο η- λεκτρόδιο. Θα βγάλετε το συµπέρασµα ότι το ηλεκτρόδιο δεν ήταν το κατάλληλο; ΟΜΑ ΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ο καθηγητής της τάξης χωρίζει τους µαθητές σε τρεις οµάδες και τους αναθέτει τις παρακάτω εργασίες: Εργασία 1: Η πρώτη οµάδα µαθητών αναλαµβάνει να φέρει στο εργαστήριο µικρά φθαρµένα εξαρτήµατα (οδοντωτούς τροχούς, άξονες, κουζινέτα κτλ.). Οι µαθητές συζητούν όλοι µαζί για τη µέθοδο αναγόµωσης που θα χρησιµοποιούσαν για κάθε ένα από τα φθαρµένα εξαρτήµατα που έχουν φέρει στο εργαστήριο, δικαιολογώντας την επιλογή τους. Εργασία 2: Η δεύτερη οµάδα αναλαµβάνει να επισκεφτεί αντιπροσωπείες µηχανών υλικών αναγόµωσης, να φέρει πληροφοριακό υλικό και να το οργανώσει σε φάκελο και να συντάξει τεχνική έκθεση. Εργασία 3: Η τρίτη οµάδα αναλαµβάνει να κατεβάσει από το internet πληροφοριακό υλικό σχετικό µε αναγοµώσεις. Το υλικό συγκεντρώνεται στο εργαστήριο και, στη συνέχεια, η κάθε οµάδα παρουσιάζει το υλικό της.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας 1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας Προφανώς λιπαίνει. Λίπανση µηχανικών µερών ενός στρώµατος από υγρό, αέριο ή στερεό υλικό µε σκοπό την µείωση της τριβής και της φθοράς που παρουσιάζονται ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη καταρτίστηκε με στόχο την διευκόλυνσή σας στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα